EINDHOVEN in 1934: WOENSEL-WEST (Het Lijntje)

De eerste woningbouw in Woensel-West is van 1923-1925. Rond het Celsiusplein realiseerde de woningbouwvereniging Volkshuisvesting de eerste fase van 367 "gemeentewoningen aan het Lijntje". In 1929 wordt de grond bouwrijp gemaakt voor 200 nieuwe huizen op het terrein ten zuiden van de steenfabriek Van Hapert (Buijs Ballotstraat e.o) voor de Philips woningbouwvereniging Thuis Best, plus jonggezellenhuis en Christelijke school.
Omstreeks 1935 worden grotere woningen tussen Boschdijk en Edisonstraat gebouwd (Juliusstraat e.o.).
Na de oorlog volgen o.a. nog duplexwoningen langs de Groenewoudseweg.

Omstreeks 1970 is de buurt behoorlijk aan het verloederen. Een hoog aandeel allochtonen en op de kop Edisonstraat steeds meer erotisch getinte horeca. Later komt er drugsoverlast.
In 1978 staat Woensel-West helemaal onderaan in de sociale rangorde van Eindhovense buurten (gebaseerd op een enquête onder Eindhovenaren). Vanaf dan is de buurt eigenlijk onophoudelijk bij de slechts aangeschreven buurten van de stad.
De buurt wordt achterstandsbuurt, stadsvernieuwingsgebied, probleemcumulatiegebied, stagnatiegebied, integraal buurtbeheergebied, aandachtswijk, impulsbuurt, wijkvernieuwingsgebied, actiegebied, prachtwijk, krachtwijk, of wat voor fraaie ambtelijke termen er zoal op papier zijn gezet. Er wordt gerenoveerd en gesloopt. In een notitie van 2007 spreekt de gemeente over het behoud van het karakter van 'volksbuurt'.

De buurt, die aanvankelijk Het Lijntje heet, wordt in het begin ook wel aangeduid als Natuurkundigenbuurt. Dat komt natuurlijk omdat er bij de wetenschappers die de naamgevers van de straten waren vooral veel natuurkundigen zijn. Later kent de bevolking de buurt als Woensel-West. Die naam krijgt een nogal negatieve klank en de gemeente spreekt dan liever van het Groenewoud, wat geïnspireerd is op de naam van het bestemmingsplan. Uiteindelijk zal Woensel-West toch de officiële buurtnaam worden.Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Boschdijk, Oirschotsedijk

Boschdijk
Oirschotsedijk
2 WOENSEL: Hemelrijken en Zeeheldenbuurt
Hemelrijken en de straten eromheen zoals De Vriesstraat, Houtstraat, Schoolstraat, Zoutmanstraat;
De Van Kinsbergenstraat;
Het Vredesplein en omgeving (Trompstraat, Heemskerkstraat, Piet Heinstraat, Weteringstraat);
Woenselse Markt (westzijde)
1 WOENSEL: Frankrijkstraat, de Barrier
Frankrijkstraat
Kronehoefstraat
Barrierweg
Pastoor v. Arsplein
en o.a. Runstraat, Alard du Hamelstraat, Hendrik de Keyzerplein, Lieven de Keylaan, Jacob van Campenweg
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeftDe Marconilaan (1928, genoemd naar de uitvinder van de telegrafie) is in 1934 een zijstraat van de Boschdijk richting spoorwegovergang Lijmbeekstraat. Tot 1928 heette de straat nog "Het Lijntje". Een brede rondweg staat reeds gepland maar de realisatie moet nog wachten tot na de oorlog.

Op de kruising Boschdijk komt eind 1934 een groot benzinestation van J. van der Meulen. Architect is Ch. Sanders. Het is dan het grootste pompstation van Europa: 2 opritten met 10 Texaco pompen, aparte pomp voor antivries en 's nachts verlicht alsof het daglicht was. Het tankstation is bekend als "Groot Toerisme".

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Marconilaan 2
Rijtje van 5 kleine huisjes, krotten op de hoek Boschdijk; eerst komt hier een flat uit 1958, die is gesloopt ±2002 voor de flat uit 2004 (Boschdijk 303-317)
L. Otten
P. M. Driessen
caféhouder
sigarenmaker
Café C.H. Driesen in 1934 tot 1948, in 1952 sluit hier café-restaurant 't Molentje
Marconilaan 4
W. Senders
krantenbezorger
 
Marconilaan 6
H. M. Borghs
J. Granneman
fabrieksarbeider
handelaar
 
Marconilaan 8
A. A. Vialle
F. H. Vialle
H. Vialle
H. Vialle
Wed. C. van Dongen-Leijs
fabrieksarbeider
expeditieknecht
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Marconilaan 10
J. L. Verhoeven
Wed. A. Verhoeven-van den Waardenburg
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Marconilaan 12
Diverse winkels/ woningen, de meeste uit 1928; ws. ±1970 gesloopt; lang een open veldje, in 2004 een nieuw bedrijfsgebouw (winnaar Architectuurprijs 2005)
L. Meulensteen
fabrieksarbeider
In 1953 cafetaria Leenen
Marconilaan 14
A. C. Goedhart
timmerman
 
Marconilaan 16
Th. Mansveld
caféhouder
in 1953 café 't Zuiden, in 1959 en 1964 café C. Raaijmakers
Marconilaan 18
Fa. Kouters-van Zitteren
A. J. van Zitteren
kruidenier
controlebeambte N.S.
In 1953 boekhandel Veelenturf, in 1959 De Textielbeurs, in 1964 Veelenturfs Stoffenbeurs tot 1968
Marconilaan 18-A
J. C. A. Recourt
constructeur
In 1959 en 1964 groentewinkel H. de Vriese (c.q. Vrieze)
Marconilaan 20
G. J. van de Gender
slager
In 1940 stopt hier brood en banket van Rigter en begint Van Antwerpen zijn brood- en banketzaak "Marconi"; in 1959 en 1964 vinden we er zuivelhuis Avezaat
Marconilaan 22
A. W. J. Veelenturf
sigarenwinkelier
In 1937 gaat hier kruidenier Besems failliet; in 1953 de Scheveningsche Vishandel, in 1959 vishandel Grootveld
Marconilaan 24
Hoekpand Edisonstraat, gebouwd 1928
V. van der Kallen
J. Cauwelaars
huisknecht
zonder beroep
 
Marconilaan 26
de Heipoort
J. B. M. den Ouden
café
kantoorbediende
Hier zit in 1934 kegelclub La Bonne Esperance; café de Heipoort sluit in 1934; café Toerisme in 1942 en 1964; tot 1977 Koffiehuis Woensel, in 1980 Ankara Koffiehuis, in 1985 café de Hoek; in 1989 kleding Leather Ware, tot 1997 Boshoven Textielland, 2001 Mert Sport
Hiertussen ligt de Edisonstraat
Marconilaan 28
Hoekwoning Edisonstraat, 1928
J. N. C. Duray
J. Duray
manufacturier
manufacturenhandel
Jac. Ansems-Bastiaans textiel in 1959, Bastiaans bedden in 1964, in 1975 tot 2007 textielhandel Bastiaans; in 2010 buurtonderneming Woensel-West
Marconilaan 30
Twee oude boerderijen; in 1938 wordt hier 30A-B (bloemenwinkel) gebouwd en in 1982 appartementen op nr. 32
F. J. Vincent
houtbewerker
In de oorlog vinden we hier masseur Klaassens, die tegen jicht en reuma behandelt
Marconilaan 32
J. Gijsbers
P. Vervoort
grondwerker
graanhandelaar
Een gezin met malheur, zo lezen we in de krant. Vervoort en zijn gezin met 8 kinderen liggen te slapen als in 1933 de stallen en schuren van zijn boerderij aan de Marconilaan afbranden; verzekering dekt de schade. Een jaar later klimt moeder op een stoel om iets van de kast te pakken; ze valt en breekt been
Marconilaan 34
gebouwd 1933
A. J. M. van Gardinge
seinwerker N.S
 
Marconilaan 36
 
 
 
 
Hiertussen is woningbouw in voorbereiding: 38-42 wordt in 1935 gebouwd
Marconilaan 46
Twee rijtjes van 6 huizen uit 1930
G. B. van Straaten
J. J. Trommel
technisch journalist
hoofdonderwijzer
Trommel is schoolhoofd 2e Philips lagere school (Kastanjelaan)
Marconilaan 50
H. L. Zeelenberg
handelscorrespondent
 
Marconilaan 54
G. Ongers
kantoorbediende
 
Marconilaan 56
Wed. D. B. van der Kint-Arends
huishoudster
 
Marconilaan 58
H. Fr. Groot
chef reclame-afdeling
 
Marconilaan 62
J. Wiebinga
elektro-technicus
In 1943 vraagt Wiebinga in de krant een vooroorlogse hockeystick te koop
Marconilaan 64
L. K. Derix
assistent
 
Marconilaan 66
B. W. van Ingen Schenau
B. W. Ziegelaar
elektro-monteur
boekhouder
 
Marconilaan 68
J. R. Nienhuis
employé
 
 
Hierna ligt de zijstraat Humboldtstraat en houdt de Marconilaan zo ongeveer op; hier was toen het Marconiplein gepland, maar dat is er uiteindelijk nooit echt gekomen; het plein werd uiteindelijk een gewone kruising met de Lijmbeekstraat en de straatnaam Marconiplein verdwijnt later weer
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Marconilaan 1
Kleine oude huisjes op de hoek Boschdijk; hier komt in 1950 een nieuw pand dat in 2012 alweer wordt afgebroken
F. J. de Plan
Ma. Pelckmans
houthandelaar
huishoudster
Foto van de huisjes die moesten wijken voor de rondweg.
Elders in het adresboek is hier sprake van (zie hsnr. 1) F.J. Derplein, mijnhouthandel; de man, volgens de burgerlijke stand in 1880 geboren als De Plan voerde zijn zaak onder de vernederlandste naam
Marconilaan 3
H. van Houtum
fabrieksarbeider
Marconilaan 5
M. J. Hendrikx
sigarenmaker
Marconilaan 7
J. H. van Vroenhoven
sigarenmaker
Marconilaan 9
M. van der Pas
grondwerker
De rest van de Marconilaan is in 1934 aan deze kant nog een open veld; de oude rij woningen die we nu kennen als Marconilaan 187-203 hadden in 1934 nog een adres aan de Lijmbeekstraat


De Edisonstraat (1922, genoemd naar de uitvinder van de gloeilamp) is de hoofdstraat die dwars door de woonbuurt loopt.
Edisonstraat
Een ansicht uit 1938 waar we zien hoe de Edisonstraat begint vanaf het Celsiusplein.

We zien links begin van de rij, Edisonstraat 2-4-...-10. De huizen hebben hier nog hun oorspronkelijke uiterlijk, zoals de architect ze ontworpen had. Veel later, bij de renovatie van 1984, kregen ze een ander front: de dakrand kwam hoger te liggen.

De straat is zeer breed. Behalve 2 rijbanen is er nog ruimte voor een brede groenstrook daartussen. En ook de trottoirs zijn nog breed.
Op de achtergrond ligt het Celsiusplein (daarover verderop meer). Er staat een opvallend hoge telefoonmast.
Rechtsvoor, direct achter het boompje zien we een zijstraat: de Snelliusstraat.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Edisonstraat 2
Huizenrij tussen Celsiusplein en Stephensonstraat, gebouwd 1923
L. G. M. van Bakel
meesterknecht
 
Edisonstraat 4
Wed. J. G. Gäken-Bogaars
zonder beroep
 
Edisonstraat 6
W. van Maurik
afsmelter
 
Edisonstraat 8
Fr. Pelzers
timmerman
 
Edisonstraat 10
F. J. Marijnissen
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 12
J. H. Peulen
P. van Aarle
gereedschapmaker
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 14
J. J. Lendering
monteur
 
Edisonstraat 16
A. W. Hermans
timmerman
 
Edisonstraat 18
A. Kenmerzell
kleermaker
 
Edisonstraat 20
L. J. C. M. Fens
onderbaas
Gemeentewoning met in 1933 brandschade
Edisonstraat 22
P. van den Heuvel
verpleger R.K.G
 
Edisonstraat 24
P. J. van den Broek
sigarenmaker
 
Edisonstraat 26
J. van Aarle
L. van Aarle
Th. van Aarle
klompenmaker
chauffeur
schilder
 
Edisonstraat 28
C. Adriaanse
H. Adriaanse
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 30
Huizenrij hoek Stephensonstraat, gebouwd 1930
W. F. Kraker
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 32
H. Knigge
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 34
A. Cortis
bankwerker
 
Edisonstraat 36
C. P. H. Wullems
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 38
J. H. van Wessel
metselaar
 
Edisonstraat 40
G. Sewalt
Th. M. van Gelder
tuinman
koopman
 
Hier kruist de Stephensonstraat
Edisonstraat 42
Huizenrij uit 1930
Huisvr. J. J. van Kasteren-van Lindt
zonder beroep
 
Edisonstraat 44
E. Nijhof
bakker
 
Edisonstraat 46
W. de Greef
los arbeider
 
Edisonstraat 48
O. Wolfert
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 50
J. A. Thoonen
magazijnbediende
 
Edisonstraat 52
H. Smit
J. M. Vervoort
Wed. H. Vervoort
kantoorbediende
fabrieksarbeider
hulp in de huishouding
 
Edisonstraat 54
A. Huizinga
B. Paauwe
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 56
J. H. Vogels
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 58
H. Th. Vermaas
P. C. de Groot
fabrieksarbeider
arbeider
 
Edisonstraat 60
A. Kuiper
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 62
J. Elands
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 64
G. Rozema
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 66
C. de Vries
J. de Jonge
J. de Vries
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 68
P. Bleys
voerman
 
Edisonstraat 70
Hoekpand 1930 Edisonplein
Ch. C. Brakman
controleur Philips, slagerij
Ook in 1953 slager Brakman, in 1959 en 1981 slager Cooymans, tot 1984 Keurslager Jacobs, 1985 slagerij Th Barse, 1987 poelier Hoeks, 1990 slager Merkez, 1991 Oz Igdir, in 1993 en 2012 de Lale Market
Hier ligt het Edisonplein
Edisonstraat 72
Hoekpand 1930 Edisonplein
A. C. A. Hectors
winkelchef (filiaal Edah kruidenier)
Ook nog Edah in 1964; in 1975 cafetaria Edison en in 2012 nog altijd (Hiphappers) cafetaria de Edison
Edisonstraat 74
Huizenrij 1930
Th. L. Bombeeck
fabrieksarbeider
Theo Bombeeck is in de oorlog zeer actief in het verzet; hij leidt een verzetsgroep en zorgt voor de opvang van gestrande piloten
Edisonstraat 76
W. Witteveen
arbeider
 
Edisonstraat 80
G. H. Schimmel
H. H. Reijmer
T. Schimmel
arbeider
grondwerker
smid-bankwerker
 
Edisonstraat 82
A. Vesters
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 84
J. Metz
metaaldraaier
 
Edisonstraat 86
K. Mandemakers
los arbeider
 
Edisonstraat 88
A. G. Rutte
los arbeider
 
Edisonstraat 90
J. M. Mansveld
W. J. C. Coppens
fabrieksarbeider
kelner
 
Edisonstraat 92
E. A. J. Verhoeven
timmerman
 
Edisonstraat 94
P. C. van Beek
gemeentearbeider
 
Edisonstraat 96
J. Nuismer
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 98
R. Mulder
grondwerker
 
Edisonstraat 100
J. de Cock
P. J. de Cock
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 102
C. van den Oudenalder
machinedrijver
 
Edisonstraat 104
H. E. Reijmer
arbeider
 
Hier kruist de Wattstraat
Edisonstraat 106
Huizenrij 1930
A. van Dijk
tekenaar
 
Edisonstraat 108
J. van der Molen
verpleger R.K.G
 
Edisonstraat 112
D. Pasma
elektrotechnicus
 
Edisonstraat 114
P. C. J. N. Rosielle
bedrijfsassistent
 
Edisonstraat 116
F. Vellema
elektro-technicus
 
Edisonstraat 118
P. A. Groenewegen
magazijnmeester
Een aan de deur ventende brillenkoopman wordt in 1934 door de herdershond des huizes ontvangen: beten in armen en benen en een gescheurde broek
Edisonstraat 120
H. C. Bertram
werkmeester
 
Edisonstraat 122
 
 
 
Hiertussen zijstraat Daguerrestraat
Edisonstraat 124
Huizenrij 1930
L. Schultink
chemicus
 
Edisonstraat 126
J. Roos
laborant
 
Edisonstraat 128
J. B. E. Gubitz
radiotechnicus
 
Edisonstraat 130
J. H. Verhoeven
tekenaar
 
Edisonstraat 132
A. Schneider
hoofdadministrateur
 
Edisonstraat 134
A. H. J. Janssen
elektro-technisch opzichter
 
Edisonstraat 138
J. Gewin
kantoorbediende
 
Edisonstraat 140
J. Fr. Henderson
assistent-bedrijjfschef
 
Edisonstraat 142
 
 
Hier komen in 1934 het pas gehuwd echtpaar R. vam Leeuwen en C.M. Koolhaas wonen
Hiertussen ligt de Torricellistraat
Edisonstraat 144
Jongezellenhuis, 1929, opdrachtgever
Ned. Jongerenverbond
G. Kamminga
boekdrukker
In augustus 1930 wordt het prot. chr. tehuis voor jonge mannen geopend; de huur is nog geen 10 gulden per week en was is vrij en douche aanwezig (modern voor die tijd); in 1975 café-restaurant Raaymakers, in 1979 Herbergh de Molen, in 1980 café-bar Edison; omstreeks 1982 koopt de gemeente het aan voor jongerenhuisvesting
Edisonstraat 146
Huizenrij 1928, nabij hoek Marconilaan
P. C. J. Vulling
radiotechnicus
In 1975 vinden we hier Erotiek; in 1983 Hennies Snackbar, in 1984 Moby Dick Snackbar, in 1986 snackcorner Jan, in 1989 en 2000 Mari's Snack Huukske, in 2003 en 2011 cafetaria Arif
Edisonstraat 148
K. Jorna
coiffeur
Klaas Jorna, dames- en herenkapper, ook in 1964; in 1975 café-club Tropical, in 1977 De Witte Ballon, in 1982 tot 2005 café-bar Guus; in 2009 weer een kapsalon (Kusadasi)
Edisonstraat 150
H. F. de Laat
grondarbeider
 
Edisonstraat 152
C. J. A. Schaap
monteur
In 1986 supermarkt Anadolu, in 2006 supermarkt-slagerij Ornek
Edisonstraat 154
J. B. van der Bijl
koopman kruidenierswaren
In 1940 kruidenier Joh. v. Reeken, in 1953 kruidenier Wed. J. von Reeken, in 1968 sluit M. von Reeken
Edisonstraat 156
G. van den Hoogenhoff
H. J. Harskamp
timmerman
kantoorbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Edisonstraat 1
Huizenrij uit 1923, tussen Celsiusplein en de Snelliusstraat
H. J. van den Broek
bankwerker
In 1964 tot 1980 Friture van Amerongen
Edisonstraat 3
A. Maessen
timmerman
 
Edisonstraat 5
J. A. van der Veeke
grondwerker
 
Edisonstraat 7
Ch. van der Zee
G. L. D. A. Fens
H. van Wanrooij
magazijnknecht
rijtuigpoetser N.S.
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 9
P. van Nieuwenhuizen
C. van Nieuwenhuizen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Edisonstraat 11
F. Hessels
fabrieksarbeider
In 1953 groentewinkel Hessels
Hiertussen ligt de Snelliusstraat met daarachter het Snelliushofje
Edisonstraat 13
Huizenrij uit 1923
E. J. Oosterhoff
glasblazer
 
Edisonstraat 15
G. P. W. van Beek
herenkleermaker
 
Edisonstraat 17
Ae. Aschewanden
dienstbode
 
Edisonstraat 19
F. C. J. Mengdé
elektro-technicus
 
Edisonstraat 21
H. J. Peskens
metaaldraaier
 
Edisonstraat 23
A. A. Tijssen
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 25
Huizenrij uit 1923
A. Methorst
metselaar
In 1935 brandt de woning geheel uit, vermoedelijk door het omvallen van een kachel
Edisonstraat 27
W. Deen
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 29
M. W. van Trigt
glasblazer
 
Edisonstraat 31
L. Wijtmans
Fa. Ma. Smulders
arbeider
spoelster
 
Edisonstraat 33
J. C. Hendrix
textielarbeider
 
Edisonstraat 35
W. van Veggel
timmerman
 
Hier kruist de Stephensonstraat
Edisonstraat 37
Huizenrij 1923
Fr. J. van Bakel
C. Wijnants
koopman
zonder beroep
 
Edisonstraat 41
J. W. Bok
controleur Philips
Deze huizen waren in 1932 geheel uitgebrand
Edisonstraat 43
E. Dubbelboer
grondwerker
Edisonstraat 45
A. Waaleboer
A. Waaleboer
arbeider N.S.
los arbeider
 
Edisonstraat 47
C. de Jongh
kabelmonteur
 
Edisonstraat 49
J. Vinck
machinedrijver
 
Edisonstraat 51
J. van Wijngaarde
P. van Wijngaarde
grondwerker
kleermaker
 
Edisonstraat 53
A. Weezenbeek
J. Oerlemans
timmerman
arbeider bouwbedrijf
 
Edisonstraat 55
G. Jansen
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 57
A. Pavel
grondwerker
 
Edisonstraat 59
J. F. C. Stans
Wed. A. J. Stans-van Gestel
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Edisonstraat 61
W. A. Boskeljon
A. van Baren
glasblazer
dienstbode
 
Edisonstraat 63
J. A. van Heck
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 65
Hoekhuis Edisonplein, 1930?
T. H. van Vroenhoven
koopman (handel in aardappelen, groenten en fruit)
In 1951 groentewinkel H. Siepel, in 1959 tot 1987 groentezaak van Wanrooij
Hiertussen ligt het Edisonplein en de zijstraten Stevinstraat en Franklinstraat
Edisonstraat 67
Hoekhuis Edisonplein/ Franklinstraat, 1923
B. J. Janssen
Ba. de Greef
kapper
sigarenmaakster
In 1953 naast kapper ook winkel bijouterieën en tabakszaak B.J. Jansen; in 1974 De Stoffel; in 1982 informatiewinkel Woensel West, in 1988 Huurdersvereniging Woensel West
Edisonstraat 69
Huizenrij 1923
C. G. van de Goor
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 71
J. de Jager
sigarenmaker
 
Edisonstraat 73
D. Plugers
El. van Arkel
zonder beroep
zonder beroep
 
Edisonstraat 75
J. van Meer
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 77
J. A. van den Bogaard
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 79
Wed. H. van Gastel-Ebus
zonder beroep
 
Edisonstraat 81
J. C. van Woensel
Chr. Donders
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Edisonstraat 83
K. F. Schleis
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 85
Th. van Loon
radiomonteur
Van Loon (1903, Woensel), vader van 2 dochters, neemt in de oorlog dienst in het Duitse leger
Edisonstraat 87
A. M. van der Aa
L. H. H. Reijmer
fabrieksarbeider
metselaar
 
Edisonstraat 89
C. A. P. van Hoek
G. Geukes
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Hiertussen kruist de Wattstraat
Edisonstraat 91
Winkel/ woningrijtje 1929
J. van Tilburg
kruidenierswaren
In 1953 kruidenier-tabak C. Aarts van Tilburg, in 1964 tabakszaak M.J. Merode; in 1975 Teeuwen Zelfwasserij. In 1986 Gurbuz Shoarma, 1988 Cous-coushuis Melella, 1991 Turks eethuis Azië, in 2000 en 2012 koffiehuis MeetPoint
Edisonstraat 93
J. H. Bogers
metselaar
 
Edisonstraat 95
J. H. van Luttervelt
J. J. van Luttervelt
D. J. van Luttervelt
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Edisonstraat 97
A. Vermeulen
los arbeider
 
Edisonstraat 99
Huizenrij, gesloopt 2009
A. Kok
F. W. Kogelman
J. J. Verplanke
sigarenmaker
sigarenmaker
grondwerker
 
Edisonstraat 101
G. J. Luys
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 103
D. F. Sanders
glassorteerder
 
Edisonstraat 105
P. C. Jansen
fabrieksarbeider
 
Edisonstraat 107
G. Jansen
J. H. Graus
fabrieksarbeider
autogeenlasser
Graus (1909, Maasbracht) werkte op de afdeling Condensators en woont in 1934 in bij zijn aanstaande schoonfamilie
Edisonstraat 109
H. Pardoel
houtbewerker
 
Edisonstraat 111
B. G. Blommers
fabrieksarbeider
 
Zijstraat Voltastraat
Edisonstraat 113
Huizenrij, gesloopt 2009
L. J. Bogers
koopman

Foto van de rij in 2006.
Echtpaar van Zwol-Bergsma viert op nummer 127 in 1939 hun 50-jarig huwelijksfeest.
In 1959 staat L.J. Bo(o)gers op 113 te boek als marktkoopman in textiel
Edisonstraat 115
H. Schellekens
melkventer
Edisonstraat 117
C. J. Verhappen
fabrieksarbeider
Edisonstraat 119
J. P. van den Broek
koopman
Edisonstraat 121
T. J. van de Wouw
sigarenmaker
Edisonstraat 123
P. J. van de Kerkhof
fabrieksarbeider
Edisonstraat 125
W. Nijkamp
magazijnbediende
Edisonstraat 127
J. van Zwol
zonder beroep
Edisonstraat 129
H. Feijen
automobielmonteur
Edisonstraat 131
F. L. van Dooren
los arbeider
Zijstraat Galvanistraat
Edisonstraat 133
Huizenrij, gesloopt 2009
J. P. Wijn
smid-bankwerker

Foto van de rij in 2008, kort voor dr sloop. Het hoekhuis voor (nr. 147) heeft een dambord in de voortuin
Edisonstraat 135
M. Vroegh
elektricien
Edisonstraat 137
W. van der Heijden
sigarenmaker
Edisonstraat 139
A. J. van den Berge
H. J. van den Berge
huisschilder
wever
Edisonstraat 141
W. Merkies
arbeider
Edisonstraat 143
J. P. van der Kaa
fabrieksarbeider
Edisonstraat 145
J. van Gemert
sigarenmaker
Edisonstraat 147
H. W. Frederiks
kleermaker
Hiertussen de toegang tot de Fultonhof (het latere Baekelandplein)
Edisonstraat 149
Huizenrij, gesloopt in 2002
H. W. van de Wijdeven
borstelmaker
 
Edisonstraat 151
J. H. van Turnhout
wever
 
Edisonstraat 153
P. J. Steeman
sigarenmaker
 
Edisonstraat 155
F. A. A. Taks
dekbewerker
 
Edisonstraat 157
A. de Wert
stukadoor
 
Edisonstraat 159
F. H. Smulders
schoenmaker
 
Edisonstraat 161
Huis 1928, sloop 2002
F. J. B. Kruls
J. Laghuwitz
L. J. van der Kallen
Aa. Ma. Laghuwitz
Aa. Ha. van der Kallen
elektricien
nachtportier
clichémaker
werkster
zonder beroep
Foto van het huis in 2000.
In 1954 rijwielhandel Bossema, in 1964 tot 1970 Tjabo huishoudelijke artikelen en rijwielen
Edisonstraat 163
Rijtje nabij hoek Marconilaan, 1928
L. de Wette
M. L. Driessen
kantoorbediende
sigarenfabrikant
In 1977 sluit hier chocolaterie de Lekkerbekker
Edisonstraat 165
Aa. Heykoop
H. Heykoop
verpleegster
fabrieksarbeider
In 1980 en 1992 café-bar St Tropez, in 2006 tot 2009 café-bar Leentje
Edisonstraat 167
C. W. Albronda
tandtechniker, tandtechnische inrichting
Kunsttanden en gebitten; ook in 1959 de Woenselse Tandtechnische reparatie-inr. van Albronda
Edisonstraat 169
H. J. Kauffeld
H. H. Kauffeld
magazijn de Bijenkorf (galanterieën)
glasblazer
Ook in 1953 nog de winkel van Kauffeld-Kumper; in 1975 Studio Relax
Edisonstraat 171
J. A. Gofers
M. W. Kollée
M. Rovers
Wed. H. Bovenchien-Gofers
schoenmaker
schoenmaker
zonder beroep
zonder beroep
In 1939 sluit Govers' schoenmakerij "Modern"; in 1953 Bressers-Jonkers, groentehandel tot 1957; in 1970 sluit hier de Pinocio-Bar, in 1975 café-bar Candy, in 1982 café-bar Sark, 1984 Taxim, 1985 café Ali Baba, 1990 café-bar Welkom, in 2003 en 2012 café Limit


Het Edisonplein (1922) ligt midden in de woonbuurt

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Edisonplein 1
Rijtje tussen Edisonstraat en Ampèrestraat, 1930
B. W. van Beek
los arbeider
 
Edisonplein 2
A. van de Ven
G. Wagemans
beambte N.S.
fabrieksarbeider
 
Edisonplein 3
J. W. van Gennip
hulpmonteur
 
Edisonplein 4
C. L. Weemers
fabrieksarbeider
 
Edisonplein 5
J. Maas
bankwerker
 
Edisonplein 6
H. J. Brakmeyer
sigarenmaker
 
Edisonplein 7
Huizen tussen 2e Franklinstraat en Edisonstraat, 1930
J. Bezemer
fabrieksarbeider
In 1953 zit hier de R.K. Leesbibliotheek, bur. Woensel West, in 1959 kath. maatsch. wijkwerk afd. Woensel-West, in 1964 Groene Kruis afd. Woensel-W, in 1975 Instituut Maatschappelijk Welzijn
Edisonplein 8
G. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Edisonplein 9
Huizen tussen Edisonstraat en Stevinstraat, 1930
 
 
 
Edisonplein 10
J. H. Pennings
los arbeider
 
Edisonplein 11
J. A. van Liempd
chauffeur
 
Edisonplein 12
 
 
 
Edisonplein 13
Huizen tussen Stevinstraat en 1e Franklinstraat, 1930
Huisvr. A. van Gerwen-Raymaekers
zonder beroep
 
Edisonplein 14
J. van den Akker
V. S. Martini
metselaar
terrazzowerker
 
Edisonplein 15
Ph. Fr. Bekx
fabrieksarbeider
 
Edisonplein 16
G. H. Seijkens
fabrieksarbeider
 


De Fultonhof (1922, genoemd naar de uitvinder van de stoomboot) is een hofje, zijstraat van de Edisonstraat aan de kant van de Marconilaan.
De straatnaam wordt in 1961 ingetrokken. In verband met de reconstructie en sanering van de buurt moesten de gezinnen met kinderen die hier woonden naar elders verhuizen zodat de vrijgekomen woningen aan bejaarden en 'onvolledige gezinnen' aangeboden konden worden. De straatnaam Fultonhof had toen een ongunstige klank en om schoon schip te maken werd er een nieuwe straatnaam van stal gehaald: het Baekelandplein. Een straatnaam die anno 2012 ook geen positieve klank meer heeft. Overigens zou er in 1991 bij een volgende renovatie elders in de woonbuurt weer een nieuw Fultonplein opduiken.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fultonhof 1
Nu de adressen Baekelandplein 1-24, woninkjes in 1930 gebouwd; tegenwoordig hebben de woningen niet meer de woonfunctie maar zijn het adressen voor erotische bedrijvigheid
G. B. Stienezen
grondwerker
 
Fultonhof 2
B. H. Roordink
bankwerker
 
Fultonhof 3
C. A. T. Timmermans
Ea. Ha. Soentjens
fabrieksarbeider
naaister
 
Fultonhof 4
A. P. Bijster
blikslager
 
Fultonhof 5
J. Terpstra
arbeider
In 1933 wordt Terpstra geroyeerd als lid van de communistische CPH, "wegens politieke onbetrouwbaarheid"
Fultonhof 6
H. Heesakkers
Wed. H. Heesakkers-van Hedel
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Fultonhof 7
B. Kuiper
grondwerker
 
Fultonhof 8
P. van den Nieuwenhof
sigarenmaker
 
Fultonhof 9
M. Meeuwse
Wed. J. Meeuwse-van der Weijden
grondwerker
zonder beroep
 
Fultonhof 10
C. van Geene
Th. van Geene
fabrieksarbeider
grondarbeider
 
Fultonhof 11
L. Quadflieg
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 12
A. Bakermans
M. van de Ven
chauffeur
wever
 
Fultonhof 13
Chr. van Aalst
opperman
 
Fultonhof 14
J. Hosewol
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 15
W. van Bijsterveld
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 16
H. N. van der Mark
controleur
 
Fultonhof 17
J. P. van Dongen
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 18
A. J. Oomens
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 19
H. van der Linden
J. van Osch
L. H. Kneepkens
melkventer
arbeider
smid
 
Fultonhof 20
J. A. Visschers
bankwerker
 
Fultonhof 21
C. van Dal
grondwerker
 
Fultonhof 22
L. L. J. Strijb
metselaar
 
Fultonhof 23
K. Braat
fabrieksarbeider
 
Fultonhof 24
L. J. Rosier
mecanicien
 
Fultonhof 25
Het zuidelijk rijtje woningen is in 2002 gesloopt; hier nu gebouw Edisonstraat 149-161
Fr. van den Broek
grondwerker
Foto in 2000, kort voor de sloop.
Op de hoek bij de oude Franciscus van den Broek (Strijp, 1874) die sinds 1930 op de Fultonhof woonde, wordt in 1940 ingebroken waarbij 8 gulden uit de keukenkast buit wordt gemaakt
Fultonhof 26
J. de Jong
fabrieksarbeider
Fultonhof 27
N. Kivits
los arbeider
Fultonhof 28
W. Woppenkamp
los arbeider
Fultonhof 29
C. van Engelen
grondwerker


De Galvanistraat (1922, genoemd naar een 18e-eeuwse Italiaanse natuurkundige) is een korte verbinding tussen Wenckenbachstraat en Edisonstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Galvanistraat 2
Rij gebouwd ±1923, in 2009 gesloopt
J. Wolters
fabrieksarbeider

Foto van de rij anno 2006
Galvanistraat 4
J. G. C. Guntlisbergen
chauffeur
Galvanistraat 6
M. A. Slegers
chauffeur
Galvanistraat 8
W. A. van der Made
elektro-monteur
Galvanistraat 10
N. van Geene
zonder beroep
Galvanistraat 12
J. P. Fr. Hoffman
sigarenmaker
Galvanistraat 14
J. W. van de Wiel
fabrieksarbeider
Galvanistraat 16
K. Speerstra
los arbeider
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Galvanistraat 1
Rij gebouwd ±1923, in 2009 gesloopt
M. van den Besselaar
boterbezorger
 
Galvanistraat 3
H. ten Bos
tabaksstripper
Tevens was Ten Bos in 1934 behanger
Galvanistraat 5
J. W. van den Broek
Wed. Fr. van den Broek-Rijnen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Galvanistraat 7
R. van der Wegen
grondwerker
 
Galvanistraat 9
H. Claassen
fabrieksarbeider
 
Galvanistraat 11
M. Kuijpers
fabrieksarbeider
 
Galvanistraat 13
J. N. Verlangen
fabrieksarbeider
 
Galvanistraat 15
J. C. van Houtert
Wed. L. Hendriks-Abbing
chauffeur
zonder beroep
 
Galvanistraat 17
J. H. Moorman
fabrieksarbeider
 
Galvanistraat 19
Sj. Eisinga
grondwerker
 
Galvanistraat 21
C. J. Weterings
chauffeur
 
Galvanistraat 23
K. Friderichs
fabrieksarbeider
 


De Wenckenbachstraat (1922) loopt van de Boschdijk naar het Franklinplein/ Wattstraat.
Naar welke wetenschapper de straat is vernoemd, is me niet duidelijk. Er is wel een obscure Utrechtse hoogleraar Willem Wenckebach, 1803-1847. De schrijfwijze van de straatnaam zou dan fout door de gemeente zijn vastgesteld, want die "n" had er niet in gemoeten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wenckenbachstraat 4
Kort rijtje huizen (1929) nabij de Boschdijk, sloop 2009
R. Hooiveld
fabrieksarbeider

Rechts het rijtje 4-8 anno 2006
Wenckenbachstraat 6
J. van Polen
fabrieksarbeider
Wenckenbachstraat 8
A. van Ommen
schilder
Wenckenbachstraat 12
Langer rij huizen (1929), na een bocht parallel Boschdijk; hieraan zijn later nog 4 grotere huizen aangeplakt (38-44, 1935).
Alles gesloopt in 2009
D. Mulder
sigarenmaker
 
Wenckenbachstraat 14
H. Kroon
arbeider
 
Wenckenbachstraat 16
H. Peynenburg
sigarenmaker
In 1933 verongelukt zijn 11-jarige zoon, aangereden door een Hagenaar die met 85 km/uur over de Boschdijk scheurt; omstanders willen de chauffeur te lijf gaan, zijn wagen wordt in beslag genomen
Wenckenbachstraat 18
C. Frijters
arbeider
 
Wenckenbachstraat 20
H. T. van Vroonhoven
grondwerker
 
Wenckenbachstraat 22
G. J. Hendriks
ijzervlechter
 
Wenckenbachstraat 24
P. Dekkers
grondarbeider
 
Wenckenbachstraat 26
J. L. Peynenburg
sigarenmaker
 
Wenckenbachstraat 28
J. Fr. van den Broek
arbeider
 
Wenckenbachstraat 30
J. de Haan
los arbeider
 
Wenckenbachstraat 32
N. de Wild
arbeider
 
Wenckenbachstraat 34
P. H. Snijders
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 36
P. A. J. van de Riet
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wenckenbachstraat 1
Woningrij (1929) tot waar de straat overgaat in de Galvanistraat en de Wenckenbachstraat een bocht naar rechts maakt; sloop 2009
J. F. Stokx
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 3
A. Mayers
schoenmaker
 
Wenckenbachstraat 5
P. J. Jaspers
machinereparateur
 
Wenckenbachstraat 7
Wed. N. van Rijn-de Groot
wasvrouw
 
Wenckenbachstraat 11
Woningrij (1929) (foto) tussen Galvanistraat en Voltastraat
Th. C. van den Berg
metaalbewerker
 
Wenckenbachstraat 13
J. Leidekker
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 15
B. M. van de Klundert
arbeider
 
Wenckenbachstraat 17
P. Koster
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 19
F. A. Verhoeven
Th. J. Buenen
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Wenckenbachstraat 21
A. H. de Kort
W. J. de Kort
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 23
J. Hellstern
stratenmaker
 
Wenckenbachstraat 25
W. van Beilen
los arbeider
 
Wenckenbachstraat 27
J. Vos
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 29
W. Lardinois
fabrieksarbeider
 
Hiertussen ligt de Voltastraat
Wenckenbachstraat 31
Huizenrij 1929, sloop 2009
J. C. C. Hinsen
K. H. Hinsen
L. Hinsen
fabrieksarbeider
houtbewerker
zonder beroep
Foto van de rij 31-37 in 2008
Wenckenbachstraat 33
M. van Krugten
fabrieksarbeider
 
Wenckenbachstraat 35
J. F. C. Schaapsmeerders
grondwerker
 
Wenckenbachstraat 37
F. J. van Muilekom
F. J. van Muilekom
los arbeider
fabrieksarbeider
 
 
In 1935 worden hier nog de huisnummers 39-45 aangebouwd


De Voltastraat (1922, genoemd naar de ontdekker van de batterij) is een kort straatje tussen Wenckenbachstraat en Edisonstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Voltastraat 2
Huizenrij 1929, sloop 2009
M. M. Mink
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 4
L. van Rijn
grondwerker
 
Voltastraat 6
A. Robben
arbeider
 
Voltastraat 8
P. J. van Meurs
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 10
J. Schuurmans
arbeider
Echtelijk drama in 1934: Schuurmans, 33-jarige keistamper bij de gemeente, krijgt ruzie met zijn vrouw die een verhouding heeft met ene U. uit Oss; hij bewerkt haar met een scheermes; gealarmeerde politie trapt de deur in en arresteert de man; de vrouw in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis; het enig zoontje van ±6 jaar is getuige geweest van het drama; eis van de rechtbank: slechts 1½ jaar
Voltastraat 12
P. Cremers
metselaar
 
Voltastraat 14
S. Zondag
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 16
Ch. de Rooij
controleur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Voltastraat 1
Huizenrij 1929, sloop 2009
Wed. G. E. van Diessen-Manders
zonder beroep
 
Voltastraat 3
W. P. van der Grinten
radiomonteur
 
Voltastraat 5
W. der Kinderen
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 7
J. Wouters
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 9
P. J. Wijn
bierbottelaar
 
Voltastraat 11
H. Wijtmans
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 13
F. A. Verhoeven
fabrieksarbeider
 
Voltastraat 15
Ant. van Meel
fabrieksarbeider
 


Tussen Marconilaan en Galileistraat

Het karakteristieke deel van de oude arbeiderswijk, tussen Marconilaan en Galileistraat, is aangewezen als historisch-stedebouwkundig gebied 't Lijntje. Een woningproject dat in 1929-1930 is gerealiseerd.
Door deze nominatie (al is het nog geen beschermd stadsgezicht) zal het gebied hopelijk niet met de sloophamer van de integrale wijkvernieuwing te maken krijgen.

De Daguerrestraat (1928, genoemd naar een van de uitvinders van de fotografie) ligt tussen het Humboldtplein en de Edisonstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Daguerrestraat 4
Huizenrij uit 1930
H. Valk
kantoorbediende
 
Daguerrestraat 6
Th. H. Buwalda
Wed. G. J. W. Horsten-Wittens
kantoorbediende
zonder beroep
 
Daguerrestraat 8
J. A. Janssen
kantoorbediende
In juli 1934 vestigt zich hier Salomon Caneel (1906, Veendam), kantoorbediende, met zijn vrouw Henriette van der Wijk (1906, Nijmegen); een joods gezin dat in 1938 hun eerste zoon Johan kreeg; zij worden in de oorlog naar Westerbork gedeporteerd, Salomon sterft in 1945 in Kdo Langenbielau (Polen), vrouw en kind overleven de oorlog
Daguerrestraat 10
J. J. Dikschei
calculator
 
Daguerrestraat 12
J. Schuitemaker
kantoorbediende
 
Daguerrestraat 16
S. Veenstra
calculator
 
Daguerrestraat 18
J. H. Paulzen
machine-constructeur
 
Daguerrestraat 20
L. A. Jansen
kantoorbediende
 
Daguerrestraat 22
W. J. Kuperus
kantoorbediende
 
Daguerrestraat 24
L. P. H. Bonnier
tekenaar
 
Daguerrestraat 26
Ant. L. Ma. Matla
adjunct-inspecteur van politie
Matla, "over wie de meningen ten aanzien van diens rol voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel gelijkluidend zijn: een slap optreden en zelfs een zekere mate van collaboratie", zo oordeelt Dekkers in zijn boek
Daguerrestraat 28
C. J. Bakker
fysicus
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Daguerrestraat 1
Huizenrij uit 1930
C. A. Winkel
mechaniker
 
Daguerrestraat 3
A. H. Janssen
elektrotechnicus
 
Daguerrestraat 5
H. Zirkzee
instrumentmaker
 
H. B. A. Korz
kantoorbediende
Daguerrestraat 7
P. W. van de Sande
boekhouder
 
Daguerrestraat 11
C. Overdevest
zonder beroep
 
Daguerrestraat 13
M. Pellekaan
assistent N.V. Philips
 
Daguerrestraat 15
S. T. Leusink
tekenaar
 
Daguerrestraat 17
R. Oostra
radiotechniker
 


De Torricellistraat (1928, genoemd naar de uitvinder van de barometer) is een tweede verbinding tussen het Humboldtplein en de Edisonstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Torricellistraat 2
Huizenrij uit 1930
J. M. A. Rooijmans
kantoorbediende
 
Torricellistraat 4
Ph. N. Heinze
chemisch techniker
 
Torricellistraat 6
Wed. H. N. A. Priem-Borren
zonder beroep
 
Torricellistraat 8
C. W. van der Meij
assistent bedrijfsleider
 
Torricellistraat 10
J. G. van der Tooren
radiotechniker
 
Torricellistraat 12
M. Fr. van Gulik
inspecteur van een assurantiekantoor
 
Torricellistraat 14
J. A. Wolters
kantoorbediende
 
Torricellistraat 16
W. G. H. Brusselers
reiziger
 
Torricellistraat 18
C. H. Smits
ambtenaar P.T.T
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Torricellistraat 1
Op de hoek ligt de in 1930 geopende woongelegenheid voor jonge mannen van de woningstichting van het Nederlandsch Jongelingenverbond; zie hiervoor foto hieronder
Torricellistraat 3
Huizenrij uit 1930
H. van Overhagen
kantoorbediende
 
Torricellistraat 3-A
C. Korver
elektro-technicus
 
Torricellistraat 5
M. de Jong
bankwerker
 
Torricellistraat 7
B. J. C. Boysen
kantoorbediende
 
Torricellistraat 9
J. G. Nieuwenhuis
assistent bedrijfschef
 
Torricellistraat 11
Th. J. Ruwers
technisch opzichter
 
Torricellistraat 13
H. Korn
reiziger
 
Torricellistraat 15
J. Bouman
tekenaar
 
Torricellistraat 17
J. van der Klis
accountant
 
Torricellistraat 19
H. Blok
werktuigkundige
 
Torricellistraat 21
H. Emmens
laborant
 
Torricellistraat 23
L. J. Pot
onderwijzer
 
Torricellistraat 25
J. Riemens
assistent laborant
 

Torricellistraat
Een ansicht uit 1931.

De fotograaf staat op de Edisonstraat en we zien het in 1930 geopende Jongezellenhuis.
Het gebouw bestaat uit twee torens met elkaar verbonden door een laagbouw. De hoofdingang was aan de Edisonstraat (huisnummer 144, links op de foto). De tweede toren heeft adres Torricellistraat 1 en die toren zien we rechtsachter in beeld.

In augustus 1930 is het protestants-christelijk tehuis voor jonge mannen geopend; de huur is nog geen 10 gulden per week en de was is vrij. Ook is er een douche aanwezig, wat in die tijd een luxe was want normale mensen waren op het badhuis aangewezen.

In de jaren zeventig heeft het gebouw een horeca-functie. Het complex wordt omstreeks 1982 door de gemeente aangekocht en sindsdien wordt het gebruikt voor kamerbewoning.
 


Humboldtplein
(1929) en Humboldtstraat (1928) zijn genoemd naar Von Humboldt, ontdekkingsreiziger en aardrijkskundige.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Humboldtplein 1
Tussen Daguerre- en Torricellistraat, 1930
J. Bekkering
techniker-tekenaar
 
Humboldtplein 2
C. Verhoeff
expediteur
 
Humboldtplein 3
H. B. A. Hendriks
kantoorbediende
 
Humboldtplein 4
P. J. Berrevoets
werktuigkundige
 
Humboldtplein 5
In het verlengde van de Torricellistraat, 1930
 
 
 
Humboldtplein 6
A. Hermann
techniker
 
Humboldtplein 7
A. Lipphaus
ingenieur
 
Humboldtplein 8
P. G. Moerel
technicus
 
Humboldtplein 9
A. von Reth
taxateur
 
Humboldtplein 10
A. H. Fr. den Baas
assistent accountant
 
Humboldtplein 11
In het verlengde van de Daguerrestraat, 1930
F. Jurriaanse
assistent laborant
 
Humboldtplein 12
L. van Strien
kantoorbediende
 
Humboldtplein 13
E. Wiegersma
werktuigkundige
 
Humboldtplein 14
W. Luyten
opzichter
 
Humboldtplein 15
A. J. W. de Groot
kantoorbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Humboldtstraat 4
Huizenrij uit 1930, uitkijkend op het plein
B. Stroeve
assistent Philips
 
Humboldtstraat 6
C. J. van Vliet
elektro-technicus
Van Vliet (1900, Haarlem) was in 1927 naar Philipsdorp gekomen; in 1930 overleed zijn vrouw Truus Trommar in Davos (TBC dus?); een jaar later hertrouwde hij de Groningese A.Kla. Braber en verhuisde naar Woensel-West
Humboldtstraat 8
H. J. van Baaren
koopman
 
Humboldtstraat 10
J. W. L. Köhler
assistent universiteit
Echtpaar Köhler-Casimir meldt geboorte dochter in de krant van 12-8-34
Humboldtstraat 12
S. G. P. de Lange
vertegenwoordiger
 
Humboldtstraat 14
G. Fr. Bloemers
terreinchef gloeilampenfabriek
 


De Galileistraat (1928, genoemd naar Galilei, soms ook wel op zijn Nederlands met i-trema geschreven, de Italiaanse sterrenkundige) is in 1934 de verbinding tussen Wattstraat en het Marconiplein
Galileistraat
Een ansicht uit 1936 van de C.N.S-school aan de Galileïstraat.

De foto toont de school in de oorspronkelijke opzet van de architect. In latere jaren zal er aan de linkerzijde wat verbouwd worden, wat het uiterlijk niet ten goede is gekomen. Desalniettemin is het als gemeentelijk monument aangewezen.

Achter de school is het tot aan het spoor nog een onbebouwd terrein. Hier komen na de oorlog de flats aan de Groenewoudseweg.

De kleuterschool telde in 1972 66 kleuters (2 leidsters) en de lagere school 180 kinderen (7 leerkrachten). In 1983 waren er nog 156 leerlingen voor het totale basisonderwijs. Inmiddels was het een school waar voor zo'n 90% allochtone kinderen op school zaten.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Galileistraat 2
Rijksmonument, architect Hanrath, gebouwd in 1929
Christelijk Nationale school voor L.O.
 
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Galileistraat 1
Woningrij uit 1930 tussen Wattstraat en Humboldtstraat; in 1956 worden hierna nog 3 huisjes gebouwd tussen Humboldtstraat en Marconilaan
P. A. van der Weijden
chemicus
 
Galileistraat 3
W. Ihrig
constructeur
 
Galileistraat 5
J. G. F. Wendert
ingenieur
 
Galileistraat 7
W. van der Vlies
onderwijzer
 
Galileistraat 9
A. van den Berg
ingenieur
 
Galileistraat 11
P. L. Hazelhet
ingenieur
 
Galileistraat 13
J. Faust
constructeur
Jac Faust stuurt in 1934 een ingezonden stuk naar de krant. De 'hoogachtende abonné' beklaagt zich over het veelvuldige gebedel van allerlei steuncollectes aan zijn deur; daar is het Burgerlijk Armbestuur toch zeker voor, zo betoogt hij
Galileistraat 15
H. W. Demmink
techniker
 
Galileistraat 17
W. Vuijk
filiaalhouder
 
Galileistraat 21
C. Candel
werkmeester
 
Galileistraat 23
J. Nobel
onderwijzer
 
Galileistraat 25
A. W. van den Berg
boekhouder-kassier
 
Galileistraat 27
H. Bruining
natuurkundige
Bruining was een Leidse corpsbal geweest
Galileistraat 29
Ir. R. Veldhuijzen
elektro-technicus
 


De Wattstraat (1922, genoemd naar James Watt die o.a. een stoommachine en het kopieerapparaat uitvond) loopt in 1934 van de Edisonstraat richting spoorlijn, langs de oude Joodse begraafplaats.
Het eerste deel, van Boschdijk tot Edisonstraat is dan al wel in aanleg. Daar zijn rond 1935 woningen opgeleverd. De huisnummering van het oudere deel wordt dan ook aangepast. Het laatste gedeelte van de straat, langs de begraafplaats, is tegenwoordig parkeerterrein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wattstraat 40
Nu de huisnummers 46-50, gebouwd 1929, tussen Edisonstraat en Archimedesstraat
G. van Gelder
koopman
 
Wattstraat 42
A. Fontein
J. H. Fontein
stoker
fabrieksarbeider
 
Wattstraat 44
C. J. Baartmans
koopman
 
Hiertussen ligt de Archimedesstraat
Wattstraat 46
Nu de huisnummers 52-60, gebouwd 1930, tussen Archimedesstraat en Morsestraat; nu zijn het allemaal studentenhuizen
Café L. van Oss
L. van Oss
Wed. P. J. van Houtum-Kremers

bouwvakarbeider
fabrieksarbeidster
In 1934 heeft het café De Muis een fazantenloterij maar dat loopt uit de hand, zo meldt de krant: het ontaardt in een vechtpartij op de Edisonstraat waar men elkaar met een bijl te lijf gaat.
In 1951 op nr. 52 café Wederopbouw van Van Beek-Korneli, in 1959 De Bron (H. Scholtens), in 1975 café De Ballentent, 1980 café Karsli Mehmet, 1985 tot 1989 café 't Buurthuis; in 1995 stichting de Witte Ballon; in 2000 en 2012 café Şafak
Wattstraat 48
H. A. Beerens
los arbeider, slagerij
In 1931 brandde de toen pasgeopende comestibleszaak geheel uit (kortsluiting); in 1940 en 1953 op nr. 54 slager C.W. van der Made, in 1959 en 1964 cafetaria de Woenselse Snack Bar van W. van Beek-Kornell, 1975 cafetaria J. van Happen.
In 1995 studentenhuis Wattjes
Wattstraat 50
Th. Panken
W. H. C. Lodewijks
J. H. A. Nass
slager
monteur
zonder beroep
 
Wattstraat 52
J. Leushuis
J. A. van Overveld
J. H. Cox
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
brood- en banketbakker
In 1995 studentenhuis Maison Pleurop
Wattstraat 54
H. P. Jansen
filiaalhouder (kruidenierswaren)
In 1951 en 1959 op nr. 60 bakker/ kruidenier (Centra) W. van Deijck; in 1975 slijterij de Gouden Leeuw; nu kamerbewonerspand
Hiertussen ligt de Morsestraat
Wattstraat 56
Nu huisnummers 62-64, gebouwd 1930
P. M. Verschueren
rijwielhandelaar
Ook nog in 1975 op nr. 62 moffelinrichting/ rijwielhandel P.M. Verschueren, in 1980 slijterij de Gouden Leeuw; nu kamerbewonerspand
Wattstraat 58
J. Schöne
J. P. Lieffers
glasblazer
rijwielhersteller
 
Wattstraat 60
Nu huisnummers 66-68; verwoest in de oorlog (foto) en nu naoorlogse wederopbouw
A. M. Merkx
J. E. C. de Bruijn
winkelier
fabrieksarbeider
Merkx was in 1932 failliet gegaan
Wattstraat 62
A. J. Luyk
conciërge
Adriaan Jacob Luijk (1900, Zierikzee) was in 1930 met zijn gezin naar Eindhoven gekomen; hij was concierge op de nabijgelegen school; aan huis hadden ze tevens in 1934 een aardappelenhandel, winkel "De Zeeuwse Blauwe"
Foto: met dank aan Mari Kieneker
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wattstraat 1
Tegenwoordig Wattstraat 43-53, tussen Edisonstraat en Galileistraat
 
 
 
Wattstraat 3
P. von Reth
assistent accountant
 
Wattstraat 5
L. de Wit
assistent
 
Wattstraat 7
J. H. P. Bakker
werktuigkundige
 
Wattstraat 9
K. F. Simons
leraar
 
Wattstraat 11
D. Horning
werktuigkundige
 


De Franklinstraat (1922, genoemd naar de uitvinder van de bliksemafleider) loopt in 1934 van het Edisonplein tot aan de spoorbaan. Sinds 1951 heet dit straatdeel de 2e Franklinstraat. Dan wordt de 1e Franklinstraat het gedeelte van Edisonplein naar Franklinplein, woningbouw die in 1935 is opgeleverd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Franklinstraat 42
Huizenrij (foto) uit 1930, tussen Edisonplein en Stephensonstraat; het laatste deel, de nrs. 66-76 (evenals de overzijde) is van 1950
A. Meijers
J. Janssen
Wed. A. Meijers-Sep
grondwerker
pakker
zonder beroep
 
Franklinstraat 44
P. de Been
fabrieksarbeider
 
Franklinstraat 46
A. Kusters
stukadoor
 
Franklinstraat 48
J. Vogels
monteur
 
Franklinstraat 50
P. G. Raijmakers
stukadoor
 
Franklinstraat 52
P. Wilbenga
grondwerker
 
Franklinstraat 54
J. A. Ehlen
grondwerker
 
Franklinstraat 56
H. Jager
grondwerker
 
Franklinstraat 58
J. Dirne
arbeider
 
Franklinstraat 60
J. Guichelaar
fabrieksarbeider
 
Franklinstraat 62
J. van Daalen
fabrieksarbeider
 
Franklinstraat 64
H. M. van Maurik
opperman
 


De Ampèrestraat (1922, genoemd naar Ampère, behalve een grondlegger van elektrodynamica ook ontdekker van fluoride) verbindt in 1934 het Edisonplein met de spoorovergang waarlangs men op de Oirschotsedijk uitkomt.
Het is aanvankelijk de bedoeling om aan de andere kant van het Edisonplein een verbinding met de Boschdijk aan te leggen, waardoor de straat een van de hoofdverbindingswegen in de woonbuurt zou worden. Dat deel van de straat is echter nooit gerealiseerd. In plaats hiervan kwam de Stevinstraat, die niet naar de Boschdijk loopt maar afbuigt. En de spoorwegovergang is met de komst van het hoogspoor verdwenen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ampèrestraat 82
Tegenwoordig Stevinstraat 38-40, hoekwoningen Edisonplein, gebouwd 1930
T. F. van Wanrooij
grondwerker
 
Ampèrestraat 84
Th. G. Ruijters
Wed. J. Th. Ruijters-van Oest
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Hier ligt het Edisonplein
Ampèrestraat 86
Hoekwoningen, 1929
D. Baars
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 88
A. Habink
J. Habing
arbeider
kantoorbediende
 
Ampèrestraat 90
Huizenrijtje 1929
B. van Eekelen
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 92
P. J. van Mierlo
los arbeider
 
Ampèrestraat 94
J. de Vries
zonder beroep
 
 
De rest van de straat (nrs. 96-120) was in 1934 nog in aanbouw.
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ampèrestraat 81
Tegenwoordig Stevinstraat 59-61, hoekwoningen Edisonplein, gebouwd 1930
F. Horvers
grondarbeider
 
Ampèrestraat 83
J. W. H. Titulaer
boekbinder
 
Hier ligt het Edisonplein
Ampèrestraat 85
Huizenrij 1929
H. Pomp
schilder
 
Ampèrestraat 87
W. van der Linden
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 89
H. Wacht
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 91
G. Fr. van Akkerveken
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 93
C. van Muilekom
houtbewerker
 
Ampèrestraat 95
A. R. Morsink
fabrieksarbeider
 
Hiertussen de Archimedesstraat
Ampèrestraat 97
Huizenrij 1930-1931
H. Hartman
bakker
Ook in 1964 nog bakker Hartman, in 1975 supermarkt de Volharding, tot 1989
Ampèrestraat 99
B. van der Laan
R. de Jonge
R. Wilbers
kapper
fabrieksarbeider
chauffeur
In 1953 aannemer P. de Wild; in 1995 studentenhuis Achterelle
Ampèrestraat 101
J. Eggebeen
P. J. Lemmens
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Ampèrestraat 103
A. H. van Arnhem
W. Methorst
timmerman
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 105
H. K. Franc
P. G. Franc
P. G. Franc
timmerman
arbeider
fabrieksarbeider
Vorige winkelier was schoenmaker L.C.Fr. Restiau geweest, die had in juni 1933 geprobeerd de verzekering op te lichten; terwijl hij zelf met gezin naar Scheveningen was vertrokken, overgoot de door hem gecharterde crimineel Toon 'de Saai' uit de Woenselsestraat het huis met benzine en wilde het in brand steken. De opzet faalt echter jammerlijk want de buurt is gealarmeerd door de penetrante benzinelucht.
In 1934 is hier een handel in kruidenierswaren; in 1951 van Hoorn's Pianohandel; in 1980 winkel C. van Hoof (ijzerwaren?)
Hiertussen de Morsestraat
Ampèrestraat 107
Woningrij 1931
H. Eekhof
arbeider
Tevens in 1934 hier een manufacturenhandel; in 1953 en 1959 Hettema viswinkel
Ampèrestraat 109
A. M. Mollemans
M. Nooyen
besteller
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 111
H. Mathijssen
fabrieksarbeider
 
Ampèrestraat 113
J. G. G. Leeuw
J. G. J. Leo
glasblazer
sigarenmagazijn
In 1934 heet het hier al slijterij/ tabakhandel De Gouden Leeuw, in 1964 nog steeds
Ampèrestraat 161
Dit zal wel het huisje aan de spoorlijn zijn geweest
M. C. de Laat
Th. de Laat
bankwerker
ploegbaas N.S
 


De Archimedesstraat (1922, genoemd naar de Griekse klassieke natuurkundige-wiskundige) is een dwarsverbinding tussen Ampèrestraat en Wattstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Archimedesstraat 2
Woningrij uit 1929
A. W. van den Broek
G. Kuijpers
caféhouder
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 4
P. M. van Dalen
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 6
C. van Dorst
constructiewerker
 
Archimedesstraat 8
J. Beikes
bouwvakarbeider
 
Archimedesstraat 12
A. Boon
M. A. de Kleijn
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 14
K. H. van Zanten
Pa. Ga. van Dinter
terrazzowerker
zonder beroep
 
Archimedesstraat 20
J. C. van de Moosdijk
W. de Groot
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Archimedesstraat 22
J. C. van Erp
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 24
J. Th. van Helvoirt
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 26
G. C. Cornelissen
sigarenmaker
 
Archimedesstraat 28
P. J. J. Hermans
los arbeider
 
Archimedesstraat 30
J. H. Zondag
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 32
H. L. Feijen
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 34
F. Appeldoorn
metselaar
In 1995 studentenhuis Hotel Hilbers
Archimedesstraat 36
M. de Greef
sigarenmaker
 
Archimedesstraat 38
J. Elzinga
Y. Elzinga
huisschilder
huisschilder
 
Archimedesstraat 40
H. J. Scheers
boekdrukker
 
Archimedesstraat 44
J. N. Tummers
stukadoor
 
Archimedesstraat 48
E. J. Senkeldam
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 50
G. Klasen
grondwerker
 
Archimedesstraat 52
H. Engelen
Pa. Ma. van de Werering
timmerman en winkelier
fabrieksarbeidster
 
Archimedesstraat 54
J. G. van de Leensel
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 56
G. C. W. Smits
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Archimedesstraat 1
L. A. M. Heesakkers
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 3
G. van Samang
zonder beroep
In 1953 meldt het adresboek J. Zamang, groothandel aardappels
Archimedesstraat 5
J. Kooistra
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 7
J. Bossema
T. Wicher
monteur
monteur
 
Archimedesstraat 9
Wed. P. de Poeper-Hoeks
zonder beroep
 
Archimedesstraat 11
A. C. Verbeek
M. J. Laponder
P. Fr. de Cock
grondwerker
los werkman
groentenkoopman
 
Archimedesstraat 13
G. J. Sweers
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 15
J. Horyon
voerman
 
Archimedesstraat 17
C. Th. van den Hurk
M. van de Liefvoort
arbeider
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 19
B. Vermeer
opperman
 
Archimedesstraat 21
S. Nerings
zonder beroep
 
Archimedesstraat 23
W. C. Verharen
fabrieksarbeider
 
Archimedesstraat 25
J. C. Franse
koopman
 
Archimedesstraat 29
P. A. Weterings
borstelmaker
 
Archimedesstraat 31
J. W. Lokhorst
los arbeider
 
Archimedesstraat 33
G. de Graaf
portier
 
Archimedesstraat 35
W. Habing
arbeider
 
Archimedesstraat 37
P. M. C. Scheepers
koopman
 
Archimedesstraat 201
Dit adres moet een fout in het adresboek zijn
K. H. de Locht
controleur
 


De Morsestraat (1928, genoemd naar de kunstschilder die de code voor telegraaf-communicatie bedacht) is een tweede dwarsverbinding tussen Ampèrestraat en Wattstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Morsestraat 2
Woningrij uit 1930
G. Striezenau
arbeider
 
Morsestraat 4
H. J. van den Heuvel
J. A. van Thiel
Huisvr. W. J. van den Heuvel-Wijn
kleermaker
handelsreiziger
zonder beroep
 
Morsestraat 6
C. L. Chambon
sigarenmaker
 
Morsestraat 8
J. F. Lebens
bankwerker
 
Morsestraat 10
D. Westra
P. Kuiper
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 12
H. van Hek
J. H. Ceelen
tuinier
melkventer
 
Morsestraat 14
A. Roos
fabrieksarbeider
In 1995 studentenhuis Gottenbosje
Morsestraat 16
B. J. Haasen
J. P. Engelen
parketvloerlegger
parketvloerlegger
 
Morsestraat 18
J. Allon
W. Vorstenbosch
grondwerker
grondarbeider
 
Morsestraat 20
J. Brouwers
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 22
L. Veenhuizen
chauffeur
 
Morsestraat 24
C. Mol
stratenmaker
 
Morsestraat 26
Th. A. Fietelaars
bankwerker
 
Morsestraat 28
J. W. van der Lingen
fabrieksarbeider
In 1995 studentenhuis Toko Loco
Morsestraat 30
J. M. van Loon
metaalbewerker
 
Morsestraat 32
A. C. Hereijgers
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 34
J. Minnaar
timmerman
 
Morsestraat 36
A. Labruyère
C. van Oosten
J. Franche
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 38
L. van Orsouw
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 40
Z. Boomsma
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Morsestraat 1
Woningrij uit 1930
J. L. L. Strijb
M. Strijb
metselaar
metselaar
 
Morsestraat 3
P. de Wild
timmerman
In 1995 studentenhuis Huize Tempobeurs
Morsestraat 5
W. Eijkemans
W. de Greef
beambte N.S.
kapper
In 1995 studentenhuis het Halve Witte Huis
Morsestraat 7
K. Ossel
glasblazer
 
Morsestraat 9
P. de Vaal
schilder
 
Morsestraat 11
J. Nuiver
J. Fr. van Bokhoven
radiomonteur
schoenmaker
 
Morsestraat 13
J. Hoeppe
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 15
J. M. Bol
sigarenmaker
 
Morsestraat 19
G. A. E. Ekkart
chauffeur
 
Morsestraat 21
W. L. Loevendie
bankwerker
 
Morsestraat 23
J. Blaauw
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 25
S. Klein
grondarbeider
In 1995 studentenhuis "Om 10 uur jatten we uw fiets"
Morsestraat 27
H. J. van Diessen
sigarenmaker
 
Morsestraat 29
A. Walraven
wever
 
Morsestraat 31
E. Dijk
grondwerker
 
Morsestraat 33
Th. W. van Lent
fabrieksarbeider
 
Morsestraat 35
C. J. Nijssen
Huisvr. J. van den Hurk-Feytel
opperman
zonder beroep
 
Morsestraat 37
Wed. A. H. Mutsaers-de Greef
zonder beroep
 
Morsestraat 39
H. Th. M. Raaijmakers
J. H. A. J. van der Burgt
T. E. W. Nuijten
slager
slager
controleur
 


De Stephensonstraat (1922, genoemd naar de uitvinder van de stoomlocomotief) loopt vanaf de Minckelersstraat tot aan de spoorbaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Stephensonstraat 2
Twee rijtjes huizen uit 1923
H. van den Brandt
sigarenmaker
 
Stephensonstraat 4
A. J. Tiebax
kleermaker
 
Stephensonstraat 6
A. F. Dieleman
P. Kusters
W. B. Pothof
Wed. N. Fr. van Bakel-Toemen
kantoorbediende
fabrieksarbeider
houtbewerker
zonder beroep
 
Stephensonstraat 8
M. J. Sanders
sigarenmaker
 
Stephensonstraat 10
N. J. Dekkers
schilder
 
Stephensonstraat 12
J. J. Walraven
J. J. Walraven
metselaar
metselaar
 
Stephensonstraat 14
E. Jüng
Wed. H. P. Renting-Zwerts
hofmeester (grote vaart)
zonder beroep
 
Stephensonstraat 16
P. Janssens
grondwerker
 
Stephensonstraat 18
J. van Dijck
sigarenmaker
 
Stephensonstraat 20
P. J. Vliegen
voerman
 
Stephensonstraat 22
De Concurrent
J. de Jong
schoenmakers
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 24
A. Nendels
M. Nendels
M. Nendels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
magazijnknecht
 
Stephensonstraat 26
F. Hattenbach
gemeentearbeider
 
Stephensonstraat 28
J. W. Goyarts
wever
 
Stephensonstraat 30
W. C. van Rooij
sigarenpakker
 
Stephensonstraat 32
M. Heinen
arbeider
 
Stephensonstraat 34
J. J. van der Linden
houtbewerker
 
Stephensonstraat 36
J. M. Sijmons
koopman (vishandelaar)
 
Stephensonstraat 38
J. Raijmakers
P. C. Raijmakers
arbeider
sjouwer
 
Stephensonstraat 40
H. van Aarle
fabrieksarbeider
 
Hier kruist de Edisonstraat
Stephensonstraat 42
Woningrij uit 1929
W. van der Sluijs
P. T. Reijmer
arbeider
zonder beroep
 
Stephensonstraat 44
B. W. Th. Bosch
sjouwer
 
Stephensonstraat 46
Wed. F. van Vught-Seuntjes
zonder beroep
 
Stephensonstraat 48
L. Feijen
J. Feijen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Stephensonstraat 50
A. Wa. Overmeijer
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 52
A. J. Segbars
steenhouwer
 
Stephensonstraat 54
A. Verweij
K. A. Schimmel
bouwvakarbeider
arbeider
 
Zijstraat de Jan van der Bildtstraat
Stephensonstraat 56
Rijtje woningen 1923
Fr. H. Bellaart
schakelbordwacher
 
Stephensonstraat 58
H. W. Vierboom
grondwerker
 
Stephensonstraat 60
H. J. Elferink
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 62
W. van Rixel
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 64
G. M. Pelt
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 66
M. van de Westelaken
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Stephensonstraat 1
Rijtje huizen uit 1929, tussen Edisonstraat en Franklinstraat, nu de adressen Stephensonstraat 35-47; de huidige nrs. 1-33 waren in 1934 nog in aanbouw
M. Wolters
los arbeider
 
Stephensonstraat 3
A. Heijmans
C. Smulders
vacuumpomper
sigarenmaker
 
Stephensonstraat 5
J. van den Akker
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 7
W. Walravens
fabrieksarbeider
 
Stephensonstraat 9
H. G. Geijtenbeek
J. C. Scheepers
fabrieksarbeider
opperman
 
Stephensonstraat 11
W. van Nunen
grondwerker
 
Stephensonstraat 13
K. Bijl
fabrieksarbeider
 


Celsiusplein en omgeving

Het Celsiusplein en omgeving is de eerste fase van de woningbouwproject 'aan het Lijntje'. De bouwjaren zijn 1923-1925; daarbij zal 1923 eerder het planjaar zijn en 1924 of 1925 het jaar van oplevering.

Het Celsiusplein (1924, genoemd naar de uitvinder van de temperatuurschaal) is het centrale plein.
De straatnaam is medio 1924 vastgesteld maar de huizen hebben bouwjaar 1923; mogelijk is dit het planjaar en is de echte bouw pas een of twee jaar later geweest.
Vaak wordt er overigens ook foutief Celciusplein geschreven. In 1964 signaleert de krant dat er vier straatnaambordjes met "Celsius" zijn en vier met "Celcius".

Celsiusplein
Een ansicht uit 1934 van het Celsiusplein.

We zien de stadsbus, lijn 9, Celsiusplein. De bus reed van de Markt, Stationsplein, Fellenoord, Boschdijk, Marconilaan, Edisonstraat naar het Celsiusplein. Vandaar ging het verder via Drebbelstraat, Newtonplein, Lorentzstraat naar de Boschdijk en dan terug naar de stad. De bus reed in 1934 ieder half uur, van 7.30 uur tot 23.00 uur.

Links zien we het hoge winkelpand op de hoek van de Fahrenheitstraat. Bij het zonnescherm is het filiaal van kruidenier Notten (Celsiusplein 19). Tegenwoordig is het imposante pand wit geverfd.

De huizenrij achter de bus is Celsiusplein 20-24 (doorlopend genummerd, want het is een plein). Het pand met het zonnescherm is de zaak van drogist Donkers. Deze huizenrij zou bij de cycloon van 1939 zwaar getroffen worden.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Celsiusplein 1
Huizenrij hoek Edisonstraat, 1923
J. W. de Jongh
kapper
Ook in 1953 kapper de Jong; in 1975 en 1991 kapsalon J. Liebregts, haarmode Lianne tot 1998, Berber Selçuk coiffeur van 1997 tot 2011
Celsiusplein 2
J. J. Roosendaal
sigarenfabrikant
 
Celsiusplein 3
J. Smit
glasblazer
 
Celsiusplein 4
H. Prins
herenkleermaker
 
Zijstraat Reaumurstraat
Celsiusplein 5
Huizenrij 1923
G. A. Roestenburg
melkventer, kruidenierswaren
In de oorlog adverteert Roestenburg een pond melkpoeder voor slechts 40 cent. In 1944 wordt melkboer J.W.P. van Woensel er beboet omdat hij aangelengde ('vervalschte') melk verkocht; tot 1978 supermarkt (VéGé) W. van Woensel. In 2006 ICT-werkplaats Woensel-West
Celsiusplein 6
C. van der Kaaij
J. W. P. van de Ven
M. van de Ven
metaaldraaier
automonteur
zonder beroep
 
Celsiusplein 7
C. van Zundert
hoofdgeleider N.S
Later werd de functienaam 'hoofdconducteur'; Van Zundert bleef hier tot 1981 wonen
Celsiusplein 8
J. van Mourik
fabrieksarbeider
 
Celsiusplein 9
G. C. Bogers
fabrieksarbeider
 
Zijstraat Celsiusstraat
Celsiusplein 10
Huizenrij uit 1923
B. Bouman
W. Bemelen
koopman in manufacturen
winkelier
Brand in de manufacturenwinkel "Bembo"in 1936, naar later blijkt door Bemelen zelf aangestoken; de rechtbank eist 2½ jaar. Tot 1951 Th Wellens (bakker?); in 1953 bakker van Nistelroy, in 1959 bakker P. Timmers tot 1972; in 1975 tot 1987 Merks antiek; nu gewone woning
Celsiusplein 11
Wed. B. N. Lafèber-van Doornum
zonder beroep
 
Celsiusplein 12
W. M. Linders
F. H. van Kollenburg
sigarenmaker
huisschilder
Linders (1900, Cuijk) staat wel te boek als sigarenmaker, maar hier handelt hij in lingerie en heeft daar ook jarenlang mee op de markt gestaan; later nam zijn tweede dochter de handel over. Hoewel zelf begonnen als sigarenmaker vond Linders dat een van zijn dochters beneden haar stand zou trouwen met een 'gewone' arbeider, en had haar liever gekoppeld aan de zoon van een lingerie-concurrent; dochter zag de jongen echter als meisjesgek (hij ging een paar keer per week naar het badhuis, voor een normale knul was 1x toch genoeg?) en koos voor haar arbeider
Celsiusplein 13
C. Nab
machinist N.S
 
Celsiusplein 14
H. C. J. M. Bevers
J. C. Bevers
P. J. M. Bevers
controleur
coiffeur
kantoorbediende
 
Celsiusplein 15
A. A. Nouwens
fabrieksarbeider
 
Celsiusplein 16
M. de Goey
fabrieksarbeider
 
Celsiusplein 17
J. A. de Poorter
metselaar
 
Celsiusplein 18
C. A. van der Loo
sigarenmaker
Ook filiaal Notten in 1953; in 1959 en 1964 schoenmaker D. de Jonge, in 1975 Oprins lederwaren tot 1982; van 1982 tot 1995 (dan op nr. 18) Feijen Dierenzorg
Celsiusplein 19
J. P. F. Smits
filiaalhouder (kruidenier Notten)
Zijstraat Fahrenheitstraat
Celsiusplein 20
Bouwjaar 1923; deze huizenrij werd bij de cycloon van 1939 zwaar beschadigd: alle daken woeien eraf (foto)
G. H. van den Berg
H. G. van den Berg
onderbaas
timmerman
 
Celsiusplein 21
W. J. J. D. Kuhr
reclameschilder
Het reclame-atelier van Kuhr krijgt in 1934 faillissement aangezegd; Willem Kuhr (1894-1961) werkt aanvankelijk voor Philips maar wordt ontslagen omdat hij communistische sympathieën heeft; daarna zal hij vooral maker zijn van de grote reclames op de bioscoopgevels; Willem's kleinkind Lenny wint later het Eurovisie Songfestival
Celsiusplein 22
H. Vosmeijer
machinist N.S
 
Celsiusplein 23
P. P. A. Penning
elektricien
 
Celsiusplein 24
H. A. Donkers
Huisvr. H. A. Donkers-Donders
huisschilder
koopvrouw (drogist)
Ook in 1953 de winkel Donkers-Donders, in 1964 tot 1984 drogist Paul Donkers. In 2009 We Love Music
Zijstraat Drebbelstraat
Celsiusplein 25
Rij hoek Edisonstraat, 1925
P. W. Zwerts
schoenmaker
 
Celsiusplein 26
M. G. A. Zwerts
smid
 
Celsiusplein 27
G. de Wert
opperman
Gemeentewoning met in 1933 brandschade
Celsiusplein 28
A. F. Verhoeven
H. F. van der Velden
Aa. Ma. Th. van der Schouw
slager, slagerij
kantoorbediende
dienstbode
Slager Verhoeven-Speijers tot 1950; in 1953 en 1964 slager Tielemans-van Alphen; in 1980 dierenzaak Feijen; in 1987 handwerkwinkel 't Breischaap, tot 1990 het Snoepschaap; daarna tot 1998 de Meermarkt; in 2012 wijkrestaurant In de Voortuin


De Celsiusstraat ligt tussen de Brugmanstraat en het Celsiusplein

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Celsiusstraat 2
Woningrij 1925
D. Wessels
stoker
 
Celsiusstraat 4
A. J. Stege
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 6
H. Fr. Bronwasser
wever
 
Celsiusstraat 8
J. T. C. Wijnen
timmerman
 
Celsiusstraat 10
P. Fris
papiersnijder
 
Celsiusstraat 14
W. J. Pappers
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 16
H. J. H. in den Bosch
typograaf
 
Celsiusstraat 18
C. van der Horst
huisknecht
 
Celsiusstraat 20
G. van Klei
controleur
 
Celsiusstraat 22
J. van der Sluijs
sigarenmaker
 
Celsiusstraat 24
J. Dijkstra
verpleger R.K.G
 
Celsiusstraat 26
G. P. Schoenmakers
P. J. Schoenmakers
winkelier (kruidenierswaren)
kantoorbediende
 
Celsiusstraat 28
Woningrij nabij Celsiusplein, 1925
G. Nab
chauffeur-monteur
 
Celsiusstraat 30
P. J. Renders
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 32
G. A. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 34
A. F. Methorst
glasblazer
 
Celsiusstraat 36
C. J. Puts
W. H. P. Put
sigarenmaker
wever
 
Celsiusstraat 38
J. de Jong
autogeenlasser
 
Celsiusstraat 40
M. H. van de Weerdt
sigarenmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Celsiusstraat 1
Woningrij 1925
M. Leyssenaar
controleur
 
Celsiusstraat 3
J. H. Dirken
chauffeur
 
Celsiusstraat 5
N. Jansen
zonder beroep
 
Celsiusstraat 7
J. A. Aalewijnse
verpleger R.K.G
 
Celsiusstraat 9
G. Elands
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 11
C. C. van de Mortel
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 13
Huisvr. K. Friedl-Lanegger
P. J. Swinkels
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Celsiusstraat 15
G. J. H. Hugers
typograaf
 
Celsiusstraat 17
H. Kramer
grondwerker
 


De Reaumurstraat (1924, de straatnaam lijkt foutief vastgesteld want de uitvinder van de temperatuurschaal heette R.A.F. de Réaumur, met lidwoord en accent) is een kort straatje tussen Celsiusplein en spoorlijn.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Reaumurstraat 1
Woningrij 1923
C. Jongenelen
fabrieksarbeider
 
Reaumurstraat 3
M. Jeroen
fabrieksarbeider
 
Reaumurstraat 5
L. Vlaskamp
controleur
 
Reaumurstraat 7
P. L. Hoek
tekenaar
 
Reaumurstraat 9
C. Maas
T. Blom
chauffeur
sorteerder gloeilampenfabriek
 
Reaumurstraat 11
K. Noorlander
metaaldraaier
 
Hiertussen ligt de Jan van der Bildtstraat
Reaumurstraat 13
Woningrij 1923
H. Beekman
fabrieksarbeider
 
Reaumurstraat 15
H. Fr. K. Heinon
elektro-monteur
 
Reaumurstraat 17
J. Koenen
grondwerker
 
Reaumurstraat 19
A. P. van Dinther
sigarenmaker
 
Reaumurstraat 21
H. F. H. Lambert
bakkersknecht
 
Reaumurstraat 23
H. Siepel
koopman
 


De Fahrenheitstraat (1924, een derde uitvinder van een temperatuurschaal) loopt tussen de Brugmanstraat en het Celsiusplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fahrenheitstraat 2
Huizenrij 1925
W. J. van Erp
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 4
W. van der Wielen
timmerman
 
Fahrenheitstraat 6
J. Elders
bankwerker
 
Fahrenheitstraat 8
J. M. Bruinsma
telegrafist
 
Fahrenheitstraat 10
C. M. Baijens
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 12
F. J. Peters
controleur radio-artikelen
 
Fahrenheitstraat 14
M. van der Horst
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 16
A. H. Panhuijzen
Ma. Fa. Panhuijzen
Wed. T. A. Panhuijzen-Kampen
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Fahrenheitstraat 18
P. C. van Stratum
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fahrenheitstraat 1
Huizenrij 1923
M. J. Deeben
L. Bevers
textielarbeider
zonder beroep
 
Fahrenheitstraat 3
J. C. M. Verhoeven
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 5
J. H. C. Driessen
matrassenmaker
 
Fahrenheitstraat 7
J. J. Dor
zonder beroep
 
Fahrenheitstraat 9
G. van Nunen
Th. P. Vermeulen
chauffeur
glasmaker
 
Fahrenheitstraat 11
J. B. Peeters
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 13
J. W. Hilferink
plantsoenarbeider
 
Fahrenheitstraat 15
J. A. van den Heuvel
Ja. Ca. Fa. van den Heuvel
kopergieter
calqueuse
 
Fahrenheitstraat 17
F. Nijnens
blikslager
 
Fahrenheitstraat 19
L. Kainzinger
glasblazer
 
Fahrenheitstraat 21
E. F. Reijckers
schilder
 
Fahrenheitstraat 23
P. J. van Eekeren
sigarenmaker
 
Fahrenheitstraat 25
J. P. van de Ven
winkelier (kruidenierswaren)
 
Hiertussen ligt de Jan van der Heijdestraat
Fahrenheitstraat 27
Huizenrij 1923
Chr. Fr. van Grunsven
fabrieksarbeider
 
Fahrenheitstraat 29
L. J. van Hal
hulpfitter
 
Fahrenheitstraat 31
A. Linnemans
bankwerker
 
Fahrenheitstraat 33
M. Klaassen
sigarenmaker
 
Fahrenheitstraat 35
J. F. A. van de Ven
letterzetter
 
Fahrenheitstraat 37
J. C. Manders
sigarenmaker
 
Fahrenheitstraat 39
G. Hendriks
M. Galkema
grondwerker
chauffeur
 


De Jan van der Bildtstraat (1924, genoemd naar de Friese instrumentmaker die goede spiegeltelescopen bouwde) is een dwarsstraat tussen Reaumurstraat en Stephensonstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan van der Bildtstraat 2
Woningrij 1925
J. Boeyen
arbeider
 
Jan van der Bildtstraat 4
Fr. Goossens
opperman
 
Jan van der Bildtstraat 6
C. F. H. Stadhouders
controleur
 
Jan van der Bildtstraat 8
J. Gäken
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 10
D. van Suijdam
slager
 
Jan van der Bildtstraat 12
J. H. Mansveld
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 14
A. J. de Groot
metaalbewerker
 
Jan van der Bildtstraat 16
A. van Domseler Buitenhuis
glassorteerder
 
Jan van der Bildtstraat 18
M. van Kleij
administrateur
 
Jan van der Bildtstraat 20
W. L. de Beer
Wed. H. de Beer-Verhoeven
Ja. Ca. de Beer
koopman
koopvrouw
fabrieksarbeidster
 
Jan van der Bildtstraat 22
Wed. J. A. Dikkers-Flink
zonder beroep
 
Jan van der Bildtstraat 24
J. H. C. Verleg
houtbewerker
 
Jan van der Bildtstraat 26
F. Willaert
J. F. Jagers
stoker
kleermaker
 
Jan van der Bildtstraat 28
A. van Meurs
G. Nuismer
fabrieksarbeider
grondwerker
 
Jan van der Bildtstraat 30
C. J. Pijnenburg
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan van der Bildtstraat 1
Woningrij 1925
J. F. M. Willems
W. J. Sodderland
kleermaker
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 3
A. de Bie
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 5
A. N. van Stratum
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 7
Th. Pero
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 9
C. den Dekker
P. I. den Dekker
reparateur
koopman
 
Jan van der Bildtstraat 11
M. Meijer
glasblazer
 
Jan van der Bildtstraat 13
P. J. Mikkers
zonder beroep
 
Jan van der Bildtstraat 15
G. N. van der Hagen
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 17
J. de Haan
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 19
J. H. P. Soomer
fabrieksarbeider
 
Jan van der Bildtstraat 21
P. J. Deggens
verzekeringsagent
 
Jan van der Bildtstraat 23
A. Th. Compter
P. Chr. Compter
timmerman
timmerman
 
Jan van der Bildtstraat 25
F. G. Soomer
perser
 
Jan van der Bildtstraat 27
R. Rijksen
fabrieksarbeider
 


De Drebbelstraat (1924, genoemd naar de veelzijdige 17e-eeuwse Nederlandse uitvinder van een onderzeeboot) verbindt de Newtonstraat met het Celsiusplein.
Bij de cycloon van 1939 werd de Drebbelstraat flink getroffen: alle dakpannen lagen op straat.
 
Drebbelstraat Een ansicht met een foto die waarschijnlijk omstreeks 1929 is genomen.

Links op de hoek zien we de winkel van drogist Donkers (Celsiusplein 24). Zoals gebruikelijk in die tijd verkochten drogisten vooral verf en glas. Een jongen met een hoepel staat bij de deur.

Op de zijmuur van het rechter hoekhuis (Drebbelstraat 57) zijn politieke affiches opgeplakt. "Katholieken stemt lijst 6, Fleskens A.N", is te lezen. Fleskens was burgemeester van Geldrop en een van de voormannen van de RKSP. Hij zat van 1910 tot 1935 in de Tweede Kamer en gold als een financieel expert. Hij stierf in Eindhoven op 90-jarige leeftijd in 1965.
Verder zien we op de muur plakkers met "Stem Rood" en "30 juni naar Den Bosch".

Op de achtergrond, aan het eind van de Drebbelstraat, zien we in de verte de Newtonstraat
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Drebbelstraat 2
Woningrij 1925
M. Peters
kolenventer
 
Drebbelstraat 4
J. de Jonge
D. de Jonge
arbeider
schoenmaker
 
Drebbelstraat 6
L. Koelemans
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 8
H. L. van Bijsterveld
arbeider
 
Drebbelstraat 10
J. C. Renders
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 12
M. Ooijen
arbeider
 
Drebbelstraat 14
J. Dresselaerts
sigarenmaker
 
Drebbelstraat 16
N. van Hoeflaken
elektricien
 
Drebbelstraat 18
M. P. C. de Greef
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 20
A. Rokven
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 22
A. F. van Raamsdonk
A. F. van Raamsdonk
Aa. Pa. van Raamsdonk
tabakstripper
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
Echtpaar Alph. van Raamsdonk en Anna Cauwelaers viert in 1942 hun gouden bruiloft
Drebbelstraat 24
J. Strijb
metselaar
 
Drebbelstraat 26
B. Knevelbaart
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 28
H. Bijl
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 30
H. van Rooijen
los arbeider
 
Drebbelstraat 32
J. de Jongh
kolenbezorger
 
Drebbelstraat 34
C. Rommers
arbeider
 
Drebbelstraat 36
P. J. D. Dreesen
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 38
E. van Houtum
arbeider remmer N.S
 
Drebbelstraat 40
J. C. van den Nieuwenhof
L. A. Staal
sigarenmaker
arbeider
 
Drebbelstraat 42
G. P. Th. van het Hof
fitter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Drebbelstraat 1
Huizenrij 1923
P. van Ojik
verwarmingsmonteur
 
Drebbelstraat 3
C. van de Wiel
J. Rieger
schoenmaker
timmerman
 
Drebbelstraat 5
J. van der Aa
Wed. C. P. van der Aa-Janssen
kelner
zonder beroep
 
Drebbelstraat 7
M. J. Reijpert
sigarenmaker
 
Drebbelstraat 9
H. Bierings
magazijnknecht
 
Drebbelstraat 11
R. Bloemsma
los arbeider
 
Drebbelstraat 15
J. Woerdenbach
Wed. J. Baks-Elshout
sigarenmaker
zonder beroep
 
Drebbelstraat 17
W. van der Graaf
zonder beroep
 
Drebbelstraat 19
G. Th. W. van de Donk
elektricien
 
Drebbelstraat 21
W. J. Linotte
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 23
A. Huizinga
schilder
 
Drebbelstraat 25
W. van Seijen
timmerman
 
Drebbelstraat 27
P. Kielstra
arbeider
 
Drebbelstraat 29
F. C. Smulders
F. Smulders
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Drebbelstraat 31
H. A. Hendriks
M. W. van Haren
chauffeur
fabrieksarbeider
 
Drebbelstraat 33
A. Maas
A. H. van Liessum
monteur
bankwerker
 
Drebbelstraat 35
G. H. Nijs
typograaf
 
Drebbelstraat 37
A. W. van den Meerendonk
sigarenmaker
Ene J. v.d.M. uit de Drebbelstraat -dat zou best eens hier kunnen zijn- wordt in 1934 gevat na het stropen van konijnen
Drebbelstraat 39
G. H. C. Smits
rijtuigpoetser N.S.
 
Drebbelstraat 41
J. Holstein
asfalteur
 
Drebbelstraat 43
J. W. H. Dor
monteur
 
Drebbelstraat 45
T. Weijer
kantoorbediende
 
Drebbelstraat 47
H. Raasveld
magazijnmeester
 
Drebbelstraat 49
A. H. Ouderland
koopman
Ouderland is politiek actief als communist; hij is voorzitter van het Werklozen Agitatie Comité
Drebbelstraat 51
A. van Klei
glassorteerder
 
Drebbelstraat 53
H. J. Neefs
linieerder op een drukkerij
 
Drebbelstraat 55
J. J. Glas
technisch opzichter
 
Drebbelstraat 57
J. van der Schoot
winkelier
 


De Jan van der Heijdestraat (1924, genoemd naar de schilder en uitvinder van straatlantaarn en brandspuit Jan van der Heijde(n), 1637-1712) is een (nogal smalle) verbinding tussen Newtonplein en Fahrenheitstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan van der Heijdestraat 2
Woningrij 1925
C. F. van den Boom
grondarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 4
C. J. van Oorschot
arbeider remmer N.S.
 
Jan van der Heijdestraat 6
C. van Bergen
slager
 
Jan van der Heijdestraat 8
G. C. van Rosmalen
P. J. de Groot
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 10
H. Wassink
onderbaas
 
Jan van der Heijdestraat 12
P. C. H. Willemse
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 14
H. T. Segers
grondwerker
 
Jan van der Heijdestraat 16
P. A. van den Wildenberg
loopknecht
 
Jan van der Heijdestraat 18
Ga. E. Coenen
J. Coenen
M. Klompers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 20
H. de Bie
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 22
G. H. Reijers
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 24
Woningrij 1925
J. Ridderhof
slager
 
Jan van der Heijdestraat 26
Th. L. Hafkenscheid
huisschilder
 
Jan van der Heijdestraat 28
P. Rip
machinist
 
Jan van der Heijdestraat 30
A. J. M. Couteaux
huisschilder
 
Jan van der Heijdestraat 32
G. L. van den Berg
monteur
 
Jan van der Heijdestraat 34
A. Huizinga
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 36
J. van Gessel
grondwerker
 
Jan van der Heijdestraat 38
J. Holvast
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 40
H. 't Lam
bouwvakarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 42
J. Sanders
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan van der Heijdestraat 1
Woningrij 1923
A. W. Deijkers
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 3
Wed. E. den Brok-den Brok
zonder beroep
 
Jan van der Heijdestraat 5
A. Ceelen
kistenmaker
 
Jan van der Heijdestraat 7
Wed. J. Verdonschot-Bogers
zonder beroep
 
Jan van der Heijdestraat 9
J. F. Seijkens
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 11
J. Nouwens
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 13
A. C. van Hoof
F. C. van Hoof
H. D. van Hoof
timmerman
wagenmaker
wever
 
Jan van der Heijdestraat 15
J. Brunas
smid
 
Jan van der Heijdestraat 17
H. M. C. Vermeulen
P. Vissers
W. Vermeulen
timmerman
los werkman
grondwerker
 
Jan van der Heijdestraat 19
C. H. Bartels
C. H. Bartels
J. H. Bartels
L. Bartels
Ha. Ma. van Hoof
boekbinder
sigarenmaker
bankwerker
wever
kantoorbediende
 
Jan van der Heijdestraat 23
H. A. van Wessel
opperman
 
Jan van der Heijdestraat 25
M. van Mierlo
grondwerker
 
Jan van der Heijdestraat 27
P. A. Dam
grondwerker
 
Jan van der Heijdestraat 29
Jos. Smetsers
schilder
 
Jan van der Heijdestraat 31
Woningrij 1923
M. G. van Hoesel
steigermaker
 
Jan van der Heijdestraat 33
G. van Liempd
hulpfitter
 
Jan van der Heijdestraat 35
J. M. van der Heijden
chauffeur
 
Jan van der Heijdestraat 37
Wed. J. Beekmans-van Genechten
zonder beroep
 
Jan van der Heijdestraat 39
A. C. van Gastel
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 41
G. Koelemans
J. Koelemans
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Jan van der Heijdestraat 43
J. L. Luys
timmerman
 
Jan van der Heijdestraat 45
C. H. J. van Wanrooij
H. van Wanrooij
los werkman
sigarenmaker
 
Jan van der Heijdestraat 47
H. Norder
W. van Ruijven
grondwerker
sigarenmaker
 
Jan van der Heijdestraat 49
R. Bloemsma
fabrieksarbeider
 


De Brugmanstraat (1924) is in 1934 de noordelijke afsluiting van de weg; ze loopt van het Newtonplein naar de spoorbaan.
Naar welke natuurkundige de straat vernoemd is, weet ik niet. Ik vermoed naar de bekende Friese 18e-eeuwse natuurwetenschapper S.J. Brugmans, maar dan had de straatnaam als Brugmansstraat met 2 s'en moeten worden geschreven. Dat is overigens wel een schrijfwijze die het adresboek 1934 soms ook wel hanteert. Maar die schrijfwijze is nooit officieel door de gemeente verbeterd vastgesteld.

In 1934 is alleen de oneven zijde van de straat bebouwd. Aan de even zijde wordt in 1938 een rij woningen opgeleverd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Brugmanstraat 1
Woningrijen 1923
P. Fr. Feijen
melkslijter
 
Brugmanstraat 3
J. C. Feijen
trijpwever
 
Brugmanstraat 5
H. W. A. van der Grinten
H. J. van der Grinten
expeditieknecht
zonder beroep
 
Brugmanstraat 7
H. Schmitz
koopman
 
Brugmanstraat 9
J. J. Sterken
glasblazer
 
Brugmanstraat 11
J. Windt
grondwerker
 
Brugmanstraat 13
A. J. A. van de Veerdonk
elektro-monteur
 
Brugmanstraat 15
F. van der Laan
verpleger R.K.G
 
Brugmanstraat 17
R. Witting
monteur
 
Brugmanstraat 19
St. Valk
P. Vroomen
glasblazer
metaalbewerker
 
Brugmanstraat 21
C. P. Wubben
fabrieksarbeider
 
Brugmanstraat 23
J. A. J. van der Wijst
verpleger
 
Brugmanstraat 25
J. A. Gniriep
ketelmaker
 
Brugmanstraat 27
J. A. van Loo
fabrieksarbeider
 
Brugmanstraat 29
W. Schoenmakers
fabrieksarbeider
 
Brugmanstraat 31
H. W. Everaers
M. van der Sangen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Brugmanstraat 33
H. van Es
betonwerker
 
Brugmanstraat 35
R. de Haan
gasfitter
 
Brugmanstraat 37
P. Paauwe
fabrieksarbeider
 
Brugmanstraat 39
J. B. Heinrichs
grondwerker
 
Brugmanstraat 41
A. J. H. Geerling
fabrieksarbeider
 
Zijstraat Fahrenheitstraat
Brugmanstraat 43
Woningrij 1923
C. Burgersdijk
J. M. Brouwers
timmerman
los arbeider
 
Brugmanstraat 45
H. Weiss
metaalbewerker
 
Brugmanstraat 47
M. van den Tillaar
bakker
 
Brugmanstraat 49
P. J. van Asten
steenkolenhandelaar
 
Brugmanstraat 51
J. O. Osenga
sigarenmaker
 
Brugmanstraat 53
J. Tournier
monteur
 
Brugmanstraat 55
A. A. H. Dekkers
sigarenmaker
 
Brugmanstraat 57
J. Welles
verpleger R.K.G
 
Brugmanstraat 59
J. M. van Glabbeek
bakker
 
Brugmanstraat 61
L. G. Duitsman
magazijnbediende
 
Brugmanstraat 63
C. W. G. Mol
machinebankwerker
 


Het Newtonplein (1924, naar de grote Engelse wis- en natuurkundige) ligt centraal aan de noordrand. Daarbuiten ligt in 1934 het sportveld van ESV

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Newtonplein 1
Rijtje 1923, tussen Newtonstraat en v.d. Heijdestraat
W. A. Tittelaer
groentenhandelaar
Op de hoek hier in 1951 tot 1966 de groentewinkel van Geijtenbeek-Seeten
Newtonplein 2
J. van der Sleen
fabrieksarbeider
 
Newtonplein 3
M. C. Doomen
sigarenmaker
 
Newtonplein 4
J. L. Jansen
L. Jansen
grondwerker
schoenfabrieksarbeider
 
Zijstraat Jan van der Heijdestraat
Newtonplein 5
Rijtje 1923, aan het eind van de bebouwing
C. L. W. Biermans
T. A. Weenink
broodbakker
onderbaas
 
Newtonplein 6
M. J. Koopmans
wagenlichter N.S
 
Newtonplein 7
H. J. de Jong
monteur
 
Newtonplein 8
E. N. Spoormakers
tuinman
 
Newtonplein 9
E. Hopman
sigarenmaker
 
Newtonplein 10
J. L. van der Zijde
fabrieksarbeider
 
Newtonplein 11
H. P. van Stiphout
verver
 
Newtonplein 12
P. W. de Greef
fabrieksarbeider
 
Aan de noordzijde van het plein is gezien de huisnummers plaats voor 3 huizen gereserveerd; in 1962 worden hier twee rijtjes (13-15B) aangebouwd die het plein iets verlengen (er komt ook een ABN-kantoor)
Newtonplein 16
Huizenrij 1923 aan het eind van de bebouwing; gesloopt en nu vinden we hier de rij 18-20 uit 1992
P. W. Tapper
P. W. Tapper
elektricien
elektro-technicus
Tapper is een enthousiast schaker maar ook een kundige knutselaar; hij ontwikkelt in 1944 na lang experimenteren zijn eigen schaakklok waarbij de twee klokken op één uurwerk lopen, met secondewijzer en vlaggetjes die vallen als de speler door de tijd gaat
Newtonplein 17
B. H. J. Sterenborg
conducteur N.S
 
Newtonplein 18
J. B. Isendoorn
soldeerder
 
Newtonplein 19
G. van Steenis
fabrieksarbeider
 
Newtonplein 20
 
 
 
Hiertussen ligt de Lorentzstraat
Newtonplein 21
Huizenrij 1923 tussen Lorentzstraat en begin Newtonstraat; gesloopt en nu vinden we hier de rij 21-23 uit 1992
H. Pladdet
Ee. Waas
kruidenierswaren
fabrieksarbeidster
Ook in 1953 en 1964 nog kruidenier Pladdet; in 1975 tot 1990 supermarkt Karremans
Newtonplein 22
P. Fr. Corstjens
chauffeur
 
Newtonplein 23
J. H. Bentlage
elektricien
 
Newtonplein 24
P. Hagenaars
chauffeur
 
Newtonplein 25
P. Th. Evers
fabrieksarbeider
 


De Newtonstraat (1924) loopt van Newtonplein naar Minckelersstraat/ Stephensonstraat
 
Newtonstraat
Een ansicht uit ±1930. De fotograaf staat op het eind van de straat, achter zijn rug ligt het punt waar de de Minckelersstraat overgaat in de Stephensonstraat.

De zijstraat links is de Snelliusstraat. Verder naar achter ligt nog de zijstraat Drebbelstraat, maar dat is nauwelijks zichtbaar. Ook het Newtonplein aan het eind van de straat is niet echt te herkennen.
De bomen aan de einder zullen langs het pad tussen het voetbalveld van ESV en de steenfabriek vav Van Hapert hebben gestaan.

De palen die links boven de daken uitsteken, zijn radioantennes.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Newtonstraat 2
Huizenrij 1923
R. Nijenhuis
boterbezorger
 
Newtonstraat 4
J. A. van Drunen
magazijnbediende
 
Newtonstraat 6
A. Thorwesten
J. J. Denkers
timmerman
caféhouder
 
Newtonstraat 8
C. W. Setz
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 10
C. W. A. Olmanst
timmerman
 
Newtonstraat 12
J. H. Senders
los arbeider
 
Newtonstraat 14
J. Wassink
hulpmonteur
In 1951 hier de viswinkel van Wassink
Zijstraat Drebbelstraat
Newtonstraat 16
Huizenrij 1923
J. C. Kortooms
colporteur
 
Newtonstraat 18
P. J. Quadflieg
grondwerker
 
Newtonstraat 20
T. de Wert
grondwerker
Gemeentewoning met in 1933 brandschade
Newtonstraat 22
P. B. van Rossum
sigarenmaker
 
Newtonstraat 24
W. G. de Waal
fabriekscontroleur
 
Newtonstraat 26
R. Bijster
courantenbezorger
 
Newtonstraat 28
M. M. van Rijswijk
schoenmaker
 
Newtonstraat 30
H. J. van Rooij
metselaar
 
Zijstraat Snelliusstraat en toegang tot de Snelliushof
Newtonstraat 32
Huizenrij 1923
A. Jacobs
machinist
 
Newtonstraat 34
M. Heysteeg
W. E. Brans
glasmaker
koopman
 
Newtonstraat 36
H. A. A. A. V. Schopman
Pa. Ca. van der Woning
monteur
zonder beroep
 
Newtonstraat 38
P. A. Bellaart
metaaldraaier
 
Newtonstraat 40
H. Bierings
sigarenmaker
 
Newtonstraat 42
W. van Breugel
metselaar
 
Newtonstraat 44
G. W. H. Pouwels
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 46
H. Bellaart
H. M. Bellaart
fabrieksarbeider
machinist
 
Newtonstraat 48
J. Ch. Driedonks
houtbewerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Newtonstraat 1
Lange woningrij (waarbij 13-39 iets terugwijken); gesloopt en in 1992 vervangen door de huizen Newtonstraat 1-33 plus de zijstraten Ohmstraat en Faradaystraat
L. A. J. Holthausen
houtbewerker
 
Newtonstraat 3
B. H. van den Broek
zonder beroep
 
Newtonstraat 5
G. van de Donk
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 7
R. van den Berg
schilder
 
Newtonstraat 9
F. C. G. Verkaart
F. G. Verkaart
M. E. M. Verkaart
bankwerker
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Newtonstraat 11
P. J. C. Jansen
rijwielhandelaar
 
Newtonstraat 15
H. J. Verkaart
timmerman
 
Newtonstraat 17
H. Kok
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 19
H. A. van de Lisdonk
stoker
 
Newtonstraat 21
O. Birkenkamp
gereedschapmaker
 
Newtonstraat 23
A. Smit
Wed. L. Smit-Waninge
fabrieksarbeider
zonder beroep
Albert Smit, een communist, krijgt in 1934 met enkele partijgenoten heibel met twee NSB-ers, waarbij de politie (uiteraard) de kant van de laatsten kiest
Newtonstraat 25
J. Wouters
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 27
J. Eijkemans
houtbewerker
 
Newtonstraat 29
G. L. G. van den Wildenberg
wever
 
Newtonstraat 31
J. Houthuijzen
machinebankwerker
 
Newtonstraat 33
E. A. H. van der Straeten
H. Olijve
monteur
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 35
J. Fr. M. Heesakkers
sigarenmaker
 
Newtonstraat 37
H. P. H. Restiau
administrateur
 
Newtonstraat 39
G. Harks
Ja. Ma. Harks
los remmer
costumière
 
Newtonstraat 41
A. J. Wirken
stoffeerder
 
Newtonstraat 43
J. Hellings
grondwerker
 
Newtonstraat 45
D. J. van Veldhoven
J. F. Vekemans
metselaar
metselaar
 
Newtonstraat 47
A. B. van den Bosch
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 49
H. Venema
W. Fekken
arbeider
bakker
 
Newtonstraat 51
J. H. M. Bijsterveld
P. J. L. Bijsterveld
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 53
Wed. J. M. Brusselers-van Gennip
zonder beroep
 
Newtonstraat 55
W. P. Verhoeven
Wed. J. H. Verhoeven-Verhoeven
voeger
zonder beroep
 
Newtonstraat 57
J. Visser
sjouwer
 
Newtonstraat 59
J. W. Verhoeven
voeger
 
Newtonstraat 61
H. B. van Dijck
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 63
H. J. Geeris
bakker
 
Newtonstraat 65
J. C. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Newtonstraat 67
M. van Eekeren
houtbewerker
 
Newtonstraat 69
J. J. van der Mierden
colporteur
 
Newtonstraat 71
A. van Zanten
vloerenlegger
 


De Snelliushof (1924, Nederlands 17e-eeuwse wiskundige/ natuurkundige) is een bijzonder hofje ingebouwd tussen Edisonstraat/ Drebbelstraat/ Newtonstraat en Stephensonstraat.
Via de smalle Snelliusstraat (geen woonadressen) is er een toegang via Edisonstraat of Newtonstraat.

De woningen (aanvankelijk 1 etage met dak, zie foto) zijn -net als veel van de omliggende straten- in 1984 ingrijpend gerenoveerd en daarbij komt de dakrand hoger te liggen (foto)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Snelliushof 1
Rij woningen 1923
H. Cauberg
N. van Geloven
glasblazer
zonder beroep
 
Snelliushof 2
J. G. Zigmans
G. Zigmans
hoedenmaker
zonder beroep
 
Snelliushof 3
L. van Dun
sigarenmaker
 
Snelliushof 4
J. A. van Turnhout
textielarbeider
 
Snelliushof 5
M. W. A. Willaert
boekbinder
Willaert biedt in 1943 zijn piano te koop aan (fl. 115)
Snelliushof 6
W. J. Krol
portier
 
Snelliushof 7
J. Schalkwijk
opperman
 
Snelliushof 8
Th. de Groot
leerlooiersknecht
 
Snelliushof 9
A. Janssen
fabrieksarbeider
 
Snelliushof 10
J. B. Kuijpers
schoenmaker
 
Snelliushof 11
A. L. Dekkers
J. de Haas
sigarenmaker
zonder beroep
Dekkers biedt in 1943 een communiejurk met attributen te koop aan voor fl. 25
Snelliushof 12
G. J. H. Janssen
J. G. W. Janssen
los arbeider
timmerman
 
Snelliushof 13
G. D. de Bie
schilder
 
Snelliushof 14
L. J. Wullems
fabrieksarbeider
 
Snelliushof 15
W. J. van Gelooven
sigarenmaker
 
Snelliushof 16
H. D. H. van Est
fabrieksarbeider
 
Snelliushof 17
Tegenoverliggende rij woningen, 1923
W. Vroomen
fabrieksarbeider
 
Snelliushof 18
H. Peters
fabrieksarbeider
Gezin Peters-Kersten uit Groesbeek was in 1930 naar Eindhoven gekomen en woont in 8 jaar tijds op 5 verschillende adressen (Tolstraat, Kreugelstraat, Snelliushof, Minckelersstraat, Buijs Ballotstraat)
Snelliushof 19
H. H. van Oorschot
glasblazer
 
Snelliushof 20
H. Verheijde
W. D. Kauwenberg
grondwerker
arbeider
In de jaren zestig een snoepwinkeltje (foto)
Snelliushof 22
J. C. Jansen
leerlooier
 
Snelliushof 23
W. H. Peeters
fabrieksarbeider
De gemeentewoning van Dielesen (op nr. 24) brandde in 1932 geheel af; zijn inboedel ging verloren; de aangrenzende panden van zijn zoon (op 25) en van Peeters hadden flinke waterschade; verzekering dekte de schade
Snelliushof 24
L. Dielesen
koopman
Snelliushof 25
J. W. C. Dielesen
arbeider
Snelliushof 26
C. F. de Joode
metselaar
 
Snelliushof 27
G. Mulderij
J. J. F. Dut
L. Simons
A. Zuidwijk
fabrieksarbeider
grondwerker
fabrieksarbeider
stukadoor
 
Snelliushof 28
J. Meijer
arbeider
 
Snelliushof 29
A. C. Pol
G. D. A. Pol
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Snelliushof 30
J. A. Gruijters
machinereparateur
 
Snelliushof 31
A. Klijn
los arbeider
 
Snelliushof 32
TM. J. H. Beerens
chauffeur
 


Tussen Lorentzstraat en Minckelersstraat

Rond 1928 wordt op de grond tussen Boschdijk en Newtonstraat een nieuwbouwproject gestart. De straatnamen zijn geïnspireerd op Nederlandse natuurkundigen uit de 19e-eeuw. Blijkbaar was de bouw kwalitatief niet zo goed want alles werd in 1990 alweer gesloopt en er kwam vervangende nieuwbouw.

De Lorentzstraat (1928, genoemd naar de Nederlandse natuurkundige die dat jaar juist was overleden) loopt van de Boschdijk naar het Newtonplein.

Lorentzstraat
Een ansicht uit ±1930, toen de woningen net opgeleverd waren.

Aan het eind zien we de jonge boompjes die toen langs het daar ook pas bebouwde deel van de Boschdijk stonden.
De fotograaf staat op het Newtonplein. Linksvoor de deur van het iets uitstekende huis Lorentzstraat 62. De huizen daarachter hebben kleine voortuintjes en er staan aan deze kant enkele bomen in de straat. De huizen hadden naar de achterzijde vrij diepe tuinen die grensden aan het terrein van steenfabriek Van Hapert.

Rechtsvoor het hoekhuis Lorentzstraat 51. Deze huizenrijen rechts hadden hele kleine tuintjes.
De zijstraat rechts is de Buijs Ballotstraat. Verderop, moeilijk zichtbaar op de foto, ligt de zijstraat Kamerlingh Onnesstraat.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lorentzstraat 2
Lange rij huizen; gesloopt, hier nu 2-56, woningen uit 1993
M. Vervoort
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 4
J. van den Bos
magazijnchef
 
Lorentzstraat 6
A. A. Brouwers
meesterknecht
 
Lorentzstraat 8
C. P. Schellens
M. van Houtert
tabaksbewerker
houtbewerker
 
Lorentzstraat 10
W. Neggers
automonteur
 
Lorentzstraat 12
L. Goud
verpleger
 
Lorentzstraat 14
G. J. Meulendijk
magazijnbediende
 
Lorentzstraat 16
J. Pijpenseel
P. Mansveld
kantoorbediende
schoenmaker
 
Lorentzstraat 18
A. C. Buijsse
timmerman
 
Lorentzstraat 20
J. M. Voets
lampenist N.S
 
Lorentzstraat 22
M. L. Daamen
chauffeur
 
Lorentzstraat 24
L. Steenbakkers
spoorwegbeambte
 
Lorentzstraat 26
G. H. Janssen
houtbewerker
 
Lorentzstraat 28
A. G. van de Moesdijk
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 30
C. A. Melissen
H. J. M. Sturtewagen
huisschilder
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 32
H. Martens
ondermachinist N.S
 
Lorentzstraat 34
J. van Strien
P. A. Gelens
vishandelaar
machinist N.S
 
Lorentzstraat 36
A. J. M. Vugs
J. van den Bruggen
arbeider N.S.
zonder beroep
 
Lorentzstraat 38
C. J. de Grijs
J. H. Gaasbeek
P. C. Jansen
arbeider
beambte N.S.
onderwijzer
 
Lorentzstraat 40
J. A. van der Putten
broodbezorger
 
Lorentzstraat 42
M. H. van Woerkom
wever
 
Lorentzstraat 44
M. A. Grothues
elektrisch lasser
 
Lorentzstraat 46
J. J. van Dijke
los arbeider
 
Lorentzstraat 48
A. Potters
goudsmid
 
Lorentzstraat 50
K. A. Brandau
bankwerker
 
Lorentzstraat 52
J. C. Louwers
fabrieksarbeider
Louwers (1906, Woensel) neemt in de oorlog dienst in het Duitse leger; in 1938 woont hij met zijn gezin op de Ecklartseweg
Lorentzstraat 54
H. Hoskens
Ga. Aarts
fabrieksarbeider
huishoudster
 
Lorentzstraat 56
A. J. J. Hoens
sigarenmaker
 
Lorentzstraat 58
W. Reniers
arbeider telegrafist N.S
 
Lorentzstraat 60
J. B. Reuling
timmerman
 
Lorentzstraat 62
P. G. Struijk
houtbewerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lorentzstraat 1
Huizenrij, gesloopt; hier nu Lorentzstraat 1-7 uit 1994
A. Eijkemans
J. P. Wubben
Wed. J. Wubben-Barten
grondwerker
elektricien
zonder beroep
 
Lorentzstraat 3
J. J. van Breukelen
agent van politie
 
Lorentzstraat 5
E. A. Bolte
assistent-opzichter N.S
 
Lorentzstraat 7
R. Kippers
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 9
D. van Meurs
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 11
J. van den Berg
houtbewerker
 
Lorentzstraat 13
A. Tittelaer
J. Vermeulen
handelaar (groenten en fruit)
handelaar
V.d. Laar vroeg hier in 1945 een trekhond te koop; blijkbaar bezorgt hij nog per hondenkar. Later zit hier een Coop-kruidenier
Zijstraat Kamerlingh Onnessstraat
Lorentzstraat 15
Huizenrij, gesloopt; hier nu Lorentzstraat 9-23 uit 1992
W. Walraven-Geraeds
zonder beroep
 
Lorentzstraat 17
J. Schipper
verpleger
 
Lorentzstraat 19
H. van der Meijs
beambte N.S.
 
Lorentzstraat 21
J. van Krieken
machinist N.S
 
Lorentzstraat 23
F. Schoonens
ondermachinist N.S
 
Lorentzstraat 25
J. M. de Laat
conducteur
 
Lorentzstraat 27
F. G. Kroon
sigarenmaker
 
Lorentzstraat 29
J. Krul
ondermachinist N.S
 
Lorentzstraat 31
R. S. Sturtewagen
bakker
 
Lorentzstraat 33
H. Brakke
H. Brakke
St. H. Brakke
fabrieksarbeider
bankwerker
grondwerker
 
Lorentzstraat 35
J. van Doremalen
reiziger
Van Doremalen is vertegenwoordiger voor Pfaff en Singer naaimachines; het echtpaar van Doremalen-Dekkers viert in 1942 de gouden bruiloft
Lorentzstraat 37
B. Thiesbrummel
gereedschapmaker fijnmechaniek
 
Zijstraat Buijs Ballotstraat
Lorentzstraat 39
Huizenrij, gesloopt; hier nu Lorentzstraat 25-41 uit 1992
G. Hovingh
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 43
Ch. P. Klaassen
sigarenmaker
 
Lorentzstraat 45
H. de Haas
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 47
W. A. Oldenmenger
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 49
J. Nanninga
fabrieksarbeider
 
Lorentzstraat 51
A. van Doremalen
magazijnknecht
 


De Buijs Ballotstraat (1928, naar de Nederlandse 19e-eeuwse weerkundige) verbindt Lorentzstraat en Minckelersstraat.
Hoewel de naam meestal als Buys Ballot wordt geschreven, is de straatnaam met ij vastgesteld. Het adresboek 1934 schrijft de straatnaam wel met een y.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Buys Ballotstraat 2
Lange aaneengesloten rij woningen; de nrs. 22-40 liggen enigszins naar achteren verspringend.
Gesloopt en in 1992 nieuwe woningen: de rijen 2-48, onderbroken door de Ohmstraat en Faradaystraat
H. Klaver
Pa. Wa. Ja. van Hassel
fabrieksarbeider
winkeljuffrouw
 
Buys Ballotstraat 4
C. Bruisten
bankwerker
 
Buys Ballotstraat 6
J. van Hal
verver textielfabriek
 
Buys Ballotstraat 8
W. A. Langenhuizen
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 10
C. J. J. Jansen
wever
 
Buys Ballotstraat 12
H. Bassa
remmer N.S
 
Buys Ballotstraat 14
M. van de Wiel
M. P. van de Wiel
Pa. Ca. van de Wiel
Aa. Ma. van de Wiel
los arbeider
kolendrager
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Buys Ballotstraat 16
E. J. Films
hoofdconducteur N.S
 
Buys Ballotstraat 18
J. C. van Gennip
slijper
 
Buys Ballotstraat 20
J. Rooijakkers
deksorteerder
 
Buys Ballotstraat 22
J. Verriet
voerman
 
Buys Ballotstraat 24
J. A. Sturtewagen
bakker
 
Buys Ballotstraat 26
W. H. Hulkenberg
conducteur N.S
 
Buys Ballotstraat 28
J. E. Scholtens
stoker
 
Buys Ballotstraat 30
J. Th. Ernst
bankwerker
Zijn 7-jarig dochtertje verongelukt in 1933 als ze wordt aangereden door een kapelaan uit Oss die 'met een matig gangetje' over de Boschdijk rijdt
Buys Ballotstraat 32
P. W. van den Hurk
sigarenmaker
 
Buys Ballotstraat 34
H. Holman
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 36
A. J. Smits
A. J. Smits
N. J. Smits
P. Smits
grondwerker
fabrieksarbeider
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 38
H. van der Linden
J. A. van Schaijk
arbeider
machinezetter
 
Buys Ballotstraat 40
P. E. Agterberg ot Achterberg
leerling-machinist N.S
 
Buys Ballotstraat 42
F. W. Ketelaar
sjouwer Philips
 
Buys Ballotstraat 44
J. Boes
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 46
A. J. van Soelen
machinist
 
Buys Ballotstraat 48
H. Vos
M. Nijland
Wed. H. Vos-Benjamins
fabrieksarbeider
arbeider
zonder beroep
 
Buys Ballotstraat 50
J. D. Zopfi
sigarenmaker
 
Buys Ballotstraat 52
J. Klaver
S. Klaver
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 54
B. Kantelberg
A. L. Kantelberg
magazijnknecht
zonder beroep
 
Buys Ballotstraat 56
W. W. Beekmans
timmerman
 
Buys Ballotstraat 58
A. M. van Nassau
J. M. F. van Nassau
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 60
A. van Andel
bankwerker
 
Buys Ballotstraat 62
F. A. Oostrijck
G. J. Pappers
instrumentmaker
glasblazer
 
Buys Ballotstraat 64
A. Jonker
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 66
M. H. Heyer
glasblazer
 
Buys Ballotstraat 68
J. D. Th. Rulof
Ma. Ca. Spijkerboer
arbeider
arbeidster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Buys Ballotstraat 1
Lange aaneengesloten rij woningen; de nrs. 19-41 liggen enigszins naar achteren verspringend.
Gesloopt en in 1993 nieuwe woningen: de rijen 1-55, onderbroken door het nieuw aangelegde Fultonplein
L. van den Hurk
chauffeur
 
Buys Ballotstraat 3
A. Bötscher
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 5
J. T. Renier
kolendrager N.S.
 
Buys Ballotstraat 7
A. J. Smeijers
J. N. van Leeuwen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 9
J. Fr. van der Heijden
wever
 
Buys Ballotstraat 11
R. Niezing
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 13
G. Koop
zonder beroep
 
Buys Ballotstraat 15
M. Mink
monteur
 
Buys Ballotstraat 17
T. Zaayer
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 19
Ch. Romra
poetser N.S
 
Buys Ballotstraat 21
J. Kooistra
grondwerker
 
Buys Ballotstraat 23
D. Warta
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 25
H. Teesink
getouwsteller
 
Buys Ballotstraat 27
W. Palmer
leerling-machinist N.S
 
Buys Ballotstraat 29
M. J. Wellens
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 31
J. A. de Kleuver
Pa. Ga. Ma. Staufenau
lakspuiter
dienstbode
 
Buys Ballotstraat 33
P. Weessies
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 35
J. van Doremalen
W. Bakermans
hulpmonteur
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 37
A. H. Mulder
M. H. Damen
autogeenlasser
chauffeur
 
Buys Ballotstraat 39
H. van der Hamsvoord
machinist N.S
 
Buys Ballotstraat 41
J. W. Theunissen
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 43
P. H. op den Buijs
textielarbeider
Gezin van 9 kinderen; de 7e zoon J.H.A. op den Buijs zal (gezin inmiddels naar de Kruidenbuurt verhuisd) in de de oorlog dienst in het Duitse leger nemen
Buys Ballotstraat 45
A. H. van Straten
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 47
H. Dolstra
machinist N.S
 
Buys Ballotstraat 49
A. Meeuwis
gasfitter
 
Buys Ballotstraat 51
C. van Eenennaam
H. J. Jagt
rijtuigpoetser N.S.
ketelwasser N.S
 
Buys Ballotstraat 53
L. van den Berg
Aa. Beesen
fabrieksarbeider
dienstbode
 
Buys Ballotstraat 55
A. Kooyman
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 59
W. Fr. van de Camp
timmerman
 
Buys Ballotstraat 61
H. L. Grobbe
ondermachinist N.S
 
Buys Ballotstraat 63
J. G. Blom
fabrieksarbeider
 
Buys Ballotstraat 65
H. P. Spiljard
sigarenmaker
 


De Kamerlingh Onnesstraat (1928, genoemd naar de in 1926 overleden Groningse natuurkundige) is een tweede verbinding tussen Lorentzstraat en Minckelersstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kamerlingh Onnesstraat 2
Lange huizenrij waarbij de nrs. 14-28 enigszins naar achteren liggen.
Rond 1990 gesloopt en hier nu huizen 2-34 uit 1992/93 en als onderbreking het Fultonplein
M. W. van Herpen
Wed. A. van Herpen-van der Burgt
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kamerlingh Onnesstraat 4
W. A. C. Mandigers
Ma. Ca. van Hoof
sigarenmaker
houtbewerkster
 
Kamerlingh Onnesstraat 6
G. W. van der Putten
kantoorbediende
 
Kamerlingh Onnesstraat 8
N. A. P. Denis
P. J. J. Denis
metaalbewerker
rangeerder N.S
 
Kamerlingh Onnesstraat 10
J. J. Cloosterman
hoofdgeleider N.S
 
Kamerlingh Onnesstraat 12
H. A. Serton
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 14
K. Ponne
verpleger R.K.G
 
Kamerlingh Onnesstraat 16
E. Postema
arbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 18
G. P. Suurs
H. P. Suurs
J. A. Suurs
J. J. Schel
M. Suurs
Ja. Ca. van Caspel
correspondent
expeditieknecht
wever
sigarenmaker
sigarenmaker
kostuumnaaister
 
Kamerlingh Onnesstraat 20
E. Waterkamp
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 22
H. Chr. Grijseels
A. de Jong
H. M. A. Grijseels
J. Fr. Grijseels
Wed. J. Pattenier-Grijseels
fabrieksarbeider
arbeider
liftrijder
houtbewerker
zonder beroep
 
Kamerlingh Onnesstraat 26
J. Schild
P. J. M. de Groot
kleermaker
caféhouder
 
Kamerlingh Onnesstraat 28
G. W. A. Loots
koperslager
 
Kamerlingh Onnesstraat 30
A. C. van de Moesdijk
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 32
J. Boes
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 34
L. J. H. van der Linden
boekbinder
 
Kamerlingh Onnesstraat 36
Adr. van Rijn
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 38
G. W. Lange
arbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 40
R. Drenthen
arbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 42
J. J. van Acht
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 44
G. A. van Rooij
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 46
H. van Bremen
verpleger R.K.G
 
Kamerlingh Onnesstraat 48
J. Gramser
arbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kamerlingh Onnesstraat 1
Lange huizenrij waarbij de nrs. 13-27 enigszins naar achteren liggen.
Rond 1990 gesloopt en hier nu huizen 1-41 uit 1993
J. H. H. van Assen
M. J. van Assen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 3
A. C. van Tuijl
filiaalhouder Philips
 
Kamerlingh Onnesstraat 5
C. Konings
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 7
W. N. Verbrugge
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 9
A. van der Wal
arbeider
Abel van der Wal is afkomstig uit het Groningse Nieuwolda. Zoon Berend werkt in 1937 op de steenfabriek Ekkersrijt te Son en komt op gruwelijke wijze om het leven als zijn kleding tussen de leempersen komt en hij in de machine bekneld raakt
Kamerlingh Onnesstraat 11
M. Vialle
wever
 
Kamerlingh Onnesstraat 13
J. G. van Breemen
Ja. Ma. Ma. van Breemen
sigarenmaker
controleuse
 
Kamerlingh Onnesstraat 15
L. A. Jansen
Pa. Bakermans
broodbezorger
dienstbode
 
Kamerlingh Onnesstraat 17
B. Hüggers
H. Bennaars
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 19
J. Vonk
opperman
 
Kamerlingh Onnesstraat 21
M. P. van Luyk
chauffeur
 
Kamerlingh Onnesstraat 23
H. C. Rietbergen
letterzetter
 
Kamerlingh Onnesstraat 25
R. J. Jongman
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 27
B. Haaijer
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 29
H. P. van Boxtel
fabrieksarbeider
 
Kamerlingh Onnesstraat 31
A. J. Siegers
machinist N.S
 
Kamerlingh Onnesstraat 33
K. Vrielink
timmerman
 
Kamerlingh Onnesstraat 35
W. C. Kop
A. W. Kop
H. J. Kop
J. C. M. Hesemans
koperslager
verwarmingsmonteur
schoenmaker
slijper
Koperslager Kop (1889, Zwaluwe) komt hier in 1929 wonen met vrouw Ma. Ca. Kools (1883, Rucphen), twee kinderen Hesemans uit zijn vrouws eerste huwelijk en hun 9 eigen kinderen; het gezin was ooit nog groter geweest maar twee kinderen waren al het huis uit
Kamerlingh Onnesstraat 37
J. L. Tames
Pa. Fa. Tames
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Kamerlingh Onnesstraat 39
M. H. van Straten
Ja. Ma. van Straten
Wed. J. van Straten
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 


In 1928 stelt de gemeente ook de straatnamen Minckelerplein en Minckerlerstraat vast. Genoemd naar de Maastrichtenaar Minckelers die in de 18e-eeuw de gasverlichting had uitgevonden. Eigenlijk zijn de straatnamen dus fout vastgesteld: er is een S te weinig. In 1979 wordt de gemeente er door de werktuigbouwkundige studievereniging van de TH erop gewezen dat de straatnamen fout gespeld zijn. Daarop past de gemeente de schrijfwijze aan.

Het Minckelersplein ligt aan de Boschdijk en vormt een toegang tot de woonbuurt. In 1934 is het nog een halfopen plein. De zuidkant ligt nog braak. De woningbouw in de Juliusstraat en Musschenbroekstraat is dan nog in voorbereiding.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Minckelersplein 1
Huizenrij aan de westzijde, gesloopt ±1990, nieuwbouw in 1993
W. S. de Graef
fabrieksarbeider
Tot 1963 hier de Kleine Winst, schoenreparatie
Minckelersplein 2
E. Sturtewagen
fabrieksarbeider
 
Minckelersplein 3
C. M. van Lent
timmerman
 
Minckelersplein 4
H. J. Mansveld
sigarenmaker
 
Minckelersplein 5
A. Scholtens
fabrieksarbeider
 
Minckelersplein 6
Huizenrij aan de noordzijde uit 1928
 
 
Etos-filiaal in 1953 en 1964. In 1975 Neon (van Kleef) tot 1983, in 1985 textiel van Eeuwijk, in 1991 kledingzaak Pulles
Minckelersplein 7
W. Schoemaker
E. Ga. van Hal
los arbeider
fabrieksarbeidster
 
Minckelersplein 9
T. M. de Jong
tekenaar
 
Minckelersplein 10
D. E. Berggren
elektro-technicus
 
Minckelersplein 11
G. de Groot
boekhouder
 


De Minckelersstraat ligt tussen Minckelersstraat en Newtonstraat. Ook hier is de zuidkant (oneven nummers) nog braakliggend terrein.
Minckelersstraat
Een ansicht uit ±1930, toen de woningen net opgeleverd waren.

Linksvoor, op de hoek met de Newtonstraat, ligt Minckelersstraat 38, de comestibleswinkel van Groen-Hendriks. Er hangt ook een bord Heerenkapper, dat zal de taak van meneer zijn geweest.
Verderop in de straat, ter hoogte van de zijstraat Buijs Ballotstraat, staat een bestelauto.

Aan de rechterzijde is nog een grasperkje. Dit was bedoeld als een middenberm voor de nog aan te leggen brede weg, een hoofdverbinding tussen Boschdijk/ Minckelersplein en Edisonstraat. Maar de plannen wijzigden en er bleef na de nieuwbouw (1935) van de huizen aan de rechterzijde geen middenberm over.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Minckelersstraat 2
Gesloopt en nu hier nieuwbouw uit 1993 (nrs. 2-14)
G. W. Gerrits
L. Gerrits
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Minckelersstraat 4
H. A. Kupers
houtbewerker
 
Minckelersstraat 6
H. Klompmaker
Se. Klompmaker
fabrieksarbeider
kostuumnaaister
In 1953 schoenmaker L. Vos
Minckelersstraat 8
A. C. van Gastel
J. P. W. Meesters
fabrieksarbeider
arbeider
 
Minckelersstraat 10
H. J. van Gastel
J. van Gastel
J. van Gastel
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Minckelersstraat 12
L. Hermsen
metselaar
 
Minckelersstraat 14
W. G. van Rheenen
machinist N.S
 
Minckelersstraat 16
A. L. van Duin
Wed. A. van Duin-Verloop
hulpassistent
zonder beroep
 
Zijstraat Buijs Ballotstraat
Minckelersstraat 18
Gesloopt en nu hier nieuwbouw uit 1991 (nrs. 16-28)
J. den Ouden
fabrieksarbeider
 
Minckelersstraat 20
J. Konings
groentenhandelaar
 
Minckelersstraat 22
C. W. J. Wolffensperger
W. F. G. Wolffensperger
grondwerker
magazijnknecht
 
Minckelersstraat 24
C. van der Vleuten
caféhouder
 
Minckelersstraat 26
H. Kruize
J. Kruize
J. Kruize
loopjongen
schoenmaker
zonder beroep
In 1975 Trimax depot
Minckelersstraat 28
J. Peters
Ca. Ma. Ha. Harmelers
fabrieksarbeider
dienstbode
 
Minckelersstraat 30
Huisvr. F. Klijn-Ast
zonder beroep
 
Minckelersstraat 32
D. Christiaans
L. W. van Rossum
fabrieksarbeider
groentenhandelaar
 
Minckelersstraat 34
P. Ernest
fabrieksarbeider
 
Minckelersstraat 36
H. W. Zeitzen
T. M. Zeitzen
borstelmaker
fabrieksarbeider
 
Minckelersstraat 38
A. Groen
Huisvr. A. Groen-Hendriks
beambte N.S.
winkelierster
Hier in 1934 een filiaal van vleeswaren- en comestibleszaak van Oosterkamp aan de Kleine Berg; in 1953 filiaal van kruidenier P. de Gruijter.
In 1975 textielzaak Pulles tot 1990 (verhuist dan naar Minckelersplein)


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen