EINDHOVEN in 1934: WOENSELSESTRAAT,
KERKDORP ACHT, VLOKHOVEN en landelijk WoenselWoensel anno 1934 was nog voor een groot deel agrarisch en heidegebied. Daar is inmiddels niet veel van over. Bijna het gehele landelijk gebied is ten prooi gevallen aan de naoorlogse 20e-eeuwse nieuwbouwplannen. Bijna de gehele oude infrastructuur is genadeloos weggeploegd en er ontstonden compleet nieuwe woonbuurten. Soms staat er tussen de nieuwbouw nog een enkel verdwaald oud huis of ligt er nog een stukje van de oude weg. Maar het meeste van de bebouwing van 1934 is geheel verdwenen.

Foto: de Hoolstraat (waar nu ongeveer de Bisschop Bekkerslaan/ Airbornelaan loopt)

Woenselsestraat

In 1934 was de Woenselschestraat de verkeersweg waarlangs het verkeer tussen noord en zuid liep. Tot 1934 liep er ook een tramdienst naar St Oedenrode. In 1938 werd de tramrails verwijderd.
In 1934 was de straat praktisch geheel volgebouwd. Eén lang lint, dicht bevolkt. In de krant doet een brievenschrijver zijn beklag over de afvalinzameling: voor de Woenselschestraat wordt gevraagd om 2x per week het huisvuil op te halen in verband met de onhoudbare toestand voor de groote gezinnen als er slechts 1x per week wordt opgehaald.
Achter de lintbebouwing lagen uitgestrekte velden en de zijweggetjes van de Woenselschestraat waren in 1934 veelal nog zandweggetjes.

Bij het samenstellen van deze pagina heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van het vele werk dat Cor Platenburg en Wim Roxs verricht hebben. De tekstbijlage bij die foto geeft uitgebreid de bewoners in de loop der jaren weer.

We beginnen in de dorpskern Vlokhoven. Hier ligt een kort stuk dat in 1934 Vlokhovenscheweg heet. Het gaat naar het zuiden over in de Woenselschestraat, het gedeelte dat nu Vlokhovenseweg heet.
Van het oude Vlokhoven is nu nog één pand over, "Oud Vlokhoven", een boerderij die we nu aan de Jericholaan vinden tussen de nieuwbouw.


Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
2 WOENSEL: Hemelrijken en Zeeheldenbuurt Hemelrijken en de straten eromheen zoals De Vriesstraat, Houtstraat, Schoolstraat, Zoutmanstraat;
De Van Kinsbergenstraat;
Het Vredesplein en omgeving (Trompstraat, Heemskerkstraat, Piet Heinstraat, Weteringstraat);
Woenselse Markt (westzijde)
2 WOENSEL: Kruisstraat, Gildebuurt
Kruisstraat
Woenselse Markt (oostzijde)
Pastoriestraat
Gildebuurt (Verwerstraat, Schoenmakerstraat, Bakkerstraat enz.)
1 WOENSEL: Broek en Eckart
Broek en Broekseweg
met o.a. Brugstraat, Oude Torenstraat,
Eckart en Eckartseweg
en verder de Nieuwe Dijk en omstreken
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepage


 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vlokhovenseweg 2
Al lang gesloopt, nu hier de Bethlehemlaan en Brussellaan (1968)
P. van Kemenade
landbouwer
 
Vlokhovenseweg 4
P. J. Traets
metselaar
 
Vlokhovenseweg 6
F. A. Bronts
Fr. A. Bronts
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Vlokhovenseweg 8
Gesloopt (kort na 1970?); deze huizen lagen waar nu het grasplantsoen ligt waar de Baltesakker op de Vlokhovenseweg uitkomt.
De huidige adressen Vlokhovenseweg 2-30 waren in 1934 te vinden aan de Woenselschestraat
L. A. Vogels
landbouwer
Foto van de situatie in 1960, links de boerderij van Vogels, hier begon toen de bebouwing van Eindhoven
Vlokhovenseweg 10
Th. Dijkmans
Huisvr. A. van den Berg-Lathouwers
melkventer
zonder beroep
Een mooie foto (1942) van dit rijtje.
Het café op nummer 18 heette in 1950 De Nieuwe Ketel en nog later Irene
Vlokhovenseweg 12
A. Ploegmakers
A. de Pijper
opperman
bouwvakarbeider
Vlokhovenseweg 14
J. Segers
sigarenmaker
Vlokhovenseweg 16
W. van Diest
kruidenierswaren, magazijnbediende
Vlokhovenseweg 18
Café Molenzicht
J. W. H. Frantzen
Th. de Brouwer

aannemer
klompenmaker
Vlokhovenseweg 20
P. Otten
fabrieksarbeider
 
Vlokhovenseweg 22
J. F. Teunis
F. van Vroenhoven
arbeider
zonder beroep
 
Vlokhovenseweg 24
M. Timmermans
zonder beroep
 
Vlokhovenseweg 30
H. J. Verhagen
L. Verhagen
los arbeider
wegwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vlokhovenseweg 1
Landelijk gebied, alle boerderijen gesloopt voor nieuwbouw Vlokhoven/ De Tempel
A. van Heeswijk
C. van Heeswijk
landbouwer
landbouwer
Boerderij uit 1874, sloop 1968
Vlokhovenseweg 1-A
P. Kantelbergs
landbouwer
Gebouwd 1933, sloop 1967
Vlokhovenseweg 3
G. van der Linden
P. J. van Griensven
W. van der Vliet
Ca. Ma. Ca. Renders
landbouwer
landbouwer
landbouwer
landbouwer
Gebouwd 1877, sloop 1966
Vlokhovenseweg 5-A
Boerderij uit 1926, die nog behouden bleef; huidig adres: Jericholaan 10-12, verstopt tussen de nieuwbouw van Vlokhoven;
B. van Tien
landbouwer
B. (Naar) van Tiel had de bijnaam 'Naar Rat'
Vlokhovenseweg 15
huizen uit 1928, gesloopt kort na 1970
T. van Schaijik
metselaar
 
Vlokhovenseweg 17
J. Kerstens
J. J. Vloet
fabrieksarbeider
arbeider
 
Vlokhovenseweg 19
H. van den Bersselaar
chauffeur
Fraaie foto van de huisjes met daarachter de molen
Vlokhovenseweg 21
Wed. J. P. Smits-van den Boomen
zonder beroep
Vlokhovenseweg 23
H. Kluijtmans
fabrieksarbeider
Vlokhovenseweg 25
P. N. van der Linden
C. Raaijmakers
molenaar
zonder beroep
Hier is de zijweg Anna Mariaweg, vooral bekend van de molen uit 1898 die op de hoek met de Vlokhovenseweg lag (adres is Vlokhovenseweg 27); sloop molen 1954

De Woenselsestraat begint in Vlokhoven, daar waar in 1934 de Vlokhovensestraat eindigt, op de kruising met de Anna Mariaweg (Vlokhovense molen). Dit eerste deel (tot nr. 84) is omstreeks 1977 omgedoopt in Vlokhovenseweg (met aan de even zijde) behoud van nummer.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 2
gesloopt, hoek Anna Mariaweg
L. M. van Vroonhoven
M. J. Vereijken
chauffeur
petroleumventer
 
Hier werd in 1933 gebouwd, maar de huizen (de huidige rij Vlokhovenseweg 4-18) waren in 1934 blijkbaar nog niet bewoond
Woenselsestraat 20
Rij woningen 1933 (nu nog bestaand als Vlokhovenseweg 20-34)
A. Manders
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 22
C. Verduin
J. Wiersma
Ma. Ma. Wiedeman
kantoorbediende
bouwvakarbeider
verkoopster
 
Woenselsestraat 24
H. Wilbrink
bankwerker
 
Woenselsestraat 26
G. Nent
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 28
J. N. Cox
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 30
Th. H. C. Staring
metaalbewerker
 
Woenselsestraat 32
H. J. Jansen
machinist
 
Woenselsestraat 34
A. J. Buuts
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 36
4 losse huisjes tegenover de school, bouwjaren 1925-1930, nu nog bestaand (Vlokhovenseweg 36-42)
B. J. Boesten
metselaar
 
Woenselsestraat 38
A. Arts
W. Lievenoogen
koopman
zonder beroep
manufacturenhandel
Woenselsestraat 40
J. Verschuijten
W. Stas
opperman
landmeter-arbeider
 
Woenselsestraat 42
L. F. van Agt
timmerman
 
Woenselsestraat 44
Verdwenen voor aanleg Sionstraat (1968) en 2 huizen uit 1950-60 (44A-B)
J. C. van Oorschot
landbouwer
Foto voor de sloop
Woenselsestraat 46
Gesloopt, nieuwbouw 1970-71
J. J. Vogels
zonder beroep
 
Woenselsestraat 48
Nu Vlokhovenseweg 48, een nog mooi oud (1920) pandje tegenover de kerk
Ja. Ca. Ma. van Otten
H. van Otten
textielarbeidster
zonder beroep
Diende later als kosterswoning
Deze tussenliggende ruimte werd pas omstreeks 1955 ingevuld met een rijtje woningen (Volkhovenseweg 48A-58)
Woenselsestraat 60
Gesloopt, later is hier de zijstraat Taborstraat (1974) aangelegd
W. van Wanrooij
grondwerker
 
Woenselsestraat 62
Rij woningen uit 1930 (nu nog bestaand als Vlokhovenseweg 62-84)
J. M. van Schijndel
bouwvakarbeider
 
Woenselsestraat 64
J. N. van Oorsouw
arbeider
 
Woenselsestraat 68
H. M. Staals
slager
 
Woenselsestraat 70
Th. A. Vermeulen
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 72
S. de Kunder.
chauffeur
 
Woenselsestraat 74
E. S. van Hooij
stukadoor
 
Woenselsestraat 76
J. W. van Kuijk
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 78
J. E. M. van den Berk
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 80
J. Vos
fabrieksarbeider, kruidenierswaren
 
Woenselsestraat 82
P. Martens
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 84
J. Brands
agent van politie
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 1
Gebouwd 1930, tegenwoordig adres Vlokhovenseweg 41A
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
Later werd dit gebouw van de Mariaschool gebruikt als kleuterschool (1975), tegenwoordig speciaal onderwijs: de zmok-school De Rungraaf
Woenselsestraat 3
Gebouwd 1919, een gemeentelijk monument, nu adres Vlokhovenseweg 43
Kerk O.L. Vrouw van Lourdes
 
De oorspronkelijk in 1919 gebouwde kerk had nog geen toren, die werd in 1932 toegevoegd
Woenselsestraat 5
Pastorie, gebouwd 1923, nu Vlokhovenseweg 45A
G. M. Habraken
Aa. Heij
pastoor
dienstbode
 
Woenselsestraat 7
Gebouwd 1929, nu Vlokhovenseweg 47-55
C. van Heerenbeek
zonder beroep
 
Woenselsestraat 9
café Toren
H. G. Peters

metselaar
In 1953 café A. Driessen, in 1959 werd het Unitas (naar de voetbalclub), in 1970 brandde het uit en kreeg het een nieuwe gevel; nu gemeenschapshuis
Woenselsestraat 11
F. L. J. Maasakkers
wasbleker
 
Woenselsestraat 13
A. van Liempd
J. L. A. van Liempd
metselaar
metselaar
 
Woenselsestraat 15
G. M. van Dam
chauffeur
 
Woenselsestraat 17
1928, nu Vlokhovenseweg 57-63
M. H. A. van Kessel
timmerman
 
Woenselsestraat 19
N. Vroomen
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 23
P. van Boerdonk
gemeentearbeider
 
Woenselsestraat 27
Afgebroken 1969, nu hier woning uit 1974 (Vlokhovenseweg 65)
F. J. Jannes
J. van Erp
chauffeur
landbouwer
Foto van de oude, de rooilijn overschrijdende boerderij (huisnummer 27-29)
Woenselsestraat 31
Afgebroken, nu hier woningen van 1966 (huisnrs. 69-71)
H. van den Broek
houthandelaar
 
Woenselsestraat 33
C. J. Buuts
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 35
Nog bestaande huizen uit 1931 (nu Vlokhovenseweg 73-75)
A. J. van Asseldonk
broodbakker
Zie foto uit 1932 en ±1970
Woenselsestraat 37
J. A. M. Raaijmakers
schilder
Woenselsestraat 41
Afgebroken begin jaren 1970
F. van Lieshout
caféhouder
Foto, café Batavia (1934), in 1953 en 1970 café de Sport
Hier was in 1934 de zijstraat Eckartsche Heiweg; tegenwoordig vinden we er de Veelakker, nieuwbouw uit 1974.
Even verder eindigt de huidige Vlokhovenseweg (er staan nog twee huizen uit 1938 en wat nieuwbouw uit 1983).


Het volgende deel van de Woenselschestraat anno 1934 is inmiddels geheel gesloopt. Hier is nieuwbouw van Vlokhoven en de Generalenbuurt gekomen. Of dit allemaal nodig was, is de vraag. Veel van de huizen waren omstreeks 1965, toen de sloopplannen vorm kregen, nog in goede staat. Maar ze pasten niet in het concept van een nieuwe woonwijk met een rechthoekig stratenpatroon.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 86
Hier eindigt Vlokhoven en komen we langs een paar boerderijen. Daarna rijtjes woningen, grotendeels gebouwd in de jaren 1928-1933.
Dit is nu allemaal verdwenen.
Vanaf hier is alles gesloopt voor een stuk nieuwbouw van Vlokhoven, een hoekje Winkelcentrum Woensel en de Generalenbuurt.
H. de Haas
Tha. Appeldoorn
landbouwer
dienstbode
Foto van deze boerderij anno 1972 toen hij door de gemeente werd aangekocht (om te gaan slopen)
Woenselsestraat 88
A. Raaijmakers
N. Dekkers
landbouwer
landbouwer
 
Woenselsestraat 90
Fr. A. Bullens
H. J. C. Bullens
J. B. Bullens
J. L. Bullens
M. M. Brands
P. M. H. Bullens
landbouwer
landbouwer
landbouwer
landbouwer
wever
landbouwer
 
Woenselsestraat 92
J. A. Dekkers
landbouwer
In 1944 krijgt boer Dekkers er een graanmalerij; sloop jan. 1969
Woenselsestraat 94
H. J. de Pon
los arbeider
Een familie vechtersbazen: De Pon vocht met zijn broer een ruzie uit met Jansens van de Urkhovenseweg, waarbij Jansens 4 messteken in de rug kreeg
Woenselsestraat 96
A. J. den Brok
bouwvakarbeider
 
Woenselsestraat 98
H. G. Rikken
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 100
J. van Donzel
metselaar
 
Woenselsestraat 102
C. W. Bouwmans
betonvlechter
 
Woenselsestraat 104
J. Jaspers
M. Braat
grondwerker
timmerman
Foto 1968 voor de sloop, eigenlijk onnodig want de huizen waren nog in goede staat
Woenselsestraat 106
M. Hobbelen
fabrieksarbeider
Woenselsestraat 108
A. M. Hendriks
metselaar
"Dikke Toon", of "De Saai", zo was Hendriks bekend in het milieu en later ook in de landelijke pers. Toon was familie van de beruchte crimineel "Toon de Soep", een van de zware jongens van de Ossche Boevenbende. "Toon de Saai"was van minder kaliber maar was in Eindhoven toch verantwoordelijk voor heel wat misdrijven.
Toon Hendriks, geboren 1891 in Heesch bij Oss, werd verschillende keren opgepakt. In 1935 is zijn arrestatie landelijk nieuws. Een gelukkig gezin was het niet. Pa herhaaldelijk in de cel, Ma in een psychiatrische inrichting. Toon stierf op 60-jarige leeftijd, toen nog steeds Eindhovenaar maar overleden te Den Haag (=gevangenis?); de 3 kinderen zullen meer bij de grootouders in Middelburg zijn opgevoed.
Woenselsestraat 110
H. J. Christiaans
opperman
 
Woenselsestraat 112
W. A. van Diessen
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 114
P. G. van der Elzen
schoenmaker
 
Woenselsestraat 116
J. van de Sande
J. J. M. van de Sande
klompenmaker
klompenmaker
 
Woenselsestraat 118
J. C. Smulders
Huisvr. J. A. van Sebille-de Wit
koetsier
zonder beroep
 
Woenselsestraat 120
Th. J. van Eeten
koopman (manufacturenhandel)
Foto; in 1959 hier een smid/ fietsenzaak Roxs-van Dijk.
In 1947 was hier Shell service station (Smulders).
Sloop mei 1975
Woenselsestraat 122
J. Voets
landbouwersknecht
 
Woenselsestraat 128
C. van den Akker
Ja. Jansen
klompen- en houthandel
dienstbode
In 1934 begint v.d. Akker hier ook een wasserij, die blijft er tot de sloop in 1973; op 124-128 heet het vanaf 1956 wasserij Morgenlicht, ze hrbben er ook een BP service station
Woenselsestraat 134
J. Frenken
landbouwer
Van 1960 tot 1976 (sloop huis) auto- en motorsloperij JC van der Heijden
Woenselsestraat 138
C. Smits
bankwerker
 
Woenselsestraat 140
P. M. van Ballegooy
arbeider
In 1926 was hier een benzinestation gekomen, blijft er tot de sloop in 1978; in 1955 komt er ook cafetaria Verstappen, in juni 1973 sloop
Woenselsestraat 142
A. J. van de Riet
kapper
In 1959 nog altijd hier dames- en herenkapper AJ vd Riet
Woenselsestraat 144
W. H. Steenbekkers
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 146
L. Koolen
P. G. Koolen
bankwerker
stoker
 
Woenselsestraat 148
J. Duijff
L. Duijff
portier
zonder beroep
Huizen verwoest in 1942, door een neergestort vliegtuig
Woenselsestraat 150
F. Bonius
portier
Woenselsestraat 152
A. Verstappen
B. Bouwman
G. M. J. van Beek
bakker
fabrieksarbeider
smid, vuurwerker
Woenselsestraat 154
L. Verstappen
P. M. Verstappen
P. H. Verstappen
timmerman
metselaar
zonder beroep
In 1959 hier café P. Verstappen
Woenselsestraat 156
café De Ster
G. van Beuningen
J. J. Kerssens

terrazzowerker
sigarenmaker
Ook in 1953 nog café De Ster
Woenselsestraat 158
A. J. van Grunsven
W. G. B. te Laak
arbeider
winkelbediende
 
Woenselsestraat 160
W. J. Wennekes
arbeider
Tevens handel in groenten en fruit; in 1959 nog altijd het Vlokhovens Fruithuis van Wennekes
Woenselsestraat 162
W. van Osch
C. van de Loo
kruidenierswaren
sigarenmaker
In 1959 Centra-kruidenier J. Bell
Woenselsestraat 164
H. H. F. den Brok
J. A. Thijssen
opperman
timmerman
 
Woenselsestraat 166
F. J. Wittenberg
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 168
F. J. IJkelen
H. A. de Lauw
fabrieksarbeider
caféhouder
 
Woenselsestraat 170
Wed. M. Berkvens-Faassen
zonder beroep
 
Woenselsestraat 172
P. Miedema
W. G. J. Beek
radiotechniker
portier
 
Woenselsestraat 174
A. C. Nouwt
instrumentmaker
 
Woenselsestraat 176
H. Verberne
J. F. Verberne
P. J. Verberne
Ma. Ca. Verberne
landbouwer
landbouwer
slager
werkster
H. Verberne had hier tevens een sigarenmagazijn
Woenselsestraat 178
A. Geerts
koopman
Woenselsestraat 180
E. A. de Meester
land- en tuinarbeider
 
Woenselsestraat 182
Chr. Dielesen
G. Dielesen
kantoorbediende
pakkersknecht
 
Woenselsestraat 184
M. Raaijmakers
W. Raaijmakers
opperman
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 186
F. H. van Tilburg
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 188
A. van Engelen
sloper
 
Woenselsestraat 190
J. Klaassen
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 192
J. Manders
J. J. Brekelmans
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 194
J. A. Roijackers
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 196
W. J. Hoek
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 198
W. Daams
chauffeur
 
Woenselsestraat 200
A. P. C. Coolen
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 202
C. C. Bastings
fabrieksarbeider
Trieste foto van de afbraak in 1976
Woenselsestraat 204
A. Faro
grondwerker
Woenselsestraat 208
C. A. Hobbelen
Wed. A. Hobbelen-van Erp
los arbeider
zonder beroep
 
Woenselsestraat 210
P. E. Marteijn
W. J. R. Brands
fabrieksarbeider
opperman
Foto omstreeks 1942 van 216; tussen 210 en 216 bevond zich de Beekstraat
Woenselsestraat 216
M. van der Heijden
metselaar
Woenselsestraat 218
C. J. van Diemen
machinist
 
Woenselsestraat 220
H. J. van de Sande
tuinier
 
Woenselsestraat 222
Wed. G. Holleman-van den Berk
zonder beroep
 
Woenselsestraat 224
A. A. Franken
paswerker
 
Woenselsestraat 226
H. F. W. van Zanten
chauffeur en monteur
 
Woenselsestraat 228
G. W. Prins
kantoorbediende
 
Woenselsestraat 230
Th. Kuipers
conducteur N.S
 
Woenselsestraat 232
J. M. van Berkel
slager
 
Woenselsestraat 234
A. van Oort
bankwerker
 
Woenselsestraat 236
J. A. C. Denkers
monteur
 
Woenselsestraat 238
J. A. Adriaansen
agent van politie
 
Woenselsestraat 242
H. J. Bertelink
bankwerker
Foto nummers 240-244
Woenselsestraat 244
R. Jager
portier
Woenselsestraat 246
J. A. A. van Gent
schoenmaker
 
Woenselsestraat 248
A. J. M. Verhoeven
W. C. van den Heuvel
fabrieksarbeider
wever
Foto uit 1967
Woenselsestraat 250
N. B. M. Fuchs
fabrieksarbeider
Woenselsestraat 252
A. Fr. L. van Dijk
D. de Jong
M. J. Meesters
timmerman
grondwerker
wegenbouwer
Woenselsestraat 254
H. Vogels
landbouwer
Foto; H. Vogels was beter bekend als Dries Stront, want hij ging met de strontkar rond voor er riolering was. Tussen 254 en 270 bevindt zich een verbinding Reestraat
Woenselsestraat 270
M. J. Fr. Cox
landbouwer
Foto van het imposante landhuis in 1955. In 1934 is er een flinke brand in de hooischuur van Cox: 60.000 kilo hooi gaat verloren
Woenselsestraat 272
Ha. Ma. van Berkel
Pa. van Berkel
zonder beroep
zonder beroep
 
Woenselsestraat 274
G. J. van Baaijen
J. C. Vroomans
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 276
C. J. Brouwers
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 278
Café De Zwaan
 
Café, op de hoek van een andere verbinding met de Reestraat, is in de oorlog afgebrand;
Woenselsestraat 280
Jennissen
J. H. Jennissen
brandstoffenhandel
brandstoffenhandelaar
 
Woenselsestraat 286
H. Schutjes
sigarenmaker
In 1934 start Schutjes een bakkerij
Hier bevindt zich zo ongeveer de huidige Veldmaarschalk Montgomerylaan. Vanaf hier is een stuk oude Woenselsestraat nog steeds aanwezig, de woonbuurt Rapenland dwars doorsnijdend.
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 43
Hier eindigt Vlokhoven en komen we langs vele woningen grotendeels gebouwd in de jaren 1925-1931.
Dit is nu allemaal verdwenen. Sloop omstreeks 1970.
Vanaf hier is alles opgeofferd voor een stuk nieuwbouw van de buurt Vlokhoven en de Generalenbuurt.
H. P. A. Roxs
smid
Smederij in 1929 gestart, foto.
Tevens rijwielhandel
Woenselsestraat 45
A. L. van Son
broodbezorger
 
Woenselsestraat 47
P. Smits
metselaar
 
Woenselsestraat 49
L. J. J. van Hoof
T. van de Water
landbouwer
landbouwer
 
Woenselsestraat 55
M. Kerkhof
slager, loonslagerij

Rij woningen gesloopt omstreeks 1970
Woenselsestraat 57
N. W. Weijers
schilder
Woenselsestraat 59
J. Lotens
J. K. Lotens
grondarbeider
houtbewerker
Woenselsestraat 61
A. A. van Roten
huisschilder
Woenselsestraat 63
A. van Veen
A. van Veen
bosjesmaker
grondwerker
Woenselsestraat 65
R. Baudoin
onderbaas
Woenselsestraat 67
H. P. van den Molengraft
timmerman
 
Woenselsestraat 69
F. H. Knapen
H. H. van Eijk
J. M. van de Laar
los arbeider
vrachtrijder
chauffeur
 
Woenselsestraat 71
M. van den Nieuwenhof
P. van Grunsven
houtbewerker
smid
 
Woenselsestraat 73
Fr. J. J. Flieger
R. Gelens
timmerman
arbeider
 
Woenselsestraat 75
J. Raaijmakers
J. M. van Eeten
fabrieksarbeider
koopman
 
Woenselsestraat 77
G. Verwimp
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 79
A. J. van Haandel
P. M. van Bekker
W. M. J. Lammers
fabrieksarbeider
drukker
bankwerker
 
Woenselsestraat 81
J. Janssen
J. G. Eijkholt
J. P. de Groot
opperman
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 83
A. Kouwenberg
J. W. Beljaarts
arbeider
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 85
E. de Weert
L. J. Gielissen
chauffeur
metselaar
 
Woenselsestraat 87
H. van Woezik
timmerman
 
Woenselsestraat 89
W. J. Vermeulen
elektricien
 
Woenselsestraat 101
W. Renders
landbouwer
Foto huizen in 1942 vernield (vliegtuigcrash) en daarna wederopgebouwd
Woenselsestraat 111
W. H. Verhaag
timmerman, timmerbedrijf
Woenselsestraat 113
Th. A. Bouchée
vrachtrijder
 
Woenselsestraat 115
A. van de Hee
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 117
W. P. H. Voss
los arbeider
 
Woenselsestraat 119
M. Platenburg
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 121
J. A. van Bronkhorst
portier
 
Woenselsestraat 123
J. Coensen
arbeider gloeilampenfabriek
 
Woenselsestraat 125
A. A. Banken
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 127
J. van Moorsel
Th. M. van de Langenberg
opperman
sjouwer
 
Woenselsestraat 129
A. M. van Zummeren
metselaar
tevens handel in kruidenierswaren
Woenselsestraat 131
W. A. Koot
schoenmaker
 
Woenselsestraat 133
J. van Kronenburg
metaalbewerker
 
Woenselsestraat 135
G. Swinkels
L. W. Swinkels
landbouwer
voerman
 
Woenselsestraat 137
A. van Mullekom
opperman
 
Woenselsestraat 139
H. J. W. Geerings
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 141
G. J. J. Poell
Ja. Aa. Valkenburg
bakker
dienstbode
 
Woenselsestraat 143
Fa. Poell & Michiels
J. J. van Schalen
Th. Michiels
broodbakkerij
bakker
bakker
Ook in 1959 nog Poell brood en banket
Woenselsestraat 147
L. Vos
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 149
E. Th. Gössling
schilder
 
Woenselsestraat 151
A. Smits
G. Guntlisbergen
P. M. Siebers
steenzetter
los arbeider
timmerman
 
Woenselsestraat 153
A. van Hoof
landbouwer
 
Woenselsestraat 155
J. Berkvens
P. J. Asveld
W. Faassen
Wed. P. Asveld-van de Vranden
arbeider
sjouwer
arbeider
zonder beroep
 
Woenselsestraat 157
G. F. Somers
sjouwer
 
Woenselsestraat 159
A. J. M. Mariën
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 161
M. J. Sijnen
metselaar
 
Woenselsestraat 163
J. Klerks
metselaar
 
Woenselsestraat 165
A. Hurkmans
bouwvakarbeider
 
Woenselsestraat 173
H. Otten
landbouwer
 
Woenselsestraat 175
M. van de Kerkhof
W. van de Kerkhof
melkventer
bakker
Hoek Beekstraat (Oost), Foto
Woenselsestraat 177
C. M. Schutjes
sigarenmaker
Woenselsestraat 179
A. van der Linden
timmerman en winkelier (kruidenierswaren)
Foto 1966 voor de sloop
Woenselsestraat 181
Ch. Otten
Th. J. Pieters
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Woenselsestraat 183
Wed. K. C. Schaap-Timmers
koopvrouw
 
Woenselsestraat 185
J. Mulders
grondwerker
 
Woenselsestraat 187
C. Stoop
W. Stoop
metselaar
metselaar
Foto uit 1966, huizenrij loopt door tot 197
Woenselsestraat 189
P. Molenaar
P. G. Maas
groentenhandelaar
meter-ijker
 
Woenselsestraat 191
G. Beniers
wagenmaker N.S
 
Woenselsestraat 193
A. van de Kerkhof
broodbezorger
 
Woenselsestraat 195
A. J. Voets
stratenmaker
 
Woenselsestraat 197
J. Wouters
chauffeur
 
Woenselsestraat 207
W. van Osch
metselaar
 
Woenselsestraat 209
P. van Erp
grondwerker
 
Woenselsestraat 215
H. Bakers
G. Schutjes
sigarenmaker
zonder beroep
 
Woenselsestraat 217
J. Schepers
arbeider
 
Woenselsestraat 219
M. den Ouden
zonder beroep
 
Woenselsestraat 221
J. J. A. Roxs
smid
Vanaf 1932 autogarage (Citroën dealer) en autosloperij , met benzinepomp. Gesloopt 1970-1972
Woenselsestraat 227
D. Loijenga
verpleger R.K.G
Dirk Loijenga (1898, Sneek) vestigt zich hier bij zijn huwelijk met Berta Paans (er werd wel gezegd dat zij een onecht kind van prins Hendrik was); het huis brandt midden jaren dertig af (niet verzekerd) en Dirk overlijdt in 1938 waarop moeder met de 6 kinderen naar Sneek verhuist
Woenselsestraat 229
A. Hurkx
sigarenmaker
Foto (1967)
Woenselsestraat 231
M. J. van den Broek
kleermaker
Woenselsestraat 233
Th. van de Meerakker
chauffeur
Woenselsestraat 235
Café Centraal
P. H. Leenders

houtbewerker
In 1953 café De Linden van Jantje v.d. Linden
Woenselsestraat 237
J. G. van der Velden
P. Pellegrorn
P. van der Velden
tuinder
koopman in groenten
tuinder
In 1959 vinden we hier P. vd. Lubbe met Lupriknax, grossier in nassiballen en croquetten. Sloop 1970
Woenselsestraat 239
J. Jacobs
slager, slagerij
In 1959 zit hier zaadhandel Brabantia
Woenselsestraat 241
H. J. Maas
Th. H. Geurts
broodslijter
vrachtrijder
 
Woenselsestraat 243
L. M. Sanders
winkelier
Filiaal van de Edah
Woenselsestraat 245
H. J. Laarakkers
M. J. van Berkel
arbeider
steenkolenhandelaar
 
Woenselsestraat 257
P. H. Swinkels
Wed. J. Swinkels-de Goeij
beambte N.S.
zonder beroep
 
Woenselsestraat 267
P. Hurkx
kok
 
Woenselsestraat 269
H. J. Lodewijks
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 271
J. van Oudenhoven
fabrieksarbeider
Later sigarenwinkel Turco ( foto)
Woenselsestraat 273
C. Vroomans
bakkersknecht
 
Woenselsestraat 275
B. Th. van Gerwen
M. Th. van Gerwen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
In 1934 op de hoek van de Egelstraat

Hier bevindt zich zo ongeveer de huidige Veldmaarschalk Montgomerylaan.
Vanaf hier is een stuk oude Woenselsestraat nog steeds aanwezig, de woonbuurt Rapenland dwars doorsnijdend.
Foto uit 1977: van r. naar l. de nummers 294-306 met het ziekenhuis op de achtergrond.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 294
Twee woningen uit 1928
H. J. van den Dungen
J. A. van den Dungen
molenaarsknecht
wever
 
Woenselsestraat 296
A. A. Aarts
onderbaas
 
Woenselsestraat 298
Nog steeds aanwezig mooi oud pandje (ca. 1915)
P. C. van Haaren
hulplandmeter
 
Tussenliggend driekappertje 300-304 was in 1934 nog in aanbouw en nog niet bewoond. Op 300 zit in 1959 wasserij Correct van Maasakkers
Woenselsestraat 306
Boerderij uit 1930 die nog steeds aanwezig is
J. W. Keijzers
landbouwer
 
Woenselsestraat 308
Nog oud pand (1930)
A. P. van der Heijden
E. van der Heijden
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 310
Hier is in 2005 nieuwbouw gekomen
J. van Dalen
koopman
 
Woenselsestraat 312
B. W. van Wessel
H. E. van Wessel
P. F. Moonen
metselaar
bakker
wever
 
Woenselsestraat 314
1928, tegenwoordig helaas wit geverfd
J. F. Renders
P. J. Renders
boekdrukker
los arbeider
Destijds hoek Eekhoornstraat
Woenselsestraat 316
1930
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
Foto toen het er het basisonderwijs van de Vrije School in zat. Het imposante gebouw van de oude jongensschool staat er nog steeds
Woenselsestraat 318
Vanaf hier is alles weer verdwenen; er zijn nog 2 vooroorlogse panden, 332A en 350, die zijn van ca. 1934-35.
Alles wat hier in 1934 bewoond was, is inmiddels afgebroken, voor aanleg van de Rodinstraat, Joris Minnestraat, Hanartstraat en woningbouw en bedrijven uit latere jaren
H. J. Dekkers
hoofd ener school
hoofd R.K. lagere school Woenselsestraat
Woenselsestraat 320
P. L. Jansen
los arbeider
 
Woenselsestraat 322
J. van de Water
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 324
M. J. Asveld
magazijnmeester
 
Woenselsestraat 326
P. Th. H. van Hoek
schilder
 
Woenselsestraat 328
J. Feijen
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 330
A. Bosters
J. Leenders
opperman
landarbeider
 
Woenselsestraat 332
H. C. van Luyt
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 334
C. Timmermans
W. F. Vervoort
grondwerker
glasblazer
Tussen 334 en 336 lag de zijstraat Otterstraat.
Op 336 komt in 1937 carrosseriefabriek vd Lee- v Bommel; 1950 vd Ven rijwielreparatie; sloop 1967-71
Woenselsestraat 336
A. G. Smulders
bakker en winkelier (kruidenierswaren)
Woenselsestraat 338
P. Feijen
damastwever
 
Woenselsestraat 340
J. P. Veldpaus
bakker en caféhouder
 
Woenselsestraat 342
P. Spijkerboer
klompenmaker
Foto van de huizenrij (in 1939)
Woenselsestraat 344
J. van de Wiel
sigarenmaker
Woenselsestraat 346
A. J. A. Hageman
A. J. J. Hageman
D. G. J. Hageman
G. M. J. Hageman
Ba. Da. Ja. Hageman
Da. Ma. Ja. Hageman
fabrieksarbeider
horlogemaker
sigarensorteerder
bankwerker
sigarenmaakster
kantoorbediende
Woenselsestraat 348
A. den Ouden
zonder beroep
Woenselsestraat 350
H. D. van Stiphout
landbouwer
 
Woenselsestraat 352
H. J. van der Velden
Wed. J. van der Velden-Renders
smid, smederij
zonder beroep
Foto begin jaren zestig, op de hoek van de (toenmalige) Jacob van Campenweg
Woenselsestraat 354
H. van Oudenhoven
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 356
H. Rijkers
petroleumbezorger
 
Woenselsestraat 358
J. M. Brands
Wed. J. van Kemenade-van de Ven
sigarenmaker
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hier was in 1934 aan de oneven zijde de zijstraat de Egelstraat; een klein woonbuurtje: Kattenhof, Hagedisstraat, tegen de Nieuwe Dijk (huidige Generaal Dibbetslaan) aan.
Het volgende stuk Woenselsestraat is tegenwoordig nog steeds aanwezig, de woonbuurt Rapenland dwars doorsnijdend. De eerste huizen, huisnummers 277-279, waren in 1933 gebouwd en hadden in het adresboek 1934 nog geen bewoners.
Woenselsestraat 281
Gebouwd 1932, nog gaaf bewaard
Fr. C. Bovers
revolverdraaier
 
Woenselsestraat 283
Een vrijstaand huisje uit 1927, nu is hier een rijtje uit 1986 tegenaan gebouwd
J. M. Hurkx
melkventer
 
Woenselsestraat 285
Nu hier nieuwbouw 1986
P. J. Scheepers
Fa. Ma. van Balen
Wed. J. van Balen-Schepers
boodschappenloper
kantoorbediende
zonder beroep
 
Woenselsestraat 287
G. J. Goemans
timmerman
 
Woenselsestraat 289
Gebouwd omstreeks 1925
J. van den Bersselaar
magazijnmeester
 
Woenselsestraat 291
Drie herenhuizen gebouwd in 1931; op de plaats waar 295-297 was gepland, kwam in 1935 één vrijstaand huis (295)
J. A. van den Heuvel
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 293
J. van Samang
grondwerker
 
Woenselsestraat 299
F. van de Laar
Wed. L. van Luytelaar-van Samong.
metselaar
zonder beroep
Hiertussen de zijstraat Kattenhof
Woenselsestraat 301
Hier staat nu (301-313), na de zijstraat Rodinstraat, een woningrij uit 1972
L. van der Wijst
fabrieksarbeider
Woenselsestraat 303
M. Koppens
H. Koppens
magazijnbediende, kruidenierswaren
zonder beroep
Foto van de kruidenierswinkel anno 1967
Woenselsestraat 305
A. Franse
M. Franse
Wed. J. Franse-van Lieshout
melkslijter
sigarenmaker
zonder beroep
Foto anno 1960
Woenselsestraat 307
P. F. J. van der Linden
Ga. Ja. van der Linden
J. W. van der Linden
kantoorbediende
onderwijzeres
zonder beroep
Woenselsestraat 323
Boerderij al lang verdwenen
A. Toenders
landbouwer
 
Op deze plek kwam de Nieuwe Dijk op de Woenselsestraat uit. Een oude verbinding met de dorpskernen Broek en Eckart.
Woenselsestraat 325
In 1997 kwam hier nieuwbouw-oude stijl
Ca. Ma. van Stiphout
zonder beroep
 
Woenselsestraat 327
Nog mooi oud karakteristiek huisje
A. Matheeuwsen
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 329
Bouwjaar 1927, winkel nu tot woning verbouwd
A. Bastiaans
M. Janssen
slager, slagerij
arbeider
Hoek van de Zooystraat (nu zo ongeveer de Rapenlandstraat)
Woenselsestraat 335
gesloopt
A. van Acquoy
J. H. van Acquoy
koopman
koopman
 
Woenselsestraat 337
Het dubbelpand wonen-winkels 337-339 is van 1930 en nog steeds intact
A. C. Bastiaans
A. G. J. Bastiaans
F. Bastiaans
W. Bastiaans
W. Bastiaans
W. Bastiaans & Zn.
poppenmaker
schoenmaker
leerling-sigarenmaker
schoenmaker
fabrieksarbeider
schoenmagazijn
Hier vinden we nog tot 2010 Bastiaans installatiebedrijf, toen werd het faillissement uitgesproken
Woenselsestraat 339
A. Jannes
rijwielen, motoren en reparatie
Woenselsestraat 341
gesloopt
A. Bazelmans
H. W. A. M. Bazelmans
W. H. M. Bazelmans
landbouwer
landbouwer
onderwijzeres
Foto van de imposante hoeve anno 1967
Woenselsestraat 343
343-361: een karakteristieke rij woningen van 1930 die er nog steeds goed bijstaat; oorspronkelijk liep de rij nog verder tot op de hoek Dr. Cuyperslaan, maar dat laatste deel is omstreeks 2004 door sloop geamputeerd en hier komt in 2011 een nieuw kantoor/woongebouw
Gebr. Gijsen
P. J. Gijsen
P. M. Gijsen
Wed. P. M. A. Gijsen-Broers
aannemers
schilder
timmerman
zonder beroep
 
Woenselsestraat 345
P. Chr. Gijsen
aannemer
 
Woenselsestraat 347
A. A. A. M. de Jong
H. A. J. M. de Jong
kantoorbediende
bakker
 
Woenselsestraat 349
H. J. Ledder
bedrijfschef sigarenfabriek
 
Woenselsestraat 351
P. L. J. Roosch
handelscorrespondent
 
Woenselsestraat 353
J. H. van Zonneveld
boekhouder
 
Woenselsestraat 355
G. J. Timmer
assistent accountant
 
Woenselsestraat 357
A. M. van der Lee
carrosseriefabrikant
 
Woenselsestraat 359
J. Schaap
employé
 
Woenselsestraat 363
sloop omstreeks 2003-2005
J. M. Gijsen
M. P. Gijsen
P. J. H. Gijsen
timmerman
loodgieter
schoenmaker
 
Woenselsestraat 365
G. Jansen
metselaar
 
Woenselsestraat 367
H. J. M. Saenen
bankwerker
Foto van het herenhuis
Woenselsestraat 369
Hier verrijst in 2011 een groot nieuw kantoor/woongebouw op de hoek van de Dr. Cuyperslaan
Aa. Ma. Driessen
M. Spiering
S. G. B. de Winter
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Woenselsestraat 371
Ja. van der Heijden
Ma. van der Heijden
P. van der Heijden
Gebr. J. A. en H. van Hoof
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
carrosseriefabriek
 
Woenselsestraat 375
C. C. van den Hurk
G. Fr. van den Hurk
M. J. van den Hurk
schilder
schilder
caféhouder
In 1934 al café De Kroon, en dat bleef het nog tot de sloop
Woenselsestraat 377
G. de Wildt
chauffeur
 


Tenslotte het laatste stuk Woenselschestraat. Van waar nu ongeveer de Dr Cuyperslaan ligt tot waar de weg aansluit op de Frankrijkstraat. Een klein deel van dit tracé is nog behouden en heeft tegenwoordig de straatnaam Tonnaerstraat gekregen. De rest is verdwenen onder de nieuwbouwstructuur van de buurt Mensfort.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Woenselsestraat 360
Allemaal verdwenen bij de aanleg van de woonbuurt Mensfort.
Hier kwam o.a. omstreeks 1955-1960 een grote woonvoorziening voor gehandicapten; die is in 2005 ook alweer gesloopt; om in 2010 te worden vervangen door een groot nieuw complex (Tonnaerstraat 18-242) met o.a. 'zorgwoningen' van Trioden
F. van der Wegen
H. van der Wegen
Ha. Ma. van der Wegen
sigarenmaker
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Woenselsestraat 362
J. J. van Hoof
kistenmaker
 
Woenselsestraat 364
P. W. Hurkmans
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 366
F. Wouters
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 368
A. van der Zwaag
E. van der Zwaag
J. B. van der Zwaag
E. van der Zwaag
fabrieksarbeider
arbeidster
grondarbeider Gemeentewerken
zonder beroep
 
Woenselsestraat 370
W. Boogers
meteropnemer
 
Woenselsestraat 372
C. J. Hagenaars
stukadoor
 
Woenselsestraat 374
J. J. van Houtum
wever
 
Woenselsestraat 376
A. van Houtum
J. van Houtum
M. van Houtum
sigarensorteerder
gemeente-werkman
instrument-glasblazer
 
Woenselsestraat 380
W. Coense
G. Verdonschot
caféhouder
sigarensorteerder
In 1934 café Tramstation; Coense zou verkassen naar de overzijde van de straat (het latere café De Koens); in 1943 en 1953 café Oud-Tramstation
Woenselsestraat 382
 
 
In 1934 start hier café 't Vaantje van Alph. van Engelen
Woenselsestraat 384
H. van den Oetelaar
Aa. Ma. Speek
koopman
fabrieksarbeidster
 
Woenselsestraat 386
A. H. van Hoof
H. L. van Hoof
J. L. van Hoof
wagenmaker
wagenmaker
wagenmaker
In 1940 zit hier Gebr. van Hoof, houthandel/ houtzagerij
Woenselsestraat 388
H. W. van Bussel
Wed. J. H. van der Donk-Bleukens
fabrieksbaas
zonder beroep
 
Woenselsestraat 390
Arn. M. Hendriks
winkelier (kruidenierswaren)
 
Woenselsestraat 392
M. Swinkels
schaalknecht
 
Woenselsestraat 394
A. van Aalst
schoenmaker
 
Woenselsestraat 396
A. Spaan
M. H. Spaan
W. Spaan
touwslager
bosjesmaker
wever
 
Woenselsestraat 398
A. H. J. van den Heuvel
F. van den Heuvel
terrazzowerker
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 400
Ph. van de Kerkhof
spiraalmaker
 
Woenselsestraat 402
A. van de Kerkhof
W. van de Kerkhof
fabrieksarbeider
drukker
 
Woenselsestraat 404
H. J. van Moorsel
M. H. Willems
Wed. J. van Moorsel-Strijbos
tuinman
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Woenselsestraat 406
P. Bogtmans
melkslijter
 
Woenselsestraat 408
W. Verbeek
timmerman, timmerbedrijf
 
Woenselsestraat 412
F. van Gennip
sigarensorteerder
 
Woenselsestraat 414
W. J. den Biggelaar
schilder
 
Woenselsestraat 418
J. de Boer
J. C. G. van de Riet
bezorger
grondwerker
 
Woenselsestraat 420
E. A. J. van Hoorn
leerlooier
Ook in 1959 nog steeds lederfabriek E. van Hoorn
Woenselsestraat 422
A. H. Essens
Huisvr. W. van Gils-Luiken
schilder
zonder beroep
 
Woenselsestraat 424
C. J. van Kan
P. J. Stap
fotograaf
aannemer
 
Woenselsestraat 432
Ja. Ma. Ca. Vliegen
A. Vliegen
poetster
zonder beroep
Foto de panden linksvoor
Woenselsestraat 434
A. Smulders
E. de Roo
sigarenmaker
loopknecht
Woenselsestraat 436
Wed. G. H. van Weegberg-Smulders
zonder beroep
 
Woenselsestraat 438
A. L. Verheijen
bode en winkelier (kruidenierswaren)
Woenselsestraat 440
H. der Kinderen
rijwielhandelaar
In 1959 Gebr. Kuijpers, rijwielhandel
Woenselsestraat 444
F. L. T. Smits
los arbeider
 
Woenselsestraat 446
Woningen uit 1924-1928, nu nog aanwezig als Tonnaerstraat 1-11; nummer 7 is nu weg en 9 is na de oorlog gebouwd
M. van den Berk
koopman-poelier
 
Woenselsestraat 448
G. E. Talens
P. Talens
grondarbeider
chauffeur
Foto inmiddels gesloopte boerderij; nu vind je hier het adres Tonnaerstraat 9
Woenselsestraat 450
C. Spooren
koopman
Woenselsestraat 452
S. J. M. Groenen
Th. W. Sanders
kok
bedrijfsleider sigarenfabriek
 
Woenselsestraat 454
J. C. Hoppenbrouwers
hoofdagent van politie
 
Woenselsestraat 456
P. Schepers
arbeider
 
Woenselsestraat 458
A. A. van den Heuvel
sigarenmaker
Het huidige Tonnaerstraat 1
Woenselsestraat 460
 
J. W. van Bergen
zonder beroep
 
Woenselsestraat 464
J. J. Evers
J. Evers
chauffeur
zonder beroep
 
Woenselsestraat 466
J. van Lieshout
grondwerker
 
Woenselsestraat 468
M. van Erp
grondwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hier ligt tegenwoordig de Dr. Cuyperslaan en houdt nu de Woenselsestraat op. In 1934 liep het van hier nog verder om even verder aansluiting te krijgen op de Frankrijkstraat en de verdere bebouwde kom van Woensel. Een klein deel van dit laatste stukje bestaat wel nog steeds, nu onder de naam Tonnaerstraat. De rest is verdwenen onder de nieuwbouwstructuur van de buurt Mensfort
Woenselsestraat 379
Allemaal verdwenen voor de aanleg van het gehandicaptencomplex aan de Tonnaerstraat 18-70 uit circa 1960, in 2011 alweer vervangen door een groot nieuw complex (Tonnaerstraat 18-242)
G. J. Willemsen
opperman
 
Woenselsestraat 381
M. Schalks
verver
 
Woenselsestraat 385
Aa. Renders
Wed. M. Renders-Heezins
controleur Philips Radiofabrieken
zonder beroep
 
Woenselsestraat 387
Aa. van Moll
Ja. Ma. Wouters
wasvrouw
wasvrouw
 
Woenselsestraat 389
H. J. Bos
metselaar
 
Woenselsestraat 391
A. H. M. Bouwmans
L. A. G. Bouwmans
bakker
bedrijfsleider
 
Woenselsestraat 403
H. Bakers
H. W. Bakers
P. Bakers
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Woenselsestraat 405
J. H. Jonkers
tabaksbewerker
 
Woenselsestraat 407
A. H. Vroomen
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 409
S. van Hapert
sigarenmaker
Simon van Hapert (1887) werd opgepakt vanwege het verzetswerk van zijn zoon Jan die was ondergedoken. Simon stierf in 1945 in kamp Oraniënburg. Tegenwoordig is een straat naar hem in de verzetsheldenbuurt van Acht genoemd.
Woenselsestraat 411
T. Schepers
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 413
H. van Aarle
herenkapper
In 1959 hier nog steeds drogist en kapper H. van Aarle
Woenselsestraat 415
Nu hier een nieuwe (2003) flat (Willem de Bruynstraat 20-110) waar tot dan toe de A&P meubelzaak van v.d. Looy stond (was Tonnaerstraat 24)
J. van Helvoort
P. G. van Ruth
tuinman
kleermaker
Aanleg en onderhoud van tuinen
Woenselsestraat 417
J. A. van der Looy
chauffeur
 
Woenselsestraat 423
 
H. Jansens
grondwerker
 
Woenselsestraat 425
Pand uit 1930 bestaat nog steeds (Tonnaerstraat 16)
L. W. Staals
slager
Louis Staals had in 1934 hier ook een sigarenmagazijn; Staals bleef nog heel lang op dit adres slageren, tot ongeveer 2000; tegenwoordig Shoarma Berlage
Woenselsestraat 427
1930, bestaat nog steeds als Tonnaerstraat 14
A. van Engelen
caféhouder
Lang bekend als het café van Coense en tegenwoordig nog steeds café De Koens, aangebouwd met een grote zaal
Woenselsestraat 429
Nu een rijtje nieuwbouw Tonnaerstraat 2-10 uit 1989
F. F. Verhoeven
kapper
 
Woenselsestraat 431
W. Verhoeven
sigarenmaker
 
Woenselsestraat 433
A. van Kasteren
A. H. J. van Kasteren
H. N. J. van Kasteren
J. A. H. van Kasteren
klompenmaker
kantoorbediende
timmerman
behanger
 
Woenselsestraat 435
Aa. Pa. van Lieshout
H. C. van der Velden
Wed. P. C. Versantvoort-van de Velden
naaister
zonder beroep
zonder beroep
 
Woenselsestraat 437
W. W. J. Klerks
agent van politie
 
Woenselsestraat 439
W. L. Smeets
los arbeider
 
Woenselsestraat 441
J. L. H. M. Aerdts
filiaalhouder
Filiaal kruidenier Notten, is er in 1959 nog altijd

De zijwegen en zijweggetjes van de Woenselsestraat

Liepen we de Woenselsestraat hierboven van noord naar zuid af, nu gaan we in omgekeerde volgorde de zijstraten af. Veel van de straatjes in het zuidelijk deel hadden straatnamen ontleend aan doodgewone zoogdieren. Al deze straten zijn verdwenen, hoewel enkele van deze straatnamen later weer op een andere plaats in de buurt Kronehoef opdoken.

Kruispunt Kaakstraat (richting oost) en Hamsterstraat (richting west).
De Hamsterstraat was een zijstraatje van de Woenselsestraat, uitkomend op de Marterstraat, een landelijk weggetje door de open velden.
De Hamsterstraat is praktisch helemaal verdwenen, opgeslokt door de woningbouw van Mensfort. Slechts het eerste stukje rest nog, nu een zijstraat van waar de Woenselsestraat inmiddels de Tonnaerstraat heet. Eén woning heeft het overleefd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hamsterstraat 2
gesloopt
H. Walravens
H. Walravens
A. Walravens
wever
sorteerder
zonder beroep
 
Hamsterstraat 2-A
T. van der Velden
A. van der Velden
voerman
zonder beroep
 
Hamsterstraat 4
W. A. M. van der Velden
vrachtrijder
 
Hamsterstraat 6
W. Huybers
grondwerker
 
Hamsterstraat 8
Ma. van der Krieken
zonder beroep
Foto oude boerderij
Hamsterstraat 10
Het enige huisje dat er nu nog steeds staat; gebouwd circa 1930-1933
H. van Heeswijk
arbeider
Van Heeswijk had een kousenfabriek, De Kroon, zit er in 1959 nog
Hamsterstraat 46
vreemd huisnummer?
W. van der Velden-Aarts
vrachtrijder
 
Hamsterstraat 1-A
gesloopt omstreeks 1967
J. P. van der Weijden
sigarenmaker
 
Hamsterstraat 1-B
J. van Rijsingen
letterzetter
 
Hamsterstraat 1-C
P. A. Merkelbach
Wed. P. van de Pas-Blewanus
liftrijder
zonder beroep
 
Hamsterstraat 3
H. van de Goor
J. M. van de Goor
sigarenmaker
bankwerker
 
Hamsterstraat 3-A
M. Schepers
arbeider
 
Hamsterstraat 5
Mooie foto van de huisjes; afgebroken 1967
A. Walravens
J. C. Walravens
P. J. Walravens
fabrieksarbeider
instrumentmaker
tabaksbewerker
 
Hamsterstraat 7
C. van Geffen
C. Heesakkers
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Hamsterstraat 9
A. van Aalst
Wed. A. van Aalst-Joossen
sigarenmaker
zonder beroep
 


De Kaakstraat liep oostelijk vanaf de Woenselsestraat naar de Oude Torenstraat/ Eckartseweg. Een oude verbindingsweg.
Er is tegenwoordig nog een klein stukje Kaakstraat in de buurt Kronehoef. Hier liggen nu wat bejaardenwoningen (1992) en huizenrijen uit 1958-59.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kaakstraat 7
Alles gesloopt; het omstreeks 1955 hier gebouwde bejaardencentrum St Petruspark is inmiddels ook alweer gesloopt voor een nieuwer (1992) complex.
M. Fr. van den Bos
fabrieksarbeider
 
Kaakstraat 9
J. A. Sanders
damastwever
 
Kaakstraat 11
A. van den Brand
W. van den Brand
tabaksstripper
blikslager
 
Kaakstraat 13
G. van Diessen
grondwerker
 
Kaakstraat 15
H. van Ostade
spoorwegbeambte
 
Kaakstraat 25
J. Brouwers
houtbewerker
 
Kaakstraat 27
H. Broeksteeg
grondwerker
 
Kaakstraat 29
C. P. H. C. Smulders
lijstenmaker
 
Kaakstraat 33
J. de Jong
kistenmaker
 
Kaakstraat 35
J. H. van de Mortel
sigarenmaker
 
Kaakstraat 37
A. A. Walravens
grondwerker
 
Kaakstraat 39
W. Janssen
arbeider Gemeentereiniging
 
Kaakstraat 41
F. van der Weijden
Ja. van der Weijden
P. J. van der Weijden
A. van der Weijden
fabrieksarbeider
bosjesmaakster
sigarenmaker
zonder beroep
Een laffe overval in 1935: de bejaarde A. v.d. Weijden woonde met zijn zoons in een bescheiden huisje; toen de jongens naar hun werk waren, werd de oude man door 2 personen overvallen; maar de ouwe verzette zich en gaf de indringers een pak slaag met een stok, waarop ze vluchtten
Kaakstraat 43
Twee huisjes bij de Oude Toren, zie foto
Ma. Ca. van Rooij
zonder beroep
 
Kaakstraat 45
 
 
 


Na het kruispunt Kaakstraat/ Hamsterstraat is de volgende zijstraat van de Woenselsestraat een weggetje richting oost, de Zooijstraat. Deze straat is inmiddels verdwenen. Tegenwoordig is dit zo ongeveer de Rapenlandstraat.
Dan een doorgaande verkeersweg richting Eckart en Nuenen, de Nieuwe Dijk. Deze twee wegen behandelen we niet hier maar in het hoofdstuk over Broek en Eckart.

Vervolgens zijn we bij een klein woonbuurtje met straten met zoogdierennamen. Hier liggen de Kattenhof, Otterstraat, Eekhoornstraat (geen bewoners in 1934), Hagedisstraat, Egelstraat en Reestraat.

De Kattenhof lag niet zoals je denken zou bij de Kattenstraat (in buurt van de Barrier), maar was een oud zijstraatje van de Woenselsestraat, waar nu ongeveer de Rodinstraat richting oost loopt. Tegenover de oude school. Voor hier de nieuwbouw Rapenland kwam, was hier een speeltuin.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kattenhof 3
 
L. W. Renders
B. van Hekezen
landbouwer
zonder beroep
 

In 1934 was de Otterstraat een zijstraat van de Woenselsestraat, ongeveer waar nu de Joris Minnestraat op de Woenselsestraat uitkomt. De straat is helemaal verdwenen toen hier rond 1965-1970 de woonbuurt Rapenland werd neergezet.
Tegenwoordig is er opnieuw een straat Otterstraat, maar op een heel andere plek. Het is een kort straatje achter de Kronehoefstraat, tussen Wezelstraat en Egelstraat. Daar staat nu, op het terrein van de voormalige Katholieke Middelbare Technische School, een wooncomplex uit 2004.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Otterstraat 2
Allemaal verdwenen omstreeks 1965-1969 toen de buurt Rapenland werd gebouwd
L. H. Schoots
ladingmeester N.S
Het echtpaar Schoots-Verheggen vierde in 1956 hun 50-jarig huwelijksfeest
Otterstraat 2-A
P. van Sebille
P. J. van Lindt
sigarenmaker
sjouwer
 
Otterstraat 4
H. M. Reintjes
P. H. Reintjes
T. J. Reintjes
fabrieksarbeider
borstelmaker
wever
 
Otterstraat 6
J. C. van Hoek
schilder
 
Otterstraat 1
J. Vorstenbosch
opperman
 
Otterstraat 3
L. Vermeulen
sigarensorteerder
 
Otterstraat 5
J. A. Fietelaars
koopman
 
Otterstraat 7
R. de Bijl
los arbeider
In 1963 woonde de bejaarde weduwe Coba de Bijl hier nog op nr. 7; zij moest gezien haar levensomstandigheden uit het huis gehaald worden door de GGD en werd vervoerd naar het bejaardentehuis Heilig Hart van Jezus waar ze kort daarop stierf
Otterstraat 7-A
Th. van Bergen
sigarenmaker
 
Otterstraat 7-B
A. F. H. de Turck
H. J. P. Smits
J. A. P. Smits
automonteur
wever
loopjongen
 
Otterstraat 9
C. Gerrits
N. van der Lee
koopman in groenten
fabrieksarbeider
Onderdeel van een rijtje van 5 huisjes, eigendom van De Kort; op nummer 9 ontstond in 1934 een schoorsteenbrand, gelukkig snel geblust, want, zo schrijft de krant, alle 5 in het blok wonenden zijn niet verzekerd
Otterstraat 9-A
Ca. Ma. Ca. de Kort
J. A. de Kort
fabrieksarbeider
zonder beroep
Otterstraat 9-B
P. Kivits
grondwerker
 
Otterstraat 9-C
F. A. van Zitteren
timmerman
 
Otterstraat 11
M. van Keulen
wagenmaker
 
Otterstraat 13
G. van de Ven
sigarenmaker
 
Otterstraat 15
G. C. Verhagen
J. F. Verhagen
leerlooier
leerlooier
In 1970 woonde M. Verhagen-Vossen hier nog steeds
Otterstraat 17
P. Plugers
P. C. C. Plugers
sigarenmaker
borstelmaker
 
Otterstraat 19
J. Fietelaars
J. A. Fietelaars
M. Fietelaars
grondwerker
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Otterstraat 21
Ja. de Groot
W. van Gerwen
zonder beroep
zonder beroep
 
Otterstraat 23
A. Scheepers
fabrieksarbeider
 
Otterstraat 25
H. Klein
arbeider
 
Otterstraat 27
J. Nijboer
metaalbewerker
 

De Hagedisstraat loopt een parallel aan de Woenselsestraat, vanaf de Nieuwe Dijk naar het noorden toe.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hagedisstraat 2
 
F. Keijzers
landbouwer
Foto van de boerderij uit ±1915
Hagedisstraat 1
G. G. F. de Leest
M. de Leest
werkman bij de Rijkstelegraaf
timmerman
 

Ook de Egelstraat van 1934 is verdwenen. Destijds was het een zijstraatje van de Woenselsestraat, ongeveer waar nu de Pisanostraat op de Woenselsestraat uitkomt. De straat kwam uit op de Hagedisstraat.
De straat is helemaal verdwenen toen rond 1965-1970 de woonbuurt Rapenland werd neergezet.

Tegenwoordig is er opnieuw een straat Egelstraat, maar op een heel andere plek. Het is een kort straatje achter de Kronehoefstraat, tussen Robbenstraat en de tegenwoordige Otterstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Egelstraat 1
gesloopt
A. Scheepers
sigarenmaker
 
Egelstraat 2
 
 
Foto van de boerderij uit 1865, die in 1934 als opslag van Keijzers (Hagedisstraat 2) wordt gebruikt; sloop ±1972
Egelstraat 3
H. J. Vorstenbosch
J. M. Vorstenbosch
P. Vorstenbosch
fabrieksarbeider
wever
landbouwer
 

De Reestraat was een zijweggetje richting west. Naar ongeveer waar nu het Catharina ziekenhuis ligt. Een landelijk stukje Woensel dat geheel verdween. Bij de bouw van nieuw Woensel vond men hier een stenen bijl uit prehistorische tijden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Reestraat 2
alles gesloopt
H. van Kemenade
W. H. Sweere
C. Sweere
landbouwer
landbouwer
zonder beroep
 
Reestraat 4
J. Wijgergans
fabrieksarbeider
 
Reestraat 6
J. Wijgergans
landbouwer
Foto 1964 kort voor de sloop
Reestraat 10
M. C. Wagemakers
P. Wagemakers
fabrieksarbeider
landbouwer
 
Reestraat 12
J. Vroomans
ovenist-bakker
Foto 1965 kort voor de sloop
Reestraat 14
E. J. Evers
M. J. Mijnheere
W. A. Evers
Wed. J. Evers-de Breugel
smid
chauffeur
vrachtrijder
zonder beroep
Mijnheere (1907, Oud-Vossemeer) woont hier in, hij is in 1933 met Ja. Ma. Evers (1910) gehuwd en het paar verhuist in 1934 naar de Kalmoesstraat 54; Mijnheere zal in de oorlog in Duitse legerdienst gaan
Reestraat 1
J. A. M. van der Wegen
P. J. van der Wegen
T. van der Wegen
groentenventer
opperman
groentenhandelaar
 
Reestraat 3
J. de Kinderen
landarbeider
 
Reestraat 5
G. H. Kerstjens
stratenmaker


De Beekstraat kruiste de Woenselsestraat ongeveer waar nu de Winston Churchilllaan ligt. Een oud agrarisch weggetje waar omstreeks 1980 de laatste boerderijen geruimd werden. Het was onderdeel van het gehucht Vaartbroek.
Tegenwoordig is er nog een klein stukje Beekstraat over. Dat is de woonwagenlokatie in de Generalenbuurt, nabij de Kennedylaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Beekstraat 2
alles inmiddels gesloopt voor de aanleg van de Generalenbuurt
C. J. van Lierop
P. J. van Lierop
landbouwer
zonder beroep
 
Beekstraat 4
A. van Oorschot
landbouwer-arbeider
 
Beekstraat 6
L. J. Peeters
Huisvr. J. Jecelin-Linzmeyer
magazijnbediende
zonder beroep
 
Beekstraat 8
G. van Weert
landbouwer
 
Beekstraat 10
M. J. Jaspers
fabrieksarbeider
 
Beekstraat 10-A
B. Vlemmingx
textielarbeider
 
Beekstraat 12
H. J. van Tuijl
landbouwer
 
Beekstraat 14
A. Willems
J. Vereijken
landbouwer
veekoopman
Foto van de boerderij zoals hij er in 1976 nog stond, sloop enkele jaren later
Beekstraat 1
H. van Lierop
landbouwer
 
Beekstraat 3
P. van der Linden
zonder beroep
 
Beekstraat 5
Wed. J. Dekkers-Heesakkers
zonder beroep
 
Beekstraat 7
Th. A. Ruijs
fabrieksarbeider
 
Beekstraat 9
J. van de Ven
grondarbeider
 
Beekstraat 11
J. J. J. van Roij
Wed. B. H. van Roij-Renders
landbouwer
zonder beroep
Foto van de boerderij die er in 1976 nog stond, sloop enkele jaren later


Aan de zijweg Eckartse Heiweg waren in 1934 geen bewoners vermeld.
De kruising met de Anna Mariaweg was het hart van het gehucht Vlokhoven.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Anna Mariaweg 2
alles inmiddel gesloopt
G. van Oorsouw
W. C. Toonders
Ma. Wa. van den Hurk
los arbeider
landbouwer
dienstbode
Foto van de afbraak van de boerderij in 1968
Anna Mariaweg 1
J. Peters
Wed. S. Peters-van Gerwen
landbouwer
zonder beroep
De krant meldt in 1934 een brutale overval: 2 onbekenden drongen de woning van de bejaarde weduwe binnen en vroegen of de zoon thuis was; toen antwoord ontkennend was hield de ene de vrouw vast en doorzocht zijn kameraad met een breekijzer de kast; de buit was slechts een klein bedrag aan geld
Anna Mariaweg 3
H. W. Franken
W. Baselmans
Wed. J. Baselmans-van Samang
landbouwer
landbouwer
landbouwster
Foto uit 1965
Anna Mariaweg 5
J. Th. W. van Oorsouw
timmerman
Foto uit 1965


Landelijke weggetjes in Woensel rond Vlokhoven


Rond Vlokhoven lagen nog een aantal slingerende landelijke weggetjes. Foto links: Hoolstraat.

Rechts de kaart zoals het er in 1960 nog bijlag. Klik op de kaart voor een vergroting.
Het was het noordelijkste deel van het Eindhoven. Later is de grens hier gewijzigd; Eindhoven kreeg een stuk grond van Son (Blixembosch, Bokt, Esp) en werd naar het noorden tot de randweg uitgebreid.


Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hoolstraat 2
alles gesloopt
M. van Hoof
landbouwer
Foto zoals het er in 1960 nog stond
Hoolstraat 4
H. Fr. de Haas
landbouwer
 
Hoolstraat 1
 
 
Hier is in 1944 de Vlokhovensche Plantenkweekerij (P. Heijmans) gevestigd
Hoolstraat 3
A. L. Vermeltfoort
grondwerker
Hoolstraat 5
O. A. der Kinderen
W. der Kinderen
grondwerker
chauffeur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Stoutheuvelweg 1
 
J. Verbiezen
J. Verbiezen
landbouwer
grondwerker
Jacobus Verbiezen (geb. 1908) zat in de oorlog in het verzet, hij overleed in 1943 in kamp Vught
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sonseweg 2
Een stukje Sonseweg ligt nog in de buurt Vaartbroek, met nu woningen uit 1966-1967
C. A. Buuts
fabrieksarbeider
 
Sonseweg 4
J. M. L. Teeuwen
P. van Kemenade
knecht
landbouwer
 
Sonseweg 1
J. der Kinderen
landbouwer
 
Sonseweg 3
M. Franken
P. C. van Kemenade
landbouwer
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vaartbroekseweg 2
De naam van het oude gehucht Vaartbroek werd nadien aan de in 1965 ontworpen nieuwbouwbuurt gegeven
Wed. P. Renders-de Haas
zonder beroep
Foto van de boerderij in 1960
Vaartbroekseweg 4
A. van Bommel
J. H. de Haas
landbouwersknecht
landbouwer
Foto van de boerderij van Hannes de Haas, stond er in 1961 nog, met op de achtergrond de oprukkende Woenselse nieuwbouw
Vaartbroekseweg 6
F. Verbiezen
grondarbeider
 
Vaartbroekseweg 8
H. van Gerwen
J. van Kemenade
landbouwersknecht
landbouwer
 
Vaartbroekseweg 10
P. van Erp
Ga. van Veghel
landbouwer
dienstbode
 
Vaartbroekseweg 1
C. Scheepers
landbouwer
Foto uit 1966 van de oude boerderij Vaartbroek
Vaartbroekseweg 3
C. Schepens
Th. J. van Liempd
landbouwer
dienstknecht
Vaartbroekseweg 5
J. van der Velden
landbouwer
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Tempelstraat 2
alles tussen 1965-1970 gesloopt
A. H. Renders
landbouwer
De krant meldt in 1934 dat bij deze boer 15 kippen worden gestolen die ter plaatse afgemaakt worden
Tempelstraat 1
J. J. van Zon
landbouwer
 
Tempelstraat 3
T. Schoonen
sjouwer
 
Tempelstraat 5
J. Huybers
L. de Haas
landbouwer
zonder beroep
Foto uit 1965 van de hoeve vlak voor de sloop
Tempelstraat 7
C. J. van der Heijden
W. van Kemenade
arbeider
landbouwer
Foto 1965 voor de sloop
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Koorweg 1
 
J. M. Kantelbergs
landbouwer
 
Koorweg 3
C. van Kemenade
landbouwer
 


Landelijk Woensel (Acht) tussen Boschdijk en Woenselsestraat

Dit was vroeger voor een groot deel heidegebied. Aan westkant ligt de Oude Bossche Baan met enkele kleine agrarische kernen. De Oude Bossche Baan was een restant van de oude weg naar Den Bosch. Later is westelijk hiervan linea recta de rijksweg naar Den Bosch, de Boschdijk aangelegd.
De Oude Bossche Baan is er nog steeds. Beginnend in de buurten Prinsejagt en Driehoeksbos. Daar vinden we nu nog steeds de huisnummers Oude Bosschebaan 5 (sportpark) - 57 (tankstation). In het noorden gaat het tracé van de oude weg in de buurt Achtse Barrier verder als fietspad, op het einde Vauclusepad en Cantalpad geheten.

Hier lagen vroeger de gehuchten Spaaihoef en Mensfort. Voor 1920 hoorde dit nog bij het kerkdorp Acht. Spaaihoef lag ongeveer waar nu de Dauphinélaan ligt, het gehucht Mensfort (niet te verwarren met de latere woonbuurt bij de Barrierweg, 2 kilometer zuidelijker) waar nu de vijver in de Achtse Barrier is.
De oude Spaaihoefweg en Mensfortweg zijn in de Achtse Barrier nog steeds terug te herkennen in het fietspadennetwerk dat in de woonbuurt aanwezig is.
Zie kaart.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oude Bossche Baan 1
Boerderijen van Spaaihoef en Mensfort, waar nu de Achtse Barrier is. Alles gesloopt, veelal omstreeks 1975
A. A. van Liempd
E. van Eerd
dienstknecht
landbouwer
Foto uit 1973
Oude Bossche Baan 2
C. van Vroenhoven
E. H. Koenders
landbouwer
landbouwer
 
Oude Bossche Baan 3
J. van Eerd
J. van den Hoogen
landbouwer
dienstknecht
Foto van de hoeve die er in 1973 nog stond
Oude Bossche Baan 4
H. Renders
M. van den Akker
Aa. Renders
landbouwer
landbouwer
zonder beroep
Foto, de oude boerderij de Spaaihoef in 1973
Oude Bossche Baan 5
C. van Gerwen
P. J. C. van Gerwen
landbouwer
landbouwer
Oude Bossche Baan 6
G. C. Teunissen
fabrieksarbeider
Foto van de oude boerderij Prinsejagt in 1965, inspiratie voor de naam van de latere nieuwbouwbuurt een kilometer zuidelijker
Oude Bossche Baan 7
Pa. van der Heijden
T. van Vroonhoven
landbouwster
landbouwer
 
Oude Bossche Baan 8
B. Swinkels
landbouwer
Foto van de oude hoeve (1965)
Oude Bossche Baan 9
H. Soetens
J. C. Toonders
landbouwersknecht
landbouwer
 
Oude Bossche Baan 202
Dit ligt zuidelijker, tegen de buurt de Barrier aan; hoek 1e Lieven de Keylaan, woningen uit 1931, later adressen Palladiostraat 3-1, in 2007 gesloopt
J. J. Raaphorst
boekbinder
 
Oude Bossche Baan 204
R. Kuiper
isoleerder
 
Oude Bossche Baan 206
Hoek 1e Lieven de Keylaan, woningen uit 1931, later adressen Dr Berlagelaan 101-97, in 2007 gesloopt
A. H. Snoek
J. H. van Dinten
portier
fabrieksarbeider
 
Oude Bossche Baan 208
P. H. G. Driessen
bankwerker
 
Oude Bossche Baan 210
G. Koolen
fabrieksarbeider
 


De Grensweg lag aan de grens met de toenmalige gemeente Son; op de plaats waar nu ongeveer het Epinalpad in de Achtse Barrier ligt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Grensweg 1
gesloopt
Th. Brands
landbouwer
Foto van de in 1934 gebouwde boerderij


De Mensfortweg liep van de Boschdijk naar waar nu ongeveer de Huuizingalaan ligt. Een klein stukje Mensfortweg is er nog steeds op het bedrijventerrein nabij de Boschdijk. Het verdere tracé is ook nog voor een groot deel behouden gebleven, namelijk in de vorm van het fietspad Cahorslaan. Het deel oostelijk van de Oude Bossche Baan moeten we ongeveer ter hoogte van de Perpignanlaan plaatsen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mensfortweg 4
gesloopt
J. Merks
M. J. Sanders
landbouwer
landbouwer
 
Mensfortweg 6
W. van Hest
landbouwer
Foto van de hoeve (1965)
Mensfortweg 1
C. van den Biggelaar
Ja. van den Biggelaar
M. M. van den Biggelaar
M. van den Biggelaar
landbouwer
landbouwster
landbouwer
zonder beroep
Zeer oude 17e-eeuwse boerderij


De Jachtweg was een kort weggetje ongeveer waar nu de Orleanshof en de Versailleslaan liggen, de oostelijke tak van de Mensfortweg verbindend met het noordelijk deel van de Oude Bossche Baan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jachtweg 1
gesloopt
H. van Oers
los arbeider
 
Jachtweg 3
H. C. Renders
P. Renders
landbouwer
landbouwer
Foto uit 1969, op de hoek met de Grensweg

Kerkdorp Acht

De straten van Acht hadden in 1920, toen het kerkdorp samengevoegd werd met Groot Eindhoven, nog geen naam. Als adressen waren simpelweg Acht 2 t/m Acht 104 de aanduiding. Toen bijna allemaal boeren en verder een pastoor, een schoohoofd, een stationschef, spoorwegwachter, politieagent, postbode en een herbergierster.
In 1920 werden straatnamen toegekend en men koos voor namen naar Nederlandse rivieren.

Klik op de kaart voor vergroting. De kaart geeft de situatie rond 1960 weer, sinds 1934 was er toen nog niet zo veel veranderd.

Vanaf de Boschdijk kom je Acht via de Rijnstraat binnen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rijnstraat 4-A
 
J. van Moorsel
zonder beroep
 
Rijnstraat 20
1915, een oude boerderij, nog steeds intact
Fr. Huybers
H. G. C. Huybers
landbouwer
landbouwer
 
Rijnstraat 28
pand ±1930 wat inmiddels flink gerenoveerd en opgeverfd is
A. J. J. Adang
machinezetter
Adang zit in de gemeenteraad voor de R.K. partij; in 1934 stelt hij er aan de orde dat de kuil bij de hoek Rijnstraat/ Waalstraat wordt gebruikt voor het dumpen van afval en dat er een "onhoudbaren toestand" is ontstaan
Rijnstraat 30
1929, een nog gaaf tweekappertje
J. van de Water
landbouwer
 
Rijnstraat 32
W. van Vroenhoven
kantoorbediende R.K.G
 
Rijnstraat 34
zeer oud pand, 1860
Fr. Feijen
P. Fr. Feijen
P. M. Feijen
Huisvr. J. Strijbos-Klasens
fabrieksarbeider
sigarenmaker
kolenhandelaar
zonder beroep
 
Rijnstraat 36
woningblokje in 1926 gebouwd, in opdracht van de familie Vialle
H. Peeters
fabrieksarbeider
Peeters was de eerste bewoner 1926; in 1939 vestigde er zich het jonge echtpaar Goswin Peters/Maria Wouters
Rijnstraat 38
H. Blommers
melkventer
Later waren hier de huurders Van Rooij en Van den Oetelaar, beiden werkend voor de afdeling DUW (soort sociale werkvoorziening) van de Heidemaatschappij
Rijnstraat 40
P. C. Vialle
fabrieksarbeider
Rijnstraat 42
Oude boerderij (±1925), nu gesplitst in 3 woningen (42-44A)
A. Smetsers
Ja. Ma. van Gerwen
poststation Acht
winkelierster (kruidenierswaren)
 
Rijnstraat 46
Nieuwbouw 1958
W. van Lieshout
opperman
 
Rijnstraat 48
M. van den Hurk
M. van den Hurk
overwegwachter N. S.
fabrieksarbeider
 
Rijnstraat 50
B. H. Klasens
steenkolenhandelaar
 
Rijnstraat 52
P. J. Langendonk
timmerman
 
Rijnstraat 56
Nu nieuwbouw 1972
A. C. Verkooijen
A. J. Verkooijen
elektricien
bediende R.K.G
 
Rijnstraat 62
1929
H. Nouens
P. C. J. Nouens
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Rijnstraat 68
1927
H. van de Wal
agent van politie
 
Rijnstraat 70
1930
M. C. Asveld
Th. van der Heijden
los arbeider
chauffeur
 
Rijnstraat 72
1933
T. P. M. van Nistelrode
C. Sterke
koopman (kruidenierswaren)
timmerbedrijf
 
Rijnstraat 74
Mooi oud pandje, nog steeds gaaf; hoek Lekstraat, aan het pleintje voor de kerk
 
 
 
Rijnstraat 76
J. van der Diepen
P. van der Diepen
arbeider
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Op de hoek Boschdijk werd in 1934 flink gebouwd. De nu nog bestaande panden Rijnstraat 1-7 waren toen in aanbouw. Verderop zou de ruimte later (1937-39) ingevuld worden, huisnummers 9-17. De huizen 17A-21A zijn van na de oorlog. Inmiddels is hier de zijstraat Verzetsheldenlaan
Rijnstraat 21
Nu hier een pand uit 1958
J. Rukven
arbeider N.S.
Foto oude boerderij
Rijnstraat 23
1921
H. van Acht
kassier Boerenleenbank
 
Rijnstraat 27
1930
J. C. Louwers
W. Louwers
hulpbesteller
postbode
 
Rijnstraat 29
1922
H. J. van Dongen
J. van Dongen
J. H. van Dongen
M. A. van Dongen
P. L. van Dongen
fabrieksarbeider
grondwerker
fabrieksarbeider
chauffeur
fabrieksarbeider
 
Rijnstraat 33
1922
L. Sterken
timmerman
 
Rijnstraat 49
1929
 
 
 
Rijnstraat 51
Th. Oosterbosch
Aa. Ma. Sterken
bediende R.K.G
zonder beroep
 
Rijnstraat 53
Afgebroken voor de aanleg van aansluiting op de Waalstraat en de zijstraat Amerlaan. Nu nieuwbouw uit 1977
P. A. Geurds
stoker
Foto van het oude pand vlak voor de sloop
Rijnstraat 55
Th. van Acht
landbouwer
Foto van de oude boerderij (toen Johan van Acht) vlak voor de sloop
Rijnstraat 59
A. H. W. Willems
Wed. J. B. van Acht-Brands
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Rijnstraat 61
L. Ebben
E. Nekut
caféhouder
fabrieksarbeider
Hoek Lekstraat, Café de Sport, foto uit 1960 voordat het in 1974 uitbrandde


De Waalstaat ligt in het verlengde van de Rijnstraat en loopt totaan het spoor. Aan de andere kant van het spoor gaat de weg verder als Mispelhoefstraat.
De huisnummering zijn aan de oneven zijde van de Waalstraat is in 2002 gewijzigd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Waalstraat 2
 
 
verenigingsgebouw
 
Waalstraat 2-A
Huisje uit 1921
C. Th. van den Molengraaf
L. van den Molengraaf
P. van den Molengraaf
Th. C. van den Molengraaf
F. van den Molengraaf
wever
kleermaker
arbeider steenfabriek
houtbewerker
herenkapper
 
Waalstraat 4
Hier nu nieuw pand (1993)
J. van Hoek
Ja. Ma. Borrenbergs
hoofd ener school
dienstbode
hoofd R.K. lagere school Maasstraat
Waalstraat 4-H
Nu Waalstraat 64, nieuwbouw 1980
C. van Gool
vrachtrijder
Tevens handel in kruidenierswaren
Waalstraat 6
Hier nu Waalstraat 66-96, etagewoninkjes uit 1982
H. van Breugel
wegwerker N.S
Foto van de oude huisjes voor de sloop
Waalstraat 8
P. Slijkers
beambte N.S.
Waalstraat 10
F. de Jong
U. de Jong
arbeider
arbeider
Waalstraat 12
H. M. Wolf
P. W. Wolf
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Waalstraat 14
J. C. Bastiaans
slager, slagerij
 
Waalstraat 16
A. C. der Kinderen
J. der Kinderen
arbeider steenfabriek
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 18
Twee oude rijtjes woningen uit 1921, nu adres Waalstraat 98-112. Tegenwoordig zijn ze wit gepleisterd, vroeger was het gewoon steen (foto)
M. Verhoeven
tuinknecht R.K.G
 
Waalstraat 20
A. Raats
machinist
 
Waalstraat 22
A. van der Schoot
grondwerker
 
Waalstraat 24
A. Martens
J. L. Breviers
grondwerker
koopman
 
Waalstraat 26
G. A. van den Brand
metselaar
 
Waalstraat 28
J. P. van Wees
smid
 
Waalstraat 30
M. L. H. Oerlemans
loodgieter
 
Waalstraat 32
H. A. Raats
P. J. Raats
Wed. L. M. F. Raats-de Vos
fabrieksarbeider
elektricien
zonder beroep
 
Waalstraat 32-A
Een woning uit 1921, in 1982 vervangen door nieuwbouw (114-120)
M. Timmers
bakker, kruidenierswaren
 
Waalstraat 34
Nu Waalstraat 122-124, een mooi oud (1901) pand
P. van der Sangen
Wed. M. Rooijmans-van der Sangen
etaleur
zonder beroep
 
Waalstraat 34-A
J. M. Wismans
stoker
 
Waalstraat 36
Nu Waalstraat 126
K. Arts
onderwijzer
 
Waalstraat 38
Nu 130-132, een oud pandje
P. M. Oetelaar
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 38-A
R. Blommers
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 40
Nu hier nieuw landhuis (Schiestraat 1) uit 1979
H. Strijbos
elektro-monteur
 
Waalstraat 42
Wed. G. van de Molengraaf-Fellemans
winkelierster
 
Waalstraat 42-A
P. H. Scheffers
elektricien
 
Waalstraat 44
Hier nu een nieuw huis uit 1964 (nu nummer 134)
K. van de Moosdijk
koopman
 
Waalstraat 46
Bij de spoorlijn, al lang gesloopt
W. de Vaan
grond- en betonwerker
 
Waalstraat 48
J. van Eck
arbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Waalstraat 1
Foto oude pand, nu hier nieuw bouwsel.
Th. van den Biggelaar
klompenmaker
Tevens handel in kruidenierswaren
Waalstraat 3
C. F. der Kinderen
W. L. Ebben
fabrieksarbeider
chauffeur
 
Waalstraat 3-A
1932
J. van den Eertwegh
vrachtrijder
 
Waalstraat 3-D
1934
H. de Vos
H. de Vos
stoker
kruidenierswaren
 
Waalstraat 5
Nu hier pand uit 1975
P. Oosterbosch
rijksbeambte R.K.G
Foto oude pand
Waalstraat 7
1921, tweekappertje hoek Merwedestraat
P. G. Lambooij
timmerman
 
Waalstraat 9
1921
G. W. Willems
verpleger R.K.G
 
Waalstraat 11
H. M. Verhulst
grondarbeider
 
Waalstraat 13
J. P. Braken
grondwerker
 
Waalstraat 15
A. van Boeselaar
G. Irikx
arbeider
landarbeider
 
Waalstraat 17
1921
A. A. F. T. Staal
J. E. A. Staal
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 19
Wed. C. van Gool-Roelofs
zonder beroep
 
Waalstraat 21
W. A. Bogmans
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 23
A. Rovers
sigarenmaker
 
Hier ligt nu de Griftlaan
Waalstraat 25
Het stuk tot de spoorlijn met daartussen nog de zijstraat Scheldestraat.
Hier is alleen het oude pand dat nu nummer 29B heeft, behouden; de rest is van 1937 (25-29A) of uit diverse jaren van na de oorlog
café De Vriendenkring
N. A. van de Griendt

fabrieksarbeider
 
Waalstraat 29
F. Oosterbosch
huisknecht R.K.G
 
Waalstraat 31
G. G. van Eijk
J. C. van Eijk
H. J. van Eijk
slagersknecht
tuinier
zonder beroep
Foto, oud huisje dat er, ingebouwd tussen latere woningen, nog staat (nu 29B)
Waalstraat 33
A. van Mierlo
J. van Mierlo
arbeider N.S.
bankwerker
 
Waalstraat 35
L. van Esch
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 37
P. Opheij
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 39
A. van Esch
fabrieksarbeider
 
Waalstraat 41
J. Strijbos
J. Strijbos
seinwachter N.S
elektricien
 
Waalstraat 43
A. van der Vloet
wegwerker N.S
 
Waalstraat 45
Café Wed. H. van Orten
J. Verbeek
Wed. H. Orten-Verbeek
arbeider R.K.G.

winkelierster
 
Waalstraat 47
G. van Woerkom
A. Wouters
sigarenmaker
zonder beroep
 


De Alblasstraat is een klein zijweggetje van de Maasstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Alblasstraat 2
De oude boerderij staat er nog steeds
J. C. van Gerwen
landbouwer
 
Alblasstraat 4
Nieuwbouw 2001
M. van der Steen
fabrieksarbeider
Foto van het inmiddels afgebroken huisje


De Amstelstraat slingert tegenwoordig van de Boschdijk door nieuwbouw van 1987-1991 naar de Lekstraat. In 1934 was er één adres bewoond.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Amstelstraat 2
huidige nummer 10, bouwaanvraag in 1934 nadat vorige pand afgebrand was
M. C. van Vroenhoven
wegwerker
De herbouw van het landbouwhuis verliep niet helemaal voorspoedig: in augustus 1934 viel de opperman van het dak en brak zijn been, zo meldt de krant


De IJsselstraat is een korte verbinding tussen Lekstraat en Maasstraat. Min of meer het oude dorpscentrum, met café en kerk en de school op de hoek.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
IJsselstraat 1
18e-eeuwse hoeve tegenover de kerk, nog steeds bestaand al was de renovatie van 1981 wel ingrijpend
A. van Dijk
A. J. van Dijk
J. H. van Dijk
M. A. van Dijk
W. M. van Dijk
landbouwer
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
landbouwer
houtbewerker
 
IJsselstraat 2
In 1934 werd met de bouw van een nieuwe pastorie begonnen (architect G. en C.G. Geenen)
J. E. Schepens
Ma. Klessens
pastoor parochie Acht
dienstbode
De (vernieuwde) pastorie is nu een woonbegeleidingscentrum van Lunet.
Pastoor Schepens is de opvolger van A.E.M. Warong, die in 1934 overlijdt aan een hartkwaal, na de mis onwel geworden
IJsselstraat 4
1886
St Anthonius Abt
kerk
 
IJsselstraat 6
Zeer oud huis dat er nog steeds staat
L. van den Hurk
M. H. M. Rooijakkers
los arbeider en caféhouder
zonder beroep
Foto van het klassieke café naast de kerk, inmiddels is het oude pand wel heel erg ingrijpend gerenoveerd


De Lekstraat loopt vanaf de Amstelstraat langs de kerk naar de Rijnstraat en verder zuid tot aan de spoorlijn waar een overweg was naar de Achtseweg aan de andere kant. Het deel ten zuiden van de Rijnstraat kennen we tegenwoordig als de Cor Gehrelslaan.
Aan de ene kant de meisjesschool en het Antoniushuis, die zijn inmiddels afgebroken; hier staat nu een gemeenschapshuis; aan de andere kant enkele boerderijen.

Het zuidelijk, landelijke deel van de Lekstraat is nu een villabuurt (Verzetsheldenbuurt). Toen de gemeente hier kaveltjes voor individuele vrije sector uitgaf, stelde ze geen restricties. Hoewel er in het algemeen mooie huizen werden ontworpen, werd er geen rekening gehouden met de bouwplannen van de buren. Met het gevolg dat het op een aantal plaatsen de combinatie van modernisme met oud rustiek, bungalow met herenhuis, een bonte kermis van vloekende bouwstijen, kleuren en materiaalgebruik heeft opgeleverd.
De gemeente heeft hier wel van geleerd. Bij het volgende vrije sector nieuwbouw-plan (Blixembosch, de Amerikaanse Buurt) werden er wél strikte regels voor het bouwontwerp opgesteld.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lekstraat 1
deze boerderij heeft nu adres Lingestraat 25-27
Wed. J. Vogels-van Acht
landbouwster
Foto uit het jaar 1975 van de boerderij
Lekstraat 2
gesloopt, hier nu gemeenschapshuis
R.K. Meisjesschool voor L.O.
St Antoniushuis
A. J. St. Beus
Ma. Bartelt

 
zonder beroep
zonder beroep
De school (gebouwd 1929, foto) is in 1989 afgebroken. Het Antoniushuis werd omstreeks 1934 flink uitgebreid maar is ook alweer gesloopt.
Lekstraat 3
deze boerderij bestaat nu nog (adres Cor Gehrelslaan 7)
 
 
 
Lekstraat 5
gesloopt
E. Borgers
Wed. A. Borgers-van Loenhout
landbouwer
zonder beroep
Foto uit 1975, nu hier villa's uit 1993
Lekstraat 7
Nu nog bestaand als Cor Gehrelslaan 25, gebouwd omstreeks 1930
P. J. Laanen
Wed. J. Wouters-Strijbos
arbeider
landbouwster
 


De Maasstraat lag aan de noordzijde van het dorp. In 1934 was het nog vooral een landelijk weggetje. Nu zijn er veel meer woningen gekomen en vormt het de afscheiding tussen de woonbuurt en het bedrijventerrein Kapelbeemd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Maasstraat 2
 
P. Westeijn
tuinier
 
Maasstraat 4
boerderij hoek tegenwoordige Dinkelstraat, 1989 geheel opnieuw opgebouwd
Wed. Th. van de Molengraaf-van de Sande
zonder beroep
 
Maasstraat 4-A
 
Ea. Ba. Smetsers
G. Smetsers
L. A. Smetsers
landbouwster
landbouwer
landbouwer
 
Maasstraat 6
Gebouwd 1928, inmiddels afgebroken
H. J. Woltering
P. Dekkers
Wed. A. J. Koppens-Dekkers
los arbeider
landbouwer
zonder beroep
Maasstraat 1
 
A. Rovers
metselaar
 
Maasstraat 3
 
P. J. van den Biggelaar
melkventer
Maasstraat 5
Gebouwd 1930, sloop 1985; er staat daar nu een nieuw basisschooltje
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
Foto 1930


De Spaarnestraat is een weggetje tussen de Maasstraat en de Schiestraat (aan het spoor). Tegenwoordig buigt de Spaarnestraat eerder af en komt uit op de Waalstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Spaarnestraat 2
Hoek Maasstraat, inmiddels gesloopt
H. M. Roestenburg
landbouwer
Foto 1974, vlak voor de sloop


De Merwedestraat is een klein zijstraatje van de Waalstraat met oude arbeiderswoningen.
Aan het eind van de straat ligt een tennisbaan. Uit het huisje werden in 1934 tennisballen en tennisschoenen, ontvreemd door wat de krant omschreef als een bende "heeren langvingers, die thans Acht als operatieterrein schijnen te hebben uitgekozen". Twee dagen later worden de dieven al gepakt, het bleken een stel 18-19-jarigen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Merwedestraat 2
Fraaie rijtjes arbeiderswoningen uit 1921, tegenwoordig wit gepleisterd maar verder wel gaaf
A. van Vugt
zonder beroep
 
Merwedestraat 4
J. M. Ebben
arbeider
 
Merwedestraat 6
L. J. Janssen
fabrieksarbeider
 
Merwedestraat 8
H. Josephs
fabrieksarbeider
 
Merwedestraat 10
C. van Domburg
H. Meijer
J. J. de Win
grondwerker
slager
fabrieksarbeider
 
Merwedestraat 14
A. Menke
Ea. Menke
H. H. Menke
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Merwedestraat 16
Th. Bloks
landbouwer
 
Merwedestraat 18
M. Nendels
grondwerker
 
Merwedestraat 20
B. H. Arends
fabrieksarbeider
 
Merwedestraat 22
P. J. van Dorst
metselaar
 
Merwedestraat 24
H. de Bitter
H. W. M. de Bitter
W. H. de Bitter
sigarenmaker
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Merwedestraat 26
W. C. Geerssen
borstelmaker
 


De Scheldestraat en Schiestraat zijn klein zijweggetjes van de Waalstraat, aan de spoorzijde. De Scheldestraat loopt zuid, de Schiestraat noord.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Scheldestraat 2
Hier werd in 1935 gebouwd, huisje staat er nog steeds
A. van Vroenhoven
arbeider-telegrafist N.S
 
Scheldestraat 4
een nog bewaard oud tweekappertje uit 1916
W. van der Hijden
beambte N.S
 
Scheldestraat 6
H. van der Sangen
Ph. J. van der Sangen
Aa. Ma. van der Sangen
magazijnbediende
landbouwer
fabrieksarbeidster
 
Scheldestraat 8
oude boerderij, nu huisnrs 8-10
F. J. van de Kerkhof
landbouwer
Tevens brandstoffenhandel; de eigenaar liet later (1935) ertegenover op nummer 7 een villa voor zich bouwen
Scheldestraat 1
gesloopt
J. van den Boogaard
bouwvakarbeider
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schiestraat 6
alles gesloopt, hier nu bedrijventerrein
H. van Summeren
H. van Summeren
rietdekker
arbeider steenfabriek
Foto nummers 2-8, rijtje van 4 arbeidershuisjes, foto 1972.
H. van Summeren (nr. 6), jaren werkloos, kon medio 1934 eindelijk weer aan de slag op de werkverschaffing in de bossen van het R.K.G.; op zijn eerste werkdag voor aanvang van het werk werd hij echter plots onwel en overleed
Schiestraat 8
G. Hurkx
voerman
Schiestraat 10
P. van Lierop
arbeider steenfabriek
Foto rijtje arbeidershuisjes, foto 1972
Schiestraat 12
S. de Jong
fabrieksarbeider
Schiestraat 14
H. J. Sluiter
J. Sluiter
J. H. Sluiter
P. H. Sluiter
T. Sluiter
arbeider
arbeider
fabrieksarbeider
arbeider
arbeider
Schiestraat 16
W. C. Musch
stoker


De Mispelhoefstraat is het verlengde van de Waalstraat aan de andere zijde van de spoorlijn. De spoorovergang is verdwenen en er is een fietstunnel voor in de plaats gekomen.
In 1934 stond er de Achtsche Steenfabriek en was het verder agrarisch gebied. Tegenwoordig vind je in dit gebied westelijk van het spoor één groot bedrijventerrein, het GDC (goederendistributiecentrum) Acht.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mispelhoefstraat 2
 
Achtsche Steenfabriek v/h J.A. van Glabbeek
 
 
Mispelhoefstraat 4
Huisje langs spoorweg, gesloopt tussen 1988 en 1998
Th. Bels
Ma. Prijs
chef machinist
zonder beroep
 
Mispelhoefstraat 6
Huisje uit 1910 vlak langs het spoor, gesloopt 2008
W. van den Heuvel
W. van den Heuvel
chauffeur
meesterknecht steenbakkerij
 
Mispelhoefstraat 8
Hier lag in 1988 en 1998 een tennisbaantje
A. van den Elsen
haltechef
 
Mispelhoefstraat 10
 
F. J. van Oijen
opzichter steenfabriek
 
Mispelhoefstraat 12
gesloopt
A. Sleutjes
melkrijder
Foto van het huisje vlak aan het spoor.
In 1943 wordt W. Sleutjes in de krant genoemd omdat hij met de melk heeft geknoeid; hij verkoopt te magere melk (1,4% vet waar dan 2,4% het wettelijk minimum is)
Mispelhoefstraat 12-A
Huis uit 1924, nu adres De Schakel 200 verstopt op het bedrijventerrein tegen de snelweg aan
P. van Eerd
G. Brugmans
landbouwer
fabrieksarbeider
 
Mispelhoefstraat 12-B
Misschien waren dit de latere adressen 10AB en 10F, boerderijen gesloopt in resp 2005 en 2008
H. Castelijns
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 12-C
J. Geeven
landbouwer
Foto van deze gemeenteboerderij no. 7; later adres Nieuwe Achtse Heide 72 en nog later gesloopt
Mispelhoefstraat 14
gesloopt
W. der Kinderen
landbouwer
Foto uit 1986
Mispelhoefstraat 16
Oud huisje, tegenwoordig adres Mispelhoefstraat 116
A. van der Steen
F. H. Vialle
dienstknecht
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mispelhoefstraat 1
langs het spoor, gesloopt omstreeks 1958; in 2007 bedrijfspand
J. van den Boomen
W. van den Boomen
fabrieksarbeider
sorteerder steenfabriek
 
Mispelhoefstraat 3
J. H. J. van den Nieuwenhof
M. van den Nieuwenhof
fabrieksarbeider
arbeider N.S.
Foto uit 1957
Mispelhoefstraat 3-A
1927
C. Veraa
zonder beroep
 
Mispelhoefstraat 5
hier werd in 1935 een nieuwe villa neergezet
M. van der Steen
stoker steenfabriek
 
Mispelhoefstraat 5-A
Oude boerderij, sloop 2008
Wed. C. van der Ven-Wouters
zonder beroep
 
Mispelhoefstraat 7
L. Renders
zonder beroep
 
Mispelhoefstraat 9
al lang (voor 1988) gesloopt, nu hier bedrijfsgebouw
A. Veraa
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 11
M. Bogers
landbouwer
Foto, nu staat hier een groot bedrijf
Mispelhoefstraat 13
gesloopt omstreeks 2005
J. Roestenburg
landbouwer
Foto uit 1961 van de fraaie hoeve
Mispelhoefstraat 15
brand heropbouw 1930, sloop omstreeks 2002
H. Schoones
landbouwer
Mispelhoefstraat 19
Deze boerderij uit 1905 staat er nog steeds
J. Veraa
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 21
gesloopt voor aanleg van de rotonde en de zijweg De Schakel
M. Vogels
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 23
L. van Eerd
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 25
Oude boerderij die in 1978 geheel gerenoveerd werd en er nog staat
M. Wouters
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 27
gesloopt omstreeks 2004, nu bedrijf
J. P. Jonkers
T. Jonkers
landbouwer
landbouwer
 
Mispelhoefstraat 29
C. Strijbos
J. Strijbos
landbouwer
zonder beroep
 


De Tegenboschweg liep vanaf Tegenbosch naar de spoorlijn. Tegenwoordig ligt hier de Anthony Fokkerweg. Er is nu nog een klein stukje oude weg over.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Tegenboschweg 2
verwoest door bom
H. van Roij
landbouwer
Schilderij van de in 1943 door een afzwaaier van een bombardement verwoeste hoeve
Tegenboschweg 4
Boerderij de Waterkant, gesloopt 1988
H. M. Renders
Wed. J. Renders-Donkers
landbouwer
zonder beroep
Foto uit 1988
Tegenboschweg 6
 
M. Strijbos
landbouwer
Tegenboschweg 8
 
Th. Egelmeers
landbouwer
 
Tegenboschweg 10
adres verdwijnt omstreeks 2004
M. P. Vermeulen
landbouwer
 
Tegenboschweg 12
P. J. Tops
landbouwer
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen