EINDHOVEN in 1934: Vonderkwartier, Oranjebuurt

In dit hoofdstuk nemen we de in 1934 nieuwe woonbuurt door die in Gestel aan de grens met Strijp ligt.
In 1934 spreekt men van de Oranjebuurt, tegenwoordig hebben we het over het Vonderkwartier.

Aan de ene kant is er tussen spoorweg en Laagstraat een voortzetting van de oude Oranjebuurt bij het Wilhelminaplein. De straatnamen zijn ontleend aan de destijds (1905) levende leden van het Koninklijk Huis en vervolgens aangevuld met historische namen uit het Huis Oranje-Nassau.
Aan de andere kant van de spoorlijn ligt het Lodewijk Napoleonplein (geen Oranje-Nassau voor de afwisseling) en straten met namen van allerlei historische figuren van Oranje-Nassau.

Dit hele gebied hoort in 1934 tot Gestel. Het ligt aan de zuidkant van de grensrivier de Gender.
Later zal de rivier de Gender hier de rioolbuizen induiken en van het aardoppervlak verdwijnen. Daarna zal de grens tussen Gestel en Strijp voor een deel bij de Karel de Grotelaan worden gelegd. In 1955 wordt praktisch het hele Vonderkwartier tot Strijp gerekend.

In een aantal straten valt op dat er in het Vonderkwartier van 1934 al veel 'kamerbewonerspanden' zijn. Die heten dan pensions. Grote huizen waar een pensionhoudster de scepter zwaait en een aantal huurders zijn tijdelijke woonruimte heeft. Veelal zijn het jonge werknemers voor Philips.
In latere decennia kennen we het Vonderkwartier nog altijd als een studentenbuurt. In 1994 blijkt uit een inventarisatie van de gemeentelijke onderzoeksafdeling dat er in grote delen van het Vonderkwartier op 20-25% van de adressen sprake is van kamerverhuur. Dat is erg veel, want volgens gemeentelijk beleid zou in geen enkele straat meer dan 10% kamerverhuur plaats mogen vinden. Maar omdat de studenten in deze buurt thuishoren en er geen extreme overlast is, wordt het gedoogd en treedt de gemeente niet of nauwelijks op.


Andere omliggende buurten in andere hoofdstukken:

1 GESTEL: Hoogstraat
Hoogstraat
2 STRIJP: Oud-Strijp
Schouwbroek, Gagelstraat
Strijpsestraat
Het Schoot, Schootsestraat
met verder straten als Mathildelaan, Severusstraat, Doelenstraat, Kerkakkerstraat, Langdonkenstraat, Antoniusstraat
1 GESTEL: Nieuw Gestel (Schrijversbuurt)
Schrijversbuurt
en o.a. Edenstraat, Akkerstraat, Ploegstraat, Helmerslaan, Guido Gezellestraat, Potgieterstraat, Binnewiertzstraat, Rodenbachlaan, Jan Luikenstraat, Nicolaas Beetsstraat, Da Costaweg, enz.
2 GESTEL: Gestelsestraat, Gennep
Gestelsestraat,
tussen Hoogstraat en Gestelsestraat: Scheidingstraat, Kreeftstraat, Rivierstraat, Spoorstraat, enz.
Gennep en de Genneperweg
2 STRIJP: Philipsdorp
Het vanaf 1910 gebouwde Philipsdorp, tegenwoordig beschermd stadsgezicht, met straten als Frederiklaan, de Jonghlaan, Kastanjelaan, Plataanplein, Hulstlaan, Keerweerstraat, Iepenlaan, Lijsterbesstraat, enz. enz.
 

   HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft

Zoals gezegd splitst de spoorlijn Eindhoven-Valkenswaard de woonbuurt in twee stukken. Oostelijk ligt de Mauritsstraat en Willem de Zwijgerstraat, westelijk het Napoleonplein en zijstraten.

1 Oostelijk van de spoorlijn


De Julianastraat loopt vanaf het Wilhelminaplein richting zuidoost en komt uit op de Willem de Zwijgerstraat.

De buurt is in 1930 nog steeds ongeplaveid en zonder riolering of straatverlichting. Bewoners hebben al jaren op actie van de gemeente zitten wachten en uiten hun grieven in de krant.
Ze omschrijven de straat als een "baaierd van water en modder, duister als de hel, vuiler dan een veenpoel, zo chaotisch als voordat God de wateren van het land gescheiden had". En daardoor is het een buurtje dat "speciaal voor duistere werken wordt uitgezocht, dat wij onze veiligheids- en zedelijkheidspolitie aan kunnen recommanderen".
De klacht geldt dan voor de hele Oranjebuurt, de "vieze vuile Nassaustraat en de bij regen onderlopende Oranjestraat".

De naam Julianastraat ziet de bezetter in de oorlog niet zo zitten. In maart 1942 wordt besloten dat het voortaan verboden is om de namen van nog levende leden van het Huis van Oranje-Nassau te noemen of te gebruiken. Dat betekent onder meer dat de straat Julianastraat wordt omgedoopt in Sophiastraat (naar Koningin Sophie, eerste gemalin van Willem III, die daarmee een tweede straatnaam toebedeeld kreeg want er was al een Sophia van Wurtemberglaan en dat is dezelfde dame) en dat het Wilhelminaplein voortaan Willemsplein heet.
In november 1944 worden deze maatregelen in het bevrijde Eindhoven weer teruggedraaid.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Julianastraat 2
1911, de school is in 2001 verbouwd tot appartementen die nu de adressen Julianahof 1-18 hebben
Gemeentelijk Lyceum
Hogere Burgerschool, Hogere Handelsschool en Gymnasium met gezamenlijke onderbouw
De oude school van onder meer Frits Philips; tot 1966 het GLE (Gemeentelijk Lyceum)
Julianastraat 4
1911, conciergewoning
J. J. A. Ketelaars
S. D. Ketelaars
Ca. Ma. Ja. Ketelaar
kantoorbediende
conciërge H.B.S
telefoniste
Ketelaars bleef tot zijn pensioen in 1939 conciërge/ amanuensis op de school; twee jaar later overleed hij
Hiertussen ligt een doorgang naar de spoorwegovergang waar na een pad leidt naar het Vonderke, de brug over de Gender waarna je op de Willemstraat komt
Julianastraat 14
Oude onder/ bovenwoning, ±1919
Ja. Ambaum
Ma. Da. de Kok
fabrieksarbeidster
dienstbode
 
Julianastraat 16
Ma. Aa. Aa. Hoefnagels
F. J. Ma. Hoefnagels
agenturen in linnen
zonder beroep
 
Julianastraat 20-20A
18-20A werden in 1933 gebouwd
Fr. Swinkels-Pulles
bierhandel, bottelarij en limonade
In 1953 op 18 groothandel Texteha, in 1959 op 20 Pension Otten
Julianastraat 22
Onder- en bovenhuis, 1921
J. Zwart
La. Ma. Pa. Jansen
kantoorbediende
zonder beroep
 
Julianastraat 24
H. C. H. Kok
W. de Kok
Ha. Ma. de Kok
correspondent
kunstschilder
fotograaf
In het boek Eindhoven 1933-1945 beschrijft Frans Dekkers hoe spionnen van de Philips bedrijfspolitie in 1938 enige tijd in dit pand postten om het doen en laten van de vermeende Britse spionnen in een pand aan de Amalia van Anhaltstraat te observeren.
Eindhovenaar Willem de Kok (1883-1959), opgeleid aan de Eindhovense Teekenschool, wordt in een adresboek van 1922 nog als kerkschilder aangeduid; in de jaren dertig reist hij naar Duitsland, Oostenrijk en Italie en was lid van de Zuid-Nederlandse Onafhankelijken
Julianastraat 26
Woningrij, gebouwd 1925
Wed. J. W. Barneveld-Hartmann
G. A. van Gelder
J. W. Barneveld
Th. H. Kamphoven
Ma. Ca. Ma. Ca. Barneveld
Wed. A. J. Hartman-Jacobs
pensionhoudster
chauffeur
instrumentmaker
analyst warenkeuringsdienst
kantoorbediende
zonder beroep
 
Julianastraat 28
P. J. van Beek
Ma. Aa. Achten
groothandelaar
dienstbode
 
Julianastraat 30
G. Nieuwhof
horlogemaker
 
Julianastraat 32
P. J. van Lent
leraar wiskunde R.K. H.B.S
Leraar aan het Joriscollege over de jaren 1922-1952, wiskunde, biologie en cosmografie
Julianastraat 34
J. J. A. Verbaken
J. M.A. M. Verbaken
ambtenaar N.S.
ambtenaar ter gemeentesecretarie
J. Verbaken zet zich in voor de R.K. sportbeoefening in de stad: een sportdag met mis en inzegening van de terreinen en sportmaterialen
Julianastraat 36
H. C. J. Swinkels
fabrikant
 
Julianastraat 38
H. Swinkels
G. D. van Berkum
H. van Berkum
J. W. van Berkum
essence-fabriek
kruideniersbediende
boekhouder
kantoorbediende
 
Julianastraat 40
M. L. Nuchelmans
metaalbewerker
 
Julianastraat 42
Ouder pand, ±1914
G. Paans
Me. Aa. Bastian
machinist N.S
dienstbode
 
Julianastraat 44
Onder/ bovenwoning, gebouwd 1926
J. C. Baghuis
L. H. Baghuis
Wed. L. Snoeck-Goppel
metaalbewerker
tekenaar
zonder beroep
 
Julianastraat 44-A
Fl. Kuylman
elektro-technisch tekenaar
 
Julianastraat 46
Oudere panden, 48-50 zijn van 1914, 46 misschien iets later
A. van den Broek
M. H. Dankbaar
garenscheerder
kantoorbediende
 
Julianastraat 48
C. A. P. van Gansewinkel
P. C. van Gansewinkel
kantoorbediende
portier Philips
 
Julianastraat 50
A. P. van Gansewinkel
A. P. F. C. van Gansewinkel
bleker
timmerman
In 1959 hier nog steeds timmerfabriek/ botenbouwer A. van Gansewinkel
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Julianastraat 1
Hier staat nu een pand uit 1949 (bombardement in 1942 op ±1932 gebouwde huizen?)
"De Hoop"
F. C. J. Roos
W. B. Krüger
kruidenierswaren
grossier in suikerwerken
chauffeur
 
Julianastraat 1-A
Landstorm

W. J. van Dijk
Ca. Ja. den Boef
afdeling Eindhoven, bijzondere vrijwillige; plaatselijk leider Mr. W.J. van Dijk
advocaat-procureur
dienstbode
Mr. van Dijk reed in aug. 1934 zijn auto in puin op de weg Breda-Tilburg door een frontale botsing met een tegenligger; mevrouw van Dijk-Felix, 33 jaar, overleefde het niet, haar schedel lag geheel open, zo meldt de krant
Julianastraat 1-B
Mogelijk het huidige adres 1C, een groot winkelpand uit 1928, overleefde de oorlog nog redelijk ongeschonden
Wed. W. K. Timmer-van Rooij
winkelierster
In 1953 op 1C het ziekenfonds AAZ; in 1995 studentenhuis Juliana
Julianastraat 3
Hier nu nummer 1D-E; deze linkerhelft van een dubbelpand uit 1925 zal in de oorlog zware schade hebben opgelopen, in 1943 herbouw
G. A. van den Berk
baas
 
Julianastraat 5
Rechterhelft van een dubbelpand uit 1925, nu gesplitst in onder- en bovenwoning (nrs. 3-5)
F. J. Kusters
J. M. Kusters
Aa. Fa. Kusters
Ha. Ma. Kusters
tailleur
coupeur
winkeljuffrouw
naaister
Het uit Crefeld afkomstige kleermakersgezin van Kusters was in 1916 naar Woensel gekomen (vlucht voor de oorlog?); hier hadden ze geen zorgeloos bestaan; moeder werd in 1929 in gesticht Voorburg (Vught) opgenomen; de familie, 2 zonen en 2 dochters, verhuisde veelvuldig: tussen 1921 en 1934 zaten ze achtereenvolgens op de St Martinusstraat, Helmerslaan, Hoogstraat, Hagenkampweg, Hastelweg, Roostenlaan, Amalia van Anhaltstraat en Prins Hendrikstraat; hier aan de Julianastraat bleven ze ook maar 2 jaar wonen en daarna werd er in twee jaar tijd nog verhuisd naar de Willem de Zwijgerstraat, St Martinusstraat, Gildelaan, Willemstraat en Smalle Haven. Vader J.M. Kusters (1880), coupeurleraar, kreeg in 1935 het faillissement aangezegd
Julianastraat 7
Huizenrij uit 1926, in de oorlog flinke schade maar niet gesloopt.
Het hoekhuis (Julianastraat 17) heeft in 1934 nog een voordeur die als Mauritsstraat 9 wordt geteld
B. Bischoff
H. A. Heesterbeek
N. S. Markus
elektro-mechaniker
accountant
assistent laboratorium
 
Julianastraat 9
G. Brouwer
G. A. C. L. van Hugte
Mie. Ae. Vernhout
Ma. Ja. A. Jackson
H. Ploeger
M. B. Neuman
onderwijzer
monteur
stenotypiste
kantoorbediende
dienstbode
zonder beroep
In 1959 Pension A Hendriks
Julianastraat 11
P. G. Theuwkens
N.V.G., Theuwken's Mijnhouthandel
houthandelaar
 
Julianastraat 13
G. Prevoo
J. van Camp
J. van de Camp
Aa. Ja. Ha. van Hombergh
Aa. Ma. Vester
He. Wertheijm
ontvanger der Dir. Bel
reiziger
reiziger
zonder beroep
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Julianastraat 15
A. J. Brugmans
A. J. Reijers
onderwijzer
drukker
 
Hiertussen ligt de Mauritsstraat
Julianastraat 19
Fraaie dubbelvilla uit 1916
Wed. D. Veenhuizen-van den Acker
zonder beroep
In 1995 studentenhuis Huize Juliana
Julianastraat 21
Ma. de Blecourt
B. J. van Herwerden
G. J. Levenbach
H. Vasters
J. A. van Berne
M. Gall
pensionhoudster
kantoorbediende
ingenieur
tekenaar
werktuigkundige
elektro-technicus
George Joseph Levenbach is in 1912 in Philadelphia geboren uit een joodse familie; hij huwt in 1935 met de Groningse Riek Mulder; tijdens de oorlog verblijft het gezin in Indië en dat bespaart hen het wrede lot dat velen van hun familie in de Duitse kampen ten deel viel; Levenbach overlijdt in 1991 te State College, PA
Hiertussen ligt de Nassaustraat
Julianastraat 33
De huizenrij 23-39 was in aanbouw; bouwjaar zou 1933 zijn, maar blijkbaar zijn op moment van opmaken van het adresboek de woningen nog niet gereed
B. Buddinigh
elektricien
 


De Mauritsstraat is aanvankelijk een doodlopend zijweggetje van de Julianastraat met enkele grote herenhuizen. Aan de andere kant ligt de overgang van de spoorweg naar Valkenswaard met daarna een pad dat uitkwam bij het Vonderke.

Het Vonderke was een smal bruggetje over de Gender. Eeen belangrijke verbinding tussen Gestel en Strijp. Als het bruggetje er niet was geweest, zou je helemaal om moeten lopen over Julianastraat en Wilhelminaplein.
Een stadsdichter G. Govaarts dichtte in 1934 o.a. deze twee coupletten:
      Onder dat rugje van dat brugje, tusschen kroegje en fabriek,
      "strömt die schöne, blaue Gender", op z'n Holandsch, modderkliek;
      Hoe zoo iets getolereerd wordt, in het hartje van de stad,
      Zal voor ons een raadsel blijven; stadsbestuurders, schaam je wat!

      Vóór het rugje van het brugje, staat in 't drukke middaguur
      De verkeersagent te zwaaien, met het welbekende vuur
      Wordt het brugje "vrij" gegeven, lijkt het wel een gekkenhuis
      Daar slechts één man kan passeeren, kom je een half uur later thuis

De eerste bouw aan de Mauritsstraat was van 1916. Pas omstreeks 1930 zijn er verder uitgewerkte plannen voor een volledige woonbuurt. Dan wordt de Mauritsstraat een statige laan met grote lindebomen.
Omstreeks 1962 wordt de straat onderdeel van de binnenring en dan verdwijnen de bomen en wordt het een drukke verkeersweg.
Omstreeks 2010 worden rijbanen weer versmals en is er meer ruimte voor fietsers en komen er ook weer bomen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mauritsstraat 2
Locatie is me niet bekend
A. de Roij van Zuijdewijn
Ma. van den Heuvel
E. de Roij van Zuijdewijn
metaaldraaier
dienstbode
zonder beroep
Eugenius de Roij van Zuydewijn overleed hier in 1942 op 78-jarige leeftijd
Mauritsstraat 4
P. J. J. Teeuwen
bloemist, tuinen (aanleg en onderhoud)
 
Mauritsstraat 8
Rijtje statige, imposante oude herenhuizen, in 1916 gebouwd
A. Burggrafer
Aa. Wa. van den Berg
Ne. Me. de Koster
Wed. A. Jansen-Jonker
Fa. Aa. Burggräfe
agentschap Ferwerda en Tieman, wijnhandel
kantoorbediende
tekenaar Kadaster
ingenieur
zonder beroep
In 1940 wordt het agentuur van Burggrafer opgeheven; later is het een NSB-kantoor en in 1943 opent hier Pension Dekkers; in 1959 en 1964 hotel Us Wente van C. vd. Donck c.q. W.M. van Hecke; tot 2001 nog altijd studentenhuis Us Wente, daarna kantoorpand
Mauritsstraat 10
J. W. Lackamp
J. W. Lackamp
J. H. D. Scholte
M. J. Lommen
P. G. J. W. Valentijn
P. J. van den Berg
pensionhouder
assistent accountant
kantoorbediende
klerk N.V. Philips
kantoorbediende
kantoorbediende
Scholte hield van muziek; in een ingezonden brief beklaagde hij zich in 1934 erover dat het Eindhovense publiek de storende gewoonte had om tussen ieder concertstuk te applaudisseren, ook daar waar dat niet hoorde.
In 1959 pension Wed. Lackamp; dit pand is er nu nog altijd voor kamerbewoning (studentenhuis Maurits in 1995)
Mauritsstraat 12
E. van Dongen
L. J. Stofmeel
afbetalingsmagazijn handelsonderneming
kantoorbediende
In 1953 en 1989 Danscentrum Gerard Need, in 1959 ook balletschool Terpsichore
Mauritsstraat 14
A. C. van den Hurk
H. Th. A. van den Hurk
koopman
kunsthandelaar
In 1995 studentenhuis Mauritsstraat, sinds 2002 gewone woning
Mauritsstraat 16
Rijksgebouwendienst Dienstkring Eindhoven
Accountantsdienst der Rijks Directe Belastingen
 
Ook in 1953 hier nog de Rijks Accountantsdienst; in 1980 de Rijks Geneeskundige Dienst
Mauritsstraat 18
Eveneens huizen uit 1916, maar in 1942 viel hier een bom; makkelijke prooi voor dieven want een bewoonster meldde een dag later diefstal van een geldkistje met 150 gulden en een zeiss-icon fototoestel uit haar verwoeste huis.
In 1955 worden hier enkele nieuwe flats tussengebouwd
W. Groot
Aa. Groot
Ch. Koopman
H. F. Hoogerwaard
J. Hoekstra
Se. van Oosten
Da. Ja. Ha. Romeijn
Ga. Groot
pensionhouder
onderwijzeres
tandtechniker
bankwerker
telefoniste
stenotypiste
boekhoudster
zonder beroep
 
Mauritsstraat 20
P. Dekker
Aa. Ma. Vonhout
kantoorbediende
onderwijzeres
Hier woont het Zeeuwse gezin Dekker-Bommeljé, met hun vijfde en jongste kind Wisse, de latere president-directeur van Philips; het gezin verhuist in 1936 naar de Frederika van Pruisenweg 27
Mauritsstraat 22
H. P. Dumoulin
J. J. M. A. Dumoulin
Ia. Ma. Ma. Aa. Dumoulin
Ma. Aa. Dumoulin
boekhouder
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
Zoon A.A.M.H. Dumoulin kwam in 1935 voor verlof uit Indië waar hij schoolhoofd was; de heer en mevrouw Dumoulin kwamen om bij het bombardement van 1942
Mauritsstraat 24
Laatste huis in de rij van 1916
Vereeniging tot Bevordering van het onderwijs in Handenarbeid
Commissie voor Plaatselijk Toezicht op het Lager en Voorbereidend Lager Onderwijs te Eindhoven
A. J. Vemaesen
J. L. A. Vemaesen
Ja. Ma. Mutsaers
secretariaat
chef elektricien Philips
elektro-techniker
telefoniste
 
Mauritsstraat 26
Rij huizen uit 1933, toen de straat verder werd gebouwd en aansloot bij de Willem de Zwijgerstraat; 50-58 waren blijkbaar nog niet gereed
J. Gijsbers
J. Timmerman
J. H. Ossewaldt
Ma. Ha. van Otterdijk
colporteur
elektro-technicus
monteur
kantoorbediende
 
Mauritsstraat 34
A. G. Boer
chemicus
In 1941 woont hier de leraar Duits M.O. J.J. Hölscher, die in de NSB-krant adverteert voor schriftelijke cursussen Duitsch en hij is lid van het "Opvoedersgilde"
Mauritsstraat 40
P. G. Eckhardt
Ca. Aa. Lindenaar
kantoorbediende
zonder beroep
 
Mauritsstraat 42
J. H. de Groot
koopman
In 1942 woonde hier de joodse zakenman Max Cohn; in 1944 vermoord; in 1995 studentenhuis Speeldoos
Mauritsstraat 44
S. J. Rienks
hoofdonderwijzer
Rienks is hoofd van de nutsschool aan de Akkerstraat
Mauritsstraat 46
B. J. G. F. Solleveld
B. M. de Meij
J. Oldenburger
J. G. Solleveld
J. G. Solleveld-de Grauw
kleermaker
kantoorbediende
vertegenwoordiger
kleermaker
kleermakerij
 
Mauritsstraat 48
 
 
In 1944 vestigt zich hier de pasgehuwde Mr. Joop Meijsing, gemeenteambtenaar; dochter Doeschka (1947-2010), de later bekende schrijfster, wordt hier geboren
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mauritsstraat 9
Hoek Julianastraat, vermoedelijk tegenwoordig het adres Julianastraat 17 (gebouwd 1926)
G. M. A. Cor. van Stekelenborg
handelsagent
In 1941 en 1953 zit hier (Julianastraat 17) G. Theuwkens, mijnhouthandelaar
Mauritsstraat 57
De huizenrij aan de oneven kant was in 1934 nog in aanbouw
C. Wischmeijer
elektricien
Zoals wel vaker lijkt voor te komen geeft het adresboek van rijtjes huizen die bijna opgeleverd konden worden als enige bewoner een elektricien mogelijk was dit een tijdelijke werksituatie


De Egmondstraat is een verbinding tussen Catharinastraat en Mauritsstraat. Tegenwoordig heet de straat Anna van Egmondstraat, om aan te geven dat het niet om de graaf van Egmond gaat maar om Anna van Egmond, de eerste vrouw van Willem van Oranje.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Egmondstraat 2
De voormalige ambachtsschool (1906) op de hoek van de St Catharinastraat werd gesloopt en in 2004 vervangen door een complex appartementen met (schijnbaar) dezelfde gevel
H. J. van Laarhoven
conciërge ambachtsschool
 
Egmondstraat 4
Hier vinden we nu de Charlotte de Bourbonhof (2004) op de plaats van het oude schoolgebouw; de nieuwe school op de hoek Mauritsstraat staat er nog steeds en hierin zijn nu de appartementen (Anna van Egmondstraat 10-14)
Textielschool
 
De nieuwe textielschool was eind 1933 geopend door de minister van Onderwijs; er waren er toen 110 leerlingen, 23 weefgetouwen en 7 voorbereidingsmachines; na het 2-jarige lagere textielonderwijs konden de 14-15 jarigen aan de slag als hulpwever en daarnaast was er nog een 3-jarige vervolg-avondcursus.
In 1980 vinden we hier de School voor Consumptieve Beroepen


De Oranjestraat is een zijstraat van de St Catharinastraat die uitmondt op de Egmondstraat.

Hierboven schreven we al dat de bewoners in 1930 klagen over de wateroverlast in de dan nog onverharde Oranjestraat.
Dat blijkt een lang slepende kwestie te zijn. In de krant van 1940 schrijft A.W.J. van Doorn, dan wonend op Oranjestraat 10, dat het nog steeds een modderpoel is. Nog altijd is de straat niet verhard en is er geen riolering. De wc's lopen met het hoge water geregeld over en de 'odeurwagen' van de reinigingsdienst is vaste klant om de zaak op te lossen. Het probleem is, zo schrijft Van Doorn, te wijten aan de twee huiseigenaren die te veel geld vragen voor hun grond die aan de gemeente zal moeten worden afgestaan om de werken te kunnen aanleggen. Daarbij noemt hij met name de heer Apon (van nummer 16). Hij raadt de gemeente aan snel een onteigeningsprocedure te starten.

Tegenwoordig horen Oranjestraat en Egmondstraat bij de buurt de Bergen, maar in 1934 lagen ze in Gestel terwijl de Catharinastraat tot het centrumgebied van Eindhoven gerekend werd. Daarom behandelen we deze 2 straten hier en de overige straten rond het Wilhelminaplein in hoofdstuk De Bergen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Op de hoek Egmondstraat zal in 1938 een nieuwe school gesticht worden (Oranjestraat 2A); in 1959 de Nuts Ulo, in 1980 de scholengemeenschap Floor Evers
Oranjestraat 2
Huizenrij 1919
H. Couwenberg
schoenmaker
 
Oranjestraat 4
A. van Loon
steendrukker
 
Oranjestraat 6
A. Wijnhoven
A. C. Wijnhoven
A. W. G. Seegers
sigarensorteerder
chauffeur
handelsagent
 
Oranjestraat 8
S. C. Klompenhouwer
hulp-wisselloper
 
Oranjestraat 10
J. B. M. Berings
kantoorbediende
 
Oranjestraat 12
H. W. Lucassen
kleermaker
 
Oranjestraat 14
C. J. Retera
J. Bult
Wed. J. R. A. Bult-Retera
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
 
Oranjestraat 16
A. van Rossum
T. Apon
magazijnbediende
zonder beroep
Huiseigenaar Apon lag tot in 1940 dwars en weigerde de gemeente grond tegen redelijke prijs te verkopen zodat de weg lange tijd niet bestraat kon worden
Oranjestraat 18
Apart tweekappertje, 1922
J. C. van Dongen
leraar nijverheidsonderwijs
 
Oranjestraat 20
P. J. G. Peeters
Pa. Pa. Kranenbroek
leraar ambachtsschool
dienstbode
In 1964 zit hier kunstschilder Ruud Peeters
Oranjestraat 22
1924, hoek St Catharinastraat
J. A. B. Danser
kantoorbediende
In 1959 kleermaker J. Saanen
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oranjestraat 1
1907 schoolgebouw
Ned. Herv. school voor L.O.
 
In 1943 is dit de Nuts-Mulo
Oranjestraat 3
Huizenrij 1905, een aantal met nog steeds gaaf metselwerk
A. P. H. Baghuis
J. L. Baghuis
L. P. J. Baghuis
monteur
stoffeerder
kantoorbediende
 
Oranjestraat 5
H. H. C. Vaessen
W. van Kilsdonk
kantoorbediende
melkslijter
 
Oranjestraat 7
G. H. Tiecke
Ga. Ma. Tiecke
Ja. Ma. Tiecke
kantoorbediende
borduurster
borduurster
 
Oranjestraat 9
J. P. C. Roosenthaler
sigarenmaker
 
Oranjestraat 11
H. A. van Vlijmen
schilder
 
Oranjestraat 13
C. P. Toffolo
P. Toffolo
Q. L. Toffolo
S. Toffolo
T. Toffolo
terrazzowerker
betonwerker
terrazzowerker
terrazzowerker
terrazzowerker
 
 
Hier op de hoek worden in 1935 de huizen 15-19 gebouwd


De Willem de Zwijgerstraat is in 1934 in aanbouw. Aan de even zijde komen de huizen in 1934 gereed, aan de overzijde is dat een jaar of twee later.
De grond hier in het Vonderkwartier in de nabijheid van de Gender is erg drassig. Als er na de oorlog aan de Karel de Grotelaan een nieuw belastingkantoor wordt gebouwd, zal veel grondwater worden weggepompt. Dat heeft tot gevolg dat veel huizen in het Vonderkwartier te maken krijgen met verzakkingen en scheuren. Vooral de Willem de Zwijgerstraat heeft er last van. De achterste rijen huizen zullen in 1997 en 2006 afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willem de Zwijgerstraat 20
Hoek Mauritsstraat, 1933 gebouwd
Permanent Centrale
dameskapper
In 1953 kapper Goossens op nr. 22 en makelaar Ottenheim op 24
Willem de Zwijgerstraat 24
H. W. van Griensven
drukker
Willem de Zwijgerstraat 38
Rij woningen 26-38 gebouwd in 1933 en toen adresboek 1934 werd opgesteld blijkbaar nog niet bewoond; tegenwoordig zijn een aantal van deze panden gesplitst in appartementen
C. Bakx & Co.
alg. commissiehandel, kantoor
Op 28 kwam in 1934 de joodse oppervoorzanger L. Frank wonen; ook in 1964 op 38 nog parfumerie Bakx.
Nr. 34 is in 1959 pension Wed. Dekkers
Hier ligt de zijstraat de Nassaustraat
Woningrij 40-60 wordt in 1934 gebouwd
Foto links: vooraan op de hoek met de Julianastraat het imposante hoekhuis (Willem de Zwijgerstraat 60) in 1992, kort voordat de hele rij gesloopt werd en vervangen werd door nieuwbouw (1997 gerealiseerd)


De Nassaustraat is een zijweggetje van de Julianastraat die in 1934 verder wordt getrokken naar de Willem de Zwijgerstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nassaustraat 10
Aan de even zijde staat alleen deze woning uit 1925
L. H. Pasteels
Aa. Verberne
handelsagent
dienstbode
 
 
De overige woningen aan de zijde 2-16 worden later in 1934 opgeleverd; eind 1934 wordt op nr. 18 het Deutsches Haus gevestigd
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nassaustraat 1
Twee oudere panden uit 1916
H. Nijhof
Ja. Aa. Nijhof
grondwerker
kantoorbediende
In 1959 is dit pension Witvoet. Later bekend als de levendige studentenhuizen van Audumla en Nayade
Nassaustraat 3
H. Arnoldi
chemiker
Nassaustraat 5
Woning rij uit 1933, in 1934 nog maar gedeeltelijk bewoond
Adr. H. van Rijsingen
H. J. Valkenier
S. P. W. Boer
aannemer
tekenaar
rijksklerk
 
Nassaustraat 17
B. G. M. J. Verhulst
elektro-technicus
Bernard Verhulst (1902-1990) komt hier in 1934 voor Philips werken. Oudste zoon is Gerard (Gé, 1932), later tekenaar, schilder en leraar Kon. Academie; van hem zijn de mozaieken in het E.L.E.
Nassaustraat 19
M. D. Hioolen
bedrijfsingenieur
 
Nassaustraat 21
J. E. Conradi
griffier Kantongerecht
 
Nassaustraat 25
P. J. C. Vissers
accountant bij de Dir. Bel
 


2 Westelijk van de spoorlijn


Aan de andere kant van de spoorlijn ligt een stuk Vonderkwartier waarvan de bouw in 1930 begon.
De woonbuurt ademt een gezellige, eigen sfeer. De grote huizen liggen vrij dicht op elkaar en hebben een aantal leuke architectonische details. Voor het ontwerp (deel Amalia van Anhaltstraat en Napoleonplein i.i.g.) tekende architect Phil. Donders Pzn. te Tilburg voor rekening van de N.V. Onroerend Bezit te Den Haag.

De woonbuurt is vanaf de Willemstraat toegankelijk via de Lodewijk Napoleonlaan. In tegenstelling tot de andere straatnamen is het hier niet de familie van Oranje-Nassau die de straatnaam levert.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lodewijk Napoleonlaan 26
Misschien een drukfout in het adresboek dit adres; de ooit geplande woningrij 2-30 tussen Willemstraat en Alb. van Nassaustraat is nooit gerealiseerd
M. W. Louwerse
laborant
 
Lodewijk Napoleonlaan 32
Huizenrij tussen de Albertina van Nassaustraat en het Lodewijk Napoleonplein, gebouwd 1930
C. J. Th. Berndsen
F. L. Berndsen
F. W. Berndsen
J. G. M. Berndsen
L. L. J. Berndsen
Ja. Ma. Berndsen
kantoorbediende
onderwijzer
kantoorbediende
onderwijzer
kantoorbediende
typiste
Een van de heren Berndsen kocht in 1934 een kostuum bij Rutgers in de Willemstraat en was daarmee de 50e koper; als beloning mocht hij gratis een tweede kostuum uitzoeken
Lodewijk Napoleonlaan 34
Fr. K. H. Gorissen
G. H. C. Hermans
H. A. Bos
H. A. Smit
kantoorbediende
correspondent
technisch ambtenaar
boekhouder
In 1995 studentenhuis Club 34 en zo heette het in 2011 nog altijd toen er een brandje uitbrak
Lodewijk Napoleonlaan 36
J. W. A. Koppens
W. A. Koppens
Ja. Cha. Ha. Aa. Kronenburg
Ra. Ca. Ca. Thomeer
chauffeur-monteur, taxi-onderneming
chauffeur
kantoorbediende
telefoniste
 
Lodewijk Napoleonlaan 38
A. C. van de Werff
C. H. A. van der Werff
H. van Wickevoort Crommelin
H. A. C. van de Werff
L. Vossen
L. J. Willemsen
kantoorbediende
kantoorbediende
afdelingschef Philips
kantoorbediende
slager
kantoorbediende
 
Lodewijk Napoleonlaan 40
Aa. de Laat
H. van Mol
H. J. M. ten Berge
J. Mackenbach
W. de Laat
naaister
agent van politie
commercieel correspondent
octrooi-rechercheur
zonder beroep
Agent Van Mol werd in 1933 met bijl bedreigd, bij de keel gegrepen en op de grond geworpen door een 43-jarige woesteling; de agent moest zich met getrokken sabel en revolver verdedigen
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
 
De huizenrij vanaf de Willemstraat aan deze zijde is in 1934 in aanbouw; nu staan hier de huizen 19-29; de rij 1-17 is nooit gerealiseerd
Lodewijk Napoleonlaan 31
Het laatste huis voor het plein was in 1929 al gebouwd
H. van de Moosdijk-Kaltenbach
tabakkoopman
 


Het Lodewijk Napoleonplein lag centraal in de buurt. Een vrij groot, stenen plein met op de hoeken enige winkels en horeca. Aan de oostzijde ligt de spoorweg naar Valkenswaard en is een spoorwegovergang naar de Mauritsstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lodewijk Napoleonplein 1
Tegenwoordig adres Napoleonplein 21, café
Café Sport Revue
L. W. Lenaers

kelner
Vanaf 1953 café De Ambassadeur (maar in 1959 noemt het telefoonboek Café-restaurant Centraal) en nu heet het zalencentrum nog altijd de Ambassadeur. Omstreeks 1990 is het café uitgebrand inclusief de kostbare oude zilveren beker van de NBB die er dat jaar stond te pronken en onherstelbaar beschadigd werd; uitbater Sjef van Rooij greep de kans zijn zalencentrum groots te herbouwen
Lodewijk Napoleonplein 2
Later adres Napoleonplein 21-A, gesloopt voor uitbreiding van zalencentrum de Ambassadeur; in 1997 bouwt kroegbaas Sjef van Rooij hier zijn nieuwe woonhuis
J. Mendels
Wed. D. Mendels-Mayer
B. van Engel
ingenieur
zonder beroep
bedrijfsassistent
In 1953 tot 1981 vinden we hier tabak Leo van Kuijk & Zn., De Tijgerkat.
David Mendels (1873, Almelo), joods koopman met een confectiezaak in de Rechtestraat, overleed in 1932; weduwe Rosa Maijer werd in 1943 in Sobibor vergast; hun enige zoon Isidore (1906, Eindhoven) lijkt de oorlog te hebben overleefd; de joodse Berry van Engel verloofde zich in 1934 met Clara Simons
Lodewijk Napoleonplein 3
Huizenrij uit 1930, tussen Hagenkampweg en Sophia van Wurtemberglaan
A. C. Bos
F. Vergouwen
G. J. Waltman
H. Opdenberg
J. F. A. Klaver
kantoorbediende
winkelier (kruidenierswaren)
kantoorbediende
employé
kantoorbediende
In 1953 kruidenier Joh. van Dijk
Lodewijk Napoleonplein 4
M. van Leeuwen
koopman, huidenhandel
Tot in 1966 hier nog altijd huidenhandel Van Leeuwen
Lodewijk Napoleonplein 5
G. van den Berg
J. E. Staf
P. C. G. M. Roussel
P. Th. N. Bakx
W. H. B. Staring
elektricien
tandtechnicus
kantoorbediende
assistent Philips radioafdeling
kantoorbediende
In 1943 pension Potters, nu nog altijd studentenhuis
Lodewijk Napoleonplein 6
R. Post
opzichter locomotief- en treindienst
In 1959 vinden we hier Pension Friesen, tegenwoordig gewoon woonhuis te midden van vele buren-studentenhuizen
Lodewijk Napoleonplein 7
N.V. de Zwaluwe
N.V. Tandtechnisch Laboratorium Max Reneman
dagelijkse expeditie Eindhoven-Venlo
Reneman zit hier nog tot 1973
Lodewijk Napoleonplein 8
A. Duffhues
J. Bulk
J. E. Duffhues
S. Levy
molenaar
tekenaar
banketbakker
koopman
Ook tot 1970 bleef hier bakker (Wed. G.) Duffhues; boven kamerverhuur
Lodewijk Napoleonplein 9
Hoek Sophia van Wurtemberglaan, 1930
Janus van der Meulen
A. M. A. Ma. van der Meulen
Ha. Tha. Bressers
autogarage
automobielhandelaar
dienstbode
Toen Janus in 1935 met enige knechten een verstopte benzinetank wou leegpompen, ontplofte deze; de knechten waren tijdig weg, maar Janus kreeg stukken van de tank in zijn gezicht en is ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen.
In 1940 komt hier een café "Trappistenbier" van H. v.d. Broek; in 1953 en 2011 café Het Vonderke (Guus Pruysen)
Lodewijk Napoleonplein 10
A. C. M. van Helvoirt
Ga. Ma. van der Aa
Ga. Ma. Aa. van der Aa
handelsagent
winkeljuffrouw
winkeljuffrouw
In 1988 zit hier het Woensels (?!) Tapijthuis
Lodewijk Napoleonplein 11
Rij grote huizen aan het plein
A. H. G. de Kok
Wed. H. W. Kok-Smits
kleermaker
zonder beroep
 
Lodewijk Napoleonplein 12
A. de Louw
Ca. Ha. Funcke
H. D. Jeurissen
M. Schneider
P. Fr. Geusens
onderwijzer
verkoopster
leraar
mechaniker
zonder beroep
 
Lodewijk Napoleonplein 13
A. J. C. Köhler
Ch. H. J. Niessen
E. Broekhuijsen
F. Coeterier
goudsmid
assistent-accountant
werktuigkundig tekenaar
natuurkundige
 
Lodewijk Napoleonplein 14
American Petroleum Company, afd. benzine
Ja. Wa. Ja. Beijers
M. C. Oerlemans
P. A. Wijlaars
Aa. Ma. Wa. van Leest
hoofddepot Eindhoven

boekhoudster
elektricien
bouwkundig uitvoerder
boekhoudster
 
Lodewijk Napoleonplein 15
F. W. Gräper
vertegenwoordiger
 
Lodewijk Napoleonplein 16
Be. van Bruggen
J. J. Banken
J. J. Poelman
M. van der Kerk.
kantoorbediende
metaaldraaier
kantoorbediende
kantoorbediende
Poelman trouwde in 1936 met Stien van Oosten en ze vestigden zich in de Franklinstraat
Lodewijk Napoleonplein 17
Hoekpand Amalia van Anhaltstraat, 1930
G. E. F. H. Rassaerts
H. H. Groenhagen
W. C. van Leen
Aa. Ca. Ma. van den Brand
instrumentmaker
instrumentmaker
kantoorbediende
stenotypiste
In 1934 komt Mussert hier het nieuwe Kringhuis van de NSB openen; in 1942 grossierderij De Toren van Ligtmans, tot 1950; in 1964 café J. v.d. Sande-Stappaerts; in 1975 Chinees eten, Pagode en Jac Juc in 1980, in 1981 Chinees Opgaande Zon opgeheven
Lodewijk Napoleonplein 19
Wed. A. St. Brans-Hendriks
zonder beroep
In 1995 studentenhuis Plein
Lodewijk Napoleonplein 34
Adres lijkt een drukfout in adresboek te zijn
Wed. J. A. Koppens-Rombouts
zonder beroep
 
Lodewijk Napoleonplein 42
Misschien is dit een fout in het adresboek en moet het zijn Napoleonlaan 42 (hoekpand Am. van Anhaltstraat)
C. Kok
Je. Ha. Ma. Meddens
pianostemmer
winkeljuffrouw
 

De Albertina van Nassaustraat ligt achter de Willemstraat en verbindt de Lodewijk Napoleonlaan en de Willem Frisostraat.
Albertina was een kleindochter van Willem de Zwijger en was regentes van Friesland.
In 1934 is alleen de rij woningen aan de oneven zijde bewoond. Aan de samenstelling van de bewoners is te zien dat het dan grotendeels om kamerverhuurpanden gaat.
De woningen 2-20 aan de even zijde zijn in 1934 in aanbouw maar nog niet bewoond.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Albertina van Nassaustraat 1
Woningrij, gebouwd 1930
Algemene Ned. bouwvakarbeidersbond
A. G. M. van Bokhorst
district IV

districtsbestuurder A.N.B.
 
Albertina van Nassaustraat 3
A. M. Melskens
F. M. Snijders
P. J. H. van Dijck
chauffeur
kelner
slager
 
Albertina van Nassaustraat 5
A. Hofmann
Ma. Sa. Aa. La. Grand
M. Servos
kleermaker
kantoorbediende
huishoudster
In 1934 A. Hofmann's damesmodesalon
Albertina van Nassaustraat 7
E. A. van den Dungen
G. J. H. Hulsman
J. K. A. Brinkschulte
Ja. Ma. Volbroek
kok en bakker
fabrieksarbeider
stiftzetter
correspondente
 
Albertina van Nassaustraat 9
J. B. Boogaarts
P. Genefaas
handelaar in manufacturen
elektricien
 
Albertina van Nassaustraat 11
H. J. M. Geene
Je. Kratochwill
broodbakker
tekenaarster
 
Albertina van Nassaustraat 13
B. P. H. Nollen
M. J. N. M. Dorenbosch
P. Struik
La. Ma. Spierings
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
winkeljuffrouw
 
Albertina van Nassaustraat 15
H. J. R. Veldhuis
J. J. Everhard
machinedrijver
machinist
 
Albertina van Nassaustraat 17
C. E. Samson
J. Baldal
J. Fijpse
W. C. Pels
monteur
kantoorbediende
controleur
zonder beroep
 
Albertina van Nassaustraat 19
H. Atzema
H. Groenhuyzen
Ha. Aa. Schaefer
vertegenwoordiger
assistent P.T.T
kantoorbediende
 
Albertina van Nassaustraat 21
A. P. L. Macht
F. Kerkhof
J. C. Janssen
kantoorbediende
assistent bedrijfsleider
assistent
Kerkhof was leider bij de eerste experimentele televisie-uitzendingen van 1936; met een kwaliteit van 12 beelden per seconde over 30 beeldlijnen werden de signalen vanuit Eindhoven de ether in gezonden; ontvangst reikte tot voorbij Helmond
Albertina van Nassaustraat 23
H. J. W. Witteveen
J. A. van Dinther
P. A. J. E. van de Wiel
Wa. Schot
Aa. Ca. Ma. Commandeur
etaleur
brievenbesteller
ambtenaar ter gemeentesecretarie
apothekersassistente
kantoorbediende
 
Albertina van Nassaustraat 25
Sportfondsenbad
H. F. W. Hartrich
J. van Buuren
L. A. Stelten
Th. H. Ophoff
propagandabureau
kantoorbediende
elektro-monteur
stoffeerder
kantoorbediende
De NV Sportfondsenbad had de gemeente om een voorschot voor de bouw van een zwembad gevraagd; gemeente Eindhoven wees dat verzoek echter af; daarop verklaarde Anton Philips zich bereid de 340.000 gulden voor te schieten
Albertina van Nassaustraat 27
A. Kraai
J. F. van Meurs
L. Th. Gerard
employé
elektrotechnisch ingenieur
kantoorbediende
 
Albertina van Nassaustraat 29
E. P. W. Verkaik
J. H. M. Schlichting
P. Coumou
N. Zwijnenburg
H. A. M. Morra
kantoorbediende
verwarmings/techniker
onderwijzer
onderwijzer
zonder beroep
Eddy Verkaik was Eindhovens kampioen schaken in 1933 en 2e in 1934; in de oorlog leidt hij de verzetsgroep Eddy vanuit het Hertog Hendrik van Brabantplein; hij raakte ernstig gewond bij een schietpartij van de PAN met de moffen in 1944; in 1982 sterft Verkaik, verbitterd omdat hij ook na de oorlog als communist vervolgd werd
Albertina van Nassaustraat 31
Ea. H. Ce. Heijbeek
Ga. Ma. Ma. Berings
Tha. Ma. Ja. Ga. Berings
H. L. M. Berings
winkeljuffrouw
filiaalhoudster
filiaalhoudster
zonder beroep
 


De Willem Frisostraat is een korte verbinding tussen de Albertina van Nassau- en Amalia van Anhaltstraat.
Willem Friso, prins van Oranje, was stadhouder van Friesland en Groningen.

Aan de huisnummering is te zien dat men van plan is om de straat door te trekken naar de Willemstraat. Dit zal echter nooit gerealiseerd worden. In plaats daarvan komt er veel later het Philips de Schonepad als een verbinding met de Willemstraat.
Sta je in 1934 op de hoek van de Frisostraat en de Albertina van Nassaustraat dan zie je de Gender nog op een steenworp afstand langsslingeren.
De huizen aan de even zijde zijn in 1985 gebouwd als onderdeel van het bouwproject Engelsbergen, toen de Gender lang verleden tijd was en het Eliasterrein aan de Willemstraat bebouwd kon worden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willem Frisostraat 31
Huizenrij, gebouwd 1930
A. Touwen
C. de Jong
Ha. Ha. van Hemert
J. M. de Jong
J. R. van Haften
kantoorbediende
kantoorbediende
winkeljuffrouw
bakker
magazijnbediende
 
Willem Frisostraat 33
W. Klinkhamer
ingenieur
In 1995 studentenhuis "Vetter de Better"
Willem Frisostraat 35
F. A. D. de Weeger
W. van Gilst
correspondent
elektro-technicus
 
Willem Frisostraat 37
W. J. P. Wieneke
boekhouder
 
Willem Frisostraat 39
La. Aa. Ma. Linssen
Wed. J. H. H. Linssen-de Groot
stenotypiste
zonder beroep
 
Willem Frisostraat 41
Hoekhuis Amalia van Anhaltstraat, 1930
J. H. M. Kuijpers
correspondent
 


De Amalia van Anhaltstraat verbindt het Lodewijk Napoleonplein met de splitsing Frisostraat/ Hendrik Casimirstraat.
Amalia van Anhalt was echtgenoot van Hendrik Casimir en regentes voor Willem Friso.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Amalia van Anhaltstraat 2
Hoekpand Napoleonplein, gebouwd 1930
F. G. C. Kantelberg
buffetchef
In 1934 hier tevens handel in kruidenierswaren; in 1953 en 1964 kruidenier Kantelberg; in 1975 wasserij De Vries
Amalia van Anhaltstraat 4
R. W. Abbas
Corry Abbas
Aa. Ea. Pepers
kantoorbediende
dameskapper
assistent bibliothecaresse
In 1953 Indra textiel en bijouterieën; in 1975 kapsalon van der Linden; in 1987 Peter's Panacee, in 1990 kapsalon Basje
Amalia van Anhaltstraat 6
Rij woningen 1930
B. S. Groothuis
J. B. IJsseldijk
W. D. Scherhorn
constructeur
grossier (drogisterij)
assistent-afdelingschef
Fa. IJsseldijk zit hier in 1964 nog steeds
Amalia van Anhaltstraat 8
J. Op de Beeck
Ra. Ba. van Rooij
Cha. Ma. Ma. Fa. van de Boezem
kantoorbediende
kantoorbediende
winkeljuffrouw
 
Amalia van Anhaltstraat 10
A. C. J. van Iersel
J. Haveman
J. Suister
P. P. E. van Iersel
Na. Aa. Ma. van Dartel
Tha. Ja. Wa. van der Krabben
onderbaas
fabrieksarbeider
assistent bedrijfsleider
herenkleermaker
winkeljuffrouw
winkeljuffrouw
Tot 2007 was hier kamerverhuur en studentenhuis; daarna kantoor
Amalia van Anhaltstraat 12
D. H. Flierman
Arie Krijgsman
J. de Jong
M. G. W. Rekké
P. Rentmeester
P. G. J. Janssens
pensionhouder
elektricien
handelsreiziger
laborant
employé
kantoorbediende
In 1938 wonen in dit pension de Limburgse Dina van den Houdt en ene Palmen, die voor de Britse intelligence werken; hun gangen worden door de Philips-politie gevolgd, hun telefoon getapt en post geopend; die informatie wordt met de moffen gedeeld (Philips had belang met wat hulp op de Duitse markt)
Amalia van Anhaltstraat 14
W. K. R. A. Fassbender
technisch opzichter
 
Amalia van Anhaltstraat 16
A. J. Visser
Ale. van Deutekom
J. A. van Kooten
J. C. Verstelle
J. P. Otten
kantoorbediende
kantoorbediende
vrachtrijder
kantoorbediende
radiotechniker
Vrachtrijder Jan Antoon van Kooten (1893, De Bilt), hoofd van een gezin van 5 kinderen, neemt in de oorlog dienst in het Duitse leger
Amalia van Anhaltstraat 18
G. Maas
R. Ubels
onderwijzer
handelsagent
 
Amalia van Anhaltstraat 20
A. Eekels
hulpbesteller P.T.T
 
Amalia van Anhaltstraat 22
L. Nelissen
H. L. M. Nelissen
J. H. L. Nelissen
P. L. L. Nelissen
wijnen en gedistilleerd
klerk
wijnkoopman
klerk
Ook in 1953 nog Nelissen-van Aubel, dranken
Amalia van Anhaltstraat 24
C. H. P. R. Breumelhof
bankwerker
Willem de Vos (1889, Gorichem), gehuwd met een Engelse, verhuist eind 1934 van nr. 28 met zijn gezin naar een nieuw huis aan de Zeelsterstraat; daar start hij in 1947 het bedrijf Mapro (MAss PROduction), begonnen als fabricagebedrijf van knopen vervaardigd uit door geallieerden achtergelaten cream-crackersblikken.
In 1995 zijn 24-28 drie studentenhuizen (Albona Na op 24, studentenhuis Maxi-Huur op 26 en Huize Amalia op 28), in 2012 hier nog altijd kamerbewoners
Amalia van Anhaltstraat 26
A. G. M. Huijskens
J. Th. Planje
Ja. Kla. Hartman
M. de Jonge
assistent
kantoorbediende
typiste
steenhouwer
Amalia van Anhaltstraat 28
W. M. K. de Vos
opzichter
Amalia van Anhaltstraat 30
A. C. Spoorenberg
C. Lasterie
C. L. M. Moen
S. van Gemert
kantoorbediende
radiotechniker
techniker
fabrieksarbeider
 
Amalia van Anhaltstraat 32
G. H. Schouten
Ja. La. Ma. Vermeeren
Wed. A. J. M. Vermeeren-Kranenburg
instrumentmaker
kantoorbediende
zonder beroep
 
Amalia van Anhaltstraat 34
Ha. Ga. van Asselt
F. J. Ch. Vrensen
H. St. Fuchs
J. L. H. Jans
P. A. Jansen
W. K. E. A. Paré
pensionhoudster
adjunct-inspecteur van politie
instrumentmaker
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
Vrensen werkt vooral voor de Vreemdelingendienst: dossiers aanleggen voor alle import van gevluchte Duitsers, joden, communisten.
In 1986 vinden we op dit adres detectiveburo An
Amalia van Anhaltstraat 36
W. van den Oetelaar
W. Rasenberg
grondwerker
uitvoerder (wegenbouw)
A. Rasenberg was in 1934 als lichtgewicht boks-international bekend; pa W. Rasenberg heeft de leiding over de Nederlandse boksploeg bij buitenlandse tours
Amalia van Anhaltstraat 38
H. J. J. van Kessel
J. van Loenen
J. A. Otten
J. H. M. Chappin
L. Biegstraten
W. A. F. Kok
koopman
kantoorbediende
laborant
kantoorbediende
machine-bankwerker
bedrijfsleider
 
Amalia van Anhaltstraat 40
C. J. Rovers
J. A. A. Rovers
J. P. C. Rovers
Ja. Pa. Ha. Rovers
hoofdportier
chef monteur
kantoorbediende
kantoorbediende
Ook in 1953 nog uitgeverij Joh. Luijk op 40-42
Amalia van Anhaltstraat 42
H. J. L. Veroliemolen
N.V. Luyk en Verkuijlen
kantoorbediende
drukkerij
Amalia van Anhaltstraat 44
Chr. Everhardus
H. Everhardus
St. de Boer
chauffeur
arbeider
verpleger
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Amalia van Anhaltstraat 1
Hoekpand Napoleonplein
A. J. M. van Houtert
ambtenaar Gemeentebedrijven
 
Amalia van Anhaltstraat 3
Huizenrij 1930
K. J. Lammers
kleermaker
 
Amalia van Anhaltstraat 5
W. Kuijt
boekhouder
 
Amalia van Anhaltstraat 7
K. Boer
fabrieksarbeider
 
Amalia van Anhaltstraat 9
H. de Voogd
J. P. van Hugte
Eth. Th. Aa. Ja. Hugte
Fa. Ga. La. Hugte
kantoorbediende
liftbestuurder
kantoorbediende
winkeljuffrouw
 
Amalia van Anhaltstraat 11
J. H. M. van Uden
assistent-laboratorium
 
Amalia van Anhaltstraat 13
N.V. American Petroleum Comp.
olie, vetten en benzine
 
Amalia van Anhaltstraat 15
Huisvr. F. C. Swinkels-Tebak
zonder beroep
 
Amalia van Anhaltstraat 17
I. de Vries
koopman
Het joodse echtpaar Isidor de Vries (1876, Zevenbergen) en Ha. Ha. Vecht (1890, Elburg) vestigt zich hier in 1933 vanuit Zwolle met hun zoon Charles (1927); in 1935 betrekken ze een nieuw huis aan de Willem de Zwijgerstraat 30; ze worden alle drie in 1943 in Sobibor vergast
Amalia van Anhaltstraat 19
J. M. van Hogerlinden
handelsagent
 
Amalia van Anhaltstraat 21
A. A. J. Pennings
mecanicien
 
Amalia van Anhaltstraat 23
Huisvr. C. W. de Groot-Daniëls
J. I. Overweel
Ma. Ma. Stads
pensionhoudster
kantoorbediende
sigarenmaakster
 
Amalia van Anhaltstraat 25
Aa. Ha. Holst
F. H. Baerselman
G. L. Pennings
J. G. Pennings
P. van Stek
stenotypiste
kantoorbediende
fabrieksarbeider
chauffeur
kantoorbediende
In 1953 en 1975 hier O. ten Hoff, schoenen
Amalia van Anhaltstraat 27
A. A. van Geloven
Wa. Ha. Kranenburg
Eth. Ma. Ca. van Kalken
vrachtrijder
hulp in de huishouding
stenotypiste
 
Amalia van Anhaltstraat 29
Aa. Ba. Wa. Le. Niesten
C. P. van Werd
H. D. van Werd
J. H. F. van Werd
winkeljuffrouw
houtbewerker
bankwerker
tekenaar
In 1995 studentenhuis Hepie en Hepie
Amalia van Anhaltstraat 31
Hoekpand Hendrik Casimirstraat, fraaie architectuur met karakteristiek torentje
Ph. Kool
handelsreiziger
 


De Sophia van Wurtembergstraat loopt vanaf het Napoleonplein tot waar in 1934 de beemden langs de Gender beginnen. Koningin Sophie van Würtemberg (de straatnaam wordt zonder umlaut gespeld) was de eerste echtgenote van koning Willem III.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 2/ Lod. Napoleonplein 9
 
 
 
Dit is het adres van expeditiebedrijf Van Doorn (1942); 1953 oliegroothandel Bergh en Jurgens
Sophia van Wurtemberglaan 4
Rij onder- en bovenwoningen tussen Napoleonplein en Hendrik Casimirstraat, 1930 gebouwd
H. M. van Baar
magazijnmeester
 
Sophia van Wurtemberglaan 6
A. A. Grijpink
A. J. M. Bolsius
Th. J. Kroes
elektricien
klerk bij het Kantongerecht
radio-techniker
 
Sophia van Wurtemberglaan 8
Aa. Carlier
J. J. Zonnevylle
laboratoriumbediende
schilder
 
Sophia van Wurtemberglaan 10
A. M. van Genderen
zonder beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 12
G. J. Hofstee
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 14
G. Bosch
L. R. J. van den Bergh
vertegenwoordiger
handelsreiziger
 
Sophia van Wurtemberglaan 16
E. F. L. Schubert
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 18
L. J. M. Gussenhoven
Ja. Ma. Ga. van der Zeijst
tabaksagent
huishoudster
 
Sophia van Wurtemberglaan 20
A. J. Fanoy
predikant
In 1995 studentendispuuthuis Dianoia
Sophia van Wurtemberglaan 24
J. H. Janssens
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 26
J. A. Meuter
landmeter
 
Sophia van Wurtemberglaan 28
Hoekhuis Hendrik Casimirstraat, 1930
C. van Gestel
A. Ritmeester
Aa. Ha. Fokkinga
C. Roos
I. van Bochoven
P. Goede
Ga. van Gestel
pensionhoudster
kantoorbediende
onderwijzeres
kantoorbediende
onderwijzer
elektro-technicus
zonder beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 30
A. J. J. Bijnen
boekhouder
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1953 en 1964 kruidenier J. de Jong. In 1981 AVA techniek
Hier ligt de Hendrik Casimirstraat; verderop in de straat zijn de huizen in aanbouw; de nrs. 30-64 worden in 1934 gebouwd.
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 1
Rij woningen van 1929
G. A. J. Noyons
hoofdvertegenwoordiger A.P.C
 
Sophia van Wurtemberglaan 3
C. H. Boks
H. Wooldrik
J. A. Boks
radiotechnicus
timmerman
chef gloeilampenfabriek
 
Sophia van Wurtemberglaan 5
Pension Koolen
F. C. Ma. Koolen
Fa. Aa. Aa. Koolen
Ja. Aa. Ja. Koolen
La. Fa. Ja. Koolen
A. Meijers
A. H. Habets
J. Dieleman
Sa. Duijs
Z. Simons
H. J. Beenen

pensionhouder
zonder beroep
magazijnbediende
zonder beroep
kantoorbediende
onderwijzer
controleur
winkeljuffrouw
laborant
zonder beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 7
J. L. Bouwman
leraar
 
Sophia van Wurtemberglaan 9
L. Addink
werktuigkundige
In augustus 1934 komt hier J.J.Boddé wonen; John Boddé wonen; fanatieke en strijdbare NSB'er; als propaganda-inspecteur kameraad John Boddé (1894, Oudewater - 1952, Bussum) voor de rechtbank wordt gedaagd, draagt hij opzichtig het NSB-insigne; dat zou strafbaar zijn en het betekent een nieuw proces; daarvoor wordt hij uiteindelijk door de Hoge Raad vrijgesproken
Sophia van Wurtemberglaan 11
P. J. Teunissen
leraar H.B.S
 
Sophia van Wurtemberglaan 13
R. M. Berendsen
A. G. L. W. van Kregten
F. J. B. Wolda
G. A. F. Berendsen
G. E. Liesveld
H. Lüschen
pensionhoudster
techniker
radiotechniker
banketbakker
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 15
H. Cosman
P. B. Gorsira
P. J. Wouters
W. B. van Laarhoven
Huisvr. Chr. Gorsira-Zaalberg
technicus
kantoorbediende
klerk Tramwegmaatschappij De Meijerij
schoenmaker
zonder beroep
Ook in 1995 hier nog altijd kamerverhuur: dan studentenhuis Psycho Billy Klingstompers
Sophia van Wurtemberglaan 17
C. Bettonville
C. van Drieënhuizen
C. J. M. Kok
Aa. Hofland
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Sophia van Wurtemberglaan 19
Aa. van Rijn
C. Barendregt
J. D. Moboch
W. de Jonge
Ma. Aa. van Donk
Wa. Ga. Lok
onderwijzeres
radiotechniker
boekhouder
grondwerker
kantoorbediende
onderwijzeres
 
Sophia van Wurtemberglaan 21
Woningrij uit 1933
J. C. B. Eijkman
leraar
In 1995 studentenhuis Tupala Pori
Sophia van Wurtemberglaan 23
W. J. Kneepkens
Ma. Ja. Ha. Kneepkens
Thra. Ma. Ha. Kneepkens
herenkleermaker
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 25
L. Koppejan
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 27
H. L. van der Horst
werktuigkundige
 
Sophia van Wurtemberglaan 29
Fr. J. C. van Helden
J. E. van Doorn
boekhouder
bouwkundige
 
Sophia van Wurtemberglaan 31
B. M. A. Eman
chef tekenaar
 
Sophia van Wurtemberglaan 33
L. Jonker
diamantboorder
 
Sophia van Wurtemberglaan 35
A. Linders
F. Dunn
M. Hekelaar
Aa. Ca. Ma. Picard
Ca. Aa. de Boeff
boekdrukker
leraar Berlitzschool
assistent laboratorium
kantoorbediende
stenotypiste
 
Sophia van Wurtemberglaan 37
F. A. M. Rietbergen
M. J. Rietbergen
kantoorbediende
architect
Architect Rietbergen (1878, Leiden - 1943, Eindhoven) was met name in de jaren 1910-1919 actief geweest met de bouw van R.K. scholen en kerken in het midden en westen van het land; een deel dat hij ontwierp voor het R.K. gasthuis in Dordrecht bracht het tot op de monumentenlijst
Sophia van Wurtemberglaan 39
P. M. J. Beelen
smid
 
Sophia van Wurtemberglaan 41
 
 
In juli 1934 vestigt zich hier het joodse echtpaar Salomon Grünfeld (1875, Tarnowitz, Polen, houtkoopman) en Mathilde Spanjaard (1885, Borne) vanuit Duitsland; zij en hun 3 zonen Werner (1913), Karl Robert (1918) en Franz (1923) overleven de oorlog
Sophia van Wurtemberglaan 43
Ka. van Leeuwen
M. F. Winters
Ga. Ma. Aa. La. Poell
kantoorbediende
hoofdvertegenwoordiger Presta
kantoorbediende
 
Sophia van Wurtemberglaan 45
D. C. Renooij
H. van Eck van der Sluys
P. J. Bouma
H. P. J. Verbeek
employé Philips
bedrijfsleider
natuurkundige
zonder beroep
Pieter Johannes Bouma (1908, Amsterdam), gepromoveerd in 1933, schrijft een standaardwerk over "Kleuren en Kleurindrukken", vertaald in het Engels en Frans; hij overlijdt in 1947 in Eindhoven, 38 jaren jong
Sophia van Wurtemberglaan 49
B. van Assenbergh
leraar wiskunde
Leraar op het Lorentz
Sophia van Wurtemberglaan 57
De huizen 51-59 werden in 1934 gebouwd;
D. Butler
verpleegster
 


De Hendrik Casimirstraat verbindt de Amalia van Anhaltstraat/ Willem Frisostraat met de Sophia van Wurtembergstraat.
Hendrik Casimir van Nassau was ooit stadhouder van Groningen, Friesland en Drenthe.
In 1934 is alleen de oneven zijde bewoond. Aan de even zijde wordt dan aan een nieuwe rij woningen gebouwd (de nrs. 2-28).

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hendrik Casimirstraat 1
Rij woningen, gebouwd 1930
B. Legerman
E. Legermann
J. Legermann
O. Legermann
meubelmaker
slager
meubelmaker
tegelzetter
 
Hendrik Casimirstraat 3
W. J. Taelman
Taelman-Koolen
timmerman
markiezen en zonneschermen
 
Hendrik Casimirstraat 5
P. J. A. van den Broek
A. F. Bemelmans
W. A. Roovers
pensionhouder
werkmeester
onderbaas
 
Hendrik Casimirstraat 7
G. J. Honig
calculator
In 1995 Huize Hallee (studenten)
Hendrik Casimirstraat 9
E. König
archivaris
 
Hendrik Casimirstraat 11
M. A. Haas
elektro-technicus
 
Hendrik Casimirstraat 13
A. Fr. Dikschei
"Labeto" Gebrs. Merkx
K. K. G. Altmann
kantoorbediende
reisbureau, autogarage en verhuurinrichting
werktuigkundige
 
Hendrik Casimirstraat 15
Aa. Ma. Stolte
H. Stolte
kantoorbediende
zonder beroep
 
Hendrik Casimirstraat 17
J. H. Rooijmans
Aa. Ja. Rooijmans
bakker
kantoorbediende
 
Hendrik Casimirstraat 19
J. J. Willems
notarisklerk
 
Hendrik Casimirstraat 21
H. Kooymans
bankwerker
 
Hendrik Casimirstraat 23
Midden in de huizenrij komt een christelijk verenigingsgebouw, ook 1930
Rehoboth-Stichting
W. Brugmans

conciërge Rehoboth
Rehoboth was opgericht in 1929 en de vereniging behartigde protestants-christelijke belangen in Eindhoven; het gebouw werd o.m. gebruikt voor vergaderingen en had aan de interieurfoto uit 1956 te zien zoiets als kinderopvang; in 1958 werd het aangekocht door de Israelitische Gemeente en sindsdien vinden we hier de synagoge
Hendrik Casimirstraat 25
Nabij de hoek Sophia van Wurtemberglaan, 1929 gebouwd
B. G. Mulder
T. Luyben
werktuigkundige
bierbottelaar
 
Hendrik Casimirstraat 27
G. H. van de Perre
J. H. H. Alberts
fabrieksarbeider
arbeider gloeilampenfabriek
 

Tot zover de adressen die in het adresboek van 1934 al bewoond waren.
Ook het eerste stukje Hagenkampweg hoort feitelijk bij de bebouwing van het Vonderkwartier, maar die straat is bij het hoofdstuk Laagstraat ondergebracht.

Straten waar in 1934 nog volop bouwactiviteiten ontplooid worden (maar nog geen bewoning):
Prins Alexanderstraat
, nrs. 2-30 en 17-29
Anna Pauwlonastraat
, nrs. 2-34 en 1-17
Anna van Engelandstraat
, nrs. 1-45
Frederika van Pruisenweg
, nrs 2-64 en 1-35
Maria Stuartstraat
, nrs 2-34 en 1-29

De Jan de Oudestraat, Graaf Adolfstraat en Willem de Rijkelaan zijn van veel later datum.


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen