EINDHOVEN in 1934: VILLAPARK TONGELRE

Reigerlaan
Een ansicht van de Reigerlaan omstreeks 1937. Genomen vanaf de Parklaan, uitkijkend op de Fazantlaan.

Rechts de rij Reigerlaan 4-10. Hier woonden in 1934 ir. Wijsman, electrotechnisch ingenieur bij Philips' Octrooibureau, Mr. J. Oranje, de latere rector magnificus van de VU, Philips-procuratiehouder Veenbrink en scheikundige ir. van Arkel, die hoogleraar in Leiden werd.

Aan het eind van de straat zien we de Fazantlaan met de koepelkerk H. Antonius van Padua. De kerk, een imposant bouwwerk met aan de binnenzijde een prachtig beschilderde koepel, moest in 1991 zo nodig gesloopt worden.

Het Villapark

(inleiding gebaseerd op pagina van Jan de Waal)

Volgens de kadasterkaart van 1832 was het gebied dat nu Villapark heet weids en landelijk met langs de Dommel natte graslanden die door boeren als hooiland werden gebruikt. Verderop werden de weilanden afgewisseld door akkers en percelen hakhout. Dit alles werd doorsneden door een waterloop met de naam Laak of Lakerloop. De Laak vindt zijn oorsprong in Riel, op de grens van Stratum en Geldrop en vormde de natuurlijks grens tussen Stratum en Tongelre.

De landelijke rust in het gebied werd in 1866 enigszins verstoord door de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Venlo.
Rond 1874 kreeg de gemeente Eindhoven interesse voor het Tongelrese gebied, maar Tongelre hield Eindhoven op afstand. Toch bleef Eindhoven streven naar een verbindingsweg met Tongelre. Het dorp Tongelre torpedeerde dit plan met het argument dat de weg voor hen veel te duur uit zou vallen. Een nieuwe poging deed Eindhoven in 1894 om samen met Tongelre een weg aan te leggen vanaf de Dommel naar de provinciale weg (Tongelresestraat), maar tevergeefs. Het inventieve Eindhoven kocht echter al de grond voor de Verlengde of Dode Nieuwstraat, thans Dommelstraat.

Rond 1900 vestigde de Eindhovense lucifersfabrikant Mennen zich in de weilanden van Tongelre, waar nu het pand van Van Lanschot Bankiers staat. Hij kocht en flinke lap grond op, waar later de eerste villa's en het gasbedrijf zouden komen.
Anton Philips was de tweede die de landelijke rust van Tongelre opzocht. Hij bouwde er in 1907 huize De Laak. De derde bewoner van het Villapark in wording was sigarenkistjesfabrikant Bruning in villa Elsheim, het huidige verpleeghuis Dommelhoef. De steenfabrikant Glaudemans was de vierde industrieel die zich vestigde op de hoek Parklaan /Stationsstraat.

Rond 1907 werd duidelijk dat de ontwikkelingen anders gingen lopen dan Eindhoven en Tongelre hadden verwacht. Met de vestiging van dr. A.F. Philips en J.H.J. Bruning net over de Dommel veranderde de financiële positie van Tongelre. In dat jaar werd door genoemde fabrikanten tezamen met de erven C.H.F. Mennen de Bouwgrondmaatschappij Stratum-Tongelre in het leven geroepen met tot doel grond aan te kopen, een wegenplan uit te zetten, bouwpercelen te verkopen en woningen te bouwen.
Deze grondmaatschappij stelde Tongelre in 1909 voor de Parklaan over te nemen. Hiervoor hoefde Tongelre niets te betalen, maar diende als tegenprestatie de weg te verharden. Het gemeentebestuur van Tongelre ging hiermee akkoord en na de wegverharding begon de ontwikkeling van het Villapark eerst goed.
Het waren fabrikanten en notabelen die zich als eersten vestigden. Hun riante villa's werden veelal ontworpen door vermaarde architecten en de parkachtige tuinen werden vaak aangelegd door tuinarchitecten van naam. In opdracht van woningbouwvereniging R.K. Middenstand werden in 1920 woningen gebouwd en ook werden door de N.V. Philips diverse rijen woningen voor stafpersoneel neergezet.


Andere Tongelrese buurten in andere hoofdstukken:
1 TONGELRE: Tongelresestraat, Hofke en landelijk gebied
Tongelresestraat
't Hofke en landelijk Tongelre
met o.a. Wolvendijk, Loostraat, Koudenhovenseweg, Urkhovenseweg, Collseweg, enz.
2 TONGELRE: Klein-Tongelre, Lakerlopen

Lakerlopen (Schildersbuurt)
Doornakkers (Poeijersstraat e.o.)
Klein Tongelre (Melkweg e.o.)
Hofstraat en omgeving (Radiobuurt, Locomotiefstraat)

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. De Fuutlaan en de Parklaan


De Fuutlaan loopt langs het spoor, tussen de Insulindelaan tot aan de Stationsweg in het Centrum.
In 1934 was de straat niet overal even breed. Tussen de Stationsweg en de Fuutlaan was er nog geen directe verbinding. De weg liep achter de villa's aan de Parklaan bij de Dommel dood, er was daar geen brug en geen verbinding met de Stationsweg. Ook tussen Kievitlaan en Insulindelaan was het nog gedeeltelijk een paadje. Pas in 1956 wordt de hele straat een brede doorgaande weg.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fuutlaan 4
Aan de spoorzijde van de Fuutlaan liggen dienstwoningen van de N.S uit 1915; alleen het huidige pand Fuutlaan 10 staat er nu nog (destijds de bedrijfswoningen 6-8 of 8-10)
P. Mulders
ambtenaar N.S.
 
Fuutlaan 6
J. J. Willemse
depotchef N.S
 
Fuutlaan 8
C. W. A. Mouwen
stationschef N.S
 
Fuutlaan 10
S. Boskman
opzichter Weg en Werken N. S
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fuutlaan 1
Rijtje arbeidershuisjes op de hoek van de Insulindelaan; op deze plek bevindt zich nu de Fuutlaantunnel en het viaduct over de rondweg
J. van der Aalst
Ja. Ha. van der Aalst
kastelein
naaister
Café J. v.d. Aalst in 1934 ook in 1953, in 1959 café Spoorzicht van J. v. Glabbeek-Harks
Fuutlaan 3
P. Fr. van Grootel
fabrieksarbeider
 
Fuutlaan 5
A. Lammers
metselaar
 
Fuutlaan 7
K. Weijnen
arbeider N.S.
 
Fuutlaan 9
H. Rooijakkers
sigarenmaker
 
Fuutlaan 11
P. A. Moonen
P. L. Moonen
wikkelaar
tuinman
 
Fuutlaan 13
W. Raaijmakers
Wa. Raaijmakers
koopman
sigarenmaakster
 
Fuutlaan 15
Drie losstaande huizen, inmiddels gesloopt, waar nu ongeveer het gedeelte Fuutlaan tussen Meerkollaan en Fuutlaantunnel ligt
W. H. Th. van Es
slagersknecht
 
Fuutlaan 17
C. van Rooij
wegwerker N.S
In 1959 chocolade en suikerwerken W. v.d. Heijden
Fuutlaan 19
J. F. van Kessel
J. F. M. van Kessel
tuinman
bloemist
 
Hiertussen liggen de Zandstraat (die in 1934 verlengd was en liep tot aan de Fuutlaan) en de Goorstraat
Fuutlaan 21
Hoekwoning Goorstraat, ±1925
A. van Sluiters
Pa. Ma. Ha. Kurvers
ingenieur
dienstbode
Ir. A. van Sluiters, een Philips radio- en electronicaman, ook actief in de astronomie-kring van Philips
Hiertussen komen de zijstraten Kievitlaan/ Lijsterlaan op de Fuutlaan uit
Fuutlaan 25
mooi oud pandje, ±1918, nog bestaand
C. Seuntjens
machinist
 
Fuutlaan 25-A
1926, hoekpand Uiverlaan
H. van Suchtelen
elektro-technisch ingenieur
 
Hiertussen ligt de Uiverlaan (in 1934 nog Ooievaarslaan geheten)
Fuutlaan 27
Rij monumentale woningen van de N.V. Philips in 1919 gebouwd
W. Uijterhoeven
doctor in de natuurkunde
 
Fuutlaan 29
J. J. Korff
kantoorbediende
 
Fuutlaan 31
R. K. Kloppers
natuurkundige
Amsterdammer Rudolf Karel Kloppers (1890) was in 1914 naar Eindhoven gekomen waar hij op de Markt woonde tot zijn huis in 1919 gereed was
Fuutlaan 33
L. C. Meeuwis
kantoorbediende
 
Fuutlaan 35
H. A. Hazen
ingenieur
 
Fuutlaan 37
H. Maarschalk
employé Philips
Maarschalk was actief voor de English Foundation van Philips
Hiertussen ligt de Leeuweriklaan
Fuutlaan 37-A
Hoekwoning rijtje Leeuweriklaan
 
 
In 1949 was hier het administratiekantoor van de NS gevestigd
Fuutlaan 37-D
rijwoningen uit ±1920
Wed. Jhr. A. J. P. Graafland-Pitlo
collectrice Ned. Staatsloterij
 
Fuutlaan 39
H. A. van Eupen
L. L. J. Geurts
Ja. Ma. Smits
onderwijzer
coiffeur
dienstbode
 
Hiertussen ligt de Koekoeklaan
Fuutlaan 41
Woningrij waarschijnlijk ±1914
A. L. Moorman
E. Moorman
winkelchef
fabrieksarbeider
 
Fuutlaan 43
A. H. H. Fr. J. de Graaff
F. W. C. Lehmann
H. J. de Graaff
J. de Graaff
Ja. Aa. Ma. de Graaff
notarisklerk
scheikundige
boekhouder
correspondent
stenotypiste
 
Fuutlaan 45
J. Indekeu
autobushouder, touringcar-ondernemer
 
Fuutlaan 47
M. A. M. Rombouts
M. H. M. Rombouts
Ma. Ma. Aa. Rombouts
G. H. M. Rombouts
Huisvr. H. G. M. Rombouts-Vroomans
bankwerker
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
zonder beroep
 
Fuutlaan 49
H. A. J. de Weijer
H. J. de Weijer
Wed. J. M. de Weijer-Hooijen
bankwerker
magazijnmeester
zonder beroep
 
Hier is de zijstraat Merellaan
Fuutlaan 51
1920 dienstwoning aan achterzijde bij villa Parklaan 52
J. J. Linnemans
chauffeur
 
Fuutlaan 53
1916 dienstwoning aan achterzijde bij villa Parklaan 54
P. van den Dungen
P. L. A. de Vries
tuinman
elektro-monteur
 


De Parklaan loopt door het hart van het Villapark. Hier liggen de mooiste en grootste villa's. Tegenwoordig zijn veel van dit soort panden ongeschikt voor particuliere bewoning.
Lang verbood de gemeente het omzetten van woonbestemming in kantoorvestiging. Maar met gebruikmaking van sluiknamen van liefdadigheid zijn toch de eerste bedrijven zich in villa's gaan vestigen. "De functiewijziging is huis na huis bevochten", zeggen oud-bewoners van de Parklaan. Gelukkig is het merendeel van de 'kleinere' woningen nog gewoon bewoond en heeft de Parklaan de bestemming van woonstraat voor een deel behouden.

In 1924 wordt de Parklaan verhard. De gemeente wilde er een gewone keiweg van maken, maar dat zagen de bewoners niet zitten. De keiweg die gemeente-ingenieur Cools gepland had zou het karakter van de villawijk schaden.
De lokale krant bracht op de voorpagina een stuk (ongetwijfeld van de hand van hoofdredacteur Zoetmulder die zelf aan de Parklaan woonde) waar de kwestie wordt aangekaart. De keiweg wordt een "estetische wandaad" genoemd. In plaats daarvan zou de gemeente over moeten gaan op een wegdek van "asphalt-steenslag". Dit was een betrekkelijk nieuw procedé, maar, zo hadden de ingenieurs uit de Parklaan onderzocht, het was goedkoper en had zijn waarde elders in het land al bewezen. Het werd aangeprezen als een "geruischloze, stofvrije bestrating".
Tegenwoordig ligt er nog altijd asfalt, maar wie weet zouden de bewoners nu de rustieke straatkeien prefereren.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
 
Het huidige beginstuk (Parklaan 12-20) is veel later, pas na de oorlog, gebouwd. In 1924 begon de bebouwing aan deze zijde pas bij de kruising Goorstraat
Parklaan 22
1929, huis op de hoek Goorstraat
Mr. V. G. G. M. Dubois
Ma. Ga. van de Griendt
Ha. van de Pol
directeur Coöp. Centrale Boerenleenbank
dienstbode
dienstbode
Dubois overleed in 1935, 44 jaar oud; hij was een "geziene peroonlijkheid in r.k. kringen"
hiertussen bevindt zich de Goorstraat
Parklaan 24
1929; het huidige hoekpand 24A had in 1934 nog adres aan de Kievitlaan
A. M. H. Thomann
Wa. Aa. van Dorst
Ma. Hoevenaars
procuratiehouder
dienstbode
dienstbode
 
Hier ligt de Kievitlaan
Parklaan 26
Philips woningbouw uit 1929 van architect Hanrath
Sa. Dibbits
gezelschapsjuffrouw
 
Parklaan 28
E. Hijmans Jr.
Aa. E. Posma
werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieur
dienstbode
 
Hiertussen ligt de Pluvierlaan en verderop kruist de Uiverlaan; huidige huis Parklaan 32 werd pas in 1939 gebouwd
Parklaan 34
Archittect De Bazel, 1916, villa de Driehoek (het perceel tussen Parklaan, Uiverlaan en Lijsterlaan vormt nl. een gelijkzijdige driehoek)
A. C. J. M. Schellens
Ge. Ma. Vries
Ma. Ma. Wa. Kuijpers
Wa. Rooijmans
fabrikant
dienstbode
dienstbode
huishoudster
Tevens was hier in 1934 het secretariaat van de vereniging Geloof en Wetenschap
Hiertussen ligt de Lijsterlaan
Parklaan 36
1908
G. Damman
procuratiehouder
 
Hiertussen ligt de Leeuweriklaan
Parklaan 38
In 1919 door Philips gebouwd als wat toen nog bescheiden 'middenstands-woning' werd genoemd
Jhr. W. Six
Wa. van den Berg
Aa. Verhoeven
ingenieur
kinderjuffrouw
dienstbode
 
Parklaan 40
Mr. H. F. van Walsem
Ma. Ga. Hendriks
secetaris N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
dienstbode
Van Walsem was politiek actief voor de Liberalen; hij stond 2 op de lijst bij de verkiezing Provinciale Staten 1935; in 1933 kreeg de Franse ridderorde van het Legioen van Eer
Parklaan 42
1921
C. L. J. Schröder
linnenfabrikant
 
Hiertussen zijstraat de Koekoeklaan
Parklaan 44
Twee fraaie witgepleisterde huizen, bouwjaar ±1914
P. G. Cath
natuurkundige
Philips NatLab-man, geboren 1889 Deventer, leerling van Kamerlingh Onnes
Parklaan 46
J. R. Bouten
ingenieur
Philips-architect van o.m het Veemgebouw en het Klokgebouw, geboren Amsterdam 1892
Parklaan 48
In 1919 voor Dr. A. Raupp gebouwd door Hanrath
H. de Raad
vrouwenarts
Zijn 18-jarige dochter Ida Eke de Raad overleed in 1945 (gevolgen van de oorlog)
Hiertussen ligt de Merellaan
Parklaan 50
gebouwd ±1920
C. J. de Haes
Ha. Eth. van den Eijnden
fabrikant
dienstbode
In 1964 woning van oogarts J.A. Notting
Parklaan 52
Een grote villa op een enorm perceel, in 1920 gebouwd
A. Keunen
J. M. H. Keunen
Ma. Ba. Ja. Beckers
Ma. Slegers
fabrikant
luciferfabrikant
dienstbode
zonder beroep
Keunen (1880-1951) verhuisde later naar België
Villa Wijers
Een oude ansicht uit het Villapark waarop de 'Villa Wijers', Parklaan 52 is afgebeeld.

Op deze plaats was in 1890 het eerste buiten in het villapark gebouwd, de villa Christina van Mennen. Lucifersfabrikant J.L. Wijers, gehuwd met M.J.H. Mennen, deed het in 1920 nog eens over en liet er deze villa neerzetten. Het was een werk van architect Verschuyl.

Na Keunen, die er in 1934 woonde, werd het bewoond door de familie van Walsem-Debois (die in 1934 nog op Parklaan 40 te vinden was). H.F. van Walsem (1888, Alkmaar - 1968, Eindhoven) was lid van de Raad van Bestuur van Philips.

Tegenwoordig kennen we het als het kantoor van Van Lanschot Bankiers. Ze zaten er in ieder geval al in 1975. Aan de achterzijde hebben ze het uitgebreid met een nieuwbouwkantoor. Ook aan de voorzijde zien tegenwoordig we enige verschillen ten opzichte van de foto hiernaast: het centrale balkon op de eerste etage is tegenwoordig een afgesloten erker en de hoge schoorsteen aan de recterzijde is verdwenen.
Parklaan 54
"De Gooren", een enorme villa op dito perceel, door architect Hanrath voor Elias in 1916 gebouwd
A. Elias
J. Elias
M. Elias
Hy. Epstein
fabrikant
fabrikant
fabrikant
dienstbode
De joodse familie Elias week in 1940 tijdig uit; het huis was in de oorlog het Obercommando Wehrmacht
Parklaan 56
"Het Stroohuis", gebouwd in 1916 door De Bazel voor kistenfabrikant F.J. van Dijck; in 1934 werd er door Verschuyl op het perceel een tweede villa bijgebouwd (huidige nr. 56A)
Wed. Redelé-Bloemen
Mie. De. He. Higly
Ha. Wa. Faessen
zonder beroep
gezelschapsjuffrouw
dienstbode
 
Parklaan 58
Gebouwd in 1911 door architect Verschuyl
J. P. Slooff
Wed. A. C. E. P. Bisdom-Ramondt
kinderarts
zonder beroep
In 1953 woont Slooff hier nog, in 1964 vinden we er als bewoner zijn collega kinderarts W.H. Tegelaers
Parklaan 60
F. C. A. E. van Dissel
linnenfabrikant
 
Parklaan 62
Mooie villa met karakteristiek torentje van fabrikant Glaudemans uit 1907
Glaudemans & van Gestel
J. H. Glaudemans
Aa. Pa. de Laat
Ga. Ca. Ma. Glaudemans
kantoor steenfabriek
steenfabrikant
dienstbode
zonder beroep
In de periode 1959-1970, voor de bouw van de studentenbunker, was dit de verenigingslocatie van het studentencorps en de AOR annex mensa; in 1964 woedt er een brand
 
Aan het eind van de Parklaan aan de Dommel werd in 1934 de villa voor Hoppenbrouwers gebouwd (nu Parklaan 66)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Parklaan 1
Gebouwd 1922, afbraak 1973
J. Verhoeven
gemeenteambtenaar
Foto van het huis, afgebroken voor de herinrichting van het kruispunt Parklaan/ Fuutlaan nabij de Fuutlaantunnel
Parklaan 11
Een rij van 4 woonhuizen door Hanrath voor N.V. Philips in 1930 gebouwd; maar al snel werd een deel gebruikt voor de huisvesting van het Lorentz-lyceum
Ir. F. J. Philips
Da. Ha. Ha. Ma. Kollenburg
Ne. Eth. Alleijn
werktuigkundige
kinderjuffrouw
kinderjuffrouw
In 1935 verhuist Frits Philips naar zijn landgoed De Wielewaal aan de Oirschotsedijk
Parklaan 13
Mr. W. E. A. de Graaff
ambtenaar juridische afdeling Philips
De Graaff was een sluwe man, die goede contacten had met de moffen én met de 'goede' Nederlanders; belang voor de N.V. Philips stond voorop. Zijn rol in de oorlog is nooit helemaal opgehelderd, hij wedde op twee paarden; na de oorlog werd hij gehoord maar nooit veroordeeld
Parklaan 15-17
Lorentz Lyceum
 
In 1934 (toen had de school al 180 leerlingen) wilde de gemeente het Lorentz samenvoegen met het Gemeentelijk Lyceum. Daarover ontstond veel beroering; de 'Lorentz-quaestie' haalde zelfs de debatten in de Tweede Kamer. Bij de stemming in de raad stemden alleen de wethouders voor, de rest van de raad verwierp het voorstel.
Toen het Lorentzlyceum verhuisde (1961) heeft hier nog tot 1966 de Nutskweekschool gezeten.
Tegenwoordig zijn dit weer gewone woonhuizen
Hier zijstraat de Zandstraat; het hoekpand Parklaan 19 is nieuwbouw van 1979
Parklaan 23
1924, hoekpand Zandstraat, villa "De Zandhoek", architect Koldeweij
A. J. Zoetmulder

Kla. Dahmen
directeur drukkerij Hermes, directeur-hoofdredacteur Eindhovensch Dagblad
dienstbode
Jurriaan Zoetmulder (1881, Schiedam - 1972, Eindhoven) bleef tot 1953 hoofdredacteur van het ED; Zoetmulder was in 1934 een bewonderaar van Mussolini; in de oorlog collaboreerde hij niet echt, al kwamen er wel enkele minder frisse stukken uit zijn pen; zijn zoon F.J. Zoetmulder (Frans, 1914) was (tot 1940) NSB'er
Hiertussen was in 1934 deze zijde over een grote afstand onbebouwd. De huidige woningen 25-33 tussen Goorstraat en Kievitlaan zijn pas in 1954 gebouwd. Daarna ligt het grote groenplantsoen (in 1930 aangeduid als sportveld) tot aan de kruising Uiverlaan/ Pauwlaan/ Pelikaanlaan. Gezien de huisnummering had de gemeente wel de intentie om er ooit nog een rij huizen neer te zetten, maar het is anders gelopen en hier ligt nog steeds een groot grasveld/ plantsoen
Parklaan 73
Rij monumentale huizen in 1919 door De Bazel voor N.V. Philips neergezet
Ir. H. Filippo Jzn.
scheikundige
Filippo trad in 1911 in dienst van Philips, was betrokken bij de ontwikkeling van (edel)gaslampen
Parklaan 75
H. M. H. Reufel
Ca. Grehs
ingenieur
correspondente
Reufel was een werktuigbouwkundige die vanaf 1911 voor Philips werkte en een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijf leverde
Parklaan 77
S. Wolf
Huisvr. L. Niggeman-Kritzler
accountant
dienstbode
Salomon Wolf (1880, Zuidbroek), in de oorlog door de Duitsers op 62-jarige leeftijd vermoord; zijn vrouw Sara Polak (1887, Stad Almelo) overleeft de oorlog
Parklaan 79
F. J. Harterink
procuratiehouder
Harterink (1873, Zwolle), in 1902 naar Eindhoven gekomen werd hoofd expeditie bij Philips; hij neemt in 1934 afscheid; ik denk dat het zijn zoon was (geb. Gestel, 1903) die in de oorlog N.S.B'er was en later het boek "Verslag van mijn internering" schreef
Hier bevindt zich de zijweg Eksterlaan
Parklaan 81
Kolossaal pand; in 1915 door architect De Lugt gebouwd voor textielfabrikant Ch. de Haes, die het "Groenhove" noemde.

Veel later werd er een tweede pand bijgebouwd (huidige 81A-B).
Diaconessenhuis

Aa. Drenth
Aa. Cla. van der Flier
Ga. Hekker
Ha. Ba. Kool
Ja. Schakel
Ja. Wa. Roodnoets
La. de Boer
S. de Koning
Wa. van Cooten
Ha. Ja. Borstlap
Ma. Sa. de Koning
Wa. Ca. Huisman
Wa. Ja. N. Goedegebuure
Vereeniging voor Diaconessenarbeid voor Eindhoven en Omgeving
verpleegster
verpleegster
verpleegster
leerling-verpleegster
verpleegster
verpleegster
leerling-verpleegster
verpleegster
verpleegster
verpleegster
verpleegster
verpleegster
verpleegster
Villa Groenhove werd in 1927 gekocht door ir. R. Ducker.
In 1933 werd het in gebruik genomen als Diaconessenziekenhuis/ zusterhuis. In de oorlog was hier de Ortskommandantur. Na de oorlog zat hier de G.G.D.
Parklaan 83
Villa uit 1928
C. E. J. de Haes
Pa. Ja. Verheijden
linnenfabrikant
dienstbode
In 1961 is hier brand als er dan de stichting Eindhovense Muziekschool gevestigd is; tot 2005 is hier studenten-kamerbewoning geweest; nu zit er Phaedra vastgoed
Parklaan 85
Villa uit 1911
E. J. de Haes
Th. E. M. de Haes
Ma. Ga. Baetsen
Wed. W. F. A. van Valderen-Sanders
advocaat
linnenfabrikant
dienstbode
zonder beroep
 
Hier de zijweg de Reigerlaan
Parklaan 87
1925, architect Hanrath, helft van tweekapper op de hoek Fazantlaan
N. A. J. Voorhoeve
ingenieur
Voorhoeve was in de oorlog actief als bankier van het verzet; hij overleed in 1965, na 17 jaar hoofd van de Philips' Normalisatieafdeling geweest
Parklaan 89
Twee herenhuizen door Hanrath voor N.V. Philips in 1924 gebouwd
A. van Anrooy
Ae. Rijpkema
arts
dienstbode
Dr. van Anrooy, bedrijfsarts bij Philips en later erelid van PSV, was na de oorlog de initiatiefnemer tot oprichting van de Oorlogsgravenstichting; zijn echtgenote H.G. van Anrooy-de Kempenaer was actief voor de Nederlasndse Vereniging voor Huisvrouwen en werd in 1935 gevierd als de 50,000e bezoeker van de Rembrandt-tentoonstelling in Amsterdam
Parklaan 91
P. F. S. Otten
Ma. Aa. Kampfraath
Ja. Ja. van de Werering
onderdirecteur Philips
huishoudster
dienstbode
 
Parklaan 93
1916, de grote villa 'De Meerle', architect Hanrath
G. H. de Jongh
K. Wilden
afdelingschef Philips
dienstbode
De Jongh was een zwager van Anton Philips; politiek actief voor de Liberalen, hij stond 1 op de lijst bij de verkiezing Provinciale Staten 1935. In 1953, na zijn vertrek, wordt dit huis betrokken door het Academisch Genootschap
Parklaan 95
1916, architect Th. Cuypers, de grote villa die (niet daarom) Granville heet (maar naar de herkomstplaats van de oorspronkelijk Franse familie), met tegenwoordig nog steeds een fantastische tuin
R. P. P. A. M. Mignot
Ja. Ma. Fra. van Meelis
sigarenfabrikant
dienstbode
Zoon Marcel stierf op 26-jarige leeftijd bij de verdediging van de Grebbelinie; tot 2004 is dit huis nog door hoogbejaarde nazaten van Mignot bewoond gebleven; in 2011 wordt het verbouwd voor gebruik als kantoor
Hiertussen bevindt zich de Nachtegaallaan; het tegenwoordige pand Parklaan 97 op de hoek had in 1934 als adres Nachtegaallaan 1
Parklaan 97
Tegenwoordig Parklaan 99, villa De Laak in 1907 gebouwd door architect Hanrath voor Philips; de tuin is ontworpen door Springer
Dr. A. F. Philips
Ea. Ha. Ca. Aa. Kessels
Fa. Ma. van Lierop
Ha. Ha. Ruijters
groot-industrieel
dienstbode
dienstbode
dienstbode
 


2. Tussen Fuutlaan en Parklaan


Tussen de Parklaan en de Fuutlaan liggen enkele zijstraatjes. Hier staan rijtjes fraaie woningen, gebouwd voor het hogere Philips-personeel. We hebben achtereenvolgens de Merellaan, Koekoeklaan, Leeuweriklaan, Uiverlaan, Lijsterlaan, Pluvierlaan en Kievitlaan.

De Merellaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Merellaan 2
Pand uit 1911

H. A. Pulles
De Aesculaap
Tha. Ha. Warbroek
dierenarts
groothandel entstoffen en geneesmiddelen
dienstbode
De veearts Pulles veroorzaakte in 1933 een ongeluk met dodelijke afloop; zijn koplampen waren defect dus hij reed met klein licht over de Boschdijk en merkte te laat dat er een paartje op de weg liep; hij remde maar de man, oppasser van het R.K.G, werd dodelijk verwond.
Hub Pulles (1895) stond model voor Dokter Vlimmen in de bekende roman van Roothaert uit 1936. Sinds 1933 een fanatiek N.S.B'er, die in de oorlog burgemeester van Eindhoven was. Daarvoor was hij veearts bij het slachthuis in Tongelre.
Een mooi verhaal is dat kort voor het begin van operatie Market-Garden door het Eindhovense verzet in de nachtelijke uren een groot bord werd geplaatst in de voortuin van Pulles. Goed leesbaar vanaf de openbare weg en met de profetische woorden 'Hier woont NSB-burgemeester Pulles die binnenkort de lul is'. Plaatsing van het bord was niet zonder risico geweest, want het woonhuis werd bewaakt door de Landwacht. Deze hadden evenwel niets bemerkt en kregen daarvoor later zwaar op hun donder.
Merellaan 4
J. H. Reijnders
bedrijfsleider
 
Merellaan 6
Gebouwd in 1914
A. L. J. H. Heubach
Wed. A. L. Heubach-Ruijs
koopman
zonder beroep
 
Merellaan 8
J. van der Mark
natuurkundige
 
Merellaan 10
W. P. Jansen
onderwijzer
 
Merellaan 10-A
Nu Merellaan 12-14, gebouwd in 1925
A. J. Gelderblom
Ma. Eth. Versteegen
ingenieur
dienstbode
Gelderblom was in de oorlog actief als bankier van het verzet
Merellaan 10-B
Ea. Da. van Maren
lr. H. J. Hellendoom
lerares H.B.S
adjunct-directeur Keuringsdienst van Waren
 
Merellaan 10-C
Nu Merellaan 16, gebouwd in 1927
Mr. J. J. A. van der Putt
Aa. Wa. van den Berg
advocaat-procureur
dienstbode
 
 
Hiertussen werd in 1934 nog gebouwd aan de huidige woningen Merellaan 18-22 (architect Geenen)
Merellaan 12
Hoekpand van de Parklaan, gebouwd in 1920, tegenwoordig is het adres Merellaan 24
R. A. A. M. van Glabbeek
Aa. Ma. Pluijm
steenfabrikant
dienstbode
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Merellaan 1
Hoekpand aan de Fuutlaan, gebouwd ±1914
Ta. Bouwer
H. F. W. Rose
J. Bosman
J. F. Hardeman
L. Renaud
L. M. J. F. van Klaveren
Wa. Da. van Dokkum
Ga. Ja. Kneepkens
pensionhoudster
sigarenmaker
assistent
kapper
assistent
1e luitenant landstormverbond
onderwijzeres
costumière
Hardeman was stationsherenkapper.
Gezien de lijst van bewoners fungeerde het huis in 1934 blijkbaar als een pension; tegenwoordig is dit nog steeds een kamerbewonerspand
Merellaan 3
Dit rijtje is in 1914 opgeleverd
 
 
 
Merellaan 5
G. van der Hoeven
werktuigkundig ingenieur
Werd later directeur Philips in Oss
Merellaan 7
C. Willemse
assistent accountant
 
Merellaan 9
 
 
In maart 1934 vertrekt vanhier Emanuel de Groot (1876, Gestel) naar Amsterdam; zijn vrouw Aa. Ja. van de Waal (1885, Tiel) was in 1933 overleden; later zal de joodse Emanuel naar Eindhoven terugkeren en in 1942 wordt hij in Auschwitz vergast
Merellaan 11
Bouwjaar 1922
J. G. J. van Mierlo
directeur sigarenfabriek
 
Merellaan 13
Aa. Ha. van Eupen
Ca. Aa. van Eupen
Wed. M. Th. van Eupen-van Lieshout
onderwijzeres
kantoorbediende
zonder beroep
 
Merellaan 15
A. J. van Gilse
P. Huchshorn
technicus
zonder beroep
 
Merellaan 17
J. A. J. M. P. Kerssemakers
Ma. Ja. Ca. Ga. Kerssemakers
werktuigkundig ingenieur
zonder beroep
 
Merellaan 19
1923, maar tegenwoordig door witte verf verpest
O. L. C. Redelé
Ha. Ca. Ma. Heesakkers
industrieel
dienstbode
 
Merellaan 21
1923
R. J. M. A. Baekers
bedrijfsleider
 
Merellaan 23
W. N. J. Baekers
E. Frencken
groot-industrieel
dienstbode
 


Koekoeklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Koekoeklaan 2
Rijtje, waarschijnlijk in 1914 gebouwd
G. van Beusekom
ingenieur
 
Koekoeklaan 4
A. Boutkan
kantoorbediende
 
Koekoeklaan 6
Ph. C. J. M. Donders
Aa. Wa. Ma. van Lieshout
architect
dienstbode
 
Koekoeklaan 8
P. Clausing
Wa. Fa. Lelsz
natuurkundige
dienstbode
 
Koekoeklaan 10
Tweekapper, ±1921
A. A. F. L. van Moorsel
fabrikant
Hier zou later het klooster Miriam van de Zusters van Liefde (Tilburg) gevestigd (geweest?) zijn
Koekoeklaan 12
J. A. J. F. Paro
A. Th. A. Paro
F. A. J. Paro
Aa. Ma. Tha. Paro
directeur botercontrole
gemeente-ambtenaar
techniker
apothekers-assistente
Gemeenteambtenaar A. Th. A. Paro (1909, Eindhoven - 2002, Leende) is van 1941-1942 burgemeester van Cuijk, hij neemt in 1942 zitting in het NSB-gemeentebestuur van Eindhoven als gemeentesecretaris
Koekoeklaan 14
Gebouwd 1923
W. Hondius Boldingh
Aa. Ma. van Nuland
elektro-technisch ingenieur
dienstbode
Onderzoeker van wereldfaam, werkzaam op het Röntgen-laboratorium, geboren Amsterdam 1896, overleden Eindhoven 1976
Koekoeklaan 16
B. D. J. Scholten
adjunct-commies P.T.T
 
Koekoeklaan 18
Gebouwd 1923
G. A. H. J. M. van Hellenberg Hubar
Ma. Ca. Ha. Lamberts
tabakshandelaar

dienstbode
 
Koekoeklaan 20
J. G. A. van der Sommen
reiziger
 
Koekoeklaan 22
Gebouwd in 1926 voor fabrikant Redelé, hoek Parklaan (nu gedeeltelijk adres Parklaan 42A)
A. Mohr
Ma. Wienen
Ma. Ca. Ha. Beunen
werktuigkundig ingenieur
naaister
dienstbode
Later bewoond door Paul Mignot, directeur Slavenburg Bank; hier is nu het kantoor van de Banque Artesia die het pand door het wit te verven heeft ontsierd
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Koekoeklaan 1
hoekwoning aan de Fuutlaan
J. H. Jansen
P. G. S. Guermomprez
S. Hekster
Ca. Ha. Ma. Ja. Franken
Ma. Ae. Ae. Aa. Ca. van Wessem
Ca. Da. Ma. Zwiebel
manufacturier
cineast
ingenieur
pensionhoudster
lerares M.O
lerares

Koekoeklaan 5
Rijtje uit 1924
S. van Dam
C. Gijselman
handelsagent
zonder beroep
 
Koekoeklaan 7
Ma. Ga. van Tuinen
Wed. J. van Dijk Siok-Leujes
onderwijzeres
zonder beroep
 
Koekoeklaan 9
H. D. Steenbergen
Ca. Wa. van Heijst
Wed. S. C. M. Steenbergen-Brummen
directeur warenkeuring
dienstbode
zonder beroep
 
Koekoeklaan 11
Ir. J. Visman
Ha. Dost
werktuigkundige
dienstbode
 
Koekoeklaan 13
Gebouwd 1926
J. van Koningsdaal
inspecteur Dir. Bel
 
Koekoeklaan 15
 
 
 
Koekoeklaan 17
1921
W. M. Huysmans
Ma. Ca. Lavrijsen
Aa. Zengers
sigarenfabrikant
dienstbode
dienstbode
 
Koekoeklaan 19
1922
Z. Th. Fetter
Eth. Vaessen
procuratiehouder
dienstbode
Ir. Fetter was hoofd van de afdeling Arbeid bij Philips,; na de oorlog ging hij naar TNO en werd uiteindelijk directeur-generaal Arbeid in Den Haag; hij overleed in 1967
Koekoeklaan 21
Hoekpand aan de Parklaan, villa gebouwd in 1910
N. Ammeraal
Ma. Ja. Voermans
accountant
dienstbode
 


Leeuweriklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leeuweriklaan 2
Woningrijen in 1927 gebouwd in opdracht van N.V. Philips.
Het laatste huis in de straat (Leeuweriklaan 22) was in 1934 nog in aanbouw, gebouwd voor F. Verschuuren
Ir. W. H. Tromp
werktuigkundige
Tromp botste in 1936 te Moergestel met zijn auto tegen een door de zijwind slingerende tegenligger; zijn wagen kwam tegen een boom en zijn 28-jarige vrouw, H.Ph. Tromp-Wurfbain overleed later aan haar verwondingen; de veroorzaker van het ongeluk, die flink gedronken had, kwam weg met 3 maand cel en 1 jaar niet rijden.
Een jaar later werd Tromp's 22-jarige dienstmeisje E.B. gearresteerd; bij haar zus op de Rubensstraat werd een halve verhuiswagen goederen ontdekt die uit huize Tromp gestolen waren; de dienstmeid beweerde dat het geschenken waren van de eerste mevrouw Tromp, maar er waren ook spullen bij van de drie maanden dat Tromp met zijn tweede echtgenote getrouwd was; daarop bekende ze maar
Leeuweriklaan 4
Ir. G. B. van de Werfhorst
elektro-technicus
Geboren 1888 te Mastenbroek, overleed in 1939; hij werd in 1935 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Verlichtingskunde aan de Utrechtse universiteit
Leeuweriklaan 6
Fa. E. A. Sträter
J. W. M. Sträter
Aa. Fest
handel in garens
directeur stoomwasserij
dienstbode
 
Leeuweriklaan 8
H. A. B. Wendt
ingenieur
 
Leeuweriklaan 10
Fr. de Fremery
ingenieur
 
Leeuweriklaan 12
J. A. M. van Liempt
scheikundig ingenieur
 
Leeuweriklaan 16
Ir. J. Goudriaan
Tj. Mulder
werktuigkundig ingenieur
dienstbode
Prof. Dr. Ir. Goudriaan stapte in 1933 uit de SDAP, omdat hij zich niet kon verenigen met de revolutionaire houding van de partij en haar standpunt jegens de muiterij op de Zeven Provinciën
Leeuweriklaan 18
Dr. G. Zecher
scheikundige
Gustav Zecher ontwikkelde en patenteerde bepaald soort gaslampen
Leeuweriklaan 20
G. Fr. Evelein
Aa. Ma. Frenken
handelseconoom
dienstbode
George Evelein (1891-1977), sinds 1917 bij Philips, grondlegger van de Etos
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leeuweriklaan 1
Woningen in 1920 gebouwd voor de N.V. Philips; in 2009 is op perceel 7A een nieuwe villa bijgebouwd
R. S. H. Hijlkema
ingenieur
 
Leeuweriklaan 3
N. Knipscheer
Ga. Aa. Ga. Dekker
Ja. Ca. Melis
ingenieur
fabrieksarbeidster
dienstbode
Nico Knipscheer (1900-1957), werktuigbouwkundig ingenieur
Leeuweriklaan 5
A. L. Timmer
ingenieur
 
Leeuweriklaan 7
A. B. van Ketel
psycho-techniker
 
Leeuweriklaan 9
Op de hoek aan de Parklaan, gebouwd in 1908
J. C. Lokker
onderdirecteur N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
De scheikundige Ir. Jan Lokker (1885-1970) was in 1908 bij Philips in dienst gekomen, hij was toen de eerste ingenieur die Philips in dienst nam


Ooievaarlaan (Uiverlaan)
Toen in oktober 1934 het vliegtuig De Uiver het handicapklassement van de vliegwedstrijd Mildenhall-Melbourne had gewonnen, wat in Nederland als een nationaal feest werd gevierd, vroegen de bewoners van de Ooievaarslaan aan B & W of hun straat als Uiverlaan herdoopt kon worden. Uiver is namelijk een ooievaar in Betuws dialect. De gemeente ging in november 1934 akkoord. In december 1934 zou de Uiver op zijn tweede lange vlucht naar de Oost neerstorten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ooievaarslaan 2
Rijtje gebouwd i.o.v. N.V. Philips in 1919
M. J. van der Ploeg
kantoorbediende
 
Ooievaarslaan 4
A. Horowitz
werktuigkundig ingenieur
Alexandre Horowitz (1904-1982) is een Antwerpse jood die in 1914 naar Nederland was gevlucht; hij gaat in 1929 voor Philips werken en komt in 1932 hier wonen, met de joodse Margaretha Hendrix (1908, Amsterdam); kinderen: Leo (1937) en Joost (1942), welk laatste kind in 1943 in Eindhoven sterft; de familie krijgt een vervalste niet-jood-verklaring en komt de oorlog door; Horowitz is een groot uitvinder en heeft vele patenten op zijn naam staan, waaronder voor de Philishave en polynorm-woningen in Lievendaal
Ooievaarslaan 6
F. G. Kruyer
accountant
 
Ooievaarslaan 8
Ta. Naber
Wa. Naber
Wed. W. H. Naber-Piek
correspondente
stenotypiste
zonder beroep
 
Ooievaarslaan 10
1919 helft van een pand op de hoek met de Lijsterlaan
Wed. A. Redlich-Wolf
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ooievaarslaan 1
Rijtje gebouwd i.o.v. N.V. Philips in 1925
Ir. K. Posthumus
Ee. Balzer
elektro-technicus
dienstbode
 
Ooievaarslaan 3
J. W. Alexander
ingenieur
 
Ooievaarslaan 5
J. van Dobbenburgh
werktuigkundig ingenieur
 
Ooievaarslaan 7
R. Houwink
Ja. Goossens
scheikundig ingenieur
dienstbode
 
Ooievaarslaan 9
J. J. Ch. Hardenberg
Aa. Ca. van Aarle
ingenieur
dienstbode
 
Ooievaarslaan 11
1925, deel van een rij op de hoek Lijsterlaan
G. H. Thal-Larsen
Aa. Ma. Kersten
Ha. Ma. Ca. Brouwers
elektro-technisch ingenieur
dienstbode
dienstbode
 
Ooievaarslaan 13
1917, deel van een rij op de andere hoek van de Lijsterlaan
H. Verbeeten
hoofdinspecteur Boerenleenbank
 
Ooievaarslaan 15
Hier staat nu een woning van 1948 (oorlogsschade dus?)
Pa. Bakker
W. J. Fr. van Hoek
kantoorbediende
assistent-accountant
Foto in 1913 met links nog de oorspronkelijke nr. 15;
Philips onderdirecteur Haver Droeze (nr. 25) werd in de oorlog door de Duitsers ontslagen (hij zou halfbloed-jood zijn)
Ooievaarslaan 17
Woningen gebouwd in 1909; achter deze huizen lag aanvankelijk het EVV-voetbalveld, tot dat dit in 1926 bebouwd werd
H. Rinia
elektro-technisch ingenieur
Ooievaarslaan 19
 
 
Ooievaarslaan 21
F. W. E. Trijssenaar
kantoorbediende
Ooievaarslaan 23
K. F. Niessen
fysicus
Ooievaarslaan 25
Ook een mooi huis uit 1909, maar geen monument
J. J. Haver Droeze
procuratiehouder


De Lijsterlaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijsterlaan 2
In 1934 twee verkrotte oude woninkjes; ze stonden waar nu een klein grasplantsoen is waar Lijsterlaan, Kievitlaan en Fuutlaan bij het spoor samenkomen
R. Smit
groentenkoopman
 
Lijsterlaan 4
J. van den Wildenberg
Ca. Ma. van den Wildenberg
wever
kantoorbediende
 
Lijsterlaan 10
De huidige woningen 8-28 zouden al in 1929 door de N.V. Philips als woonhuizen gebouwd zijn; dat er in 1934 zo weinige bewoond zijn, komt waarschijnlijk doordat ze in gebruik waren voor andere functies; zo was er in 1931 een woonhuis in de Lijsterlaan 'wegens de malaise' het tijdelijk onderkomen voor een ULO-school.
De huidige nrs 14-18 zijn nu gemeentelijk monument
J. Alfter
natuurkundige
 
Lijsterlaan 14
 
 
In 1932 is hier een bureau voor steunaanvragen van niet-georganiseerde werklozen gevestigd
Lijsterlaan 16
C. Broekhuizen
D. A. Hamburger
D. M. Duinker
J. G. ten Houten
Jac. van Slooten
Ma. Ha. E. Muller
R. K. van Eijbergen
My. Ca. Bergsma
Me. Nanninga
J. G. H. Dobbelmann
ingenieur
correspondent
ingenieur
kantoorbediende
ingenieur
stenotypiste
ingenieur
secretaresse N.V. Philips
dienstbode
textielagentuur
In 1934 een pension van Philips, en ook later (1995 pension Rooijakkers) en nu nog steeds studentenpand.
Heinrich Dobelmann, een enthousiast schaker/ wedstrijdleider, overlijdt hier in 1936 plotseling op 46-jarige leeftijd
Lijsterlaan 20
 
 
In juli 1934 vestigen zich hier vanuit Berlijn het joodse echtpaar Otto Josef Hess (1892, Frankfurt a/M, koopman) en Anne Marie Oettinger (1898, Berlijn) en hun dochter Ursula Marianne (1923); Otto Josef wordt in 1944 in Auschwitz vergast, zijn vrouw en dochter overleven de oorlog
Lijsterlaan 24
Rijtje uit 1925
Dr. E. H. Reerink
chemicus
Reerink onderzocht de fotochemische synthese van vitamine m.b.v. ultraviolet licht; later is hij oprichter en directeur van Philips Duphar, de farmaceutische tak van Philips
Lijsterlaan 26
Aa. Sa. Ca. Meijer
Ha. Aa. Roelants
Aa. Ga. Beerends
apothekeres
leidster ontspanningsfonds
dienstbode
 
Lijsterlaan 28
R. Vermeulen
A. Brauns
ingenieur
dienstbode
 
Lijsterlaan 30
1919, deel van de tweekapper op de hoek Uiverlaan
A. J. Deenen
assistent bedrijfsleider
 
Lijsterlaan 32
Monumentaal rijtje uit 1919
H. A. W. Klinkhamer
Sa. Ha. Klinkhamer-Bastert
ingenieur
arts
Mw. Klinkhamer-Bastert was in 1929 benoemd als gemeente-arts
Lijsterlaan 34
 
 
Huis stond nog leeg, de vorige bewoners, echtpaar J.C. de Vries-Ouborg waren in februari 1934 verkast naar de Kievitlaan 8
Lijsterlaan 36
W. Koning
ingenieur
 
Lijsterlaan 38
Ir. J. G. W. Mulder
elektrotechnicus
 
Lijsterlaan 40
1908, hoekpand aan de Parklaan
H. W. Geiss
Be. van der Wouden
doctor in de natuurkunde
dienstbode
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijsterlaan 1
1923, hoekwoning aan de Kievitlaan
G. C. E. Burger
G. Riepe
arts
dienstbode
Dr. Burger was in 1934 'fabriekshygienist' bij Philips en moest toen 45 arbeiders van de condensatorfabriek behandelen voor 'beroepsschurft'; de was die ze daar namelijk gebruikten was een link goedje, het gaf blaren en zwarte vlekken op de huid
Lijsterlaan 3
Rijtje woningbouw N.V. Philips 1929
H. Bienfait
chemicus
 
Lijsterlaan 5
H. J. Meerkamp van Embden
scheikundig ingenieur
Hier was in 1932 ingebroken toen de familie er niet was; de boef had een ijzeren geldkistje buitgemaakt en probeerde daarna een ander huis in te breken maar werd op heterdaad betrapt
Lijsterlaan 7
W. van Dorp
medewerker Philips Onderwijs
Ir. W. van Dorp was in 1930 uit Haarlem, waar hij rector Christelijk Lyceum was, naar Eindhoven gekomen, benoemd als pedagoog voor de Philips-fabrieken
Lijsterlaan 9
P. R. Dijksterhuis
elektro-technicus
 
Hiertussen ligt de Pluvierlaan
Lijsterlaan 11
Monumentaal rijtje woningbouw N.V. Philips 1929
J. H. de Jongh
handelsbediende
Tot eind oktober 1940 woonden hier echter Maurits Kiek, Ir. bij Philips en zijn vrouw Helena (Lenie) van Staveren en hun zoontje Bram.Van 28 juli 1939 tot 3 mei 1940 namen zij een Joodse vluchtelingetje in huis. Ir. Kriek overleed op 23 oktober 1940, nadat hij volgens een bericht in In en Om de Philipsfabrieken de dag ervoor onwel was geworden in de apparatenfabriek afd. gieterij en walsfabriek. Hij overleed de volgende dag in het Binnengasthuis. Lenie en Bram gingen na het overlijden van Maurits terug naar Utrecht. Daar hertrouwde Lenie met een zoon van de conrector van het Utrechts Gymnasium, Salomon Slijper. Beiden kwamen om in Auschwitz. Bram overleefde de oorlog.
Lijsterlaan 13
Jhr. R. E. Laman Trip
Pa. Ma. Flinterman
Eth. Koole
ingenieur
kinderjuffrouw
dienstbode
Laman Trip (1905-1985) had in de oorlog de leiding bij de Philips-afdeling van kamp Vught; hij moest in de zomer van 1944 onderduiken voor de Duitsers; dochter Nicoline van den Broek-Laman Trip is van 1999-2005 Eerste Kamerlid voor de VVD
Lijsterlaan 15
He. Ce. Henket
Ma. Wa. Ten Oever
Aa. Fa. Ha. Deckering
Ga. Aa. van Dooren
Ja. Ca. Ma. Stakman Bosse
Ma. Borgh
Ca. Asmus
secretaresse N.V. Philips
secretaresse N.V. Philips
zonder beroep
ingenieur
kantooremploye
dienstbode
zonder beroep
 
Lijsterlaan 17
J. M. Unk
ingenieur
 
Lijsterlaan 25
1917, hoekpand aan de Uiverlaan
A. M. le Loux
inspecteur Boerenleenbank
 


De Pluvierlaan is in 1929 aangelegd; tot dan toe lag op deze plaats het voetbalveld van EVV, dat daarna naar de Aalsterweg verhuisde. Alle huizen in de straat zijn gemeentelijk monument verklaard.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pluvierlaan 2
Rijtje woningbouw N.V. Philips 1929
J. B. Bussemaker
Ee. Becker
arts
dienstbode
De doktor botst in 1934 op de hoek Pastoriestraat/ Kloosterdreef met zijn luxe-wagen op een taxi; veel autoschade en de taxichauffeur een buil op zijn hoofd
Pluvierlaan 4
J. A. J. Bouman
K. Lamers
ingenieur
dienstbode
Bouman, directeur afd. Apparaten, bezocht in 1948 de V.S. en stuurde een historische telegram naar Philips om zo snel als mogelijk alles op de ontwikkeling van tv te zetten
Pluvierlaan 6
G. Verrijn Stuart
directeur Nutsspaarbank
Vader Gerard Verrijn Stuart (1901, Helden) en zijn 16-jarige dochter Agatha kwamen om bij het bombardement van 19 september 1944
Pluvierlaan 8
M. J. Druijvesteijn
doctor in de wis- en natuurkunde
Mari Johan Druyvesteyn (1901-1995) was in 1928 bij Philips komen werken. In 1946 wordt hij hoogleraar in Delft. Hij is gehuwd met M.A.H. Nievergeld (1900-1977), afgestudeerd arts. Zij was een katholiek meisje, wat de deftige familie Druyvesteyn eigenlijk maar niks vond. Ze komen voor in de autobiografische roman van Frida Vogels, De Harde Kern deel 3, als oom Aarnout en tante Laura
Pluvierlaan 10
G. J. Lambert
Da. Goris
ingenieur
dienstbode
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pluvierlaan 1
Rijtje woningbouw N.V. Philips 1929
J. J. J. M. Zwijsen
leraar H.B.S., kunstschilder
Jacques Zwijsen (1894, Den Bosch - 1973, Eindhoven), tekenleraar Joriscollege 1920-1961, schilderde o.a. het portret van medebuurtbewoner van der Putt (zie elders op deze pagina). In de jaren dertig zag men hem als "een schilder van groot formaat", met exposities in het Van Abbe, de Lakenhal, portretten, stillevens en landschappen met "overal dat machtige, dat schoone, alles overweldigende van toon en vorm", "de beste schilder die wij in langen tijd ontmoet hebben"
Pluvierlaan 3
Dr. P. C. van der Willigen
Pa. Michiels
scheikundige
dienstbode
 
Pluvierlaan 5
F. Seibezeder
Huisvr. J. Schrittwieser-Krogolink
employé
zonder beroep
In 1940 woonde hier de joodse familie Matthias Elias; ze weken tijdig uit en de Duitse Ortskommandant vestigde zich hier
Pluvierlaan 7
Dr. W. H. van Mels
H. H. P. Backer
rector neutraal lyceum
ingenieur
De rector van het Lorentz-lyceum overleed in 1939 op 49-jarige leeftijd
Pluvierlaan 9
Ir. H. C. A. Holleman
scheikundige
Toen het in de oorlog moeilijk voor Philips was geworden om aan argon te komen voor de lampenproductie, ontwikkelde Holleman methoden om het edelgas zelf te maken


Kievitlaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kievitlaan 2
Woningen door N.V. Philips in 1929 gebouwd (voorheen was hier het EVV-terrein)
L. L. C. Polis
E. Ja. Derlas
ingenieur
dienstbode
 
Kievitlaan 4
B. D. H. Tellegen
Wed. J. L. van der Lee-Loos
elektro-technisch ingenieur
zonder beroep
Bernard Tellegen (Winschoten, 1900 - Nuenen, 1990) was een vooraanstaand wetenschapper en uitvinder; hoogleraar Delft vanaf 1947
Kievitlaan 6
Ir. N. A. Halbertsma
Aa. Boullart
procuratiehouder
dienstbode
Halbertsma (1889-1966), expert verlichtingstechniek, werd in 1939 hoogleraar in Utrecht
Kievitlaan 8
J. C. de Vries
Ja. Ca. Jamin
Ma. Ja. van Amstel
boekhouder
hulp in de huishouding
onderwijzeres
 
Kievitlaan 10
P. J. Fr. H. Hegener
La. Ja. van der Aa
textielfabrikant
dienstbode
 
Kievitlaan 12
Ir. L. C. Kalff
Aa. Geilings
Ma. Ewertowski
bouwkundige, architect BNA
kantoorbediende
dienstbode
Louis Kalff (Amsterdam, 1897 - Waalre, 1976), pionier op het gebied van industriële vormgeving, later directeur Philips artistieke zaken; Kalff is mede-architect van het Evoluon
Kievitlaan 16
Onbekend hoe dit bouwsel eruit zag
Rotaryclub
 
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kievitlaan 1
Rijtje woningen 1923
Th. P. Tromp
ingenieur
Th. Tromp (1903, Voorburg - 1984, Eindhoven) was in 1927 bij Philips gekomen; een keiharde werker, in de oorlog zeer actief in het verzet; na de oorlog werd hij Minister van Verkeer onder Gerbrandy, daarna keerde hij terug bij Philips als vice-president
Kievitlaan 3
H. Hesselink
Ha. Amthor
scheikundig ingenieur
dienstbode
 
Kievitlaan 5
Ir. B. M. Woldringh
elektro-technicus
Verkast later naar Den Haag als röntgenologisch adviseur bij de Geneeskundige Hoofdinspectie
Kievitlaan 7
J. E. Spinosa Cattela
accountant
 
Kievitlaan 9
Rijtje woningen 1927
 
 
Wie hier in 1934 woonde, vermeldt het adresboek niet; in 1940 vinden we hier J.C.A. Pieck die als kringleider Nationaal Front behoorlijk fout moet zijn geweest
Kievitlaan 11
Dr. W. H. van der Sande Bakhuijzen
natuurkundige
 
Kievitlaan 13
W. K. W. Brümmer
Fa. Schneider
secretaris N.V. Philips
dienstbode
 
Kievitlaan 15
I. J. van den Bosch
procuratiehouder
Philips-directeur Iman J. van den Bosch (geboren 1891 te Groningen) was in 1926 bij Philips gekomen en in Eindhoven actief voor Rotary; in de oorlog was hij actief als bankier van het verzet en achtergebleven familie van Engelandvaarders; in 1942 werd het netwerk opgerold, maar Van den Bosch wist naar Groningen te ontkomen waar hij vrolijk verder ging met de financiering; in 1944 werd hij alsnog opgepakt en in oktober 1944 te Westerbork geëxecuteerd zonder iets van zijn geheimen te hebben verraden
Kievitlaan 15-A
Hoekpand Parklaan, tegenwoordig heeft dit in 1929 gebouwde huis adres Parklaan 24A
W. J. Waterman
Ja. Vogel
La. Baumann
onderdirecteur N.V. Philips
dienstbode
dienstbode
Waterman wordt in 1939 directeur Philips te Sydney
Kievitlaan 17
Rijtje woningen van N.V. Philips uit 1928, tussen Parklaan en Tongelresestraat, uitkijkend op het latere plantsoen
A. Cramwinckel
Ch. J. de Lussanet de la Sablonière
E. L. F. Bolomey
F. A. E. Regout
W. A. de Haas
Fa. Groenendaal
Wed. Dr. A. C. Antusch-Evers
ingenieur
elektro-technisch ingenieur

ingenieur
werktuigkundig ingenieur
ingenieur
dienstbode
zonder beroep
 
Kievitlaan 19
E. B. W. Schuitema
handelsbediende
 
Kievitlaan 21
F. H. A. van Stekelenborg
Ma. Aa. Slaats
ingenieur
dienstbode
 
Kievitlaan 23
M. C. Teves
Dr. natuur- en scheikunde
 
Kievitlaan 25
T. J. van Lohuizen
fabrieksdirecteur
 


3. Oude gedeelte bij de Tongelresestraat, omgeving Haagdijk


De Goorstraat is een oorspronkelijk landelijk weggetje tussen spoor en Tongelresestraat dat in het Villapark zijn plaats heeft gekregen. De straatnaam is ontleend aan het gebiedje de Gooren dat we op de 19e-eeuwse kaarten vinden op de plaats waar nu het TU-terrein ligt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goorstraat 2
±1925
Mr. F. E. Spat
Ha. Ja. van der Bruggen
secretaris directie N.V. Philips
dienstbode
Na de oorlog is Spat de frontman van de EVO, de organisatie voor goederenvervoer
Goorstraat 4
Rijtje voor N.V. Philips gebouwd in 1925
 
 
 
Goorstraat 6
H. de Fouw
Pa. Ja. Aa. Askamp
ingenieur
dienstbode
 
Goorstraat 8
Ch. L. Boucher
J. G. Stridiron
J. M. Verff
chemicus
accountant
ingenieur
 
Goorstraat 10
M. Franken
E. Ratz
procuratiehouder
dienstbode
 
Goorstraat 12
Op de hoek van de Parklaan, gebouwd 1929
J. Boon
Le. Riedel
procuratiehouder
verkoopster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goorstraat 1
Rijtje voor N.V. Philips gebouwd in 1925
P. Peek
technisch ingenieur
In 1959 vinden we hier het consulaat van Oostenrijk
Goorstraat 3
Ir. W. Fr. Brandsma
scheikundige
Brandsma verhuist in 1938 naar Delft, hoogleraar in de mechanische technologie bij de afd. werktuigbouw en scheepsbouw; in 1957 komt hij terug in Eindhoven, als prof metallurgie bij de TH
Goorstraat 5
P. Schouwstra
Wed. K. Schilp-de Groot
ingenieur
zonder beroep
Pieter Schouwstra analyseerde onder meer de invloed van gebruik van neonverlichting op de groei van de plantjes in de privé-kas van Anton Philips. In de jaren 1931-1949 is Schouwstra goed voor 10 Philips-patenten
Goorstraat 7
J. J. Sterkenburg
journalist
 
Goorstraat 9
Helft van grote tweekapper aan de hoek van de Parklaan, uit 1929
I. Th. E. C. de Haes
Ba. Fa. Ja. Korting
onderdirecteur
kinderjuffrouw
Mevrouw A. de Haes-van Moorsel had het secretariaat van het comité "Stille Armen" van de R.K. Vrouwenbond
Goorstraat 21
Woonhuizen/ winkel uit 1927; tegenwoordig de huisnummers 23-27A en ze ogen meer als bouw uit de jaren 1960 doordat de gevels geheel vernieuwd werden
Th. Th. van Breugel
arbeider
 
Goorstraat 23
F. J. M. van de Laar
P. van de Laar
Aa. Ha. Ma. van de Laar
verwarmingsmonteur
portier
onderwijzeres
 
Goorstraat 25
G. M. van der Steen
A. van Rooij
machinist N.S
zonder beroep
 
Goorstraat 27
F. H. van Libergen
F. H. van Libergen
F. J. van Libergen
winkelier
chocolaterie-, beschuit- en sigarenhandel
bankwerker
 
Goorstraat 29
Rijtje oude werkmanshuisjes ±1910, nabij de Tongelresestraat; de meeste zijn nu nog in oude staat
J. Bukkems
baas fabriek
 
Goorstraat 31
W. B. F. Vlemmix
Wed. W. A. Vlemmix-van Cronenburg
sigarenmaker
zonder beroep
 
Goorstraat 33
 
 
 
Goorstraat 35
C. N. Versteegh
M. Versteegh-Roelofs
groentenhandelaar
groenten- en fruitzaak
Ook in 1953 was hier nog de groentenzaak (achter)


Ook de Zandstaat is een oorspronkelijk ouder weggeteje, dat in 1934 nog tussen het spoor en de Tongelresestraat liep. Later is het gedeelte tussen Fuutlaan en Parklaan verdwenen, hier zijn in 1954 de kavels aan de Parklaan 16-18 gebouwd.
De Zandstraat was geen 'Philips-straat' in het Villapark; het was veeleer een zijstraat van de Tongelresestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zandstraat 10
Woning uit 1924
H. C. Kuiten
bibliothecaris
 
Zandstraat 12
Twee woningrijtjes uit 1924
A. Buijs
fabrieksarbeider
 
Zandstraat 14
W. C. Singels
tekenaar
 
Zandstraat 16
P. van Heuven
P. Verdonschot
sigarenmaker
metaalbewerker
 
Zandstraat 18
D. Stavast
metselaar
 
Zandstraat 20
H. van Wetten
rangeerder N.S
 
Zandstraat 22
Drie huisjes uit 1925-1926
J. Hurkmans
hoofdagent van politie
Eind 1934 overlijdt Hurkmans (1886, Bergeijk)
Zandstraat 24
F. J. A. Vogels
handelsagent
 
Zandstraat 26
A. S. Saes
P. L. Gielen
slager
brievenbesteller
 
Zandstraat 28
Tweekappertje uit 1926
J. Guns
ambtenaar N.S.
 
Zandstraat 30
A. J. Staring
fotograaf
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zandstraat 3
Gesloopt omstreeks 1985; hier werden in 1988 nieuwe woningen gebouwd (Sniphof)
W. H. Koks
hulpmonteur
 
Zandstraat 5
G. de Groot
metselaar
 
Zandstraat 7
A. van der Heijden
fabrieksarbeider
Foto uit 1975
Zandstraat 9
P. J. Reinders
rangeerder N.S
Zandstraat 9-A
1925, het enige oude pandje aan deze zijde, al werd het wit geverfd; hoek van de Sniphof
J. W. van den Heuvel
P. C. M. van den Heuvel
kantoorbediende
schoenmaker
 
Zandstraat 11
Hier kwamen in 1988-1989 nieuwe woningen
J. Daniëls
wegwerker N.S
 
Zandstraat 13
C. Jansen
melkventer
 
Zandstraat 15
S. Roukema
schoenmaker
 
Zandstraat 17
Woninkjes die in 1930 als krot aangeduid werden; op deze plek vinden we nu het huis Rietvinkstraat 10
W. Sanders
houtbewerker
 
Zandstraat 19
Wed. Th. Habraken
G. Foolen
handel in brandstoffen
arbeider
 
Zandstraat 21
Een bijzonder tweekappertje; nu is hier de parkeerplaats naast de Blokker aan de Tongelresestraat
J. J. Jansen
agent van politie
Fotovan de tweekapper in 1977; hierachter stond ooit (19e-eeuw) de molen de Rietvink
Zandstraat 23
Ea. Smits
M. T. Smits
vergunninghoudster
gemeenteambtenaar
Zandstraat 25
Fabriekje achter de huizen
Lackmy Products Company
Nolte
in- en exporthandel van chem. spec. producten
elektrotechnische en mechanische industrie
 


4. Tussen Parklaan en Tongelresestraat


De Fazantlaan loopt van de Treurenburgstraat naar de Nachtegaallaan, ongeveer parallel met de Parklaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fazantlaan 2
Oorspronkelijk pand uit 1922; het huidige pand oogt ±1960, was brand of bom reden voor sloop?
Ziekenfonds A.Z.A. Mij.
Gebr. Verschure
F. H. M. Verschure
administrateur
sigarengroothandel
kantoorbediende
 
Fazantlaan 4
1923, hoekpand met de Eksterlaan
J. C. Thannhauser
J. C. G. Muetstege
kantoorbediende
verzekeringsinspecteur
 
Hiertussen zijstraten de Eksterlaan en de Reigerlaan
Fazantlaan 6
Tweekapper 1926, hoek Reigerlaan
Pension van der Velden
A. J. van Lierde
C. Th. R. de Gruiter
H. J. M. van der Velden

procuratiehouder
employé
kantoorbediende
 
Fazantlaan 8
Cor. Sio
A. H. M. Kessels
Ha. van Leeuwen
kapster
sigarenfabrikant
verpleegster
 
Fazantlaan 10
Twee huizen uit 1926; tegenwoordig zijn hiernaast nog twee huizen (nrs. 14-16, 1994) neergezet
A. T. Latour
boekhouder
 
Fazantlaan 12
G. A. F. Kerssemakers
werktuigkundige
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fazantlaan 1
Nu adres Fazantlaan 3, de mooie oude pastorie uit 1918
A. H. van den Hurk
C. J. C. van Oerle
L. J. A. Bijnen
Aa. van de Kerkhof
kapelaan
pastoor parochie villapark
kapelaan
dienstbode
 
 
Hier lag in 1934 de imposante koepelkerk H. Antonius van Padua (1e steen 1917), de R.K. parochiekerk Villapark; ze moest in 1991 zo nodig gesloopt worden met als schamel resultaat 6 nieuwe huizen (nrs. 3A-F) opgeleverd in 1992
Hiertussen bevindt zich de Kwartelstraat
Fazantlaan 1-A
Rijtje woningen uit 1927, huidige adressen Fazantlaan 5-11
K.J.V. Huis
Mr. A. J. Guepin

R. B. Rodgers

secretaris der directie der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
zonder beroep
KJV = Katholieke Jonge Vrouwen
Fazantlaan 1-B
Mr. J. L. Hamming
Ja. Ma. Nijnens
advocaat
dienstbode
Jaap Hamming (1903, Hellevoetsluis) was politiek actief voor de Liberalen; in de oorlog werkte hij voor het verzet; hij werd gepakt, in 1944 in Engerhofen gedood; in de Verzetsheldenbuurt in Acht is een straat naar hem vernoemd
Fazantlaan 1-C
H. Furstner
L. Muller
werktuigkundig ingenieur
kinderjuffrouw
Furstner werd in 1938 procuratiehouder en na de oorlog directeur bij Philips
Fazantlaan 1-D
Ir. E. Kann
M. Schwarz
werktuigkundige
kinderjuffrouw
Kann was een enthousiast filmer; zijn film Sleuteltje werd in 1934 bekroond door de Smalfilm Liga
Fazantlaan 3
Tweekapper uit 1912, tegenwoordig Fazantlaan 13-15
W. C. Jonker
Ma. Ca. Huskens
inspecteur bij de registratie en domeinen
dienstbode
 
Fazantlaan 5
W. H. Tops
reiziger
 
Fazantlaan 7
Gereformeerde kerk en pastorie uit 1911;
nu Fazantlaan 17-19
 
 
Van 1973-1989 was de kerk een moskee, sinds 1991 in gebruik door de R.K. parochie Villapark
Fazantlaan 9
K. Sietsma
predikant
Gereformeerd predikant, in 1934 vertrokken naar Amsterdam en opgevolgd door ds. G. Zeijl
Hiertussen ligt de Lakerstraat
Fazantlaan 9-A
Gebouwd 1921, nu Fazantlaan 21
A. A. M. van Luytelaar
reiziger
 
Fazantlaan 11
Nu huisnummer 23, het controlestation uit 1916
Botercontrolestation Eindhoven
directeur J. Paro
 
Fazantlaan 11-A
Nu adres Fazantlaan 25
H. J. van der Harten
E. V. J. M. van der Harten
V. H. M. van der Harten
W. Escabachke
agentuur en commissiehandel
stenotypiste
stenotypiste
kantoorbediende
 
Hiertussen ligt de Dommelhoefstraat
Fazantlaan 13
Villa Dommelhof uit 1909, nu adres Fazantlaan 27, hoekpand aan de Nachtegaallaan
J. R. H. Brüning
Ma. Eth. Ruijters
directeur N.V. Picus
dienstbode
 

Fazantlaan
Een ansicht van de Fazantlaan omstreeks 1937. Genomen vanaf de splitsing met de Dommelhoefstraat.

Op de achtergrond de R.K. Antonius van Padua-kerk, rechtsvoor de gereformeerde kerk en pastorie.
We zien rechts de huizen Fazantlaan 1A t/m Fazantlaan 9 (huidige nummers 5-19).

De struiken links horen bij de achterzijde van de tuin van de villa Granville aan de Parklaan.


De Dommelhoefstraat ontleent de naam aan de oude boerderij die hier lag voordat het Villapark werd aangelegd.
Destijds eindigde de Dommelhoefstraat bij de Treurenburgstraat waar het terrein van houtindustrie Picus begon. De Dommelhoefstraat was een wat achteraf gelegen straatje dat in 1968 in het nieuws kwam toen de bewoners klaagden over de actieve tippelaarsters.
In 2008 is de Dommelhoefstraat verder doorgetrokken en ze komt nu op de Tongelresestraat uit.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dommelhoefstraat 2
Grote villa uit 1927 op de hoek van de Fazantlaan
P. P. J. A. van der Putt
Ha. Ha. Verstraelen
sigarenfabrikant, wethouder
huishoudster
Piet van der Putt (1885, Stratum - 1957, Eindhoven), geschilderd door Jacques Zwijsen
 
Waar nu de woningen Dommelhoefstraat 4-8 staan (gebouwd 1937) was in 1934 nog een braakliggend veldje op de hoek met de Patrijslaan
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dommelhoefstraat 1
Grote villa uit 1929 op de hoek van de Fazantlaan
E. Wijnbergen
I. L. Wijnbergen
J. Wijnbergen
Sa. Wijnbergen
reiziger
directeur N.V. Magneet
directeur N.V. Wijnbergen's fabrieken
agentesse
De algemene veehandel van Joseph Wijnbergen alhier moest in december 1941 worden opgeheven (want Wijnbergen was een jood). Hij overleeft de oorlog en in november 1944 duikt hij hier weer op en adverteert dat landbouwers hun vee voor de slacht kunnen aanbieden op Dommelhoefstraat 4
 
Hiertussen, op 1A, zou in 1953 de Remonstrantse kerk gebouwd worden; op deze plaats stond ooit de oude boerderij de Dommelhoef (zie foto)
Dommelhoefstraat 1-C
Woningen uit 1929
J. Zermike
scheikundige
Amsterdammer, jongere broer van nobelprijswinnaar Frits Zernike; Johan leefde van 1901-1981
Dommelhoefstraat 1-D
 
 
 
Dommelhoefstraat 1-E
C. Bienfait
ingenieur
 
 
Hiertussen, op 1F, is in 1967 een bijzonder woongebouw neergezet, een woongroep voor verstandelijk gehandicapten
Dommelhoefstraat 1-H
Tweekapper uit 1929
J. M. I. Dorn
opzichter gasfabriek
 
Dommelhoefstraat 3
W. P. J. Op Heij
conducteur
 
Dommelhoefstraat 5
Zeer fraaie oude werkmanshuisjes 1911, (toch nog) geen monument
J. M. Smetsers
locomotiefpoetser
 
Dommelhoefstraat 7
J. van der Emde
kistenmaker, triplexhandel
 
Dommelhoefstraat 9
G. H. Willemsen
timmerman
 
Dommelhoefstraat 11
J. P. Neggers
meubelmaker
 
Dommelhoefstraat 13
Rij meest nu nog gave werkmanshuisjes uit 1919; nummer 17 werd in 1931 uitgebouwd; het laatste huisje (nummer 25) is tegenwoordig Treurenburgstraat 32
Th. C. van Bakel
kantoorknecht
 
Dommelhoefstraat 15
W. M. van Schoonderwalt
zonder beroep
 
Dommelhoefstraat 17
J. H. A. Douze
elektro-monteur
 
Dommelhoefstraat 19
G. H. Lubse
Wed. J. H. M. Lubse-Jacobs
bankwerker
zonder beroep
De zoon van G.H. Lubse, Harry Lubse (1951) was later een fameuze PSV-speler
Dommelhoefstraat 21
J. van Dinter
loodgieter
 
Dommelhoefstraat 23
H. Peynenburg
zonder beroep
 
Dommelhoefstraat 25
G. M. Fens
Wa. der Kinderen
vuurwerker
dienstbode
 


De Patrijsstraat is een korte verbinding tussen de Dommelhoefstraat en de Nachtegaallaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Patrijsstraat 1
Oud rijtje arbeidershuisjes, nog steeds in gave staat
W. van der Linden
smid
 
Patrijsstraat 3
J. L. de Brouwer
elektricien
 
Patrijsstraat 5
A. van Loon
A. H. J. van Loon
G. van Loon
H. van Loon
Ja. Ma. van Loon
loodgieter
loodgieter
gasfitter
stoffeerder
zonder beroep
 
Patrijsstraat 7
J. Pennings
zonder beroep
 
Patrijsstraat 9
J. W. de Brouwer
gasfitter
 
Patrijsstraat 11
Oud tweekappertje, waarvan alleen de linker helft (11) nu nog bestaat
A. H. Swemmers
magazijnbediende
Foto in 1975 toen het nog een tweekapper was
Patrijsstraat 13
H. F. Schetsken
H. J. W. A. Schetsken
Ma. Ca. Verdonschot
caféhouder
radiotechnicus
strijkster


De Lakerstraat verbindt de Fazantlaan met de Tongelresestraat. Een mooie straat met veel nog fraaie oude huizen.
In 1924 was het nog een zanderig straatje en de bewoners klaagden erover dat het na een regenbui een onbegaanbare modderpoel was geworden. In 1925 werd de straat geasfalteerd. Dat was bij wijze van proef, het was destijds een nieuwe werkwijze. Nu liggen er grauwe betonklinkers; proef mislukt?

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lakerstraat 2
Pand op de hoek van de Fazantlaan, gebouwd in 1926
A. M. C. N. van Dijck
Ma. Ma. Ea. van de Bilt
procuratiehouder
dienstbode
Van Dijck's vloerenbedrijf werd (zaak- en woonadres) in 1942 verplaatst naar de Nachtegaallaan 9
Lakerstraat 4
Huizenrij uit 1926
G. Buiten
boekhouder Kadaster
 
Lakerstraat 6
J. de Groot
H. B. de Groot
J. Dekker
J. W. van de Meene
Ma. Meijers
R. Aapkes
Ha. Ja. Wa. Reurop
Aa. van Kesteren
pensionhouder
administrateur
kantoorbediende
kantoorbediende
particulier secretaresse
kantoorbediende
kantoorbediende
huishoudster
Op dit adres was de "Internationale Orde van Goede Tempelieren" gevestigd, een club van geheelonthouders
Lakerstraat 8
P. F. Laureij
koopman
Op dit adres was het Dr. Ariënsfonds ter Redding van Drankzuchtigen gevestigd
Lakerstraat 10
Tweekapper uit 1921
W. G. Geurts
kantoorbediende
 
Lakerstraat 12
F. M. A. H. A. van der Marck
boekhouder
 
Lakerstraat 14
Oude beneden/ bovenwoning uit 1916
A. R. Burbanks
radio-ingenieur
 
Lakerstraat 16
H. L. Hasenbos
kunstschilder
Harrie Hasenbos (Den Bosch, 1882 - Eindhoven, 1954), zoon van de koffiehuishouder van Central aan de Emmasingel, handelaar in kunstvoorwerpen en schilder, tekenaar van vooral boslandschappen en boereninterieurs; hij is vice-voorzitter van de in 1934 opgerichte Ver. van Zuid Nederlandse Onafhankelijken; hij heeft (1941) zijn atelier in de Roeklaan en een werk van hem is tijdens de bezetting goed genoeg voor een expositie in het Van Abbe
Lakerstraat 18
Oud monumentaal pand (gebouwd in 1916)
I. J. Thisen
adjunct-commies Dir. Bel
 
Lakerstraat 20
Schröder & Co.


C. Schröder
uitgevers; algehele verzorging van verenigingsorganen, propaganda- en reclame-uitgaven
uitgever
In 1934 werd dit pand voor 10.000 gulden te koop aangeboden, maar er was geen belangstelling.
Op dit adres heeft in de jaren 1950-54 schrijver Toon Kortooms gewoond
Lakerstraat 22
J. A. van Heukelom
steenhouwer
 
Lakerstraat 24
Prachtige tweekapper, met veel fraai metselwerk, gebouwd 1921
J. H. Sigmans
P. A. J. Sigmans
Aa. Ma. Sigmans
Ma. Ja. Sigmans
H. Sigmans
Wed. H. J. Sigmans-Roosendaal
kantoorbediende
reiziger
kantoorbediende
onderwijzeres
zonder beroep
zonder beroep
 
Lakerstraat 26
P. L. Paans
kantoorbediende
 
Lakerstraat 28
Karakteristieke tweekapper (1920) met mooi metselwerk; de witte verf die de gevel in 1975 nog ontsierde is inmiddels verwijderd
H. J. A. Cuppens
H. Cuppens-Geurs
Fa. Ma. Pijnenburg
timmerman
mode-vakschool
dienstbode
Ook in 1959 nog modeacademie Cuppens-Geurs
Lakerstraat 30
"De Eik"
P. L. Paans
P. J. van Hest
triplexhandel
informatiebureau
kantoorbediende
 
Lakerstraat 32
Hier staat nu een nieuwer (1964) bouwsel
J. H. Huibers
tuinman
 
Lakerstraat 34
P. Schellekens
hoofdconducteur N.S
Een huisje dat in 1934 zo'n 2500 gulden waard was
Lakerstraat 36
Enkele zeer fraaie en karakteristieke oude pandjes, (toch nog) niet op de monumentenlijst; in 1975 was de gevel van 38 gewit, maar dat is hersteld
L. J. van Herten
meesterknecht
 
Lakerstraat 38
J. B. Klerkx
L. J. Klerkx
W. A. Klerkx
chauffeur
bankwerker
opzichter tekenaar
 
Lakerstraat 40
J. G. Harmsen
tuinman
 
Lakerstraat 42
A. Scheepers
timmerman
 
Lakerstraat 44
Het oude hoekpand Treurenburgstraat
A. J. van Tuijl
F. A. van Tuijl
P. J. van Tuijl
slager
meubelmaker
bedrijfsleider Picus
In 1959 F.A. van Tuijl, grossier in tabakswaren
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lakerstraat 1
Oud pandje (1913?)
R. J. M. van der Heijden
leraar ambachtsschool
 
Lakerstraat 3
Nu nog gave, prachtige oude tweekapper (1913)
 
 
 
Lakerstraat 5
C. Lammers
C. M. Lammers
J. J. Lammers
Ha. Pa. Lammers
bouwkundig opzichter
bouwkundig opzichter
bouwkundig tekenaar
onderwijzeres
 
Lakerstraat 7
Imposante woningrij in 1919 gebouwd voor de procuratiehouders van Mignot & de Block;
nu zijn de huizen helaas door witte verf ontsierd
C. Th. M. Helsloot
Wed. Th. M. Helsloot-van den Berg
bakker
zonder beroep
 
Lakerstraat 9
W. J. I. Helsloot
bedrijfsleider
 
Lakerstraat 11
Mr. P. A. H. M. van Vlijmen
L. A. C. van Amelsvoort
Da. Ja. Ca. van Amelsvoort
adjunct-commies 1e klas ter secretarie
kantoorbediende
kantoorbediende
Piet van Vlijmen was de ambtenaar die de straatnamen in de stad bepaalde
Lakerstraat 13
J. C. de Bont
boekhouder
 
Lakerstraat 15
Panden uit 1916
A. J. Ramaekers
vrachtrijder
 
Lakerstraat 17
J. van den Berk
fabrieksarbeider
 
Lakerstraat 19
Twee panden uit 1923, die ±1960 door verbouw onherstelbaar veranderd zijn
F. A. de Been
F. A. Maasakker
J. M. Nieuwenhuizen
onderwijzer
magazijnknecht
timmerman
De Been behaalde in 1934 examen Engels M.O.
Lakerstraat 21
J. A. van Pelt
schoenmaker
 
Lakerstraat 23
Mooi nog gaaf oud huisje (1908), zoals ooit de alle huisjes 15-25 eruit moeten hebben gezien
A. M. van Rooij
boekhouder
 
Lakerstraat 25
Nog een oud pand (1924) dat na verbouw geheel verminkt is
A. Schmitz
Wed. F. J. Schmitz-van Gameren
sigarenmaker
zonder beroep
 
Lakerstraat 27
Huis uit 1923
F. H. J. Vogels
groentenkoopman
Groenteboer Jos Vogels zat hier jaren 50 nog
Lakerstraat 29
Zeer oud pandje op de hoek Treurenburgstraat
C. Goossens
sigarenmaker
 
Hiertussen ligt de Treurenburgstraat; het tweede gedeelte Lakerstraat tot de Tongelresestraat was in 1934 nog slechts een smal pad langs het terrein van Picus houtindustrie
Lakerstraat 31
Hoekpand Treurenburgstraat, gebouwd 1924
H. Latour-Ector
H. A. Latour
aannemer van metsel- en timmerwerken
aannemer
 
Lakerstraat 33
Pand uit 1925
G. A. Marsman
bouwkundige
 
Lakerstraat 35
J. J. Daamen
monteur
 
Lakerstraat 39
Pand uit 1924
H. J. C. van Luyt
boekhouder
 
Lakerstraat 41
Huisjes uit 1923
M. J. Vogels
sorteerder
 
Lakerstraat 43
J. Hol
schipper
 
Lakerstraat 45
Huizenrijtje uit 1925
Ma. Denoël
Ia. Graff
La. La. Denoël
kostuumnaaister
zonder beroep
zonder beroep
 
Lakerstraat 47
A. C. L. Vosters
keurmeester Vleeschkeuringsdienst
 
Lakerstraat 49
Wed. W. van Gils-van Hout
caféhoudster
 
Lakerstraat 61
Zeer oud pandje op de hoek aan de Tongelresestraat
L. A. L. Camps
adjunct-commies bij de Registratie
 


De Treurenburgstraat is een straat met wat middenstand, grotere en kleinere huizen. De straatnaam is ontleend aan de hoeve Treurenburg, die hier vroeger lag.
De straat werd in 1924 bestraat en van riolering voorzien.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Treurenburgstraat 2-A
Op deze plaats zijn nu de adressen Treurenburgstraat 12-24, woningen uit 1992
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
Foto uit 1931 van de St Ursulaschool, school van de zusters Ursulinen; later ULO-school Jeanne d'Arc. Het gebouw stond in 1987 leeg en de zolder brandde uit; in 1990 werd alles gesloopt voor nieuwbouw van woningen
Treurenburgstraat 2
Drie huizen uit ±1915, tegenwoordig huisnrs. 26-30 en door de witkwast verpest
C. Nieuwenhuizen
meubelmaker
Het huis was in 1926 afgebrand, nadat de bewoner een brandend petroleumlampje bij de verzorging van een ziek kind op het beddengoed had laten vallen
Treurenburgstraat 4
A. van Ewijk
chauffeur
 
Treurenburgstraat 6
A. J. E. Reesink
tuinman
Reesink is 'tuinbaas' van Mignot
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Treurenburgstraat 1
Helft van hoekpand Valklaan, 1920 gebouwd
P. M. Korting
inspecteur Boerenleenbank
 
Treurenburgstraat 3
Tweekapper 1920
A. J. Snellen
slager
 
Treurenburgstraat 5
J. J. Wackerhausen
zonder beroep
 
Treurenburgstraat 5-A
Royale tweekapper uit 1929
J. Romp
ingenieur
 
Treurenburgstraat 5-B
G. J. Delen
Ma. Ga. Ja. Brugmans
referendaris ter Gemeente-secretarie
dienstbode
Delen was in 1934 afdelingschef Onderwijs en Volksgezondheid, in 1946 wordt hij burgemeester van Oss
Treurenburgstraat 7
Rijtje uit 1920
J. H. Verkerk
Eth. Fa. Moonen
onder-directeur Incassobank
dienstbode
 
Treurenburgstraat 9
E. Th. J. Noyons
leraar
Dr. Noyons was leraar scheikunde van 1927 tot 1946 aan het Joriscollege
Treurenburgstraat 11
H. L. da Costa
P. L. G. M. Segers
ingenieur
boekhouder
 
Treurenburgstraat 13
Tweekapper, 1920
 
 
 
Treurenburgstraat 15
J. T. Witmer
He. Le. Witmer
commies N.S.
zonder beroep
 
Treurenburgstraat 17
Tweekapper, 1928
J. W. Putman Cramer
Ba. van Maanen
sigarenfabrikant
dienstbode
 
Treurenburgstraat 19
B. J. Hartman
F. J. M. Hartman
leraar R.K. Kweekschool
assistent
 
Hiertussen ligt de Roeklaan
Treurenburgstraat 23
Hoekpand, tegenwoordig Roeklaan 2A
J. H. van Duin-Reinders
J. H. van Duin
Ma. Ja. Sa. Teeuwen
slagerij
slager
dienstbode
Ook in 1953 en 1959 hier nog de slagerij Van Duin-Rei(j)nders, in 1964 tot 1987 slagerij v.d. Boomen, daarna ingenieursbureau
Treurenburgstraat 25
1922
Fr. N. Denkers-van der Steen
koopman en winkelier
In 1934 Denkers winkel in kruidenierswaren, comestibles, wijnen en likeuren; in 1942 Maison Sol, banketbakker; in 1953 en 1959 banketbakker Simkens
Treurenburgstraat 27
1930
D. Cense
Fr. W. O. H. Figge
chauffeur, rijwielen, motoren en reparatie
vertegenwoordiger (stofzuigers)
In 1953 en 1964 hier kruidenier/ groenteboer F.W. Denkers (in 1934 op 25)
Treurenburgstraat 29
1921
De Vakkundige Concurrent
E. Adomeit
schoenmakerij
schoenmaker
In 1953 kruidenier Bertrams-van Eemsbergen
Treurenburgstraat 31
Hier is nu een nieuwer pand uit 1959
J. Groenen
stoker
 
Treurenburgstraat 33
1921?
T. H. Lodewijks
aannemer
 
Treurenburgstraat 35
1921
J. A. Driessen
Ja. Wa. Ma. Korfage
winkelchef
winkeljuffrouw
 


De Kwartelstraat is een korte verbinding tussen de Fazantlaan en Treurenburglaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kwartelstraat 4
4 Philips-huizen uit 1927; waarom 2 en 6 geen bewoners hadden, weet ik niet
W. G. Burgers
natuurkundige
Willie Burgers (1897, Arnhem - 1988) was in 1927 op het NatLab als röntgen-onderzoeker gekomen, in 1940 wordt hij hoogleraar in Delft
Kwartelstraat 8
H. J. Fagan
zonder beroep
 
Kwartelstraat 10
Aardige huisjes van omstreeks 1920
H. A. J. Habraken
Wed. W. H. F. M. Habraken-Bodenstoff
magazijnbediende
zonder beroep
 
Kwartelstraat 12
C. F. M. Weijers
F. J. A. Weijers
J. M. A. Weijers
correspondent
schilder
kantoorbediende
 
Kwartelstraat 14
C. Kraan
B. Reitsma
chef
assistent-bedrijfsleider
Van Kraan & Co, behang en stoffeerderij op de Bergstraat
Kwartelstraat 16
G. Oudemans
H. Quick
werktuigkundig ingenieur
commies N.S.
Mr. Ir. Oudemans was later een belangrijke man op het Octrooibureau van Philips
Kwartelstraat 18
Fraaie oude huisjes, ±1915-1920
R. Siens
tuinman
In 1934 ook handelaar in groenten en fruit; hovenier Siens zat hier in 1953 nog
Kwartelstraat 20
L. J. Nibbelke
monteur
 
Kwartelstraat 22
A. van Loon
J. de Jong
Aa. Ja. Dunnen
agent levensverzekering
tekenaar
zonder beroep
 
Kwartelstraat 22-A
Hoek Treurenburgstraat, een ouder pandje met 1928 aanbouw, nu verbouwd en gewit
B. A. Walser
Ja. Aa. Boom
Ma. Ja. Drüncks
Ma. Ja. Ga. Kruijtzer
getouwsteller
onderwijzeres
onderwijzeres
hoofd der school
De Heerlense mej. Kruijtzer, hoofd R.K. Meisjesschool aan de Treurenburgstraat, haalde in 1933 de akte L.O. Frans. B.A. Walser, ook in bezit van MO-akte Lichamelijke Oefening, heeft daarnaast een opleiding ski-instructeur gevolgd en biedt in 1934 de Eindhovenaar een cursus ski-loopen aan
Kwartelstraat 24
J. F. van Bussel
W. van Bussel
timmerman
sigarenmaker
Tevens hier in 1934 een handel in kruidenierswaren. In 1953 en 1959 kruidenier A. v.d. Kerkhof, in 1964 en 1992 kruidenier/ supermarkt P. v.d. Berg
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kwartelstraat 3
Het klooster dateert van 1921
St Angelagesticht
 
In 1965 komt hier de nazorg van psychiatrische patiënten, een dependence van de Grote Beek; in 2011 wordt het klooster verbouwd voor de opvang van dak- en thuislozen
Kwartelstraat 5
De eerste steen werd in 1917 gelegd; de school werd omstreeks 1990 gesloopt voor woningbouw op de hoek Treurenburgstraat
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
Fröbel- en bewaarschool van de zusters Ursulinen


De Roeklaan is het verlengde van de Kwartelstraat en ligt tussen de Treurenburgstraat en de Tongelresestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Roeklaan 10
De huizen 2-16 dateren van 1920; waarom in het adresboek zo weinig bewoonde adressen staan, weet ik niet
A. W. A. van Velzen
adjunct-directeur Gemeentewerken
 
Roeklaan 12
Ir. R. K. van der Nahmer
J. H. van der Nahmer
R. W. F. van der Nahmer
scheikundige
laborant
handelsagent (wollen stoffen)
Ir. R.K. von der N. is in de oorlog niet smetvrij: eind 1940 treedt hij toe tot de NSB-freundliche Sociaal-Economische Kamer van het Nationaal Front
Roeklaan 14
Th. J. J. A. Manders
laborant
 


De Valklaan ligt in het verlengde van de Fazantlaan tussen de Treurenburgstraat en de Tongelresestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Valklaan 2
Helft van hoekpand Treurenburgstraat, gebouwd 1920
C. Verdaasdonk
veehandelaar
 
Valklaan 4
Tweekapper 1920
B. A. C. Clement
J. K. L. M. Clement
Ca. Ma. Ja. Clement
He. Wa. Ca. Aa. Clement
Ja. Ma. Ca. Clement
Ma. Aa. Ca. Clement
architect
planter
onderwijzeres
onderwijzeres
onderwijzeres
onderwijzeres
 
Valklaan 6
J. H. J. Maartens
technicus
 
Valklaan 8
Rijtje tussen Sperwerlaan en Tongelresestraat, uit 1920
 
 
 
Valklaan 10
E. P. W. E. H. M. Segers
G. Hanneman
elektricien
kantoorbediende
 
Valklaan 12
M. Chr. van Hooff
gemeenteambtenaar
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Valklaan 1
Tweekapper hoek Haviklaan, uit 1922
Ca. Ma. E. van de Camp
Da. Ma. Aa. Ha. Pessers
Ma. Ha. Ta. Aa. Pessers
J. J. H. M. Pessers
dienstbode
verpleegster
stenotypiste
zonder beroep
 
Valklaan 3
 
 
 
Valklaan 5
Woning uit 1930
A. W. van den Berk
procuratiehouder
 


De Sperwerlaan is een rustige woonstraat tussen de Valk- en de Roeklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sperwerlaan 2
Tweekapper 1920
 
 
 
Sperwerlaan 4
J. M. van Buijtenen
leraar gymnasium
 
Sperwerlaan 4-A
Rijtje 1929
C. J. Cladder
tabaksagent
 
Sperwerlaan 4-B
P. J. Caljé
W. J. M. Keulen
technisch ambtenaar bij de gemeente
candidaat-notaris
Mevrouw W. Keulen-Boex deed het secretariaat van het comité "Hulp in de Huishouding", een onderafdeling van de R.K. Vrouwenbond
Sperwerlaan 4-C
L. Th. W. van Wely
arts
 
Sperwerlaan 6
Drie tweekappers uit 1920
H. Chr. A. Grootveld
ambtenaar ter gemeentesecretarie
 
Sperwerlaan 8
Aa. Ha. Ma. Aa. Sauwen
Pa. Corsten
M. T. H. Sauwen
hoofdonderwijzeres
dienstbode
zonder beroep
Hoofd van de meisjesschool aan de Jan van Lieshoutstraat
Sperwerlaan 10
J. H. van der Valk
P. J. A. van der Valk
A. van der Valk
laborant
radiotechniker
zonder beroep
 
Sperwerlaan 12
W. F. Stoorvogel
Ha. Verhoeven
landmeter bij het kadaster
dienstbode
 
Sperwerlaan 14
 
 
 
Sperwerlaan 16
L. B. van Oeveren
referendaris Raad van Arbeid
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sperwerlaan 1
Tweekapper uit 1920
 
 
 
Sperwerlaan 3
A. Hakkert
afdelingschef Philips
 
Sperwerlaan 3-A
Villa uit 1933
W. H. Beelen
fabrieksarbeider
Het beroep fabrieksarbeider zal wel een foutje in het adresboek zijn geweest; waarschijnlijk was de man opzichter bij Philips
Sperwerlaan 3-C
Dubbelhuis uit 1930
J. A. L. Boumans
directeur ambachtsschool
 
Sperwerlaan 3-D
 
 
 
Sperwerlaan 5
Drie tweekappers uit 1920
Fa. van der Meulen & van Brunschot
C. H. M. van Brunschot
J. W. M. van Brunschot
Th. A. M. van Brunschot
Th. P. M. van Brunschot
W. E. M. van Brunschot
Wa. Cha. Ma. van Brunschot
Wed. C. A. M. van Brunschot-Sanders
automobielhandel

kantoorbediende
koopman
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
onderwijzeres
zonder beroep
 
Sperwerlaan 7
H. G. A. Bax
radiotechnicus
 
Sperwerlaan 9
Nuts-Departement
A. Voorwinde
administratie
kantoorbediende
 
Sperwerlaan 11
J. Gration
M. J. Jansen
elektro-technicus
elektro-technisch ingenieur
 
Sperwerlaan 13
B. H. van den Tooren
controleur Gemeentefinanciën
Hier woont tegenwoordig de bekende fotograaf Jos Lammers
Sperwerlaan 15
Aa. Ca. Egmond
W. E. Egmond
onderwijzeres
zonder beroep
 


De Haviklaan en Gaailaan zijn twee korte straatjes die een woonblok op de hoek Valklaan/ Pauwlaan afbakenen

Links een fraaie foto van deze hoek uit 1928, genomen vanaf de toen nog onbebouwde veldjes waar even later de woningen aan de oneven zijden zouden worden gebouwd.

 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Haviklaan 2
Tweekapper 1920
J. Brouwer
adjunct-directeur bij E.J.T. Van Dissel en Zoon
 
Haviklaan 4
Ma. Pa. Ja. Ca. Mandigers

C. C. Mandigers
hoofd ener school (R.K. Meisjesschool aan de Frederiklaan)
zonder beroep
 
Haviklaan 1
Tweekapper 1927
P. Ruinard
assistent Dir. Bel
 
Haviklaan 3
J. Fr. G. M. van Grunsven
procuratiehouder
 
Haviklaan 5
Woningrij uit 1930
Ch. J. A. Corbey
handelsagent
 
Haviklaan 7
J. A. Jansen
aannemer
 
Haviklaan 9
Brabantsch Auto Expertise Bureau
W. G. A. Kerssemakers
W. Kerssemakers, makelaar en expert
automobielhandelaar
 
Haviklaan 11
D. C. C. Baron van Boetzelaer
werktuigkundig ingenieur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gaailaan 2
Tweekapper 1920
P. B. J. Kruseman
tabaksagent
 
Gaailaan 4
Fr. J. J. Geraedts
hoofdonderwijzeres
 
Gaailaan 1
Woningrij uit 1928
Ir. T. J. Weijers
M. W. Hoogenboezem
Ja. Herder
elektro-technicus
ingenieur
dienstbode
 
Gaailaan 3
R. van Dijk
K. Schiffer
elektrotechnisch ingenieur
dienstbode
 
Gaailaan 5
J. van Vlijmen
kantoorbediende
Joseph van Vlijmen regelde in 1942 voor de Joodsche Raad de reis- en verhuisvergunningen; echtgenote Fanny Blomhoff was doof; ze hadden een zoon Bernard André van 12; Fanny overleefde de oorlog, ze overleed in 1991 te Bussum; vader en zoon stierven in de zomer van 1945 in Duitsland aan de gevolgen van het concentratiekamp. Het huis was na 1942 de woning van de Kringleider NSDAP
Gaailaan 7
A. van Wijk
Ja. Verhoeven
natuurkundige
dienstbode
 
Gaailaan 9
Tweekapper 1928
Het Roode Kruis
Jhr. C. M. Mollerus
secretariaat
elektro-technisch ingenieur
 
Gaailaan 11
Ja. Fa. Ma. Groenen
dienstbode
 


De Pauwlaan is een mooi straatje, lopend vanaf de Parklaan en aan het eind verdergaand als Treurenburgstraat.
Veel van de huizen hier in de buurt zijn onderdeel van een bouwproject van de woningbouwvereniging R.K. Middenstand. Op Pauwlaan 20 is daarvan een herinneringsplaquette ingemetseld.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pauwlaan 2
Tweekapper 1921
M. C. Sleegers
controleur R. V.S
 
Pauwlaan 4
A. Sagt
P. J. van Ruth
koster
timmerman
 
Pauwlaan 6
Huizenrij 1920
W. L. Cl. van Ditzhuyzen
ingenieur
Van Dithuyzen (Terborg, 1897 - Eindhoven, 1967) werd adjunct-directeur bij Philips
Pauwlaan 8
M. Spies
ingenieur
 
Pauwlaan 10
Koninklijke Maréchaussée
Jhr. D. J. H. N. de Blf.r Poor-tug-ael
Ma. Adlhoch
districtscommandant
kapitein der Marechaussee
dienstbode
 
Pauwlaan 12
Ta. Ja. Linssen
M. F. M. G. Keulen
dienstbode
zonder beroep
 
Pauwlaan 14
Huizenrij 1920
 
 
 
Pauwlaan 16
Wed. C. F. Brouwers-Rath
zonder beroep
 
Pauwlaan 18
R. Bosselaers
Ma. Ea. Sleegers
leraar
dienstbode
Dr. Bosselaers was van 1920-1952 leraar Frans op het Joriscollege
Pauwlaan 20
Huizenrij 1920
 
 
 
Pauwlaan 22
C. A. Elich
leraar wiskunde
Leraar wis- en werktuigkunde, werd in 1935 benoemd tot rector van het gemeentelyceum
Pauwlaan 24
Th. A. Macrander
Ha. Ra. Koppen
bedrijfsleider
dienstbode
 
Pauwlaan 26
G. C. Kools
directeur Gemeentewerken
Foto van Kools (1892-1961) die sinds hij in 1921 directeur Gemeentewerken werd een belangrijke vinger in de pap heeft gehad bij de expansie van Eindhoven
Pauwlaan 28
Hoekhuis Fazantlaan, 1920 nu helaas gewit
A. C. J. M. Smelt
C. M. Smelt
J. A. M. Smelt
J. T. M. Smelt
wegenbouwer
ingenieur
ingenieur
opzichter bij Rijkswaterstaat
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pauwlaan 1-A
Woning uit 1930, nu wit geverfd
Ir. R. J. Castendijk
Luchttoerisme van de A.N.W.B.-K.N.V.v.L.
Noord Brabantsche Aero Club
Gemeentelijk luchthavenmeester
consul voor het rayon Eindhoven
secretariaat
Robert J. Castendijk (Nijmegen 1891 - Zeist 1968) was in 1934 benoemd tot baas van de vlieghaven Welschap. Tegenwoordig is er een straat naar hem genoemd (in Meerhoven bij het vliegveld)
Pauwlaan 1-B
Leuke oude dubbelwoning
L. Beks
adjunct-inspecteurlevensverzekering
 
Pauwlaan 3
P. J. van den Broek
Aa. Ca. van den Broek
Aa. Ma. van den Broek
Wed. P. J. van den Broek-Oerlemans
boekhouder
modiste
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Pauwlaan 5
Huizenrij uit 1929
A. van Veen
directeur P.T.T
De Amsterdamse referendaris PTT was in 1933 te Eindhoven als directeur benoemd
Pauwlaan 7
Ir. G. Leverland
werktuigkundige
Na de oorlog directeur bij Werkspoor en later hoofd Amsterdamse Industrie Vereniging
Pauwlaan 9
C. P. Fluijt
procuratiehouder
 
Pauwlaan 11
 
 
 
Pauwlaan 13
Hoekpand aan de Gaailaan (1928)
G. H. P. Alma
Eth. Dw. Nielsen
ingenieur
dienstbode
Gerrit Alma (Utrecht, 1902-1997) ontwikkelde allerlei soorten radiobuizen; zo produceerde Philips in de oorlog een buis met een minimaal spoortje chloorgas in het vacuum, met de eigenschap dat die het na korte tijd begaf; zo kon de productie worden gesaboteerd en de Duitsers zijn er nooit achter gekomen waarom zo veel van hun apparatuur het begaf
Pauwlaan 15
Tweekapper uit 1920 op de hoek Valklaan
L. van Tilburg
employé
 
Pauwlaan 17
J. J. H. van Egmond
accountant bij de Dir. Bel
 


De Reigerlaan is een korte verbinding tussen Parklaan en Fazantlaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Reigerlaan 2
Helft van pand op de hoek Parklaan, gebouwd 1925, nu helaas wit geverfd
Dr. D. Lely
Ma. Ja. van Asten
ingenieur
dienstbode
Scheikundige Dirk Lely Jr. (1889 - 1955) was al in 1914 bij Philips komen werken; hij had als eerste het element Zirconium in zuivere vorm geproduceerd
Reigerlaan 4
Woningrij uit 1924
Ir. J. Wijsman
Ca. Aa. Linssen
elektro-technicus
dienstbode
Wijsman werkte op het Philips' Octrooibureau
Reigerlaan 6
Mr. J. Oranje
jurist
Domineeszoon Ko Oranje (1898 Berkel en Rodenrijs - 1946, Amsterdam) werd later rector magnificus aan de VU Amsterdam; tijdens de oorlog heeft hij daar zeer veel goed werk voor het verzet verricht
Reigerlaan 8
J. F. Veenbrink
Aa. E. van Geel
procuratiehouder
dienstbode
Veenbrink was procuratiehouder bij Philips
Reigerlaan 10
A. E. van Arkel
scheikundige
Werkte bij Philips en wordt in 1934 benoemd tot hoogleraar anorganische scheikunde te Leiden; leefde 1893-1976 (wiki)
Reigerlaan 12
Villa op de hoek van de Fazantlaan, gebouwd 1925
H. W. Burgers
directeur N.V. Burgers Verwarmingsindustrie
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Reigerlaan 1
Gebouwd in 1914, de prachtige school is Rijksmonument, en ook de voormalige woning van het schoolhoofd (hoewel die door witte verf is ontsierd)
Fl. Evers
hoofd ener school
Floor Evers, het schoolhoofd van de Nutsschool nam in 1956 afscheid; naar hem zijn later scholen en schoolverenigingen vernoemd
Reigerlaan 3
Nutsschool voor L.O.
Nutsbibliotheek der Maatschappij tot Nut van het Algemeen
 
Foto van de kleuterafdeling in 1932, een gebouw dat enigszins aan de achterzijde lag


De Eksterlaan is een kort straatje tussen de Parklaan en de Fazantlaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Eksterlaan 2
Huis aan achterzijde van de school aan de Reigerlaan, uit 1927
A. van Noorloos
Wa. Cha. Humme
conciërge
zonder beroep
 
Eksterlaan 1
Tweekapper 1921
Fr. van Erkel
chef de bureau
 
Eksterlaan 3
G. Hofman
procuratiehouder
 
Eksterlaan 5
Tweekapper 1925
H. W. Jansen
procuratiehouder
 
Eksterlaan 7
P. Bronkhorst
leraar wiskunde
Bronkhorts, leraar aan het Lorentz, stelde samen met Floor Evers de destijds nieuwe meting van het IQ ter discussie als zijnde een zeer onbetrouwbaar en slecht voorspellend meetinstrument van succes op school; zijn onderzoek was gebaseerd op de instroom van het Lorentz; psycholoog Luning Prak deed de aanval op 'zijn' IQ-testmethode af als "leugens en gefingeerde gegevens van een niet-representatief, pas begonnen instituut dat veel zwakke broeders bevordert"
Eksterlaan 9
Twee tweekappers uit 1923
 
 
 
Eksterlaan 11
J. C. Maassen
Be. Nieder
procuratiehouder
dienstbode
 
Eksterlaan 13
H. Breukel
Ga. Molmans
bouwkundig tekenaar
dienstbode
 
Eksterlaan 15
H. J. M. Reesink
Wed. H. A. Reesink-Wever
ambtenaar ter gemeentesecretarie
zonder beroep
 


De Nachtegaallaan loopt vanaf de Parklaan slingerend langs de Dommel om uit te komen op de Kanaaldijk.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nachtegaallaan 2
Twee dienstwoningen, onderdeel van villa De Laak aan de Parklaan
A. H. Niessink
tuinman
 
Nachtegaallaan 4
A. F. M. van Wulfen
J. van Wulfen
J. G. van Wulfen
Aa. Ja. Ma. van Wulfen
elektricien
chauffeur
chasseur
winkeljuffrouw
 
Nachtegaallaan 6
De gevel nu verbouwd en witgepleisterd
Th. J. J. H. Meuwissen
Ha. van den Tillaart
internist, röntgenoloog
dienstbode
Hr en mw Meuwissen-Jaspar kregen in 1933 een zoon
Nachtegaallaan 8
 
 
 
Nachtegaallaan 10
Nu hier naoorlogse huizen
C. T. C. Schreuder
procuratiehouder
 
Nachtegaallaan 12
F. J. J. M. van Kol
F. van Kol-Bloemen
G. A. A. D. van Kol
Fa. Claas
koopman
religieuze artikelen en gros
vertegenwoordiger
dienstbode
 
Nachtegaallaan 14
J. J. Verhoeven
handelsagent
 
Nachtegaallaan 16
Villa Verde, uit 1921
Gebrs. Damen
H. J. J. A. Damen
J. M. J. Damen
La. Sa. Ma. Ha. Joosten
steenkolen-groothandelaar
groothandelaar in steenkolen
vertegenwoordiger
zonder beroep
 
Nachtegaallaan 18
Villa uit 1923
G. C. Koning
fabrieksarbeider
 
Nachtegaallaan 20
Oud huisje oorspronkelijk (foto) alleen maar een raam-deur-raamwoninkje, later uitgebouwd
A. Hakkert
O. van der Laan
chef van dienst tram
dienstbode
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nachtegaallaan 1
Villa Elsheim, gebouwd in 1907 door architect Salm voor fabrikant Brüning.
Tegenwoordig adres is Parklaan 97
J. H. J. Brüning
Ja. Ma. Roovers
Fa. van Oosterhout
Ja. Terchen
directeur-generaal (van N.V. Picus)
dienstbode
dienstbode
dienstbode
Brüning overleed in 1934; in januari 1935 gaat de villa over in eigendom van het Diaconessenhuis; het duurt echter nog tot januari 1940 voordat er, met nieuwbouw, het nieuwe Diaconessenziekenhuis kan worden geopend. In 1953 en 1956 wordt het verder uitgebreid. Eind 1966 kon worden verhuisd naar het nieuwe Diaconessenziekenhuis aan de rondweg, nu Maxima. Sinds 1967 is het oude Elsheim verpleeghuis Dommelhoef, later ook weer met een nieuwe vleugel flink vergroot
Nachtegaallaan 3
Huizen aan de hoek Fazantlaan (1909), tegenwoordig kantoren
Mr. J. C. van Sandick
onderdirecteur Picus
 
Nachtegaallaan 5
E. M. J. de Vlam
Ga. van Maanen
directeur van een textielfabriek
dienstbode
 
Nachtegaallaan 7
Twee oude villa's (±1910); nr. 9 was Villa 't Rietveld; beide helaas in 2010 (na slecht onderhoud en een brand die de projecteigenaar goed uitkwam) gesloopt
Wed. C. L. J. M. Stumpers-Etmans
F. L. H. M. Stumpers
Ja. Ma. Ma. Stumpers
depothoudster Raad v. Arbeid
laborant
stenotypiste
 
Nachtegaallaan 9
J. Th. Huybregts
aannemer
 
Nachtegaallaan 11
Herenhuizen uit 1911 op de hoek Patrijsstraat
J. H. A. C. Rooijmans
Ha. Ca. Ha. Nijs
accountant
dienstbode
 
Nachtegaallaan 13
P. H. F. Huenges
Aa. Ma. Ja. Lamberts
candidaat-notaris
dienstbode
 
Nachtegaallaan 15
De oude gasfabriek is van 1899; andere gebouwen werden rond 1913 gerealiseerd; na de oorlog hier nieuwe kantoren voor het Nutsbedrijf, het oude hoofdgebouw stond er in 1968 nog tussen (foto) maar is nu verdwenen
Gemeentelijke bedrijven voor Gas, Water en Electriciteit
Gasfabriek
 
 
Nachtegaallaan 19
J. van Nunen
hoofdopzichter glasfabriek
 
Nachtegaallaan 21
Adres op de hoek van het kanaal/ Havenhoofd
Kl. Gomes
havenmeester
 


 
De Rietvinkstraat was vroeger een zijstraatje van de Tongelresestraat richting Treurenburgstraat. Nabij het kanaal en Picus, op het terrein waar destijds de stoomtimmerfabriek De Rietvink lag.
De tegenwoordige Rietvinkstraat ligt op een andere plaats: het is de omstreeks 1988 aangelegde straat bij de kruising Tongelresestraat/ Zandstraat, waar lang geleden ooit de molen de Rietvink had gestaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rietvinkstraat 2
Huisjes, deels van hout (foto), inmiddels al lang afgebroken
P. J. van Diessen
houtbewerker
 
Rietvinkstraat 4
P. H. van de Griendt
timmerman
Zijn 11-jarige zoontje was in 1936 aan het spelen bij het kanaal toen er bij het lossen een ijzeren bint viel die de jongen tegen de borst kreeg; hij was op slag dood
Rietvinkstraat 6
J. G. van Beers
schipper
Mogelijk was dit een woonboot
Rietvinkstraat 3
O. A. van Kronenburg
chauffeur
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen