EINDHOVEN in 1934: PHILIPSDORP

In dit hoofdstuk komt de woonbuurt Philipsdorp aan bod. Vanaf 1910 verrees hier een arbeidersbuurt voor de Philips gloeilampenfabriek. Het waren moderne, comfortabele woningen. Hier was woonruimte voor de arbeidskrachten die de N.V. Philips haalde uit Leerdam, Maastricht, Groningen, Duitsland, Bohemen of waar dan ook waar er ervaren glasblazers voorhanden waren.

Er was veel aandacht besteed aan de architectuur en opzet van de wijk. Met voorzieningen voor onderwijs, winkels, sport en religie werd een destijds uniek Philipsdorp gerealiseerd. Philips zorgde uitstekend voor zijn mensen.
In de twintiger jaren was de moderne arbeidersbuurt Philipsdorp een internationaal begrip. Het werd veelvuldig door buitenlandse missies bezocht. De kranten maakten melding van Indische prinsen, de Franse gezant, Finse jongeren, de prins van Siam, de Vereniging van Nederlandse werkgevers, een Franse minister en een Roemeense gezant die de wijk kwamen bezichtigen. En Henry Ford bezocht een arbeiderswoning aan de Kastanjelaan bij zijn bezoek van 1930.

Philipsdorp is nog steeds praktisch gaaf bewaard. De woningbouwvereniging heeft het uitstekend beheerd. In de oorlog is een klein aantal verspreide huizen bij de bombardementen verwoest. De scholen en het Ontspanningsgebouw zijn helaas gesloopt, het PSV-sportveld waar in 1934 nog een kleine tribune langs het veld staat, is uitgegroeid tot een stadion met capaciteit voor 35.000 toeschouwers.
De eerste fase woningbouw is een gemeentelijk monument, de rest is als een beschermd stadsgezicht aangewezen.


Andere Strijpse buurten in andere hoofdstukken:

2 STRIJP: Oud-Strijp
Schouwbroek, Gagelstraat
Strijpsestraat
Het Schoot, Schootsestraat
met verder straten als Mathildelaan, Severusstraat, Doelenstraat, Kerkakkerstraat, Langdonkenstraat, Antoniusstraat
1 STRIJP: Botenbuurt, Zeelsterstraat, landelijk Strijp
Hastelweg, Botenbuurt
Zeelsterstraat, Bredalaan
Landelijk Strijp
verder o.a. St Trudostraat, Theresiastraat, Venstraat, Hurksestraat, Welschap, enz.
1 STRIJP: Drents Dorp
Drents Dorp
waaronder de Beukenlaan, Halvemaanstraat, Plaggenstraat, Kreugelstraat, Gelderlandplein, Kootwijkstraat, Eikenstraat, Meidoornplein, Zwaanstraat, enz. enz.
2 GESTEL/ STRIJP: Vonderkwartier, Oranjebuurt
De buurt rond de Mauritsstraat: Julianastraat, Nassaustraat, Oranjestraat, Willem de Zwijgerstraat, enz.
De buurt rond het Napoleonplein met straten als Amalia van Anhaltstraat, Sophia van Wurtemberglaan, Hendrik Casimirstraat, enz.
 
   HOME Eindhoven in 1934 homepage


Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Eerste fase woningbouw: de voornamenbuurt

De eerste fase woningbouw stamt uit de jaren 1910-1915. Zie kaartje. Dit deel van Philipsdorp is nu gemeentelijk monument.
De eerste straten van het woningbouwplan werden vernoemd naar voornamen van de familie Philips: de vrouw van Anton Philips heette Anna Henriëtte Elisabeth Maria (de Jongh), de vrouw van Gerard Philips heette Johanna (van der Willigen), Frederik was een van de voornamen van hun vader, Elisabeth hun moeder en Henriëtte de schoonmoeder van Anton.

De Elisabethlaan loopt in 1934 van de Frederiklaan langs het PSV-sportveld naar de Mathildelaan. Hier worden eind 1910 de eerste woningen van Philipsdorp opgeleverd.
In 1993, als het Philips-stadion wordt uitgebouwd, wordt alles hier afgebroken en verdwijnt de straat. Tegenwoordig ligt hier het Stadionplein

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Elisabethlaan 1
Huizenrijtje uit 1910; gesloopt ±1970 voor aanleg van de Vonderweg
A. A. Walter
fabrieksopzichter
 
Elisabethlaan 3
A. E. van Schijndel
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 5
H. A. C. de Kok
werktuigkundige
 
Elisabethlaan 7
P. P. Mansveldt
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 9
A. T. H. van der Put
opzichter
 
Elisabethlaan 11
H. J. Sollaart
opzichter
Sollaart (1881, Zwolle) vestigt zich in 1910 in Eindhoven; oudste zoon Adriaan (1910) is een idealist die in 1936 actief is bij de oprichting van de Ned. Katowicards-beweging, een vredesinitiatief dat uitgestraald wordt door de Poolse radio Katowice
Elisabethlaan 13
B. de Jongh
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 17
C. J. Manders
P. W. Manders
kantoorbediende
schilder
 
Elisabethlaan 19
H. J. Koek
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 21
J. J. M. Schroots
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 23
H. van Donselaar
elektro-technicus
 
Elisabethlaan 25
A. Walop
boekhouder
 
Elisabethlaan 27
J. B. Hovestreijdt
commies-verificateur
 
Elisabethlaan 29
D. J. A. Kievits
onderwijzer
 
Elisabethlaan 31
T. H. Spoorenberg
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 33
Huizenrijtje uit 1910; gesloopt ±1993 bij uitbreiding Philips-stadion
J. G. Craner
opzichter
 
Elisabethlaan 35
H. A. J. van Oers
bedrijfschef
 
Elisabethlaan 37
W. Fr. ter Hennepe
chef op een mechanische werkplaats
 
Elisabethlaan 39
A. Franke
machinetekenaar
 
Elisabethlaan 41
P. J. L. van den Berk
kantoorbediende
 
Elisabethlaan 43
H. Th. M. Olmanst
kantoorbediende
 

Elisabethlaan Een (lelijk) ingekleurde ansicht uit ±1939 van de Elisabethlaan.

Opvallend is de indeling van het wegdek. Eerst een breed trottoir dat blijkbaar ook als parkeerplaats voor een eventueel aanwezige automobiel werd gebruikt. Daarna een dubbele rij bomen met ertussen een vrije ruimte voor spelende kinderen of een bankje om even uit te puffen. De eigenlijke rijbaan ligt dan buiten de bomenrij. In totaal beslaat de rijbaan minder dan de helft van het brede wegdek. In later jaren zouden de bomen gerooid worden en werd het stuk tussen de bomen bij de rijbaan getrokken.

We zien de huizen Elisabethlaan vanaf nummer 1 (achter) tot aan 31 (de voordeur rechts op de foto).
Het hoge gebouw op de achtergrond is de gevel van Bondshotel Victoria, dat lag aan de Mathildelaan 77 (zie ander hoofdstuk). Het is het achterste deel van de Ventose-flat.

Alles op de foto moest wijken toen in 1968 de west-tangent werd aangelegd. Ook het bondshotel werd gesloopt want de Ventose-flat werd toen gewoon een tiental meters korter gemaakt.
 

De Johannastraat loopt van de Frederiklaan naar de Langdonkenstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Johannastraat 2
Rij woningen, 1912, nu monumenten
Aa. Wa. Martens
Ma. Ia. Martens
Aa. Ca. Martens
Ca. Ma. Martens
W. Martens
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Johannastraat 4
M. van de Meerendonk
meesterknecht
 
Johannastraat 6
L. P. Jansen
P. J. Jansen
tekenaar
baas
Louis Jansen studeerde begin 20e eeuw aan de Avondschool voor Theoretisch Nijverheidsonderwijs; hij was tijdelijk leraar aan de Gemeentelijke Teekenschool Eindhoven in de jaren 1922-1930; hij was een van de tekenaars van het eerste uur bij de Eindhovense Schetsclub St. Lucas
Johannastraat 8
J. M. Brech
chef telefoonmonteur
 
Johannastraat 10
A. van Leeuwen
Fr. H. Brech
kantoorbediende
elektromonteur
 
Johannastraat 12
W. Grift
schilder
 
Johannastraat 14
C. F. van den Wittenboer
P. J. C. van den Wittenboer
onderbaas
kleermaker
 
Johannastraat 16
W. Vos
glasblazer
 
Johannastraat 18
T. J. J. van der Put
kantoorbediende
 
Johannastraat 20
J. van Vredendaal
chef-bankwerker
 
Johannastraat 22
C. de Klijn
C. W. de Klijn
schilder
timmerman
 
Johannastraat 24
A. Schoormans
F. Schoormans
gasfitter
schilder
 
Johannastraat 26
A. A. C. Klompenhouwer
timmerman
 
Johannastraat 28
La. Bruining
zonder beroep
 
Johannastraat 30
H. A. Honings
schrijfmachine-monteur
 
Johannastraat 32
J. Vrielink
onderbaas
 
Johannastraat 34
P. H. van Griensven
pompreparateur
 
Johannastraat 36
J. C. van Hest
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Johannastraat 1
Rij woningen, 1912, nu monumenten
W. M. Huibers
Mo. Ja. Ca. Huibers
kantoorbediende
fabrieksarbeidster
Hier is in 1934 het secretariaat van de Philips-harmonie gevestigd
Johannastraat 3
W. van Heck
Aa. Ca. Ga. Derks
metaalbewerker
naaister
 
Johannastraat 5
J. F. de Neys
metaalsloper
 
Johannastraat 7
C. van der Reijnst
J. H. Gijsberts
Fa. Ga. van der Reijnst
elektricien
controleur
kantoorbediende
Bij C. vd. Reijnst kon je in 1932 ook terecht voor autorijlessen!
Johannastraat 9
J. J. Saenen
P. M. J. Saenen
draaier
tekenaar
 
Johannastraat 11
A. Veldhuizen
baas
 
Johannastraat 13
J. Wallard
verwarmingsmonteur
 
Johannastraat 15
W. Fr. Heying
J. G. Heyin
fabrieksarbeider
elektricien
 
Johannastraat 17
E. Wijnands
fabrieksarbeider
 
Johannastraat 19
K. Pesek
glasblazer
 
Johannastraat 21
J. Schoormans
gas- en waterfitter
 
Johannastraat 23
W. H. C. van der Sommen
laborant
 
Johannastraat 25
A. Pellegrino
A. P. Geraets
W. J. Konings
magazijnmeester
onderbaas
kantoorbediende
 
Johannastraat 27
H. A. van de Goorberg
schilder
 
Johannastraat 29
Aa. Kutsmichell
J. Kutsmichell
W. A. Leemhorts
fabrieksarbeidster
draaier
fabrieksarbeider
 
Johannastraat 31
E. Ca. Kerstens
J. Kerstens
kantoorbediende
zonder beroep
 
Johannastraat 33
Ja. Ma. Siemons
Wed. G. Siemons-Adriaansen
coupeuse
zonder beroep
 
Johannastraat 35
 
 
Geen bewoner vermeld in adresboek of bevolkingsdata; de huurboeken van Philips wijzen uit dat hier toen ene A.P. Graets woonde


De Henriëttestraat ligt tussen de Frederiklaan en de Iepenlaan. In de eerste fase woningbouw is het nog maar een kort straatje. In 1920 wordt er meer gebouwd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Henriëttestraat 2
Huizenrij 1911
A. M. van Rijsingen
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 4
H. W. Jorissen
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 6
P. J. H. M. Joosten
controleur op een fabriek
 
Henriëttestraat 8
Huizenrijtjes 1920
A. Bos
glasblazer
 
Henriëttestraat 10
A. Melis
J. W. Scheepers
instrument-glasblazer
schilder
 
Henriëttestraat 12
C. M. Maas
smid
 
Henriëttestraat 14
W. F. Kauffeld
glasblazer
 
Henriëttestraat 16
H. ter Borch
transportarbeider Philips
Herman ter Borch (1876, Nieuw Buinen - 1958, Eindhoven) kwam via Leerdam naar Eindhoven. Drie keer gehuwd (2 keer weduwnaar geworden), 12 kinderen. Eerst glasblazer, later chauffeur
Henriëttestraat 18
A. Wagemakers
chauffeur
 
Henriëttestraat 20
A. P. M. de Graaff
elektricien
 
Henriëttestraat 22
K. J. Meijer
kantoorbediende
 
Henriëttestraat 24
M. A. Hasaart
fitter
 
Henriëttestraat 26
J. C. W. Bel
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 28
J. Pijpenseel
machinereparateur
 
Henriëttestraat 30
H. Ramaekers
glasblazer
 
Henriëttestraat 32
A. van Maurik
glasblazer
 
Henriëttestraat 34
Huizenrij 1924
G. F. Willemsen
D. Willemsen
aardbewerker
zonder beroep
 
Henriëttestraat 36
H. Dresens
glasblazer
 
Henriëttestraat 38
L. Dresens
sjouwer
 
Henriëttestraat 40
C. J. Biesters
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 42
H. Smid
H. Smid
glasblazer
bankwerker
 
Henriëttestraat 44
H. H. Pardoel
kantoorbediende
 
Henriëttestraat 46
C. Hessels
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 48
H. J. Klein
J. Mevissen
glasblazer
schilder
 
Henriëttestraat 50
P. van den Akker
L. van der Vloet
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Henriëttestraat 52
J. van der Lingen
fabrieksarbeider
 
Zijstraat Keerweerstraat
Henriëttestraat 54
Hier nu woningen uit 1986
Huisvr. G. Broek-Mullenburg
zonder beroep
 
Henriëttestraat 56
L. van Straaten
chauffeur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Henriëttestraat 1
Huizenrij 1911
G. Wilbrink
glasblazer
 
Henriëttestraat 3
J. A. Stultiëns
kantoorbediende
 
Henriëttestraat 5
J. J. H. van Hirtum
kantoorbediende
 
Henriëttestraat 7
F. den Tuinder
controleur Philips
 
Henriëttestraat 9
A. Pellekaan
J. L. Pellekaan
tekenaar
zonder beroep
Jan Zeger Pellekaan (1863, Haarlemmermeer) was met zijn gezin met 8 kinderen in 1910 naar Eindhoven gekomen
Henriëttestraat 11
Huizenrij 1924
L. H. P. Nijsen
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 13
A. A. Struijk
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 15
A. J. van Engelen
timmerman
 
Henriëttestraat 17
J. F. Stads
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 19
M. de Haan
glasblazer
 
Henriëttestraat 21
H. P. Timmermans
bankwerker
 
Henriëttestraat 23
J. Pappers
glasblazer
 
Henriëttestraat 25
Ch. Thomsin
glasblazer
 
Henriëttestraat 27
J. de Haa
glasblazer
 
Henriëttestraat 29
C. Hoeppe
glasblazer
 
Henriëttestraat 31
A. de Haan
glasblazer
 
Henriëttestraat 33
Ga. van Veghel
fabrieksarbeidster
 
Henriëttestraat 35
J. de Greef
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 37
B. Seidel
glasblazer
 
Henriëttestraat 39
H. Hagen
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 41
C. Godtschalk
H. H. Smit
kantoorbediende
glasblazer
 
Henriëttestraat 43
R. A. van Maurik
onderbaas
 
Henriëttestraat 45
T. A. Bogerd
glasblazer
 
Zijstraat Hubertastraat
Henriëttestraat 49
Huizenrij 1924
J. Limbeek
chauffeur
 
Henriëttestraat 51
J. H. Lardenoye
M. C. van Beek
bouwvakarbeider
fabrieksarbeider
 
Henriëttestraat 53
A. J. van Dorst
machinedrijver
 


De Annastraat ligt tussen Frederiklaan en Keerweerstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Annastraat 2
Fraaie woningrij uit 1911
W. Huizing
glasblazer
 
Annastraat 4
P. van Beek
onderbaas
 
Annastraat 6
P. L. Janssen
magazijnmeester
 
Annastraat 8
B. P. Smets
onderbaas
 
Annastraat 10
H. Ottens
fabrieksarbeider
 
Annastraat 12
F. Boomsma
L. M. Slaats
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Annastraat 14
J. Ophof
fabrieksarbeider
 
Annastraat 16
C. J. Meeuwis
fabrieksarbeider
 
Annastraat 18
H. van Meeuwen
glasblazer
 
Annastraat 20
E. Meijer
G. Meijer
K. Meijer
controleur
glasblazer
glasblazer
 
Annastraat 22
B. van Hattem
fabrieksarbeider
 
Annastraat 24
M. C. Lucas
technisch opzichter
 
Annastraat 26
F. J. van Westering
smid
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Annastraat 1
Fraaie woningrij uit 1911
A. Droomers
fabrieksarbeider
 
Annastraat 3
J. R. Schoenmakers
J. W. Schoenmakers
Ja. Aa. Schoenmakers
Ja. Ca. Schoenmakers
Wed. P. Schoenmakers-Schmidt
fabrieksarbeider
tabaksbewerker
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
 
Annastraat 5
F. Strik
huisschilder
 
Annastraat 7
A. van Dijk
fabrieksarbeider
 
Annastraat 9
F. Sesink
G. van Maastricht
drogistbediende
fabrieksarbeider
 
Annastraat 11
M. Gooskens
magazijnmeester
 
Annastraat 13
R. Wilbrink
Aa. Ma. Kostermans
glasblazer
coupeuse
 
Annastraat 15
R. J. de Graaff
assistent
Reindert Jan de Graaf (1890, Arnhem) woont hier met 2 kinderen
Annastraat 17
G. van Weerden
J. Scholtens
arbeider
fabrieksarbeider
 
Annastraat 19
K. de Geus
W. J. de Geus
magazijnknecht
bankwerker
 
Annastraat 21
Fr. Braam
P. Schoenmakers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Annastraat 23
W. A. J. Sprengers
fabrieksarbeider
 
Annastraat 25
A. Rensen
bankwerker
 
Annastraat 27
C. A. A. van Valen
gasfitter
 
Annastraat 29
J. Viveen
J. Viveen
R. Viveen
R. Viveen
W. Viveen
wever
fabrieksarbeider
hulpmonteur
visser
fabrieksarbeider
 
Annastraat 31
H. Kip
glasblazer
 
Annastraat 33
A. H. Meulman
G. H. Meulman
H. A. Meulman
Ha. Wa. Meulman
glasblazer
bankwerker
bankwerker
fabrieksarbeidster
 
Annastraat 35
G. van Woensel
M. H. C. van Woensel
fabrieksopzichter
technicus
 
Annastraat 37
J. A. Koekendorp
fabrieksarbeider
 


De Hubertastraat ligt tussen de Langdonkenstraat en Henriëttestraat. Deze voornaam is niet ontleend aan iemand van de familie Philips, maar waarschijnlijk geïnspireerd door de moeder van ambtenaar Tjaden die over de straatnamen ging. Tjaden had ook al een Christinelaan en Mathildelaan bedacht, genoemd naar zijn echtgenote. Die straten vallen bij mij onder het hoofdstuk Fellenoord c.q. Oud-Strijp

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hubertastraat 2
Drie oude huisjes op de hoek Langdonkenstraat; hier bevindt zich nu pand Langdonkenstraat 18 (1989)
C. van Gemert
linnenwever
 
Hubertastraat 4
W. van den Dungen
opperman
 
Hubertastraat 6
J. C. Smulders
P. Smulders
P. Smulders
wever
postbode
wever
 
Zijstraat Hulstlaan
Hubertastraat 8
Huizenrij 1924
W. Richter
glasmaker
Willy Richter, 1901 geboren in Wei&selig;swasser (Dld), had in Leerdam het glasblazen geleerd
Hubertastraat 10
W. Westera
liftmonteur
 
Hubertastraat 12
J. W. Scheepmaker
fabrieksarbeider
 
Hubertastraat 14
B. C. Brandsma
glasblazer
 
Hubertastraat 16
J. C. van Dijk
diamantbewerker
 
Hubertastraat 18
J. van Deurse
glasblazer
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hubertastraat 1
Huizenrij uit 1916; ondanks dat de klokgevels na de oorlog geheel veranderd zijn, is dit rijtje toch een gemeentelijk monument
P. W. J. van Baar
fabrieksarbeider
 
Hubertastraat 3
J. Strating
glasblazer
 
Hubertastraat 5
J. H. Janssen
arbeider
 
Hubertastraat 7
A. Ramaakers
glasblazer
Gezin afkomstig uit Maastricht, 4 kinderen
Hubertastraat 9
B. Rekers
glasblazer
 
Hubertastraat 11
J. de Jong
glasblazer
 
Hubertastraat 13
A. Snel
G. Snel
H. Snel
J. Snel
J. H. Snel
L. Snel
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
J.H. Snel, geboren Maastricht 1869, was in 1916 als glasblazer van Schiedam naar Eindhoven gekomen
Hubertastraat 15
H. 't Lam
fabrieksarbeider
 
Hubertastraat 17
P. T. W. Linssen
liftmonteur
 
Hubertastraat 19
J. Stöver
Ja. Ma. Giroldi
glasblazer
zonder beroep
 
Hubertastraat 21
J. Fr. den Hollander
W. den Hollander
bankwerker
fitter
 
Hubertastraat 23
P. Dassen
glasblazer
 
Hubertastraat 25
Woningrij uit 1924
A. C. van Woerkom
magazijnknecht
 
Hubertastraat 27
H. Hoeppe
fabrieksarbeider
De protestante Hendrik Hoeppe (1903, Wadenoijen) moet met de katholieke Christina Canters uit Someren trouwen en 6 maanden later wordt oudste dochter Wilhelmina (1924) geboren; zij groeit uit tot een flinke blondine, die in 1942 de ouderlijke woning verlaat en even spoorloos is
Hubertastraat 29
H. C. van de Mortel
fabrieksarbeider
 
Hubertastraat 31
M. Platje
M. Rasters
glasblazer
verpleger R.K.G
 
Hubertastraat 33
J. H. M. Mateussen
fabrieksarbeider
 
Hubertastraat 35
F. J. M. Leenaerts
bankwerker
 
Hubertastraat 37
L. Vonk
fabrieksarbeider
Leendert Vonk(1898, Arkel) zoon uit een Leerdams glasblazersgezin dat naar Eindhoven is gekomen, Nederlands hervormd maar gehuwd met de katholieke Gestelse E.Ca. Couwenberg; hun 4 kinderen worden hervormd opgevoed


De Hulstlaan is een brede weg tussen Frederiklaan en Hubertastraat.
In het eerste ontwerp van de woonbuurt was hier nog een speelveld gepland. Maar in 1915/1916 werd er toch gebouwd.
Aanvankelijk heette de straat de Glaslaan, omdat er veel glasblazers woonden. Met vooral veel glasblazers die uit Maastricht kwamen. In 1920 ging die straatnaam naar de straat waar de glasfabriek lag en kreeg de Hulststraat een naam uit de categorie bomen/ struiken zoals men toen voor de rest van Philipsdorp als straatnamen gebruikte.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hulstlaan 2
Huizenrijtjes uit 1916
A. Hessels
baas
 
Hulstlaan 4
H. E. Heerings
N. J. Heerings
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 6
C. Bal
diamantbewerker
 
Hulstlaan 8
J. J. Kern
gereedschapmakersbaas
 
Hulstlaan 10
H. Moest
Ha. Moest
glasblazer
fabrieksarbeidster
Henricus Moest (1883), glasblazer uit Maastricht in 1916 naar Eindhoven gekomen, met zijn gezin van 6 kinderen
Hulstlaan 12
A. C. Gerards
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 14
G. Becker
glasblazer
 
Hulstlaan 16
G. J. van Duurling
J. W. van Duurling
archivaris
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 18
A. Scharis
A. J. Scharis
J. Scharis
fabrieksarbeider
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 20
Ph. J. Duijzers
voorman op een magazijn
 
Hulstlaan 22
J. W. van de Rijt
onderbaas
 
Hulstlaan 24
J. C. H. Elgeti
elektricien
 
Hulstlaan 26
W. P. Koolen
diamantboorder
 
Hulstlaan 28
A. F. Wellers
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 30
A. Janssen
Le. Janssen
M. Janssen
P. J. H. Janssen
fabrieksarbeider
fabriekarbeidster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 32
A. Biesters
J. Biesters
glassmelter
kantoorbediende
 
Hulstlaan 34
F. W. van der Wal
Ga. Heinrich
tekenaar
dienstbode
 
Hulstlaan 36
P. J. L. Cauberg
glasblazer
 
Hulstlaan 38
J. Cauberg
magazijnmeester
 
Hulstlaan 40
P. Kanters
P. Kanters
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 42
P. H. van Dooren
arbeider lampenfabriek
 
Hulstlaan 44
Adr. van Maurik
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 46
J. H. Seuntjens
J. H. Seuntjens
M. Seuntjens
stoker
fabrieksarbeider
loopjongen
 
Hulstlaan 48
N. Struijk
baas bij Philips
 
Hulstlaan 50
T. F. H. M. Sweelssen
glasblazer
 
Hulstlaan 52
M. W. A. Meulensteen
instrumentglasblazer
 
Hulstlaan 54
Aa. Narings
J. Cadier
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 56
J. Wilbrink
Wed. W. Wilbrink-Bruining
glasblazer
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hulstlaan 1
Huizenrijtje uit 1915
A. Otten
Aa. Ha. Reijnders
fabrieksarbeider
huishoudster
 
Hulstlaan 3
B. Verbakel
H. J. van Hal
P. J. van den Hurk
bankwerker
sigarenmaker
gasfitter
 
Hulstlaan 5
H. Driessen
onderbaas
 
Hulstlaan 7
J. van Meeuwen
glasblazer
 
Hulstlaan 9
A. M. Schalks
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 11
J. de Bruijn
bankwerker
 
Hulstlaan 13
J. L. Wijdeveld
bankwerker
 
Hulstlaan 15
H. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 17
A. Engels
Ma. Engels
los arbeider
modiste
 
Hulstlaan 19
G. Roufs
Ha. Roufs
glasblazer
modiste
 
Hulstlaan 21
H. Wilbrink
glasblazer
 
Hulstlaan 23
Th. Leermakers
glasblazer
 
Hulstlaan 25
A. Engels
monteur
 
Hulstlaan 27
Ca. van Minderhout
J. van Minderhout
Pa. van Minderhout
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Hiertussen komt de Langdonkenstraat op de Hulstlaan uit; later wordt de Langdonkenstraat verlegd om aan te laten sluiten bij de Johannastraat
Hulstlaan 29
Huizenrij uit 1915
J. Wilbrink
zonder beroep
 
Hulstlaan 31
H. S. Vrancken
J. Vrancken
W. Vrancken
fabrieksarbeider
glasblazer
kantoorbediende
Joseph Vrancken (1879, Maastricht) had in Leerdam het vak van glasblazer geleerd en vestigt zich met zijn gezin van 4 kinderen in 1916 in Eindhoven
Hulstlaan 33
J. van Maurik
arbeider
 
Hulstlaan 35
N. Louis
glasblazer
De familie kwam in 1922 vanuit Maastricht en vestigde zich hier na eerst twee jaar in de Barakken aan de Frederiklaan
Hulstlaan 37
W. H. Smid
glasblazer
 
Hulstlaan 39
J. de Haan
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 41
H. Verhoeks
J. G. Schreurs
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Hulstlaan 43
A. Bogerd
M. Bogerd
T. A. Bogerd
glasblazer
magazijnbediende
zonder beroep
 
Hulstlaan 45
A. J. Meulman
Aa. Aa. Meulman
glasblazer
fabrieksarbeidster
 
Hulstlaan 47
P. van Ameiden
glasblazer
 
Hulstlaan 49
P. Henskens
zonder beroep
 
Hulstlaan 51
G. C. Six
machinist
 
Hulstlaan 53
A. Wilbrink
baas
 
Hulstlaan 55
J. J. H. Steiger
fitter
Zoon Lieuwe Steiger (1924, Schoten - 2006, Eindhoven) speelde 16 jaar als keeper bij PSV en trad 7 keer op in het Nederlands Elftal
Hulstlaan 57
J. A. van Eijk
bankwerker
 


De Keerweerstraat is een oorspronkleijk doodlopend weggetje. De straat loopt van Frederiklaan naar Henriëttestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Keerweerstraat 2
Monumentale rij woningen, gebouwd 1913
F. J. Beset
F. L. Beset
kantoorbediende
arbeider
Familie Beset, afkomstig uit Den Bosch, 8 kinderen
Keerweerstraat 4
H. Fr. A. Babonnick
Wed. A. F. Babonnick-van Soestbergen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Keerweerstraat 6
A. W. Meulensteen
fabrieksarbeider
 
Keerweerstraat 8
J. van der Stam
glasblazer
 
Keerweerstraat 10
G. A. G. van Toorn
W. J. van Etinger
glasblazer
diamantboorder
 
Keerweerstraat 12
H. Struijk
fabrieksarbeider
 
Keerweerstraat 14
J. Giroldi
glasblazer
 
Keerweerstraat 16
P. B. C. van Amelsfort
P. J. J. van Amelsfort
tekenaar
metselaar
Familie van Amelsfort uit Tilburg, 7 kinderen
Keerweerstraat 18
H. Weijer
glasblazer
 
Keerweerstraat 20
A. J. van den Broek
voerman
 
Keerweerstraat 22
He. Be. van de Maas
M. van de Maas
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Keerweerstraat 24
E. Smit
J. Smit
J. Smit
L. Koster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Keerweerstraat 26
C. van Keulen
controleur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Keerweerstraat 1
Huizenrijtje uit 1924
W. Kreutzelman
glasblazer
 
Keerweerstraat 3
F. M. W. Nelissen
fabrieksarbeider
 
Keerweerstraat 5
H. Kreutzelman
glasblazer
 
Keerweerstraat 7
G. J. Frederiks
W. H. Frederiks
lampenmaker N. V. Philips
controleur
 
Keerweerstraat 9
J. G. Stöver
glasblazer
Familie Stöver uit Onstwedde (Groningen), een katholiek gezin met 3 kinderen in 1923 naar Eindhoven gekomen

2. Frederiklaan

De Frederiklaan - vernoemd naar de vader ('Frits') van Gerard en Anton Philips- loopt van de Gagelstraat tot de Strijpsestraat bij de kerk van Strijp (tegenwoordig: St Trudoplein). Het is dé centrale verbindingsstraat door Philipsdorp.

Frederiklaan Een ansicht afgestempeld 1933 met daarop de entree van de Frederiklaan. De fotograaf staat op de kruising met de Gagelstraat.

Rechts het huizenrijtje Frederiklaan 2-8 dat later wordt gesloopt bij de aanleg van de westtangent. Achter de huizenrij rechts de zijstraat Elisabethlaan. Op de achtergrond het witte kaartverkoop-huisje bij het Philips sportpark.
Links de lagere meisjesschool (Frederiklaan 1A). De school heette Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis. Later wordt dit basisschool Sint Antonius.

De entreepalen Philips-Dorp zijn later naar de stoep achter verplaatst toen de bomenrij en de middenberm verdween. Voor de zuil staat een verkeersbord, een waarschuwingsbord met uitroepteken. Het zal wel bedoeld zijn om het verkeer de goede rijbaan in te loodsen en toen later de borden uniform werden zal het wel in een blauwe pijl zijn veranderd.
Rechts voor de huizen staat een dan bijzondere automobiel. Daarachter het vrachtwagentje van J. van Gorp Meubelen, die een zaak had op Stratumseind.
  Frederiklaan
Ansicht uit ±1935 van even verderop.
Dan is de Frederiklaan over de hele lengte een laan met een brede middenberm met een dubbele bomenrij. Ertussen is blijkbaar het voetpad, met ertussen ook bankjes om op te zitten.
Later is die bomenrij in het midden verdwenen en werd het wegdek. In ruil daarvoor kregen de huizen wel meer trottoir.

Rechts boven het houten entreehek staat op het bord "Philips-Sportpark". Met houten huisjes voor de kaartverkoop bij een voetbalmatch.

De zijstraat linksvoor is de Johannastraat
  Philips Sportpark
Ansicht uit 1926 van het Philips Sportpark.

Aan de horizon links de Lichttoren en de Philips-fabrieken aan de Parallelweg. Midden de torens van de Catharinakerk.
Achter het veld zien we vaag tussen de bomen de huizen van de Elisabethstraat.

Langs het veld staat een laag hek waarachter het bij een wedstrijd volgepakt met toeschouwers zal hebben gestaan. De kleine houten tribune biedt plaats voor een paar honderd man.

In 1911 was de oprichtingsvergadering geweest waarbij uit het personeel een Philips-voetbalelftal werd gevormd. In augustus 1913 wordt de Philips Sport Vereeniging opgericht waar het Philips-elftal zich bij aansluit. Snel promoveert het PSV-elftal dan van de onderbond naar de eerste klasse zuid. In 1929 wordt P.S.V. op eigen veld met een 5-1 zege op Velocitas (Groningen) kampioen van Nederland.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frederiklaan 2
Rijtje huizen (1914) Tussen Gagelstraat en Elisabethlaan; gesloopt
J. Nagelkerke
procuratiehouder
Frederiklaan 4
G. A. Entink
Pa. Ea. Ma. van Heyst
H. H. Entink
laborant
kantoorbediende
zonder beroep
Frederiklaan 6
L. C. de Laure
calculator
Frederiklaan 8
J. van der Windt
werktuigkundige
Hiertussen ligt de Elisabethlaan
Frederiklaan 10
Huisje bij PSV-sportveld
Th. Saat
Aa. Prudon
terreinknecht
dienstbode
Foto van het huisje van de terreinknecht
Hiertussen de De Jonghlaan
Frederiklaan 12
Woningrijtje uit 1912
 
 
Hoekwinkel, Etos-kruidenier in 1951, in 1953 is het adres De Jonghlaan 30; in 1959 Etos drogisterij, in 1975 en 1992 Hometapijt (de Jonghlaan 32), in 2013 De Inloper informatiecentrum van Woonbedrijf
Frederiklaan 14
L. M. F. Hopstaken
Aa. Ma. Ha. Monsieur
slager
winkeljuffrouw
Ook in 1951 slagerij Hopstaken; waarschijnlijk was dit hier feitelijk het woonhuis van de slager, die de zaak op nummer 11 had (Etos-slagerij)
Frederiklaan 16
N. J. Sterk
kantoorbediende
 
Frederiklaan 18
L. Vermeer
P. Vermeer
Ca. Ja. Remijn
Wed. K. Ch. G. H. Pieper-Smit
fabrieksarbeider
kantoorbediende
muzikante
huishoudster
 
Frederiklaan 20
Ia. Kunert
J. M. A. Ivits
buffetjuffrouw
calculator
 
Frederiklaan 22
A. van der Heijde
elektricien
 
Frederiklaan 24
H. Kerstens
chef elektricien
 
Frederiklaan 26
Fr. A. Haneveer
elektricien
 
Frederiklaan 28
J. F. J. A. van Run
chauffeur
Sjef van Run, 1904-1973, speelde 359 wedstrijden voor PSV en 25 maal Nederlands elftal
Frederiklaan 30
H. H. F M. van Mill
herenkapper
Gezin van Mill uit Breda, 8 kinderen; de kapper, 'Milleke', voetbalde ook voor PSV
Frederiklaan 32
A. van der Poorten
J. van der Poorten
fabrieksarbeider
timmerman
Gezin van der Poorten, 12 kinderen (de jongste twee stierven als peuter), vestigde zich vanuit Roosendaal
Frederiklaan 34
G. Donatz
manufacturier
In 1953 Donatz hier met een tabakswinkel Tip Top, in 1959 heeft hij tevens luxe autoverhuur; tot in 1985 bleef het sigarenmagazijn Tip Top
Frederiklaan 36
Twee in 1919 aangebouwde huizen
J. Geven
opzichter-fitter
In de jaren 1912-1919 was hier nog een open plek; blijkbaar waren er aanvankelijk plannen hier de Keerweerstraat door te trekken of was deze grond nog niet in eigendom van de bouwmaatschappij. In 1919 werden de huizen alsnog gebouwd, Tegenwoordig zie je geen verschil meer tussen de aanliggende woningen
Frederiklaan 38
J. J. Honings
Ja. Honings
Ja. Ha. Honings
Ma. Ha. Honings
baas bankwerker
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
Frederiklaan 40
Woningrijtje uit 1912
P. G. Muermans
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 42
J. Hoogers
M. Th. P. Braamhorst
Ma. Ja. Hoogers
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Frederiklaan 44
F. A. J. van Zeijl
onderbaas
 
Frederiklaan 46
P. J. Henkelmans
J. A. Wijnands
dameshoeden
baas
 
Frederiklaan 48
A. H. Petit
bankwerker
 
Frederiklaan 50
A. J. van Stigt
elektricien
 
Frederiklaan 52
J. de Boer
metaalschaver
 
Frederiklaan 54
P. J. van Welie
S. P. J. Wijn
bankwerker
koperslager
 
Frederiklaan 56
W. J. I. Mutsers
kantoorbediende
 
Frederiklaan 58
F. G. Wagenaar
glasblazer
 
Frederiklaan 60
H. Ramak
J. C. Potter
monteur
elektro-monteur
 
Hiertussen de Essenstraat
 
Op het terrein na de Essenstraat liggen twee grote schoolgebouwen, Philipsscholen voor voor L.O. en U.L.O. en de Nijverheidsschool (adressen Kastanjelaan 1). In de oorlog worden de gebouwen verwoest. Na de oorlog komt hier de Middelbare Technische School (Frederiklaan 60A), later instituut HBO, nog later Fontys
Frederiklaan 62
Rijtje uit 1920 op de hoek Berkenstraat
W. van der Beek
boekhouder
In 1985 vinden we hier Willy's Zonnehuis
Frederiklaan 64
H. A. Bos
Ja. Bos
schoenmaker
kantoorbediende
 
Frederiklaan 66
Fr. Hoffmann
K. Hoffmann
M. Hoffmann
glasarbeider
glasblazer
glasblazer
 
Frederiklaan 68
A. Vos
G. Koster
Wed. A. Vos-Traudes
glasblazer
röhretrekker
zonder beroep
Het beroep "röhretrekker" (het woord komt niet voor in woordenboek of op internet) zal te maken hebben met het maken van elektronenbuizen (het Duitse "Rohr" is een buis, o.a. zoals voor de glazen elektronenbuizen in de radio werden gebruikt)
Frederiklaan 70
P. J. Vermulst
arbeider
 
Frederiklaan 72
H. A. Broos
techniker
 
Hiertussen de Berkenstraat
Frederiklaan 74
Huizenrij uit 1920
J. A. M. Kappel
assistent bedrijfsleider
 
Frederiklaan 76
J. C. de Laat
calculator
 
Frederiklaan 78
J. van Heeren
D. Leerdam
kantoorbediende
zonder beroep
 
Frederiklaan 80
C. W. Berende
portier
 
Frederiklaan 82
B. Kleij
magazijnbediende
 
Frederiklaan 84
A. H. Basstein
Ia. Tha. Basstein
M. J. A. Basstein
Ea. Aa. Basstein
fabriekscontroleur
kantoorbediende
onderbaas
magazijnbediende
Gezin met 10 kinderen, afkomstig uit west Brabant (Pa geboren in Zwolle)
Frederiklaan 86
G. Warmoeskerken
J. Warmoeskerken
P. F. Warmoeskerken
schilder
monteur
elektricien
 
Frederiklaan 88
J. C. Ribbens
timmerman
 
Frederiklaan 90
H. Wijma
Ja. Wijma
L. Wijma
los arbeider
arbeidster
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 92
J. Aarts
Th. Aarts
timmerman
kraamverzorgster
 
Frederiklaan 94
J. Niks
Ja. Niks
La. Niks
R. Niks
timmerman
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
kantoorbediende
Het gezin van de timmerman kwam uit Onstwedde, er waren 11 kinderen
Hiertussen de Plataanlaan
Frederiklaan 96
Huizenrijtje 1920
Ea. Beumer
H. J. Beumer
Ja. Beumer
Wa. Aa. Beumer
kantoorbediende
assistent
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Frederiklaan 98
H. Munsters
P. W. Munsters
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 100
F. H. Heuts
H. Knoops
H. H. Heuts
mechaniker
mechaniker
mechaniker
 
Frederiklaan 102
H. A. Fr. Coppens
Wed. M. Coppens-van Gerwen
kantoorbediende
zonder beroep
 
Frederiklaan 104
Rij winkelwoningen uit 1928; nu met nieuwe gevel geheel verbouwd
A. Prijt
"De Magneet"
winkelier
manufacturen- en meubelhandel
In 1953 en 1964 meubelzaak A. Prijt op 104-106-108; Prijt bleef op de hoek zitten tot 1998, daarna verkaste de zaak naar Ekkersrijt; in 1935 sluit cinema Royal op 108; in 1987 op 108 Trudo Video
Frederiklaan 106
F. L. Toonders
chauffeur
Frederiklaan 108
Winkelwoningen uit 1928, hoek Schootsestraat; hier komt later Prijt's meubelzaak
Roxy-Theater
bioscoop-theater
Frederiklaan 110
A. Fr. A. Gruythuizen
slager, slagerij
Gruythuizen bleef tot 1936; in 1953 slager Sewalt v.d. Bosch, in 1964 tot 1970 slager van Weert
Frederiklaan 112
Fr. van de Goor
koopman (handel in groenten en fruit)
Ook in 1964 groentewinkel v.d. Goor


de oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frederiklaan, houten gebouw hoek Gagelstraat
Terrein met 3 scholen (Fröbelschool , jongens- en meisjesschool), hoek Gagelstraat; de meisjesschool is van 1922, hier komt in 1989 een nieuw bedrijfspand; de jongensschool ligt aan de Gagelstraat
groepshoofdkwartier Padvinders
St Tarcisius-groep katholieke verkenners
 
Frederiklaan 1-A
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
In 1975 basisschool Sint Antonius
Frederiklaan 1
Monumentale woningen uit 1911
Fr. H. Porringa
F. Porringa-de Jonge
modelmaker en winkelier
sigarenmagazijn
Het jonge echtpaar Porringa vestigt zich hier vanuit Veendam; ze krijgen 4 kinderen. In 1951 sigarenzaak v.d. Nieuwenhof, in 1953 tabakswinkel "'t Sportpark"; in 1971 sluit hier slijterij Daan Schrijvers; in 1980 sluit Cadeautique (relatiegeschenken)
Frederiklaan 3
N. von Reth
Wed. P. von Reth-van den Boezem
opzichter
zonder beroep
 
Frederiklaan 5
G. Th. Nijs
afdelingschef
 
Frederiklaan 7
P. Vos
kantoorbediende
 
Frederiklaan 9
J. van den Biggelaar
J. W. Fr. Dollé
herenkleermaker
monteur
In 1964 zuivelhandel Blommers
Zijstraat Johannastraat
Frederiklaan 11
Monumentale woningrij uit 1915
Ja. Ma. de Beer
zonder beroep
In 1951 en 1964 filiaal Etos slager, in 1975 tot 1991 slager H.A. van Rijt; in 2013 een pedicure
Frederiklaan 13
J. J. H. Veugelers
slager
 
Frederiklaan 15
W. J. Retera
opzichter
 
Frederiklaan 17
L. J. A. Spoorenberg
magazijnmeester
 
Frederiklaan 19
F. W. Vliegen
baas
 
Frederiklaan 21
M. de Baar
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 23
W. H. Stigter
chef-controleur Philips
 
Frederiklaan 25
Fa. Eschrich
R. H. Stuut
Ea. Lokken
fabrieksarbeidster
glasblazer
zonder beroep
 
Frederiklaan 27
J. A. Olivier
chef Philips
 
Frederiklaan 29
G. J. van Steenis
glasblazer
 
Frederiklaan 31
J. Verbokke
J. W. van Maurik
autogeenlasser
glassmelter
 
Frederiklaan 33
Chr. Hoeppe
J. C. Bleijerveld
W. Hoeppe
Wed. Chr. Hoeppe-Kolhein
kantoorbediende
magazijnmeester
fabrieksarbeider
zonder beroep
Christiaan Hoeppe (1867, Geldermalsen) komt hier met zijn gezin vanuit Asperen hier in 1916 wonen; de arbeider in de glasfabriek overlijdt in 1919; zijn 7 kinderen vinden ook werk in de glasfabriek
Zijstraat Hulstlaan
Frederiklaan 35
Monumentale woningrij uit 1915
W. B. Panis
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 37
C. Klinckenberg
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 39
J. A. Pappers
W. Pappers
W. H. Pappers
glasblazer
metaaldraaier
zonder beroep
Maastrichtse familie met 8 kinderen; vanuit Leerdam in 1916 naar Strijp gekomen; pa Wilhelmus Hubertus (1878, Oud Vroenhoven) overlijdt in 1935
Frederiklaan 41
S. Klein
glasblazer
 
Frederiklaan 43
E. Bouwmeester
boekbinder
 
Frederiklaan 45
Monumentale woningrij uit ±1912
Th. F. Doomen
elektro-monteur
 
Frederiklaan 47
J. L. Rathmann
opzichter
 
Frederiklaan 49
W. H. A. van de Pas
reiziger
 
Frederiklaan 51
J. C. Aarts
gasfittersbaas
 
Frederiklaan 53
J. F. Wouters
J. F. Wouters
J. J. M. Wouters
magazijnmeester
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Frederiklaan 55
A. J. Engels
kantoorbediende
 
Zijstraat Henriëttestraat
Frederiklaan 57
Monumentale woningrij uit ±1912
J. van Noord
chef de bureau
 
Frederiklaan 59
C. F. van de Burgt
diamantslijper
 
Frederiklaan 61
J. A. W. Speekenbrink
C. J. Speekenbrink- Brands
elektricien
zonder beroep
 
Frederiklaan 63
Ha. Ja. Pa. Rooijmans
Wed. A. Rooijmans-Theeuws
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Frederiklaan 65
J. Wilschut
werktuigkundig opzichter
 
Frederiklaan 67
S. A. M. Olmanst
bankwerker
 
Frederiklaan 69
A. te Vaarwerk
J. G. H. te Vaarwerk
baas
monteur
 
Frederiklaan 71
J. H. Jansen
Ma. Ha. Jansen
ovenbaas
werkster
 
Frederiklaan 73
J. Th. J. de Boer
agent van politie bij N.V. Philips
 
Hiertussen ligt de zijstraat Annastraat

Frederiklaan
Ansicht uit ±1927 van dit deel van de Frederiklaan.

Rechtsvoor de zijstraat De Jonghlaan met op de hoek de kruidenier. Tot 1931 staat er nog de Philips Coöperatieve Verbruikersvereeniging op de ruit, daarna is het de ETOS. Adres Frederiklaan 12/ De Jonghlaan 30.

Het witte huisje uiterst links is Frederiklaan 101. Rechts daarvan het rijtje Frederiklaan 103-111.
Daarna loopt de rij verder tot aan de hoek met de Keerweerstraat die in de verte moet liggen.
 

Frederiklaan 75
Monumentale woningrij uit ±1912
 
 
Hoekwinkel, in 1951 en 1964 Etos-filiaal (drogisterij); in 1975 A. van der Pol, postzegelhandel
Frederiklaan 77
W. van Wijngaarden
bankwerker
 
Frederiklaan 79
J. A. van Platen
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 81
L. J. J. Nabbe
bewaker
 
Frederiklaan 83
J. Nabbe
bankwerker
 
Frederiklaan 85
A. A. van Woerkom
Fr. W. van Buel
assistent boekhouder
kleermaker
 
Frederiklaan 87
H. L. A. van Gardinge
J. C. M. van Gardinge
metaalbewerker
boekhouder
 
Frederiklaan 89
He. Ee. Pha. van Mill
Wed. H. H. F. van Mill-Robeerst
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Frederiklaan 91
H. Fr. W. Baghuis
kantoorbediende
 
Frederiklaan 93
Th. C. van den Dungen
kantoorbediende
 
Frederiklaan 95
J. M. Thijssen
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 97
L. Pelle
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 99
H. C. Gelsing
bureauchef
 
Frederiklaan 101
A. Prijt & Zn.
P. J. Bruinink
manufacturen
kantoorbediende
 
Frederiklaan 103
A. G. Smits
glasblazer
 
Frederiklaan 105
J. C. J. van Laarhoven
autogeenlasser
 
Frederiklaan 107
L. Struijk
C. Struijk
Le. Struijk
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Frederiklaan 109
F. J. A. C. Hunting
J. A. J. Hunting
L. A. C. Hunting
kantoorbediende
bakker
bankwerker
 
Frederiklaan 111
H. Jongetjes
portier
Jongetjes was tevens onbezoldigd gemeenteveldwachter
Frederiklaan 113
Verwoest bij bombardement; na de oorlog hier 3 nieuwe huizen (119 kwam te vervallen)
P. J. C. Hunting
fabrieksarbeider
 
Frederiklaan 115
A. Verleg
magazijnmeester
 
Frederiklaan 117
J. Le Pair
metaalbewerker
 
Frederiklaan 119
J. C. van Wageningen
P. J. Joossen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Zijstraat Keerweerstraat
Frederiklaan 121
Rijtje huizen, ±1913
H. Kleingeld
fitter
 
Frederiklaan 123
B. Fleuren
kantoorbediende
 
Frederiklaan 125
L. Graber
glasblazer
 
Frederiklaan 127
J. J. Weltens
glasblazer
 
Frederiklaan 129
A. M. Heynemans
E. A. Heynemans
controleur
timmerman
 
Frederiklaan 131
K. J. Weijer
glasblazer
 
Hiertussen ligt de Draaiboomstraat
Frederiklaan 133
Woningrij 1916
 
 
 
Frederiklaan 135
W. Dijs
hoofd recherche N.V.Philips Gloeilampenfabrieken
Willem Dijs spant zich in om de N.V. Philips te zuiveren van communisten; in 1939 krijgt hij van A. Hitler een Duitse ridderorde verleend; Dijs staat in linkse kringen bekend als een bruut; volgt in 1941 Brinkman op als hoofdcommissaris van de Eindhovense politie; als Dijs in 1943 weigert lid van de NSB te worden, wordt hij -geen vriend van Pulles- ontslagen; dit nare mannetje is een hoofdpersoon in het boek Eindhoven 1933-1945 van Frans Dekkers
Frederiklaan 137
A. Grootjans
kantoorbediende
 
Frederiklaan 139
J. A. J. van de Meerendonk
kantoorbediende
 
Frederiklaan 141
M. A. S. Banken
M. S. Banken
kantoorbediende
hoofdmagazijnmeester
 
Hiertussen ligt de Iepenlaan
Frederiklaan 143
Woningrij uit 1916
 
Benedenverdieping die tussen 1930 en 1940 in gebruik was als kantoorruimte voor de acc. afdeling en de woningdienst
De bovenverdieping van 143 wordt gebruikt door de bewoners van nr. 145, gezin Arends met 7 kinderen; Arends is secretaris van armenbestuur St Trudo en contactpersoon voor de Vereeniging tot Bevordering van Lichamelijke Opvoeding te Eindhoven; de Duitse dienstbode Stoppa was in 1920 als 15-jarige naar Eindhoven gekomen; in 1934 huwt ze een even oude weduwnaar, fabrieksarbeider Jansen en verhuist naar Drents Dorp; het gezin Arends verkast in 1936 naar Veldhoven.
Vanaf de jaren zestig woont hier het gezin Arts met 11 kinderen waaronder de later vermaarde stadsarcheoloog Nico Arts. Begin jaren tachtig worden het terug twee normale huizen
Frederiklaan 145
J. A. Arends
S. Stoppa
opzichter gloeilampenfabriek
dienstbode
Frederiklaan 147
B. Th. J. Kevenaar
werkmeester instrumentmaker
 
Frederiklaan 149
A. van Kooijk
P. A. R. van Kooijk
schilder
opzichter
In 1935 komt hier het gezin Kamerbeek wonen met de jongste zoon Eef, die later Nederlands bekendste tienkamper wordt
Frederiklaan 151
Chr. Fr. Babbé
H. Fr. Babbé
kantoorbediende
elektricien
Chris Babbé maakte in 1934 deel uit van de close-harmony zanggroep The Singing Optimists, die vaker op de KRO-radio (Bonte Avonden) te horen was
Frederiklaan 153
H. Truin
administrateur
 
Frederiklaan 155
J. G. Geenen
elektricien
 
Frederiklaan 157
J. G. Bartsen
bedrijfsassistent
 
Frederiklaan 159
B. J. van Pareren
bankwerker
 
Frederiklaan 161
H. J. Nijssen
A. Ma. van der Poel
afdelingschef Philips
huishoudster
 
Frederiklaan 163
Hoek Lindenlaan; het bedrijfspand dat er nu staat ziet er naoorlogs uit
Stoomtimmerfabriek De Leeuwerik
Arn. van den Hurk & Co.

stoomtimmerfabriek
De Leeuwerik (te zien op foto uit 1920) werd in 1944 opgeheven. In 1975 zit hier Philips complex D1 (Woningbureau) met erachter de werkplaatsen (Philips' schilders, timmerlieden, loodgieters enz.); in 2013 jonge onderzoekers, computer- en keramische clubs
Zijstraat Lindenlaan
Frederiklaan 165
Huizenrijtje uit 1916
J. H. A. de Natris
kantoorbediende
 
Frederiklaan 167
J. Kamerman
afdelingschef
Gezin verhuist in 1934 naar 161, 3 deuren terug; zoon Piet Kamerman (1925) is later een bekend acteur (o.a. Lowietje in Baantjer)
Frederiklaan 169
J. A. de Kok
opzichter Philips
 
Frederiklaan 171
A. Zweerts
fabrieksopzichter
 
Frederiklaan 173
Hier nu appartementen uit 2005
C. J. Wondergem
J. M. Wondergem
groentenkoopman
groentenhandelaar
Ook nog altijd groenteboer Wondergem in 1982
Frederiklaan 175
J. Visschers
koopman. kuiper
De kuiperij sluit in 1936. In 1964 elektrische apparaten E. de Wijs
Frederiklaan 177
Vrijstaand huis, 1929
A. van den Hurk
W. Donkers
aannemer
zonder beroep
In 1964 wonen hier de ned. hervormde dominees van Gelder en Langeveld
Frederiklaan 179
Winkelhuizen 1928
 
 
 
Frederiklaan 181
 
 
 
Frederiklaan 183
Gesloopt in 2008, hier nu appartementen uit 2009
A. Sengers
M. van Schoonhoven
winkelier
elektricien
Kruidenier Sengers hier tot 1957. Kapper F.A.D. Strijbosch in 1959 en 1964
Frederiklaan 185
 
Herbouw na brand, 1934
J. C. M. Bruijns
koopman in manufacturen
Hnr 185 brandt geheel uit, 187 zware schade (mei 1934). De verzekering dekt de schade voor Bruijns en Van Baar. H. van Baar (1890, Tongelre) verhuist daarop naar de Loggerstraat 12 in de Botenbuurt; in de oorlog is hij daar als Buurtschapshoofd Strijp I een foute klant.
Op 187 in 1953 W.v.Heuvel, kantoorspullen, 1964 techn. boekhandel H. Stam. In 1975 cafetaria van Hugten, 1980 snackbar Monique, 1982 snackbar Rob, tot 1987 snackbar Wanda; in 2001 kapsalon Git & Partners, in 2006 uwkapper.nl, in 2012 beautyzaak Mooi
Frederiklaan 187
H. van Baar
onderbaas
Frederiklaan 189
Hier nu nieuwe appartementen (2007)
 
 
Hier ligt het Jeugdhuis St Joseph (1930); in 1953 meisjesschool en kleuterschool en de huishoudschool Stella Maris
Frederiklaan 191
Rij woningen/ winkels, 1929-1930
K. Smetsers
C. A. H. Smetsers
ijzerwaren en gereedschappen
reiziger
Ook in 1982 nog altijd de winkel van Fa. K. Smetsers; in 2013 WEI Architecture & Graphics
Frederiklaan 193
P. J. van Maris
organist
 
Frederiklaan 195
J. C. M. Bruins
manufacturen
In 1951 en 1959 kledingverhuur v.d. Biggelaar. in 1975 tot 1977 bar Ping-Pong, tot 1980 Soul bar Frank en Bea, van 1980 tot 1988 café-bar Dreamboat (La Gonda). In 2010 Hair Fashion en tropische winkel
Frederiklaan 197
Fr. H. Coppens
fotograaf
 
Frederiklaan 199
W. M. Merkelbach
Aa. Wa. Saris
rijwielhersteller, rijwielhandel
onderwijzeres
Ook in 1964 nog altijd de winkel van Merkelbach (ook haarden en kinderwagens). In 1975 chinees eten Hung Ying
Frederiklaan 201
Chr. J. H. van der Heijde
H. H. Janssen
metaaldraaier
administrateur
 
Frederiklaan 203
P. A. van de Bor
kantoorbediende
 
Frederiklaan 205
"Deli"
J. P. van Hoorn
sigarenmagazijn
diamantboorder
Foto etalage in 1932 eib link 15045; In 1953 een filiaal van Wed. Notten en Deli zit dan op 207. Tot 1967 op 205 levensmiddelen Reijkers. In 1972 sluit rijwielhandel de Wijs, in 1975 tot 2002 rijwielspecialist Fr. Beckers; in 2005 en 2010 kapsalon Aissa
 
Op de hoek van de Strijpsestraat/ Trudoplein wordt in 1935 verder gebouwd (207-213), met o.m. de later bekende sigarenwinkel van Coen 'Kanon' Dillen de eredivisie-topschutter

Frederiklaan Ansicht verzonden in 1931, maar de foto zal vermoedelijk van 1928 zijn.

We zien het achterste gedeelte van de Frederiklaan.
Links de rij Philips-woningen (bouwjaar 1920). Bij het eerste puntdak linksvoor ligt Frederiklaan 88-90, bij het iets verder gelegen puntdak is de entree van nummer 80 en 82. Dan iets verder naar achteren een zijstraat, de Berkenstraat en daarachter het rijtje Frederiklaan 62-72.

Op de achtergrond steekt er een rechthoekig bouwwerk bovenuit: dat is de in 1928 gebouwde Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan.

De straat lijkt vreemd ingedeeld, waarom rechts toch zo'n brede stoep, hoewel juist daar nauwelijks woningen zijn. Er ligt daar dan alleen nog de winkel van Sengers (Frederiklaan 183) die in 1922 werd gebouwd. Een kruidenierswinkel, al doet de gevelreclame voor Aida sigaren anders vermoeden. Het pand is in 2009 gesloopt en hier staan nu appartementen uit 2009.
 

3. Tweede fase, de Bazelbuurt

De straten in de latere fases woningbouw Philipsdorp kregen namen van bomen en struiken. Deze naamgeving loopt feitelijk door tot in Drents Dorp.
De woningbouw in de tweede fase is van architect Karel de Bazel (1869-1923). Gebouwd in de periode 1916-1918 en ook wel bekend als de "Bazelbuurt" (Iepenlaan, Lindenlaan, Klimoplaan, Wingerdlaan en ook Frederiklaan 133-161).

De Iepenlaan loopt van de Frederiklaan naar de Schouwbroekseweg. De weg werd pas in 1924 verhard

Iepenlaan Ansicht uit 1927 met een kijkje in de Iepenlaan.
De fotograaf staat halverwege en kijkt in de richting van de Frederiklaan. Aan de horizon zijn de rokende schoorstenen van Philips aan de Kastanjelaan/ Glaslaan te zien. Ook hier (net als boven bij de foto van de Frederiklaan) is het wegdek vreemd ingedeeld: midden op de weg staat de bomenrij en aan de ene kant is de rijbaan en aan de andere kant het brede trottoir.
De voordeur uiterst links is van nummer 36, een woning op de hoek met de Klimoplaan. Het huis vooraan rechts is nummer 45.

Achter het hekje rechtsvoor ligt het 'kerkje van Prijt'. Glasblazer Albert Prijt was in 1917 vanuit Leerdam naar de Philipsstad gekomen om peertjes te blazen. Prijt was ook actief voor de Vergadering der Gelovigen. Een protestantse afsplitsing zonder vaste dominee in dienst. Die taak werd door de leden ingevuld.
Het kerkgebouw verkeert nu in slechte staat. Het karakteristieke torentje is al decennia geleden gesloopt. De gemeente heeft in 2010 overwogen het kerkgebouw (toen gekraakt) tot monument te verklaren. Maar dat heeft het niet gehaald.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Iepenlaan 2
Rijtje 1916-1918
W. van Dijkhuizen
kantoorbediende
 
Iepenlaan 4
L. M. F. Weijtens
calculator
 
Iepenlaan 6
A. den Hartog
agent van politie
Ab den Hartog was vooral de chauffeur voor Philips-politiieman W. Dijs
Iepenlaan 8
J. E. H. Pinxt
J. W. A. Huijs
M. Huberts
Ma. Eth. Huberts
portier Philips
fabrieksarbeider
fabrieksbaas
kantoorbediende
Pinxt was tevens onbezoldigd gemeenteveldwachter en actief in het opsporingswerk van communisten voor de Philips-berdijfspolitiedienst
Iepenlaan 10
1918, hoekhuis rij Wingerdlaan
K. J. Biel
gereedschapmaker
 
Hiertussen ligt de Wingerdlaan
Iepenlaan 12
1918, hoekhuis rij Wingerdlaan
J. H. van den Broek
technisch employé
 
Iepenlaan 14
Huizenrij 1918
H. J. C. Hunting
J. A. van Bree
calculator
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 16
Wed. J. Th. Jansen-Deden
zonder beroep
 
Iepenlaan 18
B. M. Hoogstede
opzichter
 
Iepenlaan 20
E. W. Moes
kantoorbediende
 
Iepenlaan 22
Wed. G. J. Mulder-Rozendaal
zonder beroep
 
Iepenlaan 24
H. Dekker
tekenaar-constructeur
 
Iepenlaan 26
J. van Dorst
J. L. van Dorst
los arbeider
instrument-glasblazer
Een familie uit Oudenbosch, 7 kinderen
Iepenlaan 28
G. W. Harmsen
W. Harmsen
W. C. Groodman
letterzetter
magazijnmeester
timmerman
 
Iepenlaan 30
W. C. H. van Iersel
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 32
A. P. Fr. van Eerd
P. M. van Eerd
assistent-werkmeester
kantoorbediende
 
Iepenlaan 34
H. van Markenstein
koperslager
 
Iepenlaan 36
R. Schöne
glasblazer
Secretaris van de Deutscher Mannengesangverein
Zijstraat Klimoplaan
Iepenlaan 38
Hier ligt nu het Gemeenschapshuis 't Bellefort (1987)
Christelijke Nationale School voor L.O
 
School met de Bijbel, gebouwd 1921
Iepenlaan 40
Christelijke Nationale School voor U.L.O
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Iepenlaan 1
Woningrij 1916-1918
C. A. C. Reuter
kantoorbediende
 
Iepenlaan 3
W. Vermeulen
constructietekenaar
 
Iepenlaan 5
E. H. O. Boller
glasblazer
 
Iepenlaan 7
H. C. Witte
W. C. Witte
marconist
vertegenwoordiger
 
Iepenlaan 9
J. H. van Pareren
K. Jonker
P. G. J. J. van Pareren
kantoorbediende
gereedschapmaker
boekhouder
 
Iepenlaan 13
J. H. van der Linden
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 15
Ga. Kramer
Wed. J. Kramer-Haverkamp
kantoorbediende
zonder beroep
De eindwoning was een winkel, in 1945 rijwiel- en witgoedhandel D.J. Sipman, later weer woonhuis
Iepenlaan 17
Woningrij uit 1918
J. van Kooijk
A. J. van Kooijk
kantoorbediende
sportartikelen
Hoekwoning was winkel, in 1931 Het Modehuis van C.J. van Eck, dames- en herenkleding op maat, daarna sportartikelen A.J. van Kooijk, daarna lange tijd schoenmaker H.A. Bos vanaf 1936, na zijn vertrek omgebouwd voor volledige bewoning. Nu dit pand onlangs gerenoveerd werd, wilde Woonbedrijf dit verhuren aan een ondernemer met een bedrijf, dat werd ontwerper Maartje Mol.
Iepenlaan 19
A. A. H. Krieger
schilder
 
Iepenlaan 21
A. J. Degger
bankwerker
 
Iepenlaan 23
A. C. M. Claas
metaaldraaier
 
Iepenlaan 25
Fr. L. Elderen
J. H. Hoekstra
fabrieksarbeider
bankwerker
 
Iepenlaan 27
A. C. Spruit
D. J. Driessen
J. Prins
tuinman
administrateur
fabrieksarbeider
Cor Spruit, aanleg en onderhoud van tuinen in 1934
Iepenlaan 29
M. Savenije
glasblazer
 
Iepenlaan 31
A. van Meeuwen
stoker gasfabriek
 
Iepenlaan 33
H. A. L. Hartge
bankwerker
 
Iepenlaan 35
A. M. van Lotringen
L. M. H. van Lotringen
chef de bureau
bankwerker
 
Iepenlaan 37
A. Bons
metaaldraaier
 
Iepenlaan 39
J. Smaling
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 41
W. A. J. Kox
kantoorbediende
 
Iepenlaan 43
C. A. van den Eeden
J. van den Eeden
fabrieksarbeider
machinist
 
Iepenlaan 45
W. van den Broek
kantoorbediende, brandverzekeringsagent
 
Iepenlaan 47
Aanvankelijk mogelijk een houten kerkje, stenen gebouw 1927
Kerkgebouw der Vergadering van Geloovigen
 
Staat later bekend als het kerkje van Prijt (foto van het kerkje in vervallen staat, inmiddels zonder toren)
Zijstraat Henriëttestraat
Iepenlaan 57
Huizenrij uit 1924

G. C. C. Linssen
bankwerker
 
Iepenlaan 59
H. Brugmans
glasblazer
 
Iepenlaan 61
A. Martin
glasblazer
 
Iepenlaan 63
A. L. van Dijk
L. van Dijk
onderbaas
onderbaas
 
Iepenlaan 65
J. Zimmerman
glasmaker
 
Iepenlaan 67
C. W. Schoenmakers
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 69
K. H. Bartsch
glasmaker
Bartsch is een Duitser uit Wei&selig;wasser
Iepenlaan 71
H. Voorjans
M. Coenen
glasblazer
fabrieksarbeider
Familie Voorjans uit Maastricht, 7 kinderen
Iepenlaan 73
P. Cauberg
glasblazer
 
Iepenlaan 75
P. Helmhout
glasblazer
 
Iepenlaan 77
P. H. Lardenoye
fabrieksarbeider
 
Iepenlaan 79
Hoekwoning in de rij aan de Schouwbroekseweg
Ph. J. Ilg
Ra. Ilg
glasblazer
kantoorbediende
Philip Jacob Ilg, een Sloveense glasblazer met Oostenrijkse vrouw en dochter (beiden Roza); de ouders keren in 1936 terug naar Wenen


De Wingerdlaan is een kort verbindingsstraatje tussen Iepenlaan en Lindenlaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wingerdlaan 2
Rijtje woningen ±1916-18
B. Wagemakers
P. Wagemakers
P. Wagemakers
los arbeider
fabrieksarbeider
lasser
Gezin met 6 kinderen en 1 buitenechtelijke (klein)dochter, dat in 1917 vanuit Made naar Eindhoven is gekomen; zoon Bas bleef hier tot aan zijn dood wonen
Wingerdlaan 4
J. E. C. Hunting
Wed. J. van Bree-van Bree
kantoorbediende
zonder beroep
 
Wingerdlaan 6
H. P. J. Brekoo
elektricien
 
Wingerdlaan 8
Ha. van der Zee
J. N. J. Thomsin
fabrieksarbeidster
bankwerker
 
Wingerdlaan 10
P. van der Stam
fabrieksopzichter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wingerdlaan 1
Rijtje woningen ±1916-18
J. H. Savenije
glasblazer
 
Wingerdlaan 3
J. Prinsen
baas
 
Wingerdlaan 5
J. P. Kemper
kantoorbediende
 
Wingerdlaan 7
C. van Tuil
Wed. F. van Tuil-Kooij
glasblazer
zonder beroep
 
Wingerdlaan 9
A. Hessels
B. Hessels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 


De Lindenlaan loopt van de Frederiklaan naar de Klimoplaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lindenlaan 2
Hoekpand rij Frederiklaan, 1916
G. Loman
fabrieksarbeider
 
Lindenlaan 4
Woningrij 1918
Wed. D. Wagenaar-van den Heuvel
zonder beroep
 
Lindenlaan 6
L. A. van der Sanden
metaaldraaier
 
Lindenlaan 8
A. Weijers
chauffeur
 
Lindenlaan 10
J. L. Ghijsen
fabrieksarbeider
 
Lindenlaan 12
A. van den Berk
fabrieksarbeider
 
Lindenlaan 14
P. Hurkmans
fabrieksarbeider
 
Lindenlaan 16
G. Vroegh
fabrieksarbeider
 
Lindenlaan 18
Fr. H. M. C. van Hout
Wed. H. J. van Hout-Frencken
kantoorbediende
zonder beroep
 
Lindenlaan 20
Tweekappertje
H. G. J. van Buul
klerk
 
Lindenlaan 22
M. C. A. Rutten
loon-administrateur
Hier was in 1917 de familie Dekker uit het Zeeuwse 's-Heer Arendskerke komen wonen; in 1924 was hier het vijfde kind Wisse geboren, de latere president-directeur van Philips; in 1930 verhuist het gezin en in 1934 wonen ze aan de Mauritsstraat
Lindenlaan 24
Woningrij 1918
J. Harmsen
kantoorbediende
 
Lindenlaan 26
G. Helder
glasblazer
 
Lindenlaan 28
P. H. Th. Maessen
arbeider
 
Lindenlaan 30
H. Konstapel
kantoorbediende
 
Lindenlaan 32
J. H. Rekers
los arbeider
 
Lindenlaan 34
H. Stöver
glasblazer
 
Lindenlaan 36
H. C. Moolenaar
glasblazer
 
Lindenlaan 38
B. C. Geven
metaaldraaier
In 1933 is hier zoon Harrie Geven geboren, die later het succesvolle bedrijf KMWE zal opzetten (zie filmpje)
Lindenlaan 40
P. Böhm
kunstglasblazer
 
Lindenlaan 42
J. F. Crüts
afschrijver
 
Lindenlaan 44
A. M. H. Hoovers
timmerman
 
Lindenlaan 46
K. van Gent
glassmelter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lindenlaan 1
Woningrij tussen Wingerdlaan en Klimoplaan, 1918
Ma. Aa. La. Maessen
Pa. La. Maessen
J. Maessen
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Lindenlaan 3
F. J. F. Hartmans
kantoorbediende
 
Lindenlaan 5
C. A. Feijen
chauffeur
 
Lindenlaan 7
Th. Cremers
magazijnknecht
 
Lindenlaan 9
E. F. Wieser
mechaniker
 
Lindenlaan 11
G. Boezer
diamantboorder
 
Lindenlaan 13
G. J. de Wit
J. de Wit
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Lindenlaan 15
L. Tompson
M. van Aart
Ma. Ca. van Aart
fabrieksarbeider
stoker
fabrieksarbeidster
 
Lindenlaan 17
H. Smits
H. E. J. Munnik
onderbaas
kantoorbediende
 
Lindenlaan 19
F. J. de Vries
bankwerker
 
Lindenlaan 21
J. M. Soons
L. Soons
P. J. L. Soons
P. J. T. Soons
grondwerker
arbeider
monteur
los arbeider
 
Lindenlaan 23
J. van der Linden
glasblazer
 


De Klimoplaan is in 1934 een doodlopend straatje vanaf de Iepenlaan. Pas veel later is er een verbinding met de Schouwbroekseweg tot stand gekomen

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Klimoplaan 2
Woningrij ±1916-1918, tussen Iepenlaan en Lindenlaan
A. W. Meulensteen
fabrieksarbeider
 
Klimoplaan 4
R. G. J. van Kraanen
fabrieksarbeider
 
Klimoplaan 6
G. J. van Dinter
Pa. Ja. Saris
opzichter
kantoorbediende
 
Klimoplaan 8
N. P. Moolenaar
onderbaas
 
Klimoplaan 10
A. de Vries
metaaldraaier
 
Hiertussen ligt de Lindenlaan
Klimoplaan 12
Woningrijtje op de hoek Lindenlaan
F. E. Nehmert
opzichter
 
Klimoplaan 14
F. X. Rijckaert
fabrieksarbeider
Frans Rijckaert, een Zeeuw die via Leerdam in 1919 naar Eindhoven was gekomen, woont hier met vrouw en 6 kinderen
Klimoplaan 16
H. Grasveld
bankwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Klimoplaan 1
Woningrij 1918
E. Zimmerman
Wed. J. Zimmerman-Lackner
instrumentmaker
zonder beroep
 
Klimoplaan 3
Aa. Ha. Dromers
F. W. H. Nijsten
fabrieksarbeidster
fabrieksbaas
 
Klimoplaan 5
Wed. J. J. Spieringhs-van Hoof
zonder beroep
 
Klimoplaan 7
B. Molenaar
fabrieksarbeider
 
Klimoplaan 9
A. van Renssen
metaaldraaier
 
Klimoplaan 11
A. Paege
F. A. Paege
H. Paege
H. Paege
Ma. Herrschaft
glasmaker
glasblazer
glasblazer
glasblazer
kantoorbediende
Een Duitse glasblazers familie uit Weisswasser met 6 kinderen vestigde zich hier in 1923 en keert in 1935 weer naar die Heimat terug
Klimoplaan 13
G. T. Kramer
elektricien
 
Klimoplaan 15
Ch. van Beers
chef monteur
 
Klimoplaan 17
G. W. H. Schröder
gasfitter
 
Klimoplaan 19
La. Reidinger
Ma. Reidinger
Ma. Reidinger
Wed. J. Reidinger-Spachholt
calqueuse
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Klimoplaan 21
J. Kreutzelman
glasblazer
 
Klimoplaan 23
H. Kamminga
filiaalhouder
 
Klimoplaan 25
J. Bleize
glasblazer
 
Klimoplaan 27
J. Jordens
J. H. Zeegers
instrumentmaker
fabrieksarbeider
 
Klimoplaan 29
H. Jansen
J. A. Jansen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Klimoplaan 31
G. L. Reemer
bankwerker
 


4. Buurt Lijsterbesstraat


Aan de andere kant van de Frederiklaan ligt een klein buurtje tussen het sportveld, het spoor en de glasfabriek.
Woningen gebouwd omstreeks 1919-1920.

De de Jonghlaan loopt vanaf de Olmenlaan naar de Frederiklaan. De naam is vernoemd naar de schoonfamilie van Anton Philips. Je zou kunnen denken dat aan mevrouw Anna Henriëtte Elisabeth Marie Philips-de Jongh (1878-1970) dus 4 Eindhovense straatnamen zijn ontleend. Maar welllicht slaat de naam van de De Jonghlaan meer op de schoonvader van Philips, ir. G.J. de Jongh, die als voormalig directeur Gemeentewerken van Rotterdam in 1910 verantwoordelijk was geweest voor de eerste opzet van Philipsdorp.

De Jonghlaan Ansicht uit 1933 van de De Jonghlaan.

Vooraan links is de winkel van de Philips Cooperatieve Verbruikersvereniging, gebouwd in 1912. In 1931 is het de kruidenierswinkel van ETOS geworden. ETOS Coöperatie Afd. Kruidenierswaren, staat er op de ruit te lezen.
De winkel heeft er tot 1972 gezeten. Daarna is het overgegaan in Home Tapijt. Waarschijnlijk is het pand toen verbouwd: de mooie entree op de hoek werd weggemetseld. En de gevel werd witgekalkt. Home Tapijt is er tot 2006 gebleven en tegenwoordig lijkt het een gewone woning geworden.
De hele rij aan de linkerkant van de winkel, Frederiklaan 14-60 is nog gaaf bewaard en een gemeentelijk monument. De hoekwinkel, hoewel ernstig verbouwd en witgeverfd, heeft die status dan ook maar.
Verderop in de straat zien we een deel van de woningen De Jonghlaan 14-28. In die huizen woonden vooral kantoormensen van Philips, geen arbeiders.
  De Jonghlaan
Ansicht uit ±1929 van de school op de hoek Mathildelaan/ De Jonghlaan. Adres De Jonghlaan 1.

Op de voorgrond ook hier de karakteristieke dubbele bomenrij die veel van de hoofdstraten van het oude Philipsdorp een vriendelijk aanzien gaf.

Het schoolgebouw is een schepping van architect Hanrath. Het ziet er niet erg groot uit en de lagere school zal al snel te maken hebben gekregen met ruimtegebrek en noodlokalen.
Het gebouw werd in 1998 gesloopt. Bijna alles wat Hanrath in Eindhoven heeft gebouwd, is naderhand gemeentelijk monument verklaard, maar dit pand was blijkbaar niet de moeite waard. Toch jammer van de sloop, want echt nodig leek het niet. Nu, na zo'n 15 jaar, wordt er met het vrijgekomen terrein nog altijd niets gedaan. Het is slechts een vrij zinloos geïmproviseerd parkeerterreintje geworden.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Jonghlaan 1
Gebouwd 1926; het monument van Hanrath werd gesloopt in 1998
1e Philipsschool voor L.O.
 
Foto in 1998; in 2012 nog altijd een open, braakliggend terrein
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Jonghlaan 2
Huizen op de hoek Olmenlaan, 1920
Wa. Sa. Kruuk
verloskundige
Zij woonde eerst, samen met de welhaast legendarische verpleegster J. Kleinod op het adres De Jonghlaan 26; in 1928 verhuisden beiden naar nr. 2; voor zuster Kleinod zie Hertog Hendrik van Brabantplein 16, waar ze in 1934 woonde.
De Jonghlaan 4
M. Merkus
Wa. van Pelt
hoofd der Philipsschool
zonder beroep
 
De Jonghlaan 6
Huizenrij 1920, in 1942 bij het sinterklaas-bombardement verwoest; hier nu naoorlogse herbouw
P. J. Geubel
kantoorbediende
 
De Jonghlaan 8
J. G. Woudstra
elektricien
 
De Jonghlaan 10
J. C. H. B. Naumann
kantoorbediende
De Londenaar John Charles Hellmuth Bruce Naumann komt in 1921 vanuit Rotterdam hier wonen met zijn Nederlandse vrouw; dochter en zoon worden hier geboren; het gezin verhuist in 1936 naar nr. 12 en zal later bij het Sinterklaasbombardement in 1942 omkomen
De Jonghlaan 12
L. J. van der Moer
W. D. van der Moer
G. Rietberg
werktuigkundige
hoofd Nijverheidsschool
dienstbode
 
Zijstraat Lijsterbesstraat
De Jonghlaan 14
Twee rijen huizen, 1919
D. Eringa
elektro-techniker
Dirk Eringa (1896-1951) en zijn vrouw kregen in 1984 postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor hun hulp aan joodse onderduikers tijdens WO-2
De Jonghlaan 16
Ph. van Amerongen
procuratiehouder
Hier is in 1934 het secretariaat van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
De Jonghlaan 20
J. A. van Gessel
assistent
 
De Jonghlaan 22
A. Hofland
kantoorbediende
 
De Jonghlaan 24
P. Duijvesz
kantoorbediende
 
De Jonghlaan 26
J. W. Stapelvoort
kantoorchef
 
De Jonghlaan 28
C. W. Stoets
Ja. Eth. Horsch
werktuigkundig tekenaar
huishoudster
 
De Jonghlaan 30/ Frederiklaan 12
Hoekwinkel Frederiklaan, 1912
 
 
zie onder Frederiklaan 12


De Olmenlaan ligt tussen de De Jonghlaan/ Mathildelaan en de Glaslaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Olmenlaan 1
Twee woningrijen, 1919
J. Beurskens
onderbaas
 
Olmenlaan 3
J. Meijer
kantoorbediende
 
Olmenlaan 5
C. T. E. Stobbaerts
kantoorbediende
Belg Stobbaert, (1893, Borgerhout), was in WO-1 naar Nederland gevlucht; hij trouwde een meisje uit Heeze en vestigt zich in 1919 in Woensel
Olmenlaan 7
D. J. Pheifer
tekenaar
 
Olmenlaan 9
lr. C. E. A. F. Klaue
ingenieur
 
Olmenlaan 11
J. P. van der Wees
kantoorbediende
 
Olmenlaan 13
N. C. G. Roovers
leraar tekenvakken
 
Olmenlaan 15
W. Grimijzer
chef monteur
 
Olmenlaan 19
F. J. J. M. Weijtens
J. A. M. Weijtens
kantoorbediende
magazijnmeester
 
Olmenlaan 21
P. P. Gastelaars
werktuigkundige
 
Olmenlaan 23
J. A. Wolffensperger
M. C. Wolffensperger
bankwerker
correspondent
 
Olmenlaan 25
Hoekwoning Glaslaan, 1919
C. van Overeem
werktuigkundige
 


De Glaslaan is de grens tussen de woonbuurt en het fabriekscomplex. De straatnaam komt van de glasfabriek (1916) die hier oorspronkelijk lag. Later kennen we het terrein als Strijp S.
De Glaslaan loopt van de Mathildelaan tot aan de Essenstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Glaslaan 2
De Hoge Rug, Rijksmonument tegenwoordig adressen aan de Torenallee
Een Philips-adres dat de adresboeken niet vermelden; hier staan de gebouwen SBP, SAN en SK uit 1927-1930, de "industrieboulevard",
Strijp I, een ontwerp van architect A. de Broekert
Glaslaan 4
 
N.V. Papierfabriek Noord Brabant
Eindhovensche Drukkerij N.V.
N.V. Noord Brabant
v.h. Schäfer & Co.
papierfabriek
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Glaslaan 1
Lange woningrij tegenover Strijp S, gebouwd 1920
Ja. Va. Ca. Herzet
Huisvr. J. F. E. Henzet-Mannens
kantoorbediende
zonder beroep
 
Glaslaan 3
W. Koopman
laborant
 
Glaslaan 5
G. A. van Wulfen
kantoorbediende
 
Glaslaan 7
A. W. Leebeek
mechaniker
 
Glaslaan 9
C. van Tiel
bankwerker
 
Glaslaan 11
J. H. J. Scheerlings
kantoorbediende
 
Glaslaan 13
A. Stegeman
administrateur
 
Glaslaan 15
J. Oord
bedrijfsleider
 
Glaslaan 17
G. A. van Hoften
elektro-technicus
 
Glaslaan 19
P. Vermaas
kantoorbediende
 
Glaslaan 21
P. H. Snoeck
baas
 
Glaslaan 23
L. Lanegger
werkmeester
 
Glaslaan 27
J. H. Abbink
ingenieur
 
Glaslaan 29
W. Kroos
werktuigkundige
 
Glaslaan 31
J. J. Broekhans
drogist
 


De Lijsterbesstraat is een dwarsverbinding tussen De Jonghlaan en Glaslaan/ Essenstraat.
De Essenstraat verbindt Glaslaan en Frederiklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijsterbesstraat 2
Drie rijtjes huizen uit 1919
W. J. C. Pax
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 4
A. C. A. Meerhoff
Wed. F. Th. A. Meerhoff-van Krieken
kantoorbediende
zonder beroep
Meerhoff is fout in de oorlog; in 1941 wordt kameraad Meerhof benoemd tot Gouwadministrateur in de Gouwstaf Noord-Brabant
Lijsterbesstraat 6
H. L. Jansen
fabrieksarbeider
 
Lijsterbesstraat 8
P. J. M. Mutsaers
bedrijfsleider
 
Lijsterbesstraat 10
C. F. van der Put
assistent accountant
 
Lijsterbesstraat 12
J. Graste
dienstknecht en kantoorloper
 
Lijsterbesstraat 14
L. T. Scheerman
techniker
 
Lijsterbesstraat 16
P. van den Berg
controleur
 
Lijsterbesstraat 18
G. J. van der Linden
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 20
B. Meijer
chef monteur
 
Lijsterbesstraat 22
G. M. N. Olmanst
chef houtbewerker
 
Lijsterbesstraat 24
J. Gazenbeek
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 26
L. G. W. Jacobs
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 28
G. W. Goovaerts
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 30
Ch. W. Bruel
Ga. Ma. Ma. Regouin
elektrotechniker
dienstbode
 
Lijsterbesstraat 32
G. J. H. Adelerhof
W. Giskes
elektricien
elektro-techniker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijsterbesstraat 1
Twee huizenrijtjes, 1919
W. H. van Mullekom
administrateur
 
Lijsterbesstraat 3
H. F. C. Biermans
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 5
J. H. Pieters
J. W. Pieters
kantoorbediende
timmerman
Hun oudste zonen Werner en John Pieters maakten in 1934 deel uit van de close-harmony zanggroep The Singing Optimists, die vaker op de KRO-radio (Bonte Avonden) te horen was
Lijsterbesstraat 7
C. W. Arends
elektricien
 
Lijsterbesstraat 9
H. Baxa
mechaniker
 
Lijsterbesstraat 11
J. A. Kerstens
technisch opzichter
 
Lijsterbesstraat 13
J. Tielemans
P. M. Tielemans
elektricien
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 15
W. van Hattem
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 17
J. Minkhorst
chauffeur
 
Lijsterbesstraat 19
C. F. M. Wijnhoven
kantoorbediende
 
Lijsterbesstraat 21/
Essenstraat 1
Fabriek uit 1918 op de hoek Essenstraat
Etos Coöperatieve Verbruiksvereeniging en Broodbakkerij G.A.
kantoor/ bakkerij
Foto van het oorspronkelijke gebouw; verbouwd na de oorlog (bomschade?) en later de gevel geheel vernieuwd


5. Plataanplein e.o.


In 1920-1921 wordt er een woonbuurt tussen Frederiklaan, Schootsestraat en Kastanjelaan gerealiseerd. Getekend door architect Smit. Het is het eerste bouwcomplex waarbij de woningen van electriciteit zijn voorzien.
Het wordt aanvankelijk ook wel eens de Oostenrijkse Buurt genoemd, want er wonen veel glasblazers die Philips uit die contreien heeft gehaald. Daarmee haalden ze ook enkele communisten in huis, maar die werden in 1921 al direct gearresteerd en uit het huis gezet.

De Berkenstraat ligt tussen de Kastanjelaan en Frederiklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Berkenstraat 2
Tweekappertje, 1920
G. Versteeg
arbeider
 
Berkenstraat 4
J. J. Hanssen
baas
 
Zijstraat Dennenstraat
Berkenstraat 6
Huizenrijtjes uit 1920
A. de Wijs
D. van Groesen
W. Vroegh
schipper
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Berkenstraat 8
M. M. Sanders
los arbeider Philips
 
Berkenstraat 10
Ja. Fa. Aa. Sa. Boon
Wed. H. Boon-Smit
kantoorbediende
zonder beroep
 
Berkenstraat 12
A. de Wit
J. de Wit
W. den Hartog
Pa. Ha. Maas
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
glasblazer
dienstbode
 
Berkenstraat 14
B. van der Heijden
C. van der Heijden
Th. H. van der Heijden
W. Th. A. van der Heijden
H. Aarts
J. H. van der Heijden
bloemist
glasblazer
elektricien
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Berkenstraat 16
C. van Heeswijk
H. A. A. van Heeswijk
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Berkenstraat 18
J. J. H. Berbers
Wed. Th. Sweers-Nass
monteur
zonder beroep
 
Berkenstraat 20
G. Kreutzelman
R. Kreutzelman
Wed. W. Kreutzelman-Schutrup
glasblazer
administrateur
zonder beroep
 
Berkenstraat 22
P. Ossel
los arbeider
 
Berkenstraat 24
H. J. Strating
T. Strating
liftrijder
administrateur
 
Berkenstraat 26
C. D. van Waardenburg
baas
 
Berkenstraat 28
Fr. Smit
M. Rothe
arbeidster
glasblazer
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Berkenstraat 1
Huizenrij uit 1920
P. van Venrooij
P. A. van Venrooij
Ja. Ma. van Venrooij
arbeider
arbeider
fabrieksarbeidster
 
Berkenstraat 3
Wed. G. H. Stoker-Hofmeester
zonder beroep
 
Berkenstraat 5
A. Hugers
Ma. Hugers
W. Hugers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Berkenstraat 7
Wed. J. Vroegh-de Vries
zonder beroep
 
Berkenstraat 9
C. F. Kauffeld
F. C. Kauffeld
G. Kauffeld
kantoorbediende
glasblazer
timmerman
 
Berkenstraat 11
C. J. de Moor
fabrieksarbeider
 
Berkenstraat 13
H. L. Wilbrink
Wed. H. Wilbrink-Heijink
glasblazer
zonder beroep
 
Berkenstraat 15
R. König
glasblazer
 


De Dennenstraat is een korte verbinding tussen Berkenstraat en Plataanplein

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dennenstraat 2
Twee huizenrijtjes
B. Blaak
E. W. G. Ronge
H. Mast
K. H. G. Ronge
W. Baijens
onderbaas
glasblazer
verkoper
grofbankwerker
gereedschapmaker
 
Dennenstraat 4
C. A. M. van de Spijker
H. J. van de Spijker
P. H. van de Spijker
T. A. van de Spijker
fabrieksarbeider
kantoorbediende
bankwerker
fabrieksarbeider
 
Dennenstraat 6
A. van Oosterhout
J. A. van Oosterhout
bankwerker
elektricien
 
Dennenstraat 8
P. J. van den Berk
onderbaas
 
Dennenstraat 10
J. Spijker
K. M. Weijer
glasblazer
schoenmaker
 
Dennenstraat 12
Th. Geeven
timmerman
 
Dennenstraat 14
A. Platje
glasblazer
 
Dennenstraat 16
J. van der Putten
W. van der Purten
Wed. A. H. van der Putten-Bressers
fabrieksarbeider
smid
zonder beroep
 
Dennenstraat 18
F. Westerterp
fabrieksarbeider
 
Dennenstraat 20
B. C. Segers
C. A. Segers
M. Segers
bankwerker
drukker
arbeider
 
Dennenstraat 22
H. Freriks
H. Aa. Freriks
diamantbewerker
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dennenstraat 1
Huizenrij 1920
P. F. Moest
glasblazer
 
Dennenstraat 3
G. Deijkers
J. Deijkers
L. Deijkers
Wed. M. Deijkers-Mes
kantoorbediende
glasblazer
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Dennenstraat 5
J. M. Kneepkens
kantoorbediende
 
Dennenstraat 7
A. Sodderland
G. Sodderland
J. H. F. Bron
fabrieksarbeider
liftrijder
elektricien
 
Dennenstraat 9
H. W. de Klijn
J. J. Moest
gereedschapmaker
glasblazer
 
Dennenstraat 11
G. Lukken
glasblazer
 


Het Plataanplein ligt centraal in de buurt. Met uitgangen via de Plataanlaan, Dennenstraat en Vlierstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Plataanplein 1
Huizenrijtjes uit 1920 tussen Plataanlaan (noord) en Dennenstraat
L. van der Vleut
fabrieksarbeider
 
Plataanplein 2
C. J. J. van Gils
J. Graler
bankwerker
leraar nijverheidsonderwijs
 
Plataanplein 3
C. H. van der Steijn
broodbakker
 
Plataanplein 4
Wed. C. J. Koolen-Donkers
zonder beroep
 
Plataanplein 5
J. Goossens
schilder
 
Plataanplein 6
H. Vijfvinkel
colporteur
 
Plataanplein 7
W. J. A. Soree
fabrieksarbeider
 
Plataanplein 8
Huizenrijtjes uit 1920 tussen Dennenstraat en Plataanlaan (zuid)
A. G. Blijlevens
Wed. A. Blijlevens-Biemans
timmerman
zonder beroep
 
Plataanplein 9
H. Harhuis
glasblazer
 
Plataanplein 10
Ha. Ca. de Haan
winkeljuffrouw
 
Plataanplein 11
J. W. de Bruijn
Wed. A. Goudkuil-Bloemendaal
kantoorbediende
zonder beroep
 
Plataanplein 12
A. Donders
Fr. H. Donders
J. Donders
P. Donders
glasblazer
koperslager
glasblazer
elektricien
 
Plataanplein 13
H. van Mil
fabrieksarbeider
 
Plataanplein 14
J. J. van Beers
kopergieter
 
Plataanplein 15
H. N. Chr. van Genuchten
J. J. Chr. van Genuchten
bankwerker
fabrieksarbeider
 

Plataanplein
Een Philips-promotiekaart uit 1935 van het Plataanplein.

De fotograaf staat aan de zuidzijde van het plein en kijkt op de huizen Plataanplein 1 (links) tot Plataanplein 7 (rechts). Uiterst rechts is nog net de zijkant van Dennenstraat 22 te zien.

Linksachter loopt de Plataanlaan naar de Kastanjelaan. Op de achtergrond is in de verte een Philips-fabriek op Strijp S te zien.
 

De Plataanlaan verbindt de Kastanjelaan met de Frederiklaan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Plataanlaan 2
Hoek Acaciastraat
H. Aarts
hoofdportier
 
Plataanlaan 4
A. D. H. Spoorenberg
baas
 
Plataanlaan 6
Woningrijtjes uit 1920
D. Rozema
fabrieksarbeider
Derk Rozema (1884, Middelstum) komt in 1928 met zijn gezin van 8 kinderen uit Borger; hij werkt bij Philips en hij is badmeester; na het overlijden van zijn vrouw in 1933 hertrouwt hij in 1936 een katholiek meisje en krijgt nog een dochter. Derk overlijdt in 1941
Plataanlaan 8
J. Middel
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 10
J. Friedl
J. Friedl
K. Friedl
glasinstrumentmaker
glasblazer
glasinstrumentmaker
 
Plataanlaan 12
D. Sondervan
J. Sondervan
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 14
G. Th. Ehrhardt
M. P. Erhardt
Th. J. Erhardt
elektro-monteur
elektro-monteur
typograaf
 
Plataanlaan 16
J. P. H. Fransen
glasblazer
 
Plataanlaan 20
R. Bossema
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 22
H. L. van Loon
kistenmaker
 
Plataanlaan 24
M. B. Dieters
onderbaas
 
Plataanlaan 26
F. Spijker
glasblazer
 
Plataanlaan 28
G. Overberg
glasblazer
 
Plataanlaan 30
S. Brugmans
M. Brugmans
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 32
N. C. A. Bastian
magazijnbediende
 
Plataanlaan 34
Laatste pand, hoek Plataanlaan, tegenwoordig open ruimte
T. A. S. Smulders
filiaalhouder
Foto van de hoekwinkel in 1930; ook in 1964 nog Etos-filiaal (kruidenier); nadien is het pand gesloopt
Plataanlaan 36
Huizenrij uit 1920 aan de westzijde van het Plataanplein
M. Prins
smid-bankwerker
 
Plataanlaan 38
G. A. van der Schoot
J. H. van der Schoot
W. F. van der Schoot
Ma. Ja. Ba. van der Schoot
bankwerker
bankwerker
bankwerker en monteur
zonder beroep
 
Plataanlaan 40
Eth. Einig
P. J. Joosten
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 42
A. Coolen
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 44
J. Devrieze
J. Louwerse
controleur
elektro-technisch instrumentmaker
 
Plataanlaan 46
A. de Haan
A. de Haan
F. H. van Ellenberg
J. de Haan
pakker
timmerman
fabrieksarbeider
meubelmaker
 
Zijstraat de Vlierstraat
Plataanlaan 48
Woningrij uit 1920
J. M. Janssen
onderbaas
 
Plataanlaan 50
A. Diependaal
C. H. Diependaal
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 52
Fr. Bachofner
J. Bachofner
J. Bachofner
J. J. Dikkens
K. Bachofner
glasblazer
glasblazer
glasblazer
sigarenmaker
glasblazer
 
Plataanlaan 54
W. O. P. Schatzschneider
bankwerker
 
Plataanlaan 56
A. Biesters
G. Biesters
J. Biesters
glasblazer
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 58
J. van Ham
J. W. van Ham
fabrieksarbeider
monteur
 
Plataanlaan 60
G. C. Roderburg
N. C. van Geloven
landbouwer
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 62
M. van Dortrnont
grondarbeider
 
Plataanlaan 64
B. H. J. Schrijvers
G. Schrijvers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Plataanlaan 66
J. Vos
glassmelter
 
Plataanlaan 68
M. Arnouts
sjouwer
 
Plataanlaan 70
A. W. Rooijens
D. Rooijens
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Plataanlaan 72
P. J. Nijsen
Pa. Boller
reparateur
naaister
 
Plataanlaan 74
L. Alberger
Aa. Ruckl
Wa. Straka
pottenmaker
dienstbode
dienstbode
 
Plataanlaan 76
F. C. J. Kemper
J. P. Kemper
W. J. Kemper
winkelbediende
portier
kantoorbediende
 
Plataanlaan 78
H. Renders
H. J. Renders
fabrieksarbeider
magazijnmeester
 
Plataanlaan 80
P. van Glabbeek
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 82
A. C. van der Avoird
A. P. van der Avoird
H. J. van der Avoird
J. W. van der Avoird
timmerman
timmerman
bouwkundig tekenaar
timmerman
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Plataanlaan 1
Woningrij 1920
W. Dielesen
fitter
 
Plataanlaan 3
J. M. van Engelen
Wed. J. Pennings-van Wiel
papiermaker
zonder beroep
 
Plataanlaan 5
G. van Beusecum
metselaar
 
Plataanlaan 7
J. G. Barnier
glasblazer
 
Plataanlaan 9
H. J. M. van Genugten
M. J. Chr. van Genugten
gereedschapmaker
emballeur
 
Plataanlaan 11
A. Duisters
J. Huybers
glassmelter
sigarenmaker
 
Plataanlaan 13
Aa. E. Wa. Brans
H. Deuze
S. O. J. Eisma
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
werktuigkundige
 
Plataanlaan 15
J. Poppe
J. H. Poppe
T. J. Poppe
bankwerker
bankwerker
tekenaar
 
Hiertussen ligt het Plataanplein en de uitgang naar de Dennenstraat
Plataanlaan 17
Woningrij uit 1920
J. Kraus
fabrieksarbeider
Johann Kraus (1887), Oostenrijker
Plataanlaan 19
H. Jacobs
J. Jacobs
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plataanlaan 21
W. de Wijs
fabrieksarbeider
Willem de Wijs uit Made, gezin 8 kinderen
Plataanlaan 23
H. J. Gijsberts
M. H. H. Steegers
controleur
kantoorbediende
 
Plataanlaan 27
A. Prihoda
J. Prihoda
R. A. Modl
Za. Prihoda
glasblazer
bankwerker
bankwerker
fabrieksarbeider
Familie Antoon Prihoda kwam uit het toenmalige Oostenrijk, in feite uit Mikulčice in het tegenwoordige Tsjechië; Modl is een inwonende Weense neef
Plataanlaan 29
T. Kramer
glasblazer
Familie Kramer, Gelders immigranten
Plataanlaan 31
R. Klein
glasblazer
Rudolph Klein, Oostenrijks glasblazer (1893, Niklasdorf), had zich hier in 1920 met zijn gezin gevestigd
Plataanlaan 33
B. Weijer
B. Weijer
J. Weijer
M. Weijer
glasblazer
fabrieksarbeider
glasblazer
glasblazer
Familie Weijer had zich in 1920 vanuit Drenthe gevestigd; 5 zonen
Plataanlaan 35
J. Wilken
fabrieksarbeider
Jan Wilken (1877) uit Emmen, gezin met 10 kinderen
Plataanlaan 37
J. Cecatka
glasblazer
Jozef Cecatka, geboren 1893 in Wenen, Oostenrijk
Plataanlaan 39
F. Pistauer
J. Pistauer
J. Pistauer
W. Pistauer
glasblazer
glasblazer
instrumentmaker
bankwerker
Familie Pistauer had zich hier in 1921 gevestigd, komend uit Wenen
Plataanlaan 43
I. Pauchli
glasblazer
Ook gezin Pauchli is in 1921 vanuit Wenen gekomen, oorspronkelijk uit het Slowaakse Lehota
Plataanlaan 45
A. Kruizinga
R. Kruizinga
R. Kruizinga
fabrieksarbeider
glasblazer
fabrieksarbeider
Familie uit Groningen, 4 zoons, 3 dochters
Plataanlaan 47
F. Pospischil
G. Amon
pottenmaker
slager
Friedrich Pospischil (1897, Bürmoos) met vrouw en kind, Oostenrijkers
Plataanlaan 49
M. van Buren
P. Wildschut
W. van Beusecum
elektro-monteur
instrumentmaker
metselaar
 
Plataanlaan 51
Wa. van de Kerkhof
Wed. G. van de Kerkhof-van Stiphout
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 


De Vlierstraat is een korte verbinding tussen Plataanplein en de Schootsestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vlierstraat 2
Woningrij 1920
L. van Maurik
zonder beroep
 
Vlierstraat 4
H. Fr. Holzkamp
Fr. Holzkamp
bankwerker
glasblazer
 
Vlierstraat 6
F. H. P. Pulles
fabrieksarbeider
 
Vlierstraat 8
E. Mocksch
glasblazer
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vlierstraat 1
Woningrij 1920
A. Jungwirth
A. Jungwirth
J. Nesvacil
sorteerder
glasblazer
glasblazer
 
Vlierstraat 3
C. Hendriks
D. Hendriks
G. Hendriks
P. Hendriks
fabrieksarbeider
glasblazer
glasblazer
glasblazer
 
Vlierstraat 5
A. Froshauer
Ph. Rist
R. Reimspies
glasblazer
koopman
controleur
 
Vlierstraat 7
J. Bressers
Ha. Ca. Bressers
fabrieksarbeider
controleuse apparatenfabriek
 
Vlierstraat 9
D. Prijt
J. E. Prijt
tekenaar
fabrieksarbeider
De familie verhuist in 1925 naar Plataanlaan 20, daar wordt dan dochter Grietje geboren; als deze Greta 18 jaar is loopt ze van huis weg, 1.60 meter lange, flink van postuur, gezonde gelaatskleur, zwart haar, zo meldt de krant


De Acaciastraat is een dwarsverbinding tussen Kastanjelaan en Schootsestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Acaciastraat 2
Huizenrij 1921
J. C. Timmermans
Ma. Timmermans
Pa. Ja. Timmermans
arbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Acaciastraat 4
A. A. Vermeulen
metaaldraaier
 
Acaciastraat 6
J. Konings
baas
 
Acaciastraat 8
J. C. H. L. Zwepink
Ca. Ma. van Kleef
portier
fabrieksarbeidster
 
Acaciastraat 10
W. Kempen
metaalschaver
 
Acaciastraat 12
A. N. J. Reker
H. J. Reker
fabrieksarbeider
smid
 
Acaciastraat 14
H. Engelen
conciërge
 
Acaciastraat 16
H. J. H. V. Mutsaers
fabrieksarbeider
 
Acaciastraat 18
G. J. van Dijk
glasinstrumentmaker
 
Acaciastraat 20
H. van der Wielen
gereedschap-controleur
 
Acaciastraat 22
L. J. Wanten
gereedschapmaker
 
Acaciastraat 24
W. R. Duyts
glasblazer
 
Acaciastraat 26
J. van Tuil
glasblazer
 
Acaciastraat 28
J. R. K. Marohl
instrumentmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Acaciastraat 1
Huizenrij 1920
J. G. Wilbrink
fabrieksarbeider
 
Acaciastraat 3
L. van Dijk
meesterknecht
 
Acaciastraat 5
A. Maas
fabrieksbaas
 
Acaciastraat 7
G. Janssen
metaaldraaier
 
Acaciastraat 9
O. Sigl
Ma. Frisch
Wed. A. Sigl-Schneider
glasblazer
zonder beroep
zonder beroep
 
Acaciastraat 11
H. van de Woude
controleur
 
Acaciastraat 13
J. J. van Kooten
fabrieksarbeider
 
Acaciastraat 15
H. A. J. van Rooij
He. Pa. Ma. van Rooij
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Acaciastraat 17
A. W. van der Voorn
bankwerker
 
Acaciastraat 19
S. Strating
glasmaker
 
Acaciastraat 21
J. Verhoeven
metaaldraaier
 
Acaciastraat 23
F. Martens
fabrieksarbeider
 
Acaciastraat 25
A. Albers
fabrieksarbeider
 
Acaciastraat 27
A. J. Razenberg
F. Molenaar
expediteur
glasblazer
 
Acaciastraat 29
C. Noorlander
radiomonteur
 
Acaciastraat 31
H. Boeringa
glasblazer
 


De Kastanjelaan sluit de woonbuurt aan de noordkant af, lopend van Glaslaan/ Essenstraat tot Schootsestraat. Aan de even zijde ligt het Philips industrieterrein

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kastanjelaan 1
Philips bedrijfsschool uit 1928 (foto), in de oorlog verwoest en nadien herbouwd, een wederopbouwmonument
2e Philipsschool voor L.O.
Philipsschool voor U.L.O.
Philips' Nijverheidsschool
 
 
Kastanjelaan 1-A
Woningrij 1920
G. J. Pronk
gereedschapmaker
 
Kastanjelaan 3
W. van der Linden
glasblazer
 
Kastanjelaan 5
G. J. van Sas
bankwerker
 
Kastanjelaan 7
B. in de Wal
bakker
 
Kastanjelaan 9
L. Strijcek
glasblazer
 
Kastanjelaan 11
A. Lanegger
onderbaas
 
Kastanjelaan 13
H. W. C. van der Sommen
wagenmaker
 
Kastanjelaan 15
H. G. J. Nagelkerke
elektro-monteur
 
Kastanjelaan 17
J. Kok
Aa. Pa. van Gerwen
chef papiermaker
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 19
J. Gilsing
schilder
 
Kastanjelaan 21
J. G. H. van Leiden
bankwerker
Toen Henri Ford in 1930 Philips bezocht, ging hij deze woning binnen om zich een indruk te vormen van de comfortabele arbeiderswoningen die Philips het personeel bood
Kastanjelaan 23
P. Hessels
grondarbeider
 
Kastanjelaan 25
M. van Maastricht
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 27
Wed. A. Meeuwissen-Hulskes
zonder beroep
 
Kastanjelaan 29
H. der Kinderen
P. Blankers
fabrieksarbeider
schoenmaker
 
Kastanjelaan 31
J. M. van Ruth
kantoorbediende
 
Kastanjelaan 33
J. E. Bollen
onderbaas kartonnagefabriek
 
Kastanjelaan 35
C. F. van der Kolk
J. H. R. Kolk
bankwerker
bankwerker
 
Kastanjelaan 37
H. Vink
fabrieksarbeider
In 1953 Oomens'Kantoormachinehandel
Kastanjelaan 39
F. M. C. Saris
H. Meulendijks
kantoorbediende
controleur
 
Kastanjelaan 41
W. J. J. Norbart
metaalschaver
 
Kastanjelaan 43
J. Bust
glasblazer
 
Kastanjelaan 45
G. M. Kanters
baas
 
Kastanjelaan 47
A. H. H. Verhulsdonk
J. C. van de Spijker
arbeider
controleur
 
Kastanjelaan 49
H. Kant
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 51
S. Harhuis
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 53
J. J. van Alphen
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 55
J. H. van Wershoven
metaalbewerker
 
Hiertussen de zijstraten Plataanlaan/ Acaciastraat
Kastanjelaan 57
Woningrij 1920
J. C. M. van der Velden
monteur
 
Kastanjelaan 61
G. Goris
Me. Goris
magazijnknecht
dienstbode
 
Kastanjelaan 63
W. Fr. Claes
zonder beroep
 
Kastanjelaan 65
F. J. van Kol
elektricien
 
Kastanjelaan 67
H. Jansen
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 69
Fr. Gerstinger
glasblazer
 
Kastanjelaan 71
W. J. Simonis
schilder
 
Kastanjelaan 73
J. N. van Bree
elektricien
 
Kastanjelaan 75
J. G. Rietveld
kantoorbediende
 
Kastanjelaan 77
A. Kreutzelman
glasblazer
 
Kastanjelaan 79
R. Jager
monteur
 
Kastanjelaan 81
J. C. Fr. Gijsbers
chauffeur
 
Kastanjelaan 83
A. van den Boomen
bakker
 
Kastanjelaan 85
P. Musters
metselaar
 
Kastanjelaan 87
J. A. Hersbach
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 89
Th. J. Gosen
timmerman
 
Kastanjelaan 91
H. Lensink
P. Smit
agent van politie
assistent Philips' Glasfabriek
 
Kastanjelaan 93
H. C. C. Meershoek
corrector
 
Kastanjelaan 95
J. A. Timmer
kantoorbediende
 
Kastanjelaan 97
A. van Dongen
fabrieksarbeider
 
Kastanjelaan 99
A. Knuijt
B. Vieth
winkelbediende
glasblazer
 
Kastanjelaan 101
H. Savenije
Aa. Ma. de Greef
onderbaas
costumière
 
Kastanjelaan 103
F. Weiss
ovenbaas
 
Kastanjelaan 105
H. A. Mennen
H. J. Houtman
elektricien
assistent laborant
 
Kastanjelaan 107
P. Kooymans
chauffeur
 
Kastanjelaan 109
C. den Tuinder
glasblazer
 
Kastanjelaan 111
P. J. Anker
baas gloeilampenfabriek
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2099
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen