EINDHOVEN in 1934: OUD-STRIJP

Op deze pagina de oude kern van Strijp en de omliggende straten. Startend in Schouwbroek, het gedeelte dat aan Eindhoven grenst, tot aan Het Schoot.
De Zeelsterstraat, Botenbuurt en landelijk Strijp komen elders aan bod. Ook Drents Dorp en Philipsdorp zijn een apart hoofdstuk.

Andere Strijpse buurten in andere hoofdstukken:

2 STRIJP: Philipsdorp
Het vanaf 1910 gebouwde Philipsdorp, tegenwoordig beschermd stadsgezicht, met straten als Frederiklaan, de Jonghlaan, Kastanjelaan, Plataanplein, Hulstlaan, Keerweerstraat, Iepenlaan, Lijsterbesstraat, enz. enz.
1 STRIJP: Botenbuurt, Zeelsterstraat, landelijk Strijp
Hastelweg, Botenbuurt
Zeelsterstraat, Bredalaan
Landelijk Strijp
verder o.a. St Trudostraat, Theresiastraat, Venstraat, Hurksestraat, Welschap, enz.
1 STRIJP: Drents Dorp
Drents Dorp
waaronder de Beukenlaan, Halvemaanstraat, Plaggenstraat, Kreugelstraat, Gelderlandplein, Kootwijkstraat, Eikenstraat, Meidoornplein, Zwaanstraat, enz. enz.
2 GESTEL/ STRIJP: Vonderkwartier, Oranjebuurt
De buurt rond de Mauritsstraat: Julianastraat, Nassaustraat, Oranjestraat, Willem de Zwijgerstraat, enz.
De buurt rond het Napoleonplein met straten als Amalia van Anhaltstraat, Sophia van Wurtemberglaan, Hendrik Casimirstraat, enz.
 
   HOME Eindhoven in 1934 homepage

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:


betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Schouwbroek

In de oosthoek van de oude gemeente Strijp, aan de grens met Woensel en Eindhoven, lag vroeger het gehucht Schouwbroek. In 1452 wordt hier al het goed Ten Broeck genoemd. Schouwbroek betekent letterlijk vermoedelijk 'drassig land met lissen'. Dat drassige kwam van de watertjes de Windgraaf (grens Strijp/ Woensel) en de Gender die hier liepen.

In Schouwbroek lagen een aantal oude weggetjes, zoals de Gagelstraat, Draaiboomstraat, Langdonkenstraat. Vanaf 1910 is hier de nieuwbouwbuurt Philipsdorp gerealiseerd (wordt elders behandeld) en krijgt een deel van het gebied een geheel ander karakter.

De Gagelstraat is een zeer oude weg. Op de kaart van 1560 staat deze hoofdweg tussen Woensel en Strijp al aangegeven. Voor 1920 heette de straat in Strijp de (Nieuwen) Dijk.
In 1934 begint de weg vanaf het Eindje (Lijmbeekstraat) in Woensel, steekt de spoorweg over om uit te komen op de Willemstraat in Strijp. Tegenwoordig is alleen het Strijpse gedeelte over. De Gagelstraat loopt nu dood bij de binnenring (Vonderweg) en de omstreeks 1970 gerealiseerde Westtangent.

Halverwege de Gagelstraat was er een klein zijstraatje, de Gagelsteeg. In 1924 hadden de bewoners nog B&W verzocht om de straatnaam te wijzigen in Korte Gagelstraat, want ze vonden 'steeg' te negatief klinken. De gemeente wees het verzoek echter af.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gagelstraat 2
Bedrijfscomplex tussen Lijmbeekstraat/ Eindje en het spoor; na de oorlog wordt dit, door het verleggen van de spoorbaan, Strijps gebied; hier is nu het garagecomplex behorend bij het Politiebureau Mathildelaan (1981)
N.V. Vereenigde Drukkerij en Etikettenfabriek (V.D.E.)
Faremi Muziekdrukkerij Gebr. Vrijdag
 
In de eerste decennia van de 20e eeuw hield Vrijdag zich hier vooral bezig met vernikkelen en productie van Friga-fietsen.
In 1936 brandde het papiermagazijn geheel uit; op vijf plaatsen aangestoken dus brandstichting; niet het eerste brandje dat jaar: de krant sprak over eenzelfde 'brandstichtings-epidemie' als waar Eindhoven in 1933 mee te maken had gehad.
In 1947 woedde er weer een grote brand.
Drukkerij Vrijdag verhuist in 1952 naar de Limburglaan
Hier bevindt zich de spoorweg Eindhoven-Boxtel en daarlangs de Mathildelaan
Gagelstraat 4
Zijkant Ventoseflat, 1929
J. M. de Jonge
stoker
 
Gagelstraat 6
Repa - Albertz & van Es
J. A. van Es
W. Barbiau
Eth. Pex
moderne electr. schoenreparatie-inrichting
koopman
koopman
dienstbode
Ook in 1953 Repa schoenen, in 1964 van K. Allertz en J.Th. Beks. In 1975 en 1992 Vebro Broodjeszaak
Hiertussen ligt de Ventoselaan, langs de achterkant van de Ventoseflat; de Ventoselaan kent geen aparte adressen
Gagelstraat 8
Voormalig Philipscomplex G, ±1925; tegenwoordig adres Gagelstraat 6
Nutsschool voor U.L.O.
 
Later (1966) Philips Nederland, de Philips personeelswinkel (al in 1937) en Philips-kantine (in 1960 wordt de 15 miljoenste maaltijd geserveerd); later tijdelijk dependance Van Abbemuseum, nu TAC (Temporary Art Center)
Gagelstraat 10
Rijtje oude huisjes, sloop ±1970 voor de aanleg van de Vonderweg
Fr. W. van Deursen
J. van Deursen
L. F. C. Mandigers
bankwerker
machinist N.S
melkventer
Foto van nummer 18 in 1969
Gagelstraat 12
Ca. Ja. Wouters
J. Wouters
winkeljuffrouw
zonder beroep
Gagelstraat 14
L. H. H. van Genugten
A. M. Blommers
sigarenmaker
zonder beroep
Gagelstraat 16
J. J. van de Ven
meesterknecht
Gagelstraat 18
A. J. D. Lammers
P. Th. Lammers
timmerman
boekdrukker
Gagelstraat 20
H. Rulo
sigarensorteerder
Gagelstraat 22
Rijtje huisjes dat in de krant van 1967 als een van Eindhovens ergste verkrotting te boek stond; gesloopt voor aanleg Vonderweg
A. J. Smulders
J. M. van de Kruis
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Gagelstraat 24
Ma. Ca. Mols
weefster
 
Gagelstraat 26
G. A. de Cortie
wever
 
Gagelstraat 28
C. van Tendeloo
fabrieksarbeider
 
Gagelstraat 30
J. W. Heezemans
sigarenmaker
 
Gagelstraat 32
J. Waterschoot
stoker
 
Gagelstraat 34
Mooi rijtje vroege Philips-woningbouw (±1910)
Wed. J. J. Elzerman-Kuiper
zonder beroep
In 1939 Philips-verloskundige mej. M. de Jong, in 1953 vroedvrouw Martynowicz
Gagelstraat 36
W. G. van Haaren
kantoorbediende
 
Gagelstraat 38
G. J. Landa
expediteur
 
Gagelstraat 40
A. M. P. Schellekens
kantoorbediende
 
Gagelstraat 42
A. Reijnders
constructeur
 
Gagelstraat 44
P. H. M. van Bussel
Wed. P. J. van Ettro-van Beek
boekhouder
zonder beroep
 
Gagelstraat 46
E. J. A. Steentjes
bouwkundig opzichter
 
Hier begint zijstraat de Frederiklaan
Gagelstraat 48
Op de hoek Frederiklaan scholencomplex R.K. onderwijs; de jongensschool was in 1918 gebouwd.
Inmiddels gesloopt, hier bevindt zich nu complex Hoog Gagel (2005)
R.K. Bewaarschool
 
De kleuterschool Sint Anna, ook nog 1982, in 1985 was er de Mode Akademie Eindhoven, in 1988 automaterialen v.d. Kaa
Gagelstraat 50
 
 
Locatie van het patronaatsgebouw
Gagelstraat 66
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
St Antoniusschool, in 1975 tot 1987 de Vrije Academie (beeldende kunst), in 1988 Mode Akademie Eindhoven.
Tevens hier het adres van de garage van autobedrijf van Laarhoven (Willemstraat 95), dealer van Wolseleys in 1964
Gagelstraat 68
Een nog zeer fraai, gaaf rijtje oude huisjes van ±1905
G. H. J. Hendrikx
L. H. H. J. Hendrikx
Ma. Ha. Ha. Willemsen
P. H. J. Hendrikx
bakker
kantoorbediende
winkeljuffrouw
magazijnmeester
 
Gagelstraat 70
A. C. de Natris
G. F. de Natris
Ha. Ma. de Natris
Ja. Ca. de Natris
Wed. G. F. de Natris-van Veldhoven
kantoorbediende
winkelbediende
naaister
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Gagelstraat 72
J. G. van Raaij
Aa. Ja. Ma. van der Stadt
Ta. Ma. Ca. van der Stadt
Wed. T. C. van der Stadt-Hermans
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Gagelstraat 74
A. F. M. Koch
Wed. A. M. Koch-van Eijk
bankwerker
zonder beroep
 
Gagelstraat 76
Ha. van Kessel
J. L. van Kessel
P. van Kessel
Aa. Ja. van Kessel
Ca. Ma. Ga. van Kessel
plakster
sigarenmaakster
tuinman
sigarenmaakster
winkelbediende
 
Gagelstraat 78
In 1962 nieuwe gevels voor nieuwe bedrijven
J. van Meer
bankwerker
 
Gagelstraat 80
J. Heezemans
zonder beroep
 
Gagelstraat 82
Rijtje aardige oude (±1910) oude huisjes
B. L. V. Schreuder
B. Schreuder & Co.
sigarenfabrikant
sigarenfabriek
 
Gagelstraat 84
H. Vermeulen
W. L. van de Ven
sigarenmaker
arbeider
 
Gagelstraat 88
Aa. van der Aa
C. P. van der Aa
H. J. P. van der Aa
Ja. van der Aa
fabrieksarbeidster
kantoorbediende
stukadoor
fabrieksarbeidster
 
Gagelstraat 90
A. H. C. Rekmans
behanger en stoffeerder
 
Gagelstraat 92
Groot bedrijfsterrein dat zich uitstrekt tot aan de Langdonkenstraat
N.V. van de Ven & Co.
brandstoffen en bouwmaterialen
Ook adres Willemstraat 87 voor dit bedrijf, dat 100 jaar op deze locatie zit, tegenwoordig vooral benzine en autoreparatie
Gagelstraat 94
Villa van de brandstoffenhandelaar v.d. Ven op de hoek Willemstraat, gesloopt ±1978
A. W. J. Dirkx
J. Janssen
W. J. M. A. Janssen
bankwerker
steenkolenhandelaar
kantoorbediende
Foto in 1975.
Het hoekhuis van Van de Ven, ±1910 gebouwd en 10 jaar later met een etage verhoogd tot een groot statig hoekpand.
In 1964 woont er P.A. Smissaert, kunstschilder; het pand vervalt steeds meer (foto) en uiteindelijk wordt het gesloopt.
Het is nu hier nog altijd een open terrein

Gagelstraat Een ansicht uit 1930 van het begin van de Gagelstraat.
Aan de andere kant van de spoorwegovergang zien we het baanwachtershuisje. In 1926 had dit nog adres Mathildelaan 2, in 1934 was dit gecorrigeerd naar Gagelstraat 3.

Op de achtergrond zien we de voormalige sigarenfabriek van De Jongh & Co. Op het dak de tekst "Philips Onderwijs". In 1930 zat hier nog de Philips ULO-school. In het gebouw erachter (op de foto niet te zien) op de hoek met het Eindje zit dan de Philips Huishoudschool.
In 1935 wordt de oude sigarenfabriek door het Rijk overgenomen voor huisvesting van de Inspectie der Belastingen.

Op de achtergrond zien we er een torenspits boven uitsteken. Dat is de Antoniuskerk aan de Boschdijk. Uiterst links een laag huisje, Christinelaan 34, woning van tramwegmachinist Pals. Die straat heb ik geplaatst onder het hoofdstuk Fellenoord.
De naam Mathildelaan en Christinelaan zijn afgeleid van Mathilda Christina Tjaden, de vrouw van de directeur Openbare Werken die in 1920 bij de annexatie van randgemeenten een groot aantal nieuwe straatnamen moest verzinnen.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gagelstraat 1-A
1924 gebouwd, verdwenen onder het tracé van het naoorlogse hoogspoor
 
 
Hier, op de hoek met Het Eindje, zat aanvankelijk (1926) de Philips ULO-school naast de Philips Huishoudschool
Gagelstraat 1
Na de oorlog verhuist deze oorspronkelijk Woenselse locatie naar Strijp, doordat de grens, het nieuwe hoogspoor, een 150 meter naar het noorden wordt verlegd.
Hier vinden we sinds 1981 het Politiebureau Mathildelaan (en dan inmiddels stadsdeel Centrum)
 
 
Foto van de voormalige sigarenfabriek, in 1926 herbouwd (na een grote brand in 1923); in 1930 Philips ULO-school; de ULO is in 1934 verhuisd naar de Kastanjelaan.
In 1935 wordt het pand door het Rijk overgenomen voor huisvesting van de Inspectie der Belastingen
Gagelstraat 3
D. Bating
F. de Lepper
groentenhandelaar
arbeider N.S
Spoorwachtershuisje, zie foto hierboven
Hiertussen ligt de spoorweg Eindhoven-Boxtel en daarna de kruising met de Mathildelaan
Gagelstraat 5
Gesloopt ±1965; later is hier parkeren voor de nieuwe Philips kantoren
A. A. H. Mierlo
Eth. Ga. Aa. Ma. van Mierlo
caféhouder
magazijnbediende
FotoIn 1945 en 1958 café Wed. A. van Mierlo-van Agt; Later bekend als het café van Toontje van Agt
Gagelstraat 7
D. Rensen
Ma. Ga. Winckels
fitter
doosjesmaakster
Tevens had Rensen in 1934 een handel in kruidenierswaren. In 1953 rijwielen C. de Wijs
Gagelstraat 9
Aa. Heijmans
Ga. Heijmans
P. Heijmans
pomper
lampendraagster
zonder beroep
 
Gagelstraat 11
J. M. Heezemans
gasfitter
 
Hiertussen ligt een klein zijstraatje, de Gagelsteeg, een rijtje lage huisjes dat doodloopt op de spoorlijn naar Valkenswaard.
De bewoners hadden de gemeente overigens gevraagd de straat 'Korte Gagelstraat' te noemen, want ze vonden 'steeg' onaangenaam in de oren klinken. Maar de gemeente wees hun verzoek in 1924 af.
Gagelsteeg 1
Rijtje lage huisjes, gesloopt ±1965
A. Verhoeven
F. A. F. Verhoeven
Ma. Ca. Deeben
H. Verhoeven
sigarenmaker
kantoorbediende
dienstbode
kruidenierswaren
 
Gagelsteeg 1-A
P. J. Deeben
zonder beroep
 
Gagelsteeg 3
A. Ha. Peels
J. F. C. Peels
W. Peels
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Gagelsteeg 5
E. van Rooij
machinist N.S
 
Gagelsteeg 9
P. van der Paalen
wegwerker N.S
 
Na de Gagelsteeg vervolgt de Gagelstraat:
Gagelstraat 23
Rijtje oudere, lage huisjes tegenover het Philipscomplex Gagelstraat (in 1934 ULO-school, de latere Personeelswinkel); gesloopt en nu hier parkeren voor Philips
A. A. Hellings
fabrieksarbeider
 
Gagelstraat 25
F. Verharen
sjouwer
 
Gagelstraat 27
C. J. van Dijck
sigarenmaker
 
Gagelstraat 29
J. B. van de Ven
Ja. Ma. van de Ven
arbeider
fabrieksarbeidster
 
Gagelstraat 31
H. T. A. C. van Kemenade
J. van Kemenade
fabrieksarbeider
voerman
 
Gagelstraat 33
J. M. van de Kerkhof
arbeider
 
Gagelstraat 35
J. J. Mols
spinner
 
Gagelstraat 37
C. L. A. van de Ven
rijwielreparateur
 
Gagelstraat 37-A
Groot perceel met een relatief klein pand; later wordt dit een Philips-terrein (woningbureau), nog later hier de Vonderweg
Leger des Heils
vergaderlokaal
 
Gagelstraat 39
Rijtje huisjes; op deze plaats loopt nu het wegdek van de Vonderweg (±1970 aanleg Vonderweg Westtangent)
H. C. van Hoof
Ma. Ha. Orzesek
N. H. van Hoof
Ja. Ma. van Hoof
kantoorbediende
coupeuse
schilder
winkeljuffrouw
In 1944, kort voor de bevrijding, verkocht A. Smulders hier 'versche krabben en kreukels' (een kreukel is een eetbare zeeslak)
Gagelstraat 41
K. Fr. Flade
werkmeester
 
Gagelstraat 43
B. van Ommen
H. G. van Ommen
Atelier Marlene
timmerman
bloemist
dameskleding op maat
In 1953 Polijstinrichting C.J. Braat, in 1964 aannemer J.J. Janssen
Gagelstraat 45
Toulet
N.V. Handel Mij. Eindhoven
P. F. Cornelis
Wed. J. de Gruijter-Baert
biljardfabriek
café- en hotelinstallaties
handelsagent
huishoudster
Het adres voor café-inventarissen en bierpompen en Billards Toulet.
In 1942 is hier het spreekuur van de Joodsche Raad. In 1953 glasfabriek 'Efco'
Gagelstraat 47
Mooi dubbelpand dat kort na 1977 om onverklaarbare reden toch nog gesloopt moest worden
W. F. E. Pouwels
slager, slagerij
Foto van in 1973.
In 1940 Blommers, handel in melk, boter, kaas en eieren, in 1953 Blommers & Zn., in 1964 P.H. Swinkels zuivelhandel
Gagelstraat 49
J. G. L. Peeters
L. Th. Peeters
glasblazer
schoenmaker
Echtpaar L.Th. Peeters-Janssen viert in 1942 hun gouden bruiloft
Gagelstraat 51
Verschillende aardige karakteristieke huisjes, ±1910, nog steeds behouden
Wed. C. H. Geelen-Basten
zonder beroep
 
Gagelstraat 53
H. W. van Bergen
Ma. Da. Kanters
bureauchef
werkster
 
Gagelstraat 55
D. M. Damen
Aa. van Lent
elektricien
zonder beroep
 
Gagelstraat 57
M. W. J. A. Janssen
magazijnmeester
 
Gagelstraat 59
J. Cornelissen
J. P. Cornelissen
Ha. Ma. Ja. Cornelissen
kantoorbediende
kantoorbediende
typiste
 
Gagelstraat 61
Lensvelt Nicola
A. W. Wouters
Ant. Wouters
verpakte artikelen
sigarenmaker
Lensvelt-Nicola, wijndepot Ferwerda & Tieman, Echte Weerter Beschuit
Foto van de nrs 61-63 in 1969; Ant. Wouters was op 61 in 1922 een zuivelwinkel begonnen; hij verkocht in 1934 ook comestibles, en zat er in 1964 nog steeds.
In 1953 op 63 kruidenier J. Vos
Gagelstraat 63
A. van der Hofstad
sigarensorteerder, sigarenmagazijn
Gagelstraat 65
Hoekpand uit ±1910, dat ±1968 gesloopt wordt: het lag te dicht op de weg en de kruising moest verbreed worden
Café Wed. H. Fransen
Wed. H. Fransen-Libregts

zonder beroep
Foto van het pand, ooit begonnen als De Regenboog, winkel in koloniale artikelen; in 1953 en 1964 Café De Voetbal
Hiertussen ligt de St Antoniusstraat
Gagelstraat 67
Oorspronkelijk lage huisjes, gesloopt. Op de hoek met de St Antoniusstraat vinden we nu een nieuw complex met appartementen uit 2008
H. J. Winckels
portier N.S
Foto in 1971
Gagelstraat 69
Joh. Vialle
sigarenmaker, kruidenierswaren
Gagelstraat 71
J. W. van den Boogaart
remmer N.S
Gagelstraat 73
Ha. Ca. van Hoek
fabrieksarbeidster
Gagelstraat 75
"Heijltax"
J. Ph. Heylen
taxi-ondememing
garagehouder
Ook 1975 hier nog garage Heijlen, in 1980 tot 1987 v.d. Kaa (die later naar overzijde verhuist)
Gagelstraat 77
P. J. Verbeek
stukadoor
 
Gagelstraat 79
Hier wordt in 1935 een rij nieuwe huizen gebouwd (79-83A)
 
 
Hier wordt in 1940 de Eindhovensche Teeken- en Schilderclub 'De Schets' opgericht, met o.a. Karel Vermeeren
Gagelstraat 81
Th. J. Vermeulen
fabrieksarbeider
 
Gagelstraat 83
A. G. Mehagnoul
arbeider
Op 83B (een oud bedrijfspand achter het huis) wordt in 1953 het tijdschrift Rhythme en Tuney Tunes door drukkerij J. van Haaren uitgegeven; de drukkerij zit er in 1987 nog altijd en is daarna naar de Achtse Barrier verhuisd; het oude gebouw is in 1990 tot woonunits omgebouwd
Gagelstraat 85-87
Karakteristiek oud bedrijfspand, tegenwoordig wit geverfd
Menstonie
fabriek en modelkamers van gestoffeerde meubelen, club- en ledermeubelen
In 1941 vestigt zich op 85-87 sigarenfabriek Peter van den Broek; in 1953 schilder/ behanger J.C.R. v.d. Sommen
Gagelstraat 87
Verschillende nog vrij gave vooroorlogse panden
Th. Franken
W. Niewerth
matrassenmaker
stoffeerder
In 1964 sigarenwinkel J. Heezemans, in 1980 Plattelandsmeubelen antiek
Gagelstraat 89
W. Th. van den Hurk
aannemer
 
Gagelstraat 91
P. Fr. Dingen
coiffeur
Ook in 1953 zat de kapper er nog
Gagelstraat 93
J. M. A. Klomp
Ja. Ga. A. Klomp
elektricien
kantoorbediende
 
Gagelstraat 95
In 1975 (ver)nieuw(d) pand
't Verfhuis
glas-in-loodfabriek en glasslijperij
In 1932 was van den Hurk met de glasindustrie begonnen; ook in 1967 nog Hurk's Glas en Verfindustrie (ook op Willemstrat 78). In 1980 babydiscount
Gagelstraat 97
Huisje 1923
H. J. van de Ven & Zn.
J. F. van de Ven
bakkerij
bakker
Ook in 1975 nog altijd bakker van de Ven
Gagelstraat 99
Huizen 1926
W. G. van der Horst
steenkolenhandelaar
 
Gagelstraat 101
J. A. M. van Hal
M. J. H. Linssen
boekhouder, kassier
kantoorbediende
 
Gagelstraat 103
J. J. Reijnders
procuratiehouder
 
Willemstraat 84/ Gagelstraat 103A
Op de hoek, adres Willemstraat 84 in 1934, ligt de Gomarus sigarenfabriek (v.h. Norbert van Reuth).
Later is ook adres Gagelstraat 103A onderdeel van de oude sigarenfabriek; in 1953 daar fabriek G. Keeris autoparkeerhoezen, Amerikaanse dekkleden import, in 1964 meubelstoffering Lodewijks, 1975 Leo Spanjers en 1980 en 1992 B en G meubelen.
Tegenwoordig is het gebouw een gemeentelijk monument en verbouwd tot woonappartementen

De Mathildelaan loopt als verlengde van de Parallelweg langs het spoor, tot waar in 1934 het eind bebouwde kom van Strijp was.
Mathildelaan
Een ansicht uit 1929, genomen vanaf de Parallelweg, de Mathildelaan inkijkend.

Links, waar de auto uitkomt, is de Gagelstraat. Het witte huisje op de hoek is het café van Van Mierlo (Gagelstraat 5).
Rechtsaf is de overweg, richting Lijmbeekstraat en Fellenoord.

Pontificaal in beeld is de 'Ventose-flat'. Oorspronkelijk was het een sigarenfabriek. De oudste gedeelten dateren van ±1875. In 1929 had men juist de verbouw van de oude fabriek tot 'middenstandswoningen' voltooid. De projectontwikkelaar was Exploitatiemaatschappij Ventose uit Amsterdam. Het werd Eindhovens eerste flatgebouw, een tweede zou pas na de oorlog volgen.
Op de hoek van de flat zien we het Hotel-café Den Engel. In 1934 was het hotel alweer omgedoopt tot Mitropa. In 1975 vinden we er de Stadion Bar. Voor de tussenliggende jaren heb ik (nog) geen naam voor deze horecazaak gevonden.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mathildelaan 3
De Ventoseflat. Oorspronkelijk een oude sigarenfabriek, in 1929 omgebouwd tot woningen.
Het was de eerste woonflat die Eindhoven kende.

Renovatie in 2012; op verantwoorde wijze want het complex was inmiddels gemeentelijk monument

Mitropa
W. J. Hezemans
C. Th. de Laat
D. A. Winkelman
H. Wisman
J. Heemstra
J. D. de Vries
J. H. M. J. van der Weijden
C. L. de Fouw
hotel-café-restaurant
caféhouder
spoorwegarbeider
employé
monteur
machinist
assistent laborant
winkelbediende
employé Philips
In 1975 tot 1990 café Stadion Bar, in 1992 Tapperij Volare
Mathildelaan 5
H. van Doesselaere
L. P. A. Ebben
P. van Wijk
Ma. Aa. Ca. Thiellis
aannemer (wegenbouw)
winkelbediende
radiotechnicus
kantoorbediende
 
Mathildelaan 7
"Sumatra"
B. F. Vollenbroek
H. A. P. de Hond
sigarenmagazijn
gasfitter
kantoorbediende
In 1953 sigarenwinkel van Rumund, in 1964 van W. Holwerda
Mathildelaan 9
A. van Laarhoven-van Delft
A. J. M. van Laarhoven
Fa. Izaaks
kerkelijke kunst
baas
kantoorbediende
In 1945 en 1953 boekhandel (technisch en wetenschappelijk) Th. Vrijdag, in 1964 tot 1988 E. Frencken
Mathildelaan 13
O. Vervoorn
Ga. van Osenbruggen
groentenhandelaar,kruidenierswaren
dienstbode
Ook in 1992 hier nog altijd groentehandel Vervoorn
Mathildelaan 15
A. Tange
A. J. van Ankum
D. Tanis
J. H. van der Kaaij
R. A. A. van Prattenburg
Wa. H. Bahr
Ha. Ja. Ka. Tanis
kantoorbediende
kantoorbediende
bankwerker
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
naaister
 
Mathildelaan 17
Fa. C. B. Ras
bouwmaterialenhandel, tegelhandel
In 1953 tegelhandel v.h. H. v.d. Hout, het adres voor Pejolithe producten; in 1964 reclamebureau de la Mar; in 1980 EVE Technische service
Mathildelaan 19
Ca. Stellaard
J. van Leeuwen
J. M. Doomen
Aa. Ca. Ha. van Loon
Ga. Ma. van Geffen
rijkstelefoniste
kantoorbediende
leerlooier
telefoniste
rijkstelefoniste
 
Mathildelaan 21
M. Fr. van Hees
Ha. E. Brune
A. W. Akkermans-van Loon
fabrieksarbeider
naaister
zonder beroep
 
Mathildelaan 23
A. C. Botter
C. V. H. Botter
J. L. C. W. Bus
Ha. Ma. Botter
buffetchef
reiziger
kelner
kantoorbediende
 
Mathildelaan 25
H. B. J. M. de Vocht
onderwijzer
In 1953 sportartikelen J. van Kooyk, 1964 reclamebureau A.W. Jansen
Mathildelaan 27
G. A. Otten
H. Mulders
J. H. van den Berge
radiotechniker
ingenieur
ingenieur
 
Mathildelaan 29
Che. Neuenfels
D. Vingerhoets
F. W. Bonneken
J. M. de Roo
P. C. H. Boeren
P. G. Visser
Ea. Weintögl
keukenmeid
kelner
vertegenwoordiger
monteur
handelsreiziger
kantoorbediende
zonder beroep
 
Mathildelaan 31
H. van Zeeland
administrateur
 
Mathildelaan 33
H. X. M. Thomeer
Wed. H. Dimmers-van den Boomen
assistent bedrijfsleider
zonder beroep
 
Mathildelaan 35
E. de Jong
J. Vonk
K. Nienhuis
Ph. J. H. Doomen
leerling instrumentmaker
kantoorbediende
assistent-accountant
boekhouder
 
Mathildelaan 37
l'Ecole Moderne
B. Korngold
M. V. E. Beauquey
W. H. France
Wed. B. H. F. Pennarts-Dietrich
taalonderwijs
kantoorbediende
leraar Berlitzschool
leraar Berlitzschool
zonder beroep
 
Mathildelaan 39
A. Carsouw
A. A. A. van den Hoorn
D. Carsouw
modiste
chef-controleur
huishoudster
 
Mathildelaan 41
F. H. Ruijters
H. M. Th. Göbel
J. Gerstman
Huisvr. P. Bonn-Zimmermann
onderwijzer
draaier
kok
zonder beroep
 
Mathildelaan 43
K. K. Mayer
Wa. van Leijenhorst
Ja. Ca. de Beer
Ma. Aa. van der Laan
Ma. Aa. Ma. Speenhoff
Pa. Ja. Wa. Schut
Wed. J. Niggemeyer-Ziemen
bankwerker
onderwijzeres
kantoorbediende
onderwijzeres
stenotypiste
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Mathildelaan 45
A. G. Sengers
C. J. Jansen
H. Birchel
Aa. Ma. Lersch
Ja. Aa. Ga. Sengers
kantoorbediende
kantoorbediende
koopman Philips
pensionhoudster
kantoorbediende
 
Mathildelaan 47
A. G. L. J. Thomas
C. G. M. Luske.
Fr. W. Claas
kantoorbediende
inspecteur Shell
monteur
 
Mathildelaan 49
Th. Seemeijer
Ja. Ma. E. Geven
winkelbediende
zonder beroep
 
Mathildelaan 51
C. J. van der Ven
F. H. Nieder
kleermaker
bankwerker
 
Mathildelaan 53
B. Venema
C. H. Gremmen
H. Petzold
H. Smeets
J. N. Senlijn
Ra. Venema
kantoorbediende
fabrieksarbeider
autolakker
stoffeerder
employé
kantoorbediende
 
Mathildelaan 55
D. J. Hansen
F. Plasche
H. Kuitert
L. Becker
L. Ledinger
O. Mohr
W. J. A. Kamp
reiziger
werktuigkundige
coupeur
koopman
koopman
bankwerker
bouwkundige
In 1953 en 1964 J.H. v.d. Berg, handel in borstels en kwasten
Mathildelaan 57
A. Walraven
assuradeur, loterijkantoor
 
Mathildelaan 59
Ra. Ja. Paijmans
A. Kersseboom
G. Fieret
J. Strop
J. W. Knevel
R. A. Teunissen
pensionhoudster
handelsagent
boekhouder
controleur
assistent Philips radiofabriek
elektro-technicus
 
Mathildelaan 61
C. P. Berrevoets
H. Buchholz
fabrieksarbeider
metaaldraaier
 
Mathildelaan 63
J. P. C. Warburg
J. P. F. Smulders
kantoorbediende
timmerman
 
Mathildelaan 65
Cardacan

J. C. Ansems
handel in kruiden, koelmachines en aanverwante artikelen voor slagers, C. Ansems
koopman
In 1953 en 1964 machine-groothandel Fa. Steenkist Rooymans
Mathildelaan 67
H. Meerloo
Käthe Meerlo-Brand
M. Hass
koopman
damesmodesalon
vertegenwoordiger
Twee joodse echtparen: Herman Meerlo (1890, Amsterdam), pas gehuwd met zijn (tweede) vrouw Katharina Brand (1893, Nagyszombat, Slowakije) en echtpaar Moritz Hass (1893, Marianpol, Lithouwen) en Rosa Brand (1890, Nagyszombat, Slowakije), hier met hun dochter Lydia (1925) in 1931 vanuit Oostenrijk gevestigd; de gezinnen overleven de oorlog
Mathildelaan 69
G. Mons
G. Veldhuijsen
H. M. Luyk.
Kl. van Dam
kantoorbediende
werktuigbouwkundig tekenaar
kantoorbediende
tekenaar
 
Mathildelaan 71
Lie. Ga. Bedding
zonder beroep
Hier opent in 1934 Maison Mathilde, dameskapsalon; in 1942 wordt er de Eerste Eindhovensche Autorijschool vh P. Langendijk en Co opgeheven
Mathildelaan 73
B. Hartog
N. de Vries
assistent Philips
reiziger
Het joodse echtpaar Nathan de Vries (1897, Amsterdam) en Sophia Eva Bosman (1899, Rotterdam) was hier in 1929 komen wonen met hun enige kind Abraham (1925); alle drie worden ze door de Duitsers in Auschwitz omgebracht
In 1964 op dit adres kantoormeubelen Fa. Mettrop, in 1975 Hans Lebens, tegellijm. In 1985 en 1992 afhaalrestaurant Het Verre Oosten
Mathildelaan 75
Sa. Goslinski
stenotypiste
 
Mathildelaan 77
Maakte onderdeel uit van de Ventose-flat; na de oorlog is dit gedeelte door sloop geamputeerd, in verband met aanleg van een brede westtangent (Vonderweg)
Hotel Victoria
P. J. van der Heijden
H. A. Koot
J. F. Datema
N. Sonnevelt
P. M. van Alphen
Ca. Pa. Beurskens
Pa. Ja. Beckers
R. Ea. Ba. Rudolph
bonds-hotel
caféhouder
waterbouwkundige
employé
assistent laboratorium
natuurkundige
dienstbode
dienstbode
kantoorbediende
Het Victoria-hotel was in 1929 geopend
Politiebureau
Een ansicht uit 1937 van het Bondshotel Victoria (Mathildelaan 77).

De Ventose-flat had in 1934 aan beide uiteinden een hotel. Aan de kant van de Gagelstraat zat Hotel Mitropa (later Stadion Bar), aan de kant van de Elisabethlaan was het Bondshotel Victoria. Hoe lang het hotel is gebleven, weet ik niet. In het telefoonboek 1951 en adresboek 1953 staat het niet meer aangegeven, maar er is ook geen ander bedrijf op dit adres genoemd.

Toen de west-tangent werd aangelegd (1968 start), onderdeel van de nieuwe binnenring, was het met dit deel van de Ventose-flat gedaan. De nieuw aangelegde Vonderweg zou via de Elisabethtunnel onder het spoor gaan om aan te sluiten op het nieuwe verkeersknooppunt Fellenoord/ Boschdijk. Om de Vonderweg breed genoeg te maken, moest het uiteinde van de Ventose-flat geamputeerd worden.
 

Mathildelaan 79
 
 
 
In 1953 de Philips' kleuterschool
Mathildelaan 81
 
Philips' Ontspanningsgebouw
Philips' Leeszaal en Bibliotheek
Het P.O.C. (Philips complex O-5) wordt in 1963-1968 verbouwd. De Philips Schouwburg gaat in 1935 open, sluiting omstreeks 1991. Tegenwoordig zijn er op dit terrein nieuwe (2011) flats Stadionkwartier
 
Hier ligt de zijstraat De Jonghlaan en buigt de Olmenlaan naar de Glaslaan af. Tussen Olmenlaan en Glaslaan liggen nog 2 tweekappers, mogelijk verwoest in de oorlog of anders gesloopt bij reconstructie kruispunt Steenstraat/ Glaslaan
Mathildelaan 83
Een omstreeks 1920 gebouwd tweekappertje, mogelijk in de oorlog verwoest
H. Ligthart
kantoorbediende
 
Mathildelaan 85
J. J. Jonker
Wed. L. van de Ven-Zutmulder
kantoorbediende
zonder beroep
 
Mathildelaan 87
Een oud pandje langs het spoor
P. J. van de Ven
W. J. Otto
Wed. M. Pohlmann-Dell
rangeerder N.S
bankwerker N.S.
zonder beroep
 
Mathildelaan 89
D. van de Ven
P. A. Bijlma
remmer N.S
monteur
 
Hier bevindt zich de overweg Glaslaan/ Steenstraat
Mathildelaan 91
Een oud huisje bij de spoorovergang
E. Licht
arbeider papierfabriek
 
Mathildelaan 93
Tweekappertje, ca 1925-1929
H. P. Verhagen
timmerman
 
Mathildelaan 95
C. I. Dekkers
J. J. Verhagen
Ha. Ma. Verhagen
timmerman
timmerman
sigarenmaakster
 
Mathildelaan 97
Een oud pandje langs het spoor
T. H. Mandemaker
sigarenmaker
 
Mathildelaan 99
H. F. C. van Rooij
Ja. Ca. Ma. van Rooij
G. van Rooij
bankwerker
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Mathildelaan 101
Een rij van 4 huizen, ca 1929 gebouwd; de huizen werden na 1970 gesloopt
C. A. Lelieveld
E. G. Dahmen
Ea. Aa. Fa. Dahmen
Ma. Ha. Aa. Dahmen
fabriekscontroleur
bakker
fabrieksarbeidster
kantoorbediende
 
Mathildelaan 103
W. A. de Jong
kantoorbediende
Huis werd in 1942 bij bombardement verwoest, 3 doden
Mathildelaan 105
A. P. Schilperoord
kantoorbediende
 
Mathildelaan 107
H. J. B. ten Voorde
H. J. ten Voorde
Ca. Eth. Tobben
weefmeester
woningbureau
dienstbode
In 1935 viert echtpaar Ten Voorde-Pieper hun 25-jarig huwelijk, welk heugelijk feit in de NSB-krant wordt bekendgemaakt
Mathildelaan 109
Een tweekapper ca 1929, sloop na 1970
J. van Straten
metselaar
 
Mathildelaan 111
I. W. Spoormakers
J. Vos
schilder
glasblazer
 
Mathildelaan 115
Portierswoning Philips-complex
Th. Fr. Heppenstrijdt
H. Fr. Heppenstrijdt
bankwerker
chef-monteur
 
Mathildelaan 117
Twee oude huisjes bij de oude overweg Lijmbeekstraat/ Oirschotsedijk; mogelijk gesloopt bij constructie Beukenlaan-Marconilaan
A. P. van de Wiel
F. den Engelsman
K. Goossens
opzichter
tuinman
dienstknecht
 
Mathildelaan 119
Fr. A. Diks
Fr. C. C. Diks
P. C. Diks
W. J. van Mil
telefoonmonteur
brievenbesteller
winkelbediende
instrumentmaker
 


De St Antoniusstraat is -in het verlengde van de Frederiklaan- een verbinding tussen Gagelstraat en Willemstraat
Antoniusstraat
Een ansicht uit 1930 van de toen nog nieuwe St Antoniusstraat.

Rechts de grote pastorie die het zicht op de Antoniuskerk grotendeels ontneemt. Het puntdakje net na de kerk is de kosterswoning, waar in koster/ organist Harrie Cornelissen tevens een sigarenwinkeltje had.
Daarachter zien we nog op de hoek Gagelstraat het café De Voetbal naar voren steken.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Antoniusstraat 4
Rij diverse huizen, periode 1924-1931
M. van de Vorst-van Hout
M. J. C. van de Vorst
manufacturenmagazijn
winkelier
Ook in 1953 hier de manufacturenhandel van v.d. Vorst-van Hout, in 1964 en 1975 textielwinkel J.N. van Nuland, in 1980 en 1992 tijdschriftenhandelaar H. Albers
St Antoniusstraat 6
 
 
In 1964 zit hier advocaat Mr. J.F. de Rooy en collegae, tot 1987; in 1989 incasso Van Lith
St Antoniusstraat 8
H. A. P. Thijs
Ja. Ma. Ha. Thijs
Ma. Ja. Ja. Ma. Thijs
Wed. H. P. Thijs-Beckers
boekhouder
ambtenares Gemeentewerken
typiste Gemeentewerken
zonder beroep
In 1940 wordt het pand, dan een banketbakkerij van H.A.P. Thijs, publiekelijk te koop aangeboden.
Koper is Jac. Gramser die er zijn rijwielhandel 'De Coureur' opent; in 1992 is het nog altijd de fietsenwinkel Jac. Gramser
St Antoniusstraat 10
J. J. van Mierlo
hoofd ener school
Van Mierlo was het hoofd van de R.K. jongensschool aan de Gagelstraat; in 1953 en 1992 had F.J. van Mierlo hier fotozaak 'Visie'
St Antoniusstraat 12
C. F. J. Bruno
hoofd R.K. school
Brino was hoofd van de jongensschool aan de Trudostraat. Vanaf 1940 hier Paul van Iersel, kleermaker, in 1985 het Ned. Instituut voor Chiropodie
St Antoniusstraat 14
Wed. J. A. J. van den Broek- Smulders
zonder beroep
 
St Antoniusstraat 16
H. A. M. Habraken
zonder beroep
 
St Antoniusstraat 18
Wed. P. Nijssen-Stultiens
zonder beroep
In 1942 W. Reisma, arts; mw. Reisma-Hoekstra kreeg in 1944 een tweeling; in 1975 tandarts Kilsdonk, later tot 1991 tandarts Burger
St Antoniusstraat 20
Hoekpand Willemstraat, 1929
J. A. Paulussen
P. E. Homan
kantoorbediende
kantoorbediende
 
St Antoniusstraat 22
"Aksi"
H. Fr. van den Akker
sigarenmagazijn
winkelier, sigarenfabrikant
'Aksi' was tot 1991 nog altijd de naam van de sigarenwinkel (J. de Groot in 1964)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Antoniusstraat 1
Nabij hoek Gagelstraat, woning/ winkels uit 1926, staan in 2011 op de slooplijst
Roomsch Leven
L. Ronken
L. Ronken-van de Kerkhof
administratie
besteller posterijen
groenten, fruit en conserven
In 1985 tot 1988 het Werkcentrum van de Pacifistisch Socialistische Partij, in 1991 broodjesbar Palm, in 1992 Koffieshop CassaBlanca (het huis was inmiddels witgeverfd)
St Antoniusstraat 3
J. Bijnen
rijwielen, motoren en reparatie
In 1941 en 1953 sigarenfabriek 'Nemico' (Smetsers), in 1975 boekhandel Smulders. In 1991 cafetaria Palm Shoarma
St Antoniusstraat 5
Kosterwoning (1921),
kerk (1919 in gebruik genomen) en pastorie (1917), nu Rijksmonument
H. Cornelissen
koster, sigarenmagazijn
Harrie Cornelissen was naast koster ook organist
St Antoniusstraat 7
H. Antonius van Padua en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
parochiekerk Philipsdorp
In de volksmond beter bekend als de Steentjeskerk met pastorie. In 1971 wordt de kerk gesloten en dreigt sloop; door kerk en pastorie in 1977 op de monumentenlijst te plaatsen wordt het complex behouden. De kerk krijgt de goede bestemming als museum Kempenland (helaas 2011 gesloten), de pastorie wordt kantoor (eerst reclamebureau, later advocaten)
St Antoniusstraat 9
H. Swinkels
P. Pulskens
Aa. Ma. Dekkers
kapelaan
pastoor
dienstbode


De Langdonkenstraat is een oud weggetje dat vanaf de samenkomst Willemstraat/ Strijpsestraat/ Draaiboomstraat noordoostelijk slingerde richting spoorlijn.
Met de bouw van Philipsdorp is het een straatje geworden dat halverwege de Hulstlaan uitkomt en daar stopt. Nog later is het laatste stukje een binnenpad geworden en is de weg verlegd om aan te sluiten op de Johannastraat.

Foto: hier is de oude loop van de straat in 1944 te zien. Links de Hubertastraat, achter de woningen Langdonkenstraat 2-18 waar het wegdek van de straat dan nog direct langs loopt. Rechtsvoor ligt waarschijnlijk het inmiddels verdwenen tweekappertje Langdonkenstraat 7-9.

Overigens was bij de annexatie in 1920 voor de straat die daarvoor al bekend was als Langdonkenstraat door de gemeente de naam Draaiboomstraat vastgesteld, terwijl de oude Draaiboomstraat de naam Langdonkenstraat kreeg. Een ambtelijke vergissing. De bewoners klaagden daarover en na enig getouwtrek ging de gemeente overstag en corrigeerde in 1923 weer hun fout en kwamen de oude straatnamen weer op de goede plaats.


Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Langdonkenstraat 2
Rijtje arbeidershuisjes, 1915. In 1934 liep de Langdonkenstraat hier langs de deur, om met een slingerbocht halverwege de Hulstlaan uit te komen. Tegenwoordig is het wegdek wat naar het zuiden verplaatst om aan te sluiten op de Johannastraat
A. Mudde
schilder
 
Langdonkenstraat 4
A. J. P. Willems
baas
 
Langdonkenstraat 6
H. Hollenstein
stoffenverver
 
Langdonkenstraat 8
M. W. Braspenning
getouwsteller
 
Langdonkenstraat 10
E. Kauer
techniker
 
Langdonkenstraat 12
J. van de Mosselaer
M. H. van Helden
fabrieksarbeider
schilder
 
Langdonkenstraat 14
A. Stanzel
O. Frömel
weegmeester
weefmeester
Albin Stanzel (1895) is een allochtoon uit Libáň in Tsjechië, in 1929 naar Eindhoven gekomen; de aanduiding weegmeester zal wel een zetfout zijn; in 1937 gaan hij en zijn vrouw weer terug naar hun geboortestad. Ook Otto Frömel kwam in 1926 uit Libáň; hij vertrekt met zijn gezin in 1936 en gaat naar het stadje Walton-le-Dale in Engeland.
In 1938 komt hier Klaas de Boer (1894, Urk), levensverzekerinagent, met zijn gezin wonen; Klaas is in de oorlog helemaal fout (Obertruppenführer bij de Duistsche Weermacht); ook Sjoert, het derde kind van gezin De Boer-de Groot vecht voor de Duitsers
Langdonkenstraat 16
E. Reh
chef de bureau
 
Langdonkenstraat 18
Rijtje van 4 huizen op de hoek van de Hubertastraat; hier nu een grasveldje
L. van Run
A. van de Pol
koopman en winkelier
zonder beroep
 
Langdonkenstraat 20
H. Swinkels
M. W. Swinkels
fabrieksarbeider
bankwerker
 
Langdonkenstraat 22
J. Dekkers
textielarbeider
 
Langdonkenstraat 24
S. Peels
sigarenmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Langdonkenstraat 1
Verschillende huizen tussen Johannastraat en Hubertastraat; tegenwoordig ligt hier een plantsoen en het wegdek van de Langdonkenstraat, nadat die verlegd is om aan te sluiten op de Johannastraat
G. C. de Brouwer
J. C. van der Linden
J. G. de Brouwer
Th. L. de Brouwer
koopman
fabrieksarbeider
koopman
grossier in suikerwerken
"De Nijverheid", grossierderij in chocola, suikerwerk, koek en banket; ook in 1964 hier nog kruidenier de Brouwer
Langdonkenstraat 3
H. F. Persoon
H. Ma. Ga. Ernes
dienstknecht
fabrieksarbeider
In 1953 zit hier kapper P.C.A. v.d. Berk
Langdonkenstraat 5
C. M. Blommers
J. J. Blommers
landbouwer
melkventer
 
Langdonkenstraat 5-A
J. T. Ferwerda
zonder beroep
 
Langdonkenstraat 7
A. Verleg
wever
 
Langdonkenstraat 9
M. W. van Gemert
sigarenmaker
 
Langdonkenstraat 9-A
1932, tegenwoordig huisnummer 9
P. v.d. Eertwegh
schoenmagazijn
 
Langdonkenstraat 11
Fraai karakteristiek winkelpand
J. N. L. Geuze
M. D. C. Geuze
P. van den Eertwegh
Wa. Ca. Da. Geuze
Wed. L. J. Geuze-Polderman
fitter
kantoorbediende
schoenmaker
huishoudster
rijwielen, motoren en reparatie
In 1953 en 1986 op 11-15 de Weegwerktuigen Fabrieken Pieter Genesis
Langdonkenstraat 13
Zeer oude lage huisjes, lang nog met een originele bedstede
H. A. Dingen
los arbeider
 
Langdonkenstraat 15
J. van Hoof
opperman
 
Langdonkenstraat 17
Hoekpand Willemstraat, gesloopt ±2002
G. Poelmans
sigarenmaker
Foto van het pand in 2001; hier is inmiddels nieuwbouw gepland, maar door de economische crisis is de bouw vooralsnog niet gestart

 
De Draaiboomstraat was in 1934 nog een lang, smal weggetje tussen Frederiklaan en Langdonkenstraat/ Willemstraat met een lange rij oude huisjes (te zien op foto). In deze huisjes (gebouwd 1902) zullen vooral arbeiders gewoond hebben die werk hadden op de stoomlinnenfabriek van Elias, even verderop aan de Willemstraat. In de hoekpanden zaten een aantal winkels.

De nauwe weg lag ingeklemd tussen de Iepenlaan en Keerweerstraat/ Hubertastraat met hun nieuwere Philipsdorp-huizen.
Lang hebben deze huisjes het tussen de veel betere woningbouw van Philipsdorp weten uit te houden. In 1967 noemt de krant de straat als een van de ergst verkrotte gedeelten van Eindhoven, waar de gemeente maar eens snel zou moeten gaan saneren. Bijna al deze huizen zijn gesloopt en er rest nu slechts een binnenpad (niet veel smaller dan de oorspronkelijke Draaiboomstraat) en een later aangelegde Knotwilghof; alleen de laatste huisjes van de oorspronkelijke Draaiboomstraat zijn nog steeds behouden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Draaiboomstraat 10
Mogelijk een pand op de hoek Schouwbroekseweg
A. Lamers
bankwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Draaiboomstraat 1
Drie arbeidershuisjes in een rijtje, nu gesloopt
H. Marsch
J. Wilkes
smid
los arbeider
 
Draaiboomstraat 3
M. van den Berk
winkelier (kruidenierswaren)
In 1928 was hun 5-jarige dochter Betsy door een groentewagen overreden; vermoedelijk was ze op de treeplank geklommen en ervan afgevallen toen de auto ging rijden; de tragische dood maakte veel indruk in Philipsdorp
Draaiboomstraat 5
C. C. Peels
liftman
In 1943 en 1964 slager H.A. Beerens-v.d. Oetelaar
Draaiboomstraat 7
Lange rij oude arbeidershuisjes, gesloopt
J. P. M. Berkers
fabrieksarbeider
Tevens hier in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1941 en 1964 groentezaak A. v.d. Werf
Draaiboomstraat 9
P. J. Moers
metselaar
 
Draaiboomstraat 11
A. Th. van der Donk
arbeider
 
Draaiboomstraat 13
G. M. Hendriks
J. C. Hendriks
postloper
magazijnmeester
 
Draaiboomstraat 15
Fr. van de Geijn
Wed. J. Beks-Dortants
sigarenmaker
zonder beroep
 
Draaiboomstraat 17
Wa. Ca. Jager
J. Vissers
naaister
zonder beroep
 
Hiertussen lag een smalle doorgang, die de Henriettestraat verbond met de Iepenlaan; later is hier de Henriettestraat doorgetrokken
Draaiboomstraat 19
Rijtje oude huisjes, hier ligt nu de Knotwilghof
P. der Kinderen
fabrieksarbeider
Echtgenote Antonetha van Diessen overleed na langdurig lijden in 1944
Draaiboomstraat 21
J. van den Berk
metselaar
 
Draaiboomstraat 23
A. L. Meroda
J. Kusters
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Draaiboomstraat 25
A. van Kuijk
P. M. van den Nieuwenhuizen
schoenmaker
kantoorbediende
 
Draaiboomstraat 27
Rijtje oude arbeidershuisjes, gesloopt
G. van Agt
colporteur kruidenierswaren
 
Draaiboomstraat 29
G. J. Wouters
grondwerker
 
Draaiboomstraat 31
A. M. Bailet
M. Lahaye
fabrieksarbeider
gemeentearbeider
 
Draaiboomstraat 33
N. Lahaye
glasblazer
 
Draaiboomstraat 35
A. A. van Hout
sigarenmaker
Foto omstreeks 1975 van deze twee huisjes, toen de rest al gesloopt was.
Ook in 1953 op 37 nog kruidenierswinkel van W. Sengers; in 1964 textielzaak van Sengers, later tot 1980 H. Jager-Sengers textiel
Draaiboomstraat 37
A. H. C. Sengers
H. W. C. Sengers
Wed. J. Sengers-van Hout
fabrieksarbeider
sigarenmaker
winkelierster (kruidenierswaren)
Draaiboomstraat 39
Rijtje arbeidershuisjes, gesloopt
J. C. L. van Genechten
P. J. van Genechten
fabrieksarbeider
metaaldraaier
 
Draaiboomstraat 41
Ea. de Roo
H. de Roo
S. de Roo
fabrieksarbeidster
lasser
metselaar
 
Draaiboomstraat 43
F. Tops
fabrieksarbeider
 
Draaiboomstraat 45
J. Tulp
fabrieksarbeider
 
Draaiboomstraat 47
G. Jager
H. B. Stuut
H. G. Jager
metselaar
fabrieksarbeider
metaalbewerker
 
Draaiboomstraat 49
Begin van laatste rijtje oude huisjes dat nog steeds bestaat
A. van den Berg
arbeider N.S
 
Draaiboomstraat 51
J. Waterschoot
nachtwaker
In 1941 zit hier een stoppage-atelier (kledingherstel); in 1964 woont hier M.M.N. Waterschoot met een dansstudio
Draaiboomstraat 53
J. Thaens
fabrieksarbeider
 
Draaiboomstraat 55
er tussenuit gesloopt
J. C. Peels
sigarenmaker
 
Draaiboomstraat 57
J. Janssen
fabrieksarbeider
 
Draaiboomstraat 59
Eind van het laatste rijtje, hoek Langdonkenstraat, nog bestaand
C. Snoeijs
magazijnbediende
In 1953 (nr. 61) café C. Snoeijs (beter bekend als De Snoeij); in 1980 heet het café Tis Efkes Wenne
Draaiboomstraat 61
Café Ons Genoegen
W. van Gemert

sigarenmaker


De Schouwbroekseweg is een oude weg die de woningbouw van Philipsdorp scheidt van de oudere bebouwing van Schouwbroek.
De weg loopt van de Draaiboomstraat naar de Strijpsestraat. Voor 1920 heette de weg nog de Binnenweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schouwbroekseweg 2
Twee oude huisjes op de hoek van de Draaiboomstraat
G. G. Persoon
L. Persoon
sigarenmaker
grondwerker
 
Schouwbroekseweg 4
J. J. M. van de Donk
stukadoor
 
Hiertussen ligt de Iepenlaan; op de hoek is een Fröbelschool
Schouwbroekseweg 6
Rijtje oude arbeidershuisjes (6-24, en 26 was mogelijk een boerderijtje); hier tegenwoordig een nieuwbouwhofje uit 1986 (Schouwbroekseweg 10-26)
J. C. W. Koolen
diamantbewerker
 
Schouwbroekseweg 8
H. J. van 't Hoff
P. J. Kees
schilder
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 10
J. van den Akker
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 12
H. Geven
opzichter
 
Schouwbroekseweg 14
B. J. Geven
J. C. Geven
M. Geven
bouwvakarbeider
arbeider
fitter
 
Schouwbroekseweg 16
W. Verbeek
P. Verbeek
textielarbeider
zonder beroep
 
Schouwbroekseweg 18
F. Smits
fabrieksarbeider, herenkapper
 
Schouwbroekseweg 20
A. C. de Brouwer
P. de Brouwer
slager
koopman (manufacturen)
In 1940 P. de Brouwer & Zn. met manufacturen; in 1953 chocolaterie G.M. de Brouwer
Schouwbroekseweg 22
A. Brands
Ja. Da. van Sas
arbeider weverij
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 24
J. H. Beelen
J. H. van Maanen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
In 1964 chemische wasserij en carpetservice v.d. Waals
Schouwbroekseweg 26
H. Bouwer
groentenkoopman
Ook in 1964 nog H. Brouwer met zijn aardappels en fijne groenten
 
Open veldje waar later (1938) een rij grote huizen wordt neergezet (de huidige nrs. 26A-26C)
Schouwbroekseweg 28
Rijtje oude arbeidershuisjes waar nu het wegdek en de hoekbebouwing (1986) van de Klimoplaan ligt
J. van der Winkel
sigarenmaker
 
Schouwbroekseweg 30
Wa. Aa. Graumans
Wed. P. Graumans-Lodewijkx
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Schouwbroekseweg 32
J. W. Langeveld
Th. Leenders
arbeider
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 34
H. C. Swiggers
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 36
P. van Gemert
P. J. van Gemert
sigarenmaker
zonder beroep
 
Schouwbroekseweg 38
Wed. J. M. J. Clement-van der Linden
zonder beroep
 
Schouwbroekseweg 40
F. Nijnens
koopman, touwhandel
Ook in 1953 de winkel van Nijnens
Tegenwoordig vinden we hier de Klimoplaan, maar dat was in 1934 nog een doodlopende weg na de oude Philipshuisjes en deze is pas veel later (±1985) doorgetrokken tot op de Schouwbroekseweg
Schouwbroekseweg 42
Latere braakliggende hoek met de Klimoplaan, hier kwam in 1996 een nieuw pand
W. J. de Kleijn
arbeider
 
Schouwbroekseweg 44
G. F. P. van den Boomen
J. Lagarde
kelner
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 46
Oud rijtje arbeidershuisjes ±1915 dat nog steeds behouden is
E. van Waterschoot
J. E. van Waterschoot
P. van Waterschoot
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
arbeider
 
Schouwbroekseweg 48
J. Veneman
J. C. Veneman
Pa. Ca. Veneman
wever
sigarenmaker
sigarenmaakster
 
Schouwbroekseweg 50
G. van den Besselaar
J. van den Bersselaar
M. C. J. A. van den Besselaar
stoker
arbeider
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 52
A. M. de Brouwer
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 54
Op deze plaats (bocht in de weg, uitkomend op de Strijpsestraat) wordt in 1935 een nieuwe woningrij gebouwd
café De Nieuwe Vogel
G. Kivits
J. J. Schutters

sigarenmaker
sigarenmaker
 
Schouwbroekseweg 56
J. Peels
arbeider
 
Schouwbroekseweg 58
A. van der Looy
H. van der Looy
W. van der Looy
portier
wever
sigarenmaker
 
Schouwbroekseweg 62
P. J. Dekkers
Ma. Aa. Dekkers
schoenmaker
naaister
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schouwbroekseweg 1
Hoekwinkel St Severusstraat, huidige adres Schouwbroekseweg 25
B. H. Verblackt
E. van den Hurk
elektricien
slager, slagerij
In 1940 slager Blommestein-v.d. Hurk; in 1953 (toen inmiddels nr. 25) en 1964 slagerij F. Blommestein; tegenwoordig mooi gerestaureerd woonhuis
Hiertussen ligt in 1934 nog een groot open veld tussen Schouwbroekseweg en Strijpsestraat; de voetballers van De Bult spelen er hun wedstrijdjes. Later wordt dit een Philips bedrijventerrein; in 1975 vinden we er (huisnummer 49) Philips complex O-2, beter bekend als het Usfa-terrein. Omstreeks 1980 wordt dit terrein geruimd. Na een grondig onderzoek vergewist men zich ervan dat de bodem gifvrij en niet verontreinigd is en wordt er een woningcomplex Den Bult e.o. (1986) gerealiseerd
Schouwbroekseweg 3
Oud rijtje arbeidershuisjes, op foto deels in beeld; later de huisnummers 51-59; op deze plaats staat tegenwoordig nieuwbouw uit 1986
F. Smulders
H. C. Smulders
P. J. Smulders
wever
chauffeur
fabrieksarbeider
Tevens handelaar in groenten en fruit
Schouwbroekseweg 5
Ma. van den Heuvel
H. C. Poppeliers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Schouwbroekseweg 7
J. van den Berk
fabrieksarbeider
 
Schouwbroekseweg 9
A. Pero
sigarenmaker
 
Schouwbroekseweg 11
Th. Verkuijlen
voerman
 


 De St Severusstraat is een dwarsverbinding tussen Schouwbroekseweg en Strijpsestraat.
De straat werd in 1922 verhard. De riolering wordt pas in 1935 aangelegd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Severusstraat 2-A
Huizen uit 1923
A. Foekens
B. Foekens
glasblazer
groentenknecht
Berend Foekens en Alberdina Nix vierden in 1942 hun gouden huwelijksfeest
St Severusstraat 2
J. A. Th. van Rijsingen
J. van Rijsingen
arbeider
zonder beroep
 
St Severusstraat 4
J. C. van Houtert
M. van Houtert
glasblazer
schoenmaker
Echtpaar van Houtert-Stravens viert in 1942 het 40-jarig huwelijksfeest
St Severusstraat 6
Hier nu nieuw pand uit 1984
J. P. C. Persoon
T. M. Persoon
los arbeider
kleermaker
Hier in 1934 het secretariaat van zangvereniging De Kraaiers
St Severusstraat 8
J. J. van de Wiel
fabrieksarbeider
 
St Severusstraat 10
Huizen uit 1916
A. de Vos
assistent P.T.T
In de oorlog zit hier London's damesmode-atelier; in 1953 Ph. A. Vos, damesmode, in 1959 nog steeds London's
St Severusstraat 12
F. M. Biemans
L. J. Biemans
postbode
chauffeur
 
St Severusstraat 14
Huizen uit 1924 resp. 1927
R. Vogelzang
Wed. L. Verhoeven-Slaats
elektricien
zonder beroep
 
St Severusstraat 16
A. J. Lambooij
Ja. Ca. Ma. Kloeg
steenhouwer
kantoorbediende
 
St Severusstraat 18
Onder-/ bovenwoningen uit 1928
Ja. Ma. Lennarts
Wed. Joh. Lennarts-van der Vorst
schrijfster
zonder beroep
 
St Severusstraat 20
P. Sanders
inspecteur Ned. Verzekerings Mij. Lloyd
 
St Severusstraat 22
J. C. Bus
opzichter machinist N.S.
 
St Severusstraat 24
C. M. A. Kockx
elektro-technisch controleur
 
St Severusstraat 26
Hier nu een pand uit 1989
J. van Vroonhoven
J. C. van Vroonhoven
J. H. van Gansenwinkel
Jac. van Vroonhoven
voerman
chauffeur
chauffeur
expediteur, verhuizingen binnen- en buitenland
Verhuisbedrijf Jac. van Vroonhoven bleef hier tot ±1985 gevestigd en verhuisde daarna naar de Hurksestraat
St Severusstraat 28
Woningen uit 1921
G. Knoops
onderbaas
 
St Severusstraat 30
Ch. de Laat
J. J. de Laat
M. J. de Laat
spoorwegarbeider
fabrieksarbeider
onderbaas
 
St Severusstraat 32
Oudere tweekapper; hier in 1984 2 nieuwe panden
B. D. Blommers
postbode
 
St Severusstraat 34
F. H. Lennarts
magazijnbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Severusstraat 1
Hoekpand Schouwbroekseweg, 1923; maar bij 1A-B is al het oude 'wegverbouwd', 1 is nog wel gaaf
Wed. H. van Aggel-Weertz
A. M. van Aggel
Ca. van Aggel
J. H. van Aggel
Ma. Ca. van Aggel
E. Verhoeven
winkelierster
onderbaas Philips
dagmeisje
controleur
winkelierster
zonder beroep
Weduwe van Aggel had er in 1934 een kruidenierswinkel. In 1975 G. de Brouwer, tabakswinkel
St Severusstraat 1-A
H. Akse
J. Bos
rietmeubelmaker
stoelenmaker
 
St Severusstraat 1-B
P. A. van Aggel
M. P. van Aggel
sigarenmaker
wever
 
St Severusstraat 3
1916
A. Goossens
machinezetter
 
 
Hier wordt in 1934 bouw voorbereid (huidige pand 3A-B is van 1935)
St Severusstraat 5
Hier nu nieuwer (1984) huis
E. Sengers
zonder beroep
 
St Severusstraat 5-A
Ouder pand (1921)
H. Koops
H. Koops
conducteur bij de posterijen
metaaldraaier
In 1959 hier fabr. van comestibles Scheveningen (v. Vollenhoven)
St Severusstraat 7
Rijtje woningen; hier in 1982 nieuwbouw
G. Verhoeven
J. L. Verhoeven
M. Verhoeven
timmerman
bankwerker
metselaar
 
St Severusstraat 9
J. F. Maasakkers
L. van Dijck
bankwerker
fabrieksarbeider
 
St Severusstraat 11
H. A. Schröder
arbeider
 
St Severusstraat 13
J. W. van de Geijn
sigarenmaker
 
St Severusstraat 13-A
Verschillende oude huisjes.
Als er in 1981 een sloopplan voor de huizen ligt, wordt er een actie gestart om de huizen te behouden; tevergeefs, het protest is te laat en inmiddels gekraakte huizen worden ontruimd. In 1984 komen er nieuwe woningen
J. C. Smulders
T. Smulders
textielarbeider
sigarenmaker
Foto: sloop is in 1982 begonnen; achter het huis met mansarde dak en open ramen (dat zal 13A zijn geweest) zien we de rij 7-13 die in 1982 juist als nieuwbouw is opgeleverd.

Graat (huisnr. 17) rijdt in 1934 zijn toerwagen van Cito met passagiers op weg naar vakantie in de Ardennen en wordt bij Valkenswaard aangereden door een tegenligger; Graat verliest de macht over het stuur en ramt de spoorbomen van de overweg; gelukkig slechts lichtgewonden, maar de vakantiereis gaat niet door

St Severusstraat 15
J. Aarts
N. Aarts
onderwijzer
timmerman
St Severusstraat 17
J. J. H. A. Graat
L. R. H. Graat
Ha. Pa. Ga. Graat
Ja. Da. Graat
chauffeur
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
St Severusstraat 19
P. S. Berkvens
sigarenmaker
St Severusstraat 21
B. van Dijck
L. J. van Dijck
sigarenmaker
broodbezorger
St Severusstraat 23
M. Vermeltfoort
los arbeider
St Severusstraat 25
J. Schoenmakers
J. A. Verhagen
controleuse
gasfitter
St Severusstraat 27
H. van Dijck
sigarenmaker
St Severusstraat 29
J. C. J. van Stippen
Wed. J. H. van Stippen-de Haas
coiffeur
zonder beroep


2. Strijpsestraat


De Strijpsestraat slingert zich een weg vanaf Schouwbroek, naar het dorpscentrum van Strijp (het oude Kerkeind) tot aan de plaats waar de gehuchten Heuvel en Het Ven beginnen (begin Zeelsterstraat).
De huisnummering van 1934 is kort na 1934 aangepast en -in ieder geval in 1939- geldt er de huisnummering die we tegenwoordig kennen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Strijpsestraat 2
De twee directeurswoningen van Elias, ±1870, een van de mooiste huizen die in Strijp nog behouden zijn gebleven
 
 
 
Strijpsestraat 4
W. P. L. Spruit
radiotechnicus
 
Strijpsestraat 6
Een viertal kleine huisjes, die in 1930 al als krot stonden aangegeven; nu hier open ruimte, een klein binnenpad met groen
Fr. Adriaans-van Agt
zonder beroep
 
Strijpsestraat 8
W. Dielesen
fabrieksarbeider
 
Strijpsestraat 10
H. Sengers
zonder beroep
 
Strijpsestraat 12
Wa. van der Looy
Aa. van der Looy
spoelster
zonder beroep
 
Strijpsestraat 12-A
Drie huizen uit 1923 voor het hogere personeel van Elias; tegenwoordig zijn dit de adressen Strijpsestraat 14-18
K. Gutjahr
directeur ener weverij
 
Strijpsestraat 12-B
M. Kiek
ingenieur bij Elias
Joods echtpaar Maurits Kiek en Helena van Staveren en hun enige kind Abraham (1934); in 1937 verhuizen ze naar de Lijsterlaan in het Villapark; Maurits overlijdt in 1940, Helena wordt in Auschwitz vergast, haar zoon overleeft de oorlog
Strijpsestraat 12-C
A. Michalke
ingenieur
 
Strijpsestraat 14
Drie oude huisjes op de hoek St Severusstraat; hier komt in 1984 een nieuw rijtje
J. W. van den Nouweland
boekhouder
Foto van de panden Strijpsestraat 20-24, in 1982 nog gave huisjes die toch gesloopt wordten voor smakeloze nieuwbouw
Strijpsestraat 16
A. H. F. M. Weijtens
F. J. H. Weijtens
kantoorbediende
zonder beroep
Strijpsestraat 18
L. van Tuijn
zonder beroep
Hiertussen ligt de St Severusstraat
Strijpsestraat 20
Huisjes op de andere hoek van de St Severusstraat; in 1984 vervangen door een nieuw rijtje
J. van Vroonhoven
schilder
 
Strijpsestraat 22
Aa. Prinsen
Ma. Prinsen
Ca. Prinsen
kantoorbediende
spoelster
zonder beroep
 
Strijpsestraat 24
W. van den Hurk
wisselloper
 
Strijpsestraat 26
Twee woonhuizen uit 1916, nu Strijpsestraat 32-34
N. Semmeling
W. A. Th. van de Ven
klerk bij het kantongerecht
kantoorbediende
 
Strijpsestraat 28
A. J. Prinsen
J. W. C. Prinsen
W. P. Prinsen
Wed. P. J. Prinsen-Bogert
kantoorbediende
bakker
kantoorbediende
zonder beroep
 
Strijpsestraat 28-A
Woning uit 1921 door v.d. Vleuten gebouwd, die er in 1966 nog steeds woonde (toen nr. 36)
G. van der Vleuten
bedrijfsleider
 
Strijpsestraat 30
Later Strijpsestraat 38, hier is nu een woning van ±1962
A. P. van Dartel
P. van Tuijn
Ea. Ja. Ma. van Tuijn
bakker
broodbakker
kantoorbediende
Ook in 1975 hier nog altijd bakker Jan van Tuijn.
In 1980 Beppie en Leo Verspaget's winkeltje
 
Hier ligt in 1934 nog een braakliggend veldje waar in 1935 gebouwd wordt (de huidige huisnrs. 40-42) uit 1935
Strijpsestraat 32
Rijtje van 3 oude huisjes, later huisnrs. 44-48; hier nu rozegestreept wooncomplex van 1989
J. P. van den Berk
fabrieksarbeider
 
Strijpsestraat 34
P. van de Leest
opperman
 
Strijpsestraat 36
P. J. Soons
schilder
 
Strijpsestraat 36-A
Woning/ winkels uit 1924-1927, later de huisnrs. 50-58 (tegenwoordig alleen 56 nog gaaf behouden)
A. van den Berk
arbeider gloeilampenfabriek
In 1975 ijssalon Firenze
Strijpsestraat 36-B
F. G. Veroude
H. A. van Oostrum
J. A. H. van Oostrum
rijksklerk
klerk Dir. Bel.
machinist
Ook in 1982 verkocht Habraken hier altijd nog schoenen en kousen (in 1959 was Fa. Habraken huisnummer 52-54), tot 1988 Restiau Schoenen
Strijpsestraat 36-C
W. Habraken
schoenmaker, schoenmagazijn
Strijpsestraat 36-D
T. van der Vliet
boekhouder
 
Strijpsestraat 36-E
Café Excelsior
W. J. T.C. van de Laar
W. van de Laar
kantoorbediende
 
Strijpsestraat 36-F
J. F. Dammer
F. H. Dammer
machine-bankwerker
zonder beroep
In 1953 ijzerwinkel Th.A. v.d. Hoff
Strijpsestraat 38
Hier staat nu een rijtje uit 1987 (Strijpsestraat 60-66)
Vervoorn's Houthandel
J. van der Linden

melkventer
Vervoorn's Houthandel op nr. 68 in 1953
Strijpsestraat 40
Hier worden de huidige nrs. 72-74 gebouwd, opgeleverd 1935
P. Donkers
Aa. Ja. Ma. Donkers
timmerman
zonder beroep
 
Strijpsestraat 42
A. F. Vosters
J. C. Vosters
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
In 1940 dokter P.J.C.G. Jansen op 74, die toen de pech had om, op weg naar een spoedgeval, bij de overweg Mathildelaan door een wagen van de Duitse bezetter aangereden te worden; naast flinke autoschade was er slechts licht lichamelijk letsel. In 1964 en 1992 woont hier dokter van Noesel
Strijpsestraat 44
Gebouwd 1933, de huidige nrs. 76-78
 
 
 
Strijpsestraat 46
C. van Vroonhoven
G. van Tuijn
inspecteur Boerenleenbank
houtzager
 
Strijpsestraat 48
Later hnr. 80, ±1927
J. C. van Gastel
firmant der Wed. A. van Gastel te Waalre
 
Strijpsestraat 50
Hoekpand uit 1927, later Strijpsestraat 82
J. M. J. Vermeulen
W. Vermeulen
W. P. J. Vermeulen
bakker
sigarenfabrikant
sigarenfabrikant
In 1953 bakker De Korenschoof op 82.
In 1980 makelaar Zef Alberti
Hier maakt de weg een scherpe bocht naar rechts; rechtdoor vervolgt de weg als Hastelweg
Strijpsestraat 52
1927, tegenwoordig huisnummer 84
Vermeulen & Co.
"de Korenschoof", stoom-, brood-, koek- en beschuitfabriek
Ook in 1964 nog De Korenschoof. In 1980 automaterialen Koelemans, na 1986 Ad en Mary Bontekoe automaterialen
Strijpsestraat 52-A
Pand uit 1928 (nu nrs. 86-88)
J. P. Höncheid
zonder beroep
In 1953 café Sport, dan inmiddels op nummer 88, in 1982 nog steeds de Sport (nu hnr. 86); in 1986 café De Herberg
Strijpsestraat 54
A. H. van den Heuvel
onderbaas en caféhouder
Strijpsestraat 56
90-92, in 1966 geheel vernieuwd winkelpand
P. Frankhänel
Th. Noll
schoenmaker
schoenmaker
Foto: Noll heeft hier aanvankelijk een lederhandel ; in 1953 'Rono' (afkorting van Robert Noll), sport- en kampeerartikelen, in 1992 nog altijd RONO sport
Strijpsestraat 58
P. J. L. van Maris
agent van politie
In 1953 hier op 92 handel in bakkerijgereedschappen en slagerijartikelen Ant. Romonesco, in 1959 C. vd. Laar, woninginrichting
Strijpsestraat 60
Gebouwd 1923, de latere adressen Strijpsestraat 94-98
Eerste Eindh. Electr. Natslijperij
Wed. A. Koole-Slot
P. H. Koole
slijperij
naaister
zonder beroep
In 1975 op nr. 94 Koole, speelgoed, in 1980 Professional Audio Center
Strijpsestraat 62
J. G. Thomasse
koopman (wijnen en gedistilleerd)
Slijterij 'De Arend' van Thomasse in 1953 tot 1980 op nr. 96. In 1986 Reijnders antiek
Strijpsestraat 64
Chr. A. C. Mandigers
schilder
Ook in 1964 nog het bedrijf van Chr. Mandigers & Zn. In 1985 Double Dutch kanosport
Strijpsestraat 64-A
Oude werkmanshuisjes, later nrs. 100-104
H. C. F. Vos
kabelmonteur
In 1980 en 1992 De Twee Engeltjes, antiek
Strijpsestraat 66
C. A. van Uden
W. Bouwhuis
schilder
bankwerker
 
Strijpsestraat 68
L. van Gemert
timmerman
 
Strijpsestraat 70
Latere pand nr. 106 is weggesloopt om een toegang tot woningcomplex Den Bult te forceren
L. Klaassen
arbeider
 
Strijpsestraat 72
Veelal nog in goede conditie verkerende oude pandjes, een van de mooiere stukjes Strijp, nu de adressen Strijpsestraat 108-114
W. Louwers
Cha. Ha. Wa. Brembt
grondwerker
zonder beroep
 
Strijpsestraat 74
M. Dirks
sigarenmaker
 
Strijpsestraat 76
H. Walraven
H. B. Lukken
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Strijpsestraat 78
J. van den Besselaar
P. Huijser
fabrieksarbeider
apparatenbouwer
 
Strijpsestraat 80
Huidige pand 116 is zelfs gemeentelijk monument
Wed. G. Jonkergouw-van Beek
zonder beroep
Op het achterterrein ligt nog een oude sigarenfabriek
Strijpsestraat 82
Rijtje lage huisjes.
Hier kwam in 1982 een rij nieuwbouw (Strijpsestraat 118-132)
T. van Gemert
arbeider
Tevens (op 84) handel in kruidenierswaren in 1934; in 1953 Schenkelaars' Naaimachines (huisnr. 118)
Strijpsestraat 84
H. van Gemert
metselaar
Strijpsestraat 86
G. H. Basten
W. Hermsen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Strijpsestraat 88
A. H. Trines
G. A. Trines
H. C. Trines
J. J. Trines
W. J. Trines
wever
koopman
sigarenmaker
koopman (kruidenierswaren)
koopman
Foto van de rij huisjes in 1973, toen de nrs. 122-130.
In het witte huis voor: wed. W.J.J. Trines met de kruidenierszaak op hnr. 122 in 1953, in 1964 J.J. Trines
Strijpsestraat 90
J. Pero
sigarenmaker
Strijpsestraat 92
Aa. van de Goor
Ha. van de Goor
Ja. van de Goor
lampengipster
soldeerster
strijkster
Strijpsestraat 94
J. van der Horst
Ga. van der Linden
fabrieksarbeider
zonder beroep
Strijpsestraat 96
Eth. Peerlings
M. van Breugel
spoelster
arbeider N.S.
Strijpsestraat 98
Rijtje oude arbeidershuisjes; hier nu het wooncomplex hoek Schouwbroekseweg 71-99 (1986)
A. J. H. Leenders
wever
Foto rij oude huisjes
Strijpsestraat 100
L. J. Janssen
fabrieksarbeider
Strijpsestraat 102
J. van Rooij
P. Harks
textielarbeider
tabaksbewerker
Strijpsestraat 104
W. Boons
tabaksstripper
Hier zijstraat de Schouwbroekseweg; op de hoek wordt in 1934 een woning gepland; het huidige pand Strijpsestraat 142, een hoog smal pand wordt in 1935 gebouwd waar de Radioschool en het Daltoninstituut gevestigd worden
Strijpsestraat 108
Het Liefdegesticht van 1909, tegenwoordig Strijpsestraat 144
St Paulusgesticht
R.K. Meisjesschool voor L.O.
Ja. Folk
P. Baken
Aa. Ma. Ga. de Wit
Ca. Ja. Pa. Verbon
Aa. van den Wildenberg
J. van Oosterhout
Ma. Ma. van Lierop
Wed. A. van Bakel-Klijn
Wed. C. F. Findhammer-Retera
Wed. F. van der Looy-van Lieshout
Wed. J. van Veldhoven-van de Rijdt
Wed. J. J. Verwimp-Driessen
Wed. P. van Besouw-van Mierlo
Wed. P. van de Moesdijk-Bogaerts
Wed. W. L. van Veghel-de Jong

 
bankbeambte
stalknecht
zonder beroep
religieuse
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Later verpleeghuis Paulus

Paulusgesticht
Een ansicht uit 1935 van het Liefdegesticht.

Het klooster van de Zusters van Liefde werd in 1910 in gebruik genomen.
Schuin achter het kloostergebouw kwam de lagere meisjesschool.

Later (in ieder geval al in 1975) is het geen klooster meer, maar is het Verpleeghuis Huize Paulus.

Nadat het pand leeg had gestaan, anti-kraak bewoond werd, is het in 2002 een gemeentelijk monument geworden en daarmee blijft het gebouw behouden. Een projectontwikkelaar gaat het inrichten tot een appartementengebouw.
 

Hiertussen bevindt zich in 1934 een steegje, het Kerkeind, dat leidt langs de ULO-school (in 1934 nog niet als zodanig daar in functie) en het jeugdhuis St Joseph aan de Frederiklaan.
Oorspronkelijk lag hier, tussen Strijpsestraat en Frederiklaan de oude kerk van Strijp (sloop 1886) een rijtje van zo'n 12 oude arbeidershuisjes aan het Kerkeind. In 1927 is er een grote brand. In 1934 zijn er nog 2 huisjes bewoond. Ze zijn dan wel als krot aangemerkt en zullen niet veel later gesloopt worden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kerkeind 26
Krotwoningen, gelegen waar nu ongeveer de achtergevel van Frederiklaan 207-209 zich bevindt
Ja. Wa. Schampers
spoelster
 
Kerkeind 28
J. Schenkelaars
wever
 


Na dit zijsteegje vervolgen we de Strijpsestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Strijpsestraat 108-A
In 1931 voor Vermeulen gebouwd; in 1966 woonde hij er nog (inmiddels huisnr. 146)
Th. Vermeulen
kantoorhouder posterijen
Hulppostkantoor Strijp.
Later (rond 1955) verhuist het postkantoor verderop naar Strijpsestraat 156
Strijpsestraat 108-B
Gebouwd 1933, nu huisnummer 148
H. B. Cras
onderwijzer
 
Hiertussen is in 1934 een nog open veld waar nieuwe woningen worden gebouwd; op deze locatie had vroeger de oude kerk van Strijp gestaan en de resten van de oude huisjes van het Kerkeind. De nieuwe woningen, huidige adressen Strijpsestraat 150-162 en St Trudoplein 9-13, zijn merendeels in de jaren 1934-1939 voltooid, met een enkele naoorlogse renovatie (bomschade)
Het nu volgende gedeelte Strijpsestraat kennen we (sinds ongeveer 1960) als St Trudoplein
Strijpsestraat 110
Vermoedelijk hoekpand Schootsestraat , na de oorlog Trudoplein 8 (1928)
Strijpsche Vleeschhal, A. C. van Dooren
A. van Dooren
slagerij

spoorwegarbeider
In 1940 wordt hier het faillissement van bakker J.C. van Hoof opgetekend. In 1964 (St Trudoplein 8) Verberne,damesmode en Wala-corsetten, tot 1981. In 1985 J. Lenaerts, textiel
Strijpsestraat 112
Winkels uit 1926; later Strijpsestraat 168-172, na 1960 Trudoplein 7-5
J. W. Killestijn
L. J. Bakker
W. M. Boeren
bloemenhandel
letterzetter
kleermaker
In 1941 (nr. 168) friture/ ijssalon 'Nelis (=C. van Turnhout) op 't Pleintje', in 1964 (Trudoplein 7) frituur A. van Turnhout, in 1975 heet het (café-)restaurant J. van Turnhout, in 1992 ook
Strijpsestraat 114
W. J. Zweerts-van Kuijk
E. Fa. Zweerts
schoenmaker, schoenmagazijn
dagdienstbode
In 1953 (nr. 170) Sidler woningtextiel, in 1964 Sidler-van Falier op adres is dan St Trudoplein 6
Strijpsestraat 116
J. Bijnen
rijwielhandelaar
In 1964 (St Trudoplein 5) doe-'t-zelfzaak J.M. Bijnen tot ±1978, daarna Hulsman Doe 't Zelf (ook 1992)
Strijpsestraat 118
In 1968 een vernieuwd pand
C. J. Cuijpers
K. J. Cuijpers
sigarenmagazijn
chauffeur
In 1975 juwelier Hageman in het nieuwe pand
Strijpsestraat 120
Winkelpand 1931; na de oorlog Strijpsestraat 176-178, na 1960 Trudoplein 3-2
F. Croonenberg
koster
In 1953 (huisnr. 176) Gez. Smeulders, kapsalon, in 1964 (dan St Trudoplein 3) kapster T. Smeulders; in 1980 groentezaak Boumans, in 1985 en 1992 groenten A. Dellevoet
Strijpsestraat 122
F. J. Rooijakkers
F. J. Rooijakkers-van Hooff
bakker
brood- en banketbakkerij
Ook in 1953 bakker Rooijakkers-van Hooff, dan op nummer 178, in 1964 nog steeds hier, maar adres is dan St Trudoplein 2 geworden. In 1992 bakt C. Rooijakkers hier nog steeds warme broodjes
Strijpsestraat 124
Hoekcafé Doelenstraat; na de oorlog Strijpsestraat 180 en tegenwoordig St Trudoplein 1
Café 't Molentje
P. Fr. Gijsbers
P.F. Gijsbers
reiziger in bouwmaterlalen
Ook in 1953 (dan hnr. 180) café 't Molentje, in 1972 (St Trudoplein 1) café 't Pleintje en in 1992 nog altijd
Hiertussen ligt de Doelenstraat (zie verderop)
Strijpsestraat 128
Ook op de andere hoek Doelenstraat een oud café; tegenwoordig Strijpsestraat 182
Café H. Brouwers-Donkers
H. Brouwers

sigarenmaker
In 1953 (dan nr. 182) café-zaal van H. Donkers, in 1959 en 1964 de Harmoniezaal van M.C. Borghouts, in 1972 en nu nog altijd café De Vlierhof
Strijpsestraat 130
Gebouwd ±1930, later huisnr. 184
J. C. van Osch
C. van Osch
Ja. van Osch
W. G. Raap
sigarenmagazijn
kleermaker
winkelierster
agent van politie
In 1953 en 1964 drogist Het Kruispunt (Maas-Hermans), in 1980 foto Versteegen, in 1982 cafetaria Trudoplein en nu nog steeds
Strijpsestraat 132
Huisje gesloopt en hier in 1936 nieuw winkelpand (186-188)
M. van Osch
kleermaker, herenmode
Op in het nieuwe pand 188 vervolgt de zaak in (bedrijfs)kleding van Osch-Hooijen
Strijpsestraat 134
Hier nu winkels 190-200 uit 1938
C. Wouters
seinwerker N.S
Destijds een boerderij/ brandstoffenhandel, hier nu huizen 190-200 (bom, zware schade)
Strijpsestraat 136
In de oorlog grotendeels verwoest; hier nu naoorlogse winkels
W. Verbeek
zonder beroep
Fotovan de oorlogsschade, 1944
Strijpsestraat 138
J. H. van Schijndel
opperman
Strijpsestraat 140
A. A. M. van Weert
W. A. J. van Weert
G. A. van Weert
timmerman
timmerman
zonder beroep
Strijpsestraat 140-B
A. Wessels
bierhandelaar
Strijpsestraat 140-D
P. Hamakers
radiomonteur
Hier de Ekkerstraat, een agrarisch weggetje in 1934, zie landelijk Strijp
Strijpsestraat 142
Rijtje van 8+3 oude arbeidershuisjes (foto 1959), later de huisnummers 208-230, sloop ca. 1963 omdat er een weg moest komen (die nooit kwam, het bleef hier een tijd braak liggen). Tenslotte zijn hier in 1991 woningen en appartementen gebouwd (nrs. 208-230A)
G. L. van der Heijden
H. L. van der Heijden
koopman
winkelier
In 1953 motorhuis Speedway, in 1963 gesloopt
Strijpsestraat 144
 
 
Strijpsestraat 146
Wed. Wilh. Bazelmans-Smulders
zonder beroep
 
Strijpsestraat 148
H. S. van Son
filiaalhouder
 
Strijpsestraat 150
J. der Kinderen
voerman
 
Strijpsestraat 152
J. C. L. van der Linden
brievenbesteller
 
Strijpsestraat 154
W. van den Oetelaar
broodbezorger
 
Strijpsestraat 156
A. W. Klessens
getouwsteller
 
Strijpsestraat 158
H. G. van Luyt
wever
 
Strijpsestraat 160
Ja. Ca. van de Ven
zonder beroep
 
Strijpsestraat 162
H. C. Smits
P. Smits
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Strijpsestraat 164
H. Wilting
los arbeider
 
De hierna volgende rij huizen van omstreeks 1930 worden door de gemeente rond 1980 aangekocht, met de bedoeling ze te slopen. Een decennium later zijn de plannen gewijzigd en de panden blijven alsnog intact
Strijpsestraat 164-A
Woning uit 1931, later huisnrs. 232
J. M. Verhagen
hoofdagent van politie
 
Strijpsestraat 166
Oud pandje (1910), later Strijpsestraat 234
G. Peeters
wagenmaker
In 1953 drukkerij Jémé hnr. 234 van J.P. Meulensteen. In 1975 oudpapierbedrijf Van den Oetelaar
Strijpsestraat 168
Statig pand (1931), nu huisnr. 236
Fr. Vermeulen
F. Vermeulen-van Gerwen
schilder
schildersbedrijf
Ook in 1953 (op nr. 236) schildersbedrijf Vermeulen-van Gerwen, in 1964 tot 1980 verloskundige C. Gerwen-Vermeulen; daarna door gemeente aangekocht (sloopplan) en woonhuis voor groot Surinaams huishouden; sloop ging niet door en nu weer 'gewoon' bewoond
Strijpsestraat 170
Tweekapper uit 1931, nu Strijpsestraat 238-240
N. Fr. H. M. Hille
W. J. P. van Eijck
onderwijzer
journalist
In 1940 vestigt zich hier op 238 verloskundige C. Langenhuijsen; in 1953 zit hier W. Trinus, groothandel conserven en kaas, tot 1980
Strijpsestraat 172
Wed. W. Brands-van Kemenade
Ja. Ma. Brands
M. van de Ven
winkelierster
zonder beroep
zonder beroep
In 1943-1944 is dit onderdak van pastoor Werner (en zijn huishoudster natuurlijk) want de Wehrmacht had de pastorie gevorderd.
In 1995 vinden we hier studentenhuis Zeeziek
Strijpsestraat 172-A
Gebouwd 1923, later huisnr. 242
Wa. Senders
M. van de Ven
dienstbode
zonder beroep
In 1953 dameskapper Alb. Peels, in 1964 en 1982 W. Peels kapsalon, die daarna (omdat het pand gesloopt zou worden) verhuisde naar nummer 158
Strijpsestraat 172-B
Gebouwd 1926, later Strijpsestraat 244
A. Kruyf
arbeider N.S.
 
Strijpsestraat 172-C
Twee huizen uit 1927, later huisnrs. 246-248
A. F. Kampers
P. F. van Rijsingen
kantoorbediende
meesterknecht
 
Strijpsestraat 172-D
K. Foekens
glasblazer
 
Strijpsestraat 174
Oude boerderij, hier nu een hoekkantoor aan de rondweg (Beukenlaan 145-151)
A. H. Coppelmans
J. Fr. Coppelmans
landbouwer
landbouwer
 
Strijpsestraat 176
 
W. van Tuijn
zonder beroep
 


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Strijpsestraat 1
Op deze plaats vinden we nu een rij sociale woningbouw uit 1986
(Strijpsestraat 1-7E)
N.V. Eerste Nederl. Jacquard-Papierfabriek
Fa. Elias N.V.
A. Doddema
stoomlinnenfabriek


portier
In 1964 heette het de Eerste Ned. Jacquardpapierfabriek Verdol.
In 1975 zit in het oude fabriekscomplex Curio cave, slijterij en de Profimarkt (later Groenwoudt), een goedkope zelfbediening, in 1981 zijn daar nog Gimpy Sport en de Rycke Ruycker (bloemen) bijgekomen. In 1985-86 wordt het complex gesloopt
Strijpsestraat 3
N.V. J. Elias
stoomlinnenfabrieken
Strijpsestraat 7
J. van Schagen
C. M. van Schagen
H. J. van Schagen
A. C. J. van Schagen
tuinman
broodbezorger
bankwerker
bankwerker
Bloemenmagazijn Flora in 1934
Strijpsestraat 9
Café en danszaal in 1929 gebouwd
Café Graaf Zeppelin
Th. J. van Gijsel

fabrieksarbeider
In oktober 1940 wordt de cafénaam Graf Zeppelin (zal te Duits hebben geklonken) veranderd in hotel café restaurant Nationaal (waar in 1942 de NSB wel vergaderde) en zo heet de café-zaal in 1953 nog; in 1972 café Brabantia (van Osch-Stofmeel) tot 1986; daarna een schilder-glasbedrijf Karko, nu Verspaget modelbouw
Strijpsestraat 11
Hoekwinkel uit 1929
Jos. Jansen-Donkers
elektrotechnisch installatiebureau, radiohandel
In 1943 bericht de radiowinkel dat de zaak 'op de normale wijze wordt voortgezet' (waarschijnlijk in verband met alle in beslagnemingen van radio's) . Ook in 1964 nog altijd de radiowinkel Jansen-Donkers. In 1975 en nu nag altijd dierenwinkel J.H. op den Buijs
Hiertussen ligt de Engelsbergenstraat, een achter-weggetje dat in 1934 doorloopt tot aan de Botenlaan, zonder dat er bebouwing aan ligt
Strijpsestraat 11-A
Café, zaal en bovenwoning in 1930 gebouwd; tegenwoordig Strijpsestraat 13-15
Café Het Heuveltje
A. G. M. Vissers
C. van Haarlem

controleur
arbeider
In 1943 tot 1975 café De Goudvink (van Rooij- van Litsenburg), daarna groentezaak T.P. Vonk.
In 1985 Turkse bakker Turkiyem
Strijpsestraat 11-B
A. Henskens
A. J. de Vos
chauffeur
glazenwasser
 
Strijpsestraat 13
Nog gave, oude (±1915) winkelwoningen, nu nrs. 17-19
Savenije & v.d. Hoff
loodgieters, gas- en waterleiding, sanitair
 
Strijpsestraat 13-A
J. A. Coensen
koopman
Handel in fruit en comestibles, Coensen ook in 1953 (toen nr. 19), in 1959 groentehandel J.L. Vogels, in 1964 groentewinkel T.P. Vonk
Strijpsestraat 15
Verbouwd oud (1928) pand
J. F. van Bree
zonder beroep
Fietsenzaak Verbeek in 1959 en 1964, glasslijperij Gebr. Kup in 1975 tot 1987
Strijpsestraat 17
Woon-winkelpand, tegenwoordig Strijpsestraat 23-25.
Zie ook EIB)
M. J. van Litsenburg
caféhouder
In 1953 café van P.F. Donkers. In 1959 en 1972 't Trefpunt (Mikkers), in 1975 café Cannon, in 1980 en 1992 café Den Eglantier; later café Holland en nu Oud-Strijp
Strijpsestraat 17-A
G. Sengers
ijzerwaren en gereedschappen
In 1953 van Eijk-Sengers, huishoudelijke artikelen op 25. In 1990 tot 2008 De Sleutelkoning
Strijpsestraat 19
Bakkerij door Blommers in 1918 gebouwd, nu Strijpsestraat 27
C. J. Blommers
A. W. C. Blommers
F. C. van Eijk
J. H. Blommers
Ba. Wa. Ketelaar
bakker
bakker
bakker
bakker
dienstbode
Bakker J.H. Blommers had zich in 1930 vanuit Tilburg hier gevestigd. In 1966 nog altijd bakker/ kruidenier Blommers, in 1975 heet het supermarkt Blommers
Strijpsestraat 21
Woning/ winkel 1923
Gez. van der Linden
J. van der Linden
J. C. van der Linden
manufacturenhandel
damaststeller
onderwijzer
Winkel van Fa. van Spreeuwel- van der Linden in 1953 op nr. 29, textielwinkel P.J.M. van Spreeuwel in 1975. In 1985 trofeeenwinkel De Cup
Strijpsestraat 23
In 1934 oude boerderij; op deze plaats bevindt zich nu de zijweg Merovingersweg
Ma. Ha. Wouters
J. B. Brans
huishoudster
zonder beroep
 
Strijpsestraat 23-A
Woning/ winkels uit 1928, tegenwoordig huisnrs. 37-43
G. Smulders
herenkleermaker
'Het Spartahuis' (rijwielen en leren kleding) in 1939 op 37, in 1964 Spartahuis van F. Jansen-Smulder. In 1975 Tegro BV
Strijpsestraat 23-B
Gez. Smulders
D. Sondervan
kruidenierswaren
fabrieksarbeider
Op nr. 39 Kruidenier W. Kemper in 1953 en 1964, in 1975 tot 1987 supermarkt J.P.M. Kemper; in 1990 supermarkt tropical food Romeo
Strijpsestraat 23-C
J. Ridder-Werner
J. J. Ridder
slagerij
slager
Slager Jos. Ridder was fout in de oorlog; hij sloot zijn winkel in 1942 een uur eerder om de installatie van NSB-burgemeester Pulles te vieren en adverteerde later in de krant dat hij zijn 5-jaren NSB-insigne had verloren en tegen beloning terug wilde.
Slager P. van Grootel in 1953 op 41, in 1959 en 1964 slager J.Th. Broodbakker (sic). In 1980 tweedehands de Prenterij
Strijpsestraat 23-D
H. A. van Iersel
J. G. Ensink
horlogemaker
controleur
F. Beniers, herenkledingzaak in 1953, Beniers-Smulders depot stomerij in 1964. In 1980 Secondhand Willy met tweedehands en antieke radio's
 
Hier wordt in 1934 gebouwd; de huidige adressen Strijpsestraat 45-47 komen dan gereed
Strijpsestraat 25
1904, vroeger Villa Maraton, nu (met in 1926 verdieping toegevoegd) Villa Beukenhof, (nu Strijpsestraat 51)
A. F. L. Bazelmans
zonder beroep
Villa gebouwd door steenfabrikant Bazelmans
Hier maakt de straat een bocht naar rechts; rechtdoor begint de Hastelweg
Strijpsestraat 27
Nu Strijpsestraat 53, oud hoekpand Hastelweg
P. P. C. Vosters
slager, slagerij
In 1959 en 1964 café-bar 't Huukske (P.C. van Rooij), in 1982 nog altijd. In 1985 café La Paloma, in 1992 de Hypotheekwinkel en nu zit er mediationgedoe
Strijpsestraat 29
Rij oude woningen tussen Hastelweg en Kerkakkerstraat, later Strijpsestraat 63-77; de meeste panden zijn in de loop der tijd nogal verbouwd (modernisering etalage en gevel)
J. Kremers
P. J. H. Janssen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Jansen is in 1934 ook handelaar in groenten. In 1959, dan op nr. 63 Nijssen etalage materialen showroom; in 1989 begint hier juwelier De Steenarend
Strijpsestraat 31
C. L. de Brouwer
sigarenmaker, bloemenhandel
A.W. (Pierre) Nuyts in 1959 en 1964 (rijwielhandel)
Strijpsestraat 33
A. C. van Antwerpen
sigarenwinkelier en barbier, drogisterij
A.C. van Antwerpen zat hier al in 1924; en ook in 1964 (dan nr. 67) nog steeds drogisterij, kapper en grimeur A.C. van Antwerpen; later kwam er een installatiebedrijf en (1995) Stichting Turks-Islamitisch Centrum
Strijpsestraat 35
P. Maas
fabrieksarbeider
Op 69 in 1953 kruidenier B. Haun; in 1964 J. de Kok, haarden en kachels
Strijpsestraat 37
H. Harks
fabrieksarbeider
Op 71 in 1975 cafetaria Knaapen, in 1980 cafetaria Angelique, in 1982 cafetaria Oud-Strijp, in 1986 't Strijpke. In 1989 shoarma Taxi/ Jumbo
Strijpsestraat 39
J. Boogers
sigarenmaker
Later hier het snoepwinkeltje van Braun
Strijpsestraat 41
P. J. van Sebille
rijwielhandelaar
 
Strijpsestraat 43
C. W. J. Gielen
M. Schenkelaars
koopman (brandstoffen)
handelaar
Ook in 1964 Kees Gielen's brandstoffenhandel, tabakshandel, stalhouderij
Hiertussen ligt de Kerkakkerstraat (zie ook verderop)
Strijpsestraat 45
Hoekcafé uit 1925, later huisnummer 79
J. G. Voorhorst
J. J. van Lieshout
P. Maas
bankwerker
meesterknecht sigarenfabriek en caféhouder
kruidenierswaren
In 1953 hier op nr. 79 café De Vredesduif, in 1959 café C. Goossens, in 1964 tot 1985 café De Instuif. Na 1986 café-restaurant Casa Portugesa, in 1995 en nog altijd gezellig buurtcafé Kraaij en Balder
Strijpsestraat 47
Twee oude (1925) winkeltjes, nu Strijpsestraat 81-83
H. C. Beekmans
slager, slagerij
In 1959 en 1964 slager J.M. v.d. Berk op 81, in 1980 en 1992 L. van den Berk
Strijpsestraat 49
J. M. H. Frenken
koopman, rijwielen, motoren en reparatie
Freja, groothandel rijwielonderdelen in 1953 op 83, ook De Strijpse Bazar (Meyer-Frencken) op 83 (1953, 1964). In 1980 antiek Guntlisbergen, 1982 tot 1987 het Zwarte Schaap handwerkwinkel
Strijpsestraat 49-A
Winkels en bovenwoningen uit 1929, tegenwoordig adressen Strijpsestraat 85-93
J. M. Soetens
schoenmaker
In 1964 kousenreparatie Marianne
Strijpsestraat 49-B
B. A. van Geffen
A. van Geffen
kruidenierswaren
kistenmaker
In 1934 een filiaal van winkel J. Kanters
Strijpsestraat 49-C
Th. Verdijsseldonk
W. A. Verdijsseldonk
Wed. J. Verdijsseldonk-van Doorn
magazijnmeester
wever, manufacturenhandel
zonder beroep
Later is de manufacturenhandel van W.A. (Willem) Verdijsseldonk naar de nieuwe winkels bij het Trudoplein verhuisd (waar nu Strijpsestraat 160 is); Willem en zijn familie waren enthousiaste volleyballers, het eerste team van Rapid bestond voor een groot deel uit zijn dochters; Tonnie haalde ook het nationale team.
Hier op nummer 89 komt later speelgoedparadijs 't Sierhuis', in 1953 en 1964
Strijpsestraat 49-D
J. F. van Gemert
timmerman
 
Strijpsestraat 49-E
Aa. Verhoeven
J. M. Zwanenburg
C. Zwanenburg
werkmeisje
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Hiertussen ligt in 1934 een open veldje; men had, gezien de huisnummering, hier de bouw van 3 woningen in gedachte, maar die zijn er nooit gekomen. Later zit hier aannemer Brabantse Bouw, nu autobedrijf v.d. Wiel (Strijpsestraat 95)
Strijpsestraat 51-C
Karakteristieke huizen uit ±1922, nu huisnrs. 101-105
Th. H. van Dommelen
brievenbesteller
 
Strijpsestraat 51-D
A. C. van der Loo
Ma. Ja. Knubben
opzichter gemeentelijk Grondbedrijf
dienstbode
 
Strijpsestraat 51-E
W. J. van der Vliet
secretaris der Stichting Centraal Woningbeheer
 
Strijpsestraat 53
Deze karakteristieke panden worden helaas in 2002 gesloopt en hier staat nu een nieuw rijtje uit 2004
G. Gerrits
J. Gerrits
P. J. Gerrits
fabrieksarbeider
grondwerker
fabrieksarbeider
Foto van de huisjes 107-109 in 2001 nog in goede staat, maar moesten toch gesloopt worden
Strijpsestraat 55
A. van der Maden
Pa. Ma. van der Maden
meesterknecht
kantoorbediende
Strijpsestraat 57
A. Olfers-van Dommelen
A. J. Olfers
A. Strijbos
Ma. El. van Dommelen
Wed. J. van Dommelen-van Osch
brood en banket
banketbakker
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Bakker Olfers-van Dommelen ook in 1959 op 111
Strijpsestraat 57-A
Gebouwd 1930, nu Strijpsestraat 113-119
L. C. van der Pas
kantoorbediende
 
Strijpsestraat 57-B
M. van Rooij-van Och
M. van Rooij
drogerijen, technische oliën en vetten, machinekamerbenodigdheden
koopman
Van Rooij-van Och hier nog steeds in 1964 (dan huisnummer 115)
Strijpsestraat 57-C
J. G. Lennarts
gem. ambtenaar t.k. v. d. ontvanger
 
Strijpsestraat 57-D
P. van Gemert
Ma. van Gemert
Wed. P.J. Tielemans-Pas
metselaar
zonder beroep
zonder beroep
 
Strijpsestraat 57-G
Gebouwd 1929, nu huisnr. 121-123
A. A. van Gestel
magazijnmeester
 
Strijpsestraat 57-H
Ja. Ma. Schenkelaars
J. Schenkelaars
naaister
zonder beroep
 
Strijpsestraat 57-I
Gebouwd 1930, nu huisnr. 125
W. van Grootel
Ca. Ba. Antonis
timmerman
dienstbode
In 1964 Eindhovensche Nutsspaarbank, in 1975 tot 1990 het Tricothuis
Strijpsestraat 59
De pastorie uit 1910, nu Strijpsestraat 127
A. V. J. Verhoof
F. J. A. Werners
H. J. R. Goëtte
W. J. M. Bergmans
kapelaan
pastoor
kapelaan
kapelaan
Frans Werners was pastoor van de Trudoparochie in de jaren 1925-1954
Strijpsestraat 61
Nu Strijpsestraat 129, kerkgebouw
St Trudo
parochiekerk
Zie foto hieronder
Trudokerk Een ansicht verzonden in 1935.

In 1936 heeft er een zware brand gewoed. Het interieur en dak werd geheel verwoest. Drie van de vijf torentjes waren afgebrand en ingestort.
Door snel ingrijpen van de omwonenden kon een groot deel van het kerkmeubilair gered worden. Misgewaden, heilige vaten en Kruisweg-schilderijen konden tijdig naar buiten worden gebracht. De kerkbanken waren wel prooi van het vuur. Grootste verlies zal zijn geweest het uit 1432 daterende Angelus-klokje dat in het ingestorte hoge torentje hing.

Een maand eerder had de krant nog geschreven over een 'brandstichtings-epidemie' naar aanleiding van de grote hoeveelheid brandstichtingen in de stad, maar de Eindhovense pyromaan kreeg deze brand niet in de schoenen geschoven. De brand was uitgebroken kort na het beeindigen van de ochtendmis. De oorzaak zou gelegen zijn in een kortsluiting in het orgel.

Gelukkig dekte de verzekering de schade en alles werd heropgebouwd. Bovendien werd er in 1937 een hoge kerktoren aan toegevoegd. Niet helemaal in de stijl van de rest van de kerk, maar de meesten zullen het toen een verrijking hebben gevonden.
Rechts op de foto zien we de kosterswoning.

In 1944 was er nog eens veel schade als gevolg van een bombardement.
 

Strijpsestraat 61-A
Kosterhuis en patronaatsgebouw naast de kerk, oorspronkelijk 1918, sloopvergunning 2010? (nu nrs. 131-133)
M. Blankers
wisselloper
Blankers was bovendien de suisse van de Trudokerk
Strijpsestraat 63
 
patronaatsgebouw
Foto, in de oorlog zijn hier Duitsers gelegerd, het wordt door bombardement beschadigd en het gebouw (tegenwoordig vooral bekend als De Ark) krijgt na de oorlog een wederopgebouwd front
Hier is de zijstraat de St Trudostraat (zie ander hoofdstuk
Strijpsestraat 65
Rij verschillende oude woningen/ winkels; later de huisnummers 135-155.
Hier komt in 1973 een groot nieuw complex met onder winkels, boven appartementen.
A. A. Geurts
Ja. Ma. van Beek
fabrieksarbeider
zonder beroep
Het hoekpand wordt in de oorlog door een bombardement verwoest
Strijpsestraat 67
A. Leeuw
timmerman, timmerfabriek
 
Strijpsestraat 69
F. G. Clabbers
N. M. van der Velden
chauffeur
fabrieksarbeider
Hier in 1934 tevens secretariaat van de harmonie St Trudo
Strijpsestraat 71
Strijpsch Roomsch Tooneel
secretariaat
 
Strijpsestraat 73
W. van der Heijden
timmerman
Kruidenier W. van der Heijden ook in 1953, dan op 143
Strijpsestraat 75
Café P. Coppelmans
P. J. Coppelmans
R. Coppelmans
Wed. G. Antonis-van den Broek

landbouwer
landbouwer
zonder beroep
R. Coppelmans kreeg faillissement in 1934. In 1940 en 1964 brandstoffenhandel F. Vlems-v.d. Ven op 145
Strijpsestraat 77
A. Rooijmans
timmerman
 
Strijpsestraat 79
K.J.V. Huis
 
 
Strijpsestraat 81
A. Theunissen
F. Thijssen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Foto Strijpsestraat 151-153 in 1962.
Slager Arn. Bergmans zit hier in 1940, Wed. A. Bergmans in 1953 (op 153)
Strijpsestraat 83
A. A. Bergmans
slager, slagerij
Strijpsestraat 83-A
A. Smits
W. Smits
Wed. W. Smits-van Stigt
monteur
kantoorbediende
zonder beroep
 
Strijpsestraat 85
Later nummer 157, hier in 1989 nieuwbouw
A. Vermeulen
Wed. H. Vermeulen- Bloemen
kantoorbediende
zonder beroep
 
Strijpsestraat 87
Gebouwd 1927; later nrs. 159-163, gesloopt in 2000
H. Hems-Fleskens
H. C. Hems
slagerij
slager
Comestibles-winkelier en markthandelaar J. Klokgieters vestigt zich hier in 1940 op 159 en in 1964 is het nog altijd A.J. Klokgieters-van Hout
Strijpsestraat 89
A. Peels
J. M. Sloots
Wa. van de Pas
chauffeur, kapper
kapper
ziekenverpleegster
In 1953 op 161 slijterij 'De Snelle Vliet', in 1964 J.A.W. v.d. Vliet, slijterij
Strijpsestraat 89-A
M. G. Jonkergouw
metselaar en caféhouder
In 1953 aannemer Jonkergouw & Zn. op 163.
Strijpsestraat 91
Oud schoolgebouw ligt iets achteraf, ongeveer waar nu huizen Tjalkstraat 1-3 liggen
Kunstteeken- en Schilderschool
 
Foto; in 1930 was dit nog de R.K. Jongensschool; in 1936 gesloopt voor de doorbraak Tjalkstraat
Hier wordt later de Tjalkstraat doorgetrokken; in 1934 is er dan nog geen verbinding. De huidige woningen op de hoek, Strijpsestraat 165-177 in 1937-1939 gebouwd; uitvoerder is de latere architect Theo Merks, die zelf op 177 komt te wonen. Merks wordt 100 jaar en woont dan nog altijd op dat adres.
Strijpsestraat 93
Nu nrs. 179-183, oude woningen met een opkamer en een zeer diepe tuin
F. Klerks
koopman
 
Strijpsestraat 95
L. Kennis
remmer N.S
 
Strijpsestraat 97
Ja. Ma. Kennis
Wed. B. Kennis-Heesakkers
weefster
zonder beroep
Nr. 183 was drogisterij-kapper Het Witte Huis (van den Hurk) in 1958 en 1965
Strijpsestraat 99
Na de oorlog hier nieuwe winkels (Strijpsestraat 185-189)
H. Kanters
H. Kanters-Kennis
sorteerder
rijwielen, motoren en reparatie
Na de oorlog slagerij op 185 (W. van Gemert, 1953 en 1959, en (nieuw pand) Ad Tebak 1975 en 1992.
Op 187 zit A. Heesakkers al in 1921; in 1953 en 1959 Jansen's Bloemenhuis, in 1973 (nieuw pand gebouwd) en nu nog altijd Westlands Bloemenhuis.
Op 189 zit in 1953 kapper v.d. Hurk
Strijpsestraat 101
J. van Gemert
Ja. Ha. van Gemert
Pa. van Gemert
metselaar, sigarenmagazijn
winkeljuffrouw
winkeljuffrouw
Strijpsestraat 103
El. Heesakkers
A. Heesakkers
Pa. Heesakkers
winkeljuffrouw
reiziger (kruidenierswaren)
kostuumnaaister
Strijpsestraat 105
Woningrijtje hoek Botenlaan, die deel uitmaakt van de Trudo-woningbouw van de Botenbuurt; 1990 hier vervangende nieuwbouw (nrs. 191-207)
F. J. Bartelen
fabrieksarbeider
 
Strijpsestraat 107
J. van den Hurk
schilder
 
Strijpsestraat 109
P. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Strijpsestraat 111
A. C. Cnudde
wever
 


3. Rond oud-Strijp


De Kerkakkerstraat verbindt de Strijpsestraat met de St Trudostraat. Grotendeels bebouwd in de periode 1927-1933.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kerkakkerstraat 2
Woon- winkelpanden aan het begin van de rij, gebouwd 1929; in 2010 gesplitst in appartementen
A. van den Berk
winkelier (kruidenierswaren)
In 1964 P. Smits, textielwinkel, in 1982 bloemensalon Valentijn; in 1995 studentenhuis Huize GGD
Kerkakkerstraat 4
H. O. Haemens
M. H. A. Haemens
P. J. Haemers
Ma. Ja. Haemers
A. Haemers
slager
conciërge
slager
kantoorbediende
sigarenmagazijn
In 1964 C. van Lippen, huishoudelijke apparaten
Kerkakkerstraat 6
Rij woningen (met af en toe een winkelpand) uit 1929
L. van den Heuvel
L. P. van den Heuvel
stukadoor
stukadoor
 
Kerkakkerstraat 10
C. J. de Koning
J. B. Standaert
kantoorbediende
los werkman
 
Kerkakkerstraat 12
P. L. Notten
elektricien
 
Kerkakkerstraat 14
J. M. Broers
Wed. A. Broers-Govers
controleur
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 16
J. Becker
J. K. Becker
W. D. Becker
glasblazer
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Kerkakkerstraat 18
H. Tebbenhof
A. Tebbenhof
H. Tebbenhof
slager, slagerij
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
In 1975 en 1992 slager G. Zillekens; woning in 2008 gesplitst in appartementen
Kerkakkerstraat 20
C. Pistorius
J. A. M. Pistorius
W. Marcus
Huisvr. J. A. Pistorius-van Asperen
instrumentmaker
kantoorbediende
schilder
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 22
Th. J. Gudden
wever
 
Kerkakkerstraat 24
A. Le Noble
H. J. de Bruijn
kleermaker
steendrukker
Hier in 1934 het secretariaat van het Dubbel Mannenkwartet Euterpe
Kerkakkerstraat 26
J. M. M. Koop
P. J. Koop
M. Koop
fabrieksarbeider
kantoorbediende
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 28
T. Jongsma
elektro-technicus
 
Kerkakkerstraat 30
A. J. L. Bogers
C. Bogers
L. A. St. Bogers
elektricien
elektricien
elektricien
 
Kerkakkerstraat 32
B.F. Savenije
G. van Kessel
melkventer
arbeider
 
Kerkakkerstraat 34
Omstreeks 1957 nieuw pand (toevoeging 34A en 36)
A. van de Goor
P. J. Kennis
fabrieksarbeider
glassorteerder
 
Kerkakkerstraat 38
Vrijstaande huisjes, ±1929
J. A. P. Bakkers
aannemer
 
Kerkakkerstraat 40
J. Beekmans
Ja. Sengers
Wa. Sengers
grondarbeider
spoelster
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 42
Ja. Ma. van Grootel
W. van Grootel
zonder beroep
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 46
Mooi oud (1921) pandje; in 1936 hier nr. 44 tegenaan gebouwd
M. de Brouwer
G. de Brouwer
weefmeester
zonder beroep
Een van de eerste huizen in de straat, in 1921 door Gebr. de Brouwer (van koek, banket en suikerwerken) gebouwd
Kerkakkerstraat 48
Gebouwd 1930
L. J. de Vries
smid
 
Kerkakkerstraat 50
Gez. van de Goor
H. van de Goor
W. van de Goor
manufacturenhandel
timmerman
getouwsteller
 
Kerkakkerstraat 52
Verschillende huizen, gebouwd, 1922-1929
H. van Dijk
Pa. Ca. van Dijk
assistent-opzichter seinwezen N.S
winkelbediende
 
Kerkakkerstraat 54
Th. J. van Hout
sigarenfabrikant
Achterom een fabriek (nu 54A). In 1964 hier antennebouw A.G. van Hout
Kerkakkerstraat 56
café Strijpsch Belang
W. Th. van Eembergen

timmerman
In 1940 en 1982 café Het Hemeltje (Soetens)
 
Op de hoek van de Trudostraat ligt in 1934 café St Trudo (St Trudostraat 15 ), tegenwoordig een appartementenblok uit 1993 (Kerkakkerstraat 58-68)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kerkakkerstraat 1
Onder/ bovenwoningen uit 1931
B. A. Kup
schilder
 
Kerkakkerstraat 3
J. H. Messing
adjunct-commies P.T.T
 
Kerkakkerstraat 5
F. J. Kappel
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 7
P. J. H. Teunissen
kantoorbediende
 
Kerkakkerstraat 9
Gebouwd in 1932
G. C. Bijnen
P. C. Bijnen
tabaksbewerker
meteropnemer
 
Kerkakkerstraat 11
J. J. C. Bijnen
meesterknecht
 
In 1937 wordt de woningrij verder uitgebreid met een Etoswinkel (huisnrs. 13-17); daarna is er een soort pleintje; tegenwoordig zijn hier de woningen (1988) van de Fregatstraat gebouwd
Kerkakkerstraat 25
Een wat van de rooilijn terugwijkende rij, uit 1933 (23 wordt in 1934 nog gebouwd)
L. Senders
metselaar
 
Kerkakkerstraat 27
 
 
 
Kerkakkerstraat 29
M. J. Lodewijks
voerman en koetsier
 
Kerkakkerstraat 31
H. van Gemert
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 33
J. D. Hoogakker
metaaldraaier
 
Kerkakkerstraat 35
Huizen uit 1929-1930
B. M. Meijer
D. Kolkman
P. A. de Visser
instrumentmaker
instrumentmaker
fabrieksarbeider
 
Kerkakkerstraat 37
F. C. Mandigers
J. van Mierlo
P. E. van den Bogert
glascontrôleur
elektro-technisch bankwerker
controleur
Frans Mandigers (1902, Stratum) kwam hier in 1930 wonen met vrouw en schoonmoeder; hij is de eigenaar van nr. 37 en 39, waar hij blijkens de namen een deel van verhuurde; nr. 39 wordt later eigendom van zijn zoon
Kerkakkerstraat 39
A. J. J. van de Ven
P. A. Jansen
S. L. de Bruin
schilder
kleermaker
radiotechnicus
Kerkakkerstraat 41
Twee fraaie oude huisjes uit 1922
Wed. F. van Leeuwen-van Lierop
zonder beroep
 
Kerkakkerstraat 43
J. van de Ven
kolenhandelaar
 
 
Hier wordt in 1934 bouw voorbereid: nr. 43A is van 1935
Kerkakkerstraat 45
Wat naar vorenstaand ouder pandje (±1924)
H. van den Broek
baas op een linnenfabriek
 
Kerkakkerstraat 47
Hoog pand winkels en bovenwoningen (±1929)
G. Wijsmuller
assistent accountant
 
Kerkakkerstraat 49
De Kroon
Chr. J. W. H. Stakenborg
filiaal koffie, thee en kruidenierswaren
vertegenwoordiger, groothandel koffie en thee
 
Kerkakkerstraat 51
Chr. van Bergen
P. Heeren
Th. Koopman
groentenhandelaar
kantoorbediende
chauffeur
Ook 1953 groentezaak van Bergen, in 1964 tot 1985 P. de Vries groenten


De Doelenstraat is een straat die vanaf de Strijpsestraat tegenover de kerk loopt tot aan de begraafplaats St Antonius van de parochie Strijp.
Vanaf 1920 worden hier woningen gebouwd en in 1934 is de straat ongeveer volgebouwd. Er is sindsdien betrekkelijk weinig veranderd, het is nog altijd een aardig straatje.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Doelenstraat 2
Tweekapper, 1931
S. Munster
chauffeur
 
Doelenstraat 4
A. van den Akker
sigarenmaker
 
Doelenstraat 6
Ouder huisje, 1924
Th. Donkers
zonder beroep
 
Doelenstraat 6-A
Nu adres 6B (1928); de tegenwoordige huizen 6A en 6C-D worden pas in 1935-1939 gebouwd
Aa. Fra. van Empel
Fr. H. van Empel
J. A. van Empel
Ja. Ha. Ma. van Empel
Ma. Tha. van Empel
Wed. J. van Empel-van Vegchel
fabrieksarbeidster
schilder
schilder
fabrieksarbeidster
zonder beroep
schildersbedrijf

Doelenstraat 8
Dubbelpand uit 1929
J. B. P. P. Bentlage
P. H. Bentlage
Wed. Fr. Bentlage-Gebbeken
fabrieksarbeider
muziekgraveur
zonder beroep
 
Doelenstraat 10
H. H. M. van Opberger
metselaar
In 1953 hier chocolaterie Langenhoff
Doelenstraat 12
Ouder huisje, 1921
G. W. M. Leysen
M. van Hooff
Th. M. Legius
Wa. van Hooff
incasseerder
kantoorbediende
agent van politie
kantoorbediende
 
Doelenstraat 14
Tweekapper (14-14A) uit 1927
B. Lanters
fabrieksbaas
 
Doelenstraat 16
Mooie oudere woningen, 1921
A. Breukers
P. van Rooij
Fa. La. E. Philips
Pa. Ca. van Rooij
fabrieksbaas
magazijnmeester
serveuse
typiste
 
Doelenstraat 18
Ea. Smits
P. H. Wilbers
Wed. H. Wilbers-Smits
sigarenmaakster
timmerman
zonder beroep
Hierachter bevindt zich later de grote Etos/ Albert Heijn slagerij
Doelenstraat 20
1924
J. H. Wijnhoven
J. H. Wijnhoven-van Dongen
caféhouder
luxe autoverhuur, taxi-onderneming
 
Doelenstraat 22
1927
Fr. Donkers
P. J. Donkers
monteur
zonder beroep
 
Doelenstraat 24
1928 (nu nr. 24A)
P. F. Donkers
B. W. Sodderland
smederij
lithograaf
In 1953 en 1982 smederij Theo Kanen, in 1992 Kanen & van Dijk VOF
Hier bevindt zich sinds 2007 een nieuwbouw-zijstraatje de Zomereik
Doelenstraat 26
Het huidige adres Doelenstraat 26 is een later (1936) gebouwd huis
Autogarage Strik
 
Vegra-garage (Verkennis & Granneman, vooral voor diesels) op 28 in 1953 en 1964, in 1980 en 1992 garage A. van Hek
Doelenstraat ongenummerd
 
J.C. v.d. Nieuwenhuizen & Co.
sigarenfabriek
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Doelenstraat 1
Tweekappers uit 1927
J. L. van Heugten
wever
 
Doelenstraat 3
J. Kok
machinist N.S
 
Doelenstraat 5
F. C. Maas
J. Maas
Ja. Maas
P. J. Maas
metselaar
fabrieksarbeider
spoelster
fitter
 
Doelenstraat 7
H. Rooijakkers
Th. C. Rooijakkers
controleur
kantoorbediende
 
Doelenstraat 9
Losse huizen uit 1927-1929
C. A. Vervest
J. B. J. Vervest
P. J. J. Vervest
wisselloper
kantoorbediende
kantoorbediende
Steenhouwerij Th. Lucassen in 1964
Doelenstraat 11
A. W. Linnebank
bouwkundig opzichter
 
Doelenstraat 13
J. Neele
machinist N.S
 
Doelenstraat 15
Fraaie oude huisjes uit 1921
M. C. Koenders
controleur N.S
 
Doelenstraat 17
J. M. Antonis
glassorteerder
 
Doelenstraat 19
Aangebouwd in 1929
A. A. Bakker
B. W. Wiesen
tuinier
ingenieur
 
Doelenstraat 21
Oude woningen, 1921
H. A. Verhulsdonk
Th. C. van Dooren
W. C. van Dooren
arbeider
wever
fabrieksarbeider
 
Doelenstraat 23
Echtg. H. Beniers-van Eersel
H. Beniers
winkelierster
wagenmaker N.S
 
Doelenstraat 25
Woning uit 1930, helaas nu gewit
P. J. Sporen
agent Eindhovensche en Meijerijsche Courant
 
Doelenstraat 29
Oorspronkelijk uit 1921, nu gerenoveerd, gepleisterd en gewit
P. Kerkhofs
verzekeringsagent
 
Doelenstraat 31
A. J. Daamen
J. M. Daamen
M. M. Daamen
M. M. Daamen
chauffeur, tuinman
elektricien
smid
slager
J. Daamen zette zich aan het begin van de oorlog in voor de Nederlandsche Unie
Doelenstraat 33
W. H. Janssen
sjouwer
 
Doelenstraat 35
P. J. Muyen
reiziger
 
Doelenstraat 37
Woning uit 1921
J. A. Soetens
W. C. Soetens
Wed. W. Soetens-van Gestel
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Doelenstraat 39
Hier staat nu een nieuw huis uit 1998
A. Donkers
magazijnmeester
 


De Friezenkampstraat is een klein onverhard straatje dat de Schootsestraat verbindt met de Doelenstraat en de begraafplaats van Strijp. De straatnaam werd in 1919 door de gemeenteraad van Strijp vastgesteld en het was daarmee de eerste straatnaam die Strijp aldus officieel vaststelde. Waarom men 'Friezenkamp' koos, is niet bekend. Mogelijk was dit een lokaal toponiem.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Friezenkampstraat 6
Oude huisjes op de hoek Schootsestraat; gesloopt ±1960. Hier nu het pand Schootsestraat 134
C. van Osch
fabrieksarbeider
 
Friezenkampstraat 8
Wed. J. H. Dierickx-den Otter
Wed. J. H. Diriks(of Dierickx)-den Otter
zonder beroep
zonder beroep
 


4. Het Schoot


Het Schoot was een oud landelijk gehucht. Het lag zo ongeveer tussen de Kreugelstraat en de huidige Kleinakkerweg, achter de huizenrij van de Schootsestraat. Ongeveer waar nu de Heesakkerstraat loopt.
In 1934 waren er nog een paar verspreide huisjes. Omstreeks 1960 is alles verdwenen onder de Philips-bedrijven langs de nieuwe Cederlaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Het Schoot 2
 
A. M. H. Elands
loopknecht
 
Het Schoot 6
A. Smulders
A. W. Smulders
J. Smulders
fabrieksarbeider
wever
linnenwever
 
Het Schoot 8
L. Daams
fabrieksarbeider
 
Het Schoot 5
P. J. van Hulst
Ma. Eth. van Hulst
H. Sendlein
landbouwer
zonder beroep
zonder beroep
Boerderij met een grote boomgaard; het huis lag op de plaats waar we nu ongeveer Heesakkerstraat 34 vinden, de boomgaard strekte zich uit tot achter Kreugelstraat 27-31
Het Schoot 7
J. Mimpen
fabrieksarbeider
 


De Schootsestraat is een oude, wat slingerende weg die liep vanaf het oude gehucht Het Schoot tot aan waar in de 19e eeuw de kerk van Strijp lag. In de 19e eeuw heette de straat nog de Kerkstraat.

In 1934 loopt de Schootsestraat vanaf de Zwaanstraat en Kreugelstraat tot aan de samenkomst Strijpschestraat/ Frederiklaan (waar het tegenwoordig Trudoplein heet).

Het gedeelte dat we tegenwoordig als begin van de Schootsestraat kennen, was in 1934 nog Zwaanstraat. De adressen Schootsestraat 2-12 en 1-5 waren in 1934 nog Zwaanstraat 30-40 en 45-49. Deze adressen vallen onder het hoofdstuk Drents Dorp. In 1934 begon de Schootsestraat bij de Kreugelstraat.
De verandering van huisnummers is van 1957.

Veel informatie over de Schootsestraat is bijeengebracht door Jan Toirkens, in zijn publicatie uit 2004 'Een kleine wereld en toch zoveel meer'.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schootsestraat 6
Tussen de Kreugelstraat en Cederlaan lag vroeger gehucht Het Schoot; in 1934 wordt hier langs de Schootsestraat volop gebouwd; de huidige huisnummers 20-50 worden gerealiseerd in de jaren 1934-1937
C. Keepers
J. J. Keepers
pakker
fabrieksarbeider
J. J. Keepers dreef hier in 1934 een eethuis; toch was de woning al in 1930 onbewoonbaar verklaard
Schootsestraat 18
A. A. Vos
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 28
Diverse woning/ winkelpanden uit 1925-1928, nu huisnrs. 52-58
H. C. Savenije
H. C. Savenije
H. E. Savenije
Wed. A. Wilbrink-Savenije
Ma. Ee. Savenije
winkelier (sigarenmagazijn)
kunstschilder
loodgieter
fabrieksarbeidster
dienstbode
In 1953 'Tumora' dierenwinkel, in 1964 (dan op nr. 52) tevens een dierenpension (Albert van Nistelrooij). In 1975 is Tumora verkast naar huisnr 26A en zit hier op 52 kantoorartikelen Van den Broek
Schootsestraat 30
M. Bijnen
caféhouder
Café De Nachtegaal in 1934 en in 1964 tapte Michiel Bijnen hier nog altijd (inmiddels huisnr. 54), ook in 1991 nog altijd De Nachtegaal met de obligate rij sansevieria's in de vensterbank voor het raam
Schootsestraat 32
A. F. C. Schampers
H. Schampers
J. W. Schampers
kantoorbediende
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Schootsestraat 34
A. G. K. Verhoeven
K. J. Verweijmeren
herenkapper
kapper
In 1940 en 1953 'Linro', kousenwinkel van Linders-Rooijakkers. In 1964 (dan nr. 58) cafetaria Willy Luyk, in 1992 Willy's Cafetaria, in 2001 snackbar Fenix; in 2005 verbouwd tot woonhuis
Schootsestraat 36
Café gebouwd 1933, nu Schootsestraat 60
J. P. Voeten
M. van Gemert
bakker
caféhouder
Dit was café De Eeuwige Lamp, zie foto, in 1930 gebouwd, 1932 afgebrand en weer herbouwd. Ook 'Eeuwige Lamp' in 1959 van M. ("Tinus den Baard") van Gemert (dan op nr. 60), in 1964 H. van Gijsel.
In 1975 en 2011 café Corner House
Hier is nu de zijstraat Cederlaan (was er in 1934 nog niet)
Schootsestraat 38
Dubbel winkelpand, ±1925, later huisnrs. 62-64, gesloopt voor verbreding Cederlaan
L. Verkuijlen
winkelier (kruidenierswaren)
Foto. In 1953 op 38 H. Verkuijlen, zuivelwinkel; op 40 bakker De Korver. Rond 1973 gesloopt voor aanleg verbrede Cederlaan
Schootsestraat 40
H. Bijnen & Co,
H. C. Bijnen
slagerij
slager
Schootsestraat 42
Bedrijven en woningen uit 1930-1931, nu de huisnummers 66-70
Café Ramona
A. van Baal
J. M. Janssen

arbeider
timmerman
Ramona werd in 1931 geopend (A. v.d. Heijden). In 1953 heeft Ramona huisnummer 40, in 1955 wordt het café-zaal Palace van N. den Hartog tot 1972 (inmiddels huisnr. 66 geworden); in 1972 de Bounty Bar, in 1975 heet het café De Boekanier, maar in 1980 wordt het weer café Ramona ook in 2011
Schootsestraat 44
C. G. A. Wildeman
G. J. de Klijn
elektro-technicus
koopman (kruidenierswaren)
In 1953 elektrotechnische winkel J. Eichner. In 1964 (dan nr. 68) tot ±1977 J.D. Koster, soort van huishoudwinkel. Nu gewoon woonhuis
Schootsestraat 46
Huisvr. P. J. Henkelman-Brosschot
P. J. Henkelman
Th. J. Venhoven
modiste
schoenmaker
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 48
Rij winkels/ woningen uit 1929, nu Schootsestraat 72-82
F. Blommestein
J. J. de Jong
slager, slagerij
glasblazer
In 1953 Th, Verdijsseldonk, textiielwinkel; in 1990 de Eerste Eindhovense Ophaaldienst
Schootsestraat 50
J. H. Hermsen
slijper
 
Schootsestraat 52
B. Woortman
Fa. Da. Wessels
J. Kampinga
J. H. Wessels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
los arbeider
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 54
F. Spijksma
F. H. M. Spijksma
H. Spijksma
P. Spijksma
W. Spijksma
fabrieksarbeider
metaaldraaier
machinist
banketbakker
schilder
 
Schootsestraat 56
A. R. H. Schneider
E. E. Prella
J. Blom
J. P. Zillekens
bankwerker
instrumentmaker
instrumentmaker
elektro-technisch ingenieur
In 1980 en 1995 snoepwinkel Fr. Verhoeks
Schootsestraat 58
A. A. Bax
C. Boudewijn
F. W. Sallaerts
Huisvr. J. G. H. Metz-Augusteijn
J. G. H. Metz
W. J. Stuut
Ja. Ga. van Lierop
sigarenmaker
voerman
schilder
depothoudster slijterij
stoker
elektricien
werkster
In 1953 slijterij 'Oranje', in 1964 (dan huisnr. 82) A.J. Verboven slijterij. In 1975 en 1995 Ch. Roestenburg, rijwielen
Hiertussen was in 1934 een doorgang naar de achterliggende bebouwing, het oude gehucht Het Schoot; tegenwoordig ligt hier de Heesakkerstraat
Schootsestraat 60
Later huisnummer 86, een ouder pand uit 1923
H. van Elst
Th. van Elst
tuinman
glasblazer
De tuinman handelde in 1934 ook in groenten en fruit; in 1953 G. Vos, groentenzaak; in 1980 winkel van Lenaerts
Schootsestraat 62
Dubbelpandje uit 1927, nu nrs. 88-90
J. Habraken
weefmeester
 
Schootsestraat 64
A. Prinsen
H. J. van Tilburg
aannemer
zonder beroep
 
Schootsestraat 66
Ouder huisje uit 1924, nu Schootsestraat 92
Th. J. S. van Lierop
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 68
Rij verschillende winkel/ woningen, gebouwd in 1927-1930, later de adressen Schootsestraat 94-104
A. J. Crüts
J. B. Crüts
Ma. Ga. Crüts
Ma. Ja. Ga. Crüts
reclameschilder
winkelier (drogist)
kantoorbediende
winkeljuffrouw
In 1953 kapper/ parfumerie 'Anette', in 1964 (dan nr. 94) dames- en herenkapper J.F. v.d. Ven. In 1975 boekhandel De Rots, in 1980 Sauna Skandinavia, in 1990 Fit & Fun
Schootsestraat 70
J. H. van Vlerken
P. van Keulen
smid-bankwerker
machinebankwerker
In 1964 (dan nr. 96) J. Taabe, kunstnijverheid; in 1975 Maison Annette en vanaf 1980 ook herenkaspsalon Van de Ven, in 1995 dameshaarmode Hans Lathouwers
Schootsestraat 72
H. van Erp
eierenkoopman
 
Schootsestraat 74
A. Sloendregt
A. L. Sloendregt
C. A. Sloendregt
J. Sloendregt
sjouwer
fabrieksarbeider
kantoorbediende
tabaksstripper
 
Schootsestraat 76
J. Goverde
J. A. Goverde
W. Goverde
kleermaker
loodgieter
loodgieter
In 1953 en 1964 (dan 102) J. Toirkens, rijwielen. In 1980 en 1992 La Toscana ijsfabriek
Schootsestraat 78
café De IJsvogel
P. Clarijs

fabrieksarbeider
Ook in 1953 De IJsvogel, in 1954 de Cinzano-bar; in 1959 (dan nr. 104) café P.J. v.d. Berg Cinzanobar, in 1964 café Het Witte Paard van Dijkstra-Boeyer tot 1981; in 1986 en 2011 café Costa del Sol
Hier bevindt zich tegenwoordig de Kleinakkerweg; in 1934 bestond deze nog niet, er was al wel een open veld
Schootsestraat 80
Verschillende panden ±1925-1930, gesloopt en hier ligt nu de rij Kleinakkerweg 1-19 (1978)
M. Kanters
arbeider N.S.
In 1953 'Bloemenweelde', in 1964 en 1975 bloemenzaak Cocktail van A. de Jongh (dan nr. 106)
Schootsestraat 82
W. J. Brok
banketbakker
Huis in oorlog verwoest; in 1953 J.A. van Empel , behanger/ schilder/ glas
Schootsestraat 84
C. W. Ninteman
kleermaker
In 1953 van Iersel-Kanters, dierenwinkel
Schootsestraat 86
A. Kanters
L. Kanters
sorteerder
zonder beroep
In 1953 expeditiebedrijf A.M. Hellings, ook in 1964 dan op nr. 112
Schootsestraat 88
Oud huisje, later huisnr. 114, nu gesloopt
Wed. M. van de Kerkhof-van den Berk
zonder beroep
 
Schootsestraat 90
Mooi oud pandje (1910), nu huisnr. 116
J. W. Matheij
kruidenier
Hier woonden de wat vreemde broers Matheij, in een woning annex klein winkletje/ bakkerij achterin; wereldvreemd, paranormaal.
In 1953 J. Looymans in de bakkerij
Schootsestraat 92
Blok onder- en bovenwoningen uit 1930, nu Schootsestraat 118-124
W. Keij
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 94
J. P. de Bruin
J. de Bruin
slager
zonder beroep
 
Schootsestraat 96
H. A. Schultze
J. N. Keij
glasblazer
glassorteerder
 
Schootsestraat 98
Wed. G. H. Ninteman-Rabens
zonder beroep
 
Schootsestraat 100
Pand uit ±1925 is aan de gevel in 1959 geheel gemoderniseerd (nr. 124A-126)
P. Jacobs
herenkleermaker
In 1975 tot 1990 bakker J. Looijmans BV, in het toen gemoderniseerde pand; in 1991 Danvo
 
Hier wordt in 1934 gebouwd: het huidige pand Schootsestraat 128 is van 1934; daarnaast is in 2010 een studentenflatje neergezet (huisnr. 130)
Schootsestraat 106
Nu hier op de hoek een naoorlogs bedrijfspand (Schootsestraat 132-134) uit 1962
Café P.C. v.d. Ven
 
In 1953 café Wed. M. v.d. Ven; sloop ±1960 en toen kwam hier garage Roestenburg
Hier ligt de zijstraat Friezenkampstraat, in 1934 nog een zwart pad
Schootsestraat 108
Rij lage oude huisjes, nu Schootsestraat 136-144
P. J. Achten & Zn.
P. J. Achten
slagerij
slager
In 1953 Fa. Frans Achten & Zn., slagerij. In 1975 A. van Doornik poelier. Nu Indonesisch restaurant Djawa
Schootsestraat 110
J. G. Beekman
J. G. W. C. Beekman
W. J. M. Beekman
koopman
winkelier (aardappelen, groenten en fruit)
schoenmaker
In 1941 en 1953 kruidenier/ tabak Piet Beerens. In 1964 (dan nr. 138) en 1972 de Barcelona-Bar van P. van Kemenade. In 1980 en 1992 HeeZoo/ HeeVis dierenzaak
Schootsestraat 112
F. Joh. C. Verhees
rijwielhandelaar
In 1964 op 140 slager A.P. Wijnhoven, in 1975 de Grossierslager, in 1980 Islam slagerij
Schootsestraat 114
G. H. Nijsen
P. H. Nijsen
tuinier
caféhouder
 
Schootsestraat 116
J. van Gemert
chauffeur
 
Schootsestraat 118
Nu huisnr. 146, pand uit ±1925
P. P. Konings
coiffeur
In 1953 kapper/ sigarenwinkel J.J.C. van Stratum, in 1964 (nr. 146) herenkapper Th.C. van Hoek. In 1975 A Verhulst met een rommeltjeswinkel, in 1980 A. Elie, antiek, in 1990 Ducker antiek, in 2005 Des Tijds antiek
Schootsestraat 120
Huis in oorlog verwoest; nu bedrijf op achterterrein, Schootsestraat 148
Th. van de Ven
linnenwever
In 1953 en 1964 (dan nr. 148) markiezenfabriek Fa. W. Tielemans
Schootsestraat 122
Later huisnr. 150, nu hier open ruimte
A. A. Teunissen
rangeerder N.S
 
Schootsestraat 124
Een lange rij van verschillende oude huisjes (±1910), nu huisnr. 152-166.
De meeste hebben nog fraaie, gave gevels, een enkele is gerenoveerd en gewit
Ma. Ja. van den Berk
J. van den Berk
naaister
zonder beroep
 
Schootsestraat 126
R. van Rijsingen
arbeider N.S.
 
Schootsestraat 128
J. van Kol
los arbeider
 
Schootsestraat 130
L. W. van den Berk
sigarenmaker
Tevens hier in 1934 een handel in kruidenierswaren
Schootsestraat 132
W. M. Tielemans
stoffeerder en behanger, markiezen en zonneschermen
 
Schootsestraat 134
P. J. van den Berk
verzekeringsagent
 
Schootsestraat 136
G. van Schaijk
los arbeider
 
Schootsestraat 138
E. J. Smeulders
J. H. Smeulders
L. Smeulders
Aa. Ja. Smeulders
Wed. J. Smeulders-Trines
wever
fabrieksarbeider
bankwerker
kapster
zonder beroep
 
Schootsestraat 140
Winkels beneden, wonen boven, groot pand uit 1930, nu huisnrs. 168-174
J. Vervoorn
handel in aardappelen, groenten en fruit
In 1934 startte hier slager Cees Hager, die ervoor bij slager Cleven (Markt) en Blomhof (Vrijstraat) had gewerkt; in 1964 zat hij hier nog steeds (dan huisnr. 170), in 1975 slager J.W.G. Janssen, in 1980 slagerij De Roo en in 1981 tot 1987 slagerij Esman. In 1989 restaurant Agadir, in 1991 cafetaria Vietnam, in 1992 cafetaria Neci, 2001 uitzendbureau Work4u, 2005 en 2019 Ethiopisch restaurant
Schootsestraat 142
C. L. Vervoorn
J. van Hemert
groentenhandelaar
groentenkoopman
Schootsestraat 144
W. G. J. van der Slik
coiffeur
In 1953 mode J. Loykens. In 1980 tot 1985 zeevishuis Van Delft, vanaf 1986 zeevishandel Gerrits, in 2001 en 2011 zeevishandel Verdonschot
Schootsestraat 146
H. Janssen
sigarenmaker
Schootsestraat 148
Nu Schootsestraat 176, hoekwinkel Trudoplein (1928)
F. J. Verberne
J. H. Verberne
koopman in koloniale waren
koopman
In 1953 Verberne's manufacturenhandel. Vijftig jaar later vinden we hier op de hoek de water- en rookschade-winkel (Fa. J. Lenaerts) met boven Huize Chappi (studenten)


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schootsestraat 1
Woningrijtje Philipsdorp-huizen uit 1927, hoek Kastanjelaan; tegenwoordig Schootsestraat 7-11
H. M. van Dinther
liftbestuurder
 
Schootsestraat 3
H. Jager
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 5
H. Kamerbeek
chef machinist
Henk Kamerbeek was actief bij Philips-atletiek; in 1935 verhuist het gezin naar Frederiklaan 149. Kamerbeek overleed in 1954 aan de gevolgen van een verkeersongeval op de Aalsterweg; zijn weduwe vertelde dat haar man altijd had gezegd dat ze hem op die gevaarlijke Aalsterweg nog wel eens dood zouden rijden.
Zoon Eef Kamerbeek (1934-2008) wordt later Nederlands bekendste tienkamper met nu in Amsterdam een naar hem genoemde straat
Schootsestraat 7
Rijtje Philips-woningen uit 1920, nu Schootsestraat 13-31
Wed. P. Boon-Lowes
zonder beroep
 
Schootsestraat 9
Th. van de Lest
arbeider
 
Schootsestraat 11
P. J. Tiebax
magazijnmeester
 
Schootsestraat 13
A. Megens
chauffeur
 
Schootsestraat 15
P. Voorjans
glasblazer
 
Schootsestraat 17
D. Smid
glasblazer
 
Schootsestraat 19
M. J. Maas
bankwerker
 
Schootsestraat 21
De. Ververs
P. A. Kentie
fabrieksarbeidster
glasblazer
 
Schootsestraat 23
J. W. Findhammer
Ca. Aa. Ma. Findhammer
Ma. Ca. Ja. Findhammer
machinist
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Schootsestraat 25
A. de Groot
fabrieksarbeider
Arend de Groot is vader van 11 kinderen, een katholiek Drents/ Gronings gezin; 19-jarige dochter Johanna wordt in 1932 gruwelijk vermoord, ze wordt met afgesneden hals gevonden bij de Welschapsedijk; op het lijk vindt men een briefje in het handschrift van haar vriendje uit een café aan de Boschdijk, Cor de Bar, "het meisje is vermoord door onbekenden en den jongen van het meisje vindt men verderop"; na een paar dagen vindt men ook het lichaam van de 23-jarige De Bar in het kanaal bij Best
Schootsestraat 27
Rijtje oudere huisjes op de hoek Acaciastraat; gesloopt (want ze stonden buiten de rooilijn)
H. G. J. Waterman
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 29
P. Fr. van den Bogaerdt
Huisvr. C. Brugman-Donga
steendrukker
zonder beroep
In 1953 glasslijperij J. Taabe
Schootsestraat 31
S. van der Vorst
grondwerker
Familie van der Vorst-Smits met 6 kinderen in zo'n klein huisje waar je na de voordeur direct in de woonkamer stond
Schootsestraat 33
T. L. Scholten
bouwvakarbeider
 
Hiertussen ligt de Acaciastraat (Philipsdorp)
Schootsestraat 35
Rijtje huizen uit 1920, nu nrs. 41-45
G. J. Lukken
glasblazer
 
Schootsestraat 37
G. Reker
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 39
C. D. de Ruiter
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 41
Kerkgebouw naar ontwerp van de Amsterdamse architect F.B. Jantzen, met gevels van Groninger baksteen, in 1931 gebruik genomen
Nederduitsch Hervormde Kerk
 
Orgelbouwer H.W. Flentrop uit Zaandam leverde het orgel voor de kerk, het wordt in 1934 in gebruik genomen. De Christelijk Hervormde kerk heeft o.a. predikant ds. Langeveld (1946-68), ds. Quant (2001-2006)
Schootsestraat 43
Twee oude huisjes, nu Schootsestraat 49-51
E. Smulders
P. van Gemert
tabakstripper
linnenwever
 
Schootsestraat 45
P. Vermeulen
sigarenmaker
 
Schootsestraat 47
Nu huisnr. 53, oorspronkelijk oud pand in 1951 gesloopt/ ingrijpend verbouwd
Th. J. Claes
draaier
In 1942 de Eerste Strijpsche Aardappelenhal van Th. Wenting.
In 1953 werkplaats van Gerrit Bucas, later ernaast café 't Putje
Schootsestraat 49
Twee oude huisjes, later huisnrs. 55-57; hier nu een lelijk complex winkels/ appartementen uit 1982 (nrs. 57-59)
F. van Rijsingen
zonder beroep
 
Schootsestraat 51
C. H. van de Ven
fabrieksarbeider
 
Schootsestraat 53
Twee oude huisjes (49-55 was één rij), deze (later hsnr. 61-63) zijn nog gespaard
Wa. Couwenberg
Wed. J. van den Eertwegh-Couwenberg
spoelster
zonder beroep
 
Schootsestraat 55
P. van der Looy
sigarenmaker
 
Schootsestraat 55-A
Winkelblok uit 1930 op de hoek, nu adressen Schootsestraat 65-69
T. Molenaar
koopman, vishandel
Tonnis Molenaar uit Onstwedde overleed op 49-jarige leeftijd in zijn eigen visnet toen zijn bootje op de Dommel omsloeg. In 1953 is hier nog de viswinkel van Wed. Molenaar-van Brüggen, die daarnaast in klompen handelde. In 1965 opent Maison Intiem (korsetterie van Mw. Bijnen), tot ±1977
Schootsestraat 55-B
J. J. Kerkhofs
C. Kerkhofs
J. J. Kerkhofs
L. K. Roosenboom
Eerste Strijpsche Paardenslagerij
slager
timmerman
fabrieksarbeider
Ook in 1953 paardenslager J. Kerkhofs, in 1964 (dan op nr. 67) C. Kerkhofs tot 1975, in 1980 tot 1989 J.J. Kerkhofs. In 1991 slagerij 't Schoot
Schootsestraat 55-C
café Het Schippertje
P. A. van Gijsel

los arbeider
In 1953 café De Uiver. In 1975 en 1992 Woonsfeer woninginrichting
Hiertussen ligt de Vlierstraat (Philipsdorp)
Schootsestraat 57
Hoekpand uit 1925, nu Schootsestraat 71
Café J. Stallen
P. Fr. Donkers

smid
In 1953 café De Roskam, in 1964 (dan nr. 71) J. van Dinter, De Roskam tot 1980. In 1985 café Wilbert, in 1986 weer Herberg de Roskam en in 2010 nog altijd
Schootsestraat 59
Hier nu een nieuw complex appartementen uit 2006
G. van Tuijn
linnenwever
Foto in 2004, kort voor de sloop
Schootsestraat 61
J. J. Janssens
agent levensverzekering
Schootsestraat 63
J. C. van Bree
wisselloper en aanspreker
Schootsestraat 65
Drie fraaie oude huisjes uit 1910, nu nrs. 79-83
P. A. Geeris
diamantbewerker
 
Schootsestraat 67
Chr. Heijmans
J. C. Heijmans
smeerder
arbeider
 
Schootsestraat 69
J. J. Konings
schilder
Ook in 1953 Konings, behanghandel, in 1964 (dan nr. 83) A.P. Verhulst, behang, Arnold Verhulst in 1992
Schootsestraat 71
Hier nu open plek en nieuwer bedrijfspand (Schootsestraat 89)
A. Sengers
monteur
 
Schootsestraat 73
W. A. Hurx
sigarenmaker
 
Schootsestraat 75
J. T. Janssen
colporteur
 
Schootsestraat 77
Nu flink verbouwd oud pand (Schootsestraat 91)
Ant. van Leewaarden
G. van Leewaarden
P. van Leewaarden
P. van den Berk
kantoorbediende
koopman (kruidenierswaren)
koopman
zonder beroep
In 1953 winkel 'Radio-service' van Nic Brood. In 1964 (dan nr. 91) bakker G. Michiels, ook nog in 1992; nu Turkse bakker
Schootsestraat 79
Rijtje van 4 oude huisjes, later huisnrs. 93-99; nu hier lelijk winkel/ woonpand uit 1981 en een open ruimte naar een bedrijf achter
A. C. van der Mierden
courantenbezorger
 
Schootsestraat 81
J. Peels
los arbeider
 
Schootsestraat 83
H. van de Ven
Huisvr. Th. J. van de Ven-Couteaux
fabrieksarbeider
sigarensorteerster
 
Schootsestraat 85
P. J. Couwenberg
schoenmaker
Couwenburg kreeg eind 1934 faillissement aangezegd. Vanaf 1944 F. Houkes, wasmachinevehuur De Uitkomst, tot 1959
Schootsestraat 87
Rijtje van 6 oude huisjes, later Schootsestraat. 101-111.
Gesloopt en nu hier een winkel/ woonpand uit 1966 en het hoekpand Trudoplein (voormalige zaak Prijt)
J. van Beek
winkelier (kruidenierswaren), krantenbezorger
 
Schootsestraat 89
Aa. Ma. van Oorschot
Wed. H. van Oorschot-Walravens
sigarenringster
zonder beroep
 
Schootsestraat 91
S. van Weerden
grondwerker
 
Schootsestraat 93
A. W. A. van der Heijden
Ma. Aa. Aa. Bentlage
radiomonteur
kantoorbediende
 
Schootsestraat 95
C. M. Overmeijer
W. Overmeijer
monteur
metselaar
Willem Overmeijer (1873, Den Bosch) is hoofd van een gezin van 10, de meesten zijn in 1934 al het huis uit; Willem is hier in 1932 komen wonen; de 7e zoon Martinus Theodorus (1916, Boxtel) woont nog thuis en hij zal in de oorlig dienst in het Duitse leger nemen
Schootsestraat 97
H. A. Trimbos
biljartmaker
Tevens boekhandel (kerkboeken) in 1934.
In 1964 (dan nr. 111) vinden we hier een filiaal van het Tricothuis van Welten & Zn.


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen