EINDHOVEN in 1934: AAN DE LAAGSTRAAT


De Laagstraat is een oude weg parallel aan de Hoogstraat. De Hoogstraat liep over de hoge droge zandrug tussen Gender en Dommel en daar lagen de voornamere woningen. De Laagstraat ging door de wat lager gelegen velden bij de Gender. In de 15e eeuw bestaat deze weg al, en wordt dan aangeduid als Lange Goorstraat (goor = drassig gebied). In de 16e eeuw spreekt men over Legestraet.
De loop van de Laagstraat is goed te zien op een kaartje uit 1926.

De Laagstraat begon ongeveer op hetzelfde punt als waar de Hoogstraat begon, bij het punt waar Catharinastraat, Grote en Kleine Berg samenkomen. De Laagstraat komt uiteindelijk weer samen met de Hoogstraat in Blaarthem, op het punt waar de Hoogstraat verder de Blaarthemseweg heet.

Het tracé van de Laagstraat anno 1934 is op te knippen in drie stukken.
- Het noordelijkste deel kennen we tegenwoordig als Mecklenburgstraat.
- Het middelste deel is tegenwoordig voor een groot deel verdwenen; alleen een stuk dat nu Christinastraat heet, bestaat nu nog.
- Het zuidelijkste deel bestaat tegenwoordig nog steeds als Laagstraat.
Deze pagina volgt deze driedeling om de adressen van Laagstraat en zijstraten uit 1934 achtereenvolgens af te lopen.


Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1 Laagstraat-Noord en omgeving

(inclusief Hagenkampweg Noord, St Martinusstraat, St Lambertusstraat, Palingstraat)

Het eerste deel Laagstraat loopt van de grens van de oude stad Eindhoven tot aan de spoorwegovergang bij de Hagenkampweg. Tegenwoordig kennen we het als Mecklenburgstraat. In 1934 was hier de nieuwbouwbuurt Vonderkwartier in ontwikkeling.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 2
Hier was in 1934 volop nieuwbouw in ontwikkeling; toen werden ook de Maria Stuartstraat en Willem de Zwijgerstraat ontwikkeld.
Tegenwoordig vinden we hier huizenrijen uit 1934 (Mecklenburgstraat 20-60) en een gedeelte met appartementen uit 1983 (nrs. 8-18)
J. W. Janssen
havenwerker
 
Laagstraat 10
C. de Rooij
M. de Rooij
landbouwer
landbouwer
 
Laagstraat 20-A
G. A. Valentijn
J. van der Velde
onderbaas
portier
 
Laagstraat 20-B
J. F. Klomp
J. T. Kantelberg
T. H. Kantelberg
fabrieksarbeider
sigarenmaker
wever
 
Laagstraat 22
Café P.H. van Gulik
H. Vermeer
H. J. van Rijk
J. Andeweg
J. Bouwman
J. van Dooren
J. Thielemans
J. Vroomen
J. A. van Woerkom
J. C. Vogels
P. H. van Gulik
Sa. Damen

grondwerker
lompenkoopman
koopman
arbeider
machinewever
sigarenmaker
los arbeider
stationskruier
sigarenmaker
hulpmonteur
zonder beroep
Dit was het logement "De Olifant"
Laagstraat 26
J. J. Heesbeen
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 28
Chr. Fr. van Gijsel
Wed. G. van Gulik-Kantelberg
caféhouder en arbeider
zonder beroep
 
Laagstraat 30
M. A. van Eeten
N. van der Doelen
stukadoor
schilder
 
Laagstraat 32
L. W. Burg
letterzetter
 
Laagstraat 40
M. van Esch
chauffeur
 
Laagstraat 44
Een oude rij lage huisjes, later adressen Mecklenburgstraat 62-76, afgebroken omstreeks 1965, nu staat er een rij uit 1975
J. Aarts
Joh. Aarts' & Zn.
L. W. T. Aarts
koopman
verhuizingen en expeditiebedrijf
chauffeur
 
Laagstraat 46
W. van der Vleut
houtbewerker
 
Laagstraat 48
D. A. van Litsenburg
schilder
 
Laagstraat 50
N. Harbers
W. de Michiel
W. Schumacher
L. Swinkels
fabrieksarbeider
terrazzowerker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Laagstraat 52
W. Smulders
brievenbesteller
Foto uit 1962, kort voor de sloop.
Op nr. 72 runt Hoeimans in 1953 een tabakszaak
Laagstraat 54
A. C. Hoeimans
chauffeur
Laagstraat 56
T. van der Vorst
sterker
Laagstraat 58
Café H. Thomassen-Leenen
Th. J. Thomasse
H. Thomasse

fabrieksarbeider
zonder beroep
In 1953 nog steeds café H. Thomasse op nr. 76
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 1-A
Hoek Mauritsstraat
Brabantsche Automobiel Import N.V.
 
In 1934 verkoop en service van automobielen Graham, Horch en Minerva
Laagstraat 3
Rijtje oude huisjes; hier vinden we nu Mecklenburgstraat 1-9, een bedrijfsgebouw met boven wonen uit 1961-1964
J. van Os
los arbeider
 
Laagstraat 13
A. Loffeld
werkman
 
Laagstraat 15
P. C. Smeijers
W. A. den Exter Blokland
fabrieksarbeider
elektricien
 
Laagstraat 17
A. C. Rulo
H. J. Rulo
gemeentearbeider
stukadoor
 
Laagstraat 19
H. J. Langenhuijsen
schilder
 
Laagstraat 21
P. L. van Akkerveken.P
sigarenmaker
 
Laagstraat 23
P. J. van den Dungen
W. G. J. Smink
sigarensorteerder
koopman
 
Laagstraat 23-A
Tegenwoordig pand Mecklenburgstraat 19 (1928)
A. J. C. Bakkers
architect
In 1966 woonde Bakkers hier nog altijd, tegenwoordig een kantoorpand
Laagstraat 23-B
Mogelijk waar nu Mecklenburgstraat 39 is (achterterrein)
P. de Gruijter & Zn.
kruidenierswaren
 
Hiertussen wordt in 1939 een rij woningen gerealiseerd (nu Mecklenburgstraat 21-35)
Laagstraat 23-G
Gebouwd 1928, nu Mecklenburgstraat 41-43
Ja. Ja. Seijkens
M. van Hees
naaister
brievenbesteller
 
Laagstraat 23-H
M. A. L. de Moor
Ga. Ha. Ma. van der Stappen
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Laagstraat 23-I
Hoekpand St Martinusstraat, 1929 gebouwd (nu Mecklenburgstraat 45)
J. M. Eijkens
koperslager
 
Hiertussen ligt de St Martinusstraat
Laagstraat 25
Nu waarschijnlijk Mecklenburgstraat 47-51
Gebr. de Kruyff
H. de Kruyf
transportbedrijf
chauffeur
Op nr. 47 zit in 1953 kruidenier J. v.d. Laar.
In 1970 zat hier op de hoek bar 't Sterretje, een zwoel verlichte bar "met mooie en avontuurlijke dames"
Laagstraat 27
H. H. Koelen
stratenmaker
 
Laagstraat 27-A
J. B. de Turck
Th. Evers
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Hiertussen ligt waarschijnlijk de St Lambertusstraat
Laagstraat 29
Een oud rijtje arbeidershuisjes; nu vinden we hier een bedrijfsterreintje (Mecklenburgstraat 53)
K. Harks
melkbezorger
 
Laagstraat 31
A. M. Schollmeijer
C. A. van Tongeren
J. Schollmeijer
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
koopman
 
Laagstraat 33
P. A. Leenen
gemeentearbeider
 
Laagstraat 35
M. A. A. Timmermans
Th. M. van Eijndhoven
chauffeur
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 39
A. C. van Hoof
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 39-A
 
Amstelbrouwerij
agent A. van den Bemd, tevens mineraalwaterfabriek
In 1953 en 1964 drankengroothandel A. van Wees op nr. 65
Laagstraat 39-B
Drie huizen uit 1928, nu Mecklenburgstraat 67-71
H. C. Strijbosch
Henri C. Strijbosch-van Zandvoort
autoverhuurder
autoverhuurder
In 1934 de Aarga Garage, official Dodge-dealer.
Garage Strijbosch zat er in 1966 nog altijd
Laagstraat 39-C
A. Vissere
aannemer
 
Laagstraat 39-D
C. J. A. van Hoof
J. C. van Hoof
sigarenmaker
koopman
 
Laagstraat 41
Huisje aan de spoorlijn
A. M. van Leent
H. van Leent
melkslijter
arbeider melkfabriek
Foto anno 1958 van het spoorhuisje


Hier ligt de overweg. De Laagstraat vervolgt in 1934 aan de andere zijde van het spoor als een smal 'zwart' pad door de velden (kaart).
Pas een stuk verder zuidelijk bij de Baarsstraat komt er weer bebouwing langs de weg. Dat is waar de straat nu de Christinastraat heet.
Waar vroeger de overweg was, vinden we tegenwoordig de kruising Karel de Grotelaan/ Hagenkampweg.

Overigens is de huisnummering in 1934 aan de even zijde wat vreemd. Het laatste Mecklenburgstraat-huisje, vlak voor de spoorlijn heeft huisnummer 58. Dan krijg je het zwarte pad. De eerste huizen voorbij de Baarsstraat krijgen dan huisnummer 58M-58W, al liggen die een halve kilometer verwijderd van 58.

De St Lambertusstraat is een verbinding tussen de Laagstraat (nu Mecklenburgstraat) en de Hoogstraat. Nog steeds een leuk, sfeervol oud straatje. In 1921-22 wordt hier de riolering aangelegd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Lambertusstraat 2
Huizenrij uit 1921
H. B. Emmerink
H. H. Emmerink
Sj. G. Emmerink
kantoorbediende
bankbeambte
elektricien
 
St Lambertusstraat 4
K. Planting
W. Lammers
Tha. Ja. Eth. Boekhout
elektricien
koperslager
zonder beroep
 
St Lambertusstraat 6
C. M. P. A. Pijnenburg
kantoorbediende
 
St Lambertusstraat 8
J. de Wit
J. P. J. de Wit
herenkleermaker
fabrieksarbeider
 
St Lambertusstraat 10
L. Rossi
terrazzowerker
 
St Lambertusstraat 12
J. H. Verhagen
J. H. Verhagen
Pa. Fa. Verhagen
bakker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
St Lambertusstraat 14
C. Renders
W. Willemsen
fabrieksarbeider
arbeider
 
St Lambertusstraat 16
Bijzondere, strak gepleisterde panden uit 1921
Aardappelcentrale
H. van Dijk
J. Hoogland
J. Meester
J. N. Soors
Jacob Hoogland
arbeider
koopman
chauffeur
fabrieksarbeider
Ook in 1953 nog Hoogland, in 1980 zaten hier de Ver. Aardappelgrossiers Eindhoven
St Lambertusstraat 18
C. de Hond
C. J. A. de Hond
Gebr. P. en A. de Hond
P. E. N. de Hond
conducteur N.S
kantoorbediende
groothandel in sigaretten en tabak
grossier in tabak
 
St Lambertusstraat 20
J. M. Soors
P. E. Fr. Hinsen
sigarenmaker
vertegenwoordiger
 
St Lambertusstraat 20-A
J. J. Versteeg
schilder, meubelschilder
 
St Lambertusstraat 22
Pand uit 1922
E. H. Hagelsteijn
Aa. Ja. Hagelsteijn
Ma. Aa. Hagelsteijn
handelsreiziger
filiaalhoudster
filiaalhoudster
 
St Lambertusstraat 24
J. Th. Bouwmans
W. A. Bouwmans
chauffeur
kuiper
 
Hiertussen was in 1934 een braakliggend bouwterrein; de woningen 24A-C werden toen gebouwd
St Lambertusstraat 26
Rij oude werkmanshuisjes, gebouwd omstreeks 1915
A. M. Groos
J. Strammen
K. Wentink
schoenmaker
landbouwersknecht
opperman
Antoon Groos (1892, Geffen) is een crimineeltje. Eind 1934 wordt hij weer eens opgepakt voor diefstal van een rijwiel; zijn huwelijk is op de klippen, in 1935 laat zijn vrouw, die dan op de Boschdijk woont en geld verdient als keukenmeid, zich van hem scheiden.
In 1953 op dit adres kruidenier van Asperen, in 1964 de kruidenierszaak van de dames Smulders, in 1975 E.K.O. hout en meubelen en in 2011 nog altijd
St Lambertusstraat 28
A. Weihser
G. A. van Ewijk
G. F. J. Wouters
Th. G. Janssen
kleermaakster
groentenhandelaar
assistent posterijen
bankwerker
 
St Lambertusstraat 30
J. B. Vermeijlen
Ja. Ma. Vermeijlen
terrazzowerker
winkeljuffrouw
 
St Lambertusstraat 32
A. Siemons
Wed. G. Broeksteeg-Neggers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
St Lambertusstraat 34
F. Vosters
L. Vosters
M. T. C. Vosters
Ma. Ca. Vosters
slager
bakker
slager
costumière
 
St Lambertusstraat 36
J. Blankers
remmer N.S
 
St Lambertusstraat 38
D. van der Haar
Wed. F. Luyten-Schellekens
tuinman
zonder beroep
 
St Lambertusstraat 40
M. A. van Hooff
sigarenmaker
 
St Lambertusstraat 42
L. Kivits
C. Bopp
Ca. Ma. de Rooij
Huisvr. H. van Bruchem-Westerlaken
koopman, logementshouder
meubelmaker
huishoudster
zonder beroep
Reclamekaart voor het logement.
In 1965 begon Rob van Geloven in het voormalige logement een kroeg, De Herberg, die na wat strubbelingen een vergunning kreeg; vanaf 1969 en in 1975 café Guus Geluk; in 1985 café-bar the Queen's Pub en zo heet het in 2011 nog altijd
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Lambertusstraat 1-A
Onderdeel hoekpand Mecklenburgstraat, 1925
C. J. van Geel
Ja. Ma. Ea. van Duren
rijksambtenaar
winkeljuffrouw
 
St Lambertusstraat 1-B
B. Colet
timmerman
 
St Lambertusstraat 1
Fraaie, gave rij oude werkmanshuisjes
H. A. Maas
M. Smulders
tabaksstripper
magazijnknecht
 
St Lambertusstraat 3
J. W. van den Broek
arbeider glasfabriek
 
St Lambertusstraat 5
W. van Gastel
sigarenmaker
 
St Lambertusstraat 7
J. C. van Uden
Ja. Ma. van Cronenburg
smid
zonder beroep
 
St Lambertusstraat 9
J. C. van de Sande
meesterknecht
 
St Lambertusstraat 11
B. van Dijck
B. P. G. van Dijck
trambeambte
timmerman
 
St Lambertusstraat 11-A
Pand uit 1929
A. J. van den Dungen
trijpwever
 
St Lambertusstraat 13
Hoekpand Martinusstraat, gemeentelijk monument, hoewel de gevel gewit is
A. A. Liebe
J. F. Lossie
N. A. Duits
Wed. J. M. Oerlemans-Broos
Ea. Wa. Aa. Soentjens
Pa. Aa. van Campenhout
machine-tekenaar
hulpbesteller
drukker
filiaalhouder (kruidenierswaren)
dienstbode
winkeljuffrouw
Later groentewinkel van Basten; deze winkel op de hoek is tegenwoordig al jaren een gewoon woonhuis
Hiertussen ligt de St Martinusstraat
St Lambertusstraat 15
Aardige rij werkmanshuisjes uit 1918, nu een gemeentelijk monument
A. A. C. M. Hond
fabrieksarbeider
 
St Lambertusstraat 17
J. M. Duquesnoy
los arbeider
 
St Lambertusstraat 19
S. van der Zee
huisbewaarder
 
St Lambertusstraat 21
A. W. de Kort
C. T. de Kort
P. de Kort
T. N. de Kort
monteur
radiomonteur
radiomonteur
sigarenmaker
 
St Lambertusstraat 23
G. M. van Poppel
Ma. Ia. Ca. van Poppel
bankwerker
kantoorbediende
 
St Lambertusstraat 25
J. de Greef
M. C. J. de Greef
Ma. Ma. Aa. de Greef
controleur
kantoorbediende
dienstbode
 
St Lambertusstraat 27
A. P. ter Haar
Ma. Pa. Ca. Kuiten
J. Kuiten
isoleerder
sigarenmaker
zonder beroep
 
St Lambertusstraat 29
M. M. van Herwaarden
Tj. Zoethout
drukker
bedrijfs-assistent
 


 
De St Martinusstraat is een zijstraatje van de Laagstraat (Mecklenburgstraat) dat afbuigt naar de Lambertusstraat. Ook nog steeds een sfeervol, karakteristiek straatje met enkele monumenten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Martinusstraat 2
Gaaf oud pandje
J. van der Ham
Wed. S. van der Ham-Hijmans
boekhouder
zonder beroep
Het joodse echtpaar Joseph van der Ham (1902, Eindhoven) en Jennie Koppens (1901, St Oedenrode) vestigt zich hier in 1931; moeder woont in; het echtpaar heeft 1 zoon Salomon (1932); oma, ouders en kind vinden in de oorlog de dood in het concentratiekamp
St Martinusstraat 4
A. Leygraaf
F. W. Leygraaf
Aa. Ma. van Thiel
meesterknecht-letterzetter
letterzetter
winkeljuffrouw
 
St Martinusstraat 6
Boven/ benedenhuis, verbouwd in 1926
H. H. C. Thijssen
Ha. Ha. Trommel
handelsreiziger
zonder beroep
 
St Martinusstraat 6-A
J. H. E. J. M. de Bruijn
L. A. A. de Bruijn
assistent accountant
zonder beroep
 
St Martinusstraat 8
J. G. Lemmens
stukadoor
 
St Martinusstraat 8-A
F. W. Suers
assistent op een weverij
 
St Martinusstraat 10
Woningen 1926
J. F. A. Baijens
Wed. B. V. Lejeune-Milard
boekhouder
zonder beroep
 
St Martinusstraat 12
J. C. Vennix
P. Vennix
boekhouder
zonder beroep
 
St Martinusstraat 14
Verschillende huizen van 1926 of ouder
A. P. L. Luyten
P. C. Luyten
Wed. A. F. Luyten-van den Burg
fabrieksarbeider
instrumentmaker
zonder beroep
 
St Martinusstraat 16
L. J. Soors
verzekeringsagent
 
St Martinusstraat 18
W. Senders
timmerman en caféhouder
 
St Martinusstraat 20
Rij gemeentelijke monumenten
Ma. Wa. van Maanen
coupeuse, mode-vakschool
 
St Martinusstraat 22
H. A. Lenting
J. van Beek
fabrieksarbeider
schilder
 
St Martinusstraat 24
A. A. de Kok
A. J. de Kok
Ha. Wa. Tha. Strik
handelsreiziger
houtbewerker
dienstbode
 
St Martinusstraat 26
W. A. Vonk
Wed. J. J. M. Keukens-Verdugt
glasblazer
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Martinusstraat 1
Verschillende huizen uit bouwjaren 1925-1929
H. G. de Haan
timmerman
 
St Martinusstraat 3
G. J. Jansen
H. M. Verheijen
Ma. He. Ja. Sampers
elektricien
kleermaker
winkeljuffrouw
 
St Martinusstraat 5
G. W. Bloemers
J. Lodeweges
L. A. F. Vorstenbosch
ambtenaar Rijks Dir. Bel
klerk bij de belastingen
adjunct-commies Dir. Bel
 
St Martinusstraat 7
P. W. van Heijnsbergen
boekbinder
 
St Martinusstraat 9
M. H. van Santvoort
chef boekdrukkerij
 
St Martinusstraat 11
W. Hansen
agent van de "Telegraaf" en "De Courant"
 
St Martinusstraat 13
R. Blommers
timmerman, timmerbedrijf
In zijn timmerfabriekje brak in 1936 brand uit; het brandde geheel uit, zeven werknemers op straat; verzekering dekte de schade
St Martinusstraat 15
Monumentaal ouder pand
H. J. Doomen
musicus
 
St Martinusstraat 17
A. W. Doomen
M. B. Bernaards
Ph. Doomen
kantoorbediende
fabrieksarbeider
zonder beroep
In 1934 bericht de krant hier over het gouden paar F. Doomen
St Martinusstraat 19
Verschillende woningrijen uit 1928
M. Valk
sigarenmaker
 
St Martinusstraat 21
B. F. Haven
Mej. G. Haven
R. Haven
P. Boluijt
timmerman
mode-vakschool
kantoorbediende
portier
 
St Martinusstraat 23
J. Broos
assistent
 
St Martinusstraat 25
H. Timmermans
W. J. J. van Leest
reiziger
bankwerker
 
St Martinusstraat 27
Ant. M. van Leest
keurmeester-radio
Toonkunstenaar van Leest werd destijds benoemd in de jury voor de landelijke Grote Nationale Muziekwedstrijd
St Martinusstraat 29
C. M. J. van Velsen
J. C. van Velsen
M. H. de Vries
Ha. Pa. Va. Ma. Ja. van Velsen
procuratiehouder
bedrijfsleider
vertegenwoordiger
stenotypiste
 
St Martinusstraat 31
A. J. van Gils
leraar ambachtsschool
 

 

De Palingstraat is een andere verbinding tussen Laagstraat (Mecklenburgstraat) en Hoogstraat.
Een oud weggetje wat vroeger ooit het Spijkerstraatje werd genoemd (naar toenmalige kroegbaas Spijker van het café op de hoek van de Hoogstraat). De officiële straatnaam was tot 1920 de Groenstraat. Bij de annexatie van Gestel werd de naam gewijzigd omdat er in Tongelre ook al een Groenstraat bestond.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Palingstraat 2-A
Woonhuizen uit 1927, op de hoek naast het spoorhuisje van de Laagstraat; nu gesloopt
J. C. Bosch
conducteur N.S
Foto in 1970
Palingstraat 2-B
A. van Dooren
sigarenmaker
Palingstraat 2-C
A. van Dooren
A. C. van Dooren
B. van Dooren
J. van Dooren
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaker
metaalbewerker
Palingstraat 2
Oorspronkelijk rij oude huisjes, allemaal inmiddels gesloopt.
Hier staat nu een nieuw rijtje uit 1989 (tussen Mecklenburgstraat en de Snoekstraat) en uit 1988 (voorbij de Snoekstraat richting Hoogstraat)
M. A. van Dinter
P. F. H. Melchors
los arbeider
opperman
Foto van de rij oude huisjes in 1960
Palingstraat 4
H. Vervoort
houtbewerker
Palingstraat 6
G. A. J. van Spelde
J. Hoevenaars
timmerman
remmer N.S
Palingstraat 8
H. Hoeymans
grondwerker
Palingstraat 10
C. A. van Hoek
H. B. van Hoek
P. C. van Hoek
fabrieksarbeider
schilder
fabrieksarbeider
Palingstraat 12
A. J. Dirkx
J. van de Goor
postbeambte
sigarenmaker
Palingstraat 14
A. H. Leenen
schoenmaker
Palingstraat 16
H. van Mierlo
sigarenmaker
Palingstraat 18
C. W. M. van Turnhout
J. W. M. A. van Turnhout
kantoorbediende
sigarenkistenmaker
In 1934 tevens handel in kruideniersartikelen
Palingstraat 20
H. J. Tournoij
sigarensorteerder
 
Palingstraat 22
F. van de Laarschot
P. J. Kox
arbeider
chauffeur
Op de binnenplaats van vrachtrijder Kox brandde in 1935 een zevenpersoonsauto uit; een knecht was met vuur bij lekkende benzine gekomen; de auto, eigendom van ene Van Rooij, was niet verzekerd
Palingstraat 24
J. C. Burghouts
sigarenmaker
 
Palingstraat 26
P. H. Troost
sigarenmaker
Foto: het witte pand links is nr. 26 waar het 84-jarige echtpaar Troost-Ooms in 1943 hun 60-jarig huwelijksfeest vierde; de huizenrij loopt verder tot nr. 38, op de achtergrond zien we de Hoogstraat; de huizenrij moest worden gesloopt om het smalle straatje te verbreden
Palingstraat 28
J. H. van Gennip
W. Fr. van Bokhoven
sigarenmaker
metselaar
 
Palingstraat 30
J. Bogers
fabrieksarbeider
Bogers vierde hier in 1942 zijn 40-jarig huwelijksfeest
Palingstraat 32
J. C. van der Wiel
J. Th. Hovens
fabrieksarbeider
kleermaker
 
Palingstraat 34
C. J. P. Alberse
sigarenmaker
 
Palingstraat 36
P. Hertogs
fabrieksarbeider
Hertogs had een lintje van de Orde van Oranje-Nassau, hij overleed in 1944 op 73-jarige leeftijd
Palingstraat 38
P. J. Hagen
Aa. Ma. Ea. Hagen
Wed. P. Hagen-van den Boomen
bankwerker
strijkster
zonder beroep
 
Palingstraat 40
Rijtje huizen uit 1926, nog bestaand
R. C. Bijnen
meesterknecht
 
Palingstraat 42
F. A. B. Tijs
assistent laborant
 
Palingstraat 44
P. C. C. van Houtert
fabrieksarbeider
 
Palingstraat 46
F. W. K. Persoon
Ja. Aa. Ca. Persoon
vetsmelter
plakster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Palingstraat 1
Nabij hoek Mecklenburgstraat nu huizen uit 1989
C. Sanders
Wed. M. Sanders-Drieskens
chauffeur
brandstoffenhandel
In 1953 brandstoffenhandel P.J. Kox
Palingstraat 3
H. G. van 't Hof
timmerman
 
Palingstraat 5
J. F. van Mierlo
N. H. Beckers
sigarenmaker
hoedenmaker
 
Palingstraat 7
F. J. van Gelooven
sigarenmaker
 
Palingstraat 9
H. W. van der Vorst
chauffeur
 
Palingstraat 11
Rij oude werkmanshuisjes, verschillende tegenwoordig nog gaaf behouden
A. M. C. Heijmans
M. A. C. Heijmans
W. J. Heijmans
wever
timmerman
arbeider N.S.
 
Palingstraat 13
G. van Bakel
J. van Zantvoort
diamantbewerker
timmerman
 
Palingstraat 15
J. H. Teuwissen
timmerman
 
Palingstraat 17
J. F. Smits
machinist
 
Palingstraat 19
J. M. van Dinter
J. Th. van Dinter
Th. van Dinter
groentenhandelaar
groentenhandelaar
kantoorbediende
 
Palingstraat 21
G. F. C. van der Putten
metaalbewerker
 
Palingstraat 25
J. H. Janssen
gasfitter
 
Palingstraat 27
A. H. B. van Tuijl
H. van Tuijl
W. A. van Tuijl
houtbewerker
sigarensorteerder
sigarenmaker
 
Palingstraat 29
J. M. Koning(s)
bakker
In 1953 bakker J. van Bree
Palingstraat 31
Bedrijfsgebouw 1924, met achter wat we tegenwoordig kennen als De Verborgen Tuin
 
 
Oorspronkelijk sigarenfabriek Kopeho, in 1934 niet meer in het adresboek vermeld; vanaf 1935 leerfabriek Lico(te); in 1949 wordt het Esgee electrische-apparatenfabriek, in 1975 heet het Capax
Palingstraat 33
Woningrij uit 1926
A. M. Brinkmans
melkventer
 
Palingstraat 35
Aa. Wa. Meulders
M. Brinkmans
werkster
fabrieksarbeider
 
Palingstraat 37
M. Hens
coupeur
 
Palingstraat 39
J. P. C. Knapen
M. J. C. Knapen
Ha. Ca. Knapen
Wed. M. F. Knapen-de Kok
kantoorbediende
kantoorbediende
winkelbediende
zonder beroep
 
Palingstraat 41
Woningrij 1929
A. C. Hertogs
H. W. Tijs
typograaf
verzekeringsagent
 
Palingstraat 41-A
R. M. van Galen
chauffeur
 
Palingstraat 41-B
J. van Lierop
borstelmaker
 
Palingstraat 43
M. G. de Vries
chauffeur
 
Palingstraat 45
P. L. J. Bogers
Huisvr. G. van den Elsen-Daas
arbeider
zonder beroep
 


De Hagenkampweg was vroeger één lange weg die langs het spoor liep, van het Lodewijk Napoleonplein tot aan de Hoogstraat.
De meeste woningen van 1934 zijn er tegenwoordig nog steeds, maar het karakter van de straat is ingrijpend veranderd. Het spoor is verdwenen. Door de aanleg (1963) van de Karel de Grotelaan is de Hagenkampweg in twee stukken gesplitst. Voorlopig blijft de weg dan nog een doorgaande verbinding.
In 1981 wordt er na veel politieke discussie besloten er geen doorgaande route meer van te maken. Een rij woningen aan de Karel de Grotelaan vormt sinds 1988 een scheiding tussen wat nu twee verschillende straten zijn, Hagenkamplaan Noord en Hagenkamplaan Zuid geheten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hagenkampweg 2
Twee huizen in het woonblok tussen de hoek Lodewijk Napoleonplein en de Frederika van Pruisenweg, gebouwd in 1930
H. L. van Aller
onderwijzer
In 1959 pension Verhoeven
Hagenkampweg 4
A. M. Frederikse
J. W. M. J. Boost
Kl. S. van der Wolk
P. Bakker
Ja. Sa. Tha. Ma. Boost
Wed. E. Boost-van Moorsel
aspirant landmeter
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
In 1959 pension Hegeraat
Hiertussen bevindt zich de Frederika van Pruisenweg; het hoekhuis (Hagenkampweg 38) was in 1934 nog in aanbouw; hier kwam later de slager Pierre Achten en in 1975 cafetaria De Hagenkamp
Hagenkampweg 40
Grote rij stadse panden, onder- en bovenwoningen gebouwd in 1928; nu Hagenkamp Noord 40-90
L. Ooijens
ambtenaar telegrafie
 
Hagenkampweg 42
D. W. Meijer
G. M. Langereis
J. Heijnen
pensionhouder
kantoorbediende
winkelbediende
 
Hagenkampweg 44
Da. Wa. van Mild
J. Th. Dieleman
winkeljuffrouw
kantoorbediende
 
Hagenkampweg 46
B. H. Huiskamp
B. J. Huiskamp
kantoorbediende
instrumentmaker
 
Hagenkampweg 48
J. van Beers
P. Kinbergen
besteller van Gend & Loos
kantoorbediende
 
Hagenkampweg 50
Ma. Bakker
scheikundig analyste
 
Hagenkampweg 52
L. J. H. Bouchez
handelsreiziger
 
Hagenkampweg 54
H. J. A. Batenburg
reiziger
 
Hagenkampweg 56
B. Stokvis
technisch tekenaar
Joods echtpaar Barend Stokvis (1905, Watergraafsmeer) en Alida Koningswinter (1909, Amsterdam) komt na hun huwelijk in 1932 hier wonen; ze verhuizen naar de Alb. van Nassaustraat, krijgen 2 dochtertjes, en worden in 1944 uit Westerbork gedeporteerd; de vader sterft in 1945 in Duitsland, Mirjam (1936) blijft vermist en moeder en Henriette (1941) overleven de oorlog.
In 1995 vinden we op dit adres studentenhuis Pater Moeskroen
Hagenkampweg 58
Wed. H. C. J. Walraven-Verdonschot
zonder beroep
 
Hagenkampweg 60
C. M. Baarsgast
Ca. Ma. Ja. van Raamsdonk
directeur Chicago Theater
fabrieksarbeidster
 
Hagenkampweg 62
P. Wegman
Wed. P. J. van Lieshout-Manders
assistent accountant
zonder beroep
 
Hagenkampweg 64
L. van Heusden
A. H. van Heusden
E. Zadoks
G. B. Dirks
J. van Riemsdijk
J. M. van Hofwegen
L. P. M. van Heusden
Ee. Aa. Na. Gribnau
Ma. Ja. Aa. Mangé
pensionhouder
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
elektro-technicus
elektro-technisch ingenieur
zeeman
kantoorbediende
winkeljuffrouw
Zadoks werd in de oorlog bij Philips ontslagen (hij was een jood)
Hagenkampweg 66
J. H. van der Schaaff
kantoorbediende
 
Hagenkampweg 68
Wed. J. B. Jansen-Westelaken
Wed. P. F. de Lepper-Janssen
zonder beroep
zonder beroep
 
Hagenkampweg 70
H. P. L. J. Naninck
boekhouder
 
Hagenkampweg 72
A. H. Broestenhuijzen
Ea. Ha. Ma. de Graaf
constructietekenaar
naaister
 
Hagenkampweg 74
K. A. Bieber
architect
 
Hagenkampweg 76
G. L. J. de Kort
kantoorbediende
 
Hagenkampweg 78
C. van den Berg
instrumentmaker
 
Hagenkampweg 80
W. Le Mair
instrumentmaker
 
Hagenkampweg 82
A. Th. Okkerse
pensionhouder
Was dit in 1934 al een pension, in 1995 is dit nog altijd een kamerbewonerspand; nummer 82 is dan studentenhuis Hogerhuis en 84 is studentenhuis Haagje
Hagenkampweg 84
A. de Ridder
A. M. Moonen
J. Brouwer
C. L. Schweszel
W. Nöfer
Ga. Ja. Ma. van Beukering
Ma. Pa. Ja. van Beukering
kantoorbediende
leraar ambachtsschool
tekenaar
bankbeambte
draaier
kantoorbediende
typiste
Hagenkampweg 86
Ea. Ma. de Jong
kantoorbediende
 
Hagenkampweg 88
J. G. Tavenier
P. W. Tavenier
Ja. Ma. Tavenier
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
In 1995 studentenhuis Help We Zakken Weg
Hagenkampweg 90
R. Kuipers
architect
 
Hier ligt nu de Anna Pauwlonastraat
Hagenkampweg 98
Rijtje oude huisjes, inmiddels gesloopt; hier is nu een flat uit 1988 en een in 1934 gereedgekomen hoek-winkelhuis van Vergouwen (nu Hagenkampweg Noord 106A-C)
W. van der Kruys
fabrieksarbeider
 
Hagenkampweg 100
A. van Werde
G. van Werde
Ma. Christiaans
arbeider
tabaksbewerker
huishoudster
 
Hagenkampweg 102
J. Veenhof
fabrieksarbeider
 
Hagenkampweg 104
Ch. Barten
Wed. G. Wuijts-Bruggeman
chauffeur
zonder beroep
Foto in 1967, kort voor de sloop
Hagenkampweg 106
C. J. Paaijmans
C. J. M. Paaijmans
J. M. Paaijmans
L. C. M. Paaijmans
Ca. Ja. Ma. Paaijmans
timmerman
bankwerker
huisschilder
schilder
naaister
 


Hier lag de kruising met de Laagstraat, hier was een spoorwegovergang. Tegenwoordig heet de kruisende staat Mecklenburgstraat en naar het zuidoosten gaat die weg verder als Karel de Grotelaan. De Hagenkampweg gaat hier sinds 1988 verder als Hagenkampweg Zuid, een naamswijziging die nodig was toen het noordelijk en zuidelijk deel van de oude weg door een huizenrij van de Karel de Grotelaan gescheiden werd.

Het gedeelte Hagenkampweg Zuid, in 1934 de adressen Hagenkampweg 108-220, volgt verderop.
 


2 Laagstraat-midden

(Christinastraat, inclusief Hagenkampweg Zuid en Baarsstraat)

Dit deel van de Laagstraat kennen we tegenwoordig als de Christinastraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 58-A
Mogelijk een oud adres tegenover de Baarsstraat
Fr. Breidenbach
J. P. van de Griend
sportleraar
tuinman
 
Laagstraat 58-M
Rij van 7 relatief nieuwere woningen van omstreeks 1925, later adres Laagstraat/ Christinastraat 170-182; inmiddels gesloopt en hier ligt nu een flatcomplex op de hoek Christinastraat/ Keizer Karel V Singel
M. J. Nieuwenhuizen
monteur
 
Laagstraat 58-R
J. H. Smits
agent van politie
 
Laagstraat 58-S
P. van den Broek
agent van politie
 
Laagstraat 58-T
H. J. Litjens
H. J. H. Flinsenberg
J. Minten
timmerman
stoker
arbeider
 
Laagstraat 58-V
A. H. Corstjens
timmerman
 
Laagstraat 58-W
A. F. Bots
elektricien
 
Laagstraat 60
Verschillende huizen, inmiddels allemaal gesloopt (aanleg rondweg, Busonilaan, Rubinsteinlaan)
W. van Kemena
zonder beroep
 
Laagstraat 62
Aa. van de Wouw
W. van de Wouw
sigarenmaakster
sigarenmaker
 
Laagstraat 64
H. W. van de Crommert-van de Wouw
Wed. M. van de Crommert
fabrieksarbeider

zonder beroep
 
Laagstraat 82
W. van den Boogert
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 86
W. Camps
schoenmaker
 
Laagstraat 88
Th. van den Boomen
W. Buijtels
Wed. H. van den Boomen-van Happen
landbouwer
metselaar
dienstbode
Dit was waarschijnlijk een pand tegenover de Botstraat, waar nu het pleintje Busonilaan ligt
Laagstraat 90
Huisvr. J. Th. C. Henkelman-Brekx
werkster
 
Laagstraat 92
W. van Bakel
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 92-A
C. J. Teunissen
Ha. Ma. Kemper
plantsoen-werkman
zonder beroep
Foto; later adres Laagstraat 248-250, na 1985 gesloopt (toen woning van fotograaf Martien Coppens)
Laagstraat 92-B
A. Chra. Bax
C. Bax
H. J. Bax
M. J. Bax
fabrieksarbeidster
leerling-meubelmaker
magazijnknecht
arbeider reinigingsdienst
Laagstraat 94
Wed. A. Konings-van de Ven
zonder beroep
 
Laagstraat 96
A. P. C. Buis
arbeider lederfabriek
 
Laagstraat 98
C. J. Jansen
koopman
H. Bax groentewinkel in 1953 (huisnr. 256)
Laagstraat 98-A
A. van Helvoort
P. C. van de Mortel
landbouwer
voerman
 
Laagstraat 98-B
H. J. van der Heijde
zonder beroep
 
Hier bevindt zich nu de Rubinsteinlaan
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 41-M
Dit is waarschijnlijk het huidige pand Christinastraat 171, gebouwd 1929, hoek Baarsstraat
B. Harks
winkelier (kruidenierswaren)
In 1953 en 1966 kruidenier/ zelfbediening A.P. Wouters
Laagstraat 41-N
In 1937 wordt dit omgenummerd naar Laagstraat 173-197 en tegenwoordig vinden we deze huizen uit 1928-1929 terug als Christinastraat 173-197
P. Potting
P. H. Potting
Th. G. N. van Alphen
schilder
schilder
fabrieksarbeider
Echtpaar Potting komt uit München-Gladbach
Laagstraat 41-O
H. A. Verbakel
J. C. Verschueren
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Laagstraat 41-P
Th. H. Bouman
W. H. K. van Emden
fabrieksarbeider
caféhouder
 
Laagstraat 41-Q
J. Aarts
M. Aarts
timmerman
leerlooier
 
Laagstraat 41-R
I. Boerenkamp
metaalbewerker
 
Laagstraat 41-S
M. M. Baaijens
J. Ebben
glasblazer
zonder beroep
 
Laagstraat 41-T
A. L. van Teeffelen
E. H. Janssen
kantoorbediende
bakker
 
Laagstraat 41-W
M. C. Roos
smid
 
Laagstraat 41-X
P. B. Roos
P. P. Roos
slijper drukkerij
sigarenmaker
 
Laagstraat 41-Y
A. C. Prinsen
J. W. van den Eijnden
W. van den Eijnden
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 41-Z
A. F. H. Wubbels
H. Mathijssen
schoenmaker
fabrieksarbeider
Mathijssen had hier na de oorlog een naaimachinehandel
Laagstraat 43
Verschillende woningen, nu afgebroken; hier ligt nu de rondweg (Keizer Karel V Singel) en de woningbouw aan de Botstraat (1939)
C. Bakermans
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 47
J. H. G. Eszers
timmerman
 
Laagstraat 47-A
J. F. Somers
Jac. Somers
koopman
ijzerhandel
 
Laagstraat 47-C
P. van de Kemenade-van Rijsingen
tuinier en groentenhandelaar
 
Laagstraat 47-F
Krüger
tegelzetter
 
Laagstraat 47-H
H. Eijkens
J. R. Boekhoud
koperslager
machinist
 
Laagstraat 47-I
H. Fr. van Oorschot
calculator
 
Laagstraat 47-J
A. J. M. Priem
bankwerker
 
Laagstraat 47-K
J. B. H. Reemers
J. L. Tielemans
P. M. Sanders
Wa. Da. Blankers
kapper
timmerman, timmerfabriek
chauffeur
dienstbode
 
Hier nu de zijstraat Botstraat (een straat nog zonder bewoonde adressen in 1934)


Het tweede deel van de Hagenkampweg, de tegenwoordige Hagenkampweg Zuid, is het deel tussen de spoorwegovergang en de Hoogstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hagenkampweg 108
Huisjes op de hoek van de toenmalige Laagstraat; tegenwoordig ligt hier de Karel de Grotelaan
A. P. C. Welten
G. W. Welten
timmerman
caféhouder
Café Het Groenewoud, link
Hagenkampweg 110
N. C. van der Meijden
elektricien
 
Hagenkampweg 112
J. J. W. Reemers
sigarenmaker
 
Hagenkampweg 116
Huizenrij gesloopt voor de aanleg Karel de Grotelaan; hier ligt nu een woningrij uit 1989 (Karel de Grotelaan 15-23)
M. Jochem
slager, slagerij
Foto in 1967 voor de sloop (toen slagerij van der Lubbe op 116)
Hagenkampweg 118
J. L. Wouterse
fabrieksarbeider
Hagenkampweg 120
J. A. A. van Boekel
tegelzetter
Hagenkampweg 122
D. B. Funke
D. R. Funke
J. Merkies
Ma. Ha. van de Merkhof
Me. Borowec
T. W. van der Zant
Wa. La. Zijl
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
magazijnbediende
kantoorbediende
Foto in 1967 voor de sloop
Hagenkampweg 124
C. de Boer
Aa. Ca. Janssen
Wa. Janssen
machinist N.S
pensionhoudster
zonder beroep
Hagenkampweg 126
Verschillende huizen, nog steeds bestaand; de meeste zijn in ±1927 gebouwd (146-148 ouder)
J. H. Thöne
R. H. Stuut
kantoorbediende
glasblazer
 
Hagenkampweg 128
van Straalen
A. van Straalen
Pa. Ma. van Straalen
elektrotechnisch bureau
steendrukker
dienstbode
 
Hagenkampweg 130
Ja. Weemers
W. J. Weemers
Ha. Ja. Weemers
C. M. Weemers
fabrieksarbeidster
modelmaker
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Hagenkampweg 132
M. van der Linden
sigarenmaker
 
Hagenkampweg 134
H. A. Wijn
timmerman
 
Hagenkampweg 136
F. H. van der Horst
Wed. L. L. van der Horst-Basten
administrateur
zonder beroep
 
Hagenkampweg 138
N. A. van Beurden
W. A. Peters
snijder
besteller
 
Hagenkampweg 140
F. J. van Pelt
J. G. H. Franchen
glassnijder
handelsreiziger
 
Hagenkampweg 142
Vettorato & Cie
E. P. Vettorato
terrazzo, kunststeen- en betonwerken
granietbewerker
In 1969 terrazzobedrijf L. Rossi
Hagenkampweg 146
Fr. Bakermans
schilder
 
Hagenkampweg 150
J. A. L. Oeffel
J. J. Louwers
kantoorbediende
lantaarnaansteker
 
Hagenkampweg 152
P. J. ten Have
fysicus
 
Hagenkampweg 154
C. van den Eeden
Wed. P. van den Eeden-Jongenelen
lampenreparateur
zonder beroep
 
Hagenkampweg 160
Een lange rij arbeidershuisjes uit 1906, waarvan de meeste tegenwoordig nog mooi en gaaf bewaard zijn
H. Kox
Wed. L. J. Baijens-Knapen
agent levensverzekering
zonder beroep
 
Hagenkampweg 162
H. L. van de Goor
sigarenmaker
 
Hagenkampweg 164
A. A. van de Goor
werkmeester
 
Hagenkampweg 166
W. A. Heezemans
schilder
Echtpaar Heezemans-Lutters vierde hier in 1958 hun 50-jarig huwelijksfeest
Hagenkampweg 168
A. C. Heezemans
A. Fr. Heezemans
Fr. Heezemans
J. P. F. Vervoort
letterzetter
letterzetter
postbambte
timmerman
 
Hagenkampweg 170
J. J. van Grootel
arbeider
 
Hagenkampweg 172
Wed. J. In 't Ven-van Rijsingen
Ha. Pa. In 't Ven
winkelierster
naaister
 
Hagenkampweg 174
J. Jacobs
K. P. Jacobs
boomkweker
boomkweker
 
Hagenkampweg 176
H. van der Steen
stratenmaker
 
Hagenkampweg 178
A. van de Vorst
Ha. Ma. Wa. van de Vorst
sigarenmaker
sigarenmaakster
 
Hagenkampweg 180
G. H. H. de Greef
schoenmaker
 
Hagenkampweg 182
H. van Orten
fabrieksarbeider
 
Hagenkampweg 184
P. W. Tielemans
fabrieksarbeider
 
Hagenkampweg 186
H. van Gerwen
fabrieksarbeider
 
Hagenkampweg 188
M. F. Kerssemakers
P. J. Wouters
tabaksbewerker
meesterknecht sigarenfabriek
 
Hagenkampweg 190
J. J. Zalm
M. Wouters
Wed. P. J. Wouters-Peeters
sigarenmaker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Hagenkampweg 192
J. W. van Grimbergen
W. van Grimbergen
typograaf
chef sorteerkamer
 
Hagenkampweg 194
H. L. Peeters
Wed. A. F. Peeters-Tonneijk
kantoorbediende
zonder beroep
 
Hier werd het in 1934 bouwrijp gemaakt; nu bevinden zich hier de huizen Hagenkampweg Zuid 196-216 uit de jaren 1935-1939
Hagenkampweg 218
Twee huizen op de hoek Hoogstraat, gebouwd 1931
P. M. H. Smits
aannemer-timmerman
 
Hagenkampweg 220
Fa. Wagemans & Smits
J. P. Wagemans
aannemers van bouwwerken
aannemer
 

De Baarsstraat is een oude verbinding tussen Laagstraat (nu Christinastraat) en Hoogstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Baarsstraat 2
Rij huizen uit 1926 bij de hoek met de Laagstraat
J. P. S. van Mourik
Wed. L. Klaassen-Sanders
bankwerker
zonder beroep
 
Baarsstraat 4
T. Heldoorn
magazijnbediende
 
Baarsstraat 6
M. J. Heldoorn
arbeider
 
Baarsstraat 8
L. Wayers
calculator
 
Baarsstraat 10
B. Manning
bankwerker
 
Baarsstraat 12
J. P. Langeslag
J. P. Langeslag
bode
instrumentmaker
 
Baarsstraat 14
Enkele verschillende panden, ±1922
G. A. J. Harks
M. J. van Lieshout
A. Beex
dakdekker
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Baarsstraat 16
H. Boneschansker
colporteur
 
Baarsstraat 18
C. Rulo
opperman
 
Baarsstraat 20
H. J. van der Sange
E. Aa. van der Sange
fabrieksarbeider
sigarettenmaakster
 
Baarsstraat 22
Rij oudere werkmanshuizen
J. G. Habraken
smid-bankwerker
 
Baarsstraat 24
J. van Casteren
kuiper
 
Baarsstraat 26
Ja. Prinsen
Ea. Ma. Prinsen
fabrieksarbeidster
sigarensorteerder
 
Baarsstraat 28
C. M. Prinsen
sigarenmaker
 
Baarsstraat 30
P. J. van de Wouw
sigarenmaker
In 1932 was het 'bokkenhuisje' van v.d. Wouw afgebrand; verzekering dekte de schade
Baarsstraat 32
P. J. Aarts
zonder beroep
 
Baarsstraat 34
Aa. van den Bragt
Fra. van Mierlo
A. H. A. van den Bragt
sigarenmaakster
plakster
zonder beroep
 
Baarsstraat 36
Hier is nu een garagebox
W. Verstappen
blekersknecht
 
Baarsstraat 38
Onderdeel hoekpand Hoogstraat, sloop 1964
P. van de Water
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Baarsstraat 3
Woningrij uit 1928
G. J. van den Berg
koopman
 
Baarsstraat 5
P. Nijs
stratenmaker
 
Baarsstraat 7
A. van Alem
grondwerker
 
Baarsstraat 9
A. J. van Eisden
musicus
 
Baarsstraat 11
M. J. Hendriks
metselaar
 
Baarsstraat 13
M. Mennings
los werkman
 
Baarsstraat 15
G. van den Broek
bankwerker
 
Baarsstraat 17
H. C. Baerents
timmerman
 
Baarsstraat 19
J. C. van Buul
W. A. A. Stupers
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Baarsstraat 21
J. C. Herps
sigarenmaker
 
Baarsstraat 23
M. J. Peels
sigarenmaker
 
Baarsstraat 25
J. W. van Drongelen
chauffeur
 
Baarsstraat 27
G. R. van Kessel
M. L. Zigmans
vertegenwoordiger
kleermaker
 
Baarsstraat 29
M. J. Lodewijks
wever
 
Baarsstraat 31
E. G. E. Metz
Wed. J. J. G. Metz-Knipa
bankwerker
zonder beroep
 
Baarsstraat 33
P. A. Horsten
sigarenmaker
 
Baarsstraat 35
Woningrij uit 1929
C. P. W. van den Heuvel
J. van den Heuvel
Aa. Ma. van den Heuvel
Ja. La. Aa. van den Heuvel
kantoorbediende
sigarenmaker
sigarenmaakster
sigarenmaakster
 
Baarsstraat 37
T. M. Lodewijks
wever
 
Baarsstraat 39
A. C. van Heugten
sigarenmaker
 
Baarsstraat 45
Oudere woningen die in een soort hoek als een zijsteegje achter de woningen aan de Hoogstraat lagen; tegenwoordig vinden we op deze plaats de Godfriedstraat (huizen 23-27 uit 1962)
Th. van Beers
wever en manufacturier
 
Baarsstraat 47
P. J. de Kort
arbeider
 
Baarsstraat 49
P. van den Berg
Texaco-beambte
 
Baarsstraat 51
A. Heykants
F. F. J. A. Hulskens
P. Heykants
houtbewerker
chauffeur
grondwerker
Werkeloze Hulskens werd in 1934 opgepakt voor een inbraak bij De Rietvink; hij en zijn maat kraakten de kluis, buit 1800 gulden; hij kreeg 3 jaar; zijn echtgenote werd verdacht van heling
Baarsstraat 53
A. van Loon
sigarenmaker
 
Baarsstraat 55
Ch. Th. Sars
E. A. Meeuwis
opperman
arbeider
Arbeider Einbertus A. Meeuwis (1898, Oirschot) is een weinig woonvast persoon: in 1923 komt hij naar Eindhoven en woont achtereenvolgens in de Broekseweg, Hugo de Grootstrat, Edisonstraat, Aalsterweg 17, St Jorisstraat, Aalsterweg 121, Tongelresestraat, Laagstraat, Boschdijk, Rembrandtstraat, Kleine Berg, Marnixstraat, Hagenkampweg 58 en dan 56, Lijmbeekstraat, Geldropseweg, Begijnenhof 38 en Meerveldhovenseweg alvorens hij op de Baarsstraat uitkomt waar hij relatief lang woont (1932-1937); daarna verhuist hij naar de Seringenstraat, Begijnenhof 10, Heilige Geeststraat 8C en 32 (in 1938). Hij overlijdt in 1943 in Heerte, Duitsland, als een verzetsstrijder omgebracht


3 Laagstraat-Zuid


Dit is het deel dat we tegenwoordig nog steeds als Laagstraat kennen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 102
Mogelijk een pand op de hoek van waar nu de zijstraat Rubinsteinlaan ligt
M. W. J. Ros
onderbaas
 
Laagstraat 102-A
Laagstraat 266-276, panden uit 1928
J. L. Schampers
kantoorbediende
In 1934 werd hier de sigarenfabriek La Visa van Schampers in de KvK ingeschreven
Laagstraat 102-B
L. J. Schreuder
administrateur
 
Laagstraat 102-C
G. G. Tiebax
sigarensorteerder
 
Laagstraat 102-D
C. Broers
sigarenmaker
 
Laagstraat 102-E
H. P. J. van der Looy
J. van der Looy
elektricien
arbeider
 
Laagstraat 102-F
A. van Deursen
J. J. van Deursen
R. J. J. van Deursen
sigarensorteerder
wever
machinemonteur
 
Laagstraat 104
Drie oude pandjes; tegenwoordig op deze plaats appartementen uit 1982 (Laagstraat 278-288)
Ga. Ja. van Dijck
Ma. Wa. van Dijck
zonder beroep
zonder beroep
 
Laagstraat 106
P. C. Swinkels
W. J. C. Swinkels
M. C. Swinkels
sigarenmaker
besteller
zonder beroep
 
Laagstraat 108
J. Fr. Heyne
K. J. Fr. Heyne
Fr. H. Heyne
J. H. Heyne
P. W. Heyne
sigarenmaker
metaalbewerker
meubelmaker
houtbewerker
metaalbewerker
 
Laagstraat 110
In 1939 kwam hier een nieuwer, groter schoolgebouw (Laagstraat 288A)
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
 
Laagstraat 112
 
J. P. C. Sanders
P. J. Sanders
voerman
voerman
Tevens brandstoffenhandel
Laagstraat 112-A
Pand uit 1930, nu Laagstraat 292-294
J. W. Klessens
W. A. Klessens
huisschilder
schoenmaker
 
Laagstraat 112-B
A. A. W. van Keulen
A. H. van den Heuvel
Ha. Wa. van Keulen
W. Th. van Keulen
kantoorbediende
sigarenmaker
sigarenmaakster
bankwerker
 
Laagstraat 114
Ouder pand, nu Laagstraat 296-298
M. J. C. van Zon
meteropnemer bij Gemeentebedrijven
 
Laagstraat 116
H. J. Lanters
metselaar
 
Laagstraat 118
Rijtje uit 1927, Laagstraat 302-310
F. L. Vrijdag
getouwsteller
 
Laagstraat 118-A
A. Driessen
onderbaas
 
Laagstraat 118-B
G. J. van Horrik
textielarbeider
 
Laagstraat 118-C
J. van Zuilen
timmerman
 
Laagstraat 118-D
Fr. van Asperdt
J. C. van Aalst
arbeider
arbeider
 
Hier is nu de zijstraat Brahmslaan
Laagstraat 120
Verschillende oudere panden, inmiddels gesloopt en hier staat nu een woningrij uit 1982
A. C. J. Meulendijks
H. J. C. Meulendijks
W. H. C. Meulendijks
Wed. P. Meulendijks-Goudsmits
tuinier
tuinier
tuinier
zonder beroep
Aardappel- en bloemenhandel in 1953 en 1964 (Laagstraat 318)
Laagstraat 120-A
M. H. van der Kruissen
sigarenmaker
 
Laagstraat 122
Café Jac. Reniers
W. J. Reniers

smid-voorslager
Foto na de oorlog was het café De Rooie Bol (in 1953 Laagstraat 322), het bleef er tot na 1975
Laagstraat 124
M. Toeback
los arbeider
 
Laagstraat 126
A. G. van de Moosdijk
M. C. van de Moosdijk
R. A. C. van de Moosdijk
houtbewerker
wisselloper
sigarenmaker
 
Laagstraat 126-A
A. Vermeulen
J. C. Kluijtmans
arbeider slachthuis
metselaar
 
Laagstraat 128
Woningen uit 1929, nog bestaand, Laagstraat 330-354, lopend tot aan de hoek Berliozlaan
P. Nic. de Leeuw
voerman
 
Laagstraat 128-A
A. J. P. van Bragt
los arbeider
 
Laagstraat 128-B
A. Reniers
A. C. Reniers & Zn.
expediteur
expediteur, vrachtrijders
Echtpaar Antoon Reniers- v.d. Berk, beiden 71 jaar jong, vierde in 1934 hun gouden huwelijksfeest
Laagstraat 128-C
J. A. M. van der Winkel
keurmeester
 
Laagstraat 128-D
H. M. Groos
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 128-E
P. van Bragt
sigarensorteerder
 
Laagstraat 128-F
G. J. de Wagt
W. Wagt
timmerman
grondarbeider
 
Laagstraat 128-H
J. M. Merkelbach
sigarenmaker
 
Laagstraat 128-I
G. W. Stevens
H. J. B. van den Hurk
J. C. A. van Erp
W. Hugers
grondwerker
vrachtrijder
opperman
glasblazer
 
Laagstraat 128-J
P. C. Hendriks
metselaar
 
Laagstraat 128-L
J. Stevens
T. van Kempen
arbeider drukkerij en caféhouder
stukadoor
In 1953 en 1970 café-biljart De Kleine Man, in 1980 café Gunes, in 1982 café Jacob, in 1985 café Aydin; tegenwoordig is dit hoekhuis een kamerbewonerspand
Laagstraat 128-M
Huizenrij die tegenwoordig adres Berliozlaan 2-8 heeft
H. Kwint
grondwerker
 
Laagstraat 128-N
G. M. de Rooij
chauffeur
 
Laagstraat 128-O
H. K. van der Sluijs
bouwvakarbeider
 
Laagstraat 128-P
A. van Happen
chauffeur
 
Laagstraat 130
Oude boerderij die lag waar nu de Lisztstraat is
A. van Eeten
H. van Eeten
tuinier
tuinier
Vader Adrianus, eerder boer, later tuinier, en zoon Henricus; ze verhuurden ook een lapje grond aan de buren op 128P die daar een hun eigen volkstuintje compleet met varkentje hadden
Laagstraat 132
Aa. Albers
D. Albers
H. Albers
fabrieksarbeidster
los arbeider
zonder beroep
 
Laagstraat 134
Eth. van der Hagen
F. van der Hagen
La. van der Hagen
M. van der Hagen
P. van der Hagen
Wed. M. van der Hagen-Rovers
landbouwster
landbouwer
landbouwster
landbouwer
landbouwer
zonder beroep

Laagstraat 134-A
Mogelijk is dit nu het pand Laagstraat 372
J. N. Hoevenaars
typograaf
 
Laagstraat 136
Rij oude panden, later Laagstraat 376-410 hernummerd; in 1967 zijn ze volgens de krant krotten die maar snel gesloopt moesten worden; nu vinden we hier woningen uit 1977 (nrs. 376-394)
F. P. C. de Wit
machinist
Foto rij lage huisjes in 1971 nog gaaf, kort voor de sloop (de twee deuren waren 376-378)
Laagstraat 138
R. Vroomen
schoenmaker
Laagstraat 140
H. W. L. van de Moosdijk
J. van de Moosdijk
K. H. Hinsen
los arbeider
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Laagstraat 142
P. J. H. Spooren
krantenbezorger
Laagstraat 144
Ja. van der Weijden
werkster
In 1934 waren dit woningen van het Burgerlijk Armbestuur, woningen dus voor arme sloebers
Laagstraat 146
J. F. van Hoof
metselaar
Laagstraat 148
G. W. van Zantvoort
sigarenmaker
Laagstraat 150
J. Broekx
J. C. Broekx
M. J. A. C. Broekx
metselaar
timmerman en aannemer
timmerman
Laagstraat 152
J. H. Liebregts
getouwsteller
 
Laagstraat 154
G. Visser
zonder beroep
 
Laagstraat 156
G. Crielaars
metselaar
 
Laagstraat 162
G. P. F. van Oirschot
steenfabrieksarbeider
 
Laagstraat 164
H. J. van Houtum
grondwerker
 
Laagstraat 166
G. Dekkers
H. Dekkers
schoenmaker
incasseerder
 
Laagstraat 168
Fr. van Baarschot
H. C. van Gemert
sigarenmaker
voerman
 
Laagstraat 168-A
Hier vinden we nu Laagstraat 422-430, waar nog een vijftal panden uit de jaren 1925-1929 staan
H. W. Burgers
zonder beroep
 
Laagstraat 170
M. van Rooij
verzekeringsagent
 
Laagstraat 172
H. C. Tiels
Ja. Ma. Ca. Tiels
H. Tiels
zinkwerker
sigarenmaakster
zonder beroep
In 1975 hier nog steeds Tiels, toen met een schoenenzaak
Laagstraat 172-A
H. W. Smits
chauffeur-monteur
 
Laagstraat 174
W. van Dooren
los arbeider
 
Laagstraat 174-A
Fr. Goudsmits
C. A. Smits
landbouwer
melkventer
 
Laagstraat 174-B
J. van den Heuvel
houtbewerker
 
Laagstraat 176
Rijtje oude huisjes op de hoek van waar nu de Casellastraat ligt
H. C. van Loosdregt
J. A. M. van Loosdregt
fabrieksarbeider
schoenmaker
 
Laagstraat 178
A. van de Pol
J. van de Pol
machinist
wever
 
Laagstraat 180
M. Louwers
voerman
 
Laagstraat 182
A. van Es
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 182-K
Rij woningen uit 1931, nu Laagstraat 466-472
A. Lenaerts
J. H. van Bragt
sigarensorteerder
sigarenmaker
 
Laagstraat 182-L
E. Dreesen
Wed. H. W. R. van Wel-Luys
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Laagstraat 182-M
L. A. M. Besters
P. J. Gietman
bankwerker
fabriekscontroleur
 
Laagstraat 182-N
A. Louwers
sigarenmaker
 
Laagstraat 184
Op deze plaats vinden we nu de zijstraat Grieglaan
P. Th. Beelen
kantoorbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Laagstraat 47-W
Nu Laagstraat 241-245
E. Aarts
G. C. Aarts
Ma. Ja. Ba. Aarts
Na. Ga. Aarts
Wa. Ma. Ca. Aarts
sigarenmaker
bankwerker
fabrieksarbeidster
sigarenmaakster
ringster
 
Laagstraat 47-X
P. W. Hemels
timmerman
 
Laagstraat 47-Y
Pand uit 1928, nu Laagstraat 247-249
L. J. M. Theuns
A. C. Hollemans
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Laagstraat 47-Z
J. J. J. Tonneijk
Ja. van Woerkom
sigarenmaker
spoelster
 
Laagstraat 49
Oudere huisjes, in 1930 verbouwd (nu 253-255)
P. van der Wielen
sigarenmaker
 
Laagstraat 51
L. de Kuster
arbeider gasfabriek
 
Laagstraat 55
Nu hier een pand uit 1968 (Laagstraat 259)
C. Baselmans
G. Hegge
tabaksbewerker
arbeider
 
Laagstraat 57
J. Boerenkamp
Wed. A. Boerenkamp-van Rooy
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Laagstraat 57-A
Pand uit 1927, nu Laagstraat 261-265
J. M. Hoens
los arbeider
 
Laagstraat 57-B
A. Kruijssen
locomotiefpoetser N.S
 
Laagstraat 57-C
L. Swinkels
D. Nijdam
koopman
zonder beroep
 
Laagstraat 57-F
Hoek Willebrordusstraat (nu 273-277), gebouwd 1929-1930
L. J. Tonneijk
bakker
 
Laagstraat 57-H
G. A. van Bakel
werkmeester
 
Hiertussen ligt de Willebrordusstraat, een kort verbindingsstraatje met de Hoogstraat, uitkomend bij de Lambertusstraat en verderop volgt het (tegenwoordige) M.G. van den Hurkpad. Op dit tussenstuk zijn er in 1934 geen adressen aan de Laagstraat (de kavels grond horen bij adressen aan de Hoogstraat, achtertuinen of werkplaatsen); in de periode 1935-1938 worden er wel een aantal woningen gebouwd (huidige nrs. 279-281, 311-315)
Laagstraat 59
Verschillende woningen uit 1928, tegenwoordig Laagstraat 317-337
A. van Dijk
arbeider N.S
 
Laagstraat 61
Aa. Ha. Tegenbosch
H. Ch. Tegenbosch
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 61-A
D. F. Steensens
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 61-F
H. W. C. van den Nieuwenhof
beeldhouwer
 
Laagstraat 61-G
A. H. Th. van der Els
agent van politie
 
Laagstraat 61-I
F. L. C. van den Nieuwenhof
Fr. v.d. Nieuwenhof
sigarenmaker
kruidenierswaren
Hier later (nummer 337) B. Wolthuizen met groenten en vis in 1953, cafetaria A. Box in 1964
Laagstraat 63
Rijtje oude huisjes; hier tegenwoordig huizen uit 1986 (Laagstraat 339, Brahmslaan 8B-D)
W. Janssen
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 65
S. Broekema
grondwerker
 
Laagstraat 67
G. G. Fr. Branten
W. Branten
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Laagstraat 69
A. van Eeten
leerlooier
 
Laagstraat 71
G. van de Vorstenbosch
L. Tegenbosch
grondwerker
zonder beroep
 
Laagstraat 71-B
Wed. H. W. Jansen-Gielens
zonder beroep
 
Hier bevindt zich tegenwoordig de Brahmslaan
Laagstraat 71-G
Tegenwoordig zijn dit de adressen Laagstraat 361-391, huizen uit 1928-1930 (alleen 383 is van 1919)
J. Hoeymans
sigarenmaker
 
Laagstraat 71-H
Ma. Heijmans
W. C. van Luyt
landbouwster
sigarenmaker
 
Laagstraat 71-I
J. A. van Hout
bakkersknecht
 
Laagstraat 71-J
J. M. A. Groels
schilder
 
Laagstraat 71-K
J. H. van Oorschot
bakker
 
Laagstraat 73
P. van Dongen
propagandist A.V.R.O
 
Laagstraat 73-A
A. A. Merkelbach
W. H. de Bont
Wed. H. Merkelbach-Moes
koopman
fabrieksarbeider
kruidenierswaren
In 1953 (toen nr. 373) modelslagerij Schellens
Laagstraat 75
J. Hoevenaars
wisselwachter N.S
 
Laagstraat 77
A. Vermeulen
J. H. P. Tegenbosch
W. G. Tegenbosch
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Laagstraat 79
J. P. J. van Kemenade
La. Pa. van Kemenade
Wed. H. van Kemenade-van den Berk
pakker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Laagstraat 79-A
R. Hurkx
arbeider N.S
 
Laagstraat 81
E. van Engeland
G. van Engeland
melkslijter
wever
 
Laagstraat 81-A
C. Fr. J. van de Goor
J. C. van de Goor
J. J. van de Goor
timmerman
sigarenmaker
leerlooier
 
Laagstraat 81-B
C. Lavrijsen
sigarenmaker
 
Laagstraat 81-C
J. P. Roijackers
meesterknecht
 
Laagstraat 81-D
G. A. Hurks
aannemer
 
Hier ligt de Tarbotstraat; een groot deel van de straat is daarna in 1934 aan deze zijde onbebouwd (achtertuinen panden Hoogstraat en wat vage bedrijvigheid); nu vinden we hier de adressen Laagstraat 395-423 (gebouwd 1953, in 1934 lag hier nog de Poortstraat, een verbindingsstraatje met de Hoogstraat) en 425-437 (gebouwd 1936-1938).
Laagstraat 103
Vermoedelijk zijn dit de huidige adressen 443-445 uit 1926
Fr. A. C. Buis
H. J. C. Buis
J. P. A. Buis
P. A. Buis
P. J. Buis
sigarenmaker
sigarensorteerder
pakker
leerlooier
schoenmaker
 
Laagstraat 105
A. J. Vervest
sigarenmaker
 
Hiertussen ligt een korte verbinding met de Hoogstraat. Deze had in 934 de straatnaam Oesterstraat, maar er waren geen adressen aan vastgesteld. Tegenwoordig heet dit deel Casellastraat
Laagstraat 107
Rijtje huizen van ±1925; hier bevindt zich nu het plantsoen tussen Casellastraat en Grieglaan
Koffiehandel "De Besteltax"
A. A. van Gulick
G. van Gulick
kruidenierswaren
houtbewerker
sigarenmaker
In 1953 (toen Laagstraat 453) zat hier kruidenier Th. v. Schaik, zijn supermarkt sloot ±1977
Laagstraat 109
F. A. Matheeuwsen
elektricien
 
Laagstraat 111
P. J. C. van den Heuvel
onderbaas
 
Laagstraat 113
P. C. Peynenburg
broodbezorger
 
Laagstraat 115
H. A. Tebak
boodschaploper
 
Laagstraat 117
G. C. de Rooij
groentenhandelaar
 
Laagstraat 119
G. Sommer
J. J. J. van Huykelom
timmerman
fabrieksarbeider
 
Laagstraat 121
Chr. van Hoek
broodbezorger
 
Laagstraat 471
Vreemde huisnummers in het adresboek die ik niet kan plaatsen
W. Rijnders
brievenbesteller
 
Laagstraat 473
P. van Rijen
sigarenmaker
 


De Willebrordusstraat is een korte verbinding tussen Laagstraat en Hoogstraat (ter hoogte van de Lambertuskerk) die nog altijd bestaat.
Ook de Poortstraat was zo'n korte verbindingsstraat, maar de straatnaam bestaat niet meer. Na de oorlog is de verbinding dichtgebouwd met de huizen Hoogstraat 390-398 en Laagstraat 419-423.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willebrordusstraat 1
Hoekpand van de Laagstraat, gebouwd 1929
Aa. Ma. van Beek
Pa. Ma. van de Donk
Wa. Ja. van Beek
Ma. Meeuwse
huizeneigenares
sigarenmaakster
sigarenmaakster
huishoudster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Poortstraat 3
Drie kleine huisjes die in 1934 als krot aangeduid werden
A. van Doremalen
koopman
 
Poortstraat 5
P. M. Verstappen
koopman
 
Poortstraat 7
P. van der Horst
houtbewerker
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen