EINDHOVEN in 1934:
KRUISSTRAAT, WOENSELSE MARKT, GILDEBUURT


Dit gedeelte is omstreeks 1920 het dorpscentrum van Woensel. We vinden er de kerk, het gemeentehuis en de markt.
De Kruisstraat loopt vanaf de Fellenoord naar de Woenselse Markt en van daar vervolgt de weg zich naar het noorden als Kloosterdreef, langs de kerk om uit te komen op de Frankrijkstraat.
Aan de oostzijde van de Kruisstraat/ Woenselse Markt is een aanzet tot een woonbuurt gemaakt, wat tegenwoordig de Gildebuurt heet. Aan de noordzijde wordt de buurt ontsloten door de Pastoriestraat.


Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Fellenoord, Limbeek
Fellenoord
Lijmbeekstraat
met o.a. Oude en Nieuwe Bogert, Pruimenstraat, Het Eindje, Harmoniestraat, Binnenpad, Peperstraat, Bondstraat enz.
2 WOENSEL: Hemelrijken en Zeeheldenbuurt Hemelrijken en de straten eromheen zoals De Vriesstraat, Houtstraat, Schoolstraat, Zoutmanstraat;
De Van Kinsbergenstraat;
Het Vredesplein en omgeving (Trompstraat, Heemskerkstraat, Piet Heinstraat, Weteringstraat);
Woenselse Markt (westzijde)
1 WOENSEL: Broek en Eckart
Broek en Broekseweg
met o.a. Brugstraat, Oude Torenstraat,
Eckart en Eckartseweg
en verder de Nieuwe Dijk en omstreken
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


Kruisstraat


De Kruisstraat verbindt de Fellenoord met de Woenselse Markt. In 1920 is dit nog een straat met vooral lange rijen werkmanshuisjes. De foto links zou omstreeks 1920 kunnen zijn genomen. We kijken vanaf de Woenselse Markt naar het zuiden de Kruisstraat in. Links is de Verwerstraat.

Geleidelijk aan komen er in de Kruisstraat meer middenstanders met hun winkeltjes.
Na de oorlog wordt bijna alles gesloopt en vervangen door blokken winkel-woonhuizen. De rooilijn is naar achter verplaatst, de straat is verbreed.

Er zijn nu praktisch geen oude panden meer over en sommige van de winkels die omstreeks 1960 nog fris en modern waren, zien er nu wat verlopen uit.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kruisstraat 2
Winkels/ woningen op de hoek bij de splitsing Kruisstraat/ Boschdijk, gesloopt omstreeks 1955 bij de renovatie van het Fellenoord en de aanleg van het hoogspoor
J. M. van de Moosdijk
kastelein
In 1953 hier het hotel van G. Hendrikx
Kruisstraat 4
P. F. Vilé
monteur
Foto van de panden 2-8
Kruisstraat 6
A. Silverenberg
M. Silverenberg
T. Silverenberg
kleermaker
kantoorbediende
zonder beroep
 
Kruisstraat 8
H. Theebe
P. van Liempt
groentenhandelaar
slager, slagerij
In 1953 hier City ijssalon
Kruisstraat 10
P. van Publiekhuysen-van Helvoirt
P. L. E. Publiekhuysen
lichtdrukkerij copieerinrichting, papierwarenhandel
lichtdrukker
 
Kruisstraat 10-A
W. J. H. M. Hendriks
W. S. A. Maas
Wed. A. Maas-Otterspoor
rijwielhersteller
assistent laborant
zonder beroep
 
Kruisstraat 10-B
A. J. H. Lecke
P. J. Jonen
steendrukker
mechaniker
 
Kruisstraat 10-C
De Concurrent
F. Grave
L. Wegloop
in- en verkoophuis ongeregelde goederen
fruithandelaar
koopman
Het joodse gezin van weduwe Levie Wegloop-Sassen (1892, Sittard) en haar drie zonen wordt in 1944 uit Westerbork getransporteerd en sterft in Poolse concentratiekampen
Kruisstraat 12
Fa. Snep & van Piere
electrische handelsdrukkerij, uitgever Eindhovensch Sportblad
De drukkerij lag achter de huizen 10 A-C, tussen Broekscheweg en Kruisstraat
Kruisstraat 14
Vermoedelijk gesloopt omstreeks 1965
A. J. M. Sars
R. W. J. Sars
fabrieksarbeider
arbeider
Foto van het fraai pandje
Kruisstraat 16
A. Baas
K. L. F. Baas
timmerman
kantoorbediende
Kruisstraat 18
Dit was het eerste huisje dat er in 1966 nog stond; kort daarop gesloopt
J. Jansen-Taveniers
molenmaker
 
Kruisstraat 20
Gesloopt voor 1966
H. J. H. J. Strijbos
Aa. Aa. Fa. Strijbos
controleur Philips
kantoorbediende Raad van Arbeid
 
Kruisstraat 22
Twee rijtjes oude werkmanshuisjes, gesloopt kort na 1966 voor de bouw van hotel Holiday Inn
A. J. Jansen
administrateur
Foto van het fraai oud rijtje, omstreeks 1965 nog gaaf bewaard maar helaas gesloopt
Kruisstraat 24
M. Kremers
M. F. M. Kremers
kleermaker
schilder
Kruisstraat 26
C. van den Bosch
P. van Houtum
stratenmaker
onderbaas
Kruisstraat 28
P. C. H. Verkennis
P. J. Verkennis
slager
metselaar
 
Kruisstraat 30
G. A. Cremers
timmerman
 
Kruisstraat 32
Huisvr. F. L. Lommel-de Groot
zonder beroep
 
Kruisstraat 34
M. Jacobs
P. J. J. Jacobs
Wed. G. Jacobs-Plessens
pakkersknecht
los arbeider
zonder beroep
In 1953 hier Jos. Olieslagers, chocolaterie
Hier is de Pastoor Petersstraat, een in 1934 nog pas aangelegde verbinding tussen Broekscheweg en Kruisstraat
Kruisstraat 42
Dit moet in 1934 een vrij bouwvallig rijtje huisjes zijn geweest, veel van de panden zijn dan blijkbaar al ontruimd; in 1935 komt hier een rij van stevige winkels/ woningen, de nummers 36-60.
Omstreeks 1966 staan deze er nog goed bij (foto van nummer 60, het laatste van de rij, toen een fietsenwinkel), maar ze worden gesloopt en in 1987 komt hier op de hoek Pastoor Petersstraat een lelijke appartementenflat
Fr. van Eijndhoven
H. Fr. van Eijndhoven
bakker
arbeider
 
Kruisstraat 44
J. M. G. der Kinderen
fabrieksarbeider
 
Kruisstraat 46
M. Scheepers
los arbeider
 
Kruisstraat 48
J. Figura
winkelier
 
Kruisstraat 50
H. van Vroenhoven
sigarenmaker, kruidenierswaren
 
Kruisstraat 52
C. A. Braspenning
J. Straver
los arbeider
arbeider
 
Kruisstraat 54
Th. van Avezaatb
Th. G. Verhoeven
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Kruisstraat 56
A. Stelder
C. H. Teuns
D. de Jong
J. Verpoort
M. van den Heuvel
grondwerker
metselaar
timmerman
schilder
huisschilder
 
Kruisstraat 58
Ma. Ca. de Klerk
dienstbode
 
Kruisstraat 60
J. Harks
chauffeur
 
Kruisstraat 60-A
Winkel-woningen uit 1927, nog steeds bestaand
 
 
In 1990 kapsalon Albert, 2009 Kapsalon Kas
Kruisstraat 60-B
Wed. H. J. Verplak-Dijkman
zonder beroep
In 1985 Boekennel, 1986-1991 de Kralenwinkel, 1992 Rivulet
Kruisstraat 60-C
F. K. J. Broekman
Ha. La. Schutjes
Wa. Ja. Schutjes
kantoorbediende
zonder beroep
zonder beroep
 
Kruisstraat 62
Hier nu nieuw pand ±1967
Jacob Braaf
koopman in manufacturen
Jacob Braaf (1872, Woensel - 1961, Amsterdam), voorzitter van de Joodsche Societeit Eindhoven, was gehuwd met de Zwitserse R. Guggenheim; ze hadden 2 kinderen; hun zoon Ruben (1906) reisde van 1927 tot 1931 heel Europa af als controleur voor Philips en woonde daarna in Litouwen, dochter Lea (1910) werkte bij Philips en woonde nog bij haar ouders. Allen doken tijdig onder overleefden de oorlog.
In 1953 op dit adres drogisterij De Walvis
Kruisstraat 62-A
1926
B. J. Speijer
vertegenwoordiger
 
Kruisstraat 62-B
Nu hier pand uit de jaren zestig
P. J. Janssen
controleur rijwielbergplaats
 
Kruisstraat 62-C
Pand uit 1923
A. F. Th. M. van Rooij
Th. R. M. van Rooij
Ma. Ca. Wa. van Rooij
conciërge
bankwerker
naaister
 
Kruisstraat 62-D
M. Aarts
schrijver bij de politie
 
Kruisstraat 64
Mooie tweekapper uit 1917
M. Hertzberger
S. Hertzberger
S. Hertzberger
Wed. N. Hertzberger-van Boelen
reiziger
koopman
kleermaker
manufacturenhandel
Sophia Hertzberger, de 32-jarige ongehuwde dochter van de weduwe Hertzberger-van Boelen kwam in 1935 om toen een tram in de Kleine Berg in de bocht de achterste wagen met kolen verloor; de wagen kwam op het trottoir en Sophia raakte tussen de muur en de kolenwagen bekneld; moeder Hertzberger-van Boelen (1874-1942), dochter Rosina (1906-1942) en zoon Salomon (1901-1943) zouden door de nazi's in Auschwitz vermoord worden; Salomon (Sally) was een goede PSV- en EVV-voetballer; zoon Simon overleed in 1942 in Apeldoorn; zoon Maurits overleefde de oorlog.
Vanaf augustus 1942 heeft het huis gediend als opslagplaats van joodse meubels, in mei 1944 werd het een politiepost
Kruisstraat 66
J. H. H. Lambert
procuratiehouder
In 1964 woont hier dokter J. v.d. Blink
Kruisstraat 68
Pand uit 1916; hier nu een pand van net na de oorlog (bomschade)
J. P. Hasenbos
hoofdcommies ter Secretarie, afdelingschef Algemene Zaken
Hasenbos (1881-1969) was de oudste zoon van de koffiehuishouder aan de Emmasingel (Tramhalt); na pa's overlijden (1911) liet hij hier in 1916 een huis bouwen; in 1939 neemt hij na 39 dienstjaren afscheid bij de gemeente
Kruisstraat 68-A
1923
J. H. A. van den Berghe-Houbraken
grossier in koloniale waren
 
Kruisstraat 70
Hier nu allemaal woning/ winkelpanden uit de jaren 1953-1965, de tegenwoordige nrs. 70-92C.
Het gedeelte van 84 tot aan de Gildelaan werd op 16 dec 1944 verwoest door een V1 die bedoeld was voor het bombardement op Antwerpen; er vielen toen 16 doden en 60 gewonden (zie ook schade aan de overzijde, nrs 59-91)
Gebr. van Dam
H. van Dam
J. van den Berghe-Houbraken
eethuis
winkelier
grossier in koloniale waren
In 1934 had Van Dam hier een Eetsalon Patates Frites, een frietzaak avant la lettre
Kruisstraat 72
A. P. de Groot
J. A. de Groot
M. de Groot
P. A. J. de Groot
handpersdrukker
kantoorbediende
timmerman
letterzetter
 
Kruisstraat 74
L. van Kasteren
rijtuigpoetser N.S.
 
Kruisstraat 76
Th. A. Hannes
P. Fr. Hannes
elektricien
zonder beroep
 
Kruisstraat 78
P. Saris
zonder beroep
 
Kruisstraat 80
H. Veeneman
P. Chaudron
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Mej. M Ve(e)neman dreef er een handel in groenten en fruit
Kruisstraat 82
J. V. van den Bunder
tuinman
 
Kruisstraat 84
A. J. M. Taabe
Ja. Ha. Taabe
postbode
fabrieksarbeidster
 
Kruisstraat 86
Wed. P. Burgmans-Stamps
zonder beroep
 
Kruisstraat 90
A. C. M. van Heukelom
A. J. C. van Heukelom
H. A. C. van Heukelom
J. H. C. van Heukelom
steenhouwer
kantoorbediende
draaier
kantoorbediende
 
Kruisstraat 92
A. van de Ven
Th. W. van de Ven
sigarenfabrikant
chauffeur
 
Kruisstraat 94
C. van Grimbergen
Ga. Ma. Ca. van Grimbergen
wever
sigarenmaakster
 
Kruisstraat 96
M. J. van de Ven
voeger
Echtpaar van de Ven-van Grimbergen en 2 dochters kwamen om door de vliegende bom
Op deze plaats wordt hier in 1934 de zijstraat Gildelaan aangelegd; tot 1934 was het nog een onbebouwd gedeelte, de woningen (huidige pand Kruisstraat 94-96) worden in 1935 gerealiseerd, gelijktijdig met de woningen aan de noordzijde van de Gildelaan. Al deze panden zijn bij de bominslag zwaar beschadigd maar konden worden hersteld.
Kruisstraat 98
Hier nu allemaal nieuwere panden uit de naoorlogse decennia (nrs. 98-110B)
Wed. J. van de Sande-Suppers
zonder beroep
 
Kruisstraat 100
Jos. Hanique
Huisvr. D. J. H. Hanique-Couteaux
D. J. H. Hanique
kruidenierswaren
winkelierster
steenhouwer
 
Kruisstraat 102
J. P. van Litsenburg
schoenmaker
 
Kruisstraat 104
Ma. van den Broek
La. van den Broek
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Kruisstraat 106
F. van den Wildenberg
P. L. F. van den Wildenberg
sigarensorteerder
sigarenmaker
In 1940 hier sigarenmagazijn Deli van Hendrikx-v. Luijt
Kruisstraat 108
A. van Dijk
Fr. van Hoof
Ja. Ma. van Hoof
metselaar en aannemer
tabaksstripper
zonder beroep
Foto in 1969 bedreigd door de oprukkende winkelbouw, in 1960 nog intact;
in 1953 op 108 Wed. J.C. van Dommelen-van der Linden, manufacturenwinkel
Kruisstraat 110
P. W. T. van de Laar
Aa. Ma. Fa. van de Laar
Wa. Ma. van de Laar
slager
zonder beroep
zonder beroep
Hiertussen de Weverstraat
Kruisstraat 112
Het oude slagerspand kreeg in 1934 door verbouwing/ vergroting het huidige uiterlijk
H. M. Groenen
W. C. Beerens
slagersknecht
slager, slagerij
Foto van het oude pand in 1930; nu is er een etage bovenop gezet; in 2009 nog steeds slagerij Th. Beerens
Kruisstraat 114
Deze hele rij is tussen 1965 en 1980 vervangen door moderne woon/ winkelpanden
J. P. Smulders
glassmelter
 
Kruisstraat 116
A. van de Ven
Th. J. van den Broek
wisselloper
fabrieksarbeider
 
Kruisstraat 118
C. H. van de Moosdijk
sigarenmaker
 
Kruisstraat 120
W. van der Putten
banketbakker
 
Kruisstraat 122
H. C. van de Ven
J. H. Scheepens
sigarenmaker
controleur
 
Kruisstraat 124
J. Stevens
timmerman
Tevens in 1934 handel in groenten en fruit; in 1953 De Woenselse Bloemenhal (1953), in 1964 de bloemenzaak van Verbakel-Balemans
Kruisstraat 126
A. J. J. Vorstenbosch
M. A. J. Vorstenbosch
magazijnknecht
timmerman
 
Kruisstraat 128
Fa. Jos. van Son-Roos
J. J. van Son
P. J. W. van Dijk
slachterij en vleeshandel
slager
slager
Ook in 1941 hier nog slager van Son-Roos; in 1953 hier horlogewinkel Althusius
Kruisstraat 130
Ha. Roos
glas, porselein en aardewerk
 
Kruisstraat 132
M. Verbaant
textielarbeider
 
Kruisstraat 134
C. van der Loo
timmerman
 
Kruisstraat 136
J. H. van Stiphout
fabrieksarbeider
Foto van deze huizen in 1955; Van Rossum ging failliet in 1934; in 1953 op 138 C.W. van Melis, drankengroothandel, in 1964 op 138 Frans v.d. Heuvel, textiel
Kruisstraat 138
H. C. van Rossum
Ba. Ga. Ja. van Oort
koopman (limonadefabriek)
dienstbode
Kruisstraat 140
C. A. Munter
J. Munter
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Kruisstraat 142
J. M. Sanders
wever
Kruisstraat 144
N. van Mierlo
houtbewerker
Kruisstraat 146
H. M. de Bekker
J. Bieding
L. S. Verstraaten
onderwijzer
koperslager
pensionhouder
In 1953 café R. v.d. Wetering
Kruisstraat 148
J. van Bijsterveld
J. Willems
slager
chauffeur
In 1953 friture Dolfijn, in 1964 Bar Rido (van v.d. Wetering-Henraat)
Kruisstraat 150
C. J. Smeijers
J. W. Smeijers
schilder
caféhouder
In 1953 café A. v.d. Vorst, 1964 Mi-Jo geheten (Heymans-v.d. Vorst)
Kruisstraat 152
C. van Nunen
groentenhandelaar
In 1964 nog groentenzaak H.J. Hendrix
Kruisstraat 154
J. van Weerde
zonder beroep
 
Kruisstraat 154-A
café De Visscher
J. Senders
P. F. Senders
chauffeur
rijwielhersteller
caféhouder Jacobus Senders gaat in 1934 failliet
Kruisstraat 156
A. van den Broek
kastelein
In de oorlog vinden we hier op de hoek Verwerstraat in het café van Van den Broek de kanariekwekersvereniging "Wij streven naar het beste", verder ook een geliefde ontmoetingsplaats voor duivenmelkers en de kruisboogschieters De Lustige Strijders.
In 1953 café A. de Haas, in 1964 Het Haasje (de Haas-v.d. Heijden)


De oneven huisnummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kruisstraat 1-A
Gedeelte tussen Boschdijk en Houtstraat; alles gesloopt en hier kwam in 1979 de Muziekschool (nu Centrum voor de Kunsten, Past. Petersstraat 180) en een klein plantsoentje voor het Joop den Uyl 'Oehoe' studentencomplex.

Foto deze huizenrij in 1975 kort voor de sloop
Aa. Ca. Ma. van Hapert
Eth. Ma. van der Pluijm
Ma. Ma. Winkelmolen
zonder beroep
onderwijzeres
dienstbode
 
Kruisstraat 1-B
A. C. Troost
sigarenfabrikant
In 1966 zat hier tandarts Prins
Kruisstraat 1
G. Coode
L. Beckers
huisknecht
brievenbesteller
Foto in 1966
Kruisstraat 3
B. van Gelder
H. Jessen
J. Jessen
Wed. J. Jessen-Schaap
kantoorbediende
arbeider
los arbeider
zonder beroep
Foto uit 1966, toen radiohandel G. vd Ven; afbraak 1969
Kruisstraat 5
J. A. van de Coorbergh
zonder beroep
 
Kruisstraat 7
F. A. H. van Rooij
F. J. van Rooij
W. G. F. van Rooij
sigarenmaker
broodbezorger
portier
Foto uit 1966; in 1964 nog steeds Tonny van Rooij groentenzaak
Kruisstraat 9
J. P. J. Wijn
brievenbesteller
Fotohandel Ton van Nie in 1964
Kruisstraat 13
Th. van Rooij
sigarenmaker
 
Kruisstraat 15
Café Jac. Vlemmix
J. J. H. Vlemmix
W. T. M. Vlemmix
kleermaker
bankwerker
In 1953 en 1964 café De Tunnel (Piet van Son en Mien Groos)
Kruisstraat 15-A
Th. J. de Kok
kleermaker
 
Kruisstraat 17
J. J. A. van Melis
J. van Melis-de Kok
kapper
kruidenierswaren
De kappers Van Melis waren broers; Jan was dameskapper, Sjaak was herenkapper; in 1963 zit JJA van Melis op 21; in 1964 vinden we De Verfbron van A. van Doorn op nr. 17.
De gemeentevroedvrouw mej. Peeters-Schaap (nr. 21) wordt in 1934 gearresteerd voor 'zedenmisdrijf' (het plegen van abortus provocatus), maar in 1935 volgt vrijspraak
Kruisstraat 19
A. Smulders
J. J. van Melis
caféhouder
coiffeur
Kruisstraat 21
Ma. Ca. Peeters-Schaap
A. H. Peeters
verloskundige
zonder beroep
Kruisstraat 23
A. Jansen
A. J. M. van den Braken
sigarensorteerder
metaaldraaier
In 1964 hier babyhuis Roodkapje
Kruisstraat 25
J. Hagen
vrachtrijder
 
Kruisstraat 27
J. L. Klinkenberg
W. van den Boomen
A. A. Klinkenberg
wever
winkelier (kruidenierswaren) en wisselloper
zonder beroep
Fotovan het hoekpand 27-27A in 1965, toen een meubelzaak; in 1953 L. v.d. Boomen, kruidenier
Kruisstraat 27-A
L. Franken
Ph. Andriesse
Sa. Franken
koopman
slager
zonder beroep
De Joodse familie Andriesse woonde hier in 1942 nog; in mei 1942 trouwde zoon Josef met Rachel Zilverberg uit Amsterdam; Josef sterft in 1943 in Auschwitz, zijn vrouw Rachel al in oktober 1942. De ouders Ph. Andriesse en Berta Andriesse-Franken worden in 1943 in Sobibor vergast
Hiertussen ligt de zijstraat de Houtstraat
Kruisstraat 29
Rij lage huisjes die inmiddels allemaal afgebroken zijn; hier ligt woningbouw van 1989 (zijstraatje de Dr Willem Dreesstraat) en woning-winkels (43-47) van omstreeks 1952
J. G. Versteeg
groentenhandelaar
In 1953 en 1975 bakker H.F. Bakers
Kruisstraat 31
A. A. C. C. Eliëns
P. van Lippen-Maas
behanger en stoffeerder
rijwielhandel en luxe autoverhuurinrichting
In 1953 N. van der Linden , manufacturenzaak
Kruisstraat 33
F. H. Sanders
Wa. van der Heijden
meesterknecht
zonder beroep
 
Kruisstraat 35
A. Brokken
G. G. van den Wildenberg
remmer N.S
sigarenmaker
 
Kruisstraat 37
B. P. W. Valks-van der Sommen
T. J. C. van der Sommen
A. J. C. van der Sommen
rijwielhandelaar
schilder
zonder beroep
 
Kruisstraat 39
Tha. Markgraaff
H. Markgraaff
dienstbode
zonder beroep
 
Kruisstraat 41
M. R. Vastré
P. Eindhoven
timmerman
timmerman
 
Kruisstraat 43
H. van de Moesdijk
W. van de Moesdijk
sigarenfabrikant
sigarenmaker
De sigarenfabriek van H. v.d. Moesdijk & Zn. heet "Blauw Wit"
Kruisstraat 45
A. F. Smits
A. J. A. Smits
J. C. A. Smits
Wed. J. P. Artz-Daemen
sigarensorteerder
sigarensorteerder
bosjesmaker
zonder beroep
 
Kruisstraat 47
B. M. Pas
gasfitter
 
Kruisstraat 47-A
1924 een fabriek/ huis met scheve zijgevel op driehoekig perceel, nu nog bestaand
"Hoenco", L. Hoens
H. van den Broek
P. van den Broek
Ma. Ja. Ma. van den Broek
sigarenfabriek
sigarenmaker
sigarenfabrikant
kantoorbediende
 
Kruisstraat 49
Mooi oud (1923) pandje
H. W. Lienden
H. W. van Lienden
kantoorbediende
onderwijzer
 
Kruisstraat 51
Op deze plaats wordt in 1936 het parochiehuis Sancta Maria gebouwd (nu nog bestaand)
Th. van Rooij
sigarenmaker
 
Kruisstraat 53
H. Tiersma
hoofdgeleider N.S
 
Kruisstraat 55
F. G. Thomassen
sigarenmaker, sigarenmagazijn
 
Kruisstraat 57
A. H. Eijken
C. Eijkens-v.d. Broek
timmerman
eierenhandel
 
Kruisstraat 59
Rij lage huisjes, op 16 december 1944 vernield (foto) bij het neerkomen van een V1; omstreeks 1950 vervangen door nieuwe winkel/ woonhuizen (nu nrs. 55-69)
J. T. Willems
Th. Bollen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kruisstraat 61
A. de Groot
schoenmaker
 
Kruisstraat 63
La. Wouters
P. Smulders
W. Wouters
sigarenmaakster
sigarenmaker
zonder beroep
 
Kruisstraat 65
C. W. A. van den Broek
J. van den Broek
W. H. A. M. van den Broek
bakker
grondwerker
schilder
 
Kruisstraat 67
J. J. van Houten
klerk Gemeentelijk Abattoir
 
Kruisstraat 69
H. Hoens
meteropnemer Gemeentebedrijven
 
Kruisstraat 71
Ja. Ca. Sa. Baselmans
Wed. M. Baselmans-van den Broek
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Hier bevindt zich tegenwoordig de Nieuwe Fellenoord; in 1934 was dat een open braakliggend stuk
Kruisstraat 73
De oude huisjes zijn door de V1-inslag van 1944 grotendeels verwoest; omstreeks 1951 kwamen hier nieuwe hogere woning-winkelpanden
J. H. Houkes
conciërge
 
Kruisstraat 75
J. van Bakel
grondwerker
 
Kruisstraat 79
A. H. Bagen
sigarenmaker
 
Kruisstraat 81
L. C. van Thoor
magazijnknecht
 
Kruisstraat 83
H. van den Hurk
J. H. van Gessel
Wed. L. van Thoor-van Akkerveken
Z. Bouman
machinedrijver
fabrieksarbeider
winkelierster (kruidenierswaren)
caféhouder
 
Kruisstraat 85
Een van de weinige nog overgebleven oude lage huisjes, nu wel flink verbouwd (winkelpuien)
A. van Berkel
F. M. Kloot
klompenmaker
machinesteller
In 1975 slijterij J. Beekman, in 1981 en 2009 slijterij Van der Heijden, fameus om zijn keus uit Whisky
Kruisstraat 87
C. M. van der Vijfeijken
marktkoopman
In 2009 Pizzeria Il Gardino
Kruisstraat 89
Het oude (1917) café op de hoek van de De Vriesstraat, nog steeds in originele staat, nu een gemeentelijk monument
H. H. Jorissen
W. L. H. Jorissen
Aa. Ma. Aa. Jorissen
Ca. Pa. Ma. Jorissen
kleermaker en caféhouder
kleermaker
naaister
naaister
Bekend als café de Valk; in 1934 opent hier het nieuwe café van J. Vervest, "met een eersteklas billard"; in 1959 en 1964 P. v.d. Broek-Stelder uitbater van hotel De Valk
Hiertussen ligt de De Vriesstraat
Kruisstraat 91
Hier nu een hoekpand uit 1945 (wederopbouw na bombardementschade)
P. K. C. van Lippen
rijwielhandelaar
In 1953 zat ook hier nog P. van Lippen in het vernieuwde pand, in 1964 van Lippen-Maas; in 1972 tot 1985 café Old Dutch, in 1986 en 2009 nog steeds Grieks eten Athene
Kruisstraat 93
R. F. van Gelder
verzekeringsagent
In 1975 café-bar Kaketoe, in 1980 café De Balkan, in 1981 Broodjesbar de Kruidser, 1982 Shoarma Ne-Na en 1985 en 2009 nog steeds Shoarma Sphinx
Kruisstraat 95
Hier nu pand uit ±1962
A. de Lepper & Zn.
Adr. de Lepper
Eerste Eindhovensche Meubelfabriek
meubelmaker
Specialiteit winkel-, café- en kappersinstallaties
Kruisstraat 97
Lange rij woninkjes tussen De Vriesstraat en Van Kinsbergenlaan; na de oorlog is hier alles gesloopt en er kwam een lange rij moderne winkels/ woningen in de stijl van de Wederopbouw-architectuur
J. van Tongeren
metselaar
 
Kruisstraat 99
L. van de Laarschot
zonder beroep
 
Kruisstraat 101
A. van der Woude
arbeider
 
Kruisstraat 103
Ma. C. Sloots
W. Jansen
spoelster
molenmaker
 
Kruisstraat 105
M. J. van de Donk
Wed. H. van der Looy-van den Broek
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kruisstraat 107
P. Fr. van Eersel
sigarenmaker
 
Kruisstraat 109
J. M. van de Donk
kleermaker
 
Kruisstraat 111
H. J. van Heugten
timmerman
 
Kruisstraat 113
G. Cornuyt
metselaar
 
Kruisstraat 115
A. J. H. Lier
fabrieksarbeider
 
Kruisstraat 117
J. Wils
sigarenmaker
 
Kruisstraat 119
M. Crooijmans
sigarenmaker
 
Kruisstraat 121
J. Baats
chauffeur
De zoon, Tjeu Baats, was later een populair muzikant (onder de artiestennaam Tony Bass)
Kruisstraat 123
Aa. van den Berg
D. Sanders
naaister
petroleumventer
In 1934 had Sanders hier ook een manufacturenhandel
Kruisstraat 125
Huisvr. Fr. Vogels-van den Broek
Th. W. van den Broek
scheerster
bankwerker
Van Gemert had in 1934 hier ook een manufacturenhandel
Kruisstraat 127
C. van der Pol
M. F. van Gemert
uitvoerder
kunstschilder
In 1941 ijzerwarenwinkel F. Rombouts
Kruisstraat 129
P. Tielemans
meubelhandelaar
 
Kruisstraat 131
H. Donkers
M. L. Donkers
schoenmaker
bankwerker
 
Kruisstraat 133
A. Massoth
sigarenmaker
 
Kruisstraat 135
J. M. van den Hurk
coiffeur en winkelier (drogisterij)
Foto drogisterij v.d. Hurk-Buul was hier in 1922 begonnen; in 1953 drogisterij Het Oranjehuis
Kruisstraat 137
H. Verheijen
Ja. Wa. Verheijen
sigarenpakker en sigarenwinkelier
naaister
 
Kruisstraat 139
J. M. J. Karel
kantoorbediende
 
Kruisstraat 141
P. J. H. van Lieshout
Th. van Lieshout
vertegenwoordiger
hoofdagent Meierijsche Courant
Tevens drukkerij P van Lieshout.
De 60-jarige Dorus Van Lieshout maakte in 1936 een fietstochtje naar Bergeijk en Lommel; daar werd hij door een auto omvergereden (chauffeur reed door) en hij overleed de volgende dag
Kruisstraat 143
Wed. M. Verhoeven-van de Donk
zonder beroep
 
Kruisstraat 145
 
 
Hier was in 1933 de bijna 72-jarige Martinus Verhoeven overleden, lang raadslid geweest van Woensel en Eindhoven; blijkbaar stond het huis in 1934 nog leeg
Kruisstraat 147
M. B. P. M. Bakers
Wed. C. Bakers-Verhoeven
koopman
winkelierster
143-147 was de winkel van Wed. C. Bakers-Verhoeven, in bedden, dekens, manufacturen, geopend in 1921
Kruisstraat 149
F. Boogers-Saenen
kruidenier
In 1940 manufacturenhuis Boogers-Saenen
Kruisstraat 151
P. M. Rombouts
aannemer
 
Kruisstraat 153
 
 
Op de hoek van de Van Kinsbergenstraat, bij het begin Woenselse Markt; in 1941 brood- en banketbakkerij A. van Falier-Smits, ook in 1950


De Gildebuurt


Tussen de Kruisstraat, Pastoriestraat en Broekseweg lagen oorspronkelijk velden waar geleidelijk een woonbuurt kwam. Straatnamen werden afgeleid van ambachten. Later kwam er ook een Gildelaan en nu heet het de Gildebuurt.

De Weverstraat was een zijstraat van de Kruisstraat met een rij omstreeks 1909 gebouwde arbeiderswoningen. Aanvankelijk had de nieuwe uitbreiding de naam Wilhelminastraat gekregen maar bij de annexatie in 1920 werd het de Weverstraat (anders zou het verwarrend worden met het Wilhelminaplein en de Willemstraat in Eindhovens stadscentrum).
De Weverstraat ging aan het eind over in een pad door de velden en kwam uit op de Broekseweg. Het waren mooie witgepleisterde huisjes met in het laatste gedeelte een tuin van meer dan 50 meter diep.

In 1965 wordt een groot deel van de Weverstraat gesloopt, want hier moet het tracé van de Montgomerylaan komen. De oude pandjes aan de kant van de Kruisstraat hebben er nog 10 jaar gestaan, maar zijn toen (onbegrijpelijk) ook gesloopt. Er kwam een fantasieloos rijtje nieuwbouw voor in de plaats.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Weverstraat 2
Het gedeelte nabij de Broekseweg; dit zijn grotendeels in 1909 door Philips gebouwde woningen; in 1965 gesloopt voor de aanleg Montgomerylaan met zijn flats (1973)
G. H. Geerts
controleur
 
Weverstraat 4
J. Maas
Wed. H. Maas-Laros
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Weverstraat 6
F. de Vroorne
glassmelter
 
Weverstraat 8
A. B. G. van den Boomen
controlebeambte
 
Weverstraat 10
P. J. Vissers
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 12
W. A. Methorst
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 14
A. J. de Heijde
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 16
Wed. J. C. Gruijters-Reemers
zonder beroep
 
Weverstraat 18
G. Norbart
archivaris
 
Weverstraat 20
A. van der Ven
A. C. van der Bijl
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 22
J. R. Waterman
monteur
 
Weverstraat 24
Aa. Wa. van de Braak
Wed. A. van de Braak-Voss
dienstbode
zonder beroep
 
Weverstraat 26
Ha. Wa. Verbakel
J. Jansen
Ta. Wa. Verbakel
gipster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Weverstraat 28
B. van Brakel
machinist
 
Weverstraat 30
J. Jorissen
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 32
P. J. van den Huysen
Wed. J. Koolen-de Wit
sigarenmaker
zonder beroep
 
Weverstraat 34
D. van den Berg
M. C. van den Berg
smid-bankwerker
monteur
 
Weverstraat 36
H. van Hekezen
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 38
Dit zijn de twee oudste rijtjes (±1900), mooie witgepleisterde arbeiderswoningen nabij de Kruisstraat;
na 1975 zijn ze gesloopt, nu staat er een fantasieloos rijtje nieuwbouw uit 1980
J. J. Keijser
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 40
Br. Boes
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 42
H. Jennekens
P. van Deurse
monteur
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 44
Wed. P. M. van de Ven-van Berkel
Ma. Ja. van de Ven
smid-bankwerker
fabrieksarbeidster
 
Weverstraat 46
J. W. R. de Bondt
R. Grooters
kantoorbediende
portier
 
Weverstraat 48
A. J. A. Pijpers
J. B. Pijpers
elektricien
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 50
P. W. A. J. C. van Nistelrooy
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 52
H. T. Wilms
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 54
G. 't Lam
kartonarbeider
 
Weverstraat 56
J. Martens
constructiewerker
 
Weverstraat 58
G. F. M. Merkelbach
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 60
Aa. van Lith
G. T. van Lith
J. W. van Lith
werkster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Weverstraat 1
Oude rijtjes arbeiderswoningen (1909), in de jaren 1965-75 gesloopt, eerst het gedeelte nabij de Broekseweg (lagere huisnummers) voor de Montgomerylaan met zijn flats (1973) en later het deel bij de Kruisstraat voor een fantasieloze nieuwbouw (1980)
 
A. Langenkamp
bloemist
 
Weverstraat 3
L. Dekkers
C. Klerkx
controleur
zonder beroep
 
Weverstraat 5
J. B. Rooijakkers
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 7
Ea. van Nieuwenhuizen
J. Klerkx
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 9
A. E. Kramer
H. Ludemann
fabrieksarbeider
brievenbesteller
 
Weverstraat 11
H. Bekers
M. A. Bekers
Ja. Ca. Bekers
telefonist
gereedschapmaker
kantoorbediende
 
Weverstraat 13
G. J. Uffink
H. J. Uffink
T. H. Uffink
radiomonteur
fabrieksarbeider
letterzetter
 
Weverstraat 15
C. Klerkx
J. Brok
J. Brok
M. Brok
metaalbewerker
wever
monteur
wever
 
Weverstraat 17
P. C. Schumpers
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 19
J. J. Taks
Wed. F. Taks-van den Heuvel
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Weverstraat 21
H. C. van Dalen
J. van Dalen
fabrieksarbeider
arbeider gloeilampenfabriek
 
Weverstraat 23
P. M. B. Taks
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 25
P. H. M. Stultiëns
P. J. Stultiëns
Ma. Ja. Stultiëns
kantoorbediende
timmerman
kantoorbediende
 
Weverstraat 27
A. C. van Aart
E. van den Nieuwenhuyzen
fabrieksarbeider
bankwerker
 
Weverstraat 29
E. J. Coddé
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 31
A. A. Gosen
M. C. Potters
baas
houtbewerker
 
Weverstraat 33
J. H. van Bakel
glasblazer
 
Weverstraat 35
H. C. Jorissen
M. J. C. Jorissen
N. Jorissen
monteur
monteur
zonder beroep
 
Weverstraat 37
W. C. Schampers
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 39
A. Ansema
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 41
J. C. van Vlerken
J. H. van Vlerken
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 43
F. C. Horvers
schoenmaker
 
Weverstraat 45
J. C. Jansen
onderbaas
 
Weverstraat 47
K. Karssen
baas
 
Weverstraat 49
F. A. Weinberger
glasblazer
 
Weverstraat 51
J. J. Maréchal
M. C. Maréchal
bankwerker
timmerman
 
Weverstraat 53
P. P. Slaats
Ma. Mierandee
arbeider
zonder beroep
 
Weverstraat 55
J. J. van de Ven
fabrieksarbeider
 
Weverstraat 57
J. Ceelen
zonder beroep
 
Weverstraat 59
F. W. C. Biermans
J. L. C. Biermans
Ja. Ma. Ca. Biermans
pomper
reiziger
verpleegster
 
Weverstraat 61
Het oorspronkelijke café-woonhuis uit 1909 op de hoek met de Kruisstraat; inmiddels allang gesloopt
A. J. Knappenberg
A. J. Knappenberg
H. Knappenberg
autogeenlasser
venter (chocolade en suikerwerk)
mandenmaker
 


De Schoenmakerstraat ligt in 1934 nog aan de rand van de bebouwde kom. Aan de zuidzijde is het open veld. Daar wordt pas in 1952 een rij boven- /benedenwoningen neergezet.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schoenmakerstraat 2
Gebouwd 1926 op de hoek Pastoriestraat; in 2006 gesloopt en hier is een compleet nieuw schoolgebouw neergezet
Nutsschool voor L.O.
 
Foto vlak voor de sloop van het toen toch nog fraaie gebouw, toen basisschool De Driestam
Schoenmakerstraat 4
Woningrij uit 1929; men keek hier toen uit over de velden
J. van Tatenhove
bankwerker N.S.
 
Schoenmakerstraat 6
H. Ch. Bosselaar
timmerman
 
Schoenmakerstraat 8
A. P. Geven
magazijnknecht
 
Schoenmakerstraat 10
A. P. Roos
J. J. van Tuijn
fabrieksarbeider
verzekeringsagent
 
Schoenmakerstraat 12
W. van Dijk
ambtenaar telegrafie
 
Schoenmakerstraat 16
J. Middel
P. Middel
R. Middel
vrachtrijder
vrachtrijder
zonder beroep
 
Schoenmakerstraat 18
J. C. van Kemenade
P. C. de Groot
sigarenmaker
arbeider
 
Schoenmakerstraat 20
J. Hendriks
los arbeider
 
Schoenmakerstraat 22
P. J. Walraven
Ca. E. Kuijer
sigarenmaker
zonder beroep
 
Schoenmakerstraat 24
Huisvr. B. Muller-Teunis
zonder beroep
 
Schoenmakerstraat 26
B. Huchriede
C. van der Ploeg
J. Wolters
Wed. J. de Jong-Bakker
elektro-monteur
onderwijzer
assistent accountant
zonder beroep
 


De Verwerstraat (soms als Ververstraat geschreven) is een dwarsverbinding tussen Pastoriestraat en het eind van de Kruisstraat. Aan de huisnummering is te zien dat men van plan was de straat ook aan de andere zijde van de Pastoriestraat te bebouwen. Dat is niet doorgegaan en daar waar nu ongeveer de Kaarderstraat ligt is dat eerste stuk Verwerstraat nu verdwenen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Verwerstraat 46
Woningrij tussen Pastoriestraat en Bakkerstraat, gebouwd in 1930 en nu nog bestaand
J. Ekkelboom
Th. Ekkelboom
colporteur
stoelenmaker
 
Verwerstraat 48
J. Oosterveen
fabrieksarbeider
 
Verwerstraat 50
R. Das
rietmeubelmaker
 
Verwerstraat 52
A. van Hekezen
fabrieksarbeider
 
Verwerstraat 54
A. H. Willemse
H. Willemse
machinist N.S
boormeester
 
Verwerstraat 56
C. H. Vissers
typograaf
 
Verwerstraat 58
F. Bijl
Huisvr. J. J. Roosenboom-Ras
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Verwerstraat 60
D. A. Versfeld
opperman
 
Verwerstraat 62
H. van Wifferen
kolendrager N.S
 
Verwerstraat 64
H. Broekman
gemeentearbeider
 
Verwerstraat 66
A. Kost
onderbaas
 
Verwerstraat 68
L. Abee
arbeider
 
Verwerstraat 70
R. Bezemer
chauffeur
 
Verwerstraat 72
J. J. C. Zandee
kruidenier
 
Verwerstraat 74
Wed. H. de Lang-Kentie
zonder beroep
 
Verwerstraat 76
E. C. Klop
grondwerker
 
Verwerstraat 78
M. F. Dekkers
magazijnmeester
 
Verwerstraat 80
Deel van hoek-winkelpand, kruising Bakkerstraat
M. van der Veen
buffethouder
Hier een handel in zuivel in 1934, ook in 1975 en 1980 hier nog een zuivelhandel/ kaasboer Postema. Daarna studentenhuis (in 1995 Het Huis van Mevrouw Roelofs geheten)
Verwerstraat 82
W. Nieuwenhuizen
sigarenmaker en winkelier
 
Tussen de Bakkerstraat en Woenselse Markt werd in 1934 gebouwd aan een nieuwe rij woningen (de huidige nrs. 84-104)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Verwerstraat 49
1929, tweekapper nabij hoek Pastoriestraat
B. de Kort
J. G. Kort
winkeljuffrouw
smid-bankwerker
 
Verwerstraat 51
 
 
 
Verwerstraat 53
Tussen Pastoriestraat en Bakkerstraat, woningrij gebouwd in 1930
De. de Boer
P. A. van den Broek
technisch tekenaar
kelner
 
Verwerstraat 55
G. Janssen
kantoorbediende
 
Verwerstraat 57
W. M. C. Hurkmans
bakker
 
Verwerstraat 59
Cé. Th. Geerings
G. J. Geerings
schilder
sigarenmaker
 
Verwerstraat 61
K. J. Koster
T. Koster
bankwerker
seinhuiswachter
 
Verwerstraat 63
T. van der Wal
ondermachinist N.S
 
Verwerstraat 65
M. M. Hertogs
onderbaas
 
Verwerstraat 67
J. Roosendaal
Wed. A. Roosendaal-Roozen
behanger
zonder beroep
 
Verwerstraat 75
onbekend pand
A. Reiber
J. C. Bartman
politie-agent
schrijver arbeidersinspectie
 
Tussen de kruising Bakkerstraat/ Schoenmakerstraat en Woenselse Markt werd in 1934 gebouwd aan een nieuwe rij woningen (de huidige nrs. 99-127); hier lag destijds het veld van voetbalvereniging Traplust
Verwerstraat 131
Woningen op het eind van de straat nabij hoek Kruisstraat; inmiddels staan hier panden uit 1973
G. F. Janssen
M. L. Janssen
F. J. Janssen
fabrieksarbeider
los arbeider
zonder beroep
 
Verwerstraat 133
J. Verhoeven
R. J. C. Morlog
sigarenmaker
los arbeider
 
Verwerstraat 135
J. H. van Velthoven
sigarenmaker
 
Verwerstraat 137
M. F. S. C. Timmermans
chauffeur
 
Verwerstraat 139
W. Fr. Heyink
Wed. M. Bergman- de Ward
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Verwerstraat 141
A. Middelman
controleur
 
Verwerstraat 143
S. Sip
huisknecht
 
Verwerstraat 145
D. Eerstermans
Fr. C. van Dijck
grondarbeider
sigarenmaker
 
Verwerstraat 147
H. J. A. Paffrath
Ma. Ja. Simon
schilder
dienstbode
 
Verwerstraat 149
A. C. van Beek
J. C. van Beek
Ha. Ca. van Beek
Huisvr. J. Feijen-Raaymakers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 


De Slagerstraat is een korte straat tussen Bakkerstraat en Pastoriestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Slagerstraat 2
Woningrij van lage arbeidershuisjes uit 1924, in 1987-88 gerenoveerd
B. Kersten
arbeider
Foto van de achterzijde van deze woningen na een bombardement in WO-2
Slagerstraat 4
J. Viveen
M. Hamelijnck
groentenhandelaar
accountant
Slagerstraat 6
J. Groot
schilder
Slagerstraat 8
J. H. van Brakel
arbeider gloeilampenfabriek
Slagerstraat 10
C. van Gent
glasslijper
Slagerstraat 12
M. Bouwer
metaaldraaier
Slagerstraat 14
A. Struijk
C. L. Schreuders
bakker
arbeider
 
Slagerstraat 16
P. Erkelens
metaaldraaier
 
Slagerstraat 18
C. Saarloos
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 20
W. Bruinsma
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 22
D. Quik
G. Quik
G. Quik
M. Quik
timmerman
los arbeider
arbeider
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 24
J. M. van der Kolk
melkslijter
 
Slagerstraat 26
Wa. Ca. van de Werken
Wed. A. van de Werken-Struijck
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Slagerstraat 28
C. H. Paans
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 30
A. J. M. Schimmel
D. Paans
kantoorbediende
zonder beroep
 
Slagerstraat 32
J. de Bie
J. S. Roordink
los arbeider
elektricien
 
Slagerstraat 34
L. P. Hartjesveld
meubelmaker
 
Slagerstraat 36
Kort rijtje huisjes uit 1927, in 1988 vervangende nieuwbouw
B. Clement
sigarenmaker
 
Slagerstraat 38
G. H. Hermans
schilder
 
Slagerstraat 40
A. A. van Uden
J. C. Daverveldt
schilder
huisschilder
 
Slagerstraat 42
J. H. Verschuren
sigarenmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Slagerstraat 1
Woningrij van lage arbeidershuisjes uit 1924, in 1987-88 gerenoveerd
Huisvr. C. Lenderink-Bijl
S. P. Bijl
zonder beroep
zonder beroep
 
Slagerstraat 3
W. Akse
stoelenmaker
 
Slagerstraat 5
B. Versluis
sigarenmagazijn
 
Slagerstraat 7
Kl. Bisschop
P. Bisschop
stoker
los werkman
 
Slagerstraat 9
R. Vonk
verpleger R.K.G
 
Slagerstraat 11
H. H. Brouwers
sigarensorteerder
 
Slagerstraat 13
Z. Karssen
onderbaas
 
Slagerstraat 15
J. C. Goeree
controleur
 
Slagerstraat 17
J. Karssen
K. Karssen
machinist
elektricien
 
Slagerstraat 19
S. Veenstra
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 21
M. Bogers
betonaibeider
 
Slagerstraat 23
W. Gijzen
zonder beroep
 
Slagerstraat 25
P. B. van der Sijde
W. Kruyf
schilder
grondarbeider
 
Slagerstraat 27
J. van Dockum
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 29
P. J. Kooymans
bankwerker
 
Slagerstraat 31
G. van der Sluijs
stoker
 
Slagerstraat 33
J. Verheul
tuinman
 
Slagerstraat 35
Kort rijtje oude huisjes uit 1927, in 1988 gerenoveerd
A. van Asten
F. P. C. J. van Kolck
G. Meulensteen
W. Meulensteen
magazijnmeester
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 37
A. Haak
J. G. Eijkholt
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Slagerstraat 39
Wed. H. van de Laar-Verharen
zonder beroep
 
Slagerstraat 41
W. Th. Runge
controleur
 
Slagerstraat 43
J. van de Burg
Aa. Pa. van der Cruijs
stratenmaker
werkster
 


De Bakkerstraat loopt van de kruising Verwerstraat/ Schoenmakerstraat en komt uit op de Woenselse Markt

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bakkerstraat 2
Huizenrij uit 1922, tussen Verwerstraat en Slagerstraat, in 1987-88 gerenoveerd
Th. J. Rorije
drukker
 
Bakkerstraat 4
J. Plugers
wagennoteerder N.S
 
Bakkerstraat 6
A. Prins
A. Prins
arbeider N.S
zonder beroep
 
Bakkerstraat 8
C. van Damme
leerling-machinist N.S
 
Bakkerstraat 10
A. de Witte
onderbaas
 
Bakkerstraat 12
Wed. J. Oomen-Oomen
zonder beroep
 
Bakkerstraat 14
Ja. van Dommelen
arbeidster
 
Bakkerstraat 16
K. H. de Geus
steendrukker
 
Bakkerstraat 18
Huizenrij uit 1922, tussen Slagerstraat en Wassenaarstraat, in 1987-88 gerenoveerd
Wed. A. F. Schoenmakers-Bats.
zonder beroep
 
Bakkerstraat 22
C. van Tilborg
fabrieksarbeider
 
Bakkerstraat 24
M. C. Pijnenburg
grondwerker
 
Bakkerstraat 26
P. J. Bezemer
rangeerder N.S
 
Bakkerstraat 28
M. van den Hout
lampenist
 
Bakkerstraat 30
J. Rorije
M. Groeneveld
monteur
grondwerker
 
Bakkerstraat 32
J. W. Stout
L. J. H. Willemsen
Wed. J. Willemsen-de Vos
instrumentmaker
rijksklerk
zonder beroep
 
Bakkerstraat 34
Tweekapper 1924 op de hoek Wassenaarstraat
L. Uringa
los arbeider
 
Bakkerstraat 36
J. E. van de Werken
fabrieksarbeider
 
Bakkerstraat 38
De oudere panden zijn gesloopt en hier kwam in 1950 en in 1968 een bedrijfsgebouw (nu o.a. studentenhuisvesting)
Huisvr. P. J. van Grimbergen-van Rooy
P. J. van Grimbergen
Wed. J. Fr. Hekman-van Ballegooyen
winkelierster (kruidenierswaren)
kolenhandelaar
zonder beroep
 
Bakkerstraat 40
J. H. Martens
fabrieksarbeider
 
Bakkerstraat 42
W. J. K. van Kraay
houtbewerker
 
Bakkerstraat 44
J. M. van der Grinten
Ha. Ga. Ma. Punte
Ja. Aa. Ma. Punte
koopman (marmerhandel)
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Bakkerstraat 46
Oud pandje (1929), bij de hoek Woenselse Markt
W. Donkers
tabaksbewerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bakkerstraat 11
Winkelpanden uit 1930, hoek Verwerstraat
Gebr. Eversdijk
L. A. Eversdijk
M. Eversdijk
M. Eversdijk
Sa. Ma. Eversdijk
sigarenmagazijn
administrateur
controleur
zonder beroep
zonder beroep
 
Bakkerstraat 13
W. G. F. Willemsen
steendrukker
 
Bakkerstraat 15
1928
Fr. H. Saes
S. H. Saes
haringinlegger
metaalbewerker
 
Bakkerstraat 17
1927
A. Stam
Ja. Ga. Peters van Neyenhof
winkelier
rijkstelegrafiste
 
Bakkerstraat 19
D. van Ingen
G. D. van Ingen
H. van Ingen
agent van politie
hulpmonteur
elektricien
 
Bakkerstraat 21
Rijtje uit 1924, in 1987-88 gerenoveerd
A. A. Koekendorp
machinewachter electr.Centr. N.S
 
Bakkerstraat 23
H. J. Nieuwenhuizen
boekdrukker
 
Bakkerstraat 25
B. Rebbers
timmerman
 
Bakkerstraat 27
Wed. J. J. van Straalen-de Wit
zonder beroep
 
Bakkerstraat 29
C. Matse
beambte N.S.
 
Bakkerstraat 31
M. Kraanepoel
W. P. van Amerongen
bouwvakarbeider
grondwerker
 
Bakkerstraat 33
Rijtje uit 1925
J. J. Hekman
fabrieksarbeider
 
Bakkerstraat 35
J. Smits
fabrieksarbeider
 
Bakkerstraat 37
J. Vink
controleur
 
Bakkerstraat 39
D. C. Bouwman
aanspreker
 
Bakkerstraat 41
Oude woningen, nu helaas wit gekalkt
Th. H. Verharen
steendrukker
 
Bakkerstraat 43
A. van den Hurk
H. Bogers
verzekeringsagent
zonder beroep
 
Bakkerstraat 45
De oude huisjes zijn na de oorlog onherkenbaar verbouwd
C. J. A. van Sebille
J. C. van Sebille
wever
nachtwaker
 
Bakkerstraat 47
A. van Houts
slager, kruidenierswaren
 
Bakkerstraat 49
Het enige van het rijtje 41-49 dat er nog steeds oorspronkelijk uitziet
J. van den Broek
leerlooier
 
Bakkerstraat 51
Gesloopt; hier op de hoek Woenselse Markt is in 2004 een nieuw winkel/ appartementenpand gekomen
Wed. J. G. N. Loots-Rutten
grondboring, lood- en zinkwerken, mastiekbedekking
 
Bakkerstraat 53
J. J. A. Loots
koperslager
 


De Wassenaarstraat werd in 1922 aangelegd en hier vinden we evenals in de Bakker- en Slagerstraat de rijtjes woningbouw van de protestants-christelijke vereniging Helpt Elkander. De straat is genoemd naar zeeheld Jacob van Wassenaar. Het tussenvoegsel "van" is echter bij de straatnaam weggevallen. Verder is de straatnaam op deze plek merkwaardig, want alle andere zeehelden-straten liggen in de Zeeheldenbuurt aan de westzijde van de Woenselse Markt, terwijl oostelijk van de markt de Gildebuurt ligt. Toen de gemeente de inconsistentie goed en wel besefte, was het te kostbaar om de straatnaam alsnog te wijzigen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wassenaarstraat 2
Woningrij uit 1923
G. ten Brink
zonder beroep
 
Wassenaarstraat 4
T. Kolkman
kantoorbediende
 
Wassenaarstraat 6
A. van de Werering
W. van de Werering
koopman
schilder
 
Wassenaarstraat 8
D. Haak
grondwerker
 
Wassenaarstraat 10
H. Mulder
kantoorbediende
 
Wassenaarstraat 12
G. H. Ansink
schilder
 
Wassenaarstraat 16
C. J. van Santen
huisknecht
 
Wassenaarstraat 18
D. van Aalst
Huisvr. G. J. van de Leest-Jonkman
sigarenmaker
huishoudster
 
Wassenaarstraat 20
H. van Zuidam
arbeider N.S.
 
Wassenaarstraat 22
Uitbreiding 1930
J. Stam
zonder beroep
 
Wassenaarstraat 24
T. van der Bijl
portier
 
 
De tussenliggende huisjes 26-30 zijn blijkbaar (kort?) na 1934 opgeleverd; hier was op de kaart van 1930 nog een braakliggend veld
Wassenaarstraat 32
Woningrij uit 1930, nabij de hoek Pastoriestraat; na het bombardement in de oorlog heropgebouwd
C. Kole
fabrieksarbeider
 
Wassenaarstraat 34
B. Wiersema
pakhuisknecht
 
Wassenaarstraat 36
E. Bastian
elektricien
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wassenaarstraat 1
Huizen uit 1924, hoek Bakkerstraat
A. de Waal
stoker
 
Wassenaarstraat 3
R. Dekens
J. Noorbeek
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Wassenaarstraat 3-A
J. Otte
W. P. Temminck
radiotechnicus
bakker
 
Wassenaarstraat 5
Huizenrij uit 1922
J. H. Hansen
krantenbezorger
 
Wassenaarstraat 7
A. Vijfvinkel
fabrieksarbeider
 
Wassenaarstraat 9
W. de Vries
arbeider
 
Wassenaarstraat 11
J. Bok
fabrieksarbeider
 
Wassenaarstraat 13
G. van der Ploeg
zonder beroep
 
Wassenaarstraat 15
J. C. Pik
schakelbordwacher
 
Wassenaarstraat 17
A. J. Hendriks
lederbewerker
 
Wassenaarstraat 19
J. H. Klijn
onderladingmeester N.S
 
Wassenaarstraat 21
T. H. J. Renting
bankwerker
 
Wassenaarstraat 23
A. Beuker
grondwerker
 
Wassenaarstraat 25
Uitbreiding 1930
G. Steijsinger
L. A. de Mik
A. B. de Mik
arbeider
matroos
zonder beroep
 
Wassenaarstraat 27
C. W. Davidse
fabrieksarbeider
 
Wassenaarstraat 29
H. W. van den Bos
steendrukker
 
 
De tussenliggende huisjes 31-37 zijn blijkbaar (kort?) na 1934 opgeleverd; hier was op de kaart van 1930 nog een braakliggend veld
Wassenaarstraat 39
Woningrij uit 1930, nabij de hoek Pastoriestraat
C. P. Vissers
J. den Hartog
fabrieksarbeider
glasmaker
 
Wassenaarstraat 41
H. van Wezel
reiziger
 

Pastoriestraat


De Pastoriestraat verbond de Broekscheweg met de Kloosterdreef. Het nieuwste deel van de straat was al extra breed opgezet met het idee van een latere ringweg ("ceintuurbaan"). Later is de straat inderdaad een onderdeel van de Ring geworden. Daarvoor is een groot deel van de oudste bebouwing gesloopt om plaats te maken voor de brede 4-baansweg met aan beide kanten ook nog een ventweg.
Het aanvankelijk eerste stuk van de Pastoriestraat boog wat af naar get zuiden. Met de rondweg is dit recht getrokken en dit stuk straat ligt nu onder het huidige Fontys-terrein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pastoriestraat 2
Gelegen tussen Broekseweg en (verlengde) Verwerstraat.
Veelal kleine oude huisjes; alles is inmiddels gesloopt.
Tegenwoordig vinden we op deze plek de Montgomerylaan en het Fontysgebouw op de hoek
H. Lange
H. J. Lange
W. Lange
kantoorbediende
kantoorbediende
onderwijzer
Foto in 1944 van het rijtje huizen
Pastoriestraat 4
A. C. J. Bronswijk
reiziger
Pastoriestraat 6
F. H. de Turck
sigarenmaker
Pastoriestraat 8
L. L. Antwerpen
sigarenmaker
Pastoriestraat 10
P. J. A. van Geel
Ha. Ba. Ja. van Geel
timmerman
fabrieksarbeider
Pastoriestraat 12
H. de Greef
P. de Greef
J. de Greef
sigarenmaker
fabrieksarbeider
zonder beroep
Pastoriestraat 14
H. J. C. Bogers
J. H. Peltzer
grondwerker
arbeider
Pastoriestraat 16
P. van Hedel
grondwerker
Pastoriestraat 18
M. H. van de Ven
G. van de Ven
M. van de Ven
P. J. van de Ven
wisselloper
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Foto het pand (links voor); in de verte een rij circa 1935 gebouwd op de hoek Broekseweg; Harry vd Ven had (later?) een sigarenfabriek De Leeuwerik
Pastoriestraat 18-A
A. van Zitteren
H. C. van Zitteren
ladingmeester N.S
metselaar
 
Pastoriestraat 18-B
J. C. J. Poulissen
J. H. M. Poulissen
Wed. H. J. Poulissen-van der Grinten
koperslager
loopjongen
zonder beroep
 
Pastoriestraat 18-C
A. M. J. Hellemans
J. Kijzers
stratenmaker
stratenmaker
 
Pastoriestraat 20
J. H. Monten
zonder beroep
Foto in 1967.
Groenten E. Blom in 1964
Pastoriestraat 20-A
H. van Laanen
lederbewerker
Pastoriestraat 22
St. Koenen
grondwerker
Foto van het huis met Sinterklaas op doortocht; de huisjes 22-32 vormden een rijtje.
Op nr. 22 in 1964 groentenhandel M. Roos
Pastoriestraat 24
A. van Heumen
radiomonteur
 
Pastoriestraat 26
J. Kranen
koopman (in aardappelen, groenten en fruit)
In 1953 Gebr. Krane, groentenzaak
Pastoriestraat 28
J. Harweg
schoenmaker
 
Pastoriestraat 30
A. Harweg
A. Harweg
schoenmaker
fabrieksarbeider
 
Pastoriestraat 32
J. van Orten
zonder beroep
 
Pastoriestraat 36
G. van Rombouts
Ha. Ma. Ag. van Luyt
Aa. Ma. Aa. van Luyt
J. van Luyt
fabrieksarbeider
sigarenmaakster
zonder beroep
zonder beroep
 
Pastoriestraat 38
J. P. Hendrikx
kantoorbediende
 
Pastoriestraat 40
H. Heezemans
W. A. Heezemans
timmerman
kantoorbediende
 
Pastoriestraat 42
P. Hendriks
vertegenwoordiger van een drukkerij
 
Pastoriestraat 44
A. W. Rooijackers
machinist N.S
 
Pastoriestraat 46
J. A. van Vorstenbos
machinist N.S
 
Pastoriestraat 48
J. F. Liebregts
J. F. Liebregts-Manders
arbeider N.S.
kruidenierswaren
Winkel op de hoek. Rangeerder Liebregts, dan 48 jaar en woonachtig op de Kloosterdreef 80, raakt in 1941 tijdens het koppelen van een goederentrein in Emmen tussen de buffers en overlijdt aan zijn verwondingen; hij laat vrouw en 8 kinderen achter
Hier bevindt zich in 1934 het verlengde van de Verwerstraat. Het is nooit bebouwd geworden en tegenwoordig ligt hier zo ongeveer de Kaarderstraat
Pastoriestraat 60
Rijtje van 3, hier liggen nu de flat aan de Kaarderstraat (1961)
J. P. Dané
L. A. C. Dané
P. A. C. Dané
radiohandelaar
radiohandelaar
monteur
Gebr. Dané hadden hier op de hoek Verwerstraat ook een autogarage; in 1953 drukkerij Holland
Pastoriestraat 62
G. W. van Steijn
M. Peters
tuinman
hulpremmer N.S
 
Pastoriestraat 64
G. Boltjes
L. C. de Wit
bakker
fabrieksarbeider
 
Pastoriestraat 74
Nu hier een nieuwe panden (1958)
P. J. Martens
beambte N.S.
 
Pastoriestraat 76
G. F. Kampers
Pa. Fa. Aa. Kampers
schrijver R.K.G
verpleegster R.K.G
 
Pastoriestraat 78
Huis uit 1926, helaas gewit
H. A. Dohmen
J. H. Dohmen
kantoorbediende
zonder beroep
 
Pastoriestraat 80
Rijtje uit 1927
H. Vekken
H. Fekken
C. Kole
bakkerij
bakker
koopman
Vekken of Fekken, het adresboek is niet eenduidig; in 1953 bakkerij Schoenmakers, in 1975 P. en C. Schoenmakers, tot 1987 C.J. Schoenmakers en daarna een gewone woning
Pastoriestraat 82
L. J. Bouwman
machinist N.S
 
Pastoriestraat 84
C. Vlot
machinist N.S
 
Pastoriestraat 86
K. C. Klomp
Wa. Ca. Klomp
schoenmaker
winkelbediende
In 1964 huishoudwinkel W.J. van Dongen
Pastoriestraat 86-A
Schoolgebouw (1928) heeft nu huisnummer 88
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Petrus (Canisius) school; nu onderdak biedend aan de Wereldwijzer, project voor neveninstromers
Pastoriestraat 98
Rijtje huizen uit 1927
M. C. H. Hollanders
H. M. van Buul
gereedschapmaker
zonder beroep
In 1975 tot 1988 cafetaria Het Haasje
Pastoriestraat 100
M. Dekkers
koopman
Ook in 1964 nog bazar Dekkers
Pastoriestraat 102
Fr. G. van Hoesel
machinist N.S
 
Pastoriestraat 104
J. W. Coolen
L. W. Coolen
tekenaar
zonder beroep
 
Pastoriestraat 106
Woning (1927) grenzend aan de begraafplaats hoek Kloosterdreef
Motordienst

J. Gast
bureau van de commandant van het vrijwillig landstormcorps
sergeant-majoor administratie
 
Hier op de hoek lag het kerkhof en de Pastorie (aan de Kloosterdreef); later is in de tuin van de pastorie de meisjesschool gebouwd (Pastoriestraat 108)


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pastoriestraat 1
Huizen tussen de Broekseweg en de Kleermakerstraat.
Allemaal gesloopt en hier is nu zo ongeveer de parkeerplaats voor de hoofdentree van Fontys
P. J. W. Braun
kantoorbediende
Foto uit 1967, voor de sloop
Pastoriestraat 3
M. H. Gruijters
schilder
Pastoriestraat 5
M. W. Hagens
bakker
 
Pastoriestraat 7
A. J. de Beer
chauffeur
 
Pastoriestraat 9
J. H. van den Akker
ontgasser Philips
Foto van dit blok huizen.
Bertus van der Groep (nr. 11) was politiek aktief en voorzitter van de CPN-Eindhoven; hij regelde in 1933 onderduikadressen voor uit Duitsland voor het nazisme gevluchte communisten en Joden en hielp ze naar België te ontkomen, iets waar de Nederlandse politie niet aan wilde meewerken.
Op nr. 17 zit kruidenier Op 't Veld nog in 1940, in 1964 Smits, levensmiddelen
Pastoriestraat 11
L. van der Groep
bankwerker
Pastoriestraat 13
V. T. Pluijm
W. J. Pluijm
Wed. H. P. N. de Cocq-van Gestel
metselaar
metselaar
zonder beroep
Pastoriestraat 15
J. Fr. Franssen
J. M. A. Groven
tuinman
kantoorbediende
Pastoriestraat 17
G. C. van de Ven
H. Op 't Veld
meesterknecht
winkelier (kruidenierswaren)
Hiertussen lag de Kleermakerstraat
Pastoriestraat 19
Werkplaats op de hoek Kleermakerstraat
N.V. Jordaens, v.h. F. van Gardinge & Co.
sigarenfabrieken
Van de Paulus Potter sigaren; in 1953 de ENA (Eerste Nederlandse Afwerkingsbedrijf), leerfabriek van P. Haan
Pastoriestraat 21
Verschillende woningen en woningrijtjes inmiddels allemaal gesloopt.
Hier bevindt zich nu het Fontysgebouw op de hoek
G. Jacobs
kantoorbediende
Foto huizenrij in 1967, kort voor de sloop
Pastoriestraat 23
A. van Oosterwijk
calculator
Pastoriestraat 25
A. J. J. Kneepkens
fabrieksarbeider
Pastoriestraat 27
J. B. van Meurs
broodbezorger
Pastoriestraat 29
N. M. P. Brood
machinist N.S
Pastoriestraat 31
J. J. M. van den Biggelaar
hoofdagent van politie
Pastoriestraat 33
Fr. J. Hendrikx
meesterknecht
 
Pastoriestraat 35
A. H. van der Aalst
sigarenmaker
 
Pastoriestraat 37
E. J. M. Schroeders
H. C. Wijlaars
magazijnmeester
metselaar
Foto in 1967
Pastoriestraat 39
A. A. van den Putten
H. F. van der Putten
J. E. van der Putten
weefgetouwsteller
automonteur
weefgetouwsteller
Foto 1967
Pastoriestraat 41
H. H. Sieben
J. H. Sieben
S. L. Sieben
H. H. Sieben
kantoorbediende
textielarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Pastoriestraat 43
L. Ector
B. J. Ector
F. A. Ector
H. L. Ector
leerlooier
timmerman
incasseerder Gemeentebedrijven
onderbaas
Foto in 1967, voor de sloop
Pastoriestraat 45
H. G. A. van Dijck
J. J. van Dijck
monteur
zonder beroep
Foto in 1967; in 1953 hadden de gebroeders van Dijck hier nog hun aannemersbedrijf
Pastoriestraat 47
A. van de Ven
M. A. van de Ven
terrazzowerker
timmerman
 
Pastoriestraat 49
J. W. van den Akker
W. H. Vughts
Wed. A. Vughts-Tielemans
sigarenmaker
schilder
zonder beroep
 
Pastoriestraat 51
P. van Hoesel
inspecteur levensverzekering
De Fordauto van Van Hoesel werd geramd door de Buick van de chef van de City-garage toen die hem inhaalde; beide auto's van de weg, in de sloot resp. tegen een boom; total loss, maar bij de inzittenden van Van Hoesel slechts licht gewonden
Pastoriestraat 53
C. Kouwenberg
arbeider N.S.
 
Pastoriestraat 55
W. Dreesen
fabrieksarbeider
 
Hier zijstraat de Schoenmakerstraat met op de hoek de Nutsschool
Pastoriestraat 57
Woningrij uit 1927, nog bestaand
J. W. de Vries
elektro-opzichter
 
Pastoriestraat 59
A. Vader
lampenpakker
 
Pastoriestraat 61
Wed. Chr. H. Heuvelmans-Kockelkoren
zonder beroep
 
Pastoriestraat 63
W. J. van der Velden
levensverzekeringsagent
 
Pastoriestraat 65
Wed. J. N. Groven-Ebben
zonder beroep
 
Pastoriestraat 67
M. J. F. Dorn
gemeentearbeider
 
Pastoriestraat 69
M. P. J. Leenen
sigarenmaker
 
Pastoriestraat 71
G. Middel
J. Niemeyer
fabrieksarbeider
grondwerker
 
Pastoriestraat 73
H. Günther
Th. P. Baars
schilder
aannemer
 
Pastoriestraat 75
Th. Pardoel
winkelier (kruidenierswaren)
In 1953 nog kruidenier Pardoel, in 1975 en 1992 Martens Wasmachineservice, in 2009 Double Ducks antiek
Hiertussen ligt de Verwerstraat
Pastoriestraat 77
Op de hoek Verwerstraat, gebouwd 1929
Huisvr. P. J. Scheffers-Jussen
J. B. Tielemans
J. L. M. de Turck
L. Franse
P. J. Scheffers
W. A. Willemse
stopster
timmerman
caféhouder
sigarenmaker
monteur
bankwerker
Café De Vergulde Turk; later ging dit cafe naar de Broekseweg; in 1940 en 1953 café Torenzicht, in 1964 café Meegdes-Verkooijen; in 1975 en 1992 Hotel-café Monopole, in 2001 en 2011 café Happy Corner
Pastoriestraat 79
H. J. H. Theelen
W. Meuwese
beambte N.S.
sigarenmaker
 
Pastoriestraat 81
Klein vrijstaand pandje, 1925
C. van Nieuwenhuizen
H. A. Schellen
fabrieksarbeider
portier
 
Pastoriestraat 83
Tweekappertje, 1927
J. Boogers
fabrieksarbeider
 
Pastoriestraat 85
J. P. Weijers
bankwerker
 
Pastoriestraat 87
1928
J. Khan
ambtenaar bureau voor arbeidsrecht
Joseph Khan (1897, Meppel) en zijn vrouw Jeannette Bolle (1900, Den Haag) hadden zich bij hun huwelijk in 1931 hier gevestigd; ze kregen 4 kinderen; het joodse echtpaar en hun twee oudste kinderen zijn in de oorlog in Polen vergast; de kleinste twee, Nico (1937) en Sonja (1940) overleefden de oorlog
Pastoriestraat 89
J. J. A. Hageman
Ha. Ma. Ea. Hageman
Wed. E. J. Hageman-van Mierlo
stukadoor
kantoorbediende
zonder beroep
 
Pastoriestraat 91
Huizen uit 1926
Fr. J. A. Heijmans
Fa. Ga. Ca. Heijmans
bedrijfsassistent
zonder beroep
 
Pastoriestraat 93
G. A. Vlemmix
caféhouder
Graad Vlemmix (1888, Soerendonk) was een goed wielrenner geweest; in 1914 en 1919 werd hij 3e op de NK op de weg, 3 keer kampioen Noord-Brabant, eerste Eindhovenaar die een zesdaagse reed (1921, Berlijn) en in 1926 deel van het team van Het Zuiden dat Nederlands kampioen werd; daarna begon hij met zijn café (eerst op Het Eindje, dan Boschdijk en later Broekseweg) dat het thuishonk van wielerclub Het Zuiden werd
Pastoriestraat 97
H. School
hoofdgeleider N.S
 
Pastoriestraat 99
Hoek Slagerstraat, 1927
H. J. van Rijswijk
timmerman
 
Pastoriestraat 101
S. de Vos
los werkman
Sierd de Vos (afkomstig uit Valtermont in Drenthe, was conciërge van de lagere school op Hemelrijken en koster van de protestantse kerk. Schoonouders, de famile Middel van Schoenmakerstraat 16, en waren aanvankelijk de eigenaren van het pand Pastoriestraat 101.
In 1975 tot 1988 café-bar Rodeo, café Maksim in 1989, in 1991 café De Tropic, in 1995-1997 't Nonneke, in 1997 tot 2003 café-bar Midnight en sinds 2006 een kantoor en gewoon woonhuis
Hiertussen ligt de Slagerstraat
Pastoriestraat 103
Huizenrij uit 1927
G. L. J. van Kemenade
W. J. C. van Kemenade
sigarensorteerder
sigarenmaker
Foto in 2009 klaar voor de sloop
Pastoriestraat 105
T. Slenders
schilder
Pastoriestraat 107
A. P. Dierick
J. Ph. Dierick
drukkersleerling
metselaar
Pastoriestraat 109
J. Timmers
grondarbeider
Pastoriestraat 111
A. Louwers
J. M. W. Louwers
fabrieksarbeider
chauffeur en magazijnbediende
Pastoriestraat 113
Solinger Electrische Slijperij G. Grossmann
G. Grossmann
Ma. Tha. Liebrand
slijperij
slijper
dienstbode
Pastoriestraat 115
Deze huizen, de rest van de huizenrij 103-113, werden in de oorlog door een bom verwoest; sindsdien is het een open, braakliggend veldje gebleven
L. Scheeper
metselaar
 
Pastoriestraat 117
P. F. Otten
chauffeur
 
Pastoriestraat 119
A. van den Heuvel
C. J. van den Heuvel
Ma. Aa. van den Heuvel
instrumentmaker
gasfitter
naaister
 
Pastoriestraat 121
A. F. H. de Jong
timmerman
 
Pastoriestraat 123
Th. M. van de Lest
drukker
 
Pastoriestraat 125
N. de Jongh
grondwerker
 
Pastoriestraat 127
A. A. Koedam
groentenhandelaar
 
Pastoriestraat 129
H. A. van Offerden
arbeider
 
Pastoriestraat 131
Berkers
grondwerker
 
Pastoriestraat 133
F. C. van Thoor
groentenhandelaar
Groentenzaak De Ploeg was in 1930 door brand getroffen
Hier ligt de Wassenaarstraat
Pastoriestraat 135
Huis uit 1927, hoek Wassenaarstraat
A. Th. A. van den Broek
Fr. H. van den Broek
arbeider
beambte N.S.
Er vielen 3 doden bij v.d. Broek bij het bombardement van 19 sept. 1944
Pastoriestraat 137
Een rijtje oude huisjes tussen Wassenaarstraat en Kloosterdreef; sloop voor de verbrede rondweg; nu staat hier een nieuw kantoorgebouw (±1992)
P. J. van der Linden
metselaar
Tevens houthandel en ijzerwaren, ook nog in 1964
Pastoriestraat 139
F. van Lierop
arbeider remmer N.S.
 
Pastoriestraat 141
J. J. Verbeek
sigarenmaker
Tevens handel in kruidenierswaren
Pastoriestraat 143
A. W. Korenman
P. W. Korenman
Wed. P. Korenman-van der Veeke
letterzetter
los arbeider
zonder beroep
 
Pastoriestraat 145
C. van Kemenade
melkslijter
 
Pastoriestraat 149
J. van Lieshout
W. van Lieshout
melkslijter
sigarenmaker
 


De Kleermakerstraat was een klein zijstraatje van de Pastoriestraat aan de kant van de Broekseweg. Het was in 1934 een zandpad dat doodliep bij de velden achter de Broekseweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kleermakerstraat 1
Alles verdwenen, hier nu Fontys
J. J. Kivits
uitvoerder wegwerken
Foto in 1967 kort voor de sloop
Kleermakerstraat 3
A. Haverhoek
F. Haverhoek
Huisvr. M. Blankestein-Haverhoek
J. Haverhoek
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
Kleermakerstraat 5
A. H. Spiljard
H. P. Spiljard
Huisvr. C. J. van Nuenen-Spiljard
sigarenmaker
schoenmaker
fabrieksarbeidster
Foto in 1967, rechtsvoor, twee oude pandjes kort voor de sloop
Kleermakerstraat 7
T. Timmermans
schoenmaker
Kleermakerstraat 20
J. A. van Grootel
handlanger en straatmaker
Deze 'handlanger' woonde in een huisje op het veld

Kloosterdreef, Woenselse Markt


De Kloosterdreef is de oude verbinding van de Frankrijkstraat/ Woenselsestraat met de Woenselse Markt. Het eerste deel is verdwenen en het laatste deel heeft nu de adressen aan de Woenselse Markt.

In 1930 kreeg de Woenselse Markt een zaterdagmiddagmarkt. Op het plein kwam een verplaatsbare kiosk. Er kwam ook geld voor een badhuis, het plan was om het op de Woenselse Markt te bouwen. Maar dat plan ging niet door. Tot na de oorlog wilde men Woensel haar badhuis geven. In de vijftiger jaren werd er 400.000 gulden voor uitgetrokken. "Dat zijn dan 3 schilderijen", spotte een gemeenteraadslid, doelend op de bedragen die er toen waren besteed voor de aankoop van drie doeken o.a. Picasso. Uiteindelijk kwam er een badhuis aan de Van der Waalsweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kloosterdreef 2
De bocht waar de Kloosterdreef afbuigt om aan te sluiten bij de Frankrijkstraat; hier is de straat verdwenen en op deze plaats ligt nu de 16-verdieping hoge flat De Griede (1977)
Ma. Ca. Vossen
G. N. Aastelbergs
dienstbode
zonder beroep
Foto van de villa op de hoek, van dokter Bakers (1953) en W.H.J. Verder (1964), moest worden gesloopt in 1965 voor aanleg van de brede Europalaan
Kloosterdreef 4
P. M. Aalbers
grondarbeider
Fotovan het rijtje arbeiidershuisjes
Kloosterdreef 6
F. J. C. van Hoof
J. van Hoof
J. C. van Hoof
chauffeur
sigarenmaker
expeditie Vroom & Dreesmann
Kloosterdreef 8
H. J. Hanique
koopman
Kloosterdreef 10
A. J. van der Weijden
C. van der Weijden
bankwerker
sigarenmaker
Kloosterdreef 12
B. P. van der Burg
opzichter
 
Kloosterdreef 12-A
Th. de Bruijn
lampenist
 
Kloosterdreef 14
L. van de Burgt
groentenhandelaar
In 1964 was de groentenzaak er nog
Kloosterdreef 16
P. de Kuster
metselaar
Tevens hier in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1953 slijterij Het Molentje
Kloosterdreef 16-A
G. van Beek
zonder beroep
 
Kloosterdreef 18
C. J. van Houtum
H. P. J. C. Kluijtmans
rangeerder N.S
coupeur
 
Kloosterdreef 20
M. A. van Asperdt
metselaar
 
Kloosterdreef 22
Chr. van den Eijnden
Aa. Ma. van den Eijnden
slager, slagerij
kantoorbediende
In 1964 nog steeds de slagerij van Chr. v.d.Eijnden
Kloosterdreef 24
J. van Doren
J. H. van Doren
Wed. J. van Doren-Bazelmans
sigarenmaker
expeditieknecht
zonder beroep
In 1953 en 1964 tabakszaak van Boersman
Kloosterdreef 26
J. F. van Weegberg
wever
 
Kloosterdreef 28
A. Walravens
metselaar
 
Kloosterdreef 30
Op de hoek met de Runstraat staan twee oorspronkelijk oude pandjes nog steeds
M. H. van Hoof
sigarenmaker
 
Kloosterdreef 32
H. van Tongeren
sigarenmaker en winkelier (kruidenierswaren)
In 1953 F. van Tongeren, in 1981 hier nog de winkel van J. van Tongeren
Hier ligt de zijstraat de Runstraat
Kloosterdreef 34
Rijtje oude huisjes van omstreeks 1915; inmiddels enigszins hernummerd (34-36 is nu 34, 38 werd 36, 40 is nu 38 en 42-44 vinden we nu terug als 40-44; in 2013 worden de inmiddels verloederde pandjes geheel gerenoveerd en er komt een complex met appartementen
A. W. van de Kerkhof
fotograaf
Ook in 1964 hier fotograaf van de Kerkhof
Kloosterdreef 36
H. C. Bakers
Aa. Ja. Bakers
caféhouder
ringster
In 1982 eethuis De Zaaier, tot 1989
Kloosterdreef 38
Café Wed. A.C. Denkers
A. A. Dekkers

sigarenmaker
Met in 1934 societeit Sportvrienden; in 1975, 1980 café De Kaak, 1981 café-bar Sanders, in 1985 café De Greide, in 1990 't Kroontje
Kloosterdreef 40
Wed. J. J. de Negro-van den Boogaard
plakster
In 1953 en 1964 zat hier glashandel Gijsen; In 1981 tot 1988 De Toermalijn (boeken)
Kloosterdreef 42
H. H. van de Vondervoort
boekhouder
 
Kloosterdreef 44
J. H. Gofers
kleermaker
In 1975 en 1982 de dierenwinkel van Van Nistelrooy, in 1985 en 1992 glaskunst Wisteria
In 1934 liep hier een hoogspanningsleiding; tegenwoordig vinden we hier de zijstraat de Fluwijnstraat
Kloosterdreef 46
Gebouwd in 1929
Jac. A. Lukkesen
J. W. J. Lukkesen
W. M. J. Lukkesen
koopman, houthandel
steenkolenhandelaar
kolenhandelaar
Cafetaria Lucky in 1975, tot 1987
Kloosterdreef 48-A
G. O. Hessing
J. Hessing
hoefsmid
fabrieksarbeider
 
Kloosterdreef 48-B
De Volharding
melkinrichting
 
Kloosterdreef 50
Verschillende huisjes die inmiddels alle gesloopt zijn.
Hier kwamen rijtjes nieuwbouw in 1984 (nrs. 50-56) en 1977 (nrs 58-82).
F. van de Water
sigarenmaker
Foto van deze huizen in 1975 voor de sloop
Kloosterdreef 52
P. H. Verleijsdonk
sigarenmaker
Kloosterdreef 54-56
B. M. J. van de Ven
weefkammenmaker
Kloosterdreef 58
H. C. Spapens
H. C. M. Spapens
W. L. M. Spapens
aannemer
student
metselaar
 
Kloosterdreef 60
J. van Loon
A. C. Seijffert
bloemist
fabrieksarbeider
Bloemisterij De Lelie; kort na 1934 verkassen ze naar een winkel verderop aan de Kloosterdreef 63, aan de Woenselse Markt
Kloosterdreef 62
H. de Poorter
metselaar
 
Kloosterdreef 64
C. A. H. Vullings
G. H. Houben
G. H. Vullings
J. Vullings
J. M. Koelen.
kantoorbediende
tuinier
bankwerker
magazijnmeester
metselaar
 
Kloosterdreef 66
A. de Vroed
Ch. J. Klinkenberg
H. Sloots
H. H. van der Vorst
J. H. van den Heuvel
J. J. van den Hoogen
J. M. Jansen
P. A. Raaijmakers
W. E. A. Schuelders
grondwerker
drukker
opperman
timmerman
arbeider
stratenmaker
broodbakker
bakker
grondwerker
 
Kloosterdreef 68
A. A. C. van Samang
sigarenmaker
 
Kloosterdreef 70
H. C. J. van den Nieuwenhof
J. M. P. van den Nieuwenhof
P. H. van den Nieuwenhof
drukker
bakker
timmerman
 
Kloosterdreef 72
Chr. van den Boomen
P. J. van Hoek
sigarenpakker
caféhouder en sigarenmaker
Café De Ruiter in 1953
Kloosterdreef 74
A. van Luytelaar
colporteur
 
Kloosterdreef 76
L. W. A. Gerritse
administrateur
 
Kloosterdreef 78
C. L. J. Buskens
Ca. Ma. Ja. Buskens
Wed. G. Buskens-Sevens
broodbakker
zonder beroep
zonder beroep
 
Kloosterdreef 80
C. A. van Baar
J. H. Stevens
Pa. Ma. Ja. Stevens
magazijnbediende
kleermaker
sigarenmaakster
 
Kloosterdreef 82
J. A. M. van Rooij
W. van Rooij
handelsagent
winkelier
In 1953 Jac. van Esdonk, kunsthandel
Hier vinden we nu de Robbenstraat (was er in 1934 nog niet)
Kloosterdreef 84
Hier bevindt zich het Patronaat; tegenwoordig staat er een naoorlogs gebouw
Kloosterdreef 86
Oorspronkelijk oude huisjes die later behoorlijk verbouwd werden (etage er bovenop)
J. J. Kersten
koster
Tevens kruidenierswaren in 1934
Kloosterdreef 86-A
M. J. van Tongeren
sigarenmaker
 
Kloosterdreef 86-B
H. W. van den Hurk
coiffeur
In 1982-1985 snackbar Kronehoef, daarna Johan's Frietboetiek, in 2000 cafetaria 't Dreefke
Kloosterdreef 88
I. M. Leenen
J. M. H. de Graaf
expeditieknecht
nachtwaker
In 1975 en 1992 café De Kronehoef, na 2000 noemt dit café zich Millenium (sic)
Kloosterdreef 90
1896, oorspronkelijk raadhuis van Woensel, Rijksmonument
Bureau van Politie
Keuringsdienst voor Waren

keuringsgebied Eindhoven
De dienst werd i.v.m. bezuinigingen door de Minister in 1936 opgeheven; in 1980 vinden we hier Babycentrum CMC, in 1985 heet het Teddyhome
Kloosterdreef 92
De villa van oud gemeentesecretaris Van Woerkom; nu apotheek Nijpels
G. H. F. J. van Woerkom
H. van Woerkom
gemeenteambtenaar
zonder beroep
Foto toen de rondweg er nog niet was; op 92, de wat vreemde architectuur van een sierlijk huisje met een wat lompe, slecht geproportitioneerde toren, zat in 1946 appotheker Rulkens-Van Rij, in 1953 en 1975 apotheek van Rij, sinds 1980 Nijpels.
Aerts (nr. 92A) ontvangt in 1952 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia voor zijn verdiensten voor de katolieke sportbeweging
Kloosterdreef 92-A
Hoekpand Kronehoefstraat; inmiddels afgebroken (wegverbreding)
H. Aerts
Fra. van der Linden
onderwijzer, spraak- en stemkundige
naaister
Hier kruist de Pastoriestraat/ Kronehoefstraat de Kloosterdreef; tegenwoordig is het onderdeel van de Ring
Kloosterdreef 94
Hoekpand Kronehoefstraat; inmiddels afgebroken (wegverbreding)
A. W. M. Roestenburg
monteur en caféhouder
Hoek Kronehoefstraat; café F.H. van Schoonderwalt in 1953
Kloosterdreef 96
Afgebroken, hier nu kantoor op de hoek (Kronehoefstraat 1)
A. D. van den Wildenberg
magazijnbediende
Hoek Kronehoefstraat; in 1964 textiel C. van Oorschot
Kloosterdreef 98
F. A. Vermeijlen
terrazzowerker
 
Kloosterdreef 100
Th. Rooijakkers
los arbeider
 
Kloosterdreef 102
Aardig rijtje oude winkels/ woningen, tussen rondweg en Woenselse Markt; gebouwd ±1915; in 2011 zijn ze, uitgeleefd door brand en bewoning door daklozen, dichtgetimmerd, maar gelukkig blijft sloop achterwege en gaan de panden opgeknapt worden
A. G. W. van Lieshout
Th. van Lieshout
kantoorbediende
schoenmaker, schoenmagazijn
foto pand; in 1964 nog boekhandel van Lieshout
Kloosterdreef 104
Woenselsche Vleeschhal
E. Dikland
R. Bouma
slagerij
slager
slager
In 1940 en 1964 kapper v.d. Hurk; in 1980 en 1992 bistro Le Monastère
Kloosterdreef 106
W. A. Gielen
L. van de Gevel
sigarenmaker
zonder beroep
In 1975 café Het Venster, in 1980 De Sproet (van Van der Sproet), in 1990 en 2009 De Schelft
Kloosterdreef 108
J. B. Smulders
meesterknecht en sigarenwinkelier
In 1953 nog de sigarenzaak van Smulders; in 1975 café Giddy Up Go, in 1980 en 1992 café-bar Shakespeare
Kloosterdreef 110
M. P. van den Nieuwenhof
aannemer
 
Kloosterdreef 112
P. Tielemans
P. Tielemans & Zn.
W. Tielemans
Wa. Ma. Tielemans
handelaar in naaimachines
Lewenstein's naaimachinehandel
naaimachines-mechaniker
onderwijzeres
Tielemans handelde in Lewenstein's Naaimachines en merken als Naumann, Dürkopp, Phoenix, Mundlos


De adressen met de oneven huisnummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kloosterdreef 1
Hoekvilla Frankrijkstraat, tegenwoordig adres Europalaan 150, een gemeentelijk monument
J. H. I. Goyarts
arts
Goyarts was niet bepaalds een arts van het volk; in 1932 weigerde hij een communistische demonstrant die door de politie met een sabel lelijk aan het hoofd was verwond te behandelen; dochter Elly trouwde in 1937 met tandarts G.J.J. Dröge uit Tilburg; dokter Goyarts zat hier in 1953 nog, in 1964 Dr. A.A.M. Rubbens
Kloosterdreef 3
Verschillende woningen en winkels die nu allemaal gesloopt zijn; ze lagen vanaf de Frankrijkstraat (waar nu kruispunt Europalaan is), op de plaats waar nu de flat De Greide ligt tot aan waar nu de Imkerstraat ligt.
G. de Vries
Ha. Ma. Swinkels
koopman
dienstbode
Foto in 1968 voor de sloop
Kloosterdreef 5
C. J. W. Rumund
slager
 
Kloosterdreef 5-A
A. C. van de Laar
Aa. Ma. van Heeswijk
grossierderij (in meel en bakkerswaren)
dienstbode
Foto zoals de villa in 1960 er nog stond; nu is deze plek midden op het wegdek van de Europalaan
Kloosterdreef 7
J. van de Rijdt
onderwijzer
Foto van huis anno 1944; achter is alles nog open veld
Kloosterdreef 9
Fr. de Haas
Wed. van de Gevel-de Haas
landbouwer
zonder beroep
 
Kloosterdreef 11
G. van Samang
sigarensorteerder
Tevens handel in kruidenierswaren
Kloosterdreef 13
F. H. van Schoonderwalt
caféhouder
In 1964 café Concordia (van J. Veldpaus)
Kloosterdreef 15
H. van de Wiel
K. M. Pardoel
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Kloosterdreef 17
P. van Rooij
wever
Van Rooij, baas bij de afdeling Scheerderij van Elias' stoomlinnenfabriek, kreeg de zilveren eremedaille Oranje Nassau Orde
Kloosterdreef 19
Th. Rijkers
koopman (manufacturenhandel)
 
Kloosterdreef 21
J. J. J. de Visser
timmerman
 
Kloosterdreef 23
Aa. Ma. Berkvens
sigarenmaakster
 
Hier tegenwoordig de Imkerstraat
Kloosterdreef 25
Op dit adres vinden we het H. Hartgesticht. Een kloostercomplex van de Zusters van Liefde uit Schijndel.

Van dit alles rest nu alleen nog de kapel die in 1902 werd gebouwd. Tegenwoordig vind je die op het binnenterrein van het verzorgingshuis/ woonzorgcentrum Kronehoef (1974 gebouwd, 1995 uitgebouwd)
St Petrusgesticht
A. van Liempd
A. Stabel
G. F. Aalbers
H. Broers
H. A. Manders
J. van Luytelaar
J. M. van de Ven
Ga. Ja. Huberts
Pa. Ma. van Luytelaar
Ja. Aa. Segeren
Ja. Ca. van Eupen
 
dienstknecht
arbeider
landbouwer
metselaar
grondwerker
sigarenmaker
aanspreker
onderwijzeres
onderwijzeres
huishoudster
huishoudster
Foto, linksvoor het gesticht, daarachter de meisjesschool
Foto van het klooster H. Hart in 1948
A. van den Broek
A. Mil
B. Daams
C. van Lieshout
F. Scheepers
F. Smulders
F. H. Philippart
F. W. Habraken
G. van den Boomen
G. van Hoof
G. Klaassen
G. H. A. Olmanst
H. Driessen
H. van Lent
H. Sloots
H. Stas
H. Vereijken
H. C. van de Ven
J. Scheepers
J. van der Velden
J. van Vlokhoven
J. A. Burg
J. A. C. Meerman
J. F. van Oosterhout
M. van Doremalen
M. van Nunen
P. van den Meulengraaf
P. J. van Lierop
R. van Rooij
T. Plugers
Th. van Beurden
Th. Follant
We. de Groot
Wed. A. van Bergeijk-van Bragt
Wed. A. Broeren-van Aarssen
Wed. A. van Heugte-van Gerwen
Wed. A. van den Nieuwenhoff
Wed. A. Voerman-Weegberg
Wed. H. van Someren-Hilven
Wed. J. van den Broek-van Hoof
Wed. J. Oude Everink-Heerdink
Wed. J. C. van Donk-van Samang
Wed. J. M. Kortooms-Greven
Wed. J. M. van de Moosdijk-van den Berg
Wed. L. J. Eliëns-Loots
Wed. W. van Laarhoven-Langendonk
Wed. W. Stein
Wed. W. Vermeer-van Laarhoven
allen zonder beroep
De 71-jarige H. Vereijken verliet met Pasen 1935 het Liefdegesticht en keerde niet terug; een maand later vond een wandelaar in de heide achter de Bata-fabrieken bij Best het lijk van de vermiste.

In 1936 vist de politie uit de haven van het Eindhovensch Kanaal het lijk op van de 68-jarige P.J.B. Thien, die dan al twee weken vermist wordt als bewoner van het oudemannen-gesticht.
Kloosterdreef 27
Gesloopt en nu hier een vleugel (1995) van Woonzorgcentrum Kronehoef
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
 
Kloosterdreef 29
Kerk uit 1874/ 1909
St Petruskerk
 
Neo-gotische kerk, 1874 gebouwd naar ontwerp van architect Van Tulder. Helemaal stabiel was het ontwerp niet, want na de hoogmis van 1875 op de feestdag van Maria's geboorte stortte spontaan de hoge toren totaal in; de Voorzienigheid had er wel voor gezorgd dat alle schapen de kerk al uit waren; later (1909) is er alsnog door Kooken een betere toren aangebouwd
Kloosterdreef 31
Pastorie op de hoek Pastoriestraat
A. A. Oomen
A. A. M. Swagemakers
W. C. van de Wiel
Ja. Ca. Hoppenbrouwers
pastoor St Petrusparochie
kapelaan
kapelaan
dienstbode
Dienstbode mej. Julia cor. Hoppenbrouwers viert hier in 1934 een soort zilveren huwelijk: 25 jaar in dienst bij de zeer eerwaarde heer pastoor Oomen
Hier kruist de Pastoriestraat/ Kronehoefstraat de Kloosterdreef; tegenwoordig is het onderdeel van de Ring
Kloosterdreef 33
Gesloopt voor vebreding van de Pastoriestraat (rondweg)
H. Bastiaans
koopman in manufacturen
Ook in 1953 hier nog de winkel van Bastiaans
Kloosterdreef 35
M. Sanders
S. Sanders
W. Sanders
sigarenmaakster
sigarenmaker
zonder beroep
 
Kloosterdreef 37
Hier nu nieuw kantoorpand (1994) op de hoek Pastoriestraat
H. Kerssemakers
vrijgestelde R.K. Tabaksbewerkersbond
 
Kloosterdreef 39
M. van Berlo
fabrieksarbeider
In 1953 en 1964 tabalszaak van Jan Keijzers
Kloosterdreef 41
J. van der Heijden
Ja. Ga. Manders
boekhouder
dienstbode
 
Kloosterdreef 43
A. H. van Gastel
zonder beroep
 
Kloosterdreef 45
Pand in de oorlog door bom verwoest, herbouwd 1948
A. H. van de Sande
wisselloper
In 1953 Maison Anna-Marie, modes; in 1975 en 1986 café De Schelft; in 1987 en 1992 Paul Kuyte coiffures; nu Scapino
Kloosterdreef 47
E. T. Staals
J. M. Staals-van Kraij
J. M. Staals
machinist
smederij en ijzerhandel
smid
In 1953 Staals-van Kray, electriciteit, haarden en rijwielen; in 1975 de Centrale Wijnhal; in 1985 Olympia Sport; nu Blokker
Kloosterdreef 49
Een (inmiddels gesloopte) tweekapper; tegenwoordig is nummer 49 het laatste adres aan de Kloosterdreef; nr. 51 heeft nu als adres Woenselse Markt 1
F. Boogers
M. Boogers
sigarenmaker
sigarenmaker
In 1975 café Het Dreefke, in 1980 café Henny, in 1982 en 1992 café The Champs; nu onderdeel van Blokkker (verlengde van 49)
Kloosterdreef 51
Ja. Wa. Scheepers
Aa. Ma. Scheepers
Ja. Ca. Scheepers
P. A. Scheepers
sigarenmaakster
sigarenmaakster
bosjesmaakster
zonder beroep
Omstreeks 1975 waren dit nog de oude lage huisjes; Muziek Disco Jan v.d. Berk in 1980, nu heet het Berk Music
Kloosterdreef 53
Nu hier nog steeds kledingzaak Van Buul (Woenselse Markt 3), nu een modern pand
A. P. C. van Buul
G. van Buul
G. van Buul & Zn.
H. A. C. van Buul
J. B. C. van Buul
kleermaker
kleermaker
tailleurs
kleermaker
onderwijzer
Van Buul en Zoon, een van de oudste modezaken in de stad
Kloosterdreef 53-A
Gez. van Buul
herenmode
 
Kloosterdreef 55
Nu hier een pand uit 1989 (Woenselse Markt 4)
J. G. M. van Ruth
J. G. M. van Ruth-Jansen
handelsreiziger
slijterij, vertegenw. Wed. J. Florijn & Co.
Foto uit 1968, toen het hier café Black Horse was, een ruig vetkuivencafé; tot 1964 was het nog altijd slijterij van Ruth -Jansen geweest; in 1975, 1982 café Het Luifeltje, in 1985 een vdeotheek
Kloosterdreef 57
Nu hier Woenselse Markt 5-8, een collectie niet al te fraaie winkelpanden uit verschillende naoorlogse decennia
H. J. van Tuijl
sigarensorteerder
In 1953, 1964 kapsalon/ parfumerie A.A.P. Olieslagers & Zn., in 1975 tot 1987 J. Olieslagers, na 1989 Albert Heijn
Kloosterdreef 59
Pa. Ja. Fa. van der Linden
H. J. van der Linden
winkeljuffrouw
zonder beroep
Foto in 1980 lag het mooie pand Woenselse Markt 6 er nog ongeschonden bij; sinds 1989 is hier een Albert Heijnwinkel
Kloosterdreef 61
J. G. C. van der Dennen
J. W. van der Dennen
klerk bij de ontvanger
commies bij de Registratie
In 1964 Bastiaans modezaak, in 1975 en 1992 v/h Ansems-Bastiaans textiel, in 2009 Bastaans Mode
Kloosterdreef 63
F. Fleischman
P. J. J. Gruijthuijsen
Ca. Fransen
bankwerker
verzekeringsagent
zonder beroep
In 1935 hier bloemsalon De Lelie van Van Loon, in 1941 en 1953 heette de winkel Nizza; nu is op deze plaats de uitbreiding van Bastiaans gekomen
Kloosterdreef 65
Nu Woenselse Markt 9, een pand uit 1929 als is daar weinig meer van te zien
L. Buskens
bakkerij
In 1953 zit Buskens hier nog, in 1964 bakker Michiels, welke kwaliteitsbakker er nu nog altijd zit
Kloosterdreef 67
Het oude café op de hoek met de trapgevel staat er nog altijd, nu Woenselse Markt 10
H. C. Kuiten
caféhouder
Hub. Kuiten-Fransen en café Het Centrum op de hoek Bakkerstraat/ Woenselse Markt, lang nog bekendnd als café De Kuit, ook toen er andere caféhouders zaten; nu nog altijd is de naam Het Centrum
Hier ligt zijstraat de Bakkerstraat
Kloosterdreef 67-B
Hoekpand Bakkerstraat, later adres Woenselse Markt 12; nu hier nieuwbouw 2002 (er kwam een Rabobankkantoor)
T. J. Brandsma
filiaalhouder Edah
Foto omstreeks 1925-1930; de Edah zat hier in 1969 nog; in 1982 en 1987 Grillroom Big Inn, in 1989 de videotheek die voordien op huisnr. 4 zat. Op 67B zit in 1934 de zoon van 'Rooie Lien' Verhoeven-Alewijns, de oorspronkelijke eigenaar van dit hoekpand dat in 1928 gesplitst was.
Kloosterdreef 67-A
C. van der Reijden
M. A. Verhoeven
koopman
koopman in galanterieen
Kloosterdreef 69
Later Woenselse markt 13-14, nu hier nieuwbouw uit 2002
J. W. van de Pas
Wed. Joh. van der Linden-Verhoeven
winkelier
zonder beroep
Later (1953, 1964) Radio Select van M. van Dinther; in 1981 shoarma grillroom, in 1985 en 1992 stoffenhuis Lahaye
Kloosterdreef 71
Gebrs. Polkamp
G. van der Spoel
wasserij
vertegenwoordiger
Na van der Spoel stomerij en stoppage "Trikohl" (1964 nog aanwezig) kwam hier de frietzaak Kom d'r In van Van Loon, tot 1995
Kloosterdreef 73
Nu adres Woenselse Markt 15; een oud pand dat er nog staat al is het geheel verbouwd
F. G. Sanders
Ga. Pa. Ha. Sanders
He. Ja. Werkhooven
slager, slagerij
telefoniste
winkeljuffrouw
Foto van de winkel in 1941; later slager Cooymans (sinds 1991 keurslager en vooral grillspecialist), die er nu nog steeds gevestigd is
Kloosterdreef 75
Woenselse Markt 16, hier staat nu een groot pand uit 1936
N.V. Kuijpers-van den Heuvel
H. Eij
A. Rulander
Ja. Ma. van Luytelaar
Ma. Wa. Stijnen
v.h. manufacturen-, confectie- en meubelhandel
manufacturier
winkelbediende
dekopenhaalster
dienstbode
In 1953 nog steeds meubelzaak Kuypers-van den Heuvel; in 1980 Castello (verf), in 1982 en 2009 Piet Engel (kleinmeubelen)
Kloosterdreef 77
Woenselse Markt 17, winkel een nieuwe gevel waarachter mogelijk het oude huisje nog schuilgaat
J. van Hoorn
smid, smederij
In 1953 en 1975 Saris-van Hoorn textielwinkel; in 1980 en 1992 Het Potkacheltje Kerama BV, nu Amazing Sang Lee
Kloosterdreef 79
Woenselse Markt 18, naoorlogs pand
Ma. Ma. Troost
kantoorbediende
In 1953 tot in 2009 vinden we hier juwelier A.J.J. Hageman
Kloosterdreef 81
Nu hier op Woenselse Markt 19-20-21 een winkel/ woonpand uit 1980
P. C. van der Velden
gemeenteambtenaar
P.C. van der Velden woonde hier in 1966 nog steeds; in 1980 is het hier de Kijkshop
Kloosterdreef 83
J. H. Maas
kapper
In 1953 en 1964 kapper M. Swinkels
Kloosterdreef 85
van Gennip-Boerekamps
P. van Gennip
kruidenierswaren
sigarenmaker
In 1941 hier nog steeds de kruidenierswinkel van P. van Gennip-Boerekamps
Kloosterdreef 87
Woenselse Markt 22, een nieuw pand
Café Klein Parijs
A. F. C. van de Vorst

fabrieksarbeider
Het etablissement verwisselde in 1934 voor Fl. 6.000 van eigenaar; in 1942 café Marktzicht.
In 1980 zit hier Massaschoen in 1985 en 1992 poelier Verstappen & Zn., in 2009 Shooby Fashion
Kloosterdreef 89
Nu Woenselse Markt 24, hoek Verwerstraat, een nieuw pand van Blokker
J. C. W. M. Verbeek
J. Verbeek
behanger en stoffeerder
zonder beroep
In 1980 Kwantum behang
Kloosterdreef 91
H. P. A. van den Bogert
J. Voorn
sigarenmaker
slager, slagerij
 

Tot zover de oostzijde van de Woenselse Markt. De Woenselse Markt (westzijde) komt elders aan bod.

Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen