Achter Eindhoven in 1934: Klein Tongelre, Doornakkers, Lakerlopen

EINDHOVEN in 1934:
KLEIN TONGELRE, DOORNAKKERS, LAKERLOPEN


In dit hoofdstuk geven een enkele woonbuurten die tussen het centrum van Eindhoven en het oude Tongelre ('t Hofke) liggen. Het gebied komt min of meer overeen met wat bekend staat als Klein Tongelre. We nemen daarbij ook de Poeijersstraat (Doornakkers), Hofstraat, Radiobuurt en Transportmiddelenbuurt, Oost-Indiëbuurt mee, en ook nog de St Jozefsbouw-arbeidersbuurt, later beter bekend als Lakerlopen.

Andere Tongelrese buurten in andere hoofdstukken:

1 TONGELRE: Villapark
Villapark
met o.a. de Parklaan, Fuutlaan, Lijsterlaan, Kievitlaan, Goorstraat, Zandstraat, Fazantlaan, Lakerstraat, Treurenburglaan, Sperwerlaan, Pauwlaan, Reigerlaan, Nachtegaallaan, enz. enz.
1 TONGELRE: Tongelresestraat, Hofke en landelijk gebied
Tongelresestraat
't Hofke en landelijk Tongelre
met o.a. Wolvendijk, Loostraat, Koudenhovenseweg, Urkhovenseweg, Collseweg, enz.
 

HOME Eindhoven in 1934 homepage

 

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:
betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft

 

1. Hofstraat

De Hofstraat loopt langs de spoorlijn naar Helmond tot aan het punt waar die samenkomt met de spoorlijn naar Weert.

 
Pand
Naam
Beroep
 
Hofstraat 1
Gesloopt, hoekwoning Broekakkerseweg
W. Leenen
spoorwegbeambte
Foto in 1964, een boerderijtje kort voor de sloop
Hiertussen kruist de Broekakkerseweg
Hofstraat 3
Boerderij hoek Broekakkerseweg; sloop ±1936 en hier komt dan een forse tweekapper, huisnrs 1A-B, die ±1970 alweer gesloopt wordt voor nieuwbouw Geestenberg
A. van Kronenburg
landbouwer
 
Hofstraat 5
Dit huis was in 1934 in aanbouw
Hofstraat 7
Diverse huisjes, gebouwd 1926-1929
C. der Kinderen
H. der Kinderen
M. der Kinderen
Wa. der Kinderen
kistenschaver
sigarensorteerder
sigarenmaker
sigarenmaakster
 
Hofstraat 9
J. Fransen
arbeider N.S.
 
Hofstraat 11
P. J. J. Tegelaars
monteur
 
Hofstraat 13
M. F. C. Oomen
reparateur
 
Hofstraat 17
J. Lammers
spoorwegarbeider N.S
 
Hofstraat 19
J. A. H. M. Vermeeren
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 21
A. M. F. van Overbruggen
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 23
P. A. J. van Overbruggen
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 25
G. de Laat
arbeider N.S.
 
Hofstraat 27
J. van der Linden
arbeider telegraaf N.S
 
Hofstraat 29
Vilaatje uit 1921
P. J. Claas
Wa. Kuipers
hoofdonderwijzer
dienstbode
 
Hofstraat 31
Diverse huisjes, gebouwd 1925-1929
P. L. A. van Kaldekerken
Wed. W. F. Smit-Hendriks
schilder
zonder beroep
 
Hofstraat 33
E. G. L. Willemsen
J. H. Willemsen
J. T. Willemsen
timmerman
monteur
zonder beroep
 
Hofstraat 35
A. van de Burgt
Wa. Bevers
steenscherper
zonder beroep
 
Hofstraat 37
L. van Erp
elektricien
 
Hofstraat 39
J. Donkers
rangeerder
 
Hofstraat 41
J. G. van Teeffelen
adjunct-commies Dir. Bel
 
Hofstraat 43
H. van den Nieuwenhof
H. M. van den Nieuwenhof
M. H. van den Nieuwenhof
beambte N.S.
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Hofstraat 45
J. C. van Bezouw
koperslager
 
Hofstraat 47
J. van den Hurk
W. J. van Stekelenborg
J. Bijsterveld
arbeider
houtbewerker
zonder beroep
 
Hofstraat 49
H. L. Vroomen
fabrieksarbeider
 
Hier ligt tegenwoordig de Mercatorstraat
Hofstraat 51
Rijtje oude huisjes.
Hier is nu de Mercatorstraat en een huis (nr. 61) uit 1973
F. Jansen
H. Jansen
blekersknecht
fabrieksarbeider
Foto, fraaie oude huisjes in 1964 die moesten worden gesloopt voor de plannen van de nieuwbouwbuurt Geestenberg
Hofstraat 53
T. Jansen
sigarenmaker
Hofstraat 55
J. J. H. Willemsen
machinist
Hofstraat 57
A. van der Pasch
gemeentearbeider
Hofstraat 61
A. P. Raaijmakers
melkventer
Hofstraat 63
Tweekapper, 1929
D. Britting
A. Jonker
fabrieksarbeider
colporteur
In 1959 hier pension Gramser
Hofstraat 65
A. Z. van Ballegoijen
P. van Ballegooy
P. van Ballegoijen
chauffeur
groentenhandelaar
groentenventer
 
Hofstraat 67
Woningrij 1929
Vennix & Zoon
Th. Vennix
naaimachinehandel
mechaniker
In 1953 het Westlands Fruithuis, in 1964 sigarenzaak H.L. v.d. Linden
Hofstraat 69
J. C. Hermans
Wed. F. Rooij- de Haas
sigarenmaker
zonder beroep
 
Hofstraat 71
P. G. Nagel
Wed. M. Staals- Verbiest
loodgieter
zonder beroep
 
Hofstraat 73
A. J. van Dinter
sigarenmaker
 
Hofstraat 75
T. A. Jonkers
arbeider
 
Hofstraat 77
H. Th. Aartsen
Me. Verschoor
huisschilder
zonder beroep
 
Hofstraat 79
J. Fr. A. Calame
werktuigkundige
 
Hier ligt de zijstraat Telefoonstraat
Hofstraat 85
Oud pandje, hoekwoning Tongelreschestraat
H. van Breugel
J. H. van Breugel
dameshoeden
fabrieksarbeider
In 1964 tot 1985 melk- en kaashandel W. v.d. Voort;
Hier kruist de Hofstraat de Tongelresestraat
Hofstraat 87
Huis 1927; op 85B wordt later café Hofzicht tussengebouwd
E. Th. A. Huybers
W. A. J. Huybers
Ha. Ea. Ma. Huybers
Ja. Wa. Ma. Huybers
Ka. Aa. Ma. Huybers
Wa. Aa. Ma. Huybers
magazijnmeester
bankwerker
naaister
borduurster
winkeljuffrouw
naaister
 
Hofstraat 89
1920; In 1988 verbouwd tot 9 appartementen
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Martinusschool; in 1975 is het een BLO-school, in 1980 een basisschool voor woonwagenkinderen; in 1987 zit hier de kunstenaarsvereniging De Dromedaris (dat was de bijnaam van het bulterige schoolgebouw), later wordt het Galerie H89
Hiertussen ligt de Accumulatorstraat, in 1934 al wel aangelegd maar nog geen woningen aan gebouwd (dat komt pas in 1961)
Hofstraat 91
Drie rijtjes woningen uit 1924
J. Th. van Liempt
metaalschaver
 
Hofstraat 93
L. Aarts
monteur-bankwerker
 
Hofstraat 95
C. Pulles
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 97
H. van Veldhuizen
calculator
 
Hofstraat 99
G. B. H. M. de Jong
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 101
Ha. Elzenga
J. Elzenga
kantoorbediende
onderbaas
 
Hofstraat 103
C. T. C. van der Sommen
F. C. C. van der Sommen
R. C. van der Sommen
T. H. van der Sommen
fabrieksarbeider
pakker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 105
P. K. Ketel
kantoorbediende
 
Hofstraat 107
P. C. van Zundert
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 109
A. J. Korres
chauffeur
 
Hofstraat 111
L. C. J. van Haastert
ambtenaar Philips
 
Hofstraat 113
A. Diks
bankwerker
 
Hofstraat 115
T. E. Jacquot
fabrieksarbeider
In 1990 kapsalon Thiely
Hofstraat 117
C. J. Sleegers
fabrieksarbeider
 
Hofstraat 119
F. C. van Mierlo
fabrieksbaas
 
Hofstraat 121
W. Braaksma
chauffeur
 
Hofstraat 123
H. G. Hermann
calculator
 
Hofstraat 125
W. H. Faassen
fabrieksarbeider
 
Hiertussen ligt de Transformatorstraat
Hofstraat 127
Huis uit 1921
J. H. Maas
onderladingmeester N.S
 
Hofstraat 129
Verschillende huisjes 1926-27
J. van Zon
lasser
 
Hofstraat 131
Fr. A. Graumans
slager
 
Hofstraat 133
H. P. C. Kuijpers
leerling-machinist N.S.
 
Hofstraat 135
W. van de Wiel
W. van de Wiel
zonder beroep
kruidenierswaren
Ook in 1953 en 1964 nog kruidenier v.d. Wiel-Kuipers
Hofstraat 137
J. A. C. Kuijpers
leerling-machinist
 
Hofstraat 139
C. van Kasteren
J. H. J. van Kasteren
onderladingmeester
magazijnbediende
 
Hofstraat 141
Oudere panden, ±1920
P. A. van de Ven
Th. B. J. van de Ven
aannemer
timmerman
 
Hofstraat 143
P. C. Kuijpers
H. P. Kuijpers
machinebankwerker
zonder beroep
 
Hofstraat 145
C. Bagchus
zadelmaker N.S.
 
Hofstraat 147
Vier lage huisjes uit 1903, waarvan nu alleen nog 149 in oorspronkelijke staat is; 151 werd in 1961 smakeloos verbouwd
L. Rutten
arbeider N.S.
 
Hofstraat 149
A. H. Zillekens
E. Zillekens
grondwerker
molenaar en landbouwer
 
Hofstraat 151
C. Mangelmans
rangeerder N.S
 
Hofstraat 153
A. C. Jakobs
A. H. Saris
C. A. Jakobs
behanger en stoffeerder
schilder
houtbewerker
 
Hofstraat 155
Aardig oud rijtje uit 1923
J. Kastermans
rangeerder N.S
 
Hofstraat 157
W. G. J. Burgers
Wed. W. Burgers-Degen
chauffeur
zonder beroep
 
Hofstraat 159
J. H. J. van Bragt
slager
 
Hofstraat 161
H. J. M. W. Schuts
conducteur N.S
 
Hofstraat 163
Huis vermoedelijk uit ±1923
E. van Bragt
zonder beroep
 
Hier ligt later de zijstraat Telexweg (1973) en daarna volgt de spoorwegovergang
Hofstraat 165
Huisjes op het terrein van de N.S; strikt genomen hadden ze even genummerd moeten worden want ze lagen rechts van de weg
H. Schreuder
arbeider N.S.
Waarschijnlijk de overwegwachter en de wisselwachter (hier komen de spoorlijnen naar Weert en Helmond samen)
Hofstraat 167
W. Lambers
arbeider N.S.


Aan het eind is de spoorwegovergang en gaat de weg over in de Groendwarsstraat en verderop in Groenstraat. Lang is dit nog een onbewaakte overweg, pas in 1965 komen er automatische spoorbomen

De Broekakkersche Weg liep vanaf de Hofstraat (spoorlijn) naar het zuiden en eindigde in landelijk gebied. Er stond één huis.
De huidige Broekakkerseweg is een nieuwbouwstraatje (1973) in de buurt Geestenberg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Broekakkerseweg 12
Kort na 1970 gesloopt
J. P. L. van de Laak
F. van de Laak
timmerman
zonder beroep
In 1970 woonde hier J. Horijon

 

2. Transportmiddelenbuurt

Oostelijk van de Tongelresestraat tussen de twee spoorlijnen werd een aanzet gegeven tot een nieuwe woonbuurt met straatnamen geïnspireerd op communicatie- en vervoermiddelen.
Zo kwam er een Post-, Telephoon- en Locomotiefstraat.
Verder had men een ook een Automobielstraat, Telegraafstraat een Vliegtuigstraat bedacht. Hier stonden vanaf 1920 enkele complexen noodwoningen, maar dat alles was in 1934 inmiddels alweer ontruimd. Op de plaats daarvan vinden we nu de Planciuslaan, Orteliusweg en Jacob van Deventerstraat.

De Telefoonstraat is een kort straatje dat van de Hofstraat naar de Locomotiefstraat loopt. Destijds schreef men het nog als Telephoonstraat. Na de oorlog gaat iedereen over op de moderne spelling, maar pas in 1967 bepaalt de gemeente officieel dat de schrijfwijze aangepast wordt.
De huizen hier zullen omstreeks 1925 gebouwd zijn. Na de oorlog zijn er in 1950 (de huidige 2-14) en 1955 (lage huizen aan de overzijde) rijen woningen bijgebouwd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Telefoonstraat 2
Twee rijtjes van 4 huizen ±1925 gebouwd; nu staat hier een rij huizen uit 1983 (Telefoonstraat 16-26)
A. R. van de Wijdeven
beambte N.S.
Foto rijtje arbeidershuisjes in 1974
Telefoonstraat 4
Fr. de Groot
M. de Groot
P. de Groot
wever
wever
koopman
Telefoonstraat 6
P. J. de Groot
grondwerker
Telefoonstraat 8
I. H. J. Verheijden
arbeider
Telefoonstraat 10
A. J. A. van Os
C. van den Hurk
H. Fr. van den Hurk
J. J. de Rooij
W. A. van den Hurk
grondarbeider
sigarenmaker
grondwerker
arbeider
grondwerker
Telefoonstraat 12
M. H. Bogers
machinist
Telefoonstraat 14
Wed. M. J. C. Lodewijks-de Jong
zonder beroep
Telefoonstraat 16
A. W. Martens
fabrieksarbeider
Telefoonstraat 18
Tweekapper in de bocht met de Locomotiefstraat; hier nu huizen uit 1983 (Locomotiefstraat 10-12)
J. P. C. van Stiphout
Wed. J. van Stiphout-Tempelaars
grondwerker
zonder beroep
Foto in 1967, een fraai pandje dat helaas gesloopt werd
Telefoonstraat 20
A. Smits
sigarensorteerder


De Locomotiefstraat, een zijstraat van de Tongelreschestraat, gaat in een bocht over in de Telefoonstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Locomotiefstraat 2
Rijtjes arbeiderswoningen van ±1925; later (als in 1973 er de huidige nrs. 2-6 bijgebouwd zijn) wordt dit vernummerd tot 8-46; omstreeks 1980 wordt alles gesloopt en hier nu rijen nieuwbouw (duplex) uit 1983
E. van Dinter
P. M. van Dinter
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Locomotiefstraat 4
J. J. van Delde
J. Th. Kilwinger
houtbewerker
grondwerker
 
Locomotiefstraat 6
G. A. van Dinter
houtbewerker
 
Locomotiefstraat 8
W. J. van Dooren
H. van Dooren
houtbewerker
zonder beroep
 
Locomotiefstraat 10
Th. Hendriks
grondwerker
 
Locomotiefstraat 12
Wed. P. J. Heessels-van Hoek
zonder beroep
 
Locomotiefstraat 14
Ha. Steur
W. Steur
naaister
fabrieksarbeider
 
Locomotiefstraat 16
P. C. Diepens
koopman
 
Locomotiefstraat 18
J. van der Horst
nachtwaker
 
Locomotiefstraat 20
G. van Gemert
Fa. Ma. de Man
wever
fabrieksarbeider
 
Locomotiefstraat 22
P. van de Wiel
houtbewerker
 
Locomotiefstraat 26
C. J. Verheijden
Wed. H. Verheijden-Donders
wever
zonder beroep
 
Locomotiefstraat 28
M. J. S. Swinkels
reparateur
 
Locomotiefstraat 30
Th. van der Aalst
J. A. C. van der Aalst
sigarenmaker
zonder beroep
 
Locomotiefstraat 32
G. H. van Summeren
H. L. van Summeren
J. G. van Summeren
M. van Summeren
koperslager
monteur
kantoorbediende
agent van politie
 
Locomotiefstraat 34
A. van de Laar
fabrieksarbeider
Foto in 1977, links dan de nrs. 40-46; op nummer 40 (later 46) komt het gezin Jacobs te wonen, zoon Fons is de latere burgemeester van Helmond
Locomotiefstraat 36
F. Sleegers
J. M. Sleegers
P. J. Sleegers
leerlooier
wever
drukker
Locomotiefstraat 38
J. de Bar
fabrieksarbeider
Locomotiefstraat 40
C. Heesters
rangeerder N.S
Locomotiefstraat 42
Woningen op de hoek Tongelresestraat; gesloopt en hier is nu een driehoekig plantsoentje
H. L. Mutsers
meesterknecht
Foto in 1979, goede huizen moesten toch gesloopt worden
Locomotiefstraat 44
J. H. Evers
Wed. Fr. X. Evers-Heijnen
kelner
zonder beroep
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
 
Het begin van de straat zou pas na de oorlog bebouwd worden; de huidige nrs 19-41 zijn in 1950 gebouwd; op de huidige nr. 37 woonde ooit de beruchte kruidendokter v.d. Moosdijk
Locomotiefstraat 25
De tegenwoordige rij Locomotiefstraat 45-67 (in 1973 vernummerd), huizen uit 1930
B. Lelsz
leerling-machinist
 
Locomotiefstraat 27
R. Huetink
kantoorbediende
 
Locomotiefstraat 29
A. Kamer
machinist
 
Locomotiefstraat 31
H. C. van Stekelenborg
sigarenmaker
 
Locomotiefstraat 33
Ja. Ha. Ja. Kusters
W. Eijkemans
Wed. H. Kusters-van Otterdijk
sigarenmaakster
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Locomotiefstraat 35
W. van Hees
agent van politie
Agent van Hees (1904, Wamel), bijgenaamd 'Woeste Willem', werd in de oorlog door de S.D. gearresteerd wegens het onderdak verschaffen aan Joden
Locomotiefstraat 37
N. D. Puts
Eth. Aa. Ma. Verhaar
schilder
huishoudster
 
Locomotiefstraat 39
J. M. de Bruin
portier
 
Locomotiefstraat 41
M. van Oorschot
timmerman
 
Locomotiefstraat 43
A. Bakker
Ma. Ca. Tromp
schilder
werkster
 
Locomotiefstraat 45
M. J. van Hoek
houtbewerker
 
Locomotiefstraat 47
J. H. Somers
chauffeur
 


De Poststraat behandelen we onder landelijk Tongelre/ Urkhoven, omdat daar de woningbouw vooral bij de Urkhovenseweg lag.

 

3. Radiobuurt

Tussen de twee spoorlijnen westelijk van de Tongelresestraat ligt een klein arbeidersbuurtje, de 'Radiobuurt'. De straatnamen zijn gebaseerd op radio-onderdelen. Dat was in 1927 toen de straatnamen werden bedacht iets heel nieuws. Er was nog geen 10 jaar radio in Nederland. Behalve de hieronder genoemde straten was er ook een Antennestraat gepland (langs het spoor lopend), maar die is later weer verdwenen.

De Radiostraat is een kort straatje tussen de twee sporen, tussen de Transformatorstraat en Accumulatorstraat.
Nog altijd gaaf bewaarde arbeidershuisjes. De vraag is hoe lang het nog duurt eer de slopers van de 'integrale wijkvernieuwing' dit straatje hebben ontdekt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Radiostraat 4
Rijtje 1927
L. Snellen
arbeider
 
Radiostraat 6
F. Smulders
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 8
C. J. de Poorter
fitter
 
Radiostraat 10
P. M. Moonen
portier
 
Radiostraat 12
M. A. Liebens
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 14
Rijtje 1927
P. A. Sprengers
W. J. Dekkers
fabrieksarbeider
metaalbewerker
 
Radiostraat 16
J. H. van der Ven
bankwerker
 
Radiostraat 18
F. J. W. van Liempt
M. Potters
elektro-technicus
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 20
J. A. Rats
T. J. Schalk
timmerman
fitter
 
Radiostraat 22
Rijtje 1927
J. A. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 24
P. J. van der Lee
timmerman
 
Radiostraat 26
J. L. Klugt
postbode
 
Radiostraat 28
I. Hoogstad
J. Goossen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 30
A. S. Coppens
broodbezorger
 
Radiostraat 32
C. Braet
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Radiostraat 7
Rijtje uit 1927
J. Barentsen
portier
 
Radiostraat 9
M. G. Giesen
P. C. de Wit
P. W. Giesen
fabrieksarbeider
metaalschaver
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 11
Fr. Dam
machinist
 
Radiostraat 13
A. A. Duffhuis
glasblazer
 
Hiertussen ligt de Condensatorstraat
Radiostraat 15
Twee rijtjes uit 1927
J. T. van Veghel
fabrieksarbeider
 
Radiostraat 17
J. Chr. Brekelmans
M. A. Brekelmans
Huisvr. H. van Heeswijk-van Kasteren
los arbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Radiostraat 19
J. A. M. van Lierop
controleur Philips
 
Radiostraat 21
A. W. Pellis
timmerman
In 1959 Spaninks, fritures
Radiostraat 23
A. J. Molengraaf
T. A. Kooiman
W. Loonstra
tuinier
chauffeur
arbeider
 
Radiostraat 25
J. de Jong
chauffeur
 
Radiostraat 27
A. Nelissen
glasblazer
 
Radiostraat 29
L. van Lieshout
fabrieksarbeider
 


De Condensatorstraat is een kort zijstraatje van de Radiostraat dat doodloopt op het spoor. Een aantal nog steeds gaaf bewaarde huisjes.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Condensatorstraat 2
Rij woningen 1927
J. E. Burgers
chauffeur
 
Condensatorstraat 4
Th. A. Hillebrand
bankwerker
 
Condensatorstraat 6
A. Th. van den Besselaar
F. Bakkers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Condensatorstraat 8
H. M. Henraat
kantoorbediende
 
Condensatorstraat 10
F.C. Kuijpers
leerling-machinist
 
Condensatorstraat 12
W. E. van den Heuvel
timmerman
 
Condensatorstraat 14
Ca. Wa. Scholte
Huisvr. G. Scholte-Borchers
Ga. Ba. Scholte
fabrieksarbeidster
zonder beroep
fabrieksarbeidster
 
Condensatorstraat 16
H. van Deutekom
portier
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Condensatorstraat 1
Rij woningen 1927
P. Mielekamp
bankwerker
 
Condensatorstraat 3
H. J. C. Kuijpers
leerling-machinist N.S
 
Condensatorstraat 5
J. W. Dekkers
bankwerker
Zoon Hans Dekkers rijdt in 1952 de Tour de France, hij moet knechten voor Van Est maar komt toch als 17e binnen in een zware Pyreneeenrit en wint daarna de etappe naar Bordeaux. Pa Dekkers is dan leraar op de Bedrijfsschool van Philips
Condensatorstraat 7
H. J. de Groot
fabrieksarbeider
 
Condensatorstraat 9
C. P. Kruter
controleur
 
Condensatorstraat 11
J. C. Rooijakkers
houtbewerker
 
Condensatorstraat 13
J. P. W. van Leuken
fabrieksarbeider
 
Condensatorstraat 15
Wed. L. Boon-Pragt
zonder beroep
 
Condensatorstraat 17
P. Wierikx
bankwerker
 

 

4. Klein Tongelre

Klein Tongelre is de oude dorpskern die halverwege de Tongelresestraat ligt. Halfweg tussen de stad Eindhoven en de kerk van Tongelre aan 't Hofke. Hier kronkelen in 1934 enkele oude agrarische weggetjes en is er enige verspreide nieuwbouw tussen de oude bebouwing.

De Groendwarsstraat loopt in het verlengde van de Hofstraat van de spoorovergang en komt uit op de Groenstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Groendwarsstraat 2
Dit oude huisje staat er nog altijd, nu op de hoek van de in 1949 aangelegde Kalverstraat
B. van Lieshout
J. van Lieshout
Wed. J. van Lieshout-Rutten
houtbewerker
beambte N.S.
zonder beroep
 
Groendwarsstraat 1
Rijtje van 3 oude huizen, tegenwoordig adres Groenstraat 1-5; nu zijn 3-5 erg verbouwd
J. Sanders
zagenscherper
 
Groendwarsstraat 3
H. P. I. M. Le Cocq d'Armandville
Wed. M. Ernst-Seidel
M. Berkvens
portier
naaister
zonder beroep
 
Groendwarsstraat 5
A. J. H. Thijssen
fabrieksarbeider
 


De Groenstraat loopt in 1934 van de Tongelresestraat tot de Fuutlaan bij het Spoor.
Van het toenmalige tracé van de Groenstraat is tegenwoordig niets meer over. Je zou het nu moeten zoeken midden in een driehoekig groen gebiedje (speelveldje) tussen de rondweg, Kalverstraat en wat nu de Groenstraat heet, achter waar nu een nieuw opvallend pand (architecten) Groenstraat 2-6 staat.
De oude Groenstraat is omstreeks 1970 geheel gesloopt voor de aanleg van de rondweg en tunnel onder het spoor. Wat nog rest zijn de rij bomen die nu op het speelveldje staan. De nieuwe Groenstraat lijkt meer op wat vroeger de loop van de Groendwarsstraat was.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Groenstraat 1
Vier huisjes tussen Fuutlaan en Groendwarsstraat; nu is hier het wegdek van de Kalverstraat tussen de Fuutlaantunnel en de (nieuwe) Groenstraat
Th. van Hapert
winkelier
Foto in 1947; gesloopt ±1970; 1 en 3 in het lage huis links, het huis rechts is 7 en 5 daartussen is niet te zien
Groenstraat 3
A. Keizers
slagersartikelen, staalwaren
Groenstraat 5
J. Roemen
keurmeester
Groenstraat 7
K. Koenen
N.V. Pereboom & Koenen
aannemer
wegenbouw en rioleringswerken
Hiertussen voegt zich de Groendwarsstraat bij de Groenstraat
Groenstraat 21
Hoek Groendwarsstraat, huisjes ±1925
M. Raaijmakers
houtbewerker
Foto in 1969, kort voor de sloop
Groenstraat 23
G. E. van Gennip
J. Baijens
J. van Gennip
J. Giesen
W. C. van Gennip
winkelier en caféhouder
landbouwer
fabrieksarbeider
timmerman
koopman
Groenstraat 25
Verschillende huisjes en hoeves
W. H. Pijpers
landbouwer
 
Groenstraat 27
J. J. van der Ham
fabrieksarbeider
 
Groenstraat 31
A. C. M. Luysterburg
J. Th. Franssen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Groenstraat 33
T. van der Wielen
Th. J. Franssen
rijtuigpoetser N.S.
leerlooier
 
Groenstraat 35
Boerderij op de hoek Tongelresestraat?
A. G. Gloudemans
F. Sanders
landbouwersknecht
landbouwer
 


Aan de andere kant van het spoor (foto in 1935) gaat de Groenstraat over in de Insulindelaan. Daarachter ligt het slachthuis en de Oost-Indiëbuurt. Zie kaart.

De Melkweg is in 1934 nog een grotendeels smal pad dat parallel aan de Tongelreschestraat loopt vanaf het spoor tot aan de Groenstraat. Het is een zeer oude weg. Al in 1539 wordt het genoemd in de archieven, al wordt het dan nog aangeduid als het Kerckpat. In 1878 heet het het Klein Tongelrese Kerkpad en in 1920 wordt de straatnaam Melkweg bedacht.
Omstreeks 1950 is de huisnummering van de Melkweg gewijzigd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Melkweg 2
Nu te vinden als Melkweg 14-16
W. Jakobs
caféhouder
café De Nachtegaal
Destijds een café voor 'hondenvermaak' en hondenclub "De Aanvallers"
Melkweg 2-A
Waarschijnlijk de huidige Melkweg 18-26, huizen uit 1928-1930
Gebr. van Vegchel
sigarenfabriek
 
Melkweg 2-B
A. C. van Vegchel
C. J. Lammers
sigarenfabrikant
kantoorbediende
 
Melkweg 2-C
E. J. van Vegchel
J. A. van Vegchel
sigarenfabrikant
sigarenfabrikant
In 1953 chocolaterie/ sigarenzaak Jos van Vegchel op nummer 22
Melkweg 2-E
G. Lammers
J. A. Lammers
stoker
timmerman
 
Melkweg 2-O
 
A. Kicken
gemeentearbeider
 
Melkweg 4
Waarschijnlijk de huidige nrs. 28-34
H. Boltwerk
grondwerker
 
Melkweg 6
P. G. Mathijssen
controleur
 
Melkweg 8
G. Raaijmakers
fabrieksarbeider
 
Melkweg 10
L. Geerings
Ha. Geeven
sigarenmaker
zonder beroep
 
 
De tussenliggende huizen worden in 1937 gebouwd
Melkweg 12
Waarschijnlijk de huidige 42-48
J. Bakermans
arbeider N.S.
 
Melkweg 14
H. van Heugten
seinhuiswachter
 
Melkweg 16
J. Kortie
machinist
 
Melkweg 18
A. van den Reek
T. J. van den Reek
houtzager
chauffeur
 
Melkweg 18-A
Huizen uit 1926, nu nrs. 50-52
J. A. der Kinderen
sigarenmaker
 
Melkweg 20
M. Driedonks
fabrieksarbeider
 
Melkweg 20-A
Rijtje uit 1926-1928, nu Melkweg 54-58
P. L. van Moorsel
rangeerder N.S
 
Melkweg 20-B
J. J. Schijven
arbeider remmer N.S.
 
Melkweg 20-C
A. Strijbos
sigarenmaker
 
Melkweg 22
Mooie oude lage huisjes, nu Melkweg 60-62
A. Kanen
Wa. Cosijns
sigarenmaker
poppenmaakster
 
Melkweg 24
C. Joffer
sigarenmaker (meesterknecht)
 
De rest van de straat wordt in 1956 afgebouwd (nrs. 64-82)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Melkweg 1
Drie lage oude huisjes, nu Melkweg 9-13
H. Pietersma
fabrieksarbeider
 
Melkweg 3
H. L. Grimmins
arbeider
 
Melkweg 5
J. J. Franssen
fabrieksarbeider
 
Melkweg 7
Drie fraaie oude huisjes, nu Melkweg 15-19
J. de Man
machinist
 
Melkweg 9
G. F. van der Heijden
fabrieksarbeider
 
Melkweg 11
Fr. van der Heijden
Ma. Fra. van der Heijden
los arbeider
naaister
 
Melkweg 13
Twee huisjes op de hoek die ±1980 gesloopt werden; hier ligt nu pand Karnemelkweg 1 uit 1990
W. A. van Gerwen
A. van Gerwen
bakker
zonder beroep
Foto van de huisjes kort voor de sloop. Met een gezin van 16 kinderen in de rechterhelft gepropt
Melkweg 15
P. van de Wiel
arbeider
Hiertussen ligt de Karnemelkweg, een korte dwarsverbinding met de Tongelresestraat
Melkweg 15-B
Waar nu Melkweg 21 ligt; gebouwd 1929, nu gesloopt/ onherkenbaar verbouwd
A. A. van Buul
smid-bankwerker
 
Melkweg 15-G
Vermoedelijk de huidige rij Melkweg 35-49, gebouwd in 1929
J. Bisschop
fabrieksarbeider
 
Melkweg 15-H
W. P. van Buul
tuinman
 
Melkweg 15-I
P. J. Baaijens
sigarenmaker
 
Melkweg 15-J
L. E. Teller
bankwerker
 
Melkweg 15-K
G. F. van der Horst
M. A. van Buul
Ga. Ha. Aa. Ma. van der Horst
slachter
tuinman
winkelbediende
 
Melkweg 15-M
W. A. van der Dussen
L. van der Dussen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Melkweg 15-N
P. J. van der Aalst
houtbewerker
 
 
Hiertussen werden in 1935 de huidige nummers 51-53 gebouwd
Melkweg 17
Drie oude, fraaie oude pandjes; nu Melkweg 55-59, ondanks het feit dat ze uitsteken buiten de rooilijn werden ze voor sloop gespaard
P. W. M. Michiels
fabrieksarbeider
 
Melkweg 19
H. J. Michiels
fabrieksarbeider
 
Melkweg 21
W. Mathijssen
grondwerker
 
Melkweg 21-A
Nu Melkweg 61-67, mooi oud rijtje uit 1921
N. A. Ouwerkerk
ondermachinist N.S
 
Melkweg 21-B
J. J. Hosemans
J. P. Kroes
lederbewerker
lederbewerker
 
Melkweg 23
J. H. Verheijden
J. J. H. Verheijden
machinist N.S
kantoorbediende
 
Melkweg 25
A. de Leest
opperman
 
Melkweg 27
Rij woningen uit 1927-1928; nu adressen Melkweg 69-89
F. van Tuijl
houtbewerker
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren
Melkweg 29
A. van Leeuwen
J. A. F. van Leeuwen
Joh. van Leeuwen
bankwerker
spoorwegbeambte
elektricien
 
Melkweg 31
J. J. M. Neeteseon
wagenlichter N.S
 
Melkweg 33
A. J. G. Broeksteeg-Baeten
winkelierster (kruidenierswaren)
Ook in 1953 kruidenier A.J. Broeksteeg
Melkweg 35
C. Moerkens
ketelwasser N.S
Dochter Josesphina (1915) kwam in 1942 om bij het Sinterklaasbombardement
Melkweg 37
Th. A. van den Hoff
M. van den Hoff
koperslager
zonder beroep
 
Melkweg 39
L. de Rijcke
machinist N.S
 
Melkweg 41
J. Heerschop
machinist
 
Melkweg 43
J. W. A. Peeters
bankwerker
 
Melkweg 45
J. Bunger
Huisvr. J. Bünger-van de Beek
los arbeider
zonder beroep
 
Melkweg 47
J. Baten
J. C. Baten
Jac. Baten & Zn.
L. J. Baten
P. M. H. Baten
timmerman
timmerman
aannemers, schilder- en timmerbedrijf
huisschilder
timmerman
Ook nog in 1964 aannemer J.C. Baten op nr. 89
Melkweg 49
Fors vrijstaand huis uit 1931, nu Melkweg 91
P. J. Reijnen
bouwkundig tekenaar
 
Het laatste deel (Melkweg 97-107 werd in 1954 gebouwd)
Melkweg 83
Locatie onbekend
W. J. Baten
timmerman
 
Melkweg 151
Mogelijk is dit de boerderij op de hoek van de Groenstraat
J. P. A. Halin
M. Halin
S. J. J. Halin
kantoorbediende
leidekker
chauffeur
Foto in 1951


De Karnemelkweg is een korte dwarsverbinding tussen Melkweg en Tongelresestraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Karnemelkweg 2
Hoekhuisje is gesloopt om de Melkweg te verbreden
A. de Jong
sigarenmaker
 
Karnemelkweg 4
Drie van de 4 oude huisjes op de hoek zijn nog behouden
H. van Rooij
timmerman
 
Karnemelkweg 6
A. Bogers
arbeider N.S.
 
Karnemelkweg 8
W. Smits
metselaar
 
Karnemelkweg 10
Twee huizenrijtjes uit 1926
L. C. Lammers
grondarbeider
 
Karnemelkweg 12
P. H. Vleeshouwers
P. J. H. Peeters
lampenist N.S
landbouwer
 
Karnemelkweg 14
W. H. C. Doreleijers
sigarenmaker
In 1959 en 1964 zit hier melkboer Jac. Driedonks
Karnemelkweg 16
P. C. van de Moosdijk
grondwerker
Zijn 17-jarige zoon, schoolknaap J.A. van de Moosdijk, verliet in 1935 het ouderlijk huis met boekentas, gekleed in blauwe broek en vale regenjas en grijze deukhoed; daarna spoorloos en na 2 weken werd een landelijk opsporingsbericht verspreid; afloop is me niet bekend
Karnemelkweg 18
F. W. van Horen
fabrieksarbeider
 
Karnemelkweg 20
Huizenrij uit 1929
P. J. Slaats
metaaldraaier
 
Karnemelkweg 22
C. Huisman
spoorwegbeambte
 
Karnemelkweg 24
P. Stavast
metselaar
 

 

5. Oost-Indische Insulinde-buurtje

In 1934 zijn er de Javastraat en Insulindeplein als uitbreiding van Tongelre ten noorden van het spoor. Een hele woonbuurt is er gepland, maar die is er niet gekomen. Behalve de straten waarvan we hieronder de adressen geven, zijn er nog als straatnamen vastgelegd de Sumatralaan, Celebeslaan, Madoeralaan, Balistraat en Molukkenlaan. Daar zijn nog geen adressen in het Adresboek 1934. Aan de Celebeslaan ligt wel, op een hoek van het Slachthuisterrein, een gebouwtje dat in 1930 ingericht is voor het dierenasiel. Na de oorlog wordt dit verbouwd tot een woonhuis (Celebeslaan 2).

Vlak na de oorlog hebben hier complexen van tijdelijke woningen gelegen, de zogenaamde Zweedse woningen. Er waren inmiddels de straten Soembastraat, Timorstraat en Floresstraat bijgekomen. De Zweedse woningen zijn later gesloopt voor de bebouwing van de Karpen.
Hier kwamen de villabuurten de Karpen (rond 1970) en Koudenhoven (omstreeks 1980).
Nog later kwam er weer een aantal straten met Oost-Indische namen, de uitbreiding (woningbouw 1999) bij de Tongelresestraat richting Wasven (Ambonplein, Banda-, Ceram- en Tanimbarlaan).

Het adresboek geeft 1934 adressen aan de Javastraat. In april 1934 wordt de straat omgedoopt in Balistraat. De bewoners waren er niet erg honkvast. Van de bewoners van 1926 was bijna 85% in 1934 weer vertrokken.
De lokatie ligt op wat nu TU-terrein is, in de hoek bij de Horsten. Het geheel is verdwenen voor de aanleg van de Berenkuil.
Tegenwoordig kennen we de Javalaan. Die ligt meer oostelijk. Daaraan liggen villa's in de Karpen en het exclusieve appartementencomplex Residence de Karpen uit 1988. Dat alles is in 1934 nog onbebouwd bos- en heidegebied.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Javastraat 1
Lokatie me onbekend, mogelijk ergens midden op het huidige TU-terrein
A. P. Meesters
grondwerker
 
Javastraat 3
M. van den Broek
grondwerker
 
Javastraat 5
P. van Gerven
grondwerker
 
Javastraat 21
Woningen ±1925.
Sloop 1967 voor aanleg rondweg/ Helmondweg/ Berenkuil; nu hier de Horsten (TU-terrein).

In april 1934 worden dit adressen aan de Balistraat 21-51

L. Venema
machinist N.S
Foto sloop van de Balistraat omstreeks 1967 (mij niet bekend welke huisnrs. op de foto staan)
Javastraat 23
Ma. Ta. Wagemans
M. Luyken
verpleegster
zonder beroep
Javastraat 25
T. J. Kosman
magazijnbediende
Javastraat 27
M. van Hoek
houtbewerker en caféhouder
Javastraat 29
J. Verhulst
metselaar
Javastraat 31
J. H. M. Sanders
slager
Al die slagers hier, dat had natuurlijk te maken met de nabijheid van het slachthuis. Sanders (nr. 31) woont er in 1959 nog dan een "nood-slachter"
Javastraat 33
J. Lemmen
W. Th. A. Brusselers
gemeente-arbeider
metaaldraaier
Javastraat 35
A. Witvoet
slager
Javastraat 37
C. Th. Merkx
P. M. H. Hendrikx
slager
slager
Javastraat 39
A. Boogers
wever
 
Javastraat 41
Fr. J. Cleven
J. Cleven
chauffeur
chauffeur
 
Javastraat 43
W. Ketelaars
poetser N.S
 
Javastraat 45
A. van der Sanden
grondwerker
 
Javastraat 47
P. A. Dierick
metselaar
 
Javastraat 49
J. H. van der Donk
melkslijter
 
Javastraat 51
M. A. Doomen
leerbewerker
In 1959 woont Doomen hier nog, dan importeur Belgische dagbladen en tijdschriften

 
De Surinamestraat (een West-Indische straatnaam in het Oost-Indië-buurtje) loopt in 1934 westelijk vanaf het Insulindeplein, dus waar nu de Dorgelolaan loopt

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Surinamestraat 60
 
Eindhovensche Manege
A. van den Heuvel
J. B. Wiebenga

stalknecht
directeur manege
 

 
De Insulindelaan loopt tussen de spoorovergang Fuutlaan/ Groenstraat naar het noorden

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Insulindelaan 5
Gereedgekomen in juni 1928, architect A.L. Bogers.
Later huisnummer 105; sloop ca. 1980 -85
Gemeentelijk Slachthuis
Abattoir

gemeentelijk slachthuis
Tevens is er op het terrein een gebouw voor het dierenasiel, wat na de oorlog verbouwd wordt tot woonhuis (Celebeslaan 2)

 
De plaats van het oude Insulindeplein is waar nu zo ongeveer de Berenkuil ligt

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Insulindeplein 1
Dit is nu het tweekappertje Insulindelaan 101-103 (1926)
P. W. Vivie
hoofdmachinist op het slachthuis
 
Insulindeplein 4
Dr. H. H. Nijssen
directeur keuringsdienst voor vee en vlees
Nijssen was in 1909 als veearts bij de gemeente indienst gekomen
Insulindeplein 12
Nu Insulindelaan 107
A. van den Akker
hoofdopziener slachthuis
 
Insulindeplein 14
Later Insulindelaan 112
P. M. M. van Lierop
Th. A. van Lierop
caféhouder
chauffeur
In 1942 H. van Stekelenburg, expeditiebedrijf en café later café De IJzeren Man (1975-1986)
Insulindeplein 15
Later waarschijnlijk Insulindelaan 114
café De Veebeurs
J. W. Beekmans
P. A. Heines

gereedschapmaker
slager
Tegenover het Slachthuis, later café Insulinde, tot omstreeks 1970-75

 

6. Doornakkers

Tussen de Tongelresestraat en het Kanaal ligt het gebied dat eind jaren dertig voor nieuwe woningbouw werd gebruikt. Het plan werd aanvankelijk aangeduid als uitbreidingsplan de (Klein) Tongelresche Akkers. De buurt kreeg later de naam Doornakkers, naar de Doornakkersweg die van hier naar Urkhoven liep. De naam Tongelresche Akkers verdween en kon begin 21e eeuw opnieuw gebruikt worden voor het volgende uitbreidingsplan.

De Poeijersstraat is de oude verbinding van Klein Tongelre met het gehucht Poeijers dat zuidelijk in Stratum nabij de Geldropscheweg ligt. Een moeilijk te spellen straatnaam: twee s'en en een ij. Ik kwam, ook in officiële publicaties, ook varianten als "Poeyersestraat" tegen. In het Tongelre van voor 1920 heette deze straat nog Kanaalstraat.
Ergens tussen 1934 en 1940 is de huisnummering van de straat aangepast.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Poeijersstraat 2
Rij vanaf de hoek Tongelresestraat, 1928-1930, nu de nummers 2-16
J. Michiels
J. Michiels
brouwersknecht
kruidenierswaren
Ook in 1953 kruidenier Michiels; in 1975 automatiek G. Michiels. In 1985 cafetaria Thijsco
Poeijersstraat 4
A. P. J. Schampers
Jos. C. Schampecs
J. P. J. Schampers
P. J. J. Schampers
fabrieksarbeider
schoenmaker
fabrieksarbeider
controleur
In 1953 viert Schampers-Pennings hun 50-jarige bruiloft
Poeijersstraat 6
J. A. van den Heuvel
W. J. van den Heuvel
slager
letterzetter
In 1959 slager van den Heuvel dan op nr. 10, in 1992 nog
Poeijersstraat 6-A
G. J. L. van Avesaath
kantoorbediende
 
Poeijersstraat 8
P. H. Th. W. Brusselers
vuurwerker
 
Poeijersstraat 10
G. L. Kracht
L. H. P. Buchholtz
fabrieksarbeider
conducteur
 
Poeijersstraat 12
L. L. Klaassen
meesterknecht sigarenfabriek
Op 16 in 1964 De Witte Hoek (babyartikelen), in 1975 Bookshop Beertje
Poeijersstraat 14
Waarschijnlijk de 4 oude huisjes die aan het pleintje staan; hier staan nu de nrs. 20-28, huizen uit 1994
J. de Jong
Pa. de Jong
sigarenmaker
naaister
 
Poeijersstraat 16
Huisvr. M. van Luyt-van den Nieuwenhof
zonder beroep
De 60-jarige, enigszins zonderlinge weduwe Mieke van Luyt wordt in 1936 door een onbekende in haar huis neergeslagen en beroofd; de boef gaat er met haar spaarcenten vandoor
Poeijersstraat 18
W. van de Ven
landbouwer
 
Poeijersstraat 20
C. van Woerkum
zandventer
 
Poeijersstraat 22
Later nrs. 30-36, huizenrij uit 1928
F. J. van Gastel
zonder beroep
 
Poeijersstraat 24
J. van den Eijnden
L. G. van den Eijnden
L. M. van den Eijnden
stoker N.S
arbeider
textielarbeider
 
Poeijersstraat 26
C. J. A. van Heyst
stukadoor
 
Poeijersstraat 28
A. Sanders
fabrieksarbeider
 
Poeijersstraat 28-A
Later Poeijersstraat 38-48, huizen uit 1928
A. H. M. van Lieshout
Aa. Ja. Oirschot
leraar
dienstbode
 
Poeijersstraat 28-B
A. Bakermans
levensverzekeringsagent
 
Poeijersstraat 28-C
H. M. M. Verhagen
ondermachinist
 
Poeijersstraat 28-D
Ga. Cha. Berbers
L. H. M. Claassen
P. J. Claassen
arbeider
elektricien
timmerman
 
Poeijersstraat 28-E
Ca. Ja. Wijkmans
dienstbode
 
Poeijersstraat 28-F
J. W. Heijmans
L. Reemers
slager
fabrieksarbeider, herenkapper
 
Poeijersstraat 28-G
Café op de hoek, nu Poeijersstraat 50
P. J. van Galen
sigarenmaker en caféhouder
In 1940 café Th. van Besouw, in 1942 Jac. van Eijck, 1953 café 't Huuske, 1959 café W.C. v.d. Ven, 1964 De Sportvriend, in 1975 en 1982 café Het Lempke, in 1985 café-bar De Lelie; vanaf 1986 verfhandel KPR, in 1989 stichting Vrouw en Medicijngebruik
Hier ligt de zijstraat de Achterstraat (sinds 1951 de Jan Tooropstraat geheten)
Poeijersstraat 30
Rij woningen uit 1926, tegenwoordig adressen Poeijersstraat 52-58
J. J. van der Randen
L. N. van der Sanden
timmerman
sigarenmaker
 
Poeijersstraat 32
C. W. van den Reek
W. P. van den Reek
P. van den Reek
elektro-monteur
loopknecht
zonder beroep
 
Poeijersstraat 34
A. C. Libregts
fabrieksarbeider
 
Poeijersstraat 36
Wed. A. de Greef-van Grootel
zonder beroep
 
Poeijersstraat 38
Tweekapper uit 1927, nu nrs. 60-62 (huisnummer 38-E zal wel een zetfout in het adresboek zijn geweest)
M. H. van Hugten
fabrieksarbeider
In 19440 heeft M. van Hugten-Jacobs hier op nr. 60 een rijwielhandel
Poeijersstraat 38-E
J. Th. van den Hoff
kleermaker
 
Poeijersstraat 40
H. Essing
stukadoor
 
Hier houdt in 1934 de bebouwde kom op. In 1957-1958 worden verderop nog een aantal huizenrijen bijgebouwd; daarna komt het Eondhovensch Kanaal met de Poeijerse Brug
Poeijersstraat 96
Boerderijen van het gehucht Poeijers, tussen het kanaal en de Geldropseweg
J. van Rooij
J. Snoeijen
landbouwer
landbouwer
Later huisnummer 150, sloop ±1970
Poeijersstraat 98
J. Werrens
koopman
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Poeijersstraat 1
Hoek Tongelresestraat, tegenwoordig huisnummers 1-3, oorspronkelijk ±1924 maar met een geheel nieuwe gevel (1978)
J. H. Kuijpers
W. J. Soors
broodbakker
sigarensorteerder
Bakkerij van diverse familieleden Kuijpers, ook nog steeds in 2011
Poeijersstraat 1-A
Fa. Gebr. Kuijpers
brood- beschuit- en kleingoedbakkerij
Poeijersstraat 1-B
Nu huisnrs. 5-7, gebouwd 1926
P. H. A. M. de Jong
monteur
In 1953 op nr. 9 café De Schuur, in 1964 en 1975 P. van Gompel, gordijnen; op 11 in 1940 en 1953 zuivelwinkel v.d. Heuvel; in 1964 en 1975 op 11 G. Verhoeven, kleding; daarna zal deze oude boerderij gesloopt zijn geworden
Poeijersstraat 1-C
A. P. Kuijpers
bakker
Poeijersstraat 1-D
Hier is in 1934 een klein oud driehoekig pleintje met een boerderij, wat oude, verkrotte huisjes; hier komt later het (rechthoekige) Tafelbergplein en een woningrij uit 1974 langs de Poeijersstraat
P. J. van Gerwen
zonder beroep
Poeijersstraat 3
J. H. Bluekens
T. W. Peters
groentenhandelaar
chauffeur
Poeijersstraat 5
J. Bluekens
koopman
Poeijersstraat 7
K. Dahmen
bankwerker
 
Poeijersstraat 9
A. van Roij
M. Mikkers
Wed. A. van Eersel-Kliebisch
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Poeijersstraat 11
G. M. de Kuster
chauffeur
 
Poeijersstraat 13
Wed. J. de Kuster-Jansen
zonder beroep
 
Poeijersstraat 15
F. J. van der Waals
schilder
 
Poeijersstraat 15-B
Hoekpand Paul Krügerlaan, gebouwd 1927, nu Poeijersstraat 37
L. C. de Koning
P. J. de Koning
administrateur
sigarensorteerder
In 1942 en 1964 bakker Hub. Klumpkens, in 1975 Kuijpers en Zoon, in 1990 C. Kuijpers
Hier ligt in 1934 een grote zijstraat voor een nieuwbouwbuurt gepland; de Paul Krügerlaan zal echter pas in 1938 als nieuwe straat worden vastgesteld
Poeijersstraat 15-F
Hoekpand Paul Krügerlaan, gebouwd 1928, nu Poeijersstraat 39-41
W. A. Sanders
M. Sanders
fabrieksarbeider
zonder beroep
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren; ook in 1953 (op nr. 39 toen) kruidenier Sanders-Jacobs; in 1964 levensmiddelen L. Huisman. In 1975 Chinees restaurant Kam Lung
Poeijersstraat 15-G
A. M. de Jong
agent van politie
 
Poeijersstraat 17
Rijtje lage oude huisjes, nu adres Poeijersstraat 43-49
H. C. van der Heijden
sigarensorteerder
Foto van het huisje nog in de oude staat; inmiddels is het front helaas geheel herbouwd
Poeijersstraat 19
A. van Zon
H. van Zon
P. van Zon
zagenscherper
wever
los werkman
 
Poeijersstraat 21
A. J. van de Pas
stoker
 
Poeijersstraat 23
H. W. J. Kuijten
M. H. Kuijten
Th. J. Kuijten
groentenkoopman
groentenkoopman
groentenkoopman
In 1953 op nr. 49 nog steeds groentewinkel Kuijten; foto van de oude etalage; dochter Ardina Kuijten verloofde zich in juli 1944 met een Duitse militair Friedl Eckstein
Poeijersstraat 23-A
Huisje uit 1921, nu Poeijersstraat 51
H. B. van Cronenburg
P. H. van Cronenburg
Th. B. van Cronenburg
leerling-draaier
timmerman
fabrieksarbeider
 
Poeijersstraat 25
Vier ouder huisjes, nu Poeijersstraat 55-61, maar het front is na de oorlog hopeloos verbouwd
A. A. Arts
P. H. Arts
sigarenmaker
wever
 
Poeijersstraat 27
A. C. de Vet
C. de Vet
J. de Vet
P. de Vet
P. J. de Vet
monteur
houtbewerker
houtbewerker
houtbewerker
houtbewerker
 
Poeijersstraat 29
W. van der Pasch
gemeentearbeider
 
Poeijersstraat 31
P. J. Swinkels
liftbediende
 
Poeijersstraat 31-A
Nu Poeijersstraat 63-67, huizen uit 1927-1928
L. Walenberg
schaalknecht N.S
 
Poeijersstraat 31-B
A. Verbeek
houtbewerker
 
Poeijersstraat 31-C
Adr. Mateussen
fabrieksarbeider
In 1953 "St Joseph", huishoudelijke artikelen en tot 1975 nog steeds Mateussen huishoudwinkel
Hier is in 1934 het eind van de bebouwde kom. Er zijn echter uitbreidingsplannen voor een nieuwe woonwijk. De nieuwe St Jozefkerk aan de St Josephlaan staat er al
Poeijersstraat 33
Boerderijen van het gehucht Poeijers, tussen het kanaal en de Geldropseweg; hier is nu het DAF-terrein
A. van den Nieuwenhof
A. van den Nieuwenhof
H. van den Nieuwenhof
W. P. Boelens
Wed. Th. Boelens/van den Nieuwenhof
landbouwer
voerman
landbouwer
fabrieksarbeider
landbouwster
Van boer J.P. Boelens wordt in 1942 een roodbont kalf ontvreemd; het spoor leidde naar het huis van een zekere B. bij wie de politie alleen nog de huid van het dier aantrof
Poeijersstraat 35
B. Buis
landbouwer
Later huisnummer 181; sloop omstreeks 1970


De St Josephlaan is nog maar pas aangelegd. De nieuwe kerk met pastorie (gebouwd 1931-32, architect Jan van der Valk uit Tilburg) en het kerkhof ligt er al. De kerk wordt in 1990 alweer gesloopt. Hier staat nu een flat aan de Josephlaan.
De woonbuurt (Bloemfonteinstraat, Paul Krügerlaan, enz. ) wordt pas omstreeks 1938-1940 opgeleverd en na de oorlog wordt verder gebouwd.
Het klooster wordt in 1955 (hoek Poeijersstraat) gebouwd; nu zijn er woonruimtes voor studenten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Josephlaan 12
Kerk 1931-1932, sloop 1990
Jac. A. C. Schoenmakers
G. Schmauss
pastoor
huishoudster
 


De Achterstraat loopt parallel aan de Tongelresestraat vanaf de Poeijersstraat en komt uit op de Veestraat.
De bewoners van deze straat menen op zeker moment dat hun straatnaam een negatieve klank heeft. Ze zijn bang dat men het associeert met een achterbuurt. In 1936 komt de straatnaam voor op de lijst van (vermeend) aanstootgevende straatnamen (waaronder o.m. de Bezemstraat, Biezenweg, Eindje, Hamsterstraat, Kattenstraat, Plekhoek, Pruimenstraat, Stuiverstraat). De gemeente vindt het echter onnodig de straatnaam te veranderen.
Na de oorlog vragen bewoners de gemeente nogmaals de straatnaam te wijzigen. In dit geval is een van de ondertekenaars G.H.F. van Nimwegen, naast bewoner ook een KVP-gemeenteraadslid. Na ampele overweging besluit de gemeente de straatnaam in 1951 te wijzigen in Jan Tooropstraat.
De naam Achterstraat zal dan in 1981 opnieuw opduiken om de naam te geven aan een zijstraatje van de Heezerweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Achterstraat 2
Woning/ winkelrij uit 1929, nu Jan Tooropstraat 2-10
G. M. W. Reijerink
steendrukker
In 2001 Compulite, computerzaak
Achterstraat 4
H. de Waal
W. J. de Waal
reiziger
kantoorbediende
In 1975 F. Roovers, mode
Achterstraat 6
H. Post
machinist N.S
In 1953 huishoudelijke artikelen G.A. Roovers, in 1980 Roovers interieurzaak; in 1982 Conijn Muziek, in 1992 tevens videotheek; in 2011 staat "gemeente van Christus" op de etalageruit
Achterstraat 8
A. Seijkens
M. Sanders
arbeider N.S.
chauffeur Van Gend & Loos
In 1964 behangwinkel Fa. van Rooij-Seijkens, in 1975 Liebregts decoratie
Achterstraat 10
W. G. van der Heijden
timmerman
 
Achterstraat 16
Oude boerderij; hier zijn in 1951-1954 nieuwe woningen gebouwd (Jan Tooropstraat 12-24)
A. J. van den Hurk
Th. van den Hurk
Ja. Ma. Manders
landbouwer
landbouwer
dienstbode
 
Achterstraat 28
Woningrij uit 1929, nu Jan Tooropstraat 28-36
A. van 't Hof
A. van 't Hof & Zn.
J. van 't Hof
J. J. van 't Hof
koopman
brandstoffen
fabrieksarbeider
chauffeur
In 1953 kapper F. v.d. Berk, in 1964 juwelier Heijligers, in 1975 juwelier G. Kuijl; in 2000 acupunctuur
Achterstraat 30
J. A. Panen
P. de Louw
sigarenmaker
landbouwer
 
Achterstraat 32
A. T. Jansen
C. J. C. Jansen
T. J. C. Jansen
W. M. Jansen
meesterknecht
fabrieksarbeider
kantoorbediende
sigarenmaker
Vanaf 1959 is hier Harrie Verberne gevestigd met een winkel in haarden, kachels en rijwielen; hij is van huis uit smid en heeft zijn werkplaats achter de kolenloods van A. van 't Hof van nr 30
Achterstraat 34
W. J. van Arem
fabrieksarbeider
 
Achterstraat 36
J. H. Nelissen
los arbeider
 
Achterstraat 38
Gebouwd 1932
A. van de Mortel
arbeider N.S.
 
Achterstraat 40
Jan Tooropstraat 40, een iets ouder (1924) vrijstaand pand
A. H. Hoefnagels
Th. Hoefnagels
zonder beroep
zonder beroep
In 1959 is dit een adres van de zusters Franciscanessen
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Achterstraat 1
Een rij oude huisjes op de hoek Poeijersstraat; hier nu nieuwbouw uit 1971
J. Jacke
vormer op een ijzergieterij
 
Achterstraat 3
W. van Laarhoven
grondarbeider
 
Achterstraat 5
H. Scheepers
houtbewerker, herenkapper
 
Achterstraat 7
M. Robben
houtbewerker
 
Achterstraat 9
J. M. de Groot
schilder
 
Achterstraat 11
G. W. Leenen
houtbewerker
 
Achterstraat 11-A
Huizenrij uit 1929, nu Jan Tooropstraat 13-17
J. C. Kerstens
portier gemeentelijk slachthuis
In 1959 heeft CJN Kerstens hier metaalwarenindustrie en lasinrichting Ke-Me-Fa
Achterstraat 11-B
A. Coone
L. B. Coone
Pr. J. Coone
arbeider
chauffeur
fabrieksarbeider
In 1959 slagerij S.J. Orbom
Achterstraat 11-C
J. Smidt
J. C. H. Wittebol
W. C. Wittebol
kantoorbediende
hulpbesteller posterijen
fabrieksarbeider
Na de oorlog woonde hier Nol Verberne, werkte bij de Philips Philitefabriek en reisde daarvoor veel, o.a. naar Polen
Hiertussen is in 1934 een zijweg gepland; die zal pas na de oorlog worden gerealiseerd (Antonie Morostraat, 1953)
Achterstraat 11-D
Huizenrij uit 1929-1930; nu Jan Tooropstraat 19-25
A. H. Deneef
schilder
 
Achterstraat 11-E
G. H. F. van Nimwegen
machinist N.S
Hoofdmachinist van Nimwegen was in 1945 lid van de Zuiveringscommissie N.S. en is in 1953 gemeenteraadslid voor de KVP en mede-verantwoordelijk voor het wijzigen van de straatnaam
Achterstraat 11-G
W. van Zon
grondwerker
 
Achterstraat 11-H
Th. J. van Arem
Th. W. Lenting
Pa. Habraken
bakker
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Achterstraat 13
Drie oude werkmanshuisjes, nu Jan Tooropstraat 27-31
C. M. H. Dirne
grondwerker
In 1980 tot 2000 garage Buijtels
Achterstraat 15
H. M. A. Adriaans
P. Adriaans
automonteur
chauffeur
 
Achterstraat 17
P. van den Bosch
chauffeur
 
Achterstraat 19
Boerderij; hier ligt nu een flat (1964) langs de rondweg (jongerenhuisvesting)
C. J. Kemp
landbouwer
Kemp's vierde zoon, Bert Kemp (1924, IJsselstein) zit in de oorlog in het verzet en moet dat met de dood in 1944 in Duitsland bekopen; in de Verzetsheldenbuurt van Acht is een laan naar hem vernoemd


De Veestraat is een zeer oud landelijk weggetje (foto). De straatnaam wordt al in 1398 in de archieven genoemd. Destijds is het de verbinding van 't Hofke via de Poeijerse Brug met Stratum. Er was toen een veemarkt op 't Hofke, vandaar de straatnaam.
In 1934 rest van de Veestraat nog het deel dat zich van de Achterstraat door de velden naar het zuiden slingert en net voor de Poeijersche Brug met de Poeijersstraat samenkomt. Qua straatnaam en 'beleving' hoort het straatje dan meer bij Klein Tongelre. Na de aanleg van de rondweg lijkt het meer bij Lakerlopen te horen.
Door de aanleg van de rondweg (Jeroen Boschlaan) is de straat praktisch geheel verdwenen. Er rest alleen nog een klein gedeelte tussen de rondweg tegen de buurt Lakerlopen met nog een enkel oud huisje dat er enigszins verdwaald bijligt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Veestraat 2
Nu Veestraat 4-8, bedrijfswoning en huisje uit 1921
H. van der Sanden
M. P. N. van der Sanden
wever
houtbewerker
 
Veestraat 2-A
M. de Rooij
Ma. de Rooij
houtzager
spoelster
 
Veestraat 2-B
P. C. Vos
houtbewerker
 
Veestraat 4
Drie lage oude huisjes; later is dit Veestraat 10-14; sloop 2009
M. Eijkemans
arbeider N.S.
Foto 2008 voor de sloop
Veestraat 6
F. Ooms
arbeider N.S.
Veestraat 8
F. J. A. Kusters
Ha. Ja. Ca. Kusters
sigarenmaker
sigarenmaakster
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Veestraat 1
Boerderij annex woonhuis nabij de hoek Achterstraat; sloop 2008, nu hier woningen uit 2010
J. C. van Kemenade
J. C. van Kemenade
J. J. van Kemenade
Ca. Ma. van Kemenade
vrachtrijder
vrachtrijder
landbouwer
landbouwster
Foto in 2000, toen de voormalige boerderij er wat gedesorienteerd bijlag, tussen de verschilldende bebouwing; rechts achter flats aan de rondweg


De Doornakkersweg is de oude verbinding van Klein Tongelre met Urkhoven. De weg begint op het pleintje van de Poeijersstraat (nu Tafelbergplein) en loopt door de velden tot aan de Urkhovenseweg.
De bebouwing ligt vooral in Urkhoven dus daarom bij hoofdstuk Tongelre

 

7. Lakerlopen


Tussen het Centrum van Eindhoven en Klein Tongelre werd tussen de Tongelresestraat en het Eindhovensch Kanaal vanaf 1920 een arbeidersbuurt gebouwd.
Aanvankelijk heet de buurt St Josephbouw, tegenwoordig kennen we het als Lakerlopen. De straatnamen zijn afgeleid van schilders uit de Lage Landen.

De woningbouwcorporatie, de St. Josephbouwvereniging, had een bouwplan van 305 woningen en 6 winkels. Samen wordt dat "De 311" genoemd. In 3 fases worden de 311 gebouwd, in de jaren 1920-1921.

Aan het eind van de eeuw zijn de 311 in bezit van woningcorporatie SWS. Rond 1995 maken zij plannen om alles te slopen. Daar komt vanuit de bevolking protest op. De huizen zien er in het algemeen nog prima uit en met een goede renovatie zou dit unieke buurtje behouden kunnen blijven.
De woningbouwcorporatie echter, vroeger nog een sociaal en in het algemeen belang denkende club, is meer een vercommercialiseerd bedrijf geworden dat vooral aandacht heeft voor het kostenplaatje. Renovatie kost meer dan nieuwbouw, dus gaan we slopen.
Er wordt nog een onderzoeksbureau gecharterd dat voor ze berekent dat het oude metselwerk en dakconstructie voor de komende decennia grote kostenposten zullen inhouden. Renovatie zou een verliespost van 8 miljoen (euro) opleveren.
Het is maar hoe je het bekijkt. Voor zeg maar 30 jaren lang betekent het per woning per maand een bedrag van nog geen 100 euro.
Enfin, uiteindelijk is het verzet gebroken en wint SWS de strijd. Ze zullen gaan slopen.

Praktisch alles van de omstreeks 1920 gebouwde arbeiderswoningen van de unieke St Josephbouw is nu afgebroken in het kader van wat ambtelijk de 'integrale wijkvernieuwing' heette. Ik denk dat het in de toekomst nog wel eens betreurd zal worden. Wat nog rest is een mooi fotoboekje van Norbert van Onna (nota bene een uitgave van SWS) waarin de unieke sfeer van de wijk met zijn grappige geveltjes nog bewaard blijft.

De Bosboomstraat loopt van de Paulus Potterstraat naar de Kempensebaan. Grotendeels gesloopt bij de wijkvernieuwing. Alleen een gedeelte achteraan (koopwoningen, geen corporatiewoningen) heeft het overleefd.

Bosboomstraat Ansicht uit 1930 van wat men toen als 'Nieuwe' Bosboomstraat aanduidde. De fotograaf staat op de Kempensebaan en kijkt de Bosboomstraat in. Die gaat op de achtergrond met een bocht naar rechts verder. Linksachter ligt de Pieter Breughelstraat.

Rechtsvoor op de hoek zien we met zonnescherm het filiaal van kruidenier Weduwe Notten. Het adres is Kempensebaan 80. In 1980 is de kleine supermarkt niet meer rendabel gebleken en is hier de Infowinkel Stadsvernieuwing gevestigd.

De hoekwinkel rechts (uithangbord niet leesbaar) is Bosboomstraat 77. Een groentewinkel in 1934. Later zit er een manufacturenzaak. Vanaf 1974-1992 is het café (Populair, Clovis, Den Ouden Stal, Laz Ahmet). In 1992 wordt het coffeeshop Highlander, die er in 2012 nog altijd zit.
Links in de Bosboomstraat, het tweede huis (nr. 82) heeft ook een uithangbord, maar wat voor zaak hier was, is me niet bekend.

Dit deel van Lakerlopen is geen onderdeel van de Jozefbouw maar een latere rij koopwoningen die de sloop voorlopig bespaard blijft.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bosboomstraat 2
Woningrij tussen Paulus Potterstraat en Ferdinand Bolstraat, sloop 2002, nieuwe woningen in 2004
F. M. van Mackelenbergh
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 4
M. J. van Keulen
sigarensorteerder
 
Bosboomstraat 6
S. Sanders
Ja. Ga. Ja. Sanders
fabrieksarbeider
textielarbeider
 
Bosboomstraat 8
A. C. Wagemakers
fabrieksarbeider
 
Bosboomstraat 10
H. A. van Mierlo
houtbewerker
 
Bosboomstraat 12
H. L. van Beek
chauffeur
 
Hier kruist de Ferdinand Bolstraat
Bosboomstraat 14
Hoekwoning
H. J. van Dijck
winkelier (kruidenierswaren)
Tot in 1957 nog drogist H. van Dijck; in 1964 friture G. van Gastel; in 1969 Frico, in 1975 cafetaria Wilberty, in 1985 snackbar Hessel en in 1990 cafetaria Select
Bosboomstraat 16
Woningrij uit 1920, sloop 2002; vervangende nieuwbouw 2004
J. Jansen
J. A. Jansen
fabrieksarbeider
wever
 
Bosboomstraat 18
J. Fr. van Dinter
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 20
J. de Vet
P. J. Jansen
Wed. J. Jansen-Wullems
grondarbeider
administrateur
zonder beroep
 
Bosboomstraat 22
Fr. G. Dingen
L. Dingen
sigarensorteerder
meteropnemer
 
Bosboomstraat 24
G. J. Lunter
machinist
 
Bosboomstraat 26
H. J. Dijkhoff
timmerman
 
Bosboomstraat 28
W. E. Hendriks
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 30
M. van der Schoot
poetser N.S
 
Bosboomstraat 32
H. J. van Hout
P. van Hout
draadtrekker
zonder beroep
 
Bosboomstraat 34
L. Verdegem
arbeider
 
Bosboomstraat 36
Poortgebouw uit 1920 met ingang tot de Van Dijckstraat is behouden gebleven; tegenwoordig is dit adres Bosboomstraat 24-26
H. de Groot
winkelier (kruidenierswaren) en postagent
In 1940 werd het filiaal Kanters (manufacturen, drank, tabak) opgeheven; in 1953 kruidenier/ drogist/ verfwaren G. van Thoor; in 1964 drogist/ parfumerie Schaffels
Bosboomstraat 38
A. J. Walraven
H. Walraven
telegrambesteller
kruidenier, postagentschap
Ook in 1953 nog kruidenier/ tabak Walraven. In 1964 tot 1982 supermarkt Lamers/ Grosco
Bosboomstraat 40
Woningrij uit 1920, sloop 2002; vervangende nieuwbouw 2004
A. J. Verbiest
P. W. van der Linden
spoorwegbeambte
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 42
J. T. Philippart
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 44
P. M. Tegelaers
Ma. Ja. Ja. Stakenborg
timmerman
zonder beroep
 
Bosboomstraat 46
W. van Vijfeijken
F. de Rooij
arbeider
zonder beroep
 
Bosboomstraat 48
H. M. Jansen
filiaalhouder
 
Bosboomstraat 50
P. J. Vetzo
metaaldraaier
 
Bosboomstraat 52
L. A. A. Snijders
J. Snijders
houtbewerker
zonder beroep
 
Bosboomstraat 54
K. J. de Koning
bankwerker
 
Bosboomstraat 56
Woningen uit 1929
P. J. Eikhout
agent van politie
 
Bosboomstraat 58
M. A. van Osch
arbeider N.S.
 
Bosboomstraat 60
A. de Bie
G. W. Thomas
J. van Geest
M. Kettenis
kantoorbediende
elektro-technisch bankwerker
behanger
opperman
 
Bosboomstraat 62
 
 
 
Hier ligt de zijstraat Pieter Breughelstraat
Bosboomstraat 64
Woningrij uit 1928 tussen Pieter Breughelstraat en kruispunt Kempensebaan/ Rubensstraat
H. van Stekelenborg
chauffeur
In 1975 tot 1990 groentezaak van Wijk
Bosboomstraat 66
A. Molenaar
J. W. Hoogeveen
W. J. Bouwmans
kantoorbediende
schilder
kantoorbediende
 
Bosboomstraat 68
J. van der Lee
R. A. van Swinderen
timmerman
sigarensorteerder
 
Bosboomstraat 70
A. E. Adomeit
loodgieter, monteur
De 46-jarige Ernst Adomeit rijdt in 1937 op zijn motor tegen een plotseling voor hem stoppende melkauto op de weg Oedenrode-Son; hij krijgt een sluitpen in zijn hoofd en overlijdt in het ziekenhuis
Bosboomstraat 72
P. H. Makken
elektro-techniker
 
Bosboomstraat 74
A. A. J. Willems
elektricien
 
Bosboomstraat 76
D. de Jong
Fr. A. C. van Gestel
betontimmerman
machinist N.S
 
Bosboomstraat 80
P. W. J. Rossen
timmerman
 
Bosboomstraat 82
H. N. de Rooij
J. Blaeser
winkelbediende
stratenmaker
 
Bosboomstraat 84
A. J. A. Schriks
J. J. Zwanenburg
huisschilder
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bosboomstraat 1
Woningrij tussen Paulus Potterstraat en Ferdinand Bolstraat, sloop 2002, nieuwe woningen in 2004
P. J. van Gerwen
fabrieksarbeider
 
Bosboomstraat 3
Wed. A. Fr. van Beek-van Hoek
zonder beroep
 
Bosboomstraat 5
M. C. van de Gevel
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 7
A. H. Busscher
bankwerker
 
Bosboomstraat 9
H. van Diessen
fabrieksarbeider
 
Bosboomstraat 11
A. J. Verbeek
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 13
B. A. H. van Sleeuwen
elektricien
 
Bosboomstraat 15
J. C. Sul
chauffeur
 
Hier kruist de Ferdinand Bolstraat
Bosboomstraat 17
Hoekwoning
H. Gruiters
Wed. A. van de Ven
kapper
zonder beroep
Ook in 1953 nog kapper/ parfumerie Gruiters, tot 1971
Bosboomstraat 19
Woningrij uit 1921, sloop 2002; vervangende nieuwbouw 2004
L. Thissen
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 21
A. J. T. Wigman
zonder beroep
 
Bosboomstraat 23
A. A. van Tuijl
meesterknecht
 
Bosboomstraat 25
A. J. van Tuijl
C. H. Pagie
elektricien
smid-bankwerker
 
Bosboomstraat 27
A. Dingen
bakker
 
Bosboomstraat 29
A. van Diessen
W. Nelissen
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 31
J. van Zon
wever
 
Bosboomstraat 33
A. J. de Laat
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 35
Hoekwoning rij Jan Steenstraat
W. Kranen
smid
 
Hier ligt e zijstraat Jan Steenstraat
Bosboomstraat 37
Hoekwoning rij Jan Steenstraat
P. C. T. Reniers
schilder
 
Bosboomstraat 39
Woningrij uit 1921, sloop 2002; vervangende nieuwbouw 2004
P. J. Ewalts
wisselwachter N.S
 
Bosboomstraat 41
H. A. Jongen
meubelmaker
 
Bosboomstraat 43
A. C. Weemers
cartonnagebewerker
 
Bosboomstraat 45
J. C. van Keulen
Wed. F. van Keulen-Geerings
fietsenreparateur
zonder beroep
 
Bosboomstraat 47
C. Dekkers
wisselloper
 
Bosboomstraat 49
Adr. H. van Rijsingen
P. Hogervorst
chef bevolkingsagent
sigarenmaker
 
Bosboomstraat 51
J. Ceelen
bankwerker
 
Bosboomstraat 53
J. van der Heijden
houtbewerker
 
Bosboomstraat 55
A. J. Jansen
sigarensorteerder
 
Bosboomstraat 57
Fr. J. van Boxtel
meubelmaker
 
Bosboomstraat 59
Woningrij uit 1930 lopende tot aan het kruispunt Kempensebaan/ Rubensstraat
J. F. van Bree
fabrieksarbeider
 
Bosboomstraat 61
E. Stienen
ploegbaas N.S
 
Bosboomstraat 63
C. J. P. van de Riet
Th. van den Hurk
fabrieksarbeider
arbeider
 
Bosboomstraat 65
M. Smits
O. de Boer
tuinknecht
chauffeur
 
Bosboomstraat 67
J. C. Kuenen
elektricien
 
Bosboomstraat 69
Bottlender & Bakker
P. Bottländer
leidekkersbedrijf
leidekker
 
Bosboomstraat 71
P. G. A. Arts
kantoorbediende
 
Bosboomstraat 73
P. D. J. Kemper
onderbaas
Kemper spande zich in 1940 in voor de Nederlandsche Unie
Bosboomstraat 75
H. W. Verberne
kelner
 
Bosboomstraat 77
H. van Haandel
grondwerker
Tevens in 1934 hier een handel in groenten en fruit; in 1940 wordt hier magazijn De Concurrent gestart, een manufacturenhandel van W. v.d. Berk die er in 1953 nog zit, in 1964 Blijlevens textiel; in 1974 café Populair, in 1975 café Clovis, in 1979 café Den Oude Stal, in 1980 café Piet Hendriks, in 1981 café Laz Ahmet, 1985 café De Bosboom, in 1992 coffeeshop Highlander die er in 20110 nog altijd zit


De Ferdinand Bolstraat is in 1934 een dwarsverbinding tussen Frans Halsstraat en Kempensebaan (foto)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ferdinand Bolstraat 2
Woningrij uit 1920, gesloopt in 2003, hier nu woningen uit 2004
J. Dielesen
P. J. H. Stoter
P. Dielesen
fabrieksarbeider
kleermaker
herenkleermaker
In 1944 vestigt zich hier kleermakerij P. Stoter, hij blijft tot 1959
Ferdinand Bolstraat 4
C. J. Huibers
N. Vogels
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Ferdinand Bolstraat 6
Fr. J. Cavens
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 8
J. Maanders
ondermachinist N.S
 
Ferdinand Bolstraat 10
H. Verheggen
afdelingschef Picus
 
Ferdinand Bolstraat 12
W. I. van der Vliet
timmerman
 
Ferdinand Bolstraat 14
L. van Gemert
Th. J. van Gemert
sigarenmaker
slager
 
Ferdinand Bolstraat 16
 
 
In 1953 cafetaria van Lucchesi; in 1973 wordt hier het Kousenhuis Buijtels opgeheven
Hier kruist de Bosboomstraat
Ferdinand Bolstraat 18
Woningrij uit 1921, gesloopt in 2003 en in plaats daarvan is even verder de doorgang Adriaen Brouwerstraat gekomen
Wed. J. F. J. Schuurmans-van de Laar
zonder beroep
 
Ferdinand Bolstraat 20
A. van Esch
J. G. Teisman
arbeider
havenarbeider
 
Ferdinand Bolstraat 22
L. van Dijk
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 24
J. M. de Jong
P. de Jong
wever
melkventer
 
Ferdinand Bolstraat 26
A. C. van de Moosdijk
Aa. van den Moosdijk
L. C. Rooijakkers
kantoorbediende
los arbeider
papiersnijder
 
Ferdinand Bolstraat 28
H. C. Spaan
houtbewerker
 
Ferdinand Bolstraat 30
T. Wouters
zonder beroep
 
Ferdinand Bolstraat 32
F. G. Monden
timmerman
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ferdinand Bolstraat 1
Woningrij uit 1922, gesloopt in 2003, hier nu woningen uit 2004
P. J. van der Linden
fabrieksarbeider
 
Ferdinand Bolstraat 3
W. van de Kerkhof
wever
 
Ferdinand Bolstraat 5
H. J. van Liempd
steenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 7
J. Koster
magazijnmeester
Jan Koster overlijdt, 63 jaar oud, in 1943
Ferdinand Bolstraat 9
A. P. C. Colleij
werkmeester
Colleij was een enthousiast biljarter, penningmeester van de NBB
Ferdinand Bolstraat 11
M. S. van den Berg
schilder
 
Ferdinand Bolstraat 13
H. Marcelissen
steenhouwer
Dochter Riet trouwt in 1944 met Marinus Kuiten van de Zandstraat
Hier kruist de Bosboomstraat
Ferdinand Bolstraat 15
Woningrij uit 1922, gesloopt in 2003; dit deel van de Ferdinand Bolstraat is tegenwoordig verdwenen en in plaats daarvan is even verder de doorgang Adriaen Brouwerstraat gekomen
W. Feijen
wever
 
Ferdinand Bolstraat 17
J. van Leuken
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 19
Ca. van Dijck
P. van Dijck
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Ferdinand Bolstraat 21
G. J. Klabbers
remmer N.S
 
Ferdinand Bolstraat 23
H. M. Spaninks
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 25
H. W. Princen
houtbewerker
 
Ferdinand Bolstraat 27
D. van der Steen
P. J. van der Steen
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 29
G. Lavrijsen
sigarenmaker
 
Ferdinand Bolstraat 31
J. L. Martens
bankwerker
 
Ferdinand Bolstraat 33
A. J. de Haas
monteur
 


De Frans Halsstraat loopt, parallel achter de Tongelresestraat, vanaf de Ferdinand Bolstraat naar de Pieter Breughelstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frans Halsstraat 2
Huizenrij uit 1920, gesloopt 2003, nieuwbouw2004
Foto huisjes met grappige klokgeveltjes
P. Janssen
fabrieksarbeider
 
Frans Halsstraat 4
H. F. van der Burgt
P. Peeters
bankwerker
bankwerker
 
Frans Halsstraat 6
H. C. Klaassen
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 8
A. D. Konings
kleermaker
 
Frans Halsstraat 10
C. A. H. Boers
fabrieksarbeider
 
Frans Halsstraat 12
Huizenrij uit 1920, met puntgevels (geen klokgevels zoals 2-10), gesloopt 2003, nieuwbouw2004
P. H. Uland
melkventer
 
Frans Halsstraat 14
H. van Aalst
J. van Melis
J. van Melis
arbeider
wever
fabrieksarbeider
 
Frans Halsstraat 16
J. H. J. Heere
kleermaker
 
Frans Halsstraat 18
A. van den Heuvel
metselaar
 
Frans Halsstraat 20
H. van der Steen
J. van Mil
sigarenmaker
machinist
 
Frans Halsstraat 22
T. S. Jonkers
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 24
Huizenrij uit 1920, gesloopt 2003, nieuwbouw2004
Ga. Ha. van Bragt
L. Smulders
werkster
sigarenmaker
Foto van de rij in 2000, kort voor de sloop.
Coloradokevers moeten bestreden worden en toen Cor van Houtert Jr. (zie nr. 28) in 1944 de eerste Coloradokever van dat jaar vond, kreeg hij een premie van maar liefst 10 gulden
Frans Halsstraat 26
L. Franse
sigarenmaker
Frans Halsstraat 28
C. van Houtert
sigarenmaker
Frans Halsstraat 30
J. de Wit
fabrieksarbeider
Frans Halsstraat 32
Ma. H. van Nunen
schilder
Frans Halsstraat 34
M. van Nunen
P. J. Snoeijs
sigarenmaker
glassmelter
Frans Halsstraat 36
Huizenrij uit 1920 tegenover de Van Dijckstraat; deze woningen zijn behouden gebleven en nu een monument
J. C. van Beek
lampenist N.S
 
Frans Halsstraat 38
C. J. H. Schenkels
letterzetter
 
Frans Halsstraat 40
F. E. Maassen
M. Verbiest
fabrieksarbeider
metselaar
 
Frans Halsstraat 42
W. J. Cuppens
J. C. Cuppens
zonder beroep
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 44
H. Dekkers
zonder beroep
 
Frans Halsstraat 46
P. W. Damen
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 48
G. Dahmen
spoorwegbeambte
 
Frans Halsstraat 50
C. J. Gierlings
Fr. J. H. Gierlings
schoenmaker
zonder beroep
 
Frans Halsstraat 52
Woningrij uit 1920, gesloopt 2002, nieuwbouw2003
A. J. Jans
remmer N.S
 
Frans Halsstraat 54
A. van de Wiel
gasfitter
 
Frans Halsstraat 56
J. Sprengers
remmer N.S
 
Frans Halsstraat 58
S. P. W. van Hoppe
lederbewerker
 
Frans Halsstraat 60
H. Aarts
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 62
J. M. van der Wegen
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 64
C. A. Roosendaal
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 66
J. A. J. van Vugt
J. W. A. van Vugt
Wed. J. W. van Schoonderwalt-de Natris
fabrieksarbeider
kantoorbediende
werkster
 
Frans Halsstraat 68
Huizenrij uit 1929; geen corporatie maar koopwoningen, dus niet gesloopt
T. Plugers
seinhuiswachter N.S
 
Frans Halsstraat 70
A. Bakkers
A. C. A. Bakkers
Ja. Ma. Bakkers
gereedschapslijper
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Frans Halsstraat 72
A. H. de Jongh
Fa. Kotter
J. F. Dronkelaar
Th. A. Spoor
metaalbewerker
pensionhoudster
elektricien
assistent laboratorium
In 1953 kruidenier A.H. de Jongh, tot in 1992 supermarkt A. de Jongh
Frans Halsstraat 74
A. Westen
A. C. Westen
H. J. Westen
W. A. Westen
wagenlichter N.S
kapper
controleur
goudsmid
 
Frans Halsstraat 76
P. L. Vroomen
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frans Halsstraat 1
Hoekwoning rij Ferdinand Bolstraat
G. van Liempd
P. A. M. Hofmans
agent Singer Mij.
brandstoffenhandelaar
 
Frans Halsstraat 3
Tweekappertje uit 1920, gesloopt 2003, nieuwbouw2004
A. C. van der Heijden
Wed. J. J. van der Heijden-der Kinderen
wever
zonder beroep
 
Frans Halsstraat 5
M. G. van Oijen
machinist N.S
 
Frans Halsstraat 7
Huizenrijtje uit 1920, gesloopt 2003, nieuwbouw2004
J. van den Broek
grondwerker
 
Frans Halsstraat 9
A. J. Giesen
lederbewerker
 
Frans Halsstraat 11
A. van Schijnsel
machinist N.S
 
Frans Halsstraat 13
J. B. A. H. Hanique
steendrukker
 
Frans Halsstraat 15
Tweekappertje uit 1920, gesloopt 2003, nieuwbouw2004
A. van de Louw
bankwerker
 
Frans Halsstraat 17
E. L. J. H. Verhulst
Ba. Ca. Ca. Verhulst
Wed. E. F. Verhulst-van der Sommen
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Hiertussen ligt de Van Dijckstraat
Frans Halsstraat 19
Huizenrij uit 1920, gesloopt 2002, nieuwbouw2004
J. F. A. Reemers
K. Adams
P. J. Reemers
houtbewerker
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 21
H. W. A. C. de Folter
slager
 
Frans Halsstraat 23
H. A. M. Mermans
J. M. Mermans
L. H. A. Mermans
kantoorbediende
reiziger
kantoorbediende
 
Frans Halsstraat 25
T. van Luytelaar
sigarenmaker
 
Frans Halsstraat 27
F. G. H. Knaapen
schilder
 
Frans Halsstraat 29
J. C. Spaninks
W. Spaninks
sigarenmaker
steenkolendrager
Het lichaam van de arme 77-jarige J.C. Spaninks werd in aug. 1934 opgevist uit het Eindhovensch Kanaal; hij leed aan toevallen en was vermoedelijk bij het zwemmen onwel geworden; W. Spaninks vierde in 1945 zijn 25-jarig jubileum bij de N.S.
Frans Halsstraat 31
A. H. Houtermans
E. W. Weijers
arbeider N.S.
machinist N.S
 
Frans Halsstraat 33
A. J. op den Buijs
J. W. op den Buijs
J. F. op den Buijs
bankwerker
beeldhouwer
zonder beroep
 
Frans Halsstraat 35
Huizenrij uit 1929; geen corporatie maar koopwoningen, dus niet gesloopt
A. M. C. Thomassen
H. F. Peeters
brievenbesteller
zonder beroep
 
Frans Halsstraat 37
J. J. Reijntjes
stoker
 
Frans Halsstraat 39
P. C. Senders
W. Senders
houtbewerker
agent Meierijsche Courant
 
Frans Halsstraat 41
K. Junghans
werkmeester
 
Frans Halsstraat 43
B. J. van Deursen
F. van Vliet
sigarenmaker
ambtenaar werkliedenvereniging
 
Frans Halsstraat 45
C. A. Verbeek
beambteTabaksbewerkersbond
 
Frans Halsstraat 47
C. H. van der Emde
kantoorbediende
 
Frans Halsstraat 49
Hoekwinkel Pieter Breughelstraat uit 1926
W. F. Triki
W. Beckers
slager, slagerij
slager
Ook nog in 1992 hier nog altijd slagerij van F. Triki


De Jan Steenstraat is de centraal in de buurt gelegen verbindingsas tussen de poortgebouwen aan de Bosboomstraat en de Kempensebaan. Een mooie straat, een brede middenberm met een plantsoentje.

Jan Steenstraat Ansicht uit 1930 van de huizen aan de Jan Steenstraat. De fotograaf staat op de Kempensebaan en kijkt richting Frans Halsstraat. Hij staat met de rug naar het tweede poortgebouw (de schaduw is zichtbaar).

Achter het plantsoen zien we het fraaie poortgebouw aan de Bosboomstraat. Onder de poort is de toegang tot de Van Dijckstraat, en de huizen die onder de poort door nog vaag aan het einde zichtbaar zijn, zijn Frans Halsstraat 42-44.

Voor het poortgebouw staat paard en wagen van (mogelijk) de groenteboer, rechts voor de huizen van de Jan Steenstraat komt een andere middenstander met zijn paard en kar met een soort tentdoek aangelopen.

De huizen links (Jan Steenstraat 2-16) en rechts (1-15), gelegen langs het plantsoen tussen de twee poortgebouwen, stonden aanvankelijk op de gemeentelijke monumentenlijst; in 1999 keurt de gemeenteraad het goed als deze huizen en een van de twee poortgebouwen gesloopt zouden worden.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan Steenstraat 2
Woningrij 1921, sloop omstreeks 2002, nieuwbouw 2003
M. Rooijakkers
houtbewerker
 
Jan Steenstraat 4
G. C. van Gennip
sigarenmaker
 
Jan Steenstraat 6
H. A. Vermeulen
L. A. Smulders
fabrieksarbeider
sigarensorteerder
 
Jan Steenstraat 8
G. H. Bagen
sigarenmaker
 
Jan Steenstraat 10
J. Basten
vrachtrijder
 
Jan Steenstraat 12
J. Geerings
fabrieksarbeider
 
Jan Steenstraat 14
H. Kramer
L. J. Greeij
elektricien
schoenmaker
 
Jan Steenstraat 16
C. van der Lee
W. van der Lee
L. van der Lee
vrachtrijder
kraandrijver
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan Steenstraat 1
Woningrij 1921, sloop omstreeks 2002, nieuwbouw 2004
W. H. van Bragt
letterzetter
Foto van de rij in 2000, kort voor de sloop; op de voorgrond het toen inmiddels versteende plantsoen
Jan Steenstraat 3
Wed. H. W. Bakermans-Timmermans
zonder beroep
Jan Steenstraat 5
P. C. Zeelen
remmer N.S
Jan Steenstraat 7
J. F. de Rooij
houtbewerker
Jan Steenstraat 9
T. Werts
beambte N.S.
Jan Steenstraat 11
J. A. Doorleijers
sigarenpakker
Jan Steenstraat 13
L. J. van Nuland
onderbaas
Jan Steenstraat 15
A. H. Aerns
boekdrukker


De Paulus Potterstraat is een zijstraat van de Tongelresestraat die na een bocht overgaat in de Bosboomstraat. In 1934 is alleen de even zijde nog bebouwd. Aan de overzijde werd in 1936-37 verder gebouwd (nrs. 5-21, waarvan een deel in 2005 alweer gesloopt werd)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Paulus Potterstraat 2
Hoekwinkel Tongelresestraat
Jansen-Lapoutre
C. A. Janssen
Aa. Fa. Lapoutre
kruidenierswaren
kantoorbediende
zonder beroep
Winkel "De Toekomst"; 1953 kruidenier filiaal van Coöp. St Joseph U.A.; in 1964 Leo v.d. Laar, v/h Romanesco, machinehandel
Paulus Potterstraat 4
Woningrij uit 1922; gesloopt in 2003 en in 2006 hier een nieuwbouwflat
L. Aarts
M. Hoffmann
mandenmaker
opperman
 
Paulus Potterstraat 6
G. A. van der Sommen
houtbewerker
 
Paulus Potterstraat 8
A. J. C. M. van Hoppe
kleermaker
 
Paulus Potterstraat 10
P. J. Smulders
T. G. Smulders
sigarenmaker
drukker
 
Paulus Potterstraat 12
A. H. Lenting
houtbewerker
 
Paulus Potterstraat 14
K. N. Smits
koopman
 
Paulus Potterstraat 16
J. A. Panken
sigarenmaker
 
Paulus Potterstraat 18
P. W. C. Poppeliers
sigarenmaker
 
Paulus Potterstraat 20
J. van de Sande
arbeider
 
Paulus Potterstraat 22
J. van Gennip
sigarenmaker
 
Paulus Potterstraat 24
F.G. de Vos
fabrieksarbeider
 
Paulus Potterstraat 26
J. C. M. van Nunen
fabrieksarbeider
 
Paulus Potterstraat 28
J. H. Martens
wever
 


De Pieter Breughelstraat loopt van de Tongelresestraat naar de Bosboomstraat

Pieter Breughelstraat
Ansicht uit 1930 van de Pieter Breug(h)elstraat (de maker liet de H weg). De fotograaf staat in de Tongelresestraat en kijkt de Breughelstraat in.

Uiterst links, met de markies aan de zijkant, is Tongelresestraat 160. In 1926 gebouwd door W. Schoonhem die er een broodfabriek begon.
De winkel op de rechterhoek (Tongelresestraat 158) werd door H. Collard in 1926 gebouwd.

De meeste huizen uit de Pieter Breughelstraat zijn nog maar net gebouwd. Rechtsachter is nog een open plek tussen de tweekapper 24-26 die Kievits in 1927 liet bouwen en de rij 8-16 uit 1928. Daar zal in 1930 door Van Lieshout en Seykens een tweekappertje 18-20 tussenin worden gebouwd.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pieter Breughelstraat 2
Rij van verschillende huizen in 1926-1930 gebouwd; geen corporatie-huur maar koopwoningen of particuliere huur; daardoor geen sloop als gevolg van de wijkvernieuwing
F. M. van Stratum
H. J. van Stratum
P. J. van Stratum
P. P. van Stratum
Th. J. van Stratum
letterzetter
winkelbediende
bankwerker
zeepmaker
kantoorbediende
 
Pieter Breughelstraat 4
A. van Haaren
Ha. Ra. van Haaren
opzichter
naaister
 
Pieter Breughelstraat 6
Fa. H. van Rooij
J. van Rooij
expeditiebedrijf
expediteur
J. van Rooij sympatiseerde met de NSB; in de oorlog zet hij zich in voor Winterhulp.
In 1964 op dit adres Jos van Rooij, makelaar
Pieter Breughelstraat 8
L. A. H. Diebels
kantoorbediende
 
Pieter Breughelstraat 10
A. J. Thielemans
H. J. C. Göppel
Ca. Ga. van Nieuwenhuizen
kleermaker
magazijnmeester
fabrieksarbeider
 
Pieter Breughelstraat 12
H. Diebels
zonder beroep
 
Pieter Breughelstraat 14
G. A. Heede
H. Heede
hoofdconducteur N.S
timmerman
 
Pieter Breughelstraat 16
J. Hartog
Wed. H. Jereskes-Klören
tekenaar
zonder beroep
 
Pieter Breughelstraat 18
J. C. van Rooij
sigarenmaker
 
Pieter Breughelstraat 20
A. H. Tromp
F. Sijkens
slager
spoorwegbeambte
 
Pieter Breughelstraat 22
M. Bode
W. Fontijn
handelaar in motoren
timmerman en aannemer
In 1964 Oversier, transport en autobanden; in vanaf 1965 M.G. van Rooij tentenverhuur
Pieter Breughelstraat 24
Tweekapper 1927
T. F. van Wetten
brievenbesteller
 
Pieter Breughelstraat 26
F. X. M. A. Dellevoet
J. C. van Gorp
J. H. F. C. Dellevoet
houtbewerker
chauffeur
houtbewerker
 
Pieter Breughelstraat 28
Hoekpand Bosboomstraat, 1928
B. M. Louwers
sigarenmaker
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1953 A.P. (Mina) Mentrop, manufacturenwinkel
Pieter Breughelstraat 30
H. P. Stokbroekx
fitter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pieter Breughelstraat 1
Soort werkplaats achter bij hoekpand Tongelresestraat
T. F. H. van Schoonderwalt
Ra. Fa. van Aerts
chauffeur
dienstbode
 
Pieter Breughelstraat 3
Huizenrij uit 1928
A. C. Lodewijks
F. W. Lodewijks
J. A. Lodewijks
M. H. C. Lodewijks
W. Lodewijks
W. Lodewijks
W. A. F. Lodewijks
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
sigarenmaker
fabrieksarbeider
sjouwer
loopknecht
fabrieksarbeider
 
Pieter Breughelstraat 5
A. W. Janssen
beambte N.S.
 
Pieter Breughelstraat 7
H. Eijsink
J. A. van Uden
meubelmaker en timmerman
besteller van Gend & Loos
 
Pieter Breughelstraat 9
M. van der Ploeg
bankwerker N.S.
 
Pieter Breughelstraat 11
Fr. Beekmans
R.K. Metaalbewerkersbond
vrijgestelde bij de metaalbewerkers
kantoor
 
Pieter Breughelstraat 13
M. J. N. Verkuijten
handelsreiziger (papierwarenhandel)
 
Pieter Breughelstraat 15
M. J. J. van Deursen
timmerman
 
Hiertussen zijstraat Frans Halsstraat
Pieter Breughelstraat 17
Huizenrij 1929
C. J. de Gier
bakker
In 1980 Ali's Enterprise
Pieter Breughelstraat 19
Fr. de Grebber
G. A. de Grebber
kantoorbediende
zonder beroep
 
Pieter Breughelstraat 21
M. J. van der Donk
P. A. van der Donk
P. J. van der Donk
chauffeur
stoker
houtbewerker
 
Pieter Breughelstraat 23
H. J. van Rijsingen
timmerman
 
Pieter Breughelstraat 25
Hoekwinkel Bosboomstraat, 1929
Eerste Volendamsche Vischhandel
D. Zwarthoed
Pe. Zwarthoed
D. Zwarthoed
vishandelaar
dienstbode
In 1953 schoenenwinkel H.P. (Harrie) Looijmans


De Rembrandtstraat van 1934 ligt tussen de Tongelreschestraat en de splitsing Ferdinand Bolstraat/ Frans Halsstraat.
Een klein, bescheiden straatje, genoemd naar wat men als Nederlands grootste schilder beschouwt. Daar moest verandering in komen en als men de woonbuurt in 1942 verder uitbreidt, komt er een groter, centraal gelegen Rembrandtsplein. De bestaande Rembrandtstraat ligt daar niet in de nabijheid en om verwarring te voorkomen wordt de straatnaam gewijzigd in Wouwermanstraat.

Rembrandtstraat
Ansicht uit 1930 van wat toen nog de Rembrandtstraat heette. Een straat in een kinderrijke buurt. De foto is genomen vanaf de Ferdinand Bolstraat.

Op de achtergrond zien de de Philips-huizen langs de Tongelresestraat (hoek Kievitlaan).
De rij rechts is Rembrandtstraat 3-19. De twee voordeuren die uiterst rechts nog net op de foto staan zijn de nummers 9 en 11.
Links, waar een kar met paard, misschien de groenteboer, voor de huizen staat, is de rij 2-10. Het zonnescherm dat aan het eind uitgeklapt staat hoort bij de winkel in kruidenierswaren op nummer 2. Later wordt dit een kapperszaak.

Links zien we een klein plantsoentje en hier begint de Frans Halsstraat. Het hoekhuis, waar de restanten van een affiche opgeplakt zijn, is nog adres Rembrandtstraat 12.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rembrandtstraat 2
Deel van hoekpand Tongelresestraat 232
J. van den Wildenberg
W. J. Guitjens
machinist, kruidenierswaren
tramconducteur
In 1953 dameskapper/ parfumerie Merckelbach, na 1980 kapsalon Jansen-Merkelbach, bleef kapsalon tot 2009; daarnaar digikantoor
Rembrandtstraat 4
Rijtje woningen, na 1942 Wouwermanstraat 4-10, sloop ±2003. In 2005 komt hier een flat van Lunet (gezinsvervangend tehuis)
H. van Sebille
H. M. van Sebille
M. van Sebille
W. C. van Sebille
sigarenmaker
arbeider
sigarenmaker
houtbewerker
Foto van de rij 4-10 in 2000, kort voor de sloop
Rembrandtstraat 6
A. van der Heijden
chauffeur
Rembrandtstraat 8
Ga. Dekkers
H. Dekkers
fabrieksarbeidster
brouwersknecht
Rembrandtstraat 10
H. J. van Tuijl
timmerman
Rembrandtstraat 12
Hoekpand rij Frans Halsstraat, later Wouwermanstraat 12
P. J. van der Vleuten
arbeider N.S.
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rembrandtstraat 1
Hoekwoning rij Tongelresestraat
G. H. Verhulst
postbambte
 
Rembrandtstraat 3
Rijtje woningen, na 1942 Wouwermanstraat 3-19, sloop 2003. Nu ligt hier de achterzijde van de flat Indigo (2006) aan de Paulus Potterstraat
G. H. Nelissen
sigarenmaker
Foto van de rij in 2000, kort voor de sloop
Rembrandtstraat 5
L. van Hooff
sigarenmaker
Rembrandtstraat 7
P. van der Linden
wever
Rembrandtstraat 9
J. Sanders
P. J. van de Ven
sorteerder
timmerman
Rembrandtstraat 11
L. Reniers
sigarenmaker
Rembrandtstraat 13
P. J. Groenen
fabrieksarbeider
Rembrandtstraat 15
A. de Jong
sigarenmaker
Rembrandtstraat 17
H. H. Kunzler
slager
Rembrandtstraat 19
J. F. Mutsers
houtbewerker


De Rubensstraat is een in 1934 nog doodlopende zijstraat van de Kempensebaan richting Tongelresestraat. De doorsteek naar de Tongelresestraat is pas na de oorlog aangebracht.
De krant meldt in 1934 dat er hier een 'onhoudbare' toestand is: er ligt nog steeds een open riool-sloot. Het wordt door Gemeentewerken door een overdekte riool vervangen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rubensstraat 2
Woningrij uit 1930. Koopwoningen, dus niet bedreigd door de slopers van de integrale wijkvernieuwing
C. Wagemakers
H. J. L. Wagemakers
rangeerder N.S
meubelmaker
 
Rubensstraat 4
F. Th. C. Penson
vertegenwoordiger
 
Rubensstraat 6
C. Hertogs
J. L. Hertogs
Ha. Fa. Hertogs
magazijnknecht
petroleumventer
plakster
In 1953 kruidenier A. Snel Hertog
Rubensstraat 8
A. Sanders
fabrieksarbeider
 
Rubensstraat 10
M. van der Linden
Ja. Ma. Ma. Wijn
sigarenmaker
calqueuse
 
Rubensstraat 12
G. W. Faassen
schilder
In 1953 had Faassen hier een winkel in huishoudelijke apparaten
Rubensstraat 14
W. Hoens
chauffeur
 
Rubensstraat 16
H. C. Raes
rechercheur
 
Rubensstraat 18
P. A. Teuwissen
smid-bankwerker
 
Rubensstraat 20
J. H. Dijcks
opzichter
 
Rubensstraat 24
G. Moolenaar
P. J. van Brussel
timmerman
machinist
 
Rubensstraat 26
J. Sterenburg
J. Sterenburg
glasblazer
los arbeider
 
Rubensstraat 28
S. Cavens
sigarenmaker
 
Rubensstraat 30
A. Th. A. Aerts
J. J. van Aerts
slager
tuinman
 
Rubensstraat 32
J. A. van Bruggen
expeditiechef
 
Rubensstraat 34
Wed. C. van de Moosdijk-Verboeket
zonder beroep
 
Rubensstraat 36
H. J. F. Cuppens
bode
 
Hier houdt de straat in 1934 op. De doorsteek naar de Tongelresestraat is van 1949, als de huizenrij 36-50 wordt gerealiseerd
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rubensstraat 1
Huizenrij 1928.
Koopwoningen, dus niet bedreigd door de slopers van de integrale wijkvernieuwing
G. M. Vossevelde
reiziger
 
Rubensstraat 3
S. A. de Vries
kantoorbediende
 
Rubensstraat 5
H. Fr. Hermans
sigarenmaker
 
Rubensstraat 7
C. J. Steenmeijer
K. Brauns
gereedschapmaker
musicus
 
Rubensstraat 9
W. van Herpen
controleur
 
Rubensstraat 11
H. Melz
chauffeur en slager
 
Rubensstraat 13
B. A. van Moll
verzekeringsagent
In 1953 had Van Moll een handel in knipmachines
Rubensstraat 15
J. L. Pas
elektricien
 
Rubensstraat 17
E. F. van der Heijden
Th. van der Heijden
machinist Meijerijsche Tram
zonder beroep
 
Rubensstraat 19
A. van der Meulen
P. van der Meulen
fabrieksarbeidster
reiziger
 
Rubensstraat 21
A. C. Schuller
machinist N.S
 
Hier houdt de straat in 1934 op. De doorsteek naar de Tongelresestraat is van 1949, als de huizenrij 23-53 wordt gerealiseerd


De van Dijckstraat is een korte verbinding tussen de Frans Halsstraat en Bosboomstraat. Dit straatje met het markante poortgebouw is het enige van de St Joseph's woningbouw uit 1920 dat voor de sloop gespaard werd. Nu is het hofje een monument.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Dijckstraat 2
Woningrij 1920
A. J. C. Smulders
Jac. A. C. Smulders
W. Smulders
slager
bankwerker, rijwielen, motoren
sigarenpakker
 
Van Dijckstraat 4
J. Deckers
sigarensorteerder
 
Van Dijckstraat 6
A. C. Spaninks
machinist
 
Van Dijckstraat 8
H. J. van Gennip
sigarenmaker
 
Van Dijckstraat 10
A. Fr. van de Graaf
houtbewerker
 
Van Dijckstraat 12
F. van Cronenburg
sigarenpakker
 
Van Dijckstraat 14
H. Franse
Pa. Ja. Franse
sigarensorteerder
werkster
 
Van Dijckstraat 16
Onderdeel van het poortgebouw uit 1920 aan de Bosboomstraat
H. J. C. de Jong
P. J. Walraven
magazijnknecht
verzekeringsagent
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Dijckstraat 1
Woningrij 1920
P. Swinkels
linnenwever
 
Van Dijckstraat 3
Huisvr. L. J. J. van Boxtel-van Dijk
zonder beroep
 
Van Dijckstraat 5
P. Verstraeten
beambte N.S.
 
Van Dijckstraat 7
A. J. Gilsing
G. A. van Veggel
postbode
hulpbesteller P. en T
 
Van Dijckstraat 9
F. Sprengers
sigarenmaker
 
Van Dijckstraat 11
F. C. Suijkerbuijk
grondwerker
 
Van Dijckstraat 13
F. A. Voets
J. van Anserm
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Van Dijckstraat 15
Onderdeel van het poortgebouw uit 1920 aan de Bosboomstraat
C. H. A. Lieberwirth
Ja. Fa. Lieberwirth
letterzetter
naaister
 


De Kempensebaan is gepland als een brede weg. In de visie van de stedenbouwkundigen van het uitbreidingsplan zou het een onderdeel van de binnentangent worden. In 1934 is het middenstuk aangelegd. Het eerste deel, van Klein Tongelre af, bestaat dan nog uit enkele oude huisjes. De straat houdt voorlopig op bij het riviertje de Laak of Lakerloop.
De Lakerloop stroomde nauwelijks en als er zo veel nieuwbouwwoningen met de riool daarop gaan lozen, geeft dat al snel problemen. In de volksmond Het wordt in 1934 de 'strontsloot' genoemd (zie foto in 1948). Bewoner Mignot van het Villapark kaart de zaak bij de rechtbank aan nu hij opgezadeld wordt met alle traag voorbijdrijvende faecaliën van de Josephbouw.
De Lakerloop was vroeger de grens Tongelre/ Stratum. Tegenwoordig is het stroompje hier geheel onder de grond verdwenen en de grens van Tongelre wordt nu langs het Eindhovensch Kanaal getrokken.
De Kempensebaan als een doorgaande verkeersader is uiteindelijk nooit gerealiseerd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kempensebaan 2
Hier komt later de Crabethstraat
A. W. G. van Cronenburg
J. van Cronenburg
metaalbewerker
meesterknecht sigarenfabriek
Autohandel Succes in 1964
Kempensebaan 4
H. J. Fila
kleermaker
 
Kempensebaan 6
Woningrij uit 1921; sloop 2002, hier nu huizen uit 2004
H. de Jong
Ma. Ha. Wa. Kok
La. Ja. Aa. de Kok
Wed. J. A. Kok-Coolen
sigarenmaker
naaister
fabrieksarbeidster
zonder beroep
Kempensebaan 8
A. W. van Bronkhorst
J. Hazenberg
stoker
conducteur bij de Tramweg-Mij.
Kempensebaan 10
P. van Leur
grondwerker
Kempensebaan 12
H. Nelissen
sigarenmaker
 
Kempensebaan 14
V. L. J. Strucks
kleermaker
Foto van de rij in 2000; het eindpand, nr. 22 met de karakteristieke gevel is het oude slagerspand; in 1953 en 1964 zit hier slager G. Thijs, (foto)
Kempensebaan 16
J. Stamps
houtbewerker
Kempensebaan 18
E. Eggermont
arbeider
Kempensebaan 20
H. van Woensel
houtbewerker
Kempensebaan 22
J. J. van de Lest
slager
Zijstraat de Ferdinand Bolstraat
Kempensebaan 24
Hoekhuis rij Ferdinand Bolstraat
P. M. Doreleijers
blikslager
 
Kempensebaan 26
Huizenrij uit 1921; sloop 2002, hier nu huizen 2004
J. van Helvoort
zonder beroep
 
Kempensebaan 28
H. J. A. Goedhart
L. F. van Mol
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Kempensebaan 30
A. J. H. Trommar
typograaf
 
Kempensebaan 32
M. de Rooij
houtbewerker
Ook in 1953 M. de Rooij, ijzerwaren
Kempensebaan 34
J. A. van Lippen
spoeldersbaas
 
Kempensebaan 36
J. A. Vermeulen
Wed. H. van Rijsingen-Bergmans
houtbewerker
zonder beroep
 
Kempensebaan 38
A. G. Hendriks
sigarenmaker
 
Kempensebaan 40
P. H. van Rooij
stukadoor
 
Kempensebaan 42
Hoekhuis rij Jan Steenstraat
J. A. de Rooij
sigarenmaker
 
Hiertussen ligt de Jan Steenstraat
Kempensebaan 44
Hoekhuis rij Jan Steenstraat
M. C. Groenen

J. J. Groenen
Wed. I. den Hartog-Groenen
isolatiewerken, ketelbikken, schoorsteenbehandeling
machinist N.S
zonder beroep
 
Kempensebaan 46
Huizenrij uit 1921; sloop 2002, hier nu huizen 2004
A. J. Cops
H. Cops
P. J. L. E. Cops
sigarenmaker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Kempensebaan 48
J. Jansen
W. Jansen
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Kempensebaan 50
J. Fr. van Dijck
M. J. C. van Dijck
wever
bankwerker
 
Kempensebaan 52
P. A. N. Janssen
sigarensorteerder
 
Kempensebaan 54
A. H. Smulders
wever
 
Kempensebaan 56
J. van den Bosch
fabrieksarbeider
 
Kempensebaan 58
P. W. C. van Gastel
Pa. Kerstens
hoedenmaker
fabrieksarbeidster
 
Kempensebaan 60
J. J. Erens
bankwerker
 
Kempensebaan 62
A. J. van Kasteren
sigarenmaker
 
Kempensebaan 66
J. Ma. Lammers
wever
 
Kempensebaan 68
Tweekapper, 1928
J. V. Smits
fitter
 
Kempensebaan 70
A. J. C. Eliëns
bankwerker
 
Kempensebaan 72
Huizenrij 1929
D. Bakker
onderwijzer
 
Kempensebaan 74
J. Lutter
M. A. Koenen
koffiehuishouder
monteur
 
Kempensebaan 76
Fr. H. Elijzen
S. H. Leushuis
magazijnbediende
damastwever
 
Kempensebaan 78
J. A. van Schaijk
J. H. Giesbert
Ha. Webbink
arbeider
kapper
huishoudster
 
Kempensebaan 80
J. W. Sidler
filiaalhouder (kruidenier Notten)
Ook in 1953 nog Notten, kruidenier; in 1964 kruidenier K.C. v.d. Niet, in 1975 supermarkt A. Jansen. In 1980 Infowinkel Stadsvernieuwing
Hier ligt de zijstraat Bosboomstraat
Kempensebaan 82
1929, huizen op de hoek Rubensstraat/ Bosboomstraat
C. Verboven
J. Verboven
sigarenmaker
controlebeambte N.S.
In 1953 tabakszaak v.d. Wijdeven, in 1964 P. v.d. Ven
Kempensebaan 84
H. A. C. Kluijtmans
H. J. Kluijtmans
tekenaar
zonder beroep
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1940 en 1953 N. Bentink, eieren, wild en gevogelte, in 1964 slijterij Bakel-Berings; in 1980 tot 1986 natuurvoedingswinkel Het Duizendblad
Hier ligt de zijstraat Rubensstraat
Kempensebaan 86
Woningrij 1929
Gebr. Sengers
B. Sengers
H. C. B. Sengers
L. H. Sengers
A. van der Linden
F. J. Vos
H. van der Sanden
J. Peels
P. van Haften
R. Thijssen
W. J. Spierings
slagerij
koopman
slager
slager
wever
sigarenmaker
groentenhandelaar
rijwielbewaarder
grondwerker
grondwerker
slager
Groot hoekpand. Bakker A. de Vries in 1953 en 1964. In 1975 Kooman antiekhandel; van 1977-1997 kappsalon F. Gosen
Kempensebaan 88
R. Grootvonk
klerk bij de Dir. Bel
 
Kempensebaan 90
J. de Groot
kantoorbediende
 
Kempensebaan 92
P. J. van Driel
schilder
 
Kempensebaan 94
J. W. Fr. Goossens
klerk bij de Dir. Bel
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kempensebaan 1
Twee rijtjes van 4 huisjes uit 1916-1919, tussen de Tongelresestraat en het begin van de St Josephbouw aan de Kempensebaan; de huisjes zijn gesloopt, ondanks protesten van de bewoners, maar burgemeester Witte wou niet luisteren
J. Verhoeven
J. Verhoeven
P. Verhoeven
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
In 1953 op nr. 1 zuivelhandel J. Verhoeven; Lina (Lien) Verberne is op nr. 5 in 1953 en 1964 pedicure
Kempensebaan 3
W. van Hoek
zonder beroep
Kempensebaan 5
Huisvr. J. G. C. Verberne-van Hoek
J. G. C. Verberne
naaister
broodbezorger
Kempensebaan 7
F. van der Palen
arbeider N.S.
Kempensebaan 9
L. F. Smits
M. Smits
Ma. Ma. Smits
bosjesmaker
wever
bosjesmaakster
Foto in 1969; erven Smits-Geenen verkopen in 1938 de inboedel van nr. 9
Kempensebaan 11
A. van de Loo
arbeider N.S.
Kempensebaan 13
W. J. Hobo
grondwerker
Kempensebaan 15
J. M. Smulders
sigarenmaker
Hier is (gezien de huisnummering van het volgende pand 15F) een rijtje nieuwbouw gepland, maar de huizen 14A-E worden nooit gebouwd en in plaats daarvan komt er later de Albert Cuijpstraat
Kempensebaan 15-F
Gesloopt in 2011
A. Rooijakkers
A. C. Rooijakkers
Wed. J. Rooijakkers-van Berlo
houtbewerker
houtbewerker
zonder beroep
Foto van het huis in 2010, toen het er wat verloren in het renovatie-landschap bij stond
Kempensebaan 17
Drie oude huisjes, in 1989 vervangen door een rijtje nieuwbouw
A. J. Sweegers
Ga. Sweegers
houtbewerker
borduurster
 
Kempensebaan 19
W. Maas
W. Maas
portier
kruidenierswaren
In 1940 heeft W. Maas hier een handel in kruidenierswaren en tabak
Kempensebaan 21
G. van Brakel
H. L. van Gemert
J. van Brakel
elektricien
sigarenmaker
grondwerker
In 1953 Fa. G. van Brakel, bloemist, later op 21C
Kempensebaan 21-A
Grotere herenhuizen, gebouwd 1933
M. Schoots
P. J. H. Schoots
timmerman
tuinier
 
Kempensebaan 21-B
T. J. Schoots
chauffeur
 
 
Woningen 21C-E zijn in 1934 in aanbouw/ in de planning
Kempensebaan 23
Rij woningen woningbouwvereniging St Joseph uit 1921; gesloopt in 2007 en hier in 2009 nieuwbouw
A. Horsten
fabrieksarbeider
 
Kempensebaan 25
J. F. Sleegers
sigarenmaker
 
Kempensebaan 27
H. Verhoeven
sigarenmaker
 
Kempensebaan 29
M. H. de Koning
sigarensorteerder
 
Kempensebaan 31
W. Boselie
sigarenmaker
 
Kempensebaan 33
H. Heskens
agent van politie
 
Kempensebaan 35
P. Verhoeven
chauffeur
 
Kempensebaan 37
M. A. van Dal
magazijnknecht
 
Kempensebaan 39
A. H. Pepers
arbeider N.S.
 
Kempensebaan 41
J. J. Nissen
trijpwever
 
Kempensebaan 43
J. J. van Nuland
schilder
 
Kempensebaan 45
J. M. Visschers
P. C. van Tilburg
metselaar
schoenmaker
 
Kempensebaan 47
F. N. Kroese
letterzetter
 
Kempensebaan 49
H. A. C. Heijnen
sigarenmaker
 
Kempensebaan 49-A
Karakteristieke poortwoning uit 1921, met onderdoorgang naar de Van Ostadestraat; de 2 poortgebouwen stonden op de monumentenlijst, maar de gemeenteraad bepaalde dat er eventueel een gesloopt mocht worden; dat deed SWS dus in 2007. Nu hier zijstraat Van Ostadestraat
J. H. van der Sanden
groentenhandelaar
In 1953 drogist/ kruidenier Wed. Naus-van Horne; in 1975 Kinderdijk ijzerwaren, in 1982 vishandel Wilma en Peter Berkers
Kempensebaan 49-B
C. M. J. Verbeek
sigarenmaker
 
Kempensebaan 49-C
Th. Klokgieters
venter
 
Kempensebaan 49-D
W. van Casteren
Ma. Ga. Smulders
timmerman
fabrieksarbeidster
Casteren-van Rooij, handel in kruidenierswaren in 1934; ook in 1953 tot 1980 kruidenier/ tabak H.E. van Casteren (toen Végé-filiaal)
Kempensebaan 51
Rij woningen woningbouwvereniging St Joseph uit 1921; gesloopt in 2007 en hier in 2009 nieuwbouw
Fr. van Beers
houtbewerker
Foto van 51-67 in 2000
Kempensebaan 53
P. J. C. Stokmans
sigarenmaker
Kempensebaan 55
F. Th. W. van Berlo
timmerman
Kempensebaan 57
J. A. Smits
M. C. van Gennip
Wed. W. H. van Gennip-Cornelissen
behanger en stoffeerder
wever
zonder beroep
Kempensebaan 59
G. M. Verhoeven
M. Verhoeven
W. W. de Gier
bouwvakarbeider
monteur
tuinman
Kempensebaan 61
A. C. Kuijpers
leerling-machinist
Kempensebaan 63
J. J. van Kasteren
J. J. van Kasteren
Pa. Ja. van Kasteren
metselaar
houtbewerker
zeepperster
Kempensebaan 65
P. H. Schoots
chauffeur
Kempensebaan 67
Ja. Ha. Eth. Vereijken
fabrieksarbeidster
Kempensebaan 69
W. J. Schollmeijer
sigarenpakker
Foto van 69-83 in 2000
Kempensebaan 71
J. H. Spaninks
sigarenmaker
Kempensebaan 73
J. B. van der Meeren
Wa. Ma. Walraven
houtbewerker
naaister
Kempensebaan 75
P. A. C. van der Kleijn
W. van der Kleijn
Wed. H. van der Kleijn-van Loon
schilder
stoker
zonder beroep
Kempensebaan 77
F. H. A. van Bergeijk
J. A. van Bergeijk
bankwerker
bakker
Kempensebaan 79
A. H. J. van Dongen
spinner
Kempensebaan 81
W. Peels
sigarenmaker
Kempensebaan 83
Fa. A. van der Heijden
G. van der Heijden
fabrieksarbeider
bontwever
Kempensebaan 87
Huizenrij 1929
J. J. van der Sanden
wever
 
Kempensebaan 89
F. H. J. G. Willems
J. P. C. van Asten
chauffeur
verzekeringsagent
Brand in de woning, april 1934; buren Verhoeven ontdekten de brand maar vreemd was dat er niemand in huis was; vrouw en kinderen waren op vakantie en de kostganger was het huis uit, Willems zelf was sedert uren niet meer gezien; de brand was ontstaan in een luidspreker, maar de radio was niet meer in de woning. Verdacht dus en een zaak voor de recherche!
Kempensebaan 91
J. Verhoeven
J. A. Verhoeven
Th. J. Verhoeven
schoenmaker
fabrieksarbeider
magazijnknecht
 
Kempensebaan 93
A. van de Mosselaer
arbeider
 
Kempensebaan 95
J. C. Bagen
drukker
 
Kempensebaan 97
Joh. Meelen
sigarenmaker
 
Kempensebaan 99
Huizenrij uit 1929, op de hoek van de huidige Vincent van Goghstraat
Fr. van Bragt
sigarenmaker
 
Kempensebaan 101
A. J. van Hoof
kleermaker
Kleermaker van Hoof en zijn vrouw Maria Koenen hadden in 1935 9 kinderen in de leeftijd 0-14 jaar
Kempensebaan 103
C. L. van Moorsel
J. van Moorsel
W. C. van Moorsel
fabrieksarbeider
meesterknecht
fabrieksarbeider
 
Kempensebaan 105
L. J. Meeder
magazijnmeester
 
Kempensebaan 107
Het laatste hoekhuis heeft tegenwoordig adres Vincent van Goghstraat 52
J. J. Pipers
P. A. Goossens
fabrieksarbeider
houtbewerker
In 1975 J. van Rooij, verf en decoratie


Later werd aan de zuidoostkant van de Kempensebaan verder gebouwd. In 1942 (een van de weinige bouwprojecten tijdens de oorlogsjaren) werd aan de woningbouw van Rembrandtplein, Hobbemastraat, Jacob Marisplein, Ruijsdaelbaan, Gerard Doustraat en Terwestenstraat begonnen.

De van Ostadestraat loopt vanaf het poortgebouw aan de Kempensebaan richting de velden aan de Laak. Op een oude foto is nog te zien hoe de straat in 1934 nog aan het eind doodloopt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Ostadestraat 2
Woningen van 1921, gesloopt in 2007, nieuwbouw in 2009 opgeleverd
B. Janssens
W. J. C. Janssens
sigarenmaker
sorteerder

Foto van 2-14 in 2005; rechts achter het poortgebouw
Van Ostadestraat 4
J. van Aerle
broodbezorger
Van Ostadestraat 6
Ph. A. van der Made
leerling-machinist
Van Ostadestraat 8
J. M. F. Verkuijlen
machinist N.S
Van Ostadestraat 10
Wed. H. van den Boomen-van Gompel
zonder beroep
Van Ostadestraat 12
Wa. Renders
Wed. G. Renders-Denkers
sigarenmaakster
zonder beroep
Van Ostadestraat 14
H. C. van Glabbeek
meesterknecht
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Ostadestraat 1
Woningen van 1921, gesloopt in 2007, nieuwbouw in 2009 opgeleverd
W. P. van Stokker
zonder beroep
 
Van Ostadestraat 3
W. L. Langenhuijsen
fabrieksarbeider
 
Van Ostadestraat 5
A. H. van Bakel
fabrieksarbeider
 
Van Ostadestraat 7
N. J. Wiersma
houtbewerker
 
Van Ostadestraat 9
M. Hendriks
sigarensorteerder
 
Van Ostadestraat 11
A. J. van Hirsel
timmerman
 
Van Ostadestraat 13
A. H. de Haas
A. H. de Haas
H. de Haas
J. H. de Haas
J. W. de Haas
Ia. Ma. de Haas
draaier
sigarenmaker
machinebankwerker
draaier
bankwerker
controleuse
 


De Mesdagstraat ligt in 1934 aan de zuidoost kant van de woonbuurt, aan de rand van de velden. De straat is nog maar voor een gedeelte gebouwd. In 1945-1948 wordt er een begin- en eindstuk van de straat aangeplakt (wat in 2007, samen met de 1921-woningen alweer gesloopt wordt).
Na de sloop wordt het in 2009 allemaal anders. De straat begint nu pas bij de Van Ostadestraat en de nummering loopt nu dus andersom (daarvoor werd vanaf het Jacob Marisplein genummerd en liep de straat helemaal door tot aan de Van Goghstraat)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mesdagstraat 2
Rij woningen uit 1921, na de oorlog vernummerd naar Mesdagstraat 24-36; sloop 2007 en in 2009 komt hier nieuwbouw
J. de Groot
schaalknecht N.S
 
Mesdagstraat 4
A. J. van de Graaf
G. W. Honing
Wed. M. van de Graaf-de Kock
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Mesdagstraat 6
P. F. Spronk
beambte N.S.
 
Mesdagstraat 8
G. J. Hendriks
machinist bij de Gemeentebedrijven
 
Mesdagstraat 10
H. Valkenburg
stoker
 
Mesdagstraat 12
Huisvr. E. H. van Glabbeek-van Ummelen
zonder beroep
 
Mesdagstraat 14
S. H. Leenen
kelner
 
Hier kruist de Van Ostadestraat
Mesdagstraat 16
Huizenrijtje 1921, na de oorlog vernummerd tot 38-44; sloop 2007; hier is nu geen straat meer (maar parkeerterrein)
F. M. Wintermans
matrassenmaker
Huizen in 2006 kort voor de sloop
Mesdagstraat 18
C. J. Princen
H. J. Princen
houtbewerker
sigarenmaker
Mesdagstraat 20
L. Th. G. Roest
stationsambtenaar N.S.
Mesdagstraat 22
A. K. Hermus
C. J. Hermus
conducteur N.S
bankwerker
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Mesdagstraat 1
Rij woningen uit 1921, na de oorlog vernummerd naar Mesdagstraat 15-33; sloop 2007 en in 2009 komt hier nieuwbouw
G. W. van den Heuvel
boekbinder
Foto in 2000, hoekhuis nummer 15 rechtsvoor
Mesdagstraat 3
J. F. van den Hurk
W. Rooijakkers
sigarenmaker
sigarenmaker
Mesdagstraat 5
G. A. Klokgieters
rijtuigpoetser N.S.
Mesdagstraat 7
J. Kwaaitaal
arbeider
Mesdagstraat 9
W. J. A. van Bergeijk
bakker
Mesdagstraat 11
A. Spaan
W. A. Spaan
klompenmaker
houtbewerker
In 1948 vierde echtpaar Spaan-Lodewijks de gouden bruiloft
Mesdagstraat 13
H. J. van Lieshout
Ha. Valkenburg
stoker
soldeerster
 
Mesdagstraat 15
D. G. Teunissen
colporteur
 
Mesdagstraat 17
L. Maassen
Th. G. H. Maassen
venter
fabrieksarbeider
 
Mesdagstraat 19
H. A. Janssen
machinist N.S
 
Hier kruist de Van Ostadestraat
Mesdagstraat 21
Tweekapper 1921, na de oorlog vernummerd tot 35-37; sloop 2007; hier is nu geen straat meer
A. A. van Dijck
meesterknecht
Foto in 2000; de aangrenzende huizen zijn later bijgebouwd
Mesdagstraat 23
F. J. van Hooff
J. C. van Hooff
assistent Rijksbelastingen
klerk belastingen

 Andere stukken Tongelre in andere hoofdstukken:

1 TONGELRE: Villapark
Villapark
met o.a. de Parklaan, Fuutlaan, Lijsterlaan, Kievitlaan, Goorstraat, Zandstraat, Fazantlaan, Lakerstraat, Treurenburglaan, Sperwerlaan, Pauwlaan, Reigerlaan, Nachtegaallaan, enz. enz.
1 TONGELRE: Tongelresestraat, Hofke en landelijk gebied
Tongelresestraat
't Hofke en landelijk Tongelre
met o.a. Wolvendijk, Loostraat, Koudenhovenseweg, Urkhovenseweg, Collseweg, enz.

HOME Eindhoven in 1934 homepage


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen