EINDHOVEN in 1934: HAVEN en IRISBUURT


In dit hoofdstuk de straten tussen de Geldropseweg, het Eindhovensch Kanaal en de Vestdijk. Een gebied met bedrijvigheid rond de haven. Tevens ligt hier in 1934 de nieuwbouwbuurt "Iris-terrein".
De gehele wijk heet tegenwoordig de Irisbuurt. De bedrijvigheid van schepen die laden en lossen is verdwenen. Het kanaal is gesloten voor de scheepvaart. Langs het kanaal zijn een aantal flats met woonappartementen neergezet.


Voor de aangrenzende Stratumse buurten in andere hoofdstukken:
1 STRATUM: Geldropseweg, Joriskwartier
Geldropseweg
Heezerweg
en verder Schalmstraat, Gasthuisstraat, Rozemarijnstraat, Heistraat, Azaleastraat enz.
2 STRATUM: Rochusbuurt
De Rochusstraat en omgeving (Hoefkestraat, Kettingstraat, Tuinstraat),
De Hertogstraat en omgeving,
De St Jorisstraat, Pastoor Dijkmansstraat
1 STRATUM: Leenderweg, de Roosten
Leenderweg
Roostenlaan
de 'Rozenbuurt': straten tussen Leenderweg en Roostenlaan, rond het Kerstroosplein, zoals Pioenroosstraat, Wilgenroos-, Zonneroos-, Waterroos-, Stekelroos-, Bottelroos- en Heggenroosstraat
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Haven


Het Havenhoofd verbindt de Kanaaldijk-Noord met de Kanaaldijk-Zuid. Hier is in 1934 een verbreding, een zwaaikom waar de lange vrachtschepen kunnen keren. Na de sluiting (1971) van het kanaal voor scheepvaart is deze verbreding verdwenen.

Aan het Havenhoofd ligt in 1934 een cafeetje en zijn er kantoren van de havendienst. Tegenwoordig is de bebouwing verdwenen en het Havenhoofd is gereduceerd tot een voetgangerspad door een groenstrookje. De straatnaam bestaat nog wel, maar er is geen straatnaambordje

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Havenhoofd 1-A
 
Havenmeester
Eindhovensch Kanaal
Foto in 1931, huis aan begin Nachtegaallaan
Havenhoofd 3
Voerde tevens adres "Kanaal 3" in het adresboek
N.V. Reederij van der Schuijt
N.V. J. & A. van der Schuijt's Stoombootreederij
bootdiensten
Foto, sloop omstreeks 1980
Havenhoofd 5
 
J. Clement
N. G. van Venrooij
P. Clement
bankwerker
schipper
caféhouder
Foto van café 't Havenhoofd, een fraai pandje dat er in 1974 nog staat (in 1959 uitbater J.C. Gerards)

St. Haven
Ansicht uit 1933 met een gezicht op de haven.

Aan het havenhoofd ligt links het café 't Havenhoofd (ze tappen er Gulpener Bieren), midden het kantoortje van de Stoombootrederij Van der Schuijt en rechts het puntdak van de villa van de havenmeester.
Rechts de gebouwen van de N.V. Koopvaart met het bootje van de Havendienst. Achter de kantoren is de hoge gastoren niet te zien. Misschien valt die vanuit deze hoek net buiten beeld of anders is de foto ouder dan 1933.

In de haven is veel bedrijvigheid. Er ligt een achttal grotere en kleinere vrachtschepen aangemeerd.
 

De Kanaaldijk Noord wordt vanaf de zwaaikom bij het Havenhoofd genummerd en heeft dus alleen oneven nummers; de Kanaaldijk Zuid, waar de nummering vanaf de gemeentegrens loopt, dus ook. In later jaren zal er wel eens incidenteel een even huisnummer gehanteerd worden; het gaat dan om een schip of een bouwsel tussen weg en water (huidige Kanaaldijk Zuid 50, bij de zwaaikom bij de grens met Geldrop).

In 1934 zitten enkele grote bedrijven langs de kade. Handel in afval, grondstoffen, brandstoffen, transport.
Tegenwoordig, nu de transportscheepvaart verdwenen is, zijn er vele kleinere en middelgrote bedrijven op het bedrijventerrein De Kade.

De gemeente spelt tegenwoordig de straatnamen Kanaaldijk-Noord en -Zuid met een streepje ertussen, maar ze heeft ze zelf ooit vastgesteld zonder, dus daar houd ik me maar aan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Haven ongenummerd
 
G. van de Laar
J. Th. Houtermans
walknecht, aan boord "De Koopvaart 33"
zetschipper, varende op schip Jacqueline
 
Kanaaldijk Noord
aan boord schip
A. L. van der Corput
schipper
 
Kanaaldijk Noord 1
Hier is nu het NRE-kantoor
Amsterdamsche Boot
N.V. Rotterdamsche Boot
N.V. Koopvaart
stoombootdienst
Foto, in 1975 bouwvallig (foto), koopvaart Van der Schuijt (passende naam); in 1964 heet het de Amsterdam- N. Brabant Expres
Kanaaldijk Noord 1-A
J. Waals
walbaas
Johannes Waals, schipper op de "Koopvaart 10", krijgt in 1935 het faillissement uitgesproken
Kanaaldijk Noord 3
A. F. Schuijes
H. A. Schutjes
portier
elektricien
Op 3-5 zit in 1953 Tijgerplastics
Kanaaldijk Noord 5
N.V. de Rietvink
Stoomtimmerfabriek en Houthandel, v/h Fa. van Dijck-Stumpers
In 1938 brandt de Rietvink af; in 1953 hier nog wel N.V. Handelsonderneming De Rietvink
Kanaaldijk Noord 7
H. Abbas
magazijnbediende
 
Hier kruist de Tongelresestraat
Kanaaldijk Noord ongenummerd
 
N.V. Houthandel Het Hert
zagerij en schaverij
Ook in 1953 (toen Kanaaldijk Noord 13); in 1964 op nr. 13 Docters autobanden en 't Hert van P.A. v.d. Hurk ongenummerd; in 1975 Brabants Bandenhuis Scherf op 13A
Kanaaldijk Noord 57
Huis uit 1926, staat er nog altijd, vroeger nabij de Poeijersche Brug, nu net buiten de brug rondweg
N.V. Bataafse Import Maatschappij
Koninklijke Shell-producten
M. J. van Dienst
verkoopkantoor bijkantoor Eindhoven
depothouder
In 1953 en 1992 handelsonderneming Hurco
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kanaaldijk Zuid
Nabij het spoorwegviaduct
Woonwagenkamp
Woonwagenkamp
A. St. J. Hanstein
C. J. Schoonheijm
F. Weber
F. M. Weerelds
G. Jonkergouw
J. H. G. Akkerman
P. J. van Gulik

koopman
koopman
koopman
venter
koopman in galanterieën
kermisreiziger
scharenslijper
Foto van het kamp bij de zwaaikom, bewoond door een grote groep Sinti-zigeuners; tevens ligt hier de Zwaaikomstraat, waar het slecht wonen was (zie hieronder) met huizen voor kampbewoners. Het kamp was hier in 1929 ingericht
Kanaaldijk Zuid 1
Bedrijvigheid tussen de zwaaikom/ grens Geldrop en Tongelresestraat
W. van der Heijden
zonder beroep
 
Kanaaldijk Zuid 1-A
 
 
In 1964 op 1A Gebr. Gebbink, betonbouw
Kanaaldijk Zuid 1-B
W. Passchier
bloemenkoopman
 
Kanaaldijk Zuid 1-H
L. Janssen
arbeider
 
Kanaaldijk Zuid 3
Glaudemans-van Gestel
steenfabriek
In 1953 lompen en oud papier (voor 'kunstwol') De Meijerij, Fa. J.B. Rubbens, lederwaren
Kanaaldijk Zuid 5
W. A. van de Laar
meesterknecht
 
Kanaaldijk Zuid 5-B
Harry van Beek
brandstoffenhandel, groothandel en detail
Verkoopt in 1934 Superfinol motoroils; ook in 1964 nog Harry van Beeks brandstoffenhandel, in 1964 ook Betro Beton
Kanaaldijk Zuid 5-C
 
 
In 1953 tot 1989 op 5C asbest en bouwstoffen groothandel Braat Bouwstoffen
Kanaaldijk Zuid 5-D
Jacq. van Laarhoven & Zn.

H. H. M. van Laarhoven
J. J. van Laarhoven
La. Aa. Pa. van Laarhoven
tuingrint, maaszand, zilverzand, scheepsbevrachting en transportovername
chauffeur
koopman
boekhoudster
In 1964 Groeneveld v.d. Poll & Co, elektrotechnische fabriek
Kanaaldijk Zuid 7
Villa "Wilgenakker" uit 1923 (een wat vreemde locatie, zo midden in een bedrijfsterrein)
O. M. E. Loupart

Je. Pernecker
onderdirecteur N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
dienstbode
In 1980 is de villa sauna Hercules Royal; het brandt op gegeven moment af; nu rest op dit perceel nog een verwaarloosde tuin en enige kleinere bouwsels.
Otto Loupart (1891-1962), een Belg geboren in Immekeppel bij Keulen, vestigt zich in 1919 als kantoorbediende in Eindhoven; hij trouwt in 1923 met E.M. de Bont uit Strijp en wordt in 1924 genaturaliseerd tot Nederlander; in 1928 wordt hij onderdirecteur bij Philips, waarvoor hij blijft werken tot zijn pensioen in 1956; in 1936 verhuist Loupart naar Oirschot, maar in het telefoonboek van 1959 staat dit adres ook nog steeds op zijn naam
Kanaaldijk Zuid 7-A
Woning 1924
Fa. Gebr. Gebbink
B. Gebbink
G. Gebbink
betonbouwondernemers
aannemer bouwwerken
aannemer bouwwerken
Ook Gebbink betonwerken in 1953
Hiertussen kruist de Tongelresestraat; vervolgens aan deze zijde industrieterrein met de Karel I sigarenfabrieken (adres aan de Tongelresestraat) en de linnen- en damastfabrieken van Schröder (adres aan de Havenstraat); eind jaren 1930 verrijst hier de autogarage van Jacques van der Meulen op 7G, in 1986 zit hier het Tapijtcentrum, in 2010 brandt het leegstaande gebouw af
Kanaaldijk Zuid 9
Oud pand, hoek Havenstraat
J. W. Völker
M. W. Völker
Aa. Ha. Kronenburg
machinefabriek
bedrijfsleider
dienstbode
 


Foto
van het Woonwagenkamp bij de zwaaikom aan het kanaal (1935).

De Zwaaikomstraat is een kort zijstraatje van de Kanaaldijk Zuid bij de zwaaikom nabij de grens met Geldrop. Behuizing voor bewoners van het woonwagenkamp.

Het sociaal-democratische dagblad De Tribune omschrijft het woningcomplex in 1934 als:
"geen gewone huizen, maar huizen van ijzer en beton, en asfalt voor dakbedekking. De weg naar dit verbanningsoord dat op 3 kwartier van Eindhoven ligt, is erbarmelijk slecht. Het laatste stuk is een zandweg, bij slecht weer ongeveer onbegaanbaar. 's Avonds heerst een Egyptische duisternis. In deze uithoek wonen 14 zogenaamd a-sociale gezinnen. De twintig kinderen kunnen bijna nooit de school bezoeken."
Verder beschrijft de krant de slechte financiële positie van de bewoners, de medische problemen (een vrouw met geslachtsziekte die al 3 maal ongenezen uit het ziekenhuis in ontslagen en inmiddels is de man ook door de ziekte aangetast). Dat alles om te besluiten met: "Dit alles, deze ellende vindt ge in Eindhoven. In het kapitalistische Nederland, met zijn honderden millionairs en zijn miljoenen aan belasting ontduikende nietsnutten. In de Sovjet-Unie daarentegen is werk voor iedereen, daar stijgt het levenspeil der massa in snel tempo". Enzovoorts.

De rijtjes huisjes staan in de volksmond ook wel bekend als het "Duivelseiland".
Ze worden door de gemeente ontruimd in 1965. De laatste bewoner verzet zich hevig. Hij betaalt al jaren geen huur en zijn leerplichtige kinderen gaan niet naar school. Hij krijgt een andere woning aangeboden, maar hij weigert. Hij wil een woonwagen.

Later is het terrein van het kamp en de Zwaaikomstraat lange tijd een braakliggend grasveldje. Tegenwoordig ligt het slingerende fietspad langs het kanaal om de Zwaaikom.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zwaaikomstraat 4
Twee rijtjes huizen, gebouwd ±1930, ontruimd in 1965
F. Rombouts
Huisvr. J. van der Straeten
schoenmakersknecht
zonder beroep
Foto in 1948
Zwaaikomstraat 8
Y. H. Swart
bloemenkoopman
Zwaaikomstraat 7
J. K. Coppens
grondwerker
Zwaaikomstraat 11
P. C. Wouters
metaalbewerker
Zwaaikomstraat 15
J. Hamers
scharenslijper


2. De Poeijers


Tussen de Poeijerse Brug en de Geldropseweg ligt in 1934 het boerengehucht Poeijers.
Omstreeks 1965 is dit schilderachtig stukje landelijk gebied gesloopt en hier ligt nu het DAF-industrieterrein tussen kanaal en Geldropseweg.

De Poeijersdwarsstraat is een landelijk weggetje tussen de Poeijersstraat en de Geldropseweg. Hier lag de kern van het gehucht Poeijers. De straat is in 1967 definitief van de aardbodem verdwenen.

De Rietstraat is een verbinding tussen Poeijersdwarsstraat en Voorterweg. In 1969 werd de straatnaam ingetrokken.

Voor de huizen aan de Poeijersstraat zie hoofdstuk Poeijersstraat e.o.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Poeijersdwarsstraat 2
 
L. Schoenmakers
L. Verhoeven
landbouwer
landbouwer
 
Poeijersdwarsstraat 4
M. Fr. van Bekhoven
petroleumventer
 
Poeijersdwarsstraat 6
Th. de Bresser
grondarbeider
 
Poeijersdwarsstraat 8
H. A. Janssen
metselaar
 
Poeijersdwarsstraat 10
F. J. Kracht
fabrieksarbeider
Foto in 1947
Poeijersdwarsstraat 12
 
 
Poeijersdwarsstraat 14
B. Konings
fabrieksarbeider
Foto in 1960; het echtpaar v.d. Voort-v.d. Laar viert in 1943 hun 50-jarig huwelijksfeest; in 1943 en 1944 wordt melkverkoper W. van de Voort tot 2 keer toe veroordeeld wegens het 'vervalschen' van melk door te mengen met taptemelk en water
Poeijersdwarsstraat 16
J. van de Voort
W. van de Voort
landbouwer
stratenmaker
Poeijersdwarsstraat 18
L. van de Voort
chauffeur
Poeijersdwarsstraat 1
 
C. van Gorkum
landbouwer
De 64-jarige boer van Gorkum wordt in 1941 bezocht door een oplichter die zich uitgeeft voor belastingambtenaar en hem 16 gulden aftroggelt
Poeijersdwarsstraat 5
W. W. van Genugten
fabrieksarbeider
Poeijersdwarsstraat 7
P. H. Geerings
landbouwer
Foto in 1960, voor de sloop
Poeijersdwarsstraat 9
Ha. Bex
zonder beroep
Foto in 1930, sloop 1964
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Rietstraat 2
 
A. J. C. van Vroonhoven
smid
Foto in 1961


3. Voorterweg en Stuiverstraat


Er zijn in 1934 twee zijstraten van de Geldropseweg die richting Kanaal lopen.

De Voorterweg is de weg die in 1934 loopt van het Kanaal naar de Geldropseweg. Het is een oude weg. Oorspronkelijk genoemd naar de oversteekplaats (voorde) van het riviertje de Lakerlopen, ongeveer op de plaats waar later de Poeijerse Brug (over het Kanaal) ligt. Feitelijk is de Voorterweg een oude verbinding van dit deel van Stratum met Klein Tongelre.

In 1937 rijdt een brigadier van de Marechaussee, die met carnaval de Eindhovense politie assisteert, in het donker de Voorterweg af op weg naar zijn post; aan het eind op het onverlichte gedeelte rijdt hij, in plaats van linksaf te slaan, recht het kanaal in en verdrinkt.

Rond 1910-1925 zijn er verschillende huizen gebouwd en de straat ademt nu nog steeds enigszins de sfeer van een vooroorlogse straat.
Tussen 1935 en 1940 is de huisnummering aangepast. De eerste huizen kwamen toen op nummer 140 en 171. Blijkbaar waren er nog bouwplannen op het eerste deel tussen Kanaal en de nummers 140 en 171. Het is uiteindelijk anders ingevuld. Het eerste stuk Voorterweg verdwijnt; hier komt in 1951 namelijk de Dirk Boutslaan en de Gabriel Metsulaan met het bedrijventerrein de Kade-Zuid.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Voorterweg 2
Villa met achter de aan het kanaal grenzende blekerij; later adres Voorterweg 40
J. E. van Dissel
fabrikant
Van de linnenfabriek aan de Tongelresestraat
Voorterweg 4
Directeurswoning bij de in 1929 afgebrande sigarenkistenfabriek Juliana (was Voorterweg 6); later adres Dirk Boutslaan 20; sloop 1985
B. M. van den Braken
E. M. van den Braken
kantoorbediende
magazijnmeester
Voorterweg 4-Y
Hoekwinkel, huidige Voorterweg 140-142, gebouwd 1929
A. F. C. de Vries
telegrambesteller, kruidenierswaren
In 1942 gaat de kruidenierswinkel op de hoek (dan hnr. 140) over op C.M. de Vries-Kanters in 1953 gevestigd op nr. 144. In 1975 Continental Rubber Banden, in 1980 gebr. Lafaire banden
Voorterweg 4-Z
H. A. Jans
chauffeur
Voorterweg 6
1930, nu nr, 144-146
W. Cornelissen
bankwerker
 
Voorterweg 6-A
W. A. A. Verweij
agent van politie
 
Voorterweg 6-B
Verschillende huizen gebouwd in 1923-1926, later Voorterweg 148-160
A. M. Aarts
C. F. M. Aarts
F. M. Aarts
H. M. Aarts
J. B. Aarts
J. F. Aarts
Ma. Da. Aarts
Ca. Aa. Ma. Aarts
Ja. Ma. Aarts
stoker
monteur
monteur
bankwerker
machinist stoomtram
bankwerker
kapper
naaister
naaister
Nu is 148-150 samengevoegd; in 1953 stoffeerder M. Adriaans en in 1992 nog altijd Adriaans woninginrichting; in 2006 Hartman uitzendbureau
Voorterweg 6-C
G. van der Kruys
arbeider
Voorterweg 6-D
A. T. C. de Vries
L. W. de Vries
arbeider
portier
 
Voorterweg 6-E
P. Baaijens
sorteerder
 
Voorterweg 6-F
F. J. Schellekens
J. J. Schellekens
timmerman
timmerman
 
Voorterweg 6-G
J. C. J. de Rooij
wagenmaker
 
Voorterweg 6-H
Ca. Wa. van Aalst
P. B. van Aalst
W. C. van Aalst
Ja. Pa. Ma. Klaassen
spoelster
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaakster
 
Voorterweg 6-I
Tweekapper uit 1924, later Voorterweg 162-164
H. E. Brouns
bankwerker
In 1951 op 162 Fa. Briene & Zn, fijn-mechanikers
Voorterweg 6-J
 
 
 
Hier ligt de Franciscus Sonniusstraat
Voorterweg 8
Woning/ winkelrij uit 1930; tegenwoordig Voorterweg 166-176
F. Smeijers
kruidenierswaren
In 1934 is het een filiaal van Volksbelang; in 1951 en 1964 vinden we bakker L. Pulles op nr. 166
Voorterweg 8-A
J. M. van Roosmalen
P. Graanstra
kelner
laborant
In 1940 wordt op nr. 168 bloemenmagazijn De Aronskelk opgeheven; in 1951 tot 1980 hier slijterij De Iris, L. van (der) Hoeven; in 1980 en 2012 eethuis Iris
Voorterweg 8-B
A. Insdorf
koopman
 
Voorterweg 10
C. L. A. van Uden
P. Kusters
kapper
hoofdgeleider N.S
 
Voorterweg 10-A
H. J. A. M. Crijns
timmerman
Tevens hier in 1934 een manufacturenhandel; in 1951 fietsen/ haardenwinkel Denkers op 174, in 1959 en 1964 zuivelwinkel Sprengers, in 1968 Ceelen
Voorterweg 10-B
R. Bonte-Bruns
Jac. Gruiters
slagerij
slagerij
Mooie foto van de slagerij in 1950 (dan nr. 176); tot in 1975 nog slagers Gebr. Gruiters; in 1980 slager H. Iding, in 1987-88 slager Sonny Hoesenie; tegenwoordig een kamerbewonerspand
Hiertussen ligt de Johannes van Eindhovenstraat
Voorterweg 12
Woningen uit 1925, nu Voorterweg 178-186
G. de Ruijter
wever
Tevens is hier in 1934 een snoepwinkel
Voorterweg 14
J. de Greef
expeditieknecht
 
Voorterweg 16
C. T. Reniers
P. Reniers
P. J. Reniers
T. C. Reniers
W. J. Reniers
metselaar
wever
fabrieksarbeider
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Voorterweg 18
K. Morsman
scheerder
 
Voorterweg 20
L. H. Quaring
fabrieksarbeider
 
Hiertussen ligt de Godschalk Rosemondtstraat; aanvankelijk stonden hier de arbeidershuisjes 22-24 maar deze werden voor de doorbraak gesloopt
Voorterweg 26
Rij oude lage huisjes (±1920); tegenwoordig Voorterweg 188-202; sommige zijn nog betrekkelijk origineel, nr. 202 is uitgebouwd
H. C. Leenders
sigarenmaker
Op 188 in 1953 boekhandel C. Jansen, op 188-190 is in 1964 Jansen's Warenhuis (huishoudwinkel), opheffing in 1991
Voorterweg 28
J. B. Vroomans
J. B. C. Lodewijks
Wed. W. Lodewijks-Vromans
sigarenmaker
sigarenmaker
zonder beroep
Voorterweg 30
H. J. Kuijpers
J. Kuijpers
houtbewerker
sigarensorteerder
 
Voorterweg 32
A. Th. Baaijens
Ca. Baaijens
sigarenmaker
sigarenmaakster
 
Voorterweg 34
A. Fr. Guitjens
W. Lamberu
Wa. Ia. Guitjens
stoker
vrachtrijder
dienstbode
 
Voorterweg 36
J. Manders
Ma. Ba. Manders
wever
fabrieksarbeidster
 
Voorterweg 38
H. B. C. Ummelen
sigarenmaker
 
Voorterweg 40
A. B. Janssen
W. Gerretz
sigarenmaker, kapper
friseur
Tot in 1990 hier kapsalon A.M. Janssen op nr. 202; daarna woonhuis (kamerbewoners)
Voorterweg 68
Adres zal een zetfout in de adresgids zijn
J. A. G. van Tuijl
constructeur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Voorterweg 1
Rijtje van 3 huizen, ±1911, nu Voorterweg 175-179
A. Harks
I. Deconinck
P. H. Janssen
sigarenmaker
keilegger
loodgieter
Later heeft H.A. Harks op nr. 171 een constructiewerkplaats
Voorterweg 3
J. V. van Hoek
Aa. Ma. Bosmans
sigarenmaker
plakster
 
Voorterweg 5
C. K. Gruijters
H. A. Gruijters
J. A. Gruijters
M. Gruijters
P. H. Gruijters
kantoorbediende
stoffeerder
slagersknecht
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Voorterweg 7
Rijtje van 3 huizen, ±1911, nu Voorterweg 181-185
J. Sanders
Ja. Ma. Ca. Sanders
fabrieksbaas
werkster
 
Voorterweg 9
A. A. Dirks
C. P. Dirks
J. M. Dirks
sigarenmaker
behanger
wever
 
Voorterweg 11
A. J. Gilsing
J. C. Gilsing
P. L. Gilsing
elektricien
bankwerker
timmerman
Foto van de oude baas voor zijn huis
Voorterweg 13
Mooie, karakteristieke tweekapper, ±1912; nu nr. 187-189
J. W. Bosmans
H. Bosmans
kleermaker
zonder beroep
 
Voorterweg 15
Th. Bell
zonder beroep
 
Voorterweg 17
Huisjes gebouwd in 1912, later Voorterweg 191-197
M. Verbeek
wever
 
Voorterweg 19
C. Ph. Lathouwers
Ja. Ca. Ja. Lathouwers
deksorteerder
administrateur
 
Voorterweg 21
H. de Groot
Wed. H. de Groot-Smits
sigarenmaker
zonder beroep
Foto van het pand in oude staat (tegenwoordig zit de voordeur ter hoogte van het linker raam); meer over de oer-Stratumse familie de Groot op deze site
Voorterweg 23
P. C. Scheepers
sigarenmaker
In 1953 is 197 de manufacturenwinkel van F.C. Schampers; in 1975 tot 2003 wasmachine-reparatie Inter Service
Voorterweg 25
Pand uit ±1923, nu Voorterweg 199-201
Wed. J. Th. Blox-Govers
zonder beroep
 
Voorterweg 25-A
Ha. Ga. Ma. Zwart
Ja. Ma. Aa. Zwart
Wed. H. J. Zwart-van Hoof
kantoorbediende
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Voorterweg 27
Huizen/ winkels uit 1931; later Voorterweg 205-211
groepshoofdkwartier Padvinders
groepshoofdkwartier Padvinders
groep I afd. Eindhoven N.P.V
groep II afd. Eindhoven N.P.V
Achter de huizen was het onderkomen voor de padvinders; in de oorlog in bezit van de Landstorm
Voorterweg 27-A
T. Janssen
magazijnbediende
Kruidenierswinkel in 1934; op nr. 205 in 1953 tot in 1975 de Centra-supermarkt van Thieu van Asten
Voorterweg 27-B
J. Wouters
N.V. Cubana
handel in aardappels, groenten en fruit
sigarenfabriek
 
Voorterweg 27-C
H. M. Meerman
J. Meerman
J. A. M. Meerman
boekbinder
boekbinder
bestuurder R.K. Bond
 
Voorterweg 27-D
Gebouwd 1925/ 1926, later Voorterweg 213-217
M. de Greef
timmerman
 
Voorterweg 27-E
H. Roos
Ja. Aa. Roos
Je. Ja. Roos
sigarenmaker
winkelbediende
sigarenmaakster
 
Voorterweg 27-F
R. H. van der Sommen
sigarenmaker
 
 
Hiertussen is woningbouw in voorbereiding; de huidige rij 219-225 wordt in 1935 gebouwd
Voorterweg 31
Waarschijnlijk de huidige 227-229, huizen uit 1922
J. C. van Eijk
M. Martens
spoelersbaas
zonder beroep
 
Voorterweg 33
J. B. Kluijtmans
L. Kluijtmans
koopman
kantoorbediende
In 1934 een bier- en limonadehandel, tot 1949 confectiefabriek Neerlandica; in 1951 van Beelen-Basten, smeden/ lassen en autoreparatie; van 1983-1994 Nab auto's


De Stuiverstraat is een verbinding tussen de industrie langs de Kanaaldijk en Geldropseweg.
De straatnaam is ontleend aan het al in de 18e-eeuw genoemde Stratumse woonblok 'De Laatste Stuiver' (hoek Tongelresestraat). Toen de nieuwe woonbuurt Iris-terrein (zie verderop) in 1930 werd aangelegd, verzocht de projectontwikkelaar N.V. Bredero de gemeente om de straatnaam te wijzigen. Want 'Stuiverstraat' zou armoedig klinken, vanwege de associatie "de laatste stuiver op zak hebben". De gemeente wees het verzoek af.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
 
Waar vroeger de linnenfabriek van Dissel en de (achterzijde van) weverij van Dijk liggen, zijn later woningen (38-46 in 1995, 48-64 in 1992) neergezet en ligt nu de zijstraat Dukaatstraat
Stuiverstraat 4
Rijtje kleurrijke oude huisjes, ±1920, sinds 1992 Stuiverstraat 66-78
A. Habraken
Wed. J. Habraken-Sengers
gemeentearbeider
zonder beroep
 
Stuiverstraat 6
J. H. Nelissen
sigarenmaker
 
Stuiverstraat 8
J. Fr. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Stuiverstraat 10
A. Couwenberg
A. van de Mosselaar
Ma. van de Mosselaar
sigarenmaker
zonder beroep
zonder beroep
 
Stuiverstraat 12
M. W. Tielen
timmerman
 
Stuiverstraat 14
C. J. van de Ven
wever
 
Stuiverstraat 16
A. M. Willems
koopman (kruidenierswaren)
Mooi hoekhuisje, ook bekend als café (zonder vergunning) De Halve Stuiver; in 1951 groentehandel Donker
 
Hiertussen lag een woning 16A, die in 1929 afbrandt; aanvankelijk dacht men de brand geblust te hebben toen de brandweer arriveerde; die maakte dus toen rechtsomkeert; maar de volgende dag brandde de woning alsnog af: blijkbaar was de zoldering nog aan het nasmeulen
Stuiverstraat 16-C
Werkplaats achterom; tegenwoordig (vernieuwd pand) Stuiverstraat 80
J. H. van Uum
stoker
 
Stuiverstraat 18
Rijtje van 4 oude huisjes, vroeger zou dit ooit een boerderij zijn geweest; sinds 1992 Stuiverstraat 82-88; erachter ligt een fabriekje
J. S. Broens
sigarenmaker
In 1996 gekraakt en nu gelukkig nog steeds bewoond al raken de huizen steeds verder in verval; in 2013 staat op dit 'Hof van Boelaers' nieuwbouw gepland
Stuiverstraat 20
G. Lamberts
J. Vroomen
timmerman
los arbeider
Stuiverstraat 22
Fr. van Gool
P. E. van Gool
Ela. Ma. van Gool
wever
wever
zonder beroep
Stuiverstraat 24
P. J. H. van den Heuvel
sigarenpakker
Stuiverstraat 26
Twee oude huisjes die hoorden bij de rij 18-24, maar die later (na 1976) afgebroken/ verwoest werden
H. van Gerwen
bankwerker
 
Stuiverstraat 28
Aa. Dekkers
Wed. C. Jansen-Dekkers
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Stuiverstraat 30
Langere rij oude, op de oude rooilijn naar voren gelegen huisjes, ±1917 gebouwd;
achter de huizen ligt sigarenfabriek De Ruyter (huisnr. 38), die ±1963 uitbrandde
Alles gesloopt ± 1968 en hier is nu een open veld;
W. van Maurik
Ba. La. van Oeveren
schoenmaker
tabaksstripster
 
Stuiverstraat 32
M. L. van Haaren
koopman in manufacturen
 
Stuiverstraat 34
H. Gönissen
P. J. Lamers
Ph. J. H. Aalbers
Huisvr. A. de Wit-Holzenleuchter
kelner
dienstknecht
koopman
zonder beroep
 
Stuiverstraat 36
W. Damen
koopman
 
Stuiverstraat 40
Fr. van Glabbeek
A. van Gerwen
arbeider
zonder beroep
 
Stuiverstraat 42
Huisvr. J. L. Klinkenberg-Lintermans
zonder beroep
 
Stuiverstraat 44
Het laatste van een lange rij huisjes (1917) dat nu als enige nog behouden bleef (sinds 1992 Stuiverstraat 144)
A. F. Bakx
Ha. Ma. van de Molengraaf
J. van de Molengraaf
leerling-machinist N.S
fabrieksarbeidster
zonder beroep
In 1986 tot 1994 Boutiki, tweedehands kleding
Stuiverstraat 46
Hoekpand Geldropseweg (1930); sinds 1992 Stuiverstraat 146
H. Mollen
Eth. Mollen
W. J. Dorren
E. Haas
caféhouder
fabrieksarbeider
monteur
friseur
Café De Iris in 1942 (J.C. Spoormakers) in 1953 (C.W. van den Berk) en 1959 (L. Geilfus), tot 1970; daarna een café met vele namen: tot 1981 All In, in 1988 café Bingo, in 1989 Baqu, in 1990 De Hoek, in 1991 Don Quichot; vanaf 1992 komt er rust in de tent met koffieshop Eurogarden
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Stuiverstraat 1
Het bedrijfsterrein is in 2007 geëgaliseerd; hier komt nieuwbouw (Daalder- en Guldenplein)
Fa. J. B. C. Caron
Ned. Stoom-strohulzenfabriek en draadnagelfabriek
In 1928 was de fabriek afgebrand (en het stro zorgde voor een enorme brand); in 1941 zit er carrosseriefabriek J. Lemmens en tevens houtindustrie Berry (later 1B), maar is tevens nog altijd adres van Strohulzenfabriek Caron
Stuiverstraat 1-A
Huisvr. W. J. M. van Heugten-Martens
W. H. G. Henraath
zonder beroep
zonder beroep
Bedrijfswoning uit 1920, onderdeel van fabrieksterrein Caron, vroeger adres Irisstraat 1; het huisje is in 2007 gesloopt
Hiertussen ligt de Lodewijk Houbenstraat
Stuiverstraat 3
Woningrij uit 1932
M. C. Verhoeven
stukadoor
 
Stuiverstraat 5
Th. M. Swinkels
kleurverver
 
Stuiverstraat 7
C. C. J. de Jong
letterzetter
 
Stuiverstraat 9
J. J. Crüts
P. W. Smits
metaalbewerker
chauffeur-monteur
 
Stuiverstraat 11
H. de Jong
monteur
 
Stuiverstraat 13
Fr. J. van den Broek
monteur
 
Stuiverstraat 15
Th. A. de Ruijter
W. H. Kürschner
fabrieksarbeider
winkelbediende
 
Stuiverstraat 17
G. J. Baars
beambte N.S.
 
Stuiverstraat 19
J. R. C. Peters
chauffeur
 
Stuiverstraat 21
A. van den Bogaerdt
sigarenmaker
 
 
Hiertussen ligt een opening naar een groen veldje achterom
Stuiverstraat 23
Begin van woningrij uit 1931
 
 
In 1941 tot 1964 P. Wolfs & Zn., schoenreparatie De Iris
Stuiverstraat 25
W. K. van Osch
sigarenmaker
In 1964 pension Gielen
Stuiverstraat 27
D. J. Luchtenberg
machinist N.S
In 1959 textielhandel Gielen-Wilms
Stuiverstraat 29
Nu vervangen door huizen uit 1957
P. van Berkel
administrateur
 
Stuiverstraat 31
Wed. G. H. Vos-van der Waerden
zonder beroep
 
Stuiverstraat 33
Tweede deel van de woningrij uit 1931
Fr. N. Althuizen
H. Senders
J. van Zanten
Wed. W. Althuizen-van Bussel
sigarensorteerder
agent van politie
machinist
zonder beroep
 
Stuiverstraat 35
A. J. van der Linden
kantoorbediende
 
Stuiverstraat 37
J. Fr. A. Hennige
agent van politie
 
Stuiverstraat 39
D. Kalb
machinebankwerker
 
Stuiverstraat 41
Drie oude huisjes
J. M. J. B. Senders
controleur
 
Stuiverstraat 43
J. J. Scheepers
sigarenmaker
In 1995 studentenhuis Stuiver Snuivers
Stuiverstraat 45
G. J. W. Teelen
J. C. F. Teelen
L. Th. Teelen
fabrieksarbeider
timmerman
opperman
Tot 1967 zit hier visboer Stroes
Stuiverstraat 47
Woningen uit 1927
F. A. Kortboyer
H. W. Joosten
fabrieksarbeider
timmerman
 
Stuiverstraat 49
L. van der Schoot
fitter
 
 
Hier wordt in 1934 verder gebouwd; de huidige panden 51-55 zijn in 1934-1935 gebouwd (o.a. handelsonderneming Energo)


4. Het Iris-terrein


Tussen Voorterweg en Stuiverstraat ligt een bouwproject uit de jaren 1930-1932. Aanvankelijk noemt men het bouwproject "Iris-terrein". Genoemd naar de grote uitstomerij, weverij en chemische ververij De Iris aan het Stratumse deel van de Tongelresestraat.
Omstreeks 1978 werd de buurt herbestraat en toen werd het ingericht als woonerf.

De Adolf van Cortenbachstraat (naar een 16e-eeuwse Heer van Helmond) loopt in 1934 vanaf de dan nog open velden die aan het kanaal liggen tot aan de Godschalk Rosemondtstraat. De huisnummering begint in bij nummer 44 en 61, wat betekent dat er plannen waren ook de velden tot aan het kanaal vol te bouwen. Deze bouwplannen zijn echter niet doorgegaan. Inmiddels ligt aan het begin van de straat de Lucas Gasselstraat (1951) en is het landelijk gebied onderdeel van industrieterrein de Kade.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Adolf van Cortenbachstraat 44
Huizenrij gebouwd 1932, vanaf de velden (nu Lucas Gasselstraat) tot aan de Lodewijk Houbenstraat
M. Lammers
inspecteur
 
Adolf van Cortenbachstraat 46
R. W. van Damen
chauffeur
 
Adolf van Cortenbachstraat 48
M. J. Noordraven
kantoorbediende
 
Adolf van Cortenbachstraat 50
H. A. A. van der Poorten
zwemmeester
 
Adolf van Cortenbachstraat 52
T. W. C. Gruijters
bankwerker
 
Adolf van Cortenbachstraat 54
P. H. Dohmen
bankwerker N.S.
 
Adolf van Cortenbachstraat 56
E. Tienkamp
H. M. D. van Leuken
metselaar
bankwerker
 
Adolf van Cortenbachstraat 58
H. van Hoeven
machinetekenaar
 
Adolf van Cortenbachstraat 60
J. C. W. Doreleijers
magazijnbediende
 
Adolf van Cortenbachstraat 62
A. H. van Houtum
J. F. C. M. van Houtum
He. Ja. Ma. van Houtum
banketbakker
banketbakker
kantoorbediende
 
Adolf van Cortenbachstraat 64
A. H. van Aalst
filiaalhouder
 
Adolf van Cortenbachstraat 66
Wed. H. van Dam-Lensen
zonder beroep
 
Adolf van Cortenbachstraat 68
B. Verhappen
F. J. W. van Liempt
wever
gereedschapmaker
 
Adolf van Cortenbachstraat 70
G. Tienkamp
J. A. H. van der Weijer
metselaar
houtbewerker
Aafje Tienkamp, in 1942 een gezonde en flink gezette blondine, verlaat het ouderlijk huis en keert niet terug; opsporing verzocht; ze trouwt in 1945 Dirk Jan Boon in Eindhoven en krijgt in 1950 een tweeling. Vader Gerrit Tienkamp (1880, Emmen) overlijdt in 1948
Adolf van Cortenbachstraat 72
A. P. Pijnenburg
poetser N.S
 
Adolf van Cortenbachstraat 74
C. Stroes
hovenier
 
Adolf van Cortenbachstraat 76
H. M. Herps
schoenmaker
Herps (1907, Stratum) komt hier in 1933 wonen; hij overlijdt op 34-jarige leeftijd -inmiddels op de Heezerweg 97 wonend- en laat vrouw en kinderen Tommy, Tilly en Liesje achter; vrouw Nellie Herps-Bogie hertrouwt binnen het jaar met Clemens Stoelinga, een dan even oude schoenmakerszoon uit Berkel en Rodenrijs en krijgt met hem nog 2 kinderen, maar het huwelijk strandt in 1958
Adolf van Cortenbachstraat 78
W. J. Schoots
reiziger
 
Adolf van Cortenbachstraat 80
W. Weber
L. P. Koppelmans
smid
zonder beroep
 
Adolf van Cortenbachstraat 82
H. Blomberg
H. de Haan
J. H. de Haan
sigarenmaker
tabaksstripper
sigarenmaker
 
Adolf van Cortenbachstraat 84
G. C. van Gorp
diamantboorder
 
Adolf van Cortenbachstraat 86
P. J. C. Roos
reiziger
 
Hiertussen lag vroeger de Irisstraat; een verbinding met de Stuiverstraat langs het terrein van de Iris-wasserij. Bij de bouw van het woningproject Iris-terrein is de straat verdwenen; in 1930 is de straatnaam ingetrokken; wat er in 1934 rest is een achterompad zonder naam en een oud huis aan de voormalige Irisstraat heeft dan adres Stuiverstraat 1A
Adolf van Cortenbachstraat 88
Pand (1932) nabij de hoek Lodewijk Houbenstraat
G. J. van Leeuwen
Ma. Ma. van Leeuwen
kappersbediende
onderwijzeres
 
Hiertussen ligt de Lodewijk Houbenstraat
Adolf van Cortenbachstraat 90
Pand (1932) grenzend aan het hoekpand Lod. Houbenstraat 26
J. P. N. Borking
J. N. Borking
monteur
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Adolf van Cortenbachstraat 61
Woningrij gebouwd 1931, tussen de velden en de Franciscus Sonniusstraat
A. Ooms
J. van der Landen
broodbakker
kantoorbediende
In 1995 studentenhuis Bo's Memorial
Adolf van Cortenbachstraat 63
H. Geboers
N. M. van de Ven
wagenmaker
wagenmaker
 
Adolf van Cortenbachstraat 65
E. Bennink
Huisvr. P. F. C. Rolloos-Uringa
machinebankwerker
zonder beroep
 
Adolf van Cortenbachstraat 67
P. F. Verhallen
rijwielhersteller
 
Adolf van Cortenbachstraat 69
A. H. Brouwer
Pa. Elemans
conducteur
dienstbode
In 1995 studentenhuis Maison Soixante-Neuf
Zijstraat Franciscus Sonniusstraat
Adolf van Cortenbachstraat 71
Gebouwd 1931
G. A. Trines
kantoorbediende
 
Adolf van Cortenbachstraat 73
H. F. J. Cuppers
metaaltechnicus
 
Zijstraat Johannes van Eindhovenstraat
Adolf van Cortenbachstraat 75
Woningrij gebouwd 1931
J. H. Berben
assistent-directeur
 
Adolf van Cortenbachstraat 77
P. Ganseveurder
expeditiechef
In 1995 studentenhuis Maar Wij Hebben Dommelsch
Adolf van Cortenbachstraat 79
J. C. van den Breggen
instrumentmaker
 
Adolf van Cortenbachstraat 81
C. Tuinstra
E. van der Gronden
fabrieksemployé
telegrafist
 
Adolf van Cortenbachstraat 83
H. A. J. Breunis
M. Breunis
kappersbediende
machinist N.S
 
Adolf van Cortenbachstraat 85
A. J. van Iersel
controleur
 
Adolf van Cortenbachstraat 87
G. de Kort
voorman N.S
 
Adolf van Cortenbachstraat 89
F. J. van Horssen
Th. Ma. Ja. van Horssen
timmerman
naaister
Van Horssen, timmerman bij de B.B.A., kreeg in 1937 de orde van Oranje Nassau in zilver opgespeld
Zijstraat Godschalk Rosemondtstraat
Adolf van Cortenbachstraat 91
Woningen (1931) op de hoek Godschalk Rosemondtstraat
J. Steketee
N. C. van der Maden
monteur
rijksklerk Dir. Bel
 
Adolf van Cortenbachstraat 93
Th. Beckers
C. Fr. van Beers
besteller posterijen
zonder beroep
 


De Franciscus Sonniusstraat (genoemd naar een 16e-eeuwse, in Son geboren bisschop) is een eerste verbinding tussen de Adolf van Cortenbachstraat en de Voorterweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Franciscus Sonniusstraat 2
Woningrij uit 1930
A. N. Bell
meteropnemer
 
Franciscus Sonniusstraat 4
W. Buitenhek
machinist N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 6
L. M. Lambrechts
ondermachinist N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 8
Aa. Wa. Ha. Vissers
Ca. Ga. Ha. de Bruin
verpleegster-assistente
verpleegster
 
Franciscus Sonniusstraat 10
Th. H. Bossers
commies N.S.
 
Franciscus Sonniusstraat 12
H. H. Vermeulen
elektro-technisch tekenaar
 
Franciscus Sonniusstraat 14
Ja. E. Lansdaal
Wed. D. Lansdaal-Struijk
kantoorbediende
zonder beroep
 
Franciscus Sonniusstraat 16
C. J. Postema
machinist N.S
In 1995 studentenhuis Wamoejenou
Franciscus Sonniusstraat 18
J. S. K. Schaap
J. H. Zoetmulder
brievenbesteller
chauffeur
 
Franciscus Sonniusstraat 20
J. H. de Vries
machinezetter
 
Franciscus Sonniusstraat 22
H. J. A. M. Wichman
kantoorbediende
 
Franciscus Sonniusstraat 24
G. J. Peters
administrateur
 
Franciscus Sonniusstraat 26
E. Bos
J. A. Loos
chauffeur
radiotechnicus
 
Franciscus Sonniusstraat 28
H. J. Bergsma
elektro-technisch ambtenaar
 
Franciscus Sonniusstraat 30
W. A. van Gool
ondermachinist N.S
In 1995 studentenhuis Ransaap
Franciscus Sonniusstraat 32
M. Th. Heiligers
A. W. Zwaneveld
boekhouder
kantoorbediende
 
Franciscus Sonniusstraat 34
F. W. C. Willemsen
G. F. Willemsen
Ma. Aa. Aa. Willemsen
Ma. Pa. van Hout
sigarenmaker
doodgraver
sigarenmaakster
werkvrouw
 
Franciscus Sonniusstraat 36
G. Sanders
W. J. Pennings
G. H. Pennings
vertegenwoordiger
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Franciscus Sonniusstraat 38
F. A. van Tuijl
Ha. Ma. Kuenen
stopper, stoppage-inrichting
naaister
 
Franciscus Sonniusstraat 40
H. C. Kuenen
bankwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Franciscus Sonniusstraat 1
Woningrij uit 1931
A. Kleingeld
J. H. van Galen
A. W. van Galen
chauffeur
chauffeur
zonder beroep
 
Franciscus Sonniusstraat 3
A. M. F. Tra
H. P. H. Tra
expeditieknecht
wever
 
Franciscus Sonniusstraat 5
M. Bouwmans
metselaar
 
Franciscus Sonniusstraat 7
E. Simon
ondermachinist N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 9
E. Burgers
etaleur
 
Franciscus Sonniusstraat 11
J. H. C. Wouters
kantoorbediende
 
Franciscus Sonniusstraat 13
A. M. van den Brand
meesterknecht
 
Franciscus Sonniusstraat 15
L. H. Beekers
magazijnmeester
In 1995 studentenhuis Jomanda's Toverhol
Franciscus Sonniusstraat 17
W. J. Blik
conducteur N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 19
A. E. Albregts
rangeerder N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 21
M. van Nimwegen
filiaalhouder
 
Franciscus Sonniusstraat 23
A. Koster
R. Koster
chauffeur-monteur
monteur
 
Franciscus Sonniusstraat 25
C. J. van de Burgt
hoofdconducteur N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 27
W. A. M. van Noorwegen
onderwijzer
 
Franciscus Sonniusstraat 29
G. H. Hendrix
commies Rijksbelastingen
 
Franciscus Sonniusstraat 31
G. A. Bauw
rijksklerk
 
Franciscus Sonniusstraat 33
G. Jacobs
machinist N.S
 
Franciscus Sonniusstraat 35
C. Wijnen
L. W. M. van der Hooven
fabrieksarbeider
meesterknecht en wijnsteker
 


De Johannes van Eindhovenstraat (genoemd naar een 15e-eeuwse bisschop van Trier) is een tweede verbinding tussen de Adolf van Cortenbachstraat en de Voorterweg. Ook de naam "Jan van Eindhovenstraat" komt een enkele keer voor.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Joh. van Eindhovenstraat 2
Woningrij 1931
A. B. Rose
winkelbediende
 
Joh. van Eindhovenstraat 4
M. A. Hornman
Wed. G. B. Hornman-van Litsenburg
kantoorbediende
zonder beroep
 
Joh. van Eindhovenstraat 6
R. Hübler
chef monteur
 
Joh. van Eindhovenstraat 8
E. Uneken
reiziger
 
Joh. van Eindhovenstraat 10
H. B. J. Tolboom
conducteur bij de posterijen
 
Joh. van Eindhovenstraat 12
H. Hurkmans
tekenaar
 
Joh. van Eindhovenstraat 14
J. B. de Ruijter
J. H. de Ruijter
musicus
fotograaf
 
Joh. van Eindhovenstraat 16
F. Meerman
opzichter tekenaar
 
Joh. van Eindhovenstraat 18
Fa. Legger (Ritzema)
H. R. Legger
F. Jouvenaz
stofzuigers
handelsreiziger
zonder beroep
 
Joh. van Eindhovenstraat 20
H. J. A. van Kemenade
P. J. van Kemenade
administrateur
kapper
 
Joh. van Eindhovenstraat 22
J. C. A. de Jong
kantoorbediende
 
Joh. van Eindhovenstraat 24
K. Gortmaker
L. Gortmaker
reiziger
bediende
 
Joh. van Eindhovenstraat 26
G. Bruggeman
assistent P. en T.
 
Joh. van Eindhovenstraat 28
P. C. Brainick von Branich Felth
P. D. H. Brainick von Branich Felth
radiotechnisch bureau
radiotechniker
 
Joh. van Eindhovenstraat 30
Zij-ingang hoekwoning uit 1925, rij Voorterweg, later adres Voorterweg 176A
B. J. Trienekens
magazijn-administrateur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Joh. van Eindhovenstraat 1
Woningrij, gebouwd 1930
W. H. Campman
machinist N.S
Bij Campman werd in de oorlog de electriciteit "afgesneden", zoals het heette, omdat hij zijn woning onvoldoende verduisterd had.
De oudste zoon Gerard Campman (geboren 1921 in Heerlen) was heel fout in de oorlog. Hij werkte voor de moffen als SS'er en martelde gevangen genomen verzetslieden. Na de oorlog kreeg hij 20 jaar gevangenis, maar in 1953 kwam hij al weer vrij. Lang leefde hij gelukkig niet meer, hij overleed in 1960, gehuwd en dierenartsassistent. (Gerard speelt een belangrijke rol in het boek "De grootste bankoverval aller tijden" van Frank Krake)
Joh. van Eindhovenstraat 3
J. A. M. A. van Dun
handelsreiziger
 
Joh. van Eindhovenstraat 5
J. Mors
koopman
 
Joh. van Eindhovenstraat 7
L. W. Adriaans
P. J. Adriaans
P. J. Adriaans
kantoorbediende
sigarenmaker
gemeenteambtenaar
 
Joh. van Eindhovenstraat 9
T. J. Ragas
metselaar
 
Joh. van Eindhovenstraat 11
A. J. Brood
machinist N.S
 
Joh. van Eindhovenstraat 13
J. H. W. D. de Rooij
reiziger in sigaren
 
Joh. van Eindhovenstraat 15
J. W. J. M. Fooij
Wed. P. Krol-Simon
reiziger
zonder beroep
 
Joh. van Eindhovenstraat 17
F. H. Beckers
conducteur N.S
 
Joh. van Eindhovenstraat 19
A. P. van der Krieken
P. C. van der Krieken
meesterknecht
bakker
 
Joh. van Eindhovenstraat 21
H. C. van Oorschot
sigarenmaker
H. van Oorschot was in de oorlog agent voor het E.A.Z. (Eindhovensch Algemeen Ziekenfonds)
Joh. van Eindhovenstraat 23
H. Looy
J. A. Looy
conducteur N.S
klerk N.S
 
Joh. van Eindhovenstraat 25
F. Peters
vertegenwoordiger
 
Joh. van Eindhovenstraat 27
A. G. Schmitz
horlogemaker
 
Joh. van Eindhovenstraat 29
W. C. de Visser
meesterknecht
 
Joh. van Eindhovenstraat 31
J. J. Verdaasdonk
machinist N.S
 
Joh. van Eindhovenstraat 33
R. Oosten
kok
 
Joh. van Eindhovenstraat 35
A. M. H. Ulijn
G. A. Ulijn
J. C. Post
kantoorbediende
reiziger
timmerman
 
Joh. van Eindhovenstraat 37
Kl. Eimers
magazijnmeester
 
Joh. van Eindhovenstraat 39
Wed. H. C. Sanders-Laga
zonder beroep
 


De Godschalk Rosemondtstraat (genoemd naar een 16e-eeuwse, in Eindhoven geboren rector van Leuven) is een derde verbinding tussen de Adolf van Cortenbachstraat en de Voorterweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Godschalk Rosemondtstraat 2
woningrij uit 1931
K. Fr. ten Geusendam
elektro-technicus
In 1995 studentenhuis Nijntje Kom Alsjeblieft Terug
Godschalk Rosemondtstraat 4
Huisvr. A. J. H. Donders-Verhees
zonder beroep
 
Godschalk Rosemondtstraat 8
A. J. C. Aben
huisschilder
 
Godschalk Rosemondtstraat 10
J. L. Griep
M. J. Griep
elektricien
chef monteur
 
Godschalk Rosemondtstraat 12
J. A. C. van Luyt
tekenaar
 
Godschalk Rosemondtstraat 14
Fr. C. Eliëns
Ma. Gs. Biermans
chef op een drukkerij
dienstbode
 
 
In 1934 wordt hier verder gebouwd: het huidige complex 16-26 (meergezinswoningen) is dan in aanbouw, de voormalige wasserij de Zwaan (opgeheven 1977)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Godschalk Rosemondtstraat 1
Woningrij uit 1931
R. Fr. Clavaux
bankwerker
 
Godschalk Rosemondtstraat 3
I. de Vries
reiziger
Joods echtpaar Israel de Vries (1899, Winschoten) en Francisca de Groot (1901, Wildervank) vestigt zich hier in 1932 vanuit Utrecht; zij en hun 3 kinderen overleven de oorlog
Godschalk Rosemondtstraat 5
N. Bos
afdelingschef
 
Godschalk Rosemondtstraat 7
W. H. van Zandwijk
rijksklerk
 
Godschalk Rosemondtstraat 9
P. Remijnse
klerk op het kadaster
 
Godschalk Rosemondtstraat 11
G. J. van Dongen
zonder beroep
 
Godschalk Rosemondtstraat 13
H. P. Schröder
monteur
 
Godschalk Rosemondtstraat 15
H. A. Vink
reiziger
Henri Vink (1904, Ubbergen) rijdt in 1937 slingerend over de weg en gaat daarna aan de kant van de weg slapen; fl. 50,- boete en 6 maanden intrekking rijbewijs, ook in hoger beroep bevestigd
Godschalk Rosemondtstraat 17
E. Buijink
Ca. Vermeulen
machinist N.S
huishoudster
 
Godschalk Rosemondtstraat 19
J. A. Derr
bouwkundig tekenaar
 
Godschalk Rosemondtstraat 21
L. W. Baartmans
timmerman
 
Godschalk Rosemondtstraat 23
H. Coché
schilder, boekbinder
 
Godschalk Rosemondtstraat 25
H. Soeters
G. Soeters
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Godschalk Rosemondtstraat 27
Fr. van Glabbeek
He. Ja. Heck
sigarenmaker
winkeljuffrouw
 


De Lodewijk Houbenstraat (genoemd naar de 19e-eeuwse Eindhovense pater Augustijn/ geschiedschrijver) verbindt de Stuiverstraat met de Adolf van Cortenbachstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 2
Woningrij uit 1932
J. Verwijst
agent van politie
 
Lodewijk Houbenstraat 4
H. A. B. van Huygevoort
metaaldraaier
 
Lodewijk Houbenstraat 6
G. E. B. Robbel
koopman
 
Lodewijk Houbenstraat 8
J. C. van der Made
hoofdgeleider N.S
 
Lodewijk Houbenstraat 10
A. G. Mulder
hoofdgeleider N.S
 
Lodewijk Houbenstraat 12
H. J. Voogt
lijnwerker Rijkstelegraaf
 
Lodewijk Houbenstraat 14
H. J. M. van de Ven
handelsagent
 
Lodewijk Houbenstraat 16
M. P. J. van den Berge
timmerman
 
Lodewijk Houbenstraat 18
A. Kruis
machinist N.S
 
Lodewijk Houbenstraat 20
J. L. Jansen
kantoorbediende
 
Lodewijk Houbenstraat 22
W. H. J. G. de Rooij
chauffeur
 
Lodewijk Houbenstraat 24
C. J. Janssen
schoenmaker
 
Lodewijk Houbenstraat 26
Woning uit 1932 aan soort van pleintje aan eind van de straat
N.V. Bredero's Bouwbedrijf
J. P. A. Luiten

timmerman en uitvoerder
In 1940 en 1953 woningbureau Luiten
Lodewijk Houbenstraat 30
 
Brederode's Bouwbedrijf N.V.
B.B.B.
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 1
Lange rij woningen uit 1932; achter de woningen loopt de brandgang waar vroeger ooit de Irisstraat lag
P. Wolfs
schoenmaker
 
Lodewijk Houbenstraat 3
Huisvr. H. Biemans-van de Rijt
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 5
M. H. Maassen
P. van Heuven
Wed. P. J. Vermeulen-van der Putten
sigarenmaker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 7
G. J. M. Mutsaers
steendrukker
 
Lodewijk Houbenstraat 9
S. Jellema
bankwerker
 
Lodewijk Houbenstraat 11
H. van Bree
sigarenmaker
 
Lodewijk Houbenstraat 15
J. Nouwens
J. F. Rottier
arbeider
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 17
A. C. Lodewijks
meesterknecht
 
Lodewijk Houbenstraat 19
A. A. C. Nelissen
J. Matheij
houtbewerker
slijper
 
Lodewijk Houbenstraat 21
F. C. van der Stam
W. Narings
glasblazer
glasblazer
 
Lodewijk Houbenstraat 23
J. H. Meijer
fabrieksarbeider
 
Lodewijk Houbenstraat 25
H. M. Oosterwijk
rijtuigpoetser N.S
 
Lodewijk Houbenstraat 27
G. J. van Loef
kok
 
Lodewijk Houbenstraat 29
A. H. van Dommelen
huisschilder
 
Lodewijk Houbenstraat 31
W. A. J. M. Huimans-Verhaar
Huisvr. W. A. J. M. Huimans
kunstschilder
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 33
C. F. Adelaar-Winkel
P. H. J. Winkel
A. J. C. Tilmans
serveerster
kantoorbediende
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 35
P. C. M. de Visser
machinezetter
 
Lodewijk Houbenstraat 37
A. J. Filippo
monteur
 
Lodewijk Houbenstraat 39
F. R. W. Weelen
bankwerker
 
Lodewijk Houbenstraat 41
A. W. Jansen
M. H. van de Ven
kantoorbediende
elektricien
 
Lodewijk Houbenstraat 43
J. F. Wigman
bankwerker
 
Lodewijk Houbenstraat 45
F. A. A. W. Teunis
H. W. C. Teunis
kantoorbediende
barbier en houtzager
 
Lodewijk Houbenstraat 47
A. J. Brouwer
J. Hundsdorfer-Hönel
boekhouder
zonder beroep
 
Lodewijk Houbenstraat 49
A. Kuipers
koperslager N.S
In 1941 en 1953 is hier Fa. G. van Mol gevestigd (elektrotechniek)


5. Havenstraat en Bleekstraat


De Havenstraat is de dwarsverbinding tussen Havenhoofd en Tongelresestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Havenstraat 2
Oud huisje (±1914) dat nog bestaat
F. Luysterburg
grondwerker
Omstreeks 1975 studentencafé 't Kafee (foto)
Havenstraat 4
Oud huisje, sloop 2011
K. Bieze
arbeider
Foto in 2001; toch jammer dat zo'n karakteristiek pandje gesloopt moest worden
Havenstraat 8
Oude huisjes, voor 1998 al (lang?) gesloopt
J. C. Gerardts
P. W. Gerards
chauffeur en monteur
bankwerker
 
Havenstraat 10
Café J. v.d. Berg
B. J. Gosselink
G. Derks
H. Grutters
H. Jager
J. van den Berg
J. Geerssen
J. van Ginneken
J. C. van Eijk
P. J. Bollen

los arbeider
opperman
tuinier
lasser
fabrieksarbeider
grondarbeider
grondarbeider
huisknecht
grondwerker
In 1953 café Nooitgedacht
Havenstraat 12
Op deze plaats wordt in 1936 een nieuw huis neergezet
P. H. J. Ramaekers
rijwielhersteller
 
Havenstraat 14
Begin van een rij (1917) van 8 oude huisjes, gesloopt
Huisvr. P. Heeren-Stallen
P. Heeren
Th. van Doornik
naaister
betonwerker
stripper
In 1953 fietsenmaker Ramaekers
Havenstraat 16
C. J. Godfried
Ja. Ma. van Rixel
verzekeringsagent
zonder beroep
 
Havenstraat 18
Het enige van de rij oude (1917) huisjes dat nog steeds bestaat
A. F. Lathouwers
wever
 
Havenstraat 20
Eind van de rij van 8 oude huisjes, gesloopt (tussen 1970 en 1988)
L. de Groot
smid
 
Havenstraat 22
A. de Haan
grondwerker
 
Havenstraat 24
H. van den Hurk
H. van den Hurk
J. M. van den Hurk
metselaar
arbeider
monteur
 
Havenstraat 26
F. van Moorsel
G. C. van de Ven
P. J. Mikkers
opperman
grondwerker
wever
 
Havenstraat 28
Wed. A. J. Dirks-van Meurs
C. A. Dirks
J. C. van Meurs
handel in groenten en fruit
sjouwer
venter in vis
De krant meldt een inbraak in 1934 bij de weduwe waarbij de buit uit 3 vette konijnen bestond.
In 1959 transportbedr. J. Reijnders
 
Op de hoek ligt de villa Tongelresestraat 15
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Havenstraat 1-A
Hoek Kanaaldijk Zuid
W. Arentshorst
Volker & Co.
J. W. Volker
autogarage
centrale verwarming
ribbenbuizen
Eerste Eindhovensche Carrosseriefabriek, specialiteit melk-, vracht- en bestelwagens, auto-tapissière
Havenstraat 3
Toegang tot bedrijf dat aan de andere kant aan de Kanaaldijk ligt; sloop in 1935
N.V. Schröder & Zn.
linnen- en damastweverijen
in 1936 het adres van Autobedrijf Jacques van der Meulen (dan adres Kanaaldijk Zuid 7G); in 2010 brandt het leegstaande gebouw af en op het terrein is nu woningbouw gepland
Havenstraat 5
Oud huizenrijtje op de hoek Korte Havenstraat (tegenwoordig Havensingel); later (±1938) komt hier een rij grote bedrijfswoningen, huisnrs. 5-19, die in 2006 alweer gesloopt wordt
Ja. Sarbach
P. A. van Swaemen
sigarensorteerster
bankwerker
 
Havenstraat 7
T. M. Koop
bankwerker
 
Havenstraat 9
C. Becks
P. J. van Rooij
los arbeider
walbaas
 
Havenstraat 11
A. J. C. van den Heuvel
Aa. Ma. de Rooij
G. H. Taal.
J. de Rooij
werkmeester
sigarenmaakster
zonder beroep
zonder beroep
 
Hiertussen zijstraat Korte Havenstraat
Havenstraat 13
Zijkant hoekhuis Tongelresestraat 17, sloop 1996
J. Hübbers
bankwerker
Tevens een handel in kruidenierswaren; ook in 1953 en 1964 (dan huisnummer 29)

Karel I
Ansicht uit 1928 van de Karel I-fabriek langs de Havenstraat.

De fotograaf staat in de Havenstraat en kijkt richting het kanaal.
Achter het hoge fabrieksgebouw rechts is de zijstraat de Korte Havenstraat, waar de fabrieken de hoofdingang hadden (adres was Korte Havenstraat 2).
In de verte is nog vaag het huizenrijtje Havenstraat 5-11 te onderscheiden. Mogelijk was dit ook 5-13 en lag de winkel van Hübbers daar aanvankelijk op de hoek Havenstraat/ Korte Havenstraat, alvorens hij later naar de hoek Havenstraat/ Tongelresestraat verkaste.

Dit deel van het fabriekscomplex was in 1927 gebouwd. Aan de dakrand van de fabriek staat de tekst "N.V. Sigarenfabrieken voorh. H.J. van Abbe.
 

De Havensteeg is een klein zijsteegje van de Havenstraat. Via een trapje kom je in de wat lagergelegen steeg. Daarom wordt het in de volksmond ook wel de Leeuwenkuil genoemd. Aan het eind van de huizenrij, tegen de achterzijde van de huizenrij aan de Bleekstraat, maakt de steeg een haakse bocht en is er een uitgang naar de Kleine Bleekstraat. De Havensteeg werd omstreeks 1967 gesloopt, maar de uitgang naar de Kleine Bleekstraat is nog altijd aanwezig (tussen de huizen 3A en 5)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Havensteeg 10
 
A. Mater
grondwerker
 
Havensteeg 3
Rijtje van 9 oude kleine huisjes
P. J. van Moorsel
havenwerker
Foto in 1964 kort voor de sloop; mevrouw van den Broek (nr. 5) wordt Mie Spul genoemd en haar zoon de Toetjap; gezin Derkx (nr. 17, hoekhuis Havenstraat) leeft met maar liefst 9 kinderen in het kleine huisje. De 6-jarige Catharina van Moorsel (nr. 3) gaat in 1934 bramen plukken bij de Kanaaldijk; als ze niet terugkeert wordt er naar haar gedregd in het kanaal; ze wordt 1 dag later gevonden op de Stiphoutse hei!
Havensteeg 5
P. van den Broek
steenbikker
Havensteeg 7
H. P. Curvers
grondwerker
Havensteeg 9
E. W. Schouwenburg
J. M. Peters
barbier
slagersknecht
Havensteeg 11
E. C. Stratman
spinner
Havensteeg 13
G. Peters
J. Otten
J. Wittebol
grondwerker
voerman
schilder
Havensteeg 15
P. Beekmans
radiomonteur
Havensteeg 17
L. J. H. M. Derkx
grondwerker


De Korte Havenstraat is een zijtak van de Havenstraat die met een haakse bocht op de Tongelresestraat uitkomt. De straat is inmiddels grotendeels afgebroken en het heet hier tegenwoordig Havensingel (een vreemde naam, want een singel zou suggereren dat het langs het water loopt of liep, maar dat is nooit het geval geweest). Alleen het laatste stukje Korte Havenstraat bij de Tongelresestraat is nu nog over.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Korte Havenstraat 2
De fabriek werd in 1996 gesloopt
N.V. Karel I sigarenfabrieken
v.h. H.J. van Abbe
In 1971 was er een grote brand die een deel van het complex verwoestte
Korte Havenstraat 4
Monumentale villa De Rietvink op de hoek Tongelresestraat; later Korte Havenstraat 12; tegenwoordig gesplitst in adressen Korte Havenstraat 12-26
N.V. T. Vergeer
G. M. H. van Keulen
Aa. Ja. van der Velden
tapijten en karpetten
reiziger
dienstbode
In 1953 wordt het kantoor van de Inspectie en Omzetbelasting
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Korte Havenstraat 1
Twee rijtjes arbeidershuisjes (waarschijnlijk uit 1917); hier nu de woningrijen aan de Havensingel
D. J. Willemsen
J. Willemsen
constructeur
koopman
 
Korte Havenstraat 3
G. C. Bergmans
schoenmaker
In 1963 brandt dit huis uit; er woont dan een gezin Scheepstra met 5 kinderen; een kind speelt met lucifers in de kamer waar ook enkele kisten met stro staan; de hele benedenverdieping brandt uit
Korte Havenstraat 5
L. Cox
P. van Diessen
R. L. Cornelissen
sigarenmaker
lantaarnopsteker
sigarenmaker
 
Korte Havenstraat 7
L. van Diepen
arbeider bij de gemeente
 
Korte Havenstraat 9
F. J. Lathouwers
Wed. P. J. Lathouwers-Donkers
wever
zonder beroep
 
Korte Havenstraat 11
A. Verbakel
poetser
 
Korte Havenstraat 13
G. Aarts
arbeider Gemeentereiniging
 
Korte Havenstraat 15
W. Willemsen
wever
Foto van bij de sloop in 1976
Korte Havenstraat 17
P. van Schaijk
fabrieksarbeider
Korte Havenstraat 19
C. C. van den Broek
C. M. van Kemenade
Wed. A. Mateussen-Zwepink
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
Korte Havenstraat 21
C. van Moorsel
G. H. van den Heuvel
sjouwer
spoorwegarbeider N.S
 
Korte Havenstraat 23
T. Verbeek
schipper
 
Korte Havenstraat 25
P. Fr. Bisschop
P. T. Bisschop
timmerman
markiezen en timmerwerk
Ook in 1959 markiezen en dekzeilen van P.F. Bisschop, in 1964 wordt de zaak op nummer 23 genoemd


De Kleine Bleekstraat ligt achter de Bleekstraat en verbindt de Havenstraat en het deel van de Bleekstraat dat tegenwoordig Vestdijk heet. Tegenwoordig is dit nog steeds een aardig, verrassend oud straatje, al ligt sloop en verval wel op de loer.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kleine Bleekstraat 2
Begin van rijtje van 4 oude huisjes; hier op de hoek Vestdijk staat nu een naoorlogs pand (1957)
C. F. van Rijsingen
F. van Rijzingen
J. Th. van Dijk
P. F. Ma. Bettonvil
arbeider
kruidenierswaren
fabrieksarbeider
sigarensorteerder
 
Kleine Bleekstraat 4
H. Stratman
L. W. G. Stratman
M. Stratman
arbeider
los arbeider
koopman
 
Kleine Bleekstraat 6
Eind van rijtje van 4 oude huisjes
C. M. de Wit
C. V. de Wit
fabrieksarbeider
verversknecht
 
Kleine Bleekstraat 8
W. van Bragt
meesterknecht
 
Kleine Bleekstraat 10
Rij lage huisjes
Holland-Brabant Expresse
C. J. van Beek
P. van der Heijden
transportonderneming
chauffeur
chauffeur
Ze hadden een dagelijkste dienst naar Amsterdam en Zaanstreek
Kleine Bleekstraat 12
J. van den Dorp Walraven
J. Looije
Th. J. S. Maréchal
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaker
Het lijk van de 61-jarige J. van den Dorp Walraven werd in 1935 bij de brug uit het kanaal opgevist; hij was waarschijnlijk in het nachtelijk duister te water geraakt
Kleine Bleekstraat 14
Wa. Ca. Lormans
fabrieksarbeidster
Huisje is nu het SSRE-studentenhuis de Ranzige Raaf
Kleine Bleekstraat 16
J. M. K. Holla
J. Holla-Hoskens
schilder
kruidenier
 
Kleine Bleekstraat 18
E. Verbruggen
chauffeur
 
Kleine Bleekstraat 20
A. P. G. Netzel
J. Verleg
monteur
fabrieksarbeider
 
Kleine Bleekstraat 22
A. A. van Dommelen
H. Boogaarts
H. J. J. van Bragt
J. van Berlo
J. de Voogt
J. A. Schimmel
P. van Schaijk
grondwerker
grondwerker
opperman
grondwerker
grondwerker
arbeider
arbeider
 
Kleine Bleekstraat 24
Le. Hoogeveen
J. M. de Greef
J. P. van Dongen
M. Fr. A. de Greef
timmerman
havenarbeider
los arbeider
havenarbeider
 
Kleine Bleekstraat 28
Eerste drie van rijtje van vier (26-32) kleine huisjes, gesloopt
F. J. Schoenmakers
J. C. Schoenmakers
P. F. Schoenmakers
Wed. H. Schoenmakers-Savelkouls
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
pakker
zonder beroep
 
Kleine Bleekstraat 30
Aa. Ma. van Dinther
H. van Dinther
arbeidster
zonder beroep
 
Kleine Bleekstraat 32
Laatste van de rij van oude huisjes, hoek Havenstraat, nog altijd bestaand
H. W. A. van Gestel
Wed. J. H. van Gestel-van Laarhoven
kantoorbediende
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kleine Bleekstraat 1
Mooie oude huisjes
F. J. M. Melchors
W. M. M. Melchors
papiersnijder
fabrieksarbeider
 
Kleine Bleekstraat 3
A. L. Everaers
metselaar
 
Kleine Bleekstraat 3-A
Pand uit 1931
Fr. van Don
tekenaar-constructeur
 
Hiertussen is een zijpad dat in 1934 naar de Leeuwenkuil (Havensteeg) leidt
Kleine Bleekstraat 5
Bedrijfsgebouw 1929
vh. Fa. N. Blonk & Zonen
pluimveevoederhandel
 
Kleine Bleekstraat 7
Huizen 1929
W. J. Perre
depothouder
 
Kleine Bleekstraat 9
F. J. Lieder
firmant Blonk en Zn.
 
Kleine Bleekstraat 11
E. Quasnitza
J. van den Bosch
magazijnbediende
graanhandelaar
 


De Bleekstraat loopt in 1934 vanaf het Havenhoofd en de brug over de Dommel, eerst langs de Dommel en buigt dan even verder in een bocht af richting de splitsing Geldropseweg/ Tongelresestraat.
In 1934 zijn er al volop plannen om de Vestdijk door te trekken en aan te laten sluiten op de Bleekstraat. In 1940 gaat B&W eindelijk akkoord. De situatie wordt pas na de oorlog gerealiseerd. Dan komt er een nieuwe brug (1951) over de Dommel en de Vestdijk gaat door over wat vroeger het tweede deel van de Bleekweg was. Aanvankelijk heet dit gedeelte nog Bleekstraat. Na 1957 worden de adressen ook als Vestdijk geteld.
In 1957 komt er ook een verbinding tussen de Vestdijk en het Stratumseind die aanvankelijk de naam Bleekpad krijgt en later (1960) Bleekweg wordt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bleekstraat 2
Verschillende panden aan de Dommel; zie foto.
Bij de reconstructie van de Vestdijk/ Bleekstraat is dit verdwenen
C. F. Konings
W. M. Reemers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Bleekstraat 4
P. Gerards
A. J. Meeuwsen
F. J. van Dijk
H. van Eeten
H. Gerards
J. de Munck
J. J. van Deursen
J. M. Reemers
M. C. van Deursen
P. J. Verleg
smederij
sigarenmaker
scharenslijper
voerman
smid
grondwerker
turfventer
los werkman
chauffeur
grondwerker
 
Bleekstraat 6
A. H. J. J. M. Tops
Tops & Zn.
J. H. A. J. M. Tops
P. J. Tops
gemeenteambtenaar
meelproducten
reiziger
reiziger
 
Bleekstraat 8
P. W. Strik
automonteur
 
Bleekstraat 10
H. P. J. Verhagen
P. Ma. Aarts
scheepsjager
chauffeur
 
Bleekstraat 16
Later Vestdijk 80, nu later Vestdijk 280 groot fabriekscomplex aan de Dommel
N.V. Leo Schellens & Co.
Trijpfabriek
In 1964 is het adres van Schellens Vestdijk 80
Bleekstraat 20
Oorspronkelijk een pand uit ±1930, hoek Geldropseweg: hotel Beatrix, Royal (Vestdijk 88 in 1980).
In 1982 wordt de zaak geheel verbouwd en wordt het de Mandarin Hotel/ Mei Ling, nu Geldropseweg 17)
Arn. M. J. C. de Ruijter
J. H. L. C. Otten
dansleraar
bouwkundige
Dansinstituut Huize Mili in 1934; tandtechn. lab. Faessen in 1953
Bleekstraat 22
 
 
In 1953 Goodrich banden (het Bandenhuis tot 1949, te zien op foto)
Bleekstraat 24
J. P. Verschuren
leraar ambachtsschool
 
Bleekstraat 26
H. J. Koets
elektro-technicus
 
Bleekstraat 28
Reisbureau Touring Centrale
J. J. H. van Dijk
touringcar-onderneming
chauffeur
In 1953 drogisterij/ opticien Croonen (Bleekstraat 28), in 1964 foto Croonen op Vestdijk 96 (te zien op foto)
Bleekstraat 30
J. C. A. Okkerse
G. Vermeulen
kantoorbediende
zonder beroep
 
Bleekstraat 32
G. van de Poel
kantoorbediende
 
Bleekstraat 34
I. A. de Jonge
J. S. van Wijk
kantoorbediende
postbeambte
 
Bleekstraat 36
B. W. Jansen
kelner
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bleekstraat 1
Fraai pand uit 1925 (oogt iets ouder?) op de hoek van de Kanaaldijk
Johan van Laarhoven
J. van Laarhoven
Ma. Wa.Aa. Ha. van Laarhoven
sleepdienst, bevrachtings- en transportbedrijf te water
koopman
kantoorbediende
Van Laarhoven heeft in 1934 motorzandzuigers met elevator in bedrijf; in 1964 nog altijd van Laarhoven's transportbedrijf
Bleekstraat 3
café L. Koppelmans
A. Nieuwenhuisen

monteur
Nieuwenhuizen runt hier "Het Mosselenhuis".
In 1940-43 is dit het foute café Dommelzicht van Piet de Bruin ("hier treft men Nederlandsche en Duitsche kameraden, Hou Zee!"); in juli 1944 is er blijkbaar te weinig animo, want dan wordt café Dommelzicht door H. Kremers heropend die er in 1951 nog zit; in 1953 is Nauss de uitbater; Dommelzicht houdt het tot 1961 vol; in 1964 café La Strada. In 1980 Eniac (automatisering)
Bleekstraat 3-A
Pand 1926, nu Bleekstraat 5-7
Centrale Stads-Besteldienst
H. Ummels
J. C. Viveen

metselaar
viskoopman, vishandel
Viveen verkoopt zijn palingen rechtstreeks van de schuit op de Dommel bij de Paterskerk; in 1953 zit de viswinkel verderop op nr. 31
Bleekstraat 3-B
A. Roelofs
vertegenwoordiger stoombootrederij
 
Bleekstraat 5
Rijtje mooie oudere (±1911) panden, nu Bleekstraat 9-17
A. Mertens
M. de Baar
kantoorbediende
zonder beroep
Cor de Baar drijft er in 1934 een handel in Zeeuwse aardappelen en pootaardappelen
Bleekstraat 7
M. Meijer
W. A. J. Arentshorst
Ma. Aa. de Baar
fabrieksdirecteur
vertegenwoordiger
kantoorbediende
 
Bleekstraat 9
Fr. A. W. Hendriks
vertegenwoordiger bij de Koopvaart
 
Bleekstraat 11
W. J. G. Coertse
werkmeester
 
Bleekstraat 13
C. V. J. Sol
J. Sol
Ja. Ca. Sol
banketbakker
bedrijfsleider
lerares aan de huishoudschool
 
Bleekstraat 15
Nu een pand uit 1959 dat de rij langs het water ontsiert
Roneo

H. J. de Bruijn
stalen meubelen, kantoormeubilair, schrijf- en rekenmachines
schrijfmachinereparateur
In 1953 en 1959 op 19 Mart Paijens, kantoormeubilair Romeo
Bleekstraat 17
De Zilvermeeuw
Arn. J. Ch. van Dijk
F. G. P. J. van Gennip
reisbureau, Arn. van Dijk
autobusexploitant
ambtenaar ter gemeentesecretarie
Ambtenaar Van Gennip werd in 1935 bekeurd voor autorijden zonder verlichting, 30 gulden boete
Bleekstraat 19
Nu ws. het pand Bleekstraat 23-25
v.d. Meerenakker Azn.
H. J. H. Sliepen
lederhandel
kleermaker
In 1953 groothandel bouwstoffen Hova, in 1959 en 1980 betonwaren Hiva
Bleekstraat 19-A
Pand uit 1928, later Bleekstraat 27-29
Maison Haanen-Bots
Huisvr. J. W. Haanen-Bots
J. W. Haanen
robes, manteaux et fourrures
costumiere
reiziger
 
Bleekstraat 19-B
H. F. M. Seller
kantoorbediende
Seller deed in 1934 goed werk als bankbediende bij de Nederlandschhe Bank aan de Dommelstraat; toen hij geld zat te tellen, hoorde hij iemand binnenkomen en kreeg hij een slag met een loden knuppeltje op zijn hoofd; hij verweerde zich echter en riep om hulp en wierp een asbak door de ruiten; daarop vluchtte de boef, die Seller had herkend als Clason, een klant die de dag ervoor poolhoogte was komen nemen
Bleekstraat 21
Pand oorspronkelijk uit ±1920, later Bleekstraat 31-33.
In 2012 wordt het geheel herbouwd (alleen de gevel blijft overeind)
Arn. C. F. Snep
J. Kuipers
P. Storch
meubelmaker, schrijnwerker
kelner
steendrukker
In 1934 speciaal adres voor restauratie en politoeren.
In 1953 en 1959 palinghandel Viveen
Bleekstraat 23
A. Looymans
G. Looymans
H. Looymans
J. Looymans & Zn.
bloemist
schoenmaker
schoenmaker
schoenmaker
Schoenenzaak Fa. Looymans op 33 in 1953
Hier ligt de bocht vanaf waar het sinds 1957 allemaal Vestdijk heet
Bleekstraat 25
Later Bleekstraat 35-43; op deze plaats nu Vestdijk 129-131 (gebouwd 1957)
F. J. Timmermans
F. J. H. Timmermans
kantoorbediende
koopman
 
Bleekstraat 27
C. M. Burghouts
F. J. Lodewijks
winkelbediende
timmerman
 
Bleekstraat 29
D. de Backere
H. P.A. de Pauw
P. J. J. de Pauw
magazijnchef
vertegenwoordiger
tekenaar
 
Bleekstraat 31
J. W. P. Overzier
chauffeur
 
Bleekstraat 33
W. H. Faessen
koopman
Foto van pand Nolte; in 1951 op nr. 43 Schenkelaars, muziekhandel en blaasinstumentenfabriek
Bleekstraat 35
Later Bleekstraat 45-55, met o.a. de City busgarage.
Op deze plaats vinden we nu Vestdijk 133-137
M. Eugster
J. Eugster
J. A. Thiel
A. P. A. van Stiphout
Wed. W. J. Romijn-Kousbroek
winkelier (sigarenmagazijn) en postagent
reiziger
fabrieksopzichter
chauffeur
zonder beroep
Het postagentschap was in 1928 geopend; in 1931 wordt een kastekort van fl. 8.000 geconstateerd en gaat de zaak (tijdelijk) dicht; Eugster blijft tot 1951 (dan Bleekstraat 45)
Bleekstraat 37
H. M. Schaapveld
G. ter Linde
H. W. Bergmans
J. F. B. Richters
J. J. F. M. Wilmsen
Ma. Pa. Koppen
hotelhouder
koopman
koopman
steenhouwer
meubelmaker
fabrieksarbeidster
 
Bleekstraat 39
F. W. F. Hulsken
J. van Laar
Re. Geerlings
koopman
koopman in fruit
zonder beroep
 
Bleekstraat 41
C. F. Nelissen
chauffeur, sigarenmagazijn
Tabakswinkel C. van Laarhoven op Bleekstraat 55 in 1953 (foto), het winkeltje bleef er tot 1972
Bleekstraat 43
Een imposant bedrijfspand uit 1932; in 1953 adres Bleekstraat 57, in 1964 Vestdik 141
Boon & Bazelmans
Fa. Sol & de Vries
automobielbedrijf
groothandel in koloniale waren
In 1953 en 1959 groothandel kaas en kol. waren Sol & de Vries op 57, in 1964 de levensmiddelen-groothandel op Vestdijk 141; in 1980 Carex uitlaatcenter
Bleekstraat 43-A
De voormalige garage (1928) is een monument; later Bleekstraat 61, nog later Vestdijk 145-149
F. C. Bazelmans
directeur Stadsautobus
De City-garage beschikte over een eigen sportvliegtuig; op weg naar de huldiging van de Pelikaan op Schiphol moest het een noodlanding maken waarbij Staals licht en Bazelmans zwaar gewond raakte.
Boon was ook een enthousiast en kundig aviateur; haalde in 1933 zijn vliegbrevet.
De City-garage was leverancier van Buick, Opel, Oldsmobile en Mercedes
De City-garage (touringcars) zit in 1953 op nr. 49-51 en op 61 Boon's motorenfabriek NV Motorkracht (die in 1961 naar Hoogeveen wordt verplaatst)
Bleekstraat 43-B
City Garage
Stadsverkeerdienst Eindhoven N.V
L. Staals
monteur
Bleekstraat 43-C
H. J. P. Boon
Ma. Bax
directeur Stadsverkeerdienst
dienstbode
Bleekstraat 43-D-E
Veilinggebouw
meubelveilingen
 
Bleekstraat 43-E
A. L. F. Lecluse
Wed. B. A. J. Lecluse-Delguste
tekenaar
zonder beroep
 
Bleekstraat 43-F
Later ws. Bleekstraat 65-67, nu Vestdijk 151-153 (1928)
A. M. Pennings
Ch. A. H. Pennings
koopman
koopman
In 1953 op Bleekstraat 67 fijnmandenhandel/ rotanwinkel Possemis, in 1964 Possemis-van Ravenstein (Vestdijk 151); in 1981 kledingzaak Chantilly
Bleekstraat 43-H
Fa. Gebrs. Pennings
vogelkooien- en broedmachinesfabriek
Bleekstraat 45
Oude huisjes, gesloopt en nu hier appartementen uit 1986 (Vestdijk 159-161)
Pa. Ja. Leysten
A. G. Leysten
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Bleekstraat 47
P. J. van Bergeijk
Ea. Ma. van Bergeijk
Ma. Ca. van Bergeijk
timmerman
kantoorbediende
modiste
 
Bleekstraat 49
Drie nog oudere panden, tegenwoordig Vestdijk 163-167
H. J. M. van der Aa
meubelmaker
 
Bleekstraat 51
C. A. M. Leenhouwers
Adr. Leenhouwers
C. Klaassen
bakker
bakkerij
zonder beroep
Bakker A. Winters op Bleekstraat 81 in 1953 en Vestdijk 165 in 1964; in 1975 makelaar de Vries
Bleekstraat 53
A. J. M. Sprengers
J. H. van den Boomen
Wed. P. van Camp-Hendrikx
banketbakker
zonder beroep
zonder beroep
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2099
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen