EINDHOVEN in 1934: de buurt HEMELRIJKEN


De buurt die we tegenwoordig als Hemelrijken kennen ligt tussen de Kruisstraat, Woenselse Markt, Kronehoefstraat en Boschdijk. In 1934 was dit nog een betrekkelijk jonge volksbuurt.
Het noordelijk deel, tussen de rondweg en de Van Kinsbergenstraat was in 1919 opgeleverd als de zogenaamde Wereldoorlog-buurt. Straten rondom het Vredesplein die aanvankelijk straatnamen hadden op de Groote Oorlog geïnspireerd. Bij de annexatie werden de straatnamen gewijzigd en vernoemd naar vaderlandse zeehelden.
Het zuiderlijk deel is grotendeels gebouwd tussen 1920 en 1925 rond de straat Hemelrijken.Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Fellenoord, Limbeek
Fellenoord
Lijmbeekstraat
met o.a. Oude en Nieuwe Bogert, Pruimenstraat, Het Eindje, Harmoniestraat, Binnenpad, Peperstraat, Bondstraat enz.
1 WOENSEL: Boschdijk, Oirschotsedijk

Boschdijk
Oirschotsedijk
2 WOENSEL: Kruisstraat, Gildebuurt
Kruisstraat
Woenselse Markt (oostzijde)
Pastoriestraat
Gildebuurt (Verwerstraat, Schoenmakerstraat, Bakkerstraat enz.)
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Hemelrijken (de straat)

De straat Hemelrijken begint vanaf de Van Kinsbergenstraat en loopt in 1934 door tot waar de (oude) Fellenoord net is overgegaan op de Boschdijk. Dat laatste stuk Hemelrijken is bij de inrichting van de vernieuwde Fellenoord en de Pastoor Petersstraat tegenwoordig geheel verdwenen. Aan het beginstuk van de straat en in het middenstuk zijn nog enige huizen uit 1934 behouden gebleven, voor de rest is alles door renovatie of sloop geheel veranderd.
Omstreeks 1940 krijgt de straat grotendeels een nieuwe nummering.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hemelrijken 2
Winkel/ woningpand uit 1927, tegenwoordig Hemelrijken 2-6
A. A. P. Olieslagers
G. Niessen
coiffeur
kapper
In 1983 dan de nummers 2-6; op 2 Olieslagers & Zn., in 1934 behalve kappers ook badinrichting; in 1953 Ant. van Buul, kleding, in 1964 en 1975 dameskapper Cor van Antwerpen, in 1980 carnavalswinkel WeRo van Westerhoven-Roest tot 1991, in 1992 en 2001 't Winkeltje, 2007 Knip Oog, 2011 haarmode Esme
Hemelrijken 2-A
J. F. Sanders
klerk
Hemelrijken 2-B
J. Speijer
J. J. Speijer
slager
winkelier en slager
Hemelrijken 2-C
Nu huisnummer 8-10, winkelhuizen uit 1923-1925
J. Th. van Tuijl
slager
In 1953 en 2001 nog altijd slager van Tuijl, eerst Th. van Tuijl, later P. van Tuijl en tenslotte weer een Theo die naar de Achtse Barrier verhuist
Hemelrijken 2-D
Wa. Ma. van Tuijl
Wed. P. van Tuijl
winkelierster
manufacturenhandel
Fa. Mien van Tuijl ook in 1964 nog met haar textiel- en corsettenwinkel
Hemelrijken 2-E
Oorspronkelijk een laag huisje, omstreeks 1955 geheel vernieuwd of verbouwd
Fa. van Tuijl-Vossen
A. van Tuijl
kantoor-, school- en schrijfbenodigdheden
brievenbesteller
Uitgever van Woensels Belang in 1953, Fa. E. van Tuijl-Vossen nog altijd in 1964, in 1975 algrafisch bedrijf van Tuijl, in 1980 Bejaardenwerk Oud-Woensel, in 1990 Welzijn Ouderen Wijkburo
Hemelrijken 4
Vier nog behoorlijk gave oude huisjes (nu Hemelrijken 14-20)
H. Fr. Broers
sigarenmaker en winkelier
 
Hemelrijken 6
J. C. de Vries
onderbaas
 
Hemelrijken 8
J. N. Franse
Jan Franse-van Ruth
verzekeringsagent
manufacturenhandel
In 1964 nog altijd textielwinkel J. Franse-van Ruth. In 1980 de Renovatiewinkel Hemelrijken, daarna homocafé Het Vagevuur
Hemelrijken 10
A. van Orten
A. P. C. Verhoeven
gasfitter
onderbaas
Verhoeven runde hier in 1934 drogisterij "De Pelikaan". In 1953 en 1981 drogisterij P. de Zeeuw
Hemelrijken 12
Hemelrijken 22, werd in 1933 verwoest door brand, toen een hoger pand herbouwd
W. Jansen
Huisvr. H. C. Heerings-Jansen
groentenkoopman
zonder beroep
Foto, wederopbouw na de brand van 1933; In 1953 bakker G. Franse
Hemelrijken 14
Rij van oude winkel-woninkjes, later Hemelrijken 24-36.
Foto.
Gesloopt en in 1990 vervangen door een rijtje nieuwbouw
C. G. Timmers
W. J. Timmers
C. Timmers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
Foto
In 1964 en 1975 Viveen's Vishal op 24
Hemelrijken 16
Fr. Eijkemans
fabrieksarbeider
Hemelrijken 18
W. C. van de Ven
sigarenmaker
 
Hemelrijken 20
F. C. Spierings
J. van Keulen
schoenmaker, schoenmagazijn
timmerman
Ook schoenwinkel Spierings in 1953
Hemelrijken 22
J. Baks
J. Th. van den Berk
lederbewerker
sigarenmaker
In 1953 rijwielwinkel "Het Panterhuis", in 1964 en 1975 P. (Dikke Piet) van Zandvoort, rijwielen en bakfietsverhuur
Hemelrijken 24
A. H. Rutte
stukadoor
A Rutte(n) had hier in 1934 tevens een handel in fruit en comestibles; in 1953 A.H. Rutten-Jansen, wasserij (depot), tot 1964 bakker N. Hendriks-Jansen. In 1964 en 1975 Th. Hendriks elektrische apparaten
Hemelrijken 26
café 't Hemeltje
J. C. M. van Kemenade

fabrieksarbeider
In 1939 (kroegbaas is J. Veldhuizen) komt dit 'smokkelaars-café' breed in de publiciteit als er een dode valt na een steekpartij tussen enige beschonken types (het dodelijk mes kwam uit de keuken van het café); in 1953 heet het café Metropole, in 1964 café A.C. v.d. Hurk, in 1975 en 1992 café Hemelzicht
Hiertussen ligt zijstraat de Kaneelstraat, een verbinding met de Boschdijk
Hemelrijken 28
Hoekwinkel, later huisnr. 38, gesloopt ±1984
H. J. van der Linden
filiaalhouder (kruidenier Notten)
Ook in 1953 filiaal Notten. In 1964 levensmiddelen A.J. Mateussen
Hemelrijken 30
Rijtje oude arbeidershuisjes, 1916, later hernummerd naar Schoolstraat 40-60.
Werd gesloopt en hier nu Schoolstraat 38-64, een rij woningen uit 1985
W. F. van Gastel
magazijnmeester
Foto in 1982 kort voor de sloop zagen de half-wit gepleisterde huisjes er nog prima uit; foto genomen vanaf kruising Schoolstraat
Hemelrijken 32
H. Smeulders
H. J. G. Schellekens
arbeider
timmerman
Hemelrijken 34
A. A. Marinus
bankwerker
Hemelrijken 36
H. L. Lucius
fabrieksarbeider
Hemelrijken 38
M. van Gils
machinezetter
Hemelrijken 40
G. van den Dungen
fabrieksarbeider
Hemelrijken 42
A. Schreuders
hoofdagent van politie
Hemelrijken 44
A. G. Lagarde
M. Spoelstra
timmerman
zonder beroep
Hemelrijken 46
G. van Melis
magazijnknecht
Hemelrijken 48
J. Caljé
M. van Helvoort
bankwerker
remmer N.S
Hemelrijken 50
J. F. P. Seijkens
M. Seijkens
bankwerker
houtbewerker
Hier is de kruising Schoolstraat
Hemelrijken 52
Twee rijen arbeidershuisjes 1916, later hernummerd naar 62-90.
Gesloopt en nu staan hier twee nieuwbouwrijen, Hemelrijken 66-98 uit 1985
A. F. Ma. Knebel
Ph. Chr. Knebel
fabrieksarbeider
zonder beroep
Foto; hier enige bomschade in 1940 (foto).

De 62-jarige Philip Christiaan Knebel (zie nr. 52) , Amsterdammer en voormalig spoorwegconducteur en sigarenmaker, stierf in 1934 toen hij op weg was naar de dokter om hulp voor zijn zieke vrouw te halen; zijn 66-jarige vrouw stierf later diezelfde nacht

Hemelrijken 54
J. J. Wijn
meesterknecht
Hemelrijken 56
P. P. J. van der Linden
fabrieksarbeider
Hemelrijken 58
H. W. I. Brandsma
W. Brandsma
verzekeringsagent
kredietgever
Hemelrijken 60
J. C. Beljaarts
ladingmeester N.S
Hemelrijken 62
P. J. C. van Bree
administrateur
Hemelrijken 64
H. N. Dings
fabrieksarbeider
Hemelrijken 66
P. W. van Twist
machinist N.S
 
Hemelrijken 68
A. P. van Akkerveeken
meesterknecht
 
Hemelrijken 70
A. C. van Geffen
J. H. van Nuenen
ladingmeester N.S
inspecteur A.P.C
 
Hemelrijken 72
P. J. Aarts
timmerman
 
Hemelrijken 74
J. A. van Gils
kantoorbediende
 
Hemelrijken 76
A. Thomasse
G. J. Thomasse
H. Thomasse
Ga. Ja. Thomasse
controleur gasfabriek
kantoorbediende
fitter
fabrieksarbeidster
 
Hemelrijken 78
H. A. C. van der Linden
reclameschilder
 
Hemelrijken 80
B. van 't Hul
hoofdbesteller posterijen
 
Hier kruist de De Vriesstraat
Hemelrijken 82
Rijtje van 6 arbeidershuisjes, later Hemelrijken 92-102; gesloopt en hier nu de rij Hemelrijken 100-104 uit 1986
P. van der Aa
T. Huibrechtse
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Hemelrijken 84
J. M. Jacobs
hoofdagent van politie, rechercheur
 
Hemelrijken 86
J. Karel
Joh. Karel
Ma. van Engelen
bestuurder R.K. Tabaksbewerkersbond
sigarenmagazijn
werkster
 
Hemelrijken 88
J. J. Adriaans
metaaldraaier
 
Hemelrijken 90
J. H. van Gaalen
Ja. Ma. van Gaalen
Wa. Pa. Ma. van Gaalen
bankwerker
naaister
kantoorbediende
 
Hemelrijken 92
A. C. A. Heesakkers
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 92-A
Gebouwd 1926, later huisnummer 104, sloop 1985
H. van Poppel
H. C. van Thoor
A. Jansen
kopergieter
kastelein
zonder beroep
Foto. Café De Wertha van Van Thoor kreeg eind 1934 het faillissement aangezegd; in 1941 café De Kluit (J.B. Kluijtmans); in 1942 café Edelweis (P. Hendrick), een NSB-café dat in 1943 verkooppunt was voor het foute cabaret van Paulus de Ruiter; na de bevrijding lokatie voor het Leger des Heils
Hier komt in 1947 de zijstraat Nieuwe Fellenoord, met noodwinkels van in de oorlog platgebombardeerde winkels van de Fellenoord en omgeving
Hemelrijken 92-C
Later huisnummer 106, gesloopt; hier staat nu een groot complex appartementen voor ouderen (Hemelrijken 106-292)
R.K. Kweekschool voor jongens
 
 
In 1953 nog op 106; in 1975 heet het de Academie voor Onderwijzers, in 1980 de Katholieke Pedagogische Akademie (Pabo), in 1990 Pedagogische Hogeschool Hemelrijken
Hemelrijken 92-G
St. Josephvereeniging
onderwijsvereniging
Hemelrijken 92-H
Later de adressen Hemelrijken 108-124, een rij van diverse winkel-/ woonpanden.
Alles gesloopt en nu hier basisschool Hemelrijken (1986), nu huisnr. 310
Chr. van den Broek
muziekhandelaar, radiotechnisch bureau
Foto
Gebouwd in 1923; ook in 1964 op huisnr. 108 nog altijd Chr. van den Broek met elektrische apparaten
Hemelrijken 92-I
R. K. M. Deckers
Ma. Schiffer
grossier (sigaren)
dienstbode
In 1953 (huisnr. 110) sigarengroothandel A.P.J. v.d. Ven, tot 1968 "Kosan" (Karel Sanders)
Hemelrijken 94
A.Z.E.O.
G. J. van den Bos
Algemene Ziekenfonds voor Eindhoven en omstreken, secretariaat
steendrukker
Foto van het dubbelpand 112-114
Hemelrijken 96
J. P. van Gaans
P. van Gaans
sigarenmaker
zonder beroep
Hemelrijken 96-A
café 't Molentje
P. G. van Brussel

monteur
Café gebouwd in 1925; in 1934 o.a. met kaartclub De Rookende Katters, in 1940 nog altijd 't Molentje. In 1953 café Ville d'Este op 116B, in 1964 café A.P. Huyser, in 1975 heet het nog altijd Ville d'Este
Hemelrijken 96-B
Rij woonhuizen uit 1926; later huisnummers 118-128.
Gesloopt; hier nu een parkeerterrein bij een kantoorgebouw
"Janwiel"
A. J. Vervoort
J. P. van Haastrecht
M. Bezemer
Eerste Eindh. Schoenreparatie Inrichting
schoenmaker en winkelier
schoenmaker
schoenmaker
Foto: bij 118 begint een rij gewone woonhuizen, op de foto 118-120.
Op 118 rijwielhandel G. Vossen in 1940; Fa. Kliebisch in 1953 en 1975, meubelzaak
Hemelrijken 96-C
A. Fr. Berkers
J. J. van Overbeeke
Wed. G. H. Berkers-Bombeek
fabrieksarbeider
coiffeur
zonder beroep
Ook in 1941 op nr. 120 nog kapper van Overbeke
Hemelrijken 96-D
F. A. Speijer
J. H. Speijer
Ja. Ha. Speijer
kantoorbediende
commies bij de Rijksbelastingen
winkeljuffrouw
 
Hemelrijken 96-F
H. van Bekkum
J. van Bekkum
winkelier
machinist N.S
Foto van de huizen 126-128 in 1966; rechts, in 1934 "Habee", boekhandel en leesbibliotheek, wordt in 1942 leesbibliotheek J.F. Greve; ook J.F. Greve en Zn., drukkerij in 1964
Hemelrijken 96-G
A. L. J. Vaessen
J. A. Bogers
onderwijzer
handelaar in bouwmaterialen
Hemelrijken 98
Rij verschillende huizen, later huisnummers 130-140.
Gesloopt; hier nu het kantoorcomplex Pastoor Petersstraat 1-13 (uit 2002)
B. Metz
zonder beroep
 
Hemelrijken 100
R. Erkens
zonder beroep
Foto nr. 132 in 1966
Hemelrijken 102
A. A. van der Bruggen
J. H. Th. van der Bruggen
L. H. B. van der Bruggen
Aa. Ma. Aa. van der Bruggen
Huisvr. P. A. van der Bruggen-Teklenburg
kleermaker
kleermaker
boekdrukker
winkeljuffrouw
zonder beroep
Op 134 in 1964 mw. Leenders-Lenssen, sigarenwinkel
Hemelrijken 104
E. Dijkstra
exporteur
 
Hemelrijken 106
G. J. P. Persoon
Mevr. A. Persoon
kleermaker
mode-vakschool
Foto van de nrs 142-140-138 op de hoek in 1966; in 1953 kleermakerij Persoon-Gevaers op huisnr. 138. Op nr. 142 in 1953 bakker Th Heesters en in 1964 bar La Supita (genoemd naar Sus en Piet die het runden) van P.C. Kok
Hemelrijken 108
L. H. G. van den Wildenberg
agent levensverzekering
Hemelrijken 110
Hoekpand Houtstraat, later Hemelrijken 142
H. A. van Oorschot
J. F. C. van Oorschot
broodbakker
bakker
Hier kruist in 1934 de Houtstraat; tegenwoordig ligt hier een kantoorcomplex op de hoek Hemelrijken/ Pastoor Petersstraat
Hemelrijken 112
Groot hoog pand, gebouwd 1932, later Hemelrijken 148
A. L. van Etten
G. de Lange
letterzetter
glasblazer
Foto: Hemelrijken 148 in 1966


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hemelrijken 1
Lange rij oude huisjes tussen Van Kinsbergenstraat en Schoolstraat.
Foto.
Dit is allemaal gesloopt en hier kwamen in 1994 twee nieuwe rijen woningen, met in het midden een nieuwe zijstraat, het Admiralenpad
M. Ma. Basten
tuinman
Foto van begin van deze lange rij huisjes
Hemelrijken 3
Ja. Ca. Rensel
Wed. H. J. Rensel-van Zelst
winkeljuffrouw
zonder beroep
Hemelrijken 5
J. van der Voort
Ca. Aa. Ja. Verkaart
hulpcontroleur
kantoorbediende
Hemelrijken 7
H. G. Kusters
sigarenmaker
Hemelrijken 9
A. H. de Turck
H. C. de Turck
isoleerder
broodbezorger
 
Hemelrijken 11
H. H. Geeris
katoenwever
 
Hemelrijken 13
A. M. Manders
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 15
J. H. J. van de Ven
Th. L. van de Ven
bontwever
wever
 
Hemelrijken 17
H. Sanders
zonder beroep
 
Hemelrijken 19
J. L. van Raamsdonk
arbeider
 
Hemelrijken 21
A. van de Gevel
arbeider N.S.
 
Hemelrijken 23
Wed. W. J. van Liempd- Schoemaeker
werkster
 
Hemelrijken 25
H. B. Derkx
koperslager
 
Hemelrijken 27
H. Stoker
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 29
A. L. van Vugt
slijper
 
Hemelrijken 31
J. C. Rombouts
J. J. van Luytelaar
sjouwer
sigarenmaker
 
Hemelrijken 33
Chr. Gerrits
grondwerker
 
Hemelrijken 35
Wed. J. F. Mateussen-Swinkels
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 37
L. van de Voort
sigarenmaker
 
Hemelrijken 39
C. J. Borgardijn
bankwerker
 
Hemelrijken 41
J. Prins
Wed. H. Prins
technisch opzichter
zonder beroep
 
Hemelrijken 43
H. Hermsen
onderbaas
 
Hemelrijken 45
P. M. Konings
letterzetter
 
Hemelrijken 47
F. F. Jacobs
arbeider
 
Hemelrijken 49
L. G. F. Saris
beambte N.S.
 
Hemelrijken 51
M. Verkaart
hoofdagent van politie
In 1953 tot de sloop in 1990 is hier de tabakswinkel "De Sport" van oud Eindhoven-doelman Heintje Maas
Hemelrijken 53
J. F. C. Mols
machinist N.S
 
Hemelrijken 55
J. H. Vivie
bankwerker
 
Hemelrijken 57
H. A. M. Morra
H. Y. M. Morra
stoffeerder
stoffeerder
In 1953 adres voor kerkmeubelen
Hemelrijken 59
J. G. Swinkels
sigarenmaker
 
Hemelrijken 61
A. L. van Schijndel
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 63
L. van der Velden
Ma. Ga. Ea. van der Velden
bontwever
kantoorbediende
 
Hemelrijken 65
H. L. Elemans
C. Dubbelman
Wed. F. M. van Kleef-Dubbelman
arbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Hemelrijken 67
H. L. Wullems
H. L. Wullems
J. H. Wullems
L. L. Wullems
P. T. H. Wullems
glazenwasser
typograaf
monteur
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 69
C. Verhagen
Huisvr. C. Verhagen-van Hoorn
agent van politie
naaister
Als de door de moffen gearresteerde politieman Duvigneau (zie Vredesplein 37) weet te ontsnappen, wordt Verhagen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid; na 1 nacht cel wordt hij echter weer in vrijheid gesteld
Hemelrijken 71
L. A. Esseling
sigarenmaker
Foto van het eind van de lange rij huisjes
Hemelrijken 73
P. W. G. Janssen
metaalbewerker
Hemelrijken 75
J. H. van Stiphout
broodbezorger
Hiertussen bevindt zich de Schoolstraat
Hemelrijken 77
Onderdeel van de oude school hoek Schoolstraat
J. Sember
chauffeur
 
Hemelrijken 77-A
Woningen uit 1923, later huisnrs. 79-81
G. J. Sengers
procuratiehouder
Sengers staat bovenaan de NSB-lijst voor de Provinciale Staten 1935; in Eindhoven fungeerde hij in 1934 als waarnemend voorzitter van de N.S.B. In 1936 breekt hij echter met de partij en stelt zijn statenzetel ter beschikking. In 1966 woont Sengers nog altijd op dit adres
Hemelrijken 77-B
H. van Mameren
huishoudster
 
Hemelrijken 77-C
Woningen/ winkels uit ±1924, later Hemelrijken 83-93, nu er enigszins vervallen uitziend
J. Crommentuijn
J. W. Crommentuijn
Aa. Pa. Ja. Crommentuijn
Wa. Ga. Ja. Crommentuijn
assistent posterijen
kantoorbediende
winkelbediende
kantoorbediende
De 29-jarige slager van der Velden (nr. 77G) wordt in 1934 voor het gereecht gedaagd, verdacht van "bedrieglijke bankbreuk".
In 1942 Maison Buenen-van Veggel op nr. 85. In 1953 zaten hier (op 85) Kruger woninginrichting, op 87 kruidenier De Magneet, op 89 De Kleine Winst (2e-hands meubelen), op 93 slager Th. Panken-Nass. In 1964 op nr.87 Ch. Hurks levensmiddelen, op 93 slager Kuijpers
Het hoekhuis De Vriesstraat (nr. 93) is in 1975 en 1995 De Grot (foto), een nachtclub. Ook de rest is er vroeg of laat horeca geworden: cafetaria De Turck op 83, café Het Herbergske op 85, op 87 cafetaria A. Sharma, op 89 de cafés Las Vegas (1975), Aydin (1980), Lip-Stick (1985) en later videotheek Tanga
Hemelrijken 77-D
"Cuba"
A. Th. van Gennip
sigarenmagazijn
reiziger
Hemelrijken 77-E
A. J. M. Michielsen
timmerman
Hemelrijken 77-F
W. van Vlijmen
paardenslachter, slagerij
Hemelrijken 77-G
A. J. Steevens
J. G. A. van der Velden
koopman
slager, slagerij
Hier kruist de De Vriesstraat (foto)
Hemelrijken 77-H
Hoekpand De Vriesstraat, 1927, nu Hemelrijken 95-97
H. van den Broek
Huisvr. H. van den Broek-Verdonschot
fabrieksarbeider
winkelierster (kruidenierswaren)
In 1953 kruidenier J. Moonen; in 1964 en 1982 op 95 groenten, levensmiddelen Tonny van Rooij; in 1986 Casa Amor
Hemelrijken 77-I
P. J. C. Verhoeven
violist
Hemelrijken 77-J
Later huisnrs. 99-101, gebouwd 1926; in 2006 is het toenmalige sexpand verbouwd tot een mooi, net woonhuis
J. B. van den Boom
meteropnemer
In 1980 is dit het adres voor sexfilmpjes: Rosita Film en de CV 3-Cinema
Hemelrijken 77-K
Ba. Latour
G. J. Latour
Ma. Ca. Ja. Latour
dames- en kinderkleding
reiziger, manufacturenhandel
typiste
In 1982 café-bar Exodus op 101, in 1992 heet het Sex-Relaxhuis Exodus, in 1995 en 2003 Seventh Heaven Night Club
Hemelrijken 77-L
Gebouwd 1926, later pand Hemelrijken 103-107, gesloopt omstreeks 2003; nu hier op de hoek Nieuwe Fellenoord een bedrijfs/ woonpand uit 2005
De Magneet
J. H. van Vroonhoven
kruidenierswaren
expediteur
In 1995 vinden we op 103 (bovenhuis) studentenhuis (met de toepasselijke naam) Het Gleufje
Hemelrijken 77-M
C. Middelman
stoker
Het Leger des Heils zit hier op 107 in 1942. Na de oorlog moreel verval: in 1975 op 105A café-bar Moulin-Rouge, in 1980 café Exclusive, in 1985 Club Liberty, in 2001 Erotheek Sexcinema Charm
Hemelrijken 77-N
A. A. Broszeit
K. Wurchert
vertegenwoordiger
musicus
Hemelrijken 79
Later Hemelrijken 109, hoek Nieuwe Fellenoord; nu nieuw pand (2005)
E. Mosch
Fa. Wed. W. Mosch-van Bekhoven
slagersknecht
paardenslagers
Foto. In 1941 en 1964 op 109 v. Eldonk-Mosch, paardenslagers, maar de naam Mosch-van Bekhoven wordt in 1964 nog gevoerd
Hier bevindt zich later de Nieuwe Fellenoord
Hemelrijken 81
Ouder hoekpand, later nr. 111, sloop ±2002; hier nu flats op de hoek Nieuwe Fellenoord
H. C. Serton
sigarenmaker
Foto van nr. 111 (hoekpand met plat dak) in 2001
Hemelrijken 83
Twee grote huizen, 1930, later Hemelrijken 113-115
A. H. Geertman
H. J. Geertman
J. A. Geertman
J. A. Geertman
kantoorbediende
opzichter
onderwijzer
kantoorbediende
 
Hemelrijken 85
F. C. Panken
N. Th. C. Panken
Th. I. Panken
onderwijzer
boekhouder
onderwijzer
 
Hemelrijken 85-A
Rectorswoning, later huisnr. 117, gebouwd 1926
M. W. A. Sengers
Na. Ga. Houkes
rector
dienstbode
Rector Sengers overleed op 41-jarige leeftijd in 1936; hij was ook bisschoppelijk inspecteur van het R.K. onderwijs
Hemelrijken 85-B
Pensionaat gebouwd in 1922; later huisnummer 119 en in 1988 verbouwd voor eenheden voor jongeren (huisnummers 119-167)
St Josephgesticht
R.K. Meisjesschool voor L.O.
R.K. Meisjesschool voor U.L.O.
R.K. Bewaarschool
Pensionaat St Joseph
H. Slegers
Ja. Ga. Verbunt
Ma. Ja. van Rijsingen
H. A. H. de Leijer
Ma. Ma. Stracké
industrie- en huishoudschool
tuinier
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Later op nummer 121 de MHNO-Hemelrijken.
De meisjes ULO-school en bewaarschool lagen op het achterterrein, met zij-ingang aan de Houtstraat
Hemelrijken 87
Rij verschillende oudere woningen, gebouwd ±1922; later de adressen Hemelrijken 121-133
Hier komt ±±1965 een nieuw schoolgebouw voor de huishoudschool, dat in 1998 alweer gesloopt wordt.
Hier staat nu een complex (1999) van Vestide met eenheden voor jongeren
J. F. Retera
kleermaker
 
Hemelrijken 89
Ant. Vaes
fabrieksarbeider, kruidenierswaren
 
Hemelrijken 91
W. Cornelissen
kantoorbediende
 
Hemelrijken 93
C. H. Maas
H. S. Brugmans
W. F. van der Pas
kleermaker
arbeider
arbeider
 
Hemelrijken 95
J. Walraven
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 97
J. van den Heuvel
A. van den Heuvel
timmerman
zonder beroep
 
Hemelrijken 97-L
A. H. van Ruth
bankwerker
 
Hemelrijken 99
A. A. W. M. Goossens
Sigarenfabriek "GeTe"
bakker
gebr. Teurlinckx
 
Hemelrijken 101
Rij duplexwoningen in eigendom van de Zusters van Liefde van Schijndel; later Hemelrijken 135-149; sloop circa 1970
T. J. Trommels
expediteur
 
Hemelrijken 103
A. C. O. G. van den Broek
elektricien
 
Hemelrijken 105
C. L. van de Bilt
kleermaker
 
Hemelrijken 107
P. A. van Eeuwijk
arbeider
 
Hemelrijken 109
H. Verberne
colporteur
 
Hemelrijken 111
J. J. van Breemen
Ma. Ja. le Blanc
sigarenmaker
kantoorbediende
 
Hemelrijken 113
J. B. Fr. Eliëns
fabrieksarbeider
 
Hemelrijken 115
 
 
 
Hemelrijken 117
Hoekwinkel, later huisnummer 151
M. Dahmen
C. de Keizer
M. A. Dahmen
kruidenierswaren
radiotechnicus
fabrieksarbeider
In 1953 M.C. de Laat, kruidenier
Hiertussen ligt de Houtstraat; het hierna volgende gedeelte, een rij van verschillende winkels en woningen, is omstreeks 1970 gesloopt
Hemelrijken 119
Hoekwinkel, later huisnummer 153
A. Mandigers-Bervoets
G. P. van Haandel
O. W. A. Bervoets
Sa. Karsen
brood-, beschuit- en banketbakkerij
bakker
banketbakker
onderwijzeres
Foto hoekwinkel in 1967; In 1953 en 1964 was het de zaak van bakker G.P. van Haandel
Hemelrijken 121
Terugliggend pand later 155-157, 1922 gebouwd
Ned. R.K. Tabaksbewerkersbond
kantoor
Foto links 155-157, was toen (1966) aardappelhandel Roubos; in 1953 en 1964 op 155 radio-technisch bedrijf Th. de Kok (specialisme neonletters).
Rechts begint een rij huisjes met karakteristieke gevels; op de foto zien we de toenmalige huisnrs. 159-161
Hemelrijken 123
 
 
Hemelrijken 125
Fraai rijtje van karakteristieke geveltjes, later adressen Hemelrijken 159-173
J. Roelands
P. Roelands
monteur
machinist N.S
Hemelrijken 127
A. de Been
controlebeambte N.S.
Hemelrijken 129
J. C. Konings
coiffeur
 
Hemelrijken 131
D. J. C. van der Schilt
P. S. Keukens
monteur
calculator Philips
Hemelrijken 133
G. H. van Beek
grossier in Hofnar sigaren
Hemelrijken 135
J. J. Witbroek
leraar tekenen
Hemelrijken 137
W. F. Th. van de Leur
Mart. Ma. van de Leur
bakker
chef-controleur "Contraal Woningbeheer"
Foto: het einde van de karakteristieke rij; rechts op 173 in 1964 radiowinkel v.d. Pas
Hemelrijken 139
A. van Gastel
zonder beroep
Hemelrijken 141
Hoog woon/ winkelpand, gebouwd 1922, later Hemelrijken 175-177
M. F. van de Ven
schoenmaker
Foto in 1967; Kruidenier W.P. v.d. Vorst en Zn. op 175 in 1953, later (foto) Doomen-vd Vorst loodgieters
Hemelrijken 143
A. Verberne
G. A. Verberne
slager
slager
Foto; slagerij Verberne-Maas in 1941 op 177, in 1953 slagerij Verberne & Zn., in 1964 slager J. Wigmans
Hemelrijken 145
Gebouwd 1923, later huisnrs. 179-181
M. van Bussel
monteur
Foto in 1966; links een klein woonhuis (nr. 179) rechts in 1953 en 1964 de sigarenzaak van H. Rooijmans-van Lit
Hemelrijken 147
H. C. Rooijmans
H. H. Castermans
J. H. J. Beurskens
Wa. La. Ja. van Lith
typograaf, sigarenmagazijn
accountant
kantoorbediende
winkeljuffrouw
Hemelrijken 149
Winkel/ woonhuizen gebouwd in 1924, later huisnrs. 183-187
J. L. van Hout
opperman
In 1926 vestigde zich hier H.H. Notermans, fotograaf en handel in naaimachines; in 1934 is het een handel in fruit en comestibles.
Hemelrijken 151
Ba. J. La. Ca. de Bont
H. M. J. de Bont
onderwijzeres
zonder beroep
Bakker Harrie de Bont (1866-1942) heeft een zoon Cor (C.A.M. de Bont, 1900, Woensel - 1957, Weert), boekhouder en later gemeenteambtenaar, die daarna wethouder van financiën in het Eindhovense NSB-college van 1942 wordt en oliehandel op Hemelrijken 151 drijft; de verrader zal voor de bevrijding de wijk nemen, wat zijn vrouw Loes de Bont-Holten (1905, Woensel) op 2 mei 1945 met de dood moet bekopen nabij de Deense grens; hoe fout ze zijn, blijkt wel uit het feit dat ze hun 13e (!) kind in april 1944 "Diether Adolf" dopen
Op 185 is in 1964 kapper Fons van Melis gevestigd
Hemelrijken 153
L. M. C. de Bont
kantoorbediende
 
Hemelrijken 155
Gebouwd 1929, later Hemelrijken 189-191
H. H. L. J. van der Linden
J. H. van der Linden
kleermaker
meesterknecht sigarenfabriek, manufacturenhandel
Foto; in 1942 op 189 de Woenselsche Apotheek; apotheker ir. R.J. Kleinkramer (1903, Strijen) is joods en moet dus in januari 1942 vanwege de "verordering tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven" de zaak overdoen aan bewindvoerder W.J.M. Batenburg; Kleinkramer en zijn vrouw E.H. Cohen worden in 1943 in Auschwitz vergast; hun twee kinderen overleven de oorlog.
In 1953 apotheker Gr. Olthof; ook in 1967 (nog vooroorlogs gespeld) de Woenselsche Apotheek,
Hemelrijken 161
Wed. P. A. Aelberts-Kappel
zonder beroep
 

 

2. Rest van de buurt Hemelrijken-Zuid


De Houtstraat werd in 1904 aangelegd als de Nieuwstraat in Woensel. In 1920 bij de annexatie van Eindhoven wordt als straatnaam Houtstraat vastgesteld. Waar dat hout op sloeg, weet ik niet.
Het is in 1934 een dwarsverbinding tussen Kruisstraat en Boschdijk. Daar is nu niet veel van over. Alleen het eerste stuk met 5 huisjes waar de eigenaars niet zonder meer toegaven aan de sloopplannen van de gemeente, is behouden. De karakteristieke huisjes zijn dan ook maar gemeentelijk monument zijn geworden. De rest is allemaal verdwenen bij de rigoureuze reconstructie van de Fellenoord en de Boschdijk.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Houtstraat 2
Vijf nog resterende huisjes uit 1910-1912
A. van Gestel
Ma. El. Tha. Tha. van Gestel
zonder beroep
zonder beroep
 
Houtstraat 4
N.V. Sipman
W. Kroes
aannemersbedrijf
aannemer
 
Houtstraat 6
P. W. van Hoek
Th. J. van Hoek
Wed. J. C. van Hoek-Jansen
electrisch lasser
winkelier (radiotechnisch bureau)
zonder beroep
 
Houtstraat 8
P. Fr. Bovers
sigarenmaker
Foto van het gezin van 8 kinderen dat in dit kleine huisje woonde
Houtstraat 10
H. J. van den Heuvel
J. A. Geraedts
W. G. C. van den Heuvel
commies van het Kadaster
opzichter bij de Tractie N.S.
ambtenaar politiebureau
 
Hiertussen ligt, in 1934 een tiental meters naar achteren, de R.K. Bewaarschool van de Zusters van Liefde van Schijndel die in 1934 nog een adres Hemelrijken 85B heeft en de meisjes ULO; later krijgt deze kleuterschool en ULO een adres aan de Houtstraat. De zusters vertrokken in 1965. Inmiddels was er een nieuwer schoolgebouw (foto) gekomen dat tot aan de rooilijn van de Houtstraat kwam. Dat gebouw werd in 1985 gesloopt (foto)
Houtstraat 12
Laag rijhuisje, gesloopt toen hier de nieuwe gevel van de meisjesschool kwam
W. A. Hoogers
conciërge
 
Houtstraat 14
Rijtje van 3 lage huisjes, gesloopt ±1970
H. C. Rombouts
W. F. Verspaandonk
meteropnemer-geldophaler Gemeentebedrijven
kantoorbediende
 
Houtstraat 16
J. M. H. Theelen
rangeerder N.S
 
Houtstraat 18
P. A. C. Boogers
meesterknecht sigarenfabriek
 
Houtstraat 20
Rij duplexwoningen in eigendom van de Zusters van Liefde van Schijndel; van 1961 tot de sloop omstreeks 1970 heeft een deel nog gediend als magazijn voor woninginrichting Van Tuijl
A. W. C. van Hooff
kleermaker
 
Houtstraat 22
G. H. C. Göppel
fabrieksarbeider
 
Houtstraat 24
J. H. van den Wildenberg
behanger
 
Houtstraat 26
Th. J. Frunt
stoffeerder
 
Houtstraat 28
M. H. C. van den Boogaard
tegelzetter
 
Houtstraat 30
J. L. T. Jockin
Wed. T. A. M. Jockin-Warterberg
kantoorbediende
zonder beroep
 
Houtstraat 32
G. A. F. van Hulten
J. G. H. van Hulten
Huisvr. J. C. van Hulten-Quix
radiomonteur
chauffeur
zonder beroep
 
Houtstraat 34
M. G. J. Vos
chauffeur
 
Houtstraat 36
C. A. Dujardin
bierbottelaar
 
Houtstraat 38
P.N.G.V.
H. P. A. de Cocq
nachtveiligheidsdienst
kelner
 
Houtstraat 40
Misschien was dit de zijkant hoekhuis Hemelrijken
J. C. A. Geraedts
kantoorbediende
 
Hier kruist het Hemelrijken
Houtstraat 40-A
Nabij hoekpand Hemelrijken
A. F. van de Merkhof
G. A. Burght
arbeider loterij
meubelmaker
Foto in 1965
Houtstraat 42
Huizenrij, ±1925, gesloopt ±1985
P. J. C. Serton
sigarenmaker
Foto in 1984 kort voor de sloop
Houtstraat 44
J. van Hoorn
boekhouder
Houtstraat 46
L. Smulders
P. M. Smulders
W. Smulders
wever
tabaksbewerker
sigarenmaker
Houtstraat 48
G. M. van den Burgt
J. H. G. van der Burgt
Wed. P. van de Burgt-van Heugten
kantoorbediende
constructietekenaar
zonder beroep
Houtstraat 50
Huis omstreeks 1933 gebouwd, sloop ±1985
Ja. Aa. Eliëns
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Houtstraat 1
Rij verschillende huizen, gesloopt circa 1970
Huisvr. A. van de Wassenberg-Mennen
zonder beroep
Foto in 1966
Houtstraat 3
P. J. G. M. Vermeeren
huisschilder
Houtstraat 5
Eth. van de Ven
zonder beroep
 
Houtstraat 7
F. J. H. van Tuijl
J. T. Schellekens
timmerman
chauffeur
Foto in 1966, een zo typerend recht geveltje zoals er ook om de hoek in de Hemelrijken er verschillende stonden
Houtstraat 9
M. van Lieshout
marktmeester
Houtstraat 11
A. F. Kok
H. A. Kok
J. Kok
timmerman
chef reclameschilder
bezoldigd bestuurslid Ned. Tabaksbewerkersbond.
Foto in 1966
Houtstraat 13
C. J. A. Henkelman
J. C. Henkelman
W. J. Henkelman
kleermaker
schoenmaker
schoenmaker
Ook in 1953 schoenmaker Henkelman
Houtstraat 15
M. W. van Rooij
sigarenmaker
 
Houtstraat 17
Ant. H. F. van Tuijl
F. van Tuijl
J. H. P. van Tuijl
Wa. Pa. Ma. van Tuijl
behanger en stoffeerder
sigarenmaker
kantoorbediende
arbeidster drukkerij
Foto in 1966; ook 1953 hier nog Van Tuijl
Houtstraat 19
A. Mandigers
Ia. Ma. Ha. Clerx
bakker
dienstbode
Foto in 1966
Hier kruist de Hemelrijken
Houtstraat 21
Was in 1934 ook al bebouwd, maar adres ontbreekt in adresboek
 
 
Op 21 Fa. Hoogers in 1964, autobedrijf


De de Vriesstraat is een tweede dwarsverbinding tussen de Kruisstraat en de Boschdijk.

Aanvankelijk heette de straat nog de Hendrikstraat, naar de prins-gemaal van koningin Wilhelmina. In 1917 treffen we de straatnaam Burgemeester de Vriesstraat aan voor het tweede gedeelte van de straat, nabij de Boschdijk. Dit deel is vernoemd naar de toenmalige burgemeester W. de Vries van Woensel.
Bij de annexatie van 1920 wordt dit, verkort als De Vriesstraat, vastgesteld als straatnaam voor het hele stuk tussen Kruisstraat en Boschdijk.

W.M.Th.C. de Vries (1860, Schiedam - 1932, Eindhoven) was in 1905 als burgemeester benoemd. In plaats van zijn roepnaam Willem gebruikte hij zelf liever het deftigere Guillaume.
Hij zorgt ervoor dat het Rijks Krankzinnigen Gesticht op het bosrijke terrein langs de Boschdijk komt (dat zal Woensel werkgelegenheid brengen) en spant zich in om de woningnood door de bouw van grote complexen arbeiderswoningen te bestrijden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Vriesstraat 2
Fraai oud dubbelpandje,
1921
J. A. Falhaber
zonder beroep
 
De Vriesstraat 4
A. J. Booy Liewes
A. J. M. Booy Liewes
huisschilder
schilder
 
De Vriesstraat 6
Huizenrij uit 1921
J. van der Donk
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 8
Th. van Rooij
onderwijzer
 
De Vriesstraat 10
J. de Wit
sigarenmaker
 
De Vriesstraat 12
W. den Hartog
aannemer
In 1964 waren Gebr. den Hartog hier nog altijd als aannemer gevestigd
De Vriesstraat 14
G. G. Ceelen
Ma. Ga. Wa. Staals
M. Ch. Kleyn van Willigen
telegraafwachter N.S
naaister
zonder beroep
 
De Vriesstraat 16
C. A. H. Rijken
G. J. J. Rake
verzekeringsagent
gereedschapmaker
 
Hier ligt de Willem Barentzstraat
De Vriesstraat 18
Huizen 1924-1928
A. J. J. van Hoorn
assistent-makelaar
 
De Vriesstraat 20
A. Vermeulen
A. A. Vermeulen
K. J. A. Oomens
M. C. van de Jagt
kruidenierswaren
arbeider gloeilampenfabriek
werkmeester Philips
fabrieksarbeider
Herenkapper J. de Laat in 1964
De Vriesstraat 22
R. A. van der Sommen
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 24
Stoombroodfabriek, gevestigd 1916 en
woonhuis
De Nijverheid
broodfabriek
 
De Vriesstraat 26
L. Dorresteijn
bankwerker
Tevens runde Dorrestijn in 1934 een cactushandel. In 1953 hier bakker C. Smulders
De Vriesstraat 28
Woonhuizen, 1925
A. van Dommelen
A. C. W. van Gastel
stalknecht
loopknecht
 
De Vriesstraat 30
Gebouwen gesloopt rond 2000. Hier nu de woningbouw van de Meester Kooningsplaats uit 2001
R.K. Coöperatieve Verbruiksvereniging St Joseph
 
Foto in 1930; in 1964 electromotoren P.H. de Koning, Co-op Oost Brabant
De Vriesstraat 32
R.K. Coöperatieve Verbruiksvereniging St Joseph
broodbakkerij, kruidenierswaren
De Vriesstraat 34
Huizen uit 1926
J. van der Wagt
Y. van Straten
bankwerker
timmerman
 
De Vriesstraat 36
N.V. Mij. tot Bouw en Expl. van Woningen
A. G. van Straten
Wa. Ma. Bos
onroerende goederen
aannemer
fabrieksarbeidster
 
De Vriesstraat 38
J. Fr. N. Couteaux
P. L. M. Nuijts
koopman
reiziger
De 38-jarige Nuijts en 33-jarige Couteaux worden in 1934 opgepakt voor oplichterij
De Vriesstraat 40
Huizen uit 1923-1925
G. B. P. Muller
keurmeester bij de warendienst
 
De Vriesstraat 42
A. P. Steussij
timmerman
 
De Vriesstraat 44
C. de Kruyff
J. van Bentum
P. de Kruyff
borstelmaker
bedrijfsleider
fabrieksdirecteur
N.V. Culemb. Borstel- en Kwastenfabriek, sponsen, zemen, dweilen; in 1930 was de fabriek uitgebrand (foto)
Hier kruist de Hemelrijken
De Vriesstraat 46
Huizenrij arbeidershuizen tussen Hemelrijken en Boschdijk, gebouwd 1916.
Nu gesloopt; hier nu de zijkanten van de woningrij aan de nieuwe straat de Maria Montessoristraat
L. Kuijs
grondwerker
 
De Vriesstraat 48
F. J. van Ruth
J. A. Zimmerman
J. P. Zimmerman
J. P. M. Zimmerman
sigarenmaker
chauffeur
remmer N.S
bankwerker
 
De Vriesstraat 50
N. de Waal
schilder
 
De Vriesstraat 52
J. Heinrtchs
zonder beroep
 
De Vriesstraat 54
W. Fender
mechaniker
 
De Vriesstraat 56
P. Seijkens
wever
 
De Vriesstraat 60
J. H. Teeuwen
smid
 
De Vriesstraat 62
A. Verhoeven
agent in vleeswaren
 
De Vriesstraat 64
C. Hessels
K. Hekker
lood- en zinkwerker
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 66
G. J. Brood
timmerman
 
De Vriesstraat 68
W. H. ter Huurne
conducteur N.S
 
De Vriesstraat 70
A. Wehren
G. A. de Kok
wever
wever
 
De Vriesstraat 72
H. J. van Alst
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Vriesstraat 1
Twee fraaie oude huisjes,
1921
P. Th. F. Böcker
schilder
 
De Vriesstraat 3
H. T. J. Vrijdag
P. A. J. Vrijdag
Wed. P. F. Vrijdag-Ebus
kantoorbediende
timmerman
zonder beroep
 
De Vriesstraat 5
In 1971 komt hier een geheel nieuw pand
Aa. Ma. Ma. Hollanders
Wed. P. Hollanders-Huisman
kantoorbediende
zonder beroep
 
De Vriesstraat 7
Lage huisjes, 1924
G. J. C. Wilms
J. L. Wilms
Ma. Ha. Wilms
Da. Ma. Aa. Wilms
Ja. Ga. Wilms
reclametekenaar
administrateur
kantoorbediende
werkster
fabrieksarbeidster
 
De Vriesstraat 9
M. H. van den Noort
Ma. Aa. Aa. Vrijdag
fabrieksarbeider
coupeuse
 
De Vriesstraat 11
Dubbelpand, 1922
J. A. van den Wildenberg
agent levensverzekering
 
De Vriesstraat 13
P. F. Verhoeven
kantoorbediende
 
De Vriesstraat 15
Verschillende huizen, 1924-1925
J. B. P. Hollanders
kantoorbediende
 
De Vriesstraat 17
M. Maas
seinwerker N.S
 
De Vriesstraat 19
P. J. van Gennip
Th. van Gennip
Ma. Ca. Ja. van Gennip
P. J. van Gennip
schilder
kleermaker
naaister
zonder beroep
 
De Vriesstraat 21
J. A. Snep
bankwerker
 
De Vriesstraat 23
P. J. van Hoof
W. A. van Hoof
W. P. van Hoof
agent Meierijsche Courant
inpakker
sigarenmaker
 
De Vriesstraat 29
Lange rij arbeidershuisjes, 1923-1924
H. Verbeek
sigarenmaker
 
De Vriesstraat 31
L. Thijsen
fabrieksbaas
 
De Vriesstraat 33
A. Prasser
M. A. Prasser
timmerman
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 35
P. M. A. van de Ven
smid-bankwerker
 
De Vriesstraat 37
A. N. van der Paalen
sigarenmaker
 
De Vriesstraat 39
Wed. A. H. N. Hagoort-van Bel
zonder beroep
 
De Vriesstraat 41
J. C. Koppelmans
sigarenmaker
 
De Vriesstraat 43
J. G. Klein
J. W. Bor
glasblazer
glasblazer
 
De Vriesstraat 45
A. P. J. van de Bilt
P. Th. Ph. van de Bilt
fabrieksarbeider
brievenbesteller
 
De Vriesstraat 47
J. Krekels
sigarensorteerder
 
De Vriesstraat 49
E. H. Poell
timmerman
 
De Vriesstraat 51
N. Klaver
elektricien
 
De Vriesstraat 53
H. J. C. van Dommelen
P. L. van Kol
timmerman
zonder beroep
Van Kol moet in de oorlog fout zijn geweest: hij verloor het Nederlanderschap doordat hij in vreemde krijgsdienst geweest was
De Vriesstraat 55
H. C. Frencken
kleermaker
 
De Vriesstraat 57
M. A. A. H. Paulissen
behanger-stoffeerder
 
De Vriesstraat 59
Fa. J. Hanique & Zn.
J. B. A. H. Hanique
steenhouwerij
steenhouwer
 
De Vriesstraat 61
J. A. Boomkens
koopman
In 1953 en 1964 kledingwinkel Boomkens-Vellema
De Vriesstraat 63
J. Th. Stroeken
machinist N.S
 
De Vriesstraat 65
A. W. Eggenhuizen
melkventer
 
De Vriesstraat 67
J. Meerkerk
smid
 
De Vriesstraat 69
A. H. Megens
W. J. van Voorst
bakker
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 71
R. van der Wijk
betonvlechter
 
De Vriesstraat 73
A. Haspels
timmerman
 
De Vriesstraat 75
P. A. Bouwens
tramconducteur
 
De Vriesstraat 77
Twee lage huisjes
J. J. G. Blatter
P. J. van den Broek
kantoorbediende
zonder beroep
 
De Vriesstraat 79
"De Heuvel"
H. van Schijndel
sigarenmagazijn
houtbewerker
In 1995 studentenhuis Casa Narvaeza
De Vriesstraat 79-A
Pand 1927
R. Th. J. M. van Rooij
schilder
 
Hier kruist de Hemelrijken
De Vriesstraat 81
Huizenrij arbeidershuizen tussen Hemelrijken en Boschdijk, gebouwd 1916.
Nu gesloopt; hier nu een rij sociale nieuwbouw uit 1985-1986
Wed. Th. Mentrop-van Delft
zonder beroep
 
De Vriesstraat 83
J. V. Gubbels
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 85
A. J. Kuijpers
fabrieksarbeider, afdelingsbaas
 
De Vriesstraat 87
H. Paans
bankwerker
 
De Vriesstraat 89
P. van Rooij
Wed. J. F. van Rooij- den Ouden
agent spaar- en voorschotbank
zonder beroep
 
De Vriesstraat 91
F. H. Pulles
J. W. Niehaus
fabrieksarbeider
schoenmaker
 
De Vriesstraat 93
J. Maes
fabrieksarbeider
 
De Vriesstraat 95
Wed. J. G. van Ruth-Boogaarts
zonder beroep
 
De Vriesstraat 97
M. J. van Hout
broodbezorger
 
De Vriesstraat 101
H. van Beek
W. Schouten
meesterknecht
kantoorbediende
 
De Vriesstraat 103
A. van Stratum
Th. J. van Stratum
tabakstripper
houtbewerker
 
De Vriesstraat 105
M. van den Eeden
machinereparateur
 
De Vriesstraat 107
B. J. Mossink
Ja. Ma. Mossink
kleermaker
werkster
Bernard Mossink had zich hier al in 1917 als kleermaker gevestigd; in 1953 zat hij er nog altijd


De Willem Barentzstraat verbindt in 1934 de Schoolstraat met de De Vriesstraat. Het is een pas in 1930 aangelegd straatgedeelte. Er zijn dan al wel plannen om de straat verder door te trekken, maar het huidige gedeelte tussen de Schoolstraat en de Van Gentstraat is pas omstreeks 1960 gerealiseerd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willem Barentzstraat 24
Huizenrij uit 1930
H. Smulders
H. J. C. Smulders
T. H. J. Smulders
meesterknecht
magazijnknecht
bankwerker
 
Willem Barentzstraat 26
H. Ewalts
schaalknecht N.S
 
Willem Barentzstraat 28
D. J. Fuchs
G. Th. Neuteboom
J. M. Timmermans
fabrieksarbeider
winkelbediende
fabrieksarbeider
 
Willem Barentzstraat 30
H. L. van den Heuvel
Ma. Sa. Ca. van den Heuvel
Wa. La. Ja. van den Heuvel
bezoldigd bestuurder R.K. Tabaksbewerkersbond
winkelbediende
winkelbediende
 
Willem Barentzstraat 32
M. P. Hurkmans
laborant
 
Willem Barentzstraat 34
A. Sanders
G. H. Kuijer
M. Sanders
W. Sanders
wever
analyst warenkeuring
sigarenmaker
houtbewerker
 
Willem Barentzstraat 36
Directiewoning uit 1930
H. W. A. Rommers
directeur Coop. Vereniging St. Joseph
In 1955 wordt dit kindertehuis Het Behouden Huys, in 1995 is het studentenhuis Pijterselie (foto)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willem Barentzstraat 33
Winkel, 1931
C. J. Gerrits-van Bussel
kruidenier
 
Willem Barentzstraat 35
Woningrij uit 1930-1931
C. W. van Rooij
sigarenmaker
 
Willem Barentzstraat 37
R. Brakel
zonder beroep
 
Willem Barentzstraat 39
P. J. C. Smolders
J. M. J. Smolders
verzekeringsagent
zonder beroep
 
Willem Barentzstraat 41
H. J. Vernooij
H. P. Snijders
J. L. van der Geest
R. M. J. Eijsink
F. van der Geest
kruideniersbediende
reiziger
magazijnbediende
timmerman
zonder beroep
 
Willem Barentzstraat 43
C. L. de Visser
Ca. de Visser
W. C. de Visser
bankwerker
doktersassistente
poetser
 
Willem Barentzstraat 45
C. N. Th. C. Beltz
Ernest Claes Antwerpen
ambtenaar bij de Raad van Arbeid
reisbureau, agent Ch. Beltz
 
Willem Barentzstraat 47
A. van Dorst
W. J. Zweegers
Huisvr. J. van Loon-van Mierlo
metselaar
automonteur
zonder beroep
 
Willem Barentzstraat 49
C. F. L. Vink
agent van politie
 
Willem Barentzstraat 51
H. J. Schel
bode
 
Willem Barentzstraat 53
A. T. L. Mansvelders
leerling-machinist N.S.
 
Willem Barentzstraat 55
J. M. B. Jacobs
ambtenaar bij het Burgerlijk Armbestuur
 
Willem Barentzstraat 57
J. A. Renders
machinezetter
 
Willem Barentzstraat 59
Fr. W. van Dijck
timmerman
 
Willem Barentzstraat 61
M. Fr. Gruijthuijsen
A. Nijbroek
timmerman
fabrieksarbeidster
 
Willem Barentzstraat 63
W. T. Smeelen
onderbaas
 


De Schoolstraat in 1934 een straat die loopt van de Willem Barentzstraat tot de Boschdijk. Genoemd naar de oude (1904) school op de hoek van de Hemelrijken. Voor 1920 had de straat nog de Julianastraat geheten.
Het is een lange straat met lange rijen arbeidershuisjes. Die zijn echter allemaal gesloopt en vervangen door andere rijen 'sociale woningbouw'.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schoolstraat 2
Rij arbeidershuisjes tussen Willem Barentzstraat en Zoutmanstraat.
Gesloopt en hier nu de rij huizen Schoolstraat 2-22 uit 1997 en bedrijfspand Willem Barentzstraat 8 uit 1996
P. Dielesen
T. van Es
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 4
A. Ch. van Zutphen
Ma. Ha. van Zutphen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Schoolstraat 6
C. C. H. Seegers
W. A. Seegers
W. H. Seegers
wever
bankwerker
expeditieknecht
 
Schoolstraat 8
M. J. A. Wijn
sigarenmaker
 
Schoolstraat 10
J. H. Muzers
P. J. Huben
P. T. Weertz
fabrieksarbeider
radiomonteur
portier
 
Schoolstraat 12
B. A. Harbers
arbeider
 
Schoolstraat 14
M. Jansen
handelaar
 
Schoolstraat 16
Ha. Ma. Thijsen
zonder beroep
 
Schoolstraat 18
C. M. Aarts
sigarenmaker
 
Schoolstraat 20
A. A. Driessen
textielarbeider
 
Schoolstraat 22
J. C. M. Retera
sigarensorteerder
 
Schoolstraat 24
B. J. van Hoek
sigarensorteerder
 
Schoolstraat 26
W. Jansens
magazijnmeester
 
Schoolstraat 28
J. Gevers
sigarenmaker
 
Schoolstraat 30
J. Fr. Gudden
Th. J. Gudden
opperman
hoedenmaker
 
Schoolstraat 32
A. Goudkuil
B. P. van Sleeuwen
metaaldraaier
zonder beroep
 
Schoolstraat 34
J. H. A. Klaassen
Wed. A. L. Klaassen-van der Salm
melkventer
zonder beroep
 
Schoolstraat 36
H. M. Sanders
broodbezorger
 
Schoolstraat 38
F. J. C. Mandigers
sigarenmaker
 
Schoolstraat 40
J. Bouwer
sigarenmaker
 
Schoolstraat 42
Winkel op de hoek Zoutmanstraat; hier nu een plantsoentje
P. J. de Rooij-Vroomen
kruidenier
 
Hiertussen ligt de Zoutmanstraat
Schoolstraat 44
Rijtje arbeiderswoningen tussen Zoutmanstraat en Hemelrijken.
Gesloopt en hier nu een sociaal nieuwbouwrijtje 42-58 uit 1994
J. Kruizinga
glasblazer
 
Schoolstraat 46
W. L. Sanders
sigarenmaker
 
Schoolstraat 48
P. A. Corstiaans
sigarenmaker
 
Schoolstraat 50
A. van Brakel
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 52
J. Eijkemans
arbeider N.S.
 
Schoolstraat 54
F. Pero
sigarenmaker
 
Schoolstraat 56
F. J. van de Ven
sigarenmaker
 
Schoolstraat 58
H. van Glabbeek
magazijnbediende
 
Hiertussen kruist de Hemelrijken
Schoolstraat 60
Rij arbeidershuisjes tussen Hemelrijken en Boschdijk.
Gesloopt en hier nu de rij huizen Schoolstraat 60-82 uit 1988
L. S. van de Goorberg
timmerman
 
Schoolstraat 62
E. H. Restiau
H. Oehler
Wed. E. J. Restiau-Gruijters
kantoorbediende
ijsventer
zonder beroep
 
Schoolstraat 64
P. de Brouwer
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 66
P. J. van de Donk
controleur
 
Schoolstraat 68
A. Rooijakkers
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 70
A. F. Alders
Th. J. Berenbroek
Th. J. Berenbroek
kantoorbediende
bankwerker
administrateur
 
Schoolstraat 72
H. W. van Mierlo
J. Th. C. van Mierlo
Ma. Schulzkij
magazijnmeester
elektricien
fabrieksarbeidster
 
Schoolstraat 74
Fr. H. Bogers
hoofdstoker Gemeentebedrijven
 
Schoolstraat 76
L. C. Louwers
meesterknecht
 
Schoolstraat 78
J. A. Smitz
sigarenpakker
 
Schoolstraat 80
P. J. M. Berkers
huurophaler bij Centraal Woningbeheer
 
Schoolstraat 82
A. Lardinois
glasblazer
 
Schoolstraat 84
A. C. Smulders
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 86
P. A. C. Oppers
getouwsteller
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schoolstraat 1
Rij arbeidershuisjes vanaf de hoek Willem Barentzstraat.
Gesloopt en hier nu de rij huizen Schoolstraat 1-29 uit 1995
J. Pijl
J. Pijl
timmerman
gereedschapmaker
 
Schoolstraat 3
W. N. Sloendregt
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 5
H. J. Jansen
rangeerder N.S
 
Schoolstraat 7
H. Leysten
W. F. M. H. Leysten
zager
machinesteller
 
Schoolstraat 9
H. Schelling
gasfitter
 
Schoolstraat 11
J. Kampert
J. G. P. Wijtenburg
P. J. Kampert
fabrieksarbeider
magazijnbediende
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 13
J. Seuntjens
glasblazer
 
Schoolstraat 15
J. W. A. Kobussen
Wed. A. J. H. Spoorenberg-Daamen
instrumentmaker
zonder beroep
 
Schoolstraat 17
P. Monen
sigarenmaker
 
Schoolstraat 19
P. Termaat
Wed. W. W. Brouwer-Termaat
sigarenmaker
zonder beroep
 
Schoolstraat 21
H. M. van Tongeren
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 23
M. H. van der Loo
arbeider
 
Schoolstraat 25
J. C. van de Gevel
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 27
J. F. J. van Gelooven
wisselloper
 
Schoolstraat 29
J. C. A. van Lierop
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 31
J. J. Gelsing
onderbaas
 
Schoolstraat 33
P. J. van den Hurk
pakkerijbaas
 
Schoolstraat 35
G. W. M. van den Boomen
H. J. van den Boomen
bankwerker
kleermaker
 
Schoolstraat 37
Ant. van Leuken
los arbeider
 
Schoolstraat 39
M. H. Kunkels
arbeider N.S.
 
Schoolstraat 41
Vier nog bestaande huizen uit 1928
J. J. Renders
meesterknecht
 
Schoolstraat 41-A
N. van Bentum
borstelmaker
 
Schoolstraat 41-B
H. Scholte
monteur
 
Schoolstraat 41-C
B. A. Reniers
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 41-D
De oude school uit 1904 op de hoek Hemelrijken; tegenwoordig adres Hemelrijken 75A-F
Christelijk Nationale school voor L.O.
 
 
Hier kruist de Hemelrijken
Schoolstraat 43
Rij arbeidershuisjes tussen Hemelrijken en Boschdijk.
Gesloopt en hier nu de zijkanten van de woningen aan de Maria Montessoristraat (1987)
G. de Jong
sigarenmaker
 
Schoolstraat 45
J. C. Retera
glassorteerder
 
Schoolstraat 47
C. M. Smulders
J. C. A. Smulders
Ca. Ja. Aa. Smulders
arbeider
arbeider
fabrieksarbeidster
 
Schoolstraat 49
J. P. van Breugel
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 51
Ca. Wa. van Hemme
J. B. van Hemme
fabrieksarbeider
timmerman
 
Schoolstraat 53
H. P. J. van Mierlo
elektromonteur
 
Schoolstraat 57
J. H. Klaassen
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 59
C. F. Pluim
bankwerker
 
Schoolstraat 61
G. A. van den Boomen
sigarenmaker
 
Schoolstraat 63
G. Zentner
L. J. Koolen
smid
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 65
J. Meeuwis
fabrieksarbeider
 
Schoolstraat 67
A. J. van der Stonden
huisschilder
 
Schoolstraat 69
P. van den Nieuwenhof
houtbewerker
 


De Zoutmanstraat is een verbinding tussen Van Kinsbergenstraat en Schoolstraat. Voor 1920 was dit nog de Oranjestraat geheten.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zoutmanstraat 2
Het hoekpand Van Kinsbergenstraat, gesloopt ±1992
L. van der Wal
koperslager
 
Zoutmanstraat 4
Een rij van 22 arbeidershuisjes; gesloopt en hier nu nieuwbouw uit 1994 (nrs. 2-40, met onderbreking van het toen nieuw aangelegde Admiralenpad)
Huisvr. H. H. P. Janssen-Mentrop
arbeidster
 
Zoutmanstraat 6
F. J. Maas
K. Chaineux
L. F. H. Maas
sigarenmaker
slager
kantoorbediende
 
Zoutmanstraat 8
R. Smink
kantoorbediende
 
Zoutmanstraat 10
P. van Zandvoort
fabrieksarbeider
 
Zoutmanstraat 12
M. L. Verheijde
stoker
 
Zoutmanstraat 14
A. Bergmans
gemeentearbeider
 
Zoutmanstraat 16
A. P. J. Eijkens
schilder
 
Zoutmanstraat 18
J. W. van Bakel
Wed. B. L. Talens-van Bakel
huisschilder
zonder beroep
 
Zoutmanstraat 20
M. A. J. Schalks
fabrieksarbeider
 
Zoutmanstraat 22
H. Verbeek
damastwever
 
Zoutmanstraat 24
H. Hoens
tabaksbewerker
 
Zoutmanstraat 26
H. S. L. Herps
fabrieksarbeider
 
Zoutmanstraat 28
J. C. Timmermans
J. J. Timmermans
magazijnknecht
wegwerker N.S
 
Zoutmanstraat 30
J. L. Wisse
machinist N.S
 
Zoutmanstraat 32
A. Th. van der Donk
schoenmaker
 
Zoutmanstraat 34
P. Th. van Rooij
voerman
 
Zoutmanstraat 36
J. H. Hillen
bankwerker N.S.
 
Zoutmanstraat 38
J. Loomans
grondwerker
 
Zoutmanstraat 40
J. H. Bierman
wever
 
Zoutmanstraat 42
A. Smolders
sigarenmaker
 
Zoutmanstraat 44
J. Th. A. Thomassen
sigarensorteerder
 
Zoutmanstraat 46
J. van den Hurk
M. C. van den Hurk
Wed. Th. van den Hurk-Beeren
magazijnbediende
voorwerker
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Tussen de Van Kinsbergenstraat en de eerste huisjes aan deze zijde is in 1934 een groot open veld, een moestuin; tegenwoordig is op deze plaats de Van Gentstraat gekomen
Zoutmanstraat 1
Rijtje van 5 huisjes op de hoek Schoolstraat (foto); hier vinden we nu een plantsoentje
J. A. van den Broek
L. J. van de Ven
voddenkoopman
los arbeider
In de achtertuin kwam in de oorlog een vliegtuig terecht
Zoutmanstraat 3
A. A. C. Kouwenberg
sigarenmaker
 
Zoutmanstraat 5
H. van Rooij
Wed. J. van Rooij-van Houtert
sigarenmaker
zonder beroep
 
Zoutmanstraat 7
W. H. van Heugten
meesterknecht
 
Zoutmanstraat 9
H. Viveen
fabrieksarbeider
 


De Kaneelstraat is een dwarsstraatje tussen Hemelrijken en Boschdijk. Voor 1920 heette het nog officieel de Dwarsstraat.
De nieuwe straatnaam sluit aan bij de het 'specerijenbuurtje', bij de Zout- en Peperstraat, zijstraten aan de andere zijde van de Boschdijk. De straat maakte ook geen onderdeel uit van de sociale huurwoningen van de Zeeheldenbuurt, maar bestond uit een aantal verschillende eigen woningen.
Na de renovatie van 1990 is de straat grotendeels 'ingepikt' door de sociale woningbouw.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kaneelstraat 2
Huizenrij, lage huisjes (foto), gesloopt en in 1990 vervangen door rijtje nieuwbouw (nu nrs. 2-8A)
T. H. Vos
sigarenmaker
 
Kaneelstraat 2-A
H. H. Dijsselbloem
bankwerker
 
Kaneelstraat 2-B
A. M. C. van de Ven
sigarenmaker
 
Kaneelstraat 4
M. P. C. van de Ven
sigarenmaker
 
Kaneelstraat 6
A. Cavens
Fr. C. P. Cavens
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Kaneelstraat 8
L. C. van Tuijl
sigarenmaker
 
Kaneelstraat 10
Tweekappertje, 1926
P. J. Vermeulen
bankwerker
 
Kaneelstraat 12
J. Vermeulen
magazijnknecht
 
Kaneelstraat 14
Tweekapper, 1927
F. A. van Tuijl
kantoorbediende
 
Kaneelstraat 16
L. H. M. Driessen
sigarenfabrikant
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kaneelstraat 1
Huizenrij, gesloopt en in 1990 vervangen door rijtje nieuwbouw (nu nrs. 1-19)
L. van den Broek
sigarenmaker
Foto in 1975
Kaneelstraat 3
J. C. Dirkx
L. Th. C. Dirkx
P. J. L. C. Dirkx
agent levensverzekering
kantoorbediende
onderwijzer
Kaneelstraat 5
A. L. J. Dujardin
H. P. M. Dujardin
J. H. Dujardin
L. J. Dujardin
W. J. H. Dujardin
kantoorbediende
handelsagent
hulpassistent
kantoorbediende
magazijnbediende
Kaneelstraat 7
J. Kip
glasblazer
Kaneelstraat 9
J. W. Scholl
machinist
Kaneelstraat 11
F. Aarts
G. Ph. A. Aarts
Aa. Ja. Wa. Aarts
Ca. Ma. Ca. Aarts
sigarenmaker
bakker
stikster
plakster

3. De Van Kinsbergenstraat, scheiding tussen Noord en Zuid

De woonbuurt tussen Kruisstraat en Boschdijk wordt in het midden doorsneden door de Van Kinsbergenstraat.
Aan de zuidkant was wat aanvankelijk was aangelegd als een buurt met Oranjehuis-straten, aan de noordzijde lag de Wereldoorlogbuurt. Na 1920 kregen de meeste van deze straten van deze twee buurten namen van vaderlandse zeehelden.

De sociale huurwoningen aan de noordkant werden omstreeks 1985 gerenoveerd. De zolderverdieping van de lage huisjes werd soms verhoogd en de gevel werd met lelijke (goedkoop en onderhoudsvrij) kunststofplaten verpest.
Aan de zuidkant werd de renovatie omstreeks 1990 anders aangepakt: het werd gesloopt en door nieuwbouw vervangen.

De Van Kinsbergenstraat is een dwarsverbinding tussen Kruisstraat en Boschdijk. Voor 1920 heette de straat de Emmastraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Kinsbergenstraat 2
Nabij hoek Kruisstraat; ws. bom in de oorlog
Ga. Ma. van de Ven
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 4
Twee oude huisjes, ±1915
A. Willemsen
J. van den Broek
Th. Fr. van den Broek
rangeerder N.S
verzekeringsagent
timmerman
In 1980 Otten's Vishandel
Van Kinsbergenstraat 6
J. J. van Esch
agent van politie
Agent is een zwaar beroep; Van Esch werd in 1933 met bijl bedreigd door een 43-jarige woesteling en moest zich met zijn collega met getrokken sabel en revolver verdedigen
Van Kinsbergenstraat 8
Hier nu een braakliggend veldje
G. Vossen
rijwielhersteller
In 1953 kruidenier M.A. van Esch
Van Kinsbergenstraat 10
Rij arbeiderswoningen, 1920; lelijk gerenoveerd omstreeks 1985-1990
C. Brugge
conducteur N.S
 
Van Kinsbergenstraat 12
L. Smulders
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 14
H. F. C. Smits
hulpmonteur
 
Van Kinsbergenstraat 16
W. J. L. van de Waarsenburg
typograaf
 
Van Kinsbergenstraat 18
J. Fr. van Baarschot
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 20
P. W. A. Ph. Labrijn
machinist N.S
 
Van Kinsbergenstraat 22
J. van Glabbeek
W. A. Swinkels
arbeider
arbeider
 
Van Kinsbergenstraat 24
P. H. J. Nagelkerke
onderbaas
 
Van Kinsbergenstraat 26
J. C. van der Ven
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 28
J. Combee
J. Hendriks
chauffeur
tabakskerver
 
Van Kinsbergenstraat 30
Mar. Meelen
fabrieksbaas
 
Hier de zijstraat Piet Heinstraat
Van Kinsbergenstraat 32
Rij arbeiderswoningen, 1920; lelijk gerenoveerd omstreeks 1985-1990
A. Schut
J. J. Vermulst
arbeider
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 36
J. Saas
onderbaas Philips
 
Van Kinsbergenstraat 38
C. Koks
chauffeur
 
Van Kinsbergenstraat 40
W. J. Roordink
Chra. Ha. Ma. van Hoek
rijtuigpoetser N.S.
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 42
A. Gijsberts
baas op een pakkerij
 
Van Kinsbergenstraat 44
L. C. van den Hurk
lampenist Gemeentebedrijven
Van den Hurk is werkzaam op de Gasfabriek; hij trouwt begin 1920 en exact 9 maanden later wordt de eerste geboren; het gezin krijgt 9 kinderen; de zevende, dochter Ra. Ma. Ja. van den Hurk (1930) woont hier in 2013 nog steeds, haar hele leven onafgebroken op dit adres blijven wonen
Van Kinsbergenstraat 46
L. Vroomen
portier
 
Van Kinsbergenstraat 48
G. J. Reker
J. H. Reker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 50
Hoekwinkel, tegenwoordig adres Witte de Withstraat 31
Ed. Moras
M. N. Keuten
winkelier (kruidenierswaren)
handelsreiziger
In 1953 groenteboer Jan Post, hij verkocht o.m. de productie van de moestuin van Frans van den Broek aan de overkant aan de Zoutmanstraat.
In 1975 Van Rooyen, schoenen, in 1980 tot 1987 supermarkt Van Leeuwen
Hier de zijstraat de Witte de Withstraat
Van Kinsbergenstraat 52
Rij arbeiderswoningen; lelijk gerenoveerd omstreeks 1985-1990
Th. J. C. Dekkers
chauffeur
 
Van Kinsbergenstraat 54
A. Esseling
Aa. Ma. Ja. van Oers
P. Esseling
glasinstrumentmaker
naaister
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 56
Wed. F. C. van Glabbeek-Merkx
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 58
K. Mertens
mechaniker
 
Hiertussen liggen de zijstraten Van Speijkstraat en Heemskerkstraat
Van Kinsbergenstraat 60
Dubbelpand 1929
P. J. van Oosterhout
instrumentmaker
 
Van Kinsbergenstraat 62
L. J. Stommels
kleermaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Kinsbergenstraat 1
Rijtje oude woningen, nu hier nieuwbouwrij uit 1988
F. Kuijpers
Aa. Ma. Kuijpers
Wed. J. Kuijpers-van Rooij
herenkleermaker
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 3
J. F. Kuijpers
sigarensorteerder
 
Van Kinsbergenstraat 5
W. F. C. van der Weijden
controleur
 
Van Kinsbergenstraat 7
A. van den Boogaart
beambte N.S.
 
Van Kinsbergenstraat 9
F. van der Weijden
sigarenmaker
 
Van Kinsbergenstraat 11
J. Franssen
J. J. Uijen
fabrieksarbeider
glas-in-loodzetter
 
Van Kinsbergenstraat 13
Fraai oud pandje, in 2013 helaas gesloopt (foto)
A. H. Verbeek
P. C. Verbeek
P. J. Verbeek
drukker
metaalbewerker
zonder beroep
In 1964 Merkelbach & Zn., beton
Van Kinsbergenstraat 15
Verschillende groepjes lage huisjes, ca. 1920-1925, sommige nu nog gaaf, andere verbouwd of vernieuwd; nummer 27 werd in de oorlog vernieuwd, nr. 33 werd in 1990 herbouwd
Ch. van de Moosdijk
R. Göbel
W. C. van de Moosdijk
fabrieksarbeider, fotograaf
onderbaas
monteur
 
Van Kinsbergenstraat 17
J. van Ruth
J. van Ruth-Ivits
fabrieksarbeider
kruidenierswaren, pluimvee-artikelen
In 1953 had B.M. Vos hier een accordeonhandel. In 1987 Charlie's Koffieshop, in 1989 boekenantiquariaat De 20e eeuw
Van Kinsbergenstraat 19
B. M. Hendrikx
G. A. M. Hendrikx
H. Hendrikx
tuinier
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 21
F. Vesters
fitter
In 1964 poelier v.d. Boomen
Van Kinsbergenstraat 23
Wed. C. van Gennip-van Schoonderwald
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 25
L. Kruijtzer
P. van Gils
W. Puts
onderbaas
metselaar
sigarenmaker
 
Van Kinsbergenstraat 27
C. Bakers
sigarensorteerder
In 1953 handel in duivenvoer "De Vredesduif"
Van Kinsbergenstraat 29
Wed. L. van Rijsingen-van Tuijl
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 31
A. Vroege
A. H. Vroege
motor- en rijwielhandelaar
bankwerker
Vroege zit hier al sinds 1924 met kachels en rijwielen; in 1953 en 1964 Fa. Gebr. Vroege, electrotechnische handel en huishoudelijke apparaten. In 1975 en 1982 café-bar Piet Hein, in 1985 café Cagalyan, maar in 1986/87 weer Piet Hein. In 1990 antiek, 1992 haarmode Linda
Van Kinsbergenstraat 33
P. J. Luchtmeyer
winkelier (kruidenierswaren)
Grossierderij in chocolade en suikerwerken, ook nog in 1953; in 1964 bloemisterijartikelen Kielenstijn
Van Kinsbergenstraat 35
A. van den Boomen
Ca. van den Boomen
J. A. van den Boomen
Wed. G. van den Boomen-Ector
inspecteur levensverzekering
typiste
bankbeambte
zonder beroep
 
Van Kinsbergenstraat 37
Troost & v.d. Boomen
A. P. de Visser
sigarenfabriek
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 39
Groot woon/ bedrijfspand, ±1932, nu nrs 37A-39, met achter de oude sigarenfabriek (1921)
F. van den Boomen
Fa. Troost & van den Boomen
sigarenfabrikant
sigarenfabriek
In 1953 hier behalve Troost & v.d. Boomen ook (achter) de hoedenfabriek Jan Spoorenberg gevestigd.
In 1964 behalve fabriek Spoorenberg ook (voor) de houtwinkel v.d. Boomen, later Hubo
Van Kinsbergenstraat 41
Laag oud huisje, hoek Zoutmanstraat
H. L. van de Ven
kapper
In 1953 kapper "Zozima", in 1990 Fa. Jongeneel, Zuid-Ned. Amusement
Hier zijstraat de Zoutmanstraat
Van Kinsbergenstraat 43
Rijtje karakteristieke arbeidershuisjes, helaas gesloopt en hier nu een rij woningen uit 1994
A. C. Kriesels
fabrieksarbeider
Foto in 1982; links is voordeur Zoutmanstraat 2, rechts de voordeur Van Kinsbergenstraat 43
Van Kinsbergenstraat 45
Th. A. van den Bergh
stoker
Van Kinsbergenstraat 47
A. M. van de Ven
meesterknecht
 
Van Kinsbergenstraat 49
H. W. C. van Hoek
W. L. A. van Hoek
onderbaas
blikslager
 
Van Kinsbergenstraat 51
G. Borghouts
metselaar
 
Van Kinsbergenstraat 53
P. van Hout
sigarenmaker
 
Van Kinsbergenstraat 55
A. P. J. Taabe
C. J. Taabe
drukker
behanger
 
Van Kinsbergenstraat 57
H. van Tuijl
smid-bankwerker
 
Hiertussen begint de straat Hemelrijken
Van Kinsbergenstraat 59
Hoek Hemelrijken ±1980 gesloopt, hier nu groen veldje (foto voor de sloop)
P. J. B. Weesing
elektro-monteur, sigarenmagazijn
In 1953 en 1964 groenteboer P.J. Sprengers, in 1975 Verouden meublilering
Van Kinsbergenstraat 61
H. J. van Turnhout
P. H. C. van Turnhout
linnenwever
kantoorbediende
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren. In 1953 dameskapper Fa. van Antwerpen
Van Kinsbergenstraat 63
Rijtje lage oude huisjes 1923
G. van den Elsen
G. A. J. van den Elsen
houtbewerker
textielarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 65
H. van Gestel
winkelier
 
Van Kinsbergenstraat 67
B. F. van Lierop
fabrieksarbeider
 
Van Kinsbergenstraat 71
M. van der Schoot
remmer N.S
 
Van Kinsbergenstraat 73
Hier nu een aanbouwgarage bij 71
J. Baaijens
sigarenmaker
Tevens hier in 1934 handel in kruidenierswaren; in 1953 kruidenier Baaijens-v.d. Ven

 

4. Vredesplein en omgeving

Het Vredesplein was het centrum van een in 1919 gerealiseerde volksbuurt. De Groote Oorlog was net afgelopen en de straten kregen een op die periode geïnspireerde namen. Zo kwamen de Distributiestraat, Mobilisatiestraat, Staat van Belegstraat en zelfs een Crisisstraat en Woningnoodstraat.
In 1920, bij de annexatie door Eindhoven, zal men dat toch vreemde straatnamen met een soms te negatieve connotatie gevonden hebben, en de namen werden veranderd in namen afgeleid van zeehelden uit de vaderlandse geschiedenis. Alleen de naam Vredesplein bleef gehandhaafd.

In 1934 woonden in deze buurt (niet op het Vredesplein maar wel in verschillende zijstraten) opvallend veel mensen die werkzaam zijn bij de Nederlandse Spoorwegen.

Bij de renovatie van omstreeks 1985 zijn de twee lange zijden het Vredesplein gespaard. Als een van de weinige gedeeltes in de buurt. Die kanten zien er tegenwoordig nog gaaf oud uit, terwijl de korte zijden werden verpest door er die lelijke witte platen aan de gevel aan te brengen.
Momenteel zijn er vergevorderde plannen om de oude buurt ingrijpend te vernieuwen. Er zijn plannen om (bijna?) alles te slopen. Het is te hopen dat de weinige nog gave honderd jaar oude huisjes (Vredesplein, Van Speijkstraat, Van Galenstraat) nog behouden zullen blijven.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vredesplein 1
Rij woningen uit 1919, tussen de Van Speijkstraat en de De Ruijterstraat
H. J. C. van Valen
J. A. C. van Valen
J. J. van Valen
fabrieksarbeider
kantoorbediende
winkelier (kruidenierswaren)
In 1953 de hoekwinkel van kruidenier/ sigarenhandelaar Th. van Valen, in 1964 levensmiddelen J. van Lent
Vredesplein 2
A. A. C. van der Hout
Huisvr. A. A. C. van der Hout-Dels
kantoorbediende
particulier verpleegster
 
Vredesplein 3
G. F. E. M. Schröder
J. Th. Hoek
kantoorbediende
tramconducteur
 
Vredesplein 4
J. M. Stienen
meter-ijker
 
Vredesplein 5
J. C. E. M. Lakeman
P. N. G. M. Lakeman
Wed. P. Lakeman-van der Horst
kantoorbediende
kantoorbediende
verloskundige
 
Vredesplein 6
W. van Gerwen
conducteur N.S
 
Vredesplein 7
J. N. M. van Empel
elektricien
 
Vredesplein 8
Wed. J. C. van den Braak-Vivie
zonder beroep
 
Vredesplein 9
H. H. Verhulsdonk
rijwielhersteller
 
Vredesplein 10
W. Fr. Fr. van Beek
opzichter. P.N.E.M
 
Vredesplein 11
W. S. Bruel
stadstuinman
Ook in 1975 hier nog de bloemenzaak van (B.J.) Bruel, daarna verhuist de zaak naar de hoekwinkel op 15
Vredesplein 12
H. P. van Weegberg
sigarenmaker
 
Vredesplein 13
D. Boermans
F. J. Seerden
J. Seerden
hulpbesteller
sigarenmaker
baas
 
Vredesplein 14
A. J. van den Wildenberg
sigarensorteerder
 
Hiertussen ligt de hoek De Ruijterstraat/ Weteringstraat
Vredesplein 15
Rijtje uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
 
 
Hoekwinkel, in 1953 en 1964 de Etos, bakker en kruidenier, in 1980 tot 1990 bloemen P. Bruel; in 2001 Mondo dameskapper
Vredesplein 16
H. Hulsbosch
arbeider
 
Vredesplein 17
P. J. van Lierop
glasblazer
 
Vredesplein 18
G. van Nieuwenhuizen
kantoorbediende
 
Vredesplein 19
B. F. Meijer
J. W. Roubos
chauffeur
groentenkoopman
 
Hiertussen ligt de Benedictusstraat
Vredesplein 20
Rijtje uit 1919, sloop 2012
W. J. van Rooij
koopman
 
Vredesplein 21
J. A. Th. Dielis
J. W. Dielis
Oa. Ja. Fra. Dielis
gemeenteambtenaar
technisch-ambtenaar Meijerijsche Tramweg-Mij
onderwijzeres
 
Vredesplein 22
M. M. Caljé
elektricien
 
Vredesplein 23
L. van Dijk
schildersbaas
Zoon Alphons won in 1928 bij Dobbelmann's teken- en kleurwedstrijd een van de hoofdprijzen in de categorie 10-12 jaar: een Meccanodoos
Vredesplein 24
G. J. Scheper
fabrieksarbeider
 
Vredesplein 25
H. C. Vermulst
fabrieksbaas
 
Vredesplein 26
C. H. Lier
Wed. H. N. Becker-Streukens
kantoorbediende
zonder beroep
 
Vredesplein 27
H. J. H. Versteegen
metselaar
 
Vredesplein 28
P. W. van de Ven
wagenlichter N.S
 
Vredesplein 29
W. C. Geldmaker
E. Geldmaker
commies N.S.
zonder beroep
 
Hiertussen ligt de Trompstraat
Vredesplein 30
Woningrij uit 1919 tussen de Trompstraat/ Witte de Withstraat en de Van Speijkstraat, lelijk gerenoveerd
P. C. Dielesen
verwarmingsmonteur
 
Vredesplein 31
A. F. Vermulst
fabrieksarbeider
 
Vredesplein 32
C. J. H. Schellenbach
kantoorbediende
 
Vredesplein 33
L. R. Knegt
P. A. Poppelaars
onderbaas
letterzetter
 
Vredesplein 34
P. W. Maréchal
Ja. Ma. Wensvoort
instrumentblazer
verpleegster
 
Vredesplein 35
Ha. Ca. Neger
Wed. B. P. A. Neger-Helzen
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Vredesplein 36
B. Westerbeke
kantoorbediende
 
Vredesplein 37
W. Duvigneau
Ma. Ma. Snijders
rechercheur
zonder beroep
Hoofdagent Willem Duvigneau (1896, Zutphen) wordt in de oorlog opgesloten bij verdenking van hulp aan joden; hij weet echter te vluchten en duikt onder tot het end van de oorlog
Vredesplein 38
G. P. Hagemans
hoofdconducteur N.S
 
Vredesplein 39
G. J. J. Pander Maat
bouwkundig opzichter
 


De de Ruijterstraat verbindt de Weteringstraat/ Vredesplein met de Boschdijk. De straat had aanvankelijk straatnaam Staat van Belegstraat gekregen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Ruijterstraat 2
Woningrij uit 1929-1930; in 1934 werd hier nog een eindpand aangebouwd: het huidige pand De Ruijterstraat 30 is van 1934
P. J. Franssen
reiziger
 
De Ruijterstraat 4
E. Faber
H. Faber
letterzetter
lijstenmaker
H. Faber was tevens fotograaf
De Ruijterstraat 6
H. J. Hertog
L. H. Hertog
Ma. Pa. Hertog
H. J. Hertog
schilder
chauffeur-monteur
kantoorbediende
zonder beroep
 
De Ruijterstraat 8
P. de Kunder.
machinist N.S
 
De Ruijterstraat 10
F. C. van Schaick
H. G. Derksen
M. Schrijvers
radiomonteur
monteur
bankwerker
 
De Ruijterstraat 12
E. Brans
St. J. Claessens
W. den Dekker
kantoorbediende
machinist N.S
krantenbezorger
 
De Ruijterstraat 14
F. H. T. Ploegmakers
metaaldraaier
 
De Ruijterstraat 16
W. C. J. van Meer
handelsreiziger
 
De Ruijterstraat 18
Th. J. Bouman
arbeider remmer N.S
 
De Ruijterstraat 20
Aa. Ha. Hoog Antink
Ga. Cha. Bakers
M. F. Bakers
Pa. van Uden
onderwijzeres
winkelierster
sigarenmaker
dienstbode
 
De Ruijterstraat 22
Joh. Koot
schilder
 
De Ruijterstraat 24
Beco
E. Riccobou
Gi. Belfi
T. J. de Jager
houtwarenfabriek
ijsventer
ijsventer
timmerman en aannemer
 
De Ruijterstraat 26
G. J. Olieslagers
zonder beroep
 
De Ruijterstraat 28
H. F. J. Penson
ambtenaar bij de Raad van Arbeid
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
De Ruijterstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
K. W. Lier
sigarensorteerder
 
De Ruijterstraat 3
G. A. van Bemmel
controleur
 
De Ruijterstraat 5
J. van der Linden
meesterknecht sigarenfabriek
 
De Ruijterstraat 7
M. C. Basten
fabrieksarbeider
 
De Ruijterstraat 9
J. M. Huveneers
sigarenmaker
 
De Ruijterstraat 11
W. Overberg
fabriekswerkman
 


De Heemskerkstraat ligt tussen de De Ruijterstraat en de Van Kinsbergenstraat. De straat heette voor 1920 de Mobilisatiestraat.
Eigenlijk zou de straat als Van Heemskerckstraat geschreven moeten worden, want hij is vernoemd naar de 17e-eeuwse zeeheld.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Heemskerkstraat 2
Rij arbeidershuisjes 1919, lelijk gerenoveerd
Ca. Kampen
J. Kampen
L. Kampen
Wed. L. Kampen-Kools
lampenmaakster
wever
leerling steendrukker
zonder beroep
 
Heemskerkstraat 4
C. J. A. Spaninks
timmerman
 
Heemskerkstraat 6
J. Verbeek
W. M. Berkmans
sigarenmaker
houtbewerker
 
Heemskerkstraat 8
van Beers
rangeerder N.S
 
Heemskerkstraat 10
C. Gijsberts
onderbaas
 
Heemskerkstraat 12
G. van Brakel
grondwerker
 
Heemskerkstraat 14
H. A. Walraven
Ma. Ra. Walraven
P. C. Walraven
W. Walraven
betonwerker
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
arbeider
 
Heemskerkstraat 16
Ja. Franse
W. A. W. de Wit
fabrieksarbeidster
damastwever
 
Heemskerkstraat 18
W. van Gemert
textielarbeider
 
Heemskerkstraat 20
P. Rijntjes
seinwerker N.S
 
Heemskerkstraat 22
J. Christiaans
arbeider Gemeentereiniging
 
Heemskerkstraat 24
F. Rochette
M. Rochette
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 26
L. Rochette
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 28
Rij arbeidershuisjes 1919, lelijk gerenoveerd
H. Segers
P. Segers
sjouwer
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 30
J. C. Bul
L. A. van Kraay
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 32
P. J. van Ginkel
stoker
 
Heemskerkstraat 34
W. van den Tillaard
huurophaler Centraal Woningbeheer
 
Heemskerkstraat 38
F. B. Varion
machinist N.S
 
Heemskerkstraat 40
S. G. Melskens
chauffeur
 
Heemskerkstraat 42
P. P. A. Hendrikx
gemeentearbeider
 
Heemskerkstraat 44
P. Petersen
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Heemskerkstraat 1
Rij arbeidershuisjes 1919, lelijk gerenoveerd
A. C. van den Broek
J. Kerkhof
houtbewerker
sigarenmaker
 
Heemskerkstraat 3
F. J. L. Maréchal
gemeentearbeider
 
Heemskerkstraat 5
T. C. van Schoonderwalt
sigarenmaker
 
Heemskerkstraat 7
H. C. van Loon
sigarenmaker
 
Heemskerkstraat 9
J. van Velzen-v. d. Kerkhof
Ant. Martens
bloemenhandel
voorman gemeentereiniging
 
Heemskerkstraat 11
C. J. Strijbos
arbeider linnenfabriek
 
Heemskerkstraat 13
G. H. Bakermans
baas gloeilampenfabrieken
 
Heemskerkstraat 15
J. C. Geraedts
machinereparateur
 
Heemskerkstraat 17
H. I. Smits
getouwsteller
 
Heemskerkstraat 19
A. C. van Woensel
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 21
F. C. Moolenaar
meesterknecht
 
Heemskerkstraat 23
J. A. Paulij
magazijnbediende
 
Heemskerkstraat 25
J. A. van Eeckeren
J. Ch. Kerckhof
chauffeur
betonwerker
 
Heemskerkstraat 27
J. C. Feijen
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 29
Wed. J. S. van Woerkom-Verhoeven
zonder beroep
 
Heemskerkstraat 31
Rij arbeidershuisjes 1919, lelijk gerenoveerd
A. C. Hertogs
wever
 
Heemskerkstraat 33
C. A. Baudoin
Eth. Arnouts
Ja. Ma. Baudoin
Wed. F. J. Baudoin-van Gelder
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Heemskerkstraat 35
J. A. Wijn
Wed. L. A. Wijn-Herps
los arbeider
zonder beroep
 
Heemskerkstraat 37
P. J. Jonkers
A. van Vroenhoven
chauffeur
zonder beroep
 
Heemskerkstraat 39
A. J. Herps
Th. Herps
onderbaas
koopman in groenten
 
Heemskerkstraat 41
J. van Glabbeek
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 43
J. van de Laar
sigarenmaker
 
Heemskerkstraat 45
H. J. van Gemert
fabrieksarbeider
 
Heemskerkstraat 47
Th. van den Langenberg
overwegwachter
 
Heemskerkstraat 49
H. J. C. van Hoek
J. van Hoek
wielrenner
metselaar
 


De Van Speijkstraat is een kort straatje dat het Vredesplein verbindt met het begin van de Hemelrijken. Aanvankelijk was de straat de Rantsoenstraat gedoopt. Het waren de iets betere huisjes in de volksbuurt. Hier woonde vooral het middenkader.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Speijkstraat 2
Rij arbeidershuisjes uit 1919, gerenoveerd
M. A. J. van Leuken
onderbaas
 
Van Speijkstraat 4
P. van Kleef
onderbaas kartonnagefabriek
 
Van Speijkstraat 8
A. J. Baudoin
J. G. van Hout
fabrieksarbeider
tabaksbewerker
 
Van Speijkstraat 10
G. H. C. van der Reijnst
metaaldraaier
 
Van Speijkstraat 12
J. Keij
glasblazer
 
Van Speijkstraat 14
Huizenrij uit 1919, nog in originele staat behouden
H. de Froe
W. R. Maat
Ja. Ga. Wagenaar
timmerman
kantoorbediende
stenotypiste
 
Van Speijkstraat 16
B. P. J. Kleve
leerling-machinist
 
Van Speijkstraat 18
M. Manders
hoofdconducteur N.S
 
Van Speijkstraat 20
T. Verheul
arbeider remmer N.S.
 
Van Speijkstraat 22
A. Hurkmans
propagandist
 
Van Speijkstraat 24
C. F. M. C. Roij
kantoorbediende
 
Van Speijkstraat 26
J. J. A. Wackerhausen
kantoorbediende
 
Van Speijkstraat 28
J. A. Doomen
chauffeur
 
Van Speijkstraat 30
D. L. Hartkamp
bouwkundige
 
Van Speijkstraat 32
C. Meuffels
letterzetter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Speijkstraat 1
Huizenrij uit 1919, nog in originele staat behouden
A. Kuipers
beambte N.S.
 
Van Speijkstraat 3
G. Hurkmans
fabrieksarbeider
 
Van Speijkstraat 5
D. den Hollander
machinist N.S
 
Van Speijkstraat 7
H. A. M. Verhagen
machinist N.S
 
Van Speijkstraat 9
A. L. van den Berg
bankwerker
 
Van Speijkstraat 11
J. Geeraerts
Ha. Ja. Geeraerts
timmerman
kantoorbediende
 
Van Speijkstraat 13
A. J. M. van Buel
machinemonteur
 
Van Speijkstraat 15
B. J. Jansen
bouwkundig opzichter
 
Van Speijkstraat 17
P. H. van den Heuvel
expediteur
 
Van Speijkstraat 19
F. Schellenbach
opzichter
 


De Trompstraat verbindt de Woenselse Markt met het Vredesplein. Voor 1920 heette het de Wereldoorlogstraat c.q. Poststraat (het stukje langs de noordzijde van de Woenselse Markt).
In de krant van 1934 lezen we dat er bij de Trompstraat ook een woonwagen staat: een agresieve herdershond valt daar een 'couranten-colporteur' aan

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Trompstraat 2
Noordzijde van de markt, woning-winkel uit 1929, later de adressen Woenselse Markt 64-63
A. H. J. Hermans
vrijgestelde v.d. Ned. R. K. Tabaksbewerkersbond
 
Trompstraat 2-A
L. J. M. Lakeman
kantoorbediende
 
Trompstraat 4
Drie oude pandjes aan de noordzijde van de markt, nu de adressen Woenselse Markt 62-61-60
L. Smulders
sigarenmaker
 
Trompstraat 4-A
C. G. Sanders
sigarenmaker
Sanders werd in 1944 geraakt door een bomscherf en was op slag dood
Trompstraat 6
J. Oppers
landbouwer
 
Hier ligt de Woenselse Markt
Trompstraat 8
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
H. W. van Heeswijk
slager
 
Trompstraat 10
J. Fr. van Asten
arbeider N.S.
 
Trompstraat 12
G. R. F. van de Werd
Ha. Ma. Saris
Wed. F. J. Saris-van Heugten
winkelbediende
werkster P.T.T
zonder beroep
 
Trompstraat 14
J. F. J. van de Sande
onderladingmeester N.S
 
Trompstraat 16
Huisvr. H. R. Evers-Speijer
ambtenaar bij de Raad van Arbeid
 
Trompstraat 18
H. J. Pragt
glasblazer
 
Trompstraat 20
J. J. Gemen
hoofdbestuurder R.K. Tabaksbewerkersbond
 
Trompstraat 22
M. J. Hoeks
fabrieksarbeider
 
Trompstraat 24
H. Satters
los arbeider
 
Trompstraat 26
G. J. Wissink
beambte N.S.
 
Hiertussen ligt de St Petrusstraat
Trompstraat 28
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
J. J. Janssens
agent van politie
 
Trompstraat 30
H. Verrooten
mechaniker
 
Trompstraat 32
N. Jongeneel
lithograaf
 
Trompstraat 34
M. T. van Valen
arbeider
 
Trompstraat 36
J. Hugers
Wed. J. Beckers-Simons
chauffeur
zonder beroep
 
Trompstraat 38
A. Schoenmakers
P. Schoenmakers
stoker
bankwerker
 
Trompstraat 40
J. N. Fr. Gokke
Fr. J. H. M. Gokke
Sj. A. Gokke
kantoorbediende
hoofdconducteur N.S
administrateur
Vader F.J.H.M. Gokke (1881, Schiedam - 1963) heeft minstens twee in de oorlog zeer foute kinderen. Johan (J.N.F), geboren 1908 te Rotterdam, gehuwd met de Duitse Emmie Kretzmer, is in de oorlog een van Eindhovens fanatiekste NSB'ers; hij is de Ban Commandant of Hopman. Zoon Nico (N.D.A), geboren 1912 te Rotterdam, vecht met de Duitsers mee tegen de geallieerden en wordt in 1945 gedood
Trompstraat 42
L. Th. Hendriks
meteropnemer en geldophaler
 
Trompstraat 44
N. M. van de Ven
arbeider N.S.
 
Trompstraat 46
Th. van Kuijk
machinist
 
Trompstraat 48
C. van Drumpt
Aa. Aa. van den Tillaart
remmer N.S
huishoudster
 
Trompstraat 50
M. van Straalen
fabrieksarbeider
secretaris arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Trompstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
A. van Iersel
wagenlichter N.S
 
Trompstraat 3
N. de Gooyer
hoofdconducteur N.S
 
Trompstraat 5
P. Wouters
seinhuiswachter N.S
 
Trompstraat 7
H. M. Bijsterveld
N. de Jonge
los arbeider
onderladingmeester N.S
 
Trompstraat 9
C. L. Verspaget
J. den Hollander
hoofdvertegenwoordiger
fitter
 
Hiertussen ligt de Piet Heinstraat
Trompstraat 11
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd, tot aan de Witte de Withstraat/ hoek Vredesplein
Huisvr. P. J. van Dijck-Kauwenberg
P. J. van Dijck
winkelierster (sigarenmagazijn, postagentschap)
kantoorknecht
 
Trompstraat 13
P. van den Enden
arbeider
 
Trompstraat 15
H. Jorissen
glasblazer
 
Trompstraat 17
G. M. van den Boogaard
leerling-machinist N.S.
 
Trompstraat 21
P. J. L. Aerdts
huurophaler
 
Trompstraat 23
J. A. Goderie
P. Goderie
administrateur
machinist N.S
 
Trompstraat 27
A. C. M. Janse
machinist
 
Trompstraat 29
P. L. Jansen
schilder
 


De Witte de Withstraat is een dwarsverbinding tussen Trompstraat en Van Kinsbergenstraat. Voor 1920 heette de straat de Distributiestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Witte de Withstraat 2
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
P. W. Vermeulen
bankwerker
 
Witte de Withstraat 4
C. Th. Janssen
sigarenmaker
 
Witte de Withstraat 6
L. de Jong
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 8
A. Sprengers
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 10
H. F. Smeijers
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 12
M. Cornelissen
arbeider Philips
 
Witte de Withstraat 14
H. Heijnen
N. G. A. Heijnen
arbeider
kantoorbediende
 
Witte de Withstraat 16
L. Jansen
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 18
N. Gloudemans
agent van politie
 
Witte de Withstraat 20
J. Kersten
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 22
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
A. M. Neggers
C. M. Neggers
J. Neggers
Wed. M. Neggers-van Lijssel
timmerman
schilder
broodbezorger
zonder beroep
 
Witte de Withstraat 24
H. A. Geeris
baas walsbedrijf
 
Witte de Withstraat 26
A. E. van den Boomen
sigarenmaker
 
Witte de Withstraat 28
H. L. Scholl
arbeider-remmer N.S.
 
Witte de Withstraat 30
G. Manders
grondwerker
 
Witte de Withstraat 32
F. Stix
J. G. van Ulzen
J. L. van Maanen
fabrieksarbeider
brievenbesteller posterijen
brievenbesteller P. en T
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Witte de Withstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
C. J. M. Huybregts
H. J. C. Mathijssen
wever
bakker
 
Witte de Withstraat 3
J. A. Bijster
R. Bijster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 7
Fr. Th. Boonen
magazijnmeester
 
Witte de Withstraat 9
J. Bruisten
gemeentearbeider
 
Witte de Withstraat 11
Ha. Muijs
P. van Ewijk
fabrieksarbeider
liftbestuurder
 
Witte de Withstraat 13
F. A. van den Burg
J. C. Post
sigarenmaker
elektro-monteur
 
Witte de Withstraat 15
R. van Hal
schilder
 
Witte de Withstraat 17
H. J. van de Rijt
grondwerker
 
Witte de Withstraat 19
Fr. N. van Heuven
kleermaker
 
Witte de Withstraat 21
H. L. Verhaegh
marktventer
 
Witte de Withstraat 23
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
P. J. Dankers
Th. Dankers
bankwerker
winkelbediende
 
Witte de Withstraat 25
W. H. Daniëls
boekbinder
 
Witte de Withstraat 27
P. J. van Geene
fabrieksarbeider
 
Witte de Withstraat 29
M. J. Derks
fabrieksarbeider
 


De Piet Heinstraat is een tweede dwarsverbinding tussen Trompstraat en Van Kinsbergenstraat. Voor 1920 had de straat de ongelukkige naam Crisisstraat gehad.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Piet Heinstraat 6
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
C. Kuijper
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 8
P. van Alfen
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 10
W. Bergé
wegwerker
 
Piet Heinstraat 12
J. J. Stads
metaaldraaier
 
Piet Heinstraat 14
A. B. van Sleeuwen
Wed. C. Coppens-Vialle
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Piet Heinstraat 16
F. van der Stonden
Fr. van Baalen
fotograaf
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 18
O. H. J. Sprik
remmer N.S
 
Piet Heinstraat 20
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
H. de Graaf
conducteur N.S
 
Piet Heinstraat 22
J. J. C. Ceelen
telegraafwerker
 
Piet Heinstraat 24
W. van der Meer
fabrieksarbeider
Een gezin met veel pech: de 13-jarige zoon W. vd. Meer Jr. overleed bij een ongeluk op de Boschdijk, juli 1934, hij fietste plotseling midden over de rijweg en werd gegrepen door een auto; zoon Harrie sneuvelde in 1940 bij de mobilisatie en een derde jongere zoon Herman overleed in de oorlog aan een ziekte; pa en ma bleven met 1 zoon en 3 dochters achter
Piet Heinstraat 26
L. Vermeulen
grondwerker
 
Piet Heinstraat 28
A. A. Geerts
magazijnbediende
 
Piet Heinstraat 30
J. H. Roordink
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 32
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
Aa. Ma. Ha. van der Voort
J. Kuijpers
werkster
zonder beroep
 
Piet Heinstraat 34
C. Lokerse
hoofdconducteur N.S
 
Piet Heinstraat 36
M. L. H. Linders
amanuensis
 
Piet Heinstraat 38
F. A. Brouwers
machinist N.S
 
Piet Heinstraat 40
J. H. Hoex
conducteur N.S
 
Piet Heinstraat 42
A. J. C. Kox
P. J. Kox
P. T. C. Kox
Aa. Ma. El. Kox
kantoorbediende
smid
chauffeur
fabrieksarbeidster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Piet Heinstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
F. Roes
glasblazer
 
Piet Heinstraat 3
H. A. Jansen
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 5
J. M. Maas
arbeider N.S.
 
Piet Heinstraat 7
D. J. Rijken
hoofdgeleider N.S.
 
Piet Heinstraat 9
G. van Gessel
administrateur
 
Piet Heinstraat 11
Th. J. van Ettro
wever
 
Piet Heinstraat 13
H. Fr. van Gool
verwarmingsmonteur
 
Piet Heinstraat 15
P. J. van Luyk
zonder beroep
Hier viel in 1944 een bom, op nummer 15 vielen 2 slachtoffers
Piet Heinstraat 17
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
C. T. van Rooij
J. W. C. van Rooij
Ma. Ba. Ca. van Rooij
schilder
arbeider
fabrieksarbeidster
Piet Heinstraat 19
J. Spitters
elektricien
 
Piet Heinstraat 21
A. P. H. Nijsen
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 23
A. Weerdesteijn
conducteur N.S
 
Piet Heinstraat 25
J. F. H. Verbeek
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 27
H. W. M. Banken
W. J. de Graaf
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 29
J. A. Roordink
J. S. Roordink
elektricien
voorman bankwerker N.S
 
Piet Heinstraat 31
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
P. J. Senders
voorman rangeerder N.S
 
Piet Heinstraat 33
P. J. Jansen
wever
 
Piet Heinstraat 35
J. F. Mengdé
hoofdconducteur N.S
 
Piet Heinstraat 37
C. P. J. Koevoets
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 39
L. M. Lubse
fabrieksarbeider
 
Piet Heinstraat 41
C. A. Leemeijer
seinwerker N.S
 
Piet Heinstraat 43
M. Hobbelen
wever
 


De Kortenaerstraat is een klein verbindingsstraatje tussen Van Brakelstraat en St Petrusstraat. Voor de annexatie van 1920 heette het nog de Annexatiestraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kortenaerstraat 2
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd; tussen de Van Brakelstraat en nummer 2 werd in 1995 een rijtje koopwoningen bijgebouwd (2A-2D)
W. H. Boender
seinwerker N.S
 
Kortenaerstraat 4
W. Mennink
beambte N.S.
 
Kortenaerstraat 6
L. Diepstraten
beambte N.S.
 
Kortenaerstraat 8
J. van den Bogaart
remmer N.S
 
Kortenaerstraat 10
P. C. Verheijen
lokaal-schoonhouder N.S.
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kortenaerstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1918, lelijk gerenoveerd
H. P. Wolffensperger
elektricien
 
Kortenaerstraat 3
M. van de Rijt
bankwerker
 
Kortenaerstraat 5
J. J. M. van Kruysdijk
Wed. E. van Kruysdijk-Reemers
kantoorbediende
zonder beroep
 
Kortenaerstraat 7
Wed. G. van Dungen-Zahrzewski
zonder beroep
 


De St Petrusstraat is een straat die de Weteringstraat en de Trompstraat verbindt. De straat had voor 1920 oorspronkelijk de naam pausennaam Leostraat gekregen. Toen er in 1920 een nieuwe straatnaam moest komen (want er was ook een Leostraat in Stratum), werd het geen zeeheld maar werd het naar een roomse held vernoemd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Petrusstraat 2
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
L. de Bruijn
magazijnknecht
 
St Petrusstraat 4
J. M. van Hoof
getouwsteller
 
St Petrusstraat 6
J. H. Heyink
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 8
J. C. Jansen
diamantboorder
 
St Petrusstraat 10
F. L. Quint
fabrieksarbeider
De bovenverdieping brandde in 1935 uit; het 5-jarig zoontje (dat in bed met lucifers had gespeeld) en het 6-jarig dochtertje konden tijdig worden gered
St Petrusstraat 12
J. Sleegers
P. J. van der Horst
tabaksbewerker
pakker
 
Hiertussen kruist de Benedictusstraat
St Petrusstraat 14
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
L. Ch. de Laat
poetser N.S
 
St Petrusstraat 16
A. J. Leo
terrazzowerker
 
St Petrusstraat 18
J. Hobbelen
beambte N.S.
 
St Petrusstraat 20
J. van der Aa
Ha. Aa. van der Aa.
timmerman
winkeljuffrouw
 
St Petrusstraat 22
F. J. H. Schouten
H. L. T. Schouten
stoker
wagenmeester N.S
 
St Petrusstraat 24
P. van Bakel
onderbaas
 
St Petrusstraat 26
Tweekappertje, 1919; sloop 2012
Ch. A. L. Hertman
bakker
 
St Petrusstraat 28
A. J. A. Verhulsdonk
machinist N.S
 
St Petrusstraat 30
Rijtje huisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
J. Stoltz
Aa. Ma. Swinkels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
St Petrusstraat 32
A. C. Weertz
houtbewerker
 
St Petrusstraat 34
H. Th. C. Rooijakkers
steendrukker
 
St Petrusstraat 36
F. de Jong
sigarenmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Petrusstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
A. J. Dingen
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 3
L. van Heugten
wever
 
St Petrusstraat 5
Th. van Dal
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 7
L. Damen
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 9
D. J. Fens
J. C. A. Fens
Ca. Ea. Ja. Ma. Fens
typograaf
fabrieksarbeider
sigarettenpakster
 
St Petrusstraat 11
P. C. van der Velden
glassorteerder
 
St Petrusstraat 13
J. T. Sars
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 15
P. M. de Wit
liftmonteur
 
St Petrusstraat 17
J. M. de Pon
T. P. de Pon
hulpremmer N.S
fabrieksarbeider
De 23-jarige Th.P. de Pon vocht in 1934 met zijn broer uit de Woenselsestraat een ruzie uit met ene Jansens van de Urkhovenseweg, waarbij Jansens 4 messteken in de rug kreeg; De Pon werd ingesloten, verdacht van doodslag
Hiertussen kruist de Benedictusstraat
St Petrusstraat 19
Rij arbeidershuisjes uit 1919.
Gesloopt omstreeks 1990 en nu hier de rij St Petrusstraat 19-31 uit 1992
A. L. Buijs
chauffeur
 
St Petrusstraat 21
J. van Beuningen
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 23
A. van de Leur
H. van de Leur
gemeentearbeider
bouwvakarbeider
 
St Petrusstraat 25
C. J. Willemse
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 27
J. N. Staals
L. W. J. Staals
M. Staals
Wed. L. Staals-van der Veldt
bankwerker
automonteur
meubelmaker
zonder beroep
 
St Petrusstraat 29
T. van der Vleut
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 31
J. H. van Sebille
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 33
T. M. C. Janssen
fabrieksarbeider
 
St Petrusstraat 35
A. Robben
zonder beroep
 
St Petrusstraat 37
J. van Wanrooij
conducteur
 


De Benedictusstraat (pausennaam) verbindt de Kronehoefstraat met het Vredesplein. In 1920 was er geen nieuwe straatnaam nodig. Vroeger was het een aardig straatje met karakteristieke huisjes met puntgevels.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Benedictusstraat 2
Rijtje arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
Gd. Brosch
W. P. F. Saenen
fabrieksarbeidster
wever
 
Benedictusstraat 4
A. Kok
houtbewerker
 
Benedictusstraat 6
A. J. van den Wildenberg
J. F. van den Wildenberg
L. F. van den Wildenberg
P. F. van den Wildenberg
gereedschapmaker
gereedschapmaker
machinist
schilder
 
Hier kruist de St Petrusstraat
Benedictusstraat 8
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
F. E. Schutte
J. Schutte
S. G. Poelsz
bankwerker
timmerman
huisknecht R.K.G
 
Benedictusstraat 10
H. van Heeswijk
chauffeur
 
Benedictusstraat 12
P. J. M. Jansen
wever
 
Benedictusstraat 14
J. H. Sporen
fabrieksarbeider
 
Benedictusstraat 18
J. Wijkman
fabrieksarbeider
 
Benedictusstraat 20
H. Brok
arbeider Gemeentereinigingsdienst
 
Benedictusstraat 22
A. W. van Vlijmen
bankwerker
 
Benedictusstraat 24
M. H. Laus
wever
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Benedictusstraat 1
Rijtje arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd
L. Biezemans
spoorwegbeambte
 
Benedictusstraat 3
J. A. van Milhees
spoorwegbeambte
 
Benedictusstraat 5
We. Wever
werkster
 
Hier kruist de St Petrusstraat
Benedictusstraat 7
Rijtje arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
G. H. Verest
sigarenmaker
 
Benedictusstraat 9
J. H. Paar
bankwerker
 
Benedictusstraat 11
M. H. Ewalts
onderladingmeester N.S
 
Benedictusstraat 13
W. J. van Woezik
fabrieksarbeider
 
Benedictusstraat 15
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
A. Koeken
J. de Bree
stoker
chauffeur
 
Benedictusstraat 17
G. Drenth
W. Spijker
fabrieksarbeider
koopman
 
Benedictusstraat 19
A. van Rooij
arbeider N.S.
 
Benedictusstraat 21
J. van Turnhout
wever
 
Benedictusstraat 23
C. A. van Berkel
J. van Berkel
onderwijzer
metaalbewerker
 
Benedictusstraat 25
Wed. J. Hermans-Goossens
zonder beroep
 
Benedictusstraat 27
P. M. Mathijsen
arbeider
 
Benedictusstraat 29
J. A. van Hooff
Wed. R. G. Nanning-Verheijden
tuinier
zonder beroep
 


De Weteringstraat is een volgende verbinding van de Kronehoefstraat met het Vredesplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Weteringstraat 2
Huizenrijtje is omstreeks 1995 gesloopt; hier is nu een groen plantsoentje
P. M. van der Heijden
sigarenmaker
 
Weteringstraat 4
G. van den Wittenboer
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 6
M. L. A. de Kanter
magazijnbediende
 
Weteringstraat 8
L. J. Wernaert
remmer N.S
 
Weteringstraat 10
Th. A. Coenen
fabrieksarbeider
 
Hiertussen de ingang tot de Van Galenstraat
Weteringstraat 12
Een nog gaaf bewaard rijtje van de oorspronkelijke woningbouw uit 1919
A. J. van den Akker
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 14
J. Melis
bevolkingsagent
 
Weteringstraat 16
J. van der Meulen
stoker
 
Weteringstraat 18
M. van de Loo
W. H. de Wert
J. de Wert
arbeider
sjouwer
zonder beroep
 
Weteringstraat 20
Rijtje woningen uit 1929
J. Terpstra
M. van Eck
Me. Posthuma
boorder
betonwerker
controleuse
 
Weteringstraat 22
B. van Wees
bedrijfsleider
 
Weteringstraat 24
E. E. Kleuser
bankwerker
In 1953 is hier kunsthandel/ reclamebureau "Dobo" gevestigd
Weteringstraat 26
V. A. C. J. Thaels
koopman, groothandel in kousen en sokken, tricotages
Ook in 1953 nog groothandel Thaels
Weteringstraat 28
H. A. van der Pas
fabrieksarbeider
In 1934 tevens handel in kruidenierswaren.
In 1953 de groentewinkel van Willie Wennekes, die bleef er tot 1980
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Weteringstraat 1
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd; sloop 2012
J. W. C. Nagelkerke
verwarmingsmonteur
De krant meldt in 1934 dat de (toen werkloze) Nagelkerke zich tijdens het maaien van konijnenvoer met de zeis aan de knie verwondt
Weteringstraat 5
C. L. J. C. Rooijakkers
schilder
 
Weteringstraat 7
J. C. de Groen
L. van Aart
Ca. Ja. Ma. van Aart
Ma. Ca. Aa. van Aart
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Weteringstraat 9
C. J. van der Meeren
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 11
Tweekappertje, 1919 maar 'gerenoweerd'; sloop 2012
A. J. Reemers
sigarenmaker
 
Weteringstraat 13
J. Heyink
transportarbeider
 
Hier ligt de St Petrusstraat
Weteringstraat 15
Rij arbeidershuisjes uit 1919, lelijk gerenoveerd. Gesloopt in 2012
J. M. Mathijssen
arbeider
 
Weteringstraat 17
A. M. Roks
agent van politie
 
Weteringstraat 19
G. Dekkers
poetser
 
Weteringstraat 21
J. Leenders
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 23
A. van 't Hof
nachtwaker
 
Weteringstraat 25
M. der Kinderen
onderbaas
 
Weteringstraat 27
L. J. van der Vliet
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 29
B. W. A. Jansen
timmerman
 
Weteringstraat 31
Huisjes nabij hoek Vredesplein, 1919. Gesloopt in 2012
J. M. A. van Dijk
kantoorbediende
 
Weteringstraat 33
W. H. Ruijters
fabrieksarbeider
 
Weteringstraat 35
A. Franken
agent van politie
 


De Van Galenstraat is een klein zijstraatje van de Weteringstraat. Een soort hofje. Voor 1920 had deze straat officieel de ongelukkige naam de Woningnoodstraat gekregen, maar dat werd in 1920 al snel verbeterd. In 1982 werd het hofje verder uitgebreid met een nieuw rijtje woningen die overging op en aansloot bij de bebouwing van de Boschdijk.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Galenstraat 2
Een nog vrij gaaf bewaard rijtje van de oorspronkelijke woningbouw uit 1919
M. F. Kriesels
controleur
 
Van Galenstraat 4
H. P. Rekmans
onderbaas
 
Van Galenstraat 6
P. J. M. van Lieshout
fabrieksarbeider
 
Van Galenstraat 8
Wed. J. van Rijsingen-Vroomen
zonder beroep
 
Van Galenstraat 10
M. J. F. Wouters
Wed. F. Vermulst-Verhoeven
sanitair-monteur
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Galenstraat 1
Een nog gaaf bewaard rijtje van de oorspronkelijke woningbouw uit 1919
J. Norbart
fabrieksarbeider
 
Van Galenstraat 3
G. L. H. Plaum
Ma. Eth. Relouw
stoker
naaister
 
Van Galenstraat 5
A. Raaijmakers
onderbaas
 
Van Galenstraat 7
H. Meijs
hoofdconducteur N.S
 
Van Galenstraat 9
J. van Berkel
kelner
 
Van Galenstraat 11
J. D. H. Klein
assistent N.S
 

5. Woenselse Markt (westzijde)


De Van Brakelstraat loopt vanaf de Kronehoefstraat (nu onderdeel van de rondweg) naar de noordwesthoek van de Woenselse Markt. In 1934 was de hele westzijde van de Woenselse Markt als Van Brakelstraat doorgenummerd. Voor 1920 waren dit adressen aan de Markt, na 1936 kregen de panden weer adressen aan de Woenselse Markt terug.

Het noordelijk deel van de Woenselse Markt is hierboven behandled (Trompstraat 2-6).
De oostzijde heeft in 1934 de adressen aan de Kloosterdreef.

De gehele Woenselse Markt kreeg in 1934 gedurende de avond straatverichting. Wat toen iets bijzonders was.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Brakelstraat 2
Boerderij die stond tussen de Kortenaerstraat en de Kronehoefstraat, gesloopt ±1966
A. H. van Vroenhoven
landbouwer
 
Hier ligt de Kortenaerstraat
Van Brakelstraat 4
Hoekpand Kortenaerstraat, wit geverfd en verbouwd
G. Bierens
J. J. van den Baar
Ja. Ca. van den Hurk
chauffeur
metaaldraaier
deksorteerder
In 1932 had hier een brand gewoed: meubelen waren met petroleum overgoten en de toenmalige bewoonster werd gearresteerd.
Van Brakelstraat 4-A
Twee nog gave huisjes uit 1926
H. Vermeulen
fabrieksarbeider
 
Van Brakelstraat 4-B
A. T. Netten
L. A. Netten
seinwachter N.S
bankwerker
 
Van Brakelstraat 6
Hoekwinkel Trompstraat, 1919
H. W. van Heeswijk- v.d. Palen
slagerij
In 1953 slagerij Wed. H. van Heeswijk
Hiertussen ligt de Trompstraat. Vanaf hier eindigt tegenwoordig de Van Brakelstraat en gaat de adressering als Woenselse Markt verder
Van Brakelstraat 8
Later Woenselse Markt 53-49; omstreeks 1970 vervangen door of omgebouwd tot vernieuwde winkels
C. van den Nieuwenhof
G. van Hirtum
tuinman
magazijnbediende
 
Van Brakelstraat 10
W. de Greef
verzekeringsagent en fotograaf
Ook in 1953, toen Woenselse Markt 52, fotozaak W. de Greef, 1964 nog. Ook in het nieuwe pand ging Foto de Greef nog verder
Van Brakelstraat 12
A. J. Bak
J. A. Bak
tabaksstripper
timmerman
 
Van Brakelstraat 14
W. Schampers
baas
 
Van Brakelstraat 16
G. van den Hurk
Ha. Ma. van den Hurk
Ma. Ha. van den Hurk
sigarenmaker
sigarenmaakster
zonder beroep
Gez. van den Hurk hadden in 1934 een zaak in kruidenierswaren; ook in 1953 (Woenselse Markt 49) M. v.d. Hurk kruidenier. In het nieuwe pand in 1975 cafetaria Jo van den Hurk
Van Brakelstraat 18
Cafépand uit 1929, nu als Woenselse Markt 48 nog steeds als horeca bestaand
J. Buurom
machine-controleur en caféhouder
In 1953 café De Kiosk op nr. 48, in 1959 café M.C. Bisschops, in 1964 en 1975 café Limbra (Th. Thönissen), in 1980 en 1985 café d'n Hop, in 1988 Pinar, in 1989 café 't Vatje, in 1992 de Roxy, in 2008 café Fidan
Van Brakelstraat 20
Pand uit 1931, later Woenselse Markt 47, gesloopt in 2003
Woensel's Belang
H. Fischer
electr. schoenreparatie-inrichting
schoenmaker
In 1940 adres Woenselse Markt 47, in 1964 'Lejanka' dameshoeden en H. Brans, schoenen. In 1975 en 1982 bruin café De Mert
Van Brakelstraat 22
Allemaal gesloopt in 2003, hier nu een winkel/ woonpand uit 2005
A. J. Verkooijen
M. van den Biggelaar
los werkman
kleermaker
 
Van Brakelstraat 24
G. J. van Grimbergen
sigarensorteerder
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren
Van Brakelstraat 26
H. J. J. van Maastrigt
sigarenmaker
 
Van Brakelstraat 28
Later Woenselse Markt 41, hier nu een pand uit 1965
A. van Nistelrooy
Aa. Ma. van Nistelrooy
tuinman
zonder beroep
In 1953 en 1964 bouwbedrijf/ aannemer van Nistelrooy, in 1975 J. van Nistelrooy speelgoed (De Speelboom)
Van Brakelstraat 30
Gebouwd in 1928 en nog als een van de weinige oude panden hier behouden
J. M. W. van Maastrigt
sigarenmaker
In 1975 reform-dieethuis Natura, een van de eerste reformwinkels die hier nog altijd gevestigs is (Woenselse Markt 40)
Van Brakelstraat 32
Later Woenselse Markt 39, afgebroken ±2005; hier nu een smal, hoog flatje
H. van Leewaarden
Ha. Ja. Ma. van Leewaarden
sigarenmaker
chef-typiste
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren, later hadden de gezusters van Leeuwaarden hier een soort postkantoortje (foto)
Van Brakelstraat 34
Later Woenselse Markt 38-33, hier in 1990 een lelijk winkel/ wooncomplex
Wed. Th. Rooijakkers-Hurx
sigarenmaakster
 
Van Brakelstraat 36
J. A. Zimmerman
P. J. A. Zimmerman
fabrieksarbeider
elektricien
In 1975 hier Scheepers' Rotanhuis
Van Brakelstraat 38
Wed. H. van der Linden-Bukkens
winkelierster
Later, Woenselse Markt 36, in 1975 café Het Wieleke, 1980 café Marktzicht, in 1981 en 1985 't Kafeetje, in 1988 cafetaria De Korf
Van Brakelstraat 40
H. van Schijndel
P. Rooijakkers
arbeider
lederbewerker
 
Van Brakelstraat 42
M. van den Boogaart
houtbewerker
In 1936 de schilders- en behangerswinkel van Scheepers, die brandde toen geheel uit. Later Woenselse Markt 34, behang Scheepers-van Erp tot 1975
Van Brakelstraat 44
 
 
 
Van Brakelstraat 46
Later Woenselse Markt 32, in 2000 hier een nieuw pand
J. A. Spijkers
timmerman
 
Van Brakelstraat 48
Later Woenselse Markt 31-30; hier in 1996 een nieuw winkelpand
J. Fr. Hendrikx
sigarenmaker en caféhouder
In 1953 Woenselse Markt 31 het café van J. Hendriks, in 1964 café H.J. Liebregts, in 1980 café-discotheek Liberty
Van Brakelstraat 50
N. van Turnhout
arbeider N.S.
In 1975 hier modezaak Vur Heur
Van Brakelstraat 52
Later Woenselse Markt 29-27, in 1960 vervangen door een nieuw rijtje winkels
A. L. H. Saes
los arbeider
 
Van Brakelstraat 54
P. L. Dekkers
W. J. Smits
leerlooier
chauffeur-monteur
In 1941 A. Hageman, juwelier
Van Brakelstraat 56
J. Rooijakkers
sigarenmaker
In 1975 Chinees-Indisch Peking
Van Brakelstraat 60
Café hoek Van Kinsbergenstraat, later adres Woenselse Markt 25, gesloopt 2008
F. A. P. N. Weber
fabrieksarbeider en caféhouder
In 1953 op nr. 25 café De Windhoek, in 1964 café F.A.P.N. Weber, in 1975 café Mi Ranchito, in 1980 café De Bolle, in 2001 Pigalle/ Club la Bolleur
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Van Brakelstraat 1
Boerderij uit 1912, nu Van Brakelstraat 9, gemeentelijk monument
G. A. A. Brok
J. C. van de Water
landbouwersknecht
landbouwer
In 1967 noemt de krant Van de Water "de laatste boer van Eindhoven"


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen