EINDHOVEN in 1934: FELLENOORD en LIMBEEK


Fellenoord (als buurtnaam) was het gedeelte van Woensel dat vlak tegen de stad Eindhoven aanlag. Woensel was agrarisch en het centrum lag elders, maar vlak tegen Eindhoven aan lag op Woensels grondgebied een soort uitstulping van de Eindhovense binnenstad, met veel winkels en bedrijvigheid.

In de decennia na de oorlog is Fellenoord en omgeving geheel 'weggesaneerd'. Er waren in de oorlog een aantal bommen gevallen en wat nog overeind stond werd na de oorlog gesloopt voor de aanleg van het hoogspoor, verkeerswegen en kantoren. De gehele vooroorlogse stratenstructuur is verdwenen en alle woningen die er in het adresboek 1934 staan, zijn gesloopt.

De Fellenoord (als straatnaam) lag in het verlengde van de Demer en ging even verderop over in de Boschdijk.
De huidige straat die Fellenoord heet, heeft een geheel andere ligging. Ook de straat die nu de "Nieuwe Fellenoord" heet, heeft niets te maken met het oude tracé. De 'oude' Fellenoord lag zo ongeveer waar nu de straat Boschdijktunnel ligt.Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Boschdijk, Oirschotsedijk

Boschdijk
Oirschotsedijk
2 WOENSEL: Kruisstraat, Gildebuurt
Kruisstraat
Woenselse Markt (oostzijde)
Pastoriestraat
Gildebuurt (Verwerstraat, Schoenmakerstraat, Bakkerstraat enz.)
1 WOENSEL: Broek en Eckart
Broek en Broekseweg
met o.a. Brugstraat, Oude Torenstraat,
Eckart en Eckartseweg
en verder de Nieuwe Dijk en omstreken
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepage


Fellenoord

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fellenoord 2
Het eerste deel van de Fellenoord, lopend als verlengde van de Demer vanaf de spoorwegovergang tot aan de bocht.

Het werd kort na de oorlog (veel bombardementschade) allemaal gesloopt (foto, foto)

"De Tabakshoek"
J. D. Oderkerk
J. P. Kneepkens
M. W. A. Plasman
J. Bogers
sigarenmagazijn
boekhouder
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
De Tabakshoek sponsort in 1934 de (vader van de) 100.000ste inwoner met een kistje sigaren
Fellenoord 4
De Bloemenhal
 
Alle soorten bloemen, planten en bloemwerken; de zaak sponsort de (moeder van de) 100.000ste Eindhovenaar met een vaas anjers
Fellenoord 6
Aug. Philippe & Co.
kaashandel groothandel
 
Fellenoord 8
P. de Gruijter & Zn.
kruidenierswaren
 
Fellenoord 12
Fa. A. van de Hoef
A. Berends
"De Harde Zool", leer en fournituren
zadelmaker
 
Fellenoord 14
J. H. M. C. Trommar
Wed. J. Trommar-Derix
horlogemaker
zonder beroep
 
Fellenoord 16
Frans Notten
manufacturenhandel "De Concurrent"
 
Fellenoord 16-A
J. F. J. Swinkels
machinist N.S
 
Fellenoord 18
E. F. L. Reijckers
filiaalhouder
Filiaal kruidenier Notten
Fellenoord 20
H. van Lith v/h J. H. Valens
H. H. van Lith
slagerij
slager
Toen de 37-jarige slager van Lith in 1933 met drank op roekeloos over de Boschdijk scheurde, reed hij een man dood; de rechtbank eiste slechts 2 maanden en 1 jaar intrekking rijbevoegdheid tegen de doodrijder
Fellenoord 22
A. A. Poppelaars-Binck
banketbakker
 
Fellenoord 24
Wed. M. Paumen-Casens
Aa. Ma. La. Paumen
winkelierster
kantoorbediende
Herenmode, wasserij, agenschap Palthe
Fellenoord 26
Dr. B. A. Verhagen
arts
Foto van dit rijtje; linksvoor de bakker en kapper, het hoge huis is dat van de dokter.
Musicus Barend Abraham (1896, Nijmegen) is joods maar blijft het oude geloof niet trouw en huwt de katholieke Ea.Ma.H. Druijts (1896, Tilburg); hij overleeft de oorlog
Fellenoord 28
B. A. Rubens
J. Bax
J. B. Rubens
instrument- en muziekhandel
kantoorbediende
administrateur
Fellenoord 30
H. G. Haanen
H. S. Wijn
A. de Jong
coiffeur
coiffeur
zonder beroep
Fellenoord 32
J. T. Rigter
Wed. N. H. Rigter-Janssen
banketbakker
zonder beroep
Fellenoord 34
hoekpand
M. W. van Rooij
fruithandelaar
 
Fellenoord 38
Na de bocht een laatste stukje tot aan de T-kruising Oude Bogert-Boschdijk
Lido-winkel
Au Petit Paris

N. W. M. Portengen
chocolaterie
Fa. Gez. Schellekens, dames-, kinder- en herenmodes
filiaalhouder
 
Fellenoord 40
F. van Kemenade
M. A. A. Schellekens
Au Petit Paris, Fa. Gez. Schellekens
Ja. Ha. Vorstenbosch
boekhouder en winkelier
onderdirecteur N.V. Philips
manufacturen, modeartikelen
dienstbode
 
Fellenoord 42
Wed. van Moll-Vinckx
Wed. P. J. van Moll-Vinckx
A. F. van Moll
J. Aldershof
grossierderij in natuurboter
winkelierster (kruidenierswaren)
timmerman
slager
In 1937 slipt een grote vrachtwagen uit Leiden, beladen met kisten bier, en rijdt met een enorme knal tegen deze winkelpui op; het pand is flink gehavend inclusief het buurpand (40 of 44?) waar de heer Wasserman een lampenkappenwinkel heeft
Fellenoord 44
A. van Gorp
coiffeur
Gust. van Gorp had tevens een winkel in feest- en toneelartikelen waarvan in 1936 de bovenverdieping geheel afbrandde; het vuur sloeg over naar buurman Turken, daar brandde ook de etage af
Fellenoord 46
C. Turken
Ca. Aa. Turken
C. Peeters
Tha. Ma. Hermans
strijkinrichting
zonder beroep
handelsreiziger
naaister
Fellenoord 48
"De Sport"
H. A. Maas
sigarenmagazijn
wever
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fellenoord 1
Eerste stuk lopend vanaf de spoorwegovergang tot aan de bocht bij zijstraat Het Eindje
F. W. van de Ven
monteur, rijwielen, motoren en reparatie
 
Fellenoord 3
Wed. D. Verhulst-Soeters
herbergierster
Café De Wachter; later was op dit adres de eetsalon van E van Appeldorn, waar in 1936 de vlam in de pan sloeg en vervolgens het hele pand uitbrandde
Fellenoord 9
A. Wezenaar
tennisbaanbouwer
 
Fellenoord 11
Wed. A. A. Notten
koloniale waren
Hoofdkantoor/ pakhuis van de kruidenier die in 1934 15 filialen verspreid over de stad had
Fellenoord 13
J. J. M. Notten
Ea. Ma. Wijnen
grossier
dienstbode
 
Fellenoord 15
A. de Lepper & Zn.
H. C. van der Heijden
filiaal meubelfabriek
elektricien
Een filiaal van de zaak aan de Kruisstraat
Fellenoord 17
Gez. Kox
dameshoeden
 
Fellenoord 19
Firma H. Latour
Wed. H. L. Latour-Hurkmans
brandstoffenhandel
zonder beroep
 
Fellenoord 21
Wa. Ja. Latour
winkelierster
Voorheen A.H. Latour, een handel in klompen en manden, lederwaren en reisartikelen
Fellenoord 23
Café Populair
 
 
Fellenoord 25
Wed. A. R. Peeters-van de Laak
H. P. F. Haans
winkel huishoudelijke artikelen
boekhouder
 
Fellenoord 27
A. Ullings-van Bakel
A. H. Ullings
schoenmagazijn
schoenwinkelier
Hoek met Het Eindje; het pand van Jamin werd in de oorlog compleet verwoest
Fellenoord 29
A. Verhoeven-Tecklenburg
J. W. H. M. Verhoeven
Wed. A. C. A. Verhoeven-Teklenburg
IJmuider vishandel
handelaar
winkelierster
Fellenoord 31
C. Jamin
P. L. Henkelman
Sa. Ja. Pa. Henkelman
Wed. A. L. Henkelman-van Bokhoven
chocolaterie
opzichter tekenaar
winkeljuffrouw
zonder beroep
Fellenoord 33
Na de bocht een kort stukje waarna de Fellenoord overgaat in de Boschdijk
J. C. S. van Hoppe
fabrieksarbeider
Tekening van de voorzijde en achterzijde van het pand (dank Huib Hendrikse)
Fellenoord 35
van Rooij & van der Velden
J. C. van Rooij
slagerij
assistent laboratorium
 
Fellenoord 37
Ant. Spoorenberg Jzn.
F. A. Spoorenberg
expediteur, douane-agent verhuizingen
expediteur
Speciaal voor buitenlandse en overzeese verhuizingen, zo adverteerde men
Fellenoord 41
J. J. van Schijndel
venter en winkelier
Winkel in groenten en fruit
Fellenoord 43
N.V. Handel Mij. De Magneet
huishoudelijke artikelen, kachels
Hier begint de Boschdijk; het adres staat ook in het adresboek als Boschdijk 1


De Voetbrugsteeg bevond zich achter de huizenrij Fellenoord 1-31, feitelijk een zijstraatje van Het Eindje.

De voetbrug was aangelegd om de drukke overweg snel te kunnen oversteken. Per dag was er druk treinverkeer (in 1939 werden er dagelijks 133 passerende treinen geteld), zodat de gesloten bomen regelmatig (met name op tijden dat het Philips woon-werkverkeer langskwam) tot enorme files van voetgangers zorgden.
In 1921 had de gemeente 9000 gulden beschikbaar gesteld voor de aanleg van de brug. De rest zal door Philips gefinancierd zijn. De brug werd in 1923 gebouwd.
In 1930 wordt de voetbrug verlengd, waardoor twee panden aan de Emmasingel moesten worden gesloopt. De truc zal zijn geweest dat behalve het spoor nu tevens ook de Parallelweg en Emmasingel werden overgestoken.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Voetbrugsteeg 3
 
A. C. van Erp
R. van de Werering
Huisvr. J. Nieuwenhof-van der Kuylen
grondwerker
los arbeider
zonder beroep
 


De Christinelaan was een straatje langs het spoor, tussen de spooroverweg Fellenoord en langs de overweg Gagelstraat naar de Steenstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Christinelaan 2
Huisjes die lagen nabij de overweg Fellenoord
C. G. Honineg
Wed. F. H. L. Sondag-Senders
kruier N.S.
werkster
 
Christinelaan 4
P. J. Senders
Tj. Boon
los arbeider
loopknecht
 
Christinelaan 6
K. J. A. Gielen
fabrieksarbeider
 
Hier tussenin hadden de "Belze Barakken" gelegen; aanvankelijk 34 noodwoningen voor de Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog; in 1926 waren die nog bewoond, vooral met Philips glasblazers, maar in 1930 was het complex ontruimd; nu was hier een opslagterrein van Philips
Christinelaan 34
Huisjes die lagen nabij overweg Gagelstraat, eigendom van Tramweg-Maatschappij "De Meijerij"
C. Pals
machinist
Foto, sloop omstreeks 1950
Christinelaan 36
Fr. H. van Boxmeer
machinist N.S
Christinelaan 38
Hub. Legins
tramwegarbeider
Christinelaan 40
Chr. Coppens
J. Coppens
machinist
fabrieksarbeider
Christinelaan 42
Fabriekscomplex dat lag aan de Steenstraat
N. V. Baekers & Raymakers
N.V. Representa
textielfabrieken
confectiefabriek
 
Christinelaan 44
A. F. W. W. de Wit
F. de Wit
wever
portier
 

De Bogert en het steenvruchtenbuurtje


De Oude en Nieuwe Bogert lagen op het terrein waar vroeger ooit een boomgaard was, aan de oostzijde van Fellenoord.
De Oude Bogert liep bij de Fellenoord langs het spoor, de Nieuwe Bogert ging richting noord een stuk parallel aan de Broekseweg.
De oude boomgaard kwam ook terug in de straatnaam van een aantal zijstraatjes die namen van steenvruchten hadden gekregen.

Alles is afgebroken in de periode 1945-1960.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oude Bogert 2
De Oude Bogert liep vanaf de kruising Fellenoord/ Boschdijk richting spoor en maakte daar een bocht met het laatste stuk langs het spoor om bij de spoorwegovergang weer bij de Fellenoord aan te sluiten.
N. Kieft
kelner
Foto huizen op de hoek met de Fellenoord
Oude Bogert 4
Th. Merks
aannemer
Oude Bogert 4-A
F. C. Tilburgs
M. P. Tilburgs
Aa. Ea. Ja. Tilburgs
Ja. Fa. Tilburgs
schilder
behanger
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
Oude Bogert 6
H. A. Mengedé
H. L. J. Mengedé
Ma. Ha. Fa. Mengedé
hoofdconducteur N.S
kok
kantoorbediende
Mengedé liet zich vooral kennen als een kanarieliefhebber
Oude Bogert 8
J. H. W. Wigmans
slager, slagerij
 
Oude Bogert 10
P. H. Raaijmakers
Huisvr. N. Pietersma-Elzinga
los arbeider
huishoudster
Tevens hier handel in kruidenierswaren
Oude Bogert 12
W. van Luyk
houtbewerker
De 44-jarige Van Luyk kwam bij het sinterklaasbombardement van 1942 om het leven
Oude Bogert 16
G. H. van Woensel
opperman
 
Oude Bogert 18
J. van Laarhoven
sigarenmaker
 
Oude Bogert 20
J. W. Veeneman
behanger en stoffeerder
Veeneman (1910, Woensel) trouwde 19 jaar jong en kwam na wat omzwervingen (Broekseweg, Tongelresestraat, Achterstraat, Kruizemuntstraat) in 1933 hier wonen; 5 adressen in 3 jaar tijds; in 1934 haalt de behanger de krant als hij met een maat gesnapt wordt bij de diefstal van een rijwiel (fietsendieven waren dan ook al een plaag, zo blijkt uit de vrijwel dagelijkse opgave van gestolen rijwielen)
Oude Bogert 20-A
W. van der Linden
Huisvr. G. H. van Liempd-Vos
koopman in lompen
zonder beroep
 
Oude Bogert 20-B
J. Suijkerbuijk
magazijnmeester
 
Oude Bogert 22
A. G. van Dongen
A. H. Serton
H. J. van Dongen
J. J. van Dongen
W. Fr. van Dongen
J. van Dongen
slager
chauffeur
melkventer
zuivelhandelaar
melkventer
zonder beroep
Dit was waarschijnlijk het gedeelte dat langs het spoor lag; bij bombardement in 1942 kwam op nummer 28 moeder Wiggers-v.d. Heuvel met 3 van haar kinderen om

Tekening van de voorzijde en achterzijde van het pand (dank Huib Hendrikse)
Oude Bogert 24
Th. C. Ch. M. Luraschi (zich noemende en schrijvende Lurasco)
Ca. Bakers
tabaksagent

dienstbode
Oude Bogert 26
J. van de Sande
Ma. Pa. Ca. van de Sande
beambte N.S.
winkeljuffrouw
Oude Bogert 28
J. P. A. Wiggers
cinema-operateur
Oude Bogert 30
F. J. H. Smits
Th. H. J. Arentsen
W. F. P. J. Louwers
reiziger
reiziger
bouwkundige
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oude Bogert 1
Tussen kruising Fellenoord/ Boschdijk en de Nieuwe Bogert
J. v. d. Hurk
Eerste Eindhovensche Graan- en Meelhandel
 
Oude Bogert 1-A
M. H. M. van der Grinten
graanhandelaar
 
Oude Bogert 3
J. J. Hooijmaijers
J. W. van Dinteren
Ja. Aa. Leenen
sigarensorteerder
caféhouder
sigarenmaakster
Tekening van dit pand 'villa Houvast' (dank Huib Hendrikse)
Oude Bogert 5
F. Walraven
Ma. La. Walraven
lompenkoopman
werkster
 
Oude Bogert 7
F. P. J. Vissers
fabrieksarbeider
In 1937 begint Van Rooij hier op de hoek Nieuwe Bogert het Hengelsporthuis
Oude Bogert 11
Lag tussen Nieuwe Bogert en het spoor
J. C. Dingen
P. A. W. C. Dingen
stoker
trijpdrukker
Foto van de vier huisjes tussen de Nieuwe Bogert en het spoor; op de hoek het café van 'Rooi Marie' van Mierlo
Oude Bogert 13
Wed. C. J. van der Heijden-Schellens
winkelierster (sigarenmagazijn)
Oude Bogert 15
H. P. C. van Hout
P. van Hout
arbeider remmer N.S.
arbeider telegrafist N.S
Oude Bogert 17
J. M. van Mierlo
P. A. van Mierlo
bankwerker
caféhouder

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nieuwe Bogert 2
Straatdeel dat lag van Kersenstraat tot Pruimenstraat
C. W. Verschuren
sigarenfabriek
 
Nieuwe Bogert 2-A
A. Valks
rangeerder N.S
 
Nieuwe Bogert 2-B
C. M. van Rooij
sigarenmaker, rijwielen, motoren en reparatie
 
Nieuwe Bogert 4
Wed. J. van der Weiden-van Kemenade
zonder beroep
 
Nieuwe Bogert 6
P. J. Janssens
J. L. Verdonschot
getouwsteller
huisknecht
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren, in 1953 nog altijd
Nieuwe Bogert 6-A
C. H. de Kok
F. de Kok
technisch tekenaar
huisschilder
 
Nieuwe Bogert 8
H. M. C. van der Weiden
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 10
J. M. C. van Moorsel
timmerman
 
Nieuwe Bogert 12
H. van der Loo
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 14
C. Rekkers
arbeider remmer N.S.
 
Nieuwe Bogert 14-A
W. A. Snep
boekdrukker
 
Nieuwe Bogert 16
Lag vanaf hoek Pruimenstraat tot de Oude Bogert
A. van den Broek
sigarenmaker, herenkapper
 
Nieuwe Bogert 18
J. Schellens
brievenbesteller
 
Nieuwe Bogert 20
M. H. J. van Weegberg
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Bogert 22
P. F. T. J. van Weegberg
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Bogert 24
J. E. Peels
S. de Lange
sigarenmaker
koopman
 
Nieuwe Bogert 26
J. F. van den Waardenburg
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 28
H. H. Hendricks
metselaar
 
Nieuwe Bogert 30
C. J. W. van Hoof
Th. G. L. van Hoof
steendrukker
drukker
 
Nieuwe Bogert 32
L. J. Eliëns
boekdrukker
 
Nieuwe Bogert 32-A
R. J. van Wel
paardenslager
Van Wel weet in 1934 beslag te leggen op een "wonderveulen met 5 pooten", zo meldt de krant
Nieuwe Bogert 34
L. T. M. Reijnders
M. Q. Reijnders
kelner
behanger
 
Nieuwe Bogert 36
J. H. J. van den Heuvel
Tha. Christant
behanger
fabrieksarbeidster
 
Nieuwe Bogert 38
J. M. van Rossum
bankwerker
 
Nieuwe Bogert 40
Wed. C. J. Schellekens-Louwers
stripster
 
Nieuwe Bogert 42
Gebr. van Brakel
J. J. Brakel
lood- en zinkwerken, gas- en waterleiding
loodgieter
 
Nieuwe Bogert 44
F. M. J. Magnin
P. F. S. Magnin
kleermaker
kleermaker
Firma Magnin & Zn.
Nieuwe Bogert 46
A. P. J. Berkers
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Bogert 48
A. J. van Rooij
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nieuwe Bogert 1
Huizen die lagen tussen de Kersenstraat en de Notenstraat
B. Mommers
J. Kersten
Th. H. van den Bos
timmerman
los arbeider
grondwerker
 
Nieuwe Bogert 3
N. de Groot
Ca. Pa. de Groot
Ha. Aa. de Groot
koster
kantoorbediende
kantoorbediende
Foto voor de sloop (circa 1955)
Nieuwe Bogert 5
J. H. Boley
lampenist Gemeentebedrijven
Nieuwe Bogert 5-C
F. Rossieau
J. C. Rossieau
magazijnmeester
trijpdrukker
Nieuwe Bogert 7
Ca. Ja. Kox
Ma. Pa. Kox
weefster
spoelster
Nieuwe Bogert 9
J. H. C. Geven
M. J. Vermulst
Pa. Tha. van den Molengraft
W. van den Molengraft
Wed. M. C. Geven
chauffeur
broodbezorger
sigarenmaakster
zonder beroep
zonder beroep
Nieuwe Bogert 11
A. A. Donkers
Wed. A. M. Donkers-Cox
wisselloper
zonder beroep
Nieuwe Bogert 13
G. W. B. Valks
J. A. Dekkers
belastingambtenaar
damastwever
Nieuwe Bogert 15
A. W. van der Bruggen
timmerman
 
Nieuwe Bogert 17
J. de Wit
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 19
J. B. Broeders
slager
 
Nieuwe Bogert 21
M. Bouwmans
chauffeur
Foto van deze woningen; bedrijf van Wouters (verhuizingen, stalhouderij) op nrs 25-27 zijn de huizen met een puntgevel
Nieuwe Bogert 23
P. van den Waardenburg
los werkman
Nieuwe Bogert 23-A
C. Vorspaget
fabrieksarbeider
Nieuwe Bogert 23-B
Jac. P. Vermeijlen
aannemer (steenhouwerij, grafmonumenten, terrazzovloeren en betonschuttingen)
Nieuwe Bogert 25-27
P. W. Wouters
A. Wouters
A. J. A. Wouters
J. J. Wouters
chauffeur
expediteur, stalhouder
kantoorbediende
chauffeur
Nieuwe Bogert 29
P. F. van Vroenhoven
sigarenmaker
Nieuwe Bogert 31
M. F. Smulders
sigarenmaker
Nieuwe Bogert 33
Pa. Smulders
Ca. Ea. Smulders
spoelster
scheerster
Nieuwe Bogert 35
H. C. van der Waerden
blikslager
 
Nieuwe Bogert 37
A. van den Bogaart
Ma. Ga. van den Bogaart
winkelier
breister
Winkel in kruidenierswaren
Nieuwe Bogert 41
L. C. P. de Vries
sigarensorteerder
 
Nieuwe Bogert 43
A. A. M. van den Wildenberg
chef op een sigarenfabriek
 
Nieuwe Bogert 45
A. J. van Deelen
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 47
H. Verdonschot
koetsier
 
Nieuwe Bogert 49
J. N. Cauwenberg
sigarenmaker
 
Nieuwe Bogert 51
A. J. Mertens
opperman
 
Nieuwe Bogert 51-A
A. C. van Melis
C. W. van Melis
H. van Melis
H. J. Spelbrink
coiffeur
kantoorbediende
onderbaas
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Bogert 51-B
H. Bongaarts
J. van Wijk
Th. C. J. de Kok
brievenbesteller
machinist N.S
radio-inspecteur
Postbode Bongaerts kwam met zijn vrouw en 7 kinderen bij het Sinterklaasbombardement om het leven; slechts twee kinderen overleefden het: Jan woonde toen in bij de fraters in Tilburg en Piet, de jongste zoon, was op bezoek bij een oom en tante in Tegelen
Nieuwe Bogert 51-C
E. W. H. Holsten
J. van Brummelen
mechaniker
leerling-machinist N.S.
 
Nieuwe Bogert 51-E
J. J. A. Stalpers
kantoorbediende
 
Nieuwe Bogert 51-F
Fr. G. van Eembergen
J. M. C. Jacobs
kleermaker
winkelbediende
 
Nieuwe Bogert 51-G
C. van Hulten
J. Ph. van Hulten
groenten en fruit
zonder beroep
 
Nieuwe Bogert 53
Lag tussen de Notenstraat en de Oude Bogert
C. P. Leppers
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Bogert 55
H. A. van den Heuvel
Wed. J. H. van den Heuvel-Geenen
bankwerker
zonder beroep
 
Nieuwe Bogert 57
C. Leppers
schoenmaker
 
Nieuwe Bogert 59
C. J. van Hout
metselaar
Foto.
Bij het derde huisje geeft dan een uithangbord de Electrische Smederij van A. Emans aan
Nieuwe Bogert 61
Ja. Ca. de Wit
Ja. Ma. de Wit
M. de Wit
fabrieksarbeidster
werkster
zonder beroep
Nieuwe Bogert 63
P. J. Hezemans
smid, smederij
Nieuwe Bogert 65
A. Hendriks
J. Verhoeven
handelsreiziger
sigarenmaker
Nieuwe Bogert 67
B. P. van Riel
W. F. van Roessel
logementhouder
sigarenmaker
Logement Café Modern
Nieuwe Bogert 69
G. Bleys
broodbezorger
 


De Notenstraat was een kort zijstraatje van de Nieuwe Bogert, eindigend bij een veldje nabij het station

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Notenstraat 2
Zijstraatje dat liep van de Nieuwe Bogert tot nabij het station
J. van der Vorst
J. H. van der Vorst
J. W. van der Vorst
fitter
bouwvakarbeider
fabrieksarbeider
Foto van deze huizen met op de achtergrond de Nieuwe Bogert.

Op huisnummer 2 vierde het oorspronkelijk uit Herpen afkomstige echtpaar J.H. van der Vorst-W. de Groot (foto onder) in 1934 hun gouden bruiloft, beiden 70 jaar oud
Notenstraat 4
J. van Lieshout
P. Brusselers
chauffeur
los arbeider
Notenstraat 6
P. Buijs
stratenmaker
Notenstraat 8
J. van Vroenhoven
Ha. Ma. La. van Vroenhoven
W. J. Lommerse
sigarenmaker, kruidenierswaren
sigarenmaakster
zonder beroep
Notenstraat 10
P. M. de Laat
zonder beroep
Notenstraat 10-A
C. J. Blaakman
Ga. Ja. Fa. van Gennip
Ra. Ca. van Gennip
Wed. F. van Gennip-Op 't Roodt
klerk bij de Dir. Bel
typiste
winkeljuffrouw
zonder beroep
 
Notenstraat 12
H. N. A. van Gennip
elektro-monteur
 
Notenstraat 14
J. Mangelaars
grondwerker
Waarschijnlijk 2 bouwvallige krotjes op een veldje bij het station
Notenstraat 16
G. J. Sluiter
grondwerker
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Notenstraat 1
Vanaf de Nieuwe Bogert, doodlopend op veldje bij het station
H. H. Notermans
M. Ph. Notermans-Kreukels
winkelbediende
verloskundige
 
Notenstraat 7
J. C. J. Mengdé
hoofdgeleider N.S
 
Notenstraat 9
L. A. Smulders
fabrieksarbeider
 
Notenstraat 11
W. Verkerk
hulpmonteur
Hier zware schade bij bombardement
Notenstraat 13
M. N. Snoeijen
kruier
Notenstraat 13-A
C. Feijtel
commies N.S.
Notenstraat 15
B. G. J. Compaan
slager, slagerij
Notenstraat 19
C. D. Cense
metaalbewerker
Notenstraat 21
D. J. Roij
J. C. M. Roij
werktuigkundig tekenaar
kantoorknecht P. en T.
Notenstraat 23
B. H. A. Burman
Fa. Th. C. Manders
J. B. Burman
bankwerker
huis- en- decoratieschilder
schilder


De Pruimenstraat was een kort verbindingsstraatje tussen de Broekseweg en de Nieuwe Bogert.
Het verhaal gaat dat de bewoners van de Pruimenstraat de gemeente ooit verzocht hebben om de straatnaam te wijzigen, omdat het niet netjes klonk. De ambtenaren antwoordden dat een pruim een gewone steenvrucht is en gingen niet op het verzoek in.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pruimenstraat 2
Lag tussen Nieuwe Bogert en Broekseweg
G. Henraat
koopman
Hoekpand Nieuwe Bogert
Pruimenstraat 4
A. F. L. Aarts
chauffeur
 
Pruimenstraat 6
C. H. Th. Ooms
H. Ooms
chauffeur
zonder beroep
Chauffeur voor de Philips-directie
Pruimenstraat 8
F. H. Snoeijs
zonder beroep
 
Pruimenstraat 10
G. H. de Rot
beambte N.S.
 
Pruimenstraat 12
J. F. Vermeer
caféhouder
 
Pruimenstraat 14
B. Roubos
G. H. Schmitz
C. Soeters
Wed. G. Roubos-Soeters
constructeur
schilder
zonder beroep
zonder beroep
 
Pruimenstraat 16
F. J. Verschuren
magazijnmeester, herenkapper
 
Pruimenstraat 18
J. van de Gevel
Ba. Ma. Ca. van de Gevel
wisselwachter N.S
sigarenmaakster
 
Pruimenstraat 20
Wed. A. J. C. de Rooij-Mathieu
zonder beroep
Tabaksreiziger A. de Rooij werd in 1931 vermist; een week eerder was de vader van 4 kinderen voor het laatst in het Elzentpark gezien. Hij blijkt later overleden te zijn, onbekend onder welke omstandigheden
Pruimenstraat 22
J. Th. E. Mathieu
zonder beroep
 
Pruimenstraat 24
Hoek Broekseweg
 
 
Hier zat vroeger de sigarenfabriek Aurora (1908) en (1931) een opslagplaats van Philips; veel later (in 1940 en 1951) de Firma Latour (groothandel in drank en kruidenierswaren) en (hoekpand Broekseweg, Pruimenstraat 26) bakker Heijnen, die in 1937 de pech overkwam dat zijn 4-jarig kind in een emmer kokend water viel en daaraan overleed
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pruimenstraat 1
Van de Nieuwe Bogert tot de Broekseweg
J. G. J. Willems
fabrieksarbeider
 
Pruimenstraat 3
F. van der Vliet
wisselloper
 
Pruimenstraat 5
C. Dirks
blikslager
 
Pruimenstraat 7
J. Verbeek
W. J. Verbeek
Wed. P. M. Wilms-Huijs
houtbewerker
sigarenmaker
zonder beroep
 
Pruimenstraat 9
Th. G. van het Hof
onderbaas
 
Pruimenstraat 11
H. B. Wanders
kastelein
 
Pruimenstraat 13
J. A. Vromans
bierbottelaar, limonadefabriek
 
Pruimenstraat 15
P. J. Verspaandonk
bankwerker
 
Pruimenstraat 17
Wed. J. W. Denkers-Marijne
zonder beroep
 
Pruimenstraat 19
Th. Rombouts
sigarenmaker
 
Pruimenstraat 21
G. Jorissen
leerlooier
 
Pruimenstraat 21-A
A. P. J. Sibens
schilder
 
Pruimenstraat 23
J. J. van Wanrooij
arbeider N.S.
 
Pruimenstraat 25
F. H. Tops
sigarenmaker
 
Pruimenstraat 27
L. de Winter
koopman
 
Pruimenstraat 29
Ca. van der Heijden
W. van der Heijden
J. van der Heijden
bosjesmaakster
slager
zonder beroep
 


De Kersenstraat was een kort straatje dat het begin van de Nieuwe Bogert verbindt met de Broekseweg.
Tegenwoordig is er weer een Kersenstraat in Woensel, maar die ligt geheel ergens anders (in Vaartbroek).

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kersenstraat 2
Foto van de Kersenstraat tussen Broekseweg en Nieuwe Bogert, links de huizen 2-16
A. J. L. Heesakkers
fabrieksarbeider
 
Kersenstraat 4
A. Sep
zonder beroep
 
Kersenstraat 6
P. J. Seroo
reiziger
 
Kersenstraat 8
A. Adeler
G. H. G. Kuckulus
J. van den Broek
J. Stoutjesdijk
stukadoor
chauffeur
reiziger
kantoorbediende
 
Kersenstraat 10
A. M. Th. Kamphuis
P. Foekens
Pa. Tha. van den Hurk
chauffeur
koopman
zonder beroep
 
Kersenstraat 12
A. A. van de Wijdeven
A. C. van de Wijdeven
L. van de Wijdeven
machinereparateur
arbeider
opzichter
 
Kersenstraat 14
G. H. van Swaemen
H. Th. Builtjes
M. G. van Swaemen
N. A. A. J. Gommers
Wed. P. Builtjes-Jansen
schilder
kantoorbediende
schilder
leerling-machinist N.S.
zonder beroep
 
Kersenstraat 16
A. F. H. Smits
H. Hirsch
J. Hirsch
Ma. Pa. Ja. Schweitzer-van Dooren
La. Schneider
kelner
glasblazer
neonblazer
zonder beroep
dienstbode
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kersenstraat 1
 
J. van den Bogaart
venter in kruidenierswaren
 
Kersenstraat 3
A. W. van der Vliet
fabrieksarbeider
 
Kersenstraat 5
J. M. Beurskens
M. Beurskens
P. J. H. Beurskens
winkeljuffrouw
aannemer
metselaar
 
Kersenstraat 7
P. F. Meul
schilder
 
Kersenstraat 9
F. H. Walenberg
H. H. Walenberg
kantoorbediende
kraandrijver N.S
 

Straten aan de westzijde.

Aan de westzijde van de Fellenoord lagen het Eindje, de Harmoniestraat en de Binnenpad. Ook dit is allemaal compleet verdwenen.

Het Eindje was een zeer oude zijweg van de Fellenoord die liep tot de splitsing Gagelstraat-Lijmbeekstraat. Op de 16e-eeuwse kaart van Van Deventer staat het al als een weg met veel huisjes afgebeeld.

In 1934 was een niet erg gunstig bekend staand buurtje met dames van lichte zeden. Vanwege die slechte naam werd de straatnaam kort voor de oorlog geschrapt en werd de straat hier een verlengde van de Lijmbeekstraat. In de oorlog was het nog een verboden zone voor wehrmacht-duitsers.

Lang daarna, toen Het Eindje met alle oude bebouwing van Fellenoord en omstreken weggesaneerd was, kwam de straatnaam Eindje terug voor het korte straatstukje dat we tegenwoordig vinden tussen de Boschdijktunnel en de Fellenoordtunnel met aan weerskanten spiegelende kantoren en het spoor.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Het Eindje 2
Later Lijmbeekstraat 374-378; verwoest in de oorlog
M. van Dongen
grondwerker
 
Het Eindje 4
A. van Aaltum
chauffeur
 
Het Eindje 6
A. van Mierlo
Ja. La. Cosijns
huisknecht
sigarenmaakster
 
Het Eindje 8
Later Lijmbeekstraat 380-382
P. J. H. van Litsenburg
schoenmaker
In 1922 openden de Gebr. van Litsenburg hun schoenwinkel
Het Eindje 10
G. H. van Litsenburg
H. J. van Mierlo
schoenmaker
fabrieksarbeider
Het Eindje 12
 
C. van de Ven
fabrieksarbeider
 
Hier lag vermoedelijk het zijweggetje het Dwarseindje
Het Eindje 14
 
J. H. van der Waarden
zonder beroep
 
Het Eindje 16
L. van Bijsterveld
gasfitter
 
Het Eindje 18
A. H. Grieten
D. Grieten
J. Fr. Grieten
Fr. Grieten
fabrieksarbeider
damastwever
stoker
herenkapper
 
Het Eindje 20
H. Vroomen
fabrieksarbeider
 
Het Eindje 22
Fr. Cremers
arbeider
 
Het Eindje 24
J. H. Verheijden
P. M. Verheijden
portier
autogeenlasser
 
Het Eindje 26
L. A. P. Wildenberg
pakker
 
Het Eindje 28
F. A. Vrijdag
smid, radiohandel
In 1942 verwoest; foto met zicht op de Philips opslagplaatsen en daarachter de lichttoren; echtpaar de Zeeuw (toen Lijmbeekstraat 333) kwam om bij het bombardement, en ook de toen 81-jarige H.A, Kemper met de dan op adres Lijmbeekstraat 404 inwonende gezin Bongaarts-v.d. Broek met hun 6 kinderen
Het Eindje 30
A. de Zeeuw
zonder beroep
Het Eindje 32
J. C. Verkaart
H. A. Kemper
timmerman
zonder beroep
Het Eindje 34
J. Muller
ijsventer en caféhouder
Het Eindje 38
B. J. H. Reintjes
B. W. Voets
Ch. A. le Blanc
D. Th. Westerveld
H. Maas
J. Wennekens
J. A. Sanders
L. Koppelmans
M. van den Akker
H. Kempen
P. J. Wullems
schilder
metselaar
sigarenmaker
koopman
opperman
arbeider
metselaar
bankwerker
los arbeider
zonder beroep
zonder beroep
Hier gevestigd een eethuis, het "Volkskosthuis" van H. Kempen
Het Eindje 40
M. C. Sieben
O. Bilsen
Wed. J. H. Sieben-van Eeten
chauffeur
chauffeur
expeditiebedrijf
Bilsen had een dagelijkse autodienst op Den Bosch en Tilburg
Het Eindje 42
Wed. H. van Liempd
F. B. J. van Liempd
bakkerij
bakker
Van Liempd zat hier al in 1902 en adverteerde met "wie lekker beschuit wil eten, moet Heintje op het Eindje niet vergeten"
Het Eindje 44
J. H. Sieben
chauffeur
 
Het Eindje 46
H. van Asch
J. Bergers
boekbinder en caféhouder
zonder beroep
 
Het Eindje 54
M. W. Langendonk
fabrieksarbeider
 
Het Eindje 56
Fa. H. Latour
J. A. H. Paulissen
steenkolenhandel
assistent posterijen
 
Het Eindje 58
H. W. Peeters
P. J. Peeters
schilder
sigarenmaker
 
Hiertussen lag waarschijnlijk de Voetbrugsteeg
Het Eindje 62
Op de hoek met de Fellenoord
J. H. van Brussel
schoenmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Het Eindje 1
Woningen vanaf de hoek Lijmbeekstraat; in 1936 wordt het hernummerd als Lijmbeekstraat 141-163, in 1938 wordt de hele Lijmbeekstraat hernummerd en krijgt dit stuk de nummers 375-397
A. P. Zimmerman
Aa. A. M. Grijseels
rangeermeester
zonder beroep
 
Het Eindje 3
A. Rutte
J. G. J. Putman
L. Rutten
Pa. Wa. Voorsluis
fabrieksarbeider
elektro-monteur
slager
fabrieksarbeidster
 
Het Eindje 5
P. A. Goevaers
T. Goevaers-Zimmerman
koopman (groothandel maaswol)
mode-vakschool
 
Het Eindje 7
W. van Oers
schildersbedrijf
Foto van deze huizen
Het Eindje 9
A. A. Panis
Huisvr. S. van Buijtekant-van Berkel
fotograaf
zonder beroep
Het Eindje 11
H. P. van Eembergen
stukadoor
Het Eindje 13
H. B. van den Berg
Wed. G. van den Berg-Bol
fabrieksarbeider
zonder beroep
Het Eindje 15
K. Kivits
glasblazer
Rijtje oude lage huisjes, (foto)
Het Eindje 17
J. Harbers
fabrieksarbeider
Het Eindje 19
Ja. Ma. van Stiphout
H. A. van Stiphout
ambtenares bij de Raad van Arbeid
zonder beroep
Het Eindje 21
Ph. Rooijakkers
fabrieksarbeider, horlogier
Het Eindje 23
Chr. van Buul
leerlooier, schoenmaker
Hiertussen, tegenover het Dwarseindje, is een open veldje
Het Eindje 33
Woningen vanaf (overzijde) Dwarseindje tot hoek Binnenpad, in 1936 Lijmbeekstraat 175-197, in 1938 Lijmbeekstraat 409-431
A. C. van Iersel
caféhouder
Café Oud-Keulen, dan ook wel bekend staand als bordeel
Het Eindje 35
L. A. van den Hoven
W. C. van Gennip
Wed. W. van Gennip-Leemans
wever
houtbewerker
kruidenierswaren
 
Het Eindje 41
Wed. P. M. Bogers-van Heeswijk
winkelierster (kruidenierswaren)
 
Het Eindje 43
A. Th. Donkers
diamantboorder
 
Het Eindje 45
J. A. M. Raaijmakers
kleermaker
 
Het Eindje 47
M. Kuijpers
spoorwegarbeider
 
Het Eindje 49
J. M. Wullems
Ma. Ha. Sprankenis
caféhouder
dienstbode
Foto van dit rijtje; café Het Visschertje ligt links en rechts op de hoek met het Binnenpad ligt café De Klomp
Het Eindje 51
J. H. Willemsen
stoker
Het Eindje 53
C. Kivits
P. J. Koolen
glasblazer
drukker
Het Eindje 55
Café De Klomp
G. Stevens

winkelier
Café op de hoek van het Binnenpad; later is hier een zaadhandel gevestigd
Hier het zijweggetje Binnenpad
Het Eindje 57
Huizen tussen het Binnenpad en de Fellenoord. in 1936 Lijmbeekstraat 19-219, in 1938 nrs. 433-453
M. H. H. Latour
A. J. M. Latour
grossier
zonder beroep
Foto van deze rij vanaf de hoek Binnenpad
Het Eindje 59
H. H. M. Peeters
hoofdgeleider N.S
Het Eindje 61
J. C. Fljpse
technisch ambtenaar
Het Eindje 61-B
G. M. van Tuijn
J. W. A. van Tuijn
Ca. Pa. Ma. van Tuijn
schilder
kantoorbediende
calqueuse
Het Eindje 63
P. van Rooij
fruithandelaar
Het Eindje 65
Fa. Wed. M. Latour
W. J. Latour
grossierderij in suikerwerken, handel in kruidenierswaren
chauffeur
Het Eindje 67
P. A. Rijnaerts
chauffeur
Het Eindje 69
P. J. van Oosterhout
zonder beroep
Het Eindje 73
A. J. Schoots
P. M. van der Poel
Aa. Ma. Kraus
kantoorbediende
portier en winkelier (vis en comestibles)
dienstbode
 
Het Eindje 75
A. P. H. Klinkenberg
H. C. Heerings
L. Lenaerts
A. van Doesburg
wever
groentenhandel
slager
zonder beroep
In 1941 is er op dit adres (dan Lijmbeekstraat 453) sprake van "slager kameraad H. van Lith", een zeer foute NSB'er; na de bevrijding zit hier B. Compaan


Het Dwarseindje was een klein steegje tussen het Eindje en het Philips opslagterrein bij het spoor (waar vroeger de Belze Barakken hadden gelegen). Aan weerszijden een rijtje arbeiderswoningen. Foto.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dwarseindje 2
sloop omstreeks 1950
B. Mols
J. Mols
J. S. Mols
glasblazer
chauffeur
sjouwer
 
Dwarseindje 4
W. Hoogers
fabrieksarbeider
 
Dwarseindje 6
J. Klerkx
fabrieksarbeider
 
Dwarseindje 8
E. B. Helmhout
glasblazer
 
Dwarseindje 10
H. J. van den Eijnden
metaaldraaier
 
Dwarseindje 12
J. Verwest
arbeider
 
Dwarseindje 14
B. Mink
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dwarseindje 1
sloop omstreeks 1950
L. van Bijsterveld
fabrieksarbeider
 
Dwarseindje 3
W. Jansen
grondwerker
 
Dwarseindje 5
M. van den Reek
M. A. van den Reek
P. H. van den Nieuwenhof
chauffeur
elektricien
zonder beroep
 
Dwarseindje 7
W. Klaassen
fabrieksarbeider
 
Dwarseindje 9
L. Claassen
arbeider
 
Dwarseindje 11
Ga. Klaassen
Ha. Klaassen
Ja. Klaassen
controleur Philips
controleur Philips
fabrieksarbeider
 


De Harmoniestraat was een verbinding tussen het begin van de Boschdijk en de Lijmbeekstraat.
De krant noemde de weg in 1934 de 'Doodenweg' want het wegdek zat (aan de kant van de Lijmbeekstraat) vol van gevaarlijke gaten. In 1935 werd het wegdek verbeterd.

In de periode 1950-1970 is alles hier gesloopt en 'gesaneerd'. Waar vroeger de Harmoniestraat liep, ligt nu het omstreeks 1970 gerealiseerde 'verkeershart Fellenoord', de rijbanen van de Fellenoord tussen de Boschdijktunnel en de tunnel naar de Vonderweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Harmoniestraat 2
Huizenrij uit 1916 tussen de Boschdijk en het Binnenpad, aan de zijkant van de Antoniuskerk
B. A. van Kemenade
C. A. N. Renders
opperman
zonder beroep
 
Harmoniestraat 4
G. van de Molengraaf
fabrieksarbeider
 
Harmoniestraat 6
F. M. J. Princen
W. A. P. Princen
Ja. Wa. Ca. Princen
Wa. Pa. Ja. Princen
sigarenmaker
colporteur
naaister
zonder beroep
 
Harmoniestraat 8
C. M. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Harmoniestraat 10
Hoekwinkel Binnenpad
Joh. Pennings
winkelier, hygiënische artikelen
Dit was winkel Sanitas waar o.a. condooms werden verkocht (de pastoor noemde dit verdorven oord Satanis); maar de handel werd gedoogd voor ruimerdenkenden die gehuwd waren en op de ledenlijst stonden
Hiertussen bevond zich de Binnenpad
Harmoniestraat 12
Drie rijtjes woningen, huizen tussen het Binnenpad en de Lijmbeekstraat; op de hoek met de Lijmbeekstaat zijn vermoedelijk omstreeks 1938 nog vier huizen bijgebouwd (46-52)
H. Roes
J. L. Aarts
J. P. Roes
Ma. Ca. Eth. Baens
fabrieksarbeider
bleker
glasblazer
fabrieksarbeider
Foto omstreeks 1968, vlak voor de sloop; op de achtergrond zien we al het nieuwe Rabo-hoofdkantoor.
Op huisnummer 22 (huisje midden op de foto) woonde in 1934 Willem van Gijzel, SDAP-gemeenteraadslid en grootvader van Eindhovens burgemeester van Gijzel
Harmoniestraat 14
J. A. Kantelberg
elektricien
Harmoniestraat 16
L. H. van de Donk
brievenbesteller
Harmoniestraat 18
A. van Zutphen
J. H. G. van Zutphen
M. J. A. van Zutphen
portier
elektricien
kantoorbediende
Harmoniestraat 20
J. C. A. van Heugten
sigarenmaker
Harmoniestraat 22
W. van Gijzel
verzekeringsagent
Harmoniestraat 24
C. A. Pot
F. E. H. Hoovers
boekbinder
timmerman
Harmoniestraat 26
P. C. Boley
bankwerker
Harmoniestraat 28
M. P. C. van den Heuvel
controleur
Harmoniestraat 30
L. A. Raaijmakers
chauffeur
Rijtje van 4 huizen, in de oorlog platgegooid; hier kwamen 5 mensen om bij het bombardement
Harmoniestraat 32
J. C. van Hoek
bontwever
Harmoniestraat 34
P. C. Manders
zonder beroep
Harmoniestraat 36
J. M. H. Smeets
timmerman
Harmoniestraat 38
C. F. Swaans
wagenmaker N.S
Rijtje van 4 huisjes met in de oorlog een schuilkelder voor de deur.
Later was hier Lau Leppers (Lau de Lepper) bekend als schoenlapper
Harmoniestraat 40
L. C. Leppers
M. Meulendijks
fabrieksarbeider
zonder beroep
Harmoniestraat 42
H. Soetens
sigarenmaker
Harmoniestraat 44
W. van Drunen
kelner
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Harmoniestraat 3
Iets naar achteren gelegen bij de hoek Boschdijk
Helpt Elkander U.A.
coöperatieve broodbakkerij en verbruikvereniging
Met 2 filialen, aan de Boschdijk en Leenderweg
Harmoniestraat 5
Huizen tussen de Boschdijk en het kruispunt met het Binnenpad
G. Kruis
zonder beroep
Foto; Megens had het huis in 1922 gekocht
Harmoniestraat 7
E. J. Megens
I. Megens
instrument-glasblazer
kuiper
Harmoniestraat 9
A. T. Heldoorn
bestuurder Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders
Harmoniestraat 11
J. van Kollenburg
W. J. van Kollenburg
schoenmaker
glas-instrumentmaker
Hiertussen lag het Binnenpad
Harmoniestraat 15
Fabriek op de hoek met het Binnenpad
N.V. Jan van der Heijde
sigarenfabriek
Sigarenfabriek de "Blauwe Geit"
Harmoniestraat 15-A
Huizen gebouwd omstreeks 1925, tussen het Binnepad en de Lijmbeekstraat; deze zijn in/ na de oorlog verwoest/ afgebroken
H. J. van Heeswijk
zonder beroep
 
Harmoniestraat 15-B
J. J. W. Thurkou
A. J. Thurkou
smid
zonder beroep
 
Harmoniestraat 15-C
Wed. M. Willemsen-Gommers
bakker
 
Harmoniestraat 15-D
A. Th. C. Thomasse
kleermaker
 
Harmoniestraat 15-E
B. J. Teuwissen
P. A. Teuwissen
timmerman, timmerfabriek
sigarenmaker
 
Harmoniestraat 17
Fr. van den Broek
hoofdagent van politie
In 1943 werd hoofdagent/ rechercheur Francis van den Broek (1885, Eersel) gearresteerd omdat hij joden met valse papieren en onderduikadressen had geholpen; opgesloten in de marechausseekazerne pleegde hij zelfmoord
Harmoniestraat 19
E. van Hooff
Fr. W. van Gompel
J. Fr. van Gompel
sigarenmaker
elektricien
baas
 
Harmoniestraat 21
Ga. Barske
H. Barske
J. H. Barske
Wed. H. P. C. Heijnen-Averink
kantoorbediende
kantoorbediende
machinebankwerker
zonder beroep
Foto schade anno 1942.
Mej. Barske (nr. 21) hockeyt in 1934 bij O.N.I.
Harmoniestraat 23
G. G. A. M. Hendrikx
winkelier (kruidenierswaren)
Harmoniestraat 25
N. J. van Pelt
agent van politie
Op de hoek van de Lijmbeekstraat lag de sigarenfabriek van Alting en Burgers (adres zie bij de Lijmbeekstraat)


Het Binnenpad was een verbinding tussen Het Eindje en de Boschdijk. Enkele rijtjes arbeiderswoningen langs een op sommige plaatsen smal paadje. Halverwege kruiste het de Harmoniestraat. Alles is tegenwoordig geheel van de kaart verdwenen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Binnenpad 2
Rijtjes huizen aan de kant van de Boschdijk, tussen Boschdijk en Harmoniestraat
Ch. J. Thomassen
boekdrukker
 
Binnenpad 4
Wed. L. Huybers-Soetens
zonder beroep
 
Binnenpad 6
N. Baselmans
fabrieksarbeider
 
Binnenpad 8
J. H. van Eijndhoven
terrazzowerker
 
Binnenpad 10
Huisvr. J. Vervoort-Bevers
W. J. van der Steen
zonder beroep
zonder beroep
 
Binnenpad 12
A. J. van Buul
chauffeur
 
Binnenpad 14
C. J. van de Mortel
fabrieksarbeider
 
Binnenpad 16
P. F. Koch
Wed. J. Geeven-van Deursen
timmerman
zonder beroep
 
Binnenpad 18
J. C. Eekels
chauffeur
 
Binnenpad 20
M. P. Willems
houtbewerker
 
Binnenpad 24
A. Matheussen
A. Matheeuwsen
sigarenmaker
kruidenierswaren
In 1965 zat hier nog kruidenier Matheeuwsen
Binnenpad 26
P. van Gerwen
metselaar
 
Binnenpad 28
K. J. van Gemert
bakker
Ook in 1959 hier nog bood-, koek- en beschuitbakker K.J. van Gemert
Binnenpad 32
A. L. D. Geraedts
Da. Geraerts
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
Foto in 1965 voor de sloop, links huisnummer 40 waar in 1934 ook een snoepwinkeltje was; ernaast op 38 tot 1942 de boekbinderij van P.C de Wit die daarna naar de Harmoniestraat 15F verhuisde
Foto van hoekhuis nr 40 waar Drika van Hout-Timmers met 7 van haar kinderen voor de winkel staat; rechts van haar de nog jonge Tjeu van Hout, die in de oorlog in het verzet zat, opgepakt werd en in Duitsland stierf
Binnenpad 34
P. J. van de Ven
C. van Oudenhoven
chauffeur
zonder beroep
Binnenpad 36
J. Bouwmans
voerman
Binnenpad 38
A. L. de Wit
waagmeester
Binnenpad 40
L. van Hout
bode
Hier lag vermoedelijk zo ongeveer de Harmoniestraat
Binnenpad 42
Huisjes aan de kant van Het Eindje, in het stuk tussen Harmoniestraat en Het Eindje
D. Need
J. Niemeyer
gasfitter
handelaar
Foto uit 1947.
Dirk Need (nr. 42), geboren in 1902 te Maurik (Betuwe), was als gasfitter naar Eindhoven gekomen om voor Philips te werken; hij had een 3-jarig contract bij de fabriek en werd sympathisant voor de CPH (communistische partij) met als gevolg dat zijn contract, zonder opgaaf van redenen, niet werd verlengd en hij werkloos werd; Need overleed in 1989 in Weert
Binnenpad 44
Fr. J. J. de Groot
zonder beroep
Binnenpad 46
A. Schuuring
arbeider
Binnenpad 48
G. H. Mevissen
L. A. van Rijsingen
P. J. van Maris
arbeider
sigarenmaker
sigarenmaker
Binnenpad 50
H. M. Evers
metselaar
Binnenpad 54
J. Nijs
los arbeider
 
Binnenpad 56
J. E. E. van Arem
los werkman
 
Binnenpad 58
H. W. Lommelaars
J. van der Sluijs
los werkman
grondwerker
 
Binnenpad 60
J. J. Schel
Huisvr. J. J. Schel-de Reuver
smid
zonder beroep
 
Binnenpad 62
A. van den Broek
J. van den Broek
zonder beroep
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Binnenpad 1
Rijtje van 4 huisjes bij de hoek Boschdijk
A. Verbakel
houtbewerker
 
Binnenpad 3
J. C. Thomasse
Ma. Ca. Ca. Thomasse
administrateur
fabrieksarbeidster
 
Binnenpad 5
C. H. van Baalen
hulpmonteur
 
Binnenpad 7
A. A. de Jong
bakker
 


De Kortestraat was een klein straatje dat vanaf de Boschdijk haaks op het Binnenpad stond. Aan de ene kant lag de zijkant van de jongensschool (adres aan de Boschdijk), aan de andere kant een rijtje arbeidershuisjes.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kortestraat 2
alles gesloopt
P. H. J. de Kok
venter
 
Kortestraat 4
W. C. A. Olmanst
Wed. W. Verhoeven-Moerings
elektricien
zonder beroep
 
Kortestraat 6
J. A. P. Keijsers
arbeider
 
Kortestraat 8
W. M. van Luyk
sigarenmaker
 
Kortestraat 10
W. A. Meulendijks
papiersnijder
 
Kortestraat 12
J. van Dongen
J. Kruijt
broodbakker
schilder
 
Kortestraat 14
W. Schrameijer
controleur
Foto van het huis in 1967, op de hoek met het Binnenpad

Limbeek

De oude kern Limbeek (afleiding van een watertje de Lijmbeek) lag iets westelijk van Fellenoord. Er liep een oude verbinding Het Eindje - Lijmbeekstraat naar toe.

In Limbeek is ook nogal wat gesloopt maar ook staan veel van de huizen van 1934 er nog steeds.
De panden uit 1934 die er nog steeds zijn, geven we op deze pagina weer door de adressen op lichtblauwe achtergrond te zetten.

De Lijmbeekstraat is een oude straat. Het gehucht Li(j)mbeek was eind 19e-eeuw vooral industrieel. Er lag de lucifersfabriek die destijds (voor Philips de boel domineerde) de grootste industrie in Eindhoven was. Veel van de oude arbeidershuisjes van toen zijn inmiddels gesloopt. Ook de lucifersfabriek en de andere industrieën die tegen het spoor aanlagen zijn verdwenen. Op deze plaats, grond die misschien verontreinigd zal zijn geweest vanwege de industrie, is omstreeks 1985 een nieuwbouwbuurtje (Limbeek-Zuid) gebouwd.
In 1934 loopt de Lijmbeekstraat parallel aan het spoor, op een afstand van zo'n 300 meter; vanaf de spoorwegovergang bij de Marconilaan (waar het toen Marconiplein heette, maar dat plein is uiteindelijk nooit gerealiseerd en de straatnaam Marconiplein is later weer ingetrokken) tot aan de spoorwegovergang bij de Gagelstraat.
Tegenwoordig is alleen het middelste gedeelte nog over. Bij de oude aansluitingen op de spoorovergangen is de ruimtelijke structuur geheel gewijzigd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijmbeekstraat 2
Woningen bij de overweg Marconiplein; ze zullen mogelijk in verband met het hoogspoor zijn gesloopt
Fr. C. Coppens
H. Coppens
P. Coppens
arbeider Kadaster
arbeider
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 4
A. J. Sanders
H. M. Sanders
J. M. Sanders
glas-instrumentmaker
leerbewerker
magazijnknecht
 
Lijmbeekstraat 4-A
Nog bestaand, nu adres Marconilaan 201-203
A. Jansen
landbouwer

Huizenrij op de foto van 1950, links zijn 6A-B nog niet gesloopt.
In 1953 zat op 4-I (toen Lijmbeekstraat 22, nu Marconilaan 187) de kruidenier R.P.L.A. Dumoulin
Lijmbeekstraat 4-B
J. P. C. van de Ven
sigarenpakker
Lijmbeekstraat 4-C
Rijtje woningen die er nog zijn, nu adres Marconilaan 187-199
J. van Arkel
monteur
Lijmbeekstraat 4-D
G. D. Jansen
elektrotechnisch monteur
Lijmbeekstraat 4-E
J. A. van de Leur
seinhuiswachter N.S
Lijmbeekstraat 4-F
J. Loopstra
postconducteur
Lijmbeekstraat 4-G
A. A. Valentijn
conducteur N.S
Lijmbeekstraat 4-H
C. Ekelmans
elektricien
Lijmbeekstraat 4-I
J. van Kessel
J. W. van Kessel
M. van Kessel
wever
coiffeur
winkelier (kruidenierswaren)
Lijmbeekstraat 6-A
Tweekappertje gesloopt
T. J. Kantelberg
reiziger
Lijmbeekstraat 6-B
G. Maas
schilder
Lijmbeekstraat 18
Oudere huisjes van voor 1920, gesloopt voor aanleg flats uit 1954 (nu adres Lijmbeekstraat 2-30) en de Jacob van Gelderweg
H. P. van Galen
J. H. van Galen
Wed. P. van Galen-van Mierlo
instrumentmaker
los arbeider
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 20
J. Peeters
los arbeider
 
Lijmbeekstraat 22
A. Meeuwis
chauffeur
 
Lijmbeekstraat 22-A
A. van Galen
metaalbewerker
 
Lijmbeekstraat 24
Woningen uit ±1927, nu adressen Lijmbeekstraat 102-116, waarbij 116 akelig gerenoveerd is, de rest is gaaf
H. J. van der Linden
P. C. van der Linden
Wed. G. van der Linden-van Vroenhoven
kantoorbediende
scheikundig amanuenses
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 24-A
M. van der Linden
boekhouder
 
Lijmbeekstraat 24-B
M. Koppens
arbeider N.S.
 
Lijmbeekstraat 24-C
M. van Nunen
P. Bijnen
sigarenmaker
groentenventer
 
Lijmbeekstraat 24-D
G. P. Melis
J. F. Melis
M. Melis
fabrieksarbeider
glasblazer
glas-instrumentmaker
 
Lijmbeekstraat 24-E
G. Hagen
P. Hagen
P. Hagen
glasblazer
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Lijmbeekstraat 24-F
P. A. F. Uijtjens
broodbezorger
 
Lijmbeekstraat 24-G
J. de Bie
timmerman
Tevens hier in 1934 een manufacturenhandeltje
Lijmbeekstraat 26
Tegenwoordig huisnummer 118
 
 
In 1953 zat hier J.P. van Dorst's fabriek van tandwielkasten; in 1934 stond het pand er ook al, wat er toen werd gefabriceerd weet ik niet; in 1975 Goudsmit-Hoff, verfhandel, in 1985 Galerie Arthema
Lijmbeekstraat 28
Rijtje uit 1928, nu de nummers 120-128
W. Canters
techniker
 
Lijmbeekstraat 30
J. P. H. Klumpkens
winkelier
 
Lijmbeekstraat 32
D. H. Hendriksen
liftrijder
 
Lijmbeekstraat 34
P. W. Bot
papiersnijder
 
Lijmbeekstraat 36
P. Pardoel
P. H. Pardoel
arbeider
houtbewerker
 
Lijmbeekstraat 38
Twee huisjes van voor 1920, inmiddels gesloopt, hier is nu de zijstraat de Keersomstraat
Fr. H. Feijen
grondwerker
 
Lijmbeekstraat 40
Fra. van Doleweerd
Ja. van Doleweerd
P. G. M. van Doleweerd
W. van Doleweerd
sigarenmaakster
sigarenmaakster
sigarensorteerder
stoker
 
Lijmbeekstraat 42
Nu huisnummers 142-146, 3 oude huisjes
J. G. Kerssens
arbeider Gemeentewerken
 
Lijmbeekstraat 44
L. Schalks
Aa. Ca. van Hoof
Ma. Ma. Ca. van Hoof
opzichter
houtbewerkster
houtbewerkster
 
Lijmbeekstraat 46
Jac. Verleg
sigarenmaker en caféhouder
Stond lang bekend als Café de Blauwe Kiel (1953, tot 1985), in 2010 Aerts verlichtingswinkel
Lijmbeekstraat 48
Rijtje uit ±1918, nu Lijmbeekstraat 148-154
J. V. Tielemans
houtbewerker
 
Lijmbeekstraat 50
H. Reloun
los werkman
 
Lijmbeekstraat 52
J. Siepel
J. Siepel
Wed. N. Siepel-Reinders
administrateur
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 54
A. van de Molengraaf
machinist
 
Lijmbeekstraat 56
Een rijtje oude huisjes (voor 1920), inmiddels gesloopt; nu vinden we hier twee rijtjes in 1980 gebouwd (huidige nrs. 156-174)
W. van den Berg
grondwerker
 
Lijmbeekstraat 58
M. J. van Schendel
stoker
 
Lijmbeekstraat 60
H. Manders
sjouwer
 
Lijmbeekstraat 62
J. Konings
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 64
P. H. van de Ven
los arbeider
 
Lijmbeekstraat 66
L. Ooms
M. G. Borghouts
draadtrekker
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 68
H. van Nunen
chauffeur
 
Lijmbeekstraat 70
J. Bloemsma
sjouwer
 
Lijmbeekstraat 72
E. van den Berg
H. Schevers
fabrieksarbeider
opperman
 
Hiertussen bevindt zich nu het Stieltespad (was er in 1934 nog niet)
Lijmbeekstraat 72-A
Woningrijtjes uit 1923, de huidge nummers 180-198
W. F. Jonkers
fabrieksarbeider, rijwielen, motoren en reparatie
 
Lijmbeekstraat 72-B
H. H. Stöver
J. A. Stöver
fitter
glasblazer
 
Lijmbeekstraat 72-C
H. H. van Meeuwen
glasblazer
 
Lijmbeekstraat 72-D
H. L. Kauffeld
glasblazer
 
Lijmbeekstraat 72-E
A. Vermeulen
M. van den Heuvel
koopman
colporteur
 
Lijmbeekstraat 72-F
G. Bust
sjouwer
 
Lijmbeekstraat 72-G
W. T. Leuvering
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 72-H
H. Vermeer
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 72-I
M. S. Kneepkens
W. J. J. Kneepkens
kok
bankwerker
 
Lijmbeekstraat 74

 
H. van Kleef
los arbeider
 
Hier is de zijweg Steenstraat, naar het spoor
Lijmbeekstraat 76
Dit waren oudere huizen (voor 1920) met een aantal verschillende handelaartjes: brandstoffen, veevoer, oud papier, enz.
Deze woningen zijn inmiddels allemaal gesloopt. Hier staan nu de woningen 200-246, in de periode 1980-1986 gebouwd.
Chr. A. C. van Gulik
J. M. van Gulik
S. P. L. van Gulik
Wed. S. P. L. van Gulik-van Heugten
fabrieksarbeider
arbeider
sjouwer
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 78
J. Gerrits
Gerrits-van Meteren
lompenkoopman
klompenhandel
lompen en klompen op dit adres, een zetfout in het adresboek?
Lijmbeekstraat 80
J. Gerrits
J. Gerrits
chauffeur
paraplu-handelaar
Tevens kruidenierswarenhandel
Lijmbeekstraat 82
C. A. Sember
chauffeur
 
Lijmbeekstraat 84
H. Gerrits
A. de Cortie
A. van Kessel
F. J. Smulders
H. H. Merlo
J. van Schijndel
J. W. E. Maas
P. Martens
P. Pruimenboom
Ja. Ca. Verbruggen
logement
los arbeider
graveur
koopman
reiziger
arbeider
metselaar
los arbeider
slijper
koopvrouw
 
Lijmbeekstraat 86
A. H. J. van Kemenade
C. J. van Kemenade
voermansknecht
brandstoffenhandelaar
 
Lijmbeekstraat 88
J. M. van der Steen
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 90
Ha. Kantelberg
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 96
J. M. Mariën
vrachtrijder
 
Lijmbeekstraat 98
Th. A. Berlo
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 100
J. Stocx
L. Klompers
W. Kaufmann
los arbeider
fabrieksarbeider
handelaar
 
Lijmbeekstraat 106
A. G. Strijbosch
J. Crombrugge
fabrieksarbeider
huisschilder
 
Lijmbeekstraat 108
P. H. Remmen
schoenmaker
 
Lijmbeekstraat 110
J. A. Hendriks
fabrieksarbeider
Tevens in 1934 handel in groenten en fruit
Lijmbeekstraat 112
J. A. Graber
Th. M. Steussij
A. Mansveld
koperslager
grondwerker
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 116
F. van Vroenhoven
H. van Aspert
koopman
kleermaker
 
Lijmbeekstraat 116-A
L. van den Heuvel
arbeider
 
Lijmbeekstraat 118
Wed. F. van den Heuvel-van Doonik
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 120
A. A. Koppelmans
H. A. Koppelmans
L. A. Koppelmans
Huisvr. L. Koppelmans-Raymakers
machinist
houtbewerker
bankwerker
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 122
K. A. Selten
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 124
M. Dekkers
sigarenmaker
 
Hier zo ongeveer stopt de huidige Lijmbeekstraat. Met een bocht (Zernikestraat) kom je nu op de Boschdijk. Vroeger liep de Lijmbeekstraat nog verder tot aan het spoor. Een klein stukje is hiervan nog over in de vorm van de Rosa Manusstraat
Lijmbeekstraat 128
Winkel/ woningen uit ±1925, later hernummerd naar Lijmbeekstraat 250-258; gesloopt voor de bocht die de nieuwe straat maakt
A. A. Wittenberg
F. Wittenberg
P. J. van Vugt
fabrieksarbeider
kuiper
kantoorbediende
 
Lijmbeekstraat 128-A
F. van den Waardenburg
J. W. van den Waardenburg
chauffeur
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 128-C
André J. J. de Bont
slager
In 1953 en 1959 slager P.J. Achten-van Turnhout
Lijmbeekstraat 128-D
Th. Sengers
sigarenmaker
In 1934 tevens handel in kruidenierswaren; in 1959 poelier v.d. Heijden
Lijmbeekstraat 130
Oude huisjes van voor 1920; later hernummerd naar (ongeveer) 260-312;
alles inmiddels verdwenen; hier nu woningbouw uit 1985
L. J. Dekker
timmerman
 
Lijmbeekstraat 132
J. van der Linden
J. van der Linden
timmerman
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 134
H. W. van Hoof
wever
 
Lijmbeekstraat 136
C. J. Muskens
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 138
J. L. Segbars
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 140
A. J. Louwers
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 150
D. G. ten Brink
wever
 
Lijmbeekstraat 154
L. Kusters
opperman
 
Lijmbeekstraat 156
Th. J. van Amelsfoort
wever
 
Lijmbeekstraat 158
G. van Dooren
grondwerker
 
Lijmbeekstraat 160
G. M. P. van de Moosdijk
J. L. van de Moosdijk
stripper
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 162
C. de Waal
W. van Rooij
glasblazer
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 164
Th. Franssen
wever
 
Lijmbeekstraat 166
Wed. C. van Berlo-van de Mosselaar
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 168
J. C. Koopmans
tekenaar
 
Lijmbeekstraat 168-A
Later huisnummers 314-322; woningen uit 1929 die er nog steeds staan, al is de Lijmbeekstraat hier verdwenen en zijn de adressen Rosa Manusstraat 15-23
A. G. Hendrix
J. van den Broek
kantoorbediende
rijwielen, motoren en reparatie
 
Lijmbeekstraat 168-B
H. Gijsen
handelsagent
 
Lijmbeekstraat 168-C
A. W. Jaspers
Wed. J. H. Leemeijer-van Niekerken
fabrieksarbeider, in schoonmaak-artikelen
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 168-D
J. C. Smulders
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 168-E
J. Fr. J. van den Broek
sigarenmaker
Tot 1938 rijwielzaak Jan v.d. Broek, daarna kruidenier/ tabak van Gondje Jaspers
Hiertussen bevindt zich tegenwoordig de Kabelstraat, die er in 1934 nog niet was (in 1940 aangelegd)
Lijmbeekstraat 168-F
Het versterkerstation met dienstwoning; later adres Lijmbeekstraat 324-326, tegenwoordig terug te vinden als Rosa Manusstraat 11-13
Versterkerstation P.T. en T.
 
Achter het PTT-stationnetje lag de wielerbaan van Het Hert; later is deze gesloopt en kwamen hier de huizen van de Kabelstraat.
Ook in 1982 was nummer 324 nog een pand in gebruik door de PTT
Lijmbeekstraat 168-G
W. Franssen
instrumentmaker P.T.T
Lijmbeekstraat 168-H
Later huisnummers 328-336; woningen uit 1929 die er nog steeds staan, al is de Lijmbeekstraat hier verdwenen en zijn het de adressen Rosa Manusstraat 1-9 geworden
C. T. de Zeeuw
drukker
 
Lijmbeekstraat 168-I
P. van Bakel
C. M. B. van der Sommen
sigarenmaker
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 168-J
F. H. Kriesels
Fa. Kriesels
bankwerker
sigarenmagazijn
 
Lijmbeekstraat 168-K
M. van Gijzel
metaaldraaier
 
Lijmbeekstraat 168-L
A. A. van der Meeren
magazijnknecht
 
Lijmbeekstraat 168-M
Later huisnummer 338, afbraak ±1967
Machinefabriek "Eindhoven"
Ir. J. Kerssemakers

werktuigk. ingenieur
De machinefabriek bevond zich achter de huizenrij 168H-L
Lijmbeekstraat 170
Drie oudere huisjes, in 1970 al verdwenen
J. F. Plugers
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 172
A. van Poppel
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 176
J. M. M. Dücker
kleermaker
Hij verkocht in 1934 ook antiquitetiten
Lijmbeekstraat 178
De fabriek van 1909, in 1980 afgebroken (toen huisnummer 346)
N.V. Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken
 
Foto van de fabriek De Molen; veel van de mensen uit de straat werkten hier als arbeider.
De luciferfabriek verhuisde in 1966 naar industrieterrein de Hurk en daarna heeft dit gebouw nog een aantal jaren dienst gedaan voor Ergon en Gemeentewerken
Lijmbeekstraat 180
Rij arbeidershuisjes, in de oorlog verwoest
M. Rooijakkers
zager
 
Lijmbeekstraat 184
A. van der Horst
H. F. van der Horst
nachtwaker
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 186
A. H. C. Peynenburg
H. C. Peynenburg
J. J. Peynenburg
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 188
L. H. van de Rijt
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 190
J. H. Gielen
W. L. C. Gielen
arbeider
stripper
 
Lijmbeekstraat 192
M. C. Feijen
portier
 
Lijmbeekstraat 194
J. van Oers
J. C. Feijen
M. H. A. Geujen
wever
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 196
J. Feijen
W. C. Feijen
Wed. M. Doomen-Sleegers
opzichter op de lucifersfabriek
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 198
H. W. Vos
J. Vos
J. M. Vos
kantoorbediende
werkmeester
timmerman
 
Lijmbeekstraat 200
Twee huisjes op de hoek van de Gagelstraat, verwoest in de oorlog
J. Harks
stoker
 
Lijmbeekstraat 202
J. van Heeswijk
M. A. van Heeswijk
Wed. P. van Heeswijk-van Liempd
monteur
sorteerder
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lijmbeekstraat 1
 
A. H. Berlo
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 7-A
Verschillende woningen, gebouwd in de periode 1924-1931; ze bestaan nog steeds en zien er nog goed uit; het zijn nu de adressen Lijmbeekstraat 81-113;
L. J. Jungen
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 7-B
A. J. H. van Vliet
B. van de Ven
monteur
gediplomeerd coupeuse-lerares
Van de Ven had een mode-vakschool, opleiding voor alle examens Brusselsch systeem
Lijmbeekstraat 7-C
K. H. Sielhorst
borstelmaker
 
Lijmbeekstraat 7-D
F. van de Ven
H. van den Broek
hoofdgeleider N.S
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 7-E
A. van Doleweerd
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 7-F
J. B. Harks
glasblazer
 
Lijmbeekstraat 7-G
J. C. Feijen
M. C. Feijen
Wed. P. J. Feijen-Smits
smid-bankwerker
loopjongen
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 7-H
A. J. Bazelmans
Fr. Bazelmans
Ja. Ja. Bazelmans
Fa. Ja. Bazelmans
Ma. Aa. Bazelmans
sigarensorteerder
sigarenmaker
plakster
stripster
ringster
In 1953 (huisnummer 95) kruidenier J.G. Bertrams, 1959 F. Bertrams
Lijmbeekstraat 7-K
P. H. Verhagen
timmerman
 
Lijmbeekstraat 9
A. P. van Ballegooy
H. J. van Ballegooy
J. M. van Ballegooy
smid
metselaar
metselaar
 
Lijmbeekstraat 9-A
Chr. H. J. van de Donk
sigarensorteerder
 
Lijmbeekstraat 9-C
J. van Deursen
J. C. Wijnen
chauffeur
bankwerker
 
Lijmbeekstraat 9-D
A. J. van Hulten
G. Arzoni
J. C. van Hulten
textielarbeider
leerling-machinist
chauffeur
Hier zat in 1953 de Eindhovense Afvalstoffencentrale, een lompenhandel
Lijmbeekstraat 11
J. C. J. Wijnen
bankwerker
 
Hier lag in 1934 al een zijweggetje, maar ik geloof niet dat het een officiële straatnaam had; tegenwoordig is zit de zijstraat Joh. van der Waalsweg/ Gemmastraat
Lijmbeekstraat 11-A
Hoekpand uit 1921, nu huisnummer 115
P. M. Coppelmans
reiziger (in schoonmaak-artikelen)
In 1934 handel in borstel- en mandenwerk, de groothandel in borstels, sponsen en dweilen, zat er in 1959 nog; nu een gewone woning
Lijmbeekstraat 13
Hier stond in 1930 nog een oud huisje (voor 1920), in 1934 leegstand? op deze plaats kwam in 1988 nieuwbouw (huisnummers 117-119)
Lijmbeekstraat 13-A
Rijtje uit 1927, nu nummers 125-133
A. F. van der Waals
H. van Kooijk
verzekeringsagent
reiziger
 
Lijmbeekstraat 13-B
C. J. H. Bosmans
P. A. Schuurmans
leidekker en chauffeur
stoker
 
Lijmbeekstraat 13-C
Wed. P. J. Bosmans-Wirken
leidekker
 
Lijmbeekstraat 13-D
G. Lemmens
hoofdagent bierbrouwerij
 
Lijmbeekstraat 13-E
J. C. F. Boomkens
P. J. H. Rulkens
coiffeur en sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 13-F
Hoekwinkel Peperstraat; tegenwoordig huisnummer 135
E. van der Laan
Fa. Baumegger
K. Mulder
grondwerker
fabrieksarbeidster
instrumentmaker
Van der Laan had tevens handel in groenten en fruit; in 1959 hier kapper I. van Kessel; nu is dit een gewoon woonhuis
Hier ligt de zijstraat de Peperstraat
Lijmbeekstraat 15
Hoekwinkel Peperstraat, nu Lijmbeekstraat 137
G. van Gemert
E. W. van Gemert
kruidenierswaren
sigarenmaker
In 1953 kruidenier Th. Sengers, in 1980 en nu nog steeds snackbar De Limbeek
Lijmbeekstraat 17
Destijds twee huisjes van voor 1920, in 1938-39 vervangen door een nieuw rijtje (nu huisnummers 139-155)
P. H. Plugers
P. M. Matheussen
sigarenmaker
arbeider
 
Lijmbeekstraat 19
J. M. Hoens
letterzetter
 
Lijmbeekstraat 19-A
Gebouwd 1923, nu Lijmbeekstraat 163-165
G. J. H. Claassen
H. M. Claassen
M. C. Claassen
G. Claassen
bankwerker
bankwerker
kleermaker
zonder beroep
Hierachter, op 163A, in 1975 en 1980 garage Smulders, in 1990 en 2009 garage Auto-Matic
Lijmbeekstraat 19-B
P. J. Timmers
baas
 
Lijmbeekstraat 19-C
Gebouwd 1925, nu huisnummers 167-169
H. A. Habraken
onderbaas
 
Lijmbeekstraat 19-D
Fa. H. van Heesewijk
J. C. van Heeswijk
aannemersbedrijf
timmerman en aannemer
 
Lijmbeekstraat 19-E
Verschillende pandjes, gebouwd tussen 1921 en 1928, nu de huisnummers 171-181
W. C. van Nunen
timmerman
 
Lijmbeekstraat 19-F
café De Sport
A. J. C. Walraven

chauffeur
In 1953 het café van P. v. Luijtelaar en L. Verbiest, in 1959 en 1975 café J. Bax, 1980-1991 café De Lijmbeek, 1992 café-zaal Bellevue
Lijmbeekstraat 19-G
H. Koks
grondwerker
 
Lijmbeekstraat 19-H
J. Fr. Th. van het Hof
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 19-I
A. Pieters
J. Rombouts
grondwerker
metselaar
 
Lijmbeekstraat 19-J
J. Poorta
Aa. Poorta
venter
dienstbode
 
Lijmbeekstraat 21
Twee nog oudere huisjes (van voor 1920), nu Lijmbeekstraat 183-185
H. Th. Vermeulen
J. Vermeulen
P. Th. Vermeulen
kantoorbediende
sigarensorteerder
incasseerder-bezorger
 
Lijmbeekstraat 23
P. Fr. Gillis
J. T. Stuij
timmerman
bankwerker
 
Lijmbeekstraat 25
Hier zijn de oorspronkelijke oude huisjes gesloopt en er staat nu een rijtje uit 1993 (nrs. 187-191)
J. F. van Kol
P. H. Kol
fabrieksarbeider
bankwerker
Foto uit 1970
Lijmbeekstraat 27
P. J. van Asten
stoker, brandstoffenhandel
Lijmbeekstraat 29
J. H. H. Theelen
Huisvr. Th. A. C. Manders-van den Broek
H. van den Broek
monteur
zonder beroep
rijwielen, motoren en reparatie
Hier is de zijweg de Zoutstraat
Lijmbeekstraat 31
Drie pandjes die al op de kaart van 1930 als 'krot' aangeduid werden; het transportbedrijf Van Dooren bleef hier nog wel lang gevestigd; tegenwoordig is hier op de hoek met de Zoutstraat een speel-plantsoentje
P. Otten
wever
 
Lijmbeekstraat 33
M. C. Vermeulen
P. de Vaan
Wed. G. Vermeulen- van Hoof
smid
arbeider
huishoudster
 
Lijmbeekstraat 35
J. van Aarle
P. J. M. van Dooren
chauffeur
expediteur
In 1953 en 1975 vinden we hier nog steeds de vrachtrijders Gebr. van Dooren met hun transportbedrijf
Lijmbeekstraat 37
Een nog wat vreemd solitair overeindstaand pand van 1930, nu Lijmbeekstraat 199
L. Bouchée
los arbeider
Tevens handel in kruidenierswaren in 1934 en in 1953 nog steeds; in 2009 zit er een installantiebedrijf
Lijmbeekstraat 39
Later huisnummer 201, nu verdwenen
H. J. Wijnen
J. F. Wijnen
J. T. C. Wijnen
telefoonmonteur
baas
timmerman
Een ouder, wat vooruitstekend pand, foto uit 1974
Hier, op het voormalige terrein N.C.B., werd in 1934 woningbouw gepland; de huidige woningen 203-223 kwamen in 1935 gereed; daarna volgt de zijstraat de Bondstraat
Lijmbeekstraat 39-A
Tweekappertje uit 1930, nu Lijmbeekstraat 207-209
J. H. S. van Luyt
magazijnbediende
 
Lijmbeekstraat 39-B
J. A. L. Hamburg
elektricien en chef-monteur
 
Hiertussen werden in 1939 een rij nieuwe woningen neergezet (Lijmbeekstraat nu 229-241); de Lijmbeekstraat maakt nu hier een bocht naar de Boschdijk. Na de oorlog kwam hier o.a. De Kruijff's reisbureau.
Van de nu volgende zuidelijkere bebouwing van de straat is nu aan de oneven zijde geen woning meer over. Hier ligt de nieuwbouw van Limbeek-Zuid (1985)
Lijmbeekstraat 55
Vier oude huisjes, later huisnummers 267-273, hier nu de flats van de Rosa Manusstraat
Huisvr. J. C. Spitsebaard-van de Voort
poppenmaakster
 
Lijmbeekstraat 57
A. van den Heuvel
J. H. van den Heuvel
J. H. van den Heuvel
W. van den Heuvel
houtbewerker
tractorbestuurder
huisschilder
houtbewerker
 
Lijmbeekstraat 59
Fr. Filippini
opperman
 
Lijmbeekstraat 61
J. Hertogs
los arbeider
 
Lijmbeekstraat 61-A
Twee tweekappers van ±1925, later huisnummers 275-281, hier nu de flats van de Rosa Manusstraat
L. Kauffeld
Ma. Aa. Merkx
glasblazer, dameskapper
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 61-B
J. W. Rooijmans
Wed. J. W. Hendrikx-van de Water
sigarenmaker
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 61-C
Ma. El. Loots
Aa. Ta. Loots
J. B. M. Bax
Ja. Bax
Wed. J. Loots-Kuypers
fabrieksarbeidster
sigarenmaakster
magazijnknecht
typiste
zonder beroep
Ook in 1970 woonden op dit adres nog de families Loots en Bax
Lijmbeekstraat 61-D
A. van den Bossche
machinist N.S
 
Lijmbeekstraat 63
Rijtje oude huisjes, later huisnummers 283-295, hier nu de flats van de Rosa Manusstraat
L. van de Voort
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 67
Wed. J. Hoeks-van de Vorst
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 69
A. Roos
sigarenmaker
 
Lijmbeekstraat 71
B. J. Brouwer
C. H. Brouwer
glasblazer
glasblazer
Tevens handel in kruidenierswaren
Lijmbeekstraat 73
F. Peeters
Wed. J. Peeters-van Hoof
opperman
zonder beroep
Foto uit 1965, rechts de melkhandel nr. 295; de zoon van melkslijter, Franciscus A.C. van Thoor, zat in het verzet en moest dat in 1942, 20 jaar jong, te Heerte (Duitsland) met de dood bekopen.
In 1953 dreef hier E. Gerits de melkhandel
Lijmbeekstraat 75
A. F. van Thoor
melkslijter
Lijmbeekstraat 77
Pand uit ±1925, later huisnummer 297
P. M. Hoeks
brandstoffenhandelaar
Ook in 1953 had Hoeks hier zijn brandstoffenhandel
Lijmbeekstraat 77-A
Later de nummers 299-305
H. Verschuren
H. A. Vriens
J. H. C. van Kraay
E. H. Ma. Mansveld
arbeider
boodschapper
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
Foto van de nummers 299-301 in 1965, toen hier (ook al in 1953) J.F.J. van den Broek, rijwielen
Lijmbeekstraat 77-B
L. J. Engelen
leerlooier
Lijmbeekstraat 77-D
Th. van Gestel
zonder beroep
Foto uit 1965, toen 303-305, een bijzondere architectuur
Lijmbeekstraat 77-E
L. A. Vriens
onderbaas
Lijmbeekstraat 79
Enkele lange rijen van oude arbeidershuisjes, lopend tot waar in 1934 de zijstraat de Harmoniestraat was. De huisjes lagen tegenover de lucifersfabriek en vele bewoners zullen daar gearbeid hebben.

Tegenwoordig vinden we op de plaats van de oude huisjes de flats aan het Arletta Jacobsplein (1985)

A. Konings
stoker
 
Lijmbeekstraat 81
J. Vogels
P. F. L. C. Feijen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Lijmbeekstraat 83
Wed. L. van Rooij-van Tuijl
zonder beroep
 
Lijmbeekstraat 85
A. Roos
gemeentearbeider
 
Lijmbeekstraat 87
Fa. van Oosterhout
Ma. Ca. van Oosterhout
sigarensorteerster
sigarenmaakster
 
Lijmbeekstraat 89
M. J. van den Akker
landbouwer
 
Lijmbeekstraat 91
P. J. Kox
Aa. Pa. Kox
Ja. Ma. Kox
Pa. Ma. Kox
winkelier (manufacturen)
modiste
modiste
naaister
 
Lijmbeekstraat 93
A. H. van den Bogaard
H. W. van den Bogaard
J. H. van den Bogaard
Huisvr. J. van den Bogaard-Nuyten
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
Rij woningen in 1977 kort voor de sloop, de straten zagen waren gekleurd door de rode oker die bij de lucifersfabricage werd gebruikt.


Emanuel ('Manus') Jessen (huisnr. 105), een jood, geboren in 1850 te Stratum, was 50 jaren aan de gemeente als 'suppoost' verbonden, ontving de medaille van Oranje-Nassau, overleed in 1937; een 'eenvoudig en braaf mensch', zo schreef de krant

Lijmbeekstraat 95
J. F. Jansen
Wed. S. Jansen-van der Wangen
fabrieksarbeider
zonder beroep
Lijmbeekstraat 97
G. Cosijns
sigarenmaker
Lijmbeekstraat 99
A. Bezemer
J. W. Bezemer
W. C. Bezemer
bankwerker
machinist
machinist
Lijmbeekstraat 101
P. H. van der Heijde
dekoplegger
Lijmbeekstraat 103
H. J. C. Gruijters
houtbewerker
Lijmbeekstraat 105
E. Jessen
bode
Lijmbeekstraat 107
H. Konings
Wed. J. Konings-Gijzen
fabrieksarbeider
zonder beroep
Lijmbeekstraat 109
W. A. van de Ven
fabrieksarbeider
Lijmbeekstraat 111
Fr. H. C. van Bree
P. J. van Bree
leerlooier
leerbewerker
Lijmbeekstraat 113
H. S. Blommers
fabrieksarbeider
Lijmbeekstraat 115
A. V. Jansen
sigarenmaker
Lijmbeekstraat 117
J. F. Berlo
J. Th. Berlo
leidekker
opperman
In 1953, toen huisnummer 349, was hier de chocolaterie van C. van Berlo-van Dinther
Lijmbeekstraat 119
E. Konings
houtbewerker
Foto van deze huisjes tegenover de lucifersfabriek
Lijmbeekstraat 121
Th. C. Rijnen
voerman
Lijmbeekstraat 123
L. van den Boogaard
chauffeur
Lijmbeekstraat 125
C. de Hondt
smid
Lijmbeekstraat 127
P. H. Vos
stoker
Lijmbeekstraat 129
H. Hertogs
zonder beroep
Lijmbeekstraat 131
W. Cosijns
schoenmaker
Lijmbeekstraat 133
J. A. Rooijakkers
fabrieksarbeider
Lijmbeekstraat 135
M. Bouwmans
groentenhandelaar
Zijstraat de Harmoniestraat; de krant noemde de weg hier de 'Doodenweg' want het wegdek zat er vol van gevaarlijke gaten
Lijmbeekstraat 137
Gebouwd in 1922
Fa. Altink & Burgers
sigarenfabriek
Foto, inmiddels is ook dit gebouw verdwenen
Lijmbeekstraat 139
kerk uit 1925, hoek met Het Eindje, in de oorlog verwoest
Nederduitsch Hervormde Kerk
F. Kamminga

conciërge
foto van de Ned. Hervormde Kerk die in de oorlog door bombardement verwoest werd


De Steenstraat liep vanaf de Lijmbeekstraat naar de textielfabriek van Baekers en Raijmakers aan de spoorlijn.
Van de oude Steenstraat is tegenwoordig nog een kort stukje over: nu een soort ventweg langs de flat uit 1954 (Steenstraat 2-80). De doorgaande rijbaan van de nieuwe Steenstraat ligt zo'n 50 meter ten zuiden van het oude tracé.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Steenstraat 8
 
J. van Alebeek
fabrieksarbeider
 
Steenstraat
De fabriek lag waar nu de Suze Groenewegstraat (1985 aanleg) loopt
Fa. Baekers & Raijmakers
textielfabriek
In 1959 Baekers' Textielfabrieken N.V.


De Bondstraat is een korte verbinding tussen de Boschdijk en de Lijmbeekstraat. Het liep langs het terrein van de N.C.B. (Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond), vandaar waarschijnlijk de straatnaam Bondstraat.
Op het terrein zou spoedig na 1934 woningbouw verrijzen. De huidige huisnummers aan de even zijde (4-24) zijn van 1938.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bondstraat 1-A
Nu Bondstraat 5-7, bedrijf van ±1923
Eerste Eindhovensche Isolatie-industrie
G. J. Ooms
J. J. van Kronenburg
v.h. Gebr. Baremans

autogarage
chauffeur
 
Bondstraat 1
Huizenrijtje van omstreeks 1910, in 1938 flink verbouwd (etage erop); nu is dit adres Bondstraat 9-15
T. van de Moosdijk
sigarenmaker
 
Bondstraat 3
C. J. Verhuijzen
sigarenmaker
 
Bondstraat 5
A. C. van Kronenburg
H. J. van Kronenburg
H. van Kronenburg
kantoorbediende
schilder
zonder beroep
 
Bondstraat 7
A. van Oers
schilder
 


De Peperstraat is een oud straatje dat loopt tussen de Boschdijk en de Lijmbeekstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Peperstraat 2
Rijtje uit 1930
Huisvr. A. H. H. de Ruijter- Gommans
zonder beroep
 
Peperstraat 4
P. W. J. Valk
winkelchef
 
Peperstraat 6
J. C. Klumpkens
magazijnknecht
 
Peperstraat 8
D. Vermaas
J. Vermaas
J. Vermaas
timmerman
monteur-bankwerker
drukker
 
Peperstraat 10
1927
P. J. van der Hamsvoord
machinist N.S
 
Peperstraat 12
H. Smids
Wed. L. Smids-Peters
glasblazer
zonder beroep
 
Peperstraat 14
1923 of 1927
C. A. Wirken
J. C. Wirken
grondwerker
leidekker
 
Peperstraat 16
C. C. Bastings
J. J. C. Franssen
houtbewerker
fabrieksarbeider
Bastings, later wonende aan de Hemelrijken, kreeg in 1940 het nieuws dat zoon Piet als militair was gesneuveld tijdens de mobilisatie; enige jaren later werd er nog een zoontje geboren die net als zijn 24 jaar daarvoor overleden zoon wederom de naam Piet kreeg
Peperstraat 18
Oorspronkelijke woningen uit 1913, die later echter geheel uitgebouwd zijn waarbij 22 compleet vernieuwd lijkt
M. van Rooij
P. J. van Rooij
onderbaas
sigarenmaker
 
Peperstraat 20
W. J. van de Moosdijk
W. van de Moosdijk
sigarenmaker
kruidenierswaren
 
Peperstraat 22
J. J. Tummers
stukadoor
 
Peperstraat 24
Op de hoek met de Lijmbeekstraat, huizen uit 1927
J. Stienstra
verwarmingsmonteur
 
Peperstraat 26
P. A. Schimmel
metaaldraaier
 
Peperstraat 28
J. P. W. Kalb
letterzetter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Peperstraat 1
Een klein rijtje oude woningen (foto) die in 1936 gesloopt zouden worden voor nieuwbouw
J. van de Ven
sigarenmaker
 
Peperstraat 3
C. H. Otten
voerman
 
Peperstraat 5
P. van Stratum
grondarbeider
 
Peperstraat 7
J. C. van Stratum
houtbewerker
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2099
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen