EINDHOVEN in 1934: DRENTS DORP in STRIJP


De woonbuurt Drents Dorp werd in de jaren 1925-1930 gebouwd. De naam houdt verband met het grote aantal arbeidskrachten uit Drenthe dat de N.V. Philips had aangetrokken. Maar er woonden hier ook veel Groningers, glasblazers uit midden en oost Europa en verder Philips-mensen uit alle provincies inclusief autochtone Eindhovenaren.
Veel bewoners zijn honkvast: de kinderen van de eerste bewoners nemen soms ook de huur van de woning over zodat er tot aan de eeuwwisseling oorspronkelijke Drents Dorpers blijven wonen.
Vanaf 1960 vinden veel ook van de Spaanse gastarbeiders die naar Eindhoven komen in Drents Dorp een onderdak.

Er is van al deze adressen geen enkele die nu de status van gemeentelijk monument heeft gekregen.
Toch zijn dit grotendeels goed onderhouden, gaaf bewaarde karakteristieke woningen. Het geheel is een mooi voorbeeld van de woningbouw waar Philips Eindhoven mee verrijkte.
Hopelijk dat de sloopplannen die vaak met de 'integrale wijkvernieuwing' gepaard gaan, toch grote delen van de oude wijk bespaard zullen blijven.


Andere Strijpse buurten in andere hoofdstukken:

2 STRIJP: Oud-Strijp
Schouwbroek, Gagelstraat
Strijpsestraat
Het Schoot, Schootsestraat
met verder straten als Mathildelaan, Severusstraat, Doelenstraat, Kerkakkerstraat, Langdonkenstraat, Antoniusstraat
1 STRIJP: Botenbuurt, Zeelsterstraat, landelijk Strijp
Hastelweg, Botenbuurt
Zeelsterstraat, Bredalaan
Landelijk Strijp
verder o.a. St Trudostraat, Theresiastraat, Venstraat, Hurksestraat, Welschap, enz.
2 STRIJP: Philipsdorp
Het vanaf 1910 gebouwde Philipsdorp, tegenwoordig beschermd stadsgezicht, met straten als Frederiklaan, de Jonghlaan, Kastanjelaan, Plataanplein, Hulstlaan, Keerweerstraat, Iepenlaan, Lijsterbesstraat, enz. enz.
2 GESTEL/ STRIJP: Vonderkwartier, Oranjebuurt
De buurt rond de Mauritsstraat: Julianastraat, Nassaustraat, Oranjestraat, Willem de Zwijgerstraat, enz.
De buurt rond het Napoleonplein met straten als Amalia van Anhaltstraat, Sophia van Wurtemberglaan, Hendrik Casimirstraat, enz.
 
   HOME Eindhoven in 1934 homepage

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft (dit komt in Drents Dorp niet voor, zie tekst boven)

Beukenlaan

De Beukenlaan werd aangelegd als een brede laan, want men had destijds al het idee van een ringweg in het achterhoofd.
Met de komst van de rondweg en de aanleg van het viaduct Zwaanstraat/ Schootsestraat heeft de straat veel van de rust verloren. De voortuintjes verdwenen en verkeersdrukte en geluidshinder kreeg men ervoor terug.

Voor de aanleg van de rondweg vormde het 'raccordement' van Philips een probleem. Dat wil zeggen het goederenspoor tussen Strijp S en Strijp R bij de Schootsestraat. Als oplossing werd daarom gekozen voor een viaduct.
Gemeentewerken voerde de klus uit. De grond was slecht, dus er moesten 750 stalen palen geheid worden.
De eerste paal werd in november 1961 geslagen. Het was de tijd van de koude oorlog, dus werd in het zuidelijk 'landhoofd' een schuilkelder ingebouwd. Alles bij elkaar kostte het 1,5 miljoen gulden (5 miljoen euro vertaald naar nu).
Toen wethouder van Vliet in de zomer van 1963 het viaduct opende, zei hij dat het kunstwerk in recordtijd was voltooid en dat Eindhoven zich met andere gemeenten kon meten met een dergelijk geavanceerde verkeersoplossing.

Al snel kreeg het viaduct de naam Strijps Bultje. Iemand had een bord met die naam aan een lantarenpaal aan het begin van het viaduct bevestigd. Dat kwam in 1964 met foto in de krant en spoedig noemde heel de stad het viaduct zo.

De huizen van de Beukenlaan zijn omstreeks 1983 ingrijpend gerenoveerd. De huizen kregen een betere geluidsisolatie en de eerste etage werd flink uitgebouwd. De puntgevels moesten het ontgelden.
Er is nog sprake geweest om de ventwegen voor verkeer af te sluiten. Maar blijkbaar zijn verkeersremmende maatregelen voldoende gebleken om hinderlijk sluipverkeer te weren.

Beukenlaan Een ansicht van omstreeks 1930 waarop de straat (foutief) Beuklaan wordt gespeld.
Op de voorgrond de huizen Beukenlaan 2 t/m 8. De voordeur bij nummer 2, de familie Beens, staat open. Henk Beens schreef me dat hij op de foto zijn tantes Grietje en Anna kon herkennen.

De eerste zijstraat is de Wilgenstraat. Na de tweede rij huizen ligt de Canadastraat.
Op de volgende hoek zien we een hoger pand. Dat is Etos-winkel (bakker/ kruidenier en slager) met adres Beukenlaan 26/ Canadastraat 28-30.

Helemaal op het eind van de foto zien we een volgend groter pand. Dat is het hoekhuis van de Plaggenstraat. Hier zit in 1934 de groentehandelaar G. Hofer. Vanaf 1948 komt hier een De Gruijter-winkel. Rond 1980 is dit een zaad- en vogelwinkel en tegenwoordig vinden we er de 'infowinkel' Drents Dorp.
De andere hoek van de Plaggenlaan is nog een open veldje. Daar komt in 1934 de christelijk gereformeerde kerk.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Beukenlaan 2
Woningen tussen Zwaanstraat en Wilgenstraat, 1925
J. Beens
arbeider
Jakob Beens (1888, Borger) en Geerje Wever (1886, Odoorn) kwamen hier in 1925 wonen; een gezin met 3 zoons en 7 dochters
Beukenlaan 4
H. Beens
fabrieksarbeider
Hendrik Beens (1883, Onstwedde) en Hendrikje Roffel (1883, Odoorn) kwamen hier in 1925 vanuit Emmen wonen met hun 2 zonen en 7 dochters
Beukenlaan 6
Wed. W. de Vries-Luth
zonder beroep
 
Beukenlaan 8
A. Mulder
arbeider
 
Beukenlaan 10
Woningen tussen Wilgenstraat en Canadastraat, 1925
H. van der Ley
W. van der Ley
arbeider
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 12
W. Spekken
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 14
Fr. Herder
A. Herder
K. Herder
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
arbeider
Familie Herder, met 9 kinderen, was vanuit Drenthe geïmmigreerd; ze mochten in 1927 Wilhelmina en Juliana bij een koninklijk bezoek aan Eindhoven in huis ontvangen
Beukenlaan 16
T. Zondag
expeditieknecht
 
Beukenlaan 18
J. Kuitert
J. Kuitert
arbeider
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 20
Th. B. Sweers
seinwachter N.S
Het echtpaar vierde de gouden bruiloft in 1954
Beukenlaan 22
G. Rinne
H. W. A. Rinne
arbeider
arbeider
 
Beukenlaan 24
J. van Weerden
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 26
Etos woning/ winkel, hoek Canadastraat, gebouwd in 1928
H. A. Kruuk
H. A. Kruuk
kruidenier
assistent-laborant
Behalve Etos-kruidenier was er ook de slagerij-afdeling (adres Canadastraat 28); ook in 1953 en 1964 hier nog de Etos; in 1980 zit hier de stichting Timotheus (protestants kinderwerk)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Beukenlaan 1
Rij vanaf hoek Schootsestraat, 1925
B. A. Huybers
bankwerker
 
Beukenlaan 3
R. Luining
glasblazer
 
Beukenlaan 5
G. van Rossum
H. van Rossum
R. van Rossum
R. van Rossum
kantoorbediende
elektricien
timmerman
lerares coupeuse
 
Beukenlaan 7
G. T. van Os
J. M. Reuvers
arbeider
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 9
E. van Beek
P. Hereijgers
lucifersdopper
stoker
 
Beukenlaan 11
J. Idema
T. ldema
leerbewerker
arbeider
 
Beukenlaan 13
Rijtje 1925
H. Folkers
J. Folkers
arbeider
arbeider
 
Beukenlaan 15
L. de Vries
arbeider
 
Beukenlaan 17
F. C. van Mol
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 19
B. Casemier
zonder beroep
Een huis dat in 2013 uitbrandt
Beukenlaan 21
T. M. Willekens
Aa. Ma. den Otter
timmerman
werkster
 
Beukenlaan 23
M. Dijkstra
fabrieksarbeider
 
Beukenlaan 25
A. Hellings
H. J. Hellings
L. Hellings
W. M. Hellings
onderbaas
timmerman
bankwerker
schilder
 
Beukenlaan 27
P. Wernaart
buitengewoon gemeenteveldwachter
 
Hierna stopte de bebouwing van de laan in 1934; de huidige nummers 29-41 waren in 1934 in aanbouw en nog niet bewoond


De Kreugelstraat is een oorspronkelijk oud agrarisch weggetje dat vanaf de Schootsestraat de velden inliep naar het gehucht Het Ven. Al in 1730 wordt de straatnaam Kreugestraet in de archieven vermeld. Afgeleid van een 'kreuge', een kruiwagen.

Aan de Kreugelstraat wordt in 1924 het eerste deel van Philips' plan Drents Dorp gerealiseerd. Tegenwoordig is dit deel door de rondweg van de rest van Drents Dorp gescheiden.
In 1934 komt de Kreugelstraat nog uit bij het einde van de Bezemstraat. Het laatste stuk Kreugelstraat is nu verdwenen en hier ligt nu de rondweg.

Kreugelstraat
De ansicht van 1930 laat zien hoe de Kreugelstraat er vanaf de Schootsestraat uitzag.

Rechts op de voorgrond vier oude arbeidershuisjes (nrs. 2-8, waarbij 8 er een soort boerenpoort heeft). Hier staat nu een kantoorgebouw. In de jaren 1970-1990 zat daar Philips O-8, tegenwoordig Bastiaans assurantiën en Translaters International.
Daarachter twee rijtjes van vijf van die typerende huisjes zoals de N.V. Philips die voor haar arbeiders bouwde. Bouwjaar 1924, de huisnummers 16-34.

Aan de linkerzijde is de hoek met de Schootsestraat nog een open veldje met daarachter een rijtje middenstandswoninkjes van het bouwjaar 1928. Op het open veld zou in 1935 gebouwd gaan worden.
Verderop wat vage verspreide huisjes en de Kreugelstraat verzandt daar in een sintelweg.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kreugelstraat 4
Een rijtje oude arbeidershuisjes, inmiddels staat hier op de hoek Schootsestraat een bedrijfsgebouw uit 1959
J. M. van den Oever
timmerman
 
Kreugelstraat 6
P. S. Kramer
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 8
J. M. van den Dungen
Th. J. van den Dungen
wever
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 16
Twee rijtjes Philips-woningen van 1924
G. H. Gosefoort
J. G. H. Gosefoort
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 18
J. C. van de Mortel
glasblazer
 
Kreugelstraat 20
F. G. Woppenkamp
fabrieksarbeider
Woppenkamp was hier als 21-jarige in 1925 komen wonen, werkend voor de Philips radiofabriek, pasgehuwd met Albertine Schoneville; beiden kwamen uit Emmen
Kreugelstraat 22
J. Muller
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 24
O. E. Morsch
W. G. Morsch
bankwerker
metaalbewerker
 
Kreugelstraat 26
P. H. M. Doesburg
tekenaar
 
Kreugelstraat 28
H. Bloemsma
fabrieksarbeider
In dit huis van Bloemsma komt vanaf 1925 de baptistengemeente van Eindhoven samen voor de prediking en het lezen van de bijbel; aanvankelijk zijn er 15 leden, maar het ledental loopt snel op zodat er in 1928 een zaaltje elders gebruikt gaat worden
Kreugelstraat 30
Wed. G. Scholte-Schmits
zonder beroep
 
Kreugelstraat 32
G. M. van Os
H. van Os
H. W. van Os
Ea. Ma. van Os
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Kreugelstraat 34
P. Greven
fabrieksarbeider
In 1975 groentezaak Th.M. Olyslagers
Kreugelstraat 36
Woningrij uit 1930
Groninger Bakkerij
J. Braam
J. Braam
bakker en winkelier
In 1952 kruidenier Jac. Janssen
Kreugelstraat 38
B. Fr. Hermsen
W. Nijssen
winkelbediende
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 40
F. W. Vervoort
M. J. Pulles
administrateur
magazijnknecht
 
Kreugelstraat 42
E. J. van Veldhuizen
verpleger
 
Kreugelstraat 44
L. Meijer
L. G. J. A. Delvaux
onderbaas
monteur
 
Kreugelstraat 46
H. W. van Rijswijk
Th. B. N. van Hees
arbeider
fitter
 
Kreugelstraat 48
D. Ch. Kortbeek
Wed. A. Bos-Veling
los arbeider
zonder beroep
 
Kreugelstraat 50
B. Onstwedder
C. Woppenkamp
koopman
magazijnknecht
 
Kreugelstraat 54
Een ouder tweekappertje
J. J. van Dijck
schilder
In 1975 Garage E.H. Cauberg
Kreugelstraat 56
G. J. Reker
J. M. Reker
M. J. Reker
R. G. Reker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
liftrijder
Hier in 1934 ook Gebr. Reker, handel in groenten en fruit; in 1970 autohandel GunDie, 1975 Strijp Cars, in 1980 autobedrijf Higgins
Kreugelstraat 70
J. Leyssen
rangeerder N.S
 
Kreugelstraat 72
Wed. J. C. Janssens-van Rooy
zonder beroep
 
Kreugelstraat 74
A. W. van Houts
W. van Houts
vrachtrijder
zonder beroep
 
Kreugelstraat 78
H. van den Berk
P. J. van den Berk
W. van den Berk
M. van den Berk
wever
wever
sigarenmaker
zonder beroep
Foto van de huisjes in 1931; het winkeltje van Janssen-van Bokhoven was het verkooppunt voor veel van de hier afgebeelde ansichtkaarten van Drentsch Dorp
Kreugelstraat 80
W. A. Janssen-van Bokhoven
winkelier (manufacturenhandel)
Kreugelstraat 82
B. van der Sanden
wever
 
Kreugelstraat 84
Wed. C. van Horrik-van Samang
zonder beroep
 
Kreugelstraat 86
A. Mortier
fabrieksarbeider
Zijn 19-jarige zoon Guustaaf Mortier overlijdt in 1935 aan de gevolgen van een valpartij bij een wielerwedstrijd op de wielerbaan Jordaens in Woensel
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kreugelstraat 3
Op de hoek Schootsestraat is in 1935 een nieuw rijtje (1-11) gebouwd met o.a. een Edah (vanaf 1941 de Spar)
H. de Kroon
sorteerder
 
Kreugelstraat 5
P. L. Beks
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 13
Hoekwinkel van rij 15-25, nu afgebroken
A. Buis
Ae. Beens
melkslijter en winkelier (kruidenierswaren)
dienstbode
In 1945 levensmiddelenebedrijf "Bonet", in 1959 Centra Kruidenier (PF Overdijk); in 1964 tot 1977 zuivelwinkel/ supermarkt H.L.C. Verkuijlen
Kreugelstraat 15
Rijtje uit 1928, nog bestaand
M. de Boer
magazijnbediende
 
Kreugelstraat 17
G. R. Dijk
fabrieksarbeider
 
Kreugelstraat 19
H. Meulensteen
M. W. H. J. Meulensteen
Ja. Ma. Wa. Meulensteen
fabrieksarbeider
bankwerker
fabrieksarbeidster
1953 kruidenier Bones, in 1975 Th. v.d. Mortel, textiel
Kreugelstraat 21
F. H. van Oijen
H. W. A. van Oijen
P. J. van Oijen
timmerman
sorteerder glasfabriek
draaier
 
Kreugelstraat 23
P. J. H. van de Pasch
agent van politie
 
Kreugelstraat 25
H. Gediske
H. Vreugdenburg
calculator
onderbaas
 
Kreugelstraat 27
Hier nu nieuwbouw uit 1985 (huidige nrs. 27-31)
B. J. Nas
J. R. Nas
M. J. P. Nas
voerman
voerman
voerman
"Alle vervoer, zoowel in als buiten Eindhoven, met handwagen en bakfiets", zo adverteerden ze in 1941; in 1959 zit hier groenteboer J. v. Kaathoven, tot 1977
Kreugelstraat 39
Hier werd in 1936 nieuwe woningen gebouwd (35-37)
P. C. van der Elsen
zonder beroep
 
Kreugelstraat 41
Th. van Gemert
landbouwer
 
Kreugelstraat 57
Mix van oudere panden en enkele relatief nieuwere (±1925), nu allemaal afgebroken; hier bevindt zich nu de rondweg en een groot kantoor (Larixplein)
A. de Wit
sjouwer
In 1940 vinden we op dit adres De Kleine Bazar van Fa. Bokhoven
Kreugelstraat 59
H. van Asperdt
arbeider, rijwielen, motoren en reparatie
De zaak zat hier ook nog in 1961, daarna (sloop huis?) verkaste de zaak naar de nieuwbouw aan de overzijde (52C)
Kreugelstraat 61
F. Rooijakkers
J. van de Camp
A. van de Camp
houtbewerker
arbeider gloeilampenfabriek
zonder beroep
In 1959 is J. vd Camp chauffeur bij Beakers' textielfabr.
Kreugelstraat 63
Chr. P. van de Camp
melkslijter
 
Kreugelstraat 65
D. A. van den Hurk
M. van den Hurk
fabrieksarbeider
chauffeur
 
Kreugelstraat 67
Ha. Bergmans
P. J. Maas
Aa. Ma. Ca. Maas
Ma. Ca. Maas
naaister
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
In 1953 kruidenier Wilting-Maas, tot 1962
Kreugelstraat 75
D. Nijs
monteur
 


De Zwaanstraat is de grens van Drents Dorp aan de oostzijde.
De straatnaam zou afkomstig zijn van het Zwaantjesbos dat hier ooit lag, een bosje met water met zwanen.
In 1934 liep de Zwaanstraat nog door tot aan de Kreugelstraat. Later is het laatste stukje Zwaanstraat, tussen de Beukenlaan en de Kreugelstraat, bij de Schootsestraat getrokken.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zwaanstraat 2
Huidige nummers 14-20; de huizenrij uit 1928 werd vernummerd nadat er in 1951 een aantal nieuwe huizen aan het begin van de straat (hoek Halvemaanstraat) waren gebouwd (de huidige nummers 2-12)
J. van Klinken
O. J. van Klinken
P. van Klinken
Wa. van Klinken
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Zwaanstraat 4
A. de Graaf
F. Wolters
W. Wolters
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 6
F. Middel
A. Zweep
Ge. Aa. Zweep
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
winkelbediende
 
Zwaanstraat 8
Ca. van Zutphen
J. van Zutphen
J. van Zutphen
La. Ha. van Zutphen
Wed. H. Gazenbeek-Boers
naaister
kantoorbediende
seinwerker N.S
naaister
zonder beroep
 
Zwaanstraat 10
Huizenrij uit 1928 (huidige Zwaanstraat 22-32)
H. de Vries
J. de Vries
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 12
J. Eisinga
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 14
J. Veldhuis
kleermaker
 
Zwaanstraat 16
J. H. Moorman
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 20
A. Middendorp
J. B. Middendorp
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 22
Huizenrij 1928; tegenwoordig huisnummers 34-40, rij uit 1928 op de hoek van de Beukenstraat
A. van Dal
J. Evers
arbeider
postbode
 
Zwaanstraat 24
A. Bos
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 26
G. de Vries
H. Jonker
J. de Vries
arbeider
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Zwaanstraat 28
W. van Polen
fabrieksarbeider
Ze vierden het 50-jarig huwelijk in 1947
Hier kruist de Beukenlaan de Zwaanstraat
Zwaanstraat 30
Huizenrij 1924; later, toen het laatste stukje Zwaanstraat bij de Schootsestraat werd getrokken, kregen deze huizen de adressen Schootsestraat 2-12
W. J. Doomen
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 32
O. de Vries
T. de Vries
fabrieksarbeider
schilder
 
Zwaanstraat 34
J. Helmons
fabrieksarbeider
 
Zwaanstraat 36
J. de Boer
Ja. Geensen
fabrieksarbeider
naaister
 
Zwaanstraat 38
H. O. Imming
arbeider
 
Zwaanstraat 40
G. Harms
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zwaanstraat 45
Huizenrijtje uit 1928, later adres Schootsestraat 1-5; gesloopt in 2007 voor de nieuwbouw Strijp S
H. A. van de Ven
baas
 
Zwaanstraat 47
P. Dieters
fabrieksarbeider, rijwielen, motoren en reparatie
 
Zwaanstraat 49
H. Bosch
H. Bosch
venter (kruidenierswaren)
arbeider Philips Coöp.
In 1935 komt hier Klaas Harms met een fruitwinkel, in 1959 zit hij er nog (dan ook tabak en suikerwerken)
Zwaanstraat 51
Vanuit dit pand keek men recht de Kreugelstraat in
café 't Zwaantje
J. van den Boer
P. J. C. van den Boer

sigarensorteerder
smid
Foto waar het café nog op te zien is, gelegen op een plek waar nu het midden van de rijbaan van de Schootsestraat is


De Wilgenstraat is een verbinding tussen Zwaanstraat en Beukenlaan. De woningen lijken sinds 1925 weinig veranderd. Philips heeft goed voor zijn woningen gezorgd. Dit zou zo als decor kunnen dienen voor een film over een vooroorlogse arbeidersbuurt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wilgenstraat 2
Woningrijtjes uit 1925
Chr. Aarts
J. Reisinger
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 4
F. J. Rademaker
J. Ottens
machinebankwerker
glasblazer
 
Wilgenstraat 6
D. Meijer
glasblazer
Daniel Meijer kwam uit het Drentse Borger en was als 21-jarige in 1930 hier komen wonen, pas gehuwd met de 19-jarige Jantje Koopmans, oorspronkelijk uit het Groningse Onstwedde afkomstig; de weduwe Meijer-Koopmans zou op dit adres tot in 1992 blijven wonen
Wilgenstraat 8
J. Stix
timmerman
 
Wilgenstraat 10
A. Sigl
glasblazer
 
Wilgenstraat 12
F. de Haan
glasblazer
Feike de Haan, afkomstig uit het Brabantse Heiningen,woonde hier in 1970 nog altijd
Wilgenstraat 14
J. Pauchli
glasblazer
 
Wilgenstraat 16
F. Danker
ballonblazer
Filippus Danker, een baptist uit Emmen, was in 1928 als 20-jarige gehuwd met Annegien Zondag, uit een oorspronkelijk uit het Drentse Odoorn afkomstig gezin dat op de Beukenlaan 16 woonde; Danker woonde hier in 1970 nog steeds
Wilgenstraat 18
G. Pols
papiermaker
 
Wilgenstraat 20
A. G. van den Ouweland
Aa. Ma. Aarts
kleermaker
fabrieksarbeidster
 
Wilgenstraat 22
K. Petersen
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 24
D. J. de Wit
onderbaas
 
Wilgenstraat 30
A. Kinscher
glasblazer en caféhouder
 
Wilgenstraat 32
H. Kootstra
controleur
 
Wilgenstraat 34
J. A. König
glasblazer
 
Wilgenstraat 36
H. Dubbelboer
arbeider
 
Wilgenstraat 40
G. de Jong
fabrieksarbeider
Gerrit de Jong, geboren in Emmen, in 1929 gehuwd met de eveneens in Emmen geboren Hillegien Bos (haar ouders werkten ook voor Philips, woonden Beukenlaan 24). Gerrit was een 'bacolyth-afwerker', zoals dat destijds gespeld werd, Hillegien werkte op de radio-apparatenfabriek
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Wilgenstraat 1
Woningrijtjes uit 1925
J. A. van Campfort
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 3
J. F. P. Radusch
glasblazer
Radusch was in 1924 als 26-jarige Evangelisch-Lutherse Duitse glasblazer naar Eindhoven gekomen; hij huwde hier de 16-jarige R.K. Oostenrijkse glassmeltster Petronella Hofmann
Wilgenstraat 5
J. W. Konings
P. A. Basstein
los arbeider
verslaggever
 
Wilgenstraat 7
S. F. S. Bertrams
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 9
J. C. Setz
P. Zandhuis
arbeider
bankwerker
 
Wilgenstraat 11
C. van den Bogert
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 13
Ha. Ma. Aa. Jansen
Wed. J. Jansen-Beckers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Wilgenstraat 15
H. Gargoky
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 17
K. J. Junghans
onderchef
 
Wilgenstraat 19
G. J. Setz
J. B. Setz
bankwerker
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 21
A. van der Werf
Wed. G. van der Werf-Oldenkamp
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Wilgenstraat 23
W. van Hoek
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 25
W. J. Laan
portier
 
Wilgenstraat 27
H. Tappel
J. H. Tappel
Ma. Aa. Tappel
fabrieksarbeider
arbeider
fabrieksarbeidster
 
Wilgenstraat 29
Wed. A. Kelder-Bos
zonder beroep
 
Wilgenstraat 31
M. L. H. van Bruggen
fabrieksarbeider
 
Wilgenstraat 33
H. Brouwer
arbeider
 
Wilgenstraat 37
H. Versteeg
Wed. J. van Maastricht-de Hoog
fabrieksarbeider
zonder beroep
De weduwe was de inwonende schoonmoeder


Het Meidoornplein lag centraal in de woningbouw van het Drents Dorp. De huizen werden in 1927 gebouwd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Meidoornplein 1
Huizen in verlengde van de Meidoornstraat, tot op de hoek Vuurdoornstraat
H. Nederveen
leraar
 
Meidoornplein 2
P. de Man
administrateur
 
Meidoornplein 3
H. J. Bongers
calculator
 
Meidoornplein 4
W. Vos
baas
 
Meidoornplein 5
A. Stab
constructeur
 
Meidoornplein 6
Tussen Vuurdoorn- en Canadastraat
G. Veldhuis
fabrieksarbeider
 
Meidoornplein 7
H. A. C. van den Hurk
onderbaas
 
Meidoornplein 8
Tussen Canada- en Eikenstraat
A. A. Apel
gereedschapmaker
 
Meidoornplein 9
H. A. C. Both
mechaniker
 
Meidoornplein 10
D. A. van Nugteren
elektricien
 
Meidoornplein 11
J. Bruser
fabrieksarbeider
 
Meidoornplein 12
In verlengde van de Eikenstraat, tot de hoek Meidoornstraat
A. H. V. van Lijf
constructeur
 
Meidoornplein 13
W. Posthumus
leraar
Leraar machinebankwerken aan de Christelijke Ambachtsschool

Meidoornplein Een ansicht uit 1929 van het Meidoornplein. Gedrukt door de firma Roukes uit Baarn, naar een foto van A. van Beurden, uitgegeven door winkelier Janssen-van Bokhoven uit de Kreugelstraat.

Het Meidoornplein is een knus, klein pleintje. Het is absoluut het kleinste pleintje van Eindhoven. Het meet slechts 130 meter in de omtrek.

We zien op de foto de uitgang naar de Halvemaanstraat via de Meidoornstraat. We zien in die straat de drie huisjes Meidoornstraat 13-15-17. De hoge bomen staan langs de Halvemaanstraat en zijn ook te zien op de ansicht van die straat elders op deze pagina.

Het linkse hoekhuis op het plein is Meidoornplein 13. En bij het huis ongeveer midden op de foto begint de nummering bij Meidoornplein 1, een wat naar voren uitgebouwd huis.
Het meest rechtse huis op de foto is Meidoornstraat 5, ook met een enigszins vooruitspringende gevel. Dit ligt op de hoek met de Vuurdoornstraat.
 

De Meidoornstraat is de westelijke verbinding van het Meidoornplein met de Halvemaanstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Meidoornstraat 2
Nu is dit het rijtje Meidoornstraat 6-20; de adressen zijn vernummerd in 1951 toen er aan het begin van de straat een tweekappertje bij werd gebouwd (nu nr. 2-4)
J. Santing
fabrieksarbeider
 
Meidoornstraat 4
J. R. Bötcher
fabrieksarbeider
 
Meidoornstraat 6
A. P. Wouters
onderbaas
 
Meidoornstraat 8
G. J. van den Berg
fabrieksarbeider
 
Meidoornstraat 10
B. Goldberg
bankwerker
 
Meidoornstraat 12
K. D. Bust
glasblazer
 
Meidoornstraat 14
H. van Apers
metaaldraaier
 
Meidoornstraat 16
D. Hageman
F. E. Tuinenga
kartonbewerker
nachtwaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Meidoornstraat 13
Rijtje uit 1928; pas in 1951 is het gedeelte 1-11 gebouwd
P. Keller
gereedschapmaker
 
Meidoornstraat 15
A. H. Ragas
fabrieksarbeider
 
Meidoornstraat 17
P. Brouwer
onderbaas
 


De Canadastraat was de verbinding tussen Meidoornplein en Beukenlaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Canadastraat 2
Woningrijtjes uit 1927
A. den Biggelaar
beambte N.S.
 
Canadastraat 4
P. G. Sieben
onderbaas
 
Canadastraat 6
A. Kuiper
J. Kuiper
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
De zoon, Groninger Melchert Jan Kuiper, komt op 27-jarige leeftijd in 1944 in de oorlog om in Bremen
Canadastraat 8
A. de Keijzer
glasblazer
 
Canadastraat 10
M. G. Pols
fabrieksarbeider
Pols was uit Raamsdonk afkomstig, arbeider bij de papierfabriek. De familie Pols zou hier tot 2006 blijven wonen (toen de 76-jarige A. Pols, een in 1928 geboren zoon)
Canadastraat 12
J. A. Arens
J. A. Arens
draaier
arbeider papierfabriek
 
Canadastraat 14
H. Rozendal
arbeider
 
Canadastraat 16
J. Hohl
baas
 
Canadastraat 18
J. Martens
J. Martens
chauffeur
chauffeur
 
Canadastraat 20
L. A. Machiels
papiermaker
 
Canadastraat 22
A. Licht
arbeider papierfabriek
 
Canadastraat 24
C. J. Janssens
F. A. Janssens
Wed. L. Janssens-Colman
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Canadastraat 26
A. Verhoeven
A. Wilbers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Canadastraat 28
Etos-hoekpand, hoek Beukenlaan uit 1928
 
 
In 1953 en 1964 de Etos-slagerij op nummer 28; dan kennen we ook het adres Canadastraat 32 voor de Etos-bakker/ kruidenier, feitelijk is dat Beukenlaan 28
Canadastraat 30
A. C. van Eeten
stukadoor
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Canadastraat 1
Woningrijtjes uit 1927
E. H. Bieze
glasblazer
 
Canadastraat 3
H. Olofsen
fabrieksarbeider
 
Canadastraat 5
C. van Domseler Buitenhuis
Ch. J. Karman
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Canadastraat 7
J. Boot
metaalslijper
 
Canadastraat 9
G. Meijer
glasblazer
In 1923 gehuwd, echtpaar Gerlof Meijer (23j) en Janna Middel (21j), beiden in Onstwedde (Groningen) geboren, kinderen waarvan ouders naar Eindhoven waren gekomen om voor Philips te werken
Canadastraat 11
J. L. A. Jorissen
glasblazer
 
Canadastraat 13
R. Middel
glasblazer
 
Canadastraat 15
H. Luining
R. Schouwstra
fabrieksarbeider
timmerman
 
Canadastraat 17
J. Stoker
glasblazer
 
Canadastraat 19
B. H. Kok
fabrieksarbeider
 
Canadastraat 21
T. van Zomeren
glasblazer
 
Canadastraat 23
D. A. van Strien
M. van Tilborg
magazijnknecht
papiermaker
 
Canadastraat 25
J. H. M. A. van Klmmenade
kantoorbediende
 
Canadastraat 27
Fr. Bebnisch
stempelmaker
 


De Vuurdoornstraat is de oostelijke verbinding tussen Meidoornplein en Halvemaanstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vuurdoornstraat 1
Nu is dit het rijtje Vuurdoornstraat 5-15; de adressen van 1928 zijn vernummerd in 1951 toen er aan het begin van de straat twee huizen aangebouwd werden (nu nr. 1-3)
C. Groot
elektricien
 
Vuurdoornstraat 3
L. Poldervaart
S. Poldervaart
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Vuurdoornstraat 5
G. W. Regels
administrateur
 
Vuurdoornstraat 7
M. G. Greven
fabrieksarbeider
 
Vuurdoornstraat 9
A. M. Pistorius
fabrieksarbeider
 
Vuurdoornstraat 11
P. H. H. Haenen
bankwerker
 


De Eikenstraat verbindt het Meidoornplein met de Plaggenstraat, Sparrenstraat en Bezemstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Eikenstraat 2
Huizenrij (1928) tussen Meidoornplein en Plaggenstraat
G. Bogers
polijster
 
Eikenstraat 4
D. Langenberg
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 6
B. de Jong
H. Roorda
instrumentmaker
glasblazer
 
Eikenstraat 8
H. Oosting
K. Koopman
Wed. J. Koopman-Wacht
sjouwer
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Eikenstraat 10
J. Warringa
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 12
A. H. Spooren
kantoorbediende
 
Eikenstraat 14
K. Hooghiemslra
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 16
A. Verhoeks
controleur
 
Eikenstraat 18
H. Kronemeyer
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 20
F. C. Kauffeld
controleur
F.C. Kauffeld, zoon uit een naar Eindhoven gemigreerd Leerdams gezin, huwt in 1932 met Tietje Ossel (dochter uit een uit Groningen geïmporteerd Philips-gezin). Nog lang daarna zal het gezin en de kinderen hier wonen; in 2006 woont hier nog de ongehuwde zoon T.A. Kauffeld, 69 jaren jong
Eikenstraat 22
Huizen (1928) tussen Plaggenstraat en Sparrenstraat
H. J. H. Timmermans
buizenmaker
 
Eikenstraat 24
B. Klijnsma
E. H. de Roo
radiomonteur
fabrieksarbeider
Egbert de Roo, van geboorte een echte Strijpenaar, woonde hier in 1970 nog steeds
Eikenstraat 26
P. Gyurjacs
glasblazer
 
Eikenstraat 28
J. Jansen
bankwerker
 
Eikenstraat 30
P. Coolen
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 32
H. H. Middel
monteur
 
Eikenstraat 34
Huizen (1928) tussen Sparrenstraat en Bezemstraat
H. Middel
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 36
F. Writzl
glasblazer
 
Eikenstraat 38
H. van Lierop
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 40
J. van Beilen
arbeider
Jakob van Beilen, uit Emmen afkomstig, overlijdt in 1943 op 39-jarige leeftijd; in 1970 woont op dit adres G. van Beilen (kind of weduwe?)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Eikenstraat 1
Huizenrij (1928) tussen Meidoornplein en Plaggenstraat
E. Pankkratz
glasblazer
 
Eikenstraat 3
B. Helmhout
glasblazer
 
Eikenstraat 5
J. Mols
glasblazer
 
Eikenstraat 7
J. H. Fr. Dingen
metaalbewerker
 
Eikenstraat 9
J. Canters
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 11
J. Stobbe
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 13
R. Graf
glasblazer
 
Eikenstraat 15
W. J. C. Saelmans
glasblazer
 
Eikenstraat 17
A. Mink
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 19
Huizenrij (1928) tussen Plaggenstraat en Bezemstraat (=nu Koenraadlaan)
H. Siepel
K. Siepel
fabrieksarbeider
timmerman
 
Eikenstraat 21
F. Th. van der Meijden
M. van der Meijden
monteur
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 23
A. J. Rijckaert
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 25
J. J. Brouns
glasblazer
 
Eikenstraat 27
J. Bierens
administrateur
 
Eikenstraat 29
A. J. J. van Heeswijk
onderbaas
 
Eikenstraat 31
C. Warmoeskerken
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 33
H. T. de Vries
kantoorbediende
 
Eikenstraat 35
H. L. van der Velden
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 37
W. van Ringelenstein
glasblazer
 
Eikenstraat 39
B. E. de Jong
fabrieksarbeider
Barend Elize de Jong, een uit Leerdam afkomstige glasblazer, woont hier in 1970 nog altijd
Eikenstraat 41
L. J. Kleinholz
draaier
 
Eikenstraat 43
A. J. de Gruyter
elektro-monteur
 
Eikenstraat 45
A. J. de Wit
afdelingschef
 
Eikenstraat 47
W. Peter
glasblazer
Wilhelm Peter, aus Bayern, die in 1926 als 29-jarige voor de tweede maal trouwt met de 30-jarige M.J Schraven, woont hier in 1970 noch immer
Eikenstraat 49
H. van der Veen
fabrieksarbeider
 
Eikenstraat 51
C. Klee
W. Lennertz
W. P. L. Heikes
stoker
bankwerker
gereedschapmaker
 
Eikenstraat 53
G. Enting
K. Hindriks
glasblazer
fabrieksarbeider
Gerriet Enting, uit Borger, Drenthe, huwt in 1930 Lamberta Bond, een kind van uit Groningen afkomstige Philips-werknemers; Gerriet woont hier in 1970 nog altijd
Eikenstraat 55
A. I. Megens
assistent werkmeester
Arnold Isidor Megens, een zoon van uit Goch (Duitsland) afkomstige Philips-immigranten, trouwt in 1926 op 24-jarige leegtijd met de Woenselse Johanna van Dijck; Megens woont hier in 1970 nog altijd
Eikenstraat 57
J. D. H. Twigt
N. H. van Gent
glasbewerker
kantoorbediende
 
Eikenstraat 59
K. Prins
assistent-laborant
Klaas Prins komt hier in 1928 wonen, 26 jaar, een Gestelnaar, werkzaam op het licht-technisch laboratorium, pas getrouwd met Alberta Smid, dochter van een Drents glasblazers-echtpaar; in 1970 woont hij hier nog


De Plaggenstraat is een dwarsverbinding tussen Halvemaanstraat en Beukenlaan. Plaggenlaan was misschien een betere benaming geweest want net als Beukenlaan en Koenraadlaan was dit een bredere weg met aan weerszijden een rij bomen.

Plaggenstraat
Een ansicht uit 1929 van de Plaggenstraat, verzonden door de familie Bloksma van nr. 30 naar de familie in Groningen.
We kijken de straat in in de richting noordwest; op de achtergrond zien we de hoge bomenrij langs de Halvemaanstraat. De boompjes langs de Plaggenstraat zijn nog maar pas geplant.

Rechts de oneven huisnummers. Halverwege ligt de zijstraat de Eikenlaan.
Links op de voorgrond zien we winkels en daarachter de zijstraat de 2e Terborgstraat. Daarachter zien we een rij gewone woningen (huisnrs. 2-34).

Uiterst links zien we een uithangbord "Heerenkapper". Dat moet huisnummer 40 zijn, de woning van W.Fr. Geven die hier in 1953 nog steeds knipte.
Het grote pand met de ingeklapte jalouzieën op de hoek Terborgstraat is de kruidenierszaak van Verkuijlen. Tegenwoordig is het pand wit geverfd en vinden we er de Bodega La Palmera.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Plaggenstraat 2
Huizenrij uit 1927, tussen Halvemaanstraat en Eikenstraat
A. Oppersma
F. Oppersma
arbeider
fabrieksarbeidster
 
Plaggenstraat 4
A. Schluter
metaaldraaier
 
Plaggenstraat 6
A. Meijer
H. Lamein
L. Meijer
portier
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 8
J. Fr. van Eijzeren
L. Hanegraaf
bankwerker
zonder beroep
 
Plaggenstraat 10
J. A. Roode
M. Verkooijen
P. Verkooijen
radiotechnicus
instrumentmaker
papiermaker
 
Plaggenstraat 12
W. H. Lenting
bankwerker
 
Plaggenstraat 14
E. Heersma
G. Bedet
K. Heersma
fabrieksarbeider
timmerman
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 16
H. A. Pelle
glasblazer
 
Plaggenstraat 18
G. Kempen
fabrieksarbeider
De 19e jarige zoon Pieter J.H. Kempen werd in 1943 vermoord door de moffen, terechtgesteld voor de Philipspoort aan de Zwaanstraat
Plaggenstraat 20
B. Kruizinga
arbeider
Berend Kruisinga (1899, Onstwedde), gehuwd met Martha Selders (1900, Borger), kwam hier in 1928 wonen, na eerst een jaar aan de Rielsedijk te hebben gewoond in afwachting tot het huis gereeed kwam; ze woonden hier in 1970 nog altijd
Plaggenstraat 22
J. Holvast
liftrijder
 
Plaggenstraat 24
H. Nuwenhoud
verwarmingsmonteur
 
Plaggenstraat 26
P. J. G. Lemmens
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 28
J. A. van Driel
Huisvr. J. G. Heller-Suelmann
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Plaggenstraat 30
Wed. P. Bloksma-Bakker
zonder beroep
 
Plaggenstraat 32
A. Gyurjacs
P. Gyurjacs
R. Gyurjacs
gereedschapmaker
glasblazer
glasblazer
 
Plaggenstraat 34
J. Wieringa
arbeider
 
Hiertussen de kruising met de Eikenstraat
Plaggenstraat 36
Twee rijen woning/ winkels uit 1928, tussen Eikenstraat en Beukenlaan
P. M. Verkuijlen
melkventer, kruidenierswaren
Ook in 1959 nog kruidenier Verkuijlen, in 1964 levensmiddelen A. v.d. Berg; in 1975 tot 1991 café De Plaggenhut, in 2001 en 2011 bodega La Palmera
Plaggenstraat 38
W. Kooyman
glasblazer
 
Plaggenstraat 40
W. Fr. Geven
coiffeur
Ook in 1953 nog kapper Geven
Plaggenstraat 42
J. R. Venhoven
hulpmonteur
 
Plaggenstraat 44
W. Daamen-Kanters
W. Daamen
A. C. J. Daansen
slagerij
slager
slager
Echtpaar W. Daamen (1895, Nuenen) en M. Kanters (1900, Someren) is in 1928 gehuwd en hier komen wonen.
Ook in 1964 is hier nog de slagerij Daamen-Kanters, in 1975 en 1992 slager A. van Zon
Plaggenstraat 46-48
J. Kanters
J. Kanters-Uijen
Ja. Ma. van den Berg
Ma. Ja. van der Klooster
winkelier
kruidenierswaren en manufacturen
dienstbode
dienstbode
Ook nog kruidenier Kanters-Uijen in 1953; in 1964 confectiefabriek Drenthen
Plaggenstraat 48
G. Roffel
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 50
A. Prijt
koopman in manufacturen
In 1934 een filiaal van de zaak A. Prijt & Zn. aan de Frederiklaan; in 1953 hier een filiaal van wasserij Beatrix en schoenreparatie van der Elst; nu gewone woning
Plaggenstraat 52
J. C. C. Egberts
P. Sijpkes
J. van de Werering
groentenkoopman
groentenhandelaar
grondarbeider
In 1953 Sypkes' Fruithuis (Sijpkes had 8 dochter sen de 9e was eindelijk een zoon), in 1964 J. Holman zuivelhandel; tegenwoordig gewone woning
Plaggenstraat 54
Leger des Heils
Fa. Kuiper
G. Hofer
La. Ga. Peul
vergaderlokaal
officier Leger des Heils.
groentenhandelaar
officier Leger des Heils.
Sinds 1948 een filiaal van P. de Gruijter & Zn.; in 1975 en 1992 vogel- en zaadhandel van P. Tops; in 2001 en 2010 infowinkel Drents Dorp
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Plaggenstraat 1
Woningrij (1927) tussen Halvemaanstraat en Eikenstraat
M. J. Verheggen
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 3
Ch. Fr. Grein
glasblazer
 
Plaggenstraat 5
P. H. Kop
W. M. van Dooren
timmerman
timmerman
 
Plaggenstraat 7
M. van Maarschalkerweerd
monteur
 
Plaggenstraat 9
E. Boon
glasblazer
 
Plaggenstraat 11
E. Hovenkamp
monteur
 
Plaggenstraat 13
D. W. Smid
fabrieksarbeider
Het gezin Smid-Smid heeft 6 dochters en 1 zoon als ze hier in 1928 vanuit het Groningse Bellingswolde komen wonen. Dochter Hilje Smid bleef op dit adres tot 2009 wonen. In 2008 is ze geïnterviewd en vertelt over haar leven in Drents Dorp
Plaggenstraat 15
C. Luykx
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 17
R. Sasker
bankwerker
 
Plaggenstraat 19
H. H. A. Princen
onderbaas
 
Plaggenstraat 21
J. van Alphen
fabrieksarbeider
Jan van Alphen, uit Buren, werkzaam aan de ballonblaasmachine bij Philips, kwam hier in 1932 wonen, pas gehuwd met Johanna Heersma (haar uit Groningen afkomstige ouders woonden hier tegenover op nr. 14); het echtpaar bleef tot 1992, inmiddels 83 jaar oud, op dit adres wonen
Plaggenstraat 23
J. G. Heller
zonder beroep
Het gezin Heller vestigt zich hier in 1923 vanuit Emmen; het katholieke gezin heeft 9 kinderen; vader, oorspronkelijk fabrieksarbeider, wordt in 1933 voor 8 maanden in gesticht Voorburg in Vught opegenomen, hij overlijdt in 1935
Plaggenstraat 25
A. M. Verheijen
S. B. A. Lucassen
metselaar
timmerman
 
Plaggenstraat 27
A. van der Kaap
H. van der Kaap
arbeider
fabrieksarbeider
 
Hiertussen de kruising met de Eikenstraat
Plaggenstraat 29
Woningrij (1927) tussen Eikenstraat en Beukenlaan.
R. Wagter
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 31
A. van Herp
C. van Herp
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Plaggenstraat 33
J. Bruintjes
J. Bruintjes
liftrijder
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 35
Ma. Mollnar
W. Tillner
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Plaggenstraat 37
M. L. Verschuren
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 39
A. Jongenelen
arbeider
 
Plaggenstraat 41
H. Schriever
monteur
 
Plaggenstraat 43
H. van der Meulen
monteur
In 1953 zat hier frites-bakker Piet Ekelmans, je werd bediend vanuit de voorkamer
Plaggenstraat 45
W. Habing
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 47
H. Zondag
plaatwerker
 
Plaggenstraat 49
R. Zweep
Wed. H. de Vries-Deen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Plaggenstraat 51
P. J. M. Vermeulen
fitter
 
Plaggenstraat 53
H. Berkhof
fabrieksarbeider
 
Plaggenstraat 55
F. Niemeyer
J. Niemeyer
fabrieksarbeider
grondwerker
 
Plaggenstraat 57
 
Christelijk Gereformeerde Kerk
 
Op de hoek Beukenlaan kwam in 1933 een houten kerkje voor de 180 leden van de christelijk-gereformeerde gemeente; het kerkje gaat in 1936 door brand grotendeels verloren; maar binnen een jaar kan een nieuwe stenen gebouw geopend worden. Dit karakteristieke gebouw staat er nu nog altijd


De Sparrenstraat is een vriendelijk straatje met woningen uit 1927.

Sparrenstraat
Een ansicht uit 1929 van de Sparrenstraat.
De woningen liggen enigszins als een afgesloten geheel, doordat de woningen aan de ingang een soort van poort lijken te vormen en de middelste woningen iets terugwijken.

De foto is aan het eind van de straat genomen, vanaf de Eikenlaan.
De bijzondere woningen met voorportalen (huisnummers 33 en 34) zullen bij de wijkvernieuwing van Drents Dorp niet worden gesloopt. Of dat ook voor de 38 andere huisjes van de straat geldt, weet ik niet. Het ziet er nu nog wel allemaal goed uit. Dat heb je als een woningbouwvereniging haar bezit goed verzorgt. Hopelijk blijft de hele straat in de oorspronkelijke staat behouden.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sparrenstraat 2
Rijtje nabij de hoek Halvemaanstraat
C. Rovers
metaaldraaier
 
Sparrenstraat 4
H. van Lieshout
J. Knoop
P. Biel
melkventer
fabrieksarbeider
onderbaas
Popko Biel (een echt Groningse naam) was als glasblazer uit Sappemeer naar Eindhoven gekomen
Sparrenstraat 6
P. Kraus
glasblazer
 
Sparrenstraat 8
J. Lenting
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 10
J. Mikesz
glasblazer
 
Sparrenstraat 12
A. Kraus
J. Kraus
glasblazer
glasblazer
 
Sparrenstraat 14
Middelste iets terug gelegen rijtje
L. F. Kauffeld
glasblazer
 
Sparrenstraat 16
L. A. Pepers
arbeider
 
Sparrenstraat 18
B. Hauer
glasblazer
 
Sparrenstraat 20
B. Foekens
glasblazer
Berend Foekens was uit het Drentse Borger afkomstig, zijn weduwe Auguste Maria Foekens-Lameraner woonde nog op dit adres als 90-jarige omstreeks de eeuwwisseling!
Sparrenstraat 22
G. J. van den Heuvel
stoker machinedrijver
 
Sparrenstraat 24
H. N. der Kinderen
fabrieksarbeider
De Stratummer H.N. der Kinderen was in 1921 als 21-jarige gehuwd met de lampenpoetster A. van Kessel; het huwelijk werd in 1956 alsnog ontbonden
Sparrenstraat 26
J. H. C. Jansen
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 28
M. J. Bergmans
magazijnmeester
 
Sparrenstraat 30
Rijtje met vooruitstekende huisjes met pilaren, op de hoek van de Eikenstraat
G. H. Kierkels
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 32
P. Lehman
T. Schuller
draaier
gereedschapmaker
 
Sparrenstraat 34
J. Harhuis
glasblazer
Jan Harhuis, uit het Drentse Borger afkomstig, was in 1927 gehuwd met Harderwijkse Gerritje Petersen
Sparrenstraat 36
L. J. Hulst
instrumentmaker
Gezin Hulst-van der Burg, afkomstig uit Den Haag
Sparrenstraat 38
H. A. R. Jans
chef-kantoorbediende
 
Sparrenstraat 40
B. H. Scholte
N. Scholte
Wed. J. G. Scholte-Muller
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sparrenstraat 1
Rijtje nabij de hoek Halvemaanstraat
A. Boer
grondwerker
 
Sparrenstraat 3
H. H. C. Vos
Ja. Scharff
fabrieksarbeider
stopster
 
Sparrenstraat 5
A. Biesters
fabrieksarbeider, onderbaas
Antoon Biesters, afkomstig uit Echteld (Betuwe) in 1928 gehuwd met de Eindhovense M.J.F Renders, een controleuse op de lampenafdeling bij Philips,
Sparrenstraat 7
J. Derksen
Th. J. Megens
fitter
fabrieksarbeider
Th.J. Megens, geboren in het Duitse Goch, in 1928 gehuwd met J.J. van der Linden, overlijdt in 1946 op 40-jarige leeftijd
Sparrenstraat 9
R. Kraus
glasblazer
 
Sparrenstraat 11
J. Kalsbeek
elektricien
Jan Kalsbeek uit Heerenveen, was in 1931 gehuwd met Trijntje Moed, een dienstbode uit Opsterland (Friesland)
Sparrenstraat 13
Middelste iets terug gelegen rijtje
Ge. van den Hoofdakker
H. Petersen
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 15
A. Kainzinger
glasblazer
 
Sparrenstraat 17
J. C. van den Hurk
onderbaas
 
Sparrenstraat 19
J. F. van der Linden
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 21
M. Deijkers
fabrieksarbeider
Marcelus Deijkers uit Maastricht, in 1925 gehuwd met Trientje Middel, dochter van een glasblazer uit het Drentse Borger
Sparrenstraat 23
K. Kalsus
K. Szabo
L. G. Boller
vloerenlegger
sjouwer
werkmeester
 
Sparrenstraat 25
M. H. de Klijn
R. O. Beckers
machinemonteur
bankwerker
De Klijn uit Hedel, in 1928 gehuwd met J.P van Minderhout uit Terheijden
Sparrenstraat 27
J. G. van Vredendaal
bankwerker
Utrechter Jan Gerrit van Vredendaal, in 1928 gehuwd met Jannigje Kersbergen uit Lexmond, die dienstbode in de Reigerlaan was
Sparrenstraat 29
Rijtje met vooruitstekende huisjes met pilaren, op de hoek van de Eikenstraat
J. de Haan
melkventer
 
Sparrenstraat 31
G. B. J. Gerwers
metaaldraaier
 
Sparrenstraat 33
J. Schut
fabrieksarbeider
 
Sparrenstraat 35
A. Prihoda
mechaniker
Antoon Prihoda, Oostenrijker, zoon van een naar Eindhoven gekomen glasblazer, was in 1928 gehuwd met F.K. Reidinger, ook een Oostenrijkse wier ouders ook in Eindhoven gevestigd waren
Sparrenstraat 37
M. G. A. Roijackers
machinebankwerker
 
Sparrenstraat 39
M. A. J. Geven
pakker
 


De Bezemstraat was een brede straat die de buurt doorkliefde, van het eind van de buurt waar de Elburglaan (in 1934 wel bestaand maar geen bewoners) loopt, de Halvemaanstraat kruisend, tot het andere eind waar de Schootsestraat eindigde.

Bezemstraat Een ansicht van 1930: we kijken vanaf de Halvemaanstraat richting zuidoost. De puntgevel rechtsvoor is het huidige adres Koenraadlaan 56.
De huizen zijn in opdracht van Philips' woningstichting Thuis Best gebouwd, de linkerzijde in 1927 en de rechterzijde in 1929.
Helemaal achter rechts is een stukje van een laag houten bouwsel te zien. Dit is het gereformeerde kerkje (zie verderop een ansicht van het gebouw in detail).

De naam van de straat moet afgeleid zijn van de bezemwagens van de Philips Reinigingsdienst die erdoor kwamen op weg naar het depot dat achter de Halvemaanstraat lag.
In 1962 werd de straatnaam gewijzigd in Koenraadlaan. Klonk Bezemstraat toen misschien te negatief? De nieuwe naam kwam van de r.k. Koenraadkerk die in 1938-39 aan het eind van de straat links was gebouwd. Een kerk die overigens gepland was met een toren, maar door geldgebrekk is die er nooit gekomen.
De Koenraadkerk is rond 1990 gesloopt, er staan nu appartementen. De houten gereformeerde kerk er tegenover is vervangen door een VTA Oes Hoes (geopend 1981).
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bezemstraat 2
Huizenrijtjes in 2007 gesloopt voor vervangende nieuwbouw
H. Warta
onderbaas
 
Bezemstraat 4
W. Folkers
metselaar
 
Bezemstraat 6
G. Grave
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 8
W. ten Hoff
W. J. van Genechten
grondwerker
metaaldraaier
 
Bezemstraat 10
P. P. van der Linden
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 12
W. Goossen
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 14
E. Drijver
fabrieksarbeider
Echtpaar Drijver-Smit vierde hier in 1958 hun 50-jarig huwelijksfeest
Bezemstraat 16
J. Bos
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 18
J. C. Boereboom
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 20
B. Drenth
arbeider
 
Bezemstraat 22
C. van de Watering
P. van de Watering.
fabrieksarbeider
sjouwer
 
Bezemstraat 24
B. Henneke
Ch. Minke
Cla. Huizer
M. J. Gerdes
metaaldraaier
machinebankwerker
fabrieksarbeidster
metaaldraaier
 
Bezemstraat 26
G. Damhuis
sjouwer
 
Bezemstraat 28
E. Dusseljee
conciërge
 
Bezemstraat 30
P. L. Verkerk
bronseur
 
Bezemstraat 32
F. F. A. Ahnert
M. A. Biesters
mechaniker
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 34
J. de Jong
Me. de Jong
timmerman
werkster
 
Bezemstraat 36
H. Rengers
L. Rengers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 38
J. Hofman
los arbeider
 
Bezemstraat 40
J. Popp
mechaniker
 
Bezemstraat 42
H. C. François
H. van der Woude
Wed. J. Didden-van de Woude
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Bezemstraat 44
H. Siepel
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 46
Aa. Aa. de Lange
J. de Lange
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 48
H. ter Borch
fabrieksarbeider
Hendrik ter Borch (Borger, 1882) was in 1919 met zijn gezin van 8 kinderen naar Eindhoven gekomen; eerst woonden ze nog in de Barakken, daarna Dennenstraat, Amperestraat, Lochemstraat, Bezemstraat, vanwaaruit ze in 1936 weer naar Woensel-West (Stevinstraat) verhuisden
Hiertussen ligt de Halvemaanstraat
Bezemstraat 50
Huisjes uit 1929, tussen Halvemaanstraat en (2e) Terborgstraat, tegenwoordig de adressen Koenraadlaan 50-96
J. D. Dresens
glasblazer
 
Bezemstraat 52
J. M. F. van der Horst
opzichter
 
Bezemstraat 54
A. W. Böhme
glasblazer
 
Bezemstraat 56
G. H. Vieth
J. Jansen
fabrieksarbeider
instrumentmaker
Gerhard Heinrich Vieth, glassorteerder en zoon van een naar Eindhoven geïmmigreerd echtpaar uit Haßlinghausen (Duitsland, Roergebied), trouwde in 1929 met Hilligje Verbaan, een dienstbode uit Leerdam; Vieth woonde op dit adres tot 1977
Bezemstraat 58
I. Tomaschitz
glasblazer
Ignac Tomaschitz was weduwnaar en 46 jaar, een glasblazer uit Oplotnitz in Slovenië, hertrouwde in 1930 met 36-jarige Maria Wesiak, een weduwe uit Nedelja (Croatië), waarna het Joegoslavische koppel zich hier vestigde
Bezemstraat 60
J. L. Ippen
instrumentmaker
 
Bezemstraat 62
F. J. Pistorius
glasblazer
 
Bezemstraat 64
K. P. Jongerling
machinebankwerker
 
Bezemstraat 66
H. Kool
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 68
A. Brandsma
glasblazer
 
Bezemstraat 70
J. Schuitema
portier
 
Bezemstraat 72
G. W. van den Hoek
fitter
 
Bezemstraat 74
A. de Jongh
arbeider
De Jongh collaboreerde in de oorlog: hij was buurtschapshoofd voor Winterhulp
Bezemstraat 76
A. Klok
metaalbewerker
 
Bezemstraat 78
P. J. van Eert
chauffeur
De uit Heeze afkomstige Van Eert was besteller bij Van Gend & Loos, trouwde in 1925 op 27-j leeftijd met A.C. van Kuijk, een 23-j dienstbode uit Eersel; in 1970 woonde Van Eert hier nog steeds
Bezemstraat 80
P. Kortman
modelmaker
 
Bezemstraat 84
W. Buss
glasblazer
 
Bezemstraat 86
W. H. J. Iliohan
fitter
 
Bezemstraat 88
B. Hagen
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 90
J. de Klijn
metaaldraaier
 
Bezemstraat 92
J. Middel
glasblazer
 
Bezemstraat 94
P. J. van Steenis
arbeider lampenfabriek
 
Bezemstraat 96
G. F. Gorter
glasblazer
 
Hiertussen ligt de zijstraat de 2e Terborgstraat
Bezemstraat 98
Houten kerk, 1929
Gereformeerde Kerk (West)
 
Houten kerkgebouw, Eindhovens tweede gereformeerde kerk, de (eerste) Westerkerk; later kwam het stenen gebouw voor de Westerkerk aan de Venstraat
Bezemstraat 102
 
Christelijk Nationale school voor L.O.
 
 
Bezemstraat 104
1933, hoekwinkel aan het eind van de woonbuurt, nu adres Koenraadlaan 104
C. J. Melis
E. C. Melis
W. Melis
W. F. Melis
winkelier (kruidenierswaren)
chauffeur
slager
slagersknecht
 

Gereformeerde kerk
Een ansicht uit 1929 van de pasgebouwde houten Gereformeerde Kerk aan de Bezemstraat 98. Misschien is de man die rechts poseert de architect en staat links zijn automobiel.
De eerste steen was in 1929 gelegd door dominee Sietsma.
Het orgel in de kerk was een geschenk van de inwoners van Goes.

Het was toen Eindhovens tweede gereformeerde kerk. Het werd ook wel de Westerkerk genoemd. De eerste gereformeerde (ooster) kerk lag in Tongelre, aan de Fazantlaan in het Villapark.

Het is jammer dat dit bijzondere kerkje niet meer bestaat.
Later (1953) kreeg Drents Dorp een nieuwe, stenen Westerkerk aan de Venstraat. Ook een fraai stuk architectuur. We kennen het tegenwoordig beter als de Maranathakerk van de Pinkstergemeente.
 


 
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bezemstraat 1
Huizen uit 1927 tussen Halvemaanstraat en Eikenstraat, tegenwoordig de adressen Koenraadlaan 1-35
J. A. Setz
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 3
H. H. Baas
glasblazer
 
Bezemstraat 5
W. Methorst
glasblazer
 
Bezemstraat 7
M. Pellikaan
P. F. M. Senders
fabrieksarbeider
bioscoopexploitant
 
Bezemstraat 9
A. Aarts
instrument-glasblazer
 
Bezemstraat 11
A. C. Hurkmans
calculator
 
Bezemstraat 13
G. de Bes
chef-monteur
 
Bezemstraat 15
F. Th. Kooij
H. Hooiveld
schilder
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 17
M. Maessen
glasblazer
 
Bezemstraat 19
N. F. Hesemans
P. G. Beaucerf
aardebewerker
ketelmaker (tram)
 
Bezemstraat 21
W. Bastian
diamantbewerker
 
Bezemstraat 23
E. Putz
glasblazer
 
Bezemstraat 25
A. van Lienden
C. C. P. Aarden
H. J. van Lienden
onderbaas
onderbaas
radio-monteur
 
Bezemstraat 27
F. Reisner
glasblazer
 
Bezemstraat 29
P. J. Kirkels
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 31
J. Taboirsky
glasblazer
 
Bezemstraat 33
O. J. van den Berg
R. J. Stoker
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Bezemstraat 35
P. C. Pragt
arbeider
 
Bezemstraat 37
Huizen uit 1927 tussen Eikenstraat eind van de woonbuurt tegenwoordig de adressen Koenraadlaan 37-57
R. de Vos
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 39
J. de Boer
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 41
F. S. Vroom
J. J. Vroom
kantoorbediende
metselaar
 
Bezemstraat 43
R. Wacht
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 45
J. H. Kooymans
Th. J. A. Thomassen
fijn-bankwerker
gemeentearbeider
 
Bezemstraat 47
Ea. Bond
J. Bond
J. Brink
fabrieksarbeidster
liftrijder
kelner
 
Bezemstraat 49
Fr. Brands
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 51
P. van Dijk
fitter
 
Bezemstraat 53
J. W. H. Beset
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 55
G. Olofsen
J. Siepel
glassmelter
fabrieksarbeider
 
Bezemstraat 57
G. H. van Duurling
schilder
 
Aan het eind werd in 1939 hier het klooster van de paters Kapucijnen gebouwd; in 1991 gesloopt, alleen de oude kloostermuur rest nog

Halvemaanstraat


Vroeger lag er bij de Strijpse Heide een waterpartij die de Halve Maan werd genoemd. Waarschijnlijk hetzelfde als wat bekend was als Schaapsdijkven en verantwoordelijk voor de naam van het gehucht Het Ven.
De Halve Maan gaf later de naam aan de Halvemaanstraat en nog veel later kwam de hele wijk zo te heten.

De lange Halvemaanstraat loopt vanaf de Zwaanstraat naar het eind van de woonbuurt waar nu de Tilburgseweg ligt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Halvemaanstraat 48
Misschien was dit een adres bij Philiwood, de filmstudio die hier toen lag, of anders een huisnummerfout in het adresboek
O. S. F. F. Jager
werktuigkundige
 
Halvemaanstraat 56
Woningrijtje uit 1929, tussen Bezemstraat (Koenraadlaan) en Needestraat
H. P. van der Put
metaaldraaier
 
Halvemaanstraat 58
Ch. Drenth
fabrieksarbeider, herenkleermaker
 
Halvemaanstraat 60
T. C. Nakken
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 62
F. W. A. Kolen
instrumentmaker
 
Halvemaanstraat 64
W. Koops
elektricien
 
Halvemaanstraat 66
C. J. van Dijk
archivaris
 
Halvemaanstraat 68
J. F. X. Poppe
bankwerker
 
Halvemaanstraat 70
D. Funke
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 72
I. Gans
vishandelaar
De joodse vishandelaar Izaak Gans (1883, Grijpskerk -1947, Eindhoven) was gehuwd met de niet-joodse Geertje Koning (1893, Zuidbroek); zij hadden 11 kinderen, waarvan Gerard (1919) en Eppo (1923) als verzetsmensen in de oorlog werden opgepakt; de jongens stierven in Sobibor en Neuengamme; later is er in de Verzetsheldenbuurt in Acht een Gebroeders Gansstraat gekomen; in 1936 verhuist gezin Gans naar de Aalsterweg
Halvemaanstraat 74
Woningrij uit 1929 tussen Needestraat en Zutphenstraat
H. A. Snijder
monteur
 
Halvemaanstraat 76
J. van Winkelhof
bankwerker
 
Halvemaanstraat 78
T. Bust
W. A. Vos
draaier
metaaldraaier
 
Halvemaanstraat 80
J. van Duren
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 82
L. van der Sijde
bankwerker
 
Halvemaanstraat 84
P. Dieters
elektricien
 
Halvemaanstraat 88
H. C. Hofstee
H. G. Kok
W. Ensing
bankwerker
fabrieksarbeider
manufacturier, manufacturenhandel
 
Halvemaanstraat 90
J. van de Goor
J. Th. Schalkwijk
R. C. J. van Brienen
onderbaas
stukadoor
typograaf
 
Halvemaanstraat 92
H. T. van Weelden
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 94
M. Decker
onderbaas
 
Halvemaanstraat 96
J. Oosterhuis
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 98
C. F. van Libergen
smid
 
Halvemaanstraat 100
A. G. Overmars
werktuigkundige
 
Halvemaanstraat 102
J. J. Cornelissen
metaaldraaier
 
Halvemaanstraat 104
P. Walhout
1e verpleger R.K.G
 
Halvemaanstraat 106
J. H. Gilissen
controleur
 
Halvemaanstraat 108
 
 
 
Foto van de Etoswinkel die hier in 1934 op de hoek lag; ook in 1964 nog Etos; in 1975 supermarkt Risi, in 1981 supermarkt van Camp, tot 1985 de Attent Vers Markt. Nu een pand van Lunet voor beeldhouwers


Hier hield de bebouwing van de Halvemaanstraat aan de even zijde op. Later (1951) is hier nog wel verder gebouwd, maar de huizenrijen 110-176 waren blijkbaar zo slecht gebouwd dat ze in 2007 alweer gesloopt werden voor de vervangende nieuwbouw van Drents Dorp.

De oneven huisnummers werden in 1951 vernummerd.
Toen werd er tussen Zwaanstraat en Meidoornstraat een aantal rijtjes nieuwe woningen gerealiseerd die de huisnummers 1-59 kregen toebedeeld. Bij alle oudere huisnummers werd 60 opgeteld om zo een nieuw huisnummer vast te stellen.

Halvemaanstraat Een ansicht van de Halvemaanstraat, omstreeks 1929. De huizen rechts zijn nog maar net voltooid.

De fotograaf staat op de kruising met de Bezemstraat (is nu Koenraadlaan) en kijkt richting noordoost.
Rechtsvoor de tegenwoordige rij Halvemaanstraat 95-113 (in 1934 nrs. 35-53). Daarachter ligt de zijstraat de Sparrenstraat en verderop zien we nog het rijtje 81-93.

Aan het eind van de weg zien we in de verte iets wat op kassen lijkt. Waarschijnlijk was dit de filmzaal waar Philips experimenteerde met het maken van bioscoopfilms. Hier kwamen later (1933) de gebouwen van "Philiwood" bij, studio's waar Philips de speelfilm Willem van Oranje maakte.

Links zien we een rij bomen met daarachter een bosperceel. Achter de bomen ligt het terrein waar later de Philipsfabrieken van Strijp R zouden komen. Nu Philips hier weg is, vind je hier de werkplaats waar Piet Hein Eek zijn trendy sloophout-meubelen vervaardigt.
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Halvemaanstraat 1
Woningrij uit 1928 tussen Meidoornstraat en Plaggenstraat, nu 61-79
A. J. van Helvoirt
M. J. van Helvoirt
Wed. H. van Helvoirt-van Schijndel
boekhouder
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 3
A. Rintjema
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 5
A. Leysten
J. Leyten
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 7
J. Rutjes
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 9
J. Koens
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 11
L. J. Raaijmakers
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 13
H. van Tatenhoven
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 15
B. Tukker
bankwerker
 
Halvemaanstraat 17
C. Kolen
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 19
J. Meegdes
fabrieksarbeider
 
Hiertussen ligt de Plaggenstraat
Halvemaanstraat 21
Café-hoekpand uit 1928, nu Halvemaanstraat 81
W. G. Leenders
fabrieksarbeider
Foto van het café Drents Dorp, niet als zodanig in adresboek 1934 vermeld maar in 1933 al wel bestaand; in 1964 café van C. Pasmans, in 2011 nog steeds café Drents Dorp
Halvemaanstraat 23
Woningrij uit 1928, nu nrs. 83-93
J. M. Stroek
metselaar
 
Halvemaanstraat 25
M. de Baar
schakelbordwacher
 
Halvemaanstraat 27
H. Holman
arbeider
 
Halvemaanstraat 29
R. Verhoeven
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 31
G. Zoet
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 33
W. H. M. van den Brand
metaaldraaier
 
Hier bevindt zich de Sparrenstraat
Halvemaanstraat 35
Nu huisnummers 95-113, een woningrij uit 1928
C. L. d'Hooghe
timmerman
 
Halvemaanstraat 37
F. J. Vanatka
glasblazer
 
Halvemaanstraat 39
D. Mulder
D. Posthuma
fruitventer
onderbaas
 
Halvemaanstraat 41
J. Zonnevylle
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 43
Aa. Aa. van den Berg
C. J. van den Berg
Cth. van den Berg
M. A. van den Berg
W. van den Berg
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
fabrieksarbeider
winkelbediende
 
Halvemaanstraat 45
Ch. Aanonsen
bankwerker
 
Halvemaanstraat 47
A. van Herpen
E. B. van Herpen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Echtpaar Anthonie van Herpen en Neeltje Vermazen uit Waardenburg waren daar in 1909 gehuwd; een moetje, want 3 maanden later kregen ze hun eerste kind; in 1929 waren ze naar Eindhoven gekomen en in 1930 werd daar hun 13e kind geboren; de oudste 5 kinderen werkten inmiddels als arbeid(st)ers in de fabriek
Halvemaanstraat 49
J. Klein
J. Sattler
glasblazer
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 51
A. Cornelissen
G. J. Cornelissen
H. P. Cornelissen
J. Cornelissen
Wed. W. Cornelissen-Diebels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 53
G. L. C. de Groot
metaaldraaier
 
Hiertussen lag de Bezemstraat (nu Koenraadlaan)
Halvemaanstraat 55
Woningrij uit 1929, nu huisnummers 115-129
G. W. Grijpink
herenkapper
 
Halvemaanstraat 57
J. S. H. Weinberg
administrateur
 
Halvemaanstraat 59
A. Briene
Fr. Briene
rijwielhersteller
calqueuse
 
Halvemaanstraat 61
J. J. Kapper
Wed. A. Kappers-Evers
technisch assistent
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 63
G. Hilarides
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 65
P. W. Koolen
magazijnbediende
 
Halvemaanstraat 67
A. Hageman
J. Verbokken
Wed. A. Hageman-van Beek
bankwerker
machinebankwerker
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 69
F. Spijker
F. Spijker
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Hiertussen ligt de Winterswijkstraat
Halvemaanstraat 71
Woningrij uit 1929, nu de huisnummers 131-165
 
 
 
Halvemaanstraat 73
Wijkgebouw "Immanuel"
H. van der Woude
Vereeniging van Rechtzinnig Hervormden
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 75
M. J. Veenemans
technicus
 
Halvemaanstraat 77
P. Sprengers
bankwerker
 
Halvemaanstraat 79
J. Heemstra
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 81
J. G. A. Menge
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 83
C. J. M. Bierhoff
M. J. Seijffert
instrumentmaker
magazijnbediende
 
Halvemaanstraat 85
G. Poldervaart
glasblazer
 
Halvemaanstraat 87
J. Th. Dammer
fabrieksarbeider
 
Halvemaanstraat 89
G. Dobbe
reiziger
 
Halvemaanstraat 91
G. J. van Wijnen
Huisvr. W. J. J. Baas-van Tongeren
assistent op een fabriek
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 93
G. A. K. Seeber
H. F. K. W. J. van Dahlern
glasblazer
ingenieur
 
Halvemaanstraat 95
G. van de Burgt
machinesteller
 
Halvemaanstraat 97
J. Muilenburg
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 99
H. J. Bons
glasblazer
 
Halvemaanstraat 101
M. van 't Laar
monteur
 
Halvemaanstraat 103
J. Danker
arbeider
 
Halvemaanstraat 105
P. Meijer
R. Meijer
arbeider
schildersbedrijf
In mei 1944 trouwt zoon IJme Meijer, dan streekleider bij de Nationale Jeugdstorm met de al even foute Rikie Ridder die aktief was voor het Deutsches Rotes Kreuz
Hiertussen ligt de Doesburgstraat
Halvemaanstraat 107
Woningrij uit 1929, nu 167-185
G. J. de Jonge
machinist
 
Halvemaanstraat 109
M. J. van der Wagen
employé
 
Halvemaanstraat 111
J. G. van Glabbeek
laborant
 
Halvemaanstraat 113
G. Heeringa
boekhouder
 
Halvemaanstraat 115
J. J. A. Ploos van Amstel
assistent
 
Halvemaanstraat 117
A. de Smit
onderwijzer
 
Halvemaanstraat 119
A. J. A. Simons
H. van der Elst
Ja. Ma. Aa. Raaijmakers
schoenmaker
schoenmaker
fabrieksarbeidster
 
Halvemaanstraat 121
J. Kappers
correspondent
 
Halvemaanstraat 123
F. A. W. van Zantvoort
onderwijzer
 
Halvemaanstraat 125
J. J. van Straalen
elektricien
 
Hiertussen begint de Venstraat
Halvemaanstraat 127
De laatste woningrijtjes, gebouwd 1929, nu huisnummers 187-237, lopend van de Venstraat tot waar in 1934 de woonwijk ophield en waar nu de Tilburgseweg ligt
G. van den Engel
J. Schrittwieser
klerk bij de Dir. Bel
draaier
 
Halvemaanstraat 129
A. J. van Hoorn
bedrijfsassistent
 
Halvemaanstraat 131
Ja. Wa. Ja. Hertog
Wed. L. Hertog-de Ruijter
stenotypiste
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 133
P. B. Litzau
reiziger
 
Halvemaanstraat 135
A. W. Oskam
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 137
C. G. Venis
laborant
 
Halvemaanstraat 139
W. J. J. van Stek
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 141
J. J. van der Burg
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 143
L. C. Lippens
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 145
A. W. Vingerhoets
instrumentmaker
 
Halvemaanstraat 147
D. Koedam
assistent accountant
 
Halvemaanstraat 149
P. J. Beljaars
schilder
 
Halvemaanstraat 151
E. Bastiaanse
tekenaar-constructeur
 
Halvemaanstraat 153
K. A. Blok
assistent gloeilampenfabriek
 
Halvemaanstraat 155
W. van de Guchte
assistent op een fabriek
 
Halvemaanstraat 157
Aa. Le. van Dillen
L. van den Hout
L. van den Lucas
P. J. Kuijpers
S. G. J. van Kleef
pensionhoudster
mechaniker
mechaniker
radiotechnicus
opperman
 
Halvemaanstraat 159
P. Koopman
administrateur
 
Halvemaanstraat 161
C. J. du Fossé
rijksklerk
 
Halvemaanstraat 163
J. H. Schulze
mechaniker
 
Halvemaanstraat 165
M. Dekker
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 167
H. Wich
H. F. Pellemans
Wed. H. A. Pellemans-van der Eijnden
garagechef
kantoorbediende
zonder beroep
 
Halvemaanstraat 169
D. J. van der Laan
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 171
L. W. Schoones
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 173
J. C. F. Kielman
kantoorbediende
 
Halvemaanstraat 175
O. Jager
gereedschapmaker
 
Halvemaanstraat 177
A. O. M. Schreiner
mechaniker
 


Gelders Buurtje

sloopblok Ten noorden van de Halvemaanstraat werd in 1929-1930 een klein buurtje gebouwd met straten die straatnamen van Gelderse plaatsen kregen. Een Gelders Dorpje in Drents Dorp.

Anno 2011 is daar nu alweer het nodige van gesloopt. Hier gaat nieuwbouw komen.
Op de foto de situatie in 2011: de Ruurlostraat en Groenlostraat staan nog overeind, de Apeldoornstraat, Lochemstraat, Zutphenstraat en Needestraat zijn al totaal platgegooid. Ook het terrein van Strijp R is al behoorlijk kaal. Ook hier zou woningbouw komen, al weet je in deze crisistijd nog niet wanneer dat ervan komt.


De Needestraat was de verbinding van Lochemstraat en Halvemaanstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Needestraat 2
Woningen uit 1930; allemaal in 2007 gesloopt in het kader van de 'integrale wijkvernieuwing', bestemd voor vervangende nieuwbouw
P. J. van Assen
meubelmaker
 
Needestraat 4
D. Gort
Th. Brand
visser
fabrieksarbeider
 
Needestraat 8
J. G. van Leeuwen
bankwerker
 
Needestraat 12
D. Wenselaar
S. Wenselaar
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Needestraat 14
J. Appelhof
M. Appelhof
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Needestraat 18
H. van der Leeuw
Joh. van der Leeuw
Tj. van der Leeuw
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Needestraat 20
P. Popma
arbeider
 
Needestraat 24
J. Wijbenga
fabrieksarbeider
 
Needestraat 26-28
Hoekpand Halvemaanstraat uit 1930
 
 
In 1934 vestigt zich hier de Hongaarse filmer Georges Pál; hij ging voor Philips animatiefilms maken; later heeft hij zijn werkplaats aan de Hoogstraat. Later werkt Pál, in Hollywood en wint een Oscar.
In 1964 op dit adres J. de Haan, lood- en zinkwerkers, in 1975 en in 2012 nog altijd café Halve Maantje; in de uitbouw langs de Needestraat zijn sinds 1988 oosterse cafetaria's gevestigd (Shalom, Amon, Kirkuk, Enem)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Needestraat 1
Woningen uit 1930; allemaal in 2007 gesloopt in het kader van de 'integrale wijkvernieuwing', bestemd voor vervangende nieuwbouw
G. J. Bittink
mechaniker
 
Needestraat 3
C. Kessels
fabrieksarbeider
 
Needestraat 5
Aa. Aa. Timmermans
J. L. van Berkom
Ja. Aa. Timmermans
fabrieksarbeidster
borstelmaker
fabrieksarbeidster
 
Needestraat 7
H. A. van der Klooster
magazijnbediende
 
Needestraat 11
T. V. van Woensel
fabrieksarbeider
 
Needestraat 13
A. A. van Veghel
J. A. van Veghel
J. H. van Veghel
J. N. van Veghel
P. van Veghel
Wed. J. N. van Veghel-van Lierop
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Needestraat 15
Fr. J. Blatter
J. J. H. Blatter
J. Th. Blatter
bankwerker
fitter
elektricien
 
Needestraat 17
A. S. Lohman
fabrieksarbeider
 
Needestraat 19
A. Timmer
broodbakker
 
Needestraat 21
G. M. P. A. van Beers
tekenaar
 
Needestraat 23
J. Claassen
Ja. Quakkelaar
deksorteerder
fabrieksarbeidster
 
Needestraat 25
L. J. van Berkom
kistenmaker
 
Needestraat 27
J. Wolters
fabrieksarbeider
 
Needestraat 31
W. Klaassen
stoker
 
Needestraat 33
J. Schuur
stoker
 
Needestraat 35
C. G. van Langen
W. A. Smits
fabrieksarbeider
bankwerker
 
Needestraat 37
J. Cerny
glasblazer
 
Needestraat 41
W. F. M. Rooijakkers
automonteur
 
Needestraat 43
A. C. Kielenstijn
grondwerker
 
Needestraat 45
H. J. van Diermen
arbeider
 


De Lochemstraat was een verbinding tussen Apeldoornstraat en Bezemstraat. Naar het noorden toe was dit de grens van de woonbuurt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lochemstraat 1
Woningen uit 1929; allemaal in 2007 gesloopt in het kader van de 'integrale wijkvernieuwing', bestemd voor vervangende nieuwbouw
H. Kl. van Hamburg
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 5
F. de Jonge
H. de Jonge
L. de Jonge
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
arbeider
 
Lochemstraat 7
E. van Zand
L. Giroldi
Wed. P. Niezing-Alferink
veekoopman
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Lochemstraat 9
J. L. G. Persoon
bankwerker
 
Lochemstraat 11
P. Vroomen
kantoorbediende
 
Lochemstraat 13
J. B. van Heuven
monteur
 
Lochemstraat 17
P. R. Sanders
arbeider
 
Lochemstraat 19
P. Brouwer
smid
 
Lochemstraat 21
E. van Santvoort
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 23
B. Fr. Ehrhardt
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 25
H. van Lieshout
bankwerker
 
Lochemstraat 27
H. Mars
arbeider
 
Lochemstraat 29
A. P. J. Versteijne
chauffeur
 
Lochemstraat 31
Ba. Stienstra
C. Stienstra
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 33
J. H. Fontijn
timmerman
 
Lochemstraat 35
C. W. J. Paridaens
koperslager
 
Lochemstraat 39
F. J. Beckers
meubelmaker
 
Lochemstraat 41
E. de Wijs
arbeider
 
Lochemstraat 43
H. J. Rekers
los arbeider
 
Lochemstraat 45
A. T. Snaphaan
poetser
 
Lochemstraat 49
A. van Schaick
T. A. van Schaick
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 51
C. ten Wolde
J. ten Wolde
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Lochemstraat 55
R. Struik
arbeider
 
Lochemstraat 57
J. W. Zwaal
technisch administrateur
 
Lochemstraat 59
J. de Vries
arbeider
 
Lochemstraat 61
J. G. Klokgieters
kantoorbediende
 
Lochemstraat 63
M. Alteuburg
arbeider
 
Lochemstraat 65
J. Broer
arbeider
 
Lochemstraat 69
J. van Groningen Schinkel
timmerman
 


De Groenlostraat (het adresboek 1934 schrijft dit consequent als Groenloostraat, wat vreemd is want de gangbare spelling voor het Gelderse plaatsje was voor de oorlog toch gewoon met één O) is een korte verbinding tussen Lochemstraat en Ruurlostraat.
In 1934 liep de Groenlostraat vanaf de Lochemstraat nog door tot aan de Elburglaan. Aan de huisnummering is te zien dat men men op dat stuk nog een aantal huizen gepland had. Maar dat is er nooit van gekomen. Het stuk tussen Lochemstraat en Elburglaan heeft uiteindelijk een andere bestemming gekregen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Groenlostraat 14
Woningrij uit 1929
H. Arends
J. A. Janson
fabrieksarbeider
radiomonteur
 
Groenlostraat 16
P. Lucas
sigarenmaker
 
Groenlostraat 18
A. van den Heuvel
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 20
G. C. Verbeek
fabrieksarbeider
Gerrit Verbeek, in 1902 bij Sleewijk geboren, gehuwd met Anna Bosch, geboren in 1907 te Hardenberg
Groenlostraat 22
E. Schriever
expeditieknecht
Engbert Schriever (1896, Delfzijl) kwam hier in 1930 wonen toen de woning opgeleverd werd; voordien had hij tijdelijk in Stratum (Heistraat) en Tivoli (Bisonstraat) gewoond
Groenlostraat 24
F. Stix
pottenbakker
De pasgehuwde Franz Stix en Hedwig Krauss vestigden zich hier in het voorjaar 1930 toen de woning werd opgeleverd; beide echtelieden waren in Oostenrijk geboren maar woonden al langer in Eindhoven want hun beide ouders werkten al voor Philips
Groenlostraat 26
Ba. van der Wal
Wed. S. H. van der Wal-Dijkstra
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Groenlostraat 28
H. van Duin
W. de Vries
besteller
arbeider
Wopke de Vries kwam uit Sloten (Friesland); hij was in 1906 in Leeuwarden gehuwd met de 21-jarige Akke de Jong uit Warga, dienstbode te Leeuwarden; Wopke overlijdt in 1944 in Eindhoven, 66 jaar oud; zijn weduwe Akke de Vries-de Jong zal op dit adres tot 1978 blijven wonen
Groenlostraat 30
D. van Zoomeren
fabrieksarbeider
Daan van Zoomeren (uit Boskoop), in 1929 gehuwd met Jannetje Quispel (uit Zeist), maar het huwelijk werd in 1974 (!) door echtscheiding ontbonden
Groenlostraat 32
H. Wolthuizen
H. Wolthuizen
controleur
kantoorbediende
 
Groenlostraat 34
A. J. Feij
J. Kramer
J. W. Kramer
radiomonteur
magazijnbediende
vishandelaar
 
Groenlostraat 36
J. Fr. A. Gras
broodbezorger
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Groenlostraat 13
Woningrij uit 1929
P. Ton
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 15
J. Pappers
K. J. Hoekstra
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Groenlostraat 17
B. Kamer
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 19
J. Bosma
L. Bosma
Wed. Bosma-Riemersma
stukadoor
arbeider
zonder beroep
 
Groenlostraat 21
J. R. van Rijn
Wed. Nik. van Rijn-Nendels
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Groenlostraat 23
F. L. Pothof
J. H. Pothof
J. J. Pothof
Wed. J. Pothof-Reese
meubelmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Groenlostraat 25
A. C. van de Mortel
W. van de Mortel
W. C. van de Mortel
fabrieksarbeider
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Groenlostraat 27
M. van Nugteren
bankwerker
 
Groenlostraat 29
J. Renders
M. van Kuijl
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 31
H. G. Brinkman
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 33
F. W. Morsch
fabrieksarbeider
 
Groenlostraat 35
F. Langerak
monteur
 


De Ruurlostraat is een verbinding van Needestraat en Zutphenstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ruurlostraat 2
Rijtje uit 1930 tussen Needestraat en Groenlostraat
A. A. Kanters
J. Kanters
J. A. Kanters
L. Kanters
P. van Minderhout
P. A. Kanters
arbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
grondwerker
landarbeider
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 6
J. F. van Mierlo
letterzetter
 
Ruurlostraat 8
G. H. A. van Hout
werkmeester
 
Ruurlostraat 10
G. J. W. Nadels
onderbaas
 
Ruurlostraat 12
W. Burggraaff
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 16
A. T. van de Voort
B. Meurs
D. Meurs
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 18
Rijtje uit 1930 tussen Groenlostraat en Zutphenstraat
G. Vroegh
J. Severein
M. J. Vroegh
fabrieksarbeider
arbeider
kantoorbediende
 
Ruurlostraat 20
J. J. Rijkers
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 22
Ae. Hommes
D. Mooi
J. Drost
E. Klein
hulpbesteller P. en T
arbeider
fabrieksarbeider
dienstbode
 
Ruurlostraat 24
H. Niemeyer
J. Niemeyer
K. Niemeyer
arbeider
arbeider
arbeider
 
Ruurlostraat 26
J. van den Broek
elektricien
 
Ruurlostraat 28
J. Pieksma
gereedschapmaker
 
Ruurlostraat 32
J. Holman
melkslijter
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ruurlostraat 1
Rijwoningen uit 1930 tussen Needestraat en Zutphenstraat
B. T. Veenstra
agent van politie
 
Ruurlostraat 3
 
 
 
Ruurlostraat 5
Fr. I. Hoffmann
glasblazer
 
Ruurlostraat 7
A. Krottje
W. B. Krottje
arbeider
kruidenierswaren
Een protestants Fries gezin dat zich in 1930 in Eindhoven vestigde. Hun 3e kind Nanne Krottje (geb. 1913) Nanne Krottje moest in 1935 trouwen met een Roosendaals katholiek meisje bij wie hij een dochterje had; twee jaar later, 9 maanden na de geboorte van hun tweeling, vertrok de communist Nanne naar Spanje, waar de Eindhovense letterzetter een half jaar vocht tegen Franco. Terug in Nederland verloor hij zijn Nederlanderschap, wat hij in 1970, inmiddels opgeklommen tot directeur van een NV in Bergeijk, weer terugkreeg
Ruurlostraat 9
H. van der Linden
opperman
 
Ruurlostraat 11
H. Verweij
koopman
 
Ruurlostraat 15
J. A. Verboom
instrumentmaker
 
Ruurlostraat 17
J. A. C. M. Kesseler
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 19
P. M. Titulaer
Th. J. J. Titulaer
bankwerker
metaaldraaier
 
Ruurlostraat 21
J. Kielstra
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 23
J. C. W. Gielen
gereedschapslijper
Jan Gielen (1906, Woensel) wordt in 1943 als willekeurig slachtoffer door de moffen gefusillieerd als represaille voor de Philips-staking; naar hem is een laan in de Verzetsheldenbuurt van Acht vernoemd
Ruurlostraat 25
W. Erkamps
kruidenierswaren
 
Ruurlostraat 27
F. de Leeuw
controleur
 
Ruurlostraat 29
C. P. M. Steen
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 31
J. de Jonge
Wed. C. Jonge-van der Haar
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Ruurlostraat 33
G. J. Bakker
elektricien
 
Ruurlostraat 35
H. J. Jordans
P. Jordans
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Ruurlostraat 37
F. de Buhr
timmerman
 


De Zutphenstraat liep van Lochemstraat naar Halvemaanstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zutphenstraat 2
Woningen uit 1929; allemaal in 2007 gesloopt in het kader van de 'integrale wijkvernieuwing', bestemd voor vervangende nieuwbouw
E. Lange
arbeider
 
Zutphenstraat 4
Wed. J. Alberts-van der Laan
zonder beroep
 
Zutphenstraat 6
P. Blaauw
arbeider
 
Zutphenstraat 8
P. J. van den Berk
glasblazer
 
Zutphenstraat 10
W. Boom
chauffeur
 
Zutphenstraat 12
H. C. de Vos
onderchef
 
Zutphenstraat 14
L. van Dalen
kistenmaker
 
Zutphenstraat 16
J. Stellingsma
instrumentmaker
 
Zutphenstraat 18
A. Heersma
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 20
J. Tulp
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 22
W. P. Tervooren
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 24
F. H. C. Wijnands
glasblazer
 
Zutphenstraat 26
D. de Leeuw
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 28
G. van der Varst
metaalbewerker
 
Zutphenstraat 30
J. Deurloo
J. Deurloo
metaaldraaier
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 32
C. de Witt Wijn
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 34
K. Warringa
arbeider
 
Zutphenstraat 36
J. Homan
stoker
 
Zutphenstraat 38
F. Bickelhaupt
gereedschapmaker
 
Zutphenstraat 40
H. G. Wilbrink
H. W. A. Wilbrink
controleur
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 42
C. Heynsdijk
chauffeur
 
Zutphenstraat 44
T. Vissers
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zutphenstraat 1
Woningen uit 1929; allemaal in 2007 gesloopt in het kader van de 'integrale wijkvernieuwing', bestemd voor vervangende nieuwbouw
A. Wilken
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 3
E. Jager
P. G. H. ter Haar
Wed. E. Jager-Guit
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Zutphenstraat 5
G. de Leeuw
Ma. de Leeuw
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 7
H. C. van Gent
onderbaas
 
Zutphenstraat 9
A. Aarts
machinist
 
Zutphenstraat 11
M. van Groesen
timmerman
 
Zutphenstraat 13
L. Harhuis
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 15
W. G. van der Kerke
portier
 
Zutphenstraat 17
P. M. Vullings
kantoorbediende
 
Zutphenstraat 19
S. Stellingsma
bankwerker
 
Zutphenstraat 21
J. J. Leenders
fabrieksarbeider
 
Zutphenstraat 23
G. J. P. van Keeken
portier
 


De Apeldoornstraat vormde de westelijke begrenzing van het woonbuurtje.
De westzijde (even nummers) was terrein gereserveerd voor een schoolgebouw. Aanvankelijk had de gemeenteraad in 1933 nog de stichting van een definitief schoolgebouw voor de tweede Philips lagere school in Drents Dorp geweigerd. De Philips schoolvereniging ging daarop in beroep bij de staat en werd in het gelijk gesteld. In 1937 kwam hier dan de vaste huisvesting voor de 2e Philips lagere school, een gebouw van architect Roosenburg. Verderop kwam sportpark 't Schoot voor voetbal (L.E.W.) en korfbal (D.E.T.O.).
In 1991 sloot de school en ze werd daarna afgebroken.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Apeldoornstraat 13
Allemaal in 2007 gesloopt voor vervangende nieuwbouw
P. H. Ligtvoet
metselaar
 
Apeldoornstraat 15
G. Meijer
Kl. Meijer
L. Meijer
huisknecht
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Apeldoornstraat 17
K. Lemain
arbeider
Echtpaar Lemain-Penning vierde hier in 1943 hun 40-jarig huwelijk
Apeldoornstraat 19
H. Senders
glasblazer
 
Apeldoornstraat 21
R. J. Bouwman
radiotechniker
 
Apeldoornstraat 23
G. Roos
sjouwer
 
Apeldoornstraat 27
H. de Wolde
sjouwer
 
Apeldoornstraat 29
B. Bosklopper
G. Bosklopper
fabrieksarbeider
monteur
Echtpaar Bosklopper-Siebring vierde hier in 1944 hun 45-jarig huwelijksfeest
Apeldoornstraat 31
H. T. L. Ploos van Amstel
zonder beroep
 
Apeldoornstraat 33
M. Korteknie
machinereparateur
 
Apeldoornstraat 35
W. Speerstra
fabrieksarbeider
 
Apeldoornstraat 37
H. H. J. Weffers
elektro-monteur
 
Apeldoornstraat 39
F. A. Spaninks
fabrieksarbeider
 
Apeldoornstraat 41
T. Bezemer
machinist
 
Apeldoornstraat 43
A. Huizinga
Pa. Huizinga
W. Huizinga
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Apeldoornstraat 45
G. P. van Schaick
J. M. van Schaick
P. G. van Schaick
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Apeldoornstraat 47
I. Vijfvinkel
schilder
 
Apeldoornstraat 49
J. Taaijke
sjouwer
 
Apeldoornstraat 51
M. Korteknie
fabrieksarbeider
 
Apeldoornstraat 55
J. Dekker
L. Dekker
elektricien
fabrieksarbeider
Dekker haalde zijn middenstandsdiploma; in 1953 heeft hij een autorijschool, tot in 1980


Ook het zuid-westelijk deel van Drents Dorp, ten zuiden van de Halvemaanstraat en ten westen van de Bezemstraat/ Koenraadlaan, kreeg straatnamen die ontleend waren aan Gelderse plaatsnamen.
Centraal ligt het Gelderlandplein. De huizen zijn in 1929 gebouwd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gelderlandplein 1
Rij lopend in het verlengde van de Wonterswijkstraat tot aan de hoek 2e Terborgstraat
H. Brouwer
P. Hoeger
fabrieksarbeider
glasblazer
 
Gelderlandplein 2
J. A. de Wit
M. de Wit
fabrieksarbeider
kistenmaker
 
Gelderlandplein 3
H. van Dijk
bankwerker
 
Gelderlandplein 4
R. D. Pijpstra
elektricien
 
Gelderlandplein 5
J. F. J. Burghoorn
kantoorbediende
in 1953 en 1959 JJA van Glabbeek, kleding
Gelderlandplein 6
C. A. Walters
monteur
 
Gelderlandplein 7
G. W. van Oosten
letterzetter
 
Gelderlandplein 8
T. Smeding
radiomonteur
 
Gelderlandplein 9
J. H. C. van Meurs
B. J. van Meurs
kantoorbediende
zonder beroep
Later bekend als het snoepwinkeltje van Bouwer
Gelderlandplein 10
Fl. J. H. Hendriks
W. M. Hendriks
glasblazer
poetser
 
Gelderlandplein 11
P. M. Matthijsen
fitter
 
Gelderlandplein 12
V. Sodderland
gereedschapmaker
 
Gelderlandplein 13
G. B. Wezenaar
elektro- en radiomonteur
 
Gelderlandplein 14
A. H. M. Cremers
bakker
 
Gelderlandplein 15
J. J. Slaats
bankwerker
 
Gelderlandplein 16
J. C. de Bruin
onderbaas
 
Gelderlandplein 17
D. B. Louwerse
H. Louwerse
J. Louwerse
J. G. Louwerse
drukker
constructeur
elektricien
tuinman
In 1964 hier Befram van A.L. Klompers, stalen meubelen
Gelderlandplein 18
J. Holland
J. Siepel
hulpbrievenbesteller
koopman
In 1942 is Siepel lid van het Front van Nering en Ambacht, een N.S.B-club voor de verdeling van voedsel en voorkoming van zwarte handel. Twee jaar later blijkt ook Siepel het met de voorschriften niet zo nauw te nemen: hij verkoopt slechte groenten en fruit tegen veel te hoge prijzen en krijgt 300 gulden boete en zijn voorraad appels en peren wordt verbeurd verklaard.
Ook tot in 1968 zit hier nog groenteboer J.H. Siepel, in 1975 tot 1985 Havek ijzerwaren
Gelderlandplein 19
H. Siepel
handel in aardappelen, groenten en fruit
Gelderlandplein 20
Rijtje in het verlengde van de 2e Terborgstraat tot hoek Zevenaarlaan
J. Vingerhoets
Pa. Da. Vingerhoets
instrumentmaker
zonder beroep
 
Gelderlandplein 22
W. C. Krekels
metaaldraaier
 
Gelderlandplein 23
G. J. Braams
controleur
De 17-jarige zoon Gerard kwam in augustus 1944 om het leven
Gelderlandplein 24
Rijtje tussen Zevenaarlaan tot waar het overgaan in de 1e Terborgstraat
J. A. L. Verberne
bankwerker
 
Gelderlandplein 25
C. Blom
H. F. Quintus
los arbeider
fabrieksarbeider
Echtpaar Blom-Klein vierden hier in 1944 hun 40-jarig huwelijk
Gelderlandplein 26
P. J. G. Simis
winkelchef
 
Gelderlandplein 27
 
 
 
Gelderlandplein 28
De westzijde van het plein, tussen de hoek 1e Terborgstraat en tot waar het overgaat als Doesburgstraat
H. Brouwer
rijwielen, motoren en reparatie
In 1944 meldt de krant een inbraak bij Brouwer: 12 buitenbanden en wat eten worden buitgemaakt; de fietsenzaak van Herman Brouwer is in 1953 op nr. 28-29 gevestigd; in 1975 en 1980 de huishoudwinkel van R. Swart, in 1998 sluit Jacogs Gemakwinkel
Gelderlandplein 29
G. G. Stikkelbroeck
fabrieksarbeider
 
Gelderlandplein 30
K. Schiller
metaalarbeider
 
Gelderlandplein 31
D. S. Dijkstra
J. Hollander
bankwerker
kantoorbediende
 
Gelderlandplein 32
Tj. Douma
assistent-laborant
 
Gelderlandplein 33
J. G. Zaan
fabrieksarbeider
 
Gelderlandplein 34
B. Dieters
glasblazer
 
Gelderlandplein 35
T. J. Vroegh
glasblazer
 
Gelderlandplein 36
P. Pennings
koopman
 
Gelderlandplein 37
H. G. Groenenberg
elektricien
 
Gelderlandplein 38
D. Bauschert
lithograaf
 
Gelderlandplein 39
K. Hartsema
onderwijzer
 
Gelderlandplein 40
M. Pols
fabrieksarbeider
 
Gelderlandplein 41
T. E. Kamsteeg
monteur
 
Gelderlandplein 42
A. C. J. van Dun
machinist
 
Gelderlandplein 43
J. van Steenis
glasblazer
 
Gelderlandplein 44
G. J. van Eldik
machinebankwerker
 
Gelderlandplein 45
S. de Jong
koopman in vis
 
Gelderlandplein 46
A. Cappon
A. Mooij
G. H. Chr. Huson
assistent laborant
laborant
timmerman
 
Gelderlandplein 47
B. Maathuis
administrateur
 
Gelderlandplein 48
C. C. Verheijen
L. Vosslamber
technicus
kantoorbediende
 
Gelderlandplein 49
J. Vester
modelmaker
 
Gelderlandplein 50
A. A. K. Pause
glasblazer
 
Gelderlandplein 51
J. H. Sibon
controleur
 
Gelderlandplein 52
L. Vermeer
bakker
 
Gelderlandplein 53
A. J. Nielsen
bankwerker
 
Gelderlandplein 54
De noordzijde van het plein, tussen Doesburgstraat en Winterswijkstraat.

In augustus 1934 wordt op de hoek met de Winterswijkstraat een nieuwe glazen telefooncel geplaatst

P. H. C. van Stratum
timmerman
 
Gelderlandplein 55
M. C. Morien
typograaf
 
Gelderlandplein 56
H. M. Kreuzer
bankwerker
 
Gelderlandplein 57
E. Gosens
ambachtsman N.S
 
Gelderlandplein 58
K. R. Svoboda
assistent werkmeester
 
Gelderlandplein 60
Ch. Gerlinger
K. O. L. Borold
timmerman
bankwerker
 
Gelderlandplein 61
A. P. Weiss
werktuigkundige
 
Gelderlandplein 62
A. van der Weijden
J. Ties
J. Vorsteveld
W. Vorsteveld
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
muziekonderwijzer
elektricien
 
Gelderlandplein 63
H. G. J. Ledder
graveur
 
Gelderlandplein 64
H. G. Brakel
tekenaar
 
Gelderlandplein 65
J. C. van der Velden
L. W. van den Brink
boekdrukker
boekdrukker
 
Gelderlandplein 66
P. J. van Loon
fabrieksarbeider
 
Gelderlandplein 67
H. J. Klaassen
filiaalhouder
 
Gelderlandplein 68
A. Krüppelt
K. Krüppelt
Sa. Ma. Krüppelt
bankwerker
lythograaf
naaister
 
Gelderlandplein 69
A. A. C. G. J. Tates
H. Dorjee
elektro-technisch ambtenaar
tekenaar
Dorjee kwam als voetballer uit voor DHC (Delft) voordat hij in 1933 naar Eindhoven werd getransfereerd
Gelderlandplein 70
G. Prijt
winkelier
 
Gelderlandplein 71
A. G. van Vugt
melkventer
In 1953 tot 1969 A.J. Simons, schoenenzaak


De Winterswijkstraat is een korte verbinding tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Winterswijkstraat 2
1929, tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein
C. Vervest
schilder
 
Winterswijkstraat 4
G. Dietvolt
bankwerker
 
Winterswijkstraat 6
H. A. J. Kemper
fabrieksarbeider
 
Winterswijkstraat 8
G. J. Stroeken
controlemeester
 
Winterswijkstraat 10
A. P. den Dikkenboer
fitter
 
Winterswijkstraat 12
J. Baas
glasblazer
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Winterswijkstraat 1
1929, tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein
J. Ch. Beuger
Ma. Bijdevier
montagewerker
zonder beroep
 
Winterswijkstraat 3
H. J. Dammer
Wed. G. Dammer-van Es
administrateur
zonder beroep
 
Winterswijkstraat 5
B. J. van Schalkwijk
schilder
 
Winterswijkstraat 7
B. L. Demilt
magazijnknecht
 
Winterswijkstraat 9
J. van Vugt
Th. J. M. de Ruijter
bankwerker
bankwerker
 
Winterswijkstraat 11
W. Sanders
koperslager
 
Winterswijkstraat 13
A. Benthem
J. A. B. Zaat
P. H. J. Brouwer
bankwerker
bankwerker
instrumentmaker
 
Winterswijkstraat 15
A. R. Kuhlendahl
H. Kuhlendahl
W. H. Friderici
A. W. Kuhlendahl
vormer
verfmeester
gereedschapmaker
zonder beroep
 
Winterswijkstraat 17
H. J. Lemmens
fabrieksarbeider
 
Winterswijkstraat 19
C. Hendriks
glasblazer
 


De Doesburgstraat is een tweede korte verbinding tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Doesburgstraat 2
1929, tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein
C. Warmelink
metaalharder
 
Doesburgstraat 4
 
 
 
Doesburgstraat 6
H. Donders
autogeenlasser
 
Doesburgstraat 8
G. Herstel
fitter
 
Doesburgstraat 10
A. J. de Groot
metaaldraaier
 
Doesburgstraat 12
H. van Doremalen
gasfitter
 
Doesburgstraat 14
J. J. Arnts
bewaker
 
Doesburgstraat 16
R. Jager
perser
 
Doesburgstraat 18
B. Poldervaart
winkelier
 
Doesburgstraat 20
S. D. Molenaar
employé Philips
 
Doesburgstraat 22
A. J. Krammer
filiaalchef
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Doesburgstraat 1
1929, tussen Halvemaanstraat en Gelderlandplein
J. van Wijgerden
Aa. Kamerman
Huisvr. H. van der Spoel-van 't Pad
bollenblazer
zonder beroep
zonder beroep
 
Doesburgstraat 3
A. Kuperus
J. Kuperus
controleur
liftrijder
 
Doesburgstraat 5
R. Boven
portier
 
Doesburgstraat 7
C. A. Fransen
elektricien
 
Doesburgstraat 9
J. Smits
fabrieksarbeider
 
Doesburgstraat 11
P. J. Schrijvers
fabrieksarbeider
 


De Zevenaarlaan is een uitgang aan de zuidkant van het Gelderlandplein die in 1934 nog uitkwam op de velden bij het oude Strijpse gehucht Het Ven

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zevenaarlaan 2
Rijtje bij tussen Gelderlandplein en zuidelijke velden; pas in 1968 is hier verder gebouwd richting Noord Brabantlaan
A. van Meeuwen
H. van Meeuwen
glasblazer
metaaldraaier
 
Zevenaarlaan 4
 
 
In dit woonhuis vestigden zich in 1937 de paters Capucijnen, i.v.m. de vestiging van Koenraadkerk en -klooster in de Bezemstraat
Zevenaarlaan 6
H. J. Gerritsen
monteur
 
Zevenaarlaan 8
E. Bandringa
S. Bandringa
W. Bandringa
Wed. Tj. Bandringa-Aardene
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
metaalbewerker
zonder beroep
 
Zevenaarlaan 12
G. Roffel
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zevenaarlaan 1
Rijtje tussen Gelderlandplein en zuidelijke velden
E. Zillekens
molenaar en landbouwer
 
Zevenaarlaan 3
L. de Vries
J. Sanders
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Lukas de Vries (Vlagtwedde, 1881) woont hier sinds 1930, als zijn vrouw net is overleden, hem achterlatend met 12 kinderen; hij hertrouwt twee maal, telkens met een weduwe met kinderen; het huis wordt met twee deuren verbonden met buurhuis nr. 1, waardoor er nog net plaats is voor de in totaal 25 bewoners
Zevenaarlaan 5
Wed. H. Oosting-Meijers
zonder beroep
 
Zevenaarlaan 7
F. Moritz
gereedschapmaker
 
Zevenaarlaan 9
L. Stavast
brievenbesteller
 
Zevenaarlaan 11
H. Steenbakker
magazijnbediende
 
In 1963 kwam hier de kleuterschool (Zevenaarlaan 15); nog later wordt ze gesloopt en in 1995 is hier op de hoek Noord Brabantlaan een nieuwe woningrij en een flat gebouwd


De Terborgstraat (gebouwd 1929) was door het Gelderlandplein in twee stukken verdeeld.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
1e Terborgstraat 1
Woningen tussen het Gelderlandplein en de Venstraat
G. Rollenberg
J. Zwaan
chauffeur
smid
 
1e Terborgstraat 3
A. Bos
onderbaas
 
1e Terborgstraat 5
J. de Brulne
fabrieksarbeider
 
1e Terborgstraat 7
P. G. van Pelt
archivaris
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
2e Terborgstraat 2
Tussen Bezemstraat en Gelderlandplein
J. Kleijn
agent van politie
 
2e Terborgstraat 4
W. Vissers
fabrieksarbeider
 
2e Terborgstraat 1
Tussen Bezemstraat (Koenraadlaan) en Gelderlandplein
J. Luyk
J. Luyk
koster
kantoorbediende
 
2e Terborgstraat 3
J. de Vrieze
Ja. Bekkering
fabrieksarbeider
dienstbode
 
2e Terborgstraat 5
L. van der Linde
onderbaas
 
2e Terborgstraat 7
G. van Huis
Wed. Reitsema-Reker
opzichter
zonder beroep
 


De Kootwijkstraat was in 1934 aan de zuidzijde het einde van de woonbuurt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kootwijkstraat 2
Woningrijen uit 1929, tussen Venstraat en het eind van de Halvemaanstraat
J. van den Hurk
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 4
Tj. Knoop
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 6
E. Bohl
Huisvr. P. Leisegang-Ziehran
mechaniker
zonder beroep
 
Kootwijkstraat 8
G. H. Niemeyer
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 10
G. Gerrits
assistent
 
Kootwijkstraat 12
J. Kloosterman
glasblazer
Jacobus Kloosterman en Aartje Bats, een glasblazersechtpaar uit Leerdam, kwamen hier in 1930 wonen; de bijna 90-jarige weduwe Kloosterman-Bats zou hier tot aan 1996 blijven wonen
Kootwijkstraat 14
J. J. Janssen
elektricien
 
Kootwijkstraat 16
N. Fr. Coppens
klerk
 
Kootwijkstraat 18
S. Snel
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 20
H. J. Witvoet
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 22
P. A. Peperkamp
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 24
A. van den Hurk
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 26
J. H. C. van de Wiel
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 28
L. Hesselaar
glasblazer
 
Kootwijkstraat 30
A. J. van Leeuwen
smid
 
Kootwijkstraat 32
A. van Bussel
papiermaker
 
Kootwijkstraat 34
C. W. Verharen
onderbaas
 
Kootwijkstraat 36
G. van de Laarschot
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 38
J. Scholten
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 40
A. J. H. Rijckaert
onderbaas
 
Kootwijkstraat 42
L. P. J. A. Baeten
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 44
W. C. Melters
zadelmaker
 
Kootwijkstraat 46
H. P. M. Nijsten
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 48
M. W. Hoek
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 50
W. A. Walraven
controleur
 
Kootwijkstraat 52
H. Niemeyer
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 54
A. L. Musters
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 56
C. J. Slimmen
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kootwijkstraat 1
Rijtje uit 1929, tussen Venstraat en Barneveldstraat
J. van der Gouw
gipsdrager
 
Kootwijkstraat 3
J. A. Walraven
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 5
H. van Laanen
arbeider
 
Kootwijkstraat 7
J. A. van Engelen
elektricien
 
Kootwijkstraat 9
G. W. van Sprang
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 11
H. A. van Werven
boekdrukker
 
Kootwijkstraat 13
Hoekwinkel Barneveldstraat
hoekwinkel foto ca 1980 met kapsalon Riky
 
In 1953 het Vispaleis van Jan de Vries (de familie woonde later op nr. 15); De Vries stond ook op de kermis en bij de poort van Philips vis (en roomboter voor de Belg) te verkopen; geleidelijk aan werd de winkel een huishoudwinkel en in 1974 sluit de zaak. Daarna kwam er kort een bloemenzaak en in 1980 kapsalon Riky (Seuntjes). Nu gehandicaptenwoning
Kootwijkstraat 15
Woningrij uit 1929
L. Dijk
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 17
J. J. van Loo
controleur
 
Kootwijkstraat 19
E. Wever
J. Fijpse
R. Dost
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 21
H. B. van Engelen
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 23
L. H. Verhuijsen
onderbaas
 
Kootwijkstraat 25
J. Bos
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 27
H. A. van de Goorberg
schilder
 
Kootwijkstraat 29
P. Knopjes
kantoorbediende
 
Kootwijkstraat 31
M. Otten
fabrieksarbeider
 
Kootwijkstraat 33
Schoolgebouw uit 1929
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Franciscusschool
Kootwijkstraat 35
Huis afgebroken bij aanleg van de Tilburgseweg
A. J. Sarneel
hoofd ener school
woonde naast zijn school


De Barneveldstraat was een kort zijstraatje dat in 1934 doodliep in de velden. Pas in 1959 is hier verder gebouwd om de straat aan te laten sluiten op de toen aangelegde Tilburgseweg-Oost.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Barneveldstraat 2
Woningrij uit 1929
J. de Boer
huisschilder
 
Barneveldstraat 4
P. C. Capel
magazijnbediende
 
Barneveldstraat 6
K. Kroeze
P. S. Postema
onderbaas
kantoorbediende
 
Barneveldstraat 8
H. H. van der Lingen
magazijnknecht
 
Barneveldstraat 10
J. H. Princen
Aa. Ma. Ga. van Elten
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Barneveldstraat 12
L. H. Vugts
onderbaas
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Barneveldstraat 1
Woningrij uit 1929
J. A. Smits
fabrieksarbeider
 
Barneveldstraat 3
L. F. van Vroenhoven
onderbaas
 
Barneveldstraat 5
H. Vialle
instructeur op de bedrijfsschool
 
Barneveldstraat 7
J. Koks
fabrieksarbeider
 
Barneveldstraat 9
H. Blum
archivaris
 
Barneveldstraat 11
L. C. J. van der Emde
Aa. Ma. Ga. Verstegen
Ga. Verstegen
metaalbewerker
dienstbode
dienstbode
 


De Venstraat staat beschreven onder de pagina's over de Zeelsterstraat en de Strijpse gehuchten waaronder Het Ven. Onderstaand gedeelte over de Venstraat licht ik daaruit.

Het Ven was een oude agrarische buurtschap. Ongeveer waar nu het Evoluon en de westpunt van Drents Dorp ligt.
Kort na 1960 is hier bijna alles gesloopt. Hier kwam het Evoluon, de rondweg en de rotonde Beukenlaan/ Tilburgseweg.
De Venstraat verbond de Zeelsterstraat/ Strijpsestraat met Het Ven. Nu grotendeels verdwenen. In Drents Dorp is nog het eerste gedeelte Venstraat over. Het laatste stukje Venstraat (kaart) heeft nog een tijdje gelegen waar nu het fietspad langs de Beukenlaan op de Zeelsterstraat uitkomt. Dat bleek verwarrend, want wie de Venstraat opzocht in het stratenboek van Falkland kon hier terechtkomen, terwijl hij eigenlijk een adres aan de andere zijde van de snelweg zocht. Tja, hoe kwam je daar nu met de auto, ik kon het ze toen niet uitleggen. Later is hier de straatnaam verdwenen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Venstraat 2
woningrij uit 1929, onderdeel van Drents Dorp, lopend vanaf de Halvemaanstraat tot de Paaltjesweg
C. van Os
onderbaas
 
Venstraat 4
A. M. Kirkels
ovenbouwer
 
Venstraat 6
J. W. Hermans
controleur
 
Venstraat 8
C. J. M. Meeusen
machinist
 
Venstraat 10
M. W. Doomen
automobielmonteur
 
Venstraat 12
J. Geven
glasblazer
 
Venstraat 16
E. Osnabrugge
H. Apeldoorn
fabrieksarbeider
bedrijfsagent
Hermanus Apeldoorn, geboren in Amersfoort later accountant bij Philips, gehuwd met Wilhelmina Osnabrugge, zou in 1942 de twijfelachtige eer krijgen om in het NSB-college van de stad zitting te nemen als wethouder van gemeentewerken; hij wordt in 1944 burgemeester van Oss en kort daarna door illegalen vermoord
Venstraat 18
H. A. Nagtzaam
revolverdraaier
 
Venstraat 20
Ha. Middel
J. Molag
hulp in de huishouding
controleur
 
Venstraat 22
P. Megens
fabrieksarbeider
 
Venstraat 24
W. C. van Erp
fabrieksarbeider
 
Venstraat 26
L. J. Oors
portier
 
Venstraat 30
Hier nu de Maranathakerk (1953)
J. van Zeeland
R. Methorst
fabrieksarbeider
perser
 
Venstraat 32
Hier nu huizen uit 1962
Th. Gruijters
zonder beroep
Foto boerderij sloop in 1958
Venstraat 34
J. van der Lingen
fabrieksarbeider
 
Venstraat 36
Gesloopt voor aanleg Evoluon
M. J. F. van Woerkom
P. van Woerkom
los arbeider
fabrieksarbeider
boerderij op Het Ven, omstreeks 1960 gesloopt voor het Evoluon
Venstraat 38
J. Gruiters
wever
 
Venstraat 40
F. G. Strijbos
J. Strijbos
P. Strijbos
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
 
Venstraat 42
G. Lagarde
fabrieksarbeider
 
Venstraat 46
A. C. van de Mortel
A. van de Mortel
landbouwer
zonder beroep
 
Venstraat 48
A. J. Hurkx
conducteur N.S
 
Venstraat 50
M. J. C. van der Linden
W. A. van der Looy
chauffeur
chauffeur
 
Venstraat 54
G. van Beek
bleker
 
Venstraat 56
J. H. Ruwette
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Venstraat 1
woningrij uit 1929, onderdeel van Drents Dorp, tussen de Halvemaanstraat en de 1e Terborgstraat
C. H. van Woerkom
glassorteerder
 
Venstraat 3
A. W. Berbers
J. H. G. Berbers
koperslager
baas
 
Venstraat 5
K. Bäffgen
mechaniker
 
Venstraat 7
J. A. Coolen
L. A. Coolen
schilder
elektricien
 
Venstraat 7-Y
P. J. Jacobs
glasblazer
 
Venstraat 9
P. H. van den Akker
fabrieksarbeider
 
Venstraat 11
A. J. van Kuijl
C. H. Maes
G. A. van Kuijl
landbouwer
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Venstraat 13
L. L. E. Raeijmaekers
N. L. Becker
chauffeur
chauffeur
 
Venstraat 15
A. G. Boersma
Ma. Ha. Maes
fabrieksarbeider
kantoorbediende
De 28-jarige mej. Maes wordt in 1934 op de fiets door een auto op de toen nog slecht verlichte Boschdijk doodgereden
Venstraat 17
W. A. Spaninks
fabrieksarbeider
 
Venstraat 19
J. M. van Bree
fabrieksarbeider
 
Venstraat 21
J. Kooyman
glasblazer
 
Venstraat 23
E. P. Spoor
elektricien, bankwerker
 
Venstraat 25
D. Kok
papiermaker
 
Venstraat 29
G. Visscher
H. B. van Wijlen
Wed. H. Brandsma-Schrikkema
administrateur
elektro-technicus
zonder beroep
 
Venstraat 31
Ea. Boets
H. Drenth
fabrieksarbeidster
lakspuiter
 
Venstraat 33
D. Bos
Wed. B. Bos-Norder
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Venstraat 35
J. H. van der Voort
elektro-monteur
 
Venstraat 37
H. J. Strating
controleur
 
Venstraat 39
H. H. Hendriks
elektricien
 
Venstraat 41
Chr. van Bladel
administrateur
 
Venstraat 43
E. van Loo
J. van Loo
schilder
fabrieksarbeider
 
 
Venstraat 47
L. J. Roggeband
employé
 
Venstraat 49
A. van der Werf
grondwerker
 
Venstraat 51
C. Schuster
fabrieksarbeider
 
Venstraat 53
A. J. Schampaert
liftbestuurder
 
Venstraat 55
Wed. L. Kuiper-Pasveer
zonder beroep
 
Venstraat 57
C. Koning
bakker
 
Venstraat 61
G. P. Bloemendaal
chauffeur
 
Venstraat 63
J. de Jong
postbambte
 
Venstraat 65
J. H. Heller
koopman
 
Venstraat 67
Baptisten Gemeente
vergaderlokaal
 
Venstraat 69
A. Langenberg
arbeider
 
Venstraat 73
J. M. Verkamman
onderbaas
 
Venstraat 75
A. Groenink
treinsmid bij de tramwegmij. "De Meierij"
 
Venstraat 79
C. Lindhout
C. Lindhout
Wed. C. Lindhout-Meerman
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Venstraat 81
Woningen uit 1929 tussen de 1e Terborgstraat en de huidige Noord Brabantlaan
A. Bloemendaal
machinebankwerker
 
Venstraat 85
J. Broekstra
fabrieksarbeider
 
Venstraat 87
J. G. Verbeek
fabrieksarbeider
 
Venstraat 91
L. Overmans
arbeider
 
Venstraat 93
J. W. E. Duncker
machine-bankwerker
 
Venstraat 95
J. van Brussel
metaaldraaier
 
Venstraat 97
G. J. van Ellenberg
fabrieksarbeider
 
Venstraat 99
M. G. Duchateau
kantoorbediende
 
Venstraat 101
H. H. van Haren
fabrieksarbeider
 
Venstraat 103
B. van Dijck
Huisvr. B. van Dijck-van Bokhoven
Th. van Gemert
fabrieksarbeider
costumièe
voeger
 
Venstraat 105
Th. van Hooff
bouwvakarbeider
 
Venstraat 107
G. R. Steensma
monteur
 
Venstraat 109
A. J. de Wijse
H. H. A. de Wijse
schoenmaker
fabrieksarbeider
 
Venstraat 111
J. van Grunsven
fabrieksarbeider
 
Venstraat 113
Gesloopt voor aanleg Evoluon
J. van Gemert
L. J. van Gemert
aannemer
schilder
 
Venstraat 115
J. van Gemert
Aa. van Gemert
wever
zonder beroep
 
Venstraat 117
J. C. Verbeek
J. H. Smeets
fabrieksarbeider
bouwvakarbeider
 
Venstraat 119
J. van Zantvoort
leerlooier
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen