EINDHOVEN in 1934: BROEK en ECKART


Op deze pagina de adressen in oost-Woensel, de oude gehuchten Broek en Eckart


Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Fellenoord, Limbeek
Fellenoord
Lijmbeekstraat
met o.a. Oude en Nieuwe Bogert, Pruimenstraat, Het Eindje, Harmoniestraat, Binnenpad, Peperstraat, Bondstraat enz.
2 WOENSEL: Kruisstraat, Gildebuurt
Kruisstraat
Woenselse Markt (oostzijde)
Pastoriestraat
Gildebuurt (Verwerstraat, Schoenmakerstraat, Bakkerstraat enz.)
1 WOENSEL: Woenselsestraat, kerkdorp Acht
Woenselsestraat en landelijk Woensel
Kerkdorp Acht
met o.a. Vlokhovenseweg, Kaakstraat, Beekstraat, Sonseweg, Vaartbroekseweg, Tempelstraat, Oude Bossche Baan, Mensfortweg, Maas-, Waal, Lek- en Rijnstraat, Mispelhoefstraat, enz.
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepage

 

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1 Broekseweg


De Broekseweg, in 1934 een lange weg vanaf de Fellenoord tot aan het oude gehucht Broek waar het verdergaat als Eckartseweg, is tussen 1960 en 1970 geheel verdwenen.

Het eerste stuk wordt gesloopt bij de reconstructie van de Fellenoord. Dat beginstuk ligt op de plaats waar we nu het Beursgebouw vinden.
Het laatste stuk moet weg omdat hier de rondweg en de verkeerskruising met de Kennedylaan komt. Dat stuk rondweg is in 1966 gereed.
Het middenstuk wordt platgegooid omdat de gemeente in haar bestemmingsplannen voor Woensel alleen maar rechthoekige woonbuurten toelaat waarin geen diagonale verbinding Broekseweg past. Daarbij worden enkele stevige huizen die nog geen 20 jaar oud zijn en enkele monumentale eeuwenoude panden gewoon gesloopt.

Nog vele jaren blijft er een braakliggend veld liggen met de laatste sporen van de weg. Hier komt pas tussen 1981 en 1988 uiteindelijk de woonbuurt Woenselse Watermolen.

In de eerste kolom staan de adressen anno 1934. In 1937/1938 wordt er overgegaan op een nieuwe huisnummering. Wat dat betekent, staat in kolom 2.

Adres (1934)
Pand, huisnrs. na 1938
Naam
Beroep
 
Broekseweg 2
Hoekpand bij de splitsing Boschdijk
J. H. Lodewijks
J. H. Lodewijks-Roefs
Fa. Wed. J. Roefs
huis- en decoratieschilder
manufacturen
manufacturenhandel
In 1940 is dit manufacturenwinkel De Bijenkorf (A. Smits), in 1953 Bata-schoenen
Broekseweg 4
Rij winkel-woningen, sloop eind jaren vijftig
Aa. Ma. Custers
zonder beroep
Foto; in 1934 is het salon Potting op 4, in 1942 en 1953 de kapsalon van Alph. van Melis, op 6 in 1953 A. Bouten-Friki, zuivelwinkel en op 8 zit nog aannemer Penningsen en op 10 in 1953 J. van Hulten, groenten (foto)
Broekseweg 6
J. Freeker
J. Potting
coiffeur
kapper
Broekseweg 8
H. J. Pennings-Ansems
H. J. Ch. Pennings
timmerman en aannemer, timmerfabriek
timmerman
Broekseweg 10
J. L. Nouwens
schoenmaker
Broekseweg 12
Oude villa met balkon van leerfabrikant Vosters; sloop ca. 1960
Louis Vosters-van de Grinten
A. L. E. S. Vosters
leder-, en schoenhandel
handelaar
De leerlooierij ligt verderop nabij de Dommel aan de Looierstraat, een zijstraat van de Broekseweg. De villa Vosters stond nog als laatste overeind in een verder gesloopte woonomgeving.
De zaak van Vosters wordt in 1940 naar Valkenswaard verplaatst; later zit er op dit adres dokter v.d. Pol
Broekseweg 14
Groot herenhuis
C. P. Roozen
Ca. Ma. Ja. Roozen
Ma. Ca. Ha. Roozen
reiziger in granen
kantoorbediende
winkeljuffrouw
 
Broekseweg 16
Woningrij, lage oude huisjes
P. de Greef
arbeider
 
Broekseweg 18
C. G. A. Spoorenberg
G. A. Habraken
M. A. Spoorenberg
Wed. M. A. Spoorenberg-van Oirschot
fabrieksarbeider
verpleger
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 20
Vlijmincx-Hoffman
B. van der Sanden
koloniale en grutterswaren, zoutziederij
kantoorbediende
 
Broekseweg 22
H. van Hoppe
sigarenmaker
 
Broekseweg 24
C. P. de Vries
J. A. W. de Vries
Wed. P. de Vries-Gielens
smid, smederij
letterzetter
zonder beroep
In 1953 verkoopt De Vries op 24 ook speelgoed
Broekseweg 26
A. Gielens
Fra. Gielens
Ma. Gielens
sigarenmaker
sigarenmaakster
dekoplegger
 
Broekseweg 28
H. S. Zimmerman
meesterknecht
 
Broekseweg 30
Bedrijfspand
De Automaat
detailverkoop van petroleum en benzine
In 1953 H. Vrielink, glasinstrumenten
Broekseweg 30-A
P. M. J. H. Nass
chauffeur
Broekseweg 32-34
Rijtje winkel/ woningen
Fa. F. J. Couteaux
Fr. J. Couteaux
Eindhovensche Verfhandel, Chem. Verfmalerij Coline, drogisterij De Mortier
grossier in verfwaren
Couteaux heeft zich in 1912 aan de Broekscheweg gevestigd. In 1953 op 32 P. v.d. Velden, limonadefabriek, op 34 Coline van Couteaux, op 34B G. Prins, sigarenzaak
Broekseweg 36
J. J. A. Sijkens
Ha. Ma. Ga. Sijkens
magazijnknecht
typiste
 
Broekseweg 36-A
M. C. van Luyt
Ma. Aa. van de Ven
chauffeur
winkelbediende
De chauffeur heeft een handel in aardappelen, groenten en fruit
Broekseweg 38
P. G. Bevers
fabrieksarbeider
 
Hier ligt de zijstraat Pruimenstraat; op de ene hoek zit slager van der Heijden (Pruimenstraat 29) en op andere hoek lag vroeger (1908) de sigarenfabriek Aurora en een (1931) opslagplaats van Philips. Kort na 1934 wordt dit terrein bebouwd met woningen. Op de hoek komt de bakkerij van Heijnen (Pruimenstraat 26) en daarachter de rij woningen Broekseweg 40-52 (foto), grote, stevige woningen die omstreeks 1959 alweer gesloopt moeten worden omdat hier het verkeersknooppunt Fellenoord/ Veldmaarschalk Montgomerylaan is gepland.
Broekseweg 40
Later vernummerd naar 54-56, sloop ±1960
G. Dekkers
colporteur
 
Broekseweg 42
H. A. van Boerdonk
kleermaker
Gebr. van Boerdonk, heerenkleermakers in 1934, in 1953 nog steeds H.A. van Boerdonk
Broekseweg 44
Later Broekseweg 58-60, sloop kort na 1966
P. van Diesen
sigarenmaker en caféhouder
Foto vlak voor de sloop.
Café de Witte Ballon in 1940 en 1964 (Tummers-Evers); dit was het eerste pand wat er anno 1963 nog overeind stond
Broekseweg 46
café L. Kivits
H. Seip
J. Ch. Otten

los arbeider
metselaar
Hiertussen ligt de Kersenstraat
Broekseweg 48
Hoekpand, later Broekseweg 62
A. Raats
groentenkoopman
Foto in 1964, aardappelhandel van Arnoldus Raats
Broekseweg 50
Rij lage huisjes, later Broekseweg 64-80, sloop ±1965
H. B. Bierman
koopman
Foto in 1955, dan Broekseweg 64-66 met op 64 café de 3 Ponny's; in 1940 heet het nog café De Lely (Mevissen-Evers) en in 1959 en 1964 is het café Unic, P. v. Rooij (ook wel nr. 62 als huisnr); Op de Buijs noemt het café de Kneuter
Broekseweg 50-A
W. Rooijakkers
timmerman
Broekseweg 52
A. P. C. Taabe
J. M. van den Hoofd
W. A. Daems
behanger en stoffeerder
timmerman
kleermaker
 
Broekseweg 54
N. T. J. Toirkens
timmerman
Hier op nr. 70 kapper- en tabakszaak Smeelen-van Mansveld in 1941 en 1953
Broekseweg 56
C. Fr. A. de Bruijn
P. C. de Bruijn
P. de Bruijn
kantoorbediende
koperslager
zonder beroep
 
Broekseweg 58
Wa. Ca. Denkers
naaister
 
Broekseweg 60
J. Manders
Tha. Ma. van Boerdonk
fabrieksarbeider
naaister
 
Broekseweg 62
J. van Gijzel
L. Crooijmans
tuinman
sigarensorteerder
Hier op nr. 78 Bloemenwinkel Mijsotis in 1953
Broekseweg 64
F.J. J. Konings
J. H. Konings
P. P. F. Konings
Ma. Scheepers
drukker
rijwielhandelaar
timmerman
zonder beroep
 
Broekseweg 66
Rij oude lage huisjes, later Broekseweg 82-100, die op moment van sloop (±1965) er nog best gaaf uitzagen
C. van der Heijden
zonder beroep
 
Broekseweg 68
A. J. F. Peeters
J. G. Harks
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Broekseweg 70
W. J. Everaerts
kleermaker
Wouter J. Everaerts huwt in 1941 met de Haarlemse Cato VandenHoudt
Broekseweg 72
A. van de Laar
metselaar
 
Broekseweg 74
M. F. Hermans
F. Hermans
marktmeester
sigarenmagazijn
De marktmeester overlijdt in 1938, foto van interieur van het sigarenmagazijn
Broekseweg 76
W. Dielesen
pakker lucifersfabriek
Foto van het toenmalige Broekseweg 92, in 1955 toen de taxateurs van gemeentewege op pad waren; uiteindelijke sloop zou pas in 1965/66 plaatsvinden; in 1953 zit hier chocolaterie (snoepwinkeltje) J.M. Manders
Broekseweg 78
A. van Kemenade-Stabel
A. A. van de Moosdijk
A. J. van de Moosdijk
kruideniers- en gedroogde vleeswaren
boekhouder
kruidenierswaren
In 1940 hier op 94 kruidenier Lutterman-Manders
Broekseweg 80
H. van de Ven
deksorteerder
 
Broekseweg 82
Wed. A. Sanders-van den Heuvel
zonder beroep
 
Broekseweg 84
J. J. Vermeulen
onderbaas Philips
 
Broekseweg 86
Een groot herenhuis, later Broekseweg 102, sloop ±1965
A. Rooimans
P. M. F. C. Rooimans
W. H. C. M. Rooimans
Aa. Ca. Wa. van der Meer
Aa. Ma. Ca. Rooimans
Wed. J. Jecelin-Rooimans
onderwijzer
gemeenteambtenaar
sigarenfabrikant
dienstbode
kantoorbediende
zonder beroep
Foto van het imposante herenhuis in 1965 kort voor de sloop
Broekseweg 90
Rij lage oude huisjes, later Broekseweg 104-118; sloop ±1967
M. Deelen
wever
 
Broekseweg 92
Ha. Pa. Teeuwen
dienstbode
 
Broekseweg 94
A. A. M. Hoefnagels
A. G. J. M. Hoefnagels
J. Fr. M. Hoefnagels
slager, slagerij
banketbakker
slager
Johan Hoefnagels, vlees en vleeswaren, woont hier in 1966 nog (toen huisnr. 108)
Broekseweg 96
N. W. M. Ivits
J. A. Ivits
getouwsteller
zonder beroep
Hier in 1934 ook handel in kruidenierswaren; de woning staat aanvankelijk te boek als onbewoonbaar verklaard, maar nadat het was verbeterd wordt onbewoonbaarverklaring in 1934 opgeheven; later (1940, huisnummer 110) schoenmaker van de Loo-Vrielink, ook nog in 1964 v.d. Loo
Broekseweg 98
J. van Luyk
schoenmaker
Foto in 1955; schoenmaker van Luyk overlijdt in 1942, 42 jaar oud
Broekseweg 100
A. J. de Greef
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 102
L. J. Maas
Wed. A. Sleegers-Geenen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 104
B. R. van Dijk
A. van der Vleuten
verzekeringsagent
kruidenierswaren
 
Broekseweg 104-A
Vrijstaand huisje uit ±1925, later huisnr. 120
A. A. Ernens
Ga. Ma. Ernens
commies Dir. Bel
onderwijzeres
Foto in 1966, kort voor de sloop
Broekseweg 104-B
Twee rijtjes herenhuizen, gebouwd 1926, later de huisnummers 122-136
C. W. Pijl
ambtenaar N.S.
Poelier H. van der Heijden zit hier in 1940 en adverteert dan 3 kippen voor 1 gulden
Broekseweg 104-C
W. de Leeuw
kantoorbediende
 
Broekseweg 104-D
Th. Tebak
ambtenaar Keuringsdienst van Waren
In dit huis, het latere Broekseweg 126, wordt in 1941 zangeres Ria Valk geboren
Broekseweg 104-E
W. Waldhausen
steendrukker
Nic. van Loef, elektriciteitswinkel in 1964 op 128
Broekseweg 104-F
A. J. Rovers
J. A. P. Lucius
kelner
glassnijder
Foto in 1954, dan huisnummer 130
Broekseweg 104-G
M. van der Heijden
winkelbediende
 
Broekseweg 104-H
H. A. Smeelen
kapper
Bij de kapper wordt in 1934 ingebroken; buit: een paar flessen eau de cologne en een klein bedrag aan wisselgeld
Broekseweg 104-I
J. H. Mes
assistent accountant
 
Broekseweg 104-K
Waarschijnlijk een behuizing aan het binnenpad langs de Looierstraat; later Broekseweg 138
S. Hartog Jzn.
lompen en metaalhandel
Een vuilstort van oud ijzer; de zaak wordt in 1944 opgeheven (Sam Hartog klinkt joods, maar ik heb geen gegevens hoe het met hem afliep)
Hiertussen bevindt zich wat de Looierstraat heette, een pad naar de daarachter bij de Dommel liggende metaalwarenfabriek, vroeger de leerlooierij van Vosters, in 1931 de Eindhovensche Metaalwaren Fabriek Esdonk, later vooral bekend als plaats van vuilnisbelt van oud ijzer
Broekseweg 106
Grote voormalige directeursvilla van Ed. Vosters, gebouwd in 1916 (architect Paashuis), later Broekseweg 140
P. W. J. M. Sweens
candidaat-notaris
Foto
Sweens is in 1897 in Waalwijk geboren als zoon uit een rijke roomse familie; zijn vader was gemeentearts, zijn moeder overleed kort na zijn geboorte; in 1940 is Sweens kandidaat-notaris te Gennep.
De villa Vosters wordt na de oorlog bekend als een kraakpand van communisten
Broekseweg 108
Rijtje lage oude huisjes, later Broekseweg 152-158
M. Th. Wartenberg
F. M. Wartenbergh
fruithandelaar
kruidenierswaren
Foto café Costa Rica in 1964
Broekseweg 110
M. J. C. van Kemenade
Huisvr. R. Escher-Thiel
J. Escher
timmerman
dienstbode
rijwielen, motoren en reparatie
 
Broekseweg 112
P. F. Metz
klompenmaker
 
Broekseweg 114
W. H. Rutjens
onderbaas
 
Hiertussen loopt een paadje naar de velden erachter, het heeft zelfs een officiële straatnaam: de Roggeveenstraat (maar er zijn geen adressen aan)
Broekseweg 114-A
Later huisnr. 160 nieuwer 'dwars' huis
P. J. van de Veerdonk
aannemer
Foto in 1965
Broekseweg 116
Rijtje lage oude huisjes, later Broekseweg 162-172
W. Schoenmakers
winkelier (kruidenierswaren)
Foto in 1965
Broekseweg 118
Ma. Ma. Deckers
H. H. Deckers
fabrieksarbeidster
zonder beroep
Broekseweg 120
J. E. van Gaal
J. W. van Gaal
kantoorbediende
grondarbeider
 
Broekseweg 122
P. J. Trines
W. J. Trines
sigarenmaker
stripper
 
Broekseweg 124
G. de Rouw
arbeider
 
Broekseweg 126
A. P. van Akkerveken
sigarenmaker
Foto van deze huizen in 1965, kort voor de sloop; Van Kemenade (126A, het witte huis) handelde in 1934 ook in kruidenierswaren; later huisnummer 174 viswinkel (1953, Wassink-Deenen) en in 1959 is het kapper Jan Wijn. Het linkse winkeltje, is (dan nr. 178) in 1964 de levensmiddelenzaak van Jorissen tot de opheffing in 1968
Broekseweg 126-A
Pand gebouwd 1928, etage hoger dan de buren, later Broekseweg 174
A. Wernaart
A. W. J. van Kemenade
wever
stoker
Broekseweg 128
Later 176-178, 2 oude huisjes
H. Maas
J. van Acht
schoenmaker
sigarenmaker
Broekseweg 130
A. C. Peeters
Wed. A. C. Peeters-Kalb
fijne vleeswaren en comestibles
zonder beroep
Broekseweg 132
Oud rijtje werkmanshuisjes, later huisnrs. 180-186
P. de Wert
zonder beroep
Foto in 1955
Broekseweg 134
C. A. Schriks
schilder
Broekseweg 136
M. Willems
stukadoor
Broekseweg 138
P. Kerkhof
grondwerker
Broekseweg 140
Vijf kleine oude pandjes, later huisnrs. 188-196
J. Dekkers
koopman (fijne vleeswaren en comestibles)
 
Broekseweg 142
Fr. van de Goor
G. G. Mutsers
P. W. J. van de Goor
Wa. HA. Ca. Aa. van de Goor
meesterknecht
fabrieksarbeider
kantoorbediende
coupeuse
 
Broekseweg 144
J. C. van Baarschot
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 146
T. Spooren
Th. Spooren-Verberne
groententeler en fabrieksarbeider
zaadhandel
 
Broekseweg 148
J. H. Wissink
schoenmaker
 
Broekseweg 150
Oud tweekappertje, wat teruggelegen; later Broekseweg 198-200
C. J. F. Wijn
F. H. Wijn
J. P. Wijn
Ja. Ma. van der Waerden
metaalslijper
behanger
hoedenmaker
naaister
Foto in 1967
Broekseweg 152
J. van Meurs
J. L. L. van Meurs
M. P. J. van Meurs
sigarenmaker
kleermaker
elektricien
Foto in 1967
Broekseweg 154
Losstaand laag oud huisje
P. Roosendaal
spoorwegwachter
Foto van het latere huisnummer 202 in 1966
Broekseweg 156
In 1934 waren dit verkrotte huisjes; ze worden gesloopt en hier komt in 1938 een nieuwe rij herenhuizen Broekseweg 204-208,
B. H. van de Wouw
metselaar
In het nieuwe pand 208 woont aanvankelijk F.A.M. van Oers, een fanatieke NSB'er, die buurtschapshoofd is voor dit deel van Woensel; na de oorlog zit er orgelbouwer Stelleman
Broekseweg 158
Ma. E. van der Wegen
zonder beroep
Broekseweg 162
Hier zijn in 1933 juist 3 nieuwe huizen gerealiseerd (212-216)
J. Docters
veehandelaar
Foto; het kind van onderwijzer Stevens (nr. 164), 11 maanden oud, krijgt in 1935 een pot koffie over zich heen en overlijdt
Broekseweg 164
H. M. Wijnhoven
P. J. H. Stevens
journalist
onderwijzer
Broekseweg 166
H. Boogers
manufacturier
Broekseweg 168
Een groot pand, later nr. 218
P. P. Latour
Wed. W. Latour
Aa. Ma. Latour
Ja. Ma. Latour
bakker
broodfabriek
winkelierster
winkelierster
De bakkerij was in 1920 opgericht
Broekseweg 168-A
Rij woningen ±1928, na 1938 Broekseweg 224-240
C. de Geus
broodbezorger
Foto van deze woningen in 1967, kort voor de sloop
Broekseweg 168-B
A. F. Raasveld
A. F. Raasveld
J. H. C. van den Moosdijk
machinist N.S
timmerman
fabrieksarbeider
Broekseweg 168-C
A. C. Gudden
A. C. Gudden
H. C. Gudden
W. J. Gudden
hoedenmaker
meubelmaker
wever
wever
Broekseweg 168-D
A. van Huygevoort
Ja. Ja. Fra. van Huygevoort
Ma. Chra. Aa. van Huygevoort
schilder
naaister
sigarenmaakster
Broekseweg 168-E
J. M. Latour
broodbakker
Broekseweg 168-F
E. J. van Bakel
G. Michon
gasfitter
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 168-G
J. C. Rooijakkers
Ja. van Zundert
fabrieksarbeider
dienstbode
 
Broekseweg 168-H
D. van Oort
H. van Oort
R. H. van Oort
sigarensorteerder
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 168-I
P. H. Vissers
herenkleermaker
In 1939 verhuist de kleermaker met zijn gezin (3 zonen, 2 dochters) naar Biesterweg 16, waar Vissers (Eindhoven, 1900) zijn kleermakersbedrijf voortzet
Broekseweg 170
Later Broekseweg 242
café De Lochtenberg
J. Manders
Ja. Ma. Manders

sigarenmaker
stenotypiste
Een krantenbericht uit 1937 meldt dat hier in café Manders enige kermisgangers ruzie kwamen zoeken met de rustige caféklanten. "Daar zulks in dit café geheel ongebruikelijk schijnt te zijn, trok de kasteleines, de ruim 50-jarige Mej. Manders zich dit zoo aan, dat ze midden in de gelagkamer dood bleef"; in 1953 nog altijd De Lochtenberg van L. Manders
Broekseweg 172
Later Broekseweg 244-246
H. J. van Kemenade
sigarenmaker
Foto in 1967; hoekpandjes Columbusstraat (foto) als de gevel nog niet wit is; in 1953 zit op 246, behalve de aannemers Gebr. Loomans, ook drogisterij/ behangselpapier Loomans
Broekseweg 174
A. Loomans
J. A. Loomans
J. J. L. Loomans
Pa. van Hoof
architect
tekenaar
timmerman
zonder beroep
Hiertussen ligt de Columbusstraat
Broekseweg 174-A
Rijtje huizen uit 1924, later huisnrs. 248-252
H. W. A. Stark
aannemer
In 1964 nog altijd de Fa. Stark hier gevestigd
Broekseweg 174-B
Fr. Hermens
betonwerker
 
Broekseweg 174-C
A. M. Dekkers
C. P. Dekkers
reiziger
kleurder
 
Broekseweg 176
Later Broekseweg 254-256
J. F. A. Nooyen
Ta. Ha. Riesoun
Ha. Aa. Derksen
Ha. Ba. Ja. Ramaekers
bakker
winkelbediende
zonder beroep
kantoorbediende
Foto in 1967.
Ook in 1953 hier bakkerij F. Nooijen, in 1967 gezien de foto misschien een gewoon woonhuis
Broekseweg 178
café De Oude Ster
A. H. Jorissen
M. J. Kantelberg
M. Kantelberg-Dijsselbloem
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Foto in 1965.
Café heet ook nog De Oude Ster in 1940 (toen huisnr. 256); in 1953 en 1964 nog café Kantelbergs-Dijsselbloem
Hiertussen ligt de Brugstraat; hier ligt het centrum van de oude dorpskern Broek
Broekseweg 180
Hoekcafé, later huisnr. 258
G. Th. F. Verbakel
M. Verbakel
fabrieksarbeider
caféhouder
Hier opent in 1940 het café De Postzegel van W. Goddrie; een hip café want ze brachten er toen Jazzband-muziek; in 1953 zit hij er nog; in 1964 café P.J. van Dongen (café Groot Broek, dat na de sloop naar de Kruisstraat verkaste)
Broekseweg 182
Rijtje oude, lage huizen, later Broekseweg 260-266
M. Verbakel
bloemenhandel
In 1953 tabakszaak/ kapper Verbakel;van 1954-1960 sigarenwinkel Sandies (van der Sanden), daarna tabak Timmers
Broekseweg 184
W. K. A. Von Wenz zu Niederlahnstein
kunstschilder
Walter von Wenz (1898, Duitsland - 1963, Nijmegen), uit een oud adellijk Duits geslacht, mag zich baron noemen; na een korte, mislukte militaire carrière wordt hij communist, anti-militarist en kunstenaar; politiek actief en veroordeeld, ontsnapt hij naar Nederland; voor Philips werkt hij tussen 1929 en 1941 op de reclame-afdeling en maakt daarnaast affiches voor het linkse kamp.
In 1953 vinden we op dit adres manufacturenwinkel 't Winkeltje van Van Empel, in 1959 Adr. v. Empel-v. Oirschot, manufacturen en dameskapsalon, in 1964 dameskapper van Empel
Broekseweg 184-A
H. J. H. Hermans
elektro-monteur
Foto in 1965; in 1937 bevindt zich achter het huis een locatie van 1 of meer woonwagen(s)
Broekseweg 186
H. H. Dreesen
N. Dreesen
loodgieter
zonder beroep
Foto van het oude 19e-eeuwse gemeentehuis van Woensel, in 1966 afgebroken hoewel het nog in monumentale staat lijkt te verkeren
Broekseweg 188
Later nrs. 268-274, twee winkel- en bovenwoningen uit 1929; daarvoor stond er de oude R.K. pastorie
H. J. Graat
P. M. Deckers
Ja. Fa. van der Heijden
winkelchef (filiaal Edah)
wever
dienstbode
Foto in 1967.
Filiaal van de Edah, ook nog in 1959, de rechter etalage.
A en B zullen de bovenhuizen zijn geweest; Wim van der Meer woont hier in 1934 nog maar net, in 1933 gehuwd met Corry Hopstaken uit Tilburg.
188C (linker etalage) is later Broekseweg 274, in 1953 G.J. van Gein met tweedehands goederen
Broekseweg 188-A
W. L. van der Meer
agent van politie
Broekseweg 188-B
F. J. Wigman
timmerman
Broekseweg 188-C
G. J. van Gein
G. J. van Gein-Willaarts
Aa. Ja. Ca. Gevers
hulpmonteur
meubelhandel
controleuse
Broekseweg 190
Hier in 1954 een nieuw groot woon-/ winkelpand dat een 13 jaar later weer gesloopt wordt
F. Schalks
J. G. van Nunen
los arbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 194
Verschillende panden, later Broekseweg 278-292
Wed. W. Meulensteenvan Deursen
zonder beroep
 
Broekseweg 196
M. A. Koks
grondwerker
 
Broekseweg 198
H. Kuipers & Zn.
A. W. J. H. C. Kuipers
H. Kuipers
M. W. P. J. Kuipers
P. J. W. M. Kuipers
Aa. Ma. Ma. Ca. Kuipers
v.h. expeditiebedrijf L.P. Paans, cargadoors en expediteurs
vrachtrijder
groenten- en bloemenkweker
fabrieksarbeider
vrachtrijder
groentenventster
 
Broekseweg 198
H. F. Langenberg
arbeider
 
Broekseweg 200
J. W. Vrenken
L. Brekelmans & Zn.
M. A. Vrenken
W. A. Vrenken
Ha. Ja. Vrenken
H. Vrenken
aannemer en timmerman
huis- en decoratieschilders
metselaar
typograaf
winkelierster
zonder beroep
Foto van de huizen; hoewel het adresboek consequent Vrenken schrijft, wordt na de oorlog als bedrijfsnaam woninginrichting Frenken gebruikt (dan huisnr. 286)
Broekseweg 202
F. J. G. Strijbos
boekhouder
Broekseweg 204
A. Vos
J. A. Vos
J. G. A. Stoop
grondwerker
bankwerker
timmerman
Broekseweg 204-A
B. J. Hoppenbrouwers
Ma. Ha. van de Goor
controleur
dienstbode
Hoppenbrouwers (1873, Gestel - 1936, Eindhoven), huisschilder op het Stratumseind, heeft in 1924 dit als Zonnehuis bekend staande pand gekocht (plus hoenderpark); in 1943 woont familie van de Goor (van de diensbode?) in de villa
Broekseweg 206
Het eind van de Broekseweg tot aan de hoek Boomstraat; hierna vervolgt de weg als Eckartscheweg
Wed. A. L. Lier-Jansens
zonder beroep
 
Broekseweg 208
J. J. de Greef
zonder beroep
Later Broekseweg 310, het laatste huis op de hoek van de Boomstraat; bewoonster Verberne bleef zich verzetten tegen de sloop en daardoor wordt de aanleg van de rondweg enige jaren vertraagd


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand, huisnrs. na 1938
Naam
Beroep
 
Broekseweg 1
Pand op de kop van de splitsing Boschdijk/ Broekseweg
N.V. Edah
v.h. Vlijmincx de Vocht
Het oude pand De Doornboom wordt ergens tussen 1934 en 1944 gesloopt, mogelijk om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken
Broekseweg 1-A-B
Hiertussen staat in 1934 een aantal oude woningen/ bedrijfjes; aangeduid als krot, want ze staan erg ver over de beoogde rooilijn en sloop was in het vooruitzicht gesteld; in 1951 is hier nog het eerste deel van te zien (foto); het op de foto naar voren stekende oude pand herbergt in 1942 en 1953 waarschijnlijk Broekseweg 3 de Hurco, voorheen de E.E.G. (Eertse Eindhovensche Graanhandel), een groothandel voor bakkerij-grondstoffen; de drie daarachter gelegen krotten zijn op de foto inmiddels vervangen door woningen die omstreeks 1934 gebouwd moeten zijn, de latere adressen Broekseweg 5-9
Broekseweg 1-E
Rij van verschillende winkels, bedrijven en woningen, later de adressen Broekseweg 11-23
C. W. Verschuren
Ma. Ja. Ca. van Aalst
sigarenfabrikant
fabrieksarbeidster
De sigarenfabriek van Verschuren stond aan de Nieuwe Bogert
Broekseweg 1-F
E. J. Verbiesen
H. N. Verbiesen
A. C. Verbiesen
bakker
uitvoerder
zonder beroep
H.N. Verbiesen wordt in 1935 bekeurd voor fietsen zonder licht, boete 3 gulden (een automobilist zonder licht betaalt slechts 6 gulden).
In 1953 zit op dit adres (dan huisnummer 13) parketvloerenfabriek Insulinde
Broekseweg 1-G
F. Verbeek
St. J. Clement
administrateur
commies N.S.
Echtpaar Verbeek-Spijker verliest in 1944 hun 24-jarige inniggeliefde dochter Henriette Maria, dan verloofd met J. Mast
Broekseweg 1-H
A. van de Wiele
kruidenier
In 1953 nog steeds (dan huisnr. 17) kruidenier v.d. Wiele
Broekseweg 1-I
N.V. Vos & Co. v/h A.J. Vos
Ma. Tha. Le. Rutte
W. F. Splinter
ijzerwaren en gereedschappen
kantoorbediende
filiaalhouder
In 1942 vestigt zich op Broekscheweg 19 bierbottelarij en limonadefabriek C. van Melis
Broekseweg 3
J. N. J. Dankers
M. G. Dankers
M. G. Dankers
N.V. v.h. A. J. Vos & Co.
Pa. Ma. Aa. Ga. Dankers
onderwijzer
meesterknecht
sigarenmagazijn
vertegenwoordiger W.F. Splinter, aannemersgereedschappen en ijzerwaren
stenotypiste
Mia Dankers wint in 1934 met oplossen van de kerstpuzzle van de krant een prijs; Norbertus Dankerts (1914) wordt in 1944 in Vught gevangengezet en naar Duitsland afgevoerd; in de zomer van 1945 is hij nog altijd spoorloos
Broekseweg 5
J. Rooijakkers
J. J. Gerecht
P. E. Gerecht
metselaar
fabrieksarbeider
timmerman
 
Broekseweg 7
A. van Horen
Wed. H. van de Wall-Mulder
koopman in vis
zonder beroep
Van Horen overlijdt hier (dan huisnummer 23) in 1941, 83 jaren oud
Broekseweg 9
Rij lage van 6 lage huisjes, later Broekseweg 25-35, (zie foto)
P. J. W. Hendrick
los arbeider
Op 25 wordt (waarschijnlijk een werkplaats achter de huizen 21-23) in 1943 carrosseriefabriek Van Bergen gevestigd
Broekseweg 11
F. Hubregsen
Ja. Ma. Vermeulen
chauffeur
werkster
 
Broekseweg 13
G. de Peyper
zonder beroep
 
Broekseweg 15
Aa. Ma. van Delde
houtbewerker
 
Broekseweg 17
M. van Hoorn
Wed. J. M. van den Hurk-van Hoorn
koopman
zonder beroep
 
Broekseweg 19
H. H. Geerings
J. Baaijens
Wed. P. Charmand-Sengers
sigarenmaker
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 21
Hier begon oorspronkelijk een zeer lange rij van kleine arbeidershuisjes uit 1917, later huisnrs. 37-43; hier wordt na 4 huisjes een gat gemaakt voor een nieuwe zijweg
G. A. Roovers
grondwerker
 
Broekseweg 23
Ma. El. van den Broek
zonder beroep
 
Broekseweg 25
Th. A. Koenen
timmerman
 
Broekseweg 27
L. P. P. van den Berk
fabrieksarbeider
 
De drie oorspronkelijke huisjes 29-33 zijn in 1934 ertussenuit gesloopt. Hier komt de dan nieuwe straat Pastoor Petersstraat, een dwarsverbinding met de Kruisstraat. De straat is vernoemd naar J.M. Peters (1865, Nijmegen - 1932, Eindhoven), de toen pas gestorven priester van de Fellenoord-parochie; een corpulente conservatief katholiek, een eeuwige mopperaar, niet bepaald erg geliefd bij zijn parochie.
In het adresboek 1934 heeft de Pastoor Petersstraat nog geen adressen vermeld, maar er wordt volop gebouwd; in de loop van het jaar wordt het nieuwe gebouw van de Ned. R.K. Tabakswerkersbond opgeleverd en ingezegend
Broekseweg 35
Laatste deel van de lange rij arbeidershuisjes uit 1917, later waarschijnlijk de nummers 45-59
H. J. Sterk
grondarbeider
 
Broekseweg 37
H. H. C. Filippini
monteur
 
Broekseweg 39
H. J. H. Willems
P. Doorakkers
W. H. van Hooff
Huisvr. J. H. Stassar-Ern
stratenmaker
fabrieksarbeider
monteur
zonder beroep
 
Broekseweg 41
W. H. Stevens
los arbeider
 
Broekseweg 43
Firma. van Gijzel
P. van Amerongen
P. Schweikert
bloemist
bloemist
bankwerker
Winkel, tegenover de Kersenstraat
Broekseweg 45
A. M. Derks
N. Roorda
grondwerker
uitvoerder
 
Broekseweg 47
Wed. S. van Hinthum-van Loop
zonder beroep
 
Broekseweg 49
M. Sijkens
chauffeur
 
Broekseweg 51
Woon-/ winkelpand uit ±1925, later waarschijnlijk 61-67
C. S. G. Vossenberg
P. F. Vossenberg
behanger en stoffeerder
kantoorbediende
Foto in 1965, bij de sloop; ook in 1953, toen op nr. 67, Piet Hoens-Jacobs, met zijn winkel in comestibles
Broekseweg 51-A
J. C. Foolen
klompenheuler
Broekseweg 53
P. H. Hoens-Jacobs
koopman, kruidenierswaren
Broekseweg 55
Oudere, lage huisjes, later Broekseweg 69-87, sloop ±1965
A. Brouwers
lijnwerker Telefoon Mij
 
Broekseweg 57
Ca. Ca. Dickhoff
J. J. G. de Jager
J. M. van den Heuvel
Wed. Th. Ackermans-van Namen
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
arbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 59
W. H. Bijnen
sigarensorteerder
Foto, nummer 73 in 1955 als de heren taxateurs in opdracht van de gemeente polshoogte komen nemen; sloop zou 10 jaar later een feit zijn
Broekseweg 61
Aa. Wouters
Wed. J. Wouters-van den Hurk
ringster
zonder beroep
 
Broekseweg 63
M. Schenkelaars
W. J. Schenkelaars
portier
bankwerker
Tinus Schenkelaars is lid van de vrijwillige bewaking van Philips; hij blijft aan de Emmasingel braaf op zijn post als de bommen van het bombardement op het Philipscomplex hem om de oren vliegen; zoon Jan moet in de oorlog voor de moffen gaan werken en komt in 1945 bij een bombardement om
Broekseweg 65
W. Smulders
rijwielbewaarder
 
Broekseweg 67
F. A. op den Buijs
S. H. Vossen
onderbaas
arbeider
Hier (later nr. 81) woont Martin op den Buijs, latere schrijver van twee fotoboeken over Woensel
Broekseweg 69
A. de Jong
Wa. van Weegberg
zonder beroep
zonder beroep
 
Broekseweg 71
J. F. C. Timmermans
sigarenmaker
 
Broekseweg 73
P. P. Melis
liftbestuurder
Op 87 in 1955 J den Turck motorenhandel, in 1964 autosloper Rokx
Broekseweg 75
Soort oud boerenpand, gebouwd in 1905
A. van Liempd
A. Loos
fabrieksarbeider
koopman
Foto in 1962, in 1931 al als verkrot aangeduid; links het toenmalige pand 89 van Toontje van Liempd, het rechterdeel bevat de 4 kleine huisjes 91-97; ±1965 gesloopt
Broekseweg 77
Vier kleine arbeidershuisjes onder een dak, later nrs. 91-97
F. G. Lier
J. H. A. Lier
los arbeider
drukker
Broekseweg 79
J. C. Spiljard
sigarenmaker
Broekseweg 81
C. W. A. Spaninks
sigarensorteerder
Broekseweg 83
A. Fr. van Eersel
fabrieksarbeider
Broekseweg 83-B
Verschillende nieuwere huizen, gebouwd 1925-1926, later Broekseweg 99-107
Ja. Ia. Meijer
Ha. Ca. Meijer
Ma. Ca. Meijer
kantoorbediende
onderwijzeres
onderwijzeres
 
Broekseweg 83-C
A. M. Hoeks
steenkolenhandelaar
 
Broekseweg 83-D
Th. A. Huisman
kaaskoopman
Huismans vrouw verdrinkt zich in de Dommel en laat de weduwnaar met 15 kinderen achter; Huisman hertrouwt in 1921, 46 jaar jong, met Johanna van Moll, een 44-jarige weduwe die nog eens 13 kinderen meebrengt
Broekseweg 83-E
J. H. van 't Hof
L. van 't Hof
P. L. van 't Hof
drukker
metselaar
kapper
Foto in 1967, kort voor de sloop
Broekseweg 83-F
G. J. Hagelaars
kuiper
Foto in 1967 kort voor de sloop; de kuiperij zit er in 1959 nog (dan nr. 107)
Broekseweg 85
Rijtje 5 oude huizen met in het midden een soort poort, achterom een grote oude schuur; later Broekseweg 109-117
C. de Veth
steigermaker
Broekseweg 87
L. Zanetti
terrazzowerker
Broekseweg 89
A. van den Biggelaar
metselaar
Broekseweg 91
A. J. Dierick
metselaar
Broekseweg 93
E. D. van Damme
chauffeur, melkhandel
Broekseweg 95
Grotere, iets naar achter liggende panden, later 119-121
Kl. van der Molen
chauffeur, aardappelhandel
In 1953 en 1964 marktkramenverhuur van Jan en Tinus 'de Bam' van Rooij
Broekseweg 97
J. Kranen
arbeider
 
Broekseweg 99
Rijtje van 4 oude huisjes, later Broekseweg 123-129
A. de Bok
grondwerker
 
Broekseweg 101
H. van Mullekom
J. van Mullekom
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Broekseweg 103
F. J. W. Sanders
P. C. Sanders
chauffeur
sigarensorteerder
In 1964 is het hier Sanders' woninginrichting
Broekseweg 105
J. W. van den Bergh
ambtenaar N.S.
 
Broekseweg 107
Later Broekseweg 131
P. J. van den Broek
W. van den Broek
bedrijfsleider
aannemer
Foto in 1965 staat ook dit fraaie pandje op de slooplijst; er zit dan Tielens/ Pennings, motorrevisie; aannemer van den Broek is in 1934 failliet gegaan
Broekseweg 109
Later de huisnrs. 133-137
A. Rooijakkers
sigarenmaker
Foto: drie oude huisjes op de hoek van de Weverstraat
Broekseweg 111
P. A. Leuchtmann
grondwerker
Broekseweg 113
J. H. C. Poppeliers
Wa. Poppeliers
C. M. Poppeliers
herenkleermaker
winkelbediende
zonder beroep
Hiertussen ligt de Weverstraat
Broekseweg 115
Hoekpand Weverstraat, later Broekseweg 139
A. H. Jorissen
A. J. Jorissen
M. E. Jorissen
Wed. M. H. Jorissen-de Laat
wever
chauffeur
fabrieksarbeider
caféhoudster
In 1934 café De Amstel; in latere jaren heb ik geen aanwijzing dat er hier nog een café is
Broekseweg 117
Lange rij oude huisjes; later wordt dit Broekseweg 141-167 (foto)
A. J. Keijsers
timmerman
 
Broekseweg 119
J. C. Feijen
koopman
 
Broekseweg 121
G. Gijsberts
G. van den Hurk
J. C. Gijsberts
sleper
leerbewerker
grondwerker
 
Broekseweg 123
P. Beenhakkers
leerlooier
In 1940 op nr. 147 hier het sigarenhandeltje "Sporting" van J v.d. Moosdijk-Raasveld
Broekseweg 125
W. G. van de Moosdijk
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 127
L. Boot
Wed. H. Zwegers-Kuijpers
grondarbeider
zonder beroep
In 1953 op 151 chocolaterie van J. Jorissen
Broekseweg 129
G. van den Oetelaar
sigarenmaker
 
Broekseweg 131
P. Verbeek
houtbewerker
 
Broekseweg 133
H. van Zandbeek
opperman
 
Broekseweg 135
J. van den Boogaart
chauffeur
 
Broekseweg 137
L. van Acht
grondwerker
 
Broekseweg 139
D. J. J. Verspaget
Wed. F. Verspaget-Denkers
rijwielhersteller
zonder beroep
Verspaget wordt in 1934 veroordeeld tot 6 maanden cel omdat hij inreed op een agent die hem een stopteken had gegeven.
In 1959 hier op nr. 163 textielhandel L. v. Haaren
Broekseweg 141
J. B. de Turck
linnenwever
 
Broekseweg 143
A. H. van Lieshout
G. J. Verheijden
Aa. J. van Boerdonk
kantoorbediende
metselaar
zonder beroep
 
Broekseweg 143-A
Rijtje verschillende woningen (tweekappers) gebouwd rond 1925, de latere huizen Broekseweg 169-187
W. F. Peeters
Aa. Ma. van der Zanden
kantoorbediende
dienstbode
Foto in 1965
Broekseweg 143-B
W. T. Vos
kantoorbediende
Willem werkt op het kantoor van de Tabakswerkersbond en is medeoprichter van biljartclub De Krukken; een gezin met 9 kinderen
Broekseweg 143-C
A. L. Bijsterveld
L. A. Bijsterveld
assistent
slager
Foto in 1965, tweekapper 173-175
Broekseweg 143-D
J. H. Nijssen
assistent posterijen
Broekseweg 143-E
M. Wils
Ca. Ma. Heijnen
rechercheur
onderwijzeres
 
Broekseweg 143-F
C. van Oort
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 143-G
A. W. van der Weijden
J. van der Weijden
Pa. Aa. Ma. van der Weijden
Pa. Ja. van der Weijden
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaakster
sigarenmaakster
 
Broekseweg 143-H
P. F. Koenraats
S. A. Koenraats
koopman
tekenaar
 
Broekseweg 143-I
M. van Tuijl
M. J. Tolhoek
sigarensorteerder
kantoorbediende
Tolhoek is in de oorlog collaborateur: hij is buurtschapshoofd voor Winterhulp (toen wonend aan de Nieuwendijk)
Broekseweg 143-J
 
 
 
Broekseweg 143-K
Hier wordt in 1934 de rij K-Q gebouwd (de latere 191-203) en 189 wordt er ±1938 aan vastgebreid
W. F. de Barse
slager
 
Broekseweg 143-P
J. Fr. A. C. Hekman
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 145
Fraaie rij oude lage huisjes , later nrs. 205-213 te zien op foto achteraan rechts
A. Gerrits
opperman
 
Broekseweg 147
J. A. Kalb
Wed. J. W. Kalb-Bergwerf
textielarbeider
zonder beroep
 
Broekseweg 149
J. van den Eijnden
W. van Heesch
los arbeider
machinist
 
Broekseweg 151
H. J. de Jong
coiffeur
 
Broekseweg 153
E. J. H. in den Bosch
timmerman
 
Broekseweg 155
Twee kleine huisjes, later 215-217
J. B. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Broekseweg 157
J. F. van der Kaa
kolenhandelaar
 
Broekseweg 159
Kleine huisjes die later gesloopt worden en omstreeks 1950-1955 door nieuwbouw worden vervangen (huisnrs. 219-221); die nieuwbouw moet toch alweer in 1965-1970 worden gesloopt
J. Sporen
P. C. Sporen
grondwerker
los arbeider
 
Broekseweg 161
J. v.d. Kaa
La. van Rooij
Wed. J. van Rooij-Sanders
brandstoffenhandel
controleuse
zonder beroep
In de latere nieuwbouw van huisnr. 219 komt de familie de Bont te wonen, groothandel in vlees, met zoon de later bekende Hollywood-cameraman Jan de Bont
Broekseweg 163
Drie oude lage huisjes, later huisnrs. 223-227
J. B. van de Ven
Wed. P. Sarton-van Aalst
timmerman
sigarenmaakster
Foto in 1966
Broekseweg 165
A. van Aalst
G. C. Vreeswijk
W. van Aalst
sigarenmaker
bankwerker
sigarenmaker
Broekseweg 167
F. Meijer
sigarenmaker
Foto in 1966, toen groente- en fruitwinkel L. Lenaerts
Broekseweg 169
Tweekapper; nummer 169 is in 1931 geheel uitgebrand (de manufacturenwinkel is wel verzekerd); later nummers 229-231
G. P. van Hoof
Aa. Wa. Kissen
winkelier (manufacturenhandel)
dienstbode
Foto in 1960; in 1953 op 229 de weduwe Van Hoof-Duisters; ook in 1964 hier nog steeds een textielzaak.
Rechts op de foto de zaak van Piet de Brouwer; in 1964 zit hier nog altijd P. de Brouwer & Zn. met ijzer, glaswerk, huishoudelijke apparaten, enz.
Broekseweg 171
P. M. de Brouwer
getouwsteller, rijwielen, motoren en reparatie
Broekseweg 173
Vier oude huisjes, later huisnummers 233-239; sloop ±1968
P. Kuijken
sigarenmaker
Grootmoedertje Anna Kuijken-van Hoorn overleed in 1931 op 91-jarige leeftijd; vier ongehuwde kinderen bleven achter
Broekseweg 175
Pa. Ma. van den Bos
Ha. van de Moosdijk
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Broekseweg 177
H. J. van de Kerkhof
metselaar
 
Broekseweg 179
H. W. Hakkert
J. G. Hakkert
N. Krul
arbeider
groentenhandelaar
groentenknecht
In 1934 Gebr. Hakkert, handel in fruit en comestibles, in 1964 nog altijd groenteboer J.G. Hakkert, die dan vooral in Eindhoven bekend is als politicus voor de Boerenpartij
Broekseweg 181
Oud tweekappertje, later Broekseweg 241-243
G. G. Beekx
J. W. Beekx
aannemer
aannemer-timmerman, timmerbedrijf
Foto van de 2 oude huisjes in 1962; aannemer Beekx zit er in 1966 kort voor de sloop nog altijd
Broekseweg 183
P. J. van Brussel
zonder beroep
Broekseweg 183-A
Later Broekseweg 245
M. J. Janssen
sigarenmaker en caféhouder
Caféhouder Thijs Janssen krijgt in 1940 een concert van de harmonie aangeboden omdat hij 25 jaar donateur was; iets bijzonders "want de Harmonie treedt in dit deel van Woensel niet vaak op"; in 1942 wordt dit café Molenzicht (het kijkt uit op de Woenselse Watermolen) van Lam v.d. Heuvel en dat blijft het tot aan de sloop
Broekseweg 183-B
Gebouwd in 1929, rijtje winkel/ woningen, later Broekseweg 247-251
P. J. Geven
filiaalhouder (kruidenier Notten)
Foto in 1944; ook nog in 1959 nog Notten op 247 en in 1964 is het P.J. Geven en Zn. met hun levensmiddelenzaak.
In 1953 en 1959 slager F. van Bree op 249
Broekseweg 183-C
G. Beex
Th. G. C. van Bree
Ja. van Eersel
slagerij
timmerman
dienstbode
Broekseweg 183-D
Huisvr. F. van Bree-van Tuyl
zonder beroep
Broekseweg 185
Later Broekseweg 253
F. J. M. van der Putten
P. A. van der Putten
graanhandelaar
graanhandelaar
Foto in 1930; later is het fraaie oude pand flink verbouwd.
In 1953 bakker Korting-van de Ven, tot aan de sloop; een zaak die vooral door het ijs fameus is
Hier ligt de zijstraat de Pastoriestraat
Broekseweg 187
Later Broekseweg 255-259
J. Schnaubelt
slager
Foto kort voor sloop omstreeks 1965.
Slager Schnaubelt, een Duitser, is fout in de oorlog; in 1953 op 255 slager L. van Rooij-Collard, in 1959 kaas en vleeswaren Th. van Hoek, in 1964 Citadel's Snuffelzolder.
Daarachter op 259 een café: in 1941 café De Sportvriend van G. Vlemmix-v.d. Broek (ze zijn vooral fans van wielerclub Het Zuiden, Gerard Vlemmix was een oude zesdaagsecoureur), 1953 café De Oude Toren, in 1959 en 1964 café annex sloperij J. Horyon
Broekseweg 187-A
C. van Voorenberghe
grondwerker
Broekseweg 187-D
L. van Oss
winkelbediende
Hier ligt de afsplitsing Oude Torenstraat
Broekseweg 189
Oud 17e-eeuws schoolmeestershuisje, later 261-263
Wed. Th. Langenberg-van Oorschot
zonder beroep
Foto, het toen nog monumentale pandje; op deze plek sta je tegenwoordig midden op het Fontys-terrein.
Verhagen (nr. 263) is koopman in schoenen en gaat in 1939 failliet; wat niet belet dat hij hier in 1953 nog een schoenenzaak heeft
Broekseweg 191
C. Wagt
G. Verhagen
arbeider
koopman
Broekseweg 193
Oud pandje, later huisnr. 265
A. H. J. van Meersbergen
H. van Meersbergen
gereedschapmaker
opperman
Foto in 1963; de families hier waren erg honkvast: in 1966 ten tijde van de sloop wonen op 267-271 nog altijd de inmiddels bejaarde heren de Jong, Kantelberg en Koot
Broekseweg 193-A
Later Broekseweg 267-271, gebouwd in 1927, sloop kort na 1966
G. J. Th. Mol
P. M. de Jong
bakker
fabrieksarbeider
Broekseweg 193-B
F. G. Kantelberg
onderbaas
Broekseweg 193-C
M. A. Koot
arbeider
Broekseweg 195
Rijtje oudere huisjes, later Broekseweg 273-281; sloop kort na 1966
H. J. Lier
sigarenmaker
 
Broekseweg 197
H. van de Ven
sigarensorteerder
 
Broekseweg 199
T. van de Laar
Pa. Aa. van de Laar
bontwever
spoelster
 
Broekseweg 201
H. de Jong
sigarensorteerder
 
Broekseweg 203
La. Ma. van Samang
zonder beroep
 
Broekseweg 205
Zeer oude boerderij De Klocke, later Broekseweg 283
D. Himpens
handelaar in zaden, meel en groenten
Foto van de boerderij in 1931; later is dit huisnummer 283; de boerderij moet wijken voor de aanleg van de rondweg; in 1964 zit Himpens op 276 (een ander pand, aan de andere zijde van de weg)

 

2 Rond 't Broek


De Columbusstraat is een kort, smal, zijstraatje richting Dommel. Meer een paadje dan een straatje. Aan de zuidkant van de straat ligt het voetbalterrein van WWVZ. Ook is er het speelveld van de Chr. korfbalclub Odilo.
Na de oorlog komt er op het sportterrein het Columbuskamp, een complex van zo'n 25 tijdelijke woningen. Ook wel het Columbusplein genoemd. Het wordt allemaal weer in 1966 of kort daarop geruimd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Columbusstraat 2
Losstaand huisje aan het pad
J. W. Ketelaars
M. Bakermans
metselaar
sigarenmaker
 
Columbusstraat 118
Een vreemd huisnummer, maar zo staat het in het adresboek
Ch. F. van Nes
kantoorbediende
 
Columbusstraat 1
Rijtje arbeidershuisjes, nummer 1 lag aan de kant van de Dommel
P. P. Verhagen
timmerman
Foto in 1965, kort voor de sloop
Columbusstraat 3
F. Dormaels
los arbeider
Columbusstraat 5
G. Fr. Buenen
J. Driessen
opperman
chauffeur
Columbusstraat 7
J. van Breugel
Huisvr. J. Ven-van Gerwen
los arbeider
zonder beroep
Columbusstraat 9
G. van Gerven
vrachtrijder


De Brugstraat is een zijstraat van de Broekseweg naar de brug over de Dommel bij de oude Woenselsche Watermolen. Na de brug gaat de weg verder als een (naamloos?) weggetje richting IJzeren Man en verderop Tongelre

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Brugstraat 2-A
Huis bij het café op de Hoek Broekseweg, 1928 gebouwd
W. H. van de Kerkhof
arbeider remmer N.S
 
Brugstraat 2
Huizenrij uit ±1925
P. J. van Kraay
arbeider
 
Brugstraat 4
A. H. Smulders
sigarenmaker
 
Brugstraat 6
J. G. Tops
onderbaas
 
Brugstraat 8
F. J. Withoos
broodbezorger
 
Brugstraat 10
M. L. Sanders
sigarenmaker
 
Brugstraat 12
C. P. Vialle
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 14
A. H. van Lieshout
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 16
C. J. W. de Jong
H. M. L. de Jong
W. de Jong
pomper
fabrieksarbeider
sigarensorteerder
 
Brugstraat 18
C. J. van Dijck
sigarenmaker
 
Brugstraat 20
Zes oudere (gebouwd voor 1920) huisjes
A. C. Dekkers
sigarenmaker, sigarenmagazijn
 
Brugstraat 22
J. Meulensteen
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 24
A. Vogels
houtbewerker
 
Brugstraat 26
W. Fr. van den Broek
krantenbezorger
 
Brugstraat 28
J. P. van Hirtum
Th. D. van Hirtum
Ja. Ma. van Hirtum
Tha. Ma. van Hirtum
Wed. G. van Hirtum-van den Broek
fabrieksarbeider
expediteur
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
In 1953 en 1964 woninginrichting F.H. Wijn
Brugstraat 30
J. M. van den Broek
sigarenmaker
Tevens in 1934 een kruideniershandeltje hier
Brugstraat 32
Rijtje woningen in 1924 gebouwd
A. van Kemenade
sigarensorteerder
 
Brugstraat 34
T. W. Smulders
expeditieknecht
 
Brugstraat 36
J. van der Linden
los arbeider
 
Brugstraat 38
P. H. de Hoog
molenaar
 
Brugstraat 40
A. C. van Mierlo
F. van Mierlo
schilder
sigarenmaker
 
Brugstraat 42
J. A. C. Gudden
J. Fr. Gudden
wever
meesterknecht
 
Brugstraat 44
F. J. van Mierlo
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 46
P. J. van de Ven
grondwerker
 
Brugstraat 48
J. J. van Hout
sigarenmaker
 
Brugstraat 50
H. A. Wernaart
Wed. A. Brands-Vogels
onderbaas
zonder beroep
Het echtpaar Brands-Vogels heeft in 1933 nog hun gouden huwelijksfeest kunnen vieren; een maand later overleed de 75-jarige echtgenoot
Brugstraat 52
H. Timmers
chauffeur
 
Brugstraat 54
Verschillende oudere panden; als een van de laatste van de Brugstraat omstreeks 1967 gesloopt
P. A. J. Beks
W. van Tuijn
aannemer
magazijnbediende
 
Brugstraat 56
M. Linders
arbeider
In 1953 hier de Zuid-Holl. Kaashandel
Brugstraat 58
M. van den Heuvel
houtbewerker
 
Brugstraat 60
G. Wouters
ploegbaas N.S
 
Brugstraat 62
J. A. A. van Gils
M. J. Molenaar
kantoorbediende
timmerman
 
Brugstraat 64
A. D. H. van Huygevoort
meubelmaker
 
Brugstraat 68
Woningrij, in 1927 gebouwd
P. W. de Rooij
houtbewerker
Foto avn de rij omstreeks 1966.

In 1953 op 80 Sevens karton- en papierverwerkende industrie.
In 1953 aan het end op 82 café 't Molenrad, in 1964 café Linsen (New City Bar)
Brugstraat 70
J. Kapma
E. Aa. van der Harst
machinist N.S
verpleegster
Brugstraat 72
C. P. Vuijk
machinist N.S
Brugstraat 74
P. J. van der Steen
Pa. Ca. van der Steen
grondwerker
fabrieksarbeidster
Brugstraat 76
J. M. Talboom
timmerman
Brugstraat 78
L. J. Wernaert
sigarenmaker
Brugstraat 80
W. A. Schreuder
agent van politie
Brugstraat 82
Café H. Janssens-Deijsselbloem
H. Janssens

bezorger en chauffeur
Brugstraat 84
Hier werd al een 'watermolen tot Scimmelen' in 1379 genoemd. In 1867 werd er een nieuwe molen neergezet; sloop van het monumentale complex in 1956
N.V. van der Putten's Graanhandel
 
De Woenselse Watermolen. De gemeente kocht de markante watermolen in 1935 aan en dat zou de 'sanering' in 1956, betekenen. Achteraf bekeken hadden ze het complex makkelijk kunnen behouden en laten integreren in de bebouwing van de TH-campus, b.v. als studentencentrum of andere functie; de plek waar vroeger het molencomplex stond, is nu onbebouwd groen
Hier ligt in 1934 de Dommel en is er een bruggetje (de Molenbrug geheten) vanwaar men verder naar Tongelre kan reizen. Bij de aanleg van het TU-terrein heeft men de Dommel 70 meter naar het noordwesten verplaatst. Er kwam in het verlengde van de oude Brugstraat een brede toegangsbrug; tegenwoordig heet de straat hier Den Dolech
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Brugstraat 1
Winkels (±1929 gebouwd) aan een soort pleintje bij de ingang van de straat; op de vluchtheuvel hier brandt in 1934 een oliebollenkeet af (vlam sloeg in de kokende olie)
G. van den Broek
zonder beroep
In 1953 en 1964 drankengroothandel Timmers en Zn.
Brugstraat 3
Wed. J. W. van Bommel-de Jong
winkelierster (kruidenierswaren)
Ook in 1953 kruidenier van Bommel, in 1964 Broeders-van Bommel
Brugstraat 5
J. A. M. Roij
H. Teunissen
Ha. Ma. van Roij
slager, slagerij
houtbewerker
dienstbode
In 1953 en 1964 slager Jos Achten
Brugstraat 7
P. B. de Poorter
W. van den Heuvel
La. Aa. Ma. Taabe
kapper
kapper
fabrieksarbeidster
Ook in 1953 en 1964 kapper/ tabakszaak W. v.d. Heuvel
Brugstraat 9
J. Herrijgers
zonder beroep
Hier in 1934 een handel in aardappelen, groenten en fruit; in 1953 J.M. van Steen, tabakszaak
Brugstraat 9-A
Woningrijtjes 1926-1927.
Het eerste deel (9A-23?) huizen met platte daken.
Verderop rijtjes met een puntdak-woning aan begin en end
F. C. van Schoonderwalt
drukker
 
Brugstraat 11
N. B. Aarts
commies N.S
 
Brugstraat 13
J. G. M. Fuchs
timmerman
 
Brugstraat 15
G. J. D. Pasman
machinist
 
Brugstraat 17
M. H. Meeuwis
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 19
J. van Bakel
zonder beroep
 
Brugstraat 21
G. L. M. Mol
fitter
 
Brugstraat 23
A. van Ooijen
L. J. van Ooijen
W. van Ooijen
bankwerker
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Brugstraat 25
J. A. Segers
J. W. Hendriks
kabelmonteur
stukadoor
 
Brugstraat 25-A
J. M. A. van Ginneken
Huisvr. C. Vialle-Bockhorn
timmerman
zonder beroep
 
Brugstraat 25-B
P. H. M. Burgers
onderbaas
 
Brugstraat 25-C
J. Wijn
J. Wijn
kantoorbediende
zonder beroep
 
Brugstraat 27
L. G. P. Bol
timmerman
 
Brugstraat 29
J. A. C. de Wit
brievenbesteller
 
Brugstraat 31
J. Winters
machinist N.S
 
Brugstraat 33
C. Melis
P. J. J. van Bommel
controleur
chauffeur
 
Brugstraat 35
H. Zijlstra
timmerman
 
Brugstraat 37
J. L. Staaijen
winkelier
 
Brugstraat 39
J. Meijer
los remmer
 
Brugstraat 41
A. Heijboer
A. C. Korsten
B. Scholing
fabrieksarbeider
machinist
machinist N.S
 
Brugstraat 43
G. W. Hutten
metselaar
 
Brugstraat 45
J. Sibma
L. R. Saris
onderbaas
trijpwever
 
Brugstraat 47
C. J. van Grootel
bakker
 
Brugstraat 49
J. A. Horsten
L. J. Horsten
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Brugstraat 51
M. Iwema
magazijnbediende
 
Brugstraat 53
C. A. Hagoort
klerk N.S
 
Brugstraat 55
L. W. Ector
sigarenmaker
 
Brugstraat 57
A. Fetter
R. L. Teeuwen
slager
koopman
 
Brugstraat 59
H. J. Donkers
steendrukker
 
Brugstraat 61
Y. van Straten
boekhouder
 
Brugstraat 63
C. A. Luysterburg
G. M. A. Luysterburg
arbeider
chauffeur
 
Brugstraat 65
C. J. Klop
G. Verhage
fabrieksarbeider
werkman
 
Hier een landelijk zijstraatje, de Veldstraat
Brugstraat 67
Woonhuizen uit 1929, afbraak ±1967 (de achterste huizen worden een paar jaar eerder gesloopt; op veel foto's zien we het einde van de huizenrij een blinde muur
M. Michielsen
Th. van Gelabbeek
W. van Gansenwinkel
slagerij
fabrieksarbeider
banketbakker
 
Brugstraat 69
P. L. Wernaart
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 71
H. J. W. van Overdijk
J. Vroomen
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 73
N. Kok
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 75
J. A. H. Peeters
J. J. D. van Hal
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Brugstraat 77
W. H. Schellen
kleermaker
 
Brugstraat 81
J. IJpe
machinist N.S
 
Brugstraat 83
J. M. van Gerwen
reparateur
 
Brugstraat 85
A. F. P. van Kleef
arbeider N.S.
 
Brugstraat 87
M. Nagtzaam
stratenmaker
 
Brugstraat 95
Twee oude pandjes bij de watermolen
P. Berkvens
sigarenpakker
Brugstraat 97
J. Bogers
W. Bogers
reclametekenaar
molenaarsknecht
Foto van het zeer oude pandje met trapgeveltje, in 1960 kort voor de sloop; nummer 95 is dan reeds gesloopt


De Veldstraat slingert zich noordelijk van de Brugstraat tussen de velden langs de Dommel en komt uit op de Boomstraat. Op deze plek ligt het voetbalveld van Victoria.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Veldstraat 2
Alles omstreeks 1960-1965 gesloopt
A. van de Rijdt
fabrieksarbeider
Foto, sloop ±1967
Veldstraat 2-A
W. C. van Galen
arbeider
Veldstraat 4
J. Swinkels
M. Swinkels
onderbaas
grondarbeider
Mogelijk is dit een pand in een zijpad gelegen, achter de huizenrij aan de Broekscheweg
Veldstraat 1
J. van Dorst
M. van Boekel
grondarbeider
landbouwer
De grote boerderij van Jan en Marie van Boekel, in een bocht van de Veldstraat nabij de Dommel (foto)
Veldstraat 3
J. C. Wernaart
Wed. J. Wernaart- Brouwers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Veldstraat 5
J. Hendriks
glasblazer
Mogelijk waren dit 2 zeer kleine huisjes achter de Brugstraat, rechts op foto
Veldstraat 7
H. van Erp
zonder beroep


De Boomstraat is een landelijk weggetje dat vanaf de plek waar Broekseweg overgaat in Eckartseweg oostelijk loopt door de velden en uiteindelijk doodloopt nabij de Dommel. Alle bebouwing moest hier wijken voor de aanleg van de rondweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boomstraat 2
Tweekappertje nabij de hoek Takstraat, gesloopt 1965
P. J. Walravens
W. Moors
Wed. C. Walravens-Moors
fabrieksarbeider
arbeider
zonder beroep
 
Boomstraat 4
W. J. Vermeulen
arbeider
 
Boomstraat 6
Boerderij nabij de hoek Eckartseweg
J. Hendrikx
J. A. H. Leenders
L. Hendrikx
petroleumventer
blauwverver
fabrieksarbeider
 
Boomstraat 1
Twee boerderijtjes bij de driesprong met de Takstraat, sloop 1960
J. G. M. J. Timmermans
P. Heijmans
chauffeur
grondwerker
In 1953 en 1959 E. Blom, groentehandel
Boomstraat 3
K. Hinsen
sigarenmaker
 
Boomstraat 5
Kleine, verkrotte huisjes
H. Bogers
opperman
 
Boomstraat 7
G. L. Nijhoff
arbeider
 
Boomstraat 9
P. Verleijsdonk
sigarenmaker
 
Boomstraat 11
A. M. Antonissen
metselaar
 
Boomstraat 13
Boerderij nabij de hoek Broekseweg
A. Rooijakkers
M. Rooijakkers
Ph. Rooijakkers
vrachtrijder
landbouwer
vrachtrijder
Tevens hier in 1934 Rooijakkers & Zn., brandstoffenhandel


De Takstraat is een landelijke weg die achter de Eckartseweg door de velden loopt vanaf de Boomstraat. De Twijgstraat is een dwarsverbinding tussen Takstraat en Eckartseweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Twijgstraat 2
Boerderij
A. M. van de Water
C. van de Water
P. A. L. van de Water
chauffeur
expediteur
chauffeur
Foto, sloop ±1967; in 1940 zit hier de handel in zand en grint van de gebroeders v.d. Water; in 1944 is er brand in het schuurtje en de twee er spelende kinderen Keesje en Bertus, 3 en 2 jaar oud, zijn dusdanig gewond dat ze overlijden
Takstraat 1
Boerderij nabij de driesprong kruising met de Twijgstraat
H. de Haas
landbouwer


De Onze Lieve Vrouwestraat is in 1934 een kort verbindingsstraatje tussen de Broekseweg en de Oude Torenstraat. Tegenwoordig is het de naam van een langer stuk rondweg dat hier overheen is komen te liggen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Onze Lieve Vrouwestraat 2
Kerk 1931 gebouwd door de Haarlemse architect J. Bekkers, 1995 sloop
O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
parochiekerk
Dat 'altijddurende' moeten we maar met een korrel zout nemen; in 1974 is de parochie gesloten en wordt de kerk gebruikt als kinderspeelpaleis; sloop in 1995 van het nogal markante gebouw
Onze Lieve Vrouwestraat 4
pastorie
A. de Vries
Ea. van Roijen
pastoor
dienstbode
 


De Oude Torenstraat loopt van de Nieuwe Dijk naar de Broekseweg. Dwars door de velden die bekend stonden als "Rapenland".

Molen
Aan de Oude Torenstraat, midden in de Rapenlands velden staat een molen, "De Hoop".

In 1937 brandt de wind-korenmolen uit 1868 binnen 2 uur als een fakkel geheel af.
De oorzaak van de brand is onbekend en de verzekering dekt de schade.

De weg hier op de voorgrond is de Oude Torenstraat. Rechts van de molen ligt het huis van de molenaar (Oude Torenstraat 3A). Op de achtergrond zien we de Oude Toren en de punt van de kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand steekt er ook nog net bovenuit

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oude Torenstraat 2
Vier verspreide huizen halverwege de Nieuwe Dijk en de Kaakstraat
H. de Laat
groentenventer
 
Oude Torenstraat 4
J. Dames
J. van Mierlo
tuinman
tuiniersknecht
In 1953 aardappelgroothandel N. van Holstein
Oude Torenstraat 4-A
A. van Aspert
Wed. J. van Aspert-Hellings
chauffeur
zonder beroep
 
Oude Torenstraat 6
W. H. Jansen
arbeider
 
Oude Torenstraat 6-A
De oude jongensschool
groepshoofdkwartier Padvinders
St Michael-groep katholieke verkenners
Foto; in 1953 worden hier Pas' Stijlmeubelen verkocht
Oude Torenstraat 8
Huisje naast de oude school
H. van Dam
J. A. van Dam
grondarbeider
fabrieksarbeider
 
Oude Torenstraat 10
oud losstaand pandje
P. van Hoek
schoenmaker
 
 
Hiertussen wordt in 1934 woningbouw voorbereid; de latere huizen 8-16 zijn van ±1936; deels gesloopt, deels nog bestaand
Oude Torenstraat 20
Klein rijtje nieuwere huizen, tegenover het schoolgebouw; gesloopt bij aanleg rondweg
M. J. Vennix
kantoorbediende
 
Oude Torenstraat 22
A. F. M. de Wit
J. F. Geerings
J. J. M. de Wit
W. J. de Wit
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
glasblazer
brievenbesteller
 
Oude Torenstraat 24
L. van Kemenade
P. Dekkers
onderbaas
sigarenmaker
 
Oude Torenstraat 36
Hoek Broekseweg; achter het pand ligt (later?) een grote Dahliatuin
G. W. Boogers
sigarenmaker
Foto, in 1953 en 1964 Van der Kaa, brandstoffenhandel (kolenboer)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oude Torenstraat 1
Waarschijnlijk twee kleine oude huisjes, hoek Nieuwe Dijk
Wa. Ma. Verdonschot
zonder beroep
 
Oude Torenstraat 3
Pa. van der Sank
zonder beroep
 
Oude Torenstraat 3-A
Dubbelhuis bij de molen (uit 1868)
W. Raaijmakers
graanmolenaar
Foto, huisje bij de molen.
In 1937 brandde zijn 60-jarige wind-korenmolen als een fakkel geheel af; in 1953 en 1959 op 3A meelhandel W. Raaijmakers & Zn
Oude Torenstraat 5
E. J. Josiassen
fabrieksarbeider
Oude Torenstraat 7
Stokoud huisje (met bedstedes) naast de Oude Toren, bij splitsing Kaakstraat/ Schakelstraat, gesloopt ±1957
A. van Rooij
melkslijter
Toon van Rooij vestigt zich in 1916 vanuit St Oederode in Woensel; de melkboer heeft in dit kleine huisje een gezin met 13 kinderen
 
De Oude Toren, gebouwd in 1419, tegenwoordig adres Oude Torenstraat 1
 
 
De Toren heeft in adresboek 1934 geen apart adres; zal wel op 9 geadresseerd moeten worden
Oude Torenstraat 9
Achter de Oude Toren
Algemene Begraafplaats
 
In 1934 is dit nog van beperkte grootte; later wordt het terrein uitgebreid
Oude Torenstraat 31
 
P. J. van Ginkel
aannemer en timmerman
 
Gezien de huisnummering is hiertussen nog een woningrij gepland. Het zal wel onderdeel zijn geweest van het in 1926 geplande nieuwbouwbuurtje Wodanplein (achter de Oude Toren, aan de Eckartseweg). Maar het bouwplan gaat niet door en hier komt in 1970 de Vroenhof op de plaats van het geplande Wodanplein
Oude Torenstraat 61
Tegenwoordig is dit Oude Torenstraat 17, gebouwd 1932
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
Later wordt het een meisjesschool (Mariaschool, 1959). Tegenwoordig bedrijfsruimte voor creatieve geesten

Oude Toren
De Oude Toren zou in 1419 zijn gebouwd. Op de plek had daarvoor een houten kerk gestaan en veel vroeger zou het een heiligdom gewijd aan Wodan zijn geweest.

Na de Vrede van Munster kwam de kerk in handen van de protestanten. De torenspits was vroeger enorm hoog, de toren reikte tot 63 meter hoog. Maar in zo'n open Woensels land was dat in 1800 fataal: de bliksem sloeg in en de torenspits en het schip van de kerk werden verwoest.
De toren werd wel hersteld. Die toren had meer dan alleen een religieuze functie en herstel kwam op rekening van de 2150 inwoners van de toenmalige gemeente Woensel. Wel werd er bezuinigd: de nieuwe torenspits reikte veel minder hoog en de toren van 1801 reikte nog maar tot 43 meter.
Van herstel van het schip werd afgezien. De kerk was nog maar net terug in bezit gekomen van de katholieke kerk en die koos voor de goedkopere optie om terug te vallen op de oude schuurkerk aan de Woenselsestraat, waar de katholieken tot 1795 noodgedwongen tijdens de protestantse overheersing dienst hadden gehouden. Het schip van de oude kerk werd gesloopt.

Op de foto rest van de kerk alleen nog een kale toren. Later wordt er aan deze zijde, waar eens het schip was (de contouren zijn nog altijd zichtbaar), een mortuarium tegenaan gebouwd.
Heel vaag in de verte zien we tussen de bomen de huisjes aan de Schakelstraat.

Deze ansicht werd overigens in 1940 verstuurd door Martin Roestenburg uit Acht. Om de oplossing van een prijsvraag in het Kleuterblaadje van drukkerij Spaarnestad (voor een van zijn kinderen?) in te zenden. Martin Roestenburg wordt later bekend als een niet onverdienstelijk schilder. De Oude Toren zal hij kennen als de voormalige woon- en werkplaats van Jan Kruysen, een andere Eindhovense kunstschilder.

De Zooijstraat loopt van de Woenselsestraat, eerst parallel met de Nieuwe Dijk, kruist de Oude Torenstraat en loopt dan met een grote boog naar de Oude Toren.
Aan de kant van de Woenselsestraat staat wat verspreide bebouwing. De straat is inmiddels verdwenen. Tegenwoordig is hier zo ongeveer de Rapenlandstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Zooijstraat 1
alles gesloopt
A. Smits
F. C. Smits
P. W. Smits
kleermaker
fabrieksarbeider
bankwerker
 
Zooijstraat 3
Th. L. Swinkels
rangeerder N.S
 
Zooijstraat 5
J. Lodewijks
J. F. Lodewijks
magazijnknecht
machinist
 
Zooijstraat 7
J. Sleegers
landbouwer
Boerderijtje bij de kruising met de Oude Torenstraat, nabij de Nieuwe Dijk

De Schakelstraat loopt van Kloosterdreef naar Oude Torenstraat.
Nabij de Oude Torenstraat is er een rijtje huisjes. Tegenwoordig heet het hier de Byrdstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Schakelstraat 2
alles gesloopt
L. Coolen
fabrieksarbeider
Schakelstraat 4
J. van de Werering
P. J. van Nunen
arbeider
grondarbeider
Schakelstraat 8
P. G. van Nunen
fabrieksarbeider
Schakelstraat 10
J. Scheepers
landbouwer

 

3 Eckart

Kasteel Eckart en omgeving, dienstwoningen en boerderijen hebben in 1934 adres aan de Eckartseweg. Tegenwoordig heet een gedeelte hier Nuenenseweg en is een gedeelte verdwenen onder de villabuurt Oude Gracht-Oost.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Eckartseweg 2
Nu Nuenenseweg 2, gebouwd 1905, gemeentelijk monument
Fr. J. van Hoorn
Ga. Ja. van Hoorn
J. van Hoorn
kantoorbediende
zonder beroep
zonder beroep
 
Eckartseweg 4
Hoeve bij kasteel Eckart
F. H. Vlems
P. Verberne
voerman
landbouwer
 
Eckartseweg 22
 
J. K. van der Stel
zonder beroep
 
Eckartseweg 44
L. Verberkt
chauffeur
 
Eckartseweg 70
W. van Mol
magazijnmeester
 
Eckartseweg 1
Kasteel Eckart, nu Nuenenseweg 1; verbouwd 1830, 1905
Jhr. Mr. J. T. M. Smits van Oijen
Aa. Ca. van der Voort
lid van Gedeputeerde Staten
dienstbode
Pa Th. G. M. Smits had het kasteel in 1899 gekocht; hij kocht zich in 1909 een adellijke titel. Zoon J.T.M. Smits van Oijen (de dubbele naam mag hij vanaf 1926 gebruiken) wordt in 1937 voorzitter van de landelijke automobielbond (K.N.A.C.); daarnaast is hij burgemeester van Nuenen.
In 1937 wordt het kasteel aangekocht door de congregatie broeders Norbertijnen om een 'succursaalhuis ter verpleging van geesteszieken' te beginnen; het wordt St Jozefdal genoemd; tegenwoordig kennen we het als Eckartdal
Eckartseweg 3
Koetshuis, gebouwd 1907 en nu een monument (adres Nuenenseweg 1-05)
W. Fr. Hikspoors
tuinbaas
Willem Hikspoor (1893, Liessel - 1906, Vught); in de oorlog maakt hij de Duitsers wijs dat hun tanks te zwaar zijn om de brug over de Dommel over te kunnen; ze moeten omrijden; door deze 'heldendaad' krijgt de brug (die tot dan toe Eckartse Brug had geheten) de naam Willem Hikspoorbrug
Eckartseweg 5
Boerderij uit 1793 tegenover het kasteel, 1949 afgebrand; nu adres Nuenenseweg 1-03
 
 
 
Eckartseweg 7
Boerderijen nabij de splitsing Eckartseweg/ Koudenhovenseweg
H. de Brouwer
landbouwer
 
Eckartseweg 9
H. Dijsselbloem
P. J. Brouwers
landbouwer
landbouwersknecht
 
Eckartseweg 11
Boerderij Het Zwaantje, ±1750, nu restaurant aan de Icaruslaan 28A, Rijksmonument
H. van Cleef
timmerman
 
Eckartseweg 13
Boerenhuisje
P. van den Heuvel
tuinman
 
Eckartseweg 15
Grote boerderij
J. J. Tax
Ja. Kersten
chauffeur
dienstbode
Jan is chauffeur voor wijnhandel Boex; de familie Tax-Kersten heeft 10 kinderen

Eckart
Een ansicht uit 1932 waarop de oprijlaan van kasteel Eckart is afgebeeld. De kaarsrechte weg leidt linea recta naar het kasteel. Links gaat de Eckartscheweg verder richting Nuenen.

De oprijlaan is in 1912 aangelegd. Op de sokkels staan leeuwen met een wapen in de klauwen en ECKART op het voetstuk gebeiteld.
Daarbij had de nieuwbakken jonker Smits zich niet goed geïnformeerd. Hij had op het wapen namelijk dat van een Beierse familie Eckart laten beitelen. Dat wapen had echter niets te maken met het Eckart bij Eindhoven. En Smits van Oijen zelf had nog geen wapen dat hij kon gebruiken.

Toen de Norbertijnen het kasteel kochten werden de leeuwen verwijderd. Een van de leeuwen kwam uiteindelijk na wat omzwervingen op een Groesbeeks bungalowpark terecht.

Jozefdal
Een ansicht uit 1938, nadat de Norbertijnen het landgoed aangekocht hadden en het St Jozefdal hadden gedoopt. De boel wordt in 1938 ingezegend.

De inrichting van Smits van Oijen wordt enigszin versoberd om bij de grijze Norbertijnen te passen.
Op de zolder is een slaapzaal met ruimte voor 60 verpleegden. Die moeten 's nachts dan wel proberen door het getik van het zware torenuurwerk boven hun hoofden heen te slapen. En dan nog worden ze elk uur door het luide gebeier gewekt.


De Eckartseweg ligt in het verlengde van de Broekseweg en verbindt het oude gehucht Broek met Eckart.
Op de site van de Eckartseweg, Eckartseweg van A naar Z staan heel veel oude foto's van de bewoners, huizen en de omgeving.

Anders dan bij de Broekseweg wordt de Eckartseweg niet geheel gesloopt bij de aanleg van de nieuwe buurten Oude Toren (1971-1973) en Rapenland (de bulk 1964-1965, daarna nog vele jaren van 'postzegelplannen').
Grote delen van de oude straat hebben hun plekje gekregen tussen de nieuwbouw. Al doet het nu soms wat vreemd aan, oude rijtjes tussen de hoge flats en de saaie rijtjes jaren-60-nieuwbouw, het is altijd nog beter dan een totale sloop.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hier begint in 1934 de bebouwde kom; het deel wat we nu kennen als Eckartseweg Noord
Eckartseweg 200
Afgebroken; hier ligt nu het wegdek van de verbinding Drosserstraat-Eckartseweg
J. H. Sanders
metselaar en caféhouder
In 1915 staat dit al bekend als café Vogelenzang Eckart van Sanders; gebruikt o.a. voor politiehonden-training; in 1940 H. Sanders Vermeltfoort. In 1953 café Vogelenzang
Eckartseweg 202
Gebouwd 1924-1928; de eerste oude huisjes die tegenwoordig nog behouden zijn, nu de Eckartseweg Noord 202-206
H. Clement
bakker
 
Eckartseweg 204
C. Th. Buijs
stratenmaker
 
Eckartseweg 206
J. Dekker
timmerman
 
Hier ligt in 1934 nog een open veld; er wordt in 1955 een rij woningen gebouwd
Eckartseweg 240
Rij woon- en winkelhuis, gebouwd 1928-1930
H. J. L. J. Dohmen
M. H. Coolen
T. de Jong
sigarenmaker
caféhouder
sigarenmaker
 
Eckartseweg 242
A. P. J. Abrahams
J. J. Abrahams
timmerman
timmerman
 
Eckartseweg 244
A. A. de Rooij
gemeentearbeider
 
Eckartseweg 246
F. Hakkens
magazijnknecht
 
Eckartseweg 248
H. B. Sluiter
elektricien
 
Eckartseweg 250
P. J. de Feijter
timmerman
 
Eckartseweg 252
D. G. Klop
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 254
G. M. Bakers
sigarenmaker
 
Eckartseweg 256
F. J. C. van de Wiel
glasblazer
 
Eckartseweg 258
C. P. J. Verstraten
techniker
In 1990 garage A. Saedt
Eckartseweg 260
J. van Heumen
J. van Heumen
arbeider
fabrieksarbeider
In 1934 hier tevens handel in kruidenierswaren.
Joh. van Heumen en Maria A. van de Coolwijk vierden in 1942 hier hun 45-jarig huwelijksfeest
Eckartseweg 262
E. Lottrincx
W. P. Hoes
fabrieksarbeider
winkelier (manufacturenhandel)
In 1942 en 1953 manufacturenwinkel A. Veneman
Eckartseweg 264
Eerste deel van een woniingrij uit 1928, nu nog bestaand als Eckartseweg Noord 264-274
D. A. Visser
kantoorbediende
 
Eckartseweg 266
H. J. Dolmans
machinist N.S
 
Eckartseweg 268
J. B. van Waayenburg
arbeider
 
Eckartseweg 270
F. Hinderlnk
G. Rikken
L. J. van Bergen
kantoorbediende
fabrieksarbeider
polijster
 
Eckartseweg 272
G. C. Verheijen
reiziger
 
Eckartseweg 274
G. W. Poot
fitter
 
Eckartseweg 276
De rest van de woningrij uit 1928 wordt gesloopt.
Hier ligt nu de flat (1982) langs de Europalaan (Gen. Reyndersweg 1-85)
G. C. van Vorstenbos
bankwerker
 
Eckartseweg 278
B. W. Veldhuis
gasfitter
 
Eckartseweg 280
Aa. van Bijnen
dienstbode
 
Eckartseweg 282
C. A. Smolders
machinist N.S
 
Eckartseweg 284
G. A. van den Wildenberg
timmerman
 
Eckartseweg 286
W. M. de Rooij
schilder
 
Eckartseweg 288
H. P. J. Franken
kassier
 
Eckartseweg 290
C. van der Heijden
Fr. van der Heijden
H. W. van der Heijden
fabrieksarbeider
schilder
schilder
 
Eckartseweg 292
C. J. Vroege
rijwielhandelaar
 
Eckartseweg 294
H. A. J. Heuvelmans
gemeentearbeider
 
Hiertussen is in 1934 een open ruimte waar de bovengrondse electriciteitsleiding de straat kruist
Eckartseweg 296
Woonhuizen en 1 winkelhuis, 1928; sloop ±1982; hier is nu de Europalaan
J. A. Leenhouwers
caféhouder, zadelmakerij
Ook in 1964 nog altijd zadelmakerij J. Leenhouwers
Eckartseweg 298
A. J. Veneman
Ma. Fa. Boons
sigarenpakker
werkster
 
Eckartseweg 300
A. Vlleger
stratenmaker
 
Eckartseweg 302
W. H. van Nunen
sigarenmaker
 
Eckartseweg 304
J. P. van Balen
bankwerker
 
Eckartseweg 306
A. de Jonge
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 308
E. A. Capel
steendrukker
 
Eckartseweg 310
Nu het eerste huis van de Eckartseweg-Zuid, gebouwd 1923
J. de Greef
fabrieksarbeider
In 1953 deed J. de Greef hier in auto's, in 1964 zijn autosloperij; in 1992 Bully curiosa
Eckartseweg 312
1929
J. C. Vingerhoets
M. van der Kolk
handelsagent
bankwerker
 
Eckartseweg 314
Een oud pandje dat uit 1887 zou stammen, maar inmiddels door verbouwingen geheel verpest is
J. Scholtze
timmerman
Tevens handel in kruidenierswaren
Eckartseweg 316
Tweekappertje, (foto) oorspronkelijk uit 1923, tegenwoordig enigszins verbouwd (nu Eckartseweg Zuid 316-318)
J. H. Hendricks
J. H. Hendrix
P. Hendricks
W. Hendricks
Wa. Ja. Hendricks
tuinman
grondwerker
chauffeur
magazijnbediende
modiste
 
Eckartseweg 318
Arn. A. A. Vroomen
timmerman, kruidenierswaren
Kruidenierster Jantje Vroomen staat altijd op post voor haar huis en is een wandelend nieuwsblad met de bijnaam "het Eindhovens Dagblad"
 
In 1934 nog open ruimte waar ±1938 de nrs. 318A en B verrijzen
Eckartseweg 320
Woonhuizen en 1 winkelhuis, 1928 gebouwd; (nu Eckartseweg Zuid 320-328)
G. J. Oevermans
J. A. H. Wagemans
slager
slager, slagerij
Slagerij "Eckart"; in 1940 en 1975 kapper/ parfumerie/ tabakszaak Cor. Cuijten
Eckartseweg 322
J. W. Stoppelenburg
grondarbeider
 
Eckartseweg 324
H. H. Wilms
L. Storms
employé
houtbewerker
 
Eckartseweg 326
P. J. van Lierop
sigarenmaker
 
Eckartseweg 328
M. M. van Rijswijk
orthopedische schoenmakerij
Ook in 1964 hier nog altijd de schoenwinkel van G. van Rijswijk
Eckartseweg 330
Pand uit 1928
Wed. P. Dekkers
kruidenierswaren
In 1940 en 1964 G. Dekker, groenten, chocolaterie; in 1975 H.H. van Nooij, woningstoffen. In 1985 stichting Eljepe
Eckartseweg 332
H. J. van Ravesteijn
beambte N.S.
In 1953 winkel "Bloemenlust" (Gerritje Dekker)
Eckartseweg 334
J. Poelman
klerk N.S
Poelman heeft er later ook een kapperszaak
Eckartseweg 336
Huisje uit 1925, foto
H. van Hedel
M. van Hedel
Ca. Aa. van Hedel
wever
grondwerker
naaister
 
Eckartseweg 338
Verschillende panden, 1928-1930; (nu Eckartseweg Zuid 338-346)
P. L. Donkers
zonder beroep
In 1959 cuisinier Ed van Dungen, in 1964 noemt hij zich bakker
Eckartseweg 340
H. J. Eijkelenburg
ploegbaas N.S
 
Eckartseweg 342
A. J. van der Dennen
J. van der Dennen
J. Fr. Th. van der Dennen
Th. Fr. C. van der Dennen
A. van der Dennen
draadbewerker
sigarenmaker
sigarenmaker
kantoorbediende
zonder beroep
 
Eckartseweg 344
A. Capel
houtzager
 
Eckartseweg 346
J. B. Mertens
metselaar
In 1964 en 1982 gordijnenzaak Buteyn-de Bree
Eckartseweg 348
Cafépand, 1928
W. M. Croijmans
bankwerker
In 1940 café De Vogelvriend (Jo van Buul-Wubbels), in 1953 café Eckart, in 1959 café W. van Rooij, in 1964 Eckart (N. Gloudemans), in 1975 café Willems, in 1980 De Peppel, in 1982-1985 café De Pul, in 1986 café Oud Eckart, in 1987-1990 Williams Place, 1991 café Happy-Wezen, in 1995 en 2011 Ons Kaffee
Eckartseweg 350
Los huis, 1927
J. Werrens
kermisreiziger en orgelverhuurder
Werrens is bekend met zijn grote danstent ('de grootste van het land') waarmee hij het land afreist.
In 1953 Jac Werrens Stevens, verhuur marktkramen, in 1964 en 1980 J. Werlotte-Werrens tentverhuur en textiel
Eckartseweg 352
Gebouwd in 1930, nog steeds een markant pand
G. Vervooren
machinist N.S
 
In 1934 is hier een open ruimte; hier zijn dan plannen om nieuwbouw neer te zetten; daarvoor is voor de ruimte links de straatnaam Wodanplein gereserveerd (want het is een veld achter de Oude Toren, wat volgens historici oorspronkelijk een locatie van een aan Wodan gewijd heiligdom was geweest; "Wodansel" zou dan weer de oorsprong van de naam Woensel zijn
Eckartseweg 354
Lange woningrij (met in het midden, tussen nr. 368 en 370, een knik), gebouwd in
1927.
Het laatste huis (384) is later eraf gesloopt.
Wed. A. M. Josiassen-de Meester
zonder beroep
 
Eckartseweg 356
P. Faas
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 358
J. R. Bonninga
radiotechnicus
 
Eckartseweg 360
L. J. G. Kempel
elektricien
 
Eckartseweg 362
C. A. Michels
constructeur
 
Eckartseweg 364
D. J. Smit
R. Gill
onderbaas
vulcaniseur
 
Eckartseweg 366
J. van de Velde
arbeider
 
Eckartseweg 368
A. Oppers
J. W. Oppers
chauffeur
metaaldraaier
 
Eckartseweg 372
J. du Bois
metselaar
In 1959 en 1964 M. du Bois, coupeuse
Eckartseweg 374
F. P. de Bruijn
R. C. Blommaert
metselaar
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 376
J. Th. F. de Ruijter
machinebankwerker
 
Eckartseweg 378
F. Baljet,
fijnbankwerker
 
Eckartseweg 380
R. Niemeyer
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 382
R. Hummel
Ra. Hummel
bankwerker
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 384
Op deze plaats is nu de zijstraat Nansenstraat (1970) gekomen
J. J. M. Wouters
magazijnmeester
 
Eckartseweg 386
De rij woningen 386-402, bouw gestart in 1933, is blijkbaar nog niet gereed als het adresboek wordt samengesteld; slechts 2 bewoond
J. W. v.d. Kerkhof
kruidenier
In 1940 en 1964 kruidenier Harrie van Nistelrooij-van Roij, in 1975 supermarkt G.G. Markt 1. In 1980 en 1992 dierenzaak De Oude Toren
Eckartseweg 390
M. van de Meerakker
zonder beroep
In 1975 op 390 garage W.H. van Nistelrooij


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hier ligt het punt waar de Nieuwe Dijk, Stoutheuvel en Sonse Dijk samenkomen met de Eckartseweg (die dan een bocht naar het oosten maakt). Vanaf hier begint de bebouwde kom langs de Eckartscheweg.
Tegenwoordig vinden we op deze kruising het wegdek van de Kennedylaan, ongeveer 50 meter zuidelijk van de fietstunnel Pattonlaan/ Melpomestraat
Eckartseweg 17
Lange rij van woonhuizen 1929-1930; de rij lag schuin tegenover de nog bestaande huisnrs. 202-206.
Aan de oneven kant is alles gesloopt voor de aanleg van de Kennedylaan
J. A. van Doesselaere
stratenmaker
 
Eckartseweg 19
J. W. van de Kerkhof
koopman
 
Eckartseweg 21
A. Kantelberg
sigarenmaker
 
Eckartseweg 23
W. Oversteegen
Ha. van Zwol
koopman
zonder beroep
Wim Oversteegen is actief voor de CPH (communistische partij); als hij met zijn T-Ford 's avonds affiches gaat opplakken, wordt hij gevolgd door de politie; als hij links afslaat, wordt hij klem gereden en hij krijgt met getrokken revolver een bekeuring, omdat hij zijn hand niet zou hebben uitgestoken
Eckartseweg 25
P. J. J. van der Heijden
schilder
Piet van der Heijden, uit de Bommelerwaard gekomen om bij Philips te werken; na zijn contract van 3 jaar wordt het echter niet verlengd omdat hij een actief communist is
Eckartseweg 27
A. Th. A. Hanssen
C. M. C. van de Wiel
timmerman
metaalklinker
 
Eckartseweg 29
F. J. Smulders
slager
 
Eckartseweg 31
F. van Otterdijk
kantoorbediende
 
Eckartseweg 33
P. Boot
kantoorbediende
 
Eckartseweg 35
J. Vermeltfoort
M. F. Vermeltfoort
metselaar
metselaar
 
Eckartseweg 37
A. W. van Gennip
Aa. Ma. Ga. van Gennip
P. J. van Gennip
kantoorbediende
kantoorbediende
zonder beroep
 
Eckartseweg 39
B. C. Kuiten
chef op een sigarenfabriek
 
Eckartseweg 43
A. M. de Groot
kantoorbediende
 
Eckartseweg 45
A. A. A. van den Akker
E. A. van den Akker
G. F. Reinders
J. H. van den Akker
J. J. W. van den Akker
bankwerker
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Eckartseweg 47
Gé den Haan
A. C. den Haan
ambtenaar N.S.
beambte N.S.
 
 
In 1939 worden hiertussen woonhuizen gebouwd (47-E t/m 47-I)
Eckartseweg 49
Woningrij gebouwd 1928; gesloopt.
Achter de huizen lag het sportterrein van Concordia Woensel
C. Hart
M. Hart
kruidenier
winkelier
 
Eckartseweg 51
J. L. Boons
W. A. van Gennip
stoker
handelsbediende
Van Gennip is in de oorlog actief voor de Nederlandsche Unie
Eckartseweg 53
F. J. Lammle
metselaar
 
Eckartseweg 55
E. W. Ragas
J. M. Ragas
Wed. G. B. Ragas-Hammelrath
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Eckartseweg 57
Ja. Ma. van Rooij
Wed. J. van Rooij-Hagelaars
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Eckartseweg 59
C. Vroomen
chauffeur
 
Eckartseweg 61
G. H. Dekker
Wed. P. J. van Wijgerden
koopman (in groenten en fruit)
zonder beroep
 
Eckartseweg 63
A. van de Leest
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 65
A. van Arkel
monteur
 
Eckartseweg 67
A. Nobels
D. H. de Feijter
monteur
timmerman
 
Eckartseweg 69
J. G. van der Meijden
Ja. van der Meijden
P. van der Meijden
schipper
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 71
Wed. G. Linders-de Haas
zonder beroep
 
Eckartseweg 73
J. H. G. Linders
letterzetter
 
Eckartseweg 75
Woonhuizen en een café, gebouwd 1928.
Gesloopt voor aanleg bebouwing langs de Kennedylaan
W. B. C. van de Ven
letterzetter
 
Eckartseweg 77
J. A. Vivie
assistent N.S.
 
Eckartseweg 79
N. van Oort
schrijfmachine-monteur
 
Eckartseweg 81
G. J. Pieper
kantoorbediende
 
Eckartseweg 83
Wed. J. Maas-Vos
zonder beroep
 
Eckartseweg 83-B
J. J. Meijer
postbeambte
 
Eckartseweg 85
H. J. Hendrickx
J. van Meel
fabrieksarbeider
rangeerder N.S
Hier was ooit café De Nieuwe Toren
Hiertussen is in 1934 een open gedeelte, waar een bovengrondse electriciteitsleiding loopt. Vanaf hier komen in de huidige Eckartseweg Zuid de eerste nog bestaande woningen aan de oneven kant
Eckartseweg 101
Rijtje nieuwbouw van N.V. Philips, 1927 gebouwd; (nu Eckartseweg Zuid 101-107)
J. P. H. Stiens
elektricien
In 1953 motorenhandel Fa. A. Stiens & Zn., in 1964 hun autouitdeuk- en -spuitinrichting
Eckartseweg 103
O. Grübel
bankwerker
 
Eckartseweg 105
L. M. Ringeling
elektricien
 
Eckartseweg 107
K. W. van Zuiden
elektromonteur
 
Eckartseweg 109
Rijtje nieuwbouw van N.V. Philips, 1927
T. de Vries
schilder
 
Eckartseweg 111
W. F. Stockschen
machinebankwerker
 
Eckartseweg 113
C. Prins
bankwerker
 
Eckartseweg 115
A. den Tuinder
magazijnmeester
 
Eckartseweg 117
J. Truin
fabrieksarbeider
 
Eckartseweg 119
W. J. van Hout
bankwerker
 
Eckartseweg 121
Rijtje nieuwbouw van N.V. Philips, 1927
G. H. Bolt
Ja. Arends
Ja. Arends
radiotechniker
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Eckartseweg 123
F. B. F. Schirris
voeger
 
Eckartseweg 125
A. Wiedlensky
koperslager
 
Eckartseweg 127
W. J. Prins
G. de Jonge
bankwerker
huishoudster
 
Eckartseweg 129
J. A. van de Pluijm
bankwerker
 
Eckartseweg 131
C. Schaap
chef monteur
 
Eckartseweg 133
Rijtje nieuwbouw van N.V. Philips, 1927
F. J. Gundlach
bankwerker
 
Eckartseweg 135
W. Mohr
draaier
 
Eckartseweg 137
J. T. van Wijngaarden
kantoorbediende
 
Eckartseweg 139
A. Kruit
bankwerker
 
Eckartseweg 141
J. H. H. Savenije
metaaldraaier
 
Eckartseweg 143
G. van den Noort
elektricien, bankwerker
 
Eckartseweg 145
Rijtje nieuwbouw van N.V. Philips, 1927 gebouwd; (nu Eckartseweg Zuid 145-155)
A. C. van Brussel
baas op een fabriek
 
Eckartseweg 147
J. A. H. Brockbemd
N. Ch. K. Beumer
monteur
bankwerker
 
Eckartseweg 149
M. van der Pol
P. C. van der Pol
metaaldraaier
kantoorbediende
 
Eckartseweg 151
W. van der Reijden
technisch onderwijzer
 
Eckartseweg 153
H. de Laat
bankwerker
 
Eckartseweg 155
J. Th. Gommans
bankwerker
 
Hier ligt tegenwoordig het korte gedeelte van de Vroenhof die de Eckartseweg met de achtergelegen rij flats aan de Hudsonlaan verbindt
Eckartseweg 157
Verschillende rijtjes huizen, gebouwd in 1927; (nu Eckartseweg Zuid 157-187)
E. Diesing
onderbaas
 
Eckartseweg 159
J. Reijnen
P. C. Reijnen
W. J. Reijnen
timmerman
fabrieksarbeider
meubelmaker
 
Eckartseweg 161
H. van Dongen
elektro-monteur
 
Eckartseweg 163
G. Q. Berghuis
archivaris
 
Eckartseweg 167
J. H. van Sas
bankwerker
 
Eckartseweg 169
M. Degen
kantoorbediende
 
Eckartseweg 171
J. Kramer
kantoorbediende
 
Eckartseweg 173
J. Mulder
onderwijzer
 
Eckartseweg 175
M. Cornelissen
gasfitter
 
Eckartseweg 177
J. J. Willemsens
kantoorbediende
In 1953 vrachtrijders A.W. Kuipers
Eckartseweg 179
L. M. Koornneef
T. A. van Strien
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Eckartseweg 181
F. L. van den Nieuwenhuyzen
bakker
 
Eckartseweg 183
J. Fr. van Dooren
P. J. van Dooren
H. P. van Dooren
wever
landbouwer
zonder beroep
 
Eckartseweg 185
F. van de Vorst
sigarensorteerder
 
Eckartseweg 187
J. L. van Akkerveken
hulpbesteller
 
Hier ligt de zijstraat de Twijgstraat
Eckartseweg 189
Drie huizen 1926-1927
J. Domenie
J. A. Domenie
winkelier (manufacturen)
bankwerker
Foto van de oude winkel; In 1953 naast manufacturen ook depot wasserij van Beek-Domenie; in 1964 J.W. Verburgt, textiel. In 1975 kapsalon van Bakel. Tegenwoordig is de winkel-voorkant verbouwd tot een gewoon woonhuis en de Twijgstraat ernaast is een zijtuin en garagepad
Eckartseweg 191
P. J. Kantelberg
nachtwaker
In 1975 textiel J. Latour-Bisschops
Eckartseweg 193
A. van den Eeden
J. A. van den Eeden
J. M. van den Eeden
L. P. van den Eeden
M. St. van den Eeden
P. J. van den Eeden
straatmaker
stratenmaker
uitvoerder
stratenmaker
stratenmaker
stratenmaker
Ook in 1964 nog stratenmakers A. v.d. Eeden & Zn. Een gezin met 11 kinderen, in een betrekkelijk klein huisje
Eckartseweg 201
Oudere huizen nabij de hoek van de Boomstraat; tegenwoordig ligt hier aan de rondweg de torenflat Hudsonlaan 2-170 (uit 1973)
W. van Akkericken
sigarenmaker
 
Eckartseweg 203
Fa. Franssen
J. H. Franse
sigarenmagazijn
sigarenmaker
 
Eckartseweg 205
H. Verschuren
J. J. Verschuren
sigarenmaker
sigarenmaker
 


De Soeterbeekseweg is in 1934 een slingerend weggetje door het agrarische deel van Eckart. Tegenwoordig liggen hier de huizen van de Faunuslaan, Romuluslaan, Argostraat, enz.
De huidige Soeterbeekseweg ligt nu aan de andere zijde van de Sterrenlaan tot aan de grens van Nuenen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Soeterbeekseweg 2
Boerderijen, alles gesloopt als de buurt Oude Gracht-Oost (1965-1967) wordt aangelegd
M. van Grotel
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 4
J. Kastelijn
fabrieksarbeider
Soeterbeekseweg 6
H. St. van der Heijden
J. P. van Vlokhoven
landbouwer
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 1
Th. Teunisse
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 3
J. Scheepens
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 5
H. van Gerwen
J. Dekkers
landbouwersknecht
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 7
H. J. van Maasakkers
J. H. W. van Maasakkers
landbouwer
landbouwer
 
Soeterbeekseweg 9
J. de Gruyter
arbeider Gemeentebedrijven
Foto in 1963


De Nieuwe Dijk is een dwarsverbinding tussen de Woenselsestraat en Eckart. En van daaruit verder naar Nuenen.
In 1934 wordt de straatnaam nog met 2 woorden geschreven, na de oorlog schrijft men het als Nieuwendijk aaneen.

Sinds 1963 kennen we deze straat als de Generaal Dibbetslaan (aan de kant van de Eckartseweg) of Verschaffeltstraat (aan de kant van de Woenselsestraat. Nu is het onderdeel van het jaren zestig bouwproject Rapenland.
Omdat de straatnamen hier naar generaals uit de Nederlandse geschiedenis zijn vernoemd, krijgt de buurt in de volksmond al snel de naam Generalenbuurt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nieuwe Dijk 2
Rijtje huisjes nabij de Woenselsestraat, bouwjaar 1929; tegenwoordig adres Verschaffeltstraat 2-12
W. W. Berkvens
slagersknecht
 
Nieuwe Dijk 4
J. F. Verhoeven
kantoorbediende
 
Nieuwe Dijk 6
H. M. Bol
kuiper
 
Nieuwe Dijk 8
W. Segers
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 10
A. G. van Rooij
aannemer
 
Nieuwe Dijk 12
B. H. Reker
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 26
Verspreide huizen tussen Woenselsestraat en Oude Torenstraat
A. Oetelaar
landbouwer
 
Nieuwe Dijk 28
F. Mertens
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 32
J. C. Morgenstern
J. C. Morgenstern
L. Morgenstern
P. G. Morgenstern
jachtopziener
arbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 38
B. C. Verhagen
leerlooiersknecht
 
Nieuwe Dijk 48
P. van de Kerkhof
sigarenmaker
 
Nieuwe Dijk 50
Ga. van de Kerkhof
plakster
 
Nieuwe Dijk 52
Ja. Ca. Brands
Wed. A. Brands-van Bakel
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 100
Boerderij, op deze plaats vinden we nu ongeveer Generaal Dibbetslaan 100-102 (1971)
A. H. L. Renders
landbouwer
 
Nieuwe Dijk 102
Hier nu woningbouw uit 1971
H. Fietelaars
borstelmaker
Foto: de eerste tweekapper hier uit ±1928 wordt omstreeks 1967 gesloopt; H Fietelaars woont in 1966 nog altijd in dit wat terug van de rooilijn afgelegen huis
Nieuwe Dijk 104
W. J. A. Proveniers
brievenbesteller
Nieuwe Dijk 106
Verschillende nog bestaande huizen, gebouwd tussen 1925 en 1929; nu Gen. Dibbetslaan 106-124
A. Verhoeven
metselaar
 
Nieuwe Dijk 108
J. J. D. Vogt
elektro-monteur
 
Nieuwe Dijk 110
M. H. van der Kruys
W. J. P. van der Kruys
schilder
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 116
C. Stabel
J. Stabel
timmerman
arbeider
 
Nieuwe Dijk 118
H. H. Sondagh
schilder
Sondagh, geboren te Nijmegen, overlijdt op 37-jarige leeftijd in 1943, dan zonder beroep
Nieuwe Dijk 120
P. Poppe
kleermaker
 
Nieuwe Dijk 122
J. W. Jaakke
koperslager
 
Nieuwe Dijk 124
A. van Laarhoven
J. F. van Laarhoven
fabrieksarbeider
fitter
Zoon C.A. van Laarhoven (Stratum, 1917) wordt in de krant van november 1943 als vermist opgegeven; 1.82 M. lang, flink postuur, gezonde kleur, een zeer goed gebit, zwart achterover gekamd haar. In april 1944 wordt zijn overlijden door een noodlottig ongeval gemeld
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Nieuwe Dijk 1
Tussen Woenselsestraat en Kattenhof
Wed. H. Sanders-Hurkx
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 3
J. van Tilburg
J. M. van Tilburg
fabrieksarbeider
kistenmaker
 
Nieuwe Dijk 5
Lag vermoedelijk tussen zijwegen Kattenhof en Hagedisstraat
J. A. J. de Roij van Zuijdewijn
Wed. P. J. van Luytelaar-Renders
bankwerker
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 7
Wed. Th. van Luytelaar-Smits
zonder beroep
 
Hier lis de zijweg de Hagedisstraat, een landweggetje dat naar het noorden parallel aan de Woenselschestraat de velden inloopt
Nieuwe Dijk 9
Boerderij op de hoek van de Hagedisstraat
L. H. Brands
landbouwer
 
Hier wordt in 1934 gebouwd; de huizen 35-39 zijn echter alweer omstreeks 1967 gesloopt
Nieuwe Dijk 59
Woningrij uit 1929; hier liggen nu de huizen Gen. Dibbetslaan 63-67, opgeleverd 1972
H. Th. Klerks
grondwerker
 
Nieuwe Dijk 61
J. van Aspert
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 63
F. Rooijakkers
leerlooier
 
Nieuwe Dijk 65
G. Fr. Hendriks
H. Hendriks
grondwerker
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 67
Aa. Vogels
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 97
Woningrij, 1930; hier ligt nu een woningrijtje uit 1972 (Gen. Dibbetslaan 87-93)
J. Gramser
Aa. Ma. Ja. Coumans
los arbeider
werkster
Foto in 1967; op de hoek een winkel, destijds A. A. van Beers, kruidenierswaren
Nieuwe Dijk 99
H. J. Maas
L. A. J. Hammink
M. A. Maas
hulpmonteur
opperman
metselaar
Nieuwe Dijk 101
A. de Poorter
Fr. de Poorter
fabrieksarbeider
arbeider
 
Nieuwe Dijk 103
H. van der Hoorn
sjouwer
 
Nieuwe Dijk 105
W. Brouwers
grondwerker
 
Nieuwe Dijk 107
W. Leenders
magazijnknecht
 
Nieuwe Dijk 109
Rij woningen 1929, hier staat nu een woningrij uit 1972 (Gen Dibbetslaan 105-115)
J. Warmerdam
los arbeider
 
Nieuwe Dijk 111
A. H. van Alphen
W. A. Jansen
bouwvakarbeider
grondarbeider
 
Nieuwe Dijk 113
G. Timmermans
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 115
M. B. Heijzelaar
Ha. Ma. van de Water
metselaar
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 117
A. G. J. van Heck
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 119
T. Werkhoven
P. van den Akker
steigermaker
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 121
J. W. van Nunen
loopknecht
 
Nieuwe Dijk 123
J. D. de Noo
Z. H. de Noo
los arbeider
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 125
Lange rij woningen (met 2 winkels) uit 1929, lopend tot het eind van de straat waar de Eckartseweg samenkomt met de Stoutheuvel en de Sonscheweg.

Deze huizenrij staat er nog steeds, nu Generaal Dibbetslaan 125-189, tussen de huidige Generaal Marshallweg en de Kennedylaan.

Dit oude stuk Nieuwe Dijk is lang een gezellige volkse buurt, met grote gezinnen
G. de Valk
P. H. Kassenaar
Na. Ja. van der Heijden
onderbaas glasfabriek
opperman
sigarenringster
 
Nieuwe Dijk 127
E. J. Th. Kessels
winkelier
 
Nieuwe Dijk 129
E. van Renterghem
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 131
M. de Poorter
grondwerker
 
Nieuwe Dijk 133
J. H. van der Linden
sigarenmaker
 
Nieuwe Dijk 135
J. C. Gerde
letterzetter
 
Nieuwe Dijk 137
H. Ast
J. W. van der Weij
constructiewerker
hulpbesteller P.T.T
 
Nieuwe Dijk 139
A. C. Braat
M. J. Kuijpers
P. F. Braat
timmerman
gepensioneerd kolonel O.l. leger
schilder
In 1932 woont hier werkloze Antoon den Turck, die vanwege schulden door de deurwaarder wordt bezocht; de CPH (communistische partij) jut de buurtbewoners op en een grimmige massa van 500 personen wordt op de been gebracht om het publiekelijk verkopen van een naaimachine te voorkomen. De politie grijpt met getrokken sabel in
Nieuwe Dijk 141
K. Kamman
textielarbeider
 
Nieuwe Dijk 143
G. van Erp
P. M. Janssen
metselaar
opperman
 
Nieuwe Dijk 149
A. W. van den Brand
W. v.d. Boogaard
fabrieksarbeider
schoenmaker
 
Nieuwe Dijk 153
J. H. C. Mutsers
Ma. Wa. van den Broek
P. H. C. Mutsers
houtbewerker
spoelster
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 155
J. Th. Roos
koopman
 
Nieuwe Dijk 157
J. Smit
koopman
Als de krant over het gebeuren op huisnummer 139 (zie boven) een eenzijdig verslag brengt dat het optreden van de politie goedpraat, schrijft Smit een brief naar de krant waarin hij en enkele andere ooggetuigen kond doen van hoe de dienders werkelijk hebben huisgehouden
Nieuwe Dijk 159
F. Burs
W. Michel
bedrijfsleider
schilder
 
Nieuwe Dijk 161
P. J. Sanders
reiziger
 
Nieuwe Dijk 163
N. van Oort
kastelein
 
Nieuwe Dijk 165
M. van den Langenberg
W. J. Arts
koopman
koopman
 
Nieuwe Dijk 167
M. Kerstens
arbeider
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren
Nieuwe Dijk 169
O. J. W. Kresse
monteur
 
Nieuwe Dijk 171
P. J. Kantelberg
kraanrijder
 
Nieuwe Dijk 173
A. A. C. S. Corveleijn
J. C. Cornelis
ijzerwerker
bankwerker
 
Nieuwe Dijk 175
J. P. C. van den Bersselaar
chauffeur
 
Nieuwe Dijk 177
W. C. Goddrie
Aa. Wittenberg
timmerman
zonder beroep
Walter Goddrie (Oss, 1899) is een crimineeltje die banden onderhoudt met de beruchte Ossche Boevenbende; Walter, gescheiden van echtgenote, leeft samen met Wittenberg bij wie hij een zoon had
Nieuwe Dijk 179
A. F. Sneijers
grondwerker
 
Nieuwe Dijk 181
K. van Brakel
fabrieksarbeider
 
Nieuwe Dijk 185
J. Ivits
W. P. Ivits
Wed. W. P. Ivits-van Aalst
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Nieuwe Dijk 187
A. Koopman
J. Koopman
kantoorbediende
krantenbezorger
Alfred Koopman (1909 in het Duitse Gangelt geboren) is een actieve communist; als hij midden jaren dertig zijn paspoort wil verlengen om politieke vrienden in Parijs te ontmoeten, wordt dat door de gemeente geweigerd; de politie motiveert: "leiders der CPH reizen naar Duitsland teneinde Duitse communisten over de Nederlandse grens te helpen"
Nieuwe Dijk 189
S. Cuijten
bloemist
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen