EINDHOVEN in 1934: BOSCHDIJK, OIRSCHOTSEDIJK


De Boschdijk kennen we nu als een lange rechte weg, van het centrum linea recta richting noord, naar Best, Boxtel en 's-Bosch.
In 1934 was dat eerste stuk heel anders dan nu. Het vervolg is wel hetzelfde tracé als nu, hoewel op een aantal plaatsen de rijbaan inmiddels verbreed is.

De Boschdijk was in 1934 een voor die tijd drukke en daarom ook gevaarlijke verkeersweg. Op het gedeelte buiten de bebouwde kom, een brede weg met macadam betonplaten, reed men met gas op de plank. Er was nog geen straatverlichting. Er vonden regelmatig ernstige verkeersongelukken plaats.
In 1934/35 gaat Philips experimenteren met natriumverlichting langs de Boschdijk. Tussen de Pauluskerk tot aan de gemeentegrens (4 km) komen 130 Philips natriumlampen. Later tomen stoplichten het rijgedrag verder in. En in 1965 is er weer een nieuwigheid: de 'groene trechter'. Wie Eindhoven binnenreed, zag langs de weg lichten waarop aangegeven werd of je 50, 60 of 70 moest rijden om alle stoplichten op groen te hebben. In de volksmond heette het al snel de 'groene golf'. Later is dit systeem ook op stukken rondweg toegepast.

De huisnummering was in 1934 op een aantal plaatsen problematisch geworden. Vanwege de grote aantallen nieuwbouw moest men de toevlucht nemen tot huisnummertoevoegingen A t/m Z. In 1938 krijgt de straat van begin tot het eind een aangepaste nummering. Waar het vroeger van 1-341 en van 2-464 liep, wordt het dan van 1-1081 en van 2-1040. Daarmee is de straat de langste straat van Eindhoven.

Na de oorlog werd de straatnaam vaak als Bosdijk in de moderne spelling geschreven. Men dacht zeker dat in de nieuwe spelling alle sch's in s veranderd moesten worden. Tot men besefte dat de schrijfwijze een plaatsnaam als Den Bosch niet spellingsgevoelig was en dus werd het weer Boschdijk.

De lange Boschdijk splitsen we hieronder in 4 gedeelten:
1 Dwars door Oud-Woensel, van de oude Fellenoord tot aan de Nieuwe Fellenoord
2 Het oude rechte stuk tussen Limbeek en Hemelrijken, tot aan de rondweg
3 Buiten de rondweg, de Rijksweg tussen Woensel-West en de Barrier
4 Noordelijk deel, de Rijksweg buiten de bebouwde kom langs AchtVoor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Fellenoord, Limbeek
Fellenoord
Lijmbeekstraat
met o.a. Oude en Nieuwe Bogert, Pruimenstraat, Het Eindje, Harmoniestraat, Binnenpad, Peperstraat, Bondstraat enz.
2 WOENSEL: Woensel-West
Woensel-West, de buurt die vroeger bekend stond als 't Lijntje, met de straten vernoemd naar wetenschappers, vooral natuurkundigen, zoals Edisonstraat, Marconilaan, Celsiusplein, Wattstraat, Drebbelstraat, Stephensonstraat, Humboldtplein, Newtonplein, Mickelersplein, enz
1 WOENSEL: Frankrijkstraat, de Barrier
Frankrijkstraat
Kronehoefstraat
Barrierweg
Pastoor v. Arsplein
en o.a. Runstraat, Alard du Hamelstraat, Hendrik de Keyzerplein, Lieven de Keylaan, Jacob van Campenweg
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepage


Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1 Van het oude Fellenoord naar de Nieuwe Fellenoord


Het eerste stuk, vanaf de Fellenoord bij de Woenselse overweg, was een bochtige klinkerweg door de dorpse Woenselse bebouwing. Een stuk waar het drukke verkeer het moeilijk mee had. Alle verkeer van en naar Den Bosch, Utrecht en Amsterdam richting Roermond en Weert moest zich door deze straat wurmen. Daar kwam dan bij al het verkeer van en naar Nijmegen. Dat kwam via de Woenselschestraat op de Boschdijk uit. Voeg daar ook nog eens de Woenselse overweg aan toe en dan krijg je met het steeds drukker wordende verkeer een hopeloos verkeersinfarct.

Na de oorlog is dit Boschdijk-deel grondig gesaneerd. Het eerste bochtige stuk is geheel verdwenen en de Boschdijk loopt nu linea recta vanaf de tunnel onder het hoogspoor langs een brede weg richting noord.

De sloop heeft zich in de jaren 1950-1975 voltrokken.
Geholpen door de bombardementen is het zuidelijkste deel eerst 'gesaneerd'. De oude Fellenoord verdween. De spoorbaan schoof op en de ruimte werd bestemd voor de rijbanen van wat toen de Fellenoord werd.
Tussen de Kruisstraat en de Boschdijk was in de oorlog een straat met noodwinkels gekomen, de Nieuwe Fellenoord. Het gedeelte tussen de Hemelrijken en de Nieuwe Fellenoord werd omstreeks 1970 gesloopt. De Boschdijk werd rechtgetrokken en op dit gedeelte kwamen kantoren zoals het World Trade Center.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 2
Lopend vanaf de kruising met Oude Bogert en Fellenoord tot aan de Broekseweg.
In 1950 braakliggend terrein
A. van Empel-van Oirschot
A. H. J. van Empel
Wed. W. C. Melskens-Peeters
dameskapsalon
dameskapper
zonder beroep
 
Boschdijk 4
J. van den Hurk
koopman
 
Boschdijk 6
J. G. J. van Boxtel
koffiehuishouder
Wed. J. van Boxtel dreef de tent in 1953 (toen nr. 4)
Boschdijk 8
"Clovis"
J. Leenders
L. W. C. Leenders
W. J. Leenders
sigarenmagazijn
sigarenfabrikant
volontair
kantoorbediende
 
Boschdijk 10
Brabantia
schoenreparatie-inrichting
De snel-schoenreparatie inrichting heet "Brabantia"
Boschdijk 12
H. Boogaarts-Kneepkens
L. H. G. Bogaarts
architect
architect
 
Boschdijk 12-A
G. H. M. Gerritsma
J. J. Hölscher
L. Hoens
Th. F. A. van den Hoogen
Ja. van den Wildenberg
assistent laboratorium Philips
onderwijzer
sigarenfabrikant
bouwkundig opzichter
zonder beroep
 
Boschdijk 12-B
C. H. van Lit
radio-installateur, radiohandel
In 1937 had deze zaak al een televisietoestel in de etalage staat
Op deze plaats zal mogelijk de splitsing met zijstraat Broekscheweg hebben gelegen
Boschdijk 14
Tussen Broekseweg en Kruisstraat, in 1950 een braakliggend terrein
Café Wed. H. Gruijthuijzen
Wed. A. H. Gruijthuijsen-Bogers
Aa. Sa. Ca. Gruijthuijsen
Ja. Ma. Gruijthuijsen

caféhoudster
zonder beroep
zonder beroep
 
Boschdijk 16
A. Vorsteveld
C. Brok
D. van Bendegem
Fr. H. G. Brok
H. Fr. H. Brok
kantoorbediende
kelner
kantoorbediende
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Boschdijk 16-A
G. J. van de Rijt
elektricien
 
Boschdijk 16-B
C. A. M. van Straalen-van den Eijnden
H. van den Eijnden
goudsmid, opticien
metselaar
Bij Van Straalen werd in 1935 's nachts de etalageruit ingegooid en een aantal horloges en ringen weggepakt
Boschdijk 18
M. van de Rijt
Wa. Fa. Fransen
radio-technisch bureau, radiohandel, houtbewerkingsmachines
dienstbode
 
Boschdijk 20
H.J. v.d. Sommen-v.d. Rijt
H. J. van der Sommen
huishoudelijke artikelen, koper- en blikslager, lood- en zinkwerken, erkend installateur
koperslager
 
Boschdijk 20-A
Wed. F. A. van Gardingen-van Hoek
zonder beroep
 
Hier de splitsing naar zijstraat de Kruisstraat

splitsing Kruisstraat Op deze ansicht uit 1935, voor 7½ cent verzonden naar de USA, kijken we de Boschdijk in op het punt waar op de splitsing de Kruisstraat naar rechts is.

Op het driehoekig vluchtheuveltje staat een wegwijzer (plaatsnamen op de foto onleesbaar) en een grote telefoonmast met daarbij een glazen telefooncel. Dit was een van de 7 openbare telefooncellen die er toen in de stad geplaatst waren. Van hieruit kon het publiek lokaal en interlokaal bellen. De P.T.T. verzocht het publiek om de gebruiksvoorschriften nauwgezet te volgen opdat ze optimaal konden worden gebruikt.

Achter de vluchtheuvel ligt de oude villa van de sigarenfabriek die dan hotel De Kroon herbergt. Er worden Heinekens Bieren getapt. Op het trottoir van de Boschdijk staan 6 forse lindenbomen waaraan café De Vier Linden de naam ontleend zou hebben.

Linksvoor zien we het lage pand Boschdijk 49, in 1934 een rijwielhandel. Er staat een bakkersfiets tegen de gevel. Verderop de rij lage huisjes Boschdijk 55-65 en daarachter de Antoniuskerk. Een voerman met paard en wagen komt aangekard.

Alles wat op deze foto staat, is inmiddels geheel verdwenen.
 
Boschdijk 22
 
J. H. van Heck
caféhouder
In 1934 café-restaurant De Vier Linden
Boschdijk 24
Oude villa annex sigarenfabriek, vanaf 1930 bekend als hotel De Kroon (sinds 1938 Boschdijk 36)
De Kroon
A. A. Constant
J. van Casteren
N. B. C. van der Ven
P. C. van Schijndel
Hotel-café-restaurant
boekhouder
timmerman
monteur
fabrieksarbeider
Foto in 1933 de villa die in 1926 nog notariskantoor was en in 1930 hotel werd; later adres Boschdijk 36
Erachter lag de oude fabriek; later bekend als de hooizolder; hier is heel wat afgefeest
Boschdijk 24-C
Na 1938 Boschdijk 38, sloop ±1973
H. F. Konings
L. A. G. M. Bodde
kastelein
fabrieksarbeider
Fotovan het hoekpand van de rij winkels die rechts aan de Hemelrijken begon; links ligt de Woenselse Apotheek (Hemelrijken 189); rechts is nog juist de hooizolder van hotel Kroon te zien
Hiertussen ligt de zijstraat Hemelrijken
Boschdijk 26
Een sierlijk geornamenteerd rijtje huisjes van begin 20e eeuw; opmerkelijk is vooral het pand op de kop, hotel Riche .
Na 1938 zijn dit de adressen Boschdijk 40-46
Hotel Riche
C. L. Mulder-van den Oever
A. Fr. Hens

hotelhouder
behanger
FotoVroeger Café Nationaal, in 1934 Riche op de hoek Hemelrijken. In 1934 het thuis van handboogschutterij St Petrusdoelen
Boschdijk 28
H. C. Rooijakkers
J. C. van Woerkom
Th. F. J. N. P. Rooijmans
H. Matheussen
kastelein
sigarenmaker
voerman
zonder beroep
Foto in 1972, vlak voor de sloop; in 1966, zat in 42 (rechts) loodgietersbedrijf Loot-Vervlossen, in 1972 was het café De Volksbond.
In 1959 op 44 maatkleding vd Bruggen
Boschdijk 30
C. F. van der Loo
Ha. Ja. van der Loo
Wed. H. J. van der Loo-van Ommen
metaaldraaier
onderwijzeres
zonder beroep
Boschdijk 32
Wed. A. H. W. Willemsen-Falize
zonder beroep
In 1959 en 1964 sigarenwinkel L. Teulinckx-Jansen
Boschdijk 34
Na 1938 Boschdijk 48-60, een rij fraaie panden, rond 1970 gesloopt
A. Bogers
zonder beroep
Foto van de latere panden 48-52; rechts het dubbelpand van architect Bogers; in 1965 kort voor de sloop zit op 50 verfwarenfabriek Wagenmakers.
Links zat in 1934 het secretariaat harmonie Musis Sacrum. In 1959 zit in deze oude villa ook het café-restaurant Musis Sacrum dat later naar de Leenderweg verhuist
Boschdijk 36
A. L. Bogers
architect
Boschdijk 38
A. J. F. Koonings
El. Pa. Ja. Ma. Koonings
Ma. Ja. Ga. Koonings
ambtenaar Burgelijk Stand
zonder beroep
onderwijzeres
Boschdijk 40
J. S. Ansems
koopman
In 1959 op 56 meubilering Nolten, in 1964 op 54 melkhandel Notten en op 56 Mart. Paijens, kantoorhandel
Boschdijk 40-A
M. H. M. van der Linden
behanger en stoffeerder
Boschdijk 42
J. H. Schreurs
Wed. J. A. M. Raijmakers-Noten
hoofd ener school
zonder beroep
Foto in 1966 was het nog een fraai pand (toen Boschdijk 58-60), kort voor de sloop.
Schreurs was hoofd van de openbare lagere school aan de Kronehoefstraat.
Antonius van Tuijl (1870-1936) was vanaf de oprichting in 1922 de voorzitter geweest van de Alg. Ned. Bond van Handboogschutterijen
Boschdijk 44
A. van Tuijl
A. A. M. van Tuijl
Ja. Fa. Ha. Ma. van Tuijl
inspecteur N.C.B
onderwijzer
onderwijzeres
Boschdijk 46
Woon-winkelpand van begin 20e-eeuw
L. M. Bullens-van den Braak
H. Bullens
G. J. P. Bullens
bloemensalon
machinist N.S
elektricien
Foto in 1966, ook toen nog Bullens-vd Braaks Bloemensalon Mille Fleurs (toen op 62).
In 1942 op 64 Roubos aardappelhandel, in 1966 modezaak Amelink
Boschdijk 48
"Ventax"
H. J. van de Ven
R. van Leeuwen
H. Hurkmans
taxi-ondememing
koopman (rijwielen)
electr. werkt. ingenieur
zonder beroep
Boschdijk 50
Na 1938 Boschdijk 66, hoekpand Houtstraat
F. J. Vervest
architect
Foto van het fraaie hoekpand.
Ook in 1966 woonde Vervest hier nog
Hiertussen ligt de Houtstraat, een verbinding met het Hemelrijken
Boschdijk 52-54
Na 1938 Boschdijk 68-70
 
 
Foto van de panden die in de adresgids 1934 niet als bewoond vermeld werden
Boschdijk 56
Na 1938 huisnr. 72
G. M. Hegge
J. H. Hegge
barbier
kapper
Foto in 1966, ook toen op huisnummer 72 nog kapper/ drogist J.H. Hegge
Boschdijk 58
Hier (later nrs. 74-76) zal in de oorlog een bom zijn gevallen; naoorlogse wederopbouw, die omstreeks 1973 alweer gesloopt werd
A. Walraven
sigarenmaker
In 1959 zit hier slijterij Smulders-vd Rijt, in 1964 slijterij Michael Vromans, in 1971 verkoopt men kogellagers
Boschdijk 60
W. J. van Laarhoven
keurmeester
In 1959 kantoorboekhandel en boekbinderij Leo vd Bruggen, in 1964 coupeuse Maison van Stratum
Boschdijk 62
Na 1938 nr. 78
G. A. Verhoeven
wisselwachter N.S
In 1964 kledingmagazijn Kuflex
Boschdijk 64
Groot winkelpand, sloop ±1974
H. F. Linders
vogelhandelaar
Foto kort voor de sloop in 1974, toen als laatste pand van dit stuk gesloopt. In 1964 was hier op 80-82 Gebr. Boogers, rijwielhandel gevestigd.
Linders voegelvoer zit hier nog in 1959 op nr. 80
Boschdijk 66
Union
A. Watrin
hotel-café-restaurant
caféhouder
Boschdijk 68
Aardig rijtje oude lage huisjes in de bocht waar de Boschdijk het punt bereikt waarna het één lange rechte weg wordt; later de adressen Boschdijk 84-100, afbraak rond 1970
P. W. Strijbosch
L. C. Strijbosch
koopman (handel in groenten en fruit)
fabrieksarbeider
Foto avn het rijtje 84-100 kort voor de sloop; op het grasveld voor waren de overburen Boschdijk 101-109 al gesloopt; rechts nog het café Boschdijk 99 (alles de latere huisnummering). De foto is genomen vanaf het nieuwe tracé van de Boschdijk
Boschdijk 70
J. G. van Vroenhoven
fabrieksarbeider
Boschdijk 72
H. Smulders
radiomonteur
Boschdijk 74
H. M. van Veldhoven
sigarenmaker
Boschdijk 76
A. L. P. M. Matheussen
gemeentearbeider
Boschdijk 78
C. J. L. van Mol
P. L. J. van Mol
draaier
sigarenmaker
Boschdijk 80
P. A. J. Dankers
Ch. van Buul
bouwkundig tekenaar
zonder beroep
Boschdijk 82
J. de Kroon
L. de Kroon
remmer N.S
fabrieksarbeider
Boschdijk 84
L. A. van den Eijnden
timmerman
Boschdijk 86
Mooi pand, later 102-104, sloop ±1970
E. J. H. Kwaspen
manufacturier
Foto kort voor de sloop.
Notaris H.B. v.d. Meer in 1964, zenuwarts Holtzer in 1959
Boschdijk 86-A
J. G. A. van der Meeren
makelaar in onroerende goederen
Boschdijk 86-B
Beneden en bovenwoningen met erker op 1e etage, later huisnrs. 106-112, sloop ±1972
Ha. Keizers
werkster
Foto in 1938, kort voordat er op de plaats van het witte pand links een rij nieuwbouw zou worden gerealiseerd (Boschdijk 114-122, die inmiddels ook alweer gesloopt is
Boschdijk 86-C
J. H. A. Valens
P. J. A. Valens
W. T. de Vries
kantoorbediende
kantoorbediende
elektro-technicus
Boschdijk 86-D
W. M. van Gemert
werkmeester
Boschdijk 86-E
F. T. A. M. van Piere
drukker
Boschdijk 88
Ouder pand met achterhuisjes, gesloopt voor nieuwbouw in 1938 (Boschdijk 114-122, ±1972 ook alweer gesloopt)
H. Plugers
fabrieksarbeider
Boschdijk 90
Ja. Pa. Bindels
zonder beroep
Boschdijk 94
G. van Meurs
J. C. M. Pulles
Huisvr. C. van Dorst-Suijkerbuijk
koopman
loopknecht
zonder beroep
Hiertussen bevindt zich later de Nieuwe Fellenoord. Die was er in 1934 nog niet, maar is in de oorlog aangelegd voor huisvesting van de noodwinkels van de platgebombardeerde Fellenoord
Boschdijk 96
Rijtje van 4 oude huisjes, gesloopt voor de aanleg van de Nieuwe Fellenoord
L. Damen
arbeider gloeilampenfabriek
 
Boschdijk 98
A. C. Roos
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 100
J. P. Tijs
zonder beroep
 
Boschdijk 102
Chr. Baars
A. de Haas
grondwerker
voerman
 


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 1
Hoekpand Fellenoord, in het adresboek staat het ook als Fellenoord 43 vermeld
N.V. Handel Mij. de Magneet
kachels, gereedschappen, emailen waren, huish. artikelen
 
Boschdijk 3
Het eerste rechte stuk vanaf de hoek Fellenoord tot aan de flauwe bocht bij de oude Musis Sacrum.
In 1950 was dit allemaal een braakliggend terrein,

foto van nrs. 3-11
H. F. Schellen
Jac. Schellen
winkelbediende
sigarenwinkelier
 
Boschdijk 5
 
 
De krant meldt hier in 1934 een inbraak bij de Confectiekoning, enige kleding werd ontvreemd; de zaak (niet meer in adresboek) verhuist kort daarna naar 18A
Boschdijk 7
F. H. H. Spoorenberg
zonder beroep
 
Boschdijk 9
A. A. M. Hendrickx
J. J. M. Hendrickx
sigarenmaker
kantoorbediende
Hendrickx runde in 1934 tevens een drogisterij en sigarenmagazijn
Boschdijk 11
A. de Zeeuw
caféhouder
In 1941 café De Sportwereld (o.a. duivensport) van Nard de Zeeuw waar kanarietentoonstellingen gehouden werden
Boschdijk 13
A. B. Raaijmakers
A. C. L. Raaijmakers
M. J. Raaijmakers
slagerij
slager
slager
 
Boschdijk 15
J. Tijssen
schoenmaker
Leder- en Schoenenhuis "De Kernzool"
Boschdijk 15-A
St. Jan
T. Verschoor
melkinrichting
veeverzekeraar
 
Boschdijk 17
Wed. P. Eliëns-Hezemans
zonder beroep
 
Boschdijk 19
B. H. Broerken
groentenhandelaar
 
Boschdijk 19-A
A. Wouters
slager, poelier
 
Boschdijk 21
H. van Vroenhoven
fitter en rijwielhersteller
 
Boschdijk 23
F. Peplinski
F. A. C. Timmermans
J. H. Deckers
friseur
kapper
incasseerder
 
Boschdijk 25
C. W. Smulders
caféhouder en fabrieksarbeider
Hier in 1934 sociëteit De Vriendenkring. In 1941 is het café van Smulders het toneel van een massale vechtpartij, naar aanleiding van een Duitse militair die met een meisje een gesprek aanknoopt; iedereen bemoeit zich ermee en er vallen vele gewonden; in 1943 opent op deze plaats (nu Boschdijk 29) café Central.
Later in 1953 de City Bar op huisnr. 33
Boschdijk 27
Wed. Th. van Hapert-Peeters
winkelierster (kruidenierswaren)
 
Boschdijk 29
Sigarenfabriek J. Leenders
Leenders & Reijmen

sigarenfabriek
Ze maakten de "bekende Louis de Vries-sigaren"; in april 1935 woedde hier een felle brand, de bovenverdieping geheel uitgebrand, de aanliggende huizenrij met moeite gespaard; 150.000 sigaren (of wel 9000 gulden) gingen in rook op; de brand maakte 10 sigarenmakers werkloos
Boschdijk 31
Fa. Wed. S. Boele
A. Willemsen
H. N. Hertzberger
S. van Straten
Aa. van Boele
Sa. van Boele
slagerij
slager
veekoopman
kleermaker
zonder beroep
zonder beroep
 
Boschdijk 33
G. Prins
G. Prins-Paans
los arbeider
sigarenmagazijn
 
Boschdijk 35
J. A. Snep
electrische smederij, brandkasten en kluisdeuren
 
Boschdijk 37
H. J. J. Valkenburg
kleermaker
Foto uit 1932
Boschdijk 39
H. Valkenburg & v.d. Vleuten
J. C. van Hest
herenkleermakers
zadelmaker
 
Boschdijk 41
H. Verhagen
P. P. Verhagen
wisselloper
winkelier (schrijfbehoeften)
 
Boschdijk 43
J. Maasakkers
leer en fournituren
 
Boschdijk 45
P. Hartjesveld
schaalknecht N.S
 
Boschdijk 47
Societeitsgebouw Musis Sacrum uit 1908, een van de weinige panden in Eindhoven met iets van Jugendstil; vernietigd bij bombardement in de oorlog
Concertzaal Strauss
J. v.d. Moosdijk
Vroeger sociëteit/ bioscoop Luxor; in 1948 de City Bioscoop.
Hoewel adresboek 1934 spreekt van "concertzaal Strauss", staat de concertzaal dan toch vooral bekend onder de naam van de koninklijke harmonie Musis Sacrum
Boschdijk 49
1908 gebouwd bedrijfspand
P. H. Boogers
monteur, filiaal rijwielhandel
 
Hiertussen bevindt zich de Harmoniestraat, een lange binnenweg naar het begin van de Lijmbeekstraat
Boschdijk 55
Rijtje van 6 oudere arbeidershuisjes
H. Fr. van Akkerveeken
deksorteerder
 
Boschdijk 57
A. J. A. Baars
magazijnbediende
 
Boschdijk 59
P. A. E. M. Nicolai
bakker
 
Boschdijk 61
A. J. Derijck
H. F. van Tuijl
goudsmid
sigarenmaker
 
Boschdijk 63
H. van Tuijl
Ca. Pa. Ma. van Tuijl
Ma. Ga. van Tuijl
sigarenmaker
kantoorbediende
onderwijzeres
 
Boschdijk 65
F. D. de Kort
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 67
Kerk gebouwd in 1909, sloop 1973
H. Antonius
parochiekerk Fellenoord foto
De Antoniuskerk werd in de oorlog zwaar beschadigd; de schade werd hersteld, misschien tamelijk onnodig want in 1973 wordt de hele kerk alsnog gesloopt
Boschdijk 69
Na 1938 Boschdijk 75, pastorie uit 1908 bij de kerk
H. G. J. Wehmeyer
J. M. J. T. van Wijk
S. H. Hackfoordt
Ga. Pa. Wa. Laarakkers
Wa. van Gageldonk
kapelaan
pastoor
kapelaan
dienstbode
dienstbode
 
Boschdijk 69-A
Na 1938 Boschdijk 77
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
Foto van de Joh. Berchmansschool
Hiertussen bevindt zich de Kortestraat, een verbinding met het Binnenpad
Boschdijk 71
Rij diverse winkels/ woningen, later Boschdijk 79-95, sloop omstreeks 1970
Café Casino
G. A. Hendrikx

sigarenmaker
In 1953 café J. van Mierlo; in 1959 en 1964 J.A. Bittner; later in dit café de familie van Thoor, met een sprekende papagaai die bij elke bezoeker die wegging riep: "eerst betalen!"
Boschdijk 73
J. Herrijgers
handel in groenten en fruit
 
Boschdijk 75
F. H. van Kemenade
schoenmaker
Foto van 75-83 ofwel de latere nrs 83-91 in 1963.
In 1942 op 83 muziekhandel Vos; in zijn etalage stond een mooie accordeon, wat een crimineeltje op het idee bracht de ruit in te gooien en het instrument weg te pakken; de boef werd echter gesnapt.
Slijterij Verhoeven nog altijd in 1959 (op nr. 85).
In 1949 sluit op nr. 89 café De Vergulde Hoed, in 1953 zit er de Erica-bar (ooit thuis van musicus M.H. Baats, oftewel zanger Tony Bass), in 1964 La Vie en Rose-bar.
In 1964 op 91 winkel in feestartikelen van mevr. L. van Valkenburg
Boschdijk 77
M. H. Verhoeven
M. L. Verhoeven
wijnen en gedistilleerd
controleur stoomtram
Boschdijk 79
F. J. Stommels
kleermaker
Boschdijk 81
café De Nieuwe Ringbaan
G. Th. van Fulpen
H. J. Meeuwis

reiziger
stoelenfabrikant
Boschdijk 83
J. J. Korting-Dings
bakker
Boschdijk 85
G. van Gemert
winkelier, kleermaker
In 1934 specialiteit: rijbroeken en lederjassen; in 1959 (op nr. 93) herenkleermaker Fa. Dirkx
Boschdijk 87
G. en A. Verhoeven & Zn.
A. Verhoeven
G. A. E. Verhoeven
J. F. H. Wijnhoven
Ma. Ha. Swinkels
slagerij
slager
slager
slager
dienstbode
Slager Verhoeven werd in 1942 door de bezetter beboet vanwege prijsopdrijving: hij verkocht zijn vlees 60% boven de toegestane prijs; boete 750 gulden, toen een fiks bedrag.
Ook in 1964 hier nog altijd slagerij Gebr. Verhoeven & Zn.
Hier ligt de zijstraat het Binnenpad en maakt de Boschdijk een flauwe bocht waarmee de weg op het huidige kaarsrechte tracé is gekomen

2. Het rechte stuk tussen Limbeek en Hemelrijken, tot aan de rondweg


Het tweede gedeelte is het rechte stuk vanaf Nieuwe Fellenoord (rechts) en Binnenpad (links) tot aan de rondweg (rechts Kronehoefstraat, links Marconilaan).

In 1934 waren het vooral lange rijen lage huisjes; sociale woningbouw en een aantal winkeltjes. Tegenwoordig zijn het vooral woonappartementen en winkels/ kantoren. Er zijn bijna geen vooroorlogse panden meer over. De transformatie voltrok zich vooral in de periode 1983-1994

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 104
rijtje van 6 sociale woningbouw (later 136-146) uit 1916; gesloopt in 1984-85; hier tegenwoordig Boschdijk 112-144, appartementen uit 1986
Aa. Lenaerts
Wed. Th. J. van Stiphout-Lenaerts
controleuse
zonder beroep
 
Boschdijk 106
P. C. Neve
D. Broeders
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Boschdijk 108
J. van Rooij
fabrieksbaas
 
Boschdijk 110
W. van den Boer
chef boekbinderij
 
Boschdijk 112
C. Kriesels
J. F. Kriesels
timmerman
metaaldraaier
 
Boschdijk 114
A. Pheifer
tuinman R.K.G
 
Hier is de De Vriesstraat
Boschdijk 116
Na 1938 Boschdijk 148, hoekwinkel
"De Hollandsche Winkel"
P. Macherij
G. Wouters
kruidenierswaren
winkelier
los arbeider
Foto: dit pandje is als een der laatste der Mohikanen gesloopt.
Later zuivelwinkel Burghoorn, toen Kastelijn, in 1975Alra reclame 'Komt U maar', in 1980 -1985 feest- en fopartikelenwinkel Het Snabbeltje
Boschdijk 118
Twee rijtjes sociale woningbouw uit 1916, mooi half witgepleisterd, later de nrs. 150-158 en 160-172.
Gesloopt 1984
Hier ligt tegenwoordig Boschdijk 148-170, een appartementenwand uit 1987
L. A. Jonkergouw
schilder
Foto in 1965, rechts de rij 150-158 en verderop de witgepleisterde 160-172; het had niet gesloopt hoeven te worden, de Boschdijk was hier breed genoeg.
Op nr. 172 in 1959 G. Schriek, textielwinkel
Boschdijk 120
C. C. van den Hurk
J. G. A. van den Hurk
W. A. van den Hurk
gemeentebode
monteur
kantoorbediende
Boschdijk 122
Ja. Ma. Ca. van Gool
Wa. Ma. El. van Gool
Fra. Ha. van Gool
Ma. Ha. van Gool
winkeljuffrouw
winkeljuffrouw
zonder beroep
zonder beroep
Boschdijk 124
H. A. Huizing
machinist
Boschdijk 126
H. Rahtjé
J. D. Nijenhuis
draaier
hoofdagent van politie
Boschdijk 128
J. H. Jansen
T. J. W. Jansen
W. C. J. Jansen
elektricien
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 130
M. van den Nieuwenhof
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 132
F. Vos
F. Vos
fabrieksarbeider
coiffeur
 
Boschdijk 134
A. H. van Bakel
Wed. G. Kuijpers-Vialle
geldophaler
zonder beroep
Hier in 1964 drogist Hollywood
Boschdijk 136
Fr. Dolezal
schilder
 
Boschdijk 138
J. F. N. Rams
metaalbewerker
 
Boschdijk 140
G. IJ. K. Pheifer
elektromonteur
In 1964 zit hier textielwinkel G. v.d. Schriek
Hier, ongeveer recht tegenover het NCB-Boerenbondsgebouw, bevindt zich de zijstraat Schoolstraat
Boschdijk 142
Rijtje sociale woningbouw uit 1916, later adressen Boschdijk 174-192.
Gesloopt en in 1990 verrijzen hier nieuwe etagewoningen, die als geheel enigszins geïnspireerd lijken op het uiterlijk van een kasteel
H. Fr. M. Gijselhart
bankwerker
 
Boschdijk 144
G. Tuitert
P. A. Burger
winkelbediende
sigarenmaker
Sigarenmaker Burger, geboren in Nieuwer Amstel, is gehuwd met M.C. van Dijk uit Best; die vrouw overlijdt in 1937 door een auto-ongeluk; ze liep toen over de Boschdijk ter hoogte van de Antoniuskerk en wordt tegen een muur geplet door een man die onder toezicht van een garagehouder les krijgt in 'de beginselen van het autorijden'; een goede lesauto had die garagehouder niet, want het stuur was plotseling afgebroken waardoor de leerling-automobilist er ook niets meer aan kon doen
Boschdijk 146
G. van Hout
H. van Hout
bankwerker
bankwerker
 
Boschdijk 148
H. J. Molenbrugge
Ha. La. Spaninks
schilder
keukenmeid
 
Boschdijk 150
Wed. G. van Kemenade-Nooten
zonder beroep
 
Boschdijk 152
A. van Liempt
J. A. van Liempd
J. J. Gielissen
Huisvr. C. Zopfi-van Liempt
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
metselaar
naaister
 
Boschdijk 154
A. G. van de Voort
G. van der Pol
wever
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 156
G. C. Mossink
timmerman
 
Boschdijk 158
W. F. Verstegen
ponzer
Verstegen woonde hier in 1966 nog steeds (toen nr. 190)
Boschdijk 160
H. J. Maas
sigarenmaker
 
Boschdijk 162
Verschillende huizen, later nrs. 196-204.
Hier nu appartementen uit 1993 (nrs. 192-218)
M. Verhoeven
metselaar
In 1953 tabakszaak Wed. Timmers op Boschdijk 198, in 1975 en 1992 De Voordeelband (autobanden Van Vugt). Twee huisjes die het hier nog tot 1992 volhielden om de sloop uit te stellen
Boschdijk 164
G. Timmers
sigarenmaker, sigarenmagazijn
Boschdijk 166
F. C. Verhoeven
H. J. van den Oever
Da. Ma. van den Oever
Wed. G. van den Oever-Boogers
fabrieksarbeider
stratenmaker
zonder beroep
zonder beroep
 
Boschdijk 168
A. W. der Kinderen
J. der Kinderen
sorteerder
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 170
G. van Erp
G. van Erp-Koks
zonder beroep
sigarenmagazijn
 
Hiertussen ligt de Kaneelstraat
Boschdijk 172
Hoekwinkel, later nr. 206
Ja. Wa. Ca. Verhoeven
Ph. J. van Tuijl
sigarenmaakster
kruidenierswaren
In 1959 H v Vroenhoeven, rijwielhandel, in 1964 verkoopt hij elektrische apparaten
Boschdijk 174
Rij verschillende oude huisjes, later worden deze huisjes Boschdijk 208-226.
Inmiddels gesloopt en hier staan nu appartementen uit 1989 en 1994 (nu de nrs. 220-236)
B. Geitenbeek
R. F. Pennings
grondarbeider
grondwerker
 
Boschdijk 176
A. H. J. Aarts
bakker
 
Boschdijk 178
J. A. van den Nieuwenhof
M. C. van den Nieuwenhof
P. van den Nieuwenhof
Ea. Ma. van den Nieuwenhof
fabrieksarbeider
bakker
sigarenmaker
houtbewerker
 
Boschdijk 180
J. Lemmen
gemeente-arbeider
Lemmen (1895, Helden) woont hier maar een jaartje, daarna vestigt hij en zijn gezin zich in de Witte de Withstraat 9; oudste zoon Carolus (1918, Woensel), fabrieksarbeider, zal in de oorlog dienst in het Duitse leger nemen
Boschdijk 182
Het Witte Kruis
G. W. van Heyster
drogisterij
metselaar
Na 1938 nummer 216, in 1953 en 1959 drogist/ schilders v.d. Hurk
Boschdijk 184
Th. Strijbos
sigarenmaker
 
Boschdijk 186
H. Timmermans
schoenmaker
 
Boschdijk 188
M. van den Hurk
P. van den Hurk
sigarenmaker
magazijnknecht
 
Boschdijk 190
H. J. van de Ven
sigarenmaker
Foto, toen Boschdijk 224-226 in 1972; sloop 1975
Boschdijk 192
M. M. van Lieshout
fabrieksarbeider
Boschdijk 194
Rij winkeltjes, later Boschdijk 230-242 (op de open ruimte van 1934 komt later nr. 228, cafetaria Spaninks in 1975) .
Na de sloop staat hier een flat uit 1989 (nu de nrs. 238-244)
café De Vriendenkring
A. van den Broek

fabrieksarbeider
Foto in 1950; een slijterij in 1950 en sigarenmagazijn Vazanda; later (1953, 1964) tabakswinkel de Postduif van J. v.d. Water op 232; in 1970 was het een woonhuis
Boschdijk 196
J. H. van Vroenhoven
sigarenmaker
Boschdijk 198
H. Groeneveld
automobielschilder
In 1970 staat er A. vd. Broek, uitdeuken, spuiten op de ruit
Boschdijk 200
A. van den Broek
tabakskerver
Tevens handel in kruidenierswaren; in 1953 Riro-kousenhuis op nr. 236
Boschdijk 202
J. M. van Kronenburg
metaalbewerker
Fotovan 240-242 kort voor de sloop; toen (1975) op 242 (links) snoepwinkel van Westerhoven-Roest
Boschdijk 204
W. P. Biemans
kleermaker
Boschdijk 206
M. F. van Zon
slager
In 1953 en 1975 slager Harrie Raaijmakers op nummer 242
Boschdijk 208
een zijsteegje met de latere huisnrs. 244-248
R. M. L. W. Leppers
fabrieksarbeider
Foto in 1944 (middelste huis) een oude boerderij die gesplitst was in 3 adressen; in 1964 hier kunsthandel van Gulik
Boschdijk 212
Fr. H. Heesakkers
sigarenmaker
Boschdijk 214
Hoekpand Van Kinsbergenstraat, later Boschdijk 250
F. Otten
P. Otten
caféhouder
timmerman
Foto, café 't Huu(k)ske; zoon J.M. Otten was een bajesklant; in 1937 werd de 29-jarige recidivist hier opgepakt en het café doorzocht, i.v.m. de roof van een postwagen met geld
Hier ligt de zijstraat de Van Kinsbergenstraat
Boschdijk 216
Hoekwinkel, later Boschdijk 252
H. Verhoeven
J. M. H. Verhoeven
bakker, kruidenierswaren
bakker
Gebroeders Verhoeven bakten hier in 1953 nog steeds, in 1959 en 1964 Verhoeven-van Rooij, bakker, kruidenier
Boschdijk 218
Twee rijtjes van 5 lage arbeidershuisjes, later huisnummers 254-276; gesloopt omstreeks 1983.
Hier nu de flats Boschdijk 246-256 uit 1989
A. Snijders
M. A. Snijders
wever
arbeider
 
Boschdijk 220
H. van den Nieuwenhof
H. C. van den Nieuwenhof
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 222
J. Verhoeven
sigarenmaker
Verhoeven woonde hier in 1966 nog (toen nr. 260)
Boschdijk 224
Th. Storms
wever
 
Boschdijk 226
A. Timmers
C. Timmers
L. Timmers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Boschdijk 230
Ha. Seerden
Wa. Seerden
sigarenmaakster
fabrieksarbeidster
 
Boschdijk 232
G. van Baarten
Wed. A. van Rijsingen-van Luijtelaar
verpleger R.K.G
zonder beroep
Foto in 1970, toen nrs. 272-274
Boschdijk 234
A. J. Koop
controleur
Boschdijk 236
A. H. C. van Stratum
H. van Stratum
J. J. A. van Stratum
J. J. C. van Stratum
Ma. van Stratum
magazijnchef
koopman in manufacturen
boekhouder
kantoorbediende
zonder beroep
Dameshoedenwinkel De Ster in 1953 (dan hsnr 276), Stratum-v Son damesmodes in 1959.
A.H.C. van Stratum woont hier in 1966 nog steeds
Boschdijk 238
Hoekwinkel, later Boschdijk 278
J. G. Gruijthuijsen
bakker
Foto, in 1959 cateraria RiDi (Rijkers-van Dijck)
Hier ws. De Ruijterstraat
Boschdijk 240
Na 1938 Boschdijk 282-284
Café L. Vereijken-de Groen
L. N. Vereijken

chauffeur
Foto De Tramhalte in 1953
Boschdijk 242
H. J. Overkamp
P. P. Overkamp
radio-monteur
arbeider N.S.
 
Boschdijk 242-A
Twee in 1934 relatief nieuwere, teruggelegen panden, met bedrijfsruimte achter
J. van Liempd
L. L. F. Ma. Wilbers
slager
slager
Foto in 1983, nog niet gesloopt; in 1959 en 1964 op 286 slager J. v.d. Velden; in 1975, 1982 op 286 groentezaak M. Roos, en J. Vinken grafisch bedrijf op 288
Boschdijk 242-B
H. B. Uijtjens
H. F. H. Uijtjens
kantoorbediende
monteur
Boschdijk 244
Dit was waarschijnlijk een oud rijtje van 6 kleine arbeidershuisjes, later onderdeel van smederij v.d. Ven (zie 254A); 246H is mogelijk een achterwoninkje
J. Geeven
Ja. Ma. Geeven
Wed. Th. Geeven-van de Vorst
sigarenmaker
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Boschdijk 246
W. Verpoort
grondwerker
De 31-jarige Wilhelm Verpoort was niet erg fortuinlijk; hij was in 1929 gehuwd met de toen 39-jarige weduwe Rosina van der Burg, fabriekarbeidster, die had 2 weken voor dat huwelijk haar 19-dagen oude dochtertje verloren (Wilhelm zal de vader zijn geweest); hij gaat eind 1929 samen met doosjesvuller Karel van de Wouw inbreken bij de winkel van Pasch in de Nieuwstraat; in 1936 komt dit alsnog uit en ze worden opgepakt door de politie; in de tussentijd zal het gezinnetje Verpoort-van den Burg ook nog hun 3-jarig zoontje Wilhelm in 1933 mogen begraven
Boschdijk 246-H
P. J. M. Groot-van Engeland
zonder beroep
 
Boschdijk 250
P. Smulders
zonder beroep
 
Boschdijk 252
Ja. Timmers
zonder beroep
 
Boschdijk 254
P. J. van Acht
Huisvr. H. J. van de Moosdijk-van den Wildenberg
dekoplegger
zonder beroep
 
Boschdijk 254-A
Na 1938 302-304 gebouwd 1924
M. van de Ven
M. van de Ven-Dekkers
smid
smederij en ijzerwaren
Hij produceerde in 1924 ook ook 'Veeno'-rijwielen; later v.d. Ven & Zoon
Boschdijk 256
 
J. Grootenboers
J. Martens
W. Krijnen
schoenmaker
betonwerker
sigarenmaker
 
Boschdijk 258
Na 1938 312-314
F. Jansen
F. Jansen
rijwiel- en motorhersteller
winkelier
Rijwielfabriek De Driekleur, in 1959 Theo Jansens winkel; in 1959 F vd Linden, glas, porselein, speelgoed en slijterij de Linden op 314, in 1975 Toirkens op 314
Boschdijk 260
Gebouwd 1927, sloop 1996; na 1938 316-320 winkel-woningrij
A. P. T. van Nistelrooy
H. A. C. van Nistelrooy
H. van Nistelrooy
kantoorbediende
koopman (kruidenierswaren)
zonder beroep
Van Nistelrooij: graan- en meelhandel, veevoer, kuikenzaad, vogelzaad
Boschdijk 262
J. C. Raaijmakers
Ja. Da. van Son
boekhouder
winkeljuffrouw
Boschdijk 262-A
J. A. J. M. van der Dennen
Wed. W. van der Dennen-Tops
bakker
winkelierster
Boschdijk 264
J. R. A. Dohmen
J. Dohmen-van Gennip
kantoorbediende
sigarenmagazijn
Boschdijk 266
Hoekwinkel Kronehoefstraat uit 1928, later nr. 322; sloop 1996
J. H. Buis
L. Bogers
complete meubilering
kelner
Foto; ook nog Buis in het in 1964 vernieuwde pand, tot ±1975; in 1980 tot aan de sloop in 1996 Gerton meubelen
Hier zijstraat de Kronehoefstraat (nu rondweg)


De oneven zijde, vanaf het Binnenpad tot de Marconilaan:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 89
Huizen die liggen in het verlengde van het Binnenpad; later Boschdijk 97-99, sloop ±1972
C. J. A. van Iersel
filiaalhouder
Foto; in 1934 Centrale Kaashandel filiaal "De Kaashandel"; later eetsalon Florencia van (in 1964 ook kruidenier en transportbedrijf) Versleeuwen
Boschdijk 91
Café De Halte
J. M. Ansems
L. Gisbers

fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Foto van het cafeetje kort voor de sloop; in 1951 bevindt zich hier café-restaurant De Tweesprong van J.C.J. van Esch-van Est
Boschdijk 93
Na 1938 Boschdijk 101, sloop ±1957
J. Semler
J. Semler & Zn.
A. van Schijndel
A. J. Reijnen
C. Mentzij
E. Verhaaff
E. G. Bouwman
G. Verhulst
G. J. Giesbers
Huisvr. F. van den Tillaart-van der Kammen
J. Kokke
J. Netten
L. de Vaan
M. Vogels
P. H. van Eijk
T. de Vries
logementhouder
vrachtrijders
sjouwer
timmerman
koopman
koopman
koopman
koopman-venter
koopman
koopvrouw

melkknecht
koopman
arbeider
bosjesmaker
los arbeider
koopman
Het logement moest in 1957 ontruimd worden, omdat onduidelijk was welke vage gasten er zoal huurders waren; de eigenaar kampte met schulden en de gemeentelijke inspectie rapporteerde over een open zolder waar 8 personen, mannen en vrouwen, door elkaar leefden; dat laatste werd overigens door de eigenaar betwist: er zouden wel degelijk 4 kametjes zijn
Boschdijk 95
Na 1938 Boschdijk 103-145, verschillende oude lage huisjes, gesloopt omstreeks 1965-1970.
Hier ligt nu een deel van de appartementenflat Boschdijk 23-127 uit 1986
H. A. C. de Turck
J. B. H. de Turck
bankwerker
machinedrijver
 
Boschdijk 97
L. van de Gevel
L. van de Gevel
Wed. A. van Hattum-van de Gevel
Wed. P. Leenders-van de Gevel
fabrieksarbeider
zonder beroep
kruidenierswaren
zonder beroep
Foto van deze huizen; later huisnummers 105-121; het verste witte pand zal de kruidenier zijn geweest, het lichtere pand in het midden kan de vishandel zijn geweest.
Vishandel Hagen zit er in 1959 nog
Boschdijk 99
C. van den Heuvel
reiziger
Boschdijk 101
L. P. van de Gevel
W. C. van de Gevel
sigarenmaker
leerlooiersknecht
Boschdijk 103
Harderwijker Vischhandel
Econoom
H. Hagen
vis en comestibles
technisch verkoopkantoor
grondwerker
Boschdijk 105
H. de Wert
L. H. de Wert
arbeider
houtbewerker
Boschdijk 107
Wed. Chr. van Bakel-Tebak
fabrieksarbeidster
Boschdijk 109
G. V. H. M. van Rooij
koopman
Boschdijk 111
A. Bierens
los werkman
Boschdijk 113
A. J. Th. Renssen
J. M. Bartels
monteur-elektricien
liftmonteur
Boschdijk 115
H. Timmermans
fabrieksarbeider
Foto in 1965, kort voor de sloop, toen Boschdijk 123-125
Boschdijk 117
P. Spijkers
reiziger
Boschdijk 119
A. J. van Nisselrooy
arbeider
Hier is in 1934 het contactadres voor biljartclub "De Ridders van het Groene Laken"; later Boschdijk 127
Boschdijk 121
J. Scheepers
schilder
 
Boschdijk 123
C. Denkers
C. Th. Denkers
koopman (in groenten en fruit)
sigarenmaker
 
Boschdijk 125
P. Snijders-de Laat
schoenmaker
 
Boschdijk 127
W. van Nistelrooy
stijgermaker
 
Boschdijk 129
H. J. van de Gevel
handelaar (in aardappelen, groenten en fruit)
In 1953 nr. 137, ook toen de groentezaak van v.d. Gevel
Boschdijk 133
A. Boogers
rijwielhandelaar, motorrijwielen
Foto in 1960; in 1934 adverteerde men als het enige speciaal-motorhuis ter stede, importeur B.S.A., allerlei soorten driewielers en motorkleding
Boschdijk 135
Frans Linders & Zn.
A. C. Linders
F. Linders
H. Th. Linders
Aa. Ma. Linders
Fa. Ja. Linders
brandstoffenhandel
slager
slager
slager
slager
slager
Foto, twee lage huisjes in 1938.
In 1959 nog A Linders brandstoffenhandel, dan op nr. 143
Boschdijk 137
C. Raaijmakers
arbeider
Boschdijk 139
Na 1938 huisnr. 147; de fabriek bevindt zich achter de huizen, aan de Lijmbeekstraat
N.V. Volksbelang
broodfabriek
In 1934 brandt de paardenstal van de broodfabriek uit; het paard kan met veel moeite gered worden.
In 1959 nog altijd Broodfabriek Volksbelang
Hiertussen lag een zwart pad, verbinding met de Lijmbeekstraat; zo ongeveer waar nu de Zernikestraat ligt
Boschdijk 141
Na 1938 Boschdijk 149-151
Café Carlton
C. Mutsaers
J. C. Latour
J. Latour
koopman
timmerman
In 1953 en 1964 op de hoek café De Jager (van Peeters-Rooijakkers) en daarnaast drogist Harrie van Iersel; in 1959 en 1964 Varta accu's op 151
Boschdijk 143
"De Kroon"
H. E. Thaels
breigoederenmagazijn, groothandel tricotage
koopman
Boschdijk 145
Op deze plaats nu appartementen uit 1971
A. B. Kemper
H. G. J. van der Sommen
Wed. J. A. van der Sommen-van Rijn
machinist N.S
kantoorbediende
machinist N.S
Boschdijk 147
Gebr. Zwiers
B. Zwiers
G. Zwiers
G. H. Zwiers
melkhandel
machinist
koopman
wagenmaker
Hier is een stuk waar de tramlijn vanuit de Lijmbeekstraat met een bocht op de Boschdijk komt. Daar staan nu huizen uit 1938 (nu Boschdijk 191-167), gebouwd toen het spoor niet meer gebruikt werd.
Daarna is de zijstraat de Bondstraat, langs het gebouw van de Boerenbond
Boschdijk 149
Na 1938 Boschdijk 177-179; tegenwoordig hier een flat uit 1994 (Boschdijk 175-183)
Handelsvereeniging van den N.-Br. Christelijken Boerenbond
A. C. Rooijakkers
J. Rooijakkers
coöperatie
chauffeur
filiaalhouder
Het gebouw had een eigen aansluiting op de trambaan, een aftakking die tussen de Lijmbeekstraat en de Boschdijk liep.
In 1981 zaten er in het Boerenbondgebouw kunstenaars; afgebroken 1993, nu hier een wand met appartementen uit 1994.
In 1964 op 177 nog steeds de wasserij Edelweiss gevestigd
Boschdijk 151
"Edelweiss"
was- en strijkinrichting
Boschdijk 151-A
Coöp. Handelsvereeniging van den N.C.B.
 
Boschdijk 153
Na 1938 de huisnummers 181-185, nu hier flats Zoutstraat 1-35
P. P. van den Nieuwenhof
meesterknecht
 
Boschdijk 155
D. de Haas
koopman
In 1964 groenteboer B. Klein
Boschdijk 157
Charles Timmermans
A. H. Timmermans
C. Timmermans
F. M. Timmermans
aannemer van alle vervoer, handel in maaszand, fourage en brandstotfen
chauffeur
vrachtrijder
chauffeur
Ook in 1964 hier nog het transportbedrijf van C. Timmermans (toen op nr. 185, Gebr. Timmermans zaten toen op nr. 163)
Hier ligt de Zoutstraat
Boschdijk 159
Oud rijtje, later 187-197, sloop kort na 1965.
Op dit stuk staat nu een flat uit 1981 (op het stuk oude huisnummers 159-179, nu flat Boschdijk 187-209)
W. P. Gerrits
paraplu-handelaar
 
Boschdijk 161
H. Vervoort
baas, kruidenierswaren
Foto in 1965, toen Boschdijk 189-191
Boschdijk 163
Th. M. A. Kuijpers
sigarenmaker
Boschdijk 165
"Havana"
J. H. van den Oever
sigarenmagazijn
reiziger
 
Boschdijk 167
J. A. van Roosmalen
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 169
Gebrs. Verhoeven
W. C. Verhoeven
voegwerkers
voeger
 
Boschdijk 169-A
Twee nieuwere huizen, iets achter de oude rooilijn gelegen, later 199-201, sloop ±1977
A. J. Gielissen
aannemer
Foto in 1973 (foto's van 2 kanten aaneen gemonteerd)
Boschdijk 169-B
A. Compaan
A. J. Compaan
D. Compaan
J. Compaan
P. Compaan
Wed. J. Compaan-Zinkhaan
kantoorbediende
calculator
bankwerker
elektricien
metaaldraaier
zonder beroep
Boschdijk 171
Na 1938 nr. 203
H. H. Jorissen
timmerman en caféhouder
In 1934 zaten hier de handboogschutters van "Ons Genoegen in Oranje"; in 1943 café Den Handboog (L. Simons)
Dit was de Martini-bar in 1953, café met concert-orgel, in 1964 uitgebaat door M. van Beusecom
Boschdijk 173
Drie oude huisjes, later Boschdijk 205-209
A. Benschop
A. van Vroenhoven
P. A. van Vroenhoven
verpleger
sigarenmaker
houtbewerker
 
Boschdijk 175
P. Verleijsdonk
P. J. Verleijsdonk
wever
sigarenmaker
 
Boschdijk 177
P. A. W. Voorheijen
W. Hoens
timmerman
zonder beroep
 
Boschdijk 179
Na 1938 nr. 211
J. G. van Dun
coiffeur
 
Boschdijk 179-A
Een destijds relatief nieuw (1925) tweekappertje, nu nog steeds bestaand (213-215); het is het eerste vooroorlogse huisje van de Boschdijk dat nog over is
Aa. van Rooij
H. van Rooij
Ha. van Rooij
Ja. van Rooij
Aa. Ca. Fa. van Rooij
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Boschdijk 179-B
"Rotax"
F. H. van Rooij
taxi-ondememing
rijwielhandelaar, reisbureau, touringcaronderneming
Van Rooij had er ook de rijwielfabriek "De Zuidster"; Rotax was hier tot 1988 nog altijd gevestigd
Boschdijk 181
Na 1938 nrs. 217-219, twee ouder huisjes; nu hier studentenflatjes van 1996
Chra. Ca. van den Heuvel
Ja. Ma. van den Heuvel
Ma. Ca. van den Heuvel
Wed. P. van den Heuvel-van Gennip
deksorteerster
sigarenmaakster
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Boschdijk 183
L. H. den Brok
controleur Gem. Armbestuur
 
Boschdijk 183-A
Gebouwd ±1925, nu 221-221A, gezien de architectuur wederopbouw van na de oorlog (bombardement)
J. van Reeken
koopman
 
Boschdijk 183-B
P. Sleddens
reiziger
 
Boschdijk 185
Vier oude huisjes op de hoek Peperstraat, later nrs. 223-229; hier nu naoorlogse wederopbouwwinkels
 
 
 
Boschdijk 187
J. A. van de Ven
melkslijter
Ook in 1959 nog JA vd Ven, melkgrossier, dan nr. 225
Boschdijk 191
J. M. Klaassen
sjouwer
 
Boschdijk 193
A. van Akkerveken
W. van den Bogaart
A. van Leyden
opperman
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Hiertussen ligt de Peperstraat
Boschdijk 195
Na 1938 Boschdijk 231-235.
Foto jaren vijftig.
Hier nu flat van 1971 (Boschdijk 231)
Fa. J. van de Ven-Kerkhof, Kinderen van de Ven
J. B. van de Ven
J. van de Ven
slagerij

slager
zonder beroep
Ook in 1964 hier nog steeds de slagerij gevestigd (toen op nummer 231)
Boschdijk 195-A
G. van Esch
J. Bijnen
pakker
rijwielen, motoren en reparatie
In 1940 heet het op 235 café Erica van Leo van Oss, een café om te gaan dansen; later café De Muis.
In 1940 op 233 de Radiodokter H. van Hoof.
In 1959 en 1964 op 233-235 A.J. Karsmakers, woninginrichting, cocosspecialist
Boschdijk 195-B
café Oude Molen
J. van Erp
W. F. P. Kneepkens

arbeider
metaaldraaier
Boschdijk 197
Hier een rijtje van 6 oude huisjes, de latere nrs. 237-247.
Nu hier flat uit 1981 (Boschdijk 233-243) en een naoorlogse winkel (245-247)
H. J. Timmermans
chauffeur
 
Boschdijk 199
A. F. A. Meeuwis
A. M. Meeuwis
F. Meeuwis
metaaldraaier
bankwerker
koperslager
 
Boschdijk 201
P. van de Goorberg
schilder
 
Boschdijk 203
M. van Erp
poelier
 
Boschdijk 205
J. Koster
J. Spierings-van Hoof
O. Koster
P. F. van Kemenade
timmerman
schoenmaker
fabrieksarbeider
terrazzoschuurder
 
Boschdijk 207
J. L. Pas
stoker
 
Boschdijk 209
Hier is in 1930 een winkel-woonpand gebouwd, de huidige nrs. 249-253
H. J. de Faber
J. de Faber
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Boschdijk 211
Fr. Donders
garage Brabantia
kantoorbediende
autogarage
De garage was een grote loods achter de huizen; later Buijs meubels, doe-het-zelfzaak Wickes, nu Babydump
Boschdijk 213
A. Burghout
reiziger
 
Boschdijk 215
J. L. van Rooij
aannemer
 
Hier bevindt zich nu vermoedelijk de Gemmastraat (straatnaam bestond in 1934 nog niet, het was toen slechts een naamloze verbinding met de Lijmbeekstraat)
Boschdijk 217
Hoekpanden 259-261, een groot winkel woonhuis uit 1927
J. van Diessen
sigarenfabrikant
In 1938 slager van Liempd; in 1959 modelslagerij JP Vonken, in 1961 begint de slager hier een supermarkt, in 1975 supermarkt W. van Bergen (Centra i tot 1990, daarna C-1000)
Boschdijk 217-A
A. J. van Grimbergen
Wed. J. van de Ven-Wijnen
kleermaker
zonder beroep
 
Boschdijk 219
Rijtje van 10 kleine huisjes, later Boschdijk 263-281.
Nu vinden we hier een winkel/ bedrijfswand (Leen Bakker, Morgana slaapkamers) met een hoogbouwflat uit 1960 (nrs. 265-287)
H. Janssen
glasblazer
Foto kort voor de sloop
Boschdijk 221
G. P. van de Moosdijk
sigarenmaker, sigarenmagazijn
Boschdijk 225
J. M. van der Donk
arbeider
Boschdijk 227
J. M. van de Ven
fabrieksarbeider
Boschdijk 229
L. C. Kouwenberg
fabrieksarbeider
Boschdijk 231
J. van den Berk
sigarenmaker
Boschdijk 233
H. van Doren
J. van Laarhoven
Wed. J. C. Peeters-Janssen
grondarbeider
arbeider
zonder beroep
Boschdijk 235
A. Driessen
zonder beroep
Boschdijk 237
F. C. van der Linden
H. C. van der Linden
metselaar
metselaar
Boschdijk 239
Na 1938 Boschdijk 283-291, gesloopt voor waar nu de Leen Bakkerwinkel (1960) is
H. M. Schalks
lederbewerker
 
Boschdijk 241
J. Berkers
P. Berkers
reiziger
sigarenmagazijn
 
Boschdijk 243
G. de Rooij
pakker
 
Boschdijk 243-A
J. Jaspers
J. P. Jaspers
W. A. Jaspers
El. Ga. Jaspers
J. Jaspers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Boschdijk 245
Helpt Elkander
H. J. J. C. Toirkens
Aa. Ma. Wa. van Leewaarden
filiaal coöp. broodbakkerij
elektricien
sigarenmaakster
 
Boschdijk 245-A
Na 1938 299-301, gebouwd 1923; in 2011 dichtgetimmerd, sloop in 2012
J. L. van Leewaarden
La. Ma. Na. Ja. van Leewaarden
sigarenfabrikant
onderwijzeres
 
Boschdijk 245-B
P. van Agt-van Leeuwaarden
winkelier (kruidenierswaren)
Ook in 1964 hier nog kruidenier P. van Agt
Boschdijk 245-C
303-307, gebouwd 1928; gesloopt en nu hier een al jarenlang een open veldje
J. v.d. Moosdijk-Mansveld
C. C. Senders
J. A. van de Moosdijk
slagerij
slager
slager
Foto in 1970; L. Stöver (Leoson) naai- en breimachines in 1959 en 1964. Café De Stuiver in 1970 en 1975
Boschdijk 245-D
C. H. J. van Pelt
Fa. W. van Pelt & Zoon
J. E. D. van Pelt
Ja. Ca. Aa. van Pelt
W. van Pelt
onderwijzer
brood- en bankerbakkerij
bakker
gezelschapsjuffrouw
zonder beroep
Foto, ook in 1975 hier nog steeds bakker Firma gebr. van Pelt.
Hier was in 1934 het secretariaat van voetbalvereniging S.D.O.
Boschdijk 245-E
A. W. van Uden
Wed. M. L. M. L. van de Voort-Coppens
J. F. van der Velden
spiraalmaker
caféhoudster

zonder beroep
Café 't Lijntje in 1934 (met biljartclub Eldorado), Olympia (A. Oostrom) in 1959 en 1972
Hier bevindt zich de Marconilaan (rondweg)

3. Buiten de rondweg, de Rijksweg tussen Woensel-West en de Barrier

Dit gedeelte bestaat grotendeels uit (oostzijde) woningbouw van de buurt Barrier en (westzijde) de buurt Woensel-West. Woningen die in 1934 nog relatief nieuw waren.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 268
Villa De Wetering uit 1916, afgebroken in 1955 voor verbreding kruispunt Boschdijk/ rondweg
W. K. van Hapert
Ma. Ha. Wa. Boekhorst
steenfabrikant
dienstbode
Foto in 1940
Hierlangs buigt de tramlijn zich af en vervolgt de Frankrijkstraat
Boschdijk 270
Na 1938 de huisnummers 342-352, de Pauluskerk, pastorie, scholen en patronaat; afgebroken in 1996 voor de bouw van de Paulusstaete
St Paulus
R.K. Kerk
In 1923 werd de eerste steen gelegd; in 1996 werd het toch bijzondere kerkgebouw alweer gesloopt
Boschdijk 272
A. A. Verberne
W. W. A. M. van Beurden
Ja. Ha. van Leewaarden
pastoor
kapelaan
dienstbode
 
Boschdijk 272-A
W. J. A. van Haaren
R.K. priester
 
Boschdijk 274
R.K. Meisjesschool voor L.O.
K.J.V. Huis
 
Foto van de scholen, 1921 gebouwd; de Paulusschool (jongens) ligt op het achterterrein en heeft (in 1934) schoolhoofd Jaspers, de Elisabethschool (meisjes) ligt aan de weg en heeft schoolhoofd Kessen. De meisjesschool wordt later de Levensschool, speciaal onderwijs
Boschdijk 274-C
R.K. Meisjesschool voor L.O.
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
Boschdijk 276
Misschien een pand dat aan het patronaat vastzat
H. P. J. Smeulders
koster en winkelier (sigarenmagazijn)
 

Pauluskerk Op deze ansicht uit 1936 zien we de St Pauluskerk met pastorie, school en patronaat.

Voor de kerk staat een bord dat het verkeer richting St Oedenrode/ Nijmegen naar rechts de Frankrijstraat in geleidt. Een ander bord, dat nota bene vlak voor de kerkdeur op het gewijde terrein van de kerk staat, maakt passanten erop attent dat men voor de slijterij linksaf de Boschdijk moet volgen. Misschien dat dit slaat op café Mateussen, tegenover de kerk waar in ieder geval in later jaren wel een slijterij aan verbonden was.

De kerk dateerde van 1923. Een markant bouwsel van architect J.H.J. van Groenendael. Een toren is er nooit gekomen. Het kerkbezoek liep terug en het gebouw werd in 1995 buiten gebruik gesteld. Nog voor men het als monument had kunnen veiligstellen, was de boel al verkocht en gesloopt. Er verrees hier een groot seniorencomplex, Paulusstaete (1996).
Een nieuw Pauluskerkje is er in 1995 nog wel gekomen, even verderop waar vroeger het Patronaatsgebouw had gelegen. Maar zelfs dat kerkje blijkt na verloop van tijd te groot voor het resterende kerkbezoek en de parochie sluit in 2009. In 2011 wordt het overgenomen door de nog wel levensvatbare Oud-Katholieke kerk.

Op de foto zijn links de gebouwen van pastorie, school en patronaat te zien. Aan het eind zien we de hoogspanningsmast van de bovengrondse electriciteitsleiding die hier toen vanaf het PNEM-station aan de overzijde in oostelijke richting verder liep.
 

Hiertussen ligt de hoogspanningsleiding (50 KV), de begraafplaats en de Marterstraat; aan de andere hoek van de Marterstraat lag omstreeks 1930 een pompstation (op de plaats waar nu Boschdijk 360, een naoorlogs huisje, ligt)
Boschdijk 278
Na 1938 nummer 362, gebouwd 1933; de huidige 364 (gebouwd 1932, toen 278-A) werd in 1934 betrokken door J. Philipsen, in het adresboek staat hij nog als bewoner van 350
Z. Loman
opzichter
 
Boschdijk 280
Na 1938 366-368, tweekapper uit 1928
C. van Vroenhoven
zonder beroep
In 1959 woont hier huisarts de Brabander
Boschdijk 282
Th. J. L. van Vroonhoven
tuinder, zaadhandel
Ook in 1964 hier nog de zaadhandel Van Vroonhoven-van Cuyck; in 1990 huisartsen
 
372-374 werden in 1938 gebouwd
Boschdijk 288
Rij gebouwd in 1933, later Boschdijk 376-400
café De Nieuwe Barrier
J. J. Mak

calculator
 
Boschdijk 288-A
G. Rosner
H. C. Hillege
Th. J. Hillege
hulpbesteller
plantsoenwerker
verpleger
 
Boschdijk 288-B
H. Jansen
bedrijfsassistent
 
Boschdijk 288-D
A. Boller
J. M. Houtman
glasblazer
techniker
 
Boschdijk 288-E
H. Boller
Ja. Ha. Janssen
bankwerker
kantoorbediende
 
Boschdijk 288-F
C. M. H. van der Reijnst
bankwerker
 
Boschdijk 288-G
W. Fr. Hemerik
districtshoofd der P. N. E. M
Een duur huis, want in 1959 het thuis van Dijkstra, directeur van Baekers' textiel
Boschdijk 288-I
A. Dijkstra
administrateur
 
Boschdijk 288-J
M. J. L. Scheffer
machinist
 
Boschdijk 288-L
A. van der Made
hoofdonderwijzer
schoolhoofd C.N.S-school aan de Schoolstraat
Boschdijk 288-M
Hoekpand Barrierweg, 1933 gebouwd; tegenwoordig Boschdijk 402
M. de Goey
arbeider
In 1964 hier nog Gebr. de Goey , textielwinkel, in 1975 kapsalon Semler; later gewone woning
Hier ligt de zijstraat Barrierweg
Boschdijk 288-S
Na 1938 404-408, hoekpand Barrierweg, 1929
J. L. Paashuis
M. Konings
J. H. Oudmaijer
caféhouder
fabrieksarbeider
zonder beroep
Café met concertzaal. In 1964 en 1975 Albert Heijn op 404, in 1980 tot 1990 Electro Hulpdienst; vanaf 1991 apotheek Mensfort
J. Holland sportartikelen, in 1959 en 1964 op 406
 
Het tussenhuis 410 wordt pas in 1935 opgeleverd; op een ansicht van 1933 is hier nog een gat in de bebouwing te zien); later bloemenzaak Decora
Boschdijk 288-V
Na 1938 Boschdijk 412-414, grote panden uit 1930
A. J. P. van der Sluis
bouwkundig opzichter
 
Boschdijk 288-W
A. H. P. de Jong
W. F. de Jong
kantoorbediende
veekoopman
De 58-jarige veehandelaar kwam om toen hij op de fiets door een dronken automobilist ter hoogte van het PNEM-schakelstation aan de Boschdijk werd doodgereden
 
Hiertussen wordt in 1934 woningbouw voorbereid; de huidige rij Boschdijk 416-422 wordt in 1935 gebouwd (op de foto is hier een tweede gat in de bebouwing te zien)
Boschdijk 290
424-428 woningrij uit 1930, later ingrijpend verbouwd toen er een bankkantoor werd gevestigd met woonappartementen boven
Nationale Luchtvaartschool
A. L. van Gestel
J. J. Retera
J. van Vroenhoven
instructeur chef der afd. A. T. Postman
bouwkundig opzichter
fabrieksarbeider
zonder beroep
Amro-bank in 1982
Boschdijk 290-A
café Waldeslust
J. G. Coolen

adjunct-commies posterijen
Vreemd dat café dat het adresboek op deze plaats vermeldt? Moest het misschien 260-X zijn?
Boschdijk 290-B
A. H. Klaassens
masseur
 
Boschdijk 290-C
430
W. C. van Meerwijk
A. J. van Gennip
fabrieksarbeider
zonder beroep
In 1964 en 1975 kapper Donkers, in 1980 tot 1991 kapsalon Carla; in 1992 Boys and Girls, mode
Boschdijk 290-D
432
A. J. Donkers
W. de Vries
Ja. Ma. Donkers
kapper
kapper
zonder beroep
Hier zit in 1964 en in 2011 nog altijd café-restaurant Mensfort
Hiertussen bevindt zich de Pastoor van Arslaan

Boschdijk Op deze ansicht uit 1933 staan we op de plaats waar rechts (niet te zien) de Pastoor van Arslaan begint.
Rechtsvoor op de hoek zien we een zonnescherm "Lunchroom Labarrière". Dit pand, het huidige Boschdijk 434, ligt op de hoek van de Pastoor van Arslaan en was gebouwd door A. van Hoof. Hij had hier lange tijd een banketbakkerswinkel.
De banketbakkerij van Van Hoof is in 1961 café Princeville geworden en dat is het nog altijd. Bezoekers lopen het risico om op Elvis vergast te worden, want de uitbaters Leen en Jo Pranger zijn Presley-fanaten.
In het linker afgesplitste gedeelte werd een paar decennia friet gebakken. Voor die hele goeie verse grote frieten van Pietje Zwerts (daarvoor had 'Piet Friet' een houten frietkraam bij de Moreelselaan) kwamen de mensen van heinde en ver hier naar toe. Tegenwoordig is het ijssalon Boschdijk.

De Boschdijk van 1934 bestaat uit een soort ventweg van klinkers en -gescheiden door een bomenrij- als middenstuk een snelweg van maccadam betonblokken. Dat wegdek was destijds bijzonder en zeer modern.
Op de foto rijdt de ene fietser op de rijbaan van de snelweg en de andere fietser kiest de ventweg. Verkeersregels en verkeersborden waren er nauwelijks. De discussie over uniforme verkeersborden was nog maar net begonnen en er was zeker nog geen eenduidig gebruik van verkeersborden.
 
Boschdijk 290-E
Hoekpand uit 1930, later Boschdijk 434
A. B. van Hoof
banketbakker
Café Princeville (C.J. Sloots) opent hier in 1961 en daarna gerund door Leen en Jo Pranger; ernaast (nr. 436) bevindt zich in 1959 de friture van Piet en later W.M.F. Zwerts (tot 1989)
Boschdijk 290-E-F
La Barriere
electrische koek-, brood- en banketbakkerij
Boschdijk 290-G
Rij woningen van 1930; later Boschdijk 436-458
Wa. Roorda
verloskundige
 
Boschdijk 290-H
J. Raven
hoofdonderwijzer
hoofd C.N.S-school aan de Bezemstraat in Strijp
Boschdijk 290-I
W. J. van Wershoven
kantoorbediende
 
Boschdijk 290-J
Vliegschool
Nationale Luchtvaartschool
A. F. Postmaa
instructeur A. F. Postmaa
afd. Eindhoven, instructeur A.F. Postmaa
instructeur-vliegenier
 
Boschdijk 290-K
H. J. Harink
inspecteur A.P.C
 
Boschdijk 290-L
A. de Troije
A. Venis
A. H. Visser
H. B. van den Hoven
Ia. Sabienski
controleur Philips
laborant
elektro-monteur
kantoorbediende
coupeuse
 
Boschdijk 290-M
J. de Koster
telegrafist
 
Boschdijk 290-O
Th. P. A. Helsen
kantoorbediende
 
Boschdijk 290-Q
H. J. Slegt
bedrijfsleider
 
Boschdijk 290-R
F. A. C. W. van Tuijl
hoofdonderwijzer
hoofd van de jongensschool aan de Barrierweg
Boschdijk 290-S
A. H. Meeuwenberg
J. Hendriks
Th. J. Meeuwenberg
stukadoor
fabrieksarbeider
stukadoor
 
Boschdijk 290-X
Het hoekhuis Boschdijk 460 (1930)
W. van Kooten
reiziger
In 1953 café W. van Herpen, in 1959 en 1964 café-restaurant Droomland van J. v.d. Sluis; in 1972 café Kantoorzicht (toen uitzicht op Philips Nederland en Hoofdgebouw) met (tot 1978) Piet Jacobs (die naar Zuid-Afrika vertrok); in 2011 heet het nog altijd Kantoorzicht
Hier bevindt zich de Alard du Hamelstraat
Boschdijk 292
Vier rijtjes Philips-woningen uit 1928, tegenwoordig de adressen Boschdijk 462-504
C. P. Fritzius
scheikundige
 
Boschdijk 294
G. H. Jonker
correspondent
 
Boschdijk 296
J. de Leur
Wed. Joh. de Leur-Teijgeler
chemisch assistent
zonder beroep
 
Boschdijk 300
P. Zwegers
kantoorbediende
 
Boschdijk 302
J. Postma
Sa. Postma
werktuigkundige
zonder beroep
 
Boschdijk 304
Ir. J. Namink
bedrijfsassistent
 
Boschdijk 306
J. D. Heijligers
kantoorbediende
 
Boschdijk 308
B. J. Mengerink
afdelingschef
 
Boschdijk 310
G. Staleman
techniker
 
Boschdijk 312
G. Streek
chef tekenaar
 
Boschdijk 314
J. de Groot
fabricagechef
 
Boschdijk 316
J. C. Hoogenboom
kantoorbediende
 
Boschdijk 318
W. Zwakenberg
constructeur
 
Boschdijk 320
J. B. L. Vollenbroek
Ja. Ma. Cha. Poorthuis
constructeur
zonder beroep
 
Boschdijk 322
ir. C. B. Los
elektrotechnicus
Gezinsdrama in 1935: op weg naar kerstfeest in Leiden reed hun auto achterop een vrachtwagen; twee dochtertjes (4 en 5 jaar) komen daarbij om; het echtpaar Los en 4 andere kinderen overleven de crash
Boschdijk 324
I. J. M. de Jong
fabrieksopzichter
 
Boschdijk 326
J. K. Hemmes
correspondent
 
Boschdijk 328
A. M. J. Dekkers
J. D. Fast
verpleger R.K.G
natuurkundige
 
Boschdijk 330
A. J. van der Wagt
assistent laborant
 
Boschdijk 332
B. H. Berkenvelder
technisch opzichter
 
Boschdijk 334
A. M. Koekebacker
bureauchef
 
Hiertussen ligt de Willem van Noortlaan; hier werd in 1934 de Philips-speeltuin voor de buurt De Barrier geopend; het Philips-ontspanningsfonds rekende 10 cent per gezin per week
Boschdijk 336
Vijf woningrijtjes uit 1928, nu de huisnummers Boschdijk 506-556
C. M. B. Jacobs
kantoorbediende
 
Boschdijk 338
Aa. van Asselt
J. Kuiper
kantoorbediende
uitvoerder
 
Boschdijk 340
A. Oolman
elektrotechnisch ingenieur
 
Boschdijk 342
D. M. Coenen
techniker
 
Boschdijk 344
P. A. Poldervaart
bedrijfsassistent
 
Boschdijk 346
Ca. de Leth
D. M. Schoo
verpleegster
assistent
 
Boschdijk 348
W. M. Vink
werktuigkundige
 
Boschdijk 350
J. Philipsen
tekenaar
 
Boschdijk 352
B. M. van der Gaauw
afdelingschef Philips
 
Boschdijk 354
M. Moure
leraar
 
Boschdijk 356
Chr. D. van Bockel
assistent accountant
 
Boschdijk 358
G. Weijschede
assistent bedrijfsleider
 
Boschdijk 360
D. D. Otto
kantoorbediende
 
Boschdijk 362
E. W. Kraus
werktuigkundige
 
Boschdijk 364
C. Rijn
kantoorbediende
 
Boschdijk 366
F. W. Sibille
kantoorbediende
 
Boschdijk 368
B. Visman
ingenieur
 
Boschdijk 370
F. Vos
kantoorbediende
 
Boschdijk 372
J. Veerman
employé
 
Boschdijk 374
J. H. Rohn
werktuigkundige
 
Boschdijk 376
W. G. Ton
bedrijfsassistent
 
Boschdijk 378
J. C. F. Tjerks
kantoorbediende
 
Boschdijk 380
H. Koningsberger
bedrijfsleider
 
Boschdijk 382
W. A. Romijn
kantoorbediende
 
Boschdijk 384
D. Schipper
reclame-employé
 
Boschdijk 386
H. G. Dekkers
kantoorbediende
Op 556 in 1975 antiekzaakje van Van Leerdam-van de Goor
Hier ligt de 2e Lieven de Keylaan
Boschdijk 388
Nog twee rijtjes Philips-woningen uit 1928, tegenwoordig adressen Boschdijk 558-576
J. G. A. van Weel
arts
 
Boschdijk 390
Eindhovensche Zweefvliegclub, opgericht 11-6-1932
J. Swart
D. J. Heuvelink
secretariaat

werktuigkundige, instructeur zweefvliegclub
bedrijfsassistent
Woonde Swart hier aanvankelijk in pais en vree als kostganger bij het echtpaar Heuvelink in (een fanatiek zweefvlieger), in 1935 was het afgelopen; de 31-jarige Jacobus Swart had een verhouding gekregen met de vrouw van de 32-jarige Dirk Jan Heuvelink; dat kwam uit en er volgde een ruzie; Swart pakte een revolver en wou Heuvelink neerschieten, maar de revolver ging niet af; hij werd overmeesterd en opgepakt voor poging tot moord; de rechtbank veroordeelde Swart tot 1 jaar cel
Boschdijk 392
W. Akkerman
bedrijfsassistent
 
Boschdijk 394
J. O. Ritsema
afdelingschef
 
Boschdijk 396
H. A. E. Keitz
assistent laborant
 
Boschdijk 398
J. N. F. Koudijs
assistent
 
Boschdijk 400
P. Vissers
tekenaar
 
Boschdijk 402
J. J. van Hilten
assistent
 
Boschdijk 404
S. H. R. Vissers
laborant
 
Boschdijk 406
P. G. Legué
werktuigkundige
In 1959 woont hier leraar lichamelijke oefening Houtzager
Boschdijk 408
 
Th. A. van Gerwen
boekhouder
 
Boschdijk 408-D
Na 1938 de huisnummers 584-588 Philips-huizen uit 1930; de huidige 578-582 waren in 1934 in aanbouw
M. R. van Alphen de Veer
arts
In 1959 en 1964 dokter E.A.M. Hanlo
Boschdijk 408-E
F. Swart
accountant
In 1964 bedrijfsarts H. de Mooy
Boschdijk 408-F
P. C. C. M. Janssens
fabrikant
Familie Janssens-Smulders adverteerde in 1934 de geboorte van dochter Ingeborg
Boschdijk 410
Na 1938 Boschdijk 600, hoek Jacob Frankaertweg; de tussenliggende huizen 584-598 zijn naoorlogs
J. P. Kelderman
P. H. Gallart
J. Pols
portier
administratief ambtenaar R.K.G
zonder beroep
 


De oneven zijde, vanaf de Marconilaan:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 245-F
Na 1938 319-323, vooroorlogse huizen
J. van Bakel
sigarensorteerder, kapper
In 1964 kapsalon van Bakel; sinds 1980 café Bosporus
Boschdijk 245-G
J. G. A. van As
toneelmeester
Boschdijk 245-H
Café St Paulus
E. A. de Mul
Fr. van Engeland

grondwerker
fabrieksarbeider
In 1951 bekend als het café St Paulus van biljarter Henk Scholte, en later (1964, 8 jaar lang) Hotel (Henk) de Vaal (een bekende bokser); in 1975 en 1992 Chinees eten Da Ching; nu King's Grill
Boschdijk 245-I
325-329, vooroorlogse winkelhuizen
J. Meulensteen
L. T. J. Schoenmaker
huishoudelijke artikelen
winkelchef
Schoenhandel Ama in 1964; Turks kebap-eethuis in 1981 tot 1987
Boschdijk 245-J
Wed. J. van den BoogaardScholtze
zonder beroep
 
Boschdijk 245-K
K. W. Mateussen
caféhouder
Café Mateusen in 1934 met vergaderzaal; café Wim Meulensteen in 1953 (adverteerde dat het een café voor allerlei sportlui was); in 1959 en 1964 slijterij De Drie Sterren (L. Meulensteen); in 1975 en 1992 café Anadolu
Boschdijk 245-L
Achter het huizenblok 245F-K gelegen locatie
groepshoofdkwartier Padvinders
St Paulus-groep katholieke verkenners
 
Boschdijk 247-A
Hier stond een rijtje van 11 kleine (tijdelijke?) huisjes; deze zijn kort na 1934 gesloopt en hier zijn nu de huidige adressen Boschdijk 337-357, een statige rij woningen, gebouwd 1938
G. H. Jeurissen
onderbaas
 
Boschdijk 247-B
J. Nagelkerke
zonder beroep
 
Boschdijk 247-C
J. M. Braat
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 247-E
H. IJkelen
Th. Pardoel
fabrieksarbeider
grondarbeider
 
Boschdijk 247-F
M. Peters
W. van der Linden
brandstoffenhandelaar
grondarbeider
 
Boschdijk 247-G
P. J. Smulders
sigarenmaker
 
Boschdijk 247-H
G. Jacobs
los werkman
 
Boschdijk 247-I
E. Baas
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 247-J
H. Witteveen
fabrieksarbeider
 
Boschdijk 247-K
C. J. Schimmel
postbode
 
Hiertussen bevindt zich de zijstraat Galvanistraat/ Wenckenbachstraat; op de hoek komt later de Etos-winkel (Boschdijk 359), later Turks restaurant
Boschdijk 249
Personeelswoningen PNEM, nu Boschdijk 379-381
M. van Rosmalen
schakelbordwacher
 
Boschdijk 251
J. J. Fr. Cappers
chef schakelbordwachter P.N.E.M
 
Boschdijk 251-A
Aangelegd 1917-1920, sloop 2008
P.N.E.M
onderstation Provinciale Noord Brabantsche Electriciteits Mij.
Foto van het PNEM-gebouw; PNEM zat er tot 1987, vanaf 1991 was er de Elektrohulpdienst gevestigd
Boschdijk 251-B
Rijtje van 3, in 1929 gebouwd; nu nrs. 385-389
W. J. C. van Kessel
meubelmaker
 
Boschdijk 251-C
H. J. Assink
technisch assistent
 
Boschdijk 251-D
B. L. van Delden
handelscorrespondent
 
Boschdijk 253
Oude boerderij, na veel getouwtrek uiteindelijk gesloopt;
nu hier een naoorlogs pand (Boschdijk 391, tandarts Fizaan in 1959) op de hoek van de Wattstraat
J. Vorstenbosch
zonder beroep
Een oude boerderij die in 1935 zou moeten wijken voor de nieuwbouw aan de Wattstraat; eigenaresse C. van Kemenade had het perceel en pand aan Geldens bouwbedrijf verkocht en die wilde de boerderij slopen; maar huurder Vorstenbosch verzette zich want hij zou nog van een aantal jaren huur verzekerd zijn; daarop liet Geldens toch de slopers komen en deze braken de boerderij al half af maar ze werden weggejaagd door de boer met zijn hooivork; toen liet de politie de sloop stoppen; Vorstenbosch bleef voorlopig in de halfgesloopte woning wonen.
Wanneer het uiteindelijk tot een juridische afwikkeling is gekomen, weet ik niet; maar pas na de oorlog kon hier een nieuw huis gebouwd worden
Boschdijk 255
Hier werd in 1934 volop gebouwd, de latere woningen 393-457, tussen de Wattstraat en het Minckelersplein
H. Vlemmix
grondwerker
 
Boschdijk 255-A
A. Spruijt
stoker
 

Boschdijk
Op deze ansicht uit 1937, zien we de rij woningen tussen Minckelersplein en Lorentzstraat. De struik links op de foto staat op de hoek van het Minckelersplein.

Het hoekpand op de voorgrond is de huidige woning Boschdijk 459; in 1934 was het huisnummer nog 257. We zien drie woningrijen 459-473, 475-489 en 491-505.
Boven het middelste blok is de fabrieksschoorsteen van de steenfabriek van Van Hapert te zien. Op die plek staat nu de hoogbouw van het voormalige Philips Hoofdkantoor en Philips Nederland.

De Boschdijk heeft hier nog een imposante rij bomen. Op de ventweg/ fietspad poseert een knecht met een bakkerskar en misschien is de man met witte kiel daarnaast een bakker. Op het trottoir vermaakt de jeugd zich.
 
Boschdijk 257
Dit zijn de huidige nummers 459-505, drie rijen woningen uit 1928
A. P. van den Dobbelsteen
E. Elzenga
assistent 1e klas P.T.T
opzichter
 
Boschdijk 257-A
H. P. Hubee
chef-constructeur
 
Boschdijk 257-B
J. de Vink
laborant
 
Boschdijk 257-C
Dirk Agenant
radiotechniker
 
Boschdijk 257-D
M. F. O. Scholten
metaalbewerker
 
Boschdijk 257-E
C. P. de Wit
kantoorbediende
 
Boschdijk 257-F
H. Ringersma
vakverenigingsbestuurder
 
Boschdijk 257-G
A. Pleune
zonder beroep
 
Boschdijk 257-H
J. J. Garenfeld
A. C. Garenfeld
Fr. A. Garenfeld
bankwerker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Een van oorsprong Duitse familie; en als zoon André C. Garenfeld (1914) zijn eersteling begin 1944 Wilhelm André Heinrich noemt en de oudere zoon Friedrich A. Garenfeld (1909) in de oorlog in Duitse legerdienst gaat (of moest hij omdat hij in Goch (D) geboren was?), zal dat in de buurt weinig vrienden hebben opgeleverd
Boschdijk 257-I
J. A. Nouwens
machinist N.S
 
Boschdijk 257-K
H. H. A. Engels
machinist N.S
 
Boschdijk 257-L
G. J. Ooms
Kl. Ooms
J. Ooms
monteur
bankwerker
wagenmaker
 
Boschdijk 257-M
G. Smulders
beambte N.S.
 
Boschdijk 257-N
G. Hoekstra
bouwkundig opzichter
 
Boschdijk 257-O
J. J. Kleinbussink
kantoorbediende
 
Boschdijk 257-P
K. W. van Deelen
drukker
 
Boschdijk 259
J. Visser
assistent posterijen
 
Boschdijk 259-A
J. van der Staaij
tekenaar
 
Boschdijk 259-B
W. Miedema
verpleger
 
Boschdijk 259-C
Wed. K. P. Harskamp-Smeijers
zonder beroep
 
Boschdijk 259-D
A. Wagenaar
kantoorbediende
 
Boschdijk 259-E
J. A. Beekman
deurwaarder bij de Rijksbelastingen
 
Boschdijk 259-F
J. J. M. van der Weiden
wasbleker
 
Hiertussen bevindt zich de Lorentzstraat
Boschdijk 259-G
Na 1938 de huizenrij 507-519, gebouwd in 1928
J. Falch
kantoorbediende
 
Boschdijk 259-H
B. Smit
machinist N.S
 
Boschdijk 259-I
H. Smit
elektro-monteur
 
Boschdijk 259-J
H. A. A. de Kruyff
kantoorbediende
 
Boschdijk 259-K
B. J. W. Stottelaar
chef monteur
 
Boschdijk 259-L
Th. Bakker
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 259-M
J. Bakker
elektro-technicus
 
Hiertussen ligt nu de Pieter Zeemanstraat (die bestond in 1934 nog niet)
Boschdijk 261
Het terrein van de steenfabriek van Van Hapert; die is omstreeks 1963 afgebroken en nu bevindt zich hier Philips Nederland (een monument uit 1964), het oude Hoofdkantoor (1963) en het Rekencentrum (1960)
H. C. Giepman
meesterknecht
Rijtje van 3 oude huisjes op de hoek van de Boschdijk/ Pieter Zeemanstraat
Boschdijk 263
W. C. Romijnders
smid-machinist
Boschdijk 263-A
J. E. M. van der Dennen
bakker
Boschdijk 265
W. van Hapert & Co.
steenfabriek
 
Boschdijk 267
W. van de Vondervoort
fabrieksarbeider
Een oud rijtje dat wat van de weg aflag, ongeveer waar nu Philips Nederland ligt. Uit 1913 stamt het verhaal dat huisbaas Van Hapert een van de huurders op straat zette, dat slaat mogelijk op deze huisjes
Boschdijk 269
W. van Erp
fabrieksarbeider
Boschdijk 271
J. J. van Genechten
los werkman
Boschdijk 273
M. A. de Wert
P. C. de Wert
A. de Wert
fabrieksarbeider
melkslijter
zonder beroep
Boschdijk 275
J. van Diesen
los werkman
Boschdijk 277
St. van As
fabrieksarbeider
Hier bevindt zich de (latere) zijweg Vredeoord; vanaf hier begint het grote terrein van het Rijks Krankzinnigen Gesticht (R.K.G)

4 Noordelijk deel, de Rijksweg buiten de bebouwde kom langs Acht


Het laatste stuk ligt buiten de bebouwde kom.
Aan de oneven zijde krijg je eerst het grote complex van het Rijks Krankzinnigengersicht (R.K.G.) en vervolgens schampt de weg langs het kerkdorp Acht. Aan de even zijden liggen vooral heide en akkerland, en langs de weg enkele verspreide woningen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Boschdijk 412
Na 1938 Boschdijk 682-684, gebouwd 1927
Ja. Wa. Ma. van Rooij
Aa. van Akere
Wed. G. V. van Rooij-van Akere
onderwijzeres
zonder beroep
zonder beroep
 
Boschdijk 414
A. C. Nieboer
Ga. Aa. Scheepers
M. H. Bours
candidaat-notaris
dienstbode
zonder beroep
 
Boschdijk 416
Na 1938 nrs. 690-692, tweekapper uit 1928
J. Buitenwerf
hoofdonderwijzer
schoolhoofd van de 3e Philipsschool aan de Keldermansstraat
Boschdijk 418
B. Koolhaas
assistent
Hier was in 1934 het contactadres van de tennisafdeling van H.T.C.C
Boschdijk 420
Na 1938 nrs 698-704, twee tweekappers uit 1927
P. J. Verschuren
aannemer
 
Boschdijk 422
A. J. L. J. van den Bernd
Ca. Ha. Wa. Stokman
limonade- en bierhandelaar
zonder beroep
Agentschap Amstelbrouwerij
Boschdijk 424
C. H. Korstjens
boekhouder
 
Boschdijk 426
J. W. Mannée
N. J. Mannée
handelscorrespondent
handelaar in consumptieartikelen
 
Boschdijk 428
Na 1938 nr. 706, 1927
S. Gijsberts
zonder beroep
 
Boschdijk 428-A
Na 1938 nrs. 708-710, gebouwd 1930
J. H. Heesakkers
baas
 
Boschdijk 428-B
Ch. van Dijck
N. P. A. van Dijck
onderwijzer
calculator
In 1964 woont hier zenuwarts H. Zeylstra
Boschdijk 430
Hier staat nu een naoorlogs pand (Boschdijk 714)
X. Herpertz
J. de Bruijn
J. van Heuvelen
W. J. Louwers
caféhouder
kelner
1e verpleger
fabrieksarbeider
Tegenover het R.K.G. lag een café met speeltuin, hotel-pension-café Rustoord; afgebrand omstreeks 1939
Hier komt de Jan van Campenweg op de Boschdijk; vervolgens volgt een lang in 1934 onbebouwd stuk tot waar nu de Marathonloop de Boschdijk kruist
Boschdijk 432
Na 1938 Boschdijk 870
G. van Kemenade
Adr. M. Koonings
landbouwer
zonder beroep
Foto; gesloopt bij de aanleg van woonwijk Achtse Barrier
Boschdijk 432-A
 
Y. van Straten
aannemer
 
Boschdijk 432-N
Na 1938 Boschdijk 884-898 zijn, huizen uit 1929-1930
Ir. J. J. Kossen
werktuigkundige
 
Boschdijk 432-Q
W. 't Hart
elektricien
 
Boschdijk 432-R
N. van der Lee
tuinier
 
Boschdijk 432-S
A. Adema
machinebankwerker
 
Boschdijk 432-T
S. T. A. J. P. de Jongh
assistent laborant
 
Boschdijk 432-V
St. Hendriks (ofwel Modderkolk)
St. Modderkolk (ofwel Hendriks)
leerling-verpleger
leerling-verpleger
Curieus, een persoon die als officiële achternaam "Hendriks genaamd Modderkolk" heeft; hij werd onder beide namen in het adresboek vermeld
Boschdijk 432-W
D. Dommisse
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 432-X
K. Nieuwenhuyse
verpleger
 
Boschdijk 432-Y
Na 1938 nr. 900-902, gebouwd in 1930-1933, nu gesloopt
J. Alberts
J. Alberts
bloemist
assistent laboratorium
Foto villa Alteveer, gesloopt omstreeks 1978 voor de aanleg van de Achtse Barrier
Boschdijk 432-Z
W. M. Willemse
fabrieksarbeider
Ook gesloopt voor de aanleg woonbuurt Achtsse Barrier
Boschdijk 434
Na 1938 Boschdijk 908, nog bestaande boerderij
A. H. Smits
landbouwer
 
Boschdijk 436
Huisje uit 1921, nu Boschdijk 914
C. Hessels
W. L. van de Ven
kok
timmerman
 
Boschdijk 438
916-918, tweekapper 1926
C. van de Leur
agent van politie
 
Boschdijk 440
P. J. van Veggel
schilder
 
Boschdijk 442
Huisje uit 1920, nu adres Boschdijk 920
H. Groenwold
kok
 
Boschdijk 444
Na 1938 Boschdijk 944, gesloopt want te dicht aan de weg staand
J. S. Maréchal
zonder beroep
Foto, jaren veertig gesloopt
Boschdijk 444-D
L. Hagen
verpleegster
Boschdijk 446
Na 1938 nrs. 946-948, gebouwd in 1927
A. W. A. Timmers
J. Timmers
W. A. Timmers
kantoorbediende
timmerman
timmerman
In 1934 hier ook Timmers' carrosserie en wagenbouw, speciaal adres voor fietsbakken; tevens was dit het contactadres voor voetbalclub V.V.A. (Acht); in 1940 carrosserie Zebo
Boschdijk 448
M. A. Lucius
magazijnmeester
 
Boschdijk 450
Na 1938 nrs. 950-952, nu hier een nieuw bedrijfspand
H. H. Huybregts
magazijnknecht
 
Boschdijk 452
A. G. van den Heuvel
caféhouder
In 1964 kruidenierswoning M.J. van de Ven, nog later gewoon woonhuis
Boschdijk 454
 
A. Schalkx
wever
 
Boschdijk 456
Na 1938 Boschdijk 964, nu gesloopt
M. Renders
landbouwer
Boschdijk 456-A
G. Bijsterveld
klompenmaker
 
Boschdijk 458
Na 1938 Boschdijk 998, gebouwd in 1933
H. M. Wouters
J. Wouters
H. Wouters
grondwerker
drukker
zonder beroep
 
Boschdijk 460
De molen Annemie uit 1889 (nu Boschdijk 1006)
Fr. van der Linden
molenaar
 
Boschdijk 460-J
Na 1938 rijtje Boschdijk 1020-1026, nu hier nieuwbouw Achtse Barrier
M. Tak
fabrieksarbeider
Foto in 1982, kort voor de sloop.
Sukkel -nomen est omen- liep in 1936 in beschonken toestand met een paar makkers op de Boschdijk; Sukkel zwalkte de weg op net toen een bus die van een priesterfeest uit Deurne terugkwam, naderde; Sukkel brak been en de bus knalde tegen een boom, 12 inzittenden gewond
Boschdijk 460-K
C. M. van den Boogaard
grondwerker
Boschdijk 460-L
E. Sukkel
fabrieksarbeider
Boschdijk 460-M
G. P. J. Pasmans
fabrieksarbeider
Boschdijk 462
Boerderij De Bus, 1894; later Boschdijk 1034, tegenwoordig adres Indrelaan 67/ Mainelaan 20
A. A. Smetsers
landbouwer
Foto in 1985 toen de Achtse Barrier de hoeve nog niet verstikt had
Boschdijk 464
Het oude tolhuis de Achtse Barrier, in 1938 wordt het huisnummer 1040, gesloopt in 1956 want stond te dicht aan de weg
Th. van den Hurk
landbouwer
Boschdijk 544
Huisnummer in adresboek wellicht een zetfout
A. van de Ven
arbeider
 


De oneven zijde:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Vanaf hier begint het grote terrein van het Rijks Krankzinnigen Gesticht (R.K.G), wat later -omdat 'krankzinnig' wat kwetsend klonk- de Rijks Psychiatrische Inrichting (R.P.I) werd genoemd en nog later -toen zelfs psychiatrisch een incorrect leek- Ziekenhuis de Grote Beek
Boschdijk 279
Na 1938 Boschdijk 621, directeurswoning, gebouwd 1918
Th. W. Polet
geneesheer-directeur R.K.G
Polet (1876, Haarlem - 1939, Eindhoven) komt in 1919 naar Eindhoven om op het RKG te werken; hij is directeur in de periode 1929-1939. Polet is gehuwd met J.E. Bloemberger (overlijdt in 1944 te Eindhoven). Een verstrengelde stamboom: Polet's zuster is gehuwd met een broer van zijn vrouw.
Veel later wordt er nog een straat op het RPI-terrein naar hem vernoemd en de hele Grote Beek kreeg het adres aan die Dr Poletlaan 1; tot in 2003 bleek dat het voor de buitenwacht een moeilijk vindbare locatie was en tegenwoordig is het ziekenhuis gewoon weer aan de Boschdijk 771 gevestigd
Boschdijk 281
Nu 623-625, artsen-woningen, gebouwd 1918
J. P. Braat
Pa. Ma. van Weert
arts zielsziekten
dienstbode
 
Boschdijk 283
A. M. Mooy
zenuwarts R.K.G.
Mooy zou van 1940-1955 directeur RPI zijn

RPI Op deze ansicht uit ±1920 staan de woningen die we nu kennen als Boschdijk 623-625 afgebeeld.

Tot 1929 woonde in de linker woning (623) dr. Th. Polet, de eerste assistent-directeur van wat aanvankelijk het Rijks Krankzinnigen Gesticht Woensel heette. Geneesheer-directeur in de periode 1918-1929 was J.M. Reitsema. Toen Polet in 1929 geneesheer-directeur werd, verhuisde hij met zijn gezin naar de directeurswoning.
In 1932 komt geneesheer J. P. Braat in het linker huis wonen. Dan is hij nog in tijdelijke dienst van het R.K.G. In 1936 wordt het omgezet in vaste dienst, maar Braat vertrekt snel en vestigt zich in 1938 in Zwolle als zenuwarts. Braat overlijdt in 1991 op 86-jarige leeftijd in de Verenigde Staten.

In de rechter woning (625) woonde tot 1927 geneesheer L.H.J. Mestrom. In 1934 vinden we er dokter A.M. Mooy uit Winschoten. In 1940 zou Mooy Polet als directeur opvolgen en hij betrekt dan de directeurswoning op de hoek van de Vredenoord. Als Mooy met 60 met pensioen gaat, begint hij een rechtenstudie en promoveert nog op 65-jarige leeftijd als dr. in de rechten.

RPI
Rechts een foto van zes woningen voor het middenkader.
Deze huizen stonden rond een rechthoekig plein, op een bosachtig perceel ten noorden van waar nu de Dr. Poletlaan ligt. Het waren 8 blokjes van 2 huizen. In 1934 zullen dit vermoedelijk de adressen Boschdijk 285-315 zijn geweest en na 1938 worden het de adressen Boschdijk 627-657. Nog later worden het de adressen Dr. Poletlaan 2-32.
Op de foto zien we in ieder geval de huisjes Dr. Poletlaan 22 (rechts) t/m Poletlaan 32 (links).

Vergeleken met directeur en geneesheren had het lager personeel een even riante huisvesting. Huisje iets kleiner maar voor die tijd toch een groot huis en een prachtige woonomgeving.

Waarom ze zo'n unieke woonvorm gesloopt hebben snap ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat het slecht onderhouden was. Het zal wel een afweging van efficiency zijn geweest.
De sloop moet ergens tussen 1988 (toen stond het nog op de huisnummerkaart) en 1998 (toen gaf de luchtfoto een geruimd veld te zien) afgebroken zijn. Tot nu bleef het perceel braak liggen, al lijkt het erop dat er wel bouwplannen zijn.
 
Boschdijk 285
Diverse dienst- en bedrijfswoningen op het terrein van het Krankzinnigengesticht; na 1938 adressen Boschdijk 627-657, en nog later Dr. Poletlaan 2-32.
Omstreeks 1995 gesloopt
R. de Boer
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 287
C. Bloemers
magazijnchef
 
Boschdijk 289
H. van Houten
hoofdverpleegster R.K.G
 
Boschdijk 293
H. Koopman
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 295
G. R. W. Rikkert
bediende op de wasserij R.K.G
 
Boschdijk 297
G. Schaap
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 299
D. Sanders
timmerman
 
Boschdijk 303
J. Klein Kouwenberg
schoenmaker
 
Boschdijk 305
W. F. Sanders
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 307
J. J. Kuijpers
Fa. Aa. Ma. Kuijpers
gasfitter
kantoorbediende
 
Boschdijk 309
P. Crum
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 311
D. J. van Wouw
kleermaker
De 60-jarige R.K.G.-kleermaker Derk Jan van Wouw ontvangt in 1938 de zilveren eremedaille van Oranje Nassau
Boschdijk 313
J. Bosch
verpleger R.K.G
 
Boschdijk 315
M. van den Bosch
tuinman
 
Boschdijk 317
Dit zal de verderop gelegen hoeve zijn
M. Schepens
P. Kemps
landbouwer
landbouwer
 
Boschdijk 323
Ziekenhuis De Grote Beek is nu een Rijksmonument.
Het complex is in 1918 in gebruik genomen)
Rijkskrankzinnigengesticht (R.K.G.)
 
Dr. Anna Schoondermark was geneesheer aan het RKG, waarnemend directeur, ongehuwd, officier Oranje Nassau. Zij overleed in 1938.

Vanaf 1924 had het RKG ook een koosjere keuken voor de daar verpleegde joodse patiënten.
In 1932 wilde de regering uit bezuinigingsoverwegingen de joodse patiënten uit gesticht Apeldoorn naar Woensel overbrengen; want "in Woensel is een Joodse kok en een Joods geneesheer zodat rituele verpleging verzekerd is".
In het Joodse kamp stak een storm van protest op. De Apeldoorners wilden niet naar Brabant, met argumenten als "als zenuwzieken in die vreemde omgeving terecht zouden komen, zouden ze nog zenuwachtiger worden".
Ik geloof dat de verhuizing niet doorging.

In 1975 (toen Rijks Psychiatrische Inrichting) werkten er 350 personen, on 1982 was de personeelsomvang al ruim 450 werkzame personen

De genoemde verpleger G. Nieuwdorp is Giljam ('Gerrit') Nieuwdorp, geboren in 1909 te 's Gravenpolder. In 1937, inmiddels kapper van beroep, komt hij met twee communistische maten bij fietsenwinkel Ligtvoet op de Aalsterweg om een 'driemansfiets' te huren; ze zouden met zijn drieen een tochtje naar Nijmegen ondernemen en de volgende dag zeker terug zijn. Enige dagen later werd bericht uit Parijs ontvangen met de laconieke mededeling: wij zijn op weg naar Spanje. Daarop verschenen de portretten van het driemanschap in het Algemeen Politieblad. Nieuwdorp vocht in de Spaanse burgeroorlog, raakte gewond en deserteerde. Hij schijnt in 1938 aan het Ebro-front te zijn gesneuveld (bron)
Aa. Schoondermark
zenuwarts R.K.G
Ha. Le. Me. Bartels
apothekersassistent
J. H. Rogh
A. A. J. van Ettra
bankwerkers
Ke. de Lange
Pa. Tha. Ja. Lamain
Ma. Ja. van den Brand
Ja. Ma. Verdonk
Fa. Ja. van de Ham
Eth. Ja. Lobbezoo
Aa. Ca. Fa. Hondong
Ja. Ja. Verdonk
Ja. Ma. van Dijk
Ja. Ca. Dukino
dienstbodes R.K.G.

R. van der Mark
fraiser
Je. van der Veen
hoofd der wasserij R.K.G
Ma. Le. Deege
hoofd-huishoudster
C. Kossen
hoofdverpleger R.K.G
Ja. Ga. Ma. Groot
huisbewaarster
Aa. van de Meulengraaf
keukenmeisje
Aa. Eth. Plomp
Ca. van den Bovenkamp
leerling-verpleegsters
M. Boone
J. Vullings
J. van de Ham
leerling-verplegers
Pa. Ha. Eth. Dartel
We. Se. van Heijst
Ma. P. Poepjen
Ja. Leijs
Gi. Blom
Aa. Ga. Saris
naaisters R.K.G
Ma. Dukino
strijkster R.K.G
Wa. Ca. 't Hart
Ge. Prenger
Wa. Ea. Pelser
Wa. Ca. Romeijn
Tha. Ja. Wigman
Ta. Ja. Roep
Sa. Ja. Hollenbach
Pa. Ja. Ha. Reijckers
Pa. Ja. Schrier
Pa. Ca. de Bruijne
Me. Eth. van der Schans
Ma. Ha. Aa. Spijkers
Ma. Eth. Cuijpers
Ma. Ca. Verbeek
Ma. Aa. van de Pol
Je. Ja. van Boven
Ja. Pa. Meijer
Ja. Ma. Vrenken
Ja. Ja. Aa. Ma. Noor
J. W. Ma. Meijs
Ha. Fra. Ma. La. Lentink
Ga. Aa. Ma. de Graaf
Fa. Ja. Wolda
Ca. Pa. Aa. van Driel
Ca. Pa. Kranen
Ca. Ja. Teurlincx
Ca. Ja. Oosting
Ba. Aa. van Lee
As. Ma. Aa. Sanders
Tje. de Graaff
Tha. E. van Heijnsbergen
Pa. Goedbloed
Ma. Ma. Cha. Pinxt
Ma. Ha. van Boven
Ma. van de Meent
Ma. Krouwel
Ma. Elzinga
Ma. van Dijk
Ma. van Beek
Je. Joldersma
Ja. Wa. Stabel
Ja. Wa. Maas
Ja. Ba. Sonneveld
Ja. AA. van Wouw
J. Scholten
Ge. van der Ende
Eth. Bults
Da. Joldersma
Ca. Tielemans
Aa. Ha. van Kol
Ge. Groen
Fe. Ringersma
verpleegsters R.K.G
J. J. J. Levens
H. J. Brouwers
E. W. Garenfeld
P. Ma. Schuurkes
W. de Vries
W. van Beek
Th. Waalkens
Th. Nijboer
R. Koster
Pr. E. van Falier
O. de Vos
N. de Mul
M. J. van Dijk
M. van de Werf
M. van Straaten
M. Beekman
L. Molenaar
J. J. P. Gemen
J. J. H. van Rooij
J. J. Stoutjesdijk
J. H. A. Bennink
J. E. Wijers
J. D. de Viet
J. Ch. G. Nagelkerke
J. C. Vlaspolder
J. A. W. den Besten
J. A. Merison
J. A. Hage
J. van der Wijk
J. Kantelberg
J. de Jong
J. de Bakker
H. P. Oele
H. L. Sanderse
H. J. Smit
H. A. Swanenberg
H. Wessels
H. van Tuijl
H. de Lange
H. Glazenborg
G. W. Rijkers
G. Nieuwdorp
G. Groeneveld
G. van den Brink
G. Bossema
Fr. H. C. van Mill
E. J. L. M. Bois
D. Groos
C. P. van Diepen
C. H. Sinke
C. van de Sande
C. Blaak
B. W. van de Bult
B. M. Schumaker
B. Pot
A. S. Kijzers
A. G. Oudega
A. C. V. Verstraeten
A. B. Hillebrand
A. A. M. Vocking
A. Wagter
A. de Vuurst
A. van der Veen
A. Smit
A. van der Klooster
A. Hoekman
A. Haas
A. Donga
A. Brouwer
verplegers R.K.G
Boschdijk 325
Adressen op R.K.G.-terrein
G. de Zwaan
J. de Zwaan
tekenaar
chef-machinist en elektrotechnicus R.K.G
 
Boschdijk 327
M. A. Scheffer
huismeester R.K.G
 
Boschdijk 329
G. H. van Rijssel
N. van Rijssel
onderwijzer
hoofdverpleger
 

RPI
Op deze ansicht uit ±1920 is het kerkje en concertgebouw op het terrein van het R.K.G. te zien.

Bijzonder in die tijd was dat het kerkgebouw niet voor één denominatie was, maar heel oecomenisch -een woord wat in het sterk verzuilde Nederland van 1934 praktisch onbekend was- werd gebruikt voor zowel het katholieke als het protestantse geloof.

Het kerkje staat er nog steeds, maar er is helaas veel aan bijgebouwd. Staan we nu op de plaats die de fotograaf destijds koos dan zien we een heel ander beeld dan op de foto links. Een aangebouwde vleugel ontneemt het vrije zicht op het sierlijke gebouwtje; alleen het torentje steekt nog net boven de nieuwe aanbouw uit.
 
Boschdijk 329-A
Na 1938 Boschdijk 981-999, verschillende huizen uit 1926-1929
H. Berkers
P. T. J. van Riel
Wilhelm Joh. Muller
bankwerker
elektro-monteur
grossier in dassen
 
Boschdijk 329-B
A. in 't Velt
expediteur
 
Boschdijk 329-C
A. L. Geluk
kantoorbediende
 
Boschdijk 329-D
G. A. Oskam
tekenaar-constructeur
Oskam beijverde zich in de oorlog als Buurtschapshoofd voor de Winterhulp, inmidddels in Gestel (Hagenkampweg) wonend
Boschdijk 329-F
H. W. M. van Hees
J. Th. van Hees
W. Th. M. van Hees
J. W. van Hees
winkelbediende
onderwijzer
kantoorbediende
zonder beroep
 
Boschdijk 329-G
A. den Ouden
stoker R.K.G
 
Boschdijk 329-H
G. J. de Beer
smid-stoker
 
Boschdijk 329-I
F. Kuijpers
wnd. 1e verpleegster
 
Boschdijk 329-J
J. Withaar
verpleger
Boschdijk 331
Na 1938 Boschdijk 1033 en tegenwoordig is de boerderij te vinden als Jo Goudkuillaan 11
A. Smaling
G. W. Pas
J. van Luytelaar
Ma. Ca. Kuppens
controleur
smederij
landbouwer
dienstbode
De boerderij ligt iets van de weg af en is tegenwoordig bekend als Restaurant De Luytervelde aan de rand van de villawijk Acht-Zuid
Boschdijk 331-A
Na 1938 Boschdijk 1035-1037, hoekpand huidige Gebroeders Ganslaan
H. Strik-Deeben
bakker
Hof van Brabant opent hier in 1961, daarvoor heette het De Zwaan
Boschdijk 331-B
Tweekapper 1929, nu 1039 (uitgebouwd) en 1041
E. S. Verdonk
timmerman
 
Boschdijk 331-C
Chr. J. Heesakkers
Aa. Ma. Heesakkers
tuinman R.K.G
dienstbode
 
Boschdijk 331-D
Tweekapper 1043-1045 (1929); de verdere nummers 1047-1053 waren in 1934 nog in aanbouw
N. F. M. Kuijpers
molenaar
 
Boschdijk 331-E
P. A. J. Visschers
W. Romanesco
koopman
sigarenmaker
 
Boschdijk 331-S
Na 1938 Boschdijk 1057 (1927)
J. W. Bos
metselaar
 
Boschdijk 331-U
Na 1938 Boschdijk 1059-1061 (1927)
E. van den Hamsvoort
huishoudster
 
Boschdijk 331-V
A. N. Pas
C. Pas
H. C. Pas
verzekeringsagent
smid
elektricien
Tevens handelde Pas in kruidenierswaren
Boschdijk 333
Hier is nu de Rijnstraat (was in 1934 nog een smalle toegang met oude bebouwing op de hoek)
G. W. Pas
smid
Foto van de boerderij van De Koning in 1933, kort voor de sloop.
Hier komt in 1936 slagerij v.d. Wijdeven (Boschdijk 1073)
Boschdijk 335
H. Teeuwen
P. van den Broek
landbouwer
landbouwer
Boschdijk 337
J. J. de Koning
L. H. de Koning
landbouwer
landbouwer
Boschdijk 337-C
Woning 1930 (nu 1077)
H. Schroemges
H. W. H. Schroemges
auto-reparatie
verpleger R.K.G
Foto van het pasgebouwde huizen
Boschdijk 337-F
Gebouwd 1928, nu nrs 1079-1081
F. A. M. Verdonk
L. W. M. Verdonk
timmerman
timmerman
Boschdijk 337-G
J. J. Caron
onderbaas op een fabriek
Boschdijk 337-L
Na 1938 Boschdijk 1077woning uit 1930
L. A. Laenen
schilder
 
Boschdijk 339
Tweekapper uit 1928 (nu 1079-1081)
C. H. Vogels
J. A. de Bresser
landbouwer
landbouwer
 
Boschdijk 341
C. van den Hurk
landbouwer
 


Acht Deze ansicht uit ±1930 laat de Boschdijk ter hoogte van Acht zien.
Rechtsvoor de boerderij van De Koning. Deze wordt in 1934 gesloopt voor de verbreding van de weg.
Erachter ligt een wat nog verder naar voren gelegen pand. Dit zal nummer 333-335 zijn en ook dit zal wel gesloopt zijn bij de reconstructie van de weg. Aan de gevel zit een groot bord dat adverteert voor "Firestone Supreme ballonbanden Geweldig!" en aan de straat staat een benzinepomp. Een kleiner reclamebord op de hoek adverteert Mobiloil en boven de zijruit is nog de tekst "Handel in landbouwwerktuigen en rijwielreparatie" te zien. Deze smidse/ garage/ rijwielhandel is de oude zaak van Pas.

Tussen de twee panden rechts is een weg. Een bord zegt "Eigen weg", het is terrein van de smidse die een eigen verbinding met de Rijnstraat heeft. De openbare toegang tot de Rijnstraat (niet op de foto) bevindt zich direct rechts van de fotograaf.
Als de panden gesloopt zijn, verdwijnt de eigen weg en komt er één grote brede toegang tot de Rijnstraat.

Links zien we de hoek van een oude boerderij. Achter de boerderij begint de Mensfortweg. Hier ligt nu zo ongeveer de Cahorslaan in de Achtse Barrier.
Verderop ter hoogte van de automobiel is nog vaag een grote boerderij tussen de bomen te zien. Dit zou de boerderij van Renders kunnen zijn (in 1934 Boschdijk 456).
 

Hierna houdt het grondgebied van Eindhoven in 1934 op. Bij latere grenswijziging werd de grens naar het noorden opgetrokken. Het was bij het beheer makkelijker als de hele randweg onderdeel uit zou maken van Eindhovens grondgebied.

De Oirschotsedijk
dateert van de 18e eeuw. Een kaarsrechte weg vanaf de spoorwegovergang Lijmbeekstraat/ Beukenlaan. Het eerste deel is na de oorlog omgeploegd en hier is industrieterrein Strijp T aangelegd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oirschotsedijk 2
Boerderij de Heihut, nabij Beukenlaan/ spoorweg; gesloopt na de oorlog voor Strijp T
J. Meijer
W. J. Meijer
Wed. J. Meier-Meijer
landbouwer
melksalon
zonder beroep
Foto van de in 1873 gebouwde boerderij
Oirschotsedijk 6
 
J. van de Ven
opzichter bouwbedrijf
 
Oirschotsedijk 10
 
F. J. Ostade
landbouwer
 
Oirschotsedijk 12
 
Café Groenewoud
J. Th. van Rooij
J. van der Lelie

stukadoor
zonder beroep
Het café lag niet aan de Oirschotsedijk zelf, maar aan de oosthoek van het wandelpark, net over het spoor, feitelijk in het huidige Woensel-West
Hier bevindt zich het Philips Wandelpark (ontwerp, aanleg 1920, officiële opening juli 1929 door de heer en mevrouw Philips toen tevens de nieuwe muziekkiosk met een concert van de Philips harmonie werd ingewijd) en komt later de Constant Rebecquekazerne (1939 in gebruik genomen)
Oirschotsedijk 14
Spoorhuisje 48, sloop 1957
F. van de Molengraaf
seinwachter N.S
Oirschotsedijk 16
 
A. C. J. Neggers
wegwerker N.S
 
Oirschotsedijk 18
Dit is nu een nieuw pand uit 2008
H. J. Heyneman
tuinman
 
Oirschotsedijk 20
 
A. van Hees
M. J. Verstegen
M. W. Roestenburg
landbouwer
grondwerker
kunstschilder
De grote boerderij, eigendom van H. Habraken, brandt in 1937 geheel uit; 15,000 kilo hooi gaat in vlammen op.
Martin Roestenburg (1909, Acht - 1966, Nieuw Zeeland) was een schilder met een goede naam. Hij schilderde veel Brabantse landschappen. Met zijn gezin emigreert hij in 1951 naar Nieuw Zeeland
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oirschotsedijk 1
1874, villa Anna of het Withuis
P. Meijer
landbouwer
Aangekocht in 1920 door Anton Philips
Oirschotsedijk 3
 
Hier wordt in 1934 de villa de Wielewaal gebouwd; tijdens het samenstellen van het adresboek 1934 kennelijk nog niet voltooid, F.J. Philips staat nog bij de Parklaan (woning naast Lorentzlyceum) als bewoner opgegeven
Oirschotsedijk 5
Gerenoveerde boerderij, monument
A. van Oers
Aa. van Oers
J. van Oers
jachtopziener
naaister
timmerman
 
Oirschotsedijk 7
 
Ha. Bazelmans
P. A. Dekkers
landbouwster
landbouwer
 
Oirschotsedijk 7-U
Hier nu een grote villa uit 1937
P. Bos
landbouwer
 
Oirschotsedijk 9
Herberg de Mispelhoef (1774), een Rijksmonument (het broodbakhuis aan de overkant van de weg is gemeentelijk monument)
J. J. Schellekens
melkventer
In de 17e eeuw lag hier al een hoeve van de familie van Mispelen; pachter Renders kocht de hoeve in 1750 en vestigde er een tapperij en herbouwde de boerderij.
De hoeve was in 1917 in bezit van Philips gekomen voor fl.22.500,- en de fabrikant maakte er een soort buitenkantine van; in 1936 werd het café (Piet Bos)
Oirschotsedijk 11
Boerderijen ±1925
H. Timmers
landbouwer
 
Oirschotsedijk 13
A. Hendriks
A. M. Hendriks
H. Hendriks
J. M. Hendriks
L. J. Hendriks
landbouwer
melkventer
opperman
landbouwer
landbouwer
 
Oirschotsedijk, 2e zijweg links
 
Eindhovensche Zweefvliegclub, opgericht 11-6-1933
werkplaats
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen