EINDHOVEN in 1934: BLOEMENBUURT in STRATUM


De Bloemenbuurt was een groot nieuwbouwplan anno 1919 van arbeiderswoningen tussen de Leenderweg en Aalsterweg. Gebouwd in opdracht van de Vereniging Volkshuisvesting.
Centraal onderdeel van de allereerst opgeleverde bouw ligt het Bloemenplein. De nieuwe zijstraten kregen namen van bloemensoorten.


Voor de aangrenzende Stratumse buurten in andere hoofdstukken:
1 STRATUM: Geldropseweg, Heezerweg
Geldropseweg
Heezerweg
en verder Schalmstraat, Gasthuisstraat, Rozemarijnstraat, Heistraat, Azaleastraat enz.
2 STRATUM: Dijk en de Elzent
Stratumsedijk
Aalsterweg
De Elzent
met straten als Elzentlaan, Bilderdijklaan, Le Sage ten Broeklaan, Poelhekkelaan, Jan Smitzlaan, Catslaan, Poirterslaan, Ruusbroeclaan, enz.
1 STRATUM: Leenderweg, de Roosten
Leenderweg
Roostenlaan
de 'Rozenbuurt': straten tussen Leenderweg en Roostenlaan, rond het Kerstroosplein, zoals Pioenroosstraat, Wilgenroos-, Zonneroos-, Waterroos-, Stekelroos-, Bottelroos- en Heggenroosstraat
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepage


Biesterweg

De Biesterweg was oorspronkelijk een oud, zanderig zijstraatje van de Leenderweg. Begin jaren 1920 worden hier enkele huisjes neergezet. In 1929 wordt het bestraat en riolering aangelegd. In 1934 is alleen het voorste gedeelte bewoond. In de periode 1935-1938 wordt het achterste deel, tot de Anemonenstraat, gebouwd. Dit deel is sinds 1982 eenrichtingsverkeer.

Bij het bombardement van 19 september 1944 wordt de schuilkelder aan de Biesterweg getoffen. Daardoor worden ruim 40 bewoners (afkomstig van van het nieuwe deel van de straat) gedood.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Biesterweg 2
1925
M. H. Herps
Th. H. Herps
kantoorbediende
conciërge
 
Biesterweg 2-A
 
G. H. Verhoeven
sigarenmaker
 
Biesterweg 4
1925
A. Dekkers
spoorwegarbeider
 
Biesterweg 6
J. van den Einden
sigarenmaker
 
Biesterweg 8

1921
J. C. van den Broek
sigarenmaker
 
Biesterweg 10
J. H. Herps
Wed. H. Herps-de Negro
letterzetter
zonder beroep
Jan Herps werkt bij drukkerij Erhard aan de Leenderweg
Biesterweg 12
±1930
M. Wouters
tabakstripper
Tevens in 1934 sigarenwinkel
Biesterweg 14
J. M. van Grootel
sigarensorteerder
 
Biesterweg 16
dit zijn mogelijk de huidige nummers 32-36 (1921 resp. 1930)
S. van Bijsterveld
levensverzekeringsagent
 
Biesterweg 18
J. H. C. van Beek
sigarensorteerder
 
Biesterweg 20
Fr. P. W. van Bakel
winkelier en reiziger
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Biesterweg 1
Deze adressen zijn later hernummerd; het voorste gedeelte (in 1934) loopt tot ongeveer waar nu de Magnoliastraat begint, nu Biesterweg 15; de huizen zijn van 1925; het zuidelijker deel van de straat wordt pas in 1935 bebouwd
K. A. Verra
grondwerker
 
Biesterweg 1-A
M. Strijbos
Ha. Ja. Ca. Strijbos
kleermaker
naaister
 
Biesterweg 1-B
J. H. J. Molengraft
sigarenmaker
 
Biesterweg 1-C
L. C. Noukens
sigarenmaker
 
Biesterweg 1-D
Wed. Th. B. C. Ummelen-Lenaerts
sigarenmaakster
Uit de krant van febr. 1934: de familie van Ummelen komt 10 uur 's ochtends thuis en merkt dat inbrekers in hun huis zijn; ze waarschuwen agenten die in de buurt zijn en die betrappen ze op heterdaad; ze worden ingerekend en gaan 'met de boevenwagen' naar het bureau.
Biesterweg 1-E
G. Ch. van Oorschot
fabrieksarbeider
 
Biesterweg 1-F
A. A. Schellekens
sigarenmaker
Tevens manufacturenhandel
Biesterweg 3
L. van Hal
nachttelefonist, nachtwaker
 
Biesterweg 5
J. M. L. Cox
monteur
 
Biesterweg 7
Th. van Grootel
los arbeider, wever
 
Biesterweg 9
F. J. Vaes
remmer N.S
 
Biesterweg 11
Ba. Ma. van Stiphout
zonder beroep
 


Bloemenbuurt-Noord

Bloemenplein

Het Bloemenplein werd in 1920 opgeleverd. Het centrum van een nieuwbouwproject tussen de Leenderweg en Aalsterweg. Arbeiderswoningen, gebouwd in opdracht van de Vereniging Volkshuisvesting. Het is het werk van gemeentebouwmeester Kools.

Deze buurt heet tegenwoordig de Bloemenbuurt-Noord. Er is sprake van (geweest?) dat de boel wordt afgebroken en dat er in het kader van de ambtelijke stedenbouwkundige "integrale wijkvernieling" nieuwbouw voor terugkomt. Voorlopig lijken er nog geen concrete plannen te zijn en is dit historische buurtje vooralsnog gespaard.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bloemenplein 1
Het Bloemenplein werd in 1920 opgeleverd.
Gebouwd in opdracht van de Vereniging Volkshuisvesting; 34 solide huurwoningen.

Sindsdien is er weinig veranderd; de huisjes staan er nog betrekkelijk ongeschonden bij.
 
 

J. Werts
postbambte
 
Bloemenplein 2
Ch. H. L. Teurlinckx
handelsreiziger
 
Bloemenplein 3
J. C. Verheijen
spinmeester
 
Bloemenplein 4
Ph. Beringer
machinist N.S
De 21-jarige zoon Jan Beringer komt tijdens de oorlog in Gießsen om
Bloemenplein 5
B. ter Horst
commies Rijksbelastingen
 
Bloemenplein 6
M. A. Klein
boekdrukker
 
Bloemenplein 7
Fr. J. Gossink
agent van politie
 
Bloemenplein 8
C. Nieuwenhuizen
groentenkoopman
 
Bloemenplein 9
P. Naalden
remmer N.S
 
Bloemenplein 10
J. de Jager
rijksklerk
 
Bloemenplein 11
M. J. van Strien
ambtenaar Rijks Dir. Bel
 
Bloemenplein 12
G. J. Reukers
agent van politie
Reukers (1900, Brummen) was uit het goede hout gesneden; na de oorlog krijgt hij van de Franse regering het oorlogskruis voor de hulp die hij geleverd had om ontsnapte Franse krijgsgevangenen in veiligheid te brengen
Bloemenplein 13
F. de Vries
verzekeringsagent
 
Bloemenplein 14
J. Persoon
letterzetter
Rini Persoon verloofde zich in 1944 met Pierre van Helvoirt (Hoogstraat), Nelly Persoon datzelfde jaar met Jerry Jerman, maar dat raakte uit waarna Nelly alsnog een andere Engelse bevrijder aan de haak sloeg en trouwde met Alfred Fletcher
Bloemenplein 15
A. W. C. G. van Aalst
typograaf
 
Bloemenplein 16
Ch. F. A. van der Horst
meesterknecht
 
Bloemenplein 17
R. Brakel
monteur
 
Bloemenplein 19
A. J. G. de Rooij
agent van politie
 
Bloemenplein 20
J. de Wit
machinist N.S
4 kinderen: Arie, Corry, Jopie en Jaap
Bloemenplein 21
C. Muntinga
H. A. C. van Stiphout
Wed. G. van Stiphout-Jansen
kantoorbediende
metaalbewerker
zonder beroep
De zoon Johannes G.C. van Stiphout komt in mei 1945 op 23-jarige leeftijd om in Rotenburg, Duitsland
Bloemenplein 22
J. H. van de Donk
levensverzekeringsagent
 
Bloemenplein 23
B. J. Marijne
behanger en stoffeerder
 
Bloemenplein 24
G. J. van Stuivenberg
rechercheur van politie
 
Bloemenplein 25
K. C. Meert
commies ter gemeentesecretarie
 
Bloemenplein 26
H. van Zanten
machinist N.S
In 1926 is hij van beroep granietschuurder
Bloemenplein 27
P. C. van Veen
magazijnknecht
 
Bloemenplein 28
A. C. van Leewaarden
C. F. van Leewaarden
G. van Leewaarden
J. van Leewaarden
P. J. van Leewaarden
Ja. Ma. van Leewaarden
Wed. Joh. L. van Leewaarden-van den Berk
magazijnmeester
monteur
kantoorbediende
kantoorbediende
amanuensis
dienstbode
zonder beroep

Bloemenplein 29
A. J. D. van Deursen
kantoorbediende
 
Bloemenplein 30
B. H. R. Beerlage
C. R. J. van Hooff
brievenbesteller
besteller posterijen
 
Bloemenplein 31
J. H. de Graaf
bouwkundig opzichter
 
Bloemenplein 32
W. Hollander
machinist
 
Bloemenplein 33
M. M. Sanders
slager
 
Bloemenplein 34
W. A. Findhammer
stenotypeur
 

Narcisstraat en Crocusstraat

De Narcis- en Crocusstraat zijn de (korte) verbindingsstraatjes van het Bloemenplein met de Leenderweg.
De Narcisstraat wordt in 1982 eenrichtingsverkeer.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Narcisstraat 2
winkel-woningen hoek Leenderweg uit 1931
J. M. W. J. van Dam
winkelchef
 
Narcisstraat 4
Carl P. J. Peters
kapper
In 1934 is 37-jarige kapper Peters, een Duitser uit Sterkrade, een van zijn klanten aan het knippen, als hij een hartverlamming krijgt en ter plekke overlijdt.
In 1953 zit op dit adres zuivelwinkel G. v.d. Meer. Later wordt het café: in 1972 bar Zoeff-Zoeff, in 1975 en 1982 Top Hat bar, in 1985 en 1989 de Flierefluiter, van 1990-1995 café Ani, in 2001 staat er Zanzi Bar op de ruit en tot 2006 is het café Kan Ka; daarna wordt het kamerbewonerspand
Narcisstraat 6
P. H. Numeijer
broodbakker
foto van bakker Piet Numeijer, 't Wapen van Amsterdam,
foto van dochter Annie voor de winkel.
In 1975 bakker Bruiniers, in 1980 bakker Santegoets
Narcisstraat 8
1920
Wed. E. Nijhof-Otgaar
zonder beroep
 
Narcisstraat 10
Jos. Rutten-Stultiëns
P. F. A. Tilburgs
slagerij
kleermaker
 
Narcisstraat 12
W. J. Theunissen
magazijnbediende
 
Narcisstraat 14
J. G. van Eekelen
fabrieksarbeider
 
Narcisstraat 16
nu Jasmijnstraat 2A, want de voordeur wordt later verplaatst
W. J. Rutten
slager
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Crocusstraat 2
1920
Ph. A. van der Heijden
ketelmaker
 
Crocusstraat 4
Pa. Pa. Timmermans
W. F. C. van de Vorst
fabrieksarbeidster
sigarenmaker
 
Crocusstraat 6
J. M. Ennen
chauffeur
 
Crocusstraat 8
J. van Hoek
houtbewerker
 
Crocusstraat 10
J. van Es
J. G. L. Gruijters
typograaf
onderbaas
 
Crocusstraat 12
A. E. Edelman
fabrieksarbeider
 
Crocusstraat 14
G. Bertrams
onderbaas sigarenmaker
 
Crocusstraat 16
J. Kampen
sigarenmaker
 
Crocusstraat 18
C. de Brouwer
schoenmaker
 
Crocusstraat 1
hier staat nu nieuwbouw uit 1991
A. Kruk
bankwerker
 

Asterstraat en Leliestraat

De Aster- en Leliestraat zijn korte verbindingsstraatjes van het Bloemenplein met de Leostraat (rondweg).
De Leliestraat wordt in 1982 eenrichtingsverkeer.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Asterstraat 2
1920
A. W. Voigt
D. Terpstra
monteur
grondboorder
 
Asterstraat 1
J. van Elven
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leliestraat 2
nu is dit Ericastraat 1A (voordeur verplaatst)
P. H. Louwers
filiaalhouder
Een winkel op de hoek, filiaal van kruidenier Firma Wed. A.A. Notten
Leliestraat 4
1920
P. J. M. Rutjens
sigarenmaker
 
Leliestraat 6
W. G. de Gooyer
zonder beroep
 
Leliestraat 8
Wed. H. van Hoppe-Keijser
zonder beroep
 
Leliestraat 10
L. M. H. Verschueren
kantoorbediende
 
Leliestraat 12
A. Fr. van Gompel
Ba. Aa. van Gompel
Wed. P. J. van Gompel-Walk
fraiser
typiste
zonder beroep
 
Leliestraat 14
W. H. Willemsen
schaalknecht
 
Leliestraat 16
H. J. V. Gubbels
J. van den Heuvel
fabrieksarbeider
besteller van Gend & Loos
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leliestraat 1
1920
W. Gubbels
sigarenmaker
 
Leliestraat 3
J. P. van Kraay
monteur
 

Ericastraat en Jasmijnstraat

De Erica- en Jasmijnstraat zijn de westelijke 'uitgangen' van het Bloemenplein.
De Jasmijnstraat loopt tegenwoordig van het Bloemenplein naar de Magnoliastraat. Maar in 1934 is er nog geen Magnoliastraat en is de Jasmijnstraat een doodlopende weg die eindigt waar dan nog open velden liggen.
De Ericastraat telt in 1934 nog maar een viertal huisjes. Pas in 1963 worden hier meer huizen neergezet op het verlengde dat aansluit op de Biesterweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ericastraat 2
1921
H. H. Heesterbeek
J. H. Indrisie
onderbaas
smid
 
Ericastraat 4
G. F. Machiels
H. J. Ma. van Dongen
radiocontroleur
sigarenmaker
 
Ericastraat 1
C. van de Kruis
fabrieksarbeider
 
Ericastraat 3
A. Saris
J. H. Wijsbek
metselaar
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jasmijnstraat 2
1921
W. de Brouwer
grondwerker
 
Jasmijnstraat 4
H. Wijnstekers
opperman
 
Jasmijnstraat 6
1920
J. van den Boom
assistent posterijen
 
Jasmijnstraat 8
F. van Gennip
meteropnemer gasfabriek
 
Jasmijnstraat 10
L. W. A. van Gestel
sigarenmaker
 
Jasmijnstraat 12
J. M. de Goey
Th. Theunisse
houtbewerker
controleur Philips
 
Jasmijnstraat 1
1921
Huisvr. F. G. Sanders-Jongen
zonder beroep
 
Jasmijnstraat 3
C. Leenders
arbeider
 
Jasmijnstraat 5
1920
Ca. Ma. Vermulst
E. Ca. La. Vermulst
Wed. C. Vermulst- Beerens
costumière
typiste
zonder beroep
 
Jasmijnstraat 7
C. A. Denkers
H. J. C. Denkers
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Jasmijnstraat 9
W. M. Lamers
Ea. Ma. Ca. van der Sommen
arbeider
werkmeisje
 
Jasmijnstraat 11
P. J. van Raaij
sigarenmaker
 
Jasmijnstraat 13
H. Snijders
houtbewerker
 

Versantvoortstraat

De Versantvoortstraat heeft niet een 'bloemennaam' maar is wel degelijk onderdeel van de Bloemenbuurt-Noord. De straat is vernoemd naar Petrus Versantvoort, de wethouder van Stratum die in 1918 op 63-jarige leeftijd was overleden.
De staat is een verbinding tussen Leenderweg en Leostraat. De Versantvoortstraat wordt in 1982 eenrichtingsverkeer, misschien om sluipverkeer te weren.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Versantvoortstraat 2
De rij tussen Leenderweg en Jasmijnstraat is van 1920
A. G. Smulders
G. Smulders
G. M. Smulders
T. C. Smulders
fabrieksarbeider
liftbestuurder
fabrieksarbeider
behanger
 
Versantvoortstraat 4
M. Kievit
schilder
 
Versantvoortstraat 6
J. P. Nelissen
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 8
P. H. Kantelberg
baas
 
Versantvoortstraat 10
H. M. van Gastel
magazijnchef
 
Versantvoortstraat 12
J. Fr. Gosen
timmerman
 
Versantvoortstraat 14
G. Schenkelaars
L. J. Janssens
Wed. W. Schenkelaars-Kuijpers
beambte N.S.
instrumentmaker
zonder beroep
 
Versantvoortstraat 16
De rij tussen Jasmijnstraat en Ericastraat is van 1920
J. Krijne
L. Krijne
kantoorbediende
houtbewerker
 
Versantvoortstraat 18
L. Jagt
chauffeur
 
Versantvoortstraat 20
Fr. C. van Breda
P. J. van Breda
metaalbewerker
zonder beroep
 
Versantvoortstraat 22
J. C. Hovestadt
vuller
 
Versantvoortstraat 24
D. J. Willebrands
behanger
 
Versantvoortstraat 26
A. M. de Bruijn
L. Strobbe
metselaar
metselaar
 
Versantvoortstraat 28
G. P. C. van Bree
houtbewerker
 
De tussenliggende huizen 28A-D zijn er in 1934 nog niet; ze worden pas in 1936 gebouwd, 28-E in 1976
Versantvoortstraat 28-K
hoek Anemonenstraat, 1928;
J. A. van Erp
kapper
In 1934 tevens drogisterij; in 1959 Kluitmans, huish. artikelen
Versantvoortstraat 30
Deze woningen worden in 1989 vervangen door een rijtje nieuwbouw
J. W. Verhoeven
P. J. A. Verhoeven
sigarenmaker
vrachtrijder
 
Versantvoortstraat 32
L. H. J. Leyendeckers
arbeider N.S.
 
Versantvoortstraat 34
Wed. G. A. Broekx-Thomasse
zonder beroep
 
Versantvoortstraat 36
H. van Santvoort
wever
 
Versantvoortstraat 38
A. C. van der Weele
onderbaas
 
Versantvoortstraat 40
P. J. Boogaarts
gemeentearbeider
 
Versantvoortstraat 42
P. W. Retera
sigarenmaker
 
Versantvoortstraat 44
A. Kuijken
metselaar
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Versantvoortstraat 1
De rij tussen Leenderweg en Jasmijnstraat is van 1920
P. A. Gruijthuijsen
arbeider
 
Versantvoortstraat 3
J. Monen
onderbaas
 
Versantvoortstraat 5
L. A. Krielaars
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 7
H. J. M. van Kuijk
sigarenmaker
 
Versantvoortstraat 9
H. Smulders
remmer N.S
 
Versantvoortstraat 11
P. C. Hildering
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 13
De rij tussen Jasmijnstraat en Ericastraat is van 1920
J. van Sebille
los arbeider
 
Versantvoortstraat 15
J. G. Serton
sigarenmaker
 
Versantvoortstraat 17
P. C. de Raaf
Ca. Aa. de Raaf
elektricien
winkeljuffrouw
 
Versantvoortstraat 19
P. M. van Gestel
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 21
P. van Hoek
draadmaker
 
Versantvoortstraat 23
H. van Kollenburg
huisschilder
In 1953 zitten hier nog schilders Gebr. van Kollenburg
Versantvoortstraat 25
J. C. van Kollenburg
melkventer
 
Versantvoortstraat 27
Een rij woningen uit 1920
A. van Tongeren
A. T. van Tongeren
F. L. van Tongeren
H. J. van Tongeren
J. J. van Tongeren
sigarenmaker
fabrieksarbeider
melkventer
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 29
A. C. Lambrechts
M. Lambrechts
sigarenmaker
bankwerker
 
Versantvoortstraat 31
H. H. Graus
elektricien
 
Versantvoortstraat 33
J. van den Einde
colporteur
 
Versantvoortstraat 35
J. J. Klaassen
sigarenmaker
 
Versantvoortstraat 37
A. Jansen
broodbezorger
 
Versantvoortstraat 39
P. J. J. Herijgers
fabrieksarbeider
 
Versantvoortstraat 41
J. H. Teunissen
stratenmaker
 
Versantvoortstraat 43
De laatste rij woningen tot aan de Leostraat wordt in 1989 vervangen door nieuwbouw
F. H. Harks
chauffeur
 
Versantvoortstraat 45
Ja. Aa. Smolder
Ja. Aa. Smolders
winkeljuffrouw
naaister
 
Versantvoortstraat 47
Fa. Ma. van Ruth
Ma. Fa. van Ruth
Wed. C. A. van Ruth-Baken
naaister
borduurster
zonder beroep
 
Versantvoortstraat 49
C. H. Koop
machinist
 
Versantvoortstraat 51
J. Th. C. Herijgers
Wed. P. A. J. Herijgers-Vaes
fabrieksarbeider
arbeider
 
Versantvoortstraat 53
B. J. Klaassen
sigarenmaker
 
Versantvoortstraat 55
H. van Dijck
houtbewerker
 
Versantvoortstraat 57
W. J. Verschuren
schilder
 
Versantvoortstraat 59
J. J. de Wijze
kleermaker
 

Anemonenstraat

De Anemone(n)straat is een verbinding parallel aan de Leostraat tussen de Versantvoortstraat en de Aalsterweg.
De straatnaam is officieel vastgesteld als Anemonenstraat, met tussen-N. Zo schrijft het adresboek het dan ook.
Tegenwoordig hanteert de gemeente overigens voor deze straat de schrijfwijze Anemonestraat, zonder tussen-N.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Anemonenstraat 2
Een rij woningen van 1928
F. H. Schutjes
houtbewerker
 
Anemonenstraat 4
P. C. F. Koppelmans
meesterknecht
 
Anemonenstraat 6
C. W. Smoor
M. Loos
kantoorbediende
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 8
I. van Dam
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 10
H. van den Hurk
kolenhandelaar
foto van het huis en herinneringen aan deze kolenboer
Anemonenstraat 12
A. van Leyden
Th. J. A. Verbruggen
magazijnbediende
etaleur
 
Anemonenstraat 14
I. Cools
I. Fr. A. Cools
J. I. A. Cools
kleermaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
In 1934 manufacturenhandel Cools
Anemonenstraat 16
J. C. Adriaans
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 18
H. J. G. Alink
machinist N.S
 
Anemonenstraat 22
Twee rijtjes woningen uit 1920
M. van Uden
grondwerker
 
Anemonenstraat 24
P. J. Peeters
magazijnbediende
 
Anemonenstraat 26
A. van Gulik
koopman
 
Anemonenstraat 28
B. W. van Laarhoven
winkelbediende
 
Anemonenstraat 30
J. W. van Kasteren
rangeerder N.S
 
Anemonenstraat 32
A. van Heusden
Ha. van Heusden
sigarenmaker
kantoorbediende
gouden bruidspaar in 1947, zie foto van een met vlaggen versierde straat
Anemonenstraat 34
H. Deckers
fabrieksarbeider
 
Anemonenstraat 36
H. Hollaers
kantoorknecht Posterijen
 
Anemonenstraat 38
Chr. A. C. Knoet
timmerman
 
Anemonenstraat 40
G. van de Wiel
hoofdagent van politie, rechercheur
 
Anemonenstraat 42
Fr. J. Groeneweg
visventer
In 1953 heeft Groeneweg hier nog zijn viswinkel
Anemonenstraat 44
H. C. Boers
metaaldraaier
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Anemonenstraat 1
1920
L. J. Camp
fabrieksarbeider
 
Anemonenstraat 3
C. Janssens
Wed. H. W. Janssens-van Diessen
instrumentmaker
zonder beroep
 
Anemonenstraat 5
J. A. Persoon
J. W. M. Persoon
sigarensorteerder
administrateur
 
Anemonenstraat 7
H. Merkelbach
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 9
A. A. Cornelius
monteur
 
Anemonenstraat 11
1920
H. Szpak
Wed. P. G. van den Heuvel-Dekkers
elektricien
zonder beroep
 
Anemonenstraat 13
F. der Kinderen
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 15
A. N. T. te Raaij
C. te Raaij
J. te Raaij
machinist N.S
kruideniersbediende
bakker
 
Anemonenstraat 17
J. van Mierlo
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 19
H. Streun
elektricien
 
Anemonenstraat 21
C. J. Geevers
sigarenmaker
 
Anemonenstraat 23
1920
G. L. van der Meeren
J. F. van der Meeren
fabrieksbaas houtbewerker
stoker
 
Anemonenstraat 25
G. Smulders
fabrieksarbeider
 
Anemonenstraat 27
F. Saris
H. A. Saris
W. Saris
Wed. F. R. Saris-Schrijvers
fabrieksarbeider
los arbeider
houtbewerker
zonder beroep
 
Anemonenstraat 29
P. Muskens
fabrieksarbeider
 
Anemonenstraat 31
G. Hardeveld Kleuver
beambte N.S.
 
Anemonenstraat 33
L. C. Verheijen
J. A. B. van Berkel
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Anemonenstraat 35
A. G. M. Driessen
L. Harks
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Anemonenstraat 37
woningen uit 1929
C. van Aart
tuinman
Van Aart handelt ook in kruidenierswaren; in 1953 zit hier van Schaik's Goederenhandel (woningtextiel), in 1964 herenkapper Nabbe
Anemonenstraat 39
B. J. Veldhoen
loodgieter
 
Anemonenstraat 41
J. Vlemmix
voerman
In 1934 ook handel in groenten en fruit; in 1953 en 1964 is J.M. Tromp de groenteboer

Leostraat

De Leostraat is het gedeelte van de rondweg tussen de Leenderweg en de Aalsterweg. De straatnaam refereert aan paus Leo XIII die in 1903 was overleden.
De in 1920 aangelegde weg was al breed uitgevoerd (foto) en anticipeert op het concept van de ringbaan rond het stadscentrum. Het zijn mooie woningen met karakteristieke klokvormige geveltjes aan een brede laan met bomen. Tegenwoordig, met de drukke rondweg en ventwegen, woningen verbouwd of gesloopt, is er van dit beeld niets meer over.

De even nummers liggen aan de noordzijde.
Ik ga er hieronder van uit dat de huisnummers 1924 ongewijzigd zijn. Het zou echter heel goed kunnen dat de zaak omstreeks 1989 hernummerd werd; de huisnummers 2-56 van 1934 zijn dan nu terug te vinden als 18-72, de nummers 58-72 is nu het gedeelte 72-A tot 72-H (vervangende nieuwbouw 1989), en na nummer 74 loopt de nummering van nu gelijk aan de situatie van 1934.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leostraat 2
nieuwe woningen uit 1991 op de hoek Leenderweg
B. J. Scholtens
werkmeester
 
Leostraat 4
G. J. J. Meenhorst
metaaldraaier
 
Leostraat 6
A. J. Beiler
bankwerker
 
Leostraat 8
A. Smidt
kantoorbediende
 
Leostraat 10
L. H. H. Helwegen
onderbaas
In 1953 heeft Helwegen hier een antiquariaat/ kantoorboekhandel
Leostraat 12
M. C. Vermulst
controleur
 
Leostraat 14
C. L. J. Sprangers
schilder
 
Leostraat 16
Th. Rombouts
fabrieksarbeider
 
Leostraat 18
rij woningen tot de Asterstraat, 1920 gebouwd
W. L. Loevendie
machinist
 
Leostraat 20
P. Werkman
P. H. Koopman
rijksklerk
kantoorbediende
 
Leostraat 22
A. C. Jongenelen
machinist N.S
 
Leostraat 24
W. Hansen
krantenbezorger
 
Leostraat 26
A. Lesterhuis
timmerman
 
Leostraat 28
O. H. Büttner
Wed. P. Büttner-Plenkers
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Leostraat 30
H. J. Siegers
Ja. Pa. Ja. van de Vall
beeldhouwer
zonder beroep
 
Leostraat 32
L. J. van der Sloot
reiziger
 
Leostraat 34
woningen uit 1920 tussen Asterstraat en Leliestraat
R. Kremer
bankwerker
 
Leostraat 36
L. T. van der Keilen
bankwerker
 
Leostraat 38
B. J. A. van Hout
sigarenmaker
 
Leostraat 40
G. de Bont
J. J. M. Crooijmans
L. de Bont
N. de Bont
fabrieksarbeider
stukadoor
wever
portier
 
Leostraat 42
J. J. Kleij
leerling-machinist
 
Leostraat 44
J. J. A. Habraken
timmerman
 
Leostraat 46
J. H. Althuizen
schilder
 
Leostraat 48
H. F. C. Demmenie
musicus
 
Leostraat 50
P. G. van der Heijden
steendrukker
 
Leostraat 52
A. H. C. van Bakel
fabrieksbaas
 
Leostraat 54
H. A. Jansen
mecanicien
 
Leostraat 56
J. G. Peters
zonder beroep
in 1926 is hij 'dessinateur'
Leostraat 58
Woningen uit 1920 tussen Leliestraat en Versantvoortstraat
J. van der Stelt
J. van der Stelt
C. van der Stelt
magazijnbediende
schilder
zonder beroep, gep. brugwachter
 
Leostraat 60
A. Fr. Habraken
A. Th. M. Habraken
J. A. A. Habraken
schoenmaker
schilder
gereedschapmaker
Schoenmaker Habraken zit hier in 1964 nog
Leostraat 62
P. J. van Vroonhoven
rangeerder N.S
 
Leostraat 64
J. P. T. Lodewijks
P. J. M. Lodewijks
drukker
fabrieksarbeider, caféhouder
 
Leostraat 66
G. Lamers
H. M. van den Akker
bos-opzichter
meesterknecht
 
Leostraat 68
G. H. Foolen
agent van politie
 
Leostraat 70
G. J. M. Spoorenberg
fabriekschef
 
Leostraat 72
S. Garbrecht
Wed. K. Garbrecht-Dremann
verkoopster
zonder beroep
 
Leostraat 74
Woningen uit 1920 tussen Versantvoortstraat en Aalsterweg
Kl. de Fouw
W. de Fouw
J. Ma. de Fouw
Wed. A. de Fouw-de Jonge
fabrieksarbeider
suppoost
boekbinder
zonder beroep
 
Leostraat 76
J. Honig
bedrijfsassistent
 
Leostraat 78
J. C. van Loon
typograaf
 
Leostraat 80
H. Klaassen
sigarenmaker
 
Leostraat 82
inmiddels vervangen door nieuwbouw uit 1989
H. J. van Bakel
venter
 
Leostraat 84
G. B. A. te Raaij
fitter
 
Leostraat 86
J. Th. Craenen
gasfitter
 
Leostraat 88
H. H. Herps
H. J. G. Herps
arbeider Gemeentereiniging
steenhouwer
 
Leostraat 90
L. F. Jeucken
arbeider bij de Gemeentebedrijven
 
Leostraat 92
G. Verbeek
Huisvr. G. Verbeek-Roijakkers
sigarenmaker
herbergierster
 
Leostraat 94
1920
W. G. Verbaal
instrumentmaker
 
Leostraat 96
A. Cavens
onderbaas
 
Leostraat 98
Wed. J. L. Franscella Sartore-Jamin
zonder beroep
Haar man, een 41-jarige elektricien uit Dordrecht, is in 1932 overleden
Leostraat 100
J. M. van Riet
timmerman
 
Leostraat 102
vervangen 1989, hoek Aalsterweg
P. Monen
grondwerker
 
Leostraat 104
J. van de Donk
timmerman
 


Bloemenbuurt-Zuid

De oneven nummers van de Leostraat liggen aan de zuidzijde.
Vanaf hier wordt het de Bloemenbuurt-Zuid genoemd. Het maakt onderdeel uit van de buurt Gerardusplein.
Veel van de oude woningbouw die rond 1920 in de Bloemenbuurt-Noord werd neergezet, is al gesloopt en de rest dreigt de komende jaren hetzelfde lot te ondergaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Leostraat 1
De woningen tussen Leenderweg en Bremstraat, gebouwd 1921, worden in 2008 gesloopt.
G. Smit
elektricien
 
Leostraat 3
C. Philipse
onderwijzer
 
Leostraat 5
A. M. van Rooij
onderbaas
 
Leostraat 7
K. Houpst
monteur
 
Leostraat 9
E. P. de Boer
machinist N.S
 
Leostraat 11
A. C. van Gemert
metselaar
 
Leostraat 13
W. van Wanrooij
uitvoerder
 
Leostraat 15
J. M. W. M. Geven
metaaldraaier
 
Leostraat 17
J. H. Vercoelen
schilder
 
Leostraat 19
A. L. Smulders
meubelmaker
 
Leostraat 21
C. L. H. Holten
Ma. Wa. Peerboom
hulpbesteller P.T.T
fabrieksarbeidster
 
Leostraat 23
H. M. Uijl
J. de Natris
machinereparateur
bode
 
Leostraat 25
Gesloopt 2008
H. Dol
controleur
 
Leostraat 27
J. M. van Buul
voeger
 
Leostraat 29
A. J. Kooman
chauffeur
Buschauffeur Kooman was zeer fout in de oorlog; hij trad toe tot de Politieke Politie
Leostraat 31
P. J. van Cleef
stukadoor
 
Leostraat 33
J. Vijfvinkel
kantoorbediende
 
Leostraat 35
Aa. Everstijn
W. Fr. Everstijn
C. H. Everstijn
kantoorbediende
zonder beroep
zonder beroep
 
Leostraat 37
H. Mink
stukadoor
 
Leostraat 39
L. W. H. van Hout
koopman
 
Leostraat 41
I. Pauchli
reiziger
 
Leostraat 43
Dit waren twee poortwoningen; door de poort kon je het achterliggende plein aan de Varenstraat bereiken
L. L. Hattijar
fotograaf
 
Leostraat 45
A. J. Biemans
Fr. Th. Claes
J. Breuer
badmeester N.S
aannemer
ingenieur
 
Leostraat 47
Woningen uit 1921, die voorjaar 2012 gesloopt zijn
M. V. 't Hart
G. 't Hart
onderwijzeres
zonder beroep
G. 't Hart is gepensioneerd opperwachtmeester Marechaussee
Leostraat 49
A. A. S. Banken
bankwerker
 
Leostraat 51
H. W. M. C. van de Laar
J. van de Laar
T. H. C. van de Laar
glas-instrumentmaker
badmeester
kantoorbediende
 
Leostraat 53
T. C. Uijttenboogaart
rijksklerk
 
Leostraat 55
A. C. Verhoeven
elektricien
 
Leostraat 57
A. H. Schellekens
boekhouder
 
Leostraat 59
L. G. Steur
magazijnbediende
 
Leostraat 61
G. J. van Rekum
ambtenaar Van Gend & Loos
 
Leostraat 63
J. Verboven
schrijver
 
Leostraat 65
F. J. J. Tack
sergeant-majoor infanterie
 
Leostraat 67
Een rijtje woningen uit 1921 dat in 1989 vervangen wordt door nieuwbouw; lopend tot aan de hoek Anjelierstraat; in 2012 wordt het 23 jaar oude rijtje alweer gesloopt voor de volgende renovatie van de Bloemenbuurt
A. C. van der Kruis
H. van der Kruis
winkelbediende
sigarenmaker
 
Leostraat 69
Ja. Ca. Ma. van Hout
L. Bekx
fabrieksarbeider
zonder beroep
Bekx is ex-sjouwer
Leostraat 71
J. Heesakkers
kantoorbediende
 
Leostraat 73
 
 
In 1959 en 1964 vinden we hier tabak/ levensmiddelen J. v.d. Berk, in 1980 doet hij in antiek
Leostraat 75
G. Smulders
A. Tielemans
fabrieksarbeider
kruidenierswaren
 
Leostraat 77
P. Hurkmans
sigarenmaker
 
Leostraat 79
Chr. H. Waterschoot
fabrieksarbeider
Hier ook de drogisterijwinkel van Waterschoot-Geven, ook nog in 1964, in 1975 drogist Jager
Leostraat 81-83
Sloop 2012
 
 
hoek Anjelierstraat; hier is een ETOS-bakker, zie foto
 
Leostraat 85
Rij woningen tussen Anjelierstraat en Aalsterweg worden in 1989 vervangen door nieuwbouw
A. van Gastel
C. J. M. van den Heuvel
J. Le Mair
sigarenmaker
schoenmaker
elektricien
 
Leostraat 87
A. A. Muskens
A. Muskens
typograaf
zonder beroep
In 1928 vierde (foto) echtpaar Muskens de gouden bruiloft
Leostraat 89
J. J. Klaassen
afdelingschef
 
Leostraat 91
H. Sprokholt
agent van politie 1e klas
 
Leostraat 93
A. W. van Hest
J. H. A. van Hest
sigarenmaker
broodbezorger
 
Leostraat 95
J. Kersten
J. Kersten
timmerman
sjouwer
 
Leostraat 97
A. Effting
agent van politie
 
Leostraat 99
J. H. van der Vliet
Ja. de Wit
monteur
zonder beroep
 
Leostraat 101
M. der Kinderen
houtbewerker
 
Leostraat 103
H. L. Vlemmix
arbeider
Vlemmix kweekt ook fazanten en de krant bericht dat hier in 1934 een jong fazantje met 4 pootjes en een konijnenstaartje uit het ei kwam
Leostraat 105
J. W. C. van de Donk
magazijnknecht
 
Leostraat 107
H. Meeuwenberg
J. G. H. van Bijsterveld
J. N. Wijnen
L. P. C. Wittenboer
opperman
fabrieksarbeider
houtzager
huisschilder
 
Leostraat 109
W. A. C. Dusée
W. A. C. Dusée
timmerman
stukadoor
 
Leostraat 111
A. van Beek
P. Muijen
opperman-straatmaker
arbeider
 

Bremstraat

De Bremstraat is een kort straatje tussen de Leostraat en de Varenstraat.
Inmiddels is hier alles gesloopt en in de nieuwe opbouw van de buurt komt deze straat niet meer terug. Waar vroeger de Bremstaat lag, ligt nu ongeveer het begin stuk van de (doorgetrokken) Violierstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bremstraat 2
Woningen uit 1921, gesloopt in 2008, zie foto
A. Veeningen
koopman
 
Bremstraat 4
J. P. van Bergeijk
sigarenmaker
 
Bremstraat 6
W. J. Tuinman
brievenbesteller
 
Bremstraat 8
J. Koolen
machinist
 
Bremstraat 10
G. Peters
J. Coolen
fabrieksarbeider
brugjesmaker
 
Bremstraat 12
J. van Dijk
wever
 
Bremstraat 14
G. van der Loo
sigarenmaker
 
Bremstraat 16
G. P. Dekkers
sigarenmaker
 
Bremstraat 18
A. C. van den Berge
chauffeur
 
Bremstraat 20
P. W. C. van den Boomen
betonwerker
 
Bremstraat 22
J. L. Jonkers
boekdrukker
 
Bremstraat 24
W. van Campen
wagenmaker N.S
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bremstraat 1
Woningen uit 1921, gesloopt in 2008
B. G. M. Willemsen
chauffeur
 
Bremstraat 3
J. M. van Tiggelen
metselaar
 
Bremstraat 5
A. F. van Woensel
G. van den Braak
grondwerker
machinist N.S
 
Bremstraat 7
J. van Straalen
W. van Zanten
borstelmaker
schuurder
 
Bremstraat 9
L. Medendorp
tekenaar
 
Bremstraat 11
Abr. Rijntjes
machinist N.S
 
Bremstraat 13
G. M. Pennings
metselaar
 
Bremstraat 15
J. van Woensel
sjouwer
 
Bremstraat 19
C. de Raaf
machinist
 
Bremstraat 21
C. W. L. M. Pruysen
F. Pennings
krantenbezorger
schilder
 

Varenstraat

De Varenstraat verbond de Roostenlaan met de Anjelierstraat.
De woningen zijn/worden gesloopt. Hier wordt een nieuwe wegenstructuur aangelegd. Ongeveer waar de oude Varenstraat lag, zal in de toekomst een Varenlaan worden aangelegd.

Varenplein We zien op de ansicht het pleintje halverwege de Varenstraat. Het werd wel het Varenplein genoemd, ook op de ansicht van 1930, maar dat was geen officiële straatnaam.

Links zien we de poortwoningen, huisnummers 53-55. De huizen met de puntgevel zijn 61 en 63.
Het hoekpand uiterst rechts is Varenstraat 67-67A. In 1934 een groentenwinkel. In 1975 zit hier een lederzaak van W. van der Szanden, in 1992 foto-persbureau v.d. Cruijsem en daarna is het de laatste jaren een buurtinformatiewinkel De Klimop geweest.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Varenstraat 2
Woningen uit 1921, gelegen tussen de Roostenlaan en Bremstraat, gesloopt in 2008
G. F. Spierings
fabrieksarbeider
 
Varenstraat 4
G. H. Bosveld
sigarenmaker
 
Varenstraat 6
P. Ch. Verhoeven
magazijnbediende
 
Varenstraat 8
J. Walravens
W. Schaftenaar
fabrieksarbeider
mandenmaker
 
Varenstraat 10
W. A. Peters
machinist
 
Varenstraat 12
Th. Tempelaars
Th. Tempelaars
Wa. Ma. Tempelaars
arbeider
arbeider
arbeidster
 
Varenstraat 14
G. Bosveld
ketelmaker
 
Varenstraat 16
H. van den Heuvel
Fa. Krofel
reiziger
dienstbode
 
Varenstraat 18
Woningen uit 1921, vanaf de hoek Bremstraat, gesloopt in 2008
A. H. Verkooijen
machinist
 
Varenstraat 20
J. van den Brink
conducteur N.S
 
Varenstraat 22
M. Fr. Bosch
arbeider N.S.
 
Varenstraat 24
B. Schenkelaars
hoofdcolporteur
 
Varenstraat 26
Wed. J. G. Klabbers-Amtz
zonder beroep
Begin 1934 is ze net weduwe geworden; haar 40-jarige echtgenoot, elektricien bij Philips, was bij een reparatiewerkzaamheid in december 1933 geëlektrocuteerd; hij was vergeten vooraf de stroom af te zetten
Varenstraat 28
A. van Helvoort
sigarenmaker
 
Varenstraat 30
A. J. L. Naninck
fabrieksarbeider
 
Varenstraat 32
H. W. Wouters
controleur Gem. Crisisbureau
 
Varenstraat 34
J. Fr. Heyt
kantoorbediende
 
Varenstraat 36
dit waren 2 poortwoningen, via de poort kwam je op de Leostraat
F. Snoeks
Wed. W. van Bijsterveld-Vos
schilder
zonder beroep
 
Varenstraat 38
M. Vrolijk
kantoorbediende
 
Varenstraat 40
gesloopt 2008
M. J. de Fouw
chauffeur
 
Varenstraat 42
A. Schmaing
autogeenlasser
 
Varenstraat 46
Woningen uit 1921, in 2012 gesloopt, lopend tot aan de Anjelierstraat
A. Samaille
wever
 
Varenstraat 48
J. W. de Louw
koperslager
 
Varenstraat 50
B. H. de Bresser
schilder
 
Varenstraat 52
L. H. M. Pruysen
fitter
 
Varenstraat 54
W. Verhoeven
machinist
 
Varenstraat 56
F. J. Ruijssenaars
magazijnmeester
 
Varenstraat 58
H. Rose
H. A. van der Put
administrateur
zonder beroep
 
Varenstraat 60
G. J. Winkelhuis
metaaldraaier
 
Varenstraat 62
G. Zwenger
Ma. Fa. Aa. Zwenger
kleermaker
fabrieksarbeidster
 
Varenstraat 64
J. W. Cleijne
agent van politie
Agent Cleijne slaagt in 1934 voor het examen van inspecteur, en dat is heel bijzonder want normaal moest je daarvoor HBS hebben gedaan en Cleijne heeft dat niet
Varenstraat 66
L. van Kilsdonk
klompenmaker
 
Varenstraat 68
J. F. Baks
ondermachinist N.S
 
Varenstraat 70
L. A. M. Spoor
agent van politie
 
Varenstraat 72
P. A. van den Bosch
schilder
 
Varenstraat 74
H. F. P. Waterreus
timmerman
 
Varenstraat 76
H. J. Verheijden
arbeider
 
Varenstraat 78
J. M. Mulders
monteur bij de P.T.T
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Varenstraat 3
woning op de hoek Roostenlaan, uit 1929
M. der Kinderen
sigarenmaker
 
Varenstraat 5
Woningen uit 1921, tussen de Roostenlaan en het Varenplein, gesloopt in 2008
A. van de Veerdonk
A. P. Zeeuwen
M. L. Maas
bakker
metselaar
metselaar
 
Varenstraat 7
W. H. Rooijakkers
sigarenmaker
 
Varenstraat 9
Huisvr. L. van Dalfsen-de Raaf
L. van Dalfsen
winkelierster
chauffeur
 
Varenstraat 11
C. G. Terburg
politieagent
 
Varenstraat 13
E. J. Pinkster
leraar
 
Varenstraat 15
W. C. Loos
ambtenaar Dir. Bel
 
Varenstraat 17
C. W. Vermeeren
timmerman
 
Varenstraat 19
P. A. Winkelman
telegrafist P.T.T
 
Varenstraat 21
F. H. A. Baselmans
fabrieksarbeider
 
Varenstraat 23
H. J. A. Dellevoet
J. A. B. Dellevoet
kantoorbediende
hoofdconducteur N.S
 
Varenstraat 25
P. W. M. Goyarts
beambte N.S.
 
Varenstraat 27
C. G. Goutziers
remmer N.S
 
Varenstraat 29
J. J. Hurkmans
sigarenmaker
 
Varenstraat 31
Wed. P. Bosman-Vroomans
zonder beroep
 
Varenstraat 33
Mr. Dr. C. H. G. Mellema
natuurkundig assistent
 
Varenstraat 35
L. J. van de Craats
schilder
 
Varenstraat 37
A. J. van Kemenade
G. A. van Kemenade
J. T. van Kemenade
T. A. van Kemenade
metselaar
draaier
fabrieksarbeider
metselaar
 
Varenstraat 39
H. C. Horsten
wollenstotfenverver
 
Varenstraat 41
A. N. A. Adam
kruidenier
Tevens hulppostkantoor; er wordt in 1934 ingebroken en fl.1000 ontvreemd
Varenstraat 43
Woningen uit 1921, gelegen rond het Varenplein (geen officiële straatnaam, maar zo heette het in de volksmond).
Gesloopt in 2008.
Bij de nrs 53-55 is de poort waaronder je binnendoor naar de Dahliastraat kon
M. Chr. van Baalen
M. La. Bruggenwert
chauffeur
bakker
 
Varenstraat 45
W. R. Leplan
mechanicus
 
Varenstraat 47
Ch. J. Besters
J. G. A. Hendriks
Ja. Ja. Aa. Hendriks
Ma. Wa. Ca. Hendriks
Wed. A. Hendriks-van den Heuvel
etaleur
sorteerder
ringster
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Varenstraat 49
P. Peters
P. M. J. Peters
R. M. J. Peters
schoenmaker
kantoorbediende
bankwerker
 
Varenstraat 51
P. J. M. Engel
meubelmaker
 
Varenstraat 53
H. van Dalfsen
J. van Dalfsen
J. van Dalfsen
timmerman
uitvoerder grondwerken
timmerman
 
Varenstraat 55
J. A. van den Eijnden
kleermaker
Varenstraat 57
De westzijde van het Varenplein, in 2012 gesloopt
Fr. A. Beniers
Pa. Fra. Guns
Wa. Fra. Guns
bankwerker N.S.
naaister
naaister
 
Varenstraat 59
A. van Otterdijk
arbeider N.S
 
Varenstraat 61
B. A. J. Deenen
J. J. M. Oude Everink
Ma. Ca. Smulders
kok
technicus
borduurster
 
Varenstraat 63
E. A. J. A. van der Weegen
besteller posterijen
 
Varenstraat 65
J. G. de Bruijn
sigarenmaker
 
Varenstraat 67
J. van Rooij
bouwvakarbeider
ook handel in groenten en fruit
Varenstraat 69
Woningen uit 1921 tussen het plein en de Anjelierstraat, in 2012 gesloopt
D. M. Jansen
P. J. Zwanen
landarbeider
fabrieksarbeider
 
Varenstraat 71
A. van den Dungen
sigarensorteerder
 
Varenstraat 73
J. J. Meijlaars
sigarenmaker
 
Varenstraat 75
C. G. Vlemmings
G. Vlemmings
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Varenstraat 77
G. Dubbelman
arbeider remmer N.S.
 
Varenstraat 79
G. J. van Bragt
machinist N.S
 
Varenstraat 81
H. M. de Gier
hoofdconducteur N.S
 
Varenstraat 83
M. de Groot
arbeider
 
Varenstraat 85
H. J. van der Zande
assistent stationsdienst N.S
 
Varenstraat 87
1927, hoek Anjelierstraat; in 2012 gesloopt
J. L. van Eijk
Ha. Ja. van Eijk
metselaar
zonder beroep
 

Violierstraat

De Violierstraat lag tussen de Dahliastraat en de Begoniastraat. Na de sloop van de oude woonbuurt komt de Violierstraat terug als een directe verbinding tussen de Leostraat en de Begoniastraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Violierstraat 2
Woningen gebouwd in 1927, lopende vanaf de Dahliastraat.
Alles wordt gesloopt in 2008.
J. van Dongen
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 4
A. van de Laar
machinereparateur
 
Violierstraat 8
D. Vrieze
elektricien
 
Violierstraat 10
F. Rooijakkers
houtbewerker
 
Violierstraat 12
Fr. L. A. Beniers
meteropnemer
 
Violierstraat 14
P. T. M. Horsten
sigarenmaker
 
Violierstraat 16
X. S. Pilmeyer
metaaldraaier
 
Violierstraat 18
J. Grevelaars
sigarenmaker
 
Violierstraat 20
P. C. Aarts
sigarenmaker
 
Violierstraat 22
H. Seijkens
beambte N.S.
 
Violierstraat 24
A. van der Vleut
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 26
P. van Heesewijk
broodbezorger
 
Violierstraat 28
G. Kuipers
kantoorbediende
 
Violierstraat 30
Th. F. van Tuijl
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 32
C. L'Abee
remmer N.S
 
Violierstraat 34
L. Vroomen
houtbewerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Violierstraat 1
Woningen gebouwd in 1927, gesloopt in 2008.
Eind 2010 wordt hier een nieuwe rij woningen opgeleverd (huisnummers 9-49; de huizen 1-7 komen waar ongeveer de Bremstraat lag).
A. J. Mols
spinmeester
 
Violierstraat 5
H. J. Megens
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 7
Fr. M. Hellings
agent van politie
 
Violierstraat 9
A. Schwarzkächel
L. Schwarzkächel
S. Schwarzkächel
schilder
etaleur
kapper
Aron Schwarzkächel is een in 1883 in Boedapest geboren jood; zijn kinderen Leo (1911) en Sandor (1914) zijn in 1935 het huis uit; Aron wordt in 1942 in Auschwitz vergast
Violierstraat 11
M. J. van Tatenhove
kantoorbediende
 
Violierstraat 13
J. N. Wijffelaars
beambte N.S.
 
Violierstraat 15
M. Verbakel
W. A. J. Hermans
Wa. E. Ga. Hermans
smid
fraiser
fabrieksarbeidster
 
Violierstraat 17
M. L. van Tuijl
arbeider Picus
 
Violierstraat 19
P. J. A. C. Bakermans
W. Bakermans
sigarenmaker
meesterknecht
 
Violierstraat 21
A. H. van der Heijden
H. van der Heijden
kantoorbediende
tabakskerver
 
Violierstraat 23
B. M. Valks
G. B. Valks
L. C. Valks
M. G. Valks
loodgieter
bankwerker
sigarenmaker
chauffeur
 
Violierstraat 25
L. C. van Meel
P. van Meel
grondwerker
opperman
 
Violierstraat 27
G. van Hazel
conducteur N.S
 
Violierstraat 29
Th. Dekkers
Wed. A. Roes-Dekkers
onderbaas
glasblazer
 
Violierstraat 31
A. Beun
constructie-monteur
 
Violierstraat 33
G. N. Hollmann
schilder
 
Violierstraat 35
F. Spliet
bontwerker
 
Violierstraat 37
J. Fr. Dollé
onderbaas
 
Violierstraat 39
J. Salm
bankwerker
 
Violierstraat 41
H. M. Kluijtmans
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 43
A. P. Graumans
loopknecht
 
Violierstraat 45
J. Th. M. van den Boomen
W. Sloots
steenhouwer
voerman
 
Violierstraat 47
J. Frederiks
J. H. C. Fredriks
smid
fitter
 
Violierstraat 49
H. Jacobs
conducteur N.S
 
Violierstraat 51
N. van Geenen
fabrieksarbeider
 
Violierstraat 53
Gebouwd 1928, bij de hoek Begoniastraat
L. Haenen
Aa. Ha. Pa. Haenen
tuinier
naaister
 
Violierstraat 55
A. P. Maeijer
monteur
 

Dahliastraat

De Dahliastraat (ook wel Daliastraat zonder H geschreven) liep tussen de Violierstraat en de Anjelierstraat.

Dahliastraat
De Dahliastraat in 1930, het eerste gedeelte tussen Violierstraat (op de achtergrond) en de Seringenstraat.
Rechtsvoor is Dahliastraat 22, linksvoor Dahliastraat 21.

In 2008 wordt alles hier gesloopt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dahliastraat 2
Op de hoek van de Violierstraat, woningen van 1927, gesloopt in 2009
A. C. Verbunt
getouwsteller
 
Dahliastraat 4
P. Penninga
remmer N.S
 
Dahliastraat 6
J. Geelings
chauffeur
 
Dahliastraat 8
J. B. L. Guntlisbergen
los arbeider
 
Dahliastraat 10
Woningen van 1921, gesloopt in 2009
A. C. M. Schellekens
administrateur
 
Dahliastraat 12
J. P. Gerards
smid
 
Dahliastraat 14
J. M. Broeren
W. J. Frencken
sigarenmaker
koopman
Het echtpaar W.J. Frencken-van Diessen woonde in 1967 nog steeds in de Dahliastraat en vierde toen hun 50-jarig huwelijk
Dahliastraat 16
C. E. A. Restiau
J. van Vught
fabrieksarbeider
poelier

Dahliastraat 18
L. A. Boyen
grondwerker
 
Dahliastraat 20
J. Akse
meubelmaker
 
Dahliastraat 22
C. Wuijts
W. Wuijts
A. Wuijts
chef-stoker
arbeider
zonder beroep

Dahliastraat 24
A. P. van Tilbeurgh
H. J. Bakermans
werkman
fabrieksarbeider

Dahliastraat 26
C. van Gelderen
los arbeider
 
Dahliastraat 28
W. Verhulst
sigarensorteerder
 
Dahliastraat 30
J. A. van Akkerveken
sigarensorteerder
 
Dahliastraat 32
M. C. van Laarhoven
sigarensorteerder
 
Dahliastraat 34
J. Jezek
weefmeester
 
Dahliastraat 36
2 Poortwoningen, onder de poort kwam je op het Varenplein
P. L. J. van der Voort
schilder
De zoon Peter van der Voort is later zeer actief in het cultureel en maatschappelijk leven. Hij publiceert dichtbundels maar wordt vooral bekend door zijn politiek werk. In 1953 (hij woont dan nog steeds hier in de Dahliastraat 36) heeft hij met zijn eigen partij de Katholieke Democraten, een afsplitsing van de KVP, in de gemeenteraad maar liefst drie zetels veroverd.
Th. van der Wiel (op 38) is part-time rijwielreparateur
Dahliastraat 38
J. A. C. M. van de Wiel
Th. T. A. M. van de Wiel
Wed. J. van de Wiel-van den Witteboer
kantoorbediende
fabrieksarbeider
zonder beroep
Dahliastraat 40
Woningen uit 1921, in 2011 nog niet gesloopt
L. P. Bellaart
machinist N.S
 
Dahliastraat 42
A. van der Heijden
sigarenmaker
 
Dahliastraat 44
D. A. van Brussel
remmer N.S
 
Dahliastraat 46
Aa. Hageman
H. Willemsen
fabrieksarbeider
gereedschapmaker

Dahliastraat 48
M. C. van den Heuvel
controleur
 
Dahliastraat 50
P. Heesakkers
liftmonteur
 
Dahliastraat 52
J. de Vet
liftrijder
 
Dahliastraat 54
J. L. Verlijsdonk
stoker, machinist
 
Dahliastraat 56
L. A. Klaassen
Ea. Stas
spoorwegbeambte
zonder beroep

Dahliastraat 58
A. van Dongen
arbeider
 
Dahliastraat 60
J. A. Vogel
commies
 
Dahliastraat 62
P. J. Verhuijzen
sigarenmaker
 
Dahliastraat 64
H. M. Vlemmix
sigarenmaker
 
Dahliastraat 66
H. A. Pardoel
K. Harting
fabrieksarbeider
stratenmaker

Dahliastraat 68
D. C. Denkers
grondwerker
 
Dahliastraat 70
H. Timmermans
zaagslijper
 
Dahliastraat 72
N. Brusselers
sigarenmaker
 
Dahliastraat 76
J. F. Saris
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Dahliastraat 1
Op de hoek van de Violierstraat, woningen van 1927, gesloopt in 2009
W. J. Bressers
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 3
W. Swier
bankwerker
 
Dahliastraat 5
A. van de Pol
gemeenteambtenaar
 
Dahliastraat 7
F. C. van Gennip
sigarenmaker
 
Dahliastraat 9
Woningen tot aan de hoek van de Seringenstraat;
gebouwd 1921, gesloopt 2009
M. P. J. Hendriks
sigarensorteerder
 
Dahliastraat 11
Ph. C. Bakermans
kelner
 
Dahliastraat 13
H. Guntlisbergen
blauwverver
 
Dahliastraat 15
J. Beks
machinist N.S
 
Dahliastraat 17
C. W. H. van den Boomen
sigarenmaker
 
Dahliastraat 19
H. Phiferons
chauffeur
 
Dahliastraat 21
G. P. J. van den Boomen
glasblazer
 
Dahliastraat 23
A. van der Kruys
zager
 
Dahliastraat 25
H. Hendrikx
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 27
J. W. de Wit
sigarenmaker
Cornelis W. de Wit (zoon) was in mei 1940 dienstplichtig in de Peel-Raamstelling; bij terugtocht van zijn eenheid kwam hij in Duinkerken terecht en ging aan boord van de (Franse) kustvaarder 'Pavon' om verder zuidelijker naar La Rochelle te gaan; het schip werd echter door de Duitsers gebombardeerd waarbij De Wit omkwam; zijn lichaam werd nooit teruggevonden, hij wordt herdacht op een monument op de Grebbeberg
Dahliastraat 29
M. Chr. Hendriks
Wed. G. Hendriks-van Ruth
sigarenmaker
zonder beroep
 
Dahliastraat 31
J. O. E. Sohnius
controleur
 
Dahliastraat 33
H. van de Meerendonk
metselaar
 
Dahliastraat 35
Tussen Seringenstraat en Anjelierstraat; gebouwd 1921, in 2012 gesloopt
H. F. A. Verbeek
getouwsteller
 
Dahliastraat 37
M. F. M. Hueber
commies
 
Dahliastraat 39
B. A. Mennings
machinebankwerker
 
Dahliastraat 41
J. C. H. Kruijtzer
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 43
P. A. Dekkers
textielarbeider
 
Dahliastraat 45
W. J. Walschots
sigarenmaker
 
Dahliastraat 47
C. P. H. Cools
houtbewerker
 
Dahliastraat 49
J. Verwimp
sigarenmaker
 
Dahliastraat 51
A. P. Busscher
wolspinner
 
Dahliastraat 53
W. J. van Gennip
sigarenmaker
 
Dahliastraat 55
L. Hogeweg
machinist N.S
 
Dahliastraat 57
A. C. van Heugten
monteur
 
Dahliastraat 59
J. Ph. Meulendijks
typograaf
 
Dahliastraat 61
F. H. Kuijs
los arbeider
 
Dahliastraat 63
Fr. van Dongen
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 67
H. C. van Bree
L. van Bree
meubelmaker
sigarenmaker
 
Dahliastraat 69
W. J. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 71
J. H. Swinkels
fabrieksarbeider
 
Dahliastraat 73
H. Bierens
sigarenmaker
 
Dahliastraat 75
Wed. M. van der Heijden-Beks
zonder beroep
 
Dahliastraat 77
Hoekwoning Seringenstraat, uit 1929; als enige van de straat in 2012 nog niet gesloopt
C. Vermeulen
reiziger
 

Anjelierstraat

De Anjelierstraat ligt tussen de Leostraat en de Orchideeënstraat/ Goudenregenstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Anjelierstraat 2
Rij woningen vanaf Leostraat, gebouwd in 1921.
Bestraat in 1928, zie foto.
Allemaal in 2012 gesloopt
C. J. van der Geer
arbeider
 
Anjelierstraat 4
A. H. van Bergeijk
J. W. Schonk
Th. M. Sanders
operateur (bioscoop, theater)
arbeider
houtbewerker
Hier woonde voorheen het gezin (5 kinderen) van Bergeijk; vader Petrus Antonius, een Stratumse sigarensorteerder, was in 1930 gestorven; begin 1934 woonde de 4e zoon, Antonius Henricus (1904), hier nog met zijn moeder, weduwe v. Bergeijk-v.d. Waarden en blijkbaar 2 kostgangers; de zoon verhuist medio 1934 naar de Hoogstraat
Anjelierstraat 6
A. Kampstra
beambte N.S.
 
Anjelierstraat 8
P. H. W. Ramaekers
kantoorbediende
 
Anjelierstraat 10
H. te Raaij
machinist
Dit pand wordt in 1934 door de gemeente aangekocht voor fl. 3775,-
Anjelierstraat 12
P. Kruyf
Mi. Ge. Ba. Je. Bessens
arbeider
dienstbode
 
Anjelierstraat 14
J. P. H. Verbeek
kantoorbediende
 
Anjelierstraat 16
Th. Meijer
smid
 
Anjelierstraat 18
P. W. Krijn
leerling-machinist
 
Anjelierstraat 20
D. Snoek
D. Snoek
J. van Straalen
meubelmaker
bankwerker
fabrieksarbeider
 
Anjelierstraat 22
Wed. H. Vos-Gruijters
zonder beroep
 
Anjelierstraat 24
A. van den Heuvel
F. X. van den Heuvel
metselaar
sorteerder
 
Anjelierstraat 26
H. C. van der Kruis
sigarenmaker
 
Anjelierstraat 28
Pa. Ma. Jeurgens
Wed. A. H. Jeurgens-Gerrits
arbeidster
zonder beroep
 
Anjelierstraat 30
G. A. V. van Grimbergen
brievenbesteller
 
Anjelierstraat 32
I. L. Jacobs
onderbaas
 
Anjelierstraat 34
A. C. Hermans
J. van Hooff
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Anjelierstraat 36
H. Jeurgens
voerman
 
Anjelierstraat 38
J. E. Muller
bankwerker
 
Anjelierstraat 40
Rij woningen tot aan de hoek Orchideeënstraat, gebouwd in 1930; in 2012 nog niet gesloopt
C. Dubbelman
stoker
 
Anjelierstraat 42
A. Vermeulen
E. van der Linden
Wed. N. J. Vermeulen-van Doesburg
kantoorbediende
strijkster
zonder beroep
 
Anjelierstraat 44
J. van Lierop
timmerman
 
Anjelierstraat 46
Th. C. Strijbosch
chauffeur
 
Anjelierstraat 48
C. J. A. de Ruijter
timmerman
 
Anjelierstraat 50
W. H. R. Bos
commies Rijks Dir. Bel
 
Anjelierstraat 52
J. Hoofd
machinist N.S
 
Anjelierstraat 54
L. Derijks
W. Derijks
ambtenaar ter gemeentesecretarie
kantoorbediende
 
Anjelierstraat 56
J. W. van Osch
expeditieknecht
 
Anjelierstraat 58
P. M. J. de Vries
rijksambtenaar
 
Anjelierstraat 60
G. J. Sporre
sigarensorteerder
 
Anjelierstraat 62
H. Drost
leerling-machinist
 
Anjelierstraat 64
C. I. Oomen
W. A. Oomen
Ia. Ca. Oomen
fabrieksarbeider
sigarenmaker
ringster
Willem en Maria Oomen-v. Rooij vieren in 1943 hun 40-jarig huwelijksfeest
Anjelierstraat 66
G. J. Cremers
monteur
 
Anjelierstraat 68
Wed. J. H. H. Derkx-Walraven
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Anjelierstraat 1
Woningen uit 1921, tussen de Varenstraat en Dahliastraat; in 2012 gesloopt
C. G. Ladrak
J. P. M. van Dal
instrumentmaker
bakker
 
Anjelierstraat 3
L. L. Kriesels
timmerman
 
Anjelierstraat 5
A. B. S. Slegers
arbeider
 
Anjelierstraat 7
J. J. Bakker
machinist N.S
 
Anjelierstraat 9
W. Vlaskamp
machinewachter-elektricien N.S
 
Anjelierstraat 11
H. Merkelbach
J. W. Massop
sigarenmaker
metselaar
 
Anjelierstraat 13
A. van Leeuwen
leerling-machinist N.S
 
Anjelierstraat 15
P. E. Wilbers
machinist N.S
Zoon Th.J. Wilbers (1923), electrotechnisch bankwerker, zit in in de oorlog in het verzet en vindt in 1944 in kamp Grossbeeren de dood
Anjelierstraat 17
W. H. van Hoek
schilder
 
Anjelierstraat 19
J. H. Cuenen
glasblazer
 
Anjelierstraat 21
H. M. Thomasse
magazijnknecht
 
Anjelierstraat 21-A
M. M. Verleg
controleur Philips
Tevens kruidenierszaak Verleg-van Kleef, groothandel in puddingpoeder
Anjelierstraat 23
Woningen uit 1929 tussen de Dahliastraat en Goudenregenstraat; in 2012 nog niet gesloopt
B. J. van den Heuvel
controleur
 
Anjelierstraat 25
J. A. C. van Boerdonk
kleermaker
Heerenkleermaker
Anjelierstraat 27
A. J. M. Goossens
Fr. J. Goossens
W. M. Goossens
winkelbediende
sigarenmaker
los arbeider
 
Anjelierstraat 29
O. J. M. Bruggeman
arbeider
 
Anjelierstraat 31
A. Bazelmans
onderbaas
 


St Gerardusplein en omgeving

Goudenregenstraat

Tot nu toe verkeerden we grotendeels in de Bloemenbuurt-Zuid, die omstreeks 1920 werd gerealiseerd.
Bij de Goudenregenstraat zitten we goed en wel in de uitbreiding van de wijk die rond 1930 werd opgeleverd. We zullen hier eerder spreken over het Gerardusplein en omstreken dan Bloemenbuurt.

De Goudenregenstraat loopt van de Seringenstraat naar de Anjelierstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goudenregenstraat 2
Woningen gebouwd in 1929
H. J. Bijsterveld
tuinman
 
Goudenregenstraat 4
A. Lintermans
machinist
 
Goudenregenstraat 6
P. H. Evers
telegraafarbeider
 
Goudenregenstraat 8
A. W. de Bruin
tuinier
 
Goudenregenstraat 10
A. H. van der Steen
metaalbewerker
 
Goudenregenstraat 12
J. Coppens
brievenbesteller
 
Goudenregenstraat 14
J. W. Schooltink
timmerman
 
Goudenregenstraat 16
A. J. van Kollenburg
glasblazer
 
Goudenregenstraat 18
C. A. van de Camp
M. S. van de Camp
stukadoor
bestuurder R.K. Bouwvakarbeiders Bond
 
Goudenregenstraat 20
A. W. A. van Gastel
C. P. N. Sporen
expediteur
sigarenmaker
 
Goudenregenstraat 22
F. Jansen
sigarenmaker
 
Goudenregenstraat 24
Kl. de Bruin
chasseur
 
Goudenregenstraat 26
H. van de Laar
J. van de Laar
Th. van de Laar
Wed. P. Kolen-Musjes
fabrieksarbeider
instrumentmaker
fotograaf
zonder beroep
 
Goudenregenstraat 28
A. M. Buteijn
agent van politie
 
Goudenregenstraat 30
J. B. Horsch
kleermaker
 
Goudenregenstraat 32
A. Fr. C. Holten
bouwkundig uitvoerder
 
Goudenregenstraat 34
A. M. Emmaneel
J. Swinnen
M. J. van Jole
T. Louster
schilder
grondwerker
tekenaar
tekenaar
 
Goudenregenstraat 36
J. H. Staal
agent van politie
 
Goudenregenstraat 38
B. W. Heiligers
W. B. Heiligers
Wed. J. Heiligers-Derks
verpleger
administrateur
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goudenregenstraat 1
Woningen gebouwd in 1929
C. van de Ven
voeger
 
Goudenregenstraat 3
P. J. van de Ven
sigarenmaker
 
Goudenregenstraat 5
Fr. A. J. van Beers
W. J. Palm
schilder
magazijnbediende
 
Goudenregenstraat 7
J. M. IJzermans
metselaar
 
Goudenregenstraat 9
G. C. H. Jorissen
J. H. A. de Groof
Ma. Ja. Eisenburger
elektricien
schilder
huishoudster
 
Goudenregenstraat 11
M. de Wit
agent levensverzekeringsmaatschappij
 
Goudenregenstraat 13
H. V. Sanders
M. Sanders
machinist
opperman
 
Goudenregenstraat 15
J. J. A. van Swaemen
chauffeur
 
Goudenregenstraat 17
P. Klumpkens
schrijnwerker
Tevens heeft Klumpkens hier een brood- en banketbakkerij
Goudenregenstraat 19
G. M. Paulussen
fabrieksarbeider
 
Goudenregenstraat 21
P. van de Moosdijk
sigarenmaker
 
Goudenregenstraat 23
J. H. G. Janssen
arbeider
 
Goudenregenstraat 27
H. J. Bakermans
J. M. J. Stals
fabrieksarbeider
arbeider
 
Goudenregenstraat 29
G. J. G. M. van den Broek
Wed. L. W. van den Broek-Kockelmann
kantoorbediende
baker
 
Goudenregenstraat 31
J. Strijbos
Ha. Ca. Rooijakkers
zwikker
sigarenmaakster
Een 'zwikker' is een arbeider in een schoenfabriek die het leer zwikt
Goudenregenstraat 33
H. A. C. van der Linden
kantoorbediende
 
Goudenregenstraat 37
P. J. Weijers
bloemist
In 1959 chocolaterie A.F. van Schijndel

Begoniastraat

De Begoniastraat is de verbinding van de Roostenlaan met het Gerardusplein (in 1934 nog Roostenplein geheten).

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Begoniastraat 2
Woningen tussen de Roostenlaan en Violierstraat uit 1928
J. D. van Helvoort
zonder beroep
 
Begoniastraat 4
A. Bookkooi
Fa. Aa. Goudappel
employé
onderwijzeres
 
Begoniastraat 6
J. A. de Jonge
waterbouwkundig opzichter
 
Begoniastraat 8
A. G. M. Vroomen
G. A. L. Vroomen
L. Vroomen
M. J. Vroomen
pakker
meubelmaker
schoenmaker
instrumentmaker
 
Begoniastraat 10
J. Jansen
M. A. H. Schaapveld
fabrieksarbeider
kantoorbediende
Jansen heeft ook een handel in groenten en fruit, in 1953 is A. Tittulaer de groenteboer
Begoniastraat 14
Woningen uit 1927, tussen de Violierstraat en Seringenstraat, met aan de overzijde de meisjesschool die bij de kerk van het Gerardusplein lag
J. H. van Gestel
Tha. Fra. Blatter
manufacturier
fabrieksarbeidster
In 1934 manufacturenwinkel van Gestel-de Jong hoek Violierstraat; in 1959 textielhandel Verbaandert
Begoniastraat 16
A. P. M. van Oosterhout
adjunct-commies Dir. Bel
 
Begoniastraat 18
J. Kersten
portier
 
Begoniastraat 20
J. van Gerwen
magazijnbediende
 
Begoniastraat 22
J. H. van de Loo
grondwerker
 
Begoniastraat 24
A. E. van der Loo
tuinman
 
Begoniastraat 26
A. C. IJzermans
aannemer
 
Begoniastraat 28
Ma. van Asten
Ja. Ha. Ma. Oosterum-Bockholts
dienstbode
zonder beroep
 
Begoniastraat 30
J. Klerkx
chauffeur
 
Begoniastraat 32
J. van Dommelen
metselaar
 
Begoniastraat 34
J. C. van den Dungen
Ca. Ca. Aa. van den Dungen
uitvoerder
naaister
 
Begoniastraat 36
L. A. A. Biezen
rijksambtenaar
 
Begoniastraat 38
P. van Hooij
zonder beroep
 
Begoniastraat 40
A. Vonk
meter-ijker Gemeentebedrijven
 
Begoniastraat 42
A. C. van Greunsven
onderbaas
 
Begoniastraat 44
Aa. van Gils
F. J. Roos
fabrieksarbeidster
sigarenmaker
 
Begoniastraat 46
C. G. van Asten
Fr. A. C. van Asten
G. van Proosdij
café-exploitant
café-exploitant
kantoorbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Begoniastraat 1
Woningen uit 1927 tussen de Roostenlaan en de Geraniumstraat
H. A. Verberne
onderwijzer
Behaalde in 1934 examen Duits L.O.
Begoniastraat 1-A
S. A. de Graaf
J. H. J. Grundmeijer
aannemer
houtkopersknecht
Hout- en ijzerhandel, triplexhandel
Begoniastraat 3
C. Pont
tekenaar
 
Begoniastraat 5
W. Beljaars
brievenbesteller
 
Begoniastraat 7
C. Mol
hoofdconducteur N.S
 
Begoniastraat 9
J. Forwick
W. Abke
metaaldraaier
schoenmaker
 
Begoniastraat 11
J. C. Bakers
Ma. Wa. Bakers-Smeulders
chef sigarenfabriek
dameskapster
Bakers-Smeulders is een dameskapper
Begoniastraat 13
A. Th. van Gestel
P. H. F. Zwanen
slager
slager
Zie mooie foto van de slager met slachtvee voor zijn winkel; ook in 1959 hier nog rund-, kalf- en varkensslager Van Gestel-Maus
Begoniastraat 15
1928, tussen Geranium- en Seringenstraat
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
De Mariaschool van de zusters Ursulinen; de leerlingen konden er goed het geluid van het doorzagen van de botten bij de slagerij op de hoek horen

Geraniumstraat

De Geraniumstraat liep van de Begoniastraat naar de Gladiolusstraat. Aan een kant de scholen die naast de kerk van het Gerardusplein lagen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Geraniumstraat 4
1927
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
H. Hartschool, later ook bekend als St Josephschool. Later Mulo/Ulo en Mavo De Roosten
Geraniumstraat 6
1934 geopend, architect Kooken-de Bever
A. van Gaal
kleermaker
Hoek Gladiolusstraat; hier lag het parochiehuis Gerardus Majella, het Gerardushuis; wordt afgebroken om in 1993 plaats te maken voor een appartementenflat
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Geraniumstraat 1
Woningen uit 1927, tussen de Begoniastraat en de Gladiolusstraat
H. H. van de Donk
kelner
 
Geraniumstraat 3
D. S. Caneel
S. Caneel
meubelmaker
kruier N.S.
De Joodse Esther Caneel-Jesaijes (Amsterdam, 1884) is eigenaar van de woning; de woning wordt in 1943 onteigend en ze wordt gedeporteerd en in 1944 in Birkenau gedood
Geraniumstraat 5
H. H. J. Lemmens
commies Dir. Bel
 
Geraniumstraat 7
M. T. Aerdts
commies Dir. Bel
Aerdst is een enthousiast esperantist; in 1939 wordt hij bestuurslid van de landelijke bond en na de oorlog voorzitter van de Eindhovense esperanto-vereniging Suda Kruco
Geraniumstraat 9
J. Jans
monteur
 
Geraniumstraat 11
G. J. Houkes
behanger en stoffeerder
 
Geraniumstraat 13
A. Schoonen
zonder beroep
 
Geraniumstraat 15
P. Mikkers
spoorwegarbeider
 
Geraniumstraat 17
Chr. M. van Baalen
machinebankwerker
 
Geraniumstraat 19
W. C. van Diepen
metselaar
 
Geraniumstraat 21
J. H. Prinssen
kantoorbediende
 
Geraniumstraat 23
F. H. van de Vijfeijke
Wed. P. Vijfeijke-Mikkers
wever
zonder beroep
 
Geraniumstraat 25
P. J. Scheepers
horlogemaker
 
Geraniumstraat 27
C. H. van der Zandt
commies Dir. Bel
 
Geraniumstraat 29
P. C. Verberne
Aa. Ca. Vroomans
sigarenmaker
naaister
 
Geraniumstraat 31
T. A. Schellens
Ma. Pa. Pa. Hol
elektricien
kantoorbediende
 
Geraniumstraat 33
E. Bruggenwirth
bakker
 

Gladiolusstraat

De Gladiolusstraat verbindt de Roostenlaan met het Gerardusplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gladiolusstraat 2
Hoek Roostenlaan, 1929
L. L. de Klerk
kantoorbediende
 
Gladiolusstraat 2-A
J. C. Grol Janssen
Kla. El. Aa. Folk
kantoorbediende
onderwijzeres
 
Gladiolusstraat 4
L. Kriens
archivaris
 
Gladiolusstraat 6
Woningen uit 1927
B. C. A. van Hirsel
monteur
 
Gladiolusstraat 8
T. L. W. C. van Kemenade
kapper
 
Gladiolusstraat 10
J. S. Lenselink
elektricien
 
Gladiolusstraat 12
J. P. van den Bogaard
chauffeur
 
Gladiolusstraat 14
M. C. Vermulst
verpleger
 
Gladiolusstraat 16
J. W. van de Laar
boekhouder
 
Gladiolusstraat 18
W. van den Bogaard
handelaar
 
Gladiolusstraat 20
J. G. J. Nieuwendijk
J. J. Vilé
kantoorbediende
timmerman
Vilé runde er ook een sigarenzaakje
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Gladiolusstraat 1
Bij de hoek Roostenlaan
Wed. R. Haverhoek-Franssen
zonder beroep
 
Gladiolusstraat 3
A. Smulders
boekhouder
 
Gladiolusstraat 5
Woningen uit 1928
P. J. Heesakkers
fabrieksarbeider
 
Gladiolusstraat 7
W. A. van Vugt
agent van politie
Foto: in 1980 vierde agent Van Vugt zijn 50-jarig huwelijk, nog altijd op dit adres wonend; 1 jaar later overleed hij
Gladiolusstraat 9
R. van der Vegt
kantoorbediende
 
Gladiolusstraat 11
G. J. Jonkers
agent van politie
 
Gladiolusstraat 13
G. van der Laan
brievenbesteller
 
Gladiolusstraat 15
W. Kuif
agent van politie
 
Gladiolusstraat 17
M. J. H. Gorissen
kantoorbediende
 
Gladiolusstraat 19
H. Lutke Schipholt
agent van politie
 

Roostenplein

Wat in 1934 het Roostenplein heette, wordt later omgedoopt in het Sint Gerardusplein. De naam Roostenplein was verwarrend gebleken met de Roostenlaan die er niet direct aanligt. In de Roostenlaan is ook een soort pleintje met winkels, en sommigen spraken daar ook van Roostenplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Roostenplein 1
Nabij de hoek met de Hortensiastraat, tegenwoordig adres St Gerardusplein 2
Café J.P.M. van Lieshout
 
Op dit adres café Torenzicht, wat nog steeds bestaat
Roostenplein 2
Tussen Hortensiastraat en Primulastraat, nu Gerardusplein 3
Sigarenmagazijn Delibloem
J. P. M. van Lieshout

portier
Sigarenzaak, zie foto
Roostenplein 3
Tussen Primulastraat en Gerarduslaan, huidig adres Gerardusplein 7-8
F. Thijssen
J. J. C. Kavelaars
P. G. Fr. J. Mutsaers
sigarensorteerder
R.K. Geestelijke
R.K. Geestelijke
Blijkbaar toen de pastorie; wat de sigarensorteerder Thijssen tussen de geestelijken uitvrat, weet ik niet; in 1941 slaagt dochter Mien Thijssen voor de LO-akte kweekschool
Roostenplein 4
G. M. Hamers
Ha. Pa. Saris
R.K. Geestelijke
huishoudster
Roostenplein 5
Tussen Gerarduslaan en Orchideeënstraat, huidig rijtje Gerardusplein 9-12
R. A. Jongbloed
Ca. Sa. van der Laan
kantoorbediende
onderwijzeres
 
Roostenplein 6
J. W. de Leur
fabrieksarbeider
 
Roostenplein 7
H. G. Klinkhamer
winkelchef
 
Roostenplein 8
H. J. Cortel
administrateur
 
Roostenplein 10
Tussen Gerarduslaan en Orchideeënstraat, rij woningen met enkele winkels, gebouwd in 1926.

Tegenwoordig zijn dit de adressen St Gerarduslaan 13-24
A. C. Tielemans
G. C. van Bree
Ma. Aa. Thielemans
timmerman
winkelier
winkeljuffrouw
Van Bree-Tielemans hebben in 1934 een kruidenierswinkel; in 1964 hier de radio/tv-zaak van Peter Dillen
Roostenplein 11
A. K. H. Willemse
F. X. den Ouden
Jac. W. Willemse
K. W. M. Willemse
kleermaker
loodgieter
zinkwerker en loodgieter
loodgieter
 
Roostenplein 12
 
 
 
Roostenplein 13
D. Hesseling
handelsreiziger
Hesseling handelt in religieuze artikelen.
Hier zit in 1942 boekhandel/ tijdschriftencentrale Theo Effting (vanaf 1945 ook postagentschap) en in 1964 C.A. Bos, textiel
Roostenplein 14
A. F. M. van de Ven
magazijnchef
 
Roostenplein 15
A. M. J. van Hest
N. J. van Hest
kantoorbediende
bedrijfsleider
 
Roostenplein 16
R. W. Esser
ambtenaar bij de Raad van Arbeid
 
Roostenplein 17
A. Herwijn
adjunct-boekhouder Gemeentebedrijven
 
Roostenplein 18
P. F. van den Wittenboer
rijwielhandelaar
 
Roostenplein 19
A. J. van Horrik
vertegenwoordiger V&D
 
Roostenplein 20
A. J. M. Debertrand
handelsreiziger
 
Roostenplein 21
Th. Meijer
installateur
In 1936 is dit de winkel van behanger M. van der Linden; die probeert zijn huis in brand te steken voor de verzekeringspremie; het vuur wordt echter snel geblust en van der L. valt door de mand en wordt gearresteerd
Roostenplein 22
Gebr. van Hoof
H. van Hoof
H. F. H. Teeuwen
brood- en bankerbakkerij
bakker
broodbakker
Bakkerij Brabants Roem, nog steeds een goedbekendstaande zaak
Roostenplein 24
1924-29; kerk en pastorie (tegenwoordig huisnummer 25)
 
 
Hier bevindt zich de kerk; gebouwd in 1924, nog zonder toren; de toren werd in 1929 toegevoegd

Seringenstraat

De Seringenstraat is een kort straatje dat de Dahliastraat met het Roostenplein/ Gerardusplein verbindt. Zo dicht bij de kerk lagen hier enkele cafés en winkels.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Seringenstraat 2
Woningen tussen de Dahliastraat en Goudenregenstraat, gebouwd 1927
A. W. C. van Gennip
sigarenmaker
Had in 1934 ook een tabakswinkeltje
Seringenstraat 4
E. Th. van Hout
wever
Was in 1934 ook handelaar in groenten en fruit
Seringenstraat 6
A. M. van de Wiel
C. A. P. van de Wiel
J. A. H. van de Wiel
L. M. van de Wiel
P. J. van de Wiel
bankwerker
kantoorbediende
timmerman
timmerman
kantoorbediende
 
Seringenstraat 8
J. H. H. van Genugten
schilder
 
Seringenstraat 10
G. Vugts
H. Kremers
H. H. Douwen
J. Denis
J. A. van Vroonhoven
J. A. M. Pistorius
W. J. de Jong
caféhouder
los arbeider
arbeider
paraplu-koopman
grondwerker
schilder
betonwerker
Foto van het café van Gerrit Vugts met op de etages erboven een logement voor kamerbewoners
en foto hoe het er nu vervallen en verveloos bijstaat. In 1959 café G. Buenen, in 1964 heet het café De Schepper, in 1972 De Doofpot
Seringenstraat 12
Woningen tussen de Goudenregenstraat en het Roostenplein (St Gerardusplein), gebouwd in 1926
H. Hooijen
kruidenier en slager
In 1964 vinden we hier slijterij De Oude Proever van F.J. Liebregts
Seringenstraat 14
A. C. van Gennip
Aa. van Gennip
J. C. van Gennip
L. C. van Gennip
L. C. van Gennip
Ja. Ca. van Gennip
W. H. van Gennip
sigarenmaker
sigarenmaakster
timmerman
administrateur
tekenaar
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Seringenstraat 16
J. H. Oomen
P. C. Oomen
P. Oomen
onderwijzer
timmerman
zonder beroep
 
Seringenstraat 18
J. A. Nieuwenhuisen
A. van Os
caféhouder
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Seringenstraat 3
Tussen Dahliastraat en Begoniastraat, gebouwd 1929
La. Ma. Ha. Arts
Wed. A. J. Arts-Hermans
coupeuse
zonder beroep
In 1964 vinden we hier sigarenmagazijn G. Arts
Seringenstraat 5
H. E. C. Diks
W. Wolters
herenkapper
bankwerker
 
Seringenstraat 7
Hoekpand Begoniastraat, 1925
P. A. van den Akker
slager
Foto van de slagerij van Piet en Mien van den Akker-van Asten; in 1964 is W.H.J. v.d. Akker de slager. In 1972 bar-café Adelphi
Seringenstraat 9
Hoek Begoniastraat en Roostenplein
St Gerardusgesticht
 
In 1932 werd hier de R.K. Centrale Huishoudschool geopend; later is hier de Kleuterschool Gerardus Majella en nog later basisschool De Talisman

Orchideeënstraat

De Orchideeënstraat is een van de drie verbindingswegen van het Gerardusplein met de Aalsterweg.

Orchideeënstraat De ansicht is van 1930. We zien het pleintje halverwege in de Orchideeënstraat; aan het eind het Roostenplein met de Gerardus Majella-kerk.

Linksvoor is de hoek met de Anjelierstraat. De winkel heeft Tabak en Sigaren op de ruit staan en P.C. Dins op ruit van de de voordeur. In 1975 zit hier cafe Miransjo, in 1980 Discomat (iets administratiefs), in 1985 totaan 2008 cafetaria de Orchidee. Tegenwoordig zit er een ict-bedrijf.

Rechts zien we de slager Peynenburg in zijn witte jas voor zijn winkel staan. Lang bleef dit nog een slagerij: Vaessen-Peijnenburg (in 1953), slager Koch (periode 1970-1990) en daarna hanteert Thieu van den Boogaard het slagersmes. Tegenwoordig ziet het er niet meer als een winkel uit.
Rechts van de poort, buiten beeld van de ansicht, is de coiffeurszaak.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Orchideeënstraat 2
Gedeelte tussen het Gerardusplein en de Anjelierstraat, woningen/ winkels gebouwd in 1929
H. J. M. Lubbers
bouwkundig tekenaar
secr. van de R.K. Bond voor Groote Gezinnen
Orchideeënstraat 4
A. A. Scheepers
J. Scheepers
schilder
schilder
 
Orchideeënstraat 6
A. C. J. Vliegen
administrateur
 
Orchideeënstraat 8
G. P. C. Peters
schilder
 
Orchideeënstraat 10
P. W. M. Peters
reiziger
 
Orchideeënstraat 12
Ea. Ha. Ma. Ramaekers
J. P. H. Ramaekers
Wed. P. H. Ramaekers-Bollen
winkeljuffrouw
zonder beroep
zonder beroep
 
Orchideeënstraat 14
J. C. Rooijakkers
schilder
 
Orchideeënstraat 16
J. C. van den Borne
agent
In 1934 winkel in tabak en sigaren; in 1964 groentenhandel M. Derkx, in 1972 café Top Hit, in 1975 café Miransjo, in 1985 cafetaria De Orchidee, in 1989 cafetaria 't Pleintje
Orchideeënstraat 18
H. A. Derkx
chef monteur
 
Orchideeënstraat 20
Hoek Anjelierstraat, gebouwd 1930
M. van de Laar
banketbakker
In 1937 brandt de bovenverdieping van de bakkerij geheel uit; in 1964 hier nog altijd banketbakker van de Laar-Loevendie
Orchideeënstraat 22
H. J. Klaassens
electro-monteur
 
Orchideeënstraat 24
Woningen 1929-1930
J. G. Oosterbaan
K. E. van Griethuizen
R. G. Deckers
archivaris
monteur
schilder
 
Orchideeënstraat 26
P. Bartholomeus
commies Rijks Bel.
 
Orchideeënstraat 28
J. Korenman
drukker
 
Orchideeënstraat 30
Woningen uit 1933
H. P. van Rooij
boekhouder
 
Orchideeënstraat 32
H. van Hooff
H. van Hooff-Sengers
Pa. Wa. Ma. van Hooff
boekdrukker
boekdrukkerij
typiste
 
Orchideeënstraat 34
1930
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Gerardusschool lag op het terrein achter de huizenrij
Orchideeënstraat 36
Rij woningen uit 1929
P. J. Verlegh
W. Verlegh
Ca. Ja. Verlegh
wever
metselaar
sigarenmaakster
 
Orchideeënstraat 38
C. M. C. van Luyt
metselaar
 
Orchideeënstraat 40
W. J. van Bree
fabrieksarbeider
 
Orchideeënstraat 42
L. C. E. van Rijsingen
sigarenmaker
 
Orchideeënstraat 44
A. W. F. van der Wielen
agent van politie
 
Orchideeënstraat 46
L. B. J. Despinois
meubelmaker
 
Orchideeënstraat 48
A. W. Ewalts
arbeider N.S.
 
Orchideeënstraat 50
J. G. Bruijstens
bankwerker
 
Orchideeënstraat 52
M. A. A. Coolegem
W. Abszlon
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Orchideeënstraat 54
C. H. Graumans
boekbinder
Tevens heeft Graumans er de kruidenierswinkel "De Orchidee"
Orchideeënstraat 56
H. Bell
melkventer
 
Orchideeënstraat 58
J. van der Linden
brievenbesteller
 
Orchideeënstraat 60
G. M. van Helvoirt
P. J. van Helvoirt
mandenmaker
fabrieksarbeider
 
Orchideeënstraat 62
G. E. Fr. van Hoorn
timmerman
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Orchideeënstraat 1
Hoek Gerardusplein, gebouwd 1927
C. A. J. van den Broek
timmerman
 
Orchideeënstraat 3
H. W. de Nier
W. H. A. de Nier
P. Peters
schilder
bouwkundig opzichter
zonder beroep
 
Orchideeënstraat 5
Rij woningen uit 1929
J. H. Valentijn
P. J. Valentijn
sigarenmaker
boekhouder
 
Orchideeënstraat 7
Fr. J. Adriaans
Ha. Ca. Ma. Valentijn
bankwerker
fabrieksarbeidster
 
Orchideeënstraat 9
Wed. Th. D. Heynes-Wissink
zonder beroep
 
Orchideeënstraat 11
A. M. Ottenheim
W. H. Ottenheim
procuratiehouder
zonder beroep
 
Orchideeënstraat 13
P. Verbeek
Pha. Ma. Ha. Verbeek
timmerman
winkelbediende
 
Orchideeënstraat 15
Woningen/ winkels/ bedrijfjes die aan een klein pleintje liggen, tegenover de Anjelierstraat
G. A. H. Peynenburg
H. W. Otten
M. P. H. Vaessen
slager
correspondent
coiffeur
In 1964 slager H. Koch
Orchideeënstraat 17
Eth. Happe
friseuse
Hier is de kapperszaak van Vaessen (woont op hnr. 15). In 1950 sloeg het paard van de groenteboer op hol en sprong dwars door het etalageruit van de kapperszaak, zie foto
Orchideeënstraat 19
Fr. J. P. van den Groenendaal
G. M. van den Groenendaal
L. Pruysen
eigenaar was- en strijkinrichting
kleermaker
kelner
De was- en strijkinrichting (in Gestel) ging begin 1935 failliet
Orchideeënstraat 21
A. A. C. Koolen
L. A. F. A. Hamers
banketbakker
bakker
In 1934 Koolen's Banketfabriek, voor wederverkopers en grossiers; in 1964 kruidenier C.M. v.d. Kerkhof
Orchideeënstraat 23
W. J. de Nier
schoenmaker en winkelier
In 1934 De Nier-Wijnheimer, speciaal adres voor alle soorten sportartikelen, reparatie-inrichting; in 1964 zit hier schoenhersteller H. van Baalen
Orchideeënstraat 25
Rij woningen gebouwd in 1929
H. G. Pot
Aa. Ma. Raaijmakers
laborant
onderwijzeres
 
Orchideeënstraat 27
W. Visser
commies registratie
 
Orchideeënstraat 29
J. P. Allard
timmerman
 
Orchideeënstraat 31
P. K. Eiff
kantoorbediende
 
Orchideeënstraat 33
J. H. M. van Lieshout
ambtenaar Registratie
 
Orchideeënstraat 35
O. H. K. Benth
ingenieur
 
Orchideeënstraat 37
A. M. A. van Bussel
zonder beroep
In 1964 heeft H. van Bussel hier een electrotechnisch bureau
Orchideeënstraat 39
F. A. M. Jansen
vertegenwoordiger
 
Orchideeënstraat 41
L. H. A. M. Maas
assistent laborant
Maas is actief voor de M.I.V.A. (Missie VerkeersMiddelen Actie)
Orchideeënstraat 43
B. J. van Elden
tegelzetter
Had een tegelzettersbedrijf
Orchideeënstraat 45
J. Vis
W. K. Woodward
chauffeur
golfmeester
 
Orchideeënstraat 47
H. J. van Hout
elektricien
 
Orchideeënstraat 49
W. van Rheenen
hoofdonderwijzer
Schoolhoofd C.N.S-school Leenderweg
Orchideeënstraat 51
J. A. Hamers
Ja. Stabel
L. van Hulzen
kantoorbediende
arbeidster
onderwijzer
 
Orchideeënstraat 53
R. B. van Bruggen
vertegenwoordiger
 
Orchideeënstraat 55
G. Chr. Knopper
inkoper
In 1964 hier Foto de Winter
Orchideeënstraat 57
Bakx & Co,
P. Fr. J. van Grootel
opslagplaats bouwbedrijf
bedrijfsleider
 
Orchideeënstraat 59
G. Cox
S. van der Klei
chauffeur
winkelbediende
 
Orchideeënstraat 61
J. H. Smits
P. van Slageren
Wed. C. J. P. Mild-Grootenboer
koopman
kantoorbediende
zonder beroep
Smits handelt in 1934 in emaillewaren; in 1940 sigarenmagazijn en drankenhandel "De Posthoorn" van Relens; in 1964 vinden we hier drankengroothandel De Wijngaard van Relens maar ook tabakszaak van Buggenhout

Sint Gerarduslaan

De Sint Gerarduslaan is de middelste verbindingsweg tussen Gerardusplein en Aalsterweg.

Gerarduslaan Deze ansicht van de Gerarduslaan is van 1930.
Een brede weg met mooie grote huizen. Er stonden mooie lindenbomen (1961 gerooid).
Er woonden leraren en ambtenaren. Enkele bewoners hadden een dienstbode inwonen.

Linksvoor de huisnummers 1, 3, 5, enz.
Rechtsvoor de huisnummers 2 t/m 8 en daarachter de zijstraat Cliviastraat.
Op de achtergrond de kerk Gerardus Majella.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Gerarduslaan 2
1927, nabij de hoek Aalsterweg
M. van Dam
elektrotechnisch ingenieur
 
St Gerarduslaan 4
H. J. J. Höppener
leraar gymnasium
 
St Gerarduslaan 6
1928, hoek Cliviastraat
W. G. Harkema
assistent
 
St Gerarduslaan 8
B. H. Kubbinga
technicus
 
St Gerarduslaan 10
rij woningen uit 1929 tussen Cliviastraat en Gerardusplein
C. A. Gehrels
assistent
Cor Gehrels (1906, Haarlemmermeer) werkt bij Philips, en bouwt tijdens de oorlog een geheime zender voor het verzet; hij helpt neergestorte geallieerde piloten. De moffen krijgen hem te pakken en hij wordt in Sachsenhausen vermoord. In Acht is een straatnaam naar hem vernoemd
St Gerarduslaan 12
A. Poppinga
Re. Poppinga
T. Poppinga
kantoorbediende
kantoorbediende
leraar
 
St Gerarduslaan 14
J. A. Th. J. M. Maas
G. A. van Nie
J. Meijer
J. L. J. ten Brink
verzekeringsagent
laborant
sigarensorteerder
chef-étaleur
 
St Gerarduslaan 16
W. de Waal
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 18
F. B. M. van Agt
Wed. H. J. A. M. Strijbos-van Agt
koopman
zonder beroep
Echtpaar van Agt-Röpke in gelukkiger tijd; Aa.Ea.Ma. Röpke (1885, Amsterdam) was in 1933 overleden aan een kwaal, weduwnaar Frans van Agt (1889, Eindhoven), directeur bij Van Agt & Co, overlijdt in 1936 na een noodlottig ongeval in de Belgische Ardennen; het braaf roomse paar laat 9 kinderen achter
St Gerarduslaan 20
G. Bergman
leraar Rijks H.B.S
Gerard Bergman (Utrecht, 1899), musicus, kunstenaar, gaf ook les aan het Lorentz en de Muziekschool
St Gerarduslaan 22
K. E. Brenninkmeijer
koopman
 
St Gerarduslaan 24
Fr. P. H. van Calker
Za. Ma. Heiligers
wijnhandelaar
dienstbode
 
St Gerarduslaan 28
P. H. T. Valkenburg
Ja. Ca. Ra. Cleeren
employé
dienstbode
 
St Gerarduslaan 30
G. A. M. Roggen
Wed. G. J. Roggen
landbouwer
landbouwer
Roggen, een Bergharens gezin, verhuist in 1934 naar de Clivialaan 7
St Gerarduslaan 32
W. Fr. L. L. de Griendt
Ja. Aa. van de Vliet
leraar
zonder beroep
 
St Gerarduslaan 34
J. de Vries
reiziger
 
St Gerarduslaan 36
C. W. J. Wagemakers
gemeentearbeider
 
St Gerarduslaan 38
1927
A. Behnisch
Wed. A. van den Biggelaar-Mandigers
mechaniker
zonder beroep
 
St Gerarduslaan 40
Fr. Claes
etaleur
Als de krant in 1934 melding maakt van de spectaculaire bankoverval van A. Cl. uit de Gerarduslaan (zie verhaal bij nr. 53), verzoekt A. Claes de krant om de lezers erop te wijzen dat hij, ondanks dezelfde initialen en in dezelfde straat wonend, niets met de misdaad te maken heeft
St Gerarduslaan 42
Tweekapper uit 1926 op de hoek Gerardusplein
L. Hagens
gemeente-deurwaarder
 
St Gerarduslaan 44
J. J. van Rooij
hoofd ener school
hoofd R.K. school Orchideeenstraat
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Gerarduslaan 1
Een lange rij woningen uit 1928
J. M. Casseres
hoofdambtenaar Gemeentewerken
Joël Meijer Casseres is hoofd Stadsuitbreiding en geldt als een erkende autoriteit op zijn vakgebied; hij heeft een belangrijk aandeel bij het gemeentelijk uitbreidingsplan; zijn achternaam wordt ook wel als De Casseres aangeduid, maar dat tussenvoegsel gebruikt de burgerlijke stand en het adresboek niet.
Casseres verkast in 1935 naar Vught om voor de Streekplandienst te gaan werken. In 1930 is hij gehuwd met Anna Jongejans (een goede tennisster), welk huwelijk in juni 1940 wordt ontbonden. De 'volbloedjood' Jo Casseres overleeft de oorlog en overlijdt in 1990; zijn weduwe overlijdt in 1998 in Vught
St Gerarduslaan 3
F. W. E. Trijssenaar
zonder beroep
 
St Gerarduslaan 5
A. A. F. M. Willems
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 7
J. W. van der Ben
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 9
Mr. H. W. J. Scholtens
Ma. Eth. Hollanders
gemeenteambtenaar
dienstbode
 
St Gerarduslaan 11
Pr. J. van Eck
leraar plant- en dierkunde
 
St Gerarduslaan 13
Ma. Ha. Ja. Aa. Weijtens
Wed. M. J. Weijtens-Bockholts
kantoorbediende
zonder beroep
 
St Gerarduslaan 15
F. W. Nanning
leraar
Nanning is ook componist van schaakpuzzels en is secretaris van de Nederlandse Bond van Probleemvrienden
St Gerarduslaan 17
M. J. O. Strutt
ingenieur
Max Strutt (1903-1992) is in 1927 bij Philips gekomen; een enorm productieve wetenschapper, maar erg deutsch-freundlich, ook in de oorlog; dat kan niet iedereen bij Philips waarderen en Strutt wordt na de oorlog hoogleraar in Zwitserland
St Gerarduslaan 19
H. P. A. M. Weijtens
leraar
Weijtens (1906-1972), leraar Nederlands en Geschiedenis aan het Joriscollege in de periode 1931-1971, promoveerde in 1936 te Nijmegen tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift Christus Onze Tijdgenoot; in de oorlog was hij niet smetvrij: kameraad Weijtens werd NSB Gouwjeugdleider in 1941
St Gerarduslaan 21
C. W. Clason
magazijnmeester
 
St Gerarduslaan 23
K. Veuger
onderwijzer
 
St Gerarduslaan 25
W. J. Gast
boekhouder
 
St Gerarduslaan 27
J. J. A. M. Crebolder (ook Krijbolder)
R. J. H. Alink
reiziger

doctor in de scheikunde
Curieus, een persoon met twee schrijfwijzen voor de achternaam
St Gerarduslaan 29
Luchtvaartclub
C. E. Kampman
Eindhovense jeugdcorresp.
leraar gem. H.B.S
 
St Gerarduslaan 31
R. P. Wirix
1e luitenant infanterie
 
St Gerarduslaan 33
A. J. M. Reijnders
tabakshandelaar
 
St Gerarduslaan 35
J. Eerdmans
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 37
H. A. H. M. Nillesen
ingenieur
 
St Gerarduslaan 39
F. Doombos
G. Rueter
S. J. de Gruyter
Tha. Heijting
kantoorbediende
tekenaar
bankwerker
kantoorbediende
Rueter is secretaris van de Vrijzinnige Religieuze Vereniging
St Gerarduslaan 41
W. de Boer
ingenieur
 
St Gerarduslaan 43
J. G. H. Londo
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 45
C. J. Janse
kantoorbediende
 
St Gerarduslaan 47
P. J. A. Bartels
koopman
 
St Gerarduslaan 51
A. J. J. H. Tops
gemeenteambtenaar
 
St Gerarduslaan 53
1928, huis op de hoek Gerardusplein
C. de Weerd
H. van Lensen
W. Clason
kantoorbediende
landmeter bij het kadaster
portier
De 23-jarige A.H. Clason, jongste zoon van W. Clason, pleegt in 1934 een knullige overval op de Nederlandsche Bank aan de Dommelstraat; Clason bedreigt de bediende die geld zit te tellen, maar die jaagt hem bij wijze van antwoord de deur uit; de bediende had de overvaller herkend en weet bij welk bedrijf hij werkt; zo wordt Clason snel gevat; deze 'zoon van een achtenswaardige vader' krijgt 2 jaar cel


Gerarduslaan
Deze ansicht van het end van de Gerarduslaan is van 1931.

We zien de Gerardus Majella met de toen pas voltooide toren. Op de achtergrond is het nog kaal en leeg.

Linksvoor is Gerarduslaan 51, het laatste van de rij.
Daarachter huisnummer 53, een vrijstaand huis. Toen een soort pension met ook inwonend het crimineeltje Anne Hendrik Clason, zie verhaaltje boven bij huisnummer 40 en 53. Na zijn mislukte overval zou het toch nog goed met Clason aflopen. Hij trouwde in 1942 en kreeg drie zoons. Clason, chef laboratorium, overleed in 1980 te Bovenkarspel. Pa Willem Clason was in 1935 uit Eindhoven vertrokken en had zich in Boxtel gevestigd.

Het grote pand daarachter op de hoek is het adres Roostenplein 5 (nu Gerardusplein 9).

Cliviastraat

De Cliviastraat is een kort verbindingsstraatje tussen Gerarduslaan en Primulastraat. In 1934 staat hier slechts één tweekappertje, huisnummer 7-9. Op 7 zijn in 1934 geen bewoners volgens het adresboek. De rest van de straat wordt pas omstreeks 1952-1954 ingevuld met een 14-tal rijtjeswoningen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cliviastraat 9
1930
E. L. Luitsz
reiziger
 

Primulastraat

De Primulastraat is de derde verbinding van Gerardusplein met de Aalsterweg. Ook een brede straat met betere huizen.
Rond 1930 toen hier gebouwd werd, rekende de gemeente als grondprijs slechts 7 gulden per vierkante meter. In 1934 is de straat nog niet volgebouwd. Aan de zuidzijde, de kant van de oneven huisnummers, wordt nog volop gebouwd. Er zijn in 1934 nog maar 6 huizen bewoond. De tussenliggende woningen zullen in 1934-1935 voltooid worden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Primulastraat 8
Rij woningen uit 1930, tussen Gerardusplein en Cliviastraat
J. C. Stevenaar
sergeant-majoor infanterie
 
Primulastraat 10
H. D. de Leeuw
H. J. de Bruin
assistent accountant
assistent accountant
 
Primulastraat 12
M. T. Hoijtink
ambtenaar ter secretarie
 
Primulastraat 14
W. A. B. Siebert
koopman
 
Primulastraat 16
W. van der Graaf
kantoorbediende
 
Primulastraat 18
G. N. Hoen
bedrijfsleider
 
Primulastraat 22
E. Baart
bouwkundig tekenaar
 
Primulastraat 24
A. Linnemans
instrumentmaker
 
Primulastraat 28
M. C. J. Reijnders
P. H. Reijnders
kantoorbediende
verzekeringsagent
 
Primulastraat 30
H. Fr. Deveer
chef Vroom en Dreesmann
 
Primulastraat 32
A. J. Broersma
correspondent
 
Primulastraat 34
G. H. Schoonderbeek
verwarmingstechnicus
 
Primulastraat 36
Th. H. Hermans
leraar ambachtsschool
 
Primulastraat 38
J. B. Vroomans
gemeenteambtenaar
 
Primulastraat 40
J. H. M. Metzemaekers
correspondent
 
Primulastraat 42
Rij woningen uit 1930 tussen Cliviastraat en Aalsterweg
S. H. Joustra
electro-technicus
 
Primulastraat 44
H. H. J. van Reuth
journalist
Stratummer Huub van Reuth (1891-1958) schrijft met zijn broer een dichtbundel Harptrillingen en een roman "Liefde die doodt", werken die nu praktisch onvindbaar zullen zijn; na wat omzwervingen komt hij bij de Meiereijsche Courant terecht; als de krant in de oorlog een spreekbuis van de bezetter wordt, stapt Van Reuth op; een moedige daad, die hem en zijn gezin bittere armoede brengt; na de oorlog kan hij direct weer aan de slag bij het dagblad Oost-Brabant, waar de erudiete en keiharde werker stadsverslaggever en kunstredacteur wordt
Primulastraat 46
J. Haantjes
electro-techniker
 
Primulastraat 48
G. Dijkstra
kantoorbediende
 
Primulastraat 50
W. Hellinga
kantoorbediende
 
Primulastraat 52
J. A. B. van de Ven
rijksontvanger
Geboortehuis van schilder Hub Quaedvlieg (1931), de familie Quadvlieg (volgens BS) verkaste in 1932 naar Heerlen
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Primulastraat 13
1930
A. van der Heijden
J. A. van der Heijden
P. van der Heijden
P. J. van der Heijden
chauffeur
stukadoor
grondwerker
chauffeur
 
Primulastraat 15
W. Arts
caféhouder
Tevens is Arts een rijwielreparateur
Primulastraat 45
1930, waarschijnlijk de huidige nummers 51-53
A. W. Peynenburg
Wa. Aa. Ja. Peynenburg
verzekeringsagent
kantoorbediende
 
Primulastraat 47
H. J. M. Engbers
J. A. Engbers
onderwijzer
conducteur bij de posterijen
 
Primulastraat 71
Tweekappertje uit 1930, de huidige nrs 61-63 hoek Aalsterweg
M. J. V. Adang
Ha. Ga. Ma. Hendriks
procuratiehouder
dienstbode
 
Primulastraat 73
C. J. Oomen
aannemer
 

Oleanderstraat (Balsemienstraat/plein)

De Oleanderstraat is een zijstraat van de Primulastraat. De straatnaam heeft maar kort bestaan. Het wordt in 1937 gewijzigd in Balsemienstraat/ Balsemienplein. De reden dat de staatnaam wordt aangepast, is dat de straat in praktijk bleek te worden verward met de Korianderstraat. Ook door ambtenaren: want toen De Krom hier in 1930 kwam wonen op nr. 7 werd hij op de persoonskaart ingeschreven op Korianderstraat 7. Een maand later zette de ambtenaar zijn vergissing recht.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oleanderstraat 7
Waarschijnlijk nu Balsemienstraat 7-9, gebouwd 1930
L. H. de Krou
timmerman
 
Oleanderstraat 9
F. Verstraaten
P. J. H. Hanique
chauffeur
steenhouwer
 
Oleanderstraat 11
 
A. C. Dekkers
P. Klijs
timmerman
timmerman
 
Oleanderstraat 13
nu Balsemienplein 15, gebouwd 1930
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De Tarcisiusschool; in 1934 stond de school nog grotendeels leeg. Vanaf 1987 wordt het een politiebureau, sinds 1992 studentenkamers

Hortensiastraat

De Hortensiastraat loopt vanaf het Gerardusplein naar het zuiden, tot waar toen de bebouwde kom van de stad ophield.

Hortensiastraat
Fotokaart van de Hortensiastraat omstreeks 1940.

Op de hoek, Hortensiastraat 2, is de winkel van B. Veldhoen met Koloniale Waren (en fijne vleeschwaren) met in het aangrenzende pand links (bij de grote poort) het loodgietersbedrijf van Veldhoen. In 1934 was dit hoekpand nog in aanbouw, het adresboek vermeldt nog geen bewoners.
Waar vroeger kruidenier Veldhoen op de hoek zat, is tegenwoordig al decennialang een Chinees restaurant.

Rechts zien we, met 2 vlaggenstokken en reclame voor Coolen bier, het café Torenzichtvan Friedus Leenders. Dat was wel al in 1934 gebouwd en bewoond. Het adres was toen nog Roostenplein 1, tegenwoordig is het St Gerardusplein 2.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hortensiastraat 4
Woningen en winkels uitkijkend op het plantsoen bij het Gerardusplein, tussen de Primulastraat en de Ranonkelstraat; gebouwd rond 1930.
A. Pesch
J. E. Boomers
P. A. M. Damen
wever
coiffeur
coiffeur
Lang een kapperszaak gebleven; later, rond 1980 café-bar Porky, nu pool- en snooker Balls
Hortensiastraat 6
Fa. Gebr. A. en P. Vissere
P. Vissere
Ca. Pa. Buddiger
aannemers van bouwwerk
aannemer
dienstbode
 
Hortensiastraat 8
J. P. W. Stultiëns
kantoorbediende
Werkt bij Philips
Hortensiastraat 10
F. J. Peeters
kantoorbediende
 
Hortensiastraat 12
G. J. Opheij
H. Opheij
hoofd ener school
zonder beroep
Hoofd R.K. school Oleanderstraat; overleden in 1965; deze leraar handenarbeid is zo'n 30 jaar schoolhoofd geweest
Hortensiastraat 14
Atlas, The Worldball
A. J. C. Smits
fabriek voor voetballen, sportartikelen en enz.
zadelmaker
Na de sportzaak kwam hier (foto) een woninginrichting
Hortensiastraat 16
Fa. P. R. van Ommeren
H. V. Delgorge
aannemers en stukadoors
sergeant-majoor infanterie
 
Hortensiastraat 18
Rij woningen uit 1930, tussen de Ranonkelstraat en het toenmalige eind van de bebouwing.

Later (vanaf 1956) zal hier nog een rij woningen tegenaan geplakt worden.

Deze woningen komen in 1934 in het nieuws als hier een 'huurstaking' plaatsvindt; de huur is aanvankelijk op 7 gulden (per week, denk ik) gesteld, wat door de crisis naar 6 gulden is verlaagd; na een frisse schilderbeurt wil de Haagse huiseigenaar de huur weer met een kwartje verhogen, maar dat pikken de bewoners niet; de arme huurophaler vangt overal bot en wordt zelfs bij een deur hardhandig weggewerkt

H. A. Vergeest
sigarenmaker
 
Hortensiastraat 20
H. Schuurmans
J. Maas
opperman
stoker
 
Hortensiastraat 22
T. J. Luypers
etaleur
 
Hortensiastraat 24
J. H. M. A. Hegge
Ja. Ca. Hegge
Wed. W. Hegge-van Haaren
reiziger
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Hortensiastraat 26
J. M. Janssen
bakker
 
Hortensiastraat 28
H. J. H. Kaldenhoven
elektricien
 
Hortensiastraat 30
F. J. Kneepkens
sigarensorteerder
 
Hortensiastraat 32
M. H. van Rijn
adjunct-commies
 
Hortensiastraat 34
C. Schellens
Aa. Ja. Jansen
klerk bij de Dir. Bel
winkeljuffrouw
 
Hortensiastraat 36
F. op den Buijs
boekdrukker
 
Hortensiastraat 38
H. P. van Hout
machinereparateur
 
Hortensiastraat 40
P. C. Beerens
reiziger
 
Hortensiastraat 42
F. J. Lamers
H. J. J. van Eijndhoven
Ja. Ma. van Bree
kantoorbediende
assistent
zonder beroep
 
Hortensiastraat 44
J. H. Hoens
getouwsteller
 
Hortensiastraat 46
P. Dekkers
sigarenmaker
 
Hortensiastraat 48
J. H. Verhulst
sigarenmaker
 
Hortensiastraat 50
E. J. Dolphijn
sigarenmaker
 
Hortensiastraat 52
A. van den Dungen
J. A. van den Dungen
J. C. van den Dungen
fabrieksarbeider
pakker
drukker
 
Hortensiastraat 54
A. P. van der Grootel
H. Vlassak
houtbewerker
chauffeur
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hortensiastraat 1
 
B. T. J. M. Snelting
J. Baart
fabrieksarbeider
tekenaar
 
Hortensiastraat 3
Rij woningen uit 1930, tussen het Gerardusplein/ plantsoen en het toenmalige eind van de bebouwing.

Later (vanaf 1956) zal hier nog een rij woningen tegenaan geplakt worden.

C. Snoeijs
timmerman
 
Hortensiastraat 7
Fr. van den Broek
timmerman
 
Hortensiastraat 9
Ch. A. M. van Giesen
Ch. J. van Giesen
H. van Aarle
Ja. van Aarle
schipper
koopman
chauffeur
huishoudster
 
Hortensiastraat 11
A. P. de Jonge
letterzetter
 
Hortensiastraat 13
A. J. van Strijp
bouwkundig tekenaar
 
Hortensiastraat 15
P. S. van Teckelenburgh
assistent op een laboratorium
 
Hortensiastraat 17
J. van der Woude
reiziger
Secretaris van toneelvereniging De Roode Spelers
Hortensiastraat 19
H. Pütter
K. Pütter
bankwerker
magazijnbediende
 
Hortensiastraat 21
Fr. Fr. Cadée
controleur
 
Hortensiastraat 23
J. P. Meijer
fabrieksarbeider
 
Hortensiastraat 25
W. C. Kunst
machinebankwerker
 
Hortensiastraat 27
J. A. Lenders
winkelier
Lenders is behanger en stoffeerder
Hortensiastraat 29
A. Adeler
G. van Wouwe
isoleerder
timmerman
 
Hortensiastraat 31
H. C. van Santvoort
hulpmonteur
 
Hortensiastraat 33
F. Dohmen
H. J. Polen
J. L. J. Puts
monteur
parketvloerlegger
monteur
 
Hortensiastraat 35
A. Geurtsen
A. Geurtsen
koopman
kantoorbediende
 
Hortensiastraat 37
A. J. Jacobs
fabrieksarbeider
 
Hortensiastraat 39
H. A. E. Immens
grondwerker
 
Hortensiastraat 41
P. J. J. de Kanter
bakker
 

Cyclamenstraat

De Cyclamenstraat lag aan de oostzijde van het plantsoen Gerardusplein en liep naar zuidelijke richting verder tot aan het eind van de toenmalige bebouwde kom. De weg liep dood op het terrein dat bij Kortonjo hoorde.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cyclamenstraat 1
Op de hoek Gladiolusstraat; in de zomer van 1934 wordt hier een glazen telefooncel geplaatst
R.K. Openbare Leeszaal
Pa. Ja. Fa. La. van Meerwijk
filiaal
assistente R.K. leeszaal
Een imposant bouwwerk, foto, tegenwoordig is hier het gemeenschapshuis (buurthuis de Zuidwester)
Cyclamenstraat 3
Een rij mooie woningen uit 1929, die uitkijken op het plantsoen van het Gerardusplein
B. C. Bakker
adjunct-commies ter secretarie
 
Cyclamenstraat 5
C. Schäfer
bedrijfsleider
 
Cyclamenstraat 7
H. J. W. van Steenis
bureauchef
 
Cyclamenstraat 9
A. Verhoeff
constructeur
 
Cyclamenstraat 11
Wed. W. Peeters-Smulders
zonder beroep
 
Cyclamenstraat 13
N. Fr. P. Couteaux
koopman
 
Cyclamenstraat 15
W. G. Verhoef
technisch ambtenaar Gemeentewerken
 
Cyclamenstraat 17
O. L. van Steenis
H. J. van Steenis
afdelingschef
zonder beroep
 
Cyclamenstraat 19
J. C. Huender
gymnastiekleraar
 
Cyclamenstraat 21
A. W. Kivits
P. H. C. van der Heijde
chauffeur
smid
 
Cyclamenstraat 23
Woningen uit 1930, in een zuidelijke uitloper vanaf het plein.
Hier is nog maar een zijde bebouwd in 1934; in de loop van dat jaar komen er meer huizen gereed (nrs 4-18); veel later (1957) wordt de rest van de straat tot aan de Kortonjolaan volgebouwd
W. de Vries
kantoorbediende
 
Cyclamenstraat 25
J. H. A. Albertz
onderwijzer
 
Cyclamenstraat 27
A. E. C. Roijers
R. F. C. Roijers
portier
kantoorbediende
 
Cyclamenstraat 29
J. W. Dragt
kantoorbediende
 
Cyclamenstraat 31
W. L. M. Verpalen
kantoorbediende
 
Cyclamenstraat 33
B. J. M. Pas
G. F. Pas
tekenaar kadaster
kantoorbediende
Een huis, dat in 1934 een huurprijs kende van 30 gulden per maand
Cyclamenstraat 35
A. J. Feij
kantoorbediende
 
Cyclamenstraat 37
A. A. van de Nobelen
sergeant intanterie
 
Cyclamenstraat 39
W. H. M. Eilers
Ja. Ha. Ma. Eilers
A. H. Eilers
reiziger
verkoopster
zonder beroep
 
Cyclamenstraat 41
A. A. van Iersel
ijzerhandelaar
 
Cyclamenstraat 43
E. Poth
kleermaker
 
Cyclamenstraat 45
J. R. van der Leegte
afdelingschef
 

Ranonkelstraat

De Ranonkelstraat loopt vanaf de Roostenlaan, langs het Gerardusplantsoen en loopt door tot aan het Balsemienplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ranonkelstraat 2
Rij woningen tussen Roostenlaan en Cyclamenstraat, gebouwd 1928-29
G. P. M. Moseman
agent van politie
 
Ranonkelstraat 4
A. Mikkers
sigarenmaker
 
Ranonkelstraat 6
C. J. Roodbol
J. H. de Munnik
timmerman
loodgieter
 
Ranonkelstraat 8
W. S. van der Leegte
agent van politie
Nu pension/ studentenhuizen
Ranonkelstraat 10
D. de Bruin
grondwerker
Ranonkelstraat 12
J. Janssen
arbeider
 
Ranonkelstraat 14
J. S. Smeets
assistent besteller
 
Ranonkelstraat 16
J. A. Mariën
boekhouder
 
Ranonkelstraat 18
G. van den Bosch
tuinman
 
Ranonkelstraat 20
J. van den Bogert
agent van politie
 
Ranonkelstraat 22
M. Welte
monteur
Welte heeft een garage; zoon Jan Welte is in 1950 verongelukt als hij met zijn spitfire neerstort
Ranonkelstraat 24
Hoekpand Cyclamenstraat, 1929
J. A. van den Nieuwenhof
tabakshandelaar
 
Hiertussen bevindt zich het plantsoen aan het Gerardusplein
Ranonkelstraat 26
Hoekpand Hortensiastraat, 1930
Willy Reijnders
J. O. F. Einert
W. C. J. Reijnders
rijwiel- en ijzerhandel
bankwerker
rijwielreparateur
In 1953 en 1964 groentewinkel Cronenberg-Lamers, later café, Hoefijzer (in 1972, tot 1981), Bambierke (na 1982)
Ranonkelstraat 28
Rij woningen tussen Hortensiastraat en Balsemienplein, gebouwd in 1930
C. van Dijke
commies Rijksbelastingen
 
Ranonkelstraat 30
J. Verberne
La. Verberne
Pa. Verberne
grondwerker
sigarenmaakster
sigarenmaakster
 
Ranonkelstraat 32
J. J. B. A. Janssens
kantoorbediende
 
Ranonkelstraat 34
G. Mosterd
agent van politie
 
Ranonkelstraat 36
C. J. Bax
machine-bankwerker
 
Ranonkelstraat 38
A. Hoevenaars
melkventer
Hoevenaars viel in 1940 in zijn woning van de trap af; op slag dood; hij liet vrouw en 3 kinderen achter
Ranonkelstraat 40
A. van den Berg
sigarensorteerder
 
Ranonkelstraat 42
N. van den Wittenboer
fabrieksarbeider
 
Ranonkelstraat 44
G. Ceelen
monteur
 
Ranonkelstraat 46
E. Chr. Arends
agent van politie
 
Ranonkelstraat 48
M. van den Berg
vishandelaar
 
Ranonkelstraat 50
W. van Esch
rijksklerk Registratie
 
Ranonkelstraat 52
M. J. C. van Nieuwburg
magazijnbediende
 
Ranonkelstraat 54
M. L. Dorsman
schilder
 
Ranonkelstraat 56
T. J. Mom
schilder
 
Ranonkelstraat 58
F. E. M. S. Huveneers
P. V. Rens
rijksklerk
onderbaas
 
Ranonkelstraat 60
A. J. Janssen
Z. de Wit
grondarbeider
fabrieksarbeider
 
Ranonkelstraat 62
E. J. Jordens
sigarenmaker
 
Ranonkelstraat 64
F. A. G. Schriks
P. H. van Oever
machinebankwerker
zonder beroep
 
Ranonkelstraat 66
J. C. van der Sommen
timmerman
 
Ranonkelstraat 68
L. M. P. Crommentuijn
goudsmid
 
Ranonkelstraat 70
N. J. G. Kennis
kantoorloper
 
Ranonkelstraat 72
F. Geudens
F. A. Panen
M. van der Sluijs
sigarenmaker
sigarenmaker
grondwerker
 
Ranonkelstraat 74
Rij woningen van 1930, tegenwoordig hebben ze de adressen Balsemienplein 12, 11, 10, 9, 8 en 7
J. L. Baken
agent van politie
 
Ranonkelstraat 76
A. W. van Hoek
reiziger
 
Ranonkelstraat 78
H. Pasmans
meubelmaker
 
Ranonkelstraat 80
J. J. Kantelberg
sigarensorteerder
 
Ranonkelstraat 82
J. N. H. Cools
sigarensorteerder
 
Ranonkelstraat 84
L. van de Ven
Th. M. C. Vogels
ploegwerker N.S
slager
Tevens is hier een winkeltje in kruidenierswaren, snoep, sigaren en vlees van M. van de Ven-Vogels, maar die zaak wordt in augustus 1934 opgeheven
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ranonkelstraat 3
Hoekpanden aan weerszijde van het begin van de Goudsbloemstraat
J. A. Willems
schilder
Sigarenmagazijn "De Goudsbloem"; cafetaria rond 1980
Ranonkelstraat 5
J. L. M. van Helvoirt
schoensnijder
Schoenreparatie-inrichting "Perfect"
Ranonkelstraat 7
Rijtje 1929-1930
A. Wilhelm
kantoorbediende
 
Ranonkelstraat 9
A. H. Rutte
assistent posterijen
 
Ranonkelstraat 11
J. Pelders
Ha. Smulders
bouwvakarbeider
zonder beroep
Pelders (1889, Nieuwkuijk) is in 1919 gehuwd met de Woenselse Eth.Ja. Bierings; zij krijgen eerst 3 zonen en dan 5 dochters; de oudste zoon Arnoldus (1920) zal in de oorlog de vergissing begaan om in Duitse legerdienst te treden
Ranonkelstraat 13
Hoek Cyclamenstraat, 1930
N. J. van Lieshout
P. A. van Hoogstraten
arbeider
grondwerker
Klaas van Lieshout is beter bekend als de groenteboer hier op de hoek; in 1953 groenteboer Theo van Lieshout. Rond 1980 Van Schaayk, interieur
De tussenliggende woningen 15-35, mooie huizen met uitzicht op het plantsoen, zijn in 1934 dan nog in aanbouw.
Ranonkelstraat 37
Deze woningen aan het plantsoen waren in 1930 al gebouwd; de slager zit op de hoek Hortensiastraat
J. van Esch
J. W. H. van Esch
W. P. J. van Esch
fabrieksarbeider
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Ranonkelstraat 39
H. J. Th. van den Broek
bedrijfsleider
Henk van den Broek (1904, Den Bosch), gehuwd, 1 dochter, gaat in de oorlog in het verzet en moet dat met zijn leven bekopen; nadien is een straat in de Verzetshelden buurt in Acht naar hem vernoemd
Ranonkelstraat 41
J. F. A. van Hoorn
Wa. Ja. Ca. van Hoorn
slager
werkster
Rond 1980 slager Haemers
Ranonkelstraat 43
Hoek Hortensiastraat
A. Gielen
C. Godschalk
winkelier en pannenlegger
machinist
Foto: De kruidenier voor zijn winkel (1952); later Etos (1975), dierenspeciaalzaak (1980)
Ranonkelstraat 45
Rij woningen tussen Hortensia- en Fuchsiastraat
G. J. Zillekens
fabrieksarbeider
 
Ranonkelstraat 47
W. H. M. Pennings
handelsreiziger
 
Ranonkelstraat 49
C. A. IJzermans
stukadoor
 
Ranonkelstraat 51
A. G. Straatman
J. H. Straatman
Aa. Eth. Ma. Straatman
besteller van Gend & Loos
chauffeur
winkeljuffrouw
 
Ranonkelstraat 53
E. C. J. Brüning
winkelchef
 
Ranonkelstraat 55
M. van Meegen
buffetchef
 
Ranonkelstraat 57
Hoekpand Fuchsiastraat
J. W. van Kemenade
winkelier en sigarenmaker
Zoon Lau zet later de kruidenier hier voort (Spar-winkel), zoon Frans is een goede EVV-voetballer.
Winkel is omstreeks 1980 een wassalon
Ranonkelstraat 59
Rij woningen uit 1930, tussen Fuchsiastraat en Balsemienplein; tegenwoordig zijn er nogal wat studentenhuizen (59, 65 en 75)
P. H. van Bakel
Huisvr. Karl Marsch-Hulstrunck
fabrieksarbeider
zonder beroep
Van Bakel hield er ook een groentenhandel op na
Ranonkelstraat 61
C. H. van der Kaa
vrachtrijder
Cafetaria (in 1980)
Ranonkelstraat 63
P. L. de Roo
stratenmaker
 
Ranonkelstraat 65
J. P. van de Klundert
inspecteur verzekering
 
Ranonkelstraat 67
M. Dekkers
sigarenmaker
 
Ranonkelstraat 69
P. J. Leyssen
arbeider N.S
 
Ranonkelstraat 71
H. Leyssen
beambte N.S
 
Ranonkelstraat 73
L. J. Walravens
grondwerker
 
Ranonkelstraat 75
W. van Alphen
agent van politie
 
Ranonkelstraat 77
L. C. G. Janssens
assistent bedrijfsleider
Leonardt Janssens (1907, Venlo) is in de oorlog een landverrader; deze 'weerman' sterft in 1942, hij "gaf zijn leven in dienst van het NSKK voor zijn leider, volk en Vaderland en voor den Führer", zo meldt de NSB-krant; ligt begraven op het oorlogskerkhof van Beauvais
Ranonkelstraat 79
W. M. Fransen
monteur
 

Fuchsiastraat

De Fuchsiastraat loopt vanaf de Ranonkelstraat naar het zuiden; een doodlopende weg in 1934, die eindigde aan de rand van het grongebied van Kortonjo.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fuchsiastraat 2
Rij woningen uit 1930
E. Luit
fabrieksarbeider
In 1972 is hier café-bar 't Keteltje
Fuchsiastraat 4
E. W. Buttner
Wed. H. Hendrikx-Aelen
Ga. La. Hendrikx
hulpmonteur
werkster
naaister
 
Fuchsiastraat 6
P. J. Camps
bakker
 
Fuchsiastraat 8
P. van der Velden
aannemer
 
Fuchsiastraat 10
A. W. Verhoeven
politieagent
 
Fuchsiastraat 12
L. C. van Osch
sigarenmaker
 
Fuchsiastraat 14
P. C. van Heyst
monteur
 
Fuchsiastraat 16
A. Reniers
H. A. Reniers
J. Reniers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
letterzetter
 
Fuchsiastraat 18
L. H. Kokhuis
agent van politie
 
Fuchsiastraat 22
E. Reniers
Ja. van BoxeI
koopman
fabrieksarbeider
 
Fuchsiastraat 24
B. J. Staffer
L. van der Loop
M. J. Spierings
kelner
arbeider
magazijnbediende
 
Fuchsiastraat 26
J. P. T. Wiegeraad
instrumentmaker P.T.T
 
Fuchsiastraat 28
J. H. G. Veraa
arbeider
 
Fuchsiastraat 30
G. van Bakel
P. Jacobs
liftrijder
sigarenmaker
 
Fuchsiastraat 32
G. P. M. Bechtold
agent van politie
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Fuchsiastraat 1
Woningen bij de hoek Ranonkelstraat, gebouwd 1929-1930
A. van Gerwen
Ma. Breitbach
machinereparateur
dienstbode
 
Fuchsiastraat 3
P. Henskens
magazijnbediende
 
Fuchsiastraat 5
H. J. Heemstra
commies Dir. Bel
 
Fuchsiastraat 7
A. van Hoof
tuinier
 
Fuchsiastraat 9
Rij woningen uit 1930.
Later (1956) is hier nog een rijtje tegenaan gebouwd en is de straat verbonden met de Kortonjolaan
F. Pasmans
sigarenmaker
 
Fuchsiastraat 11
J. Th. Becs
schoenmaker
 
Fuchsiastraat 13
P. Mansveld
sigarenmaker
 
Fuchsiastraat 15
P. Reniers
grondwerker
 
Fuchsiastraat 17
H. F. de Wit
F. de Wit
meesterknecht
zonder beroep
 
Fuchsiastraat 19
J. L. Boersma
kaashandelaar
van De Magneet in het Genderstraatje
Fuchsiastraat 21
C. R. Stuut
glasblazer
 
Fuchsiastraat 23
C. J. van Gestel
kantoorbediende
 
Fuchsiastraat 25
P. C. van der Heijden
sigarenmaker
 
Fuchsiastraat 27
P. M. Dimmers
machinist N.S
 
Fuchsiastraat 29
J. Godschalk
uitvoerder
 
Fuchsiastraat 31
Fr. A. van Deursen
Huisvr. J. Thalen-Boeijen
J. C. P. van Puyenbroek
W. van den Broek
los arbeider
werkster
wever
opperman
 
Fuchsiastraat 33
A. N. P. van Hirtum
uitvoerder
 
Fuchsiastraat 35
M. Fontijn
opperman
 
Fuchsiastraat 37
J. van den Boogaard
steigermaker
 

Chrysantenstraat

De Chrysantenstraat is in 1934 een kort straatje tussen het Gerardusplantsoen en Kortonjo.
De twee mooie hoekwoningen aan het begin van de straat, aan de kant van het plantsoen, zijn verworven door gemeenteambtenaren Claasen en Cantrijn; de buurt spreekt schertsend over Jan Klaassen en Katrijn

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Chrysantenstraat 2
1929, hoek Gerardusplantsoen
W. J. M. Cantrijn
opzichter bij de gemeente
Hoekpand op de hoek van de Ranonkelstraat, met uitzicht op het plantsoen
Chrysantenstraat 4
Een tweekappertje uit 1930; omstreeks 1950 wordt de straat iets uitgebreid (nrs 8-16) en rond 1956 volgebouwd
A. Vermeulen
C. N. Vermeulen
G. van Aken
grondarbeider
chauffeur
grondwerker
 
Chrysantenstraat 6
J. H. van der Putten
Wa. Moeskops
fabrieksarbeider
werkster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Chrysantenstraat 1
1929, hoek Gerardusplantsoen
P. J. A. Claasen
technisch ambtenaar Gemeentewerken
Hoekpand op de hoek van de Ranonkelstraat, met uitzicht op het plantsoen
Chrysantenstraat 3
Rij woningen uit 1930; rond 1956 is de straat verder uitgebreid (nrs 19-49) tot aan de Kortonjolaan
A. M. Koelewijn
assistent posterijen
 
Chrysantenstraat 5
G. Th. J. Vaessen
P. F. Niessen
schilder
bakker
 
Chrysantenstraat 7
Th. C. Beerens
bezoldigd bestuurder Ned. Sigaren- en Tabaksbewerkersbond
 
Chrysantenstraat 9
G. van Dam
A. J. Köchling
chef-machinist St Joseph-ziekenhuis
zonder beroep
 
Chrysantenstraat 11
S. J. Hulst
controleur
 
Chrysantenstraat 13
D. Danes
H. H. Hunger
groentenhandelaar
mechaniker
 
Chrysantenstraat 15
S. Burrie
brievenbesteller
 
Chrysantenstraat 17
A. A. Baars
J. H. Antonissen
timmerman
klerk bij de Dir. Bel
 

Goudsbloemstraat

De Goudsbloemstraat loopt van de Ranonkelstraat tot aan de Hyacinthstraat, de toenmalige grens van de bebouwde kom.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goudsbloemstraat 2
Woningen nabij het plantsoen, 1929
H. M. Tecklenburg
Th. G. M. Tecklenburg
kleermaker
kapper
 
Goudsbloemstraat 4
A. G. G. Vestjens
timmerman
 
Goudsbloemstraat 6
G. Mouwen
grondwerker
 
Goudsbloemstraat 8
C. T. M. Kelderman
bedrijfsleider
 
Goudsbloemstraat 10
E. Jansen
houtbewerker
 
Goudsbloemstraat 12
Rest van de straat tot aan de Hyacinthstraat, gebouwd 1930
J. M. Uijen
calculator
Uijen (1902, Nijmegen) was actief in de R.K. staatspartij en had een goed rooms gezin (8 kinderen); zijn vader F. Uijen was lid geweest van de 2de Kamer en werd in 1931 gekroond tot burgemeester van Waalre
Goudsbloemstraat 14
Wed. W. de Wit-van Doormalen
fabrieksarbeidster
 
Goudsbloemstraat 16
F. H. Kruchten
G. Kruchten
Wed. A. Cap-Simons
bankwerker
metaalschaver
huishoudster
 
Goudsbloemstraat 18
M. Vissenberg
tekenaar
 
Goudsbloemstraat 20
W. J. Nieuwenhuis
J. van Leunen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Goudsbloemstraat 22
P. A. J. van Bakel
schilder
 
Goudsbloemstraat 24
J. A. de Hart
Wed. P. J. de Hart-van den Munckhof
Wed. W. Bartmeijer- Kraus
sigarenmaker
zonder beroep

zonder beroep
 
Goudsbloemstraat 26
A. Beks
stukadoor
 
Goudsbloemstraat 28
D. J. Dekker
J. A. de Man
schoenmaker
bankwerker
 
Goudsbloemstraat 30
C. van Roij
sigarensorteerder
 
Goudsbloemstraat 32
M. B. Thomas
assistent Dir. Bel
 
Goudsbloemstraat 34
K. L. Touber
zonder beroep
 
Goudsbloemstraat 36
W. J. H. van de Laar
slager
 
Goudsbloemstraat 38
C. H. A. de Weerd
sigarenmaker
 
Goudsbloemstraat 40
Wed. J. Wielings-Kerkmeer
zonder beroep
 
Goudsbloemstraat 42
J. M. M. van der Heijden
Ma. Ja. Wa. van der Heijden
colporteur
zonder beroep
 
Goudsbloemstraat 44
H. J. M. Kamp
metselaar
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Goudsbloemstraat 1
Woningen nabij het plantsoen, 1928
J. Pruim
J. P. Thuvis
grondwerker
colporteur
 
Goudsbloemstraat 3
M. P. G. van den Broek
Th. H. H. Creemers
elektricien
fabrieksarbeider
 
Goudsbloemstraat 5
B. Eding
transportarbeider
 
Goudsbloemstraat 7
A. B. van Cronenburg
E. G. Geurts
muzikant
krantenbezorger
 
Goudsbloemstraat 9
1929
G. M. van der Winkel
J. J. Salari
P. van de Watering
sigarenmaker
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Goudsbloemstraat 11
H. M. Giebels
J. Wolters
los arbeider N.S
verwarmingsmonteur
 
Goudsbloemstraat 13
H. Dekkers
caféhouder
 
Goudsbloemstraat 15
A. Kats
arbeider
 
Goudsbloemstraat 17
H. J. de Koning
sigarenmaker
 
Goudsbloemstraat 19
Woningen tot aan de Hyacinthstraat, gebouwd 1930
J. P. H. Cornuit
chauffeur
 
Goudsbloemstraat 23
W. L. Hollanders
schoenmaker
 
Goudsbloemstraat 25
H. Spier
arbeider
 
Goudsbloemstraat 27
W. H. van den Honert
chauffeur-monteur
 
Goudsbloemstraat 29
Re. Roest
A. Roest
H. Roest
naaister
schilder
schilder
 
Goudsbloemstraat 31
G. Hoeben
H. A. Hoeben
metselaar
metselaar
Gezin Hoeben heeft 10 kinderen
Goudsbloemstraat 33
G. J. van de Leest
M. H. van den Wildenberg
fabrieksarbeider
bakker
 
Goudsbloemstraat 37
G. van Klinken
fabrieksarbeider
 
Goudsbloemstraat 41
Fr. J. C. Hendriks
metselaar
 
Goudsbloemstraat 43
P. J. Donkers
grondwerker
 
Goudsbloemstraat 45
G. Schuurman
elektricien
 
Goudsbloemstraat 47
C. W. Verstappen
F. Verstappen
los werkman
opperman
 
Goudsbloemstraat 49
J. Sachs
kleermaker
 

Hyacinthstraat

De Hyacinthstraat is de weg die in 1934 de woonbuurt afsluit.
De woningen kijken uit over de velden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hyacinthstraat 2
Tussen Roostenlaan en Goudsbloemstraat, woningen van 1929
G. Sondervan
J. van den Bogert
glasblazer en winkelier
grondwerker
In 1934 winkel in kruidenierswaren; in 1945 kruidenier C. Lindhout
Hyacinthstraat 4
Huisvr. J. M. Palmen-Oberije
J. Coremans
P. H. J. Backbier
naaister
los arbeider
schoenmaker
 
Hyacinthstraat 6
L. de Vrieze
schoenmaker
 
Hyacinthstraat 8
C. J. Vos
sigarenmaker
 
Hyacinthstraat 10
A. F. J. van den Hurk
schilder
 
Hyacinthstraat 12
P. A. Schmidt
machinist N.S
 
Hyacinthstraat 14
He. Bijl
W. H. R. Stelleman
zonder beroep
pianostemmer
Henriette Bijl (1872, Den Haag), een gescheiden vrouw met haar zonen Stelleman; de Gebr. Stelleman hebben bedrijf in orgelreparaties, bedrijf sluit in 1954
Hyacinthstraat 16
Tussen Goudsbloemstraat en Cyclamenstraat, woningrij gebouwd 1929
G. M. Saedt
kuiper
 
Hyacinthstraat 18
A. J. A. Evers
fabrieksarbeider
 
Hyacinthstraat 20
J. Elsinga
leerling-machinist N.S
 
Hyacinthstraat 22
A. van Viegen
conducteur N.S
 
Hyacinthstraat 24
J. W. M. van Beers
elektricien
 


 
De buurt is aan de oostkant begrensd door de Roostenlaan.

Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen