EINDHOVEN in 1934: BLAARTHEM en de BENNEKEL


Blaarthem heeft in 1934 nog een praktisch geheel agrarisch karakter. Behalve de lintbebouwing langs de Blaarthemseweg bestaat het verder uit open velden tussen de Gender en de Dommel.
Er is dan alleen een voorzichtig begin gemaakt met een nieuwe woonwijk, de Bennekel, die tussen Gestel en Blaarthem gepland is. Er zijn daarvan pas een 200 huizen van gerealiseerd; in verband met de crisis zijn verdere bouwplannen nog even uitgesteld.

Het tegenwoordige gebied van Blaarthem is inmiddels geheel volgebouwd met de buurten Genderbeemd (±1975), Hanevoet (1973-74) en Ooievaarsnest (1976-1978), waarbij overigens ook een deel van voormalig Zeelsts grondgebied was geannexeerd.

Andere Gestelse buurten in andere hoofdstukken:
1 GESTEL: Hoogstraat
Hoogstraat
2 GESTEL: Aan de Laagstraat
De Laagstraat en omgeving: Mecklenburgstraat, Hagenkampweg, St Lambertusstraat, St Martinusstraat, Palingstraat, Baarsstraat, Christinastraat, enz.
1 GESTEL: Nieuw Gestel (Schrijversbuurt)
Schrijversbuurt
en o.a. Edenstraat, Akkerstraat, Ploegstraat, Helmerslaan, Guido Gezellestraat, Potgieterstraat, Binnewiertzstraat, Rodenbachlaan, Jan Luikenstraat, Nicolaas Beetsstraat, Da Costaweg, enz.
2 GESTEL/ STRIJP: Vonderkwartier, Oranjebuurt
De buurt rond de Mauritsstraat: Julianastraat, Nassaustraat, Oranjestraat, Willem de Zwijgerstraat, enz.
De buurt rond het Napoleonplein met straten als Amalia van Anhaltstraat, Sophia van Wurtemberglaan, Hendrik Casimirstraat, enz.
2 GESTEL: Gestelsestraat, Gennep
Gestelsestraat,
tussen Hoogstraat en Gestelsestraat: Scheidingstraat, Kreeftstraat, Rivierstraat, Spoorstraat, enz.
Gennep en de GenneperwegLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Blaarthemseweg

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Blaarthemseweg 2
Hier nu rij nieuwbouwwoningen uit 1975
(nu de adressen Blaarthemseweg 2-14)
H. J. der Kinderen
koopman
 
Blaarthemseweg 4
M. Valks
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 6
P. A. Sanders
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 8
S. J. van der Kruissen
M. van der Kruissen
sigarenmaker
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 10
E. Geerssen
Wed. M. van Mierlo-van den Donk
metselaar
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 12
G. J. van der Heijde
J. B. van der Heijde
timmerman
schoenfabrikant
 
Blaarthemseweg 14
R. A. Duffhuis
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 16
A. van Laarhoven
W. Bijnen
arbeider
kantoorbediende
 
Blaarthemseweg 18
A. L. C. van de Vorst
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 20
Nog bestaand, nu huisnr. 16-18 (laatste uit 1931, 16 is ouder)
M. van der Schoot
stoker
 
Blaarthemseweg 22
Fa. R. van den Nieuwenhoff
H. G. van den Nieuwenhoff
smederij en ijzerhandel
smid
Behalve smederij deed men ook in rijwielen en speelgoed. In 1982 zit de zaak er nog steeds (dan nr. 18)
Blaarthemseweg 24
Rijtje oude huisjes, later nrs. 20-28, afbraak ±1971; hier nu Blaarthemseweg 20-30, een rij uit 1975
H. A. Hermsen
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 26
D. Janssen
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 28
A. Pakx
los arbeider
 
Blaarthemseweg 30
F. Smulders
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 32
M. van de Vorst
Ma. Cath. Kroonen
sigarenmaker
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 34
Oude huisjes, later waarschijnlijk de nrs. 32-40; hier nu Blaarthemseweg 32-44, een rijtje uit 1975
G. H. C. van den Nieuwenhoff
smid
 
Blaarthemseweg 36
C. H. M. Verhoeven
Wed. J. H. Verhoeven-Toemen
bakker
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 38
P. J. van Dingenen
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 40
J. Tielemans
P. Smulders
smid
los werkman
 
Blaarthemseweg 42
A. Wouters
A. P. G. Wouters
arbeider N.S.
groentenhandelaar
 
Hiertussen lag in 1934 de boomgaard van Wouters; op deze plaats is later de zijstraat Offenbachlaan (1957) gekomen
Blaarthemseweg 44
Rijtje oude huisjes, later nrs. 52-60; hier nu rijtje Blaarthemseweg 46-58 (1975) en het wegdek van de toen aangelegde Fauréstraat
Joh. Fr. St. van Gerwen
zadelmaker
Foto in 1973, kort voor de sloop; het huis van de zadelmaker (op de hoek) dateerde van 1894
Blaarthemseweg 46
P. Baijens
chauffeur-monteur
Blaarthemseweg 48
J. M. Groos
glasblazer
Blaarthemseweg 50
A. Smits
koopman
 
Blaarthemseweg 52
W. M. van Hal
grondwerker
 
Blaarthemseweg 54
Boerderijen, later nr. 62-64, sloop ±1970
H. Kox
J. Kox
verzekeringsagent
landbouwer
Foto in 1965 kort voor de sloop, met de nieuwbouw van de Faurélaan inmiddels al in de achtertuin; nr. 64 (links) lag wat naar voren en wordt in 1930 al werd aangemerkt als een te slopen object; toch is het pand blijven staan tot ±1970, toen hier alles uiteindelijk weggesloopt werd en er nu een groen plantsoentje is
Blaarthemseweg 56
P. Jansen
landbouwer
Blaarthemseweg 56-C
Twee huizen, ±1925, later huisnr. 78-80, gesloopt ±1997; hier nu parkeerterrein kantoor Karel de Grotelaan 415 (gebouwd in 2000)
G. J. C. van Kemena
M. van Kemena
student
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 56-D
P. A. J. Roosendaal
boekhouder
 
Blaarthemseweg 58
Feitelijk twee woningen met één voordeur; later Blaarthemseweg 82-84; gesloopt ±1974
H. J. H. Schneider
P. F. de Bruin
reiziger
fabrieksarbeider
Foto: het witte pand is 58, de nieuwere teruggelegen 58A-B
Blaarthemseweg 58-A
Nieuwere tweekapper, ±1930, later huisnr. 86-88, afgebroken voor aanleg Karel de Grotelaan
P. J. A. E. van Nunen
ingenieur
Blaarthemseweg 58-B
Fr. H. H. Th. Buenen
kantoorbediende
Op deze plaats komt later de Karel de Grotelaan in een bocht op de Blaarthemseweg uit; later is deze bocht rechtgetrokken
Blaarthemseweg 60
Aantal oudere huisjes, later nrs. 90-98, allemaal gesloopt, hier nu het wegdek van de Karel de Grotelaan
H. van den Broek
arbeider
 
Blaarthemseweg 62
H. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 64
J. J. van Dijk
stoker
 
Blaarthemseweg 66
P. J. Sanders
chauffeur
 
Blaarthemseweg 68
G. A. Verwimp
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 68-A
Tweekapper uit ±1925, later huisnrs. 100-102, gesloopt voor kruising Glasounowlaan/ Karel de Grotelaan
C. Luys
P. A. Luys
chauffeur
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 68-B
W. H. van Kessel
agent van politie
 
Blaarthemseweg 70
Boerderij, later huisnummer 104; op deze plaats komt later de zijstraat Glasounowlaan (1957)
H. W. Versantvoort
landbouwer
Foto in 1964; Later boerderij v.d. Maat; in 1953 is hier de Boerenleenbank Gestel gevestigd
Blaarthemseweg 72
Boerderij, later Blaarthemseweg 110, sloop ±1970
C. P. Renders
P. A. Renders
landbouwer
zonder beroep
Foto in 1964; De 75-jarige landbouwer P.A. Renders stak in 1936 achter de melkauto de weg over en werd aangereden door een auto die uit Veldhoven kwam; Renders overleed.
Later is dit de boerderij van Rijkers
Blaarthemseweg 74
Kops op de weg staand pand, later huisnr. 112
H. Jannes
J. L. Jannes
W. Cammans
landbouwer
controleur op een draaierij
bouwvakarbeider
Boer Jannes had tevens een auto-verhuurinrichting
Blaarthemseweg 74-A
Later nr. 114
Fr. Beerens
boekhouder
Foto in 1970
Blaarthemseweg 76
Later nr. 116; de boom die oorspronkelijk voor het huis stond, is nog altijd behouden; de monumentale boom staat nu op het gazon tussen de flats Messiaenpark, afwateringskanaal en het beeld De Driehoek
Th. van der Pol
industrieel
Van der Pol is de eigenaar van wasserij De Adelaar (zie huisnr. 80E); later verhuist hij naar een nieuwe villa op het terrein van de wasserij, aan de andere kant van het afwateringskanaal.
Hier op 116 zit in 1959 en 1964 het schildersbedrijf Buijsen
Blaarthemseweg 78
Later Blaarthemseweg 122
C. Beerens
handelaar in steenkolen en bouwmaterialen
In 1959 Fa. Beerens dan op nr. 122
Hier bevindt zich het afwateringskanaal (1930 eerste spade in de grond)
Blaarthemseweg 80
Boerderij, die een stukje achteraf ligt aan de toen nog slingerende Gender; later huisnr. 124
G. Weijmans
H. Weijmans
G. Weijmans
fabrieksarbeider
machinedrijver
zonder beroep
In 1959 Kuikenboerderij Eugenia van H. Weijmans, in 1964 drijft hij hier een pension
Blaarthemseweg 80-E
Later Blaarthemseweg 140
"De Adelaar"
modelwasserij
De wasserij opende in 1926; in 1959 is het huisnr. 140; in 1961 vestigt zich Marels auto-importbedrijf (Lancia o.a.) in het te herbouwen oude pand
Blaarthemseweg 82
Wasserij en woonhuis, later Blaarthemseweg 162-164, sloop 1978
Jos. de Vries
J. F. P. van Dooren
stoom-, was- en strijkinrichting
wasbaas
Foto kort voor de sloop
Wasserij De Vries was in 1898 een vooruitstrevend bedrijf dat op tentoonstelling in Den Haag liet zien hoe machines het handwerk in een wasserij konden overnemen. In 1900 werd de grote fabriek aanbesteed.
"Niet duurder, wel beter", adverteerde De Vries in 1934; er was nogal wat wasserij-concurrentie aan het eind van Blaarthem (zie ook huisnummer 80E en 117-119).
Tot in 1975 is de wasserij De Vries hier nog gevestigd (Dooren-Termeer er nog lang werkzaam)
Blaarthemseweg 82-A
L. J. C. van Vlokhoven
P. J. van Vlokhoven
chauffeur
koetsier
Een Van Vlokhoven werd in de oorlog bij een bombardement (afzwaaier) gedood
Blaarthemseweg 84
Later Blaarthemseweg 236, sloop ±1975
J. H. Claessen
J. M. H. Baetsen
M. H. Baetsen
P. H. Baetsen
P. H. Baetsen
landbouwer
landbouwer
landbouwer
landbouwer
landbouwer
 


De oneven nummers:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Blaarthemseweg 1
Oud pand ±1910, nu wit geverfd
H. A. van Gaal
fabrieksarbeider, baas Philips
 
Blaarthemseweg 3
Hier werd in 1934 een nieuw huis gebouwd
Ha. Hertogs
dienstbode
In 1953 W. Stappershoef, behanger, schilder; in 1959 en 1975 groentezaak M.F. v.d. Staak
Blaarthemseweg 5
Lage oude huisjes, ±1920, mooi opgeknapt
Wed. M. A. C. van Rijsingen-van der Vorst
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 7
H. W. Janssen
sigarenmaker
Ook in 1934 handel in kruidenierswaren
Blaarthemseweg 9
P. F. J. Tournoij
bakker, kruidenierswaren
In 1953 kruidenierszaak van A. Merkelbach
Blaarthemseweg 11
Oud cafépand, 1920
J. C. Frencken
caféhouder
Café De Sleutel, van Dook Frencken. In 1964 eigenaar (toepasselijke naam) A. van Dorst;
Harrie Verberne runde café De Sleutel van 1968 tot 1977, toen het afbrandde; rond 1980 hersteld en na 1 jaar café Sauter wordt het cultureel centrum De Wiegant.
Blaarthemseweg 13
Oud, nog gaaf pand
Firma H. Sanders-van Lippen
M. Sanders
H. Franzmann
bloemisterij en zaadhandel
zaadhandelaar
slager
 
Blaarthemseweg 15
Pand uit 1931, nu Blaarthemseweg 15-17
T. C. C. M. de Jong
W. Verploegh
koperslager
elektricien
 
Blaarthemseweg 15-A
W. van Zantvoort
schilder
 
Blaarthemseweg 17
Hier nu een tweekapper uit 1993 (nrs. 19-21)
A. Geevers
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 17-A
H. Janssen
aannemer
Tevens in 1934 handel in kruidenierswaren, ook in 1959 H. Janssen (inmiddels nr. 21); daarna W.P.M. Jansen in 1964 en 1975 met zijn IFA-supermarkt
Hier was in 1934 een paadje, in de volksmond het Jan-tielpad (van Janssen-Tielemans) en een open veldje; tegenwoordig vinden we hier de Peter van Anrooylaan (1957)
Blaarthemseweg 19
In 1934 nog twee oude krotjes, die toen werden gesloopt en hier kwam de tegenwoordige rij nrs. 27-33, woningen uit 1934
Eth. Roos
nopster
 
Blaarthemseweg 21
A. van Happen
landbouwer
 
Blaarthemseweg 21-A
Pand uit 1922, huidige huisnr. 35
Wed. A. J. Herijgers-Koot
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 23
Nu Blaarthemseweg 37, een nog naar voren staand oud pand
A. J. M. Wittebol
drukker
In 1934 hier het secretariaat harmonie Phileutonia
Blaarthemseweg 25
Nu Blaarthemseweg 39-45, rijtje van 4 oude huisjes, gemeentelijk monument
G. A. J. Castelijns
opperman
 
Blaarthemseweg 27
Wed. A. Pepers-Dekker
opperman
 
Blaarthemseweg 29
P. J. van Leeuwen
arbeider N.S.
 
Blaarthemseweg 31
A. van der Weijden
P. van der Weijden
Wed. P. J. van der Weijden-Heerings
kantoorbediende
elektricien
zonder beroep
 
Hiertussen ligt tegenwoordig de Bachlaan (1954)
Blaarthemseweg 33
Oud huisje (1921), later Blaarthemseweg 47-49
W. van Gerwen
zonder beroep
 
Blaarthemseweg 35
J. J. M. de Jong
persfotograaf
 
 
49A-B zijn er later tussengebouwd
Blaarthemseweg 35-A
Nu hnr. 53, uit ±1930
Grondmij
J. Slingerland
opzichter
opzichter N.V. Grondmij
 
Blaarthemseweg 35-B
Hier nu nrs. 55-55A een pand in 1955 verbouwd
H. L. Koops
W. J. Jacobs
timmerman
voorwerker N.V. Grond Mij
in 1959 nog aannemer Koops op 55. In 1980 zit hier een aardappelhandel van A.G de Bont en F. Blaauw (curieuze naam: Bont & Blauw!); in 1982 kaashandel Jan Meeuwis
Hier ligt in 1934 een (dan naamloze?) zijweg die naar Boerderij Gagelbosch voert; voor 1920 zou dit de Kattenstraat geheten hebben; sinds 1962 is hier de zijstraat de Kersbergenstraat
Blaarthemseweg 35-H
Rijtje huizen uit 1928-1930, de huidige huisnummers 71-77. Ernaast werden in 1955 nieuwe rijtjes gebouwd
C. A. G. Kloet
G. J. Kloet
H. J. C. van de Vorst
kantoorbediende
wisselloper
sigarensorteerder
 
Blaarthemseweg 35-I
J. van de Vorst
caféhouder en sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 35-J
H. W. Boesten
metselaar
 
Blaarthemseweg 35-K
J. A. Jansen
timmerman
 
Blaarthemseweg 37
Oude boerderij, later Blaarthemseweg 89, pand dat in 2011 alsnog gesloopt wordt
A. Kuipers
A. Maes
brandstoffenhandelaar
los arbeider
Blaarthemseweg 39
Gagelbosch, een grote oude boerderij, een stuk van de weg afgelegen
A. van den Boer
M. Welvaarts
landbouwer
fabrieksarbeider
De boerderij ligt bijna 200 meter van de Blaarthemseweg af, is alleen via (naamloze) zijwegen bereikbaar, maar heeft toch een adres aan de Blaarthemseweg
Hier lag in 1934 een open stuk. Tegenwoordig ligt hier de zijstraat Tinelstraat en een huizenrijtje 93-107 uit 1956.
De hierna volgende rest van de Blaarthemseweg is nu geheel verdwenen onder de nieuwbouw van de buurt Genderbeemd/ Hanevoet
 
Hier worden kort na 1934 nog enige woningen neergezet, de latere rij Blaarthemseweg 125-129 en (vrijstaand) 131
Blaarthemseweg 39-H
Huizen ±1930, later de huisnummers 133-135
J. van Hoof
fabrieksarbeider
Tweekapper, foto 1968
Blaarthemseweg 39-I
J. Tops
M. Tops
landbouwer
landbouwer
Blaarthemseweg 41
Later 137
A. Chr. H. van Casteren
huisschilder
Foto in 1970, kort voor de sloop
Blaarthemseweg 43
Later 139
J. W. A. Geene
boterbereider
Foto anno 1976, ook Keeman winkel.
In 1953 C. Verhoeven met een chocolaterie én een houtbewerkingsbedrijf. In 1964 sigarenwinkel P. Keeman en autohandelTeeuwen
Blaarthemseweg 45
Later huisnr. 141
Fa. Wed. J. Cremers
C. Verhoeven
filiaal (kruidenierswaren)
timmerman
Hier bevindt zich in 1934 een zijweggetje dat zuidelijk loopt en waarlangs je bij boerderij Gagelbosch kwam
Blaarthemseweg 47
Oudere huizen, later 145-147, sloop voor 1970
A. C. van der Weijden
timmerman
 
Blaarthemseweg 49
H. G. van den Hogenhof
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 51
Later ws. 149-155
A. J. Verwimp
J. H. de Greef
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Foto in 1970, kort voor de sloop; rechtsvoor zien we de brug over het afwateringskanaal
Blaarthemseweg 53
C. J. M. Moonen
bedrijfsassistent
Blaarthemseweg 55
G. J. Janssen
J. T. Janssen
L. W. Janssen
T. Janssen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
tuinman
Blaarthemseweg 57
J. B. Peeters
sigarenmaker
Hier bevindt zich het afwateringskanaal (1930 eerste spade in de grond)
Blaarthemseweg 71
Rijtjes huizen uit ±1925, later de huisnrs 167-181 (lange rij) en 183-193 (tweekappers).
Sloop ±1971
J. J. Camps
bakker
Bakker Jan Camps had een echt buurtwinkeltje, ook nog in 1964 toen inmiddels vernummerd naar nr. 167
Blaarthemseweg 73
A. J. Deeben
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 75
H. Beerens
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 77
T. Snellen
magazijnbediende
 
Blaarthemseweg 79
A. L. W. M. Vriens
J. J. van der Sanden
magazijnbediende
sigarenmaker
 
Blaarthemseweg 81
A. Janssen
stukadoor
Janssen woonde hier in 1966, kort voor de sloop, nog altijd; Toon Jansen had een geamputeerd been en zat zowat de hele zomer langs het kanaal te vissen; dochter Wil trouwde met een Engelse bevrijder
Blaarthemseweg 83
W. Tops
melkventer
 
Blaarthemseweg 85
B. Derks
chauffeur
Huisnr. 181 in 1953 met een transportbedrijf
Blaarthemseweg 87
H. J. W. Geurds
besteller A.T.O
 
Blaarthemseweg 89
A. van der Stappen
schilder
 
Blaarthemseweg 91
P. J. van Loon
stukadoor
Huisnr. 187 in 1953 stucadoorsbedrijf van Loon & Zn.
Blaarthemseweg 93
J. W. Peters
fabrieksarbeider
 
Blaarthemseweg 95
P. M. van den Hurk
W. van den Hurk
W. W. C. van den Hurk
sigarensorteerder
sigarenmaker
typograaf
De 19-jarige zoon Willem van den Hurk, toch een geoefend zwemmer, verdrinkt in de zomer van 1934 als hij is gaan zwemmen in het kanaal
Blaarthemseweg 97
 
 
 
Hiertussen ligt de Ontginningweg
Blaarthemseweg 111
Café hoek Ontginningweg, later Blaarthemseweg 217
H. Schoenmakers
landbouwer en caféhouder
Foto uit 1955 van cafe-billard In 't Wit Paard. Van dit koffiehuis is al in 1887 sprake ('in nabijheid van de ijsbaan'). In 1961 brandt het pand uit en verhuist het Witte Paard naar de Schootsestraat
Blaarthemseweg 117
Later Blaarthemseweg 229-231
F. M. van den Hurk-Camps
wasbleker
Werd in 1935 het faillissement aangezegd; in 1940 heet de wasserij (inmiddels huisnr. 229) Vhama, in 1953 "De Meeuw"
Blaarthemseweg 117-119
"Hurca"
stoom-, was- en strijkinrichting

2. De Bennekel


Tot 1925 was Blaarthem nog een agrarisch gebied, één lange lintbebouwing langs de Blaarthemscheweg.
Eind jaren twintig ontstaan er plannen voor een nieuwbouwwijk. In het gebied dat van oudsher bekend staat als Bennekelsche Akkers (in de 16e eeuw is er sprake van het gebied Benckel), tussen Gestel en Blaarthem, wordt een groot bouwplan gepland met allemaal straten met namen van oud-Nederlandse componisten.

De eerste fase bebouwing, 218 arbeiderswoningen en 4 winkelhuizen, wordt in 1930-1932 opgeleverd. Maar vervolgens komt er de klad in. Dat zal wel gevolg zijn van de economische crisis die dan pas goed doorwerkt op de plaatselijke economie en de woningmarkt. De gemeente schort de verdere bouwplannen op.
De bebouwing van de Bennekel zal pas omstreeks 1939-1940 verder gaan en vervolgens door de oorlog nogmaals stilvallen.
De derde bouwperiode van de Bennekel vindt vervolgens in de jaren 1949-1964 plaats.

Het Willaertplein ligt aan het begin van de Bennekelstraat. Op het plein werd in 1932 de Van den Hurkbank onthuld.
In 1934 had men een groter plein gepland dan wat nu het Willaertplein is geworden.
De huizen die we nu kennen als Lassusstraat 1-21 waren toen onderdeel van het plein. Ze keken uit op een plantsoentje aan het begin van de Arcadelt- en Lassusstraat. Nu is dat een stenen pleintje met een enkel speeltoestel en bloembak, in 1934 was het integraal onderdeel van het Willaertplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willaertplein 1
Woningrij uit 1930
F. J. van Kruysdijk
meesterknecht
 
Willaertplein 2
A. van den Elzen
H. van den Elzen
magazijnknecht
arbeider Rijkstelefoon
 
Willaertplein 3
A. C. van Luyt
sigarenmaker
 
Willaertplein 4
H. J. van Lieshout
arbeider abattoir
 
Willaertplein 5
Ga. Ma. Wijnen
Wed. J. Wijnen-Op 't Eijndt
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Willaertplein 6
J. Wijnen
houtbewerker
 
Willaertplein 7
J. C. Tegenbosch
sigarenmaker
 
Willaertplein 8
A. M. van Wordragen
arbeider
 
Willaertplein 11
Woningrij uit 1930; tegenwoordig kennen we deze huizen als Lassusstraat 1-13; in het verlengde gaat de straat door als Arcadeltstraat
H. J. M. van Heesch
Mej. Chr. van Heesch
winkelier
kruidenierswaren
Winkel in de knik van de huizenrij, nu als Lassusstraat 5 als woonhuizen in gebruik
Willaertplein 14
M. J. A. Vermeeren
uitvoerder
 
Willaertplein 15
H. Verbeek
J. G. van Spelde
vishandelaar
koperslager
 
Willaertplein 16
Rij gebouwd in 1930, tussen de Arcadelt- en Lassusstraat; tegenwoordige adressen Lassusstraat 15-19
 
 
Hoekwinkel Arcadeltstraat
Willaertplein 17
 
 
 
Willaertplein 18
A. van de Wouw
opperman
 


De Lassusstraat ligt parallel achter de Hoogstraat, tussen Willaertplein en Reinkenstraat.
De straat is in 1934 nog slechts aan een kant bebouwd. De woningen aan de even zijde van de straat dateren van 1948.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Lassusstraat 1
Nu Lassusstraat 21, hoekpand van het toenmalige Willaertplein
J. F. Liebregts
caféhouder
In 1964 textielwinkel J.M. v.d. Laar
Lassusstraat 3
Woningrij uit 1930; tegenwoordig de huisnummers 23-65; de huidige nummers 1-19 werden in 1934 nog als adressen aan het Willaertplein beschouwd
Wed. W. J. Bakers-van der Heijde
zonder beroep

Lassusstraat 5
M. de Waal
arbeider
 
Lassusstraat 9
A. L. de Brouwer
wever
 
Lassusstraat 13
A. P. Smits
H. C. van Bragt
W. H. Smits
chauffeur-monteur
sigarenmaker
chauffeur-monteur
 
Lassusstraat 15
A. Sinke
handelaar
 
Lassusstraat 19
P. van Lent
fabrieksarbeider
 
Lassusstraat 21
H. P. van Kraay
fabrieksarbeider
 
Lassusstraat 23
J. G. Stevens
ballonblazer
 
Lassusstraat 25
H. Rooijakkers,
vrachtrijder
 
Lassusstraat 27
J. P. van den Tillaart
fabrieksarbeider
 
Lassusstraat 29
B. J. Vermulst
motor- en rijwielreparateur
 
Lassusstraat 35
C. M. Hermens
chauffeur
 
Lassusstraat 39
P. J. van de Wiel
wever
 
Lassusstraat 41
J. van der Pol
P. de Graauw
arbeider
opperman
 
Lassusstraat 43
J. J. Louwers
sigarenmaker
 
Lassusstraat 45
 
 
 


De Arcadeltstraat loopt van de Lassusstraat naar de Reinkenstraat. De Reinkenstraat is een verbinding tussen Hoogstraat en Bennekelstraat, die in 1934 nog onbebouwd is.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Arcadeltstraat 2
Woningrij 1930
A. de Wijs
reiziger
 
Arcadeltstraat 4
J. C. Heesterbeek
W. van Hest
timmerman
zonder beroep
 
Arcadeltstraat 6
M. W. C. Hermans
houtbewerker
 
Arcadeltstraat 8
Fr. J. Goossens
metselaar
 
Arcadeltstraat 10
A. H. Schuringa
kantoorbediende
 
Arcadeltstraat 12
G. V. Fleck
sjouwer
 
Arcadeltstraat 14
F. Lameraner
Wed. J. Lameraner-Niestler
schoenmaker
zonder beroep
 
Arcadeltstraat 16
A. Bakermans
kartonbewerker
 
Arcadeltstraat 18
M. W. de Kort
radiomonteur
 
Arcadeltstraat 20
H. Emmens
pomper
Dochter Christina verlooft zich met de Groninger Leendert de Ruijter in 1941
Arcadeltstraat 22
J. M. Meulensteen
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 24
J. H. Eisema
grondwerker
 
Arcadeltstraat 26
Woningrij 1930
L. Touwslager
R. Touwslager
kantoorbediende
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 28
B. van der Donk
chauffeur
 
Arcadeltstraat 32
Joh. de Leeuw
bouwvakarbeider
 
Arcadeltstraat 34
G. van Erp
arbeider
 
Arcadeltstraat 36
J. H. Romp
schilder
Echtpaar Romp-van Erp vierde in 1944 het 12½-jarig huwelijksfeest; pa was inmiddels werkzaam op de Spiraalmakerij van Philips, gezin van 5 kinderen
Arcadeltstraat 38
J. C. Verbaandert
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 40
H. Spijkerman
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 42
de Jong's boomkwekerijen
C. de Jong

boomkweker
 
Arcadeltstraat 44
H. Verschuren
arbeider
Verschuren kluste in 1942 bij door van gemeentewege bespuitingen tegen de Coloradokever op aardappelveldjes van volkstuinen te verzorgen
Arcadeltstraat 46
A. W. Bazelmans
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 48
C. Matheeuwsen
Wed. A. Matheeuwsen-Renders
arbeider
zonder beroep
 
Arcadeltstraat 50
J. M. Sanders
melkventer
 
Hiertussen kruist de Sweelinckstraat
Arcadeltstraat 52
Woningrij 1930, tussen Sweelinck- en Reinkenstraat.
Dit straatdeel was breder aangelegd, met in het midden een groenstrookje
J. J. de Graef
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 56
C. van Doremalen
machinist
 
Arcadeltstraat 58
P. Visser
P. Visser
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 68
H. G. A. van Loon
stukadoor
 
Arcadeltstraat 70
A. F. van Tilburg
schilder
 
Arcadeltstraat 72
J. P. van Minderhout
L. van Hameren
elektricien
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 74
A. van Hameren
H. Linnenberger
P. Kreutz
los arbeider
stratenmaker
stratenmaker
 
Arcadeltstraat 76
A. Heesterbeek
H. Dodde
sigarenmaker
bouwvakarbeider
 

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Arcadeltstraat 1
Woningrij 1930
J. Steenhagen
perser
 
Arcadeltstraat 3
A. H. Jansen
installateur
 
Arcadeltstraat 5
M. J. van den Boogaard
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 7
F. Schenke
grondwerker
 
Arcadeltstraat 9
L. van Gompel
betonwerker
 
Arcadeltstraat 11
J. Smits
los arbeider
 
Arcadeltstraat 13
A. J. van Hout
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 15
S. W. J. van Lindt
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 17
J. P. van den Boezem
lederbewerker
 
Arcadeltstraat 19
B. R. Klee
monteur
 
Arcadeltstraat 21
M. J. H. Trepels
arbeider
 
Arcadeltstraat 23
F. T. Regouin
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 25
G. J. M. Frohliks
R. G. J. Frohliks
fabrieksarbeider
sigarenmaker
Vader Reinhard Frohliks (1874, Gelsenkirchen - 1958, Cuijk) was in zijn jonge jaren geen lieverdje: veroordeling voor mishandeling en vernieling; inmiddels weduwnaar woont hij hier in bij zijn zoon Reinard (1899, Cuijk)
Arcadeltstraat 27
A. B. van Hirsech
trijpdrukker
 
Arcadeltstraat 29
A. Arends
Ma. Ha. Arends
Aa. Ma. Arends
Chra. Ea. Arends
vrachtrijder en fruithandelaar
bosjesmaakster
plakster
bosjesmaakster
 
Arcadeltstraat 31
A. W. Walraven
chauffeur
 
Arcadeltstraat 33
P. H. Tegenbosch
liftrijder
 
Arcadeltstraat 35
Woningrij 1930
J. A. Semmeling
M. A. de Greef
fabrieksarbeider
los arbeider
 
Arcadeltstraat 37
W. J. Vogels
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 39
W. E. Boer
timmerman
 
Arcadeltstraat 41
J. L. Theuns
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 43
P. van Geloven
glasblazer
 
Arcadeltstraat 45
H. F. P. C. M. Bijsterveld
administrateur
 
Arcadeltstraat 47
J. M. Vroomen
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 49
J. van den Broek
fabrieksarbeider
 
Arcadeltstraat 51
A. Bos
betonwerker
 
Arcadeltstraat 53
J. L. Gietman
arbeider
 
Arcadeltstraat 55
A. W. van Hest
kleermaker
 
Arcadeltstraat 57
A. van Brakel
Ma. van Hees
fabrieksarbeider
huishoudster
 
Arcadeltstraat 59
D. J. Snoek
zonder beroep
 
Arcadeltstraat 61
H. Senders
getouwsteller
 
Arcadeltstraat 63
H. P. J. Rijnders
gemeentearbeider
 
Hiertussen kruist de Sweelinckstraat
Arcadeltstraat 65
Woningrij 1930, tussen Sweelinck en Reinkenstraat.
Dit straatdeel was breder aangelegd, met in het midden een groenstrookje
C. F. P. van der Kruijssen
sigarenmaker
 
Arcadeltstraat 69
W. van den Reek
W. van den Reek
coiffeur
zonder beroep
 
Arcadeltstraat 79
Ch. Vialle
P. van den Broek
metselaar
metselaar
 
Arcadeltstraat 81
W. A. Meulensteen
magazijnknecht
 
Arcadeltstraat 83
P. M. Smits
werktuigkundige
 
Arcadeltstraat 87
W. T. van Son
betonwerker
 
Arcadeltstraat 89
H. Frans
grondwerker
 


De Sweelinckstraat is een verbinding van de Lassusstraat met de Bennekelstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sweelinckstraat 2
Huizenrij tussen Lassusstraat en Arcadeltstraat, gebouwd 1931
H. Lodenstein
grondwerker
 
Sweelinckstraat 4
C. D. van de Graaf
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 6
K. Koehoorn
arbeider
 
Sweelinckstraat 8
J. G. Smeulders
timmerman
 
Hiertussen ligt de Arcadeltstraat
Sweelinckstraat 10
Huizenrij, gebouwd 1931, tussen Arcadeltstraat en Bennekelstraat
J. H. van Luyk
meesterknecht
 
Sweelinckstraat 12
J. H. van Laarhoven
wever
 
Sweelinckstraat 14
M. L. Franse
onderbaas
 
Sweelinckstraat 18
A. G. Smits
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 20
Th. J. Honing
kruier N.S.
 
Sweelinckstraat 22
J. van Helvoirt
J. Laghuwitz
fabrieksarbeider
sigarenmaker
In 1936 wordt er 20 jaar geëist tegen de 37-jarige Van Helvoirt, nadat die zijn dan gescheiden van hem levende vrouw de 32-jarige M.B.J. Laghuwitz met 40 messteken had omgebracht; tot een veroordeling komt het niet: Van Helvoirt pleegt zelfmoord in zijn Bossche cel
Sweelinckstraat 24
A. Bouchée
arbeider
 
Sweelinckstraat 26
H. Th. Hoeks
autobewaker
 
Sweelinckstraat 28
J. H. Derks
groentenhandelaar
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Sweelinckstraat 1
Huizenrij tussen Lassusstraat en Arcadeltstraat, gebouwd 1931
J. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 3
H. van der Burgt
sigarenmaker
 
Sweelinckstraat 5
H. Machiels
loodgieter
 
Sweelinckstraat 9
J. C. Teunissen
gemeentearbeider
 
Hiertussen ligt de Arcadeltstraat
Sweelinckstraat 11
Huizenrij, gebouwd 1931, tussen Arcadeltstraat en Bennekelstraat
A. C. Smits
M. J. Smits
houtzager
kantoorbediende
 
Sweelinckstraat 13
P. C. de Laat
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 15
M. C. W. Paulussen
radiomonteur
 
Sweelinckstraat 17
G. Hulstein
soldeerder
 
Sweelinckstraat 19
L. C. van Gangelen
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 21
T. J. Siepe
timmerman
 
Sweelinckstraat 23
H. J. Sauren
Ch. W. Ruttermann
Tha. Hambuckers
slager
dienstbode
dienstbode
 
Sweelinckstraat 25
A. F. Thoonen
arbeider landstormbureau
 
Sweelinckstraat 27
H. W. Heesterbeek
fabrieksarbeider
 
Sweelinckstraat 29
J. Vasen
sigarenmaker
 


De Bennekelstraat was een oude agrarische weg. In 1878 wordt de weg Bennekelstraat genoemd. Er waren in 1929 grootse bouwplannen. Maar pas in 1939-1940 zou de straat echt goed bebouwd gaan worden. In 1934 staan er alleen nog een paar oude panden en de twee scholen die alvast midden in een verder nog kaal gebied gebouwd zijn.
Overigens hanteert het adresboek 1934 ook af en toe de schrijfwijze Bennekelweg

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bennekelstraat 2
Rijtje oude huisjes; hier bevindt zich nu zo ongeveer het Franz Leharplein 2-7
H. Sanders
J. H. Sanders
grondwerker
bankwerker
 
Bennekelstraat 4
P. Theuns
sigarensorteerder
 
Bennekelstraat 6
J. C. G. Huybers
W. Huybers
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Bennekelstraat 8
Aa. Ca. Rekmans
J. L. Rekmans
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Bennekelstraat 10
A. Louwers
Ja. La. Louwers
fabrieksarbeider
sigarenmaakster
 
Bennekelstraat 12
A. J. G. Tegenbosch
J. W. Tegenbosch
Aa. Pa. Aa. Tegenbosch
instrument-glasblazer
sigarenmaker
textielarbeidster
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Bennekelstraat 159
1930 geopend; tegenwoordig heeft het pand adres Bennekelstraat 131
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
De St Barbaraschool, architect Kees Geenen; in de voorgevel van deze "openluchtschool" een Barbara-beeld van beeldhouwer Van Melick. De school was bedoeld om midden in de grote nieuwbouwbuurt Bennekel te komen te liggen, maar doordat de woningbouw sterk vertraagde lag de school jarenlang aan de rand van de bebouwde kom.
Tegenwoordig is het pand gemeenschapshuis
Hier ligt nu de Nicolaistraat; die was er nog niet in 1934; er was wel een Nicolaiplein gepland, maar de uiteindelijke nieuwbouwplannen voor de Bennekel werden geheel omgegooid zodat er van dat plein niets terecht kwam
Verhulststraat 120
1930; tegenwoordig adres Verhulstlaan 1
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Henricusschool, in 1942 met maar liefst 317 leerlingen
Hier ligt de Verhulststraat; gezien de verandering van huisnummer had men aanvankelijk voor deze straat een heel ander tracé of bebouwing in gedachten
Bennekelstraat 165
Huizenrijtje, hier bevindt zich nu een naoorlogse winkelrij (nu Bennekelstraat 139-145)
F. H. Rooijmans
hulpmonteur
 
Bennekelstraat 169
A. de Rooij
grondwerker
 
Bennekelstraat 201
Twee oude boerderijen; op deze plaats vinden we nu zo ongeveer de huizen Bennekelstraat 171-201
J. H. van Lieshout
landbouwer
 
Bennekelstraat 215
W. Heesakkers
landbouwer
 


De Jan Hollanderstraat ligt parallel aan de Bennekelstraat, tussen de De Presstraat en de Brumelstraat. Die laatste twee straten waren nog verder onbebouwde, korte zijstraatjes van de Bennekelstraat. Bebouwing van die straten kwam pas in 1954.
De straten in de Bennekel waren (behalve de Bennekelstraat) allemaal vernoemd naar Nederlandse componisten. Daar zaten nogal wat obscure namen bij en het bleef dan ook niet zonder fout. Wat de gemeente nu als De Presstraat schrijft, had eigenlijk Des Présstraat (of Des Prezstraat) moeten heten, maar er zal niemand ooit op het idee zijn gekomen dat recht te zetten.
In 1934 was de Jan Hollanderstraat nog een respectabele straat van nette arbeiders. Tegenwoordig is dit een van de als minst goed aangeschreven straten in aandachtsgebied de Bennekel.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan Hollanderstraat 2
Lange rij van woningen, in 1931 gebouwd
N. A. van de Mosselaer
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 4
J. F. van Waterschoot
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 6
F. H. Scheffers
schoenmaker
 
Jan Hollanderstraat 8
M. F. Smits
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 10
J. W. Tossings
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 12
M. H. C. Geven
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 14
H. van de Klundert
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 16
T. J. Koolen
bankwerker
 
Jan Hollanderstraat 18
A. van Rhee
conducteur tramwegmaatschappij
Chauffeur van Rhee doet in 1942 aangifte van diefstal: bij de weide van hem gelegen aan de 'Pressestraat' (De Presstraat) wordt zijn schaap ontvreemd terwijl hij verder 3 kippen in het nachthok achter zijn huis mist
Jan Hollanderstraat 20
G. Girolami
terrazzowerker
 
Jan Hollanderstraat 22
P. J. de Swart
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 24
A. Tonitto
terrazzowerker
 
Jan Hollanderstraat 26
P. Pluijm
metselaar
 
Jan Hollanderstraat 28
J. T. W. Smulders
filiaalhouder
 
Jan Hollanderstraat 30
M. Hinsen
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 32
N. F. van Beers
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 34
L. H. Jansen
boekbinder
 
Jan Hollanderstraat 36
L. A. Hagen
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 38
J. P. A. Tegenbosch
P. J. Bogers
sigarenmaker
zonder beroep
 
Jan Hollanderstraat 40
H. A. L. Doomen
gasfitter
 
Jan Hollanderstraat 42
Fr. H. Bankaert
caféhouder
Bankaert overlijdt in 1944 na een korte ziekte, 44 jaren oud en vader van 5 kinderen
Jan Hollanderstraat 44
L. C. van Gemert
Aa. La. Ja. Ja. Vogels
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Jan Hollanderstraat 46
H. J. Vroomen
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 48
P. A. A. Charmant
Aa. Ma. Jansen
slager
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 50
G. Kornelis
postbode
 
Jan Hollanderstraat 52
J. W. Molengraaf
arbeider
Joost Molengraaf en Petronella Rutters vieren in 1943 hun 25-jarig huwelijksfeest
Jan Hollanderstraat 54
J. Fr. Denkers
koopman
 
Jan Hollanderstraat 56
J. C. van der Looy
grondarbeider
 
Jan Hollanderstraat 58
G. Japink
grondwerker
Gerit Japink met zijn gezin van 5 kinderen, Duitsers uit Dorsten, zijn hier in 1933 komen wonen
Jan Hollanderstraat 60
P. J. Hendriks
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 62
J. J. van Swaemen
chauffeur
 
Jan Hollanderstraat 64
H. A. J. van Erp
tramconducteur
 
Jan Hollanderstraat 66
A. Pinkster
fabrieksarbeidster
 
Jan Hollanderstraat 68
P. J. van de Crommert
chauffeur
 
Jan Hollanderstraat 70
H. W. Fabrie
diamantboorder
 
Jan Hollanderstraat 72
J. A. Vermeulen
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 74
J. N. Cremers
koopman
 
Jan Hollanderstraat 76
E. Klein
arbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jan Hollanderstraat 1
Lange rij van woningen, in 1931 gebouwd
P. J. Hoeimans
houtbewerker
 
Jan Hollanderstraat 3
L. J. Buiting
grondwerker
 
Jan Hollanderstraat 5
C. J. Boons
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 7
A. J. van Rooij
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 9
C. B. Göppel
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 11
H. Chr. van Beek
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 13
H. J. Brands
trijpwever
 
Jan Hollanderstraat 15
H. A. Serton
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 17
W. J. Louwers
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 19
L. Heykants
chauffeur
 
Jan Hollanderstraat 21
H. M. Willemsen
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 23
J. P. Kolder
timmerman
 
Jan Hollanderstraat 25
M. Spitters
fitter
 
Jan Hollanderstraat 27
A. Pelt
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 29
F. Klep
grondwerker
 
Jan Hollanderstraat 31
T. H. van de Wouw
katoenwever
 
Jan Hollanderstraat 33
W. P. Amijs
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 35
M. C. van den Baar
Wed. W. Baar-van Gerwen
sigarenmaker
zonder beroep
 
Jan Hollanderstraat 37
M. T. de Wit
zonder beroep
 
Jan Hollanderstraat 39
J. Keeris
voerman
 
Jan Hollanderstraat 41
W. Maas
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 43
L. Fr. de Bruijn
metselaar
 
Jan Hollanderstraat 45
A. Spitters
P. Spitters
Ma. Pa. Spitters
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
 
Jan Hollanderstraat 47
P. W. Kuijpers
kelner
 
Jan Hollanderstraat 49
T. M. Lubse
leerlooier
 
Jan Hollanderstraat 51
H. Jansen
sigarenmaker
 
Jan Hollanderstraat 53
H. van Verseveld
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 55
L. H. Jansen
houtbewerker
 
Jan Hollanderstraat 57
L. Voorn
metaalbewerker
 
Jan Hollanderstraat 59
F. J. Tegethoff
elektro-monteur
 
Jan Hollanderstraat 61
P. P. Geerlings
chauffeur-monteur
 
Jan Hollanderstraat 63
W. Roijackers
leerlooier
 
Jan Hollanderstraat 65
H. Jonker
opperman
 
Jan Hollanderstraat 67
J. P. Krijnen
magazijnknecht
 
Jan Hollanderstraat 69
Chr. C. Hendrix
loodgieter
Hendrix overlijdt in 1943 op 47-jarige leeftijd
Jan Hollanderstraat 71
H. Kwint
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 73
J. Hoekstra
fabrieksarbeider
 
Jan Hollanderstraat 75
J. C. Louwers
sigarenmaker
 


De Kasteelweg liep van de Blaarthemseweg naar het noorden langs het vroegere kasteel Blaarthem (afgebrand in 1893) om daarna met een bocht naar Zeelst af te buigen. Op Zeelsts grondgebied heette de straat dan weer de Blaarthemseweg, wat verwarrend moet zijn geweest. Later is dit gebied tot aan de randweg A2 Eindhovens gebied geworden en kwam hier de nieuwe woonbuurt Genderbeemd en industrieterrein de Hurk. De Kasteelweg is omstreeks 1972 gesloopt.
In het nieuwe plan van Genderbeemd kwam er een Kasteellaan terug, maar die had een ander tracé dan de oude Kasteelweg.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kasteelweg 2
Rijtje huizen (±1925) tussen de Blaarthemseweg en de Gender; tegenwoordig vinden we op deze plaats het pad dat vanaf de kruising Sterkenburg/ Aldendriel in het verlengde van de Aldendriel loopt en uitkomt op de Eimerick
A. H. Essing
H. van de Wiel
W. P. M. van de Wiel
stukadoor
timmerman
reclameschilder
De woning werd in april 1934 bezocht door een beschonken B.A.Bertens (zie hnr. 12) die ruzie zocht met Van de Wiel; B. werd het huis uit gezet maar kwam even later terug en stak Van der Wiel met een mes; Van de Wiel verdedigde zich met zijn schop; beiden moesten in ziekenhuis opgenomen worden. B. werd opgepakt voor poging tot doodslag. B. had in 1924 al iemand vermoord. Eis (slechts?) 5 jaren
Kasteelweg 4
M. M. van Eijck
kantoorbediende
Foto de huizen 2-8 in 1964
Kasteelweg 6
L. J. Hartmans
wever
Kasteelweg 8
P. A. van den Akker
sigarenmaker
Kasteelweg 10
G. Vermeer
glasblazer
 
Kasteelweg 12
B. A. Bertens
timmerman
Een vervaarlijk sujet, zie verhaal bij huisnummer 2
Kasteelweg 36
Rij woningen (tweekappers, ±1925) in een flauwe bocht van de straat; hier bevindt zich nu het plantsoen en waterpartij van de (nieuwe) Gender langs de Aldendriel (in 1934 liep de Gender hier zo'n 100 meter zuidelijker dan nu)
P. B. F. de Kock
voorwerker
 
Kasteelweg 38
F. H. Sanders
winkelier
 
Kasteelweg 40
T. H. L. Seijkens
bioscoopbediende
 
Kasteelweg 42
J. H. Teurlincx
brievenbesteller
 
Kasteelweg 44
H. van Piekartz
besteller P.T.T
 
Kasteelweg 46
J. C. van Deursen
linnenwever
 
Kasteelweg 48
A. Smit
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 50
Fr. van der Heijden
chauffeur
 
Kasteelweg 52
A. W. Bergmans
sigarenmaker
 
Kasteelweg 54
G. van Asselt
wever
 
Kasteelweg 56
C. Welten
sigarenmaker
 
Kasteelweg 58
H. Th. Bolte
bankwerker
 
Kasteelweg 60
A. Boon
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 62
M. J. Lazaroms
fabrieksarbeider
Foto van de tweekapper in 1971, kort voor de sloop
Kasteelweg 64
G. Th. van Eijk
metselaar
Kasteelweg 66
J. M. van Dam
loodgieter
 
Kasteelweg 68
A. Schets
metselaar
 
Kasteelweg 70
A. V. H. Hanegraaf
chauffeur
 
Kasteelweg 72
B. Veth
D. Slotboom
T. Slotboom
huisschilder
zonder beroep
zonder beroep
foto kort voor de sloop van nr. 72
Kasteelweg 74
Boerderij (1921) nabij het voormalige kasteel; het pand bleef in Genderbeemd gespaard, nu adres Schelluinen 2A-B
J. Coppelmans
landbouwer
Kasteelweg 90
Lange rij woningen (tweekappers, ±1925) ter hoogte van waar nu zo ongeveer Aldendriel 33-47 (1976) ligt
J. van der Linden
grondwerker
 
Kasteelweg 92
W. Beekhuijsen
suikerbakker
 
Kasteelweg 94
J. A. Kersten
Th. Kersten
stukadoor
stukadoor
 
Kasteelweg 96
N. Andriesse
slager
 
Kasteelweg 98
H. G. L. Gerrits
M. J. M. Gerrits
metselaar
metselaar
 
Kasteelweg 100
A. H. Herman
schoenmaker
 
Kasteelweg 102
F. H. Mulders
J. J. Mulders
fabrieksarbeider
chauffeur
foto van de tweekapper, in 1970 kort voor de sloop
Kasteelweg 104
J. J. van der Velden
Aa. van Donkelaar
Huisvr. P. J. de Bie-de Bie
chauffeur
zonder beroep
zonder beroep
Kasteelweg 106
H. Harbers
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 108
J. A. Beckers
Wed. F. Beckers-Melssen
zonder beroep
zonder beroep
 
Kasteelweg 110
P. J. Gietman
grondwerker
 
Kasteelweg 112
J. L. Verberk
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 114
A. Reijers
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 116
J. Bolte
fabrieksarbeider
 
Kasteelweg 118
J. E. Dinges
krantenbezorger
 
Kasteelweg 122
M. P. van Vlokhoven
linnenwever
 
Kasteelweg 124
P. M. J. van Veldhoven
stoker
 
Kasteelweg 126
P. J. H. Janssen
Huisvr. L. A. van den Brink-Beelen
opperman
zonder beroep
 
Kasteelweg 128
A. Kersten
L. Kersten
stukadoor
stukadoor
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kasteelweg 1
Cafépand op de hoek Blaarthemseweg
J. A. van Vlokhoven
Ma. Ma. Aa. van Vlokhoven
machinist en caféhouder
zonder beroep
Foto; in 1953 café 't Groenewoud, die naam bleef tot de sloop ±1970, al kenden veel mensen het beter als café van Zon
Kasteelweg 3
Oud pand aan de Gender, hier nu zo ongeveer adres Sterkenburg 648 (1979)
H. A. Vrinssen
grondwerker
 


De Meerveldhovenseweg is (aan de andere kant van de Gender) het verlengde van de Blaarthemseweg, zie kaart).

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Meerveldhovenseweg 1
Oude huizenrij?, afbraak ±1970
Th. H. Ottenheijm
arbeider
 
Meerveldhovenseweg 3
L. Saris
Huisvr. A. van de Ven-Goossens
grondwerker
huishoudster
 
Meerveldhovenseweg 5
H. van den Oever
W. van den Oever
arbeider steenfabriek
arbeider steenfabriek
 
Meerveldhovenseweg 7
J. M. Hartogs
lompenkoopman
 
Meerveldhovenseweg 9
L. van den Oever
los arbeider
 
Meerveldhovenseweg 11
L. van der Horst
kantoorbediende
 
Meerveldhovenseweg 13
J. van Happen
bouwvakarbeider
 
Meerveldhovenseweg 15
J. van Vugt
W. C. Poppeliers
schilder
sigarenmaker
 
Meerveldhovenseweg 17
E. L. Boumans
fabrieksarbeider
 
Meerveldhovenseweg 19
C. Fivie
timmerman en caféhouder
Foto in 1965 toen het nog altijd café van Fivie was. In 1934 heette het café Rustoord.
Meerveldhovenseweg 2
Op deze plek bevinden zich nu de bedrijven op Croy 1-15
"De Meierij"
steenfabriek
Steenfabriek De Meierij (fabriek was er al in 1903, in 1907 bericht de krant over een staking; aankoop gemeente 1964, afbraak 1969-1970)


De Ontginningweg was een weg die van de Blaarthemseweg liep tot aan de grens van Veldhoven. Het landweggetje heette voor 1920 de Broekstraat, maar na de annexatie was dat die naam verwarrend met de Broekscheweg in Woensel. Daarom is als straatnaam in 1920 Ontginningweg vastgesteld, gespeld zonder tussen-S, al zie/ hoor je nu veel Eindhovenaren de tussen-S schrijven/ zeggen.
In de nieuwbouwbuurt Ooievaarsnest is nog altijd een deel van de oude Ontginningweg aanwezig, al zijn de boerderijen allemaal gesloopt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ontginningweg 10
Rijtje van 12 kleine huisjes, sloop ±1973
 
 
Ontginningweg 12
J. C. van de Moosdijk
blikslager
Ontginningweg 14
H. A. van Luyt
W. W. van Kraay
slager
chauffeur
Ontginningweg 16
B. M. Vos
smid
Ontginningweg 18
K. H. Hinsen
sigarenmaker
Ontginningweg 20
J. de Rooij
timmerman
Ontginningweg 22
G. Sessing
W. Cremer
los arbeider
chauffeur
Ontginningweg 24
J. Koelen
stratenmaker
Ontginningweg 26
Huisvr. Fr. van Hout-Janssen
zonder beroep
Ontginningweg 28
A. H. Egbers
P. H. Maessen
looiersknecht
fabrieksarbeider
Ontginningweg 30
J. M. P. de Goey
fabrieksarbeider
Ontginningweg 32
H. J. Senders
sigarenmaker
Ontginningweg 70
Oude hoeve, sloop ±1970
J. C. van der Hijden
landbouwer
Sloop van deze historische hoeve ±1970
Ontginningweg 120
Misschien was dit de hoeve Ooievaarsnest, waar later de nieuwbouwbuurt naar is vernoemd
J. Meijer
landbouwer
Meijer werd in 1944 benoemd tot buurtboerenleider van de Landstand, een NSB-organisatie
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Ontginningweg 1
 
J. F. Louwers
landbouwer
Foto; boer Louwers werd in 1942 bestolen toen de tarwedieven 300 Kg tarwe t.w.v. 39 gulden van zijn velden weghaalden
Ontginningweg 3
 
J. M. Kapteyns
landbouwer
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen