EINDHOVEN in 1934: De BERGEN, WILHELMINAPLEIN


De Bergen is het oude stuk van de stad Eindhoven buiten de stadswallen. Gelegen op een hoge zandrug (vandaar de naam) tussen Dommel en Gender.
Begin 20e-eeuw wordt het gebied tussen Kleine Berg en Gender een nieuwe woonbuurt gebouwd, Willemstraat, Wilhelminaplein en omgeving.


Andere delen van het stadscentrum in andere hoofdstukken:
1 Rondom het centrum
De stadsvesten (Vestdijk, Emmasingel, Keizersgracht, Wal)
Rond de Tramstraat (Station, Dommelstraat, Kanaalstraat, enz.)
Rond het Paradijs (Paradijslaan, Don Boscostraat, enz.)
1 CENTRUM: Binnenstad

De oorspronkelijk middeleeuwse binnenstad, rond de Markt, Demer, Vrijstraat, Rechtestraat,
Kerkstraat en Stratumseind en de kleinere zijstraatjes
 HOME Eindhoven in 1934 homepage

Legenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


1. Willemstraat

De Willemstraat, een straat rond 1881 aangelegd, is aanvankelijk een straat met op het eerste gedeelte vooral herenhuizen en doktoren. In de loop van de 20e-eeuw gaan aan de noordzijde de Philips-kantoren domineren en wordt de zuidzijde een kantoren- en winkelstraat (veel reisbureaus en uitzendbureaus). Aan het begin van de 21e-eeuw wordt veel Philips aan de noordzijde gesloopt en komen hier de flats van de Lichtstraat (Regentenkwartier).

Willemstraat Een ansicht uit 1929 van het beginstuk van de Willemstraat.

Rechts zien we nog net het bord "Vollenhoven Bieren" van het hotel-café De Vijf Ringen.
Het pand ernaast, met het zonnescherm waar de afzender een kruis bij zette, is de kruidenier op nr. 4. We zien aan de gevel een reclame voor Van Nelle's Koffie ("proeven is koopen").
Daarachter een winkel zonder zonnescherm, de drogisterij. Ervoor staat op straat een motor-bakfiets waarbij de bak als zijspan wel een doodskist lijkt. Kenteken N-20845, als iemand daar nog worst van kan maken.
Achter de drogist weer een winkel met een (recht) zonnescherm. Een bord en de gestreepte zuil maken duidelijk dat hier kapper (nummer 10) Büsgen zit.
Het huis met de puntgevel is dat van dokter v.d. Blink (nr. 12) en daarachter zien we de villa waar dokter van der Putt woonde.

Aan de linkerzijde zien we de sierlijke gevels uit de jaren 1900-1910. Het lijken op deze ansicht van 1929 nog woonhuizen. Het adresboek 1934 vermeldt hier al wel veel winkels en kantoren.
 

De even nummers (noordzijde):

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Willemstraat 2
Een oude rij huizen, van omstreeks 1885; afgebroken omstreeks 1964.
Op deze plaats bevindt zich nu het Clausplein, de Regent en het begin van de Lichtstraat-flats
De Vijf Ringen
C. A. van den Hurk
J. J. van Velzen
Hotel-café-restaurant C.A. v.d. Hurk
houtbewerker
boekhouder
Foto uit 1930, nu staat hier De Regent.
Op de hoek aan het eind (nr. 2) De Vijf Ringen tot 1949; in 1953 zit café-restaurant Marshall.
Op 4 zit M. Hart tot in 1957.
Op 6 wordt de drogist in 1935 failliet verklaard, in 1942 tot 1958 zit er groentenwinkel/ vishandel N. Visser.
Op 8 zit in 1945 en 1953 Kunstzaal A. Braun.
Nr. 10 nog steeds kapper Büsgen in 1959, ook het adres voor de krant Het Vrije Volk.
Op 12 in 1942 tot 1961 Arti-Foto van P. Reijnders, filmer, fotograaf.

De fraaie rij statige huizen is omstreeks 1964 gesloopt.
Willemstraat 4
M. Hart & Zn.
M. Hart
A. J. A. Borggreven
in verpakte artikelen
koopman (comestibles)
handelaar
Willemstraat 6
J. Vermeulen
Wa. Ma. Vereijken
winkelier-drogist
dienstbode
Willemstraat 8
A. G. Bartels
Da. Croes
E. A. A. Keepers
Aa. Ma. Ta. Sprengers
coiffeur
verpleegster
kapper
knipster
Willemstraat 10
Josef Büsgen
E. Büsgen
E. K. Büsgen
Ka. Paligen
P. Büsgen
W. Büsgen
kapper
kapster
kapper
kapster
kapper
kapper
Willemstraat 12
J. van den Blink
Ga. Aa. Versteegh
Ma. Weijers
arts
dienstbode
dienstbode
Willemstraat 14
J. A. L. van der Putt
Ja. Ca. van der Zanden
Ka. Cocken
arts
dienstbode
dienstbode
Oorspronkelijk villa Dr. van der Loo uit 1893; dokter van der Putt vestigt zich er in 1898; een dokter v.d. Putt zit hier in 1953 nog steeds

Twee adressen die het Adresboek 1934 niet vermeldt: hiertussen lag een fraai Philips kantoorpand Willemstraat 18 en de medische dienst van Philips (waarvan deel uitmaakte Willemstraat 16, de oorspronkelijke villa met balkon van Van der Putt, uit 1898).
Het bijzondere Philips-kantoor wordt in 2000 gesloopt voor de nieuwbouw van de Lichtstraat-flats
Willemstraat 22
Oude villa (1894) die uitkeek op het Wilhelminaplein
Gebrs. Schröder
M. L. T. Schröder
Wa. Beelen
J. F. Schröder
textielagentuur
vertegenwoordiger
huishoudster
zonder beroep
Gebrs. Schröder wordt in 1942 verplaatst naar Utrecht
Hiertussen verrees (1954) het latere gebouw van de de Philips Gezondheidsdienst (Willemstraat 22A), omstreeks 2000 gesloopt voor nieuwbouw van de Lichtstraat-flats
Willemstraat 24
Verschillende oude huizen en huisjes, allemaal gesloopt voor Philips-kantoor H017 op de hoek Vonderweg, tot 1989 de Philips woningstichtingen
Magazijn De Huisvlijt
N. Duthler
W. Duthler
Ea. Barkowski
W. Düthler
bankwerker
monteur
dienstbode
Foto in 1960 kort voor de sloop; in 1953 heette het 't Rokershuis, tabakswinkel (van Schreuder).
Magazijn De Huisvlijt sluit in 1936
Willemstraat 26
Ma. Ra. Smeets
dienstbode
 
Willemstraat 28
A. F. van der Meeren
Ga. Ha. Ha. Moonen
advocaat
dienstbode
 
Willemstraat 30
Fr. H. Berkvens
A. A. M. Berkvens
E. A. A. Berkvens
H. J. C. M. Berkvens
sigarenfabrikant
gemeenteambtenaar
kantoorbediende
varensgezel
De sigarenfabriek (uit 1900) lag achter de huizen, aan de Gender (op 30B).
In 1953 woont op 30 tandarts H.W.H. Kolk
Willemstraat 32
W. G. J. Caris
Ha. Pa. Baken
onderwijzer
dienstbode
 
Willemstraat 34
W. G. Enderman
kunstglasblazer
 
Willemstraat 36
C. J. van de Water
kelner
In 1959 rijwielen Ch.L.A. v.d. Ven & Zn., tot 1969
Willemstraat 38
J. A. Rombouts
M. Rombouts
M. Rombouts-van den Berg
groentenkweker
bakker
huishoudelijke artikelen
Foto uit 1956 van sigarenmagazijn 't Vonderke van Hermsen, zit er tot 1965
Willemstraat 40
P. van de Voort
Ha. Wa. Ca. van de Voort
Ja. Ca. Ma. van de Voort
sigarenmaker
linnennaaister
kostuumnaaister
 
Willemstraat 42
Th. van der Dennen
koopman (chocolade en suikerwerken)
De zaak van v,d, Dennen sluit in 1948; in 1954 sluit hier leesbibliotheek De Huisvriend
Willemstraat 44
G. Fr. J. A. Gruijthuijsen
bakker
In 1953 Tinus Lenarts, vishandel maar levert ook klompen
Hier lag de spoorlijn naar Valkenswaard; vroeger lag hier de gemeentegrens van Eindhoven en Strijp (de Gender)
Willemstraat 46
Foto van dit stuk anno 1950; nu ligt hier een modern kantoorgebouw tussen Vonderweg en Antoniusstraat
Jos van der Velden & Cie.
Pa. Ma. van de Ven
garenhandel, textielagentuur
dienstbode
In 1953 Gebr. van Lotringen, garens
Willemstraat 48
Wed. J. L. de Vries-van der Meeren
zonder beroep
In 1953 schoenmaker Marisse
Willemstraat 50
J. Ch. A. Vroegindeweij
J. F. Willems
kantoorbediende
vrachtrijder
Vroegindeweij stond nr. 6 op de NSB-lijst voor de Provinciale Staten 1935 en mocht een jaar later plaats nemen toen andere, verstandiger leden hun statenzetel ingeleverd hadden
Willemstraat 52
A. J. J. Willemse
F. M. Willemse
J. A. F. Willemse
kantoorbediende
boekhouder
kantoorbediende
Foto van de statige huizen die het nog tot omstreeks 1975 hebben uitgehouden
Willemstraat 54
J. van Dooren
J. L. van Dooren
Ja. Ma. Pa. van Dooren
onderwijzer
correspondent
onderwijzeres
Willemstraat 56
Gebr. van Lotringen
W. A. van Lotringen
L. A. J. Janssen
textielgarens
koopman
koopman
Hiertussen ligt de St Antoniusstraat
Willemstraat 58
Dit is aan de noordzijde het eerste oude pand dat er nog staat, uit 1929, op de hoek van de St Antoniusstraat
C. Jamin
A. J. L. Marisse
H. J. Kausch
J. Marisse
J. Roorda
J. T. M. Korteweg
M. A. Marisse
F. J. Ma. Korteweg
Ha. Ma. Helmons
chocolaterie
kantoorbediende
schoenmaker
schoenmaker
normalisator
scheikundig assistent
schoenmaker
bouwkundig tekenaar
dienstbode
Jamin zit er tot in 1972 (toen 58A, Staghouwer-Boeijen)
Willemstraat 58-A
F. Mengelkamp
Wed. F. Mengelkamp-Bogmans
kantoorbediende
filiaalhouder
In 1975 en 1992 Snackbar Ferdi, in 2009 De Willem V.O.F
Willemstraat 58-B
H. Holtrust
koopman
 
Willemstraat 58-C
 
 
In 1953 en 1964 kunstnijverheid Bakermans (St. Lucas)
Willemstraat 58-D
Wijnbergen's Vleeschhal "De Concurrent"
A. Westerhof
slagerij

slager
Vanaf 1977 Bosman Letters (reclame) en in 2009 nog altijd
Willemstraat 60
Tegenwoordig hier een rijtje nieuwbouw uit 1989
L. A. van de Moosdijk
Pa. Ja. Corbeek
magazijnknecht
dienstbode
 
Willemstraat 62
C. H. Moolenaar
Wed. A. Koevoets-Cadot
pottenmaker
zonder beroep
 
Willemstraat 64
G. A. Moolenaar
Huisvr. R. J. de Man-Moolenaar
Wed. J. J. Moolenaar-Mulder
draaier
zonder beroep
zonder beroep
Foto; in 1953 tot 1979 op 64 rijwielhandel Frans Dresselaerts
Willemstraat 66
H. N. M. van de Ven,
kantoorbediende
Willemstraat 68
J. Jacobs-v.d. Hurk
J. H. M. Jacobs
huisvlijtartikelen
elektricien
De zaak van Jacobs-v.d. Hurk sluit in 1952. In 1975 tot 1988 J. van Haaren, drukkerij
Willemstraat 70
Dit is nu een rijtje nieuwbouw uit 1986
Aa. Ha. van der Meijden
verpleegster
 
Willemstraat 72
G. J. C. van den Hurk
Ga. Chra. van den Hurk
aannemer
zonder beroep
 
Willemstraat 74
J. A. van den Hurk
behanger
Foto 1975; in 1953 schoenmaker Bijnen, tot 1960 het Eindhovens Broekenhuis, in 1975 cafetaria/ steakhouse Van den Broek, tot 1983 Steak and Chickenhouse
Willemstraat 76
A. D. F. Petri
J. Hobbelen
chauffeur
chauffeur
Ook auto-verhuur
Willemstraat 78
Eerste Eindhovensche Glas in Loodhandel en Glasslijperij
Th. C. F. van den Hurk
verf en glashandel ('t Verfhuis)

schilder
Ook tot in 195 nog glashandel (Hurk's)
Willemstraat 80
M. Mateussen
zonder beroep
Foto in 1972 stonden de huisjes er nog fier bij, maar te dicht op de weg dus worden ze gesloopt
Willemstraat 82
Cor J. A. de Visser
J. van Rooij-Vosters
coiffeur
handel in zuivelbenodigdheden
Willemstraat 82-A
Blok van beneden- en bovenwoningen uit 1926; tegenwoordige huisnummers 84-106
Wed. J. A. Ch. Paternoster-Kerssemakers
Wed. J. J. L. H. Simmers-Schrooten
zonder beroep

zonder beroep
 
Willemstraat 82-B
Chr. Arts
boekhouder
 
Willemstraat 82-C
M. Bloemen
zonder beroep
 
Willemstraat 82-D
L. Vermeulen
boekhouder
 
Willemstraat 82-E
W. van den Heuvel
Ca. Ma. van Teeffelen
hoofd ener school
dienstbode
Hoofd van de R.K. school Trudostraat
Willemstraat 82-F
J. van Rooij-Vosters
J. van Rooij
zuivelbenodigdheden
reiziger
 
Willemstraat 84
Op de hoek Gagelstraat, oude fabriek (1902), tegenwoordig verbouwd als appartementen, adres Gagelstraat 107-109 en Willemstraat 108
Fa. van Reuth
sigarenfabriek
Gomarus sigarenfabriek, voorheen Fa. Norbert van Reuth vierde in 1934 het 50-jarig bestaan; in verband met de tijdsomstandigheden (crisis) laat met het jubileum ongemerkt voorbijgaan.
In 1953 hier een nevenvestiging van Henk Kok (Keizersgracht, antiek, electriciteit, feestartikelen, speelgoed en van alles); in 1975 Van Rooij-Vosters (kaas en zuivel)
Hiertussen ligt de Gagelstraat
Willemstraat 86
Rij winkels en woningen tussen de Gagelstraat en Langdonkenstraat;
nu is hier een groot open terrein/ parkeerterrein van Van de Ven & Co.
Hierna vervolgt de weg als Strijpsestraat
H. A. Stroucken
P. A. Heesakkers
schilder
waagmeester
Fotovan de lage oude huisjes, in 1964 kort voor de sloop
Willemstraat 88
J. Diepstraten
machinedrijver
Willemstraat 90
N. L. H. de Bruin
Wed. G. Keukens-Berden
post-assistent
zonder beroep
Willemstraat 92
J. M. E. Wagemans
chauffeur
Willemstraat 94
J. A. J. Poulissen
Ca. Ma. Aa. de Vos
Le. Krah
winkelier (kruidenierswaren)
winkeljuffrouw
dienstbode
Ook in 1944 nog Poulissen-v. Santvoort; in 1953 en 1964 kruidenier F.W. v.d. Meer (Centra-kruidenier)
Willemstraat 96
A. H. M. C. Toirkens
H. J. W. Toirkens
J. H. M. C. Toirkens
bakker
smid, kachelsmederij
arbeider
In 1954 sluit hier Het Fornuizenhuis, in 1959 P. Toirkens metaalwarenfabriek, in 1974 Geto metaalwarenfabriek
Willemstraat 98
A. J. C. Teurlinckx
P. J. van Wielink
reiziger, sigarenmagazijn
kantoorbediende
Zaak van Teurlinckx sluit in 1936. In 1972 sluit er sigarenwinkel "Alstu" van Harrie Beekers
Willemstraat 100
Café H. Claes
H. Claes
L. A. Claes

winkelier
bedrijfsleider
Foto in 1960: een oude schouwburg/ concertzaal; in 1934 met kaartclub De Blanke Degen; in 1953 zaal Vereijken; in 1959 café van Gaillard met in 1964 tevens de studentenvereniging Demos (verhuist in 1969 naar de Bunker); in 1972 zit Gaillard er nog en heet het Saint-Tropez, sluit in 1974
Willemstraat 102
Wed. J. C. van Loenhout-van den Eertwegh
winkelierster
In 1953 was de modevakschool J.C. van Loenhout er nog, W. van Loenhout deed toen in rijwielen en technica, een zaak die er tot 1977 bleef

Willemstraat
Een oude ansicht (1925) van de Verlengde Willemstraat, zoals het laatste deel van de Willemstraat toen werd betiteld.

Linksvoor de sigarenfabriek van Norbert van Reuth, gebouwd in 1902. Gelukkig werd het pand niet gesloopt; tegenwoordig een monument en verbouwd tot appartementen. De zijweg links is de Gagelstraat.

De eerste huisjes die we links zien zijn Willemstraat 80-82. Op de open plek ertussen zijn de huizen 82A-F nog niet gebouwd. Daardoor is er vrij zicht op de pastorie van de Steentjeskerk die daarachter aan de Antoniusstraat ligt.
 

De onevenzijde (zuidkant) van de Willemstraat

Tussen de Emmasingel en het Wilhelminaplein stond een fraaie rij herenhuizen uit het eerste decennium van de 20e-eeuw. Sierlijk gebouwd, met ornamenten, dakversiering en details, en toch niet kitscherig.
Aanvankelijk zijn dat woonhuizen met relatief veel joodse zakenlieden. Geleidelijk aan komen er hier meer winkels.

De eerste decennia blijft het uiterlijk van de straat ongeschonden, maar na de oorlog gaat het hard bergafwaarts. Een gedeelte is door bombardement vernield en wat gespaard is gebleven wordt grotendeels vernield door ondernemers die een moderne etalage aanbrengen. Een paar lelijke nieuwbouwpanden verstoren het ritme van de gevelrij.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Willemstraat 1
Hier op de hoek Kleine Berg wordt in 1938 een nieuw winkelpand van Tenax neergezet
W. van Vlijmen
slagerij
Een filiaal van de zaak aan Hemelrijken 77F
Willemstraat 3
Nu een modern pand
Tenax
A. Borggreven
luxe lederwarenhuis
lederwarenhuis
Foto van het oude Tenax-pand
Willemstraat 5
Oud pand, 1884
J. N. A. C. van Hapert
tandarts
In 1953 zit tandarts van Hapert hier nog, in 1975 reisbureau de Magneet, 1960 Holland International, 1985 Cobra Gallery, van 1991 tot 2008 Dactylo uitzendbureau, 2010 kaalplukkerij Nohair Studio
Willemstraat 7
Nieuw pand
N.V. Onr. Goederen Mij. Den Elzent
J. Nienhuis
Ja. Pa. van Aken

makelaar
dienstbode
In 1959 zit makelaar Nienhuis hier nog; 1975 Randstad, 1985 en 1992 reisbureau Arke (beneden inmiddels nummer 5A)
Willemstraat 9
Oude panden, de bovenzijde ziet er nog 1884 uit, onder nieuwere winkelpuien
M. G. F. van de Wiel-van Stratum
meubelhandel
De meubelzaak M. van de Wiel was opgericht in 1921; tot in 1995 blijft meubelzaak M. v.d. Wiel hier gevestigd; daarna ook hier een reisbureau: Wagons-Lits; in 2008 restaurant Jiu.nu
Willemstraat 11
't Sporthuis
J. C. M. A. van Vroonhoven
J. H. C. van Vroonhoven
Jan van Vroenhoven
onderwijzer
schoenmaker
In 1943 sigarenwinkel Fortmann-Teulinckx met een kantoor van Tobeka (gokken op paardenrennen); in 1945 en 1953 opticien Werrelman, 1964 Lido Chocolat; in 1980 Leo Aarts mode-/ kapsalon tot 1989 wanneer hier een uitzendbureau komt (Van Orsouw/ Olympia)
Willemstraat 13
E. J. den Ouden
Ea. Ha. Slotboom
F. D. van der Monde
J. P. F. M. Pijnenborg
Reisbureau Lindeman
slager
typiste
klerk N.S
etaleur
Lissone-Lindeman zit hier in 1953 nog, in 1963 opent hier Wagon-Lits reizen, ze blijven tot 1986 als hier uitzendbureau ASA komt dat er in 2009 nog zit
Willemstraat 15
Fraai gaaf oud pand (1905)
J. P. A. Hoppenbrouwers
J. Ca. Barents
sigarenfabrikant
dienstbode
In 1975 vinden we hier een advocatenkantoor en nu nog steeds
Willemstraat 17
Oud pand
E. P. H. Derwig
Ma. Ca. Janssen
Ma. Ca. Triepels
koopman (behang en stoffering)
dienstbode
kinderjuffrouw
Derwig sluit de zaak in 1936; in 1951 sluit hier het Perzisch Tapijthuis Perez.
In 1975 Solair-Neckermann reisbureau tot 1990, 2006 Medusa Games World, 2008 Kids Fashion, 2009 Intersko (schoenen)
Willemstraat 19
Een lelijk, nieuw pand
Ha. Peeters
Ma. Da. Peeters
Wed. J. Rombouts-Peeters
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
In 1975 hier Lissone-Lindeman, later Holland International; in 2009 Martin's Natuurlijk
Willemstraat 21
Oude panden, de bovenzijde ziet er nog 1899 uit, onder nieuwere winkelpuien
J. Ch. van der Horst
Pa. Ja. Rooijmans
koopman in steenkolen
dienstbode
Janus van der Horst (1879, Mierlo), directeur van de Steenkolen Handels Maatschappij, later de EKC aan de Fuutlaan, is in het maatschappelijk veld een duizendpoot; van 1929-1948 is hij de voorzitter van voetbalclub EVV Eindhoven; aanvankelijk is hij fanatiek wielrenner, tot hij in 1901 betrokken is bij een ongeluk in Woensel; hij stopt het actieve wielrennen maar wordt de grote stuwende kracht en sponsor achter wielerclub Het Zuiden; verder is hij actief bij pluimvee-, kegel- en kruisboogclubs, voorzitter en beschermheer van harmonie en gilde, enz.
Hier in 1953 tot 1963 groentenzaak Franken-Lamers, in 1963 vestigt zich hier W. Rikken (naaimachinehandel), zit er in 1992 nog; in 2001 een Kunstkabinet, 2005 Byzantiek interieur, 2009 een 'rijbewijsshop'
Willemstraat 23
Jos. van Stratum
J. J. van Stratum
V. L. C. Bos
Ka. Smits
slagerij annex vleeswarenfabriek
slager
slager
dienstbode
Slagerij Van Stratum werd in 1912 geopend; de slagers van Stratum bleven hier tot 2006 gevestigd; in 2010 Beter Stoel, in 2011 Classic Customs (scooter)
Willemstraat 25
Nu een lelijk betonpand, ±1965
 
 
In 1928 was dit het adres van vrouwenarts De Raad, in 1934 was er de Philips Apotheek gevestigd. De apotheek verhuisde na de oorlog naar de overzijde van de straat. In 1975 en 1992 drogisterij-parfumerie Vermeulen; in 2003 Moviestore, in 2006 en 2011 Hasan Jas'An kledingreparatie en stomerij
Willemstraat 27
't Stoffenhuis
A. P. Smits
Pa. Walberg

reiziger
dienstbode
In 1942 wordt hier filiaal van der Linden textielhandel opgeheven; in 1944 meubelfabriek W.J. Schoots; in 1953 en 1959 "Ons Interieur", meubelen, in 1957 begint daarnaast tevens de kunsthandel Galerie Willy Schoots, die zit er in 2011 nog altijd
Willemstraat 29
Hier nu deels wederopbouw uit 1945 na schade bombardement, deels appartementen uit ±1996
C. Th. A. M. Hoogenbosch
tandarts
In 1953 tandarts Fr.J.W. de Graaf, in 1963 reclamebureau Rutgers, in 1975 en 1992 ASB uitzendbureau
Willemstraat 31
Wed. A. Elias- Prins
Sa. La. Cohen
zonder beroep
huishoudster
Villa van de joodse linnenfabrikant Adolph Elias, geboren in Strijp in 1867 en in 1928 overleden; weduwe Gretha Prins (1888 Amsterdam) woonde in 1941 op de Fred. van Pruisenweg 3 met 2 van haar kinderen; hoe het hen in de oorlog afliep, is me niet bekend.
In de villa was in de oorlog de Kringleiding NSDAP Noord Brabant ondergebracht
Willemstraat 33
H. H. M. Rutgers
herenkleeding naar maat enz.
Ook in 1964 nog kledingzaak Rutgers, in 1975 tot 1978 opruiend boekwinkeltje De Mol, in 1980 en in 2011 nog altijd Christine le Duc met erotica
Willemstraat 35
C. F. A. Kaal
L. Schnitter
kleermaker
mechaniker
In 1934 sluit hier de zaak van Kaal en vestigt zich hier banketbakker Vermeulen (filiaal van De Korenschoof in de Strijpsestraat), zit er in 1959 (W. Vermeulen) nog; in 1988 sluit hier (dan) postzegelhandel A. Vermeulen
Willemstraat 37
B. P. M. Lodérus
"Cuba"
Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij
Ga. Ja. Meijnders
Ja. Ga. Ma. Raaijmakers
hotelhouder
sigarenmagazijn
depot
winkeljuffrouw
assistent-apothekeres
Lodérus' ijsfabriek Wimton wordt in 1935 faillissement aangezegd, maar na appel wordt het vonnis vernietigd. Loderus' magazijn Cuba is er in 1964 nog (toen op 35A), tot 1971 (dan 't Binnenhuisje).
Tevens in 1934 op dit adres bloemensalon Eeuwige Lente, ze zitten er tot 1965 (W. van Loon), dan opent hier Bijnen verlichting, tot ca. 1980 als er een uitzendbureau komt
Willemstraat 39
Op de hoek met het Wilhelminaplein een sierlijk hoekpand; gemeentelijk monument
Nederlandsche Middenstandsbank
H. H. S. Korting

bankdirecteur
In 1975 Van Bommel, schoenen, tot 1991, in 2001 en 2011 de Firma Hoppenbrouwers teken- en schildersbenodigdheden
Willemstraat 41
I. L. Italie
K. Italie
S. G. Italie
M. Bloemhoff
Wed. K. Bloemhoff-de Jongh
manufacturier
koopman
manufacturier
automobielhandelaar
zonder beroep
Bloemhoff was van de Brabantsche Automobiel Import N.V. aan de Laagstraat 1A, de familie Italie had een bekende zaak op Stratumseind; in 1953 en 1964 zit hier drogist Vermeulen, in 1975 tot 1983 Schalkie (van alles te koop), in 1985 Haarboetiek Eindhoven en later tot 2010 Hairmasters
Willemstraat 43
H. G. P. C. de Groof
Ja. Ha. van der Heijden
fabrikant
dienstbode
Nu waarschijnlijk het adres Wilhelminaplein 1/ Willemstraat 41A; in 1953 wordt L. Hamers, dameskledingstoffen opgeheven; in 1959 Dovens kleding. In 1964 en 1972 bar De Orchidee, in 1975 bar-discotheek Aquarius, in 1980 Gossen-Smit fotozaak, in 1990 komt fotografie Frank Hardesmeets
Hiertussen bevindt zich het Wilhelminaplein

Willemstraat
Een ansicht uit 1934 van dit punt. Rechts de hoek met het Wilhelminaplein.

We zien voorbij de hoek het pand (nr. 41) van de Nederlandsche Middenstandsbank met borden Bankzaken en (rond, lijkt wel verkeersbord) Verzeekeringen.
Daarachter, de linkerzijde van het huis met de hoge puntgevel, is de sigarenwinkel Cuba (nr. 37), met een reclamebord van Velasquez. Even verder, het volgende huis met de punt (nr. 33), heeft een zwart bord Heerencostuums hoog aan de gevel.

Na deze rij zien we daarachter een hoog, breed herenhuis (met 5 dakkapellen). Dat is op Willemstraat 31, de villa Elias. Het huis van linnenfabrikant Adolph (na 1933 zou geen jood zo'n voornaam nog overwegen) Elias, die in 1928 was overleden.
De woning loopt aan de achterzijde door tot aan de Heilige Geeststraat, waar de chauffeur en tuinman een huis hebben.

Behalve het hoekpand op de voorgrond is de rest van de rij tot en met de villa Elias tegenwoordig allemaal verdwenen. Vooral als gevolg van oorlogsschade.
 
Willemstraat 43-A
Drie hoekpanden Wilhelminaplein uit 1920-1924; nu wit geverfd
J. P. C. de Groof
fabrikant
In 1975 Restaurant Bangladesh Tandoori en omdat dat niet zo culinair klonk is de naam in 1980 Tandoori India; in 1987 wordt het Gandhi Tandoori; in 2001 restaurant Willem van Oranje, in 2005 Long Sing, in 2008 restaurant 1910
Willemstraat 43-B
Wed. P. J. Verkerke-van Logchem
A. de Blaauw
Baron H. R. M. J. van Hövell tot Westerflier
J. A. M. Rijnders
W. E. H. Maass
winkelier (sigarenmagazijn)
kantoorbediende
chef de bureau

kantoorbediende
calculator
De winkel van de weduwe sluit in 1935; in 1964 heropent hier de vernieuwde bloemsierkunst Insulinde (L. Bertels) en tot 2011 is het nog steeds deze kwaliteits bloemenwinkel; in 2011 traiteur BijUniek
Willemstraat 43-C
W. Veenendaal
kantoorbediende
 
Willemstraat 45
Café-restaurant Centrum
N.V. Ned. IJsco van Vereenigde Banketbakkers
A. L. Gerrits
Ba. Bijnen

 
 
kelner
dienstbode
Café Centrum sluit al in mei 1934.
N.V. IJsco was hier in 1920 gestart.
In 1953 en 1964 zit hier NV Ahrend & Zn., kantoormeubelen, in 1975 cafetaria Rubo Counter, tot 1979 Chinees-Indisch eten San King, tot 1982 Kam Fa
Willemstraat 47
Hier is in 1985 een rij appartementenhuizen gekomen die uiterlijk nog wel harmoniëren met de oude herenhuizen verderop
N.V. "Electrolux"
B. C. Verheijden
N.V. Elektrolux
N.V. Utrechtsche Aspaltfabriek v.h Stein & Takken
Ja. Ca. Reijnen
handel in electr. artikelen
koopman
reinigingsapparaten
depot

zonder beroep
Electrolux tot 1940
Willemstraat 49
Utrechtsche Asphaltfabriek
C. Langejan

opzichter
Ook in 1953 hier nog het asfalt-depot
Willemstraat 51
A. Oomens
Ja. Oomens
Aa. Ca. Oomens
J. Oomens
onderwijzer
modiste
winkelbediende
zonder beroep
J. Oomens begint in 1934 ijsfabriek Mico (op adres Spoorstraat 39).
In 1965 sluit hier Pension Schoemacher
Willemstraat 53
F. J. Wijnen
fabricagechef ijscofabriek
Tot in 1955 de N.V. IJsco van verenigde banketbakkers
Willemstraat 55
van Volenhoven's Bierbrouwerij
Bierbrouwerij de Gekroonde Valk
J. H. F. van Randwijk
Ma. Schneider
v.h. van Vollenhoven & Co.

depothouder
dienstbode
Foto van de Technische Unie die hier in 1964 tot 1981 zit; in 1953 was het drankengroothandel Winters
Willemstraat 57
Statige oude herenhuizen, ±1905
H. van der Heijde-Keunen
H. M. A. G. van der Heijde
W. van der Heijde
in assurantiën, textielagentuur
assuradeur
groothandel manufacturen
Manufacturen v.d. Heijde sluit in 1944. In 2004 hier het Italiaans Centrum
Willemstraat 59
A. E. E. H. Sanders
opticien
In 1975 en 1992 kantoor van Stichting Buitenlandse Werknemers, in 2009 heet de club Palet
Willemstraat 61
H. Schenkelaars
H. S. Schenkelaars-v.d. Wiel

He. As. Boots
magazijnmeester
muziekinstrumentenhandel, spec. in blaasinstrumenten
fabrieksarbeidster
In 1934 opent de ondernemende schilder H. Hasenbos hier een "moderne kunstsalon". In 1991 café-restaurant Boccaccio, in 2001 en 2011 restaurant Boon
Willemstraat 63
J. R. van Dijk
Ha. Willekens
leraar H.B.S
dienstbode
In 1959 woont leraar van Dijk hier nog altijd. Werd in 2005 ook een restaurant (Purus Causa), in 2011 de Samenwerkende Tandartsen
Willemstraat 65
Oorspronkelijk villa Keunen (1888), later burgemeesterswoning op de hoek bij de overweg en het bruggetje over de Gender
Buma District Eindhoven
G. N. J. Peters
Gebr. van Lotringen
J. Albronda

The. Me. He. Willems
Aa. Fa. Ma. van Vlodorp
Ma. Aa. Ha. Kerckhoffs
G. Verhaag
het bureau voor muziek auteursrecht
koopman
garenhandel
inspecteur districtsvertegenwoordiger Bureau
Muziekauteursrechts (B.U.M.A.)
naaister
kostuumnaaister
kostuumnaaister
dienstbode
Begin 1934 was hier het Maison Godefroid Peters gesloten.
In 1941 moest het hier wonende joodse gezin Wiener verhuizen en gaven de moffen het gebouw de bestemming van NSDAP-kantoor. In 1953 gebouw ruilverkaveling.
In 1995 sluit hier Boccaccio, in 2001 tot 2011 restaurant de Vier Azen
Hiertussen was destijds de overweg, de spoorlijn naar Valkenswaard en België; nu vinden we hier de Vonderweg
Willemstraat 67
Gebouwd 1895, lag destijds tussen de Gender en de spoorwegovergang; hier bevindt zich nu woonzorgcentrum Vonderhof (1993)
C. A. Beukers
C. J. Beukers
E. M. J. Beukers
Ma. Pa. Beukers
Ra. Ma. Ja. Beukers
mijningenieur
linnenfabrikant
winkelbediende
assistent apothekeres
onderwijzeres
Oude foto van C. Beukers' linnen-, pellen- en damasten goederen van fabrikaat "Olandilla"
Willemstraat 69-69A
Verschillende huizen waar aan de achterzijde de Gender stroomde; allemaal al lang gesloopt.
Al jarenlang is hier tegenwoordig een open veld, parkeerplaats
Jos. van Stratum
L. C. Renard
slager
slager
In 1944 en 1953 groentenzaak van Rooij-Snep, in 1964 A. van Rooij
Willemstraat 71
A. H. C. van der Linden
coiffeur
Ook in 1953 nog kapper van der Linden
Willemstraat 73
F. A. Groos
J. van Meer
P. J. H. Stroucken
ankerwikkelaar
winkelier
fabrieksarbeider
In 1953 kruidenier D. Rensen, tot 1967
Willemstraat 75
J. van de Ven
grossier in electrische artikelen
In 1970 sluit hier slijterij 't Vonderke
Willemstraat 77
P. Pasmans
kastelein
Café De Grijze Piet, in 1953 van J. van Ravenstein, in 1955 gesloopt voor het doortrekken van de Antoniusstraat
Willemstraat 79
St. Petrus
melkinrichting
Foto van de melkinrichting St. Petrus (opgericht 1920) en het woonhuis van de directeur; links nog een stukje van het café De Grijze Piet
Willemstraat 81
J. J. Kamp
A. Hilbrink
directeur melkinrichting St. Petrus
zonder beroep
Willemstraat 83
"Drietax"
"Zestax"
A. Fr. van Beek
N.V. vh. P. J. van Beek & Zn.
taxi-ondememing
autohandel- en verhuurbedrijf
koopman
brandstoffenhandel
Op de foto rechts deze panden, in 1953 de radiowinkel van R. Vogelzang tot 1975.
Zestax sponsort in 1934 de 100.000ste inwoner met een gratis vervoer bij de doopplechtigheid
Willemstraat 85
M. Verbeek
wever, rijwielen
Tot in 1966 hier nog rijwielhandel M. Verbeek
Willemstraat 87
P. J. G. van der Horst
Sa. Ja. van de Ven
koopman
dienstbode
 
Willemstraat 89
Tha. van Lith
T. C. van Vroonhoven
dienstbode
zonder beroep
Van Vroonhoven was voormalig burgemeester van Strijp; hij en zijn vrouw bleven kinderloos en namen de 9-jarige Antwerpse oorlogswees Henk Dircksens als pleegkind aan
Willemstraat 91
Wed. J. F. Sanders-van Vroonhoven
zonder beroep
In 1959 zit hier dansstudio Gerard Cuppens; in 1972 sluit hier het PAM-café, in 1975 Club 91
Willemstraat 93
J. van Gemert
zonder beroep
 
Willemstraat 95
H. A. van Laarhoven
J. C. van Laarhoven
J. J. Piet
Ph. V. C. & Joh. C. van Laarhoven
Th. V. C. van Laarhoven
Ja. Ma. Ba. Goossens
automobielhandelaar
kantoorbediende
laborant
automobielen
monteur
ambtenaar R.v.A
In 1953 F. Spijker & Zn., schoenen, in 1964 sluit slijterij Kusters, in 1980 tot 1987 Sexboetiek Symphonie, in 1988 tot 1990 Relaxstudio Josje
Willemstraat 97
Nog bestaand oud huisje, dat jarenlang als een krot met sloop wordt bedreigd, maar restauratie in 2010 heeft de zaak gered
J. G. Reichardt
N.V. Zuid Hollandsche Bierbrouwerij
koopman
depôt
In de oorlog woonde hier het joodse echtpaar Cohn-Servos; ze worden opgepakt en zijn later vergast; de moffen gebruiken het adres als garage van de Luchtafweer.
In 1953 hier Motorrevisie Eindhoven, glasinstrumentenfabriek "Logro" en transportbedrijf G.M. de Rooij, in 1990 transport Kusters


2 Wilhelminaplein en omgeving


Het Wilhelminaplein werd omstreeks 1904 aangelegd. Daarvoor was het al een paar jaar het terrein voor de kermis geweest.
Het is altijd een soort van evenementenplein gebleven. In 1934 werd er dinsdags markt gehouden en was er een visafslag. De markt is in 1953 verplaatst naar het Frederik van Eedenplein.
Tijdens de oorlog was de naam tijdelijk Willemsplein, want de bezetter wou de verwijzing naar koningin Wilhelmina wegpoetsen. De straatnamen van Prins Hendrik en Emma mochten wel blijven; zij waren overleden en begraven en dus voltooid verleden tijd.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Wilhelminaplein 1
Platgebombardeerd in maart 1943 (op 1 was nota bene sinds 1942 het kantoor van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming); hier staat nu een kantoorflat van 4-hoog
Ea. Scharfenort
Wed. J. G. L. Lisnet-Jas
Zr. E. L. Scharfenort
Ja. Scharfenort
pedicuriste, masseuze, manicure
collectrice Staatsloterij
manicure, pedicure en schoonheidsinstituut
zonder beroep
Foto van deze panden (links) in 1910.
Op nummer 4, het hoekpand, zit in 1940 muziekhandel Van Leest, ze verhuizen in 1962 naar de binnenstad; daarna zit hier snackbar Maro (1964), cafetaria Blanky's Corner (1975), broodjesbar 't Karrewiel (1980 en 1992) en Broodje Smits (2001, 2011).
Louis de Wit (nr. 4), een in 1896 in Eindhoven geboren jood, verhuist in 1935 naar de Rodenbachlaan 20; hij, zijn vrouw en 2 kinderen overleven de oorlog
Wilhelminaplein 2
C. H. Sanders
J. A. H. Matti
Aa. Ja. Pa. Sanders
bouwkundig opzichter
bedrijfsleider
kantoorbediende
Wilhelminaplein 3
Fa. G.J. van Rijsingen & Co.
kantoor houtbewerkingsfabriek
Wilhelminaplein 4
Zware oorlogschade en daarna heropgebouwd
De Harp
L. de Wit
muziekinstrumentenhandel
winkelier
Hier ligt de zijstraat de Heilige Geeststraat
Wilhelminaplein 5
±1905
F. L. M. Smits
zonder beroep
Café-restaurant de Zwaan in 1953 en 1975, in 1980 café Cockney's Pride, in 1992 zit hier zowel hotel de Zwaan als café Cockney's Pride, in 2001 en 2009 zijn het Hotel-o-teek de Zwaan en proeflokaal de Gaper
Wilhelminaplein 6
Monumentaal pand, 1904
Th. P. M. C. Verhoeven
Ha. Aletter
Wed. G. M. Verhoeven-Beliën
kantoorbediende
dienstbode
zonder beroep
In 1953 en 1964 groothandel behangselpapier Goudsmit-Hoff, in 1972 café Wilhelmina en in 2011 hier nog steeds het vermaarde jazz-café
Wilhelminaplein 7
C. Husman
D. Hageman
G. W. Soeter
Cla. Wa. Husman
sigarenmagazijn
kantoorbediende
handelsagent
zonder beroep
In 1943 kledingreparatie Crafta; in 1953 reisbureau Jacques van Dijk en Kneepkens leesbibliotheek, in 1964 en 1975 Afa accucentrale, in 1975 en nu nog steeds café Prins Hendrik. Op de bovenetage, boven Wilhelmina en Hendrik dus, is in 2009 eetcafé Oranje Boven gevestigd
Wilhelminaplein 8
In 1904 gebouwd voor fotograaf Jonkers
J. A. Korthout
Foto-atelier Wilhelmina
fotograaf
Fotograaf Gossen-Smits in 1943 en 1959, 1964 ook fotozaak, in 1975 Ons Klein Cafeetje, in 1980 café-bistro Het Klein Café, in 1980 (en in 2011 nog steeds met dezelfde spelling) Kaffee Groot
Hier ligt de zijstraat de Prins Hendrikstraat
Wilhelminaplein 9
Hoekpand uit 1905, maar tegenwoordig ontbreekt het hoektorentje en het pand is wit geverfd
 
 
Oorspronkelijk de kruidenier/ drankstokerij van V.d. Broek-Smulders; sinds 1919 was hier een filiaal van de Bossche muziekwinkel Goosen en Swagerman.
In 1942 en 1951 is hier café Nieuwe Markt van A. Walraven, in 1952 hier café Wilhelmina (verhuist later naar nr. 6), in 1972 café Astor, in 1980 en 1992 l'Aubergade, specialiteitenrestaurant, in 1995 restaurant de Bengel, later hotel de Bengel, in 2005 Hotel Benno (met the Prince onder)
Wilhelminaplein 10
Mooi pand uit 1905
H. A. Peynenburg
zonder beroep
Later kantoor van accountants en advocaten
Wilhelminaplein 11
K. E. W. Ebeling Koning
W. St. M. van Duren
Wed. R. Wurm-Kemmelmeijer
Wed. L. van Duren-Teunissen
arts
vertegenwoordiger
dienstbode
zonder beroep
Ebeling Koning had zich hier in 1934 als arts gevestigd
Wilhelminaplein 12

 
Oorspronkelijk pand 1911; herbouw na de oorlog, schade bombardement?
 
 
In 1943 een verontwaardigde briefschrijver in de krant: tijdens het bombardement heeft zijn dochter bij groothandelaar H. van Lotringen aangebeld om te mogen schuilen, doch men doet niet open terwijl wel duidelijk is dat men thuis is; de dame blijft dan maar gillend in de portiek schuilen tot het bombardement over is. Hierop komt antwoord van verschillende buurtbewoners die verklaren dat zij altijd gastvrij kunnen schuilen bij Van Lotringen en dat bij de paniek en het lawaai van het bombardement de bel wellicht niet gehoord is. Waarop de briefschrijver reageert dat de ondertekenaars zelf bij het bewuste bombardement elders in de stad zijn en dat bezitter van een goedingerichte schuilkelder de deur open zou moeten zetten ipv hermetisch te sluiten.
Ook in 1959 nog Henri van Lotringen, groothandel weefgarens; later een pand voor allerlei zakelijke dienstverlening
Wilhelminaplein 13
Henri van Lotringen
H. J. M. de Haan
garenhandel
directeur Glas Mij
Wilhelminaplein 14
Nabij hoek Catharinastraat, ±1906
 
 
 
Wilhelminaplein 15
W. G. Chr. Hoorn
Ja. Ma. Slegers
tandtechniker
dienstbode
Tandheelkundige Hoorn overlijdt hier in 1943, 50 jaar oud
Hiertussen ligt de St Catharinastraat
Wilhelminaplein 16
1906, van architect Kooken
J. H. Meijer
tandarts
In 1937 wordt tandarts Meijer (1900, Reitsum) failliet verklaard; in 1942 wordt zijn praktijk voortgezet door G.J.H. van Lenning, die hier ook in 1953 zit
Wilhelminaplein 17
Groot pand (1905) dat uitkijkt over het plein
E. A. Wijsmuller
Ga. Verberne
Ha. van Aken
accountant
dienstbode
dienstbode
Ernst Wijsmuller (1884, Amsterdam - 1954) was politiek actief voor de A.R. Kiesvereeniging Nederland en Oranje; in 1964 was het hier nog accountancy Wijsmuller & Nienhuis
Hiertussen begint de Julianastraat; hier op de hoek ligt de H.B.S.
Wilhelminaplein 18
Mooi nog bestaand pand, gebouwd 1910, monument
M. van Alphen
zonder beroep
De oude Van Alphen was oud raadslid van Eindhoven geweest
Wilhelminaplein 19
J. J. A. Houpperichs
J. J. R. van de Leur
Che. Benz
kandidaat-notaris
inspecteur assurantiemaatschappij
dienstbode
 
Wilhelminaplein 20
Ook mooi, 1910 en nog bestaand maar geen monument
Chr. L. van de Donk
H. Fr. C. van de Donk
J. Th. W. Kuijpers
Ja. AA. van de Wouw
Wed. M. J. Kuijpers-Maatman
agent levensverzekering
kantoorbediende
kandidaat gerechtsdeurwaarder
dienstbode
zonder beroep
Van de Donk had in 1934 ook een loterijkantoor
Wilhelminaplein 20-A
In 1912 kwam hier de electrische broodfabriek van v.d. Hurk; nu gesloopt; hier zijn in 1985 appartementen gekomen
Café Cosmopoliet
L. J. Verwimp

stoker
In 1953 een filiaal bakker St Joseph, in 1959 en 1964 Co-op, levensmiddelen
Wilhelminaplein 21
A. J. Loots
C. W. Loots
J. Loots
J. C. Loots
koperslager
koperslager
koperslager
koperslager
Lood- en zinkwerken, sanitair en gasapparaten, erkend installateur; de firma J.J. Loots & Zn., loodgieters, zit er in 1964 nog altijd
Wilhelminaplein 22
1913
Wed. J. C. H. Janssen-Geenen
zonder beroep
 
Wilhelminaplein 23
1914
J. A. Hoppenbrouwers
Ga. Ma. Ma. H. Hoppenbrouwers
leraar R.K. Kweekschool
onderwijzeres
 
Wilhelminaplein 23-A
1923
J. J. Kleerekoper
Aa. Ja. Huibers
directeur linnenweverij
dienstbode
Jacob Jesaye Kleerekoper (1885) is in 1905 vanuit Amsterdam naar Eindhoven gekomen; zijn zoon Julius (1915, Strijp) is in 1942 vertegenwoordiger voor de Joodsche Raad en woont hier dan nog; Jacob Jesaye, zijn vrouw Kaatje Cohen (1884) en dochter Flora (1912, Gestel) overleven de oorlog, maar zonen Julius en Abraham Samuel (1925) worden in Auschwitz vergast.
In 1980 vinden we op dit adres Progeso Antiyano, instelling voor Antillianen
Wilhelminaplein 23-B
1932, nu huisnummer 24
J. P. Boyens
leraar
 
Wilhelminaplein 24
Gaaf bewaard monument uit 1914, villa van sigarenfabrikant v.d. Moosdijk (nu huisnummer 25)
H. M. Chr. P. van den Belt
F. J. J. Delhaye
ingenieur
zonder beroep
Rond 1970 accountantskantoor P.J.M. de Wert

Markt
Een ansicht uit 1931 van de weekmarkt die op het Wilhelminaplein wordt gehouden.
De foto zal genomen zijn vanaf het balkon van Wilhelminaplein 17.

De rijen bomen geven het plein een vrolijk aanzien. Het is erg druk op de markt. Op de voorgrond staat een vrachtwagen van W. van Vugt van Ravesteijn, een groente- en fruithandel uit Nieuwkuijk.

Op de achtergrond aan de Willemstraat het nieuwe gebouw van Philips' Medische Dienst (Willemstraat 18) en de villa Schröder (Willemstraat 22).
 

De Heilige Geeststraat is een oud straatje dat oorspronkelijk liep van de Bergen en doodliep in de velden aan de Gender. De naam komt van de Tafel van de Heilige Geest, instantie voor armenzorg. Hier aan het eind van de bebouwing was destijds het Pesthuis. Rond 1900 worden de velden bebouwd en komt hier het Wilhelminaplein.
Over de geschiedenis van de Heilige Geeststraat en zijn bewoners door de jaren heen is een boeiend boek verschenen ("Aan tafel van...", JMB Gosselink-Taphorn en DMCG van Gerven,uitgeverij GosGerBo, 2003), waar een deel van onderstaande gegevens uit geput is.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Heilige Geeststraat 2
Hier komen in 1937 nieuwe huizen (nu nrs. 2-6)
Garage H. Meijer
 
Hier was in 1934 een benzinepompstation
Heilige Geeststraat 2-A
D. Hink
koopman
 
Heilige Geeststraat 2-B
Het huidige nummer 8, woning uit 1926
Jos. Kappel
P. J. Kappel
Ca. Ma. Ja. Ca. Kappel
agent wijnen en gedistilleerd
reiziger
winkeljuffrouw
 
Heilige Geeststraat 6
Nu mogelijk 10-14, gebouwd 1924, in 1988 gevel vernieuwd
Accumulatoren Hoppecke
verkoopbureau
Hoppecke Dominit Accu Dienst
Heilige Geeststraat 6-A
Filiaal P. van Hoeckel & Zonen
groothandel in binnen- en buitenlands fruit
 
Hier is tegenwoordig een korte verbinding met de Prins Hendrikstraat
Heilige Geeststraat 8
 
Ea. Lucchesi
zonder beroep
Hoort waarschijnlijk ook thuis op nummer 8D
Heilige Geeststraat 8-A
Dit zijn de huidige huizen 26-36, huizen van ±1925
P. Bakker
arbeider bananenstokerij
 
Heilige Geeststraat 8-B
J. H. Joling
J. M. Joordens
fabrieksarbeider
metaalbewerker
 
Heilige Geeststraat 8-C
A. A. van Kemenade
E. C. A. F. van Kemenade
J. E. J. A. van Kemenade
J. Turken
controleur
smid
kantoorbediende
zonder beroep
J.E.J.A. van Kemenade (1910, Woensel - 1967, Leende) blijkt in de oorlog de verkeerde kant te kiezen: hij doet Duitse krijgsdienst en zal het Nederlanderschap verliezen
Heilige Geeststraat 8-D
A. Lombardi
A. Raberci
A. L. Di Chiara
D. Mastripieri
G. Fortunati
G. Guidotti
G. B. Martini
J. Lucchesi
L. Lucchesi
beeldenkoopman
beeldenmaker
terrazzowerker
beeldenmaker
beeldenkoopman
beeldenkoopman
beeldenmaker
beeldenmaker
beeldjes-koopman
Een huis vol Italiaanse immigranten; 's zomers verkochten ze ijs (ijssalon Firenze van Lucchesi en Martini) 's winters maakten ze gipsen heiligenbeeldjes.
Heilige Geeststraat 8-E
W. P. Mulders
sorteerder
 
Heilige Geeststraat 10
Dit zijn nu de adressen Heilige Geesstraat 38-50, woningen uit 1908
H. van der Linden
A. van den Bersselaar
A. G. Nijkamp
H. van Dalen
J. Metselaar
J. Out
K. H. Jansen
L. J. J. N. van Lamoen
P. J. Sanders
logementhouder, grondwerker
los arbeider
stukadoor
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
los arbeider
chauffeur
stukadoor
fabrieksarbeider
Een logement met een bont gezelschap van gasten
Heilige Geeststraat 12
J. van den Berg
zonder beroep
Had een groentenwinkel aan huis en verkocht tevens op de markt Wilhelminaplein
Heilige Geeststraat 14
G. A. Konings
H. J. A. Konings
J. A. Konings
Ha. Ja. Mathijssen
smid
smid
smid
verkoopster
 
Heilige Geeststraat 16
P. A. C. van den Nieuwenhof
chef op een sigarenfabriek
Vanaf 1965 zit hier een Artiestenpension
Heilige Geeststraat 18
A. Sijkens
Th. van den Broek
fabrieksarbeider
stukadoor, schoorsteenvegers
 
Heilige Geeststraat 20
H. J. A. Jorissen
L. H. Jorissen
W. L. J. Jorissen
bankwerker
splitmeester
muziekcorrector
 
Heilige Geeststraat 22
A. van Lierop
G. Th. Janssen
J. M. H. Mausser
fabrieksarbeider
knecht in groentenzaak
automonteur
Hier komt in 1976 de zweverige boekhandel de Heremiet
Heilige Geeststraat 24
Dit zijn mogelijk nu de adressen Heilige Geesstraat 52-66; huizen oorspronkelijk uit de jaren 1880-1905, waarvan enkele nog steeds oorspronkelijk, andere verbouwd of vergroot omstreeks 1930
C. van Aalst
L. C. Zwepink
Ja. Ma. Ca. Zwepink
Wed. L. C. P. Zwepink-van Aalst
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 26
H. J. J. Quaedackers
T. H. Smits
elektricien
chauffeur
 
Heilige Geeststraat 28
C. E. Slegers
sigarenmaker
 
Heilige Geeststraat 32
J. M. Loots
Wed. G. M. J. Kok-Loots
stripper
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 34
Aa. Ha. Aa. Burghouts
Ma. E. Linders
Wed. G. L. Janssen-van de Rijt
naaister
telefoniste
pensionhoudster
 
Heilige Geeststraat 36
A. di Marco
Ao. Fautin
B. Salice
L. Tonitto
L. A. C. Kantelberg
terrazzowerker
terrazzowerker
terrazzowerker
terrazzowerker
sigarenmaker
 
Heilige Geeststraat 38
Wed. J. Wijnen-Wijn
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 40
S. Reichgelt
elektricien
 
adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Heilige Geeststraat 1
1928
J. H. Bogaars
Ja. Ca. Bogaars
boekbinder
werkster
 
Heilige Geeststraat 3
Fraaie huisjes van ±1903
A. Meulensteen
A. Ca. Ma. Kemps
fabrieksbaas
administrateur
 
Heilige Geeststraat 5
P. J. Verhagen
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 7
Gebouwd 1919, oorspronkelijk garage en woning voor de chauffeur en tuinman van A. Elias (Willemstraat 31)
J. W. Rosenbrand
chauffeur
Rosenbrand (1907, Capelle), chauffeur voor Elias, woont hier in 1970 nog steeds
Heilige Geeststraat 9
Drie lage huisjes van 1885, hoewel nr. 11 in 2005 volledig gerenoveerd wordt
J. P. Wijn
stoker
 
Heilige Geeststraat 11
C. Maas
portier
 
Heilige Geeststraat 13
W. J. van Orten
loopknecht
Wout van Orthen is bezorger voor de apotheek op de Vrijstraat
Heilige Geeststraat 15
Oorspronkelijk rij lage oude huisjes van ±1901, maar nu niet meer bestaand (behalve 19 staat er nog, nu huisnr. 17-19); hier verder open ruimte en een pand uit 1950 (na schade bombardement 1942), 21-23 worden gesloopt in 1964 resp. 1985
A. A. van de Goor
A. E. M. van de Goor
Th. van de Goor-van Valen
Ga. van de Goor
behanger
bakker
kruidenier
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 17
Aa. Ha. Rombouts
Aa. Eth. Rombouts
Ca. Ma. Rombouts
M. Rombouts
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 19
J. H. van Meurs
Aa. Ga. Tha. van Meurs
Ca. Ga. Ma. van Meurs
chef sigarenmakerij
sorteerster
sigarenmaakster
 
Heilige Geeststraat 21
H. H. Smits
fabrieksarbeider
Het gezin Smits telt 14 kinderen
Heilige Geeststraat 23
J. H. Groos & Zn.
J. J. J. M. Groos
schoenmakers
schoenmaker
 
Heilige Geeststraat 25
Oorspronkelijk gebouwd 1885, maar in 1951 en 1966 geheel verbouwd
T. van de Poel
J. Kliebisch
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 27
Huisje uit 1885, in 1921 verhoogd
H. C. J. van Litsenburg
Ma. Ga. Retera
kelner
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 29
Dubbelpand uit 1929
P. A. Driessen
werkmeester
 
Heilige Geeststraat 31
G. A. Neggers
J. Neggers
kantoorbediende
machinist
 
Heilige Geeststraat 33
 
Niet vermeld in adresboek 1934, maar rond 1932 zat hier de constructiewerkplaats van Piet Beelen (maakte o.a. brandkasten), in 1936 is het de machinefabriek Van der Hoorn
Heilige Geeststraat 35
Lange rij oude huisjes van ±1890, gesloopt o.a. voor uitbreiding drukkerij Gestel (1962) en verder in 1988; nu staan hier appartementen uit 1995 (Spijndhof)
M. H. Spaninks
fabrieksarbeider
 
Heilige Geeststraat 37
Ea. Va. de Cuijper
K. W. Rombouts
R. Tonitto
werkster
bankwerker
terrazzowerker
 
Heilige Geeststraat 39
Wed. P. Goyarts- Boven
zonder beroep
 
Heilige Geeststraat 41
M. J. van Gent
sigarenmaker
 
Heilige Geeststraat 43
Wed. Ph. J. A. van Gent-van den Bessselaar
sigarenmaakster
 
Heilige Geeststraat 45
Ch. H. Betke
J. Smids
gemeentewerkman
chauffeur
 
Heilige Geeststraat 47
B. H. J. van Til
herenkleermaker
 
Heilige Geeststraat 47-A
A. J. van Dommelen
C. van Dommelen
letterzetter
fabrieksarbeider
 
Heilige Geeststraat 49
P. Th. M. Lammers
Th. Schlotter
W. Lammers
kleermaker
machinebankwerker
schoenmaker
 
Heilige Geeststraat 51
A. Stefani
Fr. Ferrari
G. Lucchesi
M. Marino
beeldenmaker
beeldenmaker
beeldhouwer
beeldenmaker
Import uit Italië: in de winter maken ze gipsen beeldjes, in de zomer verkopen ze ijs (de ijskarretjes van La Toscane)
Heilige Geeststraat 53
M. Siemons
stukadoor
 


De Prins Hendrikstraat loopt van het Wilhelminaplein naar de Kleine Berg

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Prins Hendrikstraat 2
Hier bij de hoek Wilhelminaplein is nu een open ruimte
G. H. Brugmans
Ca. Ja. Aa. Rijnenberg
besteller
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 2-A
Ha. Ja. Eth. Bakker
winkeljuffrouw
 
Prins Hendrikstraat 4
J. L. Aarts
Ma. Ha. Aarts
La. Aa. Ca. Aarts
bouwkundig opzichter
winkeljuffrouw
stenotypiste
 
Prins Hendrikstraat 6
Fraaie huizenrij uit 1908
K.J.V en E.K. Huis

Cla. Va. Marée
Ma. Jansen
Ha. Ma. Kremers
Ma. Aa. Ja. Jongbloets
Ma. Ca. Ca. van den Berg
Ma. Ha. Ja. van der Linden
Wa. Ma. Frencken
Vereniging Margaretha Sinclair, schaften en pension voor meisjes
adjunct-commies Raad van Arbeid
verpleegster
dienstbode
onderwijzeres
zonder beroep
onderwijzeres
coupeuse bedrijfsleidster
In 1930 wordt hier het Margaretha Sinclairhuis begonnen; met plaats voor 20-24 jonge werkende meisjes; K.J.V. = Katholieke Jeugd Vereniging en E.K. = Eucharistische Kruistocht
Prins Hendrikstraat 8
K.J.V. Huis
 
Prins Hendrikstraat 10
Aa. Ma. van de Pol
Ga. Ja. Ja. Wagemans
Ma. Aa. Aa. Krootjes
kantoorbediende
winkeljuffrouw
caissière
Prins Hendrikstraat 14
N. J. Res
Fa. Ma. Peels
Ha. Aa. Peels
Ma. Ha. Pa. Thomassen
telegrafist
winkeljuffrouw
zonder beroep
directrice C&A
 
Prins Hendrikstraat 16
"Marjan"
Ca. Ja. Ma. Ca. van Vroonhoven
Ja. Ma. Ca. van Vroonhoven
schoenmakerij
zonder beroep
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 18
F. Swinkels-Pulles
F. M. Swinkels
mineraalwater- en limonadefabriek, bierhandel
limonadefabrikant
 
Prins Hendrikstraat 22
1911
W. van der Steen
procuratiehouder
 
Prins Hendrikstraat 22-A
Nu Prins Hendrikstraat 24-30, woningen uit 1925-26
The. Nie. Ae. Derrez
H. Nievaard
N. J. M. van Pelt
O. Kreuz
kantoorbediende
calculator
vertegenwoordiger
kantoorbediende
 
Prins Hendrikstraat 22-B
S. J. L. Smits
Ca. Ma. Ja. Brandel
ambtenaar N.S
kantoorbediende
 
Prins Hendrikstraat 22-C
A. H. C. van Asten
G. D. van der Linde
bloemist
agent van de Singer Mij.
 
Prins Hendrikstraat 22-D
A. Julius
kantoorbediende
 
Prins Hendrikstraat 24
Na 1938 hernummerd als huisnummer 32, gebouwd 1916
A. Klein-de Winter
A. S. Klein
H. Eijsink
W. M. de Vries
A. Margulies
veehandel
veehandel
reiziger
ingenieur
zonder beroep
Het gezin Alexander Samuel Klein (1868, Bergeijk) en Eth.P. de Klein-Winter (1864, Lith) is in 1907 in Eindhoven komen wonen, met hun enige kind (Benjamin Mozes, 1904); ze worden in de oorlog gedeporteerd en in 1943 te Sobibor en Auschwitz vermoord
Prins Hendrikstraat 26
Nu nummer 34-36, gebouwd 1910-11
L. en H. Fooij
J. Fooij
J. J. Fooij
L. S. H. Fooij
Eth. Ja. Ma. Pistoor
radio-groothandel
meester-bakker
banketbakker
kantoorbediende
kantoorbediende
In 1953 zit hier bakker Pellemans
Prins Hendrikstraat 28
A. W. Badenberg
H. W. Lewis
R. C. J. Badenberg
elektro-technicus
accountant
dynamofabrikant Helios
In 1934 "Helios", elektrische fabriek, elektromotoren en autodynamo's en "Boschdienst"verkoop van Bosch-accessoires; in 1966 zit hier de Zuid-Nederlandse Grafische Machinehandel
Prins Hendrikstraat 30
Nu huisnr. 38
H. C. van Stratum
N.V. van der Meeren en van Stratum
Ga. Ja. Vrijdag
koopman
garen import- en exportmaatschappij, garenhandel
verkoopster
De garengroothandel zit hier in 1966 nog; in 1972 café Henk Scholte, in 1975 Het Verloren Schaap, wordt in 1982 café De Spiegel en van 1987 tot 1991 café-bar Smoetz; nu woonhuis
Prins Hendrikstraat 30-A
Hoek Smitsstraat; nu hier appartementen uit 1982
"Betax"
Fa. H. van Beckhoven
Excelsior
H. C. A. van Beckhoven
J. H. de Wolf
P. J. A. Lazaroms
W. A. Kerkhofs
taxi-ondememing
luxe autoverhuurinrichting
reisbureau
garagehouder
operateur monteur
chauffeur
chauffeur
Garage Excelsior; de taxi-ondernemer rekende in 1934 5 cent per kilometer.
In 1953 en 1966 zit hier reisbureau touringcentrale Jacques van Dijk
Prins Hendrikstraat 30-B
E. H. J. M. Janssen
kantoorbediende
 
Hier zijstraat de Smitsstraat
Prins Hendrikstraat 30-C
Nu de adressen Prins Hendrikstraat 44-46, hoek Smitsstraat, gebouwd 1925
Verkoopcentrale der N.V. Unielever
H. J. C. Peeters

boekhouder
 
Prins Hendrikstraat 30-D
J. W. M. Hooijen
koopman
 
Prins Hendrikstraat 30-E
Gebouwd ±1920, nu huisnrs. 48-52, witgekalkt en aan de onderzijde winkelpui
P. A. Schendeler
Aa. Ja. Kuypers
leraar
dienstbode
Paatje Schendeler (1878-1953) was van 1919-1936 leraar Aardrijkskunde aan het Joriscollege en een landelijke autoriteit en voorvechter van het Esperanto
Prins Hendrikstraat 32
A. G. H. Smit
Fa. Gebr. Swinkels
Th. Damen
tekenaar
aannemers van stukadoorwerken
vertegenwoordiger
 
Prins Hendrikstraat 34
C. Swinkels
P. C. Swinkels
stukadoor
stukadoor
In 1953 en 1966 hier garage Pennings, 1975 garage Meurkens, in 2011 nog steeds garage (het Autohuis)
Prins Hendrikstraat 36
1924, nu Prins Hendrikstraat 54
P. L. van Hemmen
koopman
In 1934 en 1952 afbetalingsmagazijn de Rotterdamse Goederenhandel (kleding); in 1990 zit hier het C.O.C. Eindhoven
Prins Hendrikstraat 38
Later huisnummer 56
C. E. Münckmeijer
C. P. M. van den Wildenberg
advocaat
kleermaker
Karel v.d. Wildenberg had ook een verf- en tetricheerinrichting (voor het ontvlekken)
Prins Hendrikstraat 40
Groot dubbelpand, later huisnummer 58-60
C. J. van Hoof
F. C. L. van Hoof
H. J. Wa. van Hoof
L. W. C. van Hoof
Aa. Wa. Ca. van Hoof
Pa. Ma. Princen
Wed. L. van Hoof-Princen
schoenmaker
hoofdagent Eindhovensch Dagblad
boekhouder
goudsmid
winkelbediende
fabrieksarbeidster
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 42
Luchtvaartclub
H. A. A. Berkvens
H. C. J. Verstappen
J. M. Uppenkamp
J. N. van Breukelen
P. J. Maagdenburg
W. J. van Berge
E. Ea. Louwers
Eindhovense jeugdcorresp.
bankemployé
onderwijzer
winkelbediende
kantoorbediende
leraar M.O
instrumentmaker
pensionhoudster
 


De oneven nummers:

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Prins Hendrikstraat 1
Hoek Wilhelminaplein, bovenwoning uit 1904
H. J. C. Kamsteeg
Wed. J. van de Kamp-de Bruijn
kantoorbediende
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 5
1913
J. Coopmans

J. Ph. M. Coopmans
kerkelijke kunst; priesterbenodigdheden, was en waskaarsen
winkelier
 
Prins Hendrikstraat 7
Fraai dubbelpand 1910
C. A. J. G. Schuffelen
P. Schuffelen
employé
leraar ambachtsschool
 
Prins Hendrikstraat 9
H. M. M. Bruning
magazijnbediende
 
Prins Hendrikstraat 9-A
Panden uit 1922 en ±1952 (bomschade?), nu huisnrs. 11-17
R.K. Begrafenisondememing
G. W. de Vos
P. J. de Vos
W. G. F. Luyten

directeur R.K. Begrafenisonderneming
kantoorbediende
verkoper C&A
 
Prins Hendrikstraat 9-B
J. J. Hartogs
directeur exportslagerij
Joods echtpaar Jacques Jozef Hartogs (1882, Hees, Gelderland) en Johanna Schwarz (1909, Dinxperlo), kinderloos; de man overleeft de oorlog, de vrouw overlijdt in 1944 in Eindhoven, ondergedoken
Prins Hendrikstraat 9-C
J. Degner
R. Kuran
M. Fichter
gereedschapmaker
mechaniker
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 9-E
M. Lamers
elektro-technicus
 
Prins Hendrikstraat 11
1912, nu adres Pr Hendrikstraat 19, met ontsierende bovenetage
Chr. P. J. A. van Houts
M. J. P. C. van Vroonhoven
Eth. Bastiaanse
Ga. Ha. van Houts
schilder
schoenmaker
dienstbode
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 13
Nu huisnrs. 21-25, mooie huizen uit 1909-1912
F. P. van Moll
behanger en stoffeerder
 
Prins Hendrikstraat 15
H. J. M. van Amelsvoort
handelsagent
Hij handelt in papierwaren, touw, koek- en beschuitzakken, rollen papier voor toonbankapparaten
Prins Hendrikstraat 17
L. H. Manders
fotograaf
Fotobureau en lichtdrukkerij Leo Manders was in 1910 begonnen als maker van grafmonumenten en marmer
Prins Hendrikstraat 19
Hier is nu een openruimte; een verbindingsweg met de Heilige Geeststraat
J. F. M. de Natris
W. G. de Natris
patissier
procuratiehouder
 
Prins Hendrikstraat 21
Nu hier op nr. 29 een naoorlogs pand
H. Wertheim & Zn.
H. Wertheim
Wed. J. Wertheim-Cohen
tabaksagenten
makelaar in tabak
zonder beroep
Weduwe Estella Cohen-Wertheim (1883) met haar kinderen Elias (1920), Herman (1912, handelaar tabak) en Emilie Emma (1909, secretaresse bij Philips) komen in de oorlog om; Emilie deed verzetswerk en sterft in Kamp Vught; naar haar is een laan in de Verzetsheldenbuurt in Acht vernoemd; Hermans vrouw en zoon Jaap overleven de oorlog
Prins Hendrikstraat 23
±1910, nu nr. 31 (29A-D), de etalage is vervangen door een lelijke moderne entree en de gevel is gewit
E. H. L. Coppen
H. L. van Gessel
Ca. Ca. van Laarhoven
Wed. P. J. L. Coppen-Dirks
bakker
opzichter tekenaar
dienstbode
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 25
Huizen uit 1906, nu adressen Prins Hendrikstraat 33-41
I. de Wit
grossier
Joods echtpaar Isidor de Wit (1890), zoon van een dan in Eindhoven gevestigde winkelier, en Beletje Rosenfeld (1899, Amsterdam), met enig kind Rosette Flora (1922); alle drie overleven ze de oorlog
Prins Hendrikstraat 27
C. J. A. de Vet
J. B. Reijers
kelner
hotelchef
Rond 1980 zit hier het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
Prins Hendrikstraat 29
H. E. A. de Beer
J. J. de Beer
Aa. Aa. Ma. Raijmakers
architect
bouwkundige, taxatie onroerend goed
ambtenaresse bij de Raad van Arbeid
 
Prins Hendrikstraat 31
A. J. ter Haar
J. J. Schellings
koopman (meubelhandel)
kantoorbediende
 
Prins Hendrikstraat 33
A. J. M. Koolen
A. Koolen
Je. Lammerts
P. A. Groot
lichtdrukkerij
fotograaf
tekenaar kadaster
kantoorbediende
 
Prins Hendrikstraat 35
Gebouwd 1910, sinds 1938 nrs. 43-45
D. Monnickendam
Wed. J. Wijnbergen-Levano
musicus
zonder beroep
Het joodse echtpaar David Monnickendam (1896, Antwerpen, 1919 naar Eindhoven gekomen) en Rosalie Wijnbergen (1901, Eindhoven) en hun 2 zonen Jacques Albert (1922) en Albert Freddij (1923) wonen op dit adres sinds 1933; Jacques Albert gaat bij de marine en dient op opleidingsschip Pollux; hij wordt 1945 in Dachau door de moffen vermoord; de andere drie overleven de oorlog
Prins Hendrikstraat 37
F. C. van Trigt
D. A. de Korte
hoofdinspecteur levensverzekering en assuradeur
vertegenwoordiger
Tevens dreef Van Trigt in 1934 het Eerste Eindhovensche Gelukskantoor (voor loterijen); als er een prijs van 10.000 gulden wordt gewonnen is dat krantennieuws
Prins Hendrikstraat 37-A
Gebouwd 1924, nu huisnrs. 47-51
J. A. Keij
J. D. Brandt
K. de Wijk
employé
tekenaar
zonder beroep
Keij was penningmeester van tennisclub de Heikneuters
Prins Hendrikstraat 37-B
C. van Oosterom
pensionhouder
 
Prins Hendrikstraat 37-C
D. Klaver
M. H. Siebels
S. E. Siebels
B. Siebels
tekenaar Kadaster
colporteur
agent van politie
zonder beroep
 
Prins Hendrikstraat 37-D
Gebouwd 1933, nu huisnr. 53
H. B. Th. M. Hoppenbrouwers
onderwijzer
In 1959 pension JCM v Oirschot
Prins Hendrikstraat 39
Twee panden uit 1915-16, sinds 1938 Pr Hendrikstr 55-57
J. L. P. M. van Dijck
zonder beroep
Hier woonde schrijver/ kunstenaar/ leraar Karel Vermeeren in 1966
Prins Hendrikstraat 41
H. de Jongh
mr. H. Mendel
koopman
advocaat
Henri de Jongh (1888, Eindhoven), gehuwd met Emilie Mendel (1897, Coesfeld); het joodse echtpaar overleeft, met zoon Hans (1921), de oorlog.
In 1975 is op dit adres de abortuskliniek van Stimezo, tot 1990


De St. Catharinastraat is een vriendelijk straatje dat loopt van het Wilhelminaplein naar de Kleine Berg.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
St Catharinastraat 2
Pand van architect Kooken, 1906
P. J. Bockholts
leraar ambachtsschool
In 1959 het adres van deurwaarder Harends, rond 1980 zit hier tandarts Ch. van de Velde
St Catharinastraat 4
A. M. Noach
kantoorbediende
Abraham Mozes Noach (1893, procuratiehouder bij Philips) wordt met zijn vrouw Ester Grietje Cohen (1893) en hun 2 oudste kinderen Max en Jules in de oorlog opgepakt en ze sterven in Duitsland; hun 2 jongste kinderen Roseke en Hans overleven de oorlog.
In 1951 is op dit adres Pension Sunny Home, in 1964 hotel Sunny Home
St Catharinastraat 6
De voormalige ambachtsschool (1906) wordt gesloopt en in 2004 vervangen door een complex appartementen met (schijnbaar) dezelfde gevel
M. R. Lievaart
directeur
 
St Catharinastraat 10
Ambachtsschool
directeur J. A. L. Boumans
Later, tot 1990, de Eerste Technische School, LTS De Gender; daarna een dependance van Scholengemeenschap De Burgh
Hier ligt de zijstraat de Anna van Egmondstraat
St Catharinastraat 12
Hoek Anna van Egmondstraat, 1907
Wed. J. H. Haekens-Allertz
Instituut voor Jicht- en Rheumatieklijders
zonder beroep
 
St Catharinastraat 14
Wed. J. H. Monen-Driessen
zonder beroep
 
St Catharinastraat 16
P. H. Stals
ambtenaar bij de Raad van Arbeid
Stals woonde hier in 1966 nog altijd
St Catharinastraat 18
Een rij nog altijd zeer fraaie herenhuizen, gebouwd 1905; zou in aanmerking moeten komen voor de status van monument
J. Akkerman
Th. van Bokhoven
employé Philips
assuradeur
 
St Catharinastraat 22
A. A. P. Harends
J. J. van Belkom
Ca. Ma. Aa. Kessel
Ma. Wa. Ca. van den Hoven
C. van Bellekom
waarnemend deurwaarder
deurwaarder
zonder beroep
dienstbode
zonder beroep
Harends wordt in 1934 benoemd tot deurwaarder in Den Bosch
St Catharinastraat 24
C. M. W. E. Werrelmann
D. A. Timmermans
handelsagent
kantoorbediende
 
St Catharinastraat 26
J. A. H. Faesen
bankbediende
In 1959 de woning van de vermaarde organist Hub Houët
St Catharinastraat 28
G. J. M. Weijtens
administrateur
Later woonhuis van H Jeurissen, leraar klassieke talen
St Catharinastraat 30
A. J. H. Wouters
sigarenfabrikant
 
St Catharinastraat 32
P. W. Vennix
procuratiehouder
Vennix woont hier in 1966 nog altijd
St Catharinastraat 34
P. J. van de Ven
administrateur
 
St Catharinastraat 36
F. J. C. Saanen
J. H. Saanen
J. M. C. Saanen
kantoorbediende
kleermaker
kantoorbediende
 
St Catharinastraat 38
Hoekpand Oranjestraat, 1905
P. A. van de Kerkhof
hoofdinspecteur ener levensverzekeringsmaatschappij
 
St Catharinastraat 40
C. J. Oosterholt
H. H. A. van der Wielen
He. Wa. Ha. Ma. Wielen
directeur gemeentebedrijven
fabrikant
winkeljuffrouw
 
Hier ligt de zijstraat Oranjestraat
St Catharinastraat 42
Pand op de hoek van de Oranjestraat, 1924
Ae. A. J. Ven
L. F. M. van Rooij
O. Figge
Dr. Ma. Ha. Aa. Ja. van Vlijmen
employé
verzekeringsagent
handelsreiziger
schoolarts
 
St Catharinastraat 44
Rijtje anno 1924
A. C. M. Claassen
A. G. J. Moonen
afdelingschef
kantoorbediende
 
St Catharinastraat 46
Ela. Aa. Ma. Glaudemans
Wed. H. A. Glaudemans-de Groot
directrice R.K. Openbare Leeszaal
zonder beroep
Mejuffrouw Bets Glaudemans was in 1925 benoemd als de eerste gediplomeerde directrice van de bibliotheek
St Catharinastraat 48
J. Ch. M. Basart
R. Hazelhoff
Ra. Cha. Ma. Moonen
laborant
boekhouder
afdelingschef Philips
 
St Catharinastraat 50
Hier lag ooit een landbouwschuur; aangekocht door huisjesmelker Learbuch die hier in 1930 een woningcomplex liet bouwen.
Tegenwoordig zijn dit de huisnummers 50-60
L. Fr. van Brunschot
zonder beroep
 
St Catharinastraat 50-A
Frans P. F. Wiegant
W. A. A. Wiegant
E. Ja. Aa. Ma. Wiegant
Ma. Aa. Ga. Wiegant
tabakshandelaar
kantoorbediende
verpleegster
onderwijzeres
 
St Catharinastraat 50-B
H. T. Spierings
L. H. T. Spierings
W. J. Spierings
kleermaker
kantoorbediende
kantoorbediende
 
St Catharinastraat 50-C
A. W. J. Floris
reiziger
In 1934 het adres van de groothandel in chocola en suikerwerk van Floris-Reijner
St Catharinastraat 50-D
B. Varekamp
J. Varekamp
reiziger
reiziger
 
St Catharinastraat 50-E
F. van Vlijmen
A. van Vlijmen
kantoorbediende
zonder beroep
Het oudere joodse echtpaar Andries van Vlijmen (1866, Den Bosch), pepensioneerd handelaar in kalveren, en Marianne van Epstein (1871, Goch) wordt in de oorlog naar Westerbork getransporteerd vanwaar ze in 1943 op transport naar Sobibor gaan om daar bij aankomst te worden vergast
St Catharinastraat 52
Op de hoek met de Willem de Zwijgerstraat, nu adres Catharinastraat 62-64, gebouwd 1927
André J. M. van Bergeijk
J. J. W. Koekenbier
reclametekenaar, binnenhuis-architect
winkelbediende
Rond 1980-1990 J. van Vugt, antiek
St Catharinastraat 54
H. J. Beelen
P. J. M. Beelen
smid
koopman
 


De oneven huisnummers:

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
St Catharinastraat 1
1906, hoek Wilhelminaplein
P. J. Rabbinowitsch
translateur
Paul Jeeda Rabbinowitsch (1892, Amsterdam, geen jood), 1 dochter van zijn eerste, in 1926 overleden eerste vrouw, hertrouwt in 1932 en krijgt nog 3 kinderen; hij woont hier in 1966 nog steeds en doet vertalingen Frans, Duits, Engels, Spaans en Russisch
St Catharinastraat 3
Rijtje uit 1915-1918
M. A. Berger
Ca. Ja. Ja. Jos
Ga. Aa. van Valkenburg
Wa. de Laat
Wed. A. Nijssen-Buschhaus
koopman
stenotypiste
kantoorbediende
dienstbode
zonder beroep
 
St Catharinastraat 5
J. G. H. E. Bogers
Eth. Kamps
koopman
dienstbode
 
St Catharinastraat 7
G. A. Poort
J. Kragt
J. Kragt
W. J. A. Jagtman
kantoorbediende
timmerman
kantoorbediende
inspecteur verzekering
 
St Catharinastraat 9
Monumentaal pand uit
1907 (nu 9A-11)
G. Geenen
G. &. Ir. C. G. Geenen
architect en leraar M.O.
bouwkundig ingenieur en architecten
In 1959 een advocatenkantoor (Athmer)
St Catharinastraat 11
Dordrechtsche Goederenhandel
A. de Vos
W. Passier
J. Burger
agent assurantiën
metselaar
Burger heeft er een 'afbetalingsmagazijn'
St Catharinastraat 13
Het ziet er uit als een rij van 5 woningen maar werd in 1918 gebouwd als tijdelijke schoolvoorziening
Raad van Arbeid
 
De als schoolwoning ontworpen panden van gemeentearchitect Kooken zijn nooit 5 aparte woningen geworden; eerst tot 1924 gebruikt voor de huisvesting van het Joriscollege en Catharinalyceum; de bouw was niet erg degelijk, door de slechte ventilatie rotten de vloeren en een leraar wiskunde zakte tijdens de les door de vloer. Na 1924 heeft het gediend als Arbeidsbureau, Sociale Dienst (1953) en later als Muziekschool (tot 1980); daarna wordt het geheel verbouwd tot 23 appartementen voor huisvesting voor jongeren (in 1982 opgeleverd)
St Catharinastraat 15
Vier huizen door aannemer E. Dudok (Geldrop) in 1934 gerealiseerd
 
 
 
St Catharinastraat 17
J. H. Martens
N.V. Voc
chauffeur
handel in varkens, varkensvlees en spek, kantoor
 
St Catharinastraat 19
T. J. van Soest
commies Raad van Arbeid
 
St Catharinastraat 21
A. Th. Croes
H. de Mos
architect
instrumentmaker
Tot 1960 pension van de Vin, tot 1984 Huize Corina
Hiertussen bevindt zich de Smitsstraat
St Catharinastraat 23
Hoekpanden Smitsstraat, gebouwd 1911
A. F. A. Piederiet
A. G. J. M. Marijnissen
A. H. Koster
L. G. Koster
M. H. A. van Noort
Wed. N. J. Koster-van Well
tekenaar kadaster
kantoorbediende
etaleur
kok
assuradeur
zonder beroep
 
St Catharinastraat 25
J. P. C. Acht
P. J. C. van Acht
Ia. Aa. Ma. van Acht
Wed. P. J. van Acht-Verhuijzen
filmoperateur
draaier
pakster
zonder beroep
 
St Catharinastraat 27
A. A. van Loon
kleermaker
 
St Catharinastraat 29
Rij oude werkmanshuisjes, gesloopt en hier wordt in 1984 een flatcomplex opgeleverd (nu huisnrs. 31-61)
T. A. Spierings
schilder
Foto van deze huisjes in 1977 kort voor de sloop.
Waar de vishandel van 1934 zat, vinden we in 1964 de bier- en limonadehandel van v. Brussel-Ronken en in 1975 cafetaria 't Vosje
St Catharinastraat 31
A. H. van den Broek
J. van den Broek
Wed. J. Heijmans-Smits
fitter
koetsier en besteller
zonder beroep
St Catharinastraat 33
J. E. E. Bult
vuurwerker
St Catharinastraat 35
Th. H. Taabe
besteller posterijen
St Catharinastraat 37
Aa. Eth. van Loon
zonder beroep
St Catharinastraat 39
L. M. Langenhuijsen
M. Th. Langenhuijsen
controleur
machinist
St Catharinastraat 41
L. Th. H. A. Barette
koopman in bouwmaterialen
St Catharinastraat 43
Nabij de hoek Kleine Berg, nu hier nieuwe flat uit 1984 (nrs. 63-93)
IJmuider Vischhandel
L. V. van der Nap

vishandelaar


De Smitsstraat is een korte verbinding tussen Prins Hendrikstraat en Catharinastraat. Genoemd naar de Eindhovense burgemeester Smits (1823-1898).

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Smitsstraat 2
Hoek Prins Hendrikstraat, hier staat nu een pand uit 1982
J. T. Kosterman
kantoorbediende
 
Smitsstraat 4
F. H. C. Baijens
zonder beroep
 
Smitsstraat 1
Rijtje onder- en bovenwoningen in 1921 gebouwd
J. A. J. van Lit
kelner
 
Smitsstraat 3
Fa. P. J. Magnin & Zn.

P. J. Magnin
Ja. Fa. Magnin
makers van 1e klasse luxe- en orthopedisch schoenenwerk
schoenmaker
telefoniste
 
Smitsstraat 5
Ba. Wijnbergen
Sa. Polak
onderwijzeres
huishoudster
 
Smitsstraat 7
J. C. Vogels
reiziger
 
Smitsstraat 9
J. A. Post
W. Smits
A. C. Smits
sigarenmaker
taxichauffeur
zonder beroep
 
Smitsstraat 11
H. Geraerts
houtkoopman
Geraets heeft een parketvloerenfabriek en fijnhouthandel Slavonia
Smitsstraat 13
J. Goudsmit
tabaksagent
Het joodse echtpaar Jacob Goudsmit (1889) en Marianna Stodel (1888) had zich hier met hun 4 kinderen in 1926 vanuit Amsterdam gevestigd; ze duiken in 1942 onder, maar tevergeefts: het echtpaar wordt in 1943 in Sobibor vergast; de inmiddels gehuwde zoon Leendert (1914) en dochter Celine (1916) sterven in 1945; de nog thuiswonende Lena (1916) en Abraham (1925) overleven de oorlog
Smitsstraat 15
H. L. H. van de Loo
horlogemaker
 
Smitsstraat 17
Gebouw van de Normaalschool, uit 1918
Muziekschool
W. A. van den Nieuwenhof

conciërge
In 1934 is het gebouw gereed gemaakt een gesubsidieerde gemeentelijke Muziekschool.
Tegenwoordig het Veteranenhuis, in 1975 vonden we hier het Instituut Maatschappelijk Welzijn en het Kath. Bureau Huwelijksvoorlichting

De Oranjestraat is een kort straat je tussen Catharinastraat en Anna van Egmondstraat. In 1944 waren de huizen hier nog altijd niet op riolering aangesloten!

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oranjestraat 2
Rijtje woningen uit 1919
H. Couwenberg
schoenmaker
 
Oranjestraat 4
A. van Loon
steendrukker
 
Oranjestraat 6
A. Wijnhoven
A. C. Wijnhoven
A. W. G. Seegers
sigarensorteerder
chauffeur
handelsagent
 
Oranjestraat 8
S. C. Klompenhouwer
hulp-wisselloper
 
Oranjestraat 10
J. B. M. Berings
kantoorbediende
 
Oranjestraat 12
H. W. Lucassen
kleermaker
 
Oranjestraat 14
C. J. Retera
J. Bult
Wed. J. R. A. Bult-Retera
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
 
Oranjestraat 16
A. van Rossum
T. Apon
magazijnbediende
zonder beroep
Dit pand wordt in 1934 voor 4200 gulden te koop aangeboden
Oranjestraat 18
Tweekappertje uit 1922
J. C. van Dongen
leraar nijverheidsonderwijs
 
Oranjestraat 20
P. J. G. Peeters
Pa. Pa. Kranenbroek
leraar ambachtsschool
dienstbode
 
Oranjestraat 22
1924, hoek Catharinastraat
J. A. B. Danser
kantoorbediende
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Oranjestraat 1
Schoolgebouw uit 1907
Ned. Herv. school voor L.O.
 
Nu zit hier vluchtelingenwerk
Oranjestraat 3
Oude huisjes uit 1905
A. P. H. Baghuis
J. L. Baghuis
L. P. J. Baghuis
monteur
stoffeerder
kantoorbediende
 
Oranjestraat 5
H. H. C. Vaessen
W. van Kilsdonk
kantoorbediende
melkslijter
 
Oranjestraat 7
G. H. Tiecke
Ga. Ma. Tiecke
Ja. Ma. Tiecke
kantoorbediende
borduurster
borduurster
 
Oranjestraat 9
J. P. C. Roosenthaler
sigarenmaker
 
Oranjestraat 11
H. A. van Vlijmen
schilder
 
Oranjestraat 13
C. P. Toffolo
P. Toffolo
Q. L. Toffolo
S. Toffolo
T. Toffolo
terrazzowerker
betonwerker
terrazzowerker
terrazzowerker
terrazzowerker
Fa. P. Toffolo, terrazzo- en mozaiekwerken, zit er in 1959 nog
 
Hier wordt in 1935 gebouwd aan de woningen 15-19


De Egmondstraat is een kort zijstraatje van de Catharinastraat naar de Mauritsstraat. Tegenwoordig is de straatnaam Anna van Egmondstraat, om duidelijk te maken dat het niet gaat om een plaatsnaam of om de Graaf van Egmond, maar om een persoon uit het Oranje-Nassauhuis.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Egmondstraat 2
Hier is in 2004 een nieuw woningcomplex verrezen (herbouw Ambachtsschool, Charlotte van Bourbonhof en ombouw Textielschool)
H. J. van Laarhoven
conciërge ambachtsschool
Foto toont de conciergewoning
Egmondstraat 4
Textielschool
 
Foto van de toen nieuwe textielschool, eind 1933 geopend door de minister van Onderwijs; er waren er toen 110 leerlingen, 23 weefgetouwen en 7 voorbereidingsmachines; na het 2-jarige lagere textielonderwijs konden de 14-15 jarigen aan de slag als hulpwever en daarnaast was er nog een 3-jarige vervolg-avondcursus


3 De Bergen


De Bergen is oorspronkelijk een gebied van een hoger gelegen zandrug tussen de Gender en de Dommel. Hier buiten de stadswal van Eindhoven lag van oudsher al een woonbuurt.

De Kleine Berg verbindt de oude stadspoort aan het eind van de Vrijstraat met het begin van de Hoogstraat.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Kleine Berg 2
Hier op de hoek met de Willemstraat komt omstreeks 1938 een groot nieuw winkelpand
Café De Posthoorn
Aa. Pa. Roost
Relens-van Gardinge
dienstbode
 
Kleine Berg 4
P. J. Relens
W. P. J. van Hirtum
monteur
magazijnmeester
Tevens had Relens hier een snoepwinkel, die sluit in 1935
Kleine Berg 6
J. H. Koop
Ja. Ma. van den Brand
winkelier en conducteur
dienstbode
 
Kleine Berg 8
Nu een modern pand
N.V. Eindhovensch Meubelhuis
J. den Dunnen
N.V. Duvo
Ca. Ga. Willemsen

koopman
handelsmaatschappij
zonder beroep
Hier in 1934 de N.V. Eindhovens Meubelhuis, in 1961 verbouwt Den Dunnen zijn zaak en in 1966 nog steeds woninginrichting N.V. Den Dunnen; in 1985 Mary Holland, muziekinstrumenten
Kleine Berg 10
Winkel/ woning van 1931
H. M. J. M. Roolant
J. Roolant & Zn.
L. W. M. Roolant
Wed. J. H. F. Roolant-Rombouts
boekhouder
brood-, beschuit- en kleingoedbakkerij
bakker
winkelierster
De bakkerswinkel werd in 1901 geopend; in 1966 nog bakker Roolant; in 1975 tot 1983 chinese toko Tak Kee, in 1985 kapsalon Trend Hair, in 1999-2007 Thais restaurant, in 2010 restaurant Wiesen
Kleine Berg 12
Hier nu een winkelgebouw van ±1967; in 1934 was deel van de bedrijvigheid hier op het achterterrein gevestigd
N.V. Kever-Barette
J. H. Barette-Kever
Ea. Aa. Aa. Barette
Wed. J. G. de Vries-Barette
steenhouwerij en natuursteenhandel
steenhouwerij
eigenares steenhouwerij
zonder beroep
Kever-Barette stopt in 1942, tot 1957 steenhouwerij Fa. Bom.
In 1959 Eindhovens Dagblad
Kleine Berg 12-A
Eerste Eindhovensche Electr. Tabakskerverij en -Pletterij, v/h Ed. Schröder
E. G. J. Schröder
Ma. Ca. de Leest
Fa. de Wit & Hijmans; stoomtabak-, snuif- en sigarenfabriek

tabaksfabrikant
dienstbode
 
Kleine Berg 12-B
J. F. Bosbach
draaier
 
Kleine Berg 12-C
Firma J. G. van Rijsingen & Co.
houtindustrie, ladderfabriek, huisvlijtartikelen, timmerhout, houtbewerkingsfabriek
 
Kleine Berg 14
Gebouwd 1929, nu de nrs. 12A-16
J. van den Bogert-Quirijns
H. Fr. Hertogs
Aa. Pha. Geenen
groentenkoopman
koopman
chef-linnenmaakster
Bogert-Quirijns ook nog tot in 1957; van 1940 tot 1989 kleding B.G. van der Schoot, in 1990 kunsthandel Beckers, in 2011 Docters Art
Kleine Berg 16
Hotel-Café De Sport
Wed. M. J. de Zeeuw-Duitsman

caféhoudster
Van oudsher het clubcafé van voetbalclub EVV; Nard en Cor de Zeeuw zijn goede voetballers; in 1938 verhuist de club naar café Giesbers aan de Grote Berg; tot in 1981 nog steeds De Sport; in 1986 en in 2011 nog steeds grand café Berlage
Kleine Berg 18
Winkelpanden uit 1918; de gevel van nr. 18 is in 2006 ingrijpend vernieuwd
"De Kroon"
Ha. Aa. Jansen
filiaal (kruidenierswaren)
slager
Filiaal van de kruidenierszaak aan de Kerkakkerstraat, in 1934 geopend; in 1975 vinden we hier sexboetiek Venus, in 1990 is het Venus Fashion tot 2006; daarna Spoon (eten)
Kleine Berg 18-A
M. A. Bell
fruithandelaar
Kleine Berg 18-B
"De Smaak"
Fa. v.d. Laar-Beks
J. van de Laar
koloniale warenhandel

winkelier
In 1936 als een pyromaan in Eindhoven actief is, breekt brand uit in de kruidenierswinkel en wordt een deel van de bovenverdieping vernield door vuur; in 1953 hier drogisterij De Vergulde Gaper, in 1959 verfhandel Hooijen, in 2001 nog (inmiddels nr. 20 geworden). In 2005 wordt het Boss kleding
Kleine Berg 20
Centrale Vleeschhal, N.V. Wijnbergen's Fabrieken
J. P. van Kollenburg

 
slager
Hier vinden we in 1966 (toen huisnr. 22) nog altijd slager van Kollenburg & Zn; in 2001 uitzendbureau Eksakt, in 2006 Luba, in 2010 Sonar mode
Kleine Berg 24
1918
A. C. Smulders
vertegenwoordiger

Kleine Berg 26
Twee monumentale panden. uit 1879 resp. 1883
"Turmac" Turkish Macedonian Tobacco Company
F. W. Schram
Pa. Eth. Kwistjens
depôt

reiziger
dienstbode
In 1964 bar Golden Rice, tot 1970 op nr. 28 Golden Rice, Chinees-Indisch eten.
In 1975 op 26 bodega Gilbert, tot 1985 VIPS, in 1985 café Gay Palace, in 1987 café Troost tot 1995, in 2001 en 2011 De Baron
Kleine Berg 28
Gestel & Zn.
D. Gestel
lithografische kunstinrichting
steendrukker
Gestel en Zn. blijft hier nog tot 1987 gevestigd; dan heeft men maar liefst 105 personen in dienst en ze verhuizen naar een bedrijventerrein; hier komt dan Oreade (electronica) en vanaf 1989 boekhandel de Heremiet.
Kleine Berg 30
Fraai dubbelpand uit 1907 van gele steen
W. J. van der Schoot
ijzerhandelaar
Tilburger W. van der Schoot was hier in 1907 met zijn ijzerwinkel begonnen; nadien bouwt hij een nieuwe zaak aan de overzijde (nr. 45-47); in 1990 en 2009 hier Memory Music
Kleine Berg 32
W. Bodar
rijwielhandelaar
Fietsenzaak Bodar sluit in 1948. In 1979 sluit hier de Maazelberg, in 1980 D'auw Knip. Café Bommel in 1982 en in 2011 nog steeds
Kleine Berg 34
Hier op de hoek Heilige Geeststraat verrees in 1937 een groot nieuw pand
F. J. Wolters
J. van der Meulen
L. A. H. Wolters
Aa. Ma. Verberne
architect
kantoorbediende
chemisch assistent
dienstbode
In het nieuwe pand o.a. Van Nelle, Eterna House, B1 sexshop, USA shop, Javaans eetcafé, enz.
Hier bevindt zich de zijstraat Heilige Geeststraat
Kleine Berg 36
Hoekpand wonen/ winkels, gebouwd 1919
W. A. van der Heijden
Ea. Aa. Manders
Wed. A. H. Manders-Mennen
grossier in sigaren en sigaretten
fabrieksarbeidster
zonder beroep
In 1953 W. v.d. Heijden & Zn., chocolade en suikerwerken, tot 1955; in 1975 cafetaria Cockery Counter tot 1981 of 1989, in 1990 een shoarma grillroom Aladin die er in 2011 nog steeds is
Kleine Berg 38
F. M. E. Basten
P. J. M. Basten
P. P. Basten
kantoorbediende
koopman
gereedschapmaker
In 1953 groentenzaak van J. Jansen, in 1959 tot 1968 groentewinkel Het Herohuis, in 1975 kunsthandel Rembrandt, in 1980 surfschool v.d. Biggelaar, in 1990-2004 een eetcafé (Babadag, Bert), in 2009 Heijmans Italiaanse delicatessen
Kleine Berg 40
Basten-van Bakel
Fr. Haan
H. Schuche
J. P. Haan
P. Haan
Aa. Pa. Haan
handel in binnen- en buitenlands fruit
bankwerker
elektricien
winkelier (lederwaren en reisartikelen)
bankwerker
winkeljuffrouw
In 1953 "Haan" sportartikelen; in 1970 sluit zaak Haan-de Lepper; in 1975 Boetiek Elise tot 1984, in 1990 relax kiosk Elise tot 2001, daarna allerlei eten (Orient Express, de Drie Kroontjes, Antep, Take a Wok)
Kleine Berg 42
Nieuw pand, 1977
E. W. C. van Buul
correspondent
In 1953 "Janwiel", Eerste Eindhovense Schoenreparatie, tot 1955; in 1959 De Helmondse Courant en weekblad Groot Eindhoven. In 1975 sluit hier de zaak van W.M. Goossens; na 1977 komt kunsthandel Rembrandt in het nieuwe pand
Kleine Berg 44
Mooie woningen uit 1906
J. Wertheim
M. M. de Vries
koopman
zonder beroep
Hier zit later lange tijd Instituut Spoorenberg, vertaalbureau, tot omstreeks 2005 als er een antiekzaak komt (Côté Nord)
Kleine Berg 46
B. Blomhoff
B. Blomhoff-Levano
M. Wertheijm
Ha. Ma. Cuppens
Pa. Beekmans
koopman
in manufacturen
koopman in manufacturen
dienstbode
dienstbode
Zaak Blomhoff-Levano sluit in 1940; Regina Levano overlijdt in 1941 in Eindhoven, nog voor de deportaties, de joodse Bernard Blomhoff overleeft de oorlog.
Ook de familie Meijer Wertheim overleeft de oorlog; de zaak Salomon Wertheim sluit hier in 1963
Kleine Berg 48
A. F. M. Raijmakers
P. J. Retera
journalist
bakker
Raijmakers is een door de wol geverfde krantenman, die in 1942 ontslagen wordt, omdat hij weigert bij de propagandaberichten de toevoeging "men verzoekt opname van NSB-zijde" weg te laten; na de oorlog wordt zijn gedrag alsnog negatief beoordeeld, hij zou toen het erop aankwam te veel hebben geschipperd.
In 1952 stopt de zaak van P. Retera; in 1959 het adres voor bladen als Margriet, Donald Duck en Revue. In 1975 vinden we op dit adres Le Vignoble, wijnhandel tot 1978, in 1980 en 1992 sportzaak Jos Renirie, in 2001 en 2011 kinderboeken de Boekenberg
Kleine Berg 48-A
P Retera
bakkerij
Kleine Berg 50
Hier nu nieuwe appartementen uit 1987
Latour-Penning
C. Buis
Th. J. Latour
timmerman
coupeur, herenkleermaker
timmerman
Foto van het hoekpand in 1985 kort voor de sloop.
Foto van de oudere situatie
Kleine Berg 50-A
J. C. H. Stoetzer
R. lndra
kelner
kantoorbediende
Hier de zijstraat de Prins Hendrikstraat
Kleine Berg 52
1926, huisje met trapgevel in de Anton Pieckstijl van architect Cor Roffelsen, op de hoek Prins Hendrikstraat
A. Boevink
A. E. Kokschoorn
A. T. C. Pijnenburg
L. A. M. Schippers
M. Pijnenburg
W. Witteveen
instrumentmaker
onderwijzer
employé
assistent accountant
timmerman
kantoorbediende

Kleine Berg 52-A
De sigarenfabriek van Hoppenbrouwers bevond zich op het achterterrein tussen de Smitslaan en Kleine Berg (nu een groen parkje)
N.V. Hoppenbrouwers
A. Th. F. de Boer
L. de Boer
S. Mentink
v.h. W. M. Hooijen
sigarenfabrikanten
kantoorbediende
sigarenmagazijn
werkmeester
glas- en verfhandel
Hoppenbrouwers was de sigarenfabriek in 1906 begonnen in een voormalige bierbrouwerij. De zaak van Louis de Boer stopt in april 1934
Kleine Berg 54
Pand met trapgevel, monument uit ±1900
A. E. J. M. Priems
M. M. Priems & Zoon
makelaar in onroerende goederen
makelaars, woningbureau en assurantiekantoor
Priems & Zoon stopt in 1978
Kleine Berg 56
Statige oude panden, ±1880
J. Prast
accountant
 
Kleine Berg 58
Ma. Ea. Wa. Kollmeijer
zonder beroep
 
Kleine Berg 58-A
N.V. Hoppenbrouwers & Co.
sigarenfabriek
Fabriek sluit in 1951
Kleine Berg 60
Hier nu nieuw lelijk bedrijfspand uit 1958
Eerste Eindhovensche Electrische Copieerinrichting
Handelsonderneming Annunciata

 
kantoorinstallaties
Foto van het pand anno 1917; de Copieerinrichting sluit in 1946
Kleine Berg 62
A. A. M. Houbraken
J. Houbraken
Ca. Wa. Ma. Houbraken
Ma. Fa. Ja. Houbraken
horlogemaker
directeur broodfabriek
typiste
kantoorbediende
In 1953 hier catering Lohengrin
Kleine Berg 64
Ja. Ma. van Hoof
Ja. Ma. Pa. van Hoof
Wed. A. van Hoof-Mommers
winkeljuffrouw
kantoorbediende
zonder beroep
 
Kleine Berg 66
H. A. W. de Kok
P. N. Smersers
W. H. H. Terneuzen
schoenmaker
sigarenmaker
broodbakker
 
Kleine Berg 68
1915
J. Verhagen
zonder beroep
 
Kleine Berg 70
Nieuw pand uit wederopbouw (1959)
A. L. E. Retera
lithograaf
 
Kleine Berg 72
A. T. Retera
P. M. Retera
kelner
boekhouder
 
Kleine Berg 74
Oud pand, ±1870
Ma. Aa. Geenen
modenaaister
Ook in 1966 nog steeds kantoorboekhandel Hugo Jonkers; op 74A toen ijssalon Gruythuysen, tot 1975; in 1986 tot 1989 bakker Coppens, vanaf 1990 bakker Hartogs
Kleine Berg 74-A
H. Jonkers
boekhandel
Kleine Berg 76
Hier nu wederopbouw architectuur 1952
Dagblad de Maasbode
Th. J. J. Oorschot
bijkantoor Eindhoven
chef bijkantoor Maasbode
Courant de Maasbode stopt in 1942, en in 1952 wordt hier het filiaal de Maasbode definitief opgeheven
Kleine Berg 78
Hoek St Catharinastraat, hier nu een flat van 1984
J. Lachniet
Leo Stumpers
J. van Emden
drogist
agentuur- en assurantiekantoor
monteur
Foto in 1975 voor de sloop; in 1934 is 78 een filiaal van Goppel's Drogisterij (in 1964 zitten ze op 72, waar de zaak in 1977 stopt), in 1953 een slijterij.
Bakker de Groof op 80 heeft in 1934 als specialiteit grof tarwebrood; Ant. de Groof/ Fa Timmers brood banket tot in 1975
Kleine Berg 80
Ant. P. Th. de Groof
Ca. Ja. Ma. Cuijpers
Ha. Ma. Verhoeven
brood- en bankerbakker
dienstbode
dienstbode

Kleine Berg
Een ansicht uit 1933 van de Kleine Berg.

Aan linkerzijde zien we de huisnummers 74 tot 52. Het pand met de trapgevel op de hoek van de Prins Hendrikstraat is nr. 52. Op de ander hoek van de Prins Hendrikstraat zien we ook nog het grote hoekpand nr. 50 in beeld.

Links op de voorgrond lezen we een bord "Depot Stoomen en Verven". Dit moet huisnummer 74 zijn.
Na het pand met bovenerkers (huisnrs. 70-72) zien we een groter pand met 6 ramen. Dat waren de huisnummers 64-68 en tegenwoordig is daar alleen nog maar een derde van over, alleen het adres nr. 68 met nu een grijze pleisterlaag op het oorspronkelijk fraaie siermetselwerk.
Halverwege de rij zien we een langer lager pand, dat moet nummer 62 van Houbraken zijn geweest.
 

De oneven nummers:

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Kleine Berg 1
In 1933 gebouwd door Kees de Bever, een markant gebouw, voor slechts 30.000 gulden opgeleverd.
Eindhovensch Dagblad N.V.
drukkerij Hermes
Het ED bleef hier tot 1958 zitten (verhuizing toen naar de Grote Berg)
Kleine Berg 3
Pand uit 1873, met voorgevel uit 1911
C. van Bakel-Berings
C. J. M. L. van Bakel
gedistilleerd en wijnhandel
koopman mineraalwater, wijnen e.d
Van Bakel heeft in 1934 drie winkels in de stad; ze adverteren met: Door heel de stad, van Bakel's nat; Bakels nog steeds hier in 1966. In 1975 en 1992 zit hier Home Decor, woninginrichting, vanaf 2001 Landschap, reisboekenwinkel
Kleine Berg 5
Fr. van de Kerkhof
A. B. Arends
kleermaker
stoffeerder
Kerkhof & Zn. tot in 1959; in 1974 sluit hier sigarenmagazijn Dick Flierman; in 1970 stopt tabakszaak v.d. Horst; in 2001 en 2012 zit hier boekhandel Spijkerman
Kleine Berg 7
Pand uit 1873, in 1901 winkel
de Erven de wed. J. van Nelle
koffie, thee, tabak, depot en groothandel
In 1953 Rombouts glas en porcelein, tot 1966; in 1967 opent hier kapsalon Th. de Rooy, in 1990 en 2001 kapsalon De Kleine Berg, in 2005 New Age
Kleine Berg 9
Pand oorspronkelijk uit 1874, in 1927 vergroot
G. de Kok
manufacturier
De grossier in kleermakersfournituren kreeg in 1935 zijn faillissement aangezegd; in 1953 en 1959 De Kernzool (leder); in 1975 en 1992 J. van Elk en Zn., leer; in 2005 De Jong, antiek en interieur, in 2011 Noa Noa, mode
Kleine Berg 11
Monumentaal pand uit 1884
F. W. J. van der Wal
W. van der Wal
kantoorbediende
kaas- en vishandelaar
Tot in 1969 hier nog steeds kruidenier van der Wal, in 1975 uitzendbureau studenten; in 1988 start hier Contempo Art Galery
Kleine Berg 13
Winkelpand uit 1900
J. H. van Brussel
schoenmaker
In 1953 en 1966 Vaessen, woninginrichting, in 1975 tot 1980 P. Smits textiel, in 1982 handwerkwinkel Smitje die er in 2011 nog steeds zit
Kleine Berg 15
A. A. van den Berg
rijwielhandelaar
Tot in 1966 blijft de rijwielhandel op 15; tegenwoordig zijn deze panden onderdeel van 't Smitje
Kleine Berg 17
M. Seijkens
chauffeur
Kleine Berg 19
Panden uit 1895, 1920 winkels
M. Andriesse
M. Klerk
N. Klerk
arbeider
winkelier
winkelbediende
Mozes Klerk (Amsterdam, 1867) heeft hier in 1934 een winkel in koosjere vleeswaren en comestibles; in 1943 moet hij de winkel sluiten en hij en zijn vrouw Jeanette Andriesse (Eindhoven, 1866) worden in Sobibor vergast.
In 1953 zit hier de winkel USA Sport, kleding, in 1959 tot 1975 het Sport- en Werkmanshuis van Wed. Stark, daarna antiek De Verleeden Tijd tot 1991, in 1992-1994 Serra Mode; in 2009 broodjeszaak Bagel en Juice
Kleine Berg 21
C. M. M. Verhoeven
J. van Diemen
J. E. Relens
coiffeur
kapper
caféhouder
Zaak van wed. Verhoeven sluit in 1939. In 1953 tot 1965 cafetaria Marjo, in 1975 kleding Boa Boetiek, in 1990 en 2001 De Boa-Le Papillon, Miss Diverso in 2008
Kleine Berg 23
Wijnschenk's Vischhandel
J. Rimini
vishandel
filiaalhouder
In 1953 en 1992 nog steeds zit hier schoenreparatie Dupla; in 2009 restaurant KB23
Kleine Berg 25
Gesloopt; nu hier open ruimte op de hoek Bergstraat
P. H. W. Wouters
caféhouder
Foto uit 1968 toen deze twee pandjes -die al in 1930 als verkrot waren aangeduid- nog overeind stonden
Kleine Berg 27
Wed. J. W. Hollaers-Assink
pensionhoudster
Hiertussen bevindt zich de Bergstraat
Kleine Berg 29
Hoek Bergstraat, nieuwe winkel/ appartementen uit 1991
J. H. van Tienen
timmerman
 
Kleine Berg 31
G. W. L. Hesemans
H. F. Hesemans
sigarenmaker
sigarenmaker
 
Kleine Berg 33-35
Het pand Marks uit 1890 dat vanwege de ornamenten bekend stond als "De Kleine St Jan"
Ca. Ma. Mortel
dienstbode
Modelslagerij Bannenberg tot in 1958, van 1959 tot 1978 meubelzaak Rust Roest, in 1980 stripantikwariaat Eppo, die er in 2012 nog altijd zit.
In 1943 sluit op 35 de Meubelbeurs, in 1948 Grotex, in 1970 De Regenboog. In 1975 zit er slager J. van Kollenburg & Zn die 1977 sluit; in 1981 Grieks eten Dafnopoulos, 1991-1993 Parthenon, 1994 Artemis, in 2005 Yama Grieks, in 2009 Mala Gora Balkan restaurant, 2011 Welp (bloemig eten)
Kleine Berg 35
G. J. J. Bannenberg
Wed. Th. L. P. van Driel-Notten
slager, modelslagerij
zonder beroep
Kleine Berg 35-A
C. J. J. Hoogeveen
elektricien
Kleine Berg 37
P. M. van den Broek
M. Schiffer
slager
dienstbode
Kleine Berg 39
Woon/ winkelpand uit 1924
F. L. Reijckers
J. J. van der Ley
fabrieksarbeider
encadreur, lijstenhandel
Zaak van der Leij sluit in 1939. In 1966 en 1975 meubelstoffereing A. Hens; in 1959 kapsalon Janssen. In 1975 zit De Boer Elektronica op samengevoegde de 39-41, tot 1988, daarna in 1990 Display electronica
Op 41 in 1953 bakker "De Kleine Berg"; in 1959 bakker G. vd Leest; in 1968 sluit er Fa. Louis Mooren, in 1973 Hebru
Kleine Berg 41
C. J. (Kees) de Rooij
Ha. Ha. Smeets
banketbakker
winkeljuffrouw
Kleine Berg 43
Nu is hier een open ruimte
Peterse-Hezemans
C. J. L. Peterse
Cha. Ha. van den Bosch
slagerij
slager
dienstbode
Uit de krant van febr. 1934: het 10-jarig zoontje van Peterse speelt in de tuin en trekt zich aan een lijn bevestigd aan een boom naar boven; de boom is echter vermolmd, breekt en komt op de jongen neer; de knaap is op slag dood.
Slagerij Peterse-Hezemans hier nog tot in 1954
Kleine Berg 45
Het monumentale pand van der Schoot, futuristisch bouwen anno 1931
W. van der Schoot
ijzerwaren en gereedschappen
Vertegenwoordiger van Lips sloten en brandkasten, van der Schoot zit hier tot 1997; als de zaak hier wordt opgeheven, wordt bedongen dat de nieuwe eigenaars de zo kenmerkende sierletters van het monumentale pand hergebruiken; dat lukt aanvankelijk goed, maar als de nieuwe zaakjes op de fles gaan blijft er weinig van over
Kleine Berg 47
Ja. Ma. Freen
Ma. Wa. Freen
zonder beroep
zonder beroep
Gezusters Freen handel in kruidenierswaren, in 1935 opgeheven; in 1953 opticien van Maaren; in 1954 sluit zaak Th. Oosterkamp, in 1962 schoenreparatie Volksbelang; in 2009 restaurant Claire
Kleine Berg 49
Oorspronkelijk oude huisjes, maar in de loop der tijd flink verbouwd
Wed. H. C. Rooijmans-de Grauw
sigarenmagazijn
De weduwe was in 1921 met haar sigarenwinkel gestart; in 1975 vinden we hier De Perzenkoning met tapijten, tot 1991;
Kleine Berg 51
Johan Dekkers
Wed. H. van Buul-van de Goor
fijne vleeswaren en commestibles
zonder beroep
Slager van Buul opende hier in 1903; in 1961 verbouwt hij zijn pand, in 1968 wordt de zaak opgeheven; de opvolgers hebben minder succes: in 1971 sluit slager Broekmans, in 1976 Chouikki Mohammed slagerij Islamit en in 1979 stopt slagerij Van Vessem
Kleine Berg 53
Hier nu een nieuwer (±1962) pand
St. van den Berg
Wa. Ha. van den Berg
Ma. Ga. van den Berg
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Kleine Berg 55
L. A. Henkelman
schoenmaker, schoenmagazijn
Ook in 1953 Henkelman
Kleine Berg 57
Nu nieuwbouw 1980
J. Beekers
Aa. Ja. Beckers
grondwerker
winkeljuffrouw
Foto van de oude huisjes, gesloopt in 1979
Kleine Berg 59
J. F. Cuppens
L. F. Cuppens
W. Cuppens
gemeentearbeider
wever
wever
Kleine Berg 61
Hier nu een open bedrijfsterrein
C. van Rijsingen
wever
Kleine Berg 63
E. de Jongh
Fa. Benj. de Jongh
Ba. de Jongh
Ca. de Jongh
P. de Jongh
koopman
ijzer- en metaalhandel
zonder beroep
zonder beroep
zonder beroep
Foto in 1970; rechts 65 een karakteristiek pand dat in 1987 gesloopt wordt.
Bij nr. 63: Eli de Jongh (1890, Eindhoven), koopman in auto-onderdelen, heeft zich eerst in Duitsland gevestigd maar komt in 1933 naar Eindhoven terug, om in te wonen bij de familie op de Kleine Berg, met zijn twee zoons Hans (1921) en Gert (1925), gescheiden van zijn vrouw; hij hertrouwt in 1936 met de niet joodse, Duitse Elfriede Irene Kamm; ze verhuizen naar de Frederika van Pruisenweg; Eli en Hans overleven de oorlog, lot Gert (onder voogdij geplaatst) niet bekend; van de andere familie De Jongh die op 63 woont, worden vijf familieleden in Auschwitz vergast. De moffen brengen in het pand de wijkverpleging onder; in 1953 is Fa. de Jongh terug op 61A
Op 65 nog De Rooij (speelgoed) in 1953, in 1966 Het Meubelpaleis
Kleine Berg 65
Nieuw winkelpand 1989
A. L. J. de Rooij
H. de Rooij
smid
wagenmaker
Kleine Berg 67
Nu hier nieuw pand uit 1969
Het Wit-Gele Kruis
H. J. A. Baijens
Baijens' Drogisterij
schilder
Foto van Baijens, drogist, verf, glas, die was hier in 1920 met zijn winkel begonnen; in 1992 zit drogist Baijens hier nog steeds in het inmiddels vernieuwde pand
Kleine Berg 69
Ke. van Brakel
P. van Nooijen
T. Oosterkamp
W. Hamsen
hulp in de huishouding
elektro-techniker
kaashandelaar
kantoorbediende
Hier zat tussen 1940 en 1958 A. Pijnenburg, kruidenierswaren
Kleine Berg 71
Winkel/ woningen uit 1926
G. B. Kamp
P. J. Verschuuren
kantoorbediende
kantoorbediende
In 1965 opent hier een filiaal Westlands Bloemenhuis, in 1975 sluit er schoenhandel Corma, in 1980 zit er audio-home hifi, in 1986 en 1992 Freaky Records
Kleine Berg 73
P. W. Linskens
kleermaker
 
Kleine Berg 75
G. J. L. M. Jenneskens
J. S. Hartog
S. Hartog
koopman
koopman
handelsagent
Salomon ('Mon') Hartog (1896, Eindhoven) was in 1934 de vertegenwoordiger van Patria, stalen kruiwagens voor aannemers; gehuwd met Sophie Wertheim (1902, Eindhoven); Jonas Salomon Hartog (1858, Woensel) is de inwonende vader; hun eerste twee kinderen overlijden in het eerste levensjaar; Clara Cato (1935) en Henri John Julius (1939) blijven wel in leven; het joodse gezin, opa, ouders en zonen overleeft de oorlog
Kleine Berg 77
Ca. Versantvoort
J. W. H. Wulms
Wed. J. Versantvoort-Kemps
Tha. Ma. Versantvoort
kantoorbediende
kantoorbediende
pensionhoudster
kantoorbediende
In 1975 H. van der Ree, warme bakker en in 1992 nog altijd, in 2009 de Bergse Bakker
Kleine Berg 79
Huis uit 1921
Th. W. A. van der Heijden
assuradeur
 
Kleine Berg 81
E. Weihsenborn
filiaalhouder
 
Kleine Berg 83
Nieuwe appartementen in 1983 opgeleverd
L. J. van Bakel
controleur
Foto van de rij oude lage huisjes zoals ze er nog in 1970 stonden; op 87 in 1953 siersmid Smulders, op 83 in 1966 schoenmaker Marisse, tot 1969; op 89 sluit de zaak van v.d. Ven-Bedding in 1978
Kleine Berg 85
P. A. Koppelmans
Th. M. van Hugte
sigarenmaker
sigarenmaker
Kleine Berg 87
 
 
Kleine Berg 89
H. P. A. van Bakel
Van Bakel-Engelen
Wed. A. Bogers-Jansen
koopman
handel in groeten en fruit
zonder beroep


De Bergstraat is een korte verbinding tussen Kleine en Grote Berg, parallel aan de Keizersgracht. Een oud straatje, ooit heette het de Kattestraat. In 1891 duikt de naam Bergstraat op. In 1906 komt er trottoir en riolering.
In de jaren 1985-1991 is een deel van de oude huisjes vervangen en is poging gedaan tot historisch verantwoorde nieuwbouw.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Bergstraat 2
Hier komt in 1991 een nieuwe gebouw met winkels/ appartementen op de hoek Kleine Berg
W. van de Rijt
wever
Foto van de kleine oude huisjes (1 raam en 1 deur) in 1973; in 1987 valt de beslissing van sloop en ondanks dat er protest tegen is, wordt het in 1989 gesloopt.
Op 4 zit in 1975 tot 1985 de Wereldwinkel
Bergstraat 4
A. H. Verhoeven
sigarenmaker
Bergstraat 6
J. H. Koop
M. van den Dungen
kruidenierswaren
chauffeur
Bergstraat 8
J. van Tuijl
timmerman
Bergstraat 10
Fr. van den Brand
los arbeider
Bergstraat 10-A
Oorspronkelijk 1930 maar ingrijpend gerenoveerd
A. H. Joossen
G. Chr. A. Felten
Ja. Ha. Felten
Aa. Ca. Ja. Felten
Wed. Chr. H. Felten-van der Graft
boekhouder
boekhouder
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
zonder beroep

Bergstraat 12
Gebr. Eijkens
koperslagerij, gas- en waterleiding
Het bedrijf wordt in 1957 opgeheven; in 1959 vloerenbedrijf A v. Dijck, in 1975 en 1992 Hemmes Parket
Bergstraat 14
A. F. van Santvoort
metaaldraaier
 
Bergstraat 16
Nieuw pand uit 1985
Ca. Ja. Ma. van de Sande
zonder beroep
 
Bergstraat 18
Wed. A. A.C. Kantelberg-Jansen
zonder beroep
Snoepwinkel in 1934, wordt opgeheven in 1937
Bergstraat 20
Nu hier open ruimte (toegang tot het Luciferterrein)
J. H. P. P. van Luyt
J. J. L. Flagge
A. W. van Luyt
lythograaf
onderwijzer
zonder beroep

Bergstraat 22
M. G. van der Stonden
zonder beroep
Tienus van der Stonden (1850, Eindhoven) overlijdt in 1934 in het harnas; de oude man, 55 jaar lang de orgeltrapper en knecht in de Catharinakerk, helpt dan bij een toneelrepetitie en krijgt een beroerte; daarop overlijdt hij, na nog zijn spijt te hebben uitgesproken dat door hem de repetitie niet door kon gaan
Bergstraat 24
Oud huisje, 1867
A. J. Retera
G. Claessen
aannemer, meubel- en timmerwerken
dienstbode
 
Bergstraat 26
Rijksmonument, poortgebouw oude lucifersdfabriek, 1871
H. G. Merkx
M. A. Lauwers
onderwijzer
magazijnbediende

Bergstraat 28
G. van der Linden
chauffeur
 
Bergstraat 28-A
Raijmakers-Prinzen
wijnhandel
De wijnfirma stopt in 1974
Bergstraat 30
P. J. van den Dungen
sigarenmaker
 
Bergstraat 32
Hier nu 'historische' nieuwbouw (1985-1991)
J. Gijsberts
Ja. Schellens
zonder beroep
zonder beroep

Bergstraat 34
H. P. C. van der Stonden
smid
 
Bergstraat 36
A. C. van den Broek
L. G. M. van den Broek
conciërge
reiziger

Bergstraat 38
Gemeentelijk monument, woningen ±1875
H. Smulders
meubelmaker
In 1986 en 1992 't Harlekijntje, antiek
Bergstraat 40
Wed. M. A. Taabe-Dijsselbloem
zonder beroep
Loonconfectiebedrijf De Wilde stopt hier in 1972; in 1989 galerie d'Objects
Bergstraat 42
J. F. A. Vogels
kleermaker
Bedrijf stopt in 1964; in 1987 stopt hier galerie In den Blaauwe Bal
adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Bergstraat 1
1914, chauffeurswoningen villa's Keizersgracht
J. Voets
chauffeur
Chauffeur voor Mr. Fens (Keizersgracht 6).
In 1980 kinderboekenwinkel Madelief
Bergstraat 3
J. J. Voets
W. H. Beelen
chauffeur
fabrieksopzichter
Chauffeur voor Van Hussen (Keizersgracht 8)
Bergstraat 5
Een fraai pand uit 1901
A. A. Schiebaan
G. A. Maas
H. J. A. Schols
kantoorbediende
timmerman
kleermaker
 
Bergstraat 7
Fr. J. G. van Duren
schoenmaker, orthopedische schoenmakerij
In 1959 nog altijd de schoenmaker van Duren; in 1975 kunsthandel Van den Hout, 1986 goudsmid Jos Wijen
Bergstraat 9
F. A. J. de Vocht
fabrieksarbeider
In 1975 HTN kunstnijverheid
Bergstraat 11
Dit is nu allemaal gesloopt en hiervoor komen in de periode 1988-1995 woningen/ winkels
P. C. van den Braken
S. de Jong-van Straten
schilder
zakken-, vellen- en metaahandel
Peter van den Braken exposeert in 1934 bij een Haagse kunsthandel
Bergstraat 13
Ma. Ca. van Lierop
Ha. Ma. van Dijk
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Bergstraat 15
J. Pennings
J. A. Hagendoorn
Aa. Ca. van der Meulen
kleermaker
elektricien
serveerjuffrouw
 
Bergstraat 17
F. Smulders
A. Smulders
sigarenmaker
zonder beroep
Een rij van oude, meest lage huisjes zoals ze er in 1974 nog uitzagen.
Op nr. 27 wordt in 1959 rijwielhandel Succes opgeheven, kleermaker v.d. Rijt (nr. 19) stopt in 1960, na hem komt Henkelman die in 1975 stopt, en tot 1979 radiohandel De Bergen
Bergstraat 19
W. P. J. van de Rijt
herenkleermaker
Bergstraat 21
P. J. Jansen
zonder beroep
Bergstraat 23
G. van Woerkom
metselaar
Bergstraat 25
Th. van Doorn
Wed. P. van Doorn
fabrieksarbeider
zonder beroep
Bergstraat 27
Ja. Aa. Ma. Buskens
Wed. J. M. Ch. Buskens-Bijnen
naaister
zonder beroep
Bergstraat 29
J. H. Snel
fabrieksarbeider
 
Bergstraat 29-A
Kraan & Co.
behang en stoffeerderij
 

De Grote Berg verbindt de Kerkstraat met het begin van de Hoogstraat.

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Grote Berg 2
Hoek Keizersgracht, nu een naoorlogs pand
A. P. J. van der Kieft
kapper
De dames- en herenkapper adverteerde in 1934 met zijn "permanent-Eugène"
Grote Berg 4
Hier nu een pand uit 1939
Aa. Ma. Bastiaans
J. van Akkerveken
dienstbode
zonder beroep
 
Grote Berg 6
J. M. W. Wissing
controleur
 
Grote Berg 10
Een pand oorspronkelijk uit 1881, in 1959 met etage verhoogd
L. L. J. Reemers
C. van den Broek
E. J. W. Geerts
G. W. C. Turken
K. Höbler
glasblazer en caféhouder
fabrieksarbeider
vertegenwoordiger
confectiekleermaker
monteur
In 1934 café 't Paradijs, in 1940 "Victoria", in 1953 De Karseboom van Piet Giesbers en nu nog altijd de Karseboom
Grote Berg 12
Monumentje uit 1903
Jos. C. van Amelsvoort
Tha. Ja. Ja. Ma. de Poorter
slager
lerares Engels M.O
Ook in 1982 nog steeds slager v. Amelsvoort; in 2001 eetcafé Clinique, in 2011 Club Djam.
Mw. de Poorter was van 1922-1950 lerares Engels op het Joriscollege
Grote Berg 14
±1920
Ant. C. N. Donders
Ca. Ha. La. Kurtjens
rijwielhandelaar
kinderjuffrouw
Tot in 1960 nog fietsenzaak Antoon Donders; in 1961 opent er café Stip Stube, in 1964 bar J.L. Timmerman, in 1972 en 1975 café Piek Stube met 'Van Gogh-lampen', tot 1979 societeit VEDO; in 1980 en in 2011 nog steeds pianowinkel Het Klavier
Grote Berg 16
Hier staat nu een modern opvallend bedrijfspand uit 1991, destijds genomineerd voor een architectuurprijs
Hotel De Vink
Wed. W. Brusselers-Raaymakers
Eindhovia
A. van den Bliek
N. Toneatti
W. J. Retera
H. P. Smits
hotel-café-restaurant
hotelhouder
consumptieijs-fabriek
timmerman
terrazzowerker
opzichter
zonder beroep
In 1941 Ponjee's Meubilering; in 1964 en 1975 hier N.V. Leygraaf, dameskleding, tot 1981 Paradijs Pretpaleis; in 1982 café Charo
Grote Berg 18
Wed. J. M. Rooijmans-Vial
Wa. Ja. Aa. Pa. Rooijmans
logementhoudster, sigarenmagazijn
kantoorbediende
Het paard dat de bierwagen van vrachtrijder Houbraken trekt, slaat in 1934 op hol als het schrikt van de rammelende planken in de brug in de Paradijslaan; het stormt de Grote Berg op en komt tot stilstand in de etalage van de Gezusters Rooijmans; paard gewond, wagen en etalage vernield.
Zaak Rooijmans -Vial wordt in 1941 opgeheven.
In 1953 zit hier Brabantia, schoenen
Grote Berg 20
Hotel-Café "St Jan"
G. C. Rovers
Wed. M. A. van Rulo-van Hoppe

caféhouder
opperman
Foto van het oude hotel dat er tot 1949 bleef; in 1953 Het Gordijnenhuis St. Jan en in 1980 nog steeds (toen huisnummer 18); in 1984 wordt er Ponjee's Betere Meubilering opgeheven
Hiertussen ligt de Bergstraat
Grote Berg 22
Hoek Bergstraat, nu een groot winkel/ woonhuis, 1938
C. van Dommelen
G. Willemsen
houtbewerker
caféhouder
 
Grote Berg 24
"t Hoekske"
G. A. Aleven
L. L. Smits
Wed. A. H. Kneepkens-Reemers
sigarenmagazijn
neon-werker
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Grote Berg 26
Bovenwoning en winkel, 1926
H. Sauter
Wed. J. A. Sauter-van Balen
kelner
zonder beroep
 
Grote Berg 28
N.V. Paul C. Kaiser & Co.
J. P. Sol
biscuits, koek en beschuit
koopman
Tot 1946 Lorenz Industriele Benodigdheden; in 1953 S. Schoonbeek, ijzerhandel, tot 1961, in 1975 Riemersma motorservice tot 1987
Grote Berg 30
Winkel, kantoor en bovenwoning uit 1930
B. S. Riemersma
motorenhandelaar
In 1934 autogarage R.A.M.O., in 1964 ook nog Garage Riemersma, motoren, in 1982 zitten ze op nummer 28; in 1987 wordt op 30 café Grote Berg 30 opgeheven; in 2011 Pasta Factory, in 2009 restaurant de 2 Bergen, in 2011 Japanse sushi's
Grote Berg 34
Nieuwbouw met gestreepte gevel in 1989 opgeleverd
A. Q. Roefs
W. Th. Bloemers
timmerman
kapper
Foto zoals het er in 1970 uitziet.
In 1941 worden deze panden voor 22.000 gulden verkocht. In 1953 zit op 34 bakker L. Hezemans, tot 1955; in 1959 Chinees eten Mei Chung Wee, in 1964 Nan-King, in 1974 stopt Ko Wah. Op 36 in 1944 en 1964 dameskapper Gonni Merckelbach
Grote Berg 36
A. Dekker
G. J. Ruts
H. Verheijden
Th. J. B. Schroots
Aa. Pa. Ja. van de Wiel
kantoorbediende
besteller posterijen
glasblazer
handelsreiziger
verpleegster
Grote Berg 38
Hier nu een groot flatcomplex uit 1997
J. L. Moret
elektricien
In 1934 hier een elektrotechnisch bureau; in 1953 en 1964 radiozaak J.H. van Kraaij
Grote Berg 42
J. A. E. Feindler
huismeester R.K. Gezellenhuis
 
Grote Berg 44
J. J. M. Hurkmans
P. Langedijk
bankwerker
instructeur autorijschool
Langedijk & Co had in 1934 de Eerste Eindhovensche Autorijschool; in 1953 tot 1961 ijzer-/ rijwielhandel Jan Senders, in 1964 en 1992 kunsthandel en lijstenmakerij Sinte Kathrien
Grote Berg 44-A
M. Gomes
reiziger
 
Grote Berg 46
A. J. van Akkerveken
Huisvr. A. van der Hagen-van den Oetelaar
zonder beroep
zonder beroep
 
Grote Berg 48
Ch. Bugter
Huisvr. Jacob van Hoeflaken-van Boekel
polderwerker
zonder beroep
 
Grote Berg 50
C. Smulders
houtbewerker
 
Grote Berg 52
W. C. Verhoeven
Huisvr. W. C. van Nunen-Roos
arbeider
zonder beroep
 
Grote Berg 54
A. van Bijnen
A. J. Q. Vrolijk
J. N. Dusomos
Ga. Ja. Emmen
landbouwarbeider
schilder
fabrieksarbeider
pensionhoudster
Foto;
In 1953 en 1975 antiquair W.M. van Vught, in 1980 heet de antiekzaak Onder de Lantaarn en Wim van Vught blijft er, de winkel inmiddels uitgebreid over aangrenzende panden, tot de sloop omstreeks 1995 zitten
Grote Berg 56
J. H. Bogers
leidekker
 
Grote Berg 58
Nieuwbouw uit 1989
H. J. Langenhuijsen
J. F. Tegenbos
los arbeider
sigarenmaker
 
Grote Berg 60
Wed. W. A. Lier-van Hoek
F. X. C. Lier
Wa. Ga. Ma. Lier
sigarenmagazijn
kantoorbediende
winkelbediende
 
Grote Berg 62-A
Boven- en benedenwoningen uit 1923-1924
L. Schenkelaars
Aa. Ca. Schenkelaars
bakker
zonder beroep
 
Grote Berg 62-B
A. J. Groenen
H. J. A. M. Crebolder
goudsmid
reiziger
 
Grote Berg 62-C
Aa. van de Kerkhof
Wed. L. van de Kerkhof-Meeuws
kantoorbediende
zonder beroep
 
Grote Berg 62-D
J. A. Heezemans
controleur
 
Grote Berg 62-E
F. L. M. Langenhoff
F. X. Schreuder
L. K. Schreuder
boekhouder
reiziger
sigarensorteerder
In 1959 het adres van Corsetten en Lingeriehuis v. Helvoirt-v.d. Aa
Grote Berg 62-F
Pa. Sa. Ha. Baghuis
Ha. Ja. Ma. Ha. Kuhr
pensionhoudster
kantoorbediende
 
Grote Berg 64
Hier komt in 1989 een complex appartementen
P. Kremers
slagersknecht
 
Grote Berg 64-A
G. W. Rongen
We. Smits
loodgieter
dienstbode
Ook tot in 1961 Rongen met verwarmingsinstallatie; van 1961 tot 1975 Fr. Tecklenburg, vis, wild en gevogelte, viswinkel "Den Teck"; in 1980 tot 1986 een Islamitische slagerij Urallar
Grote Berg 64-B
Wed. B. van Gelder-Wellens
G. J. Wallegie
J. H. A. Brandt
R. Krone
Ma. Aa. van Gelder
pensionhoudster
mecanicien
technicus
werktuigkundige
costumiere
 
Grote Berg 64-C
Boven/ benedenwoningen uit 1924
H. H. C. M. Crijns
timmerman
 
Grote Berg 64-D
J. W. ten Brink
kantoorbediende
 
Grote Berg 64-E
A. A. M. Baks
koopman (sigaren groothandel)
Zaak van Baks in 1936 opgeheven
Grote Berg 66
Nu pand uit 1959
J. Steenbeek
G. Peters
los arbeider
zonder beroep
In 1951 wordt hier de schoenmakerij C. de Kok opgeheven; in 1953 zit er H. van Bakel, groenten en fruit, zijn zoon (ook H.) zit er in 1975 in het nieuwe pand ook nog; daarna wordt het een Toko Faja Lobi en nog later groentenwinkel M. Thijs
Grote Berg 68
Hier nu een klein naoorlogs (1949) pandje
H. J. J. C. van Luyt
fabrieksarbeider
 
Grote Berg 70
Hier nu een vrij lelijk kantoor/ winkelcomplex
A. L. Hendriks
D. A. Hendriks
kantoorbediende
antiquair
Foto van de oude boerderij; in 1953 en 1968 zaadhandel Senders op 70 (tot 1969) en Westlands Bloemenhuis van Zegers op 70A met later filialen in de hele stad
Grote Berg 72
J. W. Middelkoop
vertegenwoordiger
Foto van het markante pand op de hoek Grote/ Kleine Berg in 1990, kort voor de sloop; Jamin zit er nog in 1953 en fotograaf Max Koot op 72, de bovenwoning; in 1975 Weltex Textilia N.V.
Grote Berg 74
C. Jamin
Aa. Ma. Glaudemans
chocolaterie
filiaalhoudster


De oneven zijde:

adres (1934)
pand
naam
beroep
 
Grote Berg 1
Tussen Wal en Paradijslaan; in 1963 worden hier bij de bouw van een nieuw gebouw voor het Eindhovens Dagblad resten van een oude stadspoort ontdekt. Het ED-kantoor wordt in 2013 alweer gesloopt
M. A. Lieberon
Huisvr. M. Seijkens-Verhoeven
slager
zonder beroep
Foto van de fraaie panden zoals die er in 1959 nog stonden; ze moesten weg voor verbreding van de straat en het nieuwe ED-kantoor.
Het gezin op nr. 7 van David Slager (1899) en Lydia Amalia Jacobs (1905) met hun 2 kinderen is joods en wordt in 1944 vanuit Westerbork naar de vernietiging gedeporteerd; de moeder sterft in Czernowitz maar vader en de 2 kinderen (1933 en 1936) weten de oorlog te overleven
Grote Berg 3
Ha. Tha. Aa. Verhoeven
Wed. C. F. de Haan-Peeters
dienstbode
zonder beroep
Grote Berg 5
Eindhovensche en Meierijsche Courant
 
Grote Berg 7
D. Slager
arts
Hiertussen zijstraat de Paradijslaan
Grote Berg 9
De 19e-eeuwse marechausseekazerne
J. B. van Hirsel
wever
In 1986 komt hier de Wereldwinkel; tot 2013 het EIB-huis
Grote Berg 9-A
Pand anno 1901
G. Olié
G. E. A. Eriksen
werktuigkundige
zonder beroep
In 1953 Tricot Bazar, manufacturen, in 1964 (op 9B, achterom) tricotagehandel De Gang (herenkleding) tot 1973, in 1975 kleding Sengers, in 1986 en 1992 Boekennel
Grote Berg 11
B. Ivits
H. van Run
kruidenierswaren
venter in fruit
Grote Berg 13
H. J. B. G. van Beerendonk
Heessels-Vermeulen
kleermaker
zonder beroep
 
Grote Berg 15
Dubbelpand uit 1911
Café Casino
A. Coensen

sigarenmaker
In 1953 Brabant, tabaksgroothandel, in 1964 Het Verlichtingshuis (Wasserman), in 1975 tot 1982 Arolwit witgoed, in 1990 de Plavuizenwinkel Eindhoven
Grote Berg 17
J. D. Ploeg
machinist N.S
In 1953 hier Sporthuis Jan Geerts, in 1958 verbouwd tot café, van 1963 tot 1981 café 't Spinwiel van J.C. Renders, in 1982 café Stardust, in 1985 café-bar Ritz, in 1986 Tortoise, in 1987-88 Space, in 1989 café The Zoo; tegenwoordig fameus restaurant In den Bergschen Tuin (op nrs. 17-21)
Grote Berg 19
E. J. Scholten
J. H. Baken
P. L. van Ierland
W. den Waanders
klerk N.S
onderwijzer
chauffeur
commies N.S.
 
Grote Berg 21
Kleermakerij Modern, Jean Saanen
A. H. Coppens

koperslager
In 1944 en 1959 kapper/tabakszaak W.H. Dings, in 1964 een filiaal van de verf- en lakfabriek Molijn, tot 1971; in 1975 café 't Laaike, in 1980 café D'r Tussen In, in 1982 café Pompernickel, 1984 Louise Bar, in 1985 Tortoise, in 1989 cafébedrijf Barracuda tot 1993 en nu onderdeel van Den Bergschen Tuin (17-21)
Grote Berg 23
Monumentaal (hoewel in slechte staat) 18e-eeuws pand
Aa. Ja. Sa. Blatter
Aa. Ma. El. Blatter
Pa. Ja. Wa. Blatter
Fr. M. Blatter
modiste
modiste
modiste
zonder beroep
Gez. Blatter, dameshoeden, tot in 1957.
In 1972 tot 1984 café-bar Expla, 1986-87 bar Pompernickel, vanaf 1988 café Big Apple
Grote Berg 27
Woonhuis en bergplaats (nr 25, achter), gebouwd 1929
N.V. Handels Mij. Bembo
Fa. H. Louwers & Zn.
H. W. J. Louwers
Ba. Ha. Cox
Ca. E. de Win
ongeregelde goederen
schilders-, glas- en verfhandel
schilder
dienstbode
dienstbode
Ook in 1975 hier nog steeds de Fa. Louwers & Zn; in 1981 en 1987 De Spaken, in 1991 B-Tune Productions
Grote Berg 29
Hier is tegenwoordig de zijstraat Lucifersstraat
Aa. van Tijn
B. van Tijn
J. A. van Tijn
M. Loevenstein
onderwijzeres
ijzerhandelaar
handelsreiziger
koopman
Joods echtpaar Bernard van Tijn (1871, Zwolle) en Sara Bertha Danneboom (1907, Zwolle) komt met 3 kinderen in 1930 in Eindhoven; Bernard sterft in Eindhoven begin 1941; zijn weduwe, dochter Antoinetta (1907, Zwolle) en zoon Jacob Abraham (1904, Zwolle) en zijn gezin overleven de oorlog;
Fa. B. van Tijn, ijzerwaren en gereedschappen, opgeheven in 1942 op last van de bezetter, is er in 1953 weer op dit adres
Grote Berg 31
Nieuw naoorlogs pand
Eerste Eindhovensche Electrische Lichtdruk-inrichting
C. J. H. Deremaux
Wa. Aa. Ca. van de Voort

 
lichtdrukker
dienstbode
Ook in 1982 nog copieerinrichting/ drukkerij Dereumaux in het vernieuwde pand
Grote Berg 33
Winkel/ woonhuizen, 1927, gebouwd door Jan Wijnen (schoonbroer van Görts die nr. 35 betrok)
Van Dusseldorp & Bijl
D. Bijl
J. M. A. van den Boom
groothandel lederhandel, schoenmakersfournituren
koopman
assistent-accountant
Bijl was in de oorlog pro-duits.
In 1952 stopt op dit adres fruithandel van Hoeckel & Zn, in 1968 Pneumant
Grote Berg 35
A. J. Görts
Ma. Aa. Kox
reiziger
dienstbode
In 1927 kostte dit huis zo'n lieve 28.000 gulden;
Grote Berg 37
Winkel/ woonhuizen uit 1929
F. Ch. Rijks
P. M. van Hal
Huisvr. H. J. R. Veldhuis-Nicola
Huisvr. M. van Hal-de Lange
kantoorbediende
kelner
zonder beroep
zonder beroep
 
Grote Berg 39
H. van Hirtum
H. H. W. van Hirtum
behangerij, stoffeerderij
behanger en stoffeerder
In 1953 v. Hirtum, meubelen, in 1964 tot 1972 houthandel/ doe 't zelf 't Centrum
Grote Berg 41
Gelukskantoor E. Drenth
E. Drenth
H.O.V
fabrieksarbeider
Drenth heeft in 1934 een loterijkantoor, hoofdvertegenwoordiger Witte Stad, Belgische Staatsloten, enz; bij hem valt dat jaar een prijs van maar liefst 100.000 gulden, wat anno 2010 in de orde van 5 miljoen euro zou zijn.
In 1953 zit hier De Rietwerker, in 1959 en 1964 fotohandel H. Coenen, in 1980 tot 1982 restaurant Jacques van de Ram, in 1982 en in 2009 nog immer de Vredeswinkel
Grote Berg 43
W. P. M. van Hirtum
El. Ma. van Hirtum
Wed. W. L. van Hirtum-van Geloven
fabrieksarbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Grote Berg 47
Hier hoek Don Boscostraat staan staan nu latere (1935-39) panden (nu nrs. 47-55) en is een verbrede opening Don Boscostraat/ Deken van Somerenstraat
T. A. van de Wouw
Wed. P. J. van Hout-Kantelberg
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Grote Berg 49
Wed. F. T. van der Sommen-Bastings
suikerwerken en kruidenierswaren
Het oude snoepwinkeltje wordt afgebroken in 1965
Grote Berg 51
J. B. Beckenuijte
grossier in suikerwerk
Tot 1962 zaak H. Koppelmans. In 1964 zit grossier Fa. Beckenijte & Zn. in het nieuwe pand op nr. 53
Grote Berg 53
F. W. A. Stoffels
caféhouder
In 1934 café A. Driessen; in 1940 grossierderij kruidenierswaren Beckenuijte
Hier bevindt zich nu de zijstraat Deken van Somerenstraat; in 1934 was het er aan de kant van de Grote Berg nog slechts een zeer smal toegangssteegje; in de daarop volgende jaren is de straatingang verbreed
Grote Berg 59
Gebouw van 1929; in 1958 is de oude gevel onherkenbaar gemoderniseerd
Politie
hoofdbureau
Zie foto en tekst hieronder
Politiebureau
Een HEMA-ansicht uit 1931 van het toen nieuwe hoofdbureau van politie. De motorfietsen staan op de stoep gereed om boeven te vangen.
Het gebouw was in 1927 aanbesteed en werd in 1929 opgeleverd.
Links is de toegang tot de Don Boscostraat. Op de hoek is nog een braakliggend terrein. Hier komt na 1935 een nieuwe bebouwing en verbreding, de Deken van Somerenstraat.

Waarom het politiebureau in de jaren 1963-1966 zo nodig gemoderniseerd moest worden, begrijp ik niet. De voorgevel, een fraai stukje architectuur dat er toch solide uitzag, werd geheel vervangen door een karakterloos wederopbouwfront.

In 1980 is het hier nog altijd het hoofdbureau van politie. Later verhuizen ze naar de Mathildelaan en komt in het gebouw aan de Grote Berg de gemeentelijke Sociale Dienst. Die verkast dan later weer naar de Smalle Haven en tegenwoordig vinden we aan de Grote Berg de harde werkers van de Archeologische Dienst.

Rechts zien we het nog bestaande winkel/ woonhuis uit 1925. Naast de deur van Grote Berg 71 is een plakaat met de tekst "Th Swinkels, aannemer van stucadoorwerken" te lezen.
 

Grote Berg 71
Woonhuis/ winkel 1925
Fa. Th. Swinkels

C. W. A. Swinkels
Th. A. Swinkels
aannemer van stukadoorwerken, handel in stukadoormaterialen
stukadoor
stukadoor
Fa. Swinkels zit er nog in 1959
Grote Berg 73
A. B. J. F. A. J. van Boeckel
A. H. C. M. Vermeeren
H. C. J. Koppens
K. J. F. M. Vermeeren
P. B. H. Vermeeren
gemeenteambtenaar
kantoorbediende
sigarenfabriek
onderwijzer
kantoorbediende
 
Grote Berg 75
Boven- en benedenwoningen, gebouwd 1927
Wed. W. van Hest-Meijs
D. Jansen
Ha. Wa. van Driel
L. N. A. van Hest
N. P. J. van Hest
Tj. Steeneker
Ca. Ma. Arts
pensionhoudster
houtbewerker
verkoopster
werkmeester
fietsreparateur
kantoorbediende
kantoorbediende
 
Grote Berg 77
L. van den Broek
W. van Bokhoven & Co.
assuradeur
in assurantiën
 
Grote Berg 79
J. C. W. van der Laan
coupeur
 
Grote Berg 79-A
F. N. J. Sandbergen
accountant
 
Grote Berg 81
Nu hier appartementen uit 1986
Th. C. van Bakel
zonder beroep
 
Grote Berg 83
F. H. van Deelen
sigarenmaker
 
Grote Berg 85
B. H. C. van Luyt
arbeider
 
Grote Berg 87
Fraai winkelwoonhuis 1927, nog gaaf intact
Aa. Ca. Raats
A. D. van Luipen
M. F. Vogels
Pa. Pa. Ma. van der Weijden
pensionhoudster
kantoorbediende
reiziger
winkeljuffrouw
 
Grote Berg 89
J. Leyten
reiziger
 
Grote Berg 91
N.V. Hub de Haan
N.V. Oost-Brab. Onroerende Goederen Expl. Mij.
glas- en verfhandel
Verfhandel opgeheven 1943
Grote Berg 91-A
Wed. Fr. W. Breemen-van de Burgt
W. A. de Jonge
La. Ja. Tha. Franken
Ma. Cla. van Breemen
pensionhoudster
kantoorbediende
winkelchef
zonder beroep
 
Grote Berg 93
Hier nu appartementen uit 1990 (nu nrs 93-95) en daarnaast het begin van complex appartementen de Rungraaf
A. F. Hezemans
Tha. Wendels
expediteur
dienstbode
Ook in 1964 hier nog de Fa. A. en J. Hezemans
Grote Berg 95
Ant. C. van Hout
fotograaf
Hier in 1934 de Eerste Eindhovensche Fotohandel; in 1943 wordt hier de meubelzaak van de joodse Albert Fränkel op last van de moffen gesloten; hij overleeft de oorlog; in 1953 tot 1955 De Meubelmarkt, in 1959 meubels J.F. Vernooij
Grote Berg 97
Antoon Ooms
A. Th. Ooms
autoverhuurinrichting, handel in fornuizen, kinderwagens, enz.
garagehouder
De auto-onderdelenhandel heette in 1934 Mascotte; in 1953 is het Vulcania. In 1959 Bemelmans, grossier in rookartikelen
Grote Berg 97 (achter)
Fa. de Jonge en Runge
kaashandel groothandel
In 1953 textiel Wide-World Agency
Grote Berg 99
A. E. A. Glaudemans
bedrijfsleider
Op 99 in 1943 ook adres van kaasgroothandel De Jonge en Runge, op 99C de Zuid-Holl. Kaashandel
Grote Berg 99-A
B. J. W. van de(r) Weg
caféhouder
In 1940 en 1951 café De Driesprong van R. v.d. Wei (op 99B)
Grote Berg 101
Fa. Beelen-Basten
Max A. P. Droste
smederij
opticien
Foto van Droste's horlogerie; Beelen-Basten wordt in 1936 opgeheven. In 1953 chem. wasserij Geer Janssen "De Kempen", tot 1955, in 1963 opent hier het Mantelpaleis, in 1975-1981 boekhandel Boek-Sjop


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen