EINDHOVEN in 1934: FRANKRIJKSTRAAT, BARRIER

Dit gedeelte gaat om het gebied oostelijk van de Boschdijk, buiten waar nu de rondweg is, tot en met -wat in 1934 een nieuwbouwbuurt is- de Barrier.
Vroeger akkerland begrensd door de heide in het noorden; er lag de oude Kroonhoef, een domein in eigendom van de Kroon, de tol (barrier) langs de Boschdijk en het gehucht dat ooit Frankrijk heette.


Voor de aangrenzende Woenselse buurten in andere hoofdstukken:
1 WOENSEL: Woenselsestraat, kerkdorp Acht
Woenselsestraat en landelijk Woensel
Kerkdorp Acht
met o.a. Vlokhovenseweg, Kaakstraat, Beekstraat, Sonseweg, Vaartbroekseweg, Tempelstraat, Oude Bossche Baan, Mensfortweg, Maas-, Waal, Lek- en Rijnstraat, Mispelhoefstraat, enz.
1 WOENSEL: Boschdijk, Oirschotsedijk

Boschdijk
Oirschotsedijk
2 WOENSEL: Hemelrijken en Zeeheldenbuurt Hemelrijken en de straten eromheen zoals De Vriesstraat, Houtstraat, Schoolstraat, Zoutmanstraat;
De Van Kinsbergenstraat;
Het Vredesplein en omgeving (Trompstraat, Heemskerkstraat, Piet Heinstraat, Weteringstraat);
Woenselse Markt (westzijde)
 

 

HOME Eindhoven in 1934 homepageLegenda voor de hierna volgende adres-overzichten:

betekenis van de kleuren:
 
lichtblauw betekent dat het huis van 1934 er tegenwoordig nog steeds staat
 
 
roze betekent dat het pand tegenwoordig de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument heeft


Kronehoefstraat

De Kronehoefstraat kennen we nu als een stuk rondweg. Het verkeer dendert er langs. Een vierbaans snelweg, met ook nog eens ventwegen aan beide zijden.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kronehoefstraat 2
Tussen de Kloosterdreef en de Wezelstraat.
Een rij oudere woningen (voor 1924).
Omstreeks 1955 afgebroken (verbreding weg voor aanleg rondweg), er worden daarna bedrijfswoningen neergezet.
J. Vesters
arbeider
 
Kronehoefstraat 4
Aa. Ma. Boogers
Ca. Ja. Voerman
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Kronehoefstraat 6
E. W. Maas
sigarenmaker
 
Kronehoefstraat 8
A. C. van Kemenade
fabrieksarbeider
Van Kemenade moet een enthousiast duivenmelker zijn geweest; in 1935 biedt hij zijnduivenkooi te koop aan, voor maar liefst 25 gulden (omgerekend naar nu meer dan 200 euro)
Kronehoefstraat 10
Wa. van de Goor
Wed. H. van de Goor-Foolen
sigarenmaakster
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 12
F. C. van Kemenade
M. Stamps
sigarenmaker
sigarenmaker en caféhouder
 
Kronehoefstraat 14
H. van de Donk
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 16
Chr. van de Donk
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 18
W. M. Gielen
postbode
 
Kronehoefstraat 20
J. A. Feijen
P. J. Feijen
fabrieksarbeider
stoker
 
Kronehoefstraat 22
Woningen die waarschijnlijk rond 1985 verdwenen zijn
A. van der Heijden
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 24
A. H. M. Donkers
slager
 
Kronehoefstraat 26
H. C. van Bree
pakker
 
Kronehoefstraat 28
W. Boogers
blauwverver
 
Kronehoefstraat 30
G. M. Willems
Wed. W. Willems-Koolen
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 30-A
1932
Openbare school voor L.O.
 
De school wordt in 1933 geopend; later vormingsschool voor detailhandel
Kronehoefstraat 32
Rijtjes woningen, meeste uit 1928.
Op 30G-N zijn later (jaren 1950) bedrijfswoningen neergezet.
Alleen de oude hoeve op nummer 36 bestaat nog steeds; zie kolom rechts over de Kroonhoef
Nummer 52-54, nu de Verfkampioen, is een naoorlogs winkelgedrocht dat de rij ontsiert
M. W. Swinkels
C. Swinkels
kapper
zonder beroep
Herenkapper
Kronehoefstraat 34
J. van den Heuvel
koopman
 
Kronehoefstraat 36
L. van de Donk
Th. van de Donk
landbouwer
landbouwer
De oude Kroonhoef, die de naam aan de straat en de buurt gaf; heel verrassend is deze oude boerderij nog altijd, iets achteraf, terug te vinden! nu adres Kroenehoefstraat 62, rond 1970 heeft de achteraf gelegen hoeve huisnummer 54, in 1926 is het nummer 34
Kronehoefstraat 36-A
W. Zwaal
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 38
C. van der Weijden
meesterknecht
 
Kronehoefstraat 40
A. A. Hermans
metselaar
 
Kronehoefstraat 42
Chr. M. Arts
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 44
Ch. L. Buijdt
Ma. La. Buijck
L. L. Buijck
coiffeur
kantoorbediende
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 46
J. M. der Kinderen
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 48
G. de Wind
monteur
 
Kronehoefstraat 50
H. Relfer
stratenmaker
 
Kronehoefstraat 52
A. C. Doreleijers
meesterknecht
 
Kronehoefstraat 54
M. van de Kruijs Jzn.
M. J. A. van der Kruys
A. Hintzen
schildersbedrijf, glas- en verfhandel
schilder
dienstbode
 
Kronehoefstraat 56
L. W. A. van Heugten
beambte N.S.
 
Kronehoefstraat 58
H. Govers
chauffeur
 
Kronehoefstraat 60
Ha. van Heugten
G. van Heugten
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 62
Een oud rijtje van 4 arbeidershuisjes, nu hier nieuwbouw kantoren
H. van den Nieuwenhof
H. P. van den Nieuwenhof
herbergier
fabrieksarbeider
Foto in 1965, kort voor de afbraak; de huisjes stonden te dicht op de straat, ze moesten worden gesloopt i.v.m. de verbreding voor de aanleg van de rondweg.
Op nummer 64 is in 1934 tevens een handel in kruidenierswaren
Kronehoefstraat 64
P. van de Water
sigarenmaker
Kronehoefstraat 66
M. Geeven
fabrieksarbeider
Kronehoefstraat 68
A. H. Sanders
C. Sanders
sigarenmaker
zonder beroep
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kronehoefstraat 1
Deze huizen moesten wijken voor de verbreding van de rondweg (omstreeks 1955).
Hier staat nu, op de hoek van de Kloosterdreef, een groot kantoorpand
C. G. Gerrits
G. J. Gerrits
H. Gerrits
J. H. Gerrits
G. Gerrits
fruithandelaar
stukadoor
stukadoor
koopman in fruit
zonder beroep
Gerrits handelt ook in kruidenierswaren
Kronehoefstraat 3
W. van Agt
sigarenmaker, sjouwer
 
Kronehoefstraat 5
J. A. Cauwenberg
opperman
 
Kronehoefstraat 7
G. J. de Wit
houtsnijder
 
Kronehoefstraat 9
J. G. Koolen
M. van Haren
los arbeider
chauffeur
Van Haren handelt in 1934 ook in kruidenierswaren
Kronehoefstraat 11
A. Hurx
A. A. Hurx
G. Th. Hurx
sigarenmaker
glasinstrumentmaker
pomper
 
Kronehoefstraat 13
M. M. de Laat
H. Smulders
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 15
In 1959 kwam hier een bedrijfs/ wonen dubbelpand
J. Gerlings
Ha. Ma. Ja. Gerlings
Ja. Ma. Gerlings
Ca. Ca. Gerlings
bontwever
sigarenmaakster
sigarenringster
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 17
Ja. Eth. van Vroenhoven
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 17-A
Woningrij uit 1924-1928, tussen de Van Brakelstraat en de Benedictusstraat.
In 1993 wordt dit vernummerd naar de huidige huisnummers 29-45
A. van Bokhoven
G. M. Vergeest
H. Bosch
H. G. Rikken
linnenwever
grondarbeider gasfabriek
bakker
transportarbeider
 
Kronehoefstraat 17-B
J. M. Mulders
los arbeider
 
Kronehoefstraat 17-C
G. van Wanrooij
J. C. Hendriks-Dekkers
hoofdagent van politie
kruidenierswaren, fijne vleeswaren, dranken
 
Kronehoefstraat 17-D
G. J. Bossong
sigarenmaker
 
Kronehoefstraat 17-E
J. J. A. van Bergeijk
venter
 
Kronehoefstraat 17-F
H. M. van Boxtel
J. Lebens
chauffeur
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 17-G
F. Smulders
kleermaker
 
Kronehoefstraat 17-H
J. C. Hendriks
winkelier
Winkel in kruidenierswaren
Kronehoefstraat 19
Woningrij gebouwd in 1920, tussen de Benedictusstraat en de Weteringstraat.
In 1993 wordt dit vernummerd naar de huidige huisnummers 47-83.

Gesloopt in 2012 voor de vervangende nieuwbouw van de Zeeheldenbuurt

J. M. Caris
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 21
J. H. Kierkels
magazijnbediende
 
Kronehoefstraat 23
J. Veenstra
J. A. Veenstra
R. Veenstra
hoofdconducteur N.S
bankwerker
kantoorbediende
 
Kronehoefstraat 25
H. J. Rooijakkers
arbeider
 
Kronehoefstraat 27
A. Oomens
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 29
J. F. Klaassen
chauffeur
 
Kronehoefstraat 31
C. P. van Breugel
metaalbewerker
 
Kronehoefstraat 33
J. Wouters
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 37
G. M. Waarma
W. Waarma
metaalbewerker
sigarenmaker
Wilhelmus Waarma (Stratum, 1876) viert in 1945 zijn 50-jarig ambtsjubileum als tabaksbewerker bij de Abonné Sigarenfabrieken
Kronehoefstraat 39
A. C. van der Meer
C. van der Meer
machinebankwerker
conducteur tram
 
Kronehoefstraat 41
A. van Bladel
landbouwer, tuinman
Arnoldus en Elisabeth van Bladel-van de Wiel vieren in 1942 hun 55-jarige bruiloft
Kronehoefstraat 43
F. Rooijakkers
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 45
M. Bataille
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 47
H. Roes
glasblazer
 
Kronehoefstraat 49
H. Coolen
stoker
 
Kronehoefstraat 51
W. R. van Gelder
stoker
 
Kronehoefstraat 53
F. J. Marinus
gasfitter
 
Kronehoefstraat 55
A. A. Struijk
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 57
Woningen uit 1920 tussen de Weteringstraat en de Boschdijk.
In 1993 worden dit de huisnummers 85-111. Omstreeks 1998 wordt de boel gesloopt en nu staat hier een groot kantoorpand (Rabo-kantoor) op huisnummer 85-87
G. W. Lammers
W. Overweg
kantoorbediende
administrateur
 
Kronehoefstraat 59
Huisvr. C. Poelvorde-van Rooy
zonder beroep
 
Kronehoefstraat 61
A. L. van de Gevel
bankwerker
 
Kronehoefstraat 63
P. A. van der Kaa
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 65
R. Nefkens
bankwerker
 
Kronehoefstraat 67
J. van den Boezem
onderbaas
 
Kronehoefstraat 69
B. A. Haverkamp
metaalbewerker
 
Kronehoefstraat 71
A. M. de Vriese
baas
 
Kronehoefstraat 73
F. Lottrinkx
bontwever
 
Kronehoefstraat 75
W. Mandigers
machinereparateur
 
Kronehoefstraat 77
B. Geerts
fabrieksarbeider
 
Kronehoefstraat 79
H. J. C. van Gestel
houtbewerker
 
Kronehoefstraat 81
Th. J. van der Meijden
elektricien
 
Kronehoefstraat 83
P. Persoon
fabrieksarbeider
Dochter Betsie Persoon verlooft zich in 1945 met James Swain, een soldaat uit Engeland

Runstraat

 
De Runstraat is een verbindingsstraat tussen de Kloosterdreef en de Frankrijkstraat. De naam kwam van run = eikenschors die voor het proces van leerlooien werd gebruikt. Het straatje kijkt uit op de villa van leerlooier Maas en werd voor 1920 met Maaslaan aangeduid. In 1922 werd de Runstraat verhard. Tegenwoordig is het nog steeds een aardig oud straatje.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Runstraat 2
1928
A. L. Kennis
M. H. Hermes
timmerman
stukadoor
 
Runstraat 4
H. A. van Loon
vertegenwoordiger
 
Runstraat 6
1927
H. Harks
melkventer
 
Runstraat 8
Ga. van Dijk
J. A. Lankhout
M. Willemse
fabrieksarbeider
kantoorbediende
fabrieksarbeider
 
Runstraat 10
1929
J. Fr. de Goeij
R. Hunnersen
bakker
nachtwaker
 
Runstraat 12
W. G. de Kinderen
chauffeur
In 1959 radiateurenfabriek H.A. Dijk
Runstraat 14
mooi oud rijtje, omstreeks 1920
F. H. de Jong
H. W. F. de Jong
J. C. de Jong
bankwerker
kantoorbediende
schoenmaker
 
Runstraat 16
C. G. J. Hageman
metaaldraaier
 
Runstraat 18
J. Wouters
J. J. Fr. van Erp
P. A. Wouters
fabrieksarbeider
beambte N.S.
sigarenmaker
 
Runstraat 20
1929, later smakeloos verminkt verbouwd
F. W. van den Heuvel
H. van den Heuvel
J. F. van den Heuvel
J. M. J. van den Heuvel
leerlooier
sigarensorteerder
wever
schilder
 
Runstraat 22
sfeervol oud rijtje van 1928
H. C. Klaasen
kolenhandelaar
 
Runstraat 24
A. de Wit
los arbeider
 
Runstraat 26
A. H. J. van den Bergh
Ma. Kuijpers
handelsagent
zonder beroep
 
Runstraat 28
P. A. Baeten
Wed. M. L. Verhoeven-Sanders
schilder
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Runstraat 1
1928
Ga. van de Kerkhof
stripster
 
Runstraat 3
1927
W. L. van Lieshout
kantoorbediende
 
Runstraat 5
J. van den Boomen
inspecteur verzekering
 
Runstraat 7
omstreeks 1920
G. J. Aarts
M. Aarts
W. Bakers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
sigarenmaker
 
Runstraat 9
G. J. van Weegberg
J. van Weegberg
koperslager
melkventer
 
Runstraat 9-A
1928-1929
Eth. van den Eerenbeemd
G. A. J. Janssen
J. J. Baatiaanse
werkster
agent van politie
stoker, machinist
 
Runstraat 11
H. Coenen
schilder
 
Runstraat 13
A. Nagelkerke
A. A. J. Nagelkerke
A. J. J. Nagelkerke
rijksveldwachter
bankwerker
timmerman
 
Runstraat 15
mooi oud pandje
Fe. Oosterveen
W. G. Dohmen
fabrieksarbeidster
schakelbordwachter
 
Runstraat 17
oorspronkelijk 1923 woning na de oorlog smakeloos vernieuwd
J. Ansems
L. van Vroenhoven
arbeider steenfabriek
zonder beroep
 
Runstraat 19
J. van Kasteren
voorman-rangeerder N.S
 
Runstraat 21
mooi oud pandje
T. M. Lodewijks
W. Kok
W. Lodewijks
sigarenmaker
magazijnbediende
magazijnbediende
 
Runstraat 23
in 1963 nieuwbouw
J. F. Bakers
P. Bakers
tabaksstripper
levensverzekeringsagent
 
Runstraat 25
ca. 1920, huis 25 is nu nog maar voor een kwart aanwezig
Ja. Ma. van den Berk
zonder beroep
 
Runstraat 27
H. J. van der Linden
kok
 
Runstraat 29
lelijke nieuwbouw in 1977
A. C. J. M. van den Broek
H. C. A. van Wordragen
J. M. van den Broek
chauffeur
leerlooier
spoorwegwachter
 
Runstraat 31
1927
P. H. Verberne
schoenmaker
 
Runstraat 33
C. L. Mulder
zonder beroep
 
Runstraat 35
rond 1967 kwam hier de nieuwe showroom van steenhouwer Hanique
K. E. H. van Lippen
H. J. van Lippen
timmerman
zonder beroep
In 1959 steenhouwer J. Hanique
Runstraat 37
1929
J. Kortooms
machinist N.S
 
Runstraat 39
J. Schalks
leerlooier
Het 85-jarige echtpaar Jacobus Schalks en Johanna van Poppel viert hier in 1957 hun 50-jarig huwelijksfeest
Runstraat 41
Huis gesloopt, stond te ver naar voren, door de sloop werd de Frankrijkstraat recht; nu hier nieuwbouw Frankrijkstraat 11
J. Aarts
leerlooier
Het pand was een herenhuis en met enkele achterliggende arbeidershuisjes mogelijk ooit een voormalige brouwerij of melkfabrieken geweest. Aarts was ook sigarenmaker, ijscoventer en verkocht friet en ijs vanuit huis, een van de eerste friettenten

Frankrijkstraat

De Frankrijkstraat (voor 1920 heette het de Groenstraat) ontleent de naam aan het oude gehucht Frankrijk dat onderdeel van het agrarische Woensel was.
De Frankrijkstraat ging verder als de Straat (Woenselsestraat) en die via de gehuchten Vlokhoven en Vaartbroek naar Son, Oischot en verder liep.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frankrijkstraat 2
Woningen vanaf de hoek met de huidige Europalaan; grotendeels nu afgebroken; alleen de huidige nrs 14-16, tweekapper uit 1927, staat er nog
Aa. Ma. Aa. Ca. Aa. van Hapert
Ma. Ga. Ca. van Hapert
zonder beroep
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 4
M. W. J. van den Nieuwenhof
sigarenfabrikant
In 1934 de Siniho-sigarenfabriek van de Gebrs. van den Nieuwenhof
Frankrijkstraat 6
H. Gerrits
Wed. M. Kivits-de Kort
bouwvakarbeider
werkster
 
Frankrijkstraat 8
M. H. Theunissen
Wed. J. Theunissen
wever
grondwerker
 
Frankrijkstraat 10
J. Coppens
grondwerker
 
Frankrijkstraat 10-A
Th. Damen
constructeur
 
Frankrijkstraat 10-B
W. C. van de Ven
fabrieksarbeider
 
Frankrijkstraat 10-C
J. Camps
schilder
 
Frankrijkstraat 12
Nu huisnummer 22-24; de villa van leerlooier Maas van 1891
A. van Rodijnen
B. J. Oostendorp
Ba. Ha. Wa. Oostendorp
Th. H. M. van Rodijnen
Wa. Ha. Ma. Oostendorp
bakker
arbeider
fabrieksarbeidster
houtbewerker
fabrieksarbeidster
 
Frankrijkstraat 14
A. M. v. d. Lee
J. J. A. Maas
N.V. Eindh. Groothandel in Tabaksfabrikaten
carrosseriefabriek
reiziger
tabaksfabrikaten
 
Frankrijkstraat 16
Oude boerderij; in 1936 wordt er een woonhuis bijgebouwd (huidige Frankrijkstraat 34); de boerderij wordt in 1936 (woonhuis) en 1966 (stal) gesloopt
F. de Haas
Ha. van der Velden
Ja. Ma. van der Velden
landbouwer
zonder beroep
zonder beroep
Bij de landbouwer Franciscus de Haas (1880, Woensel) vermeldt het bevolkingsregister als bijzonderheid dat hij een vergunning voor een vuurwapen heeft; hij woont hier met zijn gezin van 8 kinderen.
In 1942 vermeldt de krant dat er uit zijn afgesloten weide een roodbont vaarskalf ter waarde van fl.100 gestolen is
Frankrijkstraat 18
Dit zijn mogelijk de huidige nummers 74-86, woningen uit 1929.
Tussen de oude nummers 16 en 18 kwamen later de zijstraten Van Tienenlaan en Pasqualinistraat en de flat uit eind jaren 1950.
J. van der Heijden
grondwerker
 
Frankrijkstraat 18-A
M. J. van Vlerken
elektricien
 
Frankrijkstraat 18-B
R. H. van Minnen
laborant
 
Frankrijkstraat 18-C
J. M. C. Kouijzer
Wed. P. Coenen-Schaap
onderchef Philips
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 20
A. C. A. M. Jansen
gasfitter
 
Frankrijkstraat 22
P. C. Janssen
W. P. J. Bullens
brievenbesteller
brievenbesteller
 
Frankrijkstraat 24
H. A. C. M. Holten
P. A. C. Holten
P. H. Holten
bakker
bouwkundig opzichter
bakker
 
Frankrijkstraat 26
A. A. Troost
J. C. L. Troost
L. M. Troost
P. J. Troost
fabrieksarbeider
bakker
bakker
fabrieksarbeider
 
Hier is tegenwoordig de Mathys de Layenslaan, een woonbuurt tussen Frankrijkstraat en Barrierweg aangelegd na 1955
Frankrijkstraat 28
Dit zijn de huidige rij woningen Frankrijkstraat 88-124, gebouwd in 1926-1929, huisnummer hernummerd in 1938
Eindhovensche Bestuurdersbond (EBB)
Ch. Z. Vries
G. J. Sporre


kantoorbediende
ambtenaar N.S.
Sporre (1891, Amsterdam) zit in de gemeenteraad voor de SDAP; na de oorlog is hij wethouder voor de PvdA; Sporre overlijdt in 1963
Frankrijkstraat 30
Aa. Aa. Rooijmans
J. A. Rooijmans
M. J. Rooijmans
A. Rooijmans
telefoniste
gemeente-ambtenaar
reiziger
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 32
H. van Diepen
boekhouder
 
Frankrijkstraat 34
H. A. G. van Eembergen
kleermaker
 
Frankrijkstraat 36
R. A. van den Dungen
tekenaar
 
Frankrijkstraat 38
F. Bakers
Aa. Pa. Ma. Bakers
sigarenmaker
onderwijzeres
 
Frankrijkstraat 40
Kl. Blok
reiziger
 
Frankrijkstraat 42
G. C. F. M. Scholtze
H. A. Schröder
Ma. Ja. Hekman
kantoorbediende
chef op een weverij
kantoorbediende
 
Frankrijkstraat 44
B. A. M. Deckers
handelsreiziger
 
Frankrijkstraat 46
G. de Lange
H. de Hoog
J. Hellenthal
glasblazer
keurmeester
timmerman
 
Frankrijkstraat 48
J. C. Kluijtmans
L. A. J. Kluijtmans
Ja. Ma. Kluijtmans
machinist N.S
bankwerker
kantoorbediende
 
Frankrijkstraat 50
J. C. van Kemenade
L. P. A. Goossens
winkelier
magazijnbediende
 
Frankrijkstraat 52
El. Groenen
Ma. Groenen
P. C. Groenen
P. J. Groenen
Th. Groenen
onderwijzeres
onderwijzeres
trijpdrukker
sigarenmaker
onderwijzer
 
Frankrijkstraat 54
W. van der Linden
assistent accountant
 
Frankrijkstraat 56
J. B. van Gemert
Ma. Pa. van Gemert
hoofdconducteur N.S
kantoorbediende
 
Frankrijkstraat 58
A. J. van Gerwen
kantoorbediende
 
Frankrijkstraat 60
H. J. Wijnen
opzichter-bankwerker
 
Frankrijkstraat 62
C. A. L. Goudeseune
bouwkundig- en wegenarchitect
 
Frankrijkstraat 64
A. J. Hes
J. Hes
bouwkundige
metselaar
 
Frankrijkstraat 66
1930, het huidige Frankrijkstraat 126
J. M. A. Piron
handelsagent
In 1934 Jos. Piron, handel in textielgarens
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Frankrijkstraat 1
Rij huisjes op de hoek van de Europalaan; foto vlak voor de sloop; daarna komt er het ambtelijk rekencentrum CIOB, een lelijk gebouw dat binnenkort weer plaats gaat maken voor een complex nieuwbouwwoningen
H. Verheijen
H. van Hal
sigarenmaker
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 3
H. Renders
H. Verheijen
J. M. Renders
wever
metselaar
wever
 
Frankrijkstraat 5
M. C. Strijbos
Ga. Ma. Verstappen
Ta. Verstappen
letterzetter
zonder beroep
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 7
M. G. Vogels
fabrieksarbeider
 
Frankrijkstraat 9
1920, het huis staat er nog steeds
Th. J. Rooijakkers
Theo J. Roijackers-van Dijck
bouwkundig tekenaar
architect
De schrijfwijze Ro(o)ija(c/k)kers varieert, het adresboek geeft 2 varianten! Rooijakkers bouwt in Einhoven aardige huizen (info)
Hier ligt de zijstraat de Runstraat
Frankrijkstraat 11
Hier staat nu een huisartsenpraktijk (1974 gebouwd)
A. J. van Schijndel
Ja. Ma. van der Loo
Wed. J. van Schijndel-Gerrits
los arbeider
zonder beroep
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 13
Chra. van Hapert
P. van Hapert
zonder beroep
zonder beroep
 
Frankrijkstraat 13-A
Na 1938 hernummerd als Frankrijkstraat 15-23, huizen uit 1928
A. Brouwers
J. Brouwers
houtbewerker
grondwerker
 
Frankrijkstraat 13-B
F. H. J. de Poorter
metselaar
De Poorters vrouw, Ja. Ma. Verhoeven (1901, Woensel), is na de geboorte van het 3e kind in gesticht Voorburg, Vught (postnataal?) opgenomen; na een half jaar is ze weer thuis
Frankrijkstraat 13-C
J. P. E. Segers
aannemer
Bouwondernemers Gebr. Segers
Frankrijkstraat 13-D
C. J. Segers
Gebr. Segers
J. F. van der Linden
F. Segers
aannemer
bouwondernemers
meesterknecht sigarenfabriek
zonder beroep
Frankrijkstraat 13-E
J. C. van Dommelen
broodbezorger
 
Frankrijkstraat 15
Drie lage huisjes uit 1898, nu huisnrs. 25-29
H. Hendriks
arbeider steenfabriek
Heinrich Hendriks komt uit Pruisen (1886, Alstaden bij Duisburg), gehuwd met de Nederlandse Ca. Worm uit Angerlo
Frankrijkstraat 17
L. Foolen
arbeider
 
Frankrijkstraat 19
L. A. Grassens
schilder
 
Frankrijkstraat 21
Misschien achter huizenrij 15-19 gelegen
Martinus van Rooij
M. F. van Rooij
marktbezorger en paardenhandelaar
koopman
Van Rooij (1901, Woensel), ook wel van beroep 'kraamzetter' genoemd, verhuist in 1936
Hier vinden we tegenwoordig de zijstraat Fluwijnstraat, een straatnaam die in 1958 is vastgesteld (men had eerst voorgesteld Bunzingstraat, maar het College keurde dat voorstel van de Straatnamencommissie af omdat het om een stinkdier ging; het alternatief Fluwijn is een ander beestje, een soort steenmarter).
Frankrijkstraat 21-A
Hier zijn in 1934 de huidige woningen Frankrijkstr 37-59 in aanbouw
C. Molteni
terrazzowerker
Zoals wel vaker bij huizen in aanbouw geeft het adresboek alleen als bewoners werklui weer die wellicht in de woningen aan de slag zijn; Carlo Molteni (1894, Ascona, Italië) was in 1924 met een Stratumse gehuwd; later zal hij ook de huizenrij 63-73 van terrazzo voorzien; Molteni's bedrijf is op huisnr. 21-S
Frankrijkstraat 21-F
G. Bosch
H. Bosch
timmerman
timmerman
Frankrijkstraat 21-M
nu Frankrijkstraat 61, gebouwd 1932
J. G. Tielemans
brievenbesteller
 
Hier wordt in 1935 een nieuwe huizenrij gerealiseerd, nu Frankrijkstraat 63-73.
Hier ligt de zijstraat de Wezelstraat, een naam die in 1920 vastgesteld was voor een weg door de velden die uitkwam op de Kronehoefstraat in het verlengde van de van Brakelstraat bij de Woenselse Markt; na de oorlog worden de velden bebouwd en verandert de loop van de weg; het eerste deel heeft de naam Robbenstraat gekregen en alleen het laatste stukje Wezelstraat is nu nog altijd aanwezig.
Na de Robbenstraat ligt nu de rij (nu Frankrijkstraat 63-73) die in 1935 wordt gebouwd.
Frankrijkstraat 21-R
nu Frankrijkstraat 79, 1925 gebouwd
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
de Fratersschool wordt na sluiting de thuisbasis voor de eerste Islamitische School in Eindhoven
Frankrijkstraat 21-S
gebouwd in 1925, nu nummers 81-83
J. H. van Nunen
M. H. van Nunen
J. van Nunen
terrazzowerker
terrazzowerker
zonder beroep
In 1934 de zaak Carlo Molteni, ook in gewapend beton, specialiteit de betonnen schuttingen
Frankrijkstraat 21-T
A. Dieleman
chauffeur
 
Frankrijkstraat 21-U
1926, nu nummers 85-87
J. L. van den Broek
vrachtrijder
 
Frankrijkstraat 21-V
C. J. Nijsse
bankwerker N.S.
 
Frankrijkstraat 23
vervangen door nieuwbouw uit 1955, de huidige nummers 89-95
H. Mertins
arbeider
Foto uit 1944 van dit rijtje arbeiderswoningen dat na de oorlog gesloopt wordt
Frankrijkstraat 25
P. J. F. Swinkels
grondwerker
Frankrijkstraat 27
P. J. Swinkels
arbeider
Frankrijkstraat 29
Fr. Bakermans
sigarenmaker
Frankrijkstraat 31
J. van Weert
grondwerker
Frankrijkstraat 31-A
Op de hoek van de Kronehoefstraat, foto
Ma. Ca. van Kemenade
zonder beroep
Mejuffrouw van Kemenade overlijdt vrij plotseling in 1943, bijna 65 jaren oud, in wat dan Huize Kronehoeve heet (huisnummer 99)
Frankrijkstraat 33
Fratershuis
klooster Fraters van Tilburg
Gebouwd 1925, sloop 1989 (inmiddels huisnummer 101); een van de fraters is Simon Deltour, de vermaarde dierenactivist avant la lettre


De Kattenstraat is een oud zijweggetje van de Frankrijkstraat dat aan de noordzijde van de begraafplaats op de Boschdijk uitkomt. Nu is de straat verdwenen. De gemeente onteigende de grond in 1957. De ligging van de oude Kattenstraat komt ongeveer overeen met de positie van de Mathys de Layenslaan nu.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Kattenstraat 1
gesloopt
C. Willemse
timmerman
 
Kattenstraat 2
L. Vervoort
A. Vervoort
grondarbeider
zonder beroep
 
Kattenstraat 3
A. C. van Grimbergen
J. van Grimbergen
W. J. C. van Grimbergen
kantoorbediende
sigarenmaker
kantoorbediende
 
Kattenstraat 4
F. A. Seerden
houtkoopman
 
Kattenstraat 5
Pa. van Grimbergen
zonder beroep
 
Kattenstraat 7
F. H. M. van Oudenhoven
Th. van Oudenhoven
chauffeur
zonder beroep
 
Kattenstraat 8
J. W. Seerden
houtkoopman
 


De Krekelstraat is een weggetje tussen de Frankrijkstraat en de Marterstraat. Op deze plek ligt nu de woonbuurt die zich tussen de Mathys de Layenslaan en de Van Thienenstraat bevindt. Huizen gebouwd omstreeks 1963.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Krekelstraat 1
gesloopt
H. Aarts
J. Smits
M. Smits
landbouwer
bakker
landbouwer
 
Krekelstraat 3
L. van Pelt
S. Th. C. van der Aalst
W. J. P. de Wit
sigarenmaker
sigarenmaker
fabrieksarbeider
 
Krekelstraat 5
J. der Kinderen
zonder beroep
 
Krekelstraat 7
F. L. van den Heuvel
wagenmaker N.S
 


De Marterstraat is in 1934 een lange zandweg tussen de Boschdijk, parallel aan de Barrierweg en de Woenselsestraat. Sinds 1955 is alles hier omgeploegd voor de nieuwbouwwijken; maar het allereerste stukje Marterstraat bestaat nu zowaar nog steeds. Een klein stukje straat tussen de Boschdijk en de Mathys de Layenslaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Marterstraat 2
gesloopt
J. L. A. Gielissen
Wed. H. van Eijk-van Lieshout
metselaar
zonder beroep
 


Buurt de Barrier

De buurt de Barrier is in de jaren 1929-1930 aangelegd, voor een groot deel werk van de woningbouwvereniging van Philips. Veelal woningen voor middenkader-personeel. De bedoeling was de buurt verder naar het noorden uit te bouwen, maar de economische crisis deed die plannen de das om. Pas na de oorlog is hier verder gebouwd (Prinsejagt).

Barrierweg


De Barrierweg was oorspronkelijk een agrarische weg door het landelijk gebied van Woensel, uitkomend op de Boschdijk.
Rond 1930 werd hier de nieuwbouwbuurt de Barrier aangelegd. Het gedeelte langs de woonbuurt aan de Boschdijk werd verhard en bebouwd, kreeg scholen en winkels. Verderop blijft het een zandpad door de velden waar nog lang een tweetal boerderijen lagen. Rond 1960 wordt hier de nieuwe woonbuurt Mensfort aangelegd.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Barrierweg 50
Boerderij gesloopt voor de aanleg van Mensfort
G. C. van der Heijden
J. van der Velden
gemeentearbeider
landbouwer
Midden in het agrarische land tussen de bebouwing van de woonbuurt de Barrier en de Woenselsestraat ligt een boerderij aan de Barrierweg die hier een zandpad is
Barrierweg 180
1930
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De school Pastoor van Ars ligt aan de rand van de woonbuurt; nadien (1939) wordt ernaast op 178 de kleuterschool gebouwd
Hiertussen ligt tegenwoordig een huizenrij uit 1971 (182-200). Daarna volgt de zijstraat St Philomenastraat, een verbinding met het Pastoor van Arsplein
Barrierweg 202
Gemeentelijk monument, behorend bij de bebouwing rond het Pastoor van Arsplein
Jhr. R. E. van Lanen
J. Oste
J. L. A. Docters
slager
fabrieksarbeider
instrumentmaker
Na slager van Lanen wordt dit hoekpand aan de Philomenastraat de bakkerij van Rooijakkers
Barrierweg 204
P. Hoens
fabrieksarbeider
 
Barrierweg 206
A. Meesters
verpleger R.K.G
 
Barrierweg 208
J. Chr. van Ginderen
metselaar
 
Barrierweg 210
A. Dielesen
W. Hoens
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Barrierweg 212
Een lange rij riante woonhuizen uit 1930, lopend totaan de Boschdijk
H. B. Neetenbeek
J. W. Tiemessen
Wed. Th. C. Deckers-de Baar
kleermaker
kleermaker
zonder beroep
 
Barrierweg 214
J. B. Verstraeten
timmerman
 
Barrierweg 216
J. Soeters
fabrieksarbeider, schoenmaker
Foto: Tegenover deze woningen ligt een open veld naast de jongensschool waar na de oorlog een begraafplaats voor gesneuvelde soldaten wordt ingericht
Barrierweg 218
F. van de Werff
M. Versteegh
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Barrierweg 220
A. Scheeper
Ma. Scheeper
timmerman
werkster
Barrierweg 222
S. Oosterhuis
electro-monteur
Barrierweg 224
G. Th. van Dijk
Th. J. Compier
Wed. J. Dijk-van der Werff
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Barrierweg 226
D. Schumacher
boterhandelaar
 
Barrierweg 228
A. T. van Woensel
verpleger R.K.G
 
Barrierweg 230
A. Dommisse
verpleger R.K.G
 
Barrierweg 232
Th. J. Verhappen
Aa. Ma. van Helvert
Ja. Ga. Severin
Ma. Aa. Ga. Severin
onderbaas
arbeidster
fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidster
 
Barrierweg 234
A. J. Fleuren
verwarmingsmonteur
 
Barrierweg 236
W. T. C. Keller
fabrieksarbeider
 
Barrierweg 238
B. Haaksma
fabrieksarbeider
 
Barrierweg 240
Cla. Tha. Arends
J. Arends
winkeljuffrouw
bediende R.K.G
 
Barrierweg 242
A. Dillen
broodbezorger
 
Barrierweg 244
J. Klompers
onderbaas
 
Barrierweg 246
W. C. Pastoor
melkslijter
In 1964 zit melkboer Pastoor hier nog steeds
Barrierweg 248
W. van der Werp
elektricien
 
Barrierweg 250
W. Maats
schilder
 
Barrierweg 288
Adres zal wel een zetfout in het adresboek zijn geweest
P. M. Seijkens
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Aan het eind van de bebouwing van 1934 wordt in 1938 nog een rij woningen (155-173) tegenaan geplakt. Daarna wordt het zandweg en begonnen de velden tot aan de Woenselsestraat (nu bebouwing tot aan de Cuyperslaan) over een wat verlegd wegtracé
Barrierweg 175
rij woningen 1930
B. G. Haaksman
O. van der Wal
fabrieksarbeider
koopman
W. van der Wal heeft hier in 1934 een manufacturenhandel; in 1953 en 1964 groenteboer J.A. van Veelen
Barrierweg 177
H. M. T. Versterre
kantoorbediende
 
Barrierweg 179
A. Herbschleb
kantoorbediende
 
Barrierweg 183
F. H. L. Aarts
H. M. van Buul
agent van politie
bankwerker
 
Barrierweg 185
P. A. Konings
instrumentmaker
 
Barrierweg 187
M. A. J. van Dinther
monteur
 
Barrierweg 189
Bakkenes
A. J. van Etten
G. J. Geijtenbeek
Huisvr. W. J. van Amerongen-Geijtenbeek
grondwerker
fabrieksarbeider
opperman
zonder beroep
Geijtenbeek heeft in 1934 ook handel in groenten en fruit
Hiertussen ligt nu de Vennecoolstraat en de Van Thienenlaan; in 1934 is dit open veld, wat na de oorlog gebruikt wordt voor een soldatenkerkhofje (zie foto) en waar rond 1957 een rij huizen komt
Barrierweg 219
Monument uit 1930
R.K. Jongensschool voor L.O.
 
De St Corneliusschool; tegenwoordig is het schoolgebouw een architectenkantoor
Nu bevindt zich hier de Balthasar van Bassenstraat
Barrierweg 221
Winkels en woningen uit 1930-1933 tot aan de hoek van de Boschdijk
H. W. P. van de Wiel
agent van politie
Deze agent speelt een rol in het verhaal dat commissaris Brinkman ervoor gezorgd zou hebben dat er een brandstichter ingeluisd wordt om op te draaien voor de reeks van branden die de stad teisterde; Brinkman zet van der Wiel aan om aan te pappen met de verdachte pyromaan van der Looy; van de Wiel voert hem dronken en zet hem af bij een boerderij aan de Aalsterweg met een doosje lucifers en een kan petroleum; 'toevallig aanwezige' agenten kunnen de dader aldus grijpen
Barrierweg 223
H. Munsterman
kantoorbediende
 
Barrierweg 227
J. J. Poelemans
Wed. P. Poelemans-Koolen
koopman
zonder beroep
In 1953 bekend als café De Barrier, 1959 café A. Bogers
Barrierweg 229
M. A. van den Broek
slager
De slager heeft de "Eerste Eindhovensche Worstfabriek".
In 1953 en 1964 hier nog steeds slagerij A.G. v.d. Broek-van Vroonhoven; later (1980) slager H Lammers, nog later coffeeshop
Barrierweg 231
G. Bettonville
reiziger
Later (1980) rijwielzaak Martien Vermeulen
Barrierweg 235
M. Bandringa
electro-techniker
 
Barrierweg 237
A. M. L. Weijts
onderwijzer
Weijts heeft de twijfelachtige eer om in 1942 bij het collaborerende Opvoedersgilde benoemd te worden
Barrierweg 239
Mr. W. J. Sparling
assistent jurist
 
Barrierweg 243
Hoek Boschdijk
Café Nautilius
 
 

St Philomenastraat

St Philomenastraat
De St Philomenastraat is de verbinding tussen de Alard du Hamelstraat en Barrierweg, via het Pastoor van Arsplein.

De ansicht is van 1930. De pastorie rechts lijkt nog in aanbouw, de huizenrij is juist gereed. [Dit beeld klopt echter niet met de bouwjaren die ik in de archieven vond, soit].

De winkel links op de hoek, adres Barrierweg 202, is slagerij Van Lanen. Later wordt dit een bakker, recentelijk bekend als het Woensels Vlaaienhuis.
Op St. Philomenastraat 16 (bij de poort bij het hoge puntdak) zitten de fietsenmakers M.C. Boeije en G. Witvoet. Na de oorlog is er hier sprake van de fietsenzaak Trio.

Op de hoek op de achtergrond zien we de hoekwoning Pastoor van Arsplein 36.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
St Philomenastraat 2
Tussen Alard du Hamelstraat en Pastoor van Arsplein, bouw 1929
J. Timmermans
schoenmaker
 
St Philomenastraat 4
J. A. van Bavel
onderwijzer
 
St Philomenastraat 6
P. M. van Heeswijk
smid
Tevens hier gevestigd kapsalon van Heeswijk; het pand stond in 1934 voor fl. 4700 te koop
St Philomenastraat 8
 
Propag
reclame adviesbureau, kantoor
Tevens schrijf-, rekenmachinehandel, kantoormeubelen.
In 1959 hier Tandtechn. lab E.H.J. Kooi en manufactuur Kooi-de Wilde
St Philomenastraat 10
Winkel-woningen uit 1930-1931, tussen Pastoor van Arsplein en Barrierweg
A. G. van Leeuwen
G. H. de Groot
Wed. Ch. C. H. A. H. Rutten-Thomasse
handelsreiziger
metaalslijper
zonder beroep
Later is dit adres bekend als kapsalon van de gebroeders Leo en Theo de Wit
St Philomenastraat 12
A. H. de Negro
C. van Dongen
W. A. Kranen
schilder
leerlooier
glasblazer
Schilder A. de Negro is op een ladder een benzinepomp aan de Stratumsedijk aan het verven als een fietser de ladder omverrijdt; de schilder moet zich met gekwetste ellebogen onder doktersbehandeling stellen, zo meldt de krant in 1934
St Philomenastraat 14
A. Chr. J. A. van Baar
A. P. Verberne
timmerman
koopman
De 21-jarige timmerman Van Baar wordt begin 1936 vermoord; zijn lijk wordt bij de Poeijerse brug uit het kanaal opgevist; bij de plek zijn sporen van damesschoenen en dat leidt de speurders naar zijn vrouw, de 23-jarige Anna Szabo, die meteen bekent; Anna had een 19-jarige minnaar E. van de Kerkhof en samen hadden zij het plan beraamd om de man neer te schieten, waarbij ze het pistool gebruiken van Anna's kostbaas, betonwerker Konings van het Pastoor van Arsplein 14
St Philomenastraat 16
G. Witvoet
G. B. Fijnaut
M. C. Boeije
rijwiellakker
monteur
rijwielreparateur
Hier is nog lang een fietsenzaak blijven zitten (Trio, in 1953 en 1964)
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Het tegenwoordige rijtje St Philomenastraat 1-9, tussen Alard du Hamelstraat en Pastoor van Arsplein, wordt pas gebouwd in 1938
St Philomenastraat 1
1930
 
 
Kerk Pastoor van Ars, tegenwoordig St Philomenastraat 11.
Een tornado blaast in 1939 alle pannen van het dak, veel schade
St Philomenastraat 3
De pastorie van 1929, tegenwoordig huisnummer 13
A. M. van Tilborg
C. F. Berkelmans
P. J. I. Klijn
Ha. Ma. van Dongen
Ma. van Dongen
pastoor
kapelaan
kapelaan
dienstbode
dienstbode
 

Pastoor van Arsplein

Het Pastoor van Arsplein is een een klein groen pleintje bij de Pastoor van Arskerk. Gebouwd 1929-1930.
De kerk heette officieel de Jean Baptiste Maria Vianneykerk, een 19e-eeuwse pastoor van het Franse plaatsje Ars-sur-Formans die later heilig verklaard werd.
Het van Arsplein is een van de eerste plaatsen waar in 1934 in Eindhoven een openbare telefooncel komt.
Rond 1980 wordt op het grasveld een speeltuin ingericht.

Pastoor van Arsplein Een ansicht uit 1931, is de kerk nog maar pas was gebouwd. Linksvoor staat er nog de houten keet van de bouwvakkers. De klok in de toren heeft nog geen wijzers.

Rechts zien we de pastorie aan de St Philomenastraat.
Tegenwoordig is dit pand al geruime tijd (in ieder geval al vanaf 1987) een kamerbewonerspand. Er worden 8 kamers verhuurd en het studentenhuis heeft de toepasselijke naam "Il Philio Mio".

De woningen linksvoor zijn in 1930 door Bredero's bouwbedrijf opgeleverd.
Linksvoor, het laatste woonhuis van het plein, is het adres Pastooor van Arsplein 36. Twee kinderen staan op de stoep te poseren. Hier woont de familie Eisenkolb. Toen van beroep schilder en acquisiteur voor het Propag reclamebureau. Later kennen we die familienaam van de naaimachinehandelaren in de stad.
In 1934 breekt in dit hoekhuis een flinke brand uit. De derde verdieping, waar Eisenkolb zijn papiervoorraad en stofzuigers heeft opgeslagen, brandt geheel uit.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pastoor van Arsplein 1
Hoekwoning St Philomenastraat
P. M. J. Barts
hoofd ener school
Hoofd lagere school aan de Barrierweg. Later is dit pand bekend als de viswinkel van Tuyp
Pastoor van Arsplein 2
Woningrij 1930, zuidoostzijde van het plein
P. ten Hoedt
kantoorbediende
 
Pastoor van Arsplein 3
C. M. Coensen
koopman
 
Pastoor van Arsplein 4
H. J. Hobbelen
J. C. Spierings
chauffeur
schoenmaker
Spierings heeft later een kantoorboekwinkeltje
Pastoor van Arsplein 5
J. A. Tielemans
Ja. Ma. Ca. Tielemans
timmerman
verpleegster R.K.G
 
Pastoor van Arsplein 6
P. T. de Kerf
verpleger
Later is mevrouw Til de Kerf een van de eersten hier met een televisie; alle kinderen uit de buurt mogen er komen kijken
Pastoor van Arsplein 7
G. A. Nijenhuis
huisknecht R.K.G
 
Pastoor van Arsplein 8
S. H. Vrijhoff
assistent
Met carnaval 1957 raakt de auto met de familie Vrijhoff in Den Bosch te water; alle 5 personen verdrinken
Pastoor van Arsplein 9
J. C. M. Philips
M. C. H. Philips
bankwerker
koperslager
 
Pastoor van Arsplein 10
G. C. van Iersel
W. van Iersel
Wed. J. C. Steenhuijsen-van lersel
fabrieksarbeider
schoenmaker
bankwerker
 
Pastoor van Arsplein 11
A. Smids
H. G. M. van den Boer
glasblazer
schilder
 
Pastoor van Arsplein 12
H. G. Verleg
A. van de Ven
remmer N.S
klompen en manden
 
Pastoor van Arsplein 13
Th. J. C. Heesakkers
electro-technisch instrumentmaker
 
Pastoor van Arsplein 14
A. Konings
betonwerker
Voor het verhaal over het moordwapen van Konings, lees hierboven tekst bij St Philomenastraat 14
Pastoor van Arsplein 15
Westzijde, tot aan de Pastoor van Arslaan
J. F. van den Heuvel
smid-stoker
 
Pastoor van Arsplein 16
J. H. Fr. Bentlage
metaalbewerker
 
Pastoor van Arsplein 17
W. Engels
controleur
 
Pastoor van Arsplein 18
J. C. Butz
fabrieksarbeider
Hoekpand van Arslaan, Butz heeft een bloemenhandel; in 1959 melkproducten Kemps
Pastoor van Arsplein 19
Van Pastoor van Arslaan tot de noordwest punt van het plein
A. J. M. van der Looy
J. van der Looy
groentenventer
groentenhandelaar
Hoekpand van Arslaan, groentenwinkel van Looy, ook in 1959 Joh. v. Looy's groentenhandel
Pastoor van Arsplein 20
M. ter Brake
bankwerker
 
Pastoor van Arsplein 21
J. C. Storms
P. J. Storms
timmerman
sigarenmaker
 
Pastoor van Arsplein 22
C. C. van de Vijfeijke
fabrieksarbeider
 
Pastoor van Arsplein 23
Woningrij uit 1929, noordzijde van het plein
F. A. van de Ven
P. H. C. van de Ven
diamantboorder
bankwerker
 
Pastoor van Arsplein 24
A. Jonkers
C. Jonkers
portier
schilder
In 1959 Jonkers verfhandel
Pastoor van Arsplein 25
W. H. Bourgonje
machinebankwerker N.S
 
Pastoor van Arsplein 26
P. J. M. Beeren
schoenmaker
Dochter Riek Beeren trouwt in 1941 met Nico Gokke. Vanwege N.S.B-lidmaatschap wordt kerkelijke inzegening te Eindhoven geweigerd. Die vindt in 1942 alsnog te Leipzig plaats, waar meneer Gokke oostfront-dienst doet. Gokke vindt in 1945 de dood, als gevolg van een 'geallieerde terreuraanval', zoals de N.S.B-krant het verwoordt
Pastoor van Arsplein 27
J. A. Bergers
J. P. W. M. Moonen
electro-monteur
machinist N.S
 
Pastoor van Arsplein 28
C. W. Horvers
M. L. Horvers
stoffeerder
matrassenmaker
 
Pastoor van Arsplein 29
J. Schouten
Ea. Ma. Tha. Spapens
arbeider
stenotypiste
 
Pastoor van Arsplein 30
J. C. Misdom
fabrieksarbeider
 
Pastoor van Arsplein 31
A. P. van der Aa
Wed. M. van der Aa-Hurkmans
assuradeur
zonder beroep
 
Pastoor van Arsplein 32
P. M. Seerens
P. M. H. Caris
W. H. Neeskens
koster
smid
kantoorbediende
 
Pastoor van Arsplein 33
H. G. Peters
H. G. Peters
J. Peters
M. J. Peters
metselaar
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Pastoor van Arsplein 34
Fr. Ch. H. Penson
Ia. Ma. Ja. Langenhoff
besteller posterijen
verpleegster
 
Pastoor van Arsplein 35
Fr. J. van den Broek
controleur op een fabriek
 
Pastoor van Arsplein 36
Hoekpand St Philomenastraat
Th. Eisenkolb
Th. E. J. Eisenkolb
acquisiteur
schilder
Hier het Propag reclamebureau (kantoor op de Philomenastraat 8)

Pastoor van Arslaan

Pastoor van Arslaan
Het korte verbindingsstukje tussen Pastoor van Arsplein en Boschdijk heet de Pastoor van Arslaan.

De ansicht van 1931 is genomen vanaf het grasveld van het Van Arsplein. Op de achtergrond de huizen van de Boschdijk.

De Pastoor van Arslaan is een kort winkelstraatje.
Links op de hoek met het plein staat "Het Kousenhuis" op de etalageruit.
Rechts op de hoek (Van Arsplein 19) is slagerij Van der Looy. Aangrenzend pand, met de fietsen voor, is de drankenwinkel. Het huis met het steile puntdak (Van Arslaan 6) is later drogisterij Jonkers.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pastoor van Arslaan 2
de noordkant, 1930 gebouwd
G. Vorst
P. A. C. Vorst
assistent accountant
boekhouder
Hier, bij de hoek van het plein in 1934 ook een filiaal van Van Bakel's drankenhandel; in 1964 slijterij van G.B. Raay
Pastoor van Arslaan 4
A. J. Jansen
electro-monteur
Magazijn Meule (J. v.d. Meulengraaf) in 1953 en 1964, mrt huishoudelijke artikelen; veel later een textielwinkel
Pastoor van Arslaan 6
De Camille
J. H. Jochems
drogisterij
metaaldraaier
Later ook postagentschap Jochems-Faassen(1953 en 1959), in 1963 drogist J. Vermeulen en veel later een boetiek
Pastoor van Arslaan 8
F. Jansen
filiaal
Rijwielen en motorreparatie
Pastoor van Arslaan 1
de zuidkant, 1930
P. A. A. Schaminee
R. Borsietsky
kleermaker
kleermaker
Hoek van Arsplein; manufacturenhandel "De Concurrent", een filiaal van J. Kanters; in 1953 hier Sturtewagen van Assen dameshoeden, later komt hier een bloemenzaak
Pastoor van Arslaan 3
P. Janssens
lederbewerker
Hier is Piet Janssens' fietsenzaak, in 1953 Het Zuiden huish. artikelen, in 1959 nog altijd P.H.Janssens' rijwielen, huish. art., haarden en kachels; in 1964 snackbar Bon Appetit van Th.P. te Raay
Pastoor van Arslaan 5
P. C. Traa
filiaalhouder
In 1934 een winkel van de N.V. Edah; in 1964 P. Janssens electrische apparaten
Pastoor van Arslaan 7
H. J. Swinkels
P. A. Notten
P. A. Tielemans
slager
slager
slager
Lang blijft dit nog een slagerij (in 1964 A.J. de Barse). In 2000, dan een illegaal kamerbewonerspand, brandt het uit

Alard du Hamelstraat

Deze straat loopt parallel aan de Barrierweg, uitkomend op de Boschdijk.
Tussen de Alard du Hamelstraat en tot voorbij het Hendrik de Keyzerplein ligt de woonbuurt de Barrier. De straten krijgen de namen van bouwmeesters. Er wonen veel Philips-werknemers, vaak middenkaderpersoneel. Veel import en niet-katholiek.
De buurt wordt in de jaren 2004-2008 ingrijpend gerenoveerd. Bijna alle huizen worden gesloopt en er wordt iets teruggebouwd wat er ongeveer net zo uitziet maar wel comfortabeler en iets ruimer is. Sommige woningen blijven als een geraamte met de muren staan en worden in dezelfde proportie terug opgebouwd. Geen echte sloop en nieuwbouw, maar het zijn ook niet echt meer de oude woningen van 1930.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Alard du Hamelstraat 40
Rij woningen tussen Hendrik de Keyzerlaan en de Cornelis de Vriendtstraat, gebouwd in 1930.
In 2005 wordt alles gesloopt en komt er nieuwbouw (nu nummers 40-46)
Fr. L. C. Duray
kantoorbediende
 
Alard du Hamelstraat 42
J. M. Koenen
arbeider
Gezin van 12 kinderen; wat zou de buurt hebben gedacht toen in 1942 de annonce voor de verloving in Duitsland te lezen is van zoon Jos. Koenen (1917) met ene Itta Rüdinski?
Alard du Hamelstraat 44
E. Louwers
Wed. J. van Roij-Eijkemans
los arbeider
zonder beroep
 
Alard du Hamelstraat 46
J. Strik
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 48
E. de Jonge
J. Baptist
J. de Jonge
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
arbeider
 
Alard du Hamelstraat 50
Rij woningen tussen de Cornelis de Vriendtstraat en de Keldermansstraat, gebouwd in 1930.
In 2006 komt er de nieuwe rij 48-62 voor in de plaats (1 woning minder)
K. Nieuwlaat
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 52
J. H. Klunder
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 54
M. Blom
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 56
H. F. Stuut
glasblazer
 
Alard du Hamelstraat 58
J. Konings
arbeider
 
Alard du Hamelstraat 60
J. F. van Steijn
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 62
A. J. van Acht
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 64
M. Sinke
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 66
G. W. Vos
W. F. Vos
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 68
Rij woningen tussen de Keldermansstraat en de Boschdijk, gebouwd in 1930.
In 2006 komt er een nieuwe rij van 4 woningen (64-70)
A. Walraven
H. Bierens
H. Vermeulen
fabrieksarbeider
timmerman
sigarenmaker
 
Alard du Hamelstraat 70
H. Plaggenborg
machinist
 
Alard du Hamelstraat 72
F. J. van der Meeren
elektricien
 
Alard du Hamelstraat 74
J. A. Martens
Ja. Ma. Ca. van Hattem
verpleger
controleur
 
Alard du Hamelstraat 76
J. A. de Jong
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Alard du Hamelstraat 49
Gebouwd in 1929; tegenwoordig is dit huisnummer 31
R.K. Meisjesschool voor L.O.
 
Meisjesschool Pastoor van Ars
Tussen de meisjesschool en de Sint Philomenastraat komt in 1938 de rij woningen huisnummer 35-49
Alard du Hamelstraat 51
Rij woningen die deel uitmaken van het gemeentelijk monument Pastoor van Arsplein
F. J. P. van der Linden
rijksambtenaar
Tevens hier een handel in kruidenierswaren van Van der Linden; in 1959 Spar-kruidenier F.J.P. v.d. Linden, tot in 1985 supermarkt vd Linden. In 1988 Interpark Parket
Alard du Hamelstraat 53
A. van Gangelen
W. Büdgen
sigarenmaker
kantoorbediende
 
Alard du Hamelstraat 55
A. W. M. Seegers
C. van Soolingen
bankwerker
ondermachinist N.S
 
Alard du Hamelstraat 57
C. J. Swinkels
fabrieksarbeider
 
Alard du Hamelstraat 59
C. van der Weijden
G. P. C. van der Weijden
sigarenmaker
timmerman
 
Alard du Hamelstraat 61
Rij woningen uit 1929-1930 totaan de Boschdijk.
Koopwoningen en niet in bezit van de woningbouw-vereniging; daardoor vielen ze dus niet onder de wijkvernieuwing die omstreeks 2005 in de buurt huishield. Deze rij oude woningen staan er nu dus nog steeds
H. F. Spiering
koopman
Handel in aardappelen, groenten en fruit, in 1953 't Fruithuis geheten.
In 1942 bericht de krant dat het publiek dat inkopen wilde doen zich in een rij buiten de deur moest opstellen en beurt voor beurt door de beide zoons van Spiering werd geholpen; hierbij vragen zij hogere prijzen dan de voor dat moment vastgestelde, soms wel 40% meer; en ze vragen hun klanten bij eventuele controle niet te vertellen wat ze hadden betaald. Pa Spiering krijgt 250 gulden boete
Alard du Hamelstraat 63
J. Pogatsch
mechaniker
 
Alard du Hamelstraat 65
A. Keizer
monteur
Tevens heeft Keizer in 1934 sigarenwinkeltje, ook nog in 1953; in 1959 sigarenmagazijn Chr.J. van Vuuren, in 1975 heet de zaak Havana, tot 1990
Alard du Hamelstraat 67
L. M. C. van Brunschot
assistent-directeur melkinrichting St Jan
Op 67-69 is in 1934 gevestigd het melkhuis "Aroma"; in 1953 tot 1977 op 69 sigaren en chocolat Wiersma
Alard du Hamelstraat 69
G. de Roo
fabrieksarbeider
Alard du Hamelstraat 71
P. van den Bogaart
magazijnbediende
 
Alard du Hamelstraat 73
G. Nagel
T. Grooten
Ma. Fa. Grooten
Wed. J. Grooten-Deen
fabrieksarbeider
kantoorbediende
los arbeider
zonder beroep
 
Alard du Hamelstraat 75
G. H. van der Ligt
houtbewerker
 
Alard du Hamelstraat 77
H. M. C. Sabel
kapper en winkelier
Tot in 1961 kapperszaak Sabel en Zoon, tot 1968 H.M.C. Sabel
Alard du Hamelstraat 79
H. E. Stutz
J. F. C. Mols
A. M. Baselmans
fabrieksarbeider
letterzetter
zonder beroep
 
Alard du Hamelstraat 81
C. Wiegmans
opperman
Wiegmans heeft in 1934 ook een manufacturenhandel
Alard du Hamelstraat 83
R. Wuite
portier R.K.G.
 
Alard du Hamelstraat 85
M. A. Banken
fabrieksarbeider
In 1959 hier kantoor en magazijn Congo Fruithandel
Alard du Hamelstraat 87
A. Hageman
H. ten Hoor
aftikker glasfabriek
koopman in manufacturen
 
Alard du Hamelstraat 89
A. B. Raaijmakers
slager
Tot 1981 blijft dit slagerij A. Raaijmakers; in 1982 tot 1997 slagerij Jack Verbiest

Keldermansstraat

Keldermansstraat
De Keldermansstraat is een lange straat parallel aan de Boschdijk, dwars door de woonbuurt. Beginnend bij het Hendrik de Keyzerplein en eindigend bij de Alard du Hamelstraat.
Alles is gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

De straat is genoemd naar de 16e-eeuwse bouwmeestersfamilie Keldermans. Vaak zie je de straatnaam met maar één S geschreven, Keldermanstraat, maar dat is dus onjuist.

De ansicht is van 1931. We kijken vanaf de Alard du Hamelstraat de straat in. Alles is nog maar pas gebouwd en kaal.
Bij het punthuis links heeft de schrijver van de kaart een x gezet: het is huisnummer 69, de Zeeuwse familie Remijnse-van Looij die de kaart schreef woonde echter op 49 (punthuis verderop in de rij)

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Keldermansstraat 2
Een rij woningen uit 1930 die geheel gesloopt is en hier zijn in 2005 nieuwe rijtjes woningen 2-52 neergezet.
L. M. N. J. de Bruijn
assistent Philips
 
Keldermansstraat 4
M. J. Vlekke
metaalarbeider
 
Keldermansstraat 6
W. H. J. Hurks
elektricien
 
Keldermansstraat 8
L. Burger
instrumentmaker
 
Keldermansstraat 10
H. M. van der Sluiszen
bankwerker
 
Keldermansstraat 12
B. Scheen
draaier
 
Keldermansstraat 14
E. P. Sonneville
bankwerker
 
Keldermansstraat 16
P. Hoogstraten
bankwerker
 
Keldermansstraat 18
W. M. Hoek
magazijnmeester
 
Keldermansstraat 20
K. P. de Keijzer
radiomonteur
 
Keldermansstraat 22
W. Huiszoon
fitter
 
Keldermansstraat 24
P. Dubbelman
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 26
J. H. van der Geld
W. van der Geld
kantoorbediende
zonder beroep
 
Keldermansstraat 28
P. Romijn
elektricien
 
Keldermansstraat 30
D. van Ravesteijn
elektricien
 
Keldermansstraat 32
G. J. T. de Jager
gereedschapmaker
 
Keldermansstraat 34
C. Schipper
verpleger R.K.G
 
Keldermansstraat 36
A. H. Hermans
elektricien
 
Keldermansstraat 38
IJ. Dijkstra
elektricien
 
Keldermansstraat 40
C. A. Balkenende
J. Balkenende
P. Balkenende
machinebankwerker
instrumentmaker
bediende
 
Keldermansstraat 42
W. Westera
bankwerker
In 1966 woont hier nog de weduwe Westera-Meijer
Keldermansstraat 44
J. W. Kappert
machinebankwerker
 
Keldermansstraat 46
G. Dekker
opzichter
 
Keldermansstraat 48
W. Canninga
metaaldraaier
 
Keldermansstraat 50
G. J. Barink
W. Stoelhorst
behanger
bankwerker
 
Keldermansstraat 52
H. J. de Jong
metaaldraaier
 
Keldermansstraat 54
Hoek Willem van Noortlaan, winkel-woningen 54-58 uit 1930; (nog) niet gesloopt
 
 
Hier zit in 1941 bakker P. Vermeulen, hij gaat ook bier verkopen; rond 1966 cafetaria Willy Vermeulen; in 1980 volgt dan cafetaria t Keldertje
Keldermansstraat 56
H. J. van Beek
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 56
 
 
Lang zit hier Indonesisch restaurant Djawa (iig 1975-1992)
Keldermansstraat 58
 
 
In 1953 is hier een filiaal van de Etos
Keldermansstraat 60
Tegenoverliggende hoek winkel-woningen 60-66, 1930, (nog) niet gesloopt
 
 
In 1953 hier een filiaal van machinehandel Eisenkolb; in 1966 caféhouder W.A. de Boer, in 1975 café-bar Oase, dan Palm Beach Club en na 1985 Kara Denis
Keldermansstraat 62
 
 
 
Keldermansstraat 64
 
 
Jamin in 1953, in 1964 drogist Noord-Brabant (C.J. Jansen); F. van Rooij groenten in 1975, Op den Buijs dierenzaak vanaf 1980
Keldermansstraat 66
 
 
In 1953 Joh. Spierings winkel in leer en fournituren
Keldermansstraat 68
Rij woningen van 1930, tussen Willem van Noortlaan tot aan de Alard du Hamelstraat.
Gesloopt in 2005 en vervangen door de nieuwe woningen 68-102, dus 1 woning minder dan voorheen
F. J. van Merriënboer
electro-monteur
 
Keldermansstraat 70
J. A. E. de Jongh
onderbaas
 
Keldermansstraat 72
P. Th. Fischer
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 74
L. Tedering
bankwerker
 
Keldermansstraat 76
G. B. Essers
W. H. Essers
kapper
slager
 
Keldermansstraat 78
A. de Bar
J. de Bar
Ma. Aa. de Bar
fabrieksarbeider
grondwerker
fabrieksarbeidster
 
Keldermansstraat 80
H. Paarhuis
timmerman
Harm Paarhuis (1893, Ruinerwold) was hier in 1933 met zijn gezin komen wonen; in 1966 woont hij nog op dit adres. Anecdote: is buurkinderen hun voetbal over de hoog omheinde achtertuin van de oude timmerman schoten, verdeelde de man de bal in twee stukken, maakte de ene gerafelde helft aan de andere helft vast en gooide het op een Romeinse helm gelijkende gedrocht over de schutting terug
Keldermansstraat 82
A. Schoon
A. Schoon
fabrieksarbeider
tuinier
 
Keldermansstraat 84
N. van Diepen
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 86
J. A. Hurkmans
fabrieksassistent
In 1964 vinden we hier A. Hurkmans, pedicure-salon, steunzolen
Keldermansstraat 88
A. van der Klooster
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 90
Aa. Ca. Butz
klerk
 
Keldermansstraat 92
W. Folkers
voeger
 
Keldermansstraat 94
H. M. den Otter
arbeider
 
Keldermansstraat 96
M. J. Bartels
gemeentearbeider
 
Keldermansstraat 100
A. Wiersma
J. Wiersma
metaalbewerker
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 102
G. Blommers
melkventer
 
Keldermansstraat 104
G. Schonewille
J. H. Grachten
onderbaas
grondwerker
Drama in 1934: de Duitse timmerman Th. Paepen zoekt zijn ex-verloofde, de 23-jarige Dina Grachten (een opvallend knappe verschijning, zo meldt de krant) op; als ze op de gang praten, horen de ouders een schot en pa ziet zijn dochter bloedend ineenzijgen; Paepen vlucht, het meisje sterft op weg naar het ziekenhuis; later wordt het lijk van de Duitser in de bossen bij Woensel gevonden
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Keldermansstraat 1
Rij woningen tussen de 2e Lieven de Keylaan en de Hans Steenwinkelstraat.
Gesloopt in 2004 en in 2005 twee nieuwe rijtjes 1-21 en 23-43 voor in de plaats gebouwd
H. van Glabbeek
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 3
P. C. M. Bleukens
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 5
H. A. Bulten
electro-technisch bankwerker
 
Keldermansstraat 7
H. J. Strikker
metaalbewerker
 
Keldermansstraat 9
H. Mantel
electrotechniker
 
Keldermansstraat 11
Chr. Gassen
gereedschapmaker
 
Keldermansstraat 13
P. Bos
metaaldraaier
 
Keldermansstraat 15
H. O. Nuijs
machinebankwerker
 
Keldermansstraat 17
R. Hoiting
bakker
 
Keldermansstraat 19
A. Muller
draaier
 
Keldermansstraat 21
L. Luttje
bankwerker
 
Keldermansstraat 23
M. Stix
electro-monteur
 
Keldermansstraat 25
Ca. Wa. de Greeff
J. C. Vermeeren
winkeljuffrouw
electro-monteur
 
Keldermansstraat 27
J. P. Beelen
kantoorbediende
 
Keldermansstraat 29
P. H. C. M. Toirkens
elektricien
 
Keldermansstraat 31
H. Natzijl
mechaniker
 
Keldermansstraat 33
J. B. A. Austermannn
calculator-controleur
 
Keldermansstraat 35
M. van der Aa
onderbaas
 
Keldermansstraat 37
Th. J. A. de Roos
elektricien
 
Keldermansstraat 39
G. W. van Welzen
electromomteur
 
Keldermansstraat 41
J. J. Suk
grofbankwerker
 
Keldermansstraat 43
J. Timmer
elektricien
 
Keldermansstraat 45
Rij woningen tussen de Cornelis Dankertsstraat en de Alard du Hamelstraat.
Gesloopt en in 2005 een nieuw rijtje 75-101 voor in de plaats gebouwd; blijkbaar is de huisnummerrange 45-75 niet gebruikt als reserve voor een mogelijk woongebouw op het pleintje tussen de Steenwinkel- en Dankertsstraat
H. Hof
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 47
Wed. E. Borgers-Eefting
zonder beroep
 
Keldermansstraat 49
A. Remijnse
E. Remijnse
J. Remijnse
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 51
J. Soetendal
R. Soetendal
schilder
schilder
 

Keldermansstraat 53
J. A. C. Grieten
glasbewerker
 
Keldermansstraat 55
E. Bronsema
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 57
Wed. G. Ubels-Warners
zonder beroep
 
Keldermansstraat 59
A. van Oorschot
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 61
D. Hilbolling
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 63
J. Snip
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 65
W. Roelofs
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 67
H. Ossel
fabrieksarbeider
 
Keldermansstraat 69
J. C. Hurkmans
bankwerker
 
Keldermansstraat 71
J. van Kampen
N. van Kampen
pakker
moffelaar
 
Keldermansstraat 73
J. Geukes
fabrieksarbeider
 

Willem van Noortlaan

De Willem van Noortlaan is een klein verbindingspleintje tussen Boschdijk en Keldermansstraat. Er staan wat winkel/woonpanden uit 1930 en er is in 1934 ook nog een oude boerderij.
In de zomer van 1934 wordt er de kinderspeeltuin van het Philips Ontspanningsfonds geopend. Een gezin betaalde 10 cent per week om er toegang te krijgen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Willem van Noortlaan;
oude boerderij Vredenoord
 
groepshoofdkwartier Padvinders
groep IV (Chr.) afd. Eindhoven N.P.V
De boerderij is een restant van het landgoed Vredeoord dat tussen het spoor en over de Boschdijk lag. Helaas gesloopt
Willem van Noortlaan 2
 
L. J. Heynemans
filiaalhouder
 


Halverwege de Keldermansstraat is een breed plein tussen de Hans Steenwinkelstraat en de Cornelis Dankertsstraat. Tegenwoordig staat daar het gemeenschapshuis en de speeltuin. Vroeger zat er de VOJ (Voor Oud en Jong, maar ook wel Voor Onze Jeugd). Er was een rolschaatsbaan.

Hans Steenwinkelstraat

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hans Steenwinkelstraat 2
Rij woningen uit 1930 tussen Hendrik de Keyzerlaan en Hans Vredeman de Vriesstraat; in 2005 gestript tot op de kale muren en heropgebouwd
M. van der Kuil
kantoorbediende
 
Hans Steenwinkelstraat 4
B. Arentzen
electro-monteur
 
Hans Steenwinkelstraat 6
A. J. van den Berg
productieleider
 
Hans Steenwinkelstraat 8
G. J. van Grimbergen
administrateur
 
Hans Steenwinkelstraat 10
C. C. H. de Kok
bankwerker
 
Hans Steenwinkelstraat 12
J. W. van den Hoogen
assistent laborant
 
Hans Steenwinkelstraat 14
C. P. J. Smits
electro-monteur
 
Hans Steenwinkelstraat 16
C. Garos
machinebankwerker
 
Hans Steenwinkelstraat 18
Rij tussen Hans Vredeman de Vriesstraat en Keldermansstraat, in 2005 gestript en gerenoveerd
F. N. Chardonnens
Huisvr. P. B. Diesvelt-Kremer
P. B. Diesvelt
telegrambesteller
lerares modevakschool
metaalbewerker
 
Hans Steenwinkelstraat 20
J. H. Schiphorst
werkmeester
 
Hans Steenwinkelstraat 22
B. G. Hillebrand
Ea. Wa. Tha. Kremer
metaalschaver
dienstbode
 
Hans Steenwinkelstraat 24
C. Bloemendaal
bankwerker
 
Hans Steenwinkelstraat 26
J. W. A. Stemerdink
electrotechniker
 
Hans Steenwinkelstraat 28
L. Nelemans
electro-monteur
 
Hans Steenwinkelstraat 30
P. H. Harten
kantoorbediende
 
Hans Steenwinkelstraat 32
Wijkgebouw "Bethel"
J. H. Schaafsma
Vereeniging van Rechtzinnig Hervormden
timmerman
 
Hans Steenwinkelstraat 1
 
3e Philipsschool voor L.O.
 
In 1934 komt hier tijdelijk de lagere school op het plein. Later zou aan de Pieter Poststraat een permanent gebouw verrijzen. Schoolhoofd Buitenwerf woont aan de Boschdijk.
Later is het schoolgebouw gebruikt voor kleuterschool, N.H.-kerk Bethel en de VOJ

Cornelis Dankertsstraat

De Cornelis Dankertsstraat (de Amsterdamse bouwmeester 1591-1634, heette Dankerts, dus de straatnaam is met dubbel-S) ligt aan de zuidzijde van het plein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cornelis Dankertsstraat 1
Rij woningen tussen de Hendrik de Keyzerlaan en de Cornelis de Vriendtstraat; deze woningen uit 1930 zijn niet geheel gesloopt, maar het geraamte is overeind blijven staan en daaromheen zijn in 2005 vernieuwde woningen opgeleverd
J. B. Mangels
ingenieur
 
Cornelis Dankertsstraat 3
G. J. Guijt
kantoorbediende
 
Cornelis Dankertsstraat 5
B. M. de Jong
kantoorbediende
 
Cornelis Dankertsstraat 7
P. Dijkstra
meesterknecht
 
Cornelis Dankertsstraat 9
J. Agterberg
J. Agterberg
R. O. Agterberg
instrumentmaker
kantoorbediende
winkelbediende
 
Cornelis Dankertsstraat 11
Fr. Haijer
O. Fr. Ackerman
kantoorbediende
verpleger R.K.G
 
Cornelis Dankertsstraat 13
F. E. Bloem
elektricien
 
Cornelis Dankertsstraat 15
H. O. Junghans
werkmeester
 
Cornelis Dankertsstraat 17
Rij tussen de Hendrik de Cornelis de Vriendtstraat en de Keldermansstraat; de woningen uit 1930 worden in 2005 geheel gestript tot op het geraamte en vernieuwd
F. H. L. Th. Robbé
gereedschapmaker
 
Cornelis Dankertsstraat 19
C. B. Stuut
glasblazer
 
Cornelis Dankertsstraat 21
H. Ruhkopf
monteur
 
Cornelis Dankertsstraat 23
A. A. H. Stuut
L. H. E. Kauffeld
gepensioneerd O.l. militair
metaaldraaier
 
Cornelis Dankertsstraat 25
M. A. Storm
meesterknecht bankwerker
 
Cornelis Dankertsstraat 27
M. J. A. Schmitz
metaalbewerker
 
Cornelis Dankertsstraat 29
P. Fr. Borghouts
meesterknecht
 
Cornelis Dankertsstraat 31
H. J. Storm
technisch opzichter
 

Cornelis de Vriendtstraat

Cornelis de Vriendtstraat
De Cornelis de Vriendtstraat loopt van de Cornelis Dankertsstraat naar de Alard du Hamelstraat. Woningen uit 1930 die in 2006 totaal gesloopt zijn en er verscheen nieuwbouw waarbij wat was gesloopt min of meer nagebouwd wordt.

De ansicht van 1931 is genomen vanaf de Alard du Hamelstraat.
Aan het end zien we de oude boerderij Vredenoord aan de Willem van Noortlaan. Buurtcentrum en padvindershoofdkwartier.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 2
Sloop en herbouw in 2006, waarbij er 2 woningen minder terugkomen (de rij heeft nu huisnummers 2-28)
E. Nagel
H. Nagel
W. C. H. Nagel
kantoorbediende
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 4
J. B. Geurts
borstelmaker
 
Cornelis de Vriendtstraat 6
J. H. Brüggink
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 8
A. van Erp
J. van Erp
arbeider
los arbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 10
J. C. Michels
H. Michels
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 12
J. van Veggelen
glasblazer
 
Cornelis de Vriendtstraat 14
J. de Wert
Wed. H. W. H. Janssen-Ramaekers
melkventer
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 16
J. A. C. Rooijakkers
glas-in-loodzetter
 
Cornelis de Vriendtstraat 18
M. H. van der Zande
verpleger R.K.G
 
Cornelis de Vriendtstraat 20
F. L. Spierings
F. L. Spierings
arbeider
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 22
A. Brouwer
G. Brouwer
H. Brouwer
J. Brouwer
Sch. G. Brouwer
monteur
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 24
E. H. J. Kooi
J. F. de Wilde
T. J. F. de Wilde
chauffeur
schilder
kantoorbediende
De 27-jarige motorrijder E.H.J. Kooij is in 1936 naar de TT-races geweest; op de terugweg krijgt hij een zeer ernstig ongeluk, hij wordt bewusteloos aan de kant van de weg gevonden, schedelbreuk en hersenschudding
Cornelis de Vriendtstraat 26
 
 
 
Cornelis de Vriendtstraat 28
H. J. Warbroek
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 30
Th. A. B. van der Heijden
monteur
 
Cornelis de Vriendtstraat 32
J. A. J. Verhagen
meubelmaker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 1
Sloop en herbouw in 2006, waarbij er 2 woningen minder terugkomen (nu huisnummers 1-27)
A. H. de Witt
C. J. de Witt
B. de Witt
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 3
C. van den Akker
H. van den Akker
J. van den Akker
J. van den Akker
P. van den Akker
P. van den Akker
werkster
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
glassnijder
 
Cornelis de Vriendtstraat 5
A. Groen
G. Groen
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
Groen heeft een timmerfabriek
Cornelis de Vriendtstraat 7
J. Arts
J. P. M. Berkers
H. Lotichius
stoker
monteur
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 9
J. Koster
K. Koster
los arbeider
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 11
H. Compaan
bankwerker
 
Cornelis de Vriendtstraat 13
W. Th. Leenders
bankwerker
 
Cornelis de Vriendtstraat 15
 
 
 
Cornelis de Vriendtstraat 17
Wed. M. A. van Liempt-der Kinderen
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 19
H. J. C. Spatz
electro-monteur
 
Cornelis de Vriendtstraat 21
H. W. Pel
A. S. W. Pel
portier
zonder beroep
 
Cornelis de Vriendtstraat 23
L. Leidekker
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 25
L. Venema
fabrieksarbeider
 
Cornelis de Vriendtstraat 27
 
 
 
Cornelis de Vriendtstraat 29
A. Riezebos
portier
 
Cornelis de Vriendtstraat 31
G. Vos
fabrieksopzichter
 

Hendrik de Keyzerlaan

De straat loopt van de vijver aan het Hendrik de Keyzerplein door tot aan de Alard du Hamerstraat.

Hendrik de Keyzerlaan
De ansicht van 1931 spreekt van Alard du Hamelstraat, maar dit is wel degelijk de Hendik de Keyzerlaan.
Het adresboek 1934 hanteert consequent de schrijfwijze Keijzerlaan. De gangbare schrijfwijze van de bouwmeester (1565-1621) is echter met een griekse ij. Zo is nu ook de schrijfwijze zoals de gemeente nu hanteert. Overigens altijd nog beter dan de echt foute schrijfwijze "Keizerlaan" die je ook wel eens ziet.

De ansicht is gemaakt van de kant van de Alard du Hamelstraat.
Linksvoor zien we de rij Hendrik de Keyzerlaan 52-44 (bij 44 wappert de vlag) en daarachter 42-30. Daarachter ligt een zijstraat (Cornelis Dankertsstraat) en een wat lagere bebouwing. Hier lag de speeltuin en het buurthuis.
Rechtsvoor is nummer 91 en vandaar loopt de nummering terug. Aan de stoep staat het karretje van de melkventer. De straat komt uit op de Lieven de Keylaan waarvan we een rij huizen in de verte zien.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hendrik de Keijzerlaan 2
Tussen de vijver en de Hans Steenwinkelstraat.
Gesloopt en opnieuw opgebouwd in 2005; dan komen er 2 huizen minder in de rij (nu nummers 2-20)
H. Heeringa
W. P. P. Fontijn
kantoorbediende
monteur
 
Hendrik de Keijzerlaan 4
H. Veldman
verpleger
 
Hendrik de Keijzerlaan 6
H. Siertsema
J. J. Siertsema
L. Siertsema
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 8
Fr. B. Bisschop
W. van Sluijs
fabrieksarbeider
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerlaan 10
H. Fuhler
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 12
B. de Jager
R. A. de Jager
fabrieksarbeider
winkelbediende
 
Hendrik de Keijzerlaan 14
E. Blokzijl
H. Kuiper
J. A. van Willegen
Wed. M. Kuiper-Delger
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Hendrik de Keijzerlaan 16
St. Helweg
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 20
D. Danes
M. W. F. de Hoop
P. J. Schalk
J. Niezing
fabrieksarbeider
kantoorbediende
arbeider
zonder beroep
 
Hendrik de Keijzerlaan 22
G. Mulder
R. J. Mulder
fabrieksarbeider
schilder
 
Hendrik de Keijzerlaan 24
A. van Willegen
timmerman
 
Hendrik de Keijzerlaan 26
Tussen de Cornelis Dankertsstraat en de Alard du Hamelstraat.
Gesloopt in 2006 en opnieuw opgebouwd met 2 woningen minder in de rij (nu de nummers 30-56).
Later, 1953 resp. 1965, zijn er bij de hoek Alard du Hamelstraat nog 2 tweekappertjes bijgebouwd (nrs 58-64)
Th. J. de Groot
bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 28
E. Geertsema
arbeider
Het echtpaar Geertsema-Wieringh viert in 1959 hun gouden bruiloft
Hendrik de Keijzerlaan 30
H. de Vries
O. de Vries
fabrieksarbeider
schilder
 
Hendrik de Keijzerlaan 36
A. Pranger
J. Pranger
J. Pranger
J. Pranger
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 42
A. Goudsmit
H. A. Goudsmit
J. A. Goudsmit
eierhandelaar
elektricien
kantoorbediende
Aäron Goudsmit (1877, Kampen) is jood en trouwt de niet-joodse Ja. Cla. Verhagen (1881, Hedel); een R.K. gezin met 12 kinderen, dat in Deurne, Ravenstein, Herpen en Mierlo woont alvorens in 1930 naar Eindhoven te komen
Hendrik de Keijzerlaan 48
C. Pieterse
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 52
A. C. van de Werken
diamantboorder
 
Hendrik de Keijzerlaan 54
Fr. C. J. van Dommelen
machinezetter
 
Hendrik de Keijzerlaan 56
H. M. Robbé
L. Th. Aa. Robbé
instrumentmaker
bankwerker
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hendrik de Keijzerlaan 1
Rij woningen tussen de vijver en de Hendrik Staetslaan. Deze zijn in 2007 gesloopt en er is een rijtje 1-27 voor teruggekomen met daaraan de flat Hendrikstaete op de hoek Hendrik Staetslaan (huisnrs. 29-37)
J. Hooghuis
metaalbewerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 3
S. Hoff
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 5
R. Jagt
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 9
E. Schmaal
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 11
W. de Vries
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 13
J. Hendriks
P. Hendriks
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 19
H. F. J. Ramakers
J. M. Ramakers
W. M. J. Ramakers
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 27
R. Kieviet
verpleger R.K.G
 
Hendrik de Keijzerlaan 31
F. Oosterhuis
J. Oosterhuis
fabrieksarbeider
mode-vakschool
 
Hendrik de Keijzerlaan 41
P. P. A. Roelen
bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 43
Rij woningen tussen de Hendrik Staetslaan en de Alard du Hamelstraat.
Ze zijn in 2007 gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een flat Keyzerstaete op op de hoek Hendrik Staetslaan (huisnrs. 47-55) en daarna de rijtjes woningen 57-91.
 
 
J. van der Graaf
J. J. A. E. Daamen
kantoorbediende
elektricien
 
Hendrik de Keijzerlaan 47
J. Hall
W. E. Hall
voetbaltrainer
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 49
Wed. P. Bevers-Smeulders
zonder beroep
 
Hendrik de Keijzerlaan 51
J. Nagel
D. J. van Fulpen
koopman
bankbediende
Nagel heeft een groothandel in bloemen, bij de nabijgelegen boerderij Vredeoord (zie Willem van Noortlaan)
Hendrik de Keijzerlaan 53
H. W. van de Wiel
stoker
 
Hendrik de Keijzerlaan 55
M. C. J. van Turnhout
gereedschapmaker
 
Hendrik de Keijzerlaan 57
J. J. Marijnissen
bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 59
J. Freen
amanuensis
 
Hendrik de Keijzerlaan 61
P. Everaert
metselaar
 
Hendrik de Keijzerlaan 65
F. J. Stafleu
electrisch lasser
 
Hendrik de Keijzerlaan 67
H. M. Smits
smid-bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 69
J. C. van Breem
elektricien
 
Hendrik de Keijzerlaan 73
H. C. J. A. Muller
R. J. W. Kleinfeldt
mechaniker
mechaniker
 
Hendrik de Keijzerlaan 75
P. M. Coppes
landbouwer
 
Hendrik de Keijzerlaan 77
H. P. Spierings
tuinman
 
Hendrik de Keijzerlaan 79
A. van Denderen
fabrieksarbeider
 
Hendrik de Keijzerlaan 81
P. A. F. Stein
fijn-bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 83
A. J. J. Walraven
vertegenwoordiger
 
Hendrik de Keijzerlaan 85
J. J. F. de Wijk
techniker
 
Hendrik de Keijzerlaan 87
H. Sterk
bankwerker
 
Hendrik de Keijzerlaan 89
J. P. M. Goevaers
elektricien
 
Hendrik de Keijzerlaan 91
H. Walravens
monteur
 
De woningen 93-101 op de hoek Alard du Hamelstraat zijn in 1938 gebouwd en overleven de sloopwoede van de integrale wijkvernieuwing.

Hendrik de Keyzerplein

Ook hier is de correcte spelling "Keyzerplein", maar in 1934 deden ze het anders.
De woningen liggen rond een grote vijver, die we nu vooral kennen als een hoogtepunt van de Lichtjesroute. De vijver is niet altijd een lust voor de omwonenden; in 1961 en 1987 wordt er bericht over de vervuiling en stankoverlast.
In 1965 wordt de eerste "tweelingbrievenbus" (2 vakken, 1 voor lokale post en 1 voor verderweg) in Eindhoven op het Hendrik de Keyzerplein geplaatst.

De woningen zijn gebouwd in 1929-1930. Ze zijn in 2005-2006 tot aan het geraamte uitgekleed (foto) en vervolgens weer gerenoveerd. Het is geen echte volledige sloop, maar of je hier nog steeds met woningen van 1930 te maken hebt, is afhankelijk van hoe je het bouwjaar van een woning wilt definiëren.
Ondanks het recente 'bouwjaar' zijn deze huizen rond het plein tot een gemeentelijk monument uitgeroepen.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hendrik de Keijzerplein 1
Gebouwd in 1929-1930, woningen tussen de 1e Lieven de Keylaan, langs de oostzijde van de vijver, tot aan de Cornelis Bloemaertstraat.
C. de Haas
J. A. M. van Driel
boekhouder
elektricien
 
Hendrik de Keijzerplein 3
J. C. Schaap
Wed. H. F. P. Slieker-Kip
electrotechniker
zonder beroep
 
Hendrik de Keijzerplein 4
W. Westerveld
baas
 
Hendrik de Keijzerplein 5
G. Woldhuis
metaalbewerker
 
Hendrik de Keijzerplein 6
C. de Bouter
liftmonteur
 
Hendrik de Keijzerplein 7
D. Jolen
electro-monteur
 
Hendrik de Keijzerplein 8
C. A. Schoen
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 9
J. Makkinga
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 10
J. N. Vermeulen
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 11
M. V. de Vree
draaier
 
Hendrik de Keijzerplein 12
G. L. A. Zaeyen
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 13
A. van Roon
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 14
Zuidzijde van het plein, tussen de Cornelis Bloemaertstraat en Hendrik de Keyzerlaan
E. M. H. Botti
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 15
K. F. Burandt
boekhouder
 
Hendrik de Keijzerplein 16
A. Wind
verpleger R.K.G
 
Hendrik de Keijzerplein 17
J. de Vries
metaaldraaier
 
Hendrik de Keijzerplein 18
C. H. Braakman
boekhouder
 
Hendrik de Keijzerplein 19
H. J. Barentsz
J. W. Wooning
kantoorbediende
constructeur
 
Hendrik de Keijzerplein 20
A. Brouwer
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 21
R. J. Lukken
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 22
Zuidzijde van het plein, tussen Hendrik de Keyzerlaan en Hans Vredeman de Vriesstraat
Ch. A. Meijer
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 23
J. C. A. Rutten
magazijnmeester
 
Hendrik de Keijzerplein 24
J. Middelie
electro-techniker
 
Hendrik de Keijzerplein 25
W. J. M. Kappel
afdelingschef Philips
 
Hendrik de Keijzerplein 26
F. Meijer
fotograaf
 
Hendrik de Keijzerplein 27
Jan Knegt
onderwijzer
 
Hendrik de Keijzerplein 28
A. Dekenga
electro-technicus
 
Hendrik de Keijzerplein 29
 
 
 
Hendrik de Keijzerplein 30
Westzijde van het pleinin het verlengde van de Hans Vredeman de Vriesstraat tot aan de 2e Lieven de Keylaan.
Nummer 37 is een poortwoning.
A. Brouwer
werktuigkundige
 
Hendrik de Keijzerplein 31
G. B. Hut
J. Oosterhuis
werktuigkundige
costumière
 
Hendrik de Keijzerplein 32
R. Boerema
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 33
P. J. Nijmeijer
electro-technisch tekenaar
 
Hendrik de Keijzerplein 34
A. J. Fr. van Beers
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 35
A. H. M. van Baal
elektricien
 
Hendrik de Keijzerplein 36
P. W. Maassen
elektricien
 
Hendrik de Keijzerplein 37
K. IJpinga
assistent Dir. Bel
 
Hendrik de Keijzerplein 38
H. Lems
techniker
 
Hendrik de Keijzerplein 39
A. C. Veenstra
tekenaar
 
Hendrik de Keijzerplein 40
H. Zachte
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 41
J. A. de Kruif
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 42
G. H. Warmink
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 44
Noordzijde van het plein, tussen de 2e en de 1e Lieven de Keylaan
H. Mol
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 45
M. S. Barendregt
correspondent
 
Hendrik de Keijzerplein 46
J. H. Comes
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 47
J. S. Terpstra
Wed. J. W. Burgers-van Osch
boekhouder
zonder beroep
 
Hendrik de Keijzerplein 48
P. Eisema
bedrijfsassistent
 
 
Huisnummer 49 is gereserveerd voor de open ruimte waar later de 3e Philipsschool zal komen; de school krijgt echter de ingang aan de kant van de Pieter Poststraat en dus een adres in die straat
Hendrik de Keijzerplein 50
C. W. Tempelaars
E. D. Brinckman
controleur
expeditiechef
 
Hendrik de Keijzerplein 51
A. J. van den Boogaard
bankwerker
 
Hendrik de Keijzerplein 52
J. G. Sander
assistent bedrijfsleider
 
Hendrik de Keijzerplein 53
F. Verhoeven
kantoorbediende
 
Hendrik de Keijzerplein 54
J. C. Baartman
bedrijfsleider
 
Hendrik de Keijzerplein 55
G. Reijngoud
J. W. Blöte
constructietekenaar
reiziger
 

Hans Vredeman de Vriesstraat

De straat verbindt twee pleinen van de woonbuurt, ze loopt van de vijver aan het Hendrik de Keyzerplein tot aan de Hans Steenwinkelstraat waar de speeltuin, school en oude boerderij aan ligt.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hans Vredeman de Vriesstraat 2
Woningrij tussen de vijver Hendrik de Keyzerplein en de Hans Steenwinkelstraat.
Gebouwd 1930, in 2005 gesloopt en een rij van 2-24 (2 woningen minder) teruggebouwd
B. F. Tanke
J. W. Barkel
bankwerker
bankwerker
 
H Vredeman d Vriesstraat 4
D. Verweij
onderbaas
 
H Vredeman d Vriesstraat 6
J. W. Verloop
P. J. G. Cavens
nachtstoker
fabrieksarbeider
 
H Vredeman d Vriesstraat 8
M. Maas
fabrieksarbeider
 
HVredeman d Vriesstraat 10
F. Loots
H. J. A. Sijbers
broodbezorger
winkelbediende
 
H Vredeman d Vriesstraat 12
L. F. Willemsen
elektricien
 
H Vredeman d Vriesstraat 14
A. Pol
verpleger
 
H Vredeman d Vriesstraat 18
J. A. E. Verhoeven
kantoorbediende
 
H Vredeman d Vriesstraat 20
C. D. Broeders
monteur
 
H Vredeman d Vriesstraat 22
M. van Zweden
verpleger R.K.G
 
H Vredeman d Vriesstraat 24
J. M. Martens
elektricien
 
H Vredeman d Vriesstraat 26
L. C. de Folter
Aa. Ma. Ca. Folter
wisselloper
naaister
 
H Vredeman d Vriesstraat 28
A. Glasbergen
arbeider
 
H Vredeman d Vriesstraat 1
Woningrij tussen de vijver Hendrik de Keyzerplein en de Hans Steenwinkelstraat.
Gebouwd 1930, in 2005 gesloopt en een rij van 1-19 (2 woningen minder) teruggebouwd
A. Blommers
J. J. Kastelein
melkventer
melkslijter
 
H Vredeman d Vriesstraat 3
F. Jansen
machinebankwerker
 
H Vredeman d Vriesstraat 5
W. C. Munter
grondwerker
 
H Vredeman d Vriesstraat 7
J. A. van der Winkel
gereedschapmaker
 
H Vredeman d Vriesstraat 11
H. van der Kruis
kantoorbediende
 
H Vredeman d Vriesstraat 13
A. J. van Beek
fabrieksarbeider
 
H Vredeman d Vriesstraat 17
J. C. Henkelman
M. C. C. Gierlings
schoenmaker
letterzetter
 
H Vredeman d Vriesstraat 19
A. Kooy
schilder
 
Hans Vredeman de Vriesstraat 23
Ch. Pellis
Th. J. Hendriks
fabrieksarbeider
koperslager
 

Hendrik Staetslaan

Deze laan loopt vanaf de Hendrik de Keyzerlaan oostwaarts en kruist de Cornelis Bloemaertstraat en loopt vervolgens dood bij het eind van de woonbuurt. Hier begint het open veld en even verderop heb je de Oude Bossche Baan, in 1934 nog een zandpad, wat nu de Dr Berlagelaan is.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Hendrik Staetslaan 18
Tussen Hendrik de Keijzerlaan en de Bloemaertstraat, later nrs. 2-10, in 2007 gesloopt, nu hier huidige nrs. 2-8
A. Erkelens
bankwerker
 
Hendrik Staetslaan 20
H. Kanters
J. G. J. van Meijl
baas
electro-techniker
 
Hendrik Staetslaan 22
G. L. M. Dijkstra
tekenaar
 
Hendrik Staetslaan 24
W. J. van Dijk
diamantboorder
 
Hendrik Staetslaan 30
Laatste stuk tot het open veld, later nrs. 12-18, gesloopt en nu nrs. 10-14
C. van der Woude
R. H. van Oort
monteur
fabrieksarbeider
 
Hendrik Staetslaan 32
J. C. Snijders
fabrieksarbeider
 
Hendrik Staetslaan 34
T. J. Koken
bankwerker
 
Hendrik Staetslaan 17
Tussen Hendrik de Keijzerlaan en de Bloemaertstraat, later nrs. 1-9, in 2007 gesloopt, nu hier de huidige nrs. 1-7
C. J. C. Groosman
kantoorloper
 
Hendrik Staetslaan 19
P. H. Vliegen
administrateur
 
Hendrik Staetslaan 21
J. G. C. van der Weijden
kantoorbediende
 
Hendrik Staetslaan 23
J. E. Reijckers
P. J. van de Graaf
schilder
fabrieksarbeider
 
Hendrik Staetslaan 25
F. van Mook
J. van de Vrede
L. Soomers
portier
fabrieksarbeider
arbeider
 
Hendrik Staetslaan 29
Laatste stuk tot het open veld, wordt later 11-17, gesloopt en nu nrs. 9-13
V. G. van der Wielen
fitter
 
Hendrik Staetslaan 31
Ch. Stoutjesdijk
J. C. Stoutjesdijk
schoenmaker
fabrieksarbeider
 
Hendrik Staetslaan 33
P. van de Mortel
sigarenmaker
 

Cornelis Bloemaertstraat

Straat tussen het Hendrik de Keyzerplein en de Hendrik Staetslaan.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cornelis Bloemaertstraat 2
Woningen uit 1930, in 2007 gesloopt en hier een nieuwe rij 2-28 (4 huizen minder) neergezet.

Het verlengde van de Bloemaertstraat (nummers 38-74) is pas veel later (1961) doorgetrokken.

L. D. van Oorschot
bankwerker
 
Cornelis Bloemaertstraat 4
R. van der Laan
verpleger
 
Cornelis Bloemaertstraat 6
H. T. H. Verstegen
onderbaas
 
Cornelis Bloemaertstraat 8
J. H. Holweg
bankwerker
 
Cornelis Bloemaertstraat 10
A. M. W. Rugowsky
mechaniker
 
Cornelis Bloemaertstraat 12
J. J. Meeuwissen
fabrieksarbeider
 
Cornelis Bloemaertstraat 14
A. C. Hurkmans
fabrieksarbeider
 
Cornelis Bloemaertstraat 16
P. Mollee
kantoorbediende
 
Cornelis Bloemaertstraat 18
L. A. Koenen
stoker
 
Cornelis Bloemaertstraat 20
K. W. Baaijen
verpleger
 
Cornelis Bloemaertstraat 22
S. van Driel
gasfitter
 
Cornelis Bloemaertstraat 24
P. M. A. W. van Kessel
koperslager
 
Cornelis Bloemaertstraat 26
C. A. Bennaars
diamantboorder
 
Cornelis Bloemaertstraat 28
A. Braaf
Ch. Braaf
electro-monteur
wachtgelder Marinewerf
 
Cornelis Bloemaertstraat 30
Th. J. Esvelt
instrumentmaker
 
Cornelis Bloemaertstraat 32
P. J. Seelen
assistent op een zuivelfabriek
 
Cornelis Bloemaertstraat 34
B. T. Weenink
schilder
 
Cornelis Bloemaertstraat 36
G. J. Abelskamp
P. Prins
monteur
zonder beroep
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Cornelis Bloemaertstraat 1
Woningen uit 1930, in 2007 gesloopt en hier een nieuwe rij 1-33 (3 huizen minder) neergezet.

Het verlengde van de Bloemaertstraat (nummers 41-79) is pas veel later (1962) doorgetrokken.

B. Kraays
bankwerker
 
Cornelis Bloemaertstraat 3
B. Haes
vormer
 
Cornelis Bloemaertstraat 5
R. de Raat
broodbezorger
 
Cornelis Bloemaertstraat 7
C. Th. van Gestel
smid
 
Cornelis Bloemaertstraat 9
N. G. Hagoort
bankwerker
 
Cornelis Bloemaertstraat 11
J. van Dooren
fabrieksarbeider
 
Cornelis Bloemaertstraat 13
A. Swart
bankwerker-monteur
 
Cornelis Bloemaertstraat 15
D. Anthonise
boekhouder
 
Cornelis Bloemaertstraat 17
M. Wolters
slager
 
Cornelis Bloemaertstraat 19
L. Markus
colporteur
 
Cornelis Bloemaertstraat 21
J. Fr. Fast
zonder beroep
 
Cornelis Bloemaertstraat 23
T. M. Veldhuizen
arbeider
 
Cornelis Bloemaertstraat 25
A. Dorenbos
verpleger
 
Cornelis Bloemaertstraat 27
J. H. Hilderink
elektricien
 
Cornelis Bloemaertstraat 29
H. A. Hoebink
kleermaker
 
Cornelis Bloemaertstraat 33
P. M. J. Kennis
bankwerker
 
Cornelis Bloemaertstraat 35
 
 
 
Cornelis Bloemaertstraat 37
H. Mathijsen
W. Mathijsen
bankwerker
fabrieksarbeider
 
Cornelis Bloemaertstraat 39
K. Jens
koperslager
 

Lieven de Keylaan

De Lieven de Keylaan liep tussen de Boschdijk tot waar in 1934 de open velden begonnen. Dat is het end van de bebouwde kom waar het als zwart pad (zandpad) verder loopt en waar de zandweg Oude Bossche Baan (nu Dr. Berlagelaan) ligt.
De straat is gesplitst in twee delen, de 2e Lieven de Keylaan tussen Boschdijk en de Hendrik de Keyzerplein, en de 1e Lieven de Keylaan van het plein verder naar het oosten.
De woningen aan de Lieven de Keylaan zijn in 2006 uitgekleed tot op het geraamte van muren (foto) en later weer opgebouwd naar het oude model.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
1e Lieven de Keylaan 2
Woningen van 1930, tussen Hendrik de Keyzerplein en de open velden; pas rond 1961 is de weg verder getrokken met de flats van de buurt Mensfort
Z. H. van der Ven
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 4
W. J. C. M. Marchand
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 6
H. Romberg
bankwerker
 
1e Lieven de Keylaan 8
H. Bijker
bankwerker
 
1e Lieven de Keylaan 12
D. Corbeek
J. ter Haar
kantoorbediende
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 14
B. R. H. Böhmert
draaier
 
1e Lieven de Keylaan 16
C. W. Wissink
bankwerker
 
1e Lieven de Keylaan 1
Woningen van 1930 tussen de vijver bij de hoek Adriaan Dorsmanstraat en de open velden.
H. L. Hilberink
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 3
J. W. P. van de Wiel
fabrieksarbeider
 
1e Lieven de Keylaan 5
J. van der Heijden
bedrijfsleider
 
1e Lieven de Keylaan 7
A. A. W. Bosman
G. Dobbenberg
kantoorbediende
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 11
F. C. Joosten
kantoorbediende
 
1e Lieven de Keylaan 13
H. C. Jacobs
monteur
 
2e Lieven de Keylaan 2
Woningen van 1930, tussen het Hendrik de Keyzerplein en de Daniël Stalpaertstraat
C. Westerink
kruidenierswaren
 
2e Lieven de Keylaan 4
C. Westerink
vishandel
 
2e Lieven de Keylaan 6
W. Wester
portier
 
2e Lieven de Keylaan 8
J. Bosscher
electro-technisch bankwerker
 
2e Lieven de Keylaan 10
K. W. A. Weber
monteur
 
2e Lieven de Keylaan 12
F. Muller
glasblazer
 
2e Lieven de Keylaan 14
J. S. van den Horn
typograaf
 
2e Lieven de Keylaan 16
D. Bijl
onderbaas
 
2e Lieven de Keylaan 18
Woningen van 1930, tussen de Daniël Stalpaertstraat en de Boschdijk
A. Lobbezoo
Ga. Windborst
verpleger R.K.G
onderwijzeres
 
2e Lieven de Keylaan 20
C. A. Hootsmans
machine-bankwerker
 
2e Lieven de Keylaan 22
E. Th. J. Cornelese
kantoorbediende
 
2e Lieven de Keylaan 24
T. A. C. Watervoort
electro-monteur
 
2e Lieven de Keylaan 26
E. van den Heuvel
instrument-glasblazer
 
2e Lieven de Keylaan 1
Woningen van 1930, tussen het Hendrik de Keyzerplein en de Keldermansstraat
A. van Herpen
verpleger R.K.G
 
2e Lieven de Keylaan 3
G. Teeuwsen
fabrieksarbeider
 
2e Lieven de Keylaan 5
B. Roest
glassmelter
 
2e Lieven de Keylaan 7
J. G. Robbers
elektricien
 
2e Lieven de Keylaan 9
P. M. van der Kall
mechaniker
 
2e Lieven de Keylaan 11
Woningen van 1930, tussen de Keldermansstraat en de Boschdijk
C. J. P. Goderie
metaaldraaier
 
2e Lieven de Keylaan 13
D. Smit
W. Storz
fabrieksarbeider
machinebankwerker
 
2e Lieven de Keylaan 15
J. Groen
verpleger
 
2e Lieven de Keylaan 17
H. W. van Appeldom
instrumentmaker
 
2e Lieven de Keylaan 19
J. W. A. Slaats
calculator
 

Adriaan Dorsmanstraat

Een straatje vanaf het Hendrik de Keyzerplein richting noord dat uin 1934 dood loopt op de open velden. De huisnummering geeft aan dat er bij de aanleg in 1930 een veel langere straat in de planning was. Blijkbaar is deze noordelijke uitbreiding van de Barrier niet doorgegaan, waarschijnlijk een gevolg van de economische crisis begin jaren dertig.
Pas veel later, na 1950, is de woonbuurt hier verder uitgebreid. Het verlengde van de straat krijgt dan de naam Pieter Huyssensweg. De buurt krijgt de naam Prinsejagt(-West).

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Adriaan Dorsmanstraat 137
Woningen tot aan de hoek Hendrik de Keyzerplein/ 1e Lieven de Keylaan. Gesloopt in 2007.
De nieuwbouw van 2008 krijgt de huisnummering 2-12
J. van Tongeren
fabrieksarbeider
 
Adriaan Dorsmanstraat 139
B. Clement
timmerman
 
Adriaan Dorsmanstraat 141
A. J. Stroeken
onderbaas
 
Adriaan Dorsmanstraat 143
A. Kruik
kantoorbediende
 
Adriaan Dorsmanstraat 145
J. Walter
controleur
 
Adriaan Dorsmanstraat 147
G. Wijgergans
fabrieksarbeider
 
Adriaan Dorsmanstraat 149
J. J. Goudkuil
schilder
Verzetsman Jo Goudkuil (1906) helpt Joodse onderduikers en verspreidt Vrij Nederland; wordt gepakt en in 1945 in Dachau vermoord. Later is in Acht-Verzetsheldenbuurt een straat naar hem vernoemd
Adriaan Dorsmanstraat 151
A. van Helvoort
bankwerker
 
Adriaan Dorsmanstraat 153
G. de Gast
fabrieksarbeider
 
Adriaan Dorsmanstraat 155
W. E. Morsch
bankwerker
 
Adriaan Dorsmanstraat 157
G. Sodderland
magazijnmeester
 
Adriaan Dorsmanstraat 159
A. H. van de Mortel
gereedschapmaker
 
Adriaan Dorsmanstraat 161
J. H. van Eersel
fabrieksarbeider
 
Adriaan Dorsmanstraat 163
A. Gerrits van den Ende
fabrieksarbeider
 
Adriaan Dorsmanstraat 165
Chr. Engel
employé
 

Pieter Poststraat

De straat loopt parallel aan de Lieven de Keylaan, tussen Dorsmanstraat en Vingboonsstraat.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pieter Poststraat 2
Woningen tegenover het schoolgebouw, tussen de Adriaan Dorsmanstraat en de Philips Vingboonsstraat.
Gesloopt in 2008; een nieuwbouwrij 2-48, 2 huizen minder, staat gepland.
W. J. van den Berg
machinereparateur
 
Pieter Poststraat 4
J. W. Baudoin
los werkman
 
Pieter Poststraat 6
T. J. Weeren
onderbaas
 
Pieter Poststraat 8
G. A. Besenbruch
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 10
J. R. de Vries
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 12
M. C. de Brouwer
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 14
D. Nieuwenhout
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 16
J. B. G. Reker
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 18
H. Langendonk
arbeider
 
Pieter Poststraat 20
W. H. Moorlag
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 22
J. M. Kofflard
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 24
J. C. Sanders
fabrieksarbeider
Foto van Sanders' hond Kazan voor zijn huis
Pieter Poststraat 26
C. Nouwens
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 28
H. Klein
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 30
J. van Tatenhove
werkman
In 1939 wordt het gezin getroffen door een "vreemde ziekte"; de twee jongste kinderen worden plots onwel, de dokter denkt aan dysenterie; als ook oudste drie ziek worden, worden ze met spoed in het ziekenhuis opgenomen; de jongsten, 2 en 3 jaar, overlijden, Joke (7), Pieter (9) en Mien (12) overleven het. Waarschijnlijk is de oorzaak een vergiftiging van loodacetaat, waarmee de aardappelvelden achter het huis bewerkt waren. Vader Jacobus zal, wellicht gekweld door het drama, in 1942 op 37-jarige leeftijd overlijden
Pieter Poststraat 32
W. J. van Deelen
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 34
C. van der Pijl
bediende op het laboratorium
 
Pieter Poststraat 36
W. P. van der Vorst
G. van der Vorst
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Pieter Poststraat 38
T. P. A. Troost
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 40
J. A. Rooijens
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 42
W. van den Bogaart
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 44
P. J. Walraven
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 46
A. H. van Zijl
gereedschapmaker
 
Pieter Poststraat 48
H. M. Toonen
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 50
A. M. C. Bierens
B. Kantelberg
blikslager
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 52
J. van Bekhoven
fabrieksarbeider
 
Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Pieter Poststraat 1
vanaf de hoek Adriaan Dorsmanstraat, gesloopt in 2007.
Hier komt een appartementengebouw.
A. C. Kroese
baas
 
Pieter Poststraat 3
F. J. G. van den Hurk
magazijnmeester
 
Pieter Poststraat 5
A. J. Verhagen
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 7
J. F. Rovers
magazijnmeester
 
Pieter Poststraat 9
Th. Daniëls
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 11
J. Steinvoorte
grofbankwerker
 
Pieter Poststraat 13
H. J. Geerings
kantoorbediende
 
Hiertussen komt later het schoolgebouw (adres Pieter Poststraat 13A), lager onderwijs, de 3e Philipsschool. In november 1944 wordt hier tijdelijk het Roode Kruis Noodhospitaal ingericht.
Pieter Poststraat 17
totaan de hoek Philips Vingboonsstraat, gesloopt in 2007.
G. J. Geerings
metaalbewerker
 
Pieter Poststraat 19
H. H. Goossens
onderbaas
 
Pieter Poststraat 21
D. Stigter
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 23
H. G. Lagarde
fabrieksarbeider
 
Pieter Poststraat 25
W. Hoes
onderbaas
 
Pieter Poststraat 27
W. Boon
fabrieksarbeider
 

Philip Vingboomstraat of Philips Vingboonsstraat

Lange tijd heette het de Philips Vingboomstraat. Maar in 1960 waren ze erachter gekomen dat de Amsterdamse 17e-eeuwse bouwmeester niet Philip Vingboom heette, maar Philips Vingboons (een dictee zou drie fouten in de straatnaam aanrekenen!). Toen is de straatnaam dus gewijzigd.
De straat is een korte rij huizen tussen het open veld en het Hendrik de Keyzerplein.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Philip Vingboomstraat 16
Woningen uit 1930, tussen de open velden en de 2e Lieven de Keylaan , gesloopt in 2008 en een nieuwe rij van 3 woningen minder teruggebouwd (nrs 16-28).
W. Coensen
fabrieksarbeider
 
Philip Vingboomstraat 18
D. Wijnands
Ga. Eth. Hornes
fabrieksarbeider
zonder beroep
 
Philip Vingboomstraat 20
W. Verbeek
fabrieksarbeider
 
Philip Vingboomstraat 22
P. J. van Hoeven
onderbaas
 
Philip Vingboomstraat 24
A. van de Werering
fabrieksarbeider
 
Philip Vingboomstraat 26
L. J. Schatorie
arbeider
 
Philip Vingboomstraat 28
M. L. van der Waarden
fabrieksarbeider
 
Philip Vingboomstraat 30
Kl. Groot
plaatwerker
 
Philip Vingboomstraat 32
C. A. Bastian
glasblazer
 
Philip Vingboomstraat 34
W. Wiersema
controleur
 

Daniël Stalpaertlaan

Ook de Stalpaertlaan is -gezien de huisnummers- oorspronkelijk gepland verder naar het noorden door te lopen. Door de crisis komt het er niet van en na de oorlog zijn de Prinsejagtse plannen weer heel anders.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Daniël Stalpaertstraat 114
Woningen uit 1930, tussen de open velden en de 2e Lieven de Keylaan , gesloopt in 2008 en er wordt een nieuwe rij van 2 woningen minder teruggebouwd (nrs 114-128).
H. Moorlag
sjouwer
 
Daniël Stalpaertstraat 116
W. J. Kampers
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 118
D. de Graf
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 120
M. P. van de Ven
metaalbewerker
 
Daniël Stalpaertstraat 122
J. M. Ackermans
onderbaas
 
Daniël Stalpaertstraat 124
J. G. P. van Iersel
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 126
M. A. Budschigk
glasblazer
 
Daniël Stalpaertstraat 128
H. Bijster
controleur
 
Daniël Stalpaertstraat 130
W. J. Walraven
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 132
R. de Haas
onderbaas
 
Daniël Stalpaertstraat 109
Woningen uit 1930, tussen de open velden en de 2e Lieven de Keylaan , gesloopt in 2008 en een nieuwe rij van 2 woningen minder teruggebouwd (nrs 109-123).
G. van Tuijl
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 111
H. de Jonge
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 113
C. van Zelderen
radiocontroleur
 
Daniël Stalpaertstraat 115
Ch. J. Gäken
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 117
P. J. van Helvoort
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 119
J. H. H. Muurmans
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 121
M. Verhagen
bankwerker
 
Daniël Stalpaertstraat 123
Chr. W. Grein
radiomonteur
 
Daniël Stalpaertstraat 125
P. H. H. op den Buijs
fabrieksarbeider
 
Daniël Stalpaertstraat 127
S. Flink
bankwerker
 

Jacob van Campenweg

De huidige Jacob van Campenweg is een straat die grotendeels bestaat uit woningen uit 1961 en enkele nieuwere villa's in Driehoeksbos. Maar in 1934 is het een weg van een kilometer of twee lang die een heel ander verloop heeft.

De weg loopt in 1934 van de Boschdijk schuin naar het kruispunt van de Oude Bosche Baan en de Lieven de Keylaan en vandaar verder door de velden om tenslotte uit te komen bij de Woenselschestraat.
In 1934 bestaat de Jacob van Campenweg uit één boerderij bij de Boschdijk en verderop voor de Lieven de Keylaan ligt een rij 242-270 van typische Barrier-woningbouw. De nummering geeft aan dat er voor het gehele tussenstuk ook al woningbouw gepland was. Door de economische crisis is deze noordelijke uitbreidingsfase van de Barrier echter nooit gerealiseerd.
Op de hoeken met de Lieven de Keylaan liggen in het verlengde nog een paar woningen die adres aan de Oude Bossche Baan hebben.

Pas na de oorlog is hier verder gebouwd. Er wordt dan van een nieuw bouwplan uitgegaan en de schuin lopende Jacob van Campenweg past niet in het patroon van vierkante woonbuurten met een loodrecht op elkaar getekend stratenpatroon. Alleen het noordelijkste stuk van de schuine Jacob van Campenweg blijft bestaan, voorlopig nog een stukje landelijk gebied. Daarna wordt de weg pal zuidelijk afgebogen over een nieuw tracé
De rij oude woningen aan de voormalige Jacob van Campenweg komt nu aan een nieuwe straat, de Palladiostraat.
Het stuk tussen de Oude Bossche Baan en de Woenselsestraat is dan al helemaal verdwenen onder de nieuwbouw van de buurt Mensfort.

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jacob van Campenweg 242
Twee rijtjes die later adres Palladiostraat 5-33 krijgen; ze worden gesloopt in 2008; hier staat nu een nieuw gebouw (wonen boven en bedrijven onder) uit 2011
A. Slaats
fabrieksarbeider
 
Jacob van Campenweg 244
G. Meinen
elektricien
Meinen woont hier in 1966 nog steeds, dan adres Palladiostraat 31
Jacob van Campenweg 246
M. de Wit
bankwerker
 
Jacob van Campenweg 248
P. van Mierlo
fabrieksarbeider
 
Jacob van Campenweg 250
H. H. Pickhard
W. Boere
metaalbewerker
fabrieksarbeider
 
Jacob van Campenweg 252
F. M. Vogel
smid-bankwerker
 
Jacob van Campenweg 254
A. A. C. Heuvelmans
Aa. Ca. Sa. Da. Heuvelmans
bankwerker
typiste
 
Jacob van Campenweg 256
Huisvr. A. J. Stolwijk-Westerbos
zonder beroep
 
Jacob van Campenweg 258
L. A. M. Heefer
metaalbewerker
 
Jacob van Campenweg 260
G. Overbosch
Ge. Ha. Bosch
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider
 
Jacob van Campenweg 262
J. G. Sweers
fabrieksarbeider
J.G. Sweers (1905, Zevenaar) en zijn huisvrouw C.M. Spruijt (1910, Nijmegen) waren in 1931 gehuwd, maar het huwelijk wordt in 1940 weer ontbonden; de krant meldt ook nog dat de vrouw in 1934 van de trap valt en daarbij de knieschijf breekt
Jacob van Campenweg 264
A. P. van den Wildenberg
onderbaas
Zijn 8-jarig zoontje wordt in de Edisonstraat op zijn kinderfietsje omvergereden door een fietser; kind flink gewond, fietser vlucht weg en getuigen krijgen hem niet te pakken, zo weet de krant in 1934 te melden
Jacob van Campenweg 266
D. Knol
laborant
 
Jacob van Campenweg 268
Th. Fr. van Bokhoven
fabrieksarbeider
 
Jacob van Campenweg 270
S. G. Spierenburg
chauffeur
Spierenburg woont er in 1966 nog altijd, dan adres Palladiostraat 5
Oude Bossche Baan 202
Hoek 1e Lieven de Keylaan, woningen uit 1931, later adressen Palladiostraat 3-1, in 2008 gesloopt
J. J. Raaphorst
boekbinder
Als Raaphorst (1899, Den Haag) hier in 1931 komt wonen, krijgt hij in de bevolkingsadministratie als adres Jacob van Campenweg 202 genoteerd; ten onrechte want het laatste rijtje op de hoek van de Lieven de Keylaan heeft de voordeur aan de Oude Bossche Baan; een jaar later wordt de fout gecorrigeerd
Oude Bossche Baan 204
R. Kuiper
isoleerder
 
Hiertussen ligt de 1e Lieven de Keylaan
Oude Bossche Baan 206
Hoek 1e Lieven de Keylaan, woningen uit 1931, later adressen Dr Berlagelaan 101-97, in 2008 gesloopt
A. H. Snoek
J. H. van Dinten
portier
fabrieksarbeider
 
Oude Bossche Baan 208
P. H. G. Driessen
bankwerker
 
Oude Bossche Baan 210
G. Koolen
fabrieksarbeider
 

Slechts 1 oneven nummer:

Adres (1934)
Pand
Naam
Beroep
 
Jacob van Campenweg 11
Boerderij, gelegen (bijna) aan de Boschdijk; nu vinden we op deze plaats de nieuwbouwvilla Jacob van Campenweg 74, op de hoek met de Grand Combin
Fr. Donkers
H. Donkers
landbouwer
landbouwer
 


Terug naar HOME


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2011-2012
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen