home

De Bergen


Een rondje door de Bergen: Bergstraat - Kleine Berg - Grote Berg.
De historische kern van de wijk De Bergen is ontstaan op de hoge zandrug tussen de beekdalen van de Dommel en Gender. Over deze zandrug was via de Hoogstraat en Gestel de verdere verbinding met dorpen als Eersel en Bladel en uiteindelijk Antwerpen.
Tegenwoordig is er van een berg niets meer te zien; de Bergen liggen op 17 meter N.A.P., 1 meter hoger dan het Centrumgebied en 1 meter lager dan bij voorbeeld de Hoogstraat.

Kleine Berg


We beginnen op de Keizersgracht, bij het begin van de Kleine Berg.

Het eerste stukje Kleine Berg loopt tot waar de Bergstraat begint.
We zien aan de rechterzijde, de noordwest kant, panden die tegenwoordig allemaal verdwenen zijn:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 1
Kleine Berg 2
P. Dekkers
caféhouder
Op de hoek Willemstraat/ Kleine Berg het café "De Posthoorn", bleef er tot WO-2 zitten; nu een na-oorlogs pand met een reisbureau-verleden
Kleine Berg 3
Kleine Berg 4
G. van Galen
varkensslager
Verhuist in 1921 naar de Vrijstraat 48
Kleine Berg 5
Kleine Berg 6
P. Th. P. de Groof
bakker
Bakker de Groof verhuist naar de Hoogstraat 68
Wed. F. Vorstenbosch
kruidenierswinkel
Kleine Berg 7
Kleine Berg 8
Wed. M. H. Jansen
slagerij
In 1930 laat weduwe Jansen de winkel tot café-restaurant verbouwen
Kleine Berg 9
Kleine Berg 10
J. H. F. Roolant
bakker
In 1931 kwam hier een nieuw pand
Kleine Berg 11
Kleine Berg 12
J. H. Kever-Barette;
Wed. H. J. Barette
steenhouwerij
 
Kleine Berg 13
Kleine Berg 14
Ed. G. J. Schröder
tabakskerverij
 
Kleine Berg 15
Kleine Berg 16
G. van de Wal
koopman in visch en kaas
In het koffiehuis was biljartclub Wilhelmina actief. Later café Sport
H. C. Rooijmans
koffiehuis
Kleine Berg 17
Kleine Berg 18
W. van der Wal
kaas- en vischkoopman
In 1917 verhuist de zaak naar de overkant (nummer 4)
 
Kleine Berg 20
 
 
 


Aan de overkant liggen een aantal pandjes die er voor een groot deel nu nog steeds zijn (blauw gekleurd). Achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 2
Kleine Berg 1
Eindhovensch Dagblad
stoomdrukkerij
Drukkerij "Hermes"
Kleine Berg 2a
?
J. Andriessen
koopman
 
Kleine Berg 2b
Kleine Berg 3
C. van Bakel-Berings
wijn en gedistilleerd
De winkel "Amstel" werd hier gevestigd in 1910 (zat daarvoor in de Vrijstraat)
Kleine Berg 4
Kleine Berg 5
H. J. Wijn
sigarenwinkel
Hendrikus Johannes Wijn (1855-1916) liet weduwe A.G. Wijn-van Hout hier als winkelierster achter. In 1917 verhuist ze naar de overzijde (naar nummer 8)
D. van Mameren;
K. van Erp;
P. J. Anker;
W. de Raadt
bouwkundige;
winkelbediende;
fabrieksbaas bij Philips;
opzichter
Kleine Berg 6
Kleine Berg 7
J. G. Janssen
bloemist
 
Kleine Berg 8
Kleine Berg 9
H. van Gardinge
fabrieks-directeur
 
Kleine Berg 10
Kleine Berg 11
J. van den Heuvel
bakker
Verhuisde naar Kerkstraat 3
Kleine Berg 10a
?
Wed. A. L. Baijens
 
 
Kleine Berg 12
Kleine Berg 13
P. J. M. Basten
fruithandelaar
 
Kleine Berg 14
Kleine Berg 15
A. A. van den Berg
rijwielhandel
Van den Berg liet in 1923 de boel verbouwen
Kleine Berg 16
Kleine Berg 17
J. Valks
metselaar
Kleine Berg 18
Kleine Berg 19
H. A. van den Braken
kleermaker
 
Kleine Berg 20
Kleine Berg 21
Wed. A. H. van den Braken
fruit- en bloemenhandel
 
Kleine Berg 22
Kleine Berg 23
M. J. van Rooij
agent levensverzekering
Hier vestigt zich in 1921 behangerij, stoffeerderij, matrassenfabriek W. Tielemans
Kleine Berg 24
Kleine Berg 25
J. Somers
arbeider gloeilampenfabriek
Nu een open plek, onderdeel van het parkeerterrein Fens
W. L. van Hirtum
timmerman
Kleine Berg 24a
Kleine Berg 27
M. Schellekens
 


De Bergstraat


Nu zijn we aan aangekomen waar links de Bergstraat begint. Deze verbinding met de Grote Berg stond vroeger ook wel bekend als "Kattenstraat". Het vervolg van de Kleine Berg komt zo dadelijk aan de beurt, maar eerst lopen we de Bergstraat in en zien vervolgens aan de linkerzijde (oostwand):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Bergstraat 4
Bergstraat 1
Bouwjaar 1894, gemeentelijk monument
P. van den Reek
chauffeur en koetsier
Door notaris J.J. Fens achter zijn villa aan de Keizersgracht als koetshuis gebouwd, in 1914 tot garage omgebouwd. Zijn chauffeur kreeg het woongedeelte (nu Bergstraat 1A). Het koetshuis staat er nog steeds, tegenwoordig adres is Keizersgracht 6. Het is al jaren een restaurant, een van de ondernemers was ooit Anneke Grönloh
Bergstraat 6
Bergstraat 3
G. Beelen
fabrieksopzichter
Een soort garage-achterhuis horend bij villa Keizersgracht 8 van sigarenfabrikant Van Hussen
Bergstraat 8
Bergstraat 5
La. Sanders;
Sophia Sanders
zonder beroep
Drie mooie huizen in 1901 neergezet door S. de Winter.

Sophie Sanders van nummer 8 wordt een "geleerde keukenmeid" genoemd. Ze is al 20 jaren in dienst bij de fam. Mennen-Weijers en maakt zich in haar vrije tijd maar liefst 7 talen machtig. Haar werkgever karakteriseert haar als "een juweel van een keukenmeid..., maar ijselijk geleerd". Ze is vooral gespecialiseerd in het Zweeds. Ze vertaalt het boek Fågelkåserier van de Zweed Reinhold Winter in het Nederlands (als "Vogelpraatjes").
Bergstraat 10
Bergstraat 7
G. de Kok-Spoorenberg
kleedermakerij
Bergstraat 12
Bergstraat 9
S. Andriesse
veekoopman
Bergstraat 14
Bergstraat 11
Wed. Th. van Otterdijk
koffiehuishoudster
Het verdere stuk van deze straatzijde tot aan de Grote Berg bestaat tegenwoordig uit nogal kneuterig uitgevoerde oud-aandoende nieuwbouw uit de jaren 1988-1995
Bergstraat 16
Bergstraat 13
P. Knabben
agent van politie
 
Bergstraat 18
Bergstraat 15
Ma. H. van den Hurk
koopvrouw manufacturen
 
Bergstraat 20
Bergstraat 17
C. H. de Kok
schoenmaker
 
L. A. G. van Winkel
slager
Bergstraat 22
Bergstraat 19
P. J. Deeben
sigarenmaker
In 1911 opende hier het sigarenmagazijn van de gezusters Koster
Bergstraat 24
Bergstraat 21
P. J. Jansen
metselaar
 
Bergstraat 26
Bergstraat 23
J. Beekers
koetsier, los arbeider
 
Bergstraat 28
Bergstraat 25
H. van Kraaij;
Wed. A. van Kraaij-Verheije
arbeider;
zonder beroep
 
Bergstraat 30
Bergstraat 27
P. J. Dooren
fabrieksarbeider
 
Bergstraat 32
Bergstraat 29
H. M. Jonkers
schilder
 
Bergstraat 34
?
Cor. van den Broek
fabrieksarbeider
 


Hiermee zijn we bij de Grote Berg gekomen. Daarover verderop in de wandeling meer. We keren hier nu eerst om en lopen terug richting Kleine Berg. Nu zien we aan de linkerzijde (zuidwest wand) achtereenvolgend:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Bergstraat 43
Bergstraat 42
J. Smeets
Rijksveekeurmeester
 
Bergstraat 41
Bergstraat 40
Wed. J. Smits
zonder beroep
 
Bergstraat 39
Bergstraat 38
W. van Heukelom
sigarenmaker
 
Bergstraat 37
Bergstraat 36
G. Visser
kantoorbediende
 
Bergstraat 35
Bergstraat 34
A. V. van der Sande
pakhuisknecht, wijnpakker
 
Bergstraat 33
Bergstraat 32
Wed. H. Schellens
 
 
Bergstraat 31
Bergstraat 30
L. Vosmar
verver op linnenfabriek
Op 26-30 is het voormalige oude poortgebouw van de Lucifersfabriek (foto)
Bergstraat 29
Bergstraat 28
J. D. Kneepkens
schoenmaker
Bergstraat 27
Bergstraat 26
W. Senders
schoenmaker
Bergstraat ongenummerd
Bergstraat
Raijmakers-Prinzen
wijnhandel
 
Bergstraat ongenummerd
?
firma F. Timmermans
steenkolenhandel
Locatie onbekend; misschien ook op het terrein van de voormalige Lucifersfabriek
Bergstraat ongenummerd
?
Firma Jos. van der Velden & Co.
 
Bergstraat 25
Bergstraat 24
M. Blomhoff-v.d. Heim
slager
 
Bergstraat 23
Bergstraat 22
C. Schenkels
drukker
 
Bergstraat 21
Bergstraat 20
A. W. van Luijt
postbeambte, café
 
Bergstraat 19
Bergstraat 18
A. A. C. Kantelberg
koopman, sigarenmaker en winkel
 
Bergstraat 17
Bergstraat 16
H. J. van Beek
gepensionneerd agent van politie
 
Bergstraat 15
Bergstraat 14
A. C. M. van Heukelom
steenhouwer
 
Bergstraat 13
Bergstraat 12
J. Pennings
kleermaker
 
Bergstraat 11
Bergstraat 10
A. H. Verhoeven
sigarenpakker
 
Bergstraat 9
Bergstraat 8
P. W. Manders
tramconducteur, schilder
Nu staat hier een lelijk stukje nieuwbouw van 1991
Bergstraat 7
Bergstraat 6
G. W. L. Hezemans
sigarenmaker
Bergstraat 5
Bergstraat 4
Wed. A. H. Manders-Mennen
zonder beroep
Bergstraat 3
Bergstraat 2
Wed. Raaijmakers
 


Nu zijn we terug op het punt waar de Bergstraat op de Kleine Berg uitkomt.

We vervolgen linksaf de Kleine Berg. Aan de rechterzijde zien we verder:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 19
Kleine Berg 22
C. J. A. van Campen
groentenhandelaar
Een mooi pand met veel wisselende eigenaren: in 1910 werd hier een filiaal van drogisterij-apotheek J.M. Goppel geopend; in 1914 de dames- en kinderhoedenzaak van Lucas-Pruijsen, en na de hier vermelde groentenboer opende in 1917 "St. Eloy", winkel (kachels, fietsen, fornuizen) en smederij van Gerard Geenen; in 1922 kwam bontzaak P.J. Valentijn. In 1926 zat hier de Centrale Vleeschhal
 
Kleine Berg 24
 
 
 
Kleine Berg 21
Kleine Berg 26

Mooi pand uit 1878
H. Levano
koopman
Het huidige eetcafé De Baron. Herman Levano pleegde in 1921 zelfmoord. De weduwe Levano-Kahn verhuisde naar de Stratumsedijk 53
Kleine Berg 23
Kleine Berg 28

Prachtig behouden pand uit 1882
Dirk Gestel;

firma Gestel & Zn
lithograaf;

lithografische inrichting
Het woonhuis van Gestel is nog in ongerepte staat. Achter dit woonhuis bevond zich de drukkerij; dat is nu waar de woningbouw aan het Spijndhof is.
Kleine Berg 25
Kleine Berg 30
W. van der Schoot
 
 
Kleine Berg 27
Kleine Berg 32
W. van der Schoot
ijzerhandel
Gevestigd in 1907
Kleine Berg 27 (boven)
A. Ch. J. Moonen
boterhandelaar
 
Kleine Berg 29
Kleine Berg 34
M. M. Priems;
M.M. Priems & Zn
assuradeur;
assurantiekantoor, woningbureau, levensverzekering, lijfrente, pensioenen
Hoek H. Geeststraat.
bureau van Priems was in 1853 opgericht en was van 1910-1919 hier gevestigd.
Hier bevindt zich de zijstraat de Heilige Geeststraat
 
Kleine Berg 36
 
 
Op de hoek met de Heilige Geeststraat bouwde in 1917 de N.V. Centrale Steenhandel
Kleine Berg 33
Kleine Berg 38
G. van Beek
magazijnknecht, herbergier
 
Kleine Berg 35
Kleine Berg 40
J. van Beek
schilder
 
Kleine Berg 37
Kleine Berg 42
Wed. H. J. Verschuren
zonder beroep
 
Kleine Berg 39
Kleine Berg 44
J. Wertheim
fabrikant
 
Kleine Berg 41
Kleine Berg 46
M. van den Dungen
koetsier
 
Wed. F. Goossens
zonder beroep
Kleine Berg 43
Kleine Berg 48
H. J. Mali
commies S. S.
 
Kleine Berg 45
Kleine Berg 50
Wed. J. Schampers
zonder beroep
 
Kleine Berg 47
Kleine Berg 52
Th. J. Latour
timmerman
In 1922 had Chr. Pennings hier een zaak in electrische artikelen
Wed. A. A. Pennings
strijkster


Rechts ligt hier de zijstraat Prins Hendrikstraat.

Aan de linkerzijde zijn we, vanaf de Bergstraat achtereenvolgens gepasseerd:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 26
Kleine Berg 29
J. C. Dereumaux
hoedenmaker
 
Kleine Berg 28
Kleine Berg 31
A. Wubbe
kantoorbediende
 
H. L. A. Jonkers
kantoorbediende
Th. Mansveld
kleermaker
Kleine Berg 30
Kleine Berg 33
P. van den Broek
varkensslager
 
Kleine Berg 30a
Kleine Berg 35
K. Bloemhof
koopman
 
Kleine Berg 30b
Kleine Berg 37
F. G. Deelen
leerlooier
 
Kleine Berg 32
Kleine Berg 39
G. van Haaren
timmerman
 
Kleine Berg 34
Kleine Berg 41
S. Andriesse Hzn.
veehandelaar
 
Kleine Berg 36
Kleine Berg 43
C. J. L. Peterse
runds- en varkensslager
Peterse kwam hier in 1915, daarvoor was de slager H. Andriessen
Kleine Berg 38
Kleine Berg 45
H. C. van Thoor
logementhouder
 
Kleine Berg 40
Kleine Berg 47
W. van de Kerkhof
groentenhandelaar
 
Kleine Berg 42
Kleine Berg 49
H. Teunis
coiffeur
 
Kleine Berg 44
Kleine Berg 51
H. van Buul
varkensslager
 
Kleine Berg 46
Kleine Berg 53
M. A. van Loon
kleermaker, aanspreker
 
Kleine Berg 48
Kleine Berg 55
Kinderen Freen
kruideniershandel
 
Kleine Berg 50
Kleine Berg 57
Wed. J. Leemans
pensionhoudster
 
P. van Balen
arbeider gloeilampenfabriek
S. van Balen
boorder lampenfabriek
Kleine Berg 52
Kleine Berg 59
N. Andriesse
slager
 
Kleine Berg 54
Kleine Berg 61
J. L. Baghuis
behanger, liftbestuurder
 
Kleine Berg 56
Kleine Berg 63
B. de Jongh
manufacturen en lompenhandel
 


Nu staan we dus op het punt waar de Prins Hendrikstraat uitkomt.

We lopen het laatste gedeelte Kleine Berg af en zien achtereenvolgens aan de rechterzijde:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 49
Kleine Berg 54
Dr. H. A. Diepen
medisch doktor en arts
Het trapgevelhuisje, van architect Cor Roffelsen die in 1922 op nummer 56 korte tijd bureau had. Roffelsen is later bekend als de schepper van de Wieger in Deurne, ook al zo'n trapgevel-bouwsel.

Dr. van Diepen was penningmeester van de Nederlansche Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst.
 
Kleine Berg 56
 
 
 
Kleine Berg 53
Kleine Berg 58
Dames Kollmeijer, kinderen J. H. Th. Kollmeijer
 
 
Kleine Berg ongenummerd
 
Hoppenbrouwers & Co.
sigarenfabriek
Toegangspoort op 58a, fabriek lag tussen Catharina- en Prins Hendrikstraat in
Kleine Berg 55
Kleine Berg 60
G. Jansen
monteur telephoon
Hier opende in 1920 de drogisterij van H. Baijens
P. M. Vonk
vroedvrouw
Kleine Berg 57
Kleine Berg 62
Jan Houbraken
directeur eener broodbakkerij
 
Kleine Berg 59
Kleine Berg 64
E. Borst
ingenieur S. S.
 
Kleine Berg 61
Kleine Berg 66
J. Wijn;
Wed. J. E. B. Wijn
onderwijzer;
zonder beroep
 
Kleine Berg 63
Kleine Berg 68
J. Beljaars
slager, liftbestuurder
 
Kleine Berg 65
Kleine Berg 70
A. Retera-Goedmakers;
P. Retera-Banken;
Wed. A. A. Retera
zonder beroep
 
Kleine Berg 69
Kleine Berg 74
J. van den Broek
kantoorbediende
 
P. van Vroonhoven
schoenmaker
Kleine Berg 71
Kleine Berg 76
J. F. Deelen
directeur Handelsvereeniging
 
Kleine Berg 73
Kleine Berg 78
firma H. S. de Groof-Notten
kruidenierswinkel
 


en het laatste deel Kleine Berg aan de linkerzijde (zuidoost):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Kleine Berg 58
Kleine Berg 65
H. de Rooij
wagenmaker
 
J. J. Piet
laborant
J. van der Wees
kantoorbediende
Kleine Berg 60
Kleine Berg 67
Th. Baijens
huis- en decoratieschilder
 
Kleine Berg 62
Kleine Berg 69
M. van Boele
veekoopman
 
Kleine Berg 64
Kleine Berg 71
A. Dekkers
zonder beroep
 
M. Sijkens
koopman
Kleine Berg 66
Kleine Berg 73
A. de Greef
loopknecht, arbeider
 
Kleine Berg 68
Kleine Berg 75
Wed. A. van Rooij
zonder beroep
 
Kleine Berg 70
Kleine Berg 77
E. van de Voort
sigarenpakker
Everardus van de Voort overleed in 1921 en liet de weduwe geb. C. Leijssen achter
Kleine Berg 72
Kleine Berg 79
M. Lodewijks
wever
in 1921 J.A. Meelen-Manders, mandenmaker
Wed. A. Bogers
groentenhandel
Kleine Berg 74
Kleine Berg 81
Wed. G. van Gorp
zonder beroep
 
Kleine Berg 76
Kleine Berg 83
A. C. M. Tiebax
 
 
Kleine Berg 78
Kleine Berg 85
A. J. van Dommelen
letterzetter
 
J. Verschure
arbeider
Kleine Berg 80
Kleine Berg 87
J. A. van den Broek
werkman
 
Kleine Berg 82
Kleine Berg 89
P. J. van Acht
winkelbediende
 


Nu staan we op het punt waar de Grote en Kleine Berg samenkomen.

Op dit punt eindigt in 1917 de stad Eindhoven en begint de Hoogstraat, die onder de gemeente Gestel valt.

We keren om en lopen de Grote Berg in.

Eindhoven Kleine en Grote Berg

Zo ziet het er in 1914 uit als je vanaf Gestel Eindhoven binnenwandelt.

Rechts bij de soldaat en de ladder staat het bord dat de gemeentegrens aangeeft. De winkels rechts (koopman Brusselers en kapper Van der Linden) liggen nog net in Eindhoven, hoewel de adressering in 1920 Hoogstraat wordt.

Links voor het huis waar de kar staat kun je via de St. Catharinastraat naar het Wilhelminaplein. Het hoekhuis is de kruidenierswinkel van De Groof-Notten.

Midden in beeld is het grote pand van de (koosjere) slager Van Geldere(n?)-Wertheim. Het werd in 1980 gesloopt.De Grote Berg


We lopen de Grote Berg in richting Centrum van de stad.

Aan de linkerzijde noordwand), zien we op het stuk tot aan de Bergstraat achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Groote Berg 93
Grote Berg 74
A. van Gelderen
slager
Dit was dat karakteristieke pand op de kop van de splitsing Kleine/ Grote Berg.
Abraham Ph. van Geldere(n?)- Bertha Wertheim vestigden zich hier in 1905.
Groote Berg 91
Grote Berg 72
B. Reijth
leeraar H. B. S.
 
H. J. Siegers
beeldhouwer
Groote Berg 89
Grote Berg 70
L. B. C. van Luijt
slager
 
Groote Berg 87
Grote Berg 68
W. Lammers
schoenmaker
 
Groote Berg 85
Grote Berg 66
A. L. van den Broek
slager
De spekslagerij van Alf van den Broek zat hier van 1905 tot 1919
H. M. A. Grijseels
timmerman
Groote Berg 83
Grote Berg 64 (a-f)
H. Hoppe
arbeider
 
Groote Berg 81
Th. Foliant
wever
 
Groote Berg 79
J. H. Slegers
arbeider
 
Groote Berg 77
F. van Vorstenbosch
 
 
Groote Berg 75
J. van Gemert
slager
 
Groote Berg 73
L. J. Baijens
schilder
 
Groote Berg 71
Grote Berg 62 (a-f)
P. van Giesen
sigarenmaker
 
Groote Berg 69
J. van Luijt
sigarenmaker
 
Groote Berg 65
P. A. Koppelmans
sigarenmaker
 
Groote Berg 63
P. J. Heesterbeek
sigarenmaker
 
Groote Berg 61
H. Verschuren
slager
 
Groote Berg 59
L. P. Koppelmans
aanspreker
In 1919 werkte Fr. Koppelmans hier als behanger en reperateur van matrassen
Groote Berg 57
Grote Berg 60
C. J. H. van Oorschot
sigarenfabrikant
 
Groote Berg 55
Grote Berg 58
Wed. B. van Gelder
modiste
 
A. Grootjans
klerk
Groote Berg 53
Grote Berg 56
H. van den Broek
koetsier, fabrieksarbeider
 
Groote Berg 51
Grote Berg 54
J. Vroomans
sigarenmaker, vischkoopman
Later bekend als het antiekwinkeltje Van Vugt , sloop 1995
Groote Berg 49
Grote Berg 52
P. J. van Hout
tuinman, timmerman
 
Groote Berg 47
Grote Berg 50
Th. J. van den Dungen
koetsier
 
Groote Berg 43
Grote Berg 48
P. van Sebille
sigarenmaker
 
Groote Berg 39
Grote Berg 44
F. Kuijpers
los-werkman
 
Groote Berg 37
Grote Berg 42
A. L. Wijnen
sigarenmaker
 
Groote Berg 35
Grote Berg 40
J. P. Penson
gasfittersbaas, brandweerman
Penson verhuisde naar de Elzentlaan 33
Groote Berg 33
Grote Berg 38
L. A. C. Kantelberg
sigarenmaker
 
Groote Berg 31
Grote Berg 36
F. J. M. Kessels
boekhouder
 
Groote Berg 29
Grote Berg 34
Wed. L. Varion
kosthuishoudster
 
A. Keultjes
agent van politie
Groote Berg 27
Grote Berg 32
A. J. M. Taabe
brievenbesteller
 
Groote Berg 25
Grote Berg 30
G. C. Rovers
sigarenmaker
 
Groote Berg 23
Grote Berg 28
P. J. C. Taabe;
Wed. M. A. Taabe-Dijsselbloem
kantoorbediende;
zonder beroep
 
Groote Berg ongenummerd
Grote Berg 26
 
 
Dit was in 1920 het adres van PJC Taabe, die in 1917 op het naastgelegen adres staat
Groote Berg 21
Grote Berg 24
A. C. Denkers
sigarenfabrieksarbeider
 
Groote Berg 19
Grote Berg 22
M. de Zeeuw
caféhouder
Op de hoek met de Bergstraat lag voorheen (tot 1912) het koffiehuis "de Kegelbaan" van J.H. Spoorenberg


En op het rechterstuk (zuidzijde) vanaf de Kleine Berg passeren we op de Grote Berg eerst:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Groote Berg 174
Hoogstraat 3
P. A. Brusselers
koopman
 
Groote Berg 172
Hoogstraat 1
H. van der Linden & Zn
coiffeurs
 
Groote Berg 170
Grote Berg 101
H. Beelen
smid
Groote Berg 168
Grote Berg 99
Th. Teklenburg
vischkoopman
Winkel heette de "Eindhovensche Visch- en Kaashandel".
In 1911 was er hier commotie toen er een paard door de winkelruit sprong!
In 1922 was de weduwe Teklenburg-Lammers de winkelierster.
Groote Berg 166c
Grote Berg 97
L. Emeis
koopman in groenten
 
Groote Berg 166b
Grote Berg 95
P. J. H. H. van Hout
photograaf
 
Groote Berg 166a
Grote Berg 93
Th. Silverberg
broodbakker
Dit is Theodore Silverenberg, geboren in 1864 in Berchem en in 1942 in Auschwitz vergast
Groote Berg 164
Grote Berg 91
Wed. H. Tegenbos
 
 
Groote Berg 162
Grote Berg 89
J. W. Vogels
smid
 
Groote Berg 160
Grote Berg 87
P. van (den?) Waardenburg
suikerbakker
 
Groote Berg 158
Grote Berg 85
P. J. van Bakel
koffiehuishouder
 
Groote Berg 156
Grote Berg 83
H. J. M. Verbakel
arbeider
 
Groote Berg 154
Grote Berg 81
Th. C. van Bakel
postkantoor-bediende
 
Groote Berg 152
Grote Berg 79
Wed. A. van Dijk
 
 
Groote Berg 150
Grote Berg 77
W. van de Rijt
wever
 
Groote Berg 148
Grote Berg 75
W. A. Lier
poelier
 
Groote Berg 142
Grote Berg 73
L. A. van de Rijt
logementhouder
 
Luciferstraat 118
Grote Berg 71
Th. Leenders
wever
 
Luciferstraat 120
Grote Berg 69
A. Heesterbeek
sigarenmaker
Huisnummers 57-69, 7 woningen, werden na 1927 afgebroken voor de bouw van het nieuwe politiebureau
Luciferstraat 122
?
M. Heesterbeek
arbeider
 
W. Bogmans
sigarenmaker
Luciferstraat 124
Grote Berg 67
J. Leenders;

M. Leenders
allebei: wever
Mathijs Leenders overleed in 1919 en liet de weduwe Leenders-van der Sanden achter
Groote Berg 140
?
Wed. H. Kampen
 
 
Groote Berg 138
?
Wed. H. Schenkels
 
 
Groote Berg 136
Grote Berg 65
H. J. Gijsberts
fabrieksarbeider
 
Wed. J. P. Persoon
 
Groote Berg 134
Grote Berg 63
J. de Wit
kleermaker
 
Groote Berg 132
Grote Berg 61
B. A. Bertens
timmerman
 
Groote Berg 130
Grote Berg 59
L. Schröder
sigarensorteerder
 
Groote Berg 128
Grote Berg 57
F. de Rooij
fruitkoopman en winkelier
 Luciferstraat


Hier bevindt zich de toegang tot een arbeidersbuurt achter de Grote Berg. Het zijstraatje naar de achterbuurt heet de Luciferstraat. In de wandeling sprak men meestal van het Lucifersstraatje. Oude Eindhovenaren kennen het nog als 'de kleine huisjes achter het Politiebureau'.
Het achterbuurtje strekt zich uit over het gebied waar nu de Don Boscostraat/ Deken van Somerenstraat ligt.

We maken een toertje door deze achterstraten waarvan tegenwoordig geen huis meer over is. In 1917 viel het allemaal onder de Lucifer(s)straat, soms met dubbel-S gespeld. In 1920 zijn enkele aparte straatstukken benoemd: naast Luciferstraat (nu de Deken van Somerenstraat) hebben we ook de Lucifersdwarsstraat (verdwenen steegje op terrein van het huidige Brandweerterrein) en de Smederijstraat (nu Don Boscostraat). De Smederijstraat is genoemd naar de constructiewerkplaats van Sleegers. Vermoedelijk zat Sleegers in de voormalige lucifersfabriek. Zie kaartje.

De straatnaam Luciferstraat kwam van de Luciferfabriek die hier vroeger lag. Die lag ongeveer op de plaats waar nu het voormalige gezellenhuis Ons Thuis lag, wat nu een kamerbewonersgebouw is (hoek Don Boscostraat/ Deken van Somerenstraat).

Overigens is de naam Luciferstraat sinds 1995 terug in Eindhoven. Het is toen aan een kort verbindingsstraatje even verderop toegekend, tussen de Don Boscostraat en de Grote Berg.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Luciferstraat 116
Lucferstraat 2
W. Lodewijks
metselaar
 
Luciferstraat 114
Lucferstraat 4
Wed. G. Verschure
zonder beroep
 
Luciferstraat 112
Lucferstraat 6
F. B. van Bergeijk
koffiehuishouder
Kreeg later een café op Hoogstraat 7
Luciferstraat 110
Lucifersdwarsstraat 2
H. L. van der Heijden;
Wed. M. van Laarhoven
winkelbediende;
zonder beroep
 
 
Luciferstraat 108
Lucifersdwarsstraat 4
P. J. Wullems
sigarenmaker
 
Luciferstraat 106
Lucifersdwarsstraat 6
G. van Bree
arbeider lucifersfabriek
 
Luciferstraat 104
Lucifersdwarsstraat 8
Th. Rooijakkers
arbeider lucifersfabriek
 
Luciferstraat 102
Lucifersdwarsstraat 10
J. Rulo
koopman
Jan Rulo adverteerde in 1917 met een 'kar op veren' te koop
Luciferstraat 100
Lucifersdwarsstraat 12
W. Dielissen
kistenmaker
De kistenmaker maakte ongetwijfeld uitsluitend sigarenkistjes
Luciferstraat 98
Lucifersdwarsstraat 14
H. A. Bogers;
W. Bogers
kistenmaker;
sigarenmaker
Kistenmaker H.A. Bogers overleed in 1920 en liet weduwe G.G. Bogers-van Bree, plakster van beroep achter
Luciferstraat 96
Lucifersdwarsstraat 16
A. C. Rulo
sigarenmaker
 
Luciferstraat 94
Lucifersdwarsstraat 1
S. de Corte
koopman in metalen
 
Luciferstraat ongenummerd
Eindhovensche Constructiewerkplaats,
F. Sleegers
 
Bedrijf dat 2x vermeld staat, zowel onder Grote Berg als Luciferstraat. Waarschijnlijk was het bedrijf gevestigd in de voormalige lucifersfabriek achter de Grote Berg, ongeveer op de plaats waar later het gezellentehuis aan de Don Boscostraat kwam, dat in 1996 verbouwd is tot een complex van studentenappartementen. Sleegers zelf woonde op de Paradijslaan.
Groote Berg
ongenummerd
 
N.V. Nederlandsche Constructiewerkplaatsen, v.h. Frans Sleegers
levert kapconstructies, bruggen, traliebalken en kolommen
Luciferstraat 92
Lucferstraat 8
E. Schollmeijer
sigarenmaakster
Mej. E. Schollmeijer was draagster van de Orde van Oranje Nassau, wat was te danken aan haar 50-jarig dienstverband vij Mignot & de Block. De 78-jarige Bet overleed in 1919, na een 'bloedspuwing'.
Schoonzoon François Xavier Kerkhove (1853-1925) kwam oorspronkelijk uit Ronse (Vlaanderen)
F. X. Kerkhove
schoenmaker
Luciferstraat 90
Lucferstraat 10
Arn. Roos
sigarenmaker
 
Luciferstraat 88
Lucferstraat 12
P. J. van Lieshout
opperman
 
Luciferstraat 86
Lucferstraat 14
J. van Keulen
sigarenmaker
 
Luciferstraat 84
Lucferstraat 16
J. van Laarhoven
arbeider
 
Luciferstraat 82
Smederijstraat 23
Th. Verbakel
metselaar
 
Luciferstraat 80
Smederijstraat 21
G. van den Broek
magazijnknecht
Godsfridus overleed in 1921, liet weduwe geboren Verhulst achter
Luciferstraat 78
Smederijstraat 19
J. H. Wijnhoven
 
 
Luciferstraat 76
Smederijstraat 17
M. van Sebille
sigarenmaker
 
Luciferstraat 74
Smederijstraat 15
G. Merkelbach
sigarenmaker
 
Luciferstraat 72
Smederijstraat 13
P. van Kemenade
sigarenmaker
 
Luciferstraat 70
Smederijstraat 11
B. Mansvelden
werkman
 
Luciferstraat 68
Smederijstraat 9
G. Bolwerk
gemeentewerkman
 
Luciferstraat 66
Smederijstraat 7
A. van Werde
brandweerman, gemeentearbeider
 
Luciferstraat 64
Smederijstraat 5
Jos. Schollmeijer
sigarenmaker
 
Luciferstraat 62
Smederijstraat 3
J. Schollmeijer
opperman, arbeider
Jan Schollmeijer vierde de 25-jarige bruiloft met zijn Mien van de Meulengraaf in 1924
Luciferstraat 60
Smederijstraat 1
J. van Laarhoven
abeider lucifersfabriek
 
Wed. C. Aarts
zonder beroep
 
Luciferstraat 58
Lucferstraat 9
J. Aarts
sigarenmaker
 
Luciferstraat 54
Lucferstraat 7
P. J. Blankers
los-werkman
 
Luciferstraat 52
Lucferstraat 5
P. J. Reemers
sigarenmaker
 
Luciferstraat 50
Lucferstraat 3
A. Roos
sigarenmaker
 
Luciferstraat 48
Lucferstraat 1
F. H. Rulo
sigarenmaker
Hoek Grote Berg


We zijn weer terug bij de Grote Berg. We lopen die verder af richting oost. Tot aan de Paradijslaan zien we rechts:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Groote Berg 126
Grote Berg 55
H. Koppelmans
fruithandelaar, koopman
 
Groote Berg 46
Grote Berg 53
A. Driessen
caféhouder, sigarenmaker
 
Groote Berg 44a
Grote Berg 51
L. J. Eliëns
timmerman
 
Groote Berg 44
Grote Berg 49
F. Th. van der Sommen
fruithandelaar
afbraak in 1964
Groote Berg 42
Grote Berg 47
M. G. van der Stonden
looper a. d. gasfabr.
 
Groote Berg 40
Grote Berg 45
H. Leermakers
wever
 
Groote Berg 38
Grote Berg 43
J. W. Claassen
schoenmaker
Hier start in 1921 de Eerste Eindhovensce Vrachtauto Onderneming van A.F. Hezemans
P. H. C. Snellen
timmerman
Groote Berg 36
Grote Berg 41
H. J. Langenhuijsen
arbeider, tabakskerver
 
Groote Berg 34
Grote Berg 39
H. J. J. Burghoorn
timmerman, schrijnwerker
 
Groote Berg 32
Grote Berg 37
J. H. van de Vorst
koetsier, voerman
 
Groote Berg 30
Grote Berg 35
P. M. van den Broek
behanger
 
Groote Berg 28
Grote Berg 33
J. F. Kantelberg
sigarenmaker
 
Groote Berg 26
Grote Berg 31
C. van Nieuwenhuizen
groentenhandelaar
Winkel in boter, kaas, eieren en groenten, opende in 1915
Groote Berg 24
Grote Berg 29
H. Smits
steenhouwer en bierhuishouder
 
Groote Berg 22
Grote Berg 27
Arn. J. Peels
coiffeur, sigarenwinkel
In 1911 opende was J.C. Geenen hier de coiffeurszaak annex sigarenwinkel begonnen. In 1915 nam Peels die over.
Groote Berg 20
Grote Berg 25
J. van Gerwen
arbeider lucifersfabriek
 
Groote Berg 18
Grote Berg 23
nu een monument
J. Caris
bakker
Johannes Caris overlijdt in 1917 en laat weduwe Catharina Goedmakers, winkelierster, achter
Groote Berg 16b
Grote Berg 21
Wed. N. van Esdonk-Heiligers
blikslagerij, pensionhoudster
 
Groote Berg 16a
Grote Berg 19
A. M. J. C. de Ruijter
boekhandel en dansmeester (dansleeraar)
De eersteklas Dansacademie van De Ruijter bevond zich in 1921 op huisnummer 17
J. J. Meijer
assistent gloeilampenfabriek
Groote Berg 16
Grote Berg 17
A. C. van de Ven
koopman
In 1914 had Van de Ven hier de eerste Eindhovense Parapluies Fabriek
Groote Berg 14a
Grote Berg 13
C. J. Patist
wachtmeester der K. K. Maréchaussée
 
Groote Berg 14
Grote Berg 15
Wed. G. A. Brands
koffiehuis
In 1916 zat hier het goud- en zilveratelier van Martin Brands.
In 1921 opende hier café Casino
Groote Berg 12
Grote Berg 11
Joh. M. Mermans
meubelmaker
 
Groote Berg 10
Grote Berg 9

In 1823 door bouwmeester Peter van Driel ontworpen, een pand dat mooi en gaaf behouden bleef
Maréchausséekazerne

P. Padmos
opperwachtmeester Kon. Maréchaussée
In dit pand zetelt tegenwoordig het eib-huis


Nu zijn we bij de Paradijslaan gekomen.

Voor we die ingaan eerst nog even het laatste stukje Grote Berg ingelopen.

Eindhoven Grote Berg
Dit is het stuk van de Grote Berg tussen Paradijslaan en het stadscentrum. De ansicht spreekt van Kerkstraat, maar die ligt pas verderop, tussen de kruising Keizersgracht en Wal en de Catharinakerk.

Uiterst links is het logement van Brusselers en even verder -het brede pand met 2 verdiepingen- is café 't Paradijs.
Aan de rechterzijde ligt voor het grote herenhuis van linnenfabrikant Van Agt. Na zijn zijtuintje zien we het pand van de drukkerij waar de Meijerijsche Courant werd gedrukt. Daarachter zijn de hoekpanden van Van Boeckel en Van de Ven ook voor die tijd behoorlijk imposante bouwsels.
Aan de linkerzijde, tussen Bergstraat en Keizersgracht zien we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Groote Berg 17
Grote Berg 20
J. M. Rooijmans
logementhouder
 
Groote Berg 15
Grote Berg 18
P. van der Heijden
voerman
 
Groote Berg 13
Grote Berg 16
W. Brusselers
logementhouder, herbergier
 
Groote Berg 11
Grote Berg 14
A. C. N. Donders
rijwiel- motorhandelaar
De rijwielzaak van Antoon Donders werd in 1912 geopend. Hij had filialen in Tilburg en Antwerpen.
Groote Berg 9
Grote Berg 12
J. van Amelsvoort
varkensslager
De firma Jos van Amelsvoort opende de slagerij in 1914
Groote Berg 7a
Grote Berg 8
P. H. J. Madlener
muziekleeraar
Kwam hier wonen in 1906
Groote Berg 7
Grote Berg 10
Fr. Eliëns
café 't Paradijs
Dit pand kennen de oudere Eindhovenaren als café De Karseboom van Piet Giesbers.
In 1918 werd hier door duivenmelkers de Concours-Commissie Eindhoven opgericht, een samenwerking van de 4 Eindhovense postduivenclubs De Oorlogsbode, Neerlands Hulp, De Spion en De Luchtbode.
Groote Berg 5
Grote Berg 6
W. Sleegers
 
 
Groote Berg 3
Grote Berg 4
G. J. Valenberg
winkeljuffrouw
 
J. van Akkerveken
agenturen
Groote Berg 1
Grote Berg 2
D. Bijl-van Bokhoven
modes
Op deze hoek zat de behangerij van W. Schellen Hzn. van 1908-1916
De hoedenwinkel van Adrie van Bokhoven kwam hier in 1916, daarvoor in Gestel gevestigd.


Hier zijn we bij de oude toegang tot de stad bij de Kerkstraat, wat vroeger de "Hoge Vonder" heette, waarmee de nieuwere stadspoort werd aangeduid die vanaf midden 16e eeuw de functie van de oude stadspoort aan de Vrijstraat heeft overgenomen.

En hier omkerend, het stuk tussen Wal en Paradijslaan:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Groote Berg ongenummerd
 
Gebr. van Collum
sigarenfabriek
De sigarenfabriek zat volgens andere bronnen aan de Wal.
Groote Berg 2
Grote Berg 1
J. H. van de Ven
bouwkundige, timmerman
 
Groote Berg 4
Grote Berg 3
Joh. P. C. van Boeckel;
M. G. van Boeckel
inspecteur H.A.V. Bank Schiedam;
assuradeur "Hanzebank"
De Hanzebank had het kantoor aan de Wal (om de hoek)
Groote Berg 6
Grote Berg 5
De Meierij
drukkerij
 
Groote Berg 8
Grote Berg 7
M. F. van Agt
linnenfabrikant
 Paradijslaan


De Paradijslaan is een weggetje dat van de Grote Berg afloopt naar de Dommel. De laan ontleende zijn naam een eeuwenoud "aangenaam buitenverblijf, hetgeen wegens zijn vermakelijke ligging aan de Dommel het Paradijs wordt genoemd" (tekst uit1803). Het Paradijs is nog tot 1930 behouden gebleven, en toen -schande!- gesloopt.

Heel vroeger was hier het grasland waar Eindhovenaren hun was lieten bleken en het straatje heette wel Den Bleeck (1542) of Bleeckstraat (1618). Vanaf 1656 komt de naam Paradijs voor, in varianten als Paradijsstraat (18e eeuw) of Paradijsdreef (19e eeuw).
De Paradijslaan was nog maar een smal straatje. Pas in 1919 kwam er een trottoir, en dat met medewerking van de bewoners die daarvoor 1 meter van hun voortuin gratis ter beschikking stelden.

Aan de linkerzijde (oost) passeren we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Paradijslaan 2a
Paradijslaan 1
Joh. C. P. Strijbos
directeur drukkerij
 
Paradijslaan 2
Paradijslaan 3
A. J. van Gestel;
H. W. van Gestel
firma Gruijthuijsen;
aannemer
De broers hadden ook een magazijn van steenkolen, 1905
Paradijslaan 4
Paradijslaan 5
F. Cox
candidaat-notaris
 
Paradijslaan 6
Paradijslaan 7
J. F. Clerx
schoolopziener, inspecteur lager onderwijs
Een familie uit Breda; dochter Hendrika Johanna was onderwijzeres 'in de nuttige handwerken' aan de Rijks normaalschool.
Paradijslaan ongenummerd
Het waaggebouw, gebouwd in 1907
Keurlokaal Stadswaag en Keurlokaal
 
 
Keurlokaal voor vleesch en visch
Paradijslaan 8
Paradijslaan 9
J. Roemen
gemeente-keurmeester
 
Paradijslaan 10
Paradijslaan 11
F. J. Loots
gemeente-timmerman
 
Paradijslaan 12
Paradijslaan 13
A. G. van Moorsel
flanel-fabrikant
 
Paradijslaan ongenummerd
 
W. van Moorsel & Co.
flanelfabriek
Paradijslaan 14
Paradijslaan 15
C. van Daal
voerman
De man verkocht ook Dommelzand
Paradijslaan 16
Paradijslaan 17
F. van den Brandt
waschinrichting
In 1915 was-, glans- en strijkinrichting van de gezusters v.d. Brandt; hier kwam later de melkfabriek.


Een mooi overzicht van dit laatste stuk Paradijslaan is te zien op een luchtfoto van 1938

Aan het eind van de laan zijn we bij de Dommel aangekomen. Hier is in 1917 nog geen brug naar Stratum. Die zou er in 1919 komen. Wie daarvoor naar Stratum wilde, moest omlopen over Stratumseind of via het 'zwarte wegje' het houten voetgangersbrugje nemen (waar de huidige Elzentbrug is in de Jan Smitzlaan, in 1929 aangelegd).

We keren weer om richting Grote Berg. Links (westzijde, waar nu het Frederik van Eedenplein is) zien we even verder het zijstraatje wat in 1920 Zwembadweg werd gedoopt. Die naam was ontleend aan de bad- en zweminrichting die daar toen was aangelegd.

Achtereenvolgens passeren we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Paradijslaan 31
Paradijslaan 24
H. J. H. Kooken
 
 
Paradijslaan ongenummerd
 
J. H. van Vlerken
smid
Ik neem aan dat dit het oude koetshuis van het Paradijs was
Paradijslaan 29
Zwembadweg 14
Wed. Rose
 
 
Paradijslaan 27
Zwembadweg 12
J. Geeven
fabrieksarbeider
 
Paradijslaan 25
Zwembadweg 10
J. Ummelen
arbeider
 
Paradijslaan 23
Zwembadweg 8
J. der Kinderen
fabrieksarbeider
 
Paradijslaan 21
Zwembadweg 6
H. F. Hezemans
sigarenmaker
 
Paradijslaan 19
Zwembadweg 4
Diepenbroek
arbeider
 
Paradijslaan 17
Zwembadweg 2
Wed. J. A. de Kok-Coolen
 
 
Paradijslaan 15a
Paradijslaan 22
H. Th. M. de Groof
gemeente-ontvanger
 
Paradijslaan 15
Paradijslaan 20
Wilhelmina van Agt
zonder beroep
 
Paradijslaan 13
Paradijslaan 18
A. J. P. van Agt
fabrikant
 
Paradijslaan ongenummerd
A. van Agt & Co.
linnenfabriek
 
Gebr. A. & M. van Agt
stoomweverij
 
Paradijslaan 9a
Paradijslaan 14
A. A. van Agt
fabrikant
 
Paradijslaan 9
Paradijslaan 12
B. Kessels-Müllers
winkelier, boekverkoper
 
Paradijslaan 7
Paradijslaan 10
F. W. de Cortie
handelsreiziger
 
Paradijslaan 5
Paradijslaan 8
Wijkverpleging
 
 
Paradijslaan 3
Paradijslaan 6

(Het is hier tegenwoordig anders genummerd dan in 1920. Dit is nu Paradijslaan 14, een gemeentelijk monument)
A. A. C. van Luijtelaar
tabakskerver en sigarenfabrikant
Fabriek "De Arend", brand in 1917. Drie brandspuiten waren spoedig ter plaatse, zodat de brand tot de bovenverdieping beperkt bleef. Maar veel van de voorraad ging zo verloren.
De door brand tijdelijk werkloos geworden arbeiders kregen door Hillen toch nog hun loon doorbetaald, een voor die tijd zeer chique gebaar.
Fabriek werd verkocht eind 1917 aan Kampers Roovers en Co. C. Roijers kocht het pand in 1919; in 1985 stond van Luijtelaer nog op de gevel
Paradijslaan ongenummerd
N. V. A. HiIlen's
sigarenfabrieken Delft
Paradijslaan ongenummerd
P. van den Arend
sigarenfabriek
Paradijslaan 1a
Paradijslaan 4
A. van Gastel
 
 
Paradijslaan 1
Paradijslaan 2
F. M. C. Sleegers
directeur machinefabriek, ijzerhandelaar
 
Inhoud van deze site:

1 HOME
3 3. Langs de oude stadsgrachten
Vestdijk
Emmasingel
Keizersgracht
WalBij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen... contact: mail
(c)2009-2099 KvdH te E


.