home

Van Paterskerk naar het station


Tramstraat


We beginnen de wandeling aan het eind van de Tramstraat aan de kant van de Paterskerk.
In 1917 was het nog een straatje met betrekkelijk nieuwe huizen. De eerste huizen waren er omstreeks 1898 gebouwd.
Aan de linkerzijde zijn de achtertuinen van de villa's aan de Vestdijk. Tegenwoordig is het de achterzijde van hotel Cocagne.
Aan de rechterzijde liggen tal van grote herenhuizen waarvan er nu nog vele in volle pracht behouden zijn gebleven.

Eindhoven Tramstraat
De Tramstraat in 1915.

Aan de linkerkant de achtertuinen van advocaat Passtoors en gloeilampenfabrikant Gerard Philips. Achter de bomen ligt een smalle sloot, de achtertuinen zijn via een bruggetje toegankelijk.
Aan het eind zien we gebouwen van het tramsttaion.

Vooraan rechts de hoekwoning (huidig adres) Tramstraat 33; bij het eerste puntdak boven een balkon is Tramstraat 29, en bij het grotere pundak daarnaast is nummer 27. Daarachter, met de bovenerkers, het dubbelhuis van notaris Schrijvers (23-25).

Op de open plek daarachter ligt de zeepfabriek van Redelé. De toren hoort bij het entreegebouw.Vanaf de Paterskerk zien we de volgende rij adressen:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Tramstraat ongenummerd
Tramstraat 37
Paterskerk
 
Na de kerk, rechtsaf de Augustijnendreef op, zie wandeling 4
 
Tramstraat 35
 
 
niet in het adresboek vermeld, maar in 1916 door C. Schellens gebouwd en omstreeks 1920 door fabrikantengezin J.A. de Heer-Stibbe bewoond
Tramstraat 28
Tramstraat 33
P. E. G. Hoppenbrouwers
sigarenfabrikant
 
Tramstraat 26
Tramstraat 31
Wed. H. J. Garvelink-Noorman
 
 
Tramstraat 24
Tramstraat 29
J. Wuyts
leeraar H. B. S.
Leraar in scheikunde, vertrok in 1917 vanwege benoeming in Amsterdam
Tramstraat 22
Tramstraat 27
Een monument uit 1900 dat er nog staat
L. J. P. Kooken
architect
Kooken, gemeente-architect, verhuist later naar Paradijslaan 26
Tramstraat 20
Tramstraat 25
F. X. H. Schrijvers
notaris
Notaris Schrijvers had dit huis in 1901 laten bouwen, deels een woonhuis, deels kantoor (nummer 25).
Tramstraat 23
Tramstraat ongenummerd
Tramstraat 21
C. J. E. Redelé
zeepfabriek
Zeepfabriek "De Lelie", gebouwd in 1898, werd in 1969 gesloten. Een tijdlang was er een tapijthandel. Nu is hier de supermarkt.
Tramstraat 18a
Tramstraat 19
C. G. van Asten
machinist
 
Tramstraat 18
Tramstraat 17-15
De tweekapper werd in 1905 gebouwd en staat er nog steeds tamelijk ongeschonden bij
Cl. F. J. Schellens
trijpfabrikant
Verhuist naar Augustijnendreef 4.
Tramstraat 16
H. L. W. J. M. van Kol
wijnhandelaar
Hier was omstreeks 1918 veel activiteit van theaterbureau en cabaret engagement
Tramstraat ongenummerd
Tramstraat 13
Ign. Th. E. C. de Haes
stoomweverij
 
Tramstraat 14
Tramstraat 11
J. A. J. F. Paro
scheikundige
Werkte later bij de Botercontrole
Tramstraat 12
Tramstraat 9
Dr. L. N. Deckers
hoofd-inspecteur der Boerenleenbanken
De in 1883 in Heeze geboren Deckers zou in de jaren dertig Minister van Defensie worden, voor de R.K. Staatspartij
Tramstraat 10
Tramstraat 7
H. van den Eijnden
rijtuigverhuurder
In 1899 werd hier door Van der Eijnden een café geopend
Tramstraat 8
Tramstraat 5
 
 
Adres niet vermeld in het 1917 adresboek. Waarschijnlijk was hier toen een atelier de kunstschilder Jacques van Zon
Tramstraat 6
Tramstraat 3

op de hoek van de Tramstraat/ Dommelstraat een mooie, nog steeds bestaande rij van 3 woonhuizen uit 1906
C. Smit
architect
Smit verhuist kort daarop naar de Stratumsedijk 32
Tramstraat 4
Tramstraat 1
J. Th. M. Smelt
opzichter Rijkswaterstaat
Hier kwam even later fabrikant I.Th.E.C. de Haes wonen
Tramstraat 2
Dommelstraat 3?
G. H. de Jongh
sigarenfabrikant
Op de hoek van de Dommelstraat, huidige hsnr. 3?


De westzijde van de Tramstraat kent slechts één adres: dat van het tramstation bij de hoek met de Dommelstraat,

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Tramstraat ongenummerd
Tramstraat 2
Tramstation
 
Zie de ingekleurde foto van het tramstation in 1912 hieronder


Aan het eind van de Tramstraat gekomen, komen we in de Dommelstraat.

Eindhoven Tramstraat
Zo ziet het begin van de Tramstraat vanaf de Dommelstraat er uit op een wat oudere, ingekleurde ansicht van 1912.

Linksvoor het blok woningen dat er ook tegenwoordig nog steeds mooi bij staat (Tramstraat 1-3).

Op de voorgrond de rails voor de stoomtram die via de Nachtegaallaan en de Geldropseweg richting Geldrop zal gaan. Het complex rechts is het tramstation.
Tegenwoordig staat hier op de hoek het appartementencomplex de Remise (1995 gebouwd) en verderop een rij mooie grote herenhuizen van 1939 op het terrein dat vrijkwam nadat de tramlijn was opgedoekt.Dommelstraat


Aan de rechterzijde is er een kort stukje tot de brug over de Dommel naar het Villapark/ Parklaan. Op dat stukje zien we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dommelstraat ongenummerd
Dommelstraat 2
Gebr. Bisdom

J. E. C. Bisdom
linnenfabriek
Hiervan rest alleen nog de gevel die naast de Effenaar te vinden is.
Dommelstraat 28
linnenfabrikant
Dommelstraat 19
Dommelstraat 1
Wed. J. C. J. de Haes
 
Een imposante kantoorvilla


Nu lopen we de Dommelstraat af richting Stationsplein.

Het eerste deel loopt tot aan de Raiffeissenstraat. Aan de linkerzijde (zuidkant) zien we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dommelstraat 17
Dommelstraat 7
F. van Lanschot's Bank
 
Van Lanschot gevestigd 1916, vh huis fam. Strater
L. J. A. Kruitwagen
directeur van Lanschot's Bank
Dommelstraat ongenummerd
Dommelstraat 9
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
 
Gebouwd in 1910

en rechts:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dommelstraat 26
Dommelstraat 4
H. A. van Lockhorst
directeur Tram
De directeur van de tram woonde tegenover 'zijn' tramstation. 1921 overleden, 57 jaar.
Het mooie huis staat er nog steeds.
Dommelstraat 24
Dommelstraat 6
J. M. H. van Wessem
ontvanger Directe Belastingen
 
Dommelstraat 22
Dommelstraat 10
P. H. Harkx
aannemer
Harkx was hier in 1900 komen wonen
Dommelstraat 20
Dommelstraat 14
de Winter & Co.
melksalon
St. Joseph Coop. melkinrichting, op 20-22 in 1917 (en 8-16 na 1920), twee maal daags levering door de gehele stad.
In 1917 vond hier een ongeluk plaats: vrachtauto aanrijding met melkventerswagen, 500 liter over de straat en paard moest worden afgemaakt.
Eindhovensche Stoommelkinrichting
 


Op dit punt kunnen we het zijstraatje in dat de Dommelstraat verbindt met de Vestdijk.

Raiffeisenstraat


De Raiffeisenstraat was in 1906 aangelegd langs het terrein van het oude kerkhof dat vroeger buiten de vest lag. Vincent van Gogh heeft ter plekke ooit nog een schets gemaakt waar op te zien is hoe enkele graven geruimd werden.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Raiffeisenstraat 9
Raiffeisenstraat 1
J. F. Berkvens
directeur C. C. Boerenleenbank
Johannes Franciscus overleed in 1920 en liet weduwe Maria van Dijck achter
Raiffeisenstraat 5
?
H. A. Lockhorst
directeur tramwegmij. "De Meijerij'
Lockhorst kwamen we eerder tegen als bewoner van de Dommelstraat. Dit adres hier was misschien het kantoor, de achterzijde van de tramremise?
Raiffeisenstraat 7
Raiffeisenstraat 7
A. P. Mignot
koopman
Een imposant woonblok, op de hoek Vestdijk, gebouwd door A. Mignot in 1904. Tegenwoordig helaas wit geverfd. Op huisnummer 7 zetelde na de oorlog de Rijkspolitie, afdeling Eindhoven.
Raiffeisenstraat 3
Raiffeisenstraat 9
F. J. C. M. van Gardinge
sigarenfabrikant
Raiffeisenstraat 1
Raiffeisenstraat 11
H. J. A. Baekers
linnenfabrikant
Dijk 24
Vestdijk 23
A. A. L. M. Mignot
sigarenfabrikant


De Raifeissenstraat kent geen panden aan de andere (even, west) zijde van de straat.
We keren om en komen terug in de Dommelstraat.
Het volgende stuk Dommelstraat loopt tot het Stationsplein.

Aan de linkerzijde:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dommelstraat 15
Dommelstraat 11
J. H. Geraerts
houthandelaar
 
W. Risouw
monteur
Wed. A. C. A. Smulders
 
Dommelstraat 13
Dommelstraat 13
H. F. L. Bijsterveld
sigarenfabrikant
 
Dommelstraat 11
Dommelstraat 15
Offic. Com. van Vluchtelingen
voorz. Dr. L. Deckers
Ook was hier in 1918 de normaalschool voor Belgen (vluchtelingen WO-1)
Wed. L. P. M. van de Laar-Knaapen
zonder beroep
Dommelstraat 9
Dommelstraat 17
P. J. van Hoof
hoofd der R.K. Jongensschool
 
Dommelstraat 7
Dommelstraat 19
C. A. M. Schimmel
restaurateur
 
Dommelstraat 5
Dommelstraat 21
P. H. van Mens
Burgemeester
 
Dommelstraat 3
Dommelstraat 23
J. M. Ch. Diepen
directeur Amsterdamsche Bank
 
J. van der Elsen
boekhouder
La. Broerstra
onderwijzeres
Dommelstraat 1
Dommelstraat 25
J. Breukel
handelsreiziger
Opheffing winkel J. Breukel hoeden en fournituren in 1914
Dommelstraat ongenummerd
?
Eduard Schröder & Co.
tabakskerverij
 


en aan de rechterzijde:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dommelstraat 18
Dommelstraat 18
A. F. C. M. Raupp
tabakshandelaar
Een van de twee wethouders van de gemeente Eindhoven
Dommelstraat 16a
?
M. N. Snoeijen
commissionair
 
Dommelstraat 16
Dommelstraat 20
E. H. Stoot
handelsreiziger
Eef Stoot (1848-1917) had eerder een restaurant aan het Stationsplein gehad. Maar hij was vooral tekenaar. Niet alleen menukaarten, maar ook politieke spotprentren en later, toen hij als boekhouder voor Philips werkte, ook reclames en affiches.
Dommelstraat 14
Dommelstraat 22
F. H. Verhagen
leerlooier
 
Dommelstraat 12
Dommelstraat 24
L. de Heer
linnenfabrikant
 
Dommelstraat 10a
Dommelstraat 28
L. A. Th. van Eert
controleur gasfabriek
 
Malkem
deurwaarder
Dommelstraat 10
Dommelstraat 28
A. Boutkan
kantoorbediende
In 1922 JHMJ Schutjes, handelsagent en reclame-expert
G. J. Nieuwenhuis
kantoorbediende
Wed. J. J. M. Schutjes
 
Dommelstraat 8
Dommelstraat 30
Wed. Th. van der Schoot
 
In 1918 vestigt zich hier Dr. ter Kuile, oor-, neus-, keelarts
Dommelstraat 6
Dommelstraat 32
J. W. J. Jonckbloet
tabakshandelaar
 
Dommelstraat 4
Dommelstraat 34
M. J. F. Cox
koopman
 
Dommelstraat 2
Dommelstraat 36
Th. E. M. de Haes
linnenfabrikant, gemeenteraadslid
 


Stationsplein en Parallelweg


We zijn nu aangekomen bij het Stationsplein.

Eindhoven Station
Het station in 1915, gezien vanaf de Dommelstraat.

Links zien we het Hôtel Suisse van Jonkhans, rechts met de twee balkons het hotel van Schimmelpennin(c)k


Een rondje over het Stationsplein, beginnend bij het Station, tegen de wijzers van de klok in.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stationsplein ongenummerd
?
L. van Dam & Co.
tabak
 
Stationsplein ongenummerd
Stationsplein 10
Spoorwegstation;
S. S. (Staats Spoorwegen)
 
Brondijk
Stationsplein ongenummerd
?
Wed. C. H. F. Mennen
 
 
Stationsplein 6
Stationsplein 8
J. A. Jonkhans
hôtel en restaurant
Hotel café restaurant Suisse
Stationsplein 4
Stationsplein 7
H. J. Ogtrop & Zn;
W. E. Th. Dullemond
bankiers, effecten;
bankdirecteur
 
Stationsplein 2
Stationsplein 6
J. Keunen
lucifersfabrikant
 
Stationsplein 1
Stationsplein 5
A. J. Mignot
 
Adolf, gaat wonen in Brussel 1921; pand wordt in 1924 hotel café restaurant Royal (G van den Berg). Sloop in 1965
Stationsplein 3
Stationsplein 4
J. L. Wijers
lucifersfabrikant, gemeenteraadslid
Hier kwam in 1924 de Incassobank
Stationsplein 5
Stationsplein 3
A. S. Klein
hôtelhouder
 
Stationsplein 7
Stationsplein 2
E. E. M. Sträter
boekhouder
 
F. J. Schimmelpennink
hôtel de la station
Stationsplein 9
Stationsplein 1
Ed. Sträter
 
Nijpels kocht het in 1915 van E.H. Stoot, opende in 1916 Hotel du Commerce, vh. Stationsrestauratie
J. H. Nijpels
hôtelhouder
van Ootmarsum
S. S.
Stationsplein 10
Parallelweg 1
H. Diebels
café
 

Eindhoven Stationsplein
De ansicht uit 1917 noemt dit Nieuwstraat, maar de 2 huizen op de voorgrond staan aan het Stationsplein (hoewel Dommelstraat misschien hier de meest logische straatnaam was geweest).

Linksvoor, waarvan de voordeur en het balkon in beeld zijn, het grote herenhuis van Adolf Mignot. Bouwjaar 1870 en later bekend als Hotel Royal.
Gesloopt in 1965. Tegenwoordig staat hier de "Groene Toren".

Aan de rechterzijde een al evengrote kast van een herenhuis, waar lucifersfabrikant J. Keunen woonde.Tenslotte lopen we vanaf het station langs het spoor. De weg heet de Parallelweg. Tegenwoordig heet het hier 18 Septemberplein en Mathildelaan. Aan het eind bereiken we de gemeentegrens met Strijp.

We zien achtereenvolgens de volgende huizen:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stationsplein 10
Parallelweg 1
H. Diebels
café
 
Dijk 1
Parallelweg 7
A. C. A. Kerssemakers
tabaksagent
Foto van de villa aan het begin van de Vestdijk, hoek Parallelweg. Het huis werd in de oorlog verwoest.
Parallelweg 1
Parallelweg 9-11
Auto-Garage W. Kerssemakers;
W. Kerssemakers
auto-garage
Al in 1907 was hier een autogarage! "Dag en nacht geopend", adverteerden ze
Parallelweg 2
Parallelweg 13
H. Hartog
huidenzouterij
 
Parallelweg 3
Parallelweg 15
Th. L. Kliebisch
sigarenmaker
 
Parallelweg 3
Parallelweg 17
Wed. E. Sieben-Lommelaars
zonder beroep
 
Parallelweg 4
 
Gezusters Keizer
werkvrouwen
 


Het laatste stukje Parallelweg viel in 1917 eigenlijk onder Strijp en heette daar de Spoorstraat.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Spoorstraat 68
Parallelweg 19
A. M. Hezemans;
F. A. Hezemans;
P. A. Hezemans
schilder, chauffeur;
smederij;
smid
Huis lag op de hoek van de Emmasingel, bij de Woenselse overweg, zie foto
Spoorstraat 63
Parallelweg 2
J. H. van der Meijden
spoorwegwachter
 
Inhoud van deze site:

1 HOME
3 3. Langs de oude stadsgrachten
Vestdijk
Emmasingel
Keizersgracht
WalBij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen... contact: mail
(c)2009-2099 KvdH te E


.