Eindhovense prentbriefkaarten


Deze pagina's zijn nog under construction...


Te koop: honderden ansichten van Eindhoven

Inleiding

Dit document geeft een overzicht van een groot aantal Eindhovense ansichtkaarten. Per hoofdstuk worden de kaarten van een specifieke uitgever behandeld.
De informatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de artikelen die Jan Spoorenberg publiceerde in de Blauwe Heraut (ISSN: 1571-4012). Daarnaast is er een aantal andere uitgevers toegevoegd.

De resultaten van die inventarisatie brengen we in deze ansichtkaartencatalogus samen. Een document dat steeds verder aangevuld en uitgebreid kan worden. Af en toe komen er nieuwe gegevens over al behandelde uitgevers binnen (onbekende kaarten, aanscherpen van de datering) en af en toe kunnen hoofdstukken over nieuwe uitgevers worden toegevoegd.
Tot een volledige inventarisatie van alle Eindhovense ansichten zal het wel nooit komen; daarvoor is dat werk te omvangrijk. Maar voor een groot aantal uitgevers zijn de bekende door hen uitgegeven kaarten geïnventariseerd.

Uitleg
We gebruiken enkele afkortingen en codes:
A = datering, waarbij:
    uitg = jaar van uitgave,
    st = vroegst bekende stempel,
    dat = datering door afzender
B = kleur van de afbeelding
C = tekst (kleur) op voor- en achterzijde

Ander gebruikte afkortingen:
vz = voorzijde (of beeldzijde)
az = achterzijde (of adreszijde)
lo, ro = links-, rechtsonder
mo = middenonder
pzv = postzegelvakje (op az rechtsboven aangebracht kader voor de zegel)
mjc = maandjaarcode (code die op az staat, bv 367 = maart 1967, 1048 = oktober 1948, enz)

Contact
Ongetwijfeld is de inventarisatie niet volledig. Voor alle opmerkingen, aanvullingen, correcties: contact: Kees van der Hoeven

De uitgevers
Hieronder staan een aantal uitgevers (dat kunnen zijn winkels, drukkers, fotografen) die Eindhovense ansichten op de markt hebben gebracht. In de laatste kolom geeft de periode waarin ze voor zover bekend de prentbriefkaarten op de markt hebben gebracht. De link geeft het bijbehorende overzicht.

1924-65
 
uitgever
code
jaar
1
BRU
1897-1903
2
MFP
1898-1992
3
NJB
1899-1904
4
WBM
1900-1916
5
BNA
1900-1913
6
VIV
1901
7
HKL
1901-1920
8
EKB
1901-2007
8A
EMK
1901
9
WSP
1902-1904
10
JBW
1902-1920
11
PPB
1902-1913
12
GSW
1902
13
BVG
1903-1907
14
MAF
1903-1909
15
HHS
1903-1910
16
WHD
1904-1937
17
MML
1904
18
NAU
1904-1906
19
JTB
1905
20
TRK
1905-1906
21
GWY
1905-1916
22
HWK
1905-1933
22A
CBB
1905
22B
KBV
1906
23
GST
1908
24
JHS
1908-1921
25
PWO
1909
26
JWJ
1909-1911
27
JKE
1909-1971
28
GVV
1910
29
VEY
1910-1964
30
CSC
1911
31
TLS
1911
32
ENB
1911-1917
33
JHB
1912
34
JDA
1912
35
JVA
1912-1928
36
CHM
1912
37
HRU
1913-1914
38
EPL
1914
39
PKS
1914
40
JWE
1914-1930
41
HFS
1914-1917
42
KRB
1915/16
43
GVR
1915-1922
44
FBG
1916
45
WWW
1916
46
Weenenk & Snel, den Haag - Baarn [in voorbereiding]
WSB
1916-1960
47
AVH
1917-1954
48
BFM
1917
49
MDW
1918-1958
50
BRR
1920-1923
51
CVZ
1920
52
FAC
1921
53
GJK
1922
54
JVW
1922
55
HSE
1923
56
RMB
1924-1965


Contact: Kees van der Hoeven

(p) (c) 2016-2099
Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen