home

Het Stratumseind afWe starten bij de Catharinakerk. Het eerste stuk Stratumseind heet in 1917 nog de Begijnenstraat.

Eindhoven Catharinakerk
Het voorfront van de St. Catharinakerk, een ingekleurde ansicht uit 1916.

De kerk werd in 1861-67 door Pierre Cuypers gebouwd.

Links is de pastorie van de parochie te zien. Een mooi gebouw. Onbegrijpelijk dat het in 1971 (toen nog in goede staat) gesloopt werd, om een lelijk restaurantje (bar-bistro De Stadskelder, later shoarma) neer te zetten. Dat is inmiddels ook alweer gesloopt, nu is het open terrein onderdeel van het grote Catharinaplein.
We lopen richting zuid. Aan de rechterzijde zien we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Begijnenstraat ongenummerd
Stratumseind 2
R.K. Kerk
St. Catharina
 
De St. Catharinakerk, in de volksmond "de Cathrien"
Begijnenstraat 1
Stratumseind 4
A. Damen;
G. M. Hamers
H. C. M. Freijssen
H. C. Schoenmakers
J. M. J. Koenen
pastorie parochie H. Catharina,
Damen: deken en pastoor,
overigen: kapelaans
 
Begijnenstraat 3
Stratumseind 6
van den Bichelaer & Co.
sigarenfabriek
De (grote) fabriek lag achter de huizen, de voorkant aan het Stratumseind was een rijkversierde gevel met een sigarenwinkel
Begijnenstraat 5
Stratumseind 8
Wed. P. J. Peeters-Maas
sigarenfabrikant
 
Begijnenstraat 7
Stratumseind 10
N. M. A. van Bakel
tabaksagent
 
Begijnenstraat 9
Begijnenhof 2
M. F. van Bakel
 
Hoekwoning


Aan de linkerzijde (oostwand):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Begijnenstraat 2
Stratumseind 1
H. C. E. Keunen
apotheker
De apotheek verhuisde naar Rechtestraat 19, en hier kwam in 1919 Jan van de Ven confectiewinkel, die bleef tot 1956 zitten toen het pand gesloopt werd (verbreding Ten Hagestraat).
Wa. Pa. Duppen
apoth. bediende
Begijnenstraat 4
Stratumseind 3
Groeneveld Ruempol & Co.
electro-materialen
 
J. Gration
electro-technicus
Begijnenstraat 6
Stratumseind 5
Joh. Jac. Kroet
koopman in manufacturen
 
Wim de Boo
explicateur, handelaar in films
Begijnenstraat 6 (boven)
Stratumseind 7
E. van Camp
smid
 
Begijnenstraat 8
Stratumseind 9
J. H. Wijnhoven
sigarenwinkel
Hier opent in 1921: J Theunissen goud en zilver
Begijnenstraat 8a
Stratumseind 11
van den Hout-Dels
 
 
Begijnenstraat 10
Stratumseind 13
W. H. Th. Welp,
firma. Peek & Cloppenburg
confectiemagazijn maison Welp & Co., heren-, jongeheren- en kinderkleding
Welp (1887-1950) had zich in 1913 vanuit Leeuwarden hier in de stad gevestigd om voor Peek & Cloppenburg kleding te verkopen. In 1920 werd het uitgebreid met "Maison Welp" in het buurpand, voor damesmode.
De P&C-winkel werd bij het bombardement van 1944 verwoest.
J. B. Lambers
koopman en winkelier
Begijnenstraat 12
Stratumseind 13
H. G. Dijkmans
schoenfabrikant
 
Begijnenstraat 14
Stratumseind 15
L. N. M. C. Pessers
banketbakker, confiseur en patissier
 
Begijnenstraat 18
Stratumseind 21
J. Niet
café
 
Begijnenstraat 20
Stratumseind 23
A. J. W. de Rooij
restauratie Eindhoven's Mannenkoor, tegenover de Groote Kerk
Het sociëteitsgebouw met concertzaal, gebouwd in 1879 door stadsarchitect J.A. van Dijck. In 1923 wordt het een meubelhandel, later textielwinkel, schoenenzaak, fast food. In 1995 werd het pand in oude glorie gerestaureerd en nu is het bekende en gewaardeerde Café Thomas, genoemd naar de oorspronkelijke eigenaar Thomas van Dijck.
Eindhovens Mannenkoor
 
Begijnenstraat 22
Stratumseind 25
Gez. Muliers
hoedenmodisten
 
Begijnenstraat 24
Stratumseind 27
Fr. Wouters-Bonen
kunstschilder
 


Begijnenhof


Op dit punt, waar de straatnaam van Begijnenstraat overgaat in Stratumseind, maken we eerst een zijsprong. We gaan rechtsaf het Begijn(en)hof (adresboek 1917 gebruikt Begijnhof en Begijnenhof afwisselend) in.
Al vanaf 1500 had Eindhoven haar Begijnenhof. Aanvankelijk een afgesloten woonhof voor de Begijnen, die zich verplichtten elke zondag en heiligendag naar de mis te gaan en een voorgeschreven uniform te dragen. Het was hun ook verboden om te gaan met een man, geestelijk of wereldlijk, noch mochten zij "gaen clappen van huys tot huys".

In 1917 was het Begijnenhof een achterstraat met kleine arbeidershuisjes.
Het straatje was tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden terrein voor Duitse militairen, die er anders misschien zouden kunnen zwichten voor de verlokking van de dames achter de ruiten.
Het enige wat nu nog van de straat over is, is de straatnaam. De laatste huisjes werden in 1968 gesloopt.
De huisjes lagen tot aan de Wal, ongeveer het gebied waar nu het Herman Wittehuis en de school voor Toerisme is.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Begijnhof 4
Begijnenhof 1
P. K. van der Linden
winkelbediende, schoenmaker
 
Begijnhof 6
Begijnenhof 3
Wed. van Woerkom
zonder beroep
 
Begijnhof 8
Begijnenhof 5
H. Harks
opperman
 
Begijnhof 10
Begijnenhof 7
J. A. J. van Vugt
schoenmaker
 
Begijnhof 12
Begijnenhof 9
W. van Hout
winkelier sigaren
 
Begijnhof 14
Begijnenhof 11
J. H. Kuster;
J. H. Moonen en J. W. Moonen;
P. J. van den Boomen
arb. van Gend & Loos;
sigarenmakers;
sigarenmaker
 
Begijnhof 16
Begijnenhof 13
M. A. P. van Aalst
sigarensorteerder
 
adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Begijnhof 1
Begijnenhof 4
M. Hendrix
agent van politie
Promoveerde kort na 1917 tot hoofdagent
Begijnhof 3
Begijnenhof 6
H. Sengers
fabrieksarbeider
 
Begijnhof 5
L. van den Broek
koopman manufacturen
 
Begijnhof 9
Begijnenhof 2
J. Geeraerts
timmerman
 
Begijnhof ongenummerd
Begijnenhof 8
Jonckbloet & van Bakel
tabak
 
Begijnhof 11
Begijnenhof 10
C. J. Rekmans
sigarenmaker en winkelier
 
Begijnhof 13
Begijnenhof 12
C. Klaus
machinist stoomtram
 
Begijnhof 15
Begijnenhof 14
F. C. Tilburgs
huisschilder
 
Begijnhof 17
Begijnenhof 16
A. van der Linden
sigarenmaker
 
Begijnhof 19
Begijnenhof 18
J. F. Manders
wever
 
Begijnhof 21
Begijnenhof 20
Wed. G. van Bakel
zonder beroep
 
Begijnhof 23
Begijnenhof 22
Wed. F. H. X. van Hoek-Kleijssen
zonder beroep
 
Begijnhof 25
Begijnenhof 24
B. H. van der Wouw;
M. de Greef
metselaar;
arbeider
 
Begijnhof 27
Begijnenhof 26
F. P. Hornman
sigarenmaker
 
Begijnhof 29
Begijnenhof 28
J. M. Cox
sigarenmaker
 
Begijnhof 31
Begijnenhof 30
Joh. Verhoeven
sigarenmaker
 
Begijnhof 33
Begijnenhof 32
H. J. van Rooij
huisschilder
 
Begijnhof 35
Begijnenhof 34
D. J. Fens
letterzetter
 
Begijnhof 37
Begijnenhof 36
G. van Winkel
arbeider
 
Begijnhof 39
Begijnenhof 38
A. Vroomen
arbeider
 
Begijnhof 41
Begijnenhof 40
P. Kremers
stadsomroeper en aanplakker
 
Begijnhof 43
Begijnenhof 42
F. H. van Deelen
sigarenmaker
 
Begijnhof 47
Begijnenhof 46
P. van Nistelrooij
bierhuishouder, hoedenmaker, sigarenmaker
 
Begijnhof 49
Begijnenhof 48
J. Pennings
arbeider gasfabriek
Hij overleed in 1920 en liet weduwe Leemans achter
Begijnhof 51
Begijnenhof 50
G. van den Boomen
vischkoopman
Hij overleed in 1920 en liet weduwe geb. Kliebisch achter
Begijnhof 53
Begijnenhof 52
F. van Diessen
metselaar
 
Begijnhof 55
Begijnenhof 54
H. Spaninks
sigarenmaker
 
Begijnhof 57
Begijnenhof 56
L. W. Spaninks
sigarenmaker
Spaninks verhuisde naar een woonwagen aan de Laagstraat
Begijnhof 59
Begijnenhof 58
Wed. Retera
werkvrouw
 
Begijnhof 61
Begijnenhof 60
L. J. A. van der Velden
blauwverver
 
M. Scholmeijer
fabrieksarbeider
Begijnhof 63
Begijnenhof 62
P. Dielissen
gemeentewerkman
 
Begijnhof 65
Begijnenhof 64
A. van den Broek
arbeider gasfabriek
 
Begijnhof 67
Begijnenhof 66
J. P. G. Rooijakkers
arbeider aan de teleph.
 
Begijnhof 69
Begijnenhof 68
P. J. G. Lemmens
arbeider
 
Begijnhof 71
Begijnenhof 70
G. M. J. de Kok
fabrieksarbeider, magazijnmeester
 
Begijnhof 73
Begijnenhof 72
F. Wijnands
wever
Overleed in 1917 en liet weduwe van Gemert achter
Begijnhof 75
Begijnenhof 74
A. J. Loots
sigarenmaker
 
Begijnhof 77
Begijnenhof 76
F. L. Smits
kleermaker
 
Begijnhof 79
Begijnenhof 78
G. W. Boogers;
J. Th. van Ginkel en P. J. van Ginkel;
Th. Stultiëns
sigarenmaker;
timmerlieden;

electriciën
 
Begijnhof 81
Begijnenhof 80
Wed. J. van Amelsvoort
zonder beroep
 


Na de uitstap naar het Begijnenhof, dat enigszins de ongunstige naam van achterbuurt had, keren we weer terug en vervolgen het Stratumseind.
Op dit punt heette de straat in 1917 pas echt Stratumseind, maar de huisnummering was een voortzetting van de eerdere Begijnenstraat.

Stratumseind tussen Begijnenhof en Oude Stadsgracht

Eindhoven Stratumseind
Het eerste stukje Stratumseind in 1917 (op de ansicht
overigens als Stratumeind geschreven, zonder
tussen-S).

Rechtsvoor prominent in beeld het balkon van het
café Van de Ven.
Het balkon is er nog steeds, het café heet nu
Crazy Kangaroo (voorheen café De Marathon).

Het pand voor met de hoge puntgevel links, net na
een zijgangetje, is er tegenwoordig ook nog steeds.
Nu heet het de Tipsy Duck Pub. In 1917 was het de
slagerij van Weijtens.


Aan de rechterzijde (westzijde), zien we vanaf de hoek Begijnenhof tot aan de Stratumse Poort:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 11
Stratumseind 12
G. J. H. Savelsberg
R. Savelsberg
behangerij en stoffeerderij;
handelsreiziger
 
Stratumseind 13
Stratumseind 14
I. L. Italie
manufacturen, "De Nieuwe Gaper"
Ze verkochten herenmode (overhemden, boorden, zelfbinders, manchetknopen, sjaals) maar ook bedden en gordijnen. Bij de uitverkoop van 1918 liep het er dusdanig storm dat de ruit werd ingedrukt.
Stratumseind 15
Stratumseind 16
A. P. Manders-Sanders
manufacturen en modeartikelenmagazijn
 
Stratumseind 17
Stratumseind 18
W. Senders
bakker
Verhuisde naar de Hoogstraat 12
Stratumseind 19
Stratumseind 20
M. van Leeuwen-Levij
koopman
 
Stratumseind 21
Stratumseind 22
L. J. van Valkenburg
coiffeur, grimeur en verhuur toneelinrichting en -costuums
Van Valkenburg regelde ook Sinterklaas-optredens
Stratumseind 21a
Stratumseind 24
G. Weijtens-van Lierde
 
 
Stratumseind 23
Stratumseind 26
Chr. P. Weijtens;
Wed. F. Weijtens
slager
 
Stratumseind 25
Stratumseind 28
P. H. Aelen
bakker
 
Stratumseind 27
Stratumseind 30
B. J. Hoppenbrouwers
huisschilder
Pand heette "De Nieuwe Drogisterij"
Stratumseind 29
Stratumseind 32c
G. J. Roding;
Paleis van Justitie
cipier huis van bewaring
Op de gevel is nog altijd 'Kantongerecht' te lezen. Lange tijd was het bekend als 'De Krabbedans', Museum Kempenland heeft er gezeten, de kunstuitleen, en tenslotte werd het café De Krabbendans en nu De Rechter
Stratumseind 31
Stratumseind 32
A. van Buul
concierge
Stratumseind 33
Stratumseind 34
P. J. Sleegers
stoomsmederij
 
Stratumseind 35
Stratumseind 36
G. C. van der Waerden;

M. J. L. van den Born
modeartikelen, lingerie, pelterijen (gezusters Kanters);
boekhouder
 
Stratumseind 37
Stratumseind 38
firma B. J. van Gennip
grossier
 
Stratumseind 39
Stratumseind 40
W. C. Lebesque
kleermaker
 
Stratumseind 41
Stratumseind 42
H. W. Louwers
schilder, winkelier
 
Stratumseind 43
Stratumseind 44

(tegenwoordig huisnummer 42)
H. L. Fooij
café
Een zeer oud pand, dat al in de 17e-eeuw als het Oudt Huys werd aangeduid. In 1866 kwam het voor 3800 gulden in bezit van de familie Weijtens. Het achterhuis was de slagerswerkplaats, het voorhuis café. In 1974 werd het de slagerij Peels-Weijtens. Sinds 1987 is het café de Kram
Martinus I. Weijtens-Bockholts
vleeschhouwerij en speksklagerij
Stratumseind 45
Stratumseind 46
Jan Wijn


schoenmaker
Op 46-48 lag een oud pand dat bekend stond als het Groot Huys of Hooghuys (want het had 3 verdiepingen, hoogbouw anno 1640 toen het gebouwd werd).
Op nummer 48 was tuseen 1918 en 1929 een directeurswoning voor de gemeentelijke dienst en na 1930 kantoor voor verschillende gemeentelijke diensten.
Het oude huis is helaas in 1960 gesloopt. Het was een tijd parkeerterrein en nu staat er een bouwkundig misbaksel uit 1982.
Stratumseind 47
Stratumseind 48
A. C. M. Roovers
directeur sigarenfabriek


en aan de linkerzijde (oostkant):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 26
Stratumseind 29
W. M. Huijsmans
sigarenfabrikant en importeur Constantin-Sigaretten
 
Stratumseind 28
Stratumseind 31
Wed. R. J. Hoppenbrouwers-Jonckbloet
 
 
Stratumseind 30
Stratumseind 33
H. Klaassen
slijter in sterken drank
 
Stratumseind 32
Stratumseind 35
J. Theunissen
goud- en zilversmid en horlogemaker, reparatie-inrichting
Verhuisde in 1921 naar Stratumseind 9
Stratumseind 32a
Stratumseind 37
C. Gijzelman;
S. van Dam
administrateur;
boekhouder
 
Stratumseind 34
Stratumseind 39
A. G. J. van Daal
rijwielhandel, autogarage "Stadion"
Van Daal verhuurde al in 1913 moderne automobielen. Tevens had hij de eerste Eindhovense taxi-onderneming
Stratumseind 36
Stratumseind 41
J. H. Lebesque
pettenmaker
Hier werd meubelfabriek en stoffeerderij van Joh. Mermans en Co. in 1920 geopend
Stratumseind 38
Stratumseind 43
La. Ma. de Haan
sigarenwinkel
 
Stratumseind 40
Stratumseind 45
L. J. M. Stumpers;
Wed. F. L. Stumpers-de Haan
boekhouder;
zonder beroep
 
Stratumseind 42
Stratumseind 47
C. van de Ven
café
 
Stratumseind 44
Stratumseind 49
H. S. F. Koenen
opzichter van de Prov. Waterstaat
 
Stratumseind 46
Stratumseind 51
J. C. Spoorenberg;
J. C. Verhoeven
bakker;
tabaksagent
WE Schoonhen opent hier 1917 bakkerij vh. Spoorenberg-Cox
Stratumseind 50
Stratumseind 55
J. J. van Roij
horlogemaker
Verhuisde in 1917 naar Ten Hagestraat 5 (na 1920: 25) en hier komt kledingmagazijn "De Adelaar" van J. Oosterbaan
Stratumseind 52
Stratumseind 57
H. J. Pols
schoenmaker
Houdt in 1921 uitverkoop en vertrekt
Stratumseind 54
Stratumseind 59
J. C. Verhoeven
sigarenwinkel
 


't College


Op dit punt ligt een zijstraatje dat je via een zijgangetje kon bereiken: 't College. Tegenwoordig is de toegang tot 't College verbreed, want er werd 1 huis weggebombardeerd.

In de 19e eeuw heette het zijstraatje ook wel (in officiële stukken) Verhoevens Dwarsstraat of Vlucht van Egypte. De straatnaam 't College verdween overigens in de loop van de 20e eeuw van de kaart maar het werd onlangs heringevoerd toen het gebied Smalle Haven geheel heringericht werd.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind ongenummerd
 
Notten-Verhoeven
sigarenfabriek
 
Stratumseind 56
't College 4
Th. Thielen
fabrieksarbeider
 
Stratumseind 58
't College 2
H. A. van de Ven
koopman
 
Stratumseind ongenummerd
't College 3
Henri Rodriguez & Cie.
sigarenfabriek
 
Stratumseind 58a
't College 5
J. J. Vilé
concierge Patronaatsgebouw
 
Stratumseind ongenummerd
't College 7
R.K. Jongenspatronaat
Patronaatsgebouw
In 1921 werd de school opgeheven en kwam hier tijdelijk de nieuwe r.k.-kweekschool die in 1924 naar de Hemelrijken verhuisde.
R.K. Jongensschool
hoofd J. van Dooren


Vervolgen we het Stratumseind aan de oostzijde:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 60
Stratumseind 61
Wed. J. Kroet-Wolf
meubel- en beddenwinkel
In de tweede WO weggebombardeerd zodat de toegang tot 't College tegenwoordig verbreed is
Stratumseind 62
Stratumseind 63
J. J. P. Booms
aannemer, stoomtimmerfabriek, loonzagerij en loonschaverij, handel in bouwmaterialen en brandstoffen
De timmerfabriek werd in 1919 opgeheven.
Op deze plek stond in 1757 "De gekroonde Pijp". Omstreeks 1890 heeft aannemer W.H. Booms er een nieuw huis neergezet, wat er nog steeds staat en tegenwoordig bekend is als café Oud Eindhoven. Tegenwoordig is de gevel jammerlijk wit gekalkt.
Stratumseind 64
Stratumseind 65
J. M. Klomp
winkel in huishoudelijke artikelen
Hier opent Mermans meubels in 1917
Stratumseind 66
Stratumseind 67
Alphons Pauwels
schilder
 
Stratumseind 66a
Stratumseind 69
Wed. W. H. Booms-Kneepkens
zonder beroep
 
Stratumseind 68
Stratumseind 71
E. van Driel
boekhouder
Nummer 71-73 was oorspronkelijk een zeer oud (15e eeuws) huis. In 1702 wordt het pand gesplitst.

Nummer 71 wordt In 1919 aangekocht door J. Ligtvoet
J. Chr. Maassen
kantoorbediende
Th. L. P. van Driel
winkelier
Stratumseind 70
Stratumseind 73
G. J. van Daal;
P. A. van Daal
tabaksagent;
pettenmaker
Stratumseind 72
Stratumseind 75
P. J. C. van Camp
bakker
 
Stratumseind 74
Stratumseind 77
Ed. Keunen
leerlooier
Nu café Repelsteel
Stratumseind 76
Stratumseind 79
R. B. N. van den Bichelaer
sigarenfabrikant
In 1920 opent hier Fa Michel, nu zit hier café De Looijer
Stratumseind 78
Stratumseind 81
J. J. Keunen-Hafkenscheid
lederfabrikant
Keunen's grote geautomatiseerde fabriek lag achter het huis aan de stadsgracht.
Veel later kwam in het huis van Keunen het eethuis van oud-keeper van Eindhoven Adjanski, nu is het Playerz


Nu zijn we aangekomen bij de eerste brug. Dat was de brug over de Stadsgracht. Hier lag vroeger de Stratumse Poort. De stadsvest is tegenwoordig gedempt, de Oude Stadsgracht is nu een straat geworden. De eerste brug is waar tegenwoordig het pleintje is voor café Repelsteel, Playerz, Italiaans La Fontana en de grill- en frietzaakjes aan de kant van de Oude Stadsgracht.

Eindhoven Stratumseind
Een foto van 1919 van het zojuist afgelegde stuk Stratumseind.

Linksvoor op de hoek het 17e eeuwse Hooghuys (nu nieuwbouw rond een pleintje).
Halverwege -het hoge en brede pand- is het gerechtsgebouw goed te zien; het tegenwoordige café De Rechter.

Rechtsvoor zien we het grote huis van fabrikant Keunen. Het mooie pand staat er nog steeds, hoewel de gevel nu jammerlijk dichtgekalkt is.
Verderop, de hoge gevel met een ornament op de punt, zien we het huis dat aannemer Booms bouwde; tegenwoordig kennen we het als 'hotel Oud Eindhoven'.
Het puntdak aan het end rechts is dat van café Van de Ven, dat op de vorige ansicht prominent in beeld was.
We steken nu de brug over de stadsgracht over.

Plekhoek


Het stukje Stratumseind wat nu volgt, tussen de eerste en de tweede brug, was feitelijk een eilandje. Aan de oostzijde lag het achterbuurtje de Plekhoek, aan de westzijde was het voormalige industriecomplex De Bouw. Hier lagen de restanten van de voormalige textielfabriek annex watermolen van Smits. De naam de Molenstraat herinnert er nog aan.

Eerst gaan we de Plekhoek op. Dat is meteen na de eerste brug linksaf.

De Plekhoek was een schilderachtig achterbuurtje. Alle huizen zijn inmiddels gesloopt. Op de plaats van de laatste huizen staat nu het hoge kantoorgebouw van de Dela. De straatnaam Plekhoek is verdwenen. In het nieuw ontwikkelde gebiedje ligt nu een straatje dat Molenveld werd gedoopt. Een gemiste kans, de Straatnamencommissie had hier mooi "Plekhoek" kunnnen laten terugkomen. Maar misschien waagde men zich er niet aan vanwege de negatieve klank die de straatnaam bij sommige (hele oude) Eindhovenaren heeft.

Eindhoven Plekhoek
Een oude ingekleurde oude ansicht (1905) van de Plekhoek.

We zien de Stadsgracht (gedempt in 1955) met links de grote looierij van fabrikant Keunen. Die lag achter zijn huis dat we al eerder tegenkwamen (Stratumseind 74 in de huisnummering voor 1920). Zie ook een mooie foto van de looierij, van de andere kant genomen. Het historische fabriekscomplex werd in 1957 gesloopt.

Rechts liggen dan het eerste rijtje van de Plekhoek-huisjes. De visser zou hier paling hebben kunnen vangen.
De huisjes hadden nogal eens last van wateroverlast. De bewoners "huizen dan op zolder", zo meldt de krant. Dat zal me dan erg krap geweest zijn.


adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 80
 
Ja. Koppelmans
zonder beroep
 
Stratumseind 82
 
E. van Glabbeek
machinist
 
Stratumseind 90
Plekhoek 5
Jan F. Gudden
pakhuisknecht
 
Stratumseind 92
Plekhoek 3
F. van Mierlo
sigarenpakker
 
Stratumseind 94
Plekhoek 1
J. Hugers
sigarenmaker
 
Stratumseind 96
 
B. IJnatten
timmerman
Mogelijk zijn dit een aantal onbewoonbaar verklaarde woningen die in 1920 zijn gesloopt
Stratumseind 98
 
Herps
handelaar in turf
Stratumseind 100
 
H. van den Hurk
metselaar
Stratumseind 100 (boven)
 
J. Jansen
smid
Stratumseind 102
 
M. Coppens
schilder
Stratumseind 104
 
P. van de Wiel
wever
Stratumseind 106
Plekhoek 13
H. Zweegers
fabrieksarbeider
 
J. J. van de Poel
 
 
Stratumseind 108
Plekhoek 11
P. van Lierop
metselaar
 
Stratumseind 110
Plekhoek 7
P. L. Ector
leerlooier, lederfabrikant, schoenreparatie
 
Stratumseind 112
Plekhoek 15
Wed. Bogmans
fruithandel
 
Stratumseind 114
Plekhoek 17
A. Sanders
arbeider gloeilampenfabriek
 
Stratumseind 116
Plekhoek 19
H. Strijbosch
fabrieksarbeider, leerlooier
 
Stratumseind 118
Plekhoek 21
J. J. van der Heijden
fabrieksarbeider
 
Stratumseind 120
Plekhoek 23
H. Vogels
fabrieksarbeider
 


Vervolgens het stukje Stratumseind tussen de eerste en tweede brug.

Eindhoven Stadsgracht
Een ansicht van omstreeks 1918 met op de voorgrond de brug over de Stadsgracht; in de verte de Stratumse Joriskerk.

Linksvoor het café van Retera. Op de gevel een grote advertentie voor de verzekeringen van M.M. Priems die zijn kantoor had aan de Kleine Berg.
Voor het café langs is er een toegangspad tot de Plekhoek. Vanaf dat pad is de vorige ansicht met zicht op de gracht en de plekhoek gefotografeerd.
Het zeer grote, hoge pand verderop domineert nog steeds dit stukje Stratumseind.

Rechtsvoor een reclamekiosk met affiches voor toneelopvoeringen. Op de hoek na de brug de grote winkel/café van Van Lieshout. Tegenwoordig is op deze hoek een Italiaans restaurant.Aan de oostzijde (links):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 122
Stratumseind 83
Jac. Retera
caféhouder
Hier zat het voormalige café La Rose
Stratumseind 124
Stratumseind 87
J. L. Verhuijsen
slager
 
Stratumseind 124a
Stratumseind 85
J. N. van den Wittenboer
kleermaker
 
Stratumseind 126
Stratumseind 89
M. Gooskens
sigarenwinkel
 
Stratumseind 128
Stratumseind 91
W. E. Hoffman
leerlooier
 
Stratumseind 130
Stratumseind 93
J. P. F. A. Perin
koopman
 
Stratumseind 132
Stratumseind 95
A. W. Born
candidaat-notaris
 
H. L. Paulissen
brood-, koek- en banketbakker, electrische brood- en banketbakkerij "In de Plekhoek"
Stratumseind 134
Stratumseind 97
Geor. Soeten
boekhouder
 
H. A. A. M. van Lieshout
koperslager
J. Steenstra
boekhouder
Stratumseind 136
Stratumseind 99
P. van Gemert
inspecteur C.C.B.
CCB = Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
Stratumseind 138
Stratumseind 101
Th. A. Hornman
sigarenwinkel
 
Stratumseind 140
Stratumseind 103
A. H. Berkvens
boekhouder
 
Stratumseind 142
Stratumseind 105
Wed. J. F. P. Michel-Spoorenberg
fa. Spoorenberg-v. d. Loo, hoedenfabriek
 
Stratumseind 144
Stratumseind 109
A. C. J. M. Schellens
lakenfabrikant
 


en aan de westzijde tussen stadsgracht en Dommel liggen eerst:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 49
Stratumseind 50
H. van Lieshout
koperslager, sanitair, verlichting en café
Koffiehuis in 1919 opgeheven; 50-52 werd in 1903 verbouwd door H. v. Lieshout
Stratumseind 51
Stratumseind 52
W. A. Dings
vischhandel inleggerij "De Volharding"
 
Stratumseind 53
Stratumseind 54
A. W. L. van de Poel
schoenmaker en winkelier
 
Stratumseind 55
Stratumseind 56
firma Alberts en Kluft;
M. J. Dronkers
electro-technisch installatiebureau;
vertegenwoordiger firma Alberts & Kluft
Ze leverden electrisch licht. "Bezoekt onze monsterzaal met ruime keuze ornamenten in alle stijlen", adverteerden ze


Molenstraat


Hierna is er het zijstraatje naar de restanten van de voormalige Bouw. Die lag zo ongeveer op de plaats waar tegenwoordig de Stadhuistoren en het Designhuis (vroeger Kantongerecht) staat.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Molenstraat ongenummerd
Molenstraat 2
Louis Keunen & Co.
zeepfabriek
 
Molenstraat ongenummerd
Molenstraat 4
Abattoir
 
Molenstraat 57
Molenstraat 6
C. Bakermans en Zn.
arbeider, dekens en breigarens spinnen
Weduwe Bakelmans-Gagels
Molenstraat 59
Molenstraat 17
J. Hermans
voerman, koetsier
 
Molenstraat 61
Molenstraat 15
L. L. J. van Mol
kleermaker
 
Molenstraat 63
Molenstraat 13
J. Scheepers
linnenwever
 
Molenstraat 65
Molenstraat 11
G. M. J. van der Wegen
uitvoerder, opzichter van bouwkundige werken
 
Molenstraat 67
Molenstraat 9
C. F. van den Wittenboer
fabrieksarbeider
 
J. P. Verhoeven
bakkersknecht
Molenstraat 69
Molenstraat 7
H. Alberts
koperslager
 
Molenstraat 71
Molenstraat 5
Th. Dekkers
fabrieksarbeider
 
Molenstraat 73
Molenstraat 3
A. P. van Gansewinkel
agent levensverz. Mij., coiffeur
 
Molenstraat 75
Molenstraat 1
F. Dokkum
assistent gloeilampenfabriek
 
J. Mortelmans
boekhouder
Wed. A. A. Teunissen-Kijsers
zonder beroep


Teruggekeerd het laatste stukje Stratumseind tot de tweede brug:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Stratumseind 77
Stratumseind 58
H. J. van der Waerden;
M. van der Waerden
handelaar in brandkasten en kluisdeuren;
hoofdcommies ter secretarie, gemeentearchivaris
 
Stratumseind 79
Stratumseind 60
Wed. W. J. Baekers
 
 
Stratumseind 81
Stratumseind 62
H. J. Hendrikse
agent der Rijksverzekeringsbank
 


Bij de tweede brug aangekomen begint in 1917 de gemeente Stratum. Vanaf hier heet de weg tegenwoordig Stratumsedijk.
Inhoud van deze site:

1 HOME
3 3. Langs de oude stadsgrachten
Vestdijk
Emmasingel
Keizersgracht
WalBij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen... contact: mail
(c)2009-2099 KvdH te E


.