home

Langs de oude stadsgrachten


De stad Eindhoven heeft lang stadsgrachten en wallen gehad. Maar veel stelde het als verdediging niet voor. Er waren geen stadsmuren en de grachten waren eerder slootjes. In de 80-jarige oorlog is de stad, die lag in het niemandsland tussen de Spaanse en Staatse troepen, verschillende malen heen en weer veroverd en heroverd. Met veel plundering en schade.

Eindhoven stadsvesten
De stadsgrachtjes zijn nog tot ver in de 20e eeuw blijven bestaan. De straatnamen (Wal, Keizersgracht, Vestdijk) herinneren er nog aan.

Dit is een oudere (1910) ansicht van de Vestdijk, met de stadsvest duidelijk in beeld. Gemeentewerklieden verzorgen er het groen.

Links is de zijstraat Raifeissenstraat met op de hoek de grote huizen die fabrikant Mignot in 1904 had laten bouwen. De huizen bestaan nog steeds, al is de mooie baksteen helaas witgeverfd en is het torentje omstreeks 1980 afgebroken toen dit een te gemakkelijke entree voor inbrekers bij de bank Mees en Hope die toen in het pand zat, bleek te zijn geweest.
Vererop langs de Dijk het hoge front van de oude lucifersfabriek en erachter nog net zichtbaar het gebouw 1 etage hoog van Apollo's Lust.


Vestdijk


We beginnen de wandeling langs de stadsvesten waar nu de kruising Vestdijk/ Ten Hagestraat ligt. Hier begon wat destijds kortweg "de Dijk" heette. Het huidige verlengde van de Vestdijk (nu huisnummers boven de 50) bestond in 1917 nog niet. De Dijk liep dood op de Ten Hagestraat.

Er werd in spreektaal ook wel gesproken over de Korte(n) Dijk (het noordelijke stuk tot de Nieuwstraat) en de Lange(n) Dijk of Groote Dijk (tussen Nieuwstraat en Ten Hagestraat), maar in het adresboek van 1917 heet alles slechts "Dijk".

Eindhoven Langendijk Het middenstuk van de Vestdijk in 1915.

Rechts -wat er uitziet als een huizenrij- is het voorfront van de oude lucifersfabriek. Op het witte bord boven de poort staat "Meijer Blomhof Jzn Sigarenfabrikant".
Op de foto staan hier nogal wat militairen en er staat een houten schildwachtershuisje. Misschien waren hier tijdens de mobilisatie militairen ingekwartierd.
Later kwam hier de 'grootste autogarage van Nederland' (Van der Meulen-Ansems). Het complex werd in 1944 bij een bombardement geraakt. Na de oorlog werd er de verpleegstersflat van het Binnenziekenhuis neergezet (met onderdoor de toegang tot de garage van der Meulen-Ansems in de oude lucifersfabriek. Na de verhuizing van het ziekenhuis is de verpleegstersflat studentenhuisvesting geworden.

Links, binnen de vrij brede stadsvest, een tweetal statige villa's die nu nog steeds in de huidige Vestdijk te herkennen zijn (Vestdijk 24 en 22).We lopen de Vestdijk af, startend vanaf het beginpunt bij de Ten Hagestraat, richting noord.

Rechts zien we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Dijk 30
Vestdijk 47
Mr. H. J. Passtoors
advocaat en procureur, kantoor, gemeenteraadslid, oud-wethouder
Villa "Kraijenhof", met de poort met leeuwen, omstreeks 1959 gesloopt t.b.v. bouw hotel Cocagne
Dijk 28
Vestdijk 45
G. L. F. Philips
gloeilampenfabrikant
Villa "Vijverhof", waar Gerard Philips woonde.
Gesloopt in 1970 voor een uitbreiding van hotel Cocagne
Dijk 26
Vestdijk 43
Apollo's Lust;
J. A. van Iersel
sociëteit;
restaurateur
Verwoest bij het bombardement van 1944
Dijk ongenummerd
Vestdijk 31
Jos. L. van der Meulen-Ansems Garage Central
auto-garage, luxe verhuur- en reparatie-Inrichting
Het autobedrijf v.d. Meulen Ansems kwam in 1916 in de voormalige lucifersfabriek. Ze hadden een filiaal in de Kerkstraat in Helmond
Dijk ongenummerd
(Vestdijk 25-41)
Meijer Blomhof Jzn.
sigarenfabriek
Aan de straatzijde van de voormalige fabriek zaten rond 1917 militairen, maar het is niet in het adresboek opgenomen. Later werd deze rij woningen.
Na WO-2 kwam in plaats van de woningen de verpleegstersflat wat tegenwoordig studentenhuisvesting is
Dijk ongenummerd
Schäfer & Co.
boek- en steendrukkerij
Chr. Schäfer & Co zat ook in de oude lucifersfabriek
Dijk 24
Vestdijk 23
A. A. L. M. Mignot
sigarenfabrikant
Het karakteristieke pand met torentje op de hoek Raiffeisenstraat, gebouwd door A. Mignot in 1904
Hier bevindt zich de zijstraat de Raiffeisenstraat
Dijk 22
Vestdijk 21
P. van Kessel
koetsier
 
Dijk 20
Vestdijk 19
M. Morgenstern
café Casino
Casino opende in 1914 (vh. koffiehuishouder Adolf Spoorenberg), in 1919 werd het weer verkocht; op deze plaats komt veel later (nieuw gebouw) Hotel Corso
Dijk 18
Vestdijk 17
W. L. J. M. Heijne
handelsreiziger
 
Dijk 16
Vestdijk 13
M. Spoorenberg
sjouwer
 
Dijk 14
Vestdijk 11
E. F. Verhulst
arbeider
 
Dijk 10
Vestdijk 9
J. van den Heuvel
werkman op de exportslagerij
 
Hier bevindt zich (schat ik) de zijstraat Stationsplein
Dijk 8
Vestdijk 7
A. van Tuijnen
directeur Telegraafkantoor
 
Dijk 6
Vestdijk 5
Wed. J. J. M. van Kol-Overes
tabakshandel
 
Dijk 4
Vestdijk 3
F. J. A. Notten
koopman
 
Dijk 2
Vestdijk 1
F. P. J. Boex
wijnhandelaar, gemeenteraadslid
Foto uit 1915 met de kolossale villa goed in beeld

Eindhoven Vestdijk
Een ingekleurde ansicht van 1914 van het stuk Vestdijk tussen station en Nieuwstraat. Dat gedeelte wordt ook wel de Korte Dijk genoemd.

Linksvoor een rij statige herenhuizen: de panden waren waar postdirecteur van Tuijnen en koopman Notten wonen.
Achter de rij bij de bomen is zijstraat Stationsplein (links) en Nieuwstraat (naar rechts).
Rechts op de hoeken met de Nieuwstraat twee grote villa's, van de tabaksmagnaten Reijnders en Hegener..

Op de achtergrond, voor het hoge gebouw, is de zijstraat Raiffeisenstraat.Aan de linkerzijde (westkant, waar nu de Heuvelgalerie ligt), waar tussen de weg en de huizen de vest nog loopt (gedempt 1929), zien we tussen Ten Hagestraat en Stationsplein achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
 
 
 
 
Op het eerste stuk (huisnummer 30) zou in 1925 het R.K. Binnenziekenhuis worden gebouwd.
Dijk 23
Vestdijk 24
Tegenwoordig gesplitst in huisnummer 24 (woonhuis) en 26 (studentenhuis)
W. F. Prinzen
sigarenfabrikant, inspecteur levensverzekering
Twee mooie villa's uit 1880 die nog steeds bestaan
Dijk 21
Vestdijk 22
In 1880 voor rentenierster Raijmakers (1848-1925) gebouwd. Nu gemeentelijk monument
Ma. A. A. Raijmakers
zonder beroep
Dijk 19
Vestdijk 20
J. L. F. van Stratum
café-restaurant
Café heette "Klein Apollo"
Dijk 17
Vestdijk 18
Jos. W. M. Sträter
linnenfabrikant
Geboortehuis Frits Philips, mooie foto anno 1955
 
Vestdijk 16
 
 
Hier kwam de tuinkamer gebouwd door J. v.d. Heijden in 1920.
Dijk 13
Vestdijk 14
Wed. J. J. Baijens
 
 
Dijk 11
Vestdijk 12
G. J. Staal;
P. J. Bodenstaf-Staal
meubelmaker;
portier
Het pand stond er in 1961 nog florissant bij, onbegrijpelijk dat ze dit stuk Vestdijk toen gingen slopen.
Dijk 9
Vestdijk 10
 
 
 
Dijk 7
Vestdijk 8
D. Gestel
Wed. J. Gestel
steendrukker;
zonder beroep
Dimmen Gestel, geboren in 1862 in Dirksland (Z.H.), overleden 1945; de lithograaf was een goede vriend en leerling van Vincent van Gogh tijdens diens Eindhovense jaren 1883-1885
Dijk 5
Vestdijk 6
M. L. F. Schröder
trijpfabrikant
 
Dijk 3
Vestdijk 4
A. J. M. Reijnders
tabakshandelaar
Voormalig hoekhuis Nieuwstraat
Hier bevindt zich de zijstraat Nieuwstraat
Nieuwstraat 38
Vestdijk 2
Wed. J. P. F. Hegener-Pompen
zonder beroep
Op de andere hoek met de Nieuwstraat lag het huis van sigarenfabrikant Hegener.
In 1917 werd de voordeur nog tot de Nieuwstraat gerekend, na 1920 was het Vestdijk.
Dijk 1
Parallelweg 7
A. C. A. Kerssemakers
tabaksagent
Foto van de villa aan het begin van de Vestdijk, hoek Parallelweg. Het huis werd in de oorlog verwoest.
Parallelweg 9
W. G. A. Kerssemakers
automobielhandel


We zijn nu aangekomen bij de Parallelweg, langs het spoor. We lopen die in (huidige 18 Septemberplein, voor de Bijenkorf en Piazza) en draaien links de Emmasingel op.

Emmasingel


De Emmasingel stond in de 19e eeuw bekend als De Knip of de Kateknip. De Kateknip was oorspronkelijk een bleekveld net buiten de stadsgracht. "Knip" betekent klei en de benaming duidt op een veld "kattenklei", slecht bewerkbare kleigrond.

Eind 19e eeuw kwamen op de Kateknip aan de rand van de stad enkele grote fabrieken. De laken- en bukskinfabriek van de gebroeders Schröder (in 1891 overgenomen door Philips), de sigarenfabriek van P.J. Schröder, de stoomweverij van de gebroeders Schellens (in 1896 door Philips overgekocht). Er werd een ijzeren brug (1879) over de stadsgracht gelegd, en (1884) een weg en een voetbrug over de Gender aangelegd om een verbinding te krijgen met het spoorwegstation en Fellenoord. De fabrikanten haddden liever een rijbrug gezien, maar het bord voor de brug maakte duidelijk dat gebruik voor hondenkarren, kruiwagens enzovoorts er verboden was.

In 1888 wordt voor De Knip voor het eerst de naam Emmasingel gebruikt. Omstreeks 1895 besluit men de weg te verbreden, er een stenen brug aan te leggen en er de tramlijn naar het zuiden over te laten lopen.

Van de Emmasingel van 1917 is tegenwoordig praktisch niets meer over. Mede door de bombardementen in WO-2 is alles weg. Het enige oude bouwsel is het oude Philipsfabriekje (nu op huisnummer 31, in het adresboek1917 was dit geen apart adres).

Aan de linkerzijde (oostwand, waar nu de Admirant ligt) zien we in 1917 achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Emmasingel 2
Emmasingel 1
E. Eijkens
zonder beroep
 
Emmasingel 4
Emmasingel 3
H. P. Thijs
hoedenfabrikant
Werd later gemeente-ambtenaar
Emmasingel ongenummerd
Emmasingel 5
 
 
Niet in adresboek 1917, hier werd in 1918 drukkerij Snep opgericht
Emmasingel 6
Emmasingel 7
C. A. H. Spoorenberg
hoedenfabrikant
 
Emmasingel 8
Emmasingel 13
Aa. Ma. Ga. Heesters
modiste
 
Emmasingel 8a
M. F. Hems
boekhouder
Hij had 13 kinderen
Emmasingel 10
Emmasingel 15
S. G. B. de Winter
melkinrichting, melksalon
In 1907 was slager de Winter (Tiel, 1864) overgestapt op de melkhandel en opende aan de Emmasingel de Eindhovensche Stoommelkinrichting. In 1911 kocht hij ook het oude bankgebouw aan de Dommelstraat en verbouwde het tot een melkinrichting. In 1917 verkocht De Winter & Co zijn zaakjes.
Emmasingel 12
Emmasingel 17
M. van Spreeuwel
opzichter gloeilampenfabriek
 
Emmasingel 14
Emmasingel 19
J. W. Hollaers
spoorwegarbeider
 
Emmasingel 16
Emmasingel 21
Wed. J. D. Kuhr-Baghuis
arbeidster gloeilampenfabriek
 
Emmasingel 18
Emmasingel 23
Fr. van Vorstenbosch
wasscherij
 
Emmasingel 20
Emmasingel 25
G. A. H. J. M. Hubar;
J. C. J. M. Hubar
tabaksagent;
candidaat-notaris
 

Eindhoven Emmasingel
Een oude, ingekleurde ansicht van de Emmasingel, omstreeks 1915(?).

Links zien we de bomenrij die aan de stadsvest stond.
Over de weg ligt de rails van de stoomtram.

Het hoge gebouw rechtsvoor herbergde vanaf 1910 het hoofdkantoor van de gloeilampenfabriek. Later (1928) verhuisde het hoofdkantoor naar de overkant, waar het nieuwe kantoor dat nu bekend is als "Admirant", was opgeleverd. Nog later verhuisde het hoofdkantoor naar de Boschdijk om tenslotte naar Amsterdam te worden verbannen.
In 1921 werd de Lichttoren tegen het oude hoofdgebouw aangebouwd.
Het oude hoofdgebouw is nog zeer lang en in goede staat aan de Emmasingel blijven staan. Omstreeks 1980-90 vond met het nodig de boel te slopen. Nu is er de open ruimte die toegang biedt tot de parkeergarage.

Achter het hoofdkantoor zien we het lage fabriekscomplex met de kenmerkende sheddaken van 1896-98 en daarachter de hoogbouw van 1908. Dit geheel zou in 1930 plaatsmaken voor de bouw van het grote betonnen complex, dat we tegenwoordig kennen als de Witte Dame.Aan de rechterzijde zien we (westkant, waar nu de Lichttoren, Witte Dame en Regent liggen):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Emmasingel 1

(ook wel als Spoorstraat 66 aangeduid)
Emmasingel 2
H. L. Hasenbos
herbergier
Café Central-Tramhalte, het cafeetje dat jarenlang vlak voor de Lichttoren stond, op de hoek van de Emmasingel en de Parallelweg langs het spoor. In 1952 afgebroken
Emmasingel 1a
Emmasingel 4
P. J. Keukens
aannemer en verzekeringsagent
Peter Josef, geboren 1860, lid van kaartclub "Vreugde na Arbeid" (ze speelden 'katten', ook wel bekend als miezemauzen)
Emmasingel ongenummerd
Emmasingel 6
N. V. Phillps & Co.
Gloeilampenfabriek
In 1908 was hier het eerste grote fabrieks- en kantoorgebouw van de N.V. Philips gebouwd, in de jaren 1920-29 werd het vervolgens aanzienlijk uitgebreid
Emmasingel 3
Emmasingel 8
P. J. H. Timmermans
kolenhandelaar
 
Emmasingel 5
Emmasingel 10
C. van den Heuvel
muziekleeraar
 
Emmasingel 7
Emmasingel 12
J. van Camp
 
 
Emmasingel 9
Emmasingel 14
Na. Keukens
modiste
 
Wed. J. J. Keukens-van Hapert
zonder beroep
 
W. A. A. de Leeuw
handelsagent
 
Emmasingel 11
Emmasingel 16
J. H. Gaarenstroom
correspondent
Johan Hendrik Gaarenstroom (1882, Amsterdam), later onder-directeur bij Philips
Emmasingel 13
Emmasingel 18
H. B. M. Kessels-van Valenberg
winkelier
 
Emmasingel 15
Emmasingel 20
A. Th. J. Teeling
boekhouder
Geboren 1882 in Middelburg
Emmasingel 17
Emmasingel 22
J. Th. J. Kocken
tandarts
De eerste tandarts gevestigd in Eindhoven. Jo Kocken (1887, Utrecht - 1961, Voorburg) treedt in 1917 in het huwelijk met Constance Baptist (1890, Eindhoven - 1968, Voorburg). Zoon Theo was later tandarts in Stratum.


Aan het eind van de Emmasingel volgen we de oude stadswal door de Keizersgracht in te gaan.

Eindhoven Postkantoor
Het drukke kruispunt van de Emmasingel, Vrijstraat, Keizersgracht, Kleine Berg en Willemstraat in 1915.

Linksonder zien we de oude vest die aan het einde van de Emmasingel ondergronds gaat om aan de overzijde langs de bomen van de Keizersgracht weer aan de oppervlakte te komen.

Van linksonder naar rechts zien we de rails van de stoomtram de Kleine Berg inbuigen. In deze bocht zijn er met de tram nogal wat ongelukken gebeurd.Keizersgracht


Een straat waar nu nog steeds een paar van de oude panden uit 1917 in het straatbeeld te herkennen zijn (in de tabel de blauwig getinte cellen).

Eindhoven Keizersgracht
Zo ziet het beginstuk van de Keizersgracht er uit in 1917.
Aan de linkerzijde de bomenrij, waarachter de oude stadsgracht met daarover de bruggetjes die toegang bieden tot de huizen buiten beeld. Het huis links achter de bomen is meubelzaak Stultiëns op de hoek Kleine Berg.

In het grote huis rechts op de voorgrond woonde schoolhoofd Krabbendam. De poort daarachter leidt naar zijn Mulo-school en het gebouw na de poort en muur is zijn openbare lagere school. Die school werd pas in 1967 afgebroken.
Tussen het postkantoor (het enige pand op deze foto dat behouden bleef) en de school staat nog een smal huis met een hoge gevel en erker op etage.
Het grote pand dwars op het end is het hoekhuis Vrijstraat/ Emmasingel.Beginnend vanaf de Emmasingel passeren we aan de linkerkant (nooroost-kant) van de Keizersgracht achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Keizersgracht 2
Keizersgracht 1
Post- en Telegraafkantoor;
K. Schraver
post-directeur
Bouw startte in 1907. Tegenwoordig omgebouwd tot winkelpromenade.
Keizersgracht 2a
Keizersgracht 3
M. Staal
lsraëlitisch Godsdienstleeraar
In 1909 vierde de man zijn 25-jarig jubileum als voorganger
Keizersgracht 2b
Keizersgracht 5
W. Daams
stalbaas
 
Keizersgracht 4
Keizersgracht 7-9
Openbare Lagere School;
C. A. Krabbendam
hoofd der O.L. School
Op 9 was de openbare MULO-school.
In 1915 vierde Krabbendam (1861, Den Bosch - 1920) zijn 25-jarig dienstjubileum.
Keizersgracht 6
Keizersgracht 11
J. C. Smolders
agent levensverzekering
Twee achterhuisjes achter de tuin van de villa Van Best aan de Rechtestraat. Ze werden in 1929 gesloopt voor de aanleg van de Hooghuisstraat
Keizersgracht 8
Keizersgracht 13
Ant. Saenen
ladingmeester Meijerijsche Tram
Keizersgracht 10
Keizersgracht 15
Bouwjaar 1880, gemeentelijk monument
Ja. M. E. Houben
 
Gebouwd door P.J.H. Cuypers voor goudsmit (later antiquair) Antoon Hermans. Vincent van Gogh is er ooit op bezoek geweest. Na de oorlog heeft er lang de antiquair Dirven gewoond. Nu is het helaas witgekalkt.
Keizersgracht 12
Keizersgracht 17
Bouwjaar 1880, gemeentelijk monument
H. P. Vlijmincx
koopman in koloniale waren
De Villa Vlijmincx, van de Vlijmincx-De Vocht winkelketen, die in 1918 opgaat in de Edah. Tegenwoordig staat op de gevel, jammerlijk wit geverfd, "De Keizer" en zit er uitzendbureau Parkstad
Keizersgracht 14
Keizersgracht 19
Aa. Tilburgs
 
 
Keizersgracht 16
Keizersgracht 21
M. van de Rijt
arbeider aan de gasfabriek, sigarenmaker
 
Keizersgracht 18
Keizersgracht 23
H. L. Smulders
boekbinder
 
Keizersgracht 20
Keizersgracht 25
J. A. van Genuchten
zonder beroep
 


En aan de rechterzijde van de straat zien we huizen die aan de andere kant van de stadsgracht liggen. Een aantal grote herenhuizen. Via bruggetjes zijn deze huizen toegankelijk.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Keizersgracht 1
Keizersgracht 2
A. J. Stultiëns & Zn
meubelmagazijn
De hoek met de Kleine Berg. Later zat hier drukkerij Hermes en het Eindhovens Dagblad (in inmiddels een nieuw gebouw).
Keizersgracht 1a
Keizersgracht 4
Mr. Dr. J. van Best
advocaat en procureur, gemeenteraadslid
 
Keizersgracht 3
Keizersgracht 6
J. J. Fens
notaris
Notaris Fens (geboren 1846, Breda) overleed in 1917. De zoon, advocaat A.A.J.M. Fens (1888 geboren) en de weduwe C.P.J. Fens-van Moll (1853-1930) bleven er wonen.
De mooie villa Fens zou in 1968 gesloopt worden.
Keizersgracht 5
Keizersgracht 8
Bouwjaar 1880, gemeentelijk monument
P. J. van Hussen
sigarenfabrikant
In 1912 verbouwd. Tegenwoordig heet het Villa Artemis (vanwege de vergulde hertenkoppen op de gevel).
Van Hussen was geboren in het Land van Maas en Waal (1861) en overleed in 1930 te Eindhoven. De sigarenfabriek van Kessels & Van Hussen lag aan de Parallelweg langs het spoor.
Keizersgracht 7
Keizersgracht 10
K. J. Fischer
Rijks-ontvanger
Geboren 1860 in Enkhuizen, woonde kort in Eindhoven
Keizersgracht 9
Keizersgracht 12
A. J. H. Kramer
dokter
Dokter Kramer (geb. 1865 te Papenburg) woonde er pas, had in 1918 het huis gekocht van C. van Oirschot
Keizersgracht 11
Keizersgracht 14
Kinderen P.H. Reijnen
 
 
Keizersgracht 13
Keizersgracht 16
J. Habraken
timmerman
 
Keizersgracht 15
Keizersgracht 18
J. A. M. Raijmakers
directeur Botermijn
 
Keizersgracht ongenummerd
Keizersgracht 20
Gebr. Peeters
sigarenfabriek
Fabriek zie foto


De Keizersgracht eindigt op het kruispunt met de Grote Berg en de Kerkstraat. De straat gaat door onder de naam Wal, waarbij de huisnummering van de Keizersgracht wel voortgezet wordt.

Wal


Aan de linkerzijde een aantal huisjes waarvan er een enkel er nu nog staat.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Wal 24
Wal 1
H. Donkers
schilder
 
Wal 26
Wal 3
J. J. Wilms
sigarenmaker
 
Wal 28
Wal 5
A. Loots
gemeente-ambtenaar
 
Wal 30
Wal 7
J. Th. van Mol
kleermaker
Kleermaker Jac. van Mol (Weert, 1871 - Eindhoven, 1930), hij was tevens aanspreker, vestigde zich hier in 1912
Wal 32
Wal 9
J. A. H. Paulissen
assistent van het postkantoor
 
Wal 34
Wal 11
F. M. Teunis
magazijnbediende
Hij overleed in 1919 en liet weduwe Teunis-van der Boomen achter
Wal ongenummerd
Wal 13
H. P. Bergstein
wapen- en ammunitiehandel
Winkel werd later bekend als het Nimrodhuis, in 1942 platgebombardeerd
Wal ongenummerd
Wal 15
J. W. Hoefnagels & Zn
sigarenfabriek
 
Wal 36
Wal 17
L. Teurlinckx
sigarenfabrikant
Op dit adres zal een kleinzoon van Louis Teurlinckx, L. van Winkel, jaren later een kapperszaak beginnen. Opa Teurlinckx (geb. Eersel, 1860) was vroeger ook parttime coiffeur geweest. Hij overleed in 1918 en liet de weduwe Teurlinckx-Slegers (1857-1929) achter.
H. Groot
kantoorbediende
J. Teunissen
bankwerker
Wal 38
Wal 19
G. H. van Hirtum
meesterknecht drukkerij
 
Wal 40
Wal 21
P. Toirkens
smid
 
Wal 42
Wal 23
P. J. F. Kappel
schoenmaker
 
Wal 44
Wal 25
Chr. C. Mandigers
handelsreiziger
 
Wal 46
Wal 27
H. J. van Gestel-Wijnacker;
J. V. Gubbels
bouwkundige;
aannemer, metselaar
 
Wal 48
Wal 29
van Beek
onderwijzer bijzondere school
 


Aan de zuidwestzijde van de Wal hield de stad Eindhoven duidelijk op. In 1917 is er wat industrie en het gebouw van de Volksbond. Tussen straat en het gebouw liep ook hier de stadsgracht die je via een bruggetje moest oversteken. Tegenwoordig staat op het perceel van de Volksbond het kantoor waar tot voor kort CWI Zuidoost-Brabant zat en nu stadsdeel-georiënteerde ambtenaren.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Wal ongenummerd
Wal 2
M. G. van Boeckel
Hanzebank
op de plaats waar nu kantoor ED zit
Wal ongenummerd
Wal 2
firma Louis Gruijthuijzen
Kantoor
grossiers in mode-artikelen
Wal 17
Wal 4 (enkele jaren later werd het huisnummer 8, tegenwoordig heeft dit perceel adres Wal 28)
R.K. Volksbond;
A. van der Velten
concierge R.K. Volksbond
In 1921 werd er een groot beeld voor geplaatst t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. werkliedenvereniging St. Joseph.


De Wal loopt hier dood op de Dommel. In de 19e-eeuw lag hier de ronde waterplas die bekend stond als de Baaijplaats. Hier werd gezwommen en gebaad, voordat er verderop in de Dommel een zwem- en badinrichting was aangelegd.

Op dit punt is in 1917 nog geen brug over de Dommel. De Dommelbrug naar de huidige P. Czn. Hooftlaan werd pas in 1929 aangelegd.
Waar nu het Stadhuisplein is, was vroeger wat de Studentenwei werd genoemd: grasland langs de Dommel.
Inhoud van deze site:

1 HOME
3 3. Langs de oude stadsgrachten
Vestdijk
Emmasingel
Keizersgracht
WalBij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen... contact: mail
(c)2009-2099 KvdH te E


.