home

Rond de Markt


We starten op het punt dat sinds jaar en dag hét centrale punt van de stad was: de samenkomst van de wegen naar Den Bosch, Maastricht en Antwerpen, of wel het huidige kruispunt Demer / Rechtestraat / Vrijstraat. Van daaruit lopen we de Markt op.

In 1917 begon hier de nummering van de Markt. De even huisnummers lagen links, aan de noord-, oost- en zuidkant, de oneven range liep langs de westwand. In 1920 werd er (zoals gebruikelijk bij pleinen) doorlopend genummerd. De nummering begon toen op de hoek met de Nieuwstraat.

Eindhoven Marktstraat De toegang tot de Markt in 1916. De ansicht spreekt van Hoendermarkt (maar dit was geen officiële straatnaam) en Nieuwstraat (maar die is pas in de verte op de achtergrond zichtbaar.

Uiterst links zien we nog een stuk van Café Limburgia (de adressering van dit hoekpand was toen nog Volderstraat, zoals hier de latere Demer nog heette; na 1920 werd het pand tot de Markt gerekend).
De heer en dame links bekijken de etalages van de schoenenwinkels.

Aan de rechterzijde (deze adressen komen we pas helemaal aan het end van de wandeling langs de Markt tegen) zien we vooraan de uitstalling van de ijzerwinkel van Van der Somme.
De vrouwen rechts staan voor de kruidenierswinkel van De Gruijter.We kijken eerst naar links, de noordelijke wand van de Markt. Het beginstukje heet tegenwoordig Marktstraat, een straatnaam die pas omstreeks 1930 werd ingevoerd.

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Volderstraat 1
Markt 27
Wed. J. A. van Oorschot-Willemsen
café Limburgia
Het café lag op de hoek van de Markt en de Volderstraat (=Demer). Gesloopt 1954. Tegenwoordig zit hier juwelier Pijnenburg
Markt 2
Markt 28
Ma. J. S. F. X. Promper
schoenmakersfournituren en leestklaar schoenwerk
Marie Promper had zich hier in 1909 gevestigd. Voorheen had ze op de Kleine Berg gezeten. In 1919 kwam er een herenmodezaak (A.A. van Aalst) en vanaf 1925 tot 1985 horloger Frans Eijck.
Markt 4
Markt 29

(tegenwoordig Marktstraat 6-6A)
firma P. van de Water & Zn
schoenwinkel
Van de Water voegde twee huizen samen voor zijn schoenenzaak. De winkel bleef tot 1988. Inmiddels zijn het weer twee winkels
Markt 6
schoenmagazijn
Markt 8
Markt 30
N. de Bont
sigarenwinkel
Winkel "Flor Fina", een filiaal van de keten sigarenzaken van Goulmy & Baar, sluit in 1923
Markt 10
Markt 31
D. de Jong
confectie, hoeden en petten
Voorloper van winkel De Zon wat (verhuisd naar hoek Rechtestraat/ Vrijstraat) V&D werd
Markt 10a
A. Vermaes
directeur Chicago Bioscoop
(een achterhuis?)
Markt 12
Markt 32
 
 
Het 17e-eeuwse huis "De Lelie" stond blijkbaar leeg toen het adresboek 1917 werd opgemaakt. Het was door Albert Heijn aangekocht en na grondige verbouwing in 1916-17 is de grutter hier tot 1977 op de Markt blijven zitten. Daarna werd het modezaak Wildenberg
Markt 14a
Markt 33
W. Majolée-Hoenen
adjunct-stationschef
Het 17e-eeuwse huis "De Vergulde (of Witte) Lelie". De bovenste etage is er pas in 1929 opgezet.
Markt 14
Markt 34
H. C. J. van Aalst
slager
Markt 16
Markt 35
H. van Diessen
Hôtel "De Bijenkorf"
Hotel de Bijenkorf ligt er nog, maar het is een geheel nieuw pand
In 1917 werd het hotel beroofd voor 6500 gulden door een Haarlemse crimineel, inbreker-deserteur Rudolf Moot. De man kreeg 1 jaar en 4 maanden van de Krijgsraad.
Markt 16a
W. A. Genabeek
loodgieter
Markt 18
Markt 36
G. Oerlemans
conciërge Eindhovensche Bank
Nu Mac Donalds
Markt 20a
 
Chr. A. Hulstede
lithograaf
 
Markt 22
Markt 37
M. P. A. van Hugte
schoenmaker
Magazijn van eersteklas en luxe schoenwerk, gespecialiseerd voor abnormale en gevoelige voeten.
Markt 24
Markt 38
J. H. Willems-Smulders, magazijn de Olifant
winkelier glas- en aardewerk, grossier in galanterieën en speelgoed
Het opvallende pand met een torentje op de hoek moest wijken voor de aanleg van de Hermanus Boexstraat.
"De Olifant" verhuisde naar de Vrijstraat en hier kwam toen de bloemenzaak van Rebel & Zonen


Eindhoven Markt De noordelijke Markt-wand in 1916.

Centraal een van de twee lindenbomen uit 1648 die de Markt toen sierden. Van de tweede zien we links alleen een schaduwpunt. In 1916 werden beide oude reuzen omgehakt.

Rechts de winkel met het ui-vormige torentje waarop de windvaan in de vorm van een olifant prijkt.

Achter de kiosk zien we de oude pand panden "De Lelie" (2 vensters) en "De Vergulde Lelie" (3 vensters).

Het grote, hoge pand uiterst links is dat van electro-technische winkel van Marée, waar we aan het end van de tour over de Markt langskomen.

Rechts op de achtergrond is het grote huis van Boex aan het begin van de Nieuwstraat half zichtbaar.We zijn nu aanbeland waar tegenwoordig de Hermanus Boexstraat en de Nieuwstraat op de Markt uitkomen. In 1917 was er nog alleen maar de Nieuwstraat. Waar nu de Hermanus Boexstraat is, lag toen het grote pand van de wijnhandelaren Boex. Bij het opmaken van de onroerendgoed-belasting van 1832 gold dit als het duurste huis van de stad Eindhoven! Helaas in 1952 afgebroken.

Nieuwstraat


We lopen de Nieuwstraat in.

Eindhoven Nieuwstraat
De linkerzijde van de Nieuwstraat is na de oorlog in zijn geheel door nieuwbouw vervangen. Deze ansicht dateert uit 1915.

Linksvoor de grote manufacturenwinkel van Brackel. Het hekwerk linksvoor is dat van het voorterrein van het pand Boex.

Achter het rijtje winkels met zonneschermen verderop in de straat is de toegang tot het achterstraatje dat bekend was als de 'Reet van Nette'. De anecdote wil dat toen de jonge koningin Wilhelmina in 1904 een rijtoer maakte door de stad en de Nieuwstraat passeerde, er hier een groot spandoek hing met de groet: "oh, koningin, oh koningin, oh kijk toch onze reet eens in".Aan de linkerzij (noordwand) van de Nieuwstraat passeren we:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Nieuwstraat 2
Nieuwstraat 34
Fr. Jzn. Boex,
Wed. J. F. Boex
kantoor wijnhandel
De wijnhandel dateert van 1833
Nieuwstraat 4
Nieuwstraat 30
G. F. Th. Brackel
manufacturen
 
Nieuwstraat 6
Nieuwstraat 28
R.K. Leeszaal
 
De leeszaal werd kort na 1917 verplaatst naar de Rechtestraat 52
Nieuwstraat 8
Nieuwstraat 26
Wed. L. Dings-Snoeks
café, koffiehuishoudster
 
M. Gubbels
machinist
O. de Boer
chauffeur
P. van Hoesel
drukker
C. Mommers
monteur
Nieuwstraat 10
Nieuwstraat 24
W. H. F. M. Habraken
boekhouder en sigarenhandelaar
Sigarenmagazijn "De Drie Blaadjes" van Habraken-Bodenstaff
Nieuwstraat 12
Nieuwstraat 22
J. C. J. Derpen
kapper
Al vanaf 1830 was de familie Derpen kapper in Eindhoven. Kleinzoon Jac. Derpen (overleden 1932) adverteerde hier voor het "meest uitgebreid en goedkoopste magazijn van parfumerieën en toiletartikelen". Bovendien had Derpen een badinrichting, met een heren- en damesafdeling, waar de beter gesitueerde Eindhovenaren een bad of douche konden nemen.
Derpen's zoon (geen kapper, maar werkzaam bij Philips) continueerde de kapperszaak, totdat het pand in 1944 verwoest werd bij het bombardement.
Nieuwstraat 14
Nieuwstraat 20
G. F. van Hirtum
nachtwaker S.S. (Staats Spoorwegen)
 
S. van der Zande
kantoorbediende
Torenstra
aspirant-opzichter S.S.
Vassembinde
bankwerker
Nieuwstraat 16
Nieuwstraat 18
J. Faassen
Rijksklerk
 
Th. A. Backer Overbeek
correspondente
Nieuwstraat 18
?
P. J. Simmerman
sigarenmaker
Dit deel van de Nieuwstraat zijn achterhuizen. Door een poortje tussen Nieuwstraat 2 en 18 kwam je op een smal steegje uit.
De huisjes waren rond 1860 gebouwd (de Nieuwstraat bestond nog niet, het waren toen achterhuizen bij de Vestdijk) in opdracht van meubelmaker/ koopman C.A. van Dijck (1806-1873). Bij zijn dood worden ze eigendom van zijn zoon Th.A. van Dijck (1836-1913). Het straatje heet dan de St. Thomasstraat, wellicht naar de naamheilige van de eigenaar. Na 1880 horen de adressen bij de Nieuwstraat. Thomas van Dijck was gehuwd met Antoinette Stumpers (1836-1906) en de voornaam van mevrouw was de inspiratie voor hoe later de steeg in de volksmond later werd aangeduid: de Reet van Nette.
De arbeidershuisjes zijn klein, vochtig en hebben geen aansluiting op het riool. Beneden 2 kamers van 12 en 8m2, een keukentje van 5m2 en opkamer van 8m2. Er is ook een kelder maar die staat vaak blank. Buiten is er een privaat.
In 1932 wil de gemeente de huisjes onbewoonbaar verklaren en door het bombardement in de oorlog verdwijnen ze ook daadwerkelijk.
Tegenwoordig vinden we hier het binnenterrein dat Annahof is gedoopt.
(gegevens grotendeels ontleend aan artikel van J.Th.M. Melssen, Gruun Buukske, 16e jaargang, nr 3)
Nieuwstraat 20
M. B. Vermeulen
agent van politie
Nieuwstraat 22
 
Nieuwstraat 16
P. J. de Turck
poelier
Nieuwstraat 24
Nieuwstraat 14
Chr. H. Koop
smid, bankwerker
G. L. Janssen
smid
J. H. Koop
smid
Nieuwstraat 26
 
Nieuwstraat 12
Wed. F. H. van Hirtum
zonder beroep
Nieuwstraat 28
 
Nieuwstraat 10
A. van den Broek
sigarenmaker
Nieuwstraat 30
 
Nieuwstraat 8
J. J. Vissers
arbeider
Nieuwstraat 32
 
Nieuwstraat 6
H. Tenbosch
sigarenmaker
Nieuwstraat 34
Nieuwstraat 4
P. C. van den Braken
schilder
Nieuwstraat 36
Nieuwstraat 2
Th. M. Putters
tramchef
 
W. C. H. van der Harten
comestibleswinkel, koopman
Nieuwstraat 38
Vestdijk 2
Wed. J. P. F. Hegener-Pompen
zonder beroep
De in 1856 in Amsterdam geboren sigarenfabrikant Hegener was in 1911 overleden.
De familie Hegener was sinds 1898 de eigenaar van het buiten Rapelenburg bij de Genneper Molen in Gestel. Johannes Hegener had het voor 6000 gulden gekocht als een verrassingscadeau voor zijn vrouw bij de geboorte van hun zoon Piet. Al in 1918 had de familie er een tennisbaan, waar de Eindhovense niet-Philips-notabelen graag een balletje kwamen slaan.
Dochter Elise trouwde in 1920 met Emile de Vlam


Aan het eind van de Nieuwstraat zijn we nu op de Vestdijk aangekomen. We keren om naar de Markt. Aan de zuidkant van de Nieuwstraat zien we tegenwoordig nog een enkele oude gevel, al dateert die wel van na 1917.

Eindhoven Nieuwstraat
Dit is de zuidkant van de Nieuwstraat, gezien vanaf de Markt.

Het grote pand rechtsvoor is dat van makelaar en financieel adviseur Walraven. Onder de dakgevel staat nog te lezen dat de man tevens het Bureau Woninggids bestierde.
Even verderop, tussen de herenhuizen van Hoppenbrouwers en Redelé, zien we de smalle toegang tot het Genderstraatje. De fietser mag op de bon want hij rijdt links.

De meiden linksvoor staan te kletsen voor de kledingwinkel van Brackel.In 1917 was de zuidkant van de Nieuwstraat tussen Vestdijk en Markt achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Nieuwstraat 29
Nieuwstraat 1
J. A. van Dijck
zonder beroep
 
Nieuwstraat 27
Nieuwstraat 3
A. van Beurden
hoffotograaf
Verhuisde even later naar twee deuren verder
Nieuwstraat 25
Nieuwstraat 5
Wed. J. M. F. van der Harten-Esser
 
H. Habraken kocht het huis in 1919 van de weduwe.
Nieuwstraat 23
Nieuwstraat 7
L. C. M. van Dam
tabakshandelaar
In 1922 hier gebouwd het grote nieuwe foto-atelier van A. van Beurden. De zaak van de vermaarde hoffotograaf kwam tegenover het steegje aan de overkant te liggen, zodat men rijmde: "de Reet van Nette tegenover de portretten"
Nieuwstraat 21
Nieuwstraat 9
firma J. C. Ch. Redelé
 
Een herenhuis met grote tuin
Nieuwstraat 19
Genderstraatje 1
A. P. Zimmerman
wisselwachter
Dit deel is een zijstraatje waarvoor de gemeenteraad in 1889 de straatnaam Genderstraatje had vastgesteld. Het adresboek 1917 gebruikt echter nog huisnummers aan de Nieuwstraat.
Nieuwstraat 17
Genderstraatje 3
J. van Hoeck
koetsier
M. van Bussel
smid tram
Nieuwstraat 15
Genderstraatje 5
A. W. van de Ven
instrumentmaker, diamantboorder
Nieuwstraat 13
Genderstraatje 4
H. P. J. van Hout
chauffeur
Nieuwstraat 11
Genderstraatje 2
P. Th. Lammers
boekdrukker
Nieuwstraat 9
Nieuwstraat 11
A. H. A. Hoppenbrouwers,
F. Th. J. Hoppenbrouwers,
H. L. F. Hoppenbrouwers,
J. P. A. Hoppenbrouwers,
L. H. H. Hoppenbrouwers
koopman en
sigarenfabrikanten
 
Nieuwstraat 7
Nieuwstraat 13
Woningbureau W. P. Walraven
makelaar, vaste goederen, hypotheken, assurantiën, effecten
 
Nieuwstraat 5
Nieuwstraat 15
Wed. J. M. H. Stultiëns
kleermaker
De kinderen AMJ en PHM Stultiëns zetten de zaak voort
Nieuwstraat 3
Nieuwstraat 17
P. J. Magnin
schoenwinkel
 
Nieuwstraat 1
Nieuwstraat 19
J. W. H. Deckers
leeraar Rijks-Normaalschool
 
Wed. J. J. van Dijck-Wickering
zonder beroep
 
Nieuwstraat 1a
Nieuwstraat 21
A. G. van Breemen
bloemenmagazijn
 


Nu zijn we weer op de Markt aangekomen. Aan de oostwand van de Markt is tegenwoordig allemaal nieuwbouw van de Heuvel Galerie, waarbij soms de oude gevel gespaard bleef.

Eindhoven Markt De oostwand van de Markt in 1916.

Rechtsvoor, met de Bavaria-gevel, het café de Zwarte Ruiter van Van Ham, het latere café White Horse dat -inmiddels een berucht drugshol- rond 1980 werd gesloopt.
Daarachter (met zonnescherm) het Haagsch Koffiehuis, later bekend als de Poort van Kleef. In de jaren 1980 gesloopt.

De drie daarna volgende, grote panden zijn nu nog steeds met hun oude gevel ingebouwd in de Heuvel Galerie te herkennen.
Het voorste was in 1917 bewoond door mevrouw de Block, de weduwe van de sigarenfabrikant die het had laten bouwen. Later werd het bekend als uitgaanscentrum Carlton.
Daarna het grote hoge Hotel-Restaurant de Wildeman van Jonkhans.
En verderop (te herkennen aan de twee uitstekende puntgevels) café-restaurant Moderne. Na de oorlog was dit bekend als Old Dutch en als Maddox.We zien we aan de oostzijde Markt, komend vanaf de Nieuwstraat, achtereenvolgens:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Markt 26

De eerste 6 panden zijn alle gesloopt voor de aanleg van de Heuvel Galerie
Markt 1
Wed. M. Seerden
caféhoudster
Café "Neuf" (vanaf 1890), later "De Stip".
Dit begin 17e-eeuwse pand, in de 18e eeuw ook wel "Het Kleinhuys" genoemd, werd in 1990 gesloopt om plaats te maken voor de entree van de Heuvel Galerie.
Markt 28
Markt 2
Josine de Haan;
M. J. de Haan
hoedenmodiste;
huis- en decoratieschilder
Een wat verrassende combinatie onder 1 dak: het Maison van Josine met nouveauté's en chapeaux garnis et chapellerie, en de winkel in verfwaren, venster- en spiegelglas en glasverzekering
Markt 30
Markt 3
Wed. A. H. A. M. van Moll-Peeters
zonder beroep
Gebouwd omstreeks 1770 voor dokter J.G. Heeren. In 1813 wordt hier Judocus Smits geboren, de latere oprichter van dagblad De Tijd.
In 1923 vestigt zich hier woninginrichting Jonkers.
Markt 32
Markt 4
M. R. Pol-van Heuven
banketbakker
1915 bouwjaar
Markt 34
Markt 5
M. J. M. Th. Stumpers
dameshoeden
Een woning uit 1837. Na de dameshoeden kwam hier de American Lunchroom, en in 1937 restaurant Oud Eindhoven.
Markt 36
Markt 6
J. J. H. M. Pessers
ambtenaar Raad van Arbeid
Bouwjaar omstreeks 1865. Het latere adres Markt 7 is voor de bovenwoning van het pand.
Markt 38

De oude gevels van de hiernavolgende panden zijn bewaard gebleven bij het bouwen van de Heuvel Galerie
Markt 8
Restauratie "Moderne",
C. Schimmel,
Sociëteit Concordia
restaurateur
In 1873 gebouwd voor de sociëteit (architect J.A. van Dijck). In 1885 heeft Vincent van Gogh hier zitten tekenen. Zijn schets "Stadhuis met drie verdiepingen geeft het toen aan de overzijde gelegen Waaggebouw weer.
Tot 1905 zit er tevens het Nieuw Haagsch Koffiehuis. Daarna Café Looiersbeurs en vanaf 1913, toen er een verdieping bijkwam, heet het Moderne. Later Old Dutch en Maddox. Als onderdeel van de Heuvel Galerie heet het nu Café Centraal.
Markt 40
Markt 9
J. A. Jonkhans
hotel "de Wildeman"
Gebouwd in 1914 door architect Kooken.
In 1922 was de Weduwe Jonkhans-Dorst de hotelhoudster.
Tegenwoordig heet het pand weer (grandcafé) De Wildeman, adres is nu Markt 10.
Markt 42
Markt 10
Wed. A. A. R. de Block
 
In 1890 gebouwd door sigarenfabrikant Alex de Block. Veel later zijn hier o.m. Carlton en Wienerwald gevestigd.
Tegenwoordig is dit pand het stadscafé De Vooruitgang, adres Markt 11.
Markt 44
Markt 11
A. J. van de Meerakker
schoenfabrikant
Markt 46
Markt 12
P. H. Feijen
Haagsch koffiehuis, nortonputten (een nortonput was een voorziening om grondwater op te pompen)
In 1841 gebouwd. Achter het koffiehuis lag een Kegelhuis met twee in 1912 aangelegde banen van kegelvereniging Holland, tot 1918, toen het kegelen naar Concordia even verderop verhuisde.
In 1924 opent hier café Poort van Cleef, in 1934 brandt het af.
Markt 48
Markt 13
J. C. van Ham
café, zetkastelein
Hier kwam later café White Horse (sloop 1975)
Markt 50
Markt 14
Wed. Fr. Raijmakers
café Graanbeurs
Sloop omstreeks 1985. Nu zo ongeveer de entree Heuvel Galerie.


Rozemarijnstraat (Jan van Lieshoutstraat)


Hier in de zuidoost hoek van de Markt begon de Rozemarijnstraat. Bij de vorming van Groot-Eindhoven in 1920 kreeg de straat een nieuwe naam (want in Stratum lag ook al een Rozemarijnstraat): de Jan van Lieshoutstraat. Vernoemd naar de oud-bewoner van nummer 10 en de oud-wethouder die in 1919 overleed.

Aan de linkerzijde "(oostzijde) ligt o.a. het Liefdehuis.
Alle bebouwing van 1917 aan deze zijde is inmiddels verdwenen. Hier ligt nu het Muziekcentrum Frits Philips.

Eindhoven Rozemarijnstraat
Dit is een kijkje in de Rozemarijnstraat in 1916.
In de verte zijn twee huisjes aan de noordwand van de Markt te zien.

Het grote pand aan de rechterzijde is het Liefdehuis.
Geen bordeel maar een verzorgingshuis voor ouderen (van de zusters van Liefde van Tilburg). Tevens de voorloper van het binnenziekenhuis dat op deze plaats de komende decennia verder uitgebreid zou worden, tot aan de Vestdijk.

Het imposante herenhuis rechts op de voorgrond is het woonhuis van de Eindhovense oud-wethouder Jan van Lieshout. Naar hem werd na de annexatie (1920) de straat vernoemd. Van Lieshout stond bekend als "De Taaie", vanwege zijn zuinigheid. Het verhaal wil dat toen de gemeente een globe wilde aanschaffen, hij het college voorstelde om maar eens te beginnen met de globe van Nederland.
Van Lieshout schonk zijn huis aan het R.K. Armbestuur.
Door de poort bereikte men het achtergelegen ziekenhuis. Het mooie huis wordt al snel opgeslokt door het ziekenhuis.

In de tegenwoordige Jan van Lieshoutstraat is op deze plaats nu het Muziekcentrum Frits Philips te vinden.


adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Rozemarijnstraat 2
Jan van Lieshoutstraat 1
A. van Baarle;
Ch. H. Deligne
tabaksagent;
coiffeur
Charles H. Deligne (geb. 1874 in Den Haag) had zich in 1905 in Eindhoven als kapper gevestigd. Eerst in de Rechtestraat en vanaf 1912 was hij als 'coiffeur, onduleur, posticheur, parfumeur' naar de hoek Markt/ Jan van Lieshoutstraat verhuisd. In 1924 ging hij naar het Stationsplein en keerde in 1927 met zijn vrouw naar Den Haag terug.
Rozemarijnstraat 4
Jan van Lieshoutstraat 3
D. van Peursem
Ned. Herv. Predikant
 
Rozemarijnstraat 8
Jan van Lieshoutstraat 5
Ma. Ca. Mannaerts
overste Liefdehuis
Liefdehuis
Aa. Raijmakers
Gezusters Jonckbloet
Ja. Timmermans
Wed. H. H. van der Grinten
Wed. J. J. O. Ruette
zonder beroep (enkele verzorgde oudere dames)
Rozemarijnstraat 10
Jan van Lieshoutstraat 7
J. van Lieshout
zonder beroep
Naar deze Jan van Lieshout is de straat vernoemd. De oud-wethouder van de gemeente overleed in 1919, in 1920 werd de straat naar hem vernoemd.
Rozemarijnstraat 14
Jan van Lieshoutstraat 9
G. Slings
timmerman
 
Rozemarijnstraat 16
Jan van Lieshoutstraat 11
J. J. P. van Houts
meubelmaker
 
Rozemarijnstraat 18
Jan van Lieshoutstraat 13
A. Fr. Smits
pettenmaker
 
Rozemarijnstraat 20
Jan van Lieshoutstraat 15
H. Mulders
tuinier
 
Rozemarijnstraat 22
Jan van Lieshoutstraat 17
J. Couwenberg
fotograaf, bankwerker
Voor familiegroepen en kaarten, naam van de winkel "Tip Top" of "'t Fotohuis"
Rozemarijnstraat 24
Jan van Lieshoutstraat 19
W. Melis
schoenwinkel
 
Rozemarijnstraat 26
Jan van Lieshoutstraat 21
C. J. A Spaninks
caféhouder en timmerman
 


Nu zijn we aangekomen bij de Ten Hagestraat.

We keren om richting Markt en zien aan de linkerzijde (westkant):

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Rozemarijnstraat 31
Jan van Lieshoutstraat 36
J. M. Swinkels
café Bellevue
hoek Ten Hagestraat, het latere "Brabant"
Rozemarijnstraat 29
Jan van Lieshoutstraat 34
W. H. van Well
behanger
 
Rozemarijnstraat 27
Jan van Lieshoutstraat 32
J. M. Chr. Buskens
kleermaker
In 1922 de Wed. Buskens-Bijnen
Rozemarijnstraat 25
Jan van Lieshoutstraat 30
A. Dillen
agent ener levensverzekering
 
Rozemarijnstraat 23
Jan van Lieshoutstraat 28
G. Schrijvenaar
agent van politie
 
Rozemarijnstraat 21
Jan van Lieshoutstraat 26
Ha. Deenen
 
Tegenwoordig een van de oudste (1711) geveltjes in Eindhoven, bar The Little One
Rozemarijnstraat 19
Jan van Lieshoutstraat 24
P. Roos
vischhandel
 
Rozemarijnstraat 17
Jan van Lieshoutstraat 20
J. Borst
kanaalknecht
 
Rozemarijnstraat 15
Jan van Lieshoutstraat 18
Gez. Beliën
kruidenierswinkel
M. Th. Beliën, schrijfster, was een van de zusters
Rozemarijnstraat (ongenummerd)
Jan van Lieshoutstraat 16
J. B. Vosters
groothandel in klompen
 
Rozemarijnstraat 13
Jan van Lieshoutstraat 14
W. Bodar
rijwielhandel
Rijwielhandel "De Concurrent", opgericht in 1914. In 1920 verplaatst hij zijn zaak naar de Markt
Rozemarijnstraat 11
Jan van Lieshoutstraat 12
G. P. H. Vermeeren
bakker
Hier geboren in 1912 de bekende kunstschilder en schrijver Karel Vermeeren
Rozemarijnstraat 9
Jan van Lieshoutstraat 10
H. van de Moosdijk
sigarenwinkel
In 1919 vestigt zich hier kleermaker P. Kuijpers, komend van de Harmoniestraat in Woensel
Rozemarijnstraat 7
Jan van Lieshoutstraat 8
P. van Kessel
timmerman, meubelmaker
 
Rozemarijnstraat 5
Jan van Lieshoutstraat 6
B. Sengers
varkensslager
in 1922 werd het slager WJ Hezemans
Rozemarijnstraat 3
Jan van Lieshoutstraat 4
J. Klompenhouwers
kleermaker
In 1918 opent hier H. Klompenhouwers een kapperszaak, met fabricage van alle soorten haarwerk
Rozemarijnstraat 1
Jan van Lieshoutstraat 2
Wed. J. W. Hezemans-Wernaart
 
 


Tussen de Rozenmarijnstraat en de Korenstraat (de huidige Jan van Hooffstraat) liggen maar een paar panden:

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Markt 52
Markt 15
Wed. I. de Winter
sigarenhandel enz.
 
Markt 54
Ma. A. de Haan
 
 
Markt 56
Markt 16
Arn. C. A. van Rooij
kaas, boter en eierenhandel, comestibles
Arnoud was agent van de Noordbrabantsch Limburgse Botermijn, en adverteerde met melk voor suikerzieken en kindervoeding
Markt 58
Markt 17
August Meulemans
Hotel stad Rotterdam
In 1973 werd het huis "de Rotterdam" dat hier maar liefst 300 jaar had gestaan, altijd een horeca-functie, gesloopt.
August Meulemans (Lommel, 1862 - Eindhoven, 1936) was aanvankelijk paardenhandelaar. Via zijn vrouw had hij het oude hotel geërfd.


Korenstraat (Jan van Hooffstraat)


De Korenstraat is een kort verbindingsstraatje van de Markt met de Rechtestraat. De huisnummering van de Korenstraat sloot aan bij de nummering van de Markt.
Na 1920 kreeg het straatje de naam Jan van Hooffstraat.

Eindhoven Jan van Hooffstraat Korenstraat in 1916 vanaf de Markt gezien. De oude boom rechts uit 1648 zou in 1916 worden omgehakt.

Het pand met balkon uiterst links is het Hotel Stad Rotterdam aan de Markt. Het hoekhuis met de opmerkelijke toren in de vorm van een frustum (afgeknotte piramide) op de hoek is de ijzerhandel van de Gebr. Raijmakers (ingang Rechtestraat). Tussen Gebr. Raijmakers en Stad Rotterdam liggen de winkeltjes van Geerts en Van Grinsven aan de Korenstraat.

Op de hoek rechts de imposante winkel van H. van Kempen-van Lierde aan de Markt. Aan de rechterzijde in de Korenstraat zien we (tussen de etalages met zonnescherm in) de sigarenwinkel van Van den Broek. Het zonnescherm aan de hoek van de Korenstraat/ Rechtestraat hoort in 1916 ook bij de winkel "St. Joseph" van H. van Kempen-van Lierde, die ook op deze hoek een winkelpand had.adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Korenstraat 28a (58a?)
Jan van Hooffstraat 4 (?)
W. H. Derks
directeur Eindhovensche Bank
 
Korenstraat 60
Jan van Hooffstraat 1
E. Geerts
horlogerie
 
Korenstraat 62
Jan van Hooffstraat 3
F. C. A. van Grinsven
goudsmid
In 1922 de Wed. van Grinsven-van Oorschot, winkelierster (kousenhandel)
firma Wilh. Spoorenberg
garen en band
Korenstraat 21
Jan van Hooffstraat 2
Da. van den Broek

 
sigarenwinkel
Na overlijden van de zussen Door (1851-1925) en Jans (1853-1925) van den Broek (Jans kreeg in 1884 een aquarel van haar vriend Vincent van Gogh) werd de winkel voortgezet als "Het Stadhuis" door broer Jan van den Broek (1858-1936). Hij werd in Eindhoven onder de bijnaam Professor Snuif bekend.
F. H. J. van Dinther
boekhouder
H. J. Michielsen
assistent laborant


Het laatste stukje Markt is de westwand. Op de ene hoek ligt de imposante bazar van Van Kempen-Van Lierde, op de andere hoek het (in 1917) vrij nieuwe gebouw van de Amsterdamsche Bank (later Bondsspaarbank, nu KFC fastfood-kippen).

adres (1917)
adres (na 1920)
1917 adresboek
beroep
toelichting
Markt 19
 
H. van Kempen
Bazar "National", glas- en aardewerk
in 1926 was het adres Markt 25. Het mooie pand is omstreeks 1960-70 gesloopt en nu staat er een gedrocht van beton en grind met voordeur aan de Jan van Hooffstraat 8
Markt 17
 
A. Verhoeven
caféhouder
Pand is overgenomen voor de uitbreiding van de winkel van Van Kempen-van Lierde.
Markt 15
Markt 18
Frans van Hout
caféhouder
 
Markt 13
Markt 19
G. M. Verhoeven
bakker
 
Markt 11
Markt 20
Aa. Ja. Ca. Spoorenberg
winkeljuffrouw
 
Aa. Wils
caféhoudster
 
Markt 9
Markt 21
Th. M. Eliens
goudsmid
1921 bouw winkel en bovenwoning (J. Andriessen)
Markt 7
Markt 22
firma Wed. C. van der Somme
suikerwinkel
 
Markt 5
Markt 23

(nu geen ingang meer op de markt, maar de achterkant van winkel Rechtestraat 3-5
J. E. Marrée
electro-technisch bureau
Sanitaire artikelen, gas en waterleiding
Markt 3a
Markt 24

(nu is dit Marktstraat 1)
Bijkantoor Amsterdamsche Bank,
M. van den Broek
conciërge
Gebouwd in 1911 door architect J. Stuyt. Daarvoor stond hier het oudst bekende Eindhovense huis: De Swaen, al in 1500 vermeld. Heel lang was hierin de Stadswaag ondergebracht, maar dat gebouw werd in 1911 gesloopt.
Markt 3
Markt 25

(nu Marktstraat 3).
Een markant pand met mooi bewerkte gevel
firma de Gruijter
kruidenierswinkel
In 1909 gebouwd voor een filiaal van de grutter die "betere waar en 10% korting" gaf.
De Gruijter bleef hier tot 1970 zitten.
Markt 3
Markt 25
J. Braakhuis
winkelchef
 
Markt 1
Markt 26
Wed. J. van der Somme
 
 
Rechtestraat 2
Rechtestraat 1
F. E. J. van der Somme
ijzerwinkel, alle soorten timmer-, metsel- en smidsgereedschappen
Winkel op de hoek van de Markt en de Rechtestraat
Inhoud van deze site:

1 HOME
3 3. Langs de oude stadsgrachten
Vestdijk
Emmasingel
Keizersgracht
WalBij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen... contact: mail
(c)2009-2099 KvdH te E


.