Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099


Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[VIV]             Vivat, Amsterdam (1901)

Bedrijfsbiografie: zie uitgave VDP

 

De adreszijden van de Vivatkaarten 990 t/m 1026 (de mooiste) en het lettertype op de beeldzijde van de kaarten zijn identiek aan die van een serie kaarten van C. Cnobloch in Amsterdam, die zijn gedrukt bij Louis Koch in Halberstadt. Koch zal daarom ook de drukker zijn van de Eindhovense kaarten.

In het VDP-Bulletin (nr. 86) publiceerde H. Nieuwenhof het artikel 'Kaartenregistratie en Vivat'. Uit zijn verhaal blijkt dat de Eindhovense Vivatkaarten 2995 t/m 3057 zijn gedrukt of in elk geval zijn geleverd door Glückstad & Münden in Hamburg.

 

Serie VIV-1

A. dat 31 juli 1901

B. tot en met 1005 groen, daarna zwart-wit, soms ook ingekleurd, aangegeven met (kl)

C. vz lichtblauw, az zwart, maar 1024-1026 vz bruin en 3010 vz rood.

 

De kaarten zijn aan de linkerzijde van de vz genummerd. Op de adreszijde varieert het lettertype van het woord “Briefkaart” en “(Carte Postale)”, het komt in kapitalen of in kleine letter voor, de tekst aan de fotozijde kan soms in een schreefloze letter staan.

 

Serie VIV-1A: groen getinte kaarten (990-1005); (briefkaart) en (carte postale) in kapitalen

nr.

tekst

foto

opm.

990

Demerstraat

Volderstraat en Demer

991

Emmasingel

 

992

Willemstraat (achterste Gedeelte)

Tussen Wilhelminaplein en overweg (Vonderweg)

993

Willemstraat (Voorste Gedeelte)

 

994

Kleine Berg

 

995

Keizersgracht

 

996

Volderstraat

 

997

Rechtestraat

 

998

Hoendermarkt

De latere Marktstraat, met hondenkar

999

Vrijstraat

 

1000

Markt

 

1001

Nieuwstraat

 

1002

Stationsplein

 

1003

Dijk

De Vestdijk tussen Stationsplein en Nieuwstraat

1004

Kloosterdreef (achterste gedeelte)

Ten Hagestraat - Kanaalstraat bij kruising Vestdijk

1005

Paterskerk en Kanaalstraat

 

Serie VIV-1B: zwarte foto, bruine tekstletter (1024-1026), briefkaart en (carte postale) in kapitalen ; st. 1 aug. 1901

1024

Stratumseind

Van deze kaart zijn exemplaren bekend met een rode reclameopdruk van de koekfabrikant J. Lindeboom & Zn in Amsterdam. Ook is een versie bekend met afwijkende adreszijde, wat op een herdruk kan duiden

1025

Stratumseind en Stratums[e]dijk

Gedeelte tussen de Stadsgracht en Dommel

1026

Dommelstraat

 

Serie VIV-1C: zwarte foto (2995-44444) met diverse opmaak van teksttype: meestal licht blauwe tekstletter alleen 3010 met rode tekstletter, (Carte Postale) in kleine letters, briefkaart in kapitalen of soms in kleine letter en de tekst (niet de plaatsnaam) op de fotozijde soms in schreefloze letter. Vroegst st. 21 oktober 1901

2995

Gestel, Kerk

De oude St.-Lambertuskerk aan de Hoogstraat

2996

(kl)

Gestel, Dorpstraat

Hoogstraat bij de fabriek van Kerssemakers Rath & Co

2997

Gestel, Dorpstraat

Hoogstraat bij de oude Lambertuskerk, met hondenkar

2998

Gestel, Harmonie

Sociëteit aan de Hoogstraat

3010

Tramstraat

 

3011

Markt

 

3049

Smalle haven

 

 

3050

Willemsstraat

Bij de kruising Kleine Berg/ Emmasingel/ Keizersgracht, met hondenkar

3051

Kanaal

Niet het Kanaal maar de Dommel met de schoorstenen van Schellens-Marto

3052

Kanaalstraat

Bij de brug over de Dommel

3053

Stadhuis

Gezien vanuit de Jan van Hooffstraat

3054

Groote berg

 

3057

Haven

De kaart vermeldt als uitgeefster Wed. J.C. van Bree, maar we zullen 'm onder Vivat catalogiseren

4346

(kl)

Rozemarynstraat.

Jan van Lieshoutstraat

4347

Paradys

Paradislaan nabij de Dommel

4352

(kl)

Korenstraat en Stadhuis

Jan van Hooffstraat vanaf de Markt

4444

Groote Kerk van het Paradys gezien