Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099


Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[PPB]            P.E. van Piere-Bijsterveld, Eindhoven (1902-1913)

Petrus Egidius van Piere werd in 2 juli 1854 geboren als zoon van de boekhandelaar en drukker M.F. van Piere. In 1876 zou hij een eigen winkel hebben geopend.[1] In 1892 volgde een drukkerij, die een jaar later het blad de Peel- en Kempenbode overnam en voortzette. In of kort voor 1916 verkocht Van Piere zijn winkel aan H.P. Smaling, die het bedrijf ten slotte onder eigen naam voortzette.

 

Ofschoon het aannemelijk is, dat Van Piere al eerder prentbriefkaarten heeft verkocht, maakte hij er pas op 19 maart 1899 reclame voor in zijn krant. De advertentie betrof een verloting van briefkaarten met afbeeldingen van de koningin. Een jaar later vond opnieuw een dergelijke verloting plaats.[2] In 1901 adverteerde hij met fantasiekaarten en nieuwe kaarten van Eindhoven.[3] Mogelijk maakte hij toen reclame voor de prentbriefkaarten van de eerste serie hieronder, mogelijk ook van de tweede. In 1906 adverteerde hij opnieuw met nieuwe briefkaarten van Eindhoven, maar dat zullen kaarten zijn geweest die al in 1905 waren uitgegeven.[4] In 1908 volgde een advertentie voor briefkaarten met oude liederen en in 1909 een voor een kaart met het wapen van prinses Juliana.[5] Dat jaar adverteerde hij ook met acht kaarten in een serie over het Noord-Brabants dorpsleven. In 1912 volgde nog een advertentie voor kaarten van Eindhoven in een geheel nieuwe uitvoering.[6] Mogelijk waren dat kaarten van serie 9.

 

Serie PPB-1

A. st 8 juli 1902

B. zwart-wit

C. rood

 

De ongebruikelijke, wat primitief aandoende lay-out van de adreszijde en de vermoedelijk kleine oplage van deze en de volgende serie doen vermoeden dat de kaarten in eigen drukkerij zijn vervaardigd. Mogelijk zijn de mooie afbeeldingen aangeleverd door de lithografische drukkerij van Gestel & Zn. De fotograaf van de afbeeldingen is Tollens. Van beide kaarten is een originele afdruk van Tollens bekend.

 

nr.

tekst

foto

opm.

1

Rechtestraat

zie afbeelding hierboven;

foto als eerder gebruikt bij MFP-1-1

Vanaf de huizen wordt gevlagd. Dezelfde opname is ook gebruikt voor een prentbriefkaart die M.F. van Piere in de zomer van 1898 heeft uitgegeven (serie MFP-1). Vermoedelijk is de foto gemaakt tijdens de feestelijkheden voor het koor Philodia in juni 1898. Toen immers stond in de krant een oproep om te vlaggen.

2

Paterskerk

foto als serie MFP-2-4186

De opname werd al eerder gebruikt voor een kaart die in 1900 werd uitgegeven door M.F. van Piere

 

In 1903 verschijnt een serie in soortgelijke opmaak, maar met een zwarte tekstletter i.p.v. rood, zie serie PPB-4.

 

Serie PPB-2

A. st oktober 1902

B. zwart-wit-mat

C. zwart

 

Gezien de lay-out zijn de series 2, 3, 5 en 6 - met en zonder nummer - van dezelfde drukker (Emrik & Binger in Haarlem?).

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Dinsdagsche Markt (15 juli 1902)

 

2

Geldropscheweg Stratum

zie afbeelding hierboven

 

3

Keizersgracht

 

4

[Stratum]

Stratumsedijk

5

[Stratum]

Tussen de Elzentlaan en Vondellaaan

 

Serie PPB-3

A. st 30 december 1902

B. sepia, halfmat papier

C. vz sepia, az zwart

 

Zelfde opmaak als serie 2, nu de foto en tekst in sepia.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Nieuwstraat

Vanaf Stationsplein

2

Stationsplein

Met twee paard-met-wagens

3

Stratumseind

zie afbeelding hierboven

De opname is ook gebruikt in 1904 door Mehner & Maas in Leipzig (zie hoofdstuk MML)

4

Vrijstraat

Vanaf de Keizersgracht, links een horlogiemaker

5

Willemstraat

Vanaf kruising Emmasingel

 

Serie PPB-4

A. st 25 april 1903

B. zwart-wit

C. zwart

 

Afgezien van de kleur van de tekst op de beeldzijde is deze serie identiek aan de lay-out van serie 1.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Rechtestraat

De opname is identiek aan een kopie van een Tollensfoto die in het bezit is van het Regionaal Historisch Centrum

2

Rozemarijnstraat

zie afbeelding hierboven

De opname is ook gebruikt door M.A. Frank (serie MAF-1)

 

Serie PPB-5

A. st 5 september 1903

B. grijsblauw-wit, mat

C. zwart

 

De kaarten zijn genummerd tussen de 5318 en 5339. Vergelijkbare kaarten zijn uitgegeven door M.F. van Piere (zie serie MFP-6A en MFP-6B) met nummers tussen 5322 en 5335.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

5318

Kloosterdreef

 

5321

Rechterstraat

Vanaf trappen stadhuis, richting kerk , in zuiderlijke richting

5328

Korenstraat

Vanaf trappen stadhuis , richting Jan van Hooffstraat

5332

[Stratum]

zie afbeelding hierboven

Brugeind richting Stratum

5334

Rechtestraat

Vanaf trappen stadhuis, richting Demer , in noordelijke richting

5339

Dommelstraat

 

 

Serie PPB-6

A. st 9 november 1903

B. kleur

C. rood

 

Zelfde opmaak als serie 2-3, 5, nu gekleurde kaarten. Genummerd 5320-5340. Deze nummering sluit aan in de hierboven genoemde series PPB-5 en MFP-6A en 6B.

 

nr.

tekst

foto

opm.

5320

Tramstraat

 

5325

Markt

zie afbeelding hierboven

De opname is ongeveer tegelijk gemaakt met die van de nog te behandelen Van Bree nr. 5324

5340

Kloosterdreef

Ten Hagestraat

x

Molenwater

Ongenummerd; de opname is later ook gebruikt in de geel-groene Tulpreeks van Rieter (serie HWK-3)

 

Serie PPB-7

A. st 23 december 1903

B. sepia

C. vz goud, az zwart

 

Op de voorzijde genummerd, vermoedelijk door drukker S. Bakker in Koog-Zaandijk.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

7592

Rechtestraat

Met links de tramrails

7593

Markt

De opname is ook gebruikt voor een gekleurd plaatje (nr. 302) dat kon worden ingevoegd in het derde Honing's Maizena-album van N.V. Fabriek de Bijenkorf v/h M.K. Honig in Koog-Zaandijk. De albumplaatjes werden gratis verstrekt bij pakjes pudding e.d. Zie VDP-Bulletin nr 86

7594

Haven

Linksvoor twee karren op de kade; de opname is identiek aan scheurkalenderblad S. Bakker in Koog-Zaandijk uit 1906 (zie VDP-Bulletin nr. 80)

7595

Kloosterdreef

zie afbeelding hierboven

Ook van deze opname is een kalenderblad van Bakker bekend, maar het kalenderjaar daarvan is nog onbekend

7596

Stratums Eind

 

De nummers 7597-7599 en 7650 zijn uitgegeven door M.F. van Piere, serie MFP-8

 

Serie PPB-8

A. st 11 oktober 1905

B. groen/ oranje overlopend, mat of halfmat papier

C. bruin

 

Op de voorzijde genummerd. Op de adreszijde (meestal) fabrieksmerk Tulp. De nummering is van De Tulp, de naam waaronder J. Nuss na zijn verhuizing naar Haarlem zijn bedrijf voortzette. Nummer 14822 is nog niet bekend.

Naast de matte uitvoering met tulplogo is er ook een halfmatte druk bekend zonder tulp.

 

 

*

tekst

foto

opm.

14818

 

Stationsplein.

zie afbeelding hierboven

 

14819

 

Willemstraat.

 

14820

x

Paterskerk.

 

14821

 

Dommelstraat

 

14823

 

Willemstraat.

 

14824

 

Kleine Berg.

 

14825

 

Keizersgracht.

 

14826

 

Langen Dijk.

 

14827

x

Rechtestraat.

 

14828

 

Markt.

 

                   * x = ook bekend fotozijde halfmat papier, zonder tuplogo op de adreszijde, tint minder oranje

 

Serie PPB-9

A. st 11 maart 1911

B. lelijke kleuren (lichtblauw, oranjerood-bruin kleurenpalet)

C. vz wit, az zwart

Door de stevige inkleuring verdwijnen veel details van de oorspronkelijke foto en lijken het soms meer schilderingen dan foto's.

Op adreszijde is het wapen van Amsterdam afgedrukt, kenmerk van de N.V. Wilfried Deyhles Lichtdruk- en Grafische Kunstinrichting in Amsterdam. Deze kaarten werden echter niet in Amsterdam gedrukt, maar in Duitsland bij Deyhle & Wagner, of mogelijk Willfried Deyhle. Op de adreszijde is ook de firmanaam van P.E. van Piere-Bijsterveld afgedrukt en een dubbel nummer.

De eerste 24 kaarten hebben het laatste nummer uit een 7100-reeks en vanaf daar uit een 7300-reeks. Het nummer van de laatste kaart behoort tot een 4100-reeks. De kaarten zijn afgedrukt op verschillende kleuren papier. Omdat van sommige kaarten van de 7100-reeks beide uitvoeringen bekend zijn, lijkt het aannemelijk dat wij met herdrukken te maken hebben. De nummers 440/1107 en 440/7323, 440/7327 en 440/7328 zijn nog onbekend.

 

nr.

tekst

foto

opm.

440/7101 E

Rechtestraat

 

 

440/7102 E

St.Catharinastraat

 

 

440/7103 E

Korenstraat met Stadhuis

 

Jan van Hooffstraat vanaf de Markt

440/7104 E

Electrische Gloeilampenfabriek (Emma-Singel)

 

 

440/7105 E

Kloosterdreef

 

Ten Hagestraat, vanaf de Smalle Haven richting Paterskerk

440/7106 E

Langendijk

 

Vanaf de Raiffeisenstraat richting zuid

440/7108 E

Stratum

 

Stratumsedijk, bij het Brugeind richting noord

440/7109 E

R.K. Volksbond

 

 

440/7110 E

Stratumseind

 

Vanaf deOude Stadsgracht richting noord

440/7111 E

Villa Park (Huize 'Elsheim')

 

 

440/7112 E

Villa Park (Huize "de Laak"')

 

 

440/7113 E

Kanaalstraat

 

Bij de brug over de Dommel, richting Paterskerk

440/7114 E

Vrijstraat

 

Vanaf Keizersgracht

440/7115 E

Markt

 

Richting noord-west, lindenbomen zonder blad

440/7116 E

Stationsplein

 

 

440/7117 E

Keizersgracht

 

Vanaf kruising met Kerkstraat/ Grote Berg

440/7118 E

Demer

 

 

440/7119 E

Tramstraat

 

Vanaf de Dommelstraat richting Paterskerk

440/7120 E

Nieuwstraat

 

Vanaf de Keizersgracht, richting Markt

440/7121 E

Paterskerk

 

 

440/7122 E

Haven

 

 

440/7123 E

Wilhelminaplein

 

 

440/7124 E

Begijnenstraat

 

Het stuk Stratumseind tussen Kerkstraat en Begijnenhof

440/7322 E

Parochiekerk. (H.Catharina te Eindhoven)

 

Een maquette

440/7324 E

Villa Park

 

Nachtegaallaan

440/7325 E

Stratum (Dijk)

 

Stratumsedijk, voorbij de Geldropseweg richting zuid

440/7326 E

Interieur R.K. kerk

 

Interieur Catharinakerk

440/7329 E

Interieur Paterskerk

 

 

440/7330 E

Dommelstraat

zie afb. boven

 

440/4174 E

Postkantoor

 

Keizersgracht

 

Serie PPB-10

A. uitg 1913

B. zwart-wit

C. zwart

 

Op adreszijde firmanaam plus het jaartal 1913 en nummer met vet kopnummer. Druk van Dr.Trenkler in Leipzig. De nummers 12237 en 12238 zijn nog onbekend, maar kunnen ook kaarten van buiten Eindhoven zijn.

 

nr.

tekst

foto

opm.

12236

Gasfabriek Eindhoven (Ingang)

zie afbeelding hierboven

Nachtegaallaan

12239

Gasfabriek Eindhoven (Villapark)

Nachtegaallaan

12240

Gasfabriek Eindhoven (Dommelzijde)

Nachtegaallaan

 

(rest)serie PPB-11

A. 1904 en 1911/12

B. divers

C. divers

 

nr.

tekst

foto

opm.

1

Parochiekerk te Eindhoven

Zwart-wit, vz tekst rood en adreszijde tekst zwart, stempel 10 oktober 1904

N.B. Er is een kaart bekend met afwijkende adreszijde, wat op een herdruk wijst

2

Electrische Gloeilampenfabriek Philips & Co. (Spoorzijde)

 

Fabriek in aanbouw, lelijke kleur zoals serie PPB-9, tekst zwart. Op adreszijde firmanaam plus nummer No. 49/A en Brinio. Opname 1911/1912

 [1]     Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Arch Kamer van koophandel, Handelsregister doss nr. 1446

[2]    Peel- en Kempenbode, 20 januari 1900.

[3]     Peel- en Kempenbode, 29 september 1901

[4]     Peel- en Kempenbode, 4 augustus 1906

[5]        Peel- en Kempenbode, 30 januari 1908 en 30 oktober 1909

[6]     Peel- en Kempenbode, 11 maart 1912