Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099


Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[MFP]           M.F. van Piere (1898-1992)

Boekhandel M.F. van Piere dateert van 1848. Voor de geschiedenis verwijzen wij naar de bestaande literatuur.[1] In 1992 verhuisde de boekwinkel van de Rechtestraat naar het winkelcentrum de Heuvel Galerie. Het oude onderneming is dan geen familiebedrijf meer. Het maakt onder de naam Van Piere deel uit van Boekhandelsgroep Nederland. In 2010 verlaat boekhandel Selexyz Van Piere de Heuvel Galerie en opent een nieuwe winkel aan de Nieuwe Emmasingel. In 2014 maakt wat dan inmiddels Polare Eindhoven heet een doorstart onder de oude naam Van Piere.

 

De eerste prentbriefkaart waarop de handelsnaam is afgedrukt dateert van de zomer van 1898, maar hoogst waarschijnlijk heeft het bedrijf al eerder topografische kaarten van J. Brü­ning en ook fantasiekaarten verkocht. In 1900 adverteerde het met nieuwe prentbriefkaarten, waaronder ook de nieuwe van Eindhoven.[2] Acht jaar later maakte het ook reclame voor wapenkaarten, waarvan er elke week vier verschenen.[3] De laatste serie prentbriefkaarten met firmanaamopdruk verscheen in 1967. Daarna verscheen in 1992 nog één enkele kleurenkaart van de toen nieuwe Heuvel Galerie. Deze kaart werd door de uitgever zonder firmanaamopdruk ook bij andere winkeliers in omloop gebracht. Vandaag verkoopt Van Piere nog steeds topografische en andere prentbriefkaarten, maar steeds zonder firmanaamopdruk.

 

Behalve onderstaande kaarten werd in of kort voor 1908 nog een serie kaarten uitgegeven voor Pensionaat Eikenburg in Stratum. Die serie zal later onder Eikenburg worden geïnventariseerd.

 

Serie MFP-1

A. st 16 juli 1898

B. blauwgroen-wit

C. zwart

 

De Eindhovense foto's zijn gemaakt door H.J. Tollens. Van beide foto's is een originele Tollensafdruk bekend.

De kaart werd uitgegeven in verband met de kroning van Wilhelmina op 6 september 1898.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

[Combinatiekaartkaart met afbeelding Prinses Wilhelmina en afbeeldingen van de Rechte­straat en Stationsplein]

zie afbeelding boven

De foto van de Rechtestraat werd later ook gebruikt in P.E. van Piere Bijsterveld, van 1902 (serie PPB-1) en de foto van het Stationsplein was voor het eerst gebruikt door J. Brüning & Zn. in 1897 (serie BRU-1)

 

Serie MFP-2

A. st 26 februari 1900

B. bruin

C. vz rood, az zwart

 

Voorzijde (aan de linker rand in rood) firmanaam plus nummer en het fabrieksmerk van M. Glückstadt & Münden, Hamburg. Foto in verschillende sierkaders.

Van alle foto's is een Tollensafdruk bekend.

 


 


nr.

tekst

foto

opm.

4186

Paterskerk

De opname werd in 1902 ook gebruikt door P.E. van Piere-Bijsterveld, (serie PPB-1)

4187

Groote Markt

foto als BRU-2-2

Foto als ook in 1900 gebruikt door J. Brüning & Zn.

4188

Molenwater

foto als BRU-1-4

Foto als in 1897 gebruikt door J. Brüning & Zn.

 

Serie MFP-3

A. st 27 september 1900

B. zwart-wit

C. vz zwart, az paars

 

Voorzijde handelsmerk van uitgever N.J. Boon, Amsterdam. Blijkens de lay-out van de adreszijde is de serie gedrukt door Emrik & Binger in Haarlem.

N.J. Boon heeft tegelijk onder eigen naam een gelijk uitgevoerde serie uitgebracht (serie NJB-2) met andere afbeeldingen.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Kerkstraat

 

2

Kloosterdreef

Ten Hagestraat, met rechts het Groen Koffijhuis

3

Markt

In noordelijke richting

4

Rechtestraat

Met op voorgrond twee zoontjes van strohulzenfabrikant Caron

5

Stadhuis

 

6*

Stationsplein

Met paardentram

7*

Stratumseind

zie afbeelding hierboven

 

     *    Afbeelding is met iets andere uitsnede ook bekend als prentbriefkaart zonder de naam van een winkelier of uitgever, maar met de reclameopdruk 'Cacao & Chocolaad A. Driessen'; op deze kaart is de lay-out van de beeldzijde afwijkend, de kaart zal direct door uitgever N.J.Boon geleverd zijn

 

Serie MFP-4

A. dat 31 december 1901

B. zwart-wit, vaak ook ingekleurd (bleke kleuren)

C. zwart, Eindhoven vet gedrukt, straatnaam normaal

 

Blijkens de opmaak is de serie gedrukt door Knackstedt & Näther in Hamburg. Blijkens het opschrift op twee originele foto's, die in bezit zijn van drs. Jean Coenen, werden de kaarten geleverd door N.J. Boon in Amsterdam en bedroeg de oplage 1000 stuks. Er is nog een negende kaart bekend met een afbeelding van het Stratumseind. Die werd door N.J. Boon onder eigen naam uitgegeven. Zie aldaar serie NJB-4.

 

Links de kaart die van Piere in 1901 verzond om Z.N. (zalig nieuwjaar) te wensen met links zijn eigen winkel.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Hoendermarkt

Vanuit Nieuwstraat richting Marktstraat, tijdens marktdag

2

Markt

Tijdens marktdag in noordelijke richting

3

Markt

Tijdens marktdag richting kerk

4

Nieuwstraat

 

5

Rechtestraat

In noordelijke richting

6

Rechtestraat

zie afbeelding hierboven

Kruispunt bij Kerkstraat.

 

7

Stationsplein

 

8

Tramstraat

De foto is gekleurd verschenen in serie MFP-8

 

Serie MFP-5

A. st 8 januari 1903

B. zwart-wit

C. zwart

De kaarten zijn op de voorzijde genummerd. Zij vormen één reeks met de kaarten van N.J. Boon in Amsterdam. De nummers lopen van 23 tot 69, voor ontbrekende tussenliggende nummers zie serie NJB-3.

De kaarten zijn uitgevoerd als lichtdruk en zijn - onder meer blijkens de lay-out van de adreszijde - afkomstig uit de drukkerij van A. Senefelder in Amsterdam. Een deel van de opnamen is ook gebruikt voor kalenderbladen van Nauta in Velsen. Er zijn –anders dan bij de Boon-kaarten– geen ingekleurde kaarten bekend.

 

nr.

*

tekst

foto

opm.

23

K

Stratumseind

Tussen de Molenstraat (linksvoor) en de Oude Stadsgracht

24

 

Stratumseind

Vanaf Begijnenhof richting Stratum

26

 

Haven

 

27

K

[Stratum] Dijk

Brugeind, tussen Dommel en Geldropseweg

32

 

[Stratum]

Aalsterweg, Villa van den Dungen

43

 

Rechtestraat

zie afbeelding hierboven

 

46

 

Tramstraat

Links de zeepfabriek, richting Paterskerk

48

 

Stratumseind

Tussen Oude Stadsgracht en Begijnenhof, richtin Catharinakerk

50

K

[Stratum] Liefde Gesticht

Gasthuisstraat

51

 

[Stratum] Dijk

Tussen Hertogstraat en Geldropseweg

63

 

Markt

Marktstraat

67

K

Korenstraat

Jan van Hooffstraat

69

 

[Stratum] Dijk

Nabij de kruising Geldropseweg.

Het nummer 69 is onduidelijk gedrukt en daardoor twijfelachtig.

             *     K = ook gebruikt voor kalenderbladen van Nauta

 

Serie MFP-6A

A. st 11 augustus 1903

B. grijsblauw-wit, mat

C. zwart

 

Afgaande op de opmaak is het waarschijnlijk, dat de kaarten zijn geleverd door uitgever Jos. Nuss in Amsterdam en gedrukt bij Emrik & Binger in Haarlem.

De nummering is een volgnummer van de uitgever. Voor (ongeveer) aansluitende nummers in een andere uitvoering, zie hieronder serie MFP-6B en een serie van P.E. van Piere Bijsterveld (serie PPB-5).

 

nr.

tekst

foto

opm.

5322

Nieuwestraat

 

 

5330

Nieuwstraat

zie afbeelding hierboven

 

 

Serie MFP-6B

A. uitgave ca. 1903 (st 1 februari 1904)

B. sepia-wit

C. vz sepia, achterzijde zwart

 

Kaarten als serie MFP-6A, maar nu in sepia tint in plaats blauw-grijs. Uitgever J. Nuss in Amsterdam en gedrukt bij Emrik & Binger in Haarlem. Voor (ongeveer) aansluitende nummers in een andere uitvoering, zie hierboven serie MFP-6A en P.E. van Piere Bijsterveld, serie PPB-5.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

5326

Station

zie afbeelding hierboven

De opname is later ook gebruikt door Rieter (serie HWK-3)

5335

Kloosterdreef

ten Hagestraat

 

Serie MFP-7

A. st 1903

B. kleur

C. zwart

 

Gekleurde kaarten.

Blijkens opmaak is de serie gedrukt bij Knackstedt & Näther in Hamburg.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

1

Kanaalstraat

Opmaak iets afwijkend van de andere twee: Eindhoven niet in kapitalen en rechts een strak wit vlak (anders overlopend in de foto)

2

Stratumseind

zie afbeelding hierboven

 

3

Tramstraat

foto als MFP-4-8

 

 

Serie MFP-8

A. dat augustus 1904

B. sepia-wit

C. vz goud, az zwart

De kaarten zijn op de voorzijde genummerd. Zij vormen één reeks met kaarten van Van Piere-Bijsterveld (serie PPB-7). De kaarten zijn uitgevoerd als glansfoto en zijn afkomstig uit de drukkerij van S. Bakker in Koog-Zaandijk. Enkele opnamen zijn ook gebruikt voor kalenderbladen van S. Bakker. Zeven originele foto's zijn ontdekt, te weten van kaartnummers 7592, 7594 en 7596 (serie PPB-7) en 7598, 7599 en 7650 van MFP-8. De zevende foto uit de reeks is alleen bekend van de scheurkalender en toont een paardentramwagen op het Stationsplein. De fotograaf is onbekend.

 

nr.

*

tekst

foto

opm.

7597

K

Vrijstraat

 

7598

 

Nieuwstraat

 

7599

 

Volderstraat

 

7650

K

Rozemarijnstraat

zie afbeelding hierboven

Jan van Lieshoutstraat

Het nummer is wellicht een drukfout voor 7600

             *     K = ook gebruikt voor kalenderbladen van Bakker

 

Serie MFP-9

A. st 28 december 1904

B. sepia-wit

C. vz sepia, az zwart

 

Op voorzijde staan tekst en nummer in een witkadertje. Voor (ongeveer) aansluitende nummers in een andere uitvoering, zie J.C. van Bree nrs. 10264, 10270, 10271, 10529, 12931. Afgaande op de gebruikte lettertypen lijkt het waarschijnlijk dat de kaarten zijn geleverd door Jos Nuss & Co. en gedrukt bij Emrik & Binger, beide in Haarlem.

 

nr.

tekst

foto

opm.

10257

Volderstraat

zie afbeelding hierboven

 

10261

Kloosterdreef

 

10262

Tramstraat

 

10267

Kerkstraat

 

10273

Dijk

Op de Vestdijk, voor villa Passtoors, worden bomen en struiken gesnoeid. De opname is later ook gebruikt door Schaefer

10278

Vrijstraat

 

 

Serie MFP-10

A. st 19 november 1914

B. zwart-wit

C. vz zwart, az groen

 

Op de voorzijde rechtsonder het logo TC van Tuck's kaarten. Op adreszijde: Raphael Tuck & Sons Spezialanfertigung Bromsilber-Imitation Hoflieferanten S. Maj. des Könings und Ihrer Maj. der Köningin von England. Aan de onderrand M.F. van Piere, Boekhandel, Eindhoven

 

nr.

tekst

foto

opm.

1

Postkantoor

zie afbeelding hierboven

 

2

Hoogere Burgerschool 5 J.c.

Julianastraat

 

Serie MFP-11A

A. uitg 1917

B. zwart-wit

C. zwart

 

Op adreszijde genummerd met een vet jaarnummer 17, het kenmerk van drukker Dr. Trenk­ler & Co in Leipzig, gevolgd door een 5-cijferig nummer

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

15056

Rechtestraat met stadhuis

 

15068

Haven

zie afbeelding hierboven

 

15077

Villapark

Nachtegaallaan

15081

Villapark

Parklaan

 

Serie MFP-11B

A. uitg 1917

B. bruin-wit

C. zwart

 

Op adreszijde genummerd met een vet jaarnummer 17, vervolg van voorgaande serie, maar nu foto in bruine tint.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

15302

St. Catharinakerk

Zie ook serie Varia-3 met Van Pieres andere uitgaves van deze foto

15316

Villa Elsheim Villapark

 

15320

Villa 'De Laak' Villapark

zie afbeelding hierboven

 

15324

De Burgh

 

 

Serie MFP-12

A. st 22 augustus 1922

B. bruin-wit

C. bruin

 

Op de adreszijde een nummer (lopend van 1720/1 tot en met 1720/4) plus de naam van uitgever Brinio in Rotterdam.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

1

"De Burgh" Stratum

 

2

Huize "de Gooren"

Parklaan

3

Aalsterweg

zie afbeelding boven

Villa Van den Dungen

4

Markt

 

 

Serie MFP-13

A. st 1926

B. zwart-wit, zonder rand

C. zwart

 

In plaats van middenbalk: (nummer) Uitgave M.F. van Piere, Eindhoven.

Voor middenbalktekst 72H (wijst op drukkerij Van Hemert), rechtsonder code 432.

 

 

tekst

foto

opm.

1

'De Burgh'

foto als serie 11B-15324

 

 

Serie MFP-14

A. uitg vermoedelijk van kort na de opening van de nieuwe winkel op 11 oktober 1930.

B. zwart-wit

C. vz wit, az zwart

 

Halfmat, broomzilverimitatie, i.p.v. middenbalk: Uitgave M.F. van Piere N.V. Nadruk verboden.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Rechtestraat

zie afbeelding hierboven

straathoek met eigen winkel; de imposante nieuwe gevel is in 1944 bij bombardement verwoest

 

Serie MFP-15A

A.st 29 juni 1937

B. zwart-wit

C. vz wit, az zwart

 

In de middenbalk ––– M. F. van Piere - Boekhandel - Eindhoven –––.

Mat fotopapier.

 

tekst

foto

opm.

1

Emmasingel

zie afbeelding hierboven

 

 

 

Serie MFP-15

A. st 17 augustus 1937

B. zwart-wit

C. zwart

 

Glansfoto.

In plaats van de middenbalk staat: Uitgave Fa. M.P. [niet M.F!] van Piere N.V, Eindhoven

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Gemeentehuis

Stratumsedijk, foto ook bekend in uitgave van de Twee Jonkers

2

Stratumseind

Rechts Phoenix en verderop bord etax

3

Haven

 

4

Elzentpark

als afbeelding hierboven

Elzentbrug. Eenzelfde ansicht is ook uitgegeven door de Twee Jonkers, Tilburg

 

Serie MFP-16

A. st 31 januari 1941

B. zwart-wit

C. zwart

 

Glansfoto; in middenbalk: ––– M.F. van Piere - Boekhandel - Eindhoven –––.

N.B. Is deze serie wellicht een herdruk van de vorige.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Groote Berg en Kerkstraat

 

2

Huize 'De Burgh'

 

 

Serie MFP-17

A. uitg september 1966

B. zwart-wit

C. zwart

 

Op adreszijde staat het fabrieksmerk van Jospe afgedrukt. De kaarten zijn onder het zegel genummerd met het ordernummer 22442 en aan de onderzijde met het datumnummer 966. De randen zijn recht afgesneden.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Station

 

2

Hotel Cocagne

foto als serie SPA-15-6

Met een Eendje voor het stoplicht, foto in 1962 al door Spanjersberg gebruikt, zie ook serie 8A

3

Philips gebouwen Boschdijk

foto als serie NVH-6D-3

Met op de voorgrond de parkeerplaats bij Philips Vredeoord, zoals in juli 1966 door Voorhoeve gebruikt

4

Rechtestraat

 

5

Stationsplein

Links Grand Bazar, rechts Ritmeester Sigaren

 

Serie MFP-18

A. uitg augustus/ september 1967

B. zwart-wit

C. zwart

 

Op adreszijde staat het fabrieksmerk van Jospe afgedrukt. De kaarten zijn onder het zegel genummerd met het ordernummer 29136 en aan de onderzijde nog met het maandjaarcode 867 of 967. De randen zijn gekarteld afgesneden.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Marktstraat met Vrijstraat

mjc 867

2

Markt

mjc 967

 

Serie MFP-19

A. 1992?

B. kleur

C. az zwart

 

In plaats van middenbalk: Uitgave: Van Piere Boeken Heuvelgalerie 190-121, 5611 DK Eindhoven. Onder middenbalk handelsmerk Van der Meulen Sneek. Enkele opname. opname identiek met Van der Meulen, mo 76cn, ro 13.869 A.V.

 

 

tekst

foto

opm.

1

[Luchtopname Flying Camera Eindhoven Airport, Zicht op Heuvel Galerie]

 

Dezelfde kaart is ook zonder winkeliersnaam uitgegeven onder Van der Meulen, Sneek; middenonder 76cn, rechtsonder 13.869 A.V.

 

Serie MFP-Varia

 

1. Vlaggenmast-kaart

A. dat 16 augustus 1902

B. zwart-wit in gekleurd kader

C. vz zwart en blauw, az groen

 

Achter de foto een vlaggenmast met de Nederlandse vlag. Links een fabriekmerk met K 517 van Knackstedt & Näther 517. De kaarten zijn landelijk uitgebracht in vier kleuren.[4] Beide afbeeldingen kunnen in elk van de kleuren zijn geleverd. Bekend zijn:

 

.

*

tekst

foto

opm.

1A

bg

gg

bo

r

Rechtestraat

 

Nederlandse vlag en foto serie MFP-4-6

1B

gg

bo

[Stationsplein]

Nederlandse vlag en foto serie MFP-4-7

             *     kleur kader: bg = blauw-grijs, gg = geelgroen, r = rood, bo = bruin-oranje

 

2. Groeten-met-microfoto's

'Groeten'-kaarten, uitgevoerd als microkaarten in foto-uitvoering.

A. st resp. 6 september 1905 (2A) en 25 november 1914 (2B)

B. zwart-wit

C. vz zwart, az rood

 

 

tekst

foto

opm.

2A

Groeten uit Eindhoven

De gebruikte afbeeldingen zijn (per letter):

E: litho St.-Catharinakerk, MFP-8-2, MFP-8-3

I:    MFP-4-1 en MFP-4-8

N: MFP-5-43 en MFP-9-1

D: MFP-4-1 en MFP-4-6

H: MFP-5-67 en MFP-7-2

O: PPB-11-1 en MFP-5-23

V:   MFP-9-5 en MFP-6-1

E:   MFP-3-5 en NJB-3-42

N: NJB-3-29 en MFP-4- 7

2B

Vele groeten uit Eindhoven

afbeelding als WBM-Varia-2

Identiek aan editie van Van Bree van 6 september 1905. De gebruikte foto’s zijn deels identiek aan die hierboven, maar ook werden gebruikt Schippers WSP-2-1 en WSP-2-2

 

3. Catharinakerk

Kaart Catharinakerk, afbeelding bewerkt van foto gebruikt in serie 11B; bekend met een stempel 1933, maar de serie is wellicht ouder

 

 

tekst

foto

opm.

3A

St. Catharinakerk

foto als serie 11B-15302

zwart-wit, tekst zwart , onder zegel 10509 en O 3221

3B

St. Catharinakerk

bruin-wit, met blauw ingekleurde lucht, onder zegel 10509 en O 3222

3C

St. Catharinakerk

bruin-wit, niet ingekleurd, onder zegel 10509 en O 3223

 

4. Reclamekaart

A. st 1915?

B. zwart-wit

C. zwart

 

 

tekst

foto

opm.

4

Afdeeling Kunstdrukkerij van M.F. van Piere & Co, Eindhoven

Foto met reclametekst

De kaart is mij alleen bekend door de illustratie in Han Ruyters & Arnoud Voet, De Nederlandse Prentbriefkaart (1996), afbeelding nr. 125.

 [1]     De geschiedenis wordt het meest uitgebreid en verantwoord behandeld in: F.J.M. van Puijenboek, 125 jaar Van Pierementen om de cultuur en om de krenten (Eindhoven, 1973)

[2]     Meierijsche Courant, 26 juli 1900

[3]     Idem, 21 juli 1908

[4]     F.J.M. Bokelmann, De Randversieringen van Knackstedt & Näther (uitgave VDP, 1998)