Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099

Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus

Update: september 2016


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[KBV]             Kunsthandel Berkers Verbunt Asten (1906)

Janus Berkers werd geboren in 1874 in Asten als zoon van Peter Antonie Berkers en Maria Elisabeth Lammers. Hij trouwde in 1898 met Anna Kuijpers uit Deurne. Janus Berkers exploiteerde op De Markt in Asten een boekhandel en in de Burgemeester Frenckenstraat een handelsdrukkerij. In eerste instantie werd deze drukkerij gedreven onder de naam Berkers-Kuijpers.

De eerste partner van Berkers was Joseph Brueren, kassier bij de Boerenleenbank in Baarlo. Berkers en Brueren participeerden beiden voor een bedrag van 7000 gulden in de onderneming. Vanuit Asten werden onder andere ‘Het Nieuwsblad voor Peelland en Meijerij’, ‘Het Kempenland’ en ‘De Veghel­sche Courant’ uitgegeven.

Waarom de relatie met Brueren verbroken werd is niet bekend. Feit is dat Berkers midden 1905 een samenwerking aangaat met Aloysius Theodorus Marie Verbunt, geboren in 1876 te Ravenstein en dan notarisklerk in Asten. De persen werden inmiddels op stoomkracht gedreven. Op het briefpapier van destijds wordt trots melding gemaakt van het feit dat men ‘gespecialiseerd is in het vervaardigen van geplakte winkelzakken’.

 

In 1906 werd door Berkers en Verbunt het Noord-Brabantsch-Limburgs Kaartenmagazijn opgericht. Tussen 1906 en 1909 produceerde Berkers Verbunt onder andere de serie ansichtkaarten getiteld het ‘Noord-Brabantsch Volksleven, waarop diverse Astenaren figureerden, maar ook een serie van 675 kaarten die alle betrekking hadden op stads- en dorpsgezichten uit Oost-Brabant en Oost- en Midden Limburg. Het zijn vooral deze ansichtkaarten waarmee Berkers postuum beroemd werd. Volgens een advertentie zouden er één miljoen geproduceerd zijn.

De drukkerij en boekhandel brachten Berkers geen rijkdom. Het leven was niet altijd even gemakkelijk. Er werd regelmatig verhuisd. Berkers bekleedde diverse ambachten en was, zoals heel veel van zijn plaatsgenoten, zwaar afhankelijk van de orders van de firma Bluijssen uit Asten. De firma Bluijssen hield zich bezig met de handel in boter en kruidenierswaren. De distributie werd verzorgd middels meer dan 140 eigen winkels in Nederland, België en Engeland. Toen Bluijssen in 1907 failliet ging dreigden veel ondernemers in de regio in het faillissement te worden meegesleurd. Zo ook de drukkerij van Berkers-Verbunt. De handelsdrukkerij werd publiekelijk verkocht en ging over in handen van Meesterknecht Peer Jan Schriks. Die zette de drukkerij en de boekhandel in afgeslankte vorm voort. En daarmee kwam ook een einde aan de productie van de ansichtkaarten van Berkers Verbunt.

 

Aloysius Verbunt, ongehuwd, vinden we eind dertiger jaren in het St. Bartholomeusgesticht. In 1942 is hij op 65-jarige leeftijd te Asten overleden.

Berkers was berooid en ontgoocheld naar Amerika vertrokken. Op 9 november 1909 kwam hij aan met de boot op Ellis Island in New York. Van daaruit reisde hij door naar Norway, een klein plaatsje in Michigan waar bekenden woonden. Anna, zijn echtgenote volgde een half jaar later met hun zes kinderen en een startkapitaal van 45 dollar.

In Amerika liet Berkers de drukkerij- en boeksector voor wat het is en ging de bloemen in. De ‘Kaukuna Company Florists and Landscape Gardeners’ werd opgericht. Het bedrijf floreerde. In de veertiger jaren ging Berkers het rustiger aan doen. Zijn zoons namen het bedrijf geleidelijk over. Berkers overleed in 1950 op 71-jarige leeftijd in Kaukauna.[1]

 

De ansichten van Berkers-Verbunt zijn gezocht onder verzamelaars van prentbriefkaarten. Het zijn mooi verzorgde foto's, hoewel de druk met een kleurenverloop ietwat gekunsteld aandoet. Misschien ook doordat ze genummerd zijn, zijn er veel verzamelaars die ze compleet proberen te krijgen. Echt super zeldzaam zijn de Eindhovense kaarten niet, de oplage was destijds behoorlijk. Maar door de grote vraag die er onder verzamelaars is, kan de prijs van een kaart makkelijk oplopen tot 50 tot 100 euro, wat overdreven lijkt want bij vergelijkbare kwaliteit van foto's en zeldzaamheid van uitgave betaalt men voor andere uitgevers van Eindhovense kaarten eerder prijzen van zo'n 10 tot 25 euro.

 

Serie KBV-1

A. st 11 september 1906

B. oranje-groen kleurenverloop

C. bruin

 

Lichtdruk met oranje-groen kleurenverloop, een uitvoering die Tinto-Novum werd genoemd. Op de voorzijde Kunsthandel (later 'Kunstinrichting') Berkers Verbunt, Asten N.Br. No. xxx. In de tabel hieronder staan alleen de nummers van Eindhovense (of Woenselse) kaarten. Ontbrekende nummers kunnen afbeeldingen van andere plaatsen uit de regio hebben. Op de adreszijde het fabrieksmerk Tulp, leverancier Jos. Nuss & Co. Lichtdruk: Emrik & Binger, Haarlem

 

No.

tekst

foto

opm.

255

Stationsplein

De zuidwest hoek van het plein

256

Stationsplein

Zuidoost hoek

257

Augustijnenkerk

Kanaalstraat, nog zonder Gymnasium-gebouw

258

Kanaalzicht

Havenhoofd : met rechts de stoomtimmerfabriek De Rietvink en op de achtergrond de Catharina- en Paterskerk

259

Kanaalzicht

Brug bij de Tongelresestraat; het glasnegatief is in de linker onderhoek gebarsten

260

Kanaalzicht

Havenhoofd gezien vanaf de Tongelresestraat

261

Stoomtimmerfabriek "De Rietvink"

Gezien vanaf de Tongelresestraat

266

Hof van Holland

Rechtestraat

267

Marktplein

Nieuw winkelpand Magazijn St Joseph op de hoek Jan van Hooffstraat in aanbouw

268

Nieuwstraat

Gezien vanaf de Markt

269

Marktplein

De noordoost hoek

270

Kloosterdijk

Ten Hagestraat bij kruising Vestdijk

271

Rechterstraat [sic]

Rechtestraat, gezien vanaf Stratumseind; rechts op de hoek met de Ten Hagestraat de apotheek

272

Station

 

273

Stratumseind

 

274

Markt

zie afbeelding hierboven

Grote mensenmassa poseert voor Hotel Stad Rotterdam

275

Kloosterdijk

Ten Hagestraat bij kruising Smalle Haven

276

Demer

 

277

Hoek Demer

Marktstraat, richting Markt en Nieuwstraat

278

Rechterstraat [sic]

 

Hogere nummers zijn afbeeldingen van Woensel. Nu is er sprake van "Kunstinrichting Berkers Verbunt"

544

Dorpstraat (Woensel)

Woenselsestraat, rechts café de Tramhalte; kijkrichting zuid, in de verte de huidige Tonnaerstraat

545

Groet uit Woensel

Woenselsestraat

 [1]     de bovenstaande gegevens zijn grotendeels ontleend aan de site wijhurenuwdak.nl