Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099

Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus

Update: december 2016


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[JBW]             Jan Bijnen, Waalre (1902-1920)

De Waalrese fotograaf/ uitgever Jan Bijnen (1874-1959) heeft veel kaarten uitgegeven, niet alleen van Eindhoven en de aangrenzende dorpen, maar ook van de regio alsmede tal van prentbriefkaarten met andere thema's dan stadsgezichten. Als we ons tot de Eindhovense ansichten beperken, zijn er een aantal in duidelijke series verschenen maar ook een groot aantal in vermoedelijk losse uitgave of in een serie van twee of drie. In het onderstaande overzicht zullen we soms een aantal van die korte series samenvoegen[1].

In het overzicht zijn alleen de kaarten die Bijnen als enige vermelding van uitgever hebben. Andere uitgevers, die kaarten van fotograaf Bijnen hebben uitgegeven, zoals Verhoeven-Alewijns, de coöp. Broodbakkerij Woensel, G. Swinkels, J. v.d. Diepen of Wed. A. van Gerwen (Acht), Gez. van Roij (Stratum), of Luyben-Senders (Strijp) nemen we hier niet op maar komen in een apart hoofdstuk aan bod.

 

Serie JBW-1

A. st 6 november 1902

B. zwart-wit, soms ook ingekleurd

C. vz zwart, az roodbruin

 

Voorzijde J. Bijnen, Kunsthandel, Waalre.

Adreszijde vierregelige koptekst met op de eerste regel alleen het woord briefkaart. Onder de koptekst aan in kapitaal.

Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

De kaarten 1 en 2 zijn anders van opmaak en typografie dan 3 en 4, wellicht zijn dit verschillende uitgaven die beide eind 1902 verkrijgbaar waren.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Gestel Blaarthem Blaarthems Kasteel

zie afbeelding hierboven

 

2

Gestel Hoogstraat

Overweg Bels lijntje. Kaart is ook ingekleurd bekend

3

Stratum Geldropsche weg

Begin Geldropseweg, vanaf de Stratumsedijk. Kaart is ook ingekleurd bekend

4

Stratum Kerkstraat

St. Jorislaan, vanaf de Stratumsedijk. Joriskerk nog zonder toren

 

Serie JBW-2

A. st 28 oktober 1903, soms ook ingekleurd

B. zwart-wit

C. zwart

 

Adreszijde vijfregelige koptekst met op de eerste regel alleen het woord drukwerk; daaronder in dezelfde letter briefkaart. Tekst op voorzijde in sierletter. Bij nrs. 2 en 6 is het woord drukwerk onderlijnd, mogelijk een latere druk (st 27 juni 1904). De lichtdrukker is onbekend.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Groet uit Stratum, Dijk

zie afbeelding hierboven

Stratumsedijk richting stad, rechts hek van villa Raijmakers-Prinzen; ook ingekleurd bekend

2

Groet uit Stratum, Dijk

Stratumsedijk bij kruising Geldropseweg, richting noord

3

Groet uit Eindhoven, Nieuw­straat

Vanaf het Stationsplein/ Dommelstraat; ook ingekleurd bekend

4

Groet uit Eindhoven, Stations­plein

Richting zuid

5

Groet uit Eindhoven, Tramstraat

Vanaf Dommelstraat, richting zuid

6

Watertoren voor Eindhoven en Stratum in aanbouw

Aalsterweg (tekst nu zonder Groet uit …)

 

Serie JBW-3

A. st 12 februari 1904

B. zwart-wit, ook ingekleurd

C. vz zwart, az roodbruin

 

Adreszijde koptekst met alleen het woord briefkaart; daaronder aan in kapitaal. Adreszijde rechtsonder genummerd.

Druk: Dr.Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

 

 

tekst

foto

opm.

4149

Groet uit Eindhoven, Haven

 

4169

Groet uit Stratum, Vila [sic]

zie afbeelding hierboven

Villa Van den Dungen, Aalsterweg; ook ingekleurd bekend

 

Serie JBW-4

A. st 19 augustus 1904

B. zwart-wit

C. vz zwart, az roodbruin

 

Adreszijde vierregelige koptekst met op de eerste regel drukwerk – briefkaart. Genummerd rechtsonder op de adreszijde, 23817-24749. Onder de koptekst staat in sierlijke cursieve letters Aan.

Op voorzijde in een dunne schreefloze letter (meestal) Groet uit Eindhoven (c.q. Stratum) en locatieaanduiding. Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

nr.

tekst

foto

opm.

23817

Groet uit Eindhoven

Paadje dat toen de Badlaan heette, werd later de Jan Smitzlaan

24739

Groet uit Eindhoven, Kleine Berg

Vanaf de Bergstraat, richting Gestel, met een door twee paarden voortgetrokken kar

24740

Groet uit Eindhoven, Stratums­eind

zie afbeelding hierboven

Opname is in 1905 ook door Trenkler gebruikt voor een gekleurde kaart

24741

Emma­singel (Gloeilampenfabriek)

Zonder tekst "Groet uit …"

24742

Groet uit Eindhoven, Vrijstraat

 

24743

Groet uit Eindhoven, Groote Berg

Met een hoogkar

24745

Groet uit Stratum, St. Joseph Gesticht en Liefdehuis

Gasthuisstraat, waar nu de Wilgenhof staat

24747

Groet uit Eindhoven, Rechterstraat

Vanaf kruispunt Kerkstraat/ Ten Hagestraat, met dame met parasol

24748

Groet uit Eindhoven, Willemstraat

Vanaf kruising Emmasingel/ Kleine Berg

24749

Groet uit Stratum, Geldropsche Weg

Kruising met Bleekstraat (later Vestdijk) bij villa Jamez, met op de hoek een wegwijzer

 

Serie JBW-5

A. st 24 december 1904

B. zwart-wit

C. vz zwart, az roodbruin

 

Adreszijde vierregelige koptekst met op de eerste regel drukwerk – briefkaart. Genummerd 30853-30858 rechtsonder op de adreszijde. Onder de koptekst in cursieve letters Aan. Linksonder op de adreszijde Prentbriefkaarten­handel ‘Veni Vidi Vici’. Tekst op voorzijde is in een sierlijke , cursieve letter gezet, met steeds Groet uit… als begin.

Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

nr.

tekst

foto

opm.

30853

Groet uit Stratum, Dijk

zie afbeelding hierboven

Stratumsedijk bij kruising Geldropseweg, richting noord, andere opname dan serie 2-2

30854

Groet uit Eindhoven

Dommel vanaf de brug Kanaalstraat, op de achtergrond de fabriek van Schellens & Marto

30855

Groet uit Eindhoven, Molen­water

Dommel en achterzijde huisjes Molenstraat; tekst Molenwater is in een afwijkend font gezet

30857

Groet uit Eindhoven, Bij den Overweg Fellenoord

Vanaf de Parallelweg, links de Demer en rechts de Woenselse overweg

30858

Groet uit Stratum, Geldropsche Weg

Geldropseweg met achter rechts de Stuiverstraat, richting Centrum

 

Serie JBW-6

A. st 26 september 1905

B. zwart-wit

C. vz zwart, az roodbruin

 

Uitgave lijkt op de vorige serie, nu op de adreszijde niet de regel met Aan en niet de vermelding van Veni Vidi Vici. Tekst op voorzijde in strakke schreefloze letter, zonder Groet uit…; genummerd lo az 49902-49928. Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

 

nr.

tekst

foto

opm.

49902

Rozenstein

zie afbeelding hierboven

Café Rozenstein, aan de Aalsterweg (tussen Leenderweg en Biesterdwarsweg)

49904

Kloosterdijk

Vestdijk tussen Stationsplein en Raiffeisenstraat

49908

Stratumseind

Bij de brug over de Oude Stadsgracht

49912

Watertoren van Eindhoven

Aalsterweg

49913

Panorama

Vanuit de Heilige Geeststraat. Kaart bestaat ook met opdruk: Algemeene vergadering van den F.N.Z. (Zuivelbond) 1908; opdruk komt ook voor op kaarten van Gestel en Dr. Trenkler, o.a. op een van St. Michielsgestel)

49916

Nieuwstraat

 

49924

Paterskerk

 

49928

Volderstraat

 

 

Serie JBW-7

A. st 13 augustus 1906

B. zwart-wit

C. voorzijde roodbruin, adreszijde zwart

 

Voorzijde Groet uit… in een roodbruine, sierlijke letter. Adreszijde drieregelige koptekst met op de eerste regel alleen het woord briefkaart. De firmanaam van Bijnen staat op de beeldzijde. Op de adreszijde staat links het woord Mededelingen. Druk: waarschijnlijk Koch in Halberstadt.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Groet uit Eindhoven, Haven

foto als serie 3-1

 

2

Groet uit Stratum

zie afbeelding hierboven

Vergezicht op kerk en Liefdehuis, vermoedelijk vanaf de Geldropseweg

 

 

Serie JBW-8

A. st 11 augustus 1906

B. zwart-wit

C. zwart.

 

In tegenstelling tot voorafgaande series beslaat de foto nu de gehele voorzijde, zonder witte strook. Adreszijde nu niet meer van type doorloper. Op fotozijde sierlijke tekstletter. Tegen linkerzijkant van de adreszijde J. Bijnen – kunsthandel – Waalre (bij de 3e-5e kaart: Opname en uitgave J. Bijnen, Kunsthandel Waalre).

Lichtdrukker onbekend.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Groeten uit Strijp R.K.Kerk

zie afbeelding hierboven

 

2

Groeten uit Strijp

Combinatiekaart van twee kaarten, waaronder de hier­boven genoemde

3

Groet uit Stratum, Tongelresche weg

Café de Valk, op de Tongelresestraat op de hoek Kanaaldijk-Noord

4

Groet uit Eindhoven. Bij de haven

Kanaaldijk-Zuid met zicht op stoomtimmerfabriek de Rietvink

5

Groet uit Eindhoven. Haven

Havenhoofd met schip

 

Serie JBW-9

A. 1906/1907

B. zwart-wit

C. vz zwart, az roodbruin

 

Drieregelige koptekst met op de eerste regel alleen het woord briefkaart. Rechtsonder genummerd 80324 - 87372. Dubbele middenlijn. Tegen de linker zijkant: van de adreszijde: Uitg. J. Bijnen, Kunsthandel, Waalre. Linksonder op adreszijde kopje en naam (nom) en adres (adresse). Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

 

tekst

foto

opm.

80324

Groet uit Woensel

Kloosterdreef, met kerk (zonder toren) en kapel

85803

Groet uit Strijp

Mathildelaan, tramspoor kruist treinspoor

85809

Willemstraat

Bij de spoorwegovergang, latere Vonderweg

85810

Stationsemplacement

zie afbeelding hierboven

Bij de Mathildelaan, in de verte het station

 

Serie JBW-10

A. st 1 mei 1907

B. kleur

C. vz zwart, az roodbruin

 

Adreszijde zoals vorige serie, maar nu gekleurde afbeeldingen.

Hoewel de laatste kaart een hoger nummer heeft, is dit toch geen significant latere uitgave, want het vroegst bekende stempel betreft juist deze kaart.

 

 

 

tekst

foto

opm.

87363

Fellenoord

Rechts de Broekseweg, links vervolgt de Fellenoord/ Boschdijk. De Doornboom, winkel van Vlijmincx-de Vocht

87364

Fellenoord

Met vooraan een meisje met hoge kinderwagen; bij splitsing Broekseweg, richting stad?

87368

Wilhelminaplein

Met rechts de oude stoom brood- en koekfabriek Van de Hurk

87371

Groet uit Strijp

Willemstraat, tussen Gagelstraat en Langdonkenstraat, met op de hoek van de Gagelstraat brandstoffenhandel Van de Ven & Co

87372

Bij den Overweg

Parallelweg, links stalhouderij Vial op de hoek van de Demer

91761

Dommelbrug b/h Villapark

zie afbeelding hierboven

Vanaf de Parklaan kijkend richting Dommelstraat met rechts het Spoelhuisje

 

Serie JBW-11

A. st 9 augustus 1907

B. groen-geeloranje overlopend

C. vz bruin, az groen

 

Een grote serie van mooi verzorgde foto's uit allerlei delen van de stad en de dorpen Gestel en Stratum. Adreszijde fabrieksmerk Tulp, leverancier Jos. Nuss & Co. Lichtdruk: Emrik & Binger, Haarlem. Aan de zijrand staat Uitg. J. Bijnen, Kunsthandel, Waalre, en die tekst is bij sommige kaarten 90o rechtsom, bij andere 90o linksom gedraaid.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Café ‘Central’

Splitsing Emmasingel/ Parallelweg (Mathildelaan)

2

Dijk

Vestdijk, links splitsing Raiffeisenstraat

3

[Vestdijk]

Alleen locatieaanduiding Eindhoven, het  toont de villa Passtoors en de Paterskerk

4

Gasfabriek

Gasfabriek aan de Nachtegaallaan, foto vanaf de Dommelhoefstraat, op de voorgrond een groentetuintje

5

Gestel. Hoogstraat

Noordelijkste deel, tussen Martinusstraat en Catharinastraat, richting stad

6

Gestel. Hoogstraat

Bij de splitsing Gestelsestraat, rchting zuid. Links café 't Rozenknopje

7

Gestel. Hoogstraat

Richting stad, met rechts de Stenen Uil  even voor de Rivierstraat en Palingstraat

8

Gestel. b/d Overweg

Hoogstraat, richting Blaarthem

9

Gestel. Hoogstraat

Nabij de overweg en splitsing Hagenkampweg, richting stad

10

Groet uit Gestel

Hoogstraat met rechts villa Kerssemakers, richting Centrum

11

Groet uit Gestel

Hoogstraat richting stad met in de verte villa Kerssemakers

12

Groet uit Gestel en Blaarthem

Waar de Hoogstraat en Laagstraat samenkomen en overgaan in de Blaarthemseweg

13

Groote Berg

Met verderop rechts de splitsing met de Paradijslaan; de opmaak van de kaart is afwijkend: op de voorzijde staat Uitg. J. Bijnen, Kunsthandel Waalre, op de adreszijde (waarschijnlijk) niet

14

Groote en Kleine Berg

Vanaf begin Hoogstraat, splitsing Grote en Kleine Berg

15

Kloosterdreef

Groen Koffiehuis, bij de splitsing Smalle Haven

16

Marktplein

In noordelijke richting

17

Marktplein

In zuidelijke richting, met Catharinakerk en Stadhuis­toren

18

Nieuwstraat

Vanaf de Markt, rechts café Neuf, richting Stationsplein

19

Rechterstraat

Van Hof van Holland richting Stadhuis

20

Rechterstraat

Vanaf de kruising Kerkstraat/ Ten Hagestraat, richting Stadhuis, rechts op de hoek matrasmaker L de Jongh

21

Stratum

Op voorzijde alleen plaatsaanduiding Stratum. Afbeel­ding toont de Geldropseweg bij de villa Jamez

22

Stratum. Dijk

Stratumsedijk, met omkijkend echtpaar; vanaf ongeveer Aalsterweg, richting stad

23

Stratum. Dijk

Stratumsedijk, bij de splitsing Hertogstraat, richting Stratum, links café bij Rozentuin

24

Stratum. Dijk

Aalsterweg bij splitsing Leenderweg, richting zuid; hoek met Wilhelminaboom en café de Huifkar

25

Stratum. Dijk

Aalsterweg, richting kerk (nog zonder toren); links café In Het Fortuin

26

Stratum. Geldropscheweg

Links café W. Kneepkens Tramhalt op hoek Tongelresestraat

27

Stratum. Kanaalstraat

Geldropseweg, inkijk in de Tongelresestraat, rechts café W. Kneepkens Tramhalt

28

Stratum. Tongelrescheweg

Tussen Kanaal en Lakerstraat, de muren van Picus

29

Stratum. Villa

Van den Dungen aan de Aalsterweg (tussen latere Leo­straat en Orchideeenstraat)

30

Tramstraat

Vanaf de Dommelstraat, met rechts het station van tramwegmaatschappij De Meijerij

31

Villa park

zie afbeelding hierboven

De Laak

32

Volderstraat

Met op de achtergrond Rechtestraat, Catharinakerk en Stadhuis

33

Woensel. Fellenoord

De Woenselse overweg

34

Stratum. Badstraatje

Zelfde opmaak als vorige kaarten, alleen ontbreekt nu de naam van uitgever Bijnen; er is wel een exemplaar bekend met Paul Bijnen stempel; het 'Badstraatje' was het paadje van de Stratumsedijk naar de Dommel waar het zwembad lag; later werd het de Jan Smitzlaan

 

Serie JBW-12

A. 1907-1908

B. kleur

C. roodbruin

 

In deze serie nemen we een aantal kaarten samen die wellicht los verschenen zijn. Er zijn veel overeenkomsten: voorstelling privé huizen, roodbruine letter, ongeveer zelfde opmaak, zelfde periode vroegste stempel, maar er zijn ook kleine verschillen in de tekstopmaak aan de adreszijde, wat doet vermoeden dat dit losse uitgaven zijn geweest. Druk: Dr. Trenkler & Co in Stötteritz bij Leipzig.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Een prachtig wintergezicht

Villa Fens aan de Keizersgracht, met bewoners echtpaar Fens en zoon; mogelijk een particuliere pdracht van de familie, bv. voor verzending van nieuwjaarswens; st 22 november 1907

2

Groet uit Stratum bij Eindhoven

zie afbeelding hierboven

Villa Jamez; familie poseert voor het huis; mogelijk particulier gedrukt i.o.v. B. Jamez; st 22 november 1907

3

Kasteel "Het Hof" Tongelre bij Eindhoven

st 4 september 1908

4

Woensel – Kasteel Eckart

Geen afstempeling bekend

 

Serie JBW-13

A. uitg 1907-1916

B. zwart-wit

C. vz varieert, az (rood)bruin (zwart bij de 1916-serie)

 

Verschillende kaarten, ongeveer zelfde opmaak, rechtsonder met vet jaarnummer en 5-cijferig ordernummer en tegen de linker zijkant de uitgeversnaam. Linksonder plaats voor naam en adres van de afzender. Het lijkt om particuliere of religieuze opdrachtgevers te gaan.

Druk: Dr. Trenkler & Co. in Stötteritz bij Leipzig.

 

­nr

tekst

foto

opm.

Serie JBW-13A: geproduceerd in 1907 (jaarcode 07), vz wit handschrift

26221

Stratum. Rust-Oord

Villa aan de Aalsterweg, mogelijk een particuliere kaart gedrukt in opdracht van A. van Moll, de eigenaar van het pand

Serie JBW-13B: geproduceerd in 1909 (jaarcode 09)

33116

Groet uit Stratum

Villa Smitz, hoek Stratumsedijk, Jan Smitzlaan (later locatie Spordfondsenbad)

42406

Kapel van het Liefdegesticht

Woensel, Kronehoefstraat, tegenwoordig ingebouwd in bejaardenhuis

Serie JBW-13C: geproduceerd in 1913 (jaarcode 13) , vz zwarte letter

29104

Woensel, Liefdegesticht Grot van Lourdes

 

29106

Stratum St. Josefgesticht en Gasthuis

Gasthuisstraat

29107

Stratum Laagstraat

Heezerweg bij Rozemarijnstraat richting Joriskerk

29128

Stratum R.K. Kerk

 

Serie JBW-13D: geproduceerd in 1916 (jaarcode 16) , vz witte of zwarte letter, serie kaarten van het Gymnasium Augustinianum plus een andere (25573)

23773

Gang op slaapzaal

 

 

23774

Kapel der studenten met Liturgisch altaar

 

 

23777

Recreatiezaal

 

Tekst op de voorzijde in zwart

23778

Gang met trappenhuis

 

 

23779

Studiezaal

 

 

23790

Binnentuin van het klooster met kloosterbouw

Tekst op de voorzijde in zwart

25573

Groeten uit Gestel, R.K. Kerk en Pastorie

 

 

Serie JBW-14

A. st 19 augustus 1908

B. zwart-chamois

C. vz verschilt, az zwart

 

Uitgaven die qua uitvoering enigszins gelijkend zijn. De dubbele deellijn, de tekst tegen de linkerzijkant en de kleur van de afbeelding zijn gelijk en de kop komt overeen. Drukker onbekend.

Woenselse voorstellingen.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

(Interieur der R.K. Kerk Woensel)

Beschrijving op de adreszijde; st 12 augustus 1912

2

Oude toren

zie afbeelding hierboven

 

3

Raadhuis Woensel

Woensels Raadhuis, Kroenhoefstraat tegenover de kerk; bekend met het stempel van de zuivelbond FNZ, 19 augustus 1908

 

Serie JBW-15

A. st 15 oktober 1914

B. zwart-wit

C. zwart

 

Adreszijde middenboven briefkaart met spitsboog-A, in middenbalk: J. Bijnen, Photogr. Kunsth., Waalre.

Serie Stratumse kaarten, twee foto's werden al in 1915 door de Gez. van Roij uitgegeven; van nr 6 (die iets afwijkende opmaak heeft) is een stempel van 1914 bekend, van de overige kaarten nog geen stempel van voor 1920 gezien.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Dijk

foto als serie 2-1

Stratumsedijk, zelfde foto als in 1903 gebruikt bij serie 2

2

Stratum Aalsterweg café "t' Fortuin."

 

3

Stratum bij Eindhoven Geldropsche weg

Hoek Geldropseweg/ Tongelresestraat met rechts café Willem van den Akker, kijkend in de Tongelresestraat

4

Stratum bij Eindhoven Kanaalstraat

Hoek Geldropseweg/ Tongelresestraat met links café Willem van den Akker, kijkend in de Geldropseweg

5

Stratum bij Eindhoven Stoomtimmerfabriek “De Rietvink"

Opname vanaf Kanaaldijk-zuid

6

Stratum Raadhuis

Stratumsedijk (losse uitgave: een uitgave met de firmanaam tegen de linkerzijkant, tekstletter iets anders dan de overige kaarten uit deze serie)

7

Stratum Villa Dijk

foto als serie GVR-1-2

Villa Raupp, Stratumsedijk 58, foto zoals in 1915 al door Gez. van Roij gebruikt

8

Stratum. R.K. Kerk

Losse uitgave: op de adreszijde is het woord brief­kaart naar rechts verschoven,uitg. geen Photogr. Kunsthandel,  tekst op voorzijde iets andere opmaak dan andere kaarten

9

Villa De Burgt Op de Geldropsche weg

foto als serie GVR-2-1

Foto zoals in 1915 al door Gez. van Roij gebruikt

 

 

Varia-JBW

Bijnen heeft in de loop der jaren voor verschillende opdrachtgevers losse en gelegenheidskaarten uitgegeven, die niet echt binnen een van de hiervoor behandelde series passen.

 

jaar

tekst

foto

opm.

1904

Versiering op de Markt te Eindhoven tijdens het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden

Vijfregelige koptekst met op de eerste regel alleen het woord DRUKWERK en op tweede regel in een groter lettertype BRIEFKAART. Onder de koptekst staat AAN in kapitale letters. Tegen de linkerkant van de adreszijde staat: Prentbriefkaartenhandel Veni Vidi Vici. Lichtdrukker onbekend; N.B: uitgever Bijnen is hier niet vermeld

1905

Een zeldzaam kiekje te Eindhoven

De foto van de ballon is gemaakt door P.Jonkers, Wilhelminaplein, Eindhoven op 24 september 1905; waarschijnlijk rasterdruk van een locale of regionale handelsdrukkerij. Uitgave J. Bijnen, st september 1905

1905/ 1906

Groet uit Eindhoven

Combinatiekaart met onder meer vijf stadsgezichten, te weten: serie 4-24740, en serie 6 49912, 49908, 49913 en 49924 en een postzegel- en muntenkaart

1907

Kiekje nabij de Watermolen Gennip Groeten uit Gestel

Huis Rapelenburg bij de Genneper molen, met in het bootje Jana en Maria Hornman; adreszijde ongeveer zoals de vorige kaart, Groet uit Eindhoven van 1905/1906; drukker onbekend, st 24 augustus 1907

1910

Ontwerp voor de Voltooying v/d R.K.Parochiekerk te Stratum Jac.v.Gils Architect

Reclamekleurenkaart tekening St.-Joriskerk in sneeuwlandschap, om geld in te zamelen voor de bouw van de toren; genummerd vz ro 19971, als uitgever staat I. [sic] Bijnen

1914

Raadhuis, Markplein

Tongelre, 't Hofke. Druk: gezien de belijning en nummering (12416) Gebr. Van Straaten, Middelburg. In mei 1914 drukte Van Straaten kaart nummer 12079

1915-1920?

watermolen op coll - nunen

De watermolen ligt aan de Eindhovense kant van de Dommel, dus geen Nuenen. J. Bijnen, Photogr. Kunsthandel, Waalre lo op az; az past niet bij een van de eerdere series; st niet bekend

 [1]     We komen hier tot 16 (geaggregeerde) series, gebaseerd op het volledige overzicht van 34 series in Blauwe Heraut (Inventarisatie van Eindhovense prentbriefkaarten, aflevering 43)