Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099


Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[HKL]           H. van Kempen(-van Lierde), Bazar National, Magazijn St.Joseph (1901-1920)

In 1888 opende Hendricus Franciscus Hubertus van Lierde op de hoek van de Markt en de Jan van Hooffstraat een winkel onder de naam Bazar National, die in 1899 werd overgeno­men door zijn zwager Henricus Romanus van Kempen. In 1906 werd het oude pand aan de Markt afgebroken en vervangen door een nieuw, dat omstreeks 1918 nog werd vergroot. In 1909 open­de het bedrijf ook een winkel op de hoek Jan van Hooffstraat-Rechtestraat. De onderneming ontwikkelde zich in de loop van de jaren tot een zaak in huishoudelijke artikelen en werd ten slotte in 1975 geliquideerd. Tussen 1901 en begin jaren twintig verkocht Van Kempen prent­briefkaarten die met de firmanaam waren bedrukt. Op de kaarten stond aanvankelijk de naam Bazar National, soms ook H. van Kempen; later stond er de naam H. van Kempen-van Lierde op met op één serie de handelsnaam Magazijn St. Joseph.

 

Serie HKL-1 (Bazar National)

A. st 31 december 1901

B. zwart-wit, soms ingekleurd

C. rood-bruin, met uitzondering van de nrs 1 en 4, die op de voorzijde een zwarte op­druk hebben

Bij de afbeelding wordt vermeld dat de foto is gemaakt door J. Bijnen in Waalre. De af­beelding staat in een kader met aan bovenzijde een schildpadmotief. Gezien de twee ver­schillende uitvoeringen van de beeldzijde, zijn de kaarten misschien niet allemaal tegelijk uitgegeven. Volgens een advertentie in de Meierijsche Courant van 7 december 1901 waren toen elf nieuwe kaarten in de verkoop genomen. Mogelijk is daar deze serie mee bedoeld. Gezien de rood-bruine kleur en het schildpadmotief zijn de kaarten gedrukt door Dr. Trenkler & Co in Leipzig.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Haven

Ook ingekleurd bekend

2

Markt

In zuidelijke richting, ook ingekleurd bekend

3

Markt

In noordelijke richting

4

Nieuwstraat

zie afbeelding hierboven

 

5

Stationsplein

Ook ingekleurd bekend

6

Stratumseind

Vanaf een hoger punt genomen bij de Oude Stadsgracht, noordelijke richting

7

Stratumseind

Bij de Dommelbrug, richting Brugeind (zuidelijke richting)

8

Tramstraat

 

9

Willemstraat

 

10

Rechterstraat [sic]

Stratumseind met tram voor zaal Mannenkoor, richting noord

 

Serie HKL-2 (Bazar National)

A. st 12 augustus 1904

B. zwart-wit

C. zwart.

Op de met een blauw-groene slingerplant versierde voorzijde staat een rasterfoto van het eigen winkelpand. De kleur van de klimop is identiek aan die van een kaart uit Geldrop van drukker Emm. Smeets in Weert, het patroon (hier verticaal en bij de Geldropse kaart horizontaal) doet sterk aan dat van de Geldropse kaart denken, terwijl het lettertype op de adreszijde gelijk is. Ook deze kaart is daarom gedrukt door Smeets.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Uitgave Bazar National

zie afbeelding hierboven

 

 

Serie HKL-3 (Bazar H. van Kempen)

A. st 9 februari 1903

B. zwart-wit, ook ingekleurd bekend

C. vz rood, az zwart

 

Uitgave Bazar H. van Kempen; lichtdrukfoto van het eigen pand. Gezien de opmaak is de druk waarschijnlijk of van Schale­kamp in Buiksloot of van Bakker in Koog-Zaandijk.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Markt

zie afbeelding hierboven

 

 

Serie HKL-4 (Bazar National)

A. st 17 november 1904

B. zwart-wit

C. zwart

 

De serie is uitgegeven na het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 20 augustus 1904; de foto's zijn vermoedelijk allemaal gemaakt door J. van de Kerkhof uit Woensel.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Dijk

Vestdijk

2

Demer

 

3

Markt

 

4

Rechterstraat

 

5

Stationsplein

zie afbeelding hierboven

 

 

Serie HKL-5 (kleurenkaarten)

A. st 6 maart 1912

B. kleur, zonder witte rand

C. vz rood, az bruin

 

Op adreszijde E & B in rechthoekig kader. In de middenbalk ––– Uitgever H. v. Kempen – v. Lierde, Eindhoven ––– in bruine letter.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Brugeind

Stratumsedijk tussen Geldropseweg en Dommel

2

Emma-Singel

 

3

Haven

zie foto voorbeeld bij serie 8

Opname identiek aan serie 8, 10

4

Korte Dijk

Vestdijk tussen Station en Dommelstraat, richting zuid

5

Lange dijk

Vestdijk bij kruising Ten Hagestraat, richting noord

6

Markt

 

7

Rechtestraat

zie afbeelding hierboven

 

8

Stratum

Geldropseweg bij Vestdijk

9

Stratumseind

Bij de Dommelbrug

10

Villapark

De Laak

11

Vrijstraat

 

 

Serie HKL-6 (rechthoekig E&B)

A. st 20 februari 1912

B. zwart-wit

C. bruin

 

Op de adreszijde staat de firmanaam H. van Kempen en H. v. Kempen – v. Lierde plus E & B in gestippeld rechthoekig kader. De serie is verge­lijkbaar met serie 8 (maar die heeft een ovaal E&B-logo).

De kaarten zijn gedrukt op papier dat makkelijk aangetast kan worden door vocht/roestplekken.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Bazar - Markt

Eigen winkel op de hoek Markt/ Jan van Hooffstraat

2

Magazijn St. Joseph

Hoek Rechtestraat/ Jan van Hooffstraat, het tweede winkelpand van de firma

3

Kloosterdreef

Ten Hagestraat

4

Markt

 

5

Nieuwstraat

Richting Markt

6

Nieuwstraat

Richting Vestdijk

7

Postkantoor

Met automobiel die uit de Vrijstraat gereden komt

8

Rechtestraat

Bij de kruising Vrijstraat, richting zuid

9

Station

Met tramrails

10

Stratumseind

Met een man op ladder

11

Villapark

zie afbeelding hierboven

bij villa Van Dissel

12

Villapark

Villa Elsheim

 

Serie HKL-7 (Magazijn St Joseph)

A. st 18 augustus 1916 (serie A), 23 november 1917 (serie B)

B. zwart-wit

C. bruin

 

Op de adreszijde staat de firmanaam Magazijn St. Joseph plus E&B, van drukker en uitgever Emrik & Binger in Haarlem, in een rechthoekig puntjes-kader. De serie heeft dezelfde uitvoering als een anonieme serie van E&B uit 1914-15, zie serie ENB-2, met voor een deel identieke afbeeldingen. Ook is er gebruik gemaakt van een enkele opname die eerder door Gebr. Rieter in kleur was uitgebracht.

Net als bij E&B is er sprake van twee series, tekst op voorzijde in bredere letter met schreef dan wel in smallere schreefloze letter.

 

 

tekst

foto

opm.

Serie HKL-7A: tekst op vz in bredere letter (eindhoven is 1,8 cm lang) met schreef, veelal ook bekend als anonieme E&B-uitgave uit 1915, zie serie ENB-2B;  st 18 augustus 1916

1

Brugeind

foto als serie ENB-2B-1

Stratumsedijk

2

Dijk Stratum

foto als serie ENB-2B-2

Stratumsedijk, fietser bij het Pannenhuis

3

Keizersgracht

zie afbeelding hierboven

Op achtergrond hoekpand Vrijstraat

4

Lange Dijk

foto als serie ENB-2B-5

Vestdijk, met toegangshek van Passtoors

5

Markt

foto als serie ENB-2B-6

In noordelijke richting, man met hond

6

Markt

foto als serie ENB-2B-7

In noordelijke richting, fietser op voorgrond

7

Nieuwstraat

foto als serie ENB-2B-9

Richting markt

8

Nieuwstraat

foto als serie ENB-2B-8

Richting station, met winkel G Brackel

9

R.K. Volksbond

 

10

Rechtestraat

foto als serie ENB-2B-10

Halverwege, bij pand De Vlam, richting noord

11

Stratumeind

foto als serie ENB-2B-11

De tussen-S ontbreekt in de straatnaam; rechts de erker van café Phoenix

12

Tramstraat

foto als serie ENB-2B-12

 

13

Villapark

foto als serie HWK-7-20

Dommel bij Nachtegaallaan, zelfde foto als in 1910 gebruikt door de Goedkoope Winkel

14

Villapark

foto als serie ENB-2B-13

villa Elsheim

15

Volderstraat

foto als serie ENB-2B-14

 

16

Vrijstraat

Links een dame met hoedje

17

Kloosterdreef

als serie ENB-2B-3 of 2B-4?

Ten Hagestraat, voorstelling niet bekend

Serie HKL-7B: tekst op vz in smallere schreefloze letter (eindhoven is 1,2 cm lang), ook bekend als anonieme E&B-uitgave uit 1914, zie serie ENB-2A;  st 23 november 1917

1

Fabriek van Philips

foto als serie ENB-2A-1

Willemstraat, met op de voorgornd 2 kiosken

2

Haven

foto als serie ENB-2A-3

Met rechtsvoor groot schip

3

Paterskerk

foto als serie ENB-2A-6

Op de voorgrond tuin Passtoors

4

Rechtestraat

foto als serie ENB-2A-8

Aan het end, bij Van Piere/ Kreymborg, richting noord

5

Stadhuis

foto als serie ENB-2A-9

Markt

6

Villapark

foto als serie ENB-2A13

De Laak met Dommel op de voorgrond

7

Villapark

foto als serie ENB-2A-11

Parklaan met villa Elsheim en tramrails

 

Serie HKL-8 (ovaal E&B)

A. st 25 oktober 1918

B. zwart-wit

C. bruin

 

In de middenbalk ––– Uitg. H. van Kempen van Lierde –––; op adreszijde E & B in ovaal kader, in het postzegelvakje het nummer 399. De serie ver­gelijkbaar met serie 6. De foto's zijn deels in 1920 herdrukt bij serie 9 (bruine tint) en serie 10 (in kleur).

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Magazijn St. Joseph

De eigen winkel op de hoek van de Markt, nu aan de rechterzijde uitgebouwd (verg. foto HKL-6-1)

2

Haven

zie afbeelding hierboven

Als de foto eerder in 1912 gebruikt (serie 5)

3

Keizersgracht

 

4

Kerkstraat

Grote Berg tussen Paradijslaan en Wal, Kerkstraat in de verte

5

Markt

Marktstraat, het gebouw van de Rotterdamsche Bank aan de Markt in aanbouw (1918)

6

Paterskerk

Met rechts een witte rand

7

Postkantoor

Met ijscokar op de hoek Kleine Berg

8

Station

Met opgebroken wegdek

9

Stratum

Stratumsedijk tussen Leenderweg en Jorislaan, richting stad

10

Stratum

Stratumsedijk ter hoogte van de Hertogstraat

11

Stratumschedijk

Tussen Jan Smitzlaan en Hertogstraat

12

Stratumseind

Bij de brug over de Stadsgracht

13

Stratumseind

Stratumsedijk (Brugeind), richting stad

14

Villapark

Fazantlaan

15

Villapark

Parklaan met Villa Elsheim

16

Villapark

Parklaan tegenover villa Elsheim, met villa's De Gooren en Het Stroohuis

17

Villapark

Parklaan bij Reigerlaan

 

Serie HKL-9 (bruine kaarten)

A. st 13 februari 1920

B. bruin-wit

C. bruin

 

Op adreszijde E & B in ovaal kader, in het postzegelvakje het nummer 392. Opnamen meestal heruitgave van vorige serie.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Magazijn St. Joseph

als serie 8-1

 

2

Stratum Den Burgt

zie afbeelding hierboven

Geldropseweg

3

Paterskerk

als serie 8-6

 

4

Station

als serie 8-8

Met opgebroken wegdek

5

Stratumschedijk

als serie 8-11

Tussen Jan Smitzlaan en Hertogstraat

6

Villapark

als serie 8-14

Fazantlaan

7

Villapark

als serie 8-15

Parklaan met Villa Elsheim

8

Villapark

als serie 8-16

Parklaan met villa's De Gooren en Het Stroohuis

 

Serie HKL-10 (kleurenkaarten met witte rand)

A. st 5 februari 1920

B. kleur

C. vz rood, az bruin

 

Vergelijkbaar met de kleurenkaarten van de Goedkoope Winkel en E & B serie 4 (1918).

Op adreszijde E & B in ovaal kader. Foto's deels identiek aan series 8 en 9, in het postzegelvakje het nummer 395.

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Magazijn St. Joseph

als serie 8-1

 

2

Den Burgt

als serie 9-2

 

3

Haven

als serie 8-2

 

4

Kerk – Villapark

zie afbeelding hierboven

 

5

Paters Kerk

als serie 8-6

 

6

Postkantoor

als serie 8-7

Met ijscokar op de hoek Kleine Berg

7

Station

als serie 8-8

Met opgebroken wegdek

8

Stratum

Geldropseweg, bij de hoek Vestdijk

9

Stratumschedijk

als serie 8-11

Tussen Jan Smitzlaan en Hertogstraat

10

Stratumseind

als serie 8-12

Bij de brug over de Stadsgracht

11

Stratumseind

als serie 8-13

Stratumsedijk (Brugeind), richting stad

12

Villapark

Nachtegaallaan, met kind op driewieler

13

Villapark

als serie 8-16

Parklaan met villa's De Gooren en Het Stroohuis

 

HKL-Varia

 

nr.

tekst

foto

opm.

22747

[Combinatiekaart, Bazar National]

 

Genummerd 22747, identiek aan uitgave van Van Bree. Vroegst beken­de stempel bij Van Bree 1905

 

[Combinatiekaart van zeven zwart-witte kaarten, H van Kempen]

vz zwart-witte tekst, az rood-bruine tekst, op az 'Micros­cop-Karte Dessin G'.

De gebruikte afbeeldingen: 1. Eigen pand Bazar National [HKL serie 2], 2 Stad­huis met fiets, 3 Toren Oirschot, 4 Station [driemaal Van Bree], 5 Vrijstraat [Bijnen, 1905], 6. Markt [Nauta, 1905], 7. Markt [Wed. van Bree]. Ge­zien de rood-bruine kleur is de kaart ge­drukt door dr. Trenkler & Co in Leipzig.

st: 22 maart 1906.