Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099

Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus

Update: december 2016


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[EKB]             Pensionaat Eikenburg, Stratum (1901-2007)

R.K. Kostschool voor jongens in Stratum, nu Eindhoven, die bestuurd werd door de Broeders van Liefde uit Gent. De school werd in 1894 gesticht en gaf vanaf 1901 ten behoeve van de leerlingen een groot aantal prentbriefkaarten uit van de gebouwen en de omliggende terreinen, maar ook van bijzondere gelegenheden, zoals het opvoeren van toneelspelen. Aanvankelijk wordt de school met 'pensionaat' aangeduid, omstreeks 1930 komt de term 'juvenaat' in zwang. Vanaf de jaren zestig veranderde er veel. Het internaat werd in 1996 opgeheven, maar intussen waren nieuwe activiteiten op het terrein ontwikkeld, waaronder vakanties voor zieken van Stichting de Zonnebloem. De behoefte aan prentbriefkaarten bleef daardoor nog lang bestaan.

 

Serie EKB-1

A. st 16 mei 1901

B. zwart-wit

C. zwart

 

Kleinere afbeelding met ruimte voor om te schrijven. Tekst in het Frans: Pensionnat Eikenburg, Stratum le …. 190… (ruimte om te dateren).

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

Grotte de N.-D. de Lourdes au jardin

zie foto serie 3B-6

Zelfde foto als later gebruikt bij de Nederlandstalige serie, Grot van Lourdes

2

Intérieur de la chapelle

zie foto serie 2-3

 

3

Jardin d'entrée

Foto lijkt op die van serie 2-4, alleen zijn er op deze opname geen personen te zien

4

Le fossé et la haie autour du jardin

 

5

Vue du jardin

 

6

Vue prise de l'Est

Bomen in het blad

7

Calvaire et étang au jardin

zie afbeelding hierboven

 

 

Serie EKB-2 (Franstalig, bruine tekstletter)

A. st 31 december 1901

B. zwart-wit, soms ingekleurd

C. roodbruin

 

Franstalig. Voorzijde roodbruine, sierlijke cursieve letter; grotere foto's, minder witruimte; plaatsnaamaanduiding varieert, Stratum-lez-Eindhoven, of geen plaatsnaamaanduiding op voorzijde.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Etang au jardin

Met roeibootje

2

Grotte de N.-D. de Lourdes au jardin

als serie 1-1

Plaatsaanduiding Stratum-Eindhoven

3

Intérieur de la chapelle

Plaatsaanduiding Stratum-Eindhoven

4

Jardin d'entrée

Een iets andere foto dan bij serie 1, nu met enkele paters en leerlingen op pad en bankje

5

[overzicht]

zie afbeelding hierboven

De kaart is later ook met Nederlandse tekst uitgebracht, met nummer 5050, zie serie EKB-Varia

6

Vue prise de l'Est

Andere foto dan bij serie 1-6, nu kale bomen

7

Le fossé et la haie autour du jardin

Andere foto dan bij serie 1-4, nu Pater met leerling aan de oever

A

[drie kleine afbeeldingen]

Combinatie: Calvaire et étang au jardin, Intérieur de la chapelle, Jardin d'entrée

B

[drie afbeeldingen]

Révérend Pére [sic] Amédée, Pensionnat Eikenburg, Jardin d'entrée

 

Serie EKB-3

A. st 20 januari 1906, uitg 1905?

B. zwart-wit

C. vz zwart en az roodbruin

 

Nederlandstalig. Voorzijde zwarte, sierlijke cursieve letter. Aanduiding "Eikenburg". Pensionaat voor Jongeheeren. Stratum bij Eindhoven. Achterzijde verschillend van opmaak.

Druk waarschijnlijk Trenkler, Leipzig

 

 

tekst

foto

opm.

Serie EKB-3A: achterzijde: bruine letter, doorloper, midden boven briefkaart en drukwerk, links boven Pensionaat "Eikenburg" Stratum bij Eindhoven en een sterretje; st 31 januari 1906 (maar doorloper dus uitg van 1905 of eerder)

1

[vleugel en cour]

 

1

Gracht achter het Pensionaat

 

2

Badkamer

 

3

Altaar van O.L. Vrouw

 

4

Kapel

Nu met een hekje voor het altaar dat er op vorige foto (serie 1-2) nog niet was

5

Altaar van het Heilig Hart

 

Serie EKB-3B: achterzijde: bruine letter, doorloper, midden boven alleen drukwerk, links boven Pensionaat "Eikenburg" Stratum bij Eindhoven en een sterretje; st 20 januari 1906 (maar doorloper dus uitg van 1905 of eerder)

1

Studiezaal en tooneel

 

2

Tuin met Vijver

als serie 1-3

 

3

Vestibule

 

4

[overzicht]

als serie 2-5

 

5

Kalvarieberg

Kruisbeeld en groep leerlingen

6

Grot van Lourdes

Foto die al bij serie 1 werd gebruikt

7

Herinnering aan het feest van den Generalen Overste

Leerlingen in een bootje aan de kade, eerder franstalig uitgegeven, zie serie Varia (1903)

8

Herinnering aan het feest van den Generalen Overste

Leerlingen als kuipers met tonnen, toneelstuk Les Tonneliers (foto uit 1901, zie serie Varia (1901)

Serie EKB-3C: achterzijde alleen midden boven briefkaart in grote letter, en aanhef "Aan"

1

Tuin met Vijver

als serie 2-4

 

2

Slaapzaal

 

3

Altaar van O.L. Vrouwe

als serie 3A-3

Nu dus met tekst "Vrouwe" i.p.v. Vrouw

Serie EKB-3D: achterzijde blanco

1

Achterzijde van het gebouw

 

2

Kerkhof

 

3

Voetbalclub

 

4

Gezicht in den Tuin

zie afbeelding hierboven

 

5

[groepsfoto van leerlingen]

 

6

Kleine Speelplaats

 

7

Rectoraat

 

8

Vijver

 

 

Serie EKB-4 (M.F. van Piere)

A. st 3 mei 1907

B. zwart-wit

C. az zwart

 

Mooi verzorgde fotografie. Geen tekst op voorzijde. Soms witte onderrand.

Op achterzijde links onder een nummer en M.F. van Piere, Eindhoven. Op de linkerhelft zijn dunne horizontale schrijfregels gedrukt waarop het bericht in keurig schoonschrift geschreven kon worden.

Druk Gebr. van Straaten?

 

nr.

tekst

foto

opm.

6454

[studiezaal en toneel]

als serie 3B-1

 

6455

[interieur van de kapel]

als serie 2-3

 

6456

[tuin]

 

6457

[tuin en toegangslaan]

Op de voorgrond pater en jongen met fiets

6458

[gebouwen met hek en lantaarn]

 

6459

[slaapzaal]

als serie 3C-2

 

6460

[leerlingen bij een laan met bomen]

zie afbeelding hierboven

Rechts op de achtergrond is Eikenburg te zien

6461

[pad met gebouw]

 

6462

[tekenles in de tuinen]

 

6463

[leerlingen vissen in de vijver]

 

 

Serie EKB-5

A. st 10 januari 1910

B. bruin-wit

C. zwart

 

Donkerbruin getinte afbeeldingen. Plaatsaanduiding Stratum bij Eindhoven Pensionaat "Eikenburg" in sierlijke letter. Op achterzijde linksboven Tulp-logo. Enkele foto's waarop grote aantallen leerlingen poseren. Slechts één stempel bekend: uit 1910.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Speelplaats

zie afbeelding hierboven

 

2

Voetbalclub

 

3

Toneelstuk "Alexander voor Jerusalem"

 

4

Toneelstuk  Neo martelaar der Catacombe

 

 

Serie EKB-6 (De Tulp)

A. st 19 september 1909

B. bruin of zwart

C. zwart

Op adreszijde linksboven logo van De Tulp, Haarlem. Middenbalk twee parallelle lijnen; linker zijde is met verticale schrijfregels voorbedrukt, rechtsboven Pensionaat "Eikenburg" Stratum bij Eindhoven.

 

Er zijn twee uitgaven bekend: met bruin getinte kaarten op chamois papier (tanding links, uit boekje) en enkele afbeeldingen in zwarte lichtdruk op wit papier (komen zowel voor uit een boekje of als losse uitgave).

 

 

tekst

foto

opm.

Serie 6A: Bruingetinte lichtdruk op chamois papier (st 28 juli 1911), linkerzijde getand (uit boekje)

1

Eetzaal

 

 

2

Gracht

 

Afwijkend, witte tekstletter

3

Grootaltaar met priesterkoor

 

 

4

Hoofdlaan

 

 

5

IJsbaan en Wintergezicht

 

 

6

Rectoraat

zie afbeelding hierboven

 

7

Slaapzaal

 

 

8

Speelplaats

 

 

9

Speelzaal met tooneel

 

 

10

Studiezaal

 

 

11

Tuin

 

Laantje met op de achtergrond de gebouwen

12

Vijver met fontein

 

 

13

Voorzijde van het Pensionaat "Eikenburg"

 

 

Serie 6B: Zwart getinte lichtdruk op wit papier (st 19 september 1909), komt voor: t = met tanding (uit boekje), r =  met rechte randen (losse uitgave)

1

r

Gracht (in den zomer)

 

 

2

r

Hoofdlaan

als 6A-4

 

3

t

Kapel Grootaltaar met priesterkoor

als 6A-3

Foto als bij serie 6A, maar iets andere uitsnede

4

t

Rectoraat

als 6A-6

 

5

r

Rectoraat (Tuin en waranda)

 

Recht afgesneden

6

r

Speelplaats

als 6A-8

 

7

t

Tuin

 

Leerlingen bij vogelkooi

8

t

Pensionaat Eikenburg

 

Gebouw met standbeeld St Joris; misschien een aparte uitgave (ook Stratum bij Eindhoven op vz)

 

Serie EKB-7 (Wed. J. van der Heijden)

A. st 13 oktober 1913

B. zwart-wit

C. az zwart

Uitvoering lijkt op serie 4. Geen tekst op voorzijde. Op achterzijde links onder: Foto Arn. van der Heijden Firma Wed. J. van der Heijden, Eindhoven. Op de linkerhelft zijn (verticaal) dunne schrijfregels gedrukt. Druk (gezien het woord drukwerk) wellicht Trenkler?

Vroegste stempel is 1913, maar stempels lopen het hele decennium door; mogelijk zijn een of meer kaarten later bijgedrukt (vergelijk de verschilldende foto's van de tuin)

 

 

tekst

foto

opm.

1

[gebouw]

Achterzijde? met tuin

2

[gebouw met cour]

zie afbeelding hierboven

 

3

[interieur kapel]

Nu met tekst Altare Privilegiatum op een boog

4

[gracht met brug en leerlingen]

 

5

[gracht met laan en leerlingen]

 

6

[gracht]

 

7

[laan met leerlingen]

 

8

[laan naar gebouw]

 

9

[tuin met leerlingen]

 

10

[tuin en gebouwtje]

 

11

[beelden in tuin]

 

12

[beelden en lantaarns in tuin]

Zelfde locatie als vorige kaart, maar nu staan er lantarens rond het standbeeld

13

[beelden en lantaarns in tuin]

Nogmaals zelfde locatie, met lantarens, nu staand formaat foto

14

[tuin met sierpotten]

 

A

[2 foto's van lokaal]

Klaslokaal en eetzaal

B

[2 foto's]

Gebouw en Lourdesgrot

 

Serie EKB-8 (E&B, boekje)

A. st 14 januari 1921

B. bruin-wit

C. vz wit en az zwart

 

Bruine lichtdruk. Op de achterzijde onder middenlijn het spitsovaal logo van Emrik & Binger. Uit boekje (tanding aan linkerzijde). Op de voorzijde in grote letter linksonder Pensionaat Eikenburg en rechts plaatsnaam eindhoven (dus na 1920); in pzv code 514; st 14 januari 1921

 

 

tekst

foto

opm.

1

[Lourdes grot]

 

2

[sportveld]

Jongens op grasveld voor gebouwencomplex

3

[vleugel]

 

4

[rectoraat]

 

5

[gebouw met toegangslaan]

 

6

[kamer met twee piano's]

 

7

[zaal met lange tafels]

 

8

[recreatiezaal]

 

9

[klaslokaal]

 

10

[slaapzaal]

 

 

Serie EKB-9 (E&B, rechte rand)

A. st 29 maart 1926

B. bruin-wit

C. vz wit en az zwart

 

Bruine lichtdruk. Op de achterzijde onder middenlijn het spitsovaal logo van Emrik & Binger. Op de voorzijde tekst in smalle letter; plaatsaanduiding Pensionaat Eikenburg - eindhoven; in pzv staat een code, mogelijjk 764?

 

 

tekst

foto

opm.

1

School

 

 

2

Klasse

 

 

3

Corridor

 

 

4

Studiezaal- Juvenaat

 

 

 

Serie EKB-10 (Arn. v.d. Heijden, bruine kaarten)

A. st 3 september 1924

B. bruin-wit

C. zwart

 

Bruine lichtdruk. Op adreszijde –––– Uitg: Arn. v. d. Heijden, Eindhoven ––––.

 

 

tekst

foto

opm.

1

pensionaat "einekburg"

 

Kapel met wapperende vlag

2

pensionaat "einekburg"

 

Kapel

Bij de hiernavolgende kaarten staat code x17 voor de laatste adresseringsstreep (st 26 april 1926)

3

Pensionaat Eikenburg

 

Eetzaal

4

Pensionaat Eikenburg

 

Klaslokaal

 

Serie EKB-11 (Ars Catholica)

A. st 14 september 1933

B. zwart-wit

C. vz wit en az zwart

Zwarte lichtdruk op grauw papier. Op adreszijde linksboven pensionaat eikenburg eindhoven. Als middenbalk –– Foto Arn. van der Heijden, Eindhoven –– en erboven een rond logo van Ars Catholica Leiden.

Er komen twee soorten kaarten voor: uit een boekje (met links een rand tanding) en losse kaarten (4 rechte randen), maar misschien zijn dat afgeknipte exemplaren.

 

 

tekst

foto

opm.

1

badzaal

 

 

2

bosch

 

 

3

een der lanen met gracht

 

 

4

eetzaal

 

 

5

gang langs de klassen

 

 

6

hoofdlaan

zie afbeelding boven

 

7

kapel

 

 

8

keuken

 

 

9

klasse

 

 

10

physica

 

 

11

recreatiezaal

 

 

12

salon

 

 

13

studiezaal

 

 

14

trappenhuis

 

 

15

vestibule

 

 

16

voetbalvelden

 

 

17

voorgevel

 

 

18

weg langs het bosch

 

 

 

Serie EKB-12 (mb gegolfde lijn)

A. uitg 1947, 1949, 1953

B. zwart-wit

C. vz wit en az zwart

 

Fotodruk met witte rand. Adreszijde linksboven Pensionaat "Eikenburg" Eindhoven en daaronder de foto-omschrijving. Middenbalk gegolfde lijn, in postzegelvakje Echte fotografie en .·. (3 puntjes), in rechter onderhoek een maandjaarcode.

 

 

tekst

foto

opm.

Serie 12A: maandjaarcode (niet altijd duidelijk leesbaar) 247 (februari 1947), "Eikenburg" in gewone letters

1

(School met kapel)

zie afbeelding hierboven

 

2

(Hoofdgebouw en Kapel)

 

 

3

(Een stukje van de tuin met rectoraat)

 

 

4

(Gang langs de klassen)

 

 

5

(Ziekenkamer)

 

Met kolenkachel

6

(Één der eetzalen)

 

 

7

(Salon)

 

 

Serie 12B: maandjaarcode 949 (september 1949), "Eikenburg" in gewone letters

1

(School met kapel)

als 12A-1

 

2

(De Kapel)

 

Interieur

3

(Één der eetzalen)

als 12A-6

 

4

(Badzaal)

 

 

Serie 12C: maandjaarcode 1049 (oktober 1949), "eikenburg" in kapitalen

1

("De Hoofdlaan")

 

 

2

(Een kijkje in de voortuin)

 

 

3

(Één der slaapzalen)

 

 

4

(Ziekenkamer)

 

Nieuwe foto

5

(De typeklasse)

 

 

6

(Keuken)

 

 

7

(Schoolgang)

 

Nieuwe foto

8

(Één der wandelwegen)

 

 

Serie 12D: maandjaarcode 1053 (oktober 1953), "eikenburg" in kapitalen

1

[ingang]

 

Ingangsboog, nieuwe foto (lijkt op 12C-1), zonder foto-omschrijving

2

(Schoolgebouw)

 

 

3

(Eetzaal)

 

 

4

(Één der wandelwegen)

als 12C-8

 

5

(Sportveld)

 

Tennisbaan en volleyvelden

6

(Sportveld)

 

Groot veld, onduidelijk welke sport (leerlingen verspreid over veld, met stokken en een grote bal)

 

Serie EKB-13 (Van Leer)

A. uitg 1959, 1967, 1969

B. zwart-wit

C. az zwart

 

Fotodruk, recht afgesneden, geen witte rand. Adreszijde, in verschillende opmaak, linksboven pensionaat eikenburg en (meestal) een foto-omschrijving. Middenbalk Copyright - Nadruk verboden en eronder het Van Leerlogo. Rechtsboven Echte Foto en rechtsonder maandjaarcode.

 

 

tekst

foto

opm.

Serie 13A: maandjaarcode 859 (augustus 1959), linksbovenop az tekst Broeders van Liefde; foto-omschrijving op az ontbreekt bij de meeste kaarten

1

[gebouw, frontaal]

zie afbeelding hierboven

 

2

[gebouw, schuin]

 

3

Studiezaal

 

4

Klaslokaal

 

5

[slaapzaal]

 

6

[laan]

 

7

[interieur kapel]

 

8

[keuken]

 

Serie 13B : maandjaarcode 1061 (oktober 1961); foto-omschrijving op az ontbreekt

1

[standbeeld Joris en de Draak]

 

2

[kapel gezien door laan]

 

Serie 13C : maandjaarcode 1064 (oktober 1964)

1

("Oase" en "Heihoef")

 

2

(Studiezaal "Heihoef")

 

3

(Studiezaal "Oase")

 

4

(Klaslokaal)

als 13A-4

 

5

(Recreatiezaal "Oase")

 

6

(Recreatiezaal "Oase")

 

7

(Tennisveld) [sic]

Niet de tennisbaan, maar volleyvelden en op de achtergrond voetbalveld

8

(Kapel)

Interieur, andere foto dan 13A-7

9

[slaapzaal]

als 13A-5

 

10

[keuken]

als 13A-8

 

11

[standbeeld Joris en de Draak]

als 13B-1

 

12

[kapel gezien door laan]

als 13B-2

Tussen bomen, anders dan 859

Serie 13D : maandjaarcode 967 (september 1967)

1

("Heihoef")

Het lettertype is zodanig dat het als Heiboef te lezen is

2

(Interieur "Heihoef")

Zitjes en tafeltjes, recreatiezaal Oase

3

(Interieur "Heihoef")

Tafeltjes, rechts een kast, recreatiezaal Oase

Serie 13E : maandjaarcode 969 (september 1969)

1

(Voorbeek, Schoonebeek en Bijbeek)

 

2

(Doorkijk terras Schoonebeek)

 

3

(Terras Schoonebeek)

 

4

(Sporthal)

Exterieur

5

(Sporthal)

Interieur, handbalwedstrijd

6

(Sportterrein)

Voetbalveld

7

(Zwembad)

Buitenbad

8

(Studiezaal)

 

9

(Recreatie "Schoonebeek")

 

10

(De "kletskuil" Bijbeek)

 

11

(Interieur "Bijbeek")

 

12

(Eigen kamer der leerlingen)

 

Serie 13F : geen maandjaarcode (st 13 maart 1979); kleine lettertjes in mb

1

(Interieur "Heihoef")

als 13D-2

Zitjes en tafeltjes, recreatiezaal Oase

2

(Interieur "Heihoef")

als 13D-3

Tafeltjes, rechts een kast, recreatiezaal Oase

 

Serie EKB-14 (Romanesco kleuren grootformaat)

A. 1977-2003

B. kleurenkaart

C. az zwart

 

Grootformaat, kleurendruk. Diverse uitgaven, verschillende opmaak. In de middenbalk: foto romanesco - oisterwijk. Er is overigens ook een zwartwit kleinformaatkaart van Romanesco, zie EKB-varia.

In het postzegelvakje staat meestal een ordernummer, in de rechteronderhoek een maandjaarcode. De maandjaarcodes lopen van 977 (september 1977) tot 0703 (juli 2003) en er zijn daarnaast een paar kaarten bekend zonder code. Er zijn veel verschillende drukgangen bekend, vaak meerdere per jaar. Achtereenvolgens kennen we de maandjaarcodes (met tussenhaakjes het ordernummer voor zover bekend): 977 (01516), 878 (01759), 479 (8971), 879, 880 (00615), 681 (01620), 483 (04634), 783, 384, 1184 (10923), 385 (12253), 485 (12261), 1085 (12815), 189, 190 (10735), 290 (10833), 590 (11071), 890 (–), 691, 1192 (13710), 893 (93529), 0297 (970126), 1199 (991341), 0700 (20304), 0800 (20898), 0703 (–).

 

 

 

tekst

foto

opm.

1

977 880

 

[luchtfoto]

De 977-versie heeft een JosPe-logo mo

2

977

[luchtfoto]

Heeft een JosPe-logo mo

3

878 681

(Hoofdgebouw en Kapel)

 

4

878

(Voorbeek, Schoonbeek, Bijbeek)

 

5

479 880 483

(Heihoef en Oase)

 

6

1085

[Heihoef]

Heihoef terras, geen parasols

7

890

[Heihoef]

Linksboven eikenburg-zonnebloem

8

––

[Heihoef]

Linksboven Heihoef - Eikenburg Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven; geen mjc, in pzc 10185; Heihoef terras met parasols; st september 1990

9

691

[oase en terras]

Linksboven eikenburg-zonnebloem, zelfde mensen op terras als bij kaart nr. 8

10

189 590 0297

(Hoofdgebouw en Kapel)

Rechts een vlaggenmast met wapperende driekleur

11

890

[monumentale vleugel]

 

12

483 703

Standbeeld St-Joris Atelier J. Custers 1909

 

13

485

(Kapel "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand")

Kapel met stoeltjes

14

0800

(Kapel "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand")

Kapel met banken; linksboven eikenburg-eindhoven Broeders van Liefde

15

879 880

(Interieur Heihoef)

 

16

384 385

(interieur Heihoef)

Stoeltjes met zwarte leuningen. Linksboven op az zonnebloem vakantie-centrum; op vz linksonder zonnebloemen

17

––

(Interieur - Heihoef)

Nu met andere stoeltjes (vgl. uitgave nr. 16); geen mjc, st 24 september 1991

Verzamelkaarten met meerdere afbeeldingen:

A1

681 483

pensionaat eikenburg eindhoven

Vier afbeeldingen: Hoofdgebouw en Kapel, Buitenbad, Tennisbanen en sporthal, Heihoef en Oase

A2

190

1192

0297

––

pensionaat eikenburg eindhoven

4 Afbeeldingen: Voorbeek, Schoonbeek, Bijbeek; Binnenbad; Interieur Bijbeek; Pannenhoef en Leemerhoef; kaart is ook zonder maandjaarcode bekend en zonder 'Pensionaat' op de voorzijde

A3

893

heihoef eikenburg eindhoven

4 Afbeeldingen (linksboven een boslaan)

B1

783 385

heihoef eikenburg eindhoven

Zes afbeeldingen, links- en rechtsonder met zonnebloemen

B2

290

heihoef eikenburg eindhoven

Zes afbeeldingen, zelfde voorstellingen als de kaart B1, maar nu zijn voor foto 2, 5 en 6 nieuwe opnamen gebruikt  (geen zonnebloem op foto 6)

C1

1184

eikenburg eindhoven

Vier afbeeldingen in zwart kader met wapens

C2

0297

0700

eikenburg eindhoven

Vier afbeeldingen in zwart kader met wapens, nieuwe foto's (vergelijk C1); deze kaart is ook bekend als JP Print, Fotokaarten Duiven (geen mjc)

D

890

eikenburg eindhoven

Combinatie 4 foto's en 2 wapens, in zwart kader

E

1199

eikenburg

6 Afbeeldingen van de natuur; in pzv 991341

 

Serie EKB-Varia

 

tekst

foto

opm.

1901

Souvenir d'une fête donnée en Juin 1901

als serie 3B-8

Photo E. Castelein - L. Lagaert, Bruxelles

1903

Souvenir d'une Fête donée à l'occasion du jubilé du Supérieur Général

als serie 3B-7

Leerlingen in een bootje aan de kade; st 13-3-1903

5050

[overzicht]

als serie 2-5

In 1901 verschenen met Franstalige tekst; handmatig ingekleurd

1907

[overzicht]

als serie 2-5

Kleurenansicht, Pensionat "Eikenburg". Stratum by Eindhoven; st 14 juli 1907

8004

[groep met bord cantate]

Opmaak adreszijde als serie 4, maar nu i.p.v. M.F. van Piere staat Uitg. Wed. J. van der Heijden.

 

Op het bord Cantate In den zomer uit, Eikenburg 1907.

 

8007 is ook bekend als bruin getinte fotokaart met nummer 128/7

8005

[groep met bord cantate]

8006

[groep met bord cantate]

8007

[groep met bord cantate]

1910

Tuinbeeld Pensionaat Eikenburg

Jan Custers Beeldhouwer

Reclame kaart van J. Custers, Stratum, uitg. Wed. J.v.d.Heijden, st 26 september 1910; uitgave als serie 6B

13556

Leerlingen van het Pensionaat Eikenburg, Stratum (bij Eindhoven)

Langs linkerzijde Foto Arn. van der Heijden, Firma Wed. J. van der Heijden, Eindhoven; rechtsonder code 13 13556 (dus uitgave 1913)

27210

Slaapzaal Speelzaal Tuinzicht [combinatie 3 foto's]

Opmaak az  als bij serie 7 (Foto Arn. van der Heijden enz), bovendien code 13 27210 in rechter onderhoek (dus uitgavejaar 1913)

1954

[gebouw en beeld]

Anonieme kaart, in pzv code 1254

1955

[overzicht]

Adreszijde lb Pensionaat "Eikenburg" Broeders van Liefde Eindhoven; in pzv echte foto en code mR; st 27 november 1955

1973

(overdekt zwembad)

Zwartwit, kleinformaat, foto romanesco - oisterwijk; st 1973

2007

[diverse]

 

Verschillende grootformaat multikaarten van met VDMS-logo (Van der Meulen Sneek); rechtsonder 4985 en een ordernummer

 

eikenburg Eindhoven

 

5 Natuurafbeeldingen, schuin, in groen kader, grootformaat; Foto van Beek, Eindhoven