Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099

Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus

Update: oktober 2016


EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[CVZ]             Foto C. v.d. Zijl, Amsterdam (1920)

De Amsterdamse fotograaf C. v.d. Zijl heeft in heel Nederland foto's gemaakt die als prentbriefkaart zijn uitgegeven. Van hem zijn ook enkele Woenselse prentbriefkaarten bekend. Ze zijn verschenen met Magazijn de Regenboog of met P. v.d. Velde - v.d. Nieuwenhof als uitgever, of zonder vermelding van een uitgever maar alleen de naam van de fotograaf. Steeds is de opmaak van voor- en achterzijde gelijk en de nummering van de kaarten doet vermoeden dat ze bijna gelijktijdig op de markt zijn verschenen.

 

Over P. v.d. Velde - v.d. Nieuwenhof is weinig bekend; er is geen match in Woensel te vinden.

Magazijn De Regenboog is in Woensel niet bekend, maar de erbij genoemde winkelierster M. van Berlo-Goorts is wel terug te vinden. Marinus van Berlo (geboren 1887, Bakel) trouwde in 1912 met Gordina Goorts (1892, Deurne). Het echtpaar woonde in Woensel en verhuisde omstreeks 1919 naar de nieuwgebouwde woning Crisisstraat 20A. In 1921 werd het adres omgedoopt in Piet Heinstraat 27. Hij was fabrieksarbeider op de lampenfabriek. Het echtpaar had 7 kinderen. Blijkbaar hadden ze in hun kleine arbeiderswoning ook nog een winkeltje aan huis, Magazijn De Regenboog. In 1923 verhuizen ze naar de Kloosterdreef 39, nabij de Woenselse Markt. In 1928 overlijdt de winkelierster en de kinderen worden in diverse tehuizen of internaten geplaatst en de man hertrouwt. Hij overlijdt in 1948 te Amsterdam, nog wel als zijnde ingezetene van Eindhoven.

 

Serie CVZ-1

A. st 19 april 1920

B. zwart-wit

C. zwart

 

Zwarte lichtdruk, tekst in kapitalen. Aan de az aan de onderrand genummerd.

De kaarten zijn blijkens de opmaak en de nummering gedrukt door Gebr. van Straaten in Middelburg

 

nr.

tekst

foto

opm.

Plaatsnaamaanduiding: Woensel bij Eindhoven, Uitg. P. v.d. Velde - v.d. Nieuwenhof

26828

r.k. kerk

Kloosterdreef

26829

vredesplein

zie afbeelding hierboven

 

26830

kloosterdreef

Links de hoek Runstraat, richting noord

26831

groenstraat

Frankrijkstraat, verderop begin Woenselsestraat

Plaatsnaamaanduiding: Woensel (Eindhoven), geen uitgever genoemd

26915

r.k. kerk

als 26828

Kloosterdreef

26917

markt

Woenselse Markt

26958

boschdijk

Splitsing Binnenpad, richting zuid

26959

eckart

Op de achterzijde alleen nr 26959, geen fotograaf v. Zijl genoemd, maar de kaart is verder in alle opzichten onderdeel van deze serie

Plaatsnaamaanduiding: Woensel (Eindhoven), Uitg. Magazijn "De Regenboog", M. v. Berlo, Goorts

27272

crisisstraat

Piet Heinstraat, gezien vanaf de Trompstraat; magazijn De Regenboog ligt links in het tweede rijtje, net niet meer tezien achter de rij rechts

27274

vredesplein

 

27275

distributiestraat

Witte de Withstraat