[CHM]           L. Charmant, fotohandel Eindhoven (1912?)

Ludovicus Hendrikus Cornelus (Louis) Charmant werd in 1886 in Eindhoven geboren. Zijn vader was kantoorbediende, terwijl zijn moeder als bijverdienste nog een galanteriewinkel dreef.[1] Louis werd boekhouder en was sinds 1911 procuratiehouder bij aannemer Jan Booms op het Stra­tums­­eind. Hij woonde toen nog in het ouderlijk huis aan de Demer. Het is bekend dat hij daar in 1916 vertegenwoordiger was van Ivens fotoartikelen, gratis onderricht gaf aan aankomende fotografen en zelfs over een door de A.N.W.B. erkende donkere kamer beschikte.[2] Volgens een krantenbericht opende hij in 1918 - een jaar na zijn huwelijk - aan de Rechtestraat een sigarenmagazijn. In zijn winkel verkocht hij behalve tabaksartikelen ook 'fotografietoestellen' en de benodigdheden daarvoor. De klanten konden nog steeds gratis onderricht krijgen en er was nog een donkere kamer beschikbaar.[3] De winkel is ongetwijfeld weer een aantrekkelijke bron van nevenverdienste geweest en zal zijn gedreven door zijn vrouw. Het lijkt echter onwaarschijnlijk, dat zij ook fotografie-onderricht heeft gegeven. Wellicht heeft Charmant al op de Demer prentbriefkaarten verkocht. Voor de vroege kaartenverkoop pleit de vermelding 'fotohandel'. Als hij zijn kaarten pas zou hebben uitgegeven toen hij al een tabakswinkel bezat, dan had hij die winkel zeker vermeld. De kaarten kunnen zo in de periode 1912 of kort erna worden gedateerd, zoals in het hoofdstuk JHB werd verondersteld. Het is verleidelijk om aan te nemen dat amateurfotograaf Char­mant zelf de foto's heeft gemaakt.

 

A. 1912 of kort erna?

B. zwart-wit.

C. zwart

Gezien de lay-out van de adreszijde is de serie gedrukt bij Gebr. van Straaten in Middelburg. De kaarten zijn genummerd en die nummering sluit aan bij die van de J. van den Hurk-van Brunschot. Achter het nummer staat: 'L. Charmant, Fotohandel, Eindhoven. Nadruk verboden'. Die overeenkomst van de nummering met die van J. van den Hurk-van Brunschot maakt het misschien mogelijk de kaarten te dateren.

 

nr.

tekst

foto

opm.

14252

Overweg S.S.

Wegwerkzaamheden aan het spoor: de overweg en rails worden vernieuwd

14254

Parochie kerk

zie afbeelding hierboven

Deze opname is eerder uitgegegevn door Wed. J. van Bree, vroegste stempel daar 1910 ( zie WBM-restserie 9)

 [1]     RHCe, A.A. Eindhoven 1811-1914, inv. nr. 1032. C. Charmant is blijkens het patentregister in 1888/1889 al ingeschreven als kantoorbediende en winkelier

[2]     Feestgids en programma voor de uitvoering van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond in 1916. RHCE, Documentatie J.Th.M. Melssen, inv.nr. 197, aantekening

[3]     Eindhovensch Dagblad, 24 augustus 1918, p. 4