Bij gebruik en overname: graag de bron/ link opnemen

(p) (c) 2016-2099


Contact: Kees van der Hoeven
Informatie over deze ansichtencatalogus

Update: juli 2016
EEN INVENTARISATIE VAN EINDHOVENSE PRENTBRIEFKAARTEN 1

[CBB]             Coöperatieve Broodbakkerij Woensel (1905)

De bakkerij zat op de hoek van het Binnenpad en de Harmoniestraat. Het winkelhuis, paardenstal, kolenbergplaaats en schansmuur werden in 1904 aanbesteed. De coöperatieve bakkerij gold destijds als een socialistische broedplaats, een verderfelijk oord in de ogen van de katholieke clerus.
De Broodbakkerij gaf twee ansichten uit, met fotografie van Jan Bijnen.

 

Serie CBB-1

A. uitg ±1905, st 13 april 1910

B. zwart-wit

C. zwart

 

Zwart-witte lichtdruk. Op de beeldzijde Uitg.: Coöp. Broodbakkerij Woensel. Op de adreszijde langs de linkerzijde J. Bijnen, Kunsthandel, Waalre. Adreszijde is van het type doorloper. De opmaak van de teksten op de kaart is identiek aan de kaart "Kiekje nabij de Watermolen Gennip" van Jan Bijnen (zie serie JBW-Varia) en zal rond 1904-1905 uitgegeven zijn.

 

 

tekst

foto

opm.

1

Coöp. Winkel en Broodbakkerij "Helpt Elkander"

zie afbeelding hierboven

 

2

Coöp. Broodbakkerij en Brandstoffenhandel "Helpt Elkander"

De achterzijde van het pand